ISS N: X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / R X I Li s t pad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / 2 0 3 R X I Li s t pad"

Transkrypt

1 ISSN: X WIADOMOŚCI LISEWSKIE Nr 4/2013 ROK XI Listopad Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo. Niech żyje rock & roll! Takim okrzykiem sfinalizował akt wręczenia nagród na naszym festiwalu członek jury Ryszard Poznakowski. W tym roku o statuetkę Jaszczura walczyło 6 zespołów wybranych spośród 30 zgłoszeń z całej Polski: Comin To Town - Pabianice, FAIN - Bydgoszcz,,,Josh Trip - Dębowa Łąka, LuX Mortuum - Chełmża, Maze of Sound - Łódź,,,Norvid - Siedlce. W składzie jury konkursowego zasiadali: - Sławek Wierzcholski - bluesmann, wirtuoz ustnej harmonijki, który jest z nami od początku istnienia festiwalu. Lider i założyciel Nocnej Zmiany Bluesa, - Ryszard Poznakowski - znany z zespołów Trubadurzy oraz Czerwono - Czarni, p r e z e s S t o w a r z y s z e n i a A r t y s t ó w Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP, - Adam Jurzysta - gitarzysta, muzyk, kompozytor zespołu HOUNSIS. W czasie konkursu również publiczność wybierała swojego ulubieńca. Po przesłuchaniach wyniki obrad jury były następujące: - I miejsce - Comin To Town - statuetka Jaszczura, - wyróżnienie - Josh Trip - i teledysk od BARTEK FILM STUDIO, - nagroda publiczności - Lux Mortuum. Po odebraniu nagród rzeczowych w postaci sprzętu muzycznego wręczonego Zespół,,GoodWay świętował 5-lecie działalności artystycznej przez Wójta Gminy, jurorów i organizatorów publiczność czekały jeszcze emocje związane z koncertami zespołu GoodWay, (który obchodził 5-lecie swojej działalności i otrzymał gratulacje z rąk Wójta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja) oraz Gwiazdy festiwalu Sebastiana Riedela i zespółu Cree. Syn legendarnego Ryszarda Riedla z zespołu Dżem, to zdobywca tegorocznego konkursu TOP TRENDY. Dziękujemy naszej kochanej publiczności za tak liczne przybycie, co dopinguje nas do dalszej pracy. Dziękujemy też naszym wspaniałym wolontariuszom bez Was to nie byłby TEN FESTIWAL! Więcej zdjęć na: Zdjęcia: Mateusz Nowiński, Julia Szpręglewska Marzenna Szpręglewska Zespół,,Cree Jury konkursowe

2 Strona 2 Dożynki Gminno - Parafialne W przepiękną, słoneczną niedzielę - 8 września br. na stadionie w Lisewie odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne. Jak co roku impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Można to było odgadnąć o b s e r w u j ą c t ł u m n i e p r z y b y ł y c h mieszkańców naszej gminy. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie polową Mszą Świętą. Odprawiał ją ks. Gerard Gromowski wespół z nowym wikariuszem, ks. Łukaszem Snopkiem. W trakcie mszy zebrani dziękując za tegoroczne plony, modlili się jednocześnie o błogosławieństwo dla rolników. Na zakończenie wszyscy podzielili się chlebem upieczonym z owych zbiorów. Po mszy głos zabrał Wójt Gminy Lisewo - Jerzy Cabaj. W kilku słowach zwrócił uwagę na dar jakim są zbiory dokonywane przez rolników, przypominając jednocześnie o pięknej polskiej tradycji dzielenia się chlebem, stanowiącej doskonały przykład braterstwa, przyjaźni i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie uroczyście p r z y w i t a ł w s z y s t k i c h o b e c n y c h mieszkańców oraz gości, przytaczając niezwykłą symbolikę tego wyjątkowego dnia, kształtującej się na przestrzeni wieków. W trakcie swojego wystąpienia Pan Wójt przytoczył również znamienne słowa wypowiedziane przez błogosławionego papieża Jana Pawła II oddającego hołd spracowanym rękom polskiego rolnika oraz Wincentego Witosa, pierwszego przywódcy wsi odrodzonej Polski. Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Alicja Smaga z Mgoszcza oraz Pan Marek Góreczny z Lisewa. Ich sylwetki, przebieg Chleb oraz miód wręczony przez p. Edmunda Szymborskiego pracy oraz osiągnięcia zostały przedstawione przez prowadzącego uroczystość. Po wystąpieniach nadszedł czas na wręczenie nagród w tradycyjnych już w naszej gminie konkursach na wieniec dożynkowy oraz Piękna Zagroda. Najlepiej oceniono wieniec przygotowany przez mieszkańców Pniewitego. Pozostałe wsie otrzymały wyróżnienia. Konkurs na Piękną Zagrodę podzielony został na dwie kategorie: na najładniejszą zagrodę wiejską oraz najładniejszą działkę siedliskową. W pierwszej zwycięstwo przypadło państwu Barbarze i Mirosławowi Cymerman z Linowca. Wyróżnienia otrzymali: państwo Celina i Krzysztof Przeperscy z Pniewitego, pan Wojciech Mikulski z K a m l a r e k o r a z p a n i G r a ż y n a B i a ł e k r ó w n i e ż z K a m l a r e k. W kategorii działki siedliskowej nagrodzono trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcami zostali państwo Czesława i Eugeniusz Goral z Lisewa, II miejsce przypadło państwu Krystynie i Romanowi Pająkowskim z Pniewitego, natomiast III miejsce zajęła pani Stanisława Grabowska z Lisewa. Ponadto wyróżnione zostały działki państwa Eweliny i Andrzeja Zielińskichz Lisewa, Danuty i Arkadiusza Małagockich z Lisewa, Elżbiety i Adama Janowskich z Lisewa, pani Danuty Chojnackiej Lisewa, Danuty Szlęzak z Tytlewa, oraz pani Małgorzaty Jaworskiej z Kornatowa. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W części artystycznej swoje zdolności wokalne mogli zaprezentować na scenie BARTLEWIACY i LISEWIANIE oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Ich występy spotkały się ze szczerym aplauzem ze strony widowni. Tradycyjnie już, dla wszystkich zgromadzonych widzów, zarówno dorosłych, jak i dzieci, zostały przygotowane rozmaite atrakcje. Każdy chętny mógł spróbować pysznej grochówki, kiełbasek z grilla czy chleba ze smalcem i ogórkiem. Jedną z konkurencji było przeciąganie liny

3 Strona 3 Dużym zainteresowaniem widzów cieszył się zorganizowany po raz pierwszy Turniej Sołectw z humorem. Mieszkańcy Kornatowa, Malankowa i Mgoszcza rywalizowali między sobą w rozmaitych konkurencjach. Było to m.in. przeciąganie liny, toczenie beczki, rzut pampersem, wędrujący gumak, wieszanie bielizny, czy podnoszenie ciężarów. Zwycięstwo przypadło ekipie z Malankowa, drugie miejsce zajęli zawodnicy z Mgoszcza, natomiast trzecie mieszkańcy Kornatowa. C a ł y t u r n i e j p r z e b i e g a ł w a t m o s f e r z e p r z y j a z n e g o współzawodnictwa, natomiast różnorodność zadań sprawiła, że zarówno zawodnicy, jak i obserwatorzy, nie mogli narzekać na nudę. Szkoda, że tylko trzy sołectwa zgłosiły swoje drużyny. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej! Ogromną atrakcją, szczególnie dla dzieci, był Stragan Przyrodniczy z projektu Trop natury prowadzony przez P a n i ą C e c y l i ę T o m a s z e w s k ą z Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po występach miejscowych wykonawców, na scenie zaprezentowali się członkowie zespołu LEGATO, po czym pałeczkę muzyczną przejął TO I OWO BAND. To właśnie muzyka tego zespołu oraz sposób jej prezentacji, a także kontakt z publicznością szczególnie przypadły do g u s t u w i d z o m. Z a b a w a t a n e c z n a przygotowana na zakończenie imprezy trwała do późnych godzin nocnych. Bawiono się w rytmie muzyki miejscowego zespołu Laureaci wszystkich przygotowanych konkursów EFEKT. Organizatorzy pragną złożyć gorące podziękowania sponsorom, bez których nie byłoby możliwe przygotowanie tak wspaniałej uroczystości oraz mieszkańcom za tak liczne przybycie. A. J. Wójt Gminy Lisewo w oparciu o art. 37 ust. 1,art. 38 ust.1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). O g ł a s z a: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lisewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 97/11 o pow. 0,1560 ha poł. we wsi Drzonowo, objętej księgą wieczystą KW. Nr TO1C/ /2. Opis nieruchomości: Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo w sąsiedztwie terenów zabudowanych zabudową siedliskową i terenów rolnych. Działka w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako użytek rolny klasy IV a. Dla wyżej wymienionej nieruchomości nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowa działka nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zbywana działka jest zwolniona z podatku VAT. Cena wywoławcza ,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 954,0 0 zł. 00 Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2013 r. godzinie 10 w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo - sala ślubów. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto BS Chełmno O. Lisewo Nr do dnia 25 listopada 2013 r. (włącznie) wraz z określeniem numeru działki, na którą dokonywana jest wpłata. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy - pokój nr 1.tel.(56) lub 03 wew. 18. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem: oraz

4 Strona 4 OGŁOSZENIE W niedzielę 24 listopada 2013 r., w godzinach od 9.00 do 13.00, na parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie, p o n o w n i e s t a n i e a m b u l a n s z R e g i o n a l n e g o C e n t r u m Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym będzie można oddać krew. Przychodząc do ambulansu, należy być po lekkim śniadaniu (nie na czczo) oraz okazać się dowodem osobistym bądź innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi każdy chętny przejdzie kwalifikację laboratoryjną tj. oznaczenie poziomu Hb oraz badanie lekarskie. Kto może być dawcą krwi? - ten, kto jest pełnoletni i ma nie więcej niż 65 lat, - nie chorował na żółtaczkę zakaźną, chorobę wirusową przenoszoną drogą krwi, chorobę wieńcową serca, choroby nowotworowe, łuszczycę oraz nie przebył zawału i udaru mózgu, - nie przyjmuje w sposób ciągły leków poza witaminami bądź środkami antykoncepcyjnymi, - nie wykonywał tatuażu oraz nie przekłuwał uszu w ostatnich 6 miesiącach. Przeciwwskazaniem do oddania krwi jest także narkomania. Zachęcam do zgłoszenia się do ambulansu nie tylko stałych krwiodawców, ale także tych wszystkich, którym pozwala na to stan zdrowia i mają świadomość jak bardzo c e n n a i p o m o c n a j e s t k r e w w ratowaniu zdrowia lub życia drugiego człowieka. Gminne Centrum Informacji w Lisewie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Lisewo Adres Redakcji: ul.toruńska Lisewo tel./fax: Skład komputerowy: Michał Lewandowski Rafał Sączawa Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj Korekta: Monika Maćkowska Nakład: 1300 egz. Victoria Lisewo na półmetku sezonu Victoria Lisewo 2 listopada br. rozegrała swój ostatni mecz w rundzie jesiennej sezonu 2013/14. W chwili obecnej zajmuje 6 lokatę tracąc do lidera 12 oczek. W przeciągu ponad dwóch miesięcy lisewska drużyna rozegrała 13 meczów z których 7 wygrała i 6 przegrała. W tych spotkaniach lisewskim piłkarzom udało się zdobyć 21 punktów w tym 15 na własnym terenie. Własny stadion musieli opuszczać dwa razy uznawając wyższość rywali: z Piastem Łasin (1:2) oraz Unislavią Unisław (2:3). Zmorą Victorii były mecze na wyjeździe, na 6 spotkań w roli gości wygrali tylko dwa: z Węgrowianką Węgrowo (2:5) oraz z Kasztelanem Papowo Biskupie (0:2). Ciekawostką jest to, że razem ze Stalą Grudziądz Victoria ustanowiła najwyższy wynik w tej rundzie wygrywając z L Z S B o b r o w o a ż 1 0 : 0! Najwyższą porażkę Lisewo odnotowało w meczu z Pomowcem Kijewo Królewskie przegrywając 4:0. Piłkarze z Lisewa jak dotąd strzelili 37 bramek tracąc przy tym 21. Teraz czeka ich przerwa zimowa i zapewne w styczniu ruszą przygotowania do drugiej części sezonu. Zapraszamy na oficjalną stronę liewskiej drużyny gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje oraz galerie zdjęć: Skład Victorii podczas ostatniego meczu z Kasztelanem Papowo Wyniki meczów: Victoria Lisewo : Wojownik Wabcz 1:0 Victoria Lisewo : Piast Łasin 1:2 LZS Świedziebnia : Victoria Lisewo 4:2 Victoria Lisewo : LZS Bobrowo 10:0 Pomowiec Kijewo : Victoria Lisewo 4:0 Victoria Lisewo : Saturn Ostrowite 5:0 Iskra Ciechocin : Victoria Lisewo 3:2 Victoria Lisewo : Zamek Bierzgłowski 2:1 Stal Grudziądz : Victoria Lisewo 2:1 Victoria Lisewo : Gwiazda Starogród 4:0 Węgrow. Węgrowo : Victoria Lisewo 2:5 Victoria Lisewo : Unislavia Unisław 2:3 Kasztelan Papowo : Victoria Lisewo 0:2 Tabela po rundzie jesiennej: R.S. 1. Piast Łasin pkt Stal Grudziądz pkt Pomowiec Kijewo pkt Iskra Ciechocin pkt Unislavia Unisław pkt Victoria Lisewo pkt Gwiazda Starogród pkt LZS Świedziebnia pkt Wojownik Wabcz pkt Węgrow. Węgrowo pkt Zamek Bierzgłowski pkt Kasztelan Papowo 13 9 pkt LZS Bobrowo 13 9 pkt Saturn Ostrowite 13 3 pkt kolejno: mecze, punkty, bramki stracone/strzelone Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie, Gminne Centrum Informacji w Lisewie Uwaga: Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów. Nie ponosi o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a u m i e s z c z o n e a r t y k u ł y. Za treść ogłoszeń odpowiada zleceniodawca. Materiały przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca. Gabinet Stomatologiczny ul. Toruńska Lisewo, Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek PRZYJĘCIA PACJENTÓW W RAMACH NFZ Rejestracja na wizytę pod nr. tel.: lub osobiście. Pacjenci chcący skorzystać z bezpłatnych protez mogą zapisywać się na listę osób oczekujących

5 Strona 5 W najmniejszej wiosce... W Strucfoniu odbył się Piknik Rodzinny, którego inicjatorem była miejscowa jednostka OSP. Tak jak 2 lata temu, tak i w tym roku impreza cieszyła się d u ż y m z a i n t e r e s o w a n i e m w ś r ó d mieszkańców oraz gości z sąsiednich wiosek. Program zawierał dużo zabaw dla dzieci i dorosłych oraz tańce do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu "Kosmiczni Chłopcy". Dzieci próbowały swoich sił w sportowych konkurencjach takich jak: bieg na "trzech" nogach, układanie się do śpiwora na czas czy skoki w worku. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody. Kolejną atrakcją był turniej tenisa stołowego. Po trzech godzinach mini rozgrywek wyłoniono zwycięzców. Nagrodą za pierwsze miejsce był puchar ufundowany przez sołtysa wsi Strucfoń. Dorośli mogli wykazać się umiejętnościami w takich konkurencjach jak: wbijanie gwoździa, czy przeciąganiu liny. Dużo śmiechu i starte kolana na trawie to cena jaką zapłacili najlepsi. Panie sprawdzały się w obieraniu ziemniaków w konkurencji przygotowanej przez strażaków - zakładanie odzieży bojowej NOMEX na czas. Onieśmielone rozmiarem panie niechętnie zgłaszały się do tej zabawy, ale po wyjaśnieniu zasad chętnych już nie brakowało. Co najciekawsze konkurencja cieszyła się zainteresowaniem głównie wśród pań w dojrzałym wieku. Czyżby w Strucfoniu szykowała się żeńska drużyna OSP? grochówki. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i gdy zespół muzyczny zaczął zabawę nie było wątpliwości, co do tego, że wszyscy będą mieli ochotę poderwać się do tańca. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszej rodzinnej imprezy serdecznie DZIĘKUJEMY!!! Tych, którzy chcieliby skorzystać z Naszej gościnności już dziś zapraszamy na kolejną zabawę. Laureaci turnieju ping - ponga wraz z sołtysem p. Kazimierzem Dąbrowskim i p.bogdaniem Taczyńskim Emilia K.,,Sklepik również przyciągał wielu chętnych Pogoda bardzo sprzyjała imprezie, dlatego też goście chętnie ustawiali się w kolejce po chłodne napoje, słodycze i lody. Wszyscy obecni mogli również częstować się do woli "swojskim jadłem" tj. chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym, wędzonym boczkiem czy kiełbasą z wędzarni. Oprócz darmowego poczęstunku można było odpłatnie skosztować gofrówz bitą śmietaną, frytek czy kiełbaski z grilla. Nie zabrakło również

6 Strona 6 Ważne numery telefonów Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, tel./fax , , wew. 32 Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, tel , Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie ul. Gen. Józefa Hallera 33, tel , Urząd Pocztowy w Lisewie ul. Wybudowanie Wąbrzeskie, tel , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, tel Gminne Centrum Informacji w Lisewie ul.toruńska 15, tel Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne w Lisewie ul. Boczna 13, tel Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie, ul. Toruńska 14,tel , Gabinet Rehabilitacyjny w Lisewie ul. Toruńska 15, tel Gabinet Stomatologiczny w Lisewie ul. Toruńska 15, tel , Gminne Przedszkole w Lisewie ul. Toruńska 15, tel , Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie, ul. Toruńska 15, tel , Parafia Rzymsko - Katolicka w Lisewie, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1, tel , Szkoła Podstawowa w Lisewie ul. Toruńska 16,tel , Szkoła Podstawowa w Krusinie tel , Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska 17,tel , Gminna Spółdzielnia,,Samopomoc Chłopska ul. Chełmińska 11,tel , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1, tel , Bank Spółdzielczy w Lisewie ul. Chełmińska 30, tel , Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie ul. Chełmińska 49, tel , Punkt Apteczny "Pod Lwem" Lisewo, ul. Gen. Józefa Hallera 24, tel , Restauracja,,Nad Stawem Lisewo, ul. Gen. Józefa Hallera 19, tel Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie tel Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu tel Świetlica Środowiskowa w Lisewie tel Świetlica Środowiskowa w Pniewitem tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,,Sięgają po wędkę... aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach POKL G m i n n y O ś r o d e k P o m o c y Społecznej w Lisewie w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, w okresie od stycznia do lipca 2013 r. przeprowadził szkolenia, których celem było zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku pracy, a tym samym zmianę sytuacji życiowej poprzez podniesienie kompetencji społecznozyciowych. W kwietniu odbył się cykl spotkań z doradcą zawodowym mających na celu wskazanie aktywnych form poszukiwania p r a c y, p r z y g o t o w a n i e C V, l i s t u motywacyjnego, a także poznanie słabych i mocnych stron każdego z uczestników. W spotkaniach udział wzięło 15 osób. W tym samym miesiącu odbyła się także pogadanka nt profilaktyki zdrowotnej, po to by utrwalić informacje na temat zdrowego trybu życia, antykoncepcji czy badań profilaktycznych. Kolejnym etapem realizacji działań projektu było zrealizowanie kursu obsługi kasy fiskalnej. Kurs ukończyło 12 osób które zdobyły podstawową wiedzę z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych, co znacząco podniosło kompetencje zawodowe naszych uczestników. W czerwcu dla 8 osób rozpoczął się kurs prawo jazdy kat. B. Kurs kasy fiskalnej zainteresował wszystkich beneficjentów Nauka teoretyczna została już zakończona, obecnie wszyscy kursanci uczestniczą w zajęciach praktycznych. Kurs prawo j a z d y z a k o ń c z y s i ę e g z a m i n e m państwowym. Mamy nadzieję że zdobycie kwalifikacji do kierowania pojazdem otworzy naszym beneficjentom nowe możliwości i ułatwi dostęp zarówno do szerszego rynku pracy jak i edukacji. J a k o p o m o c d l a n a s z y c h beneficjentów w ramach podnoszenia kwalifikacji realizowaliśmy także kurs operatora wózków widłowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych dla 2 osób oraz w sierpniu i wrześniu kurs na opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 3 uczestników. Obok wzmacniania kompetencji zawodowych, duże znaczenie dla rozwoju ma nabywanie i poszerzanie kompetencji społecznych. W związku z powyższym w l i p c u r o z p o c z ę ł y s i ę z a j ę c i a w ramach Programu Aktywności Lokalnej - Klub Wsparcia Społecznego. Programem tym zostało objętych 8 osób wraz z rodzinami z czego jedna rodzina zostanie objęta działaniami asystenta rodziny, natomiast pozostałe 7 osób będzie uczetniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatach z doradcą zawodowym. Uczestnicy PAL - KWS wzięli udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych do Myślęcinka oraz kina. Beneficjentami wszystkich szkoleń są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pozostający bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej. Teresa Jamka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie Trzyosobowa ekipa ukończyła kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

7 Strona 7 Zakład Aktywności Zawodowej doceniony Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie przystąpił do konkursu "Lodołamacze" i 9 września br. został wyróżniony przez Kapitułę konkursu II miejscem i srebrnym medalem w kategorii "Zatrudnienie chronione". Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2008 r. W chwili obecnej zatrudnia 12 o s ó b p e r s o n e l u i 4 4 o s o b y niepełnosprawne, w tym: 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 18 o s ó b z u m i a r k o w a n y m s t o p n i e m niepełnosprawności. Zakład jest dofinansowywany w 90% przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON i w 10 % przez Urząd G m i n y w L i s e w i e. P r a c o w n i c y niepełnosprawni są dowożeni do zakładu z całego powiatu chełmińskiego. Głównym celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Pracownicy niepełnosprawni uczestniczą w kursach i szkoleniach podnosząc tym samym swoje umiejętności i kwalifikacje. Stają się atrakcyjniejsi pod kątem zawodowym. Do chwili obecnej dla 11 osób spośród pracowników niepełnosprawnych znaleziono zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że ZAZ musi także wypracowywać środki na pokrycie kosztów swojego utrzymania. Swoją działalność wytwórczo - usługową opiera na 4 pracowniach: - stolarskiej, gdzie klienci mogą zakupić meble ogrodowe, donice, piaskownice kryte i otwarte, budy dla psów, płoty, huśtawki, karmniki, pergole itp.; - pracowni wyrobów z papieru i tektury, która proponuje wszelkie opakowania kartonowe, narożniki ochronne do mebli, karton bezkońcowy itp.; - rękodzielniczej - wytwarzającej niepowtarzalne stroiki świąteczne, wianki i kompozycje w okresie Wszystkich Świętych, pracownia ta także szyje obrusy, prześcieradła, fartuchy itp.; - dziale wytwórczo - usługowym w zakresie wielobranżowym zajmującym się min. u t r z y m y w a n i e m c z y s t o ś c i w o k ó ł nieruchomości. Zakład w tym zakresie jest w pełni ubezpieczony. ZAZ posiada odpowiedni i profesjonalny sprzęt, w tym maszynę komunalną wyposażoną w szczotkę do czyszczenia chodników i pług do odśnieżania. Warto nadmienić, że zakup towarów i usług w ZAZ powinien być szczególnie atrakcyjny dla firm z a t r u d n i a j ą c y c h p o w y ż e j 25 pracowników, ponieważ mogą one wówczas korzystać z obniżenia wpłaty na fundusz PFRON do 80% zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. S.M. Gratulacje oraz pamiątkowy dyplom odebrała dyrektor Zakładu p. Katarzyna Lubańska Kolejny kurs komputerowy za nami K. L. W d n i a c h b r. w Gminnym Centrum Informacji odbył się kolejny kurs podstaw obsługi komputera. Uczestnicy przez dwie godziny dziennie poznawali możliwości tego najbardziej popularnego urządzenia. Na samym początku kursanci poznawali system Windows oraz uczyli się podstawowych rzeczy o komputerze. Dowiedzieli się również, jakie zasady powinny obowiązywać przy pracy z takim sprzętem. K o l e j n y m e t a p e m b y ł najpopularniejszy edytor tekstowy, czyli Microsoft Word: wstawianie tabel czy formatowanie tekstu nie będzie już im obce. Każdy z zaciekawieniem poznawał kolejne możliwości, jakie może spełniać ten program. Niewątpliwie najciekawszą częścią całego szkolenia był Internet. Uczestnicy poznali wirtualny świat krocząc po wielu c i e k a w y c h s t r o n a c h w w w. Każdy z nich będzie wiedział, jak sprawdzić rozkład jazdy PKP czy PKS, poszukać potrzebnych informacji, czy Kursanci wraz z wykładowcą założyć konto na elektronicznej poczcie. N a k o n i e c k u r s u k a ż d y z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat. R. S.

8 Strona 8 Świetlica Środowiskowa w Pniewitem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Następna edycja projektu Ś w i e t l i c a Ś r o d o w i s k o w a w Pniewitem zorganizowała wycieczkę do Szymbarku. Uczestniczyli w niej dzieci i młodzież z Pniewitego i okolicznych wsi oraz podopieczni p. Agaty Łepek ze Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Pod kierunkiem bardzo miłej pani przewodnik zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc i poznaliśmy ich historię. Mieliśmy także możliwość kupienia pamiątek i skosztowania regionalnych przysmaków. Po drodze zatrzymaliśmy się w Wieżycy, gdzie znajduję się Wieża Widokowa, z której rozpościera się widok na piękne Kaszuby. Obok niej spotkaliśmy dwóch Kaszubów, którzy zaprezentowali nam swoje umiejętności i wiedzę. Jeden z nich zainteresował nas zdrową żywnością, a drugi zaskoczył nas starodawnymi instrumentami. Ten ostatni stworzył niepowtarzalny klimat, zaprosił do swojej kapeli uczestników wycieczki i każdy świetnie się przy tym bawił. Wracaliśmy do domów bardzo zadowoleni z uśmiechami na twarzach. W czwartek po wycieczce na placu zabaw odbyło się spotkanie z okazji końca lata i wakacji. Dla przybyłych dzieci oraz młodzieży zostały przygotowane liczne konkursy i zabawy. Rodzice w tym czasie popijali kawę. Tego popołudnia na dzieci czekały słodycze i napoje, a dla wszystkich kiełbaski z grilla przygotowane przez p. Frąckiewicz i p. Ostrowską. Całe spotkanie odbywało się w bardzo miłej atmosferze. Wszystkie te przedsięwzięcia nie odbyłyby się bez sponsorów, którym składam serdeczne podziękowania. A byli to: Urząd Gminy w Lisewie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie, Bank Spółdzielczy w Chełmnie, Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie oraz F e r m a K u r N o w a k S t a n i s ł a w. Świetlicę w Pniewitem lubią odwiedzać emeryci i renciści z Lisewa. I tak 5 września br. w piękną i słoneczną pogodę zawitali oni na imprezę, która odbyła się na miejscowym boisku. Seniorzy spędzili czas przy kawie, herbacie i pysznej drożdżówce. Przygotowana została również kiełbaska z grilla, która z chęcią była konsumowana. Dużą atrakcją tego popołudnia był zespól LEGATO p. Jana Łukaszewskiego, który zadbał o wspaniałą oprawę muzyczną, a muzyka rozlegająca się na całą okolice porywała ludzi do tańca. Wszyscy zebrani dziękowali szefowej Związku Emerytów i Rencistów oraz opiekunce świetlicy za zorganizowanie tak świetnej imprezy. 7 września, dzień przed dożynkami w świetlicy zebrała się ekipa na czele z sołtysem wsi, która przygotowywała wieniec dożynkowy. Tym razem do stałych, corocznych bywalców dołączyły nowe osoby. Praca przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a jej efekty były znakomite, bo nasz wieniec zajął w konkursie I miejsce. Dzień po dożynkach sołtys wsi wraz z żoną w nagrodę ufundowali kawę i ciasto. Serdecznie zapraszamy do naszej świetlicy wszystkie chętne dzieci i młodzież, a także dorosłych. Tutaj można miło spędzić czas grając w piłkarzyki, gry planszowe, tenisa czy gry komputerowe. Można też posiedzieć przy kawie, czy herbacie i porozmawiać. Czasami jak siedzimy w domu i się nudzimy to wyjdźmy do ludzi. Przyjdźcie do nas a na pewno miło spędzicie czas. Opiekun świetlicy Janina Klafczyńska Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że udało się pozyskać środki na realizację p r o j e k t u s y s t e m o w e g o współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, D z i a ł a n i e 7. 1 R o z w ó j i upowszechnianie aktywnej integracji, P o d d z i a ł a n i e R o z w ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn.,, A k t y w i z a c j a r o d z i n dysfunkcyjnych, bezrobotnych i k o r z y s t a j ą c y c h z p o m o c y społecznej w roku W związku z powyższym w s z y s t k i e b e z r o b o t n e o s o b y zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach projektu proszone są o zgłaszanie się do siedziby tut. Ośrodka w celu złożenia swoich kandydatur oraz potrzeb. W styczniu 2014 r. odbędzie się również spotkanie rekrutacyjne, o jego terminie będziemy informować na stronie Gminy Lisewo oraz na tablicach ogłoszeń. Pierwszeństwo przy rekrutacji będą miały osoby z rodzin objętych pomocą w tut. ośrodku. Teresa Jamka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie Owocna współpraca międzypokoleniowa Sołectwo Lisewo zrealizowało film pt: Jak to było w ramach powiatowego konkursu Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa w 2013 r. Nagranie powstało dzięki współpracy z Dyrektorem Zespołu Przedszkolno - Szkolnego panem Grzegorzem Zalewskim i uczniom trzeciej klasy gimnazjum w Lisewie oraz mieszkankom miejscowości. Zgromadzone materiały zostały podzielone na dwa filmy. Pierwsza część prezentuje rozmowę we wnętrzu dawnego kościoła ewangelicko - augsburskiego (obecnie sala sesyjna). P a n i e u d z i e l i ł y w y w i a d u o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Opowiadały o dawnym życiu tradycjach i obrzędach. Uzupełnieniem jest drugi film nagrany na najstarszej ulicy Chełmińskiej. P r z e d s t a w i a L i s e w o o d s t r o n y architektoniczno - historycznej. Zabytki, k t ó r e z a c h o w a ł y s i ę d o c z a s ó w współczesnych oraz wspomnienia o obiektach już nie istniejących. W filmie staraliśmy się zawrzeć najwięcej informacji o tradycji z życia mieszkających tu od urodzenia Lisewian. Upowszechnić historię miejscowości, przemiany społeczne i kulturowe z dziejów Lisewa. Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie internetowej Gminy Lisewo:

9 Gmina Lisewo grała charytatywnie W połowie października bieżącego roku zorganizowany został charytatywny turniej piłki siatkowej. Miejscem zmagań drużyn była hala sportowo-widowiskowa w miejscowości Cekcyn, znajdująca się w okolicy Borów Tucholskich. Udział w tej sportowej i m p r e z i e w z i ę l i r e p r e z e n t a n c i g o s p o d a r z y, d r u ż y n a B a n k u Spółdzielczego z Koronowa, a także przedstawiciele Gminy Lisewo. Pomysł o przeprowadzeniu takiego turnieju narodził się z inicjatywy Wójta Gminy Cekcyn, p. Jacka Brygmana, który po rozmowie z Wójtem naszej Gminy, p. Jerzym Cabajem, postanowił wcielić ten pomysł w życie. Sportowe zmagania były tłem dla prawdziwego celu, w jakim wszyscy się spotkali. Tego dnia odbywała się, bowiem zbiórka publiczna na rzecz Michała Hoppe, mieszkańca Gminy Cekcyn, który uległ poważnemu w y p a d k o w i k o m u n i k a c y j n e m u w wyniku czego amputowano mu lewe podudzie. Każdy z mieszańców zebranych na hali mógł za dowolną darowiznę nabyć kawałek ciasta i kubek gorącej kawy dołączając się do wsparcia finansowego na rzecz zakupu protezy dla poszkodowanego. Poza tym już na samym początku turnieju na ręce ojca Michała został przekazany czek w wysokości 1000 złotych. Ten dzień na pewno pozostawi trwały ślad w każdym, kto choć w niewielkim stopniu wziął udział w tej wyjątkowej akcji. Nikt na pewno nie chciałby znaleźć się na miejscu Michała tym ważniejsze było to, aby wspomóc go w tej ciężkiej chwili. Można mieć nadzieję, na to, że w przyszłości takich inicjatyw zrodzonych z luźno zasugerowanych pomysłów będzie więcej, aby pokazać solidarność w chwilach tak trudnych jak ta. Drużyna Gminy Lisewo A. J. Liga Siatkówki w Robakowie 10 października rozpoczął się nowy sezon Amatorskiej Ligi Siatkówki 2013/2014 w Robakowie. Mecze rozgrywane są w czwartki i piątki każdego tygodnia. Naszą gminę reprezentuje zespół Kropelka z Lisewa. Siatkarze wrócili do rozgrywek turniejowych po kilku latach przerwy. Spotykają się oni w każdą środę, aby umilić sobie czas przy grze w siatkówkę. Drużyna składa się z doświadczonych zawodników, a także z grupy młodych graczy, którzy również chcą spróbować swoich sił. I kolejka: Kropelka Lisewo - Grzmoty Grudziądz 3:1 Paparzyn - Janosiki Grudziądz 1:3 EMP Glaz-Tech Grudziądz - Łunawy 0:3 Zakład Karny Grudziądz - Rybieniec 3:0 Stolno - PSP Chełmno 1:3 Volley Team Grudziądz - UKS Płużnica 3:1 Rozgrywki wznawia Amatorska Liga Piłki Halowej w Lisewie. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do wzięcia udziału. Warunki udziału w rozgrywkach: - zgłoszenie drużyny z imienną listą zawodników (max. 15 os.) oraz nazwą drużyny i numerem kontaktowym do kapitana, - wpłata wpisowego w wysokości 400 zł, - osoby niepełnoletnie wymagana jest z g o d a r o d z i c ó w n a u d z i a ł w rozgrywkach. Zgłoszenia przyjmuje: Adam Jurzysta tel lub Kropelka w pierwszej kolejce pokonała triumfatora poprzedniego sezonu wygrywając 3:1. Następny mecz naszego teamu odbędzie się 7 listopada (czwartek) o godzinie Kibiców tego sportu serdecznie zapraszamy do wspierania naszego zespołu.terminarz oraz pozostałe informacje na temat ligi znajdą państwo n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j : P. M. Tabela po I serii spotkań: 1. Łunawy Zakł. Karny Grudziądz Volley Team Grudziądz PSP Chełmno Kropelka Lisewo Janosiki Grudziądz Paparzyn Grzmoty Grudziądz Stolno UKSPłużnica Rybieniec EMP Głaz-Tech Grudziądz kolejne kolumny oznaczają: mecze, punkty, +/- setów, +/- małych punktów Amatorska Liga Piłki Halowej LISEWO 2013/2014 j u r z y s t a. a d a g m a i l. c o m - zgłoszenia przyjmowane są do r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się r. w budynku Victorii Lisewo przy boisku o godz Pierwsza kolejka rozgrywek o godz Organizatorzy: Adam Jurzysta, Maciej Bartoszewski. Strona 9

10 Strona 10 Wieści z ZSP w Lisewie 27 września 2013 roku uczniowie klas piątych wraz z wychowawczyniami: Tatianą Jaworską i Sylwią Szydłowską obejrzeli spektakl teatralny pt. Pippi Pończoszanka w reżyserii Adama Biernackiego w teatrze Wilama Horzycy w Toruniu. Spektakl odbył się o godzinie To niezwykle kolorowe i magiczne widowisko bardzo podobało się młodym odbiorcom. Muzyka, niesamowite dekoracje, ruch sceniczny sprawiły, że dzieci zakochały się w teatrze. Uczniowie poszerzyli wiadomości o tworzywie teatru oraz wzbogacili wiedzę o Astrid Lindgren. Dowiedzieli się m.in., że w Polsce pisarka została odznaczona Orderem Uśmiechu, że w Szwecji istnieje park Swiat Astrid Lindgren, w którym zbudowano miniaturowe miasteczko z r a t u s z e m, r y n k i e m, u l i c z k a m i wybrukowanymi kostką. Wszystkie budowle są dostosowane do wzrostu dziecka. W parku znajduje się domek Karlssona z dachu, trzy małe domki dzieci z Bullerbyn, żółta Willa Smiesznotka. Można tam spotkać Pippi i stać się maleńkim jak Nils Paluszek. Ten park to wielki plac zabaw dla dzieci. Uczniowie dowiedzieli się również, że imię Pippi Langsrump wymyśliła Karin siedmioletnia córka Astryd Lindgren. Dodatkową atrakcją dla młodych widzów był kontakt ze znanymi aktorami, m.in. z Tomaszem Mycanem, który wcielił się w rolę Dyrektora cyrku i Kapitana P o ń c z o c h y o r a z J a r o s ł a w e m Felczykowskim, który zagrał Grzmota czy również z Pawłem Tchórzewskim rola Pana Nilssona. Tomasz Mycan jest aktorem teatru Wilama Horzycy, znany jest też z pozateatralnej działalności. Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach Z zadyszki poetyckiej, gdzie toruńscy artyści interpretują poezję. Zagrał rolę w filmach i serialach, m.in.: Bez litości jako Szprycha, człowiek Starewicza, Komisarz Aleks jako Jarosław Król (odc. 44), Na wspólnej jako Witek, kolega Grzegorza, Barwy szczęścia jako Maciek Kołodziejski oraz w Teatrze Telewizji Czarodziejskie Krzesiwo według Hansa Christiana Andersena. Jarosław Felczykowski od początku kariery również związany z teatrem Wilama Horzycy. Aktor teatralny i filmowy. Autor wierszy dla dzieci publikowanych w Gazecie Wyborczej. Reżyserował Przygody Koziołka Matołka według Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Oprócz wielu ról teatralnych, zagrał też w filmach: Dublerzy, Panoptikom, Caissa, Lekarze - ortopeda Góra. Paweł Tchórzewski zagrał w blisko siedemdziesięciu tytułach, jedenaście razy był asystentem reżysera. Wystąpił także w kilku filmach (m.in. w Zamachu na Gibraltarze, Jeszcze nie wieczór, Rewersie ) oraz gościnnie w serialach PiTBull, Sąsiedzi,,,Przyłbice i kaptury. Kolejną atrakcją dla dzieci był spacer po Toruniu i wstęp do restauracji McDonald's. Wesoły autobus wrócił z wycieczki w sobotni wieczór o godzinie Każdy z nas był kiedyś dzieckiem - pod takim hasłem została zorganizowana zabawa, której głównymi bohaterami stali się nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lisewie. Zaprezentowano ich zdjęcia z dzieciństwa, a zadaniem uczniów było rozszyfrowanie, kto jest na fotografii. W konkursie Dziecięce fotografie brały udział klasy IV - VI. Pamiętamy wiele rzeczy z naszego d z i e c i ń s t w a, n p. p i e r w s z y d z i e ń w przedszkolu, spotkanie z gwiazdorem, ślady reniferów na balkonie, zabawy w Czterech Pancernych, radość z prezentów owianych nutką tajemnicy, zapach mandarynek i czekolady. Jednak najcenniejsze są wspomnienia beztroskich chwil, czas zabawy, brak problemów i radość. Dla dzieci wszystko jest nowe. Dopiero uczą się świata i budują z nim relacje. Kształtują swój charakter i osobowość. Dzieciństwo jest podstawą naszego dorosłego życia. Gdy dziecko jest małe pragnie jak najszybciej stać się dorosłym. A dorośli marzą, żeby choć na chwilę przenieść się w czasy szczęśliwego dzieciństwa. Konkurs zorganizowany dla uczniów wywołał duże poruszenie. Stał się o k a z j ą d o ś w i e t n e j z a b a w y i refleksji, że nauczyciele też byli dziećmi. Wyniki konkursu Dziecięce fotografie : - I miejsce zajęła klasa klasa IV, a uczniowie poprawnie odgadli 13 osób. Zamieszczono 19 fotografii. Na drugiej pozycji uplasowała się klasa IVb - 10 poprawnie wytypowanych. - III miejsce - klasa VI, natomiast czwarte m i e j s c e z a j ę ł a k l a s a V a. Konkurs został przygotowany przez panie: Sylwię Szydłowską i Aleksandrę Uchacz. Dnia r. odbyły się zajęcia z ratownictwa medycznego. Zajęcia zorganizowane były przez panią Tatianę Jaworską, a uczestniczyli w nich uczniowie klas piątych oraz panie: Sylwia Szydłowska i Iwona Stanisławska. Szkolenie przeprowadzili druhowie z Harcerskiego Klubu Ratowników Medycznych z Torunia: Paweł Wantowski, Patryk Gouden, Mateusz Banach oraz komendant Hufca Chełmża phm. Wojciech Cabaj. Uczniowie poznali zasady u d z i e l a n i a p i e r w s z e j p o m o c y i przećwiczyli na fantomach zabiegi resuscytacyjne (czyli reanimację) dorosłych i dzieci. Dowiedzieli się, jak postępować w przypadki różnego typu urazów, krwawień i zranień. Zakładali opatrunki na różnego typu rany. Unieruchamiali stawy w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń. Zajęcia stały się okazją do integracji klas piątych. Wychowawczynie przygotowały słodki poczęstunek w postaci domowych wypieków. Wyjazd do teatru na długo zostanie w pamięciach uczniów

11 Uczniowie klasy IIb lisewskiego gimnazjum szlifowali swoje pióra. Zmierzyli się z formą wypowiedzi pisemnej jaka jest wywiad. I tak jeden z nich przeprowadziła Sara Kujaczyńska z Arkadiuszem Zakrzewskim. Sara: Wiem, że lubisz czytać na temat mentalizmu. Dlaczego akurat ta dziedzina tak bardzo Cię interesuje? Arek: W mentalizmie pociągają mnie przede wszystkim ludzki umysł, jak również możliwość sterowania nim. S: Z tego, co mówisz wynika, że intryguje cię ludzka psychika, więc spytam: czy myślałeś kiedyś o zostaniu psychologiem? A: Przyznam szczerze, że rozważałem taką możliwość. Nie wiem jednak, czy praca z tak szerokim wachlarzem osobowości nie wpłynęłaby źle na mój charakter i światopogląd. Kwestia mojej przyszłości i zawodu jest w trakcie planowania. S: Czyli uważasz się za człowieka wrażliwego, mówiąc, że nie wiesz jak wpłynęłaby na Ciebie praca z tak o g r o m n y m b a g a ż e m l u d z k i c h problemów? A: Prawdę mówiąc,wydaję mi się, że tak. Przynajmniej zawsze starałem się być wrażliwy w kontaktach z ludźmi i jak najbardziej wczuwać się w ich sytuacje. S: Powiedz mi, jakiego człowieka widzisz, kiedy stajesz przed lustrem? A: Trudne pytanie. Widzę marzyciela, który ma swój świat, stara się myśleć swoim umysłem, a nie cudzym, jest wrogo nastawiony do ludzi, którym nie może zaufać. Widzę skomplikowanego człowieka, który cały czas poznaje siebie, starając się nie zaniedbywać przy tym innych. S: Skoro cały czas poznajesz siebie, to co odkryłeś w sobie przez ostatni rok? A: Wiele w sobie odkryłem. Dojrzewam. Nowe zdarzenia i okoliczności cały czas kształtują moje poglądy. S: Jeśli miałbyś teraz spojrzeć na wszystkie swoje doświadczenia i to, jaką osobą obecnie jesteś - z jakim bohaterem literackim się utożsamiasz? A: Myślę, że moja postać byłaby połączeniem Tomka Sawyera i Wertera. S: Bez czego aktualnie nie wyobrażasz sobie życia? A:Myślę, że nie dałbym rady bez swoich bliskich, rodziny, przyjaciół. ludzi, których kocham. Nie przeżyłbym również bez muzyki. S: Więc najważniejszą wartością dla Ciebie jest rodzina? A może coś innego? A: Najważniejsza jest dla mnie miłość, w każdym tego słowa znaczeniu. Miłość przede wszystkim do ludzi, jak również do muzyki, miejsc, rzeczy i chwil. S: A czym dla Ciebie jest szczęście? A: Szczęściem według mnie nie są tylko przyjemności, dobroć, która mnie spotyka. Przede wszystkim to możliwość dania od siebie czegoś drugiej osobie, wtedy spotyka nas prawdziwe szczęście. S: Czy czujesz się szczęśliwym człowiekiem? A: Chyba tak, jestem szczęśliwy. S: Dziękuje za rozmowę Arku oraz za Twoje wyczerpujące odpowiedzi. A: Również dziękuję. W dniu r. uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawcą B. Mochol skorzystali z zaproszenia właścicielki Pani Magdy Goral do pizzerii Na Zakręcie w Lisewie. Pani Magda udostępniła uczniom z w i e d z a n i e c a ł e g o z a k ł a d u o r a z zaprezentowała im w jaki sposób i z jakich produktów wyrabia się pizzę. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w tym procesie. Samodzielnie wyrabiały, formowały i dekorowały ciasto. Wspólnie z Panią Magdą piekły, a następnie z wielkim apetytem konsumowały swoje dzieło. Było przy tym wiele uciechy i radości. Każdy sam przygotował pizzę dla siebie Odbył się również konkurs Kto najdokładniej zapamięta przepis na pizzę. Do zmagań zgłosiło się 7 uczniów, z których najlepsza okazała się Kornelia Włodarczyk. Nagrodą była pizza. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji treści programowych z cyklu Od ziarenka do bochenka. Za pośrednictwem gazety, dzieci dziękują Pani Magdzie Goral za wspaniałą prezentację i pyszną pizzę, którą im zafundowała. Tatiana Jaworska i Bożena Mochol Później przyszła pora na kosztowanie Strona 11 Jesienne złotówkobranie Jednym udaje się wędkowanie innym grzybobranie, nam powiodło się złotówkobranie. Miło poinformować, że w dniu 15 października br. Starostwo Powiatowe w Chełmnie rozstrzygnęło konkurs z cyklu Sołectwo przyjazne środowisku i wyłoniło laureatów tegorocznej edycji. Nagrodzona została również nasza wieś za projekt pt.,,ptasia stołówka - Nasza wizytówka za co otrzymaliśmy czek na 1000 zł. Prace wykonane przez dzieci Nasza radość była tym większa, gdyż w konkursie wzięliśmy udział po raz pierwszy. Jako jedyni reprezentowaliśmy gminę Lisewo i oddaliśmy pod konkursową o c e n ę w c z e ś n i e j z a k o ń c z o n y proekologiczny projekt, zrealizowany dzięki hojności sponsora MONDI - ŚWIECIE. Łapiąc przysłowiowe dwie sroki za ogon pozyskaliśmy nie tylko grant, ale jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Mieliśmy okazję doświadczyć owocnej współpracy z laureatem,,lodołamaczy ZAZ-Drzonowo i potentatem na rynku drzewnym MONDI ŚWIECIE. Znów pokazaliśmy, że Chrusty może nie są wsią idealną, ale na pewno niezwykłą. Pani Poraszka - sołtys wsi Chrusty z duma prezentuję ptasią stołówkę Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszej wsi. Dzieci wniosły do projektu swój twórczy wkład, projektując własne wizje ptasiej stołówki,a byli to: Maciek Cyrklaff, Sandra Dalke, Klaudia Grabowska, Nadia Stronikowska, Marta Kowalska, Natalia Kościńska oraz Patryk Taczyński. Sołtys wsi Chrusty - R. Poraszka

12 Strona 12 SALON FRYZJERSKI,,KAMILA... Kamila Smolna Lisewo ul. Chełmińska 43E tel Zapewniamy szeroką gamę usług w atrakcyjnej cenie! Tylko profesjonalne kosmetyki! GODZINY OTWARCIA pon., wt., czw., pią. Środa sobota 8:30-16:00 9:00-18:00 8:00-14:00 Kącik kulinarny Zapiekanka beszamelowa Składniki: 7 plastrów gotowanej szynki, 30 dag pieczarek, 15 dag posiekanej szynki, spora cebula, 5 dag masła, 4 łyżki białego wytrawnego wina, 5 dag sera ementalera, 5 dag łagodnego żółtego sera, sól i pieprz do smaku. Sos: 5 dag masła, 5 dag mąki, 0,5 l mleka, łyżka soku cytrynowego, sól i pieprz do smaku. Przygotowanie: P i e c z a r k i u m y ć o r a z poszatkować. Cebulę drobno posiekać. Ementaler pokroić w kostkę. Na rozgrzanym tłuszczu poddusić cebulę i pieczarki. Gdy nadmiar płynu wyparuje, dodać posiekaną szynkę i wino. Dusić, aż płyn prawie całkowicie wyparuje. Odstawić z ognia, przyprawić solą i pieprzem, schłodzić, wymieszać z pokrojonym ementalerem. Tak przygotowaną masą posmarować plastry szynki, zwinąć je w rulony, a następnie ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Polać sosem beszamelowym, posypać startym żółtym serem, po czym wstawić do gorącego piekarnika i zapiec. Sos: Masło lekko zasmażyć z mąką na słabym ogniu. Stopniowo dolewać mleko, ciągle mieszając, a następnie ubijać trzepaczką, aż sos będzie miał gładką, pulchną konsystencję. Przyprawić solą i pieprzem, dodać łyżkę soku z cytryny. Gotować 3 minuty, mieszając od czasu do czasu. SMACZNEGO!!!

13 Strona 13 Krzyżówka dla dzieci do lat A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu: - Jakub Łuczak - Lisewo, - Flora Kornacka - Lipienek, - Klaudia Beszczyńska - Lisewo. Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy od r X 1. Laskowy lub włoski. 2. Narzędzie kowala. 3. Kapie ze świecy. 4. Może być fotograficzny. 5. Siała go baba. 6. Ubranko dla bobasa. 7. Rozgrywany na boisku. 8. Kuchenna siekierka. 9.,,Kotka w wierzbie. 10. Kłujący chwast. 11. W wierszu siedzi na tapczanie Imię:... Nazwisko:... Adres:... Wiek:... Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 15 listopada 2013 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety. GBP Lisewo A. Piasecka

14 Strona 14 L Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie Zrób prawko przed podwyżką. Spotkanie organizacyjne r. (wtorek) godz Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska, sala na parterze. Teoria w Lisewie. Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność! Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody! Informacja tel: Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie! Ostatni kurs w tym roku!!! Według rankingu Gazety Pomorskiej Prema to najlepsza Szkoła Jazdy w swoim regionie!

15 Strona 15

16 Strona 16 ul. Hallera 20 A, Lisewo ; OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMET TOWARÓW: - MAT. BUDOWLANE - MAT. HYDRAULICZNE - MAT. ELEKTRYCZNE - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, OKNA RABAT - 18 % - DACHY - NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA - MAT. WYKOŃCZENIOWE W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET OKIENNYCH.

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO Chełmno 14.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne Gmina Stolno zrealizowała trzy projekty współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej!

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! ZAGRAJ Z NAMI Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! Sezon Zima 2016 rozpocznie się w weekend 9-10 stycznia i potrwa aż do końca marca. W tym roku czeka Was sporo nowości!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r.

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r. UCHWAŁA NR 141/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Opoki gm. Aleksandrów Kuj. działka nr ewidencyjny 50/2 o pow. 0,3360 ha stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Pragniemy w ramach projektu Szkoła dobrych praktyk przedstawić inicjatywę z zakresu - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI NATURALNA SIÓDEMEK SZÓSTEK. Liga Bemowska serdecznie zaprasza do udziału w nowej, jesiennej edycji rozgrywek.

ZAGRAJ Z NAMI NATURALNA SIÓDEMEK SZÓSTEK. Liga Bemowska serdecznie zaprasza do udziału w nowej, jesiennej edycji rozgrywek. ZAGRAJ Z NAMI Liga Bemowska serdecznie zaprasza do udziału w nowej, jesiennej edycji rozgrywek. Sezon Jesień 2015 rusza w połowie września i potrwa niemal do końca listopada. Nasza oferta, tradycyjnie,

Bardziej szczegółowo

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r.

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r. Informacja za rok 2012 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych - rolnych położonych w Bodzewie, w Grabonogu,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA Wojsławice, 28 lutego 2016 r. 1 PATRONAT HONOROWY TURNIEJU Henryk Staniucha Wójt Gminy Zduńska Wola ORGANIZATOR TURNIEJU Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 234/ 2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 234/ 2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA Nr 234/ 2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności wójta w okresie LISEWO R.

Informacja z działalności wójta w okresie LISEWO R. Informacja z działalności wójta w okresie 01.01.2015-11.02.2015 LISEWO 12.02.2015 R. 03.01.2015-09.01.2015 Dzień Wydarzenie 03.01.2015 - Zebrania sprawozdawcze w OSP: Krajęcin, Mgoszcz, Malankowo 04.01.2015

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina

Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na halowy turniej piłki noz nej SPORTICO CUP dla chłopco w z rocznika 2003 11 marca 2012

Zaprasza na halowy turniej piłki noz nej SPORTICO CUP dla chłopco w z rocznika 2003 11 marca 2012 1 Zaprasza na halowy turniej piłki noz nej SPORTICO CUP dla chłopco w z rocznika 2003 11 marca 2012 W trakcie turnieju będziemy chcieli wspomóc 3 letnią Natalkę oraz jej rodzinę: Mam na imię Natalka- w

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

I BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO

I BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO I BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO 19.06.2010 - ŚLADAMI POBYTU KAROLA WOJTYŁY W SŁUŻEWIE - REGULAMIN I BIEGU PAPIESKIEGO W SŁUŻEWIE CELE BIEGU: Oddanie hołdu Karolowi Wojtyle Popularyzacja biegania jako

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI. 661 536 685 / 506 986 048 ligabemowska@gmail.com www.ligabemowska.pl

ZAGRAJ Z NAMI. 661 536 685 / 506 986 048 ligabemowska@gmail.com www.ligabemowska.pl ZAGRAJ Z NAMI LIGA BEMOWSKA serdecznie zaprasza do udziału w nowej, jesiennej edycji rozgrywek. SEZON JESIEŃ 2014 rusza w pierwszej połowie września i potrwa niemal do końca listopada. Nasza oferta tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI WIOSNA. Nasza oferta, tradycyjnie, składa się z trzech rodzajów rozgrywek, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie:

ZAGRAJ Z NAMI WIOSNA. Nasza oferta, tradycyjnie, składa się z trzech rodzajów rozgrywek, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie: ZAGRAJ Z NAMI Liga Bemowska serdecznie zaprasza do udziału w nowej, wiosennej edycji rozgrywek. Sezon Wiosna rusza w ostatni weekend marca i potrwa niemal do końca czerwca. Nasza oferta, tradycyjnie, składa

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji.

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od do

Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od do Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od 28.01.2013 do 08.02.2013 28.01.2013 PONIEDZIAŁEK 2. Zajęcia sportowe tenis stołowy Klub Osiedlowy 3. Wykonywanie masek, kotylionów

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

VI BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO

VI BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO VI BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO 28.06.2014 - ŚLADAMI POBYTU KAROLA WOJTYŁY W SŁUŻEWIE - REGULAMIN VI BIEGU PAPIESKIEGO W SŁUŻEWIE CELE BIEGU: Oddanie hołdu Karolowi Wojtyle Popularyzacja biegania jako

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. koniec marca

Kwiecień. koniec marca PLAN PRACY SAMORZĄDU 2015/2016 Z życia samorządu Kwiecień PLUSZAKI DLA DZIECI Z DOMU SAMOTNEJ MATKI W tym roku kolejny raz Samorząd Szkolny zorganizował akcję zbierania pluszaków dla dzieci z Domu Samotnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com TZTS Tarnów KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r ZARZĄDZENIE Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA VI EDYCJA PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ 2015 w GMINIE SŁAWNOS Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI ORGANIZATORZY: FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW Kobiet i mężczyzn Urząd Gminy Zduńska Wola. Gminna Rada Sportu TERMIN I MIEJSCE: 29 maja 2011,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w siatkówce plażowej kobiet o Puchar Dyrektora Hipermarketu Kaufland Stalowa Wola, 12.08.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

VIII RODZINNY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ I SIATKOWEJ O PUCHAR OJCA PRZEORA KLASZTORU OO. PASJONISTÓW W RAWIE MAZOWIECKIEJ

VIII RODZINNY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ I SIATKOWEJ O PUCHAR OJCA PRZEORA KLASZTORU OO. PASJONISTÓW W RAWIE MAZOWIECKIEJ VIII RODZINNY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ I SIATKOWEJ O PUCHAR OJCA PRZEORA KLASZTORU OO. PASJONISTÓW W RAWIE MAZOWIECKIEJ REGULAMIN 1. Cel: - zacieśnianie i utrwalanie więzi rodzinnych - popularyzacja zdrowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r.

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r. Informacja za rok 2013 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości:

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości: WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr 539/8 o pow. 0,1040 ha RIIIa, Pow. w ha:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 ZAPRASZA NA PIERWSZY POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PANA EDMUNDA KACZMARKA STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO GRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI Sponsorzy:

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ośmiu działek budowlanych położonych w

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo