ISS N: X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / R X I Li s t pad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / 2 0 3 R X I Li s t pad"

Transkrypt

1 ISSN: X WIADOMOŚCI LISEWSKIE Nr 4/2013 ROK XI Listopad Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo. Niech żyje rock & roll! Takim okrzykiem sfinalizował akt wręczenia nagród na naszym festiwalu członek jury Ryszard Poznakowski. W tym roku o statuetkę Jaszczura walczyło 6 zespołów wybranych spośród 30 zgłoszeń z całej Polski: Comin To Town - Pabianice, FAIN - Bydgoszcz,,,Josh Trip - Dębowa Łąka, LuX Mortuum - Chełmża, Maze of Sound - Łódź,,,Norvid - Siedlce. W składzie jury konkursowego zasiadali: - Sławek Wierzcholski - bluesmann, wirtuoz ustnej harmonijki, który jest z nami od początku istnienia festiwalu. Lider i założyciel Nocnej Zmiany Bluesa, - Ryszard Poznakowski - znany z zespołów Trubadurzy oraz Czerwono - Czarni, p r e z e s S t o w a r z y s z e n i a A r t y s t ó w Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP, - Adam Jurzysta - gitarzysta, muzyk, kompozytor zespołu HOUNSIS. W czasie konkursu również publiczność wybierała swojego ulubieńca. Po przesłuchaniach wyniki obrad jury były następujące: - I miejsce - Comin To Town - statuetka Jaszczura, - wyróżnienie - Josh Trip - i teledysk od BARTEK FILM STUDIO, - nagroda publiczności - Lux Mortuum. Po odebraniu nagród rzeczowych w postaci sprzętu muzycznego wręczonego Zespół,,GoodWay świętował 5-lecie działalności artystycznej przez Wójta Gminy, jurorów i organizatorów publiczność czekały jeszcze emocje związane z koncertami zespołu GoodWay, (który obchodził 5-lecie swojej działalności i otrzymał gratulacje z rąk Wójta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja) oraz Gwiazdy festiwalu Sebastiana Riedela i zespółu Cree. Syn legendarnego Ryszarda Riedla z zespołu Dżem, to zdobywca tegorocznego konkursu TOP TRENDY. Dziękujemy naszej kochanej publiczności za tak liczne przybycie, co dopinguje nas do dalszej pracy. Dziękujemy też naszym wspaniałym wolontariuszom bez Was to nie byłby TEN FESTIWAL! Więcej zdjęć na: Zdjęcia: Mateusz Nowiński, Julia Szpręglewska Marzenna Szpręglewska Zespół,,Cree Jury konkursowe

2 Strona 2 Dożynki Gminno - Parafialne W przepiękną, słoneczną niedzielę - 8 września br. na stadionie w Lisewie odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne. Jak co roku impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Można to było odgadnąć o b s e r w u j ą c t ł u m n i e p r z y b y ł y c h mieszkańców naszej gminy. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie polową Mszą Świętą. Odprawiał ją ks. Gerard Gromowski wespół z nowym wikariuszem, ks. Łukaszem Snopkiem. W trakcie mszy zebrani dziękując za tegoroczne plony, modlili się jednocześnie o błogosławieństwo dla rolników. Na zakończenie wszyscy podzielili się chlebem upieczonym z owych zbiorów. Po mszy głos zabrał Wójt Gminy Lisewo - Jerzy Cabaj. W kilku słowach zwrócił uwagę na dar jakim są zbiory dokonywane przez rolników, przypominając jednocześnie o pięknej polskiej tradycji dzielenia się chlebem, stanowiącej doskonały przykład braterstwa, przyjaźni i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie uroczyście p r z y w i t a ł w s z y s t k i c h o b e c n y c h mieszkańców oraz gości, przytaczając niezwykłą symbolikę tego wyjątkowego dnia, kształtującej się na przestrzeni wieków. W trakcie swojego wystąpienia Pan Wójt przytoczył również znamienne słowa wypowiedziane przez błogosławionego papieża Jana Pawła II oddającego hołd spracowanym rękom polskiego rolnika oraz Wincentego Witosa, pierwszego przywódcy wsi odrodzonej Polski. Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Alicja Smaga z Mgoszcza oraz Pan Marek Góreczny z Lisewa. Ich sylwetki, przebieg Chleb oraz miód wręczony przez p. Edmunda Szymborskiego pracy oraz osiągnięcia zostały przedstawione przez prowadzącego uroczystość. Po wystąpieniach nadszedł czas na wręczenie nagród w tradycyjnych już w naszej gminie konkursach na wieniec dożynkowy oraz Piękna Zagroda. Najlepiej oceniono wieniec przygotowany przez mieszkańców Pniewitego. Pozostałe wsie otrzymały wyróżnienia. Konkurs na Piękną Zagrodę podzielony został na dwie kategorie: na najładniejszą zagrodę wiejską oraz najładniejszą działkę siedliskową. W pierwszej zwycięstwo przypadło państwu Barbarze i Mirosławowi Cymerman z Linowca. Wyróżnienia otrzymali: państwo Celina i Krzysztof Przeperscy z Pniewitego, pan Wojciech Mikulski z K a m l a r e k o r a z p a n i G r a ż y n a B i a ł e k r ó w n i e ż z K a m l a r e k. W kategorii działki siedliskowej nagrodzono trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcami zostali państwo Czesława i Eugeniusz Goral z Lisewa, II miejsce przypadło państwu Krystynie i Romanowi Pająkowskim z Pniewitego, natomiast III miejsce zajęła pani Stanisława Grabowska z Lisewa. Ponadto wyróżnione zostały działki państwa Eweliny i Andrzeja Zielińskichz Lisewa, Danuty i Arkadiusza Małagockich z Lisewa, Elżbiety i Adama Janowskich z Lisewa, pani Danuty Chojnackiej Lisewa, Danuty Szlęzak z Tytlewa, oraz pani Małgorzaty Jaworskiej z Kornatowa. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W części artystycznej swoje zdolności wokalne mogli zaprezentować na scenie BARTLEWIACY i LISEWIANIE oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Ich występy spotkały się ze szczerym aplauzem ze strony widowni. Tradycyjnie już, dla wszystkich zgromadzonych widzów, zarówno dorosłych, jak i dzieci, zostały przygotowane rozmaite atrakcje. Każdy chętny mógł spróbować pysznej grochówki, kiełbasek z grilla czy chleba ze smalcem i ogórkiem. Jedną z konkurencji było przeciąganie liny

3 Strona 3 Dużym zainteresowaniem widzów cieszył się zorganizowany po raz pierwszy Turniej Sołectw z humorem. Mieszkańcy Kornatowa, Malankowa i Mgoszcza rywalizowali między sobą w rozmaitych konkurencjach. Było to m.in. przeciąganie liny, toczenie beczki, rzut pampersem, wędrujący gumak, wieszanie bielizny, czy podnoszenie ciężarów. Zwycięstwo przypadło ekipie z Malankowa, drugie miejsce zajęli zawodnicy z Mgoszcza, natomiast trzecie mieszkańcy Kornatowa. C a ł y t u r n i e j p r z e b i e g a ł w a t m o s f e r z e p r z y j a z n e g o współzawodnictwa, natomiast różnorodność zadań sprawiła, że zarówno zawodnicy, jak i obserwatorzy, nie mogli narzekać na nudę. Szkoda, że tylko trzy sołectwa zgłosiły swoje drużyny. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej! Ogromną atrakcją, szczególnie dla dzieci, był Stragan Przyrodniczy z projektu Trop natury prowadzony przez P a n i ą C e c y l i ę T o m a s z e w s k ą z Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po występach miejscowych wykonawców, na scenie zaprezentowali się członkowie zespołu LEGATO, po czym pałeczkę muzyczną przejął TO I OWO BAND. To właśnie muzyka tego zespołu oraz sposób jej prezentacji, a także kontakt z publicznością szczególnie przypadły do g u s t u w i d z o m. Z a b a w a t a n e c z n a przygotowana na zakończenie imprezy trwała do późnych godzin nocnych. Bawiono się w rytmie muzyki miejscowego zespołu Laureaci wszystkich przygotowanych konkursów EFEKT. Organizatorzy pragną złożyć gorące podziękowania sponsorom, bez których nie byłoby możliwe przygotowanie tak wspaniałej uroczystości oraz mieszkańcom za tak liczne przybycie. A. J. Wójt Gminy Lisewo w oparciu o art. 37 ust. 1,art. 38 ust.1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). O g ł a s z a: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lisewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 97/11 o pow. 0,1560 ha poł. we wsi Drzonowo, objętej księgą wieczystą KW. Nr TO1C/ /2. Opis nieruchomości: Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo w sąsiedztwie terenów zabudowanych zabudową siedliskową i terenów rolnych. Działka w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako użytek rolny klasy IV a. Dla wyżej wymienionej nieruchomości nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowa działka nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zbywana działka jest zwolniona z podatku VAT. Cena wywoławcza ,00 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 954,0 0 zł. 00 Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2013 r. godzinie 10 w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo - sala ślubów. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto BS Chełmno O. Lisewo Nr do dnia 25 listopada 2013 r. (włącznie) wraz z określeniem numeru działki, na którą dokonywana jest wpłata. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy - pokój nr 1.tel.(56) lub 03 wew. 18. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem: oraz

4 Strona 4 OGŁOSZENIE W niedzielę 24 listopada 2013 r., w godzinach od 9.00 do 13.00, na parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie, p o n o w n i e s t a n i e a m b u l a n s z R e g i o n a l n e g o C e n t r u m Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym będzie można oddać krew. Przychodząc do ambulansu, należy być po lekkim śniadaniu (nie na czczo) oraz okazać się dowodem osobistym bądź innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi każdy chętny przejdzie kwalifikację laboratoryjną tj. oznaczenie poziomu Hb oraz badanie lekarskie. Kto może być dawcą krwi? - ten, kto jest pełnoletni i ma nie więcej niż 65 lat, - nie chorował na żółtaczkę zakaźną, chorobę wirusową przenoszoną drogą krwi, chorobę wieńcową serca, choroby nowotworowe, łuszczycę oraz nie przebył zawału i udaru mózgu, - nie przyjmuje w sposób ciągły leków poza witaminami bądź środkami antykoncepcyjnymi, - nie wykonywał tatuażu oraz nie przekłuwał uszu w ostatnich 6 miesiącach. Przeciwwskazaniem do oddania krwi jest także narkomania. Zachęcam do zgłoszenia się do ambulansu nie tylko stałych krwiodawców, ale także tych wszystkich, którym pozwala na to stan zdrowia i mają świadomość jak bardzo c e n n a i p o m o c n a j e s t k r e w w ratowaniu zdrowia lub życia drugiego człowieka. Gminne Centrum Informacji w Lisewie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Lisewo Adres Redakcji: ul.toruńska Lisewo tel./fax: Skład komputerowy: Michał Lewandowski Rafał Sączawa Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj Korekta: Monika Maćkowska Nakład: 1300 egz. Victoria Lisewo na półmetku sezonu Victoria Lisewo 2 listopada br. rozegrała swój ostatni mecz w rundzie jesiennej sezonu 2013/14. W chwili obecnej zajmuje 6 lokatę tracąc do lidera 12 oczek. W przeciągu ponad dwóch miesięcy lisewska drużyna rozegrała 13 meczów z których 7 wygrała i 6 przegrała. W tych spotkaniach lisewskim piłkarzom udało się zdobyć 21 punktów w tym 15 na własnym terenie. Własny stadion musieli opuszczać dwa razy uznawając wyższość rywali: z Piastem Łasin (1:2) oraz Unislavią Unisław (2:3). Zmorą Victorii były mecze na wyjeździe, na 6 spotkań w roli gości wygrali tylko dwa: z Węgrowianką Węgrowo (2:5) oraz z Kasztelanem Papowo Biskupie (0:2). Ciekawostką jest to, że razem ze Stalą Grudziądz Victoria ustanowiła najwyższy wynik w tej rundzie wygrywając z L Z S B o b r o w o a ż 1 0 : 0! Najwyższą porażkę Lisewo odnotowało w meczu z Pomowcem Kijewo Królewskie przegrywając 4:0. Piłkarze z Lisewa jak dotąd strzelili 37 bramek tracąc przy tym 21. Teraz czeka ich przerwa zimowa i zapewne w styczniu ruszą przygotowania do drugiej części sezonu. Zapraszamy na oficjalną stronę liewskiej drużyny gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje oraz galerie zdjęć: Skład Victorii podczas ostatniego meczu z Kasztelanem Papowo Wyniki meczów: Victoria Lisewo : Wojownik Wabcz 1:0 Victoria Lisewo : Piast Łasin 1:2 LZS Świedziebnia : Victoria Lisewo 4:2 Victoria Lisewo : LZS Bobrowo 10:0 Pomowiec Kijewo : Victoria Lisewo 4:0 Victoria Lisewo : Saturn Ostrowite 5:0 Iskra Ciechocin : Victoria Lisewo 3:2 Victoria Lisewo : Zamek Bierzgłowski 2:1 Stal Grudziądz : Victoria Lisewo 2:1 Victoria Lisewo : Gwiazda Starogród 4:0 Węgrow. Węgrowo : Victoria Lisewo 2:5 Victoria Lisewo : Unislavia Unisław 2:3 Kasztelan Papowo : Victoria Lisewo 0:2 Tabela po rundzie jesiennej: R.S. 1. Piast Łasin pkt Stal Grudziądz pkt Pomowiec Kijewo pkt Iskra Ciechocin pkt Unislavia Unisław pkt Victoria Lisewo pkt Gwiazda Starogród pkt LZS Świedziebnia pkt Wojownik Wabcz pkt Węgrow. Węgrowo pkt Zamek Bierzgłowski pkt Kasztelan Papowo 13 9 pkt LZS Bobrowo 13 9 pkt Saturn Ostrowite 13 3 pkt kolejno: mecze, punkty, bramki stracone/strzelone Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie, Gminne Centrum Informacji w Lisewie Uwaga: Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów. Nie ponosi o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a u m i e s z c z o n e a r t y k u ł y. Za treść ogłoszeń odpowiada zleceniodawca. Materiały przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca. Gabinet Stomatologiczny ul. Toruńska Lisewo, Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek PRZYJĘCIA PACJENTÓW W RAMACH NFZ Rejestracja na wizytę pod nr. tel.: lub osobiście. Pacjenci chcący skorzystać z bezpłatnych protez mogą zapisywać się na listę osób oczekujących

5 Strona 5 W najmniejszej wiosce... W Strucfoniu odbył się Piknik Rodzinny, którego inicjatorem była miejscowa jednostka OSP. Tak jak 2 lata temu, tak i w tym roku impreza cieszyła się d u ż y m z a i n t e r e s o w a n i e m w ś r ó d mieszkańców oraz gości z sąsiednich wiosek. Program zawierał dużo zabaw dla dzieci i dorosłych oraz tańce do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu "Kosmiczni Chłopcy". Dzieci próbowały swoich sił w sportowych konkurencjach takich jak: bieg na "trzech" nogach, układanie się do śpiwora na czas czy skoki w worku. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody. Kolejną atrakcją był turniej tenisa stołowego. Po trzech godzinach mini rozgrywek wyłoniono zwycięzców. Nagrodą za pierwsze miejsce był puchar ufundowany przez sołtysa wsi Strucfoń. Dorośli mogli wykazać się umiejętnościami w takich konkurencjach jak: wbijanie gwoździa, czy przeciąganiu liny. Dużo śmiechu i starte kolana na trawie to cena jaką zapłacili najlepsi. Panie sprawdzały się w obieraniu ziemniaków w konkurencji przygotowanej przez strażaków - zakładanie odzieży bojowej NOMEX na czas. Onieśmielone rozmiarem panie niechętnie zgłaszały się do tej zabawy, ale po wyjaśnieniu zasad chętnych już nie brakowało. Co najciekawsze konkurencja cieszyła się zainteresowaniem głównie wśród pań w dojrzałym wieku. Czyżby w Strucfoniu szykowała się żeńska drużyna OSP? grochówki. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i gdy zespół muzyczny zaczął zabawę nie było wątpliwości, co do tego, że wszyscy będą mieli ochotę poderwać się do tańca. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszej rodzinnej imprezy serdecznie DZIĘKUJEMY!!! Tych, którzy chcieliby skorzystać z Naszej gościnności już dziś zapraszamy na kolejną zabawę. Laureaci turnieju ping - ponga wraz z sołtysem p. Kazimierzem Dąbrowskim i p.bogdaniem Taczyńskim Emilia K.,,Sklepik również przyciągał wielu chętnych Pogoda bardzo sprzyjała imprezie, dlatego też goście chętnie ustawiali się w kolejce po chłodne napoje, słodycze i lody. Wszyscy obecni mogli również częstować się do woli "swojskim jadłem" tj. chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym, wędzonym boczkiem czy kiełbasą z wędzarni. Oprócz darmowego poczęstunku można było odpłatnie skosztować gofrówz bitą śmietaną, frytek czy kiełbaski z grilla. Nie zabrakło również

6 Strona 6 Ważne numery telefonów Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, tel./fax , , wew. 32 Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, tel , Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie ul. Gen. Józefa Hallera 33, tel , Urząd Pocztowy w Lisewie ul. Wybudowanie Wąbrzeskie, tel , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, tel Gminne Centrum Informacji w Lisewie ul.toruńska 15, tel Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne w Lisewie ul. Boczna 13, tel Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie, ul. Toruńska 14,tel , Gabinet Rehabilitacyjny w Lisewie ul. Toruńska 15, tel Gabinet Stomatologiczny w Lisewie ul. Toruńska 15, tel , Gminne Przedszkole w Lisewie ul. Toruńska 15, tel , Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie, ul. Toruńska 15, tel , Parafia Rzymsko - Katolicka w Lisewie, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1, tel , Szkoła Podstawowa w Lisewie ul. Toruńska 16,tel , Szkoła Podstawowa w Krusinie tel , Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska 17,tel , Gminna Spółdzielnia,,Samopomoc Chłopska ul. Chełmińska 11,tel , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1, tel , Bank Spółdzielczy w Lisewie ul. Chełmińska 30, tel , Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie ul. Chełmińska 49, tel , Punkt Apteczny "Pod Lwem" Lisewo, ul. Gen. Józefa Hallera 24, tel , Restauracja,,Nad Stawem Lisewo, ul. Gen. Józefa Hallera 19, tel Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie tel Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu tel Świetlica Środowiskowa w Lisewie tel Świetlica Środowiskowa w Pniewitem tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,,Sięgają po wędkę... aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach POKL G m i n n y O ś r o d e k P o m o c y Społecznej w Lisewie w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, w okresie od stycznia do lipca 2013 r. przeprowadził szkolenia, których celem było zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku pracy, a tym samym zmianę sytuacji życiowej poprzez podniesienie kompetencji społecznozyciowych. W kwietniu odbył się cykl spotkań z doradcą zawodowym mających na celu wskazanie aktywnych form poszukiwania p r a c y, p r z y g o t o w a n i e C V, l i s t u motywacyjnego, a także poznanie słabych i mocnych stron każdego z uczestników. W spotkaniach udział wzięło 15 osób. W tym samym miesiącu odbyła się także pogadanka nt profilaktyki zdrowotnej, po to by utrwalić informacje na temat zdrowego trybu życia, antykoncepcji czy badań profilaktycznych. Kolejnym etapem realizacji działań projektu było zrealizowanie kursu obsługi kasy fiskalnej. Kurs ukończyło 12 osób które zdobyły podstawową wiedzę z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych, co znacząco podniosło kompetencje zawodowe naszych uczestników. W czerwcu dla 8 osób rozpoczął się kurs prawo jazdy kat. B. Kurs kasy fiskalnej zainteresował wszystkich beneficjentów Nauka teoretyczna została już zakończona, obecnie wszyscy kursanci uczestniczą w zajęciach praktycznych. Kurs prawo j a z d y z a k o ń c z y s i ę e g z a m i n e m państwowym. Mamy nadzieję że zdobycie kwalifikacji do kierowania pojazdem otworzy naszym beneficjentom nowe możliwości i ułatwi dostęp zarówno do szerszego rynku pracy jak i edukacji. J a k o p o m o c d l a n a s z y c h beneficjentów w ramach podnoszenia kwalifikacji realizowaliśmy także kurs operatora wózków widłowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych dla 2 osób oraz w sierpniu i wrześniu kurs na opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 3 uczestników. Obok wzmacniania kompetencji zawodowych, duże znaczenie dla rozwoju ma nabywanie i poszerzanie kompetencji społecznych. W związku z powyższym w l i p c u r o z p o c z ę ł y s i ę z a j ę c i a w ramach Programu Aktywności Lokalnej - Klub Wsparcia Społecznego. Programem tym zostało objętych 8 osób wraz z rodzinami z czego jedna rodzina zostanie objęta działaniami asystenta rodziny, natomiast pozostałe 7 osób będzie uczetniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatach z doradcą zawodowym. Uczestnicy PAL - KWS wzięli udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych do Myślęcinka oraz kina. Beneficjentami wszystkich szkoleń są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pozostający bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej. Teresa Jamka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie Trzyosobowa ekipa ukończyła kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

7 Strona 7 Zakład Aktywności Zawodowej doceniony Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie przystąpił do konkursu "Lodołamacze" i 9 września br. został wyróżniony przez Kapitułę konkursu II miejscem i srebrnym medalem w kategorii "Zatrudnienie chronione". Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2008 r. W chwili obecnej zatrudnia 12 o s ó b p e r s o n e l u i 4 4 o s o b y niepełnosprawne, w tym: 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 18 o s ó b z u m i a r k o w a n y m s t o p n i e m niepełnosprawności. Zakład jest dofinansowywany w 90% przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON i w 10 % przez Urząd G m i n y w L i s e w i e. P r a c o w n i c y niepełnosprawni są dowożeni do zakładu z całego powiatu chełmińskiego. Głównym celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Pracownicy niepełnosprawni uczestniczą w kursach i szkoleniach podnosząc tym samym swoje umiejętności i kwalifikacje. Stają się atrakcyjniejsi pod kątem zawodowym. Do chwili obecnej dla 11 osób spośród pracowników niepełnosprawnych znaleziono zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że ZAZ musi także wypracowywać środki na pokrycie kosztów swojego utrzymania. Swoją działalność wytwórczo - usługową opiera na 4 pracowniach: - stolarskiej, gdzie klienci mogą zakupić meble ogrodowe, donice, piaskownice kryte i otwarte, budy dla psów, płoty, huśtawki, karmniki, pergole itp.; - pracowni wyrobów z papieru i tektury, która proponuje wszelkie opakowania kartonowe, narożniki ochronne do mebli, karton bezkońcowy itp.; - rękodzielniczej - wytwarzającej niepowtarzalne stroiki świąteczne, wianki i kompozycje w okresie Wszystkich Świętych, pracownia ta także szyje obrusy, prześcieradła, fartuchy itp.; - dziale wytwórczo - usługowym w zakresie wielobranżowym zajmującym się min. u t r z y m y w a n i e m c z y s t o ś c i w o k ó ł nieruchomości. Zakład w tym zakresie jest w pełni ubezpieczony. ZAZ posiada odpowiedni i profesjonalny sprzęt, w tym maszynę komunalną wyposażoną w szczotkę do czyszczenia chodników i pług do odśnieżania. Warto nadmienić, że zakup towarów i usług w ZAZ powinien być szczególnie atrakcyjny dla firm z a t r u d n i a j ą c y c h p o w y ż e j 25 pracowników, ponieważ mogą one wówczas korzystać z obniżenia wpłaty na fundusz PFRON do 80% zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. S.M. Gratulacje oraz pamiątkowy dyplom odebrała dyrektor Zakładu p. Katarzyna Lubańska Kolejny kurs komputerowy za nami K. L. W d n i a c h b r. w Gminnym Centrum Informacji odbył się kolejny kurs podstaw obsługi komputera. Uczestnicy przez dwie godziny dziennie poznawali możliwości tego najbardziej popularnego urządzenia. Na samym początku kursanci poznawali system Windows oraz uczyli się podstawowych rzeczy o komputerze. Dowiedzieli się również, jakie zasady powinny obowiązywać przy pracy z takim sprzętem. K o l e j n y m e t a p e m b y ł najpopularniejszy edytor tekstowy, czyli Microsoft Word: wstawianie tabel czy formatowanie tekstu nie będzie już im obce. Każdy z zaciekawieniem poznawał kolejne możliwości, jakie może spełniać ten program. Niewątpliwie najciekawszą częścią całego szkolenia był Internet. Uczestnicy poznali wirtualny świat krocząc po wielu c i e k a w y c h s t r o n a c h w w w. Każdy z nich będzie wiedział, jak sprawdzić rozkład jazdy PKP czy PKS, poszukać potrzebnych informacji, czy Kursanci wraz z wykładowcą założyć konto na elektronicznej poczcie. N a k o n i e c k u r s u k a ż d y z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat. R. S.

8 Strona 8 Świetlica Środowiskowa w Pniewitem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Następna edycja projektu Ś w i e t l i c a Ś r o d o w i s k o w a w Pniewitem zorganizowała wycieczkę do Szymbarku. Uczestniczyli w niej dzieci i młodzież z Pniewitego i okolicznych wsi oraz podopieczni p. Agaty Łepek ze Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Pod kierunkiem bardzo miłej pani przewodnik zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc i poznaliśmy ich historię. Mieliśmy także możliwość kupienia pamiątek i skosztowania regionalnych przysmaków. Po drodze zatrzymaliśmy się w Wieżycy, gdzie znajduję się Wieża Widokowa, z której rozpościera się widok na piękne Kaszuby. Obok niej spotkaliśmy dwóch Kaszubów, którzy zaprezentowali nam swoje umiejętności i wiedzę. Jeden z nich zainteresował nas zdrową żywnością, a drugi zaskoczył nas starodawnymi instrumentami. Ten ostatni stworzył niepowtarzalny klimat, zaprosił do swojej kapeli uczestników wycieczki i każdy świetnie się przy tym bawił. Wracaliśmy do domów bardzo zadowoleni z uśmiechami na twarzach. W czwartek po wycieczce na placu zabaw odbyło się spotkanie z okazji końca lata i wakacji. Dla przybyłych dzieci oraz młodzieży zostały przygotowane liczne konkursy i zabawy. Rodzice w tym czasie popijali kawę. Tego popołudnia na dzieci czekały słodycze i napoje, a dla wszystkich kiełbaski z grilla przygotowane przez p. Frąckiewicz i p. Ostrowską. Całe spotkanie odbywało się w bardzo miłej atmosferze. Wszystkie te przedsięwzięcia nie odbyłyby się bez sponsorów, którym składam serdeczne podziękowania. A byli to: Urząd Gminy w Lisewie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie, Bank Spółdzielczy w Chełmnie, Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie oraz F e r m a K u r N o w a k S t a n i s ł a w. Świetlicę w Pniewitem lubią odwiedzać emeryci i renciści z Lisewa. I tak 5 września br. w piękną i słoneczną pogodę zawitali oni na imprezę, która odbyła się na miejscowym boisku. Seniorzy spędzili czas przy kawie, herbacie i pysznej drożdżówce. Przygotowana została również kiełbaska z grilla, która z chęcią była konsumowana. Dużą atrakcją tego popołudnia był zespól LEGATO p. Jana Łukaszewskiego, który zadbał o wspaniałą oprawę muzyczną, a muzyka rozlegająca się na całą okolice porywała ludzi do tańca. Wszyscy zebrani dziękowali szefowej Związku Emerytów i Rencistów oraz opiekunce świetlicy za zorganizowanie tak świetnej imprezy. 7 września, dzień przed dożynkami w świetlicy zebrała się ekipa na czele z sołtysem wsi, która przygotowywała wieniec dożynkowy. Tym razem do stałych, corocznych bywalców dołączyły nowe osoby. Praca przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a jej efekty były znakomite, bo nasz wieniec zajął w konkursie I miejsce. Dzień po dożynkach sołtys wsi wraz z żoną w nagrodę ufundowali kawę i ciasto. Serdecznie zapraszamy do naszej świetlicy wszystkie chętne dzieci i młodzież, a także dorosłych. Tutaj można miło spędzić czas grając w piłkarzyki, gry planszowe, tenisa czy gry komputerowe. Można też posiedzieć przy kawie, czy herbacie i porozmawiać. Czasami jak siedzimy w domu i się nudzimy to wyjdźmy do ludzi. Przyjdźcie do nas a na pewno miło spędzicie czas. Opiekun świetlicy Janina Klafczyńska Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że udało się pozyskać środki na realizację p r o j e k t u s y s t e m o w e g o współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, D z i a ł a n i e 7. 1 R o z w ó j i upowszechnianie aktywnej integracji, P o d d z i a ł a n i e R o z w ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn.,, A k t y w i z a c j a r o d z i n dysfunkcyjnych, bezrobotnych i k o r z y s t a j ą c y c h z p o m o c y społecznej w roku W związku z powyższym w s z y s t k i e b e z r o b o t n e o s o b y zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach projektu proszone są o zgłaszanie się do siedziby tut. Ośrodka w celu złożenia swoich kandydatur oraz potrzeb. W styczniu 2014 r. odbędzie się również spotkanie rekrutacyjne, o jego terminie będziemy informować na stronie Gminy Lisewo oraz na tablicach ogłoszeń. Pierwszeństwo przy rekrutacji będą miały osoby z rodzin objętych pomocą w tut. ośrodku. Teresa Jamka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie Owocna współpraca międzypokoleniowa Sołectwo Lisewo zrealizowało film pt: Jak to było w ramach powiatowego konkursu Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa w 2013 r. Nagranie powstało dzięki współpracy z Dyrektorem Zespołu Przedszkolno - Szkolnego panem Grzegorzem Zalewskim i uczniom trzeciej klasy gimnazjum w Lisewie oraz mieszkankom miejscowości. Zgromadzone materiały zostały podzielone na dwa filmy. Pierwsza część prezentuje rozmowę we wnętrzu dawnego kościoła ewangelicko - augsburskiego (obecnie sala sesyjna). P a n i e u d z i e l i ł y w y w i a d u o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Opowiadały o dawnym życiu tradycjach i obrzędach. Uzupełnieniem jest drugi film nagrany na najstarszej ulicy Chełmińskiej. P r z e d s t a w i a L i s e w o o d s t r o n y architektoniczno - historycznej. Zabytki, k t ó r e z a c h o w a ł y s i ę d o c z a s ó w współczesnych oraz wspomnienia o obiektach już nie istniejących. W filmie staraliśmy się zawrzeć najwięcej informacji o tradycji z życia mieszkających tu od urodzenia Lisewian. Upowszechnić historię miejscowości, przemiany społeczne i kulturowe z dziejów Lisewa. Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie internetowej Gminy Lisewo:

9 Gmina Lisewo grała charytatywnie W połowie października bieżącego roku zorganizowany został charytatywny turniej piłki siatkowej. Miejscem zmagań drużyn była hala sportowo-widowiskowa w miejscowości Cekcyn, znajdująca się w okolicy Borów Tucholskich. Udział w tej sportowej i m p r e z i e w z i ę l i r e p r e z e n t a n c i g o s p o d a r z y, d r u ż y n a B a n k u Spółdzielczego z Koronowa, a także przedstawiciele Gminy Lisewo. Pomysł o przeprowadzeniu takiego turnieju narodził się z inicjatywy Wójta Gminy Cekcyn, p. Jacka Brygmana, który po rozmowie z Wójtem naszej Gminy, p. Jerzym Cabajem, postanowił wcielić ten pomysł w życie. Sportowe zmagania były tłem dla prawdziwego celu, w jakim wszyscy się spotkali. Tego dnia odbywała się, bowiem zbiórka publiczna na rzecz Michała Hoppe, mieszkańca Gminy Cekcyn, który uległ poważnemu w y p a d k o w i k o m u n i k a c y j n e m u w wyniku czego amputowano mu lewe podudzie. Każdy z mieszańców zebranych na hali mógł za dowolną darowiznę nabyć kawałek ciasta i kubek gorącej kawy dołączając się do wsparcia finansowego na rzecz zakupu protezy dla poszkodowanego. Poza tym już na samym początku turnieju na ręce ojca Michała został przekazany czek w wysokości 1000 złotych. Ten dzień na pewno pozostawi trwały ślad w każdym, kto choć w niewielkim stopniu wziął udział w tej wyjątkowej akcji. Nikt na pewno nie chciałby znaleźć się na miejscu Michała tym ważniejsze było to, aby wspomóc go w tej ciężkiej chwili. Można mieć nadzieję, na to, że w przyszłości takich inicjatyw zrodzonych z luźno zasugerowanych pomysłów będzie więcej, aby pokazać solidarność w chwilach tak trudnych jak ta. Drużyna Gminy Lisewo A. J. Liga Siatkówki w Robakowie 10 października rozpoczął się nowy sezon Amatorskiej Ligi Siatkówki 2013/2014 w Robakowie. Mecze rozgrywane są w czwartki i piątki każdego tygodnia. Naszą gminę reprezentuje zespół Kropelka z Lisewa. Siatkarze wrócili do rozgrywek turniejowych po kilku latach przerwy. Spotykają się oni w każdą środę, aby umilić sobie czas przy grze w siatkówkę. Drużyna składa się z doświadczonych zawodników, a także z grupy młodych graczy, którzy również chcą spróbować swoich sił. I kolejka: Kropelka Lisewo - Grzmoty Grudziądz 3:1 Paparzyn - Janosiki Grudziądz 1:3 EMP Glaz-Tech Grudziądz - Łunawy 0:3 Zakład Karny Grudziądz - Rybieniec 3:0 Stolno - PSP Chełmno 1:3 Volley Team Grudziądz - UKS Płużnica 3:1 Rozgrywki wznawia Amatorska Liga Piłki Halowej w Lisewie. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do wzięcia udziału. Warunki udziału w rozgrywkach: - zgłoszenie drużyny z imienną listą zawodników (max. 15 os.) oraz nazwą drużyny i numerem kontaktowym do kapitana, - wpłata wpisowego w wysokości 400 zł, - osoby niepełnoletnie wymagana jest z g o d a r o d z i c ó w n a u d z i a ł w rozgrywkach. Zgłoszenia przyjmuje: Adam Jurzysta tel lub Kropelka w pierwszej kolejce pokonała triumfatora poprzedniego sezonu wygrywając 3:1. Następny mecz naszego teamu odbędzie się 7 listopada (czwartek) o godzinie Kibiców tego sportu serdecznie zapraszamy do wspierania naszego zespołu.terminarz oraz pozostałe informacje na temat ligi znajdą państwo n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j : P. M. Tabela po I serii spotkań: 1. Łunawy Zakł. Karny Grudziądz Volley Team Grudziądz PSP Chełmno Kropelka Lisewo Janosiki Grudziądz Paparzyn Grzmoty Grudziądz Stolno UKSPłużnica Rybieniec EMP Głaz-Tech Grudziądz kolejne kolumny oznaczają: mecze, punkty, +/- setów, +/- małych punktów Amatorska Liga Piłki Halowej LISEWO 2013/2014 j u r z y s t a. a d a g m a i l. c o m - zgłoszenia przyjmowane są do r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się r. w budynku Victorii Lisewo przy boisku o godz Pierwsza kolejka rozgrywek o godz Organizatorzy: Adam Jurzysta, Maciej Bartoszewski. Strona 9

10 Strona 10 Wieści z ZSP w Lisewie 27 września 2013 roku uczniowie klas piątych wraz z wychowawczyniami: Tatianą Jaworską i Sylwią Szydłowską obejrzeli spektakl teatralny pt. Pippi Pończoszanka w reżyserii Adama Biernackiego w teatrze Wilama Horzycy w Toruniu. Spektakl odbył się o godzinie To niezwykle kolorowe i magiczne widowisko bardzo podobało się młodym odbiorcom. Muzyka, niesamowite dekoracje, ruch sceniczny sprawiły, że dzieci zakochały się w teatrze. Uczniowie poszerzyli wiadomości o tworzywie teatru oraz wzbogacili wiedzę o Astrid Lindgren. Dowiedzieli się m.in., że w Polsce pisarka została odznaczona Orderem Uśmiechu, że w Szwecji istnieje park Swiat Astrid Lindgren, w którym zbudowano miniaturowe miasteczko z r a t u s z e m, r y n k i e m, u l i c z k a m i wybrukowanymi kostką. Wszystkie budowle są dostosowane do wzrostu dziecka. W parku znajduje się domek Karlssona z dachu, trzy małe domki dzieci z Bullerbyn, żółta Willa Smiesznotka. Można tam spotkać Pippi i stać się maleńkim jak Nils Paluszek. Ten park to wielki plac zabaw dla dzieci. Uczniowie dowiedzieli się również, że imię Pippi Langsrump wymyśliła Karin siedmioletnia córka Astryd Lindgren. Dodatkową atrakcją dla młodych widzów był kontakt ze znanymi aktorami, m.in. z Tomaszem Mycanem, który wcielił się w rolę Dyrektora cyrku i Kapitana P o ń c z o c h y o r a z J a r o s ł a w e m Felczykowskim, który zagrał Grzmota czy również z Pawłem Tchórzewskim rola Pana Nilssona. Tomasz Mycan jest aktorem teatru Wilama Horzycy, znany jest też z pozateatralnej działalności. Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach Z zadyszki poetyckiej, gdzie toruńscy artyści interpretują poezję. Zagrał rolę w filmach i serialach, m.in.: Bez litości jako Szprycha, człowiek Starewicza, Komisarz Aleks jako Jarosław Król (odc. 44), Na wspólnej jako Witek, kolega Grzegorza, Barwy szczęścia jako Maciek Kołodziejski oraz w Teatrze Telewizji Czarodziejskie Krzesiwo według Hansa Christiana Andersena. Jarosław Felczykowski od początku kariery również związany z teatrem Wilama Horzycy. Aktor teatralny i filmowy. Autor wierszy dla dzieci publikowanych w Gazecie Wyborczej. Reżyserował Przygody Koziołka Matołka według Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Oprócz wielu ról teatralnych, zagrał też w filmach: Dublerzy, Panoptikom, Caissa, Lekarze - ortopeda Góra. Paweł Tchórzewski zagrał w blisko siedemdziesięciu tytułach, jedenaście razy był asystentem reżysera. Wystąpił także w kilku filmach (m.in. w Zamachu na Gibraltarze, Jeszcze nie wieczór, Rewersie ) oraz gościnnie w serialach PiTBull, Sąsiedzi,,,Przyłbice i kaptury. Kolejną atrakcją dla dzieci był spacer po Toruniu i wstęp do restauracji McDonald's. Wesoły autobus wrócił z wycieczki w sobotni wieczór o godzinie Każdy z nas był kiedyś dzieckiem - pod takim hasłem została zorganizowana zabawa, której głównymi bohaterami stali się nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lisewie. Zaprezentowano ich zdjęcia z dzieciństwa, a zadaniem uczniów było rozszyfrowanie, kto jest na fotografii. W konkursie Dziecięce fotografie brały udział klasy IV - VI. Pamiętamy wiele rzeczy z naszego d z i e c i ń s t w a, n p. p i e r w s z y d z i e ń w przedszkolu, spotkanie z gwiazdorem, ślady reniferów na balkonie, zabawy w Czterech Pancernych, radość z prezentów owianych nutką tajemnicy, zapach mandarynek i czekolady. Jednak najcenniejsze są wspomnienia beztroskich chwil, czas zabawy, brak problemów i radość. Dla dzieci wszystko jest nowe. Dopiero uczą się świata i budują z nim relacje. Kształtują swój charakter i osobowość. Dzieciństwo jest podstawą naszego dorosłego życia. Gdy dziecko jest małe pragnie jak najszybciej stać się dorosłym. A dorośli marzą, żeby choć na chwilę przenieść się w czasy szczęśliwego dzieciństwa. Konkurs zorganizowany dla uczniów wywołał duże poruszenie. Stał się o k a z j ą d o ś w i e t n e j z a b a w y i refleksji, że nauczyciele też byli dziećmi. Wyniki konkursu Dziecięce fotografie : - I miejsce zajęła klasa klasa IV, a uczniowie poprawnie odgadli 13 osób. Zamieszczono 19 fotografii. Na drugiej pozycji uplasowała się klasa IVb - 10 poprawnie wytypowanych. - III miejsce - klasa VI, natomiast czwarte m i e j s c e z a j ę ł a k l a s a V a. Konkurs został przygotowany przez panie: Sylwię Szydłowską i Aleksandrę Uchacz. Dnia r. odbyły się zajęcia z ratownictwa medycznego. Zajęcia zorganizowane były przez panią Tatianę Jaworską, a uczestniczyli w nich uczniowie klas piątych oraz panie: Sylwia Szydłowska i Iwona Stanisławska. Szkolenie przeprowadzili druhowie z Harcerskiego Klubu Ratowników Medycznych z Torunia: Paweł Wantowski, Patryk Gouden, Mateusz Banach oraz komendant Hufca Chełmża phm. Wojciech Cabaj. Uczniowie poznali zasady u d z i e l a n i a p i e r w s z e j p o m o c y i przećwiczyli na fantomach zabiegi resuscytacyjne (czyli reanimację) dorosłych i dzieci. Dowiedzieli się, jak postępować w przypadki różnego typu urazów, krwawień i zranień. Zakładali opatrunki na różnego typu rany. Unieruchamiali stawy w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń. Zajęcia stały się okazją do integracji klas piątych. Wychowawczynie przygotowały słodki poczęstunek w postaci domowych wypieków. Wyjazd do teatru na długo zostanie w pamięciach uczniów

11 Uczniowie klasy IIb lisewskiego gimnazjum szlifowali swoje pióra. Zmierzyli się z formą wypowiedzi pisemnej jaka jest wywiad. I tak jeden z nich przeprowadziła Sara Kujaczyńska z Arkadiuszem Zakrzewskim. Sara: Wiem, że lubisz czytać na temat mentalizmu. Dlaczego akurat ta dziedzina tak bardzo Cię interesuje? Arek: W mentalizmie pociągają mnie przede wszystkim ludzki umysł, jak również możliwość sterowania nim. S: Z tego, co mówisz wynika, że intryguje cię ludzka psychika, więc spytam: czy myślałeś kiedyś o zostaniu psychologiem? A: Przyznam szczerze, że rozważałem taką możliwość. Nie wiem jednak, czy praca z tak szerokim wachlarzem osobowości nie wpłynęłaby źle na mój charakter i światopogląd. Kwestia mojej przyszłości i zawodu jest w trakcie planowania. S: Czyli uważasz się za człowieka wrażliwego, mówiąc, że nie wiesz jak wpłynęłaby na Ciebie praca z tak o g r o m n y m b a g a ż e m l u d z k i c h problemów? A: Prawdę mówiąc,wydaję mi się, że tak. Przynajmniej zawsze starałem się być wrażliwy w kontaktach z ludźmi i jak najbardziej wczuwać się w ich sytuacje. S: Powiedz mi, jakiego człowieka widzisz, kiedy stajesz przed lustrem? A: Trudne pytanie. Widzę marzyciela, który ma swój świat, stara się myśleć swoim umysłem, a nie cudzym, jest wrogo nastawiony do ludzi, którym nie może zaufać. Widzę skomplikowanego człowieka, który cały czas poznaje siebie, starając się nie zaniedbywać przy tym innych. S: Skoro cały czas poznajesz siebie, to co odkryłeś w sobie przez ostatni rok? A: Wiele w sobie odkryłem. Dojrzewam. Nowe zdarzenia i okoliczności cały czas kształtują moje poglądy. S: Jeśli miałbyś teraz spojrzeć na wszystkie swoje doświadczenia i to, jaką osobą obecnie jesteś - z jakim bohaterem literackim się utożsamiasz? A: Myślę, że moja postać byłaby połączeniem Tomka Sawyera i Wertera. S: Bez czego aktualnie nie wyobrażasz sobie życia? A:Myślę, że nie dałbym rady bez swoich bliskich, rodziny, przyjaciół. ludzi, których kocham. Nie przeżyłbym również bez muzyki. S: Więc najważniejszą wartością dla Ciebie jest rodzina? A może coś innego? A: Najważniejsza jest dla mnie miłość, w każdym tego słowa znaczeniu. Miłość przede wszystkim do ludzi, jak również do muzyki, miejsc, rzeczy i chwil. S: A czym dla Ciebie jest szczęście? A: Szczęściem według mnie nie są tylko przyjemności, dobroć, która mnie spotyka. Przede wszystkim to możliwość dania od siebie czegoś drugiej osobie, wtedy spotyka nas prawdziwe szczęście. S: Czy czujesz się szczęśliwym człowiekiem? A: Chyba tak, jestem szczęśliwy. S: Dziękuje za rozmowę Arku oraz za Twoje wyczerpujące odpowiedzi. A: Również dziękuję. W dniu r. uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawcą B. Mochol skorzystali z zaproszenia właścicielki Pani Magdy Goral do pizzerii Na Zakręcie w Lisewie. Pani Magda udostępniła uczniom z w i e d z a n i e c a ł e g o z a k ł a d u o r a z zaprezentowała im w jaki sposób i z jakich produktów wyrabia się pizzę. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w tym procesie. Samodzielnie wyrabiały, formowały i dekorowały ciasto. Wspólnie z Panią Magdą piekły, a następnie z wielkim apetytem konsumowały swoje dzieło. Było przy tym wiele uciechy i radości. Każdy sam przygotował pizzę dla siebie Odbył się również konkurs Kto najdokładniej zapamięta przepis na pizzę. Do zmagań zgłosiło się 7 uczniów, z których najlepsza okazała się Kornelia Włodarczyk. Nagrodą była pizza. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji treści programowych z cyklu Od ziarenka do bochenka. Za pośrednictwem gazety, dzieci dziękują Pani Magdzie Goral za wspaniałą prezentację i pyszną pizzę, którą im zafundowała. Tatiana Jaworska i Bożena Mochol Później przyszła pora na kosztowanie Strona 11 Jesienne złotówkobranie Jednym udaje się wędkowanie innym grzybobranie, nam powiodło się złotówkobranie. Miło poinformować, że w dniu 15 października br. Starostwo Powiatowe w Chełmnie rozstrzygnęło konkurs z cyklu Sołectwo przyjazne środowisku i wyłoniło laureatów tegorocznej edycji. Nagrodzona została również nasza wieś za projekt pt.,,ptasia stołówka - Nasza wizytówka za co otrzymaliśmy czek na 1000 zł. Prace wykonane przez dzieci Nasza radość była tym większa, gdyż w konkursie wzięliśmy udział po raz pierwszy. Jako jedyni reprezentowaliśmy gminę Lisewo i oddaliśmy pod konkursową o c e n ę w c z e ś n i e j z a k o ń c z o n y proekologiczny projekt, zrealizowany dzięki hojności sponsora MONDI - ŚWIECIE. Łapiąc przysłowiowe dwie sroki za ogon pozyskaliśmy nie tylko grant, ale jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Mieliśmy okazję doświadczyć owocnej współpracy z laureatem,,lodołamaczy ZAZ-Drzonowo i potentatem na rynku drzewnym MONDI ŚWIECIE. Znów pokazaliśmy, że Chrusty może nie są wsią idealną, ale na pewno niezwykłą. Pani Poraszka - sołtys wsi Chrusty z duma prezentuję ptasią stołówkę Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszej wsi. Dzieci wniosły do projektu swój twórczy wkład, projektując własne wizje ptasiej stołówki,a byli to: Maciek Cyrklaff, Sandra Dalke, Klaudia Grabowska, Nadia Stronikowska, Marta Kowalska, Natalia Kościńska oraz Patryk Taczyński. Sołtys wsi Chrusty - R. Poraszka

12 Strona 12 SALON FRYZJERSKI,,KAMILA... Kamila Smolna Lisewo ul. Chełmińska 43E tel Zapewniamy szeroką gamę usług w atrakcyjnej cenie! Tylko profesjonalne kosmetyki! GODZINY OTWARCIA pon., wt., czw., pią. Środa sobota 8:30-16:00 9:00-18:00 8:00-14:00 Kącik kulinarny Zapiekanka beszamelowa Składniki: 7 plastrów gotowanej szynki, 30 dag pieczarek, 15 dag posiekanej szynki, spora cebula, 5 dag masła, 4 łyżki białego wytrawnego wina, 5 dag sera ementalera, 5 dag łagodnego żółtego sera, sól i pieprz do smaku. Sos: 5 dag masła, 5 dag mąki, 0,5 l mleka, łyżka soku cytrynowego, sól i pieprz do smaku. Przygotowanie: P i e c z a r k i u m y ć o r a z poszatkować. Cebulę drobno posiekać. Ementaler pokroić w kostkę. Na rozgrzanym tłuszczu poddusić cebulę i pieczarki. Gdy nadmiar płynu wyparuje, dodać posiekaną szynkę i wino. Dusić, aż płyn prawie całkowicie wyparuje. Odstawić z ognia, przyprawić solą i pieprzem, schłodzić, wymieszać z pokrojonym ementalerem. Tak przygotowaną masą posmarować plastry szynki, zwinąć je w rulony, a następnie ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Polać sosem beszamelowym, posypać startym żółtym serem, po czym wstawić do gorącego piekarnika i zapiec. Sos: Masło lekko zasmażyć z mąką na słabym ogniu. Stopniowo dolewać mleko, ciągle mieszając, a następnie ubijać trzepaczką, aż sos będzie miał gładką, pulchną konsystencję. Przyprawić solą i pieprzem, dodać łyżkę soku z cytryny. Gotować 3 minuty, mieszając od czasu do czasu. SMACZNEGO!!!

13 Strona 13 Krzyżówka dla dzieci do lat A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu: - Jakub Łuczak - Lisewo, - Flora Kornacka - Lipienek, - Klaudia Beszczyńska - Lisewo. Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy od r X 1. Laskowy lub włoski. 2. Narzędzie kowala. 3. Kapie ze świecy. 4. Może być fotograficzny. 5. Siała go baba. 6. Ubranko dla bobasa. 7. Rozgrywany na boisku. 8. Kuchenna siekierka. 9.,,Kotka w wierzbie. 10. Kłujący chwast. 11. W wierszu siedzi na tapczanie Imię:... Nazwisko:... Adres:... Wiek:... Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 15 listopada 2013 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety. GBP Lisewo A. Piasecka

14 Strona 14 L Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie Zrób prawko przed podwyżką. Spotkanie organizacyjne r. (wtorek) godz Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska, sala na parterze. Teoria w Lisewie. Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność! Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody! Informacja tel: Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie! Ostatni kurs w tym roku!!! Według rankingu Gazety Pomorskiej Prema to najlepsza Szkoła Jazdy w swoim regionie!

15 Strona 15

16 Strona 16 ul. Hallera 20 A, Lisewo ; OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMET TOWARÓW: - MAT. BUDOWLANE - MAT. HYDRAULICZNE - MAT. ELEKTRYCZNE - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, OKNA RABAT - 18 % - DACHY - NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA - MAT. WYKOŃCZENIOWE W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET OKIENNYCH.

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO 09-10 2012ECHO Konopnicy W numerze Jak żyć długo i zdrowo? Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 2 09-10 2012ECHO Konopnicy Rozmowa z Jerzym Babkiewiczem, dyrektorem Zakładu Jak żyć długo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

NR 6 (3/2013) 1. W Dragaczu dziękowali za plony

NR 6 (3/2013) 1. W Dragaczu dziękowali za plony NR 6 (3/2013) 1 W Dragaczu dziękowali za plony Ostatnia sobota sierpnia była okazją do podziękowania za plony przez mieszkańców gminy Dragacz. Tradycją już jest, że Msza dziękczynna odbyła się na stadionie

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r.

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r. amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny październik 2010 r. nr 3 (92) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Z PRAC URZĘDU NO I PO WYBORACH...

Z PRAC URZĘDU NO I PO WYBORACH... Wydanie świąteczne Nr 11 / grudzień 2014 r. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich Dzień, który

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze Czytaj str. 2 Ale Babki z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11 Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

W Ślesinie dziękowano za wolną Ojczyznę

W Ślesinie dziękowano za wolną Ojczyznę zdj. 4x Henryk Zajfert NR 11 (22) LISTOPAD 2012 ISSN 2084-2570 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W Ślesinie dziękowano za wolną Ojczyznę 11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Ślesin obchodzili Narodowe Święto Niepodległości.

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo