Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rozwoju Pomorza S.A."

Transkrypt

1 ZAKŁADANIE ADANIE DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 maja 2014 ul. Arkońska 6 (budynek A3), Gdańsk tel.: faks: Katarzyna Glanc

2 1. Etapy rejestracji 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej 3. Formy prawne przedsiębiorstwa 4. Finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 2

3 Działalno alność gospodarcza (wg Ustawy o swobodzie działalno alności gospodarczej) Jest to zarobkowa działalno alność * wytwórcza * budowlana *handlowa *usługowa ugowa * poszukiwanie, rozpoznawane i wydobywanie kopalin złóżz * działalno alność zawodowa wykonywana w sposób ciągły y i zorganizowany 3

4 Indywidualna działalność gospodarcza ZALETY: Wygodna forma prowadzenia firmy dla osób, które dopiero startują jako przedsiębiorcy; Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, modyfikacji, zamykaniu działalności; Nie trzeba posiadać kapitału zakładowego. WADY: Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy także majątkiem wspólnym z małżonkiem; Konieczność opłacania składek ZUS; Często konieczność poświęcania czasu prywatnego. 4

5 5

6 Skrócona procedura rejestracji Aby założyć firmę należy: 1. Wypełni nić formularz CEIDG-1 2. Podpisać i złożyćz 3. W przeciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia cia działalno alności udać się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń * W niektórych przypadkach udać się do dodatkowych instytucji: Urzędu Skarbowego (rejestracja VAT),, SANEPID, 6

7 JEDNO OKIENKO Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszeniedo ZUS/KRUS, Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego 7

8 Aspekty formalne wpisu do ewidencji Przedsiębiorca może e podjąć działalno alność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis; Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG (baza firm); Można określi lić późniejszy dzień podjęcia działalno alności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Działalno alność zarejestrowana lecz faktycznie nie rozpoczęta 8

9 Tryby zakładania adania firmy 1. Osobiście w urzędzie gminy 2. Przez Internet 3. Sposób mieszany :: wniosek wypełniamy komputerowo w domu i składamy w urzędzie gminy. 9

10 Składamy wniosek tradycyjnie Udajemy się do dowolnego urzędu gminy Wypełniamy papierowy formularz CEIDG-1 Składamy wniosek w okienku okazując c dowód tożsamo samości 10

11 Składanie wniosku przez Internet Należy y wejść na dowolną z poniższych stron internetowych: 11

12 12

13 13

14 Formularz CEIDG-1 14

15 15

16 16

17 Zakład ad Ubezpieczeń Społecznych Dla przedsiębiorc biorców w rozpoczynających cych wysokość składki ZUS w 2014 r. wynosi: - Ubezpieczenie obowiązkowe emerytalne 98,38 pln - Ubezpieczenie obowiązkowe rentowe - 40,32 pln - Obowiązkowe wypadkowe 9,73 pln - Dobrowolne chorobowe 12,35 pln RAZEM: 160,78 PLN - Składka zdrowotna: 270,40 pln RAZEM ZUS DLA POCZATKUJĄCYCH CYCH PRZEDSIEBIORCÓW: 431,18 PLN 17

18 18

19 Urząd d Skarbowy Rejestracji dla celów w podatku VAT dokonuje się składaj adając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne). W związku zku z rejestracją VAT należy y uiści cićopłat atęskarbowąw wysokości

20 Podatek dochodowy Albert Einstein( ) fizyk-teoretyk Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy. Margaret Mitchell ( ) pisarka amerykańska Śmierć, podatki i rodzenie dzieci! Żadna z tych rzeczy nie przychodzi nigdy w porę! Cyceron(106 p.n.e.- 43 p.n.e.) mówca rzymski Podatki są sprężyną państwa. 20

21 Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych KARTA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE RYCZALT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH PODATEK LINIOWY 21

22 Formy zryczałtowane -Karta podatkowa (1) 1. niezależnie od osiąganego dochodu, co miesiąc c płacona p z góry g określona kwota wynikającą z decyzji Naczelnika US 2. nie wymaga prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku dochodowego 22

23 Formy zryczałtowane -Karta podatkowa (2) 1. Zaletą opodatkowania wformie karty podatkowej jest uproszczenie ewidencji podatkowej. 2. Dochody nie mają wpływu na wysokość podatku. 3. Ograniczenie do wybranych rodzajów w działalno alności. 23

24 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych(1) 1. forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód d osiągany przez firmę,, na podstawie którego oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy nie potrącaj cając c kosztów. 2. stawki ryczałtu wynoszą od 3 do 20 proc. obrotu, w zależno ności od rodzaju prowadzonej działalno alności. 3. Podstawą opodatkowania jest PRZYCHÓD nie można więc c odliczyć kosztów w jego uzyskania. 4. Nie każdy rodzaj działalno alności może e skorzystaćz tej formy rozliczenia (liczne wykluczenia). Ograniczenia przy działalno alności na rzecz byłego pracodawcy. 24

25 Ryczałt t od przychodów w ewidencjonowanych (2) 20% -wolne zawody 17% -m.in. usługi pośrednictwa sprzedaży samochodów, sprzedaż hurtowa 8,5% - działalność usługowa 5,5% - roboty budowlane, działalność wytwórcza 3,0% - działalność handlowa, gastronomiczna 25

26 PIT - Zasady ogólne Podstawowa forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Oznacza Podstawową formą to, opodatkowania że jeżeli podatkiem podatnik dochodowym rozpoczynający są zasady ogólne. prowadzenie działalności Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z mocy prawa jego dochód z działalności jest opodatkowany według skali progresywnej. mocy Podatek prawa jest płacony jego według dochód stawek w progresywnej z działalności skali podatkowej, jest tj. opodatkowany według skali 18% i 32% dochodu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z progresywnej. Istnieje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych Podatek jest płacony według stawek w progresywnej skali podatkowej, tj. 18% i 32% dochodu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. Istnieje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych 26

27 Zasady ogólne wg skali podatkowej 18% 32% Do kwoty zł odprowadzamy podatek w wysokości 18% Kwota ponad zł oznacza konieczność opodatkowania nadwyżki ponad tą kwotę podatkiem 32 % 27

28 Podatek Liniowy Obowiązujejednolita stawka podatku, która wynosi 19%. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym podstawęopodatkowania stanowi DOCHÓD. Przedsiębiorca nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. *Ograniczenie przy działalności na rzecz byłego pracodawcy 28

29 Cechy tej formy opodatkowania Jest polecana dla Przedsiębiorców mających duże koszty uzyskania przychodu można je uwzględnić przy ustalaniu dochodu, od którego wylicza się kwotę podatku. Stosunkowo większa złożonośćprowadzonej księgowości 29

30 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT Podatnikami CITwg przepisów sąprzede wszystkim osoby prawne, np: spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąoraz Podatnikami CITwg przepisów sąprzede wszystkim osoby prawne, czyli najczęściej spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. spółka 397 tj. ze akcyjna. zm.) Stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 tj. ze zm.) Stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. 30

31 Formy ewidencji podatkowej ZASADY OGÓLNE/PODATEK LINIOWY księga przychodów i rozchodów księga rachunkowa - dochód powyżej euro RYCZAŁT należy prowadzić ewidencję przychodów KARTA PODTKOWA nie wymaga się prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej 31

32 Podatek od towarów i usług (VAT) VAT (ang. ValueAddedTax) podatek od wartości dodanej to podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływaćna ostatecznącenętowaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu). Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce to 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone. 32

33 Kasa fiskalna komu potrzebna? Podmioty świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych sązobowiązane swoje przychody rejestrować przy użyciu kas fiskalnych. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może byćprowadzona ewidencja przychodu przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy wówczas prowadzić ewidencję obrotu przy użyciu kasy rezerwowej. Przepisy przewidujązwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocąkas rejestrujących jeśli nie zostanie przekroczony obrót ze sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości zł. 33

34 Kasy fiskalne - zwolnienie Do podatników rozpoczynających działalnośćw trakcie roku podatkowego limit zł liczony jest w proporcjido okresu prowadzenia działalności zobowiązującej do stosowania kasy fiskalnej. Istotne -podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzącychdziałalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przestałspełniaćwarunki danego tytułu zwolnieniowego. 34

35 WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ 35

36 Co trzeba zrobićaby otrzymaćbezzwrotnądotacjęna start? KROK 1 Znaleźć KONKURS, do którego spełniamy warunki KROK 2 Wypełnić formularz zgłoszeniowy do KONKURSU KROK 3 Wziąć udział w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości KROK 4 NapisaćBiznes Plan jego ocena decyduje czy dostaniemy dotację; 36

37 Dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie firmy Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. 37

38 Dodatkowe warunki: Aby ubiegaćsięo wsparcie z PUP należy złożyćkomplet dokumentów a osoba składająca wniosek musi spełnić ŁĄCZNIE następujące warunki: nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. 38

39 Kiedy można złożyćwniosek? Terminy naboru wniosków ogłaszane sąna stronie internetowej oraz w siedzibach PUP. Wnioski sąrozpatrywane pod warunkiem, że urząd dysponuje środkami pozwalającymi na ich sfinansowanie. 39

40 Dodatkowe warunki cd: nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu; nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 40

41 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW: Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje. Predyspozycje osobowościowe bezrobotnego, jego wiarygodność, spójnośćwypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego. Miejsce prowadzenia działalności. 41

42 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW : Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: jakość merytoryczna przedstawionego wniosku; zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy; działania na rzecz pozyskania lokalu (umowy przedwstępne), działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, udokumentowany udział środków własnych (punktowane), uzyskanie niezbędnych pozwoleń, odbyte szkolenia, perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji, deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 42

43 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW : Przeznaczenie wnioskowanych środków, a w szczególności czy planowane wydatki sąbezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem działalności. Zgodnośćformalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w przepisach. Posiadanie zabezpieczenia. 43

44 Zobowiązania osoby, która otrzymała dotację z PUP: Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; Założeniedziałalności gospodarczej w terminie od dnia otrzymania środków na konto do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy; Wydatkowaniezgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania w terminie od daty zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; Złożenierozliczenia w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne towary i usługi ujęte we wniosku). 44

45 Wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej 45

46 DOTACJE Z UE NA ROZPOCZĘCIE CIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ Konkursy w ramach tzw. Działania 6.2 POKL Konkurs tzw. Działania POKL 46

47 POŻYCZKI NA ROZPOCZECIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ KAPITAŁ NA START Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY maksymalna kwota pożyczki Na Start wynosi zł, oprocentowanie nominalne - 2,75%, brak prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty do 60 m-cy na dowolny cel gospodarczy Możliwośc finansowania wydatków bieżących Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy WIĘCEJ: Inne fundusze pożyczkowe: 47

48 Dziękuję za uwagę, ul. Arkońska 6/A , Gdańsk Tel. (58) , 101 Punkt Konsultacyjny Tel. (58)

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo