OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: ; PROVITA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99"

Transkrypt

1

2 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim serdecznie dziękują za przekazane życzenia świąteczne i noworoczne. GR ATU L A CJE W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego w dniu 14 grudnia 2009 roku i zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego - stopień nauczyciela mianowanego uzyskała: Pani Justyna Lech nauczyciel wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w dniu 16 grudnia 2009 roku i zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskała: Pani Elżbieta Arbart dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie. B.K. Gratuluję Burmistrz - Andrzej Grabowski KO NKU R S FO TO GR AF I CZ NY NA LI S TO PA D RO Z S TR Z YGNI Ę T Y Prawidłowa odpowiedz: Drzewo Wolności w Pruskiej Łące Zdjęcie listopadowe prawidłowo namierzyła Magdalena Cyglicka z Kowalewa Pomorskiego. W dniu 8 grudnia laureatka odebrała z rąk burmistrza nagrodę konkursową. Pani Magdalena jest już znana naszym czytelnikom mi.n. z referatu jaki wygłosiła na sesji rady miejskiej pt. 5 lat w Unii. Jest także zwyciężczynią wielu konkursów wiedzy o unii. Życzymy laureatce powodzenia w czasie zbliżających się egzaminów maturalnych. Również życzymy jej i wszystkim uczestnikom powodzenia w ostatniej, grudniowej edycji konkursu. W 2010 roku zaproponujemy Państwu kolejne atrakcje. Już od 1 stycznia będzie można wybrać najpiękniejsze zdjęcie świąteczne w konkursie Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajcie. Jeszcze tylko jedna szansa w tym roku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P O G O T O W I E T E L E F O N I C Z N E URZĄD MIEJSKI: ; POSTERUNEK POLICJI: , ; POGOTOWIE ENERGETYCZNE: ; STRAŻ POŻARNA G-D: ; ZUW OSTROWITE: , ; ZAKŁAD GAZOWNICZY: ; MGOK: ; ZGKiM: ; MGOPS: ; GIMNAZJUM: ; S.P. KOWALEWO.: ; S.P. W.ŁĄKA: ; S.P.W. RYCHNOWO: ; S.P. PLUSKOWĘSY: ; PRZEDSZKOLE PUBLICZNE: ; OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: ; PROVITA: Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka - Wojciechowska, Sekretariat redakcji - Donata Pilarska - Mądry tel w. 53, Barbara Niewidział, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres Ogłoszenia przyjmowane są w M - GOK (cena 100, - zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20, - zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: Zakład Poligraficzny NOVEL w Golubiu - Dobrzyniu. Wydawca i kolportaż: M - GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 400 egz. Numer zamknięto r. ISSN X - 2 -

3 r r r r r. godz. 10: r. godz. 15: r. godz. 10: r. godz. 15:00 XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kolęda w Klubie Seniora zajęcia z dziećmi i młodzieżą podczas ferii zimowych I Gminny Turniej Warcabowy dla dzieci i młodzieży Bal Czytelnika dla najmłodszych czytelników z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. Pan Twardowski w wykonaniu aktorów studia teatralnego ART-RE w Krakowie XII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecznej Noworoczny Koncert uczniów ogniska muzycznego CZ Y CZ U JES Z DU CH A Ś WI Ą T BO Ż E GO NA RO DZ E NI A? NO W Y KO NKU R S FO TO GR AF I CZ NY UWAGA: Ogłaszamy nowy konkurs dla pasjonatów zdjęć, a przede wszystkim miłośników Świąt Bożego Narodzenia. Zasady są proste jak barszcz z uszkami. Przez cały styczeń na stronie internetowej urzędu zamieszczać będziemy zdjęcia o świątecznej tematyce wykonane przez pasjonatów fotografowania. Na kuponach ze styczniowego i lutowego numeru Gońca Kowalewskiego będziecie mogli Państwo wybrać zdjęcie, które najbardziej symbolizuje święta, oddaje ich atmosferę lub rozbawi najbardziej pesymistycznego i przemarzniętego renifera. (Kupon na ostatniej stronie GOŃCA). Zdjęcia konkursowe wraz z załączonymi oświadczeniami będzie można nadsyłać przez cały styczeń na adres. Rozstrzygnięcie po 15 lutym 2010r. Nagrody: dla autora najpopularniejszego zdjęcia oraz dla szczęściarza wylosowanego prze świątecznego elfa spośród wszystkich oryginalnych kuponów. Regulamin konkursu POCZUJ DUCHA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 1. Cel: wybór zdjęcia najlepiej symbolizującego Święta Bożego Narodzenia 2. Organizator: Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie Osoba do kontaktu: Konkurs trwa od 1 stycznia do 15 lutego 2010 r., w tym możliwość zamieszczanie zdjęć na stronie urzędu miejskiego w galerii Konkurs Bożonarodzeniowy. 4. Zamieszczanie zdjęć. Fotograf: może wstawić maksymalnie 2 zdjęcia przesyłając je wraz z poniższymi oświadczeniami na adres Każde zdjęcie musi mieć załączone indywidualne oświadczenie nie może wstawiać zdjęć, których sam nie wykonywał lub nie ma do nich praw autorskich; nie może wstawiać zdjęć poddanych wyraźnej ingerencji komputerowej (dopuszczalny zakres retuszu to: kadrowanie, korekta kolorystyczna, jasności, kontrastu, wyostrzanie, wygładzanie, sepia, odcienie czerni i bieli); nie może wystawiać zdjęć wykonanych przez profesjonalistów; 5. Zdjęcie wraz z nadanym przez organizatora numerem i danymi autora zamieszczone zostanie na stronie internetowej wg daty przesłania. 6. Głosowanie na fotografię odbywać się będzie za pomocą oryginalnych kuponów zamieszczonych w styczniowym i lutowym numerze Gońca Kowalewskiego i złożonych do 15 lutego 2010r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom., przy ul. Plac Wolności 1. W sytuacji, gdy zdjęcia, będą miały taką samą maksymalną ilość punktów, zostaną ocenione przez Organizatora, który dokona wyboru Laureata. 7. Wyniki głosowania będą podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu. 8. Nagroda rzeczowa dla autora zwycięskiego zdjęcia oraz dla wylosowanego uczestnika głosowania ufundował organizator konkursu

4 XXV S ES JA JE DNO G ŁOŚ NY BU DŻ ET NA R OR A Z PO DS UM O WA NI E KO NKU R S U I Ż YCZ E NI A Ś WI Ą TE CZ NE Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radnych nie ogarnęła zimowo - świąteczne atmosfera. W dniu 16 grudnia przez kilka godzin posiedzenia ciężko pracowali nad uchwaleniem budżetu na rok 2010 oraz nad podsumowaniem konkursu Przywracamy urok naszej gminie. Tradycją gminy Kowalewo Pom. jest uchwalanie budżetu w grudniu. Tak było i tym razem. Radni po zapoznaniu się z projektem budżetu przedłożonego przez Burmistrza Miasta oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie przyjęli budżet na rok W dyskusji podkreślali, że jest to budżet bardzo odważny, rozwojowy i realny w realizacji. Dochody zaplanowano w wys. prawie 29 mln. zaś wydatki 37 mln. Deficyt w wys. 8 mln. 200 tys. pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania środków unijnych na zaplanowane na ten rok inwestycje. Zabierając głos Burmistrz Miasta poinformował, że rekordowa jak do tej pory 40% część budżetu przeznaczona będzie na inwestycje. Wśród nich najważniejsze to m.in. budowa świetlicy w Pruskiej Łące, chodnik do Napola, remont wszystkich dróg osiedlowych, utworzenie nowych miejsc parkingowych na Placu Wolności. Realizowane będą rozpoczęte już inwestycje: budynek socjalny, centrum rekreacji i sportu, kanalizacja W. Rychnowo. Kompleksowemu remontowi poddane będą świetlice wiejskie. W Konkursie Przywracamy Urok Naszej Gminie (VII edycja) uczestnicy poprawiali miejsca zaniedbane, które psują wizerunek naszej gminy. W tegorocznej edycji startowały 4 sołectwa, z czego jedynie 2 osiągnęły zadeklarowane rezultaty. I nagrodę Pruska Łąka zł, za kompleksowe przywrócenie drogi do przejezdności, a miejsce II sołectwo Wielka Łąka 500zł. za remont wiaty. Omawiając konkurs przewodniczący Kom. Konkursowej zachęcał do uczestniczenia w kolejnych edycjach. Wśród uchwał podejmowanych na sesji nastąpił wybór wiceprzewodniczącego Rady. Wśród zgłoszonych kandydatów: Jacka Boluk - Sobolewskiego i Jarosława Chamskiego radni głosami 10:5 powierzyli tę funkcję p. Jarosławowi Chamskiemu z klubu Nasza Gmina. Na zakończenie sesji były wspólne życzenia świąteczno noworoczne oraz toast. O piękną, świąteczną scenerię sali obrad zadbał Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. MI E SZ K A NIA DL A 36 R O DZI N Bardzo szybko, nie zważając na zmienność grudniowej pogody rośnie w Kowalewie Pomorskim 36 rodzinny blok mieszkalny. Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 3 budowany jest przez Rypińskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w którym gmina Kowalewo Pomorskie ma swoje udziały. Bardzo długo cała inwestycja była pod znakiem zapytania z powodu perturbacji w przepisach. Rząd zlikwidował fundusz mieszkaniowy, przez co ciężko było znaleźć źródła finansowania. RTBS jako ostatni uzyskał korzystny kredyt z BGK na zrealizowanie inwestycji jedynie w Kowalewie Pomorskim. Prowadziłem rozmowy z kilkoma TBS-ami, aby zaoferować kowalewiakom najlepsze warunki takiego rozwiązania problemu mieszkalnictwa. Wybrałem rypińskich przedstawicieli z powodu samorządowego pochodzenia udziałowców. Daje to gwarancję stabilności. informuje burmistrz Andrzej Grabowski- samorząd jako swój wkład wniósł aportem działkę na której właśnie staje obiekt. Obniża to poważnie koszt całej inwestycji, który wynosi obecnie 4 mln. zł z czego 2,6 mln. to kredyt. W dniu 11 grudnia udziałowcy RTBS, wykonawca oraz przyszli najemcy uroczyście wmurowali w fundament obiektu Akt Erekcyjny (tekst poniżej). Wcześniej jego podpisania dokonali: burmistrz miasta Andrzej Grabowski, przewodniczący rady Zygmunt Szczepański, prezes RTBS Lech Szalkowski i wykonawca Roman Talkiewicz. Prezes Szalkowski zapoznał zebranych z zasadami otrzymania mieszkania, jego wyglądu, a przede wszystkim realnych kosztów utrzymania. Mieszkania dwupokojowe o powierzchni 45-55m2 będą w pełni2 gotowe do zamieszkania. Kafelki w kuchni i w łazience. W pokojach wykładziny. Koszt utrzymania to 7,5zł/m + prąd. Ustawodawca pracuje nad zmianami przepisów prawa, tak aby najemcy TBS-ów mogli je wykupić. Już teraz mieszkanie takie przechodzi na zstępnych lub wstępnych. Wiemy również, że koszt całej inwestycji jest mniejszy niż zakładano. Także udział, który teraz wynosi tys. może ulec zmianie.- zapewniał prezes. Składając życzenia świąteczno- noworoczne burmistrz Andrzej Grabowski prosił wykonawcę o prezent na kolejne święta. Zgodnie z umową inwestycja trwać powinna do III 2011, lecz marzeniem przyszłych najemców jest spędzenie przyszłorocznych świąt na swoim. Tego im wszyscy życzymy

5 AKT EREKCYJNY Ku wiecznej rzeczy pamiątce Wszem i wobec, i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym Akt Erekcyjny pod budowę Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim wmurowany został. Obiekt budowany staraniem władz miasta Kowalewa Pomorskiego i Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rypinie, zaprojektowany został przez Biuro Usług Inwestycyjnych i Mieszkaniowych INWEST-DOM Wojciech Stępień w Radomiu, zaś jego generalnym wykonawcą jest Firma ROMEW z Rypina Wszystko to zaświadczając, pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej trosce o naszych mieszkańców. Działo się to 11 dnia miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2009 w Kowalewie Pomorskim, województwie kujawsko - pomorskim, powiecie golubsko- dobrzyńskim, gminie Kowalewo Pomorskie, w czasie, gdy głową Kościoła Katolickiego był Ojciec Święty Benedykt XVI, Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był Lech Kaczyński, Marszałkiem Sejmu był Bronisław Komorowski, Marszałkiem Senatu Bogdan Borusewicz, Premierem RP był Donald Tusk, Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego był Piotr Całbecki, Wojewodą Kujawsko- Pomorskim był Rafał Bruski, Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie był Andrzej Grabowski, Prezesem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego był Lech Szalkowski. Akt Erekcyjny podpisali: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski Przewodniczący Rady Miasta Kowalewo Pomorskie Zygmunt Szczepański Prezes Rypińskiego TBS Lech Szalkowski Wykonawca Firma ROMEW z Rypina Roman Talkiewicz PE ŁNO PR AWNE PR ZE DS Z KO L A K I Z BI M BAM BI NO Dzień 23 listopada na długo pozostanie w pamięci dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola BIM BAM BINO w Kowalewie Pomorskim. W ten listopadowy poranek stali się pełnoprawnymi przedszkolakami. Nie było jednak to takie proste. Najpierw 3-latki musiały pokazać czego się nauczyły: były wiersze i piosenki. Gdy ocena zdobytych umiejętności wypadła bardzo dobrze Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wielkim ołówkiem pasował każdego na przedszkolaka, zaś panie wręczyły odpowiednie dyplomy. Na koniec dzieci złożyły przysięgę, że będą słuchać pani, nie grymasić przy jedzeniu i dzielić się zabawkami, pod którą podpisały się odciskiem palca. W tym ważnym dla maluchów wydarzeniu oprócz pani dyrektor Bożeny Waliszewskiej i nauczycielek uczestniczyli również wicestarosta Jan Kuźmiński, dyrektor Zespołu Szkół Halina Dąbrowska oraz ks. Andrzej Jakielski, który dokonał poświęcenia pomieszczeń i oczywiście przedszkolaków. Goście wręczyli dzieciom upominki i życzyli, aby trzyletni pobyt w przedszkolu zapamiętali na całe życie i.nie dali się grypie. Na koniec dzieci ucztowały przy wspólnym stole jako prawdziwe przedszkolaki. Przypomnijmy, że komercyjne przedszkole BIM BAM BINO swoje podwoje otworzyło w gminie Kowalewo Pomorskie od 1 września. Punkt przedszkolny zlokalizowany w centrum miasta przyjął 25 trzylatków (9 godzin dziennie), zaś na liście rezerwowej oczekuje kolejnych 65 dzieci. W filii w Mlewie uczy się (4 godziny dziennie) 20 dzieci z obszarów Mlewa, Mlewca, Srebrnik i Sierakowa. Znalazło też tu zatrudnienie 5 kowalewianek. Placówka jest w 100% finansowane ze środków unijnych, przez co dzieci mają zapewnioną bezpłatną opiekę przez 5 dni w tygodniu na najbliższe trzy lata. Środki pozyskały trzy odważne torunianki: Magda Łęgowska, Małgorzata Kiedrzyńska i Hanna Nogajska. W przyszłym roku planuję składać kolejne wnioski m.in. na wydłużenie czasu otwarcia przedszkola w Mlewie czy na wyposażenie placu zabaw. Myślimy już także o pozyskaniu źródeł finansowania dalszego funkcjonowania otwartych w Kowalewie placówek. Przecież nie zakończymy po 3 latach.- podkreśla współzałożycielka przedszkola Magda Łęgowska

6 W YKO R Z YS TA NE 8% - CZ Y TO DU ŻO CZ Y M A ŁO? Właśnie nad tym pytaniem zastanawiali się beneficjenci środków unijnych (samorządowcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy) zgromadzeni w dniu 14 grudnia br. na konferencji Mój region w Europie zorganizowanej przez samorząd województwa, gdzie podsumowano dwuletnią realizację Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w kujawsko- pomorskim. W całej Polsce, zgodnie z krajową strategią rozwoju wdrażane jest 16 RPO. Wg danych przedstawionych przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Maję Olszewską nasze województwo plasuje się w połowie tabeli. Nie jest to zły wynik. Realizacja programu rozłożona na lata nie jest zagrożona. Eksperci unijni jak i rządowi bieżąco monitorują absorpcję środków. Otwierając konferencję zarówno wicemarszałek Edward Hartwich jak i wojewoda Rafał Bruski podkreślali wpływ zainwestowanych środków na rozwój regionu. Najważniejsze jest to, że region sam określa strategię rozwoju. Decyduje o tym co jest mu potrzebne. W ogłoszonych 23 konkursach skierowanych m.in. na infrastrukturę techniczną, turystykę, ochronę środowiska, poprawę warunków zdrowia i rozwój przedsiębiorczości zakontraktowano prawie 1 mld euro. Dzięki już zrealizowanym zamierzeniom zmieniła się świadomość społeczna i wzrosła aktywność ludności, szczególnie na obszarach wiejskich. O etapach wdrażania programu, kłopotach i sukcesach mówił dyr. Michał Korolko z dep. Polityki Regionalnej i dyr. Kamila Radziecka z dep. Wdrażania RPO. Wg ich fachowej oceny tempo prac (ogłaszania konkursów, zawierania umów i realizacji wniosków) jest dobre. Łącznie beneficjenci złożyli 1668 wniosków z czego już podpisano 452 umowy na dofinansowanie kwotą prawie 1mld.zł. Najwięcej z tych środków (25 %) skierowano na rozwój i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, czyli powstawanie nowych miejsc oraz wykonano już 304 km. nowych dróg. Gmina Kowalewo Pomorskie jako miasto do 5 tys. mieszkańców miała do tej pory tylko jedną możliwość pozyskania środków i z niej skorzystała. Za kwotę prawie 900 tys. (dofinansowanie 50 %) wybudowano drogę Frydrychowo - Otoruda. informuje burmistrz Andrzej Grabowski- włodarze małych gmin walczą o zmianę przepisów, aby większe środki trafiły do terenów wiejskich, a nie do metropolii. Na zakończenie konferencji kilku beneficjentów podzieliło się swoimi spostrzeżeniami z realizacji projektów. Samorząd województwa nagrodził również laureatów konkursu plastycznego Mój region w Europie. CZ AS Ż YCZ E Ń I Ś WI Ą TE CZ NY CH S PO TK A Ń W K RĘ GU PRZ YJA CI Ó Ł Tradycją stało się już, że grudzień i styczeń to czas spotkań świąteczno - noworocznych. Przyjaciele i osoby bliskie życzą sobie wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Jako pierwsze opłatkiem podzieliły się panie ze Stowarzyszenia Rozwoju wsi Pluskowęsy. W dniu 13 grudnia 27 pań, które 3 lata temu przekształciły lokalne KGW w stowarzyszenie złożyło sobie życzenia i podzieliło się opłatkiem. Były też drobne prezenty i wspólne kolędy. Mijający rok był pracowity. Stowarzyszenie wraz ze szkołą podstawową realizuje za 50 tys. program pt Rozwijamy talenty, gdzie dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych: wyjazdy na basen, sztuczne lodowisko i wspinaczka skałkowa. Zyskałyśmy także dwie nowe członkinie. W przyszłym roku planowane jest zacieśnienie współpracy z naszą jednostką OSP- wyliczała prezes stowarzyszenia Katarzyna Jaguś. Panie zaprosiły do wspólnego stołu także burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego, który życząc aktywnym działaczkom spełnienia marzeń zaprosił je wraz z rodzinami na wspólne powitanie nowego roku. Obecnie samorząd opracowuje wniosek o środki na modernizację równocześnie trzech świetlic wiejskich: Pluskowęsy, Chełmonie i Chełmoniec. Wymieniona w nich będzie stolarka okienno- drzwiowa i zmodernizowane sanitariaty. Świetlica w Pluskowęsach jest najmłodsza, lecz ma poważne zaniedbania. Poprawa wizerunku i funkcjonalności podniesie jej konkurencyjność na rynku. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty- podkreślał burmistrz miasta - 6 -

7 PK P - PRZ YWR Ó CI Ć Ś WIETNO Ś Ć CZ Y UR ATO WA Ć CO SI Ę DA Obiekty należące do Polskich Kolei Państwowych były przez długie lata symbolem potęgi polskiego przemysłu. Niestety ich obecny wygląd nie nastraja zbyt nostalgicznie. Odwrotnie, podział państwowego przedsiębiorstwa na kilka mniejszych spółek spowodował pogorszenie sytuacji. Samorząd województwa kujawsko- pomorskiego jako jedyny w Polsce postanowił przystąpić do reaktywacji zamkniętej od dawna trasy m.in. Kowalewo Pomorskie - Brodnica. Do końca czerwca opracowany będzie wniosek utworzenia tam trasy turystycznej. Jednocześnie Polskie Linie Kolejowe (PLK) oraz PKP Nieruchomości przystępują do uporządkowania spraw własnościowych należących do nich obiektów, czyli dworców, budynków mieszkalnych, peronów i torów. Opuszczone, z powybijanymi oknami nie są wizytówką gminy. Służą jedynie jako miejsca spotkań podejrzanych osób. Także Ministerstwo Infrastruktury zainteresowało się problemem opuszczonych dworców PKP, szczególnie na trasie Toruń Olsztyn, gdzie zlokalizowana jest m.in. stacja Kowalewo Gł. Dworzec i Wielkie Rychnowo. W swoim programie również zamierzają ująć obie stacje jako aktywne w ruchu pasażersko - towarowym. W dniu 11 grudnia br. dyrektor oddziału Nieruchomości PKP Bydgoszcz Dominik Furman wraz z burmistrzem miasta oraz pracownikami urzędu zwizytował wszystkie tereny należące do PKP. Zastanawiano się, które obiekty można by przekształcić na mieszkania, które sprzedać pod działalność gospodarczą i które działki przeznaczyć pod zabudowę. Przedstawione zostały propozycje ewentualnego przejęcia przez samorząd gminy konkretnych nieruchomości i działek. Najbardziej zależy nam na usankcjonowaniu praw własności mieszkań lokatorskich w obiektach kolejowych. Najemcy są chętni je wykupić lecz do tej pory przeszkadzały temu przepisy prawa oraz nieuregulowane sprawy geodezyjne. Utworzenie trasy turystycznej, która będzie również świadczyć usługi przewozowe pasażerów i towarów to pomysł godny pochwały. poinformował po spotkaniu burmistrz miasta Andrzej Grabowski- Gratuluję panu Marszalkowi odważnego podjęcia się realizacji tego palącego tematu. Jesteśmy gotowi do współpracy z urzędem marszałkowskim jak i z PKP. Niestety większość obiektów PKP, w których znajdują się mieszkania zlokalizowane są poniżej 20 m od torów. Obecnie ten przepis wyklucza sprzedaż obiektu z zasobów kolejowych. Przystępuję teraz do wyłączenia obiektów mieszkalnych spod tego przepisu. Ułatwi to sprzedaż mieszkań ich lokatorom i tworzenie wspólnot. podkreślał dyrektor Dominik Furman. liczę także na pomoc samorządu gminy przy wyborze odpowiedniej formy zagospodarowania wszystkich obiektów. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie przy sprzedaży mieszkań ich wieloletnim najemcom zarząd PKP stosuje średnio 95 % bonifikatę. Z A PR O SZ E NIE NA O BCHO DY 65 R O CZ NI CY W YZ WO LE NI A M IA S TA Z okazji 65 rocznicy wyzwolenia Kowalewa Pomorskiego spod okupacji hitlerowskiej zapraszam wszystkich do oddania hołdu poległym w walkach bohaterom. W dniu 23 stycznia br. o godz pod Pomnikiem Ku Czci Ofiar nastąpi uroczyste złożenie wiązanek kwiatów. Tradycyjnie już Społeczny Komitet Renowacji Pomnika Ofiar Wojny zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie na renowację Pomnika, środków przeznaczonych przez Państwa na zakup wiązanek w tym dniu. Proponujemy, aby w chwili składania hołdu poległym, pieniądze (w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy/nazwiska ofiarodawcy) złożyć do urny, która ustawiona zostanie w tym dniu przy Pomniku Ku Czci Ofiar Poległych w Parku 730-lecia, ewentualnie przelać bezpośrednio na konto BS Kowalewo Pomorskie Nr z dopiskiem renowacja pomnika. Wszyscy ofiarodawcy otrzymają pisemne potwierdzenie złożenia datków- wystawione przez Komitet. Pragniemy też poinformować, że dla uczczenia pamięci Poległych i Pomordowanych, pod pomnikiem złożona zostanie jedna wspólna wiązanka od społeczeństwa miasta i gminy Kowalewo Pom., zakupiona przez tut. Urząd Miejski. Jednocześnie zwracam się do mieszkańców i zakładów pracy, aby w tym dniu udekorowali swoje posesje flagami narodowymi. K.K Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskie - 7 -

8 PO DIĘ KO WA NIE DL A CH Ó RU Chór 730-lecia Miasta koncertował 19 grudnia br. w Kościele Św. Jakuba Apostoła w Golinie. Poniżej zamieszczam podziękowania jakie otrzymali nasi artyści za swój profesjonalny występ. Gratuluje prowadzącemu mgr Mieczysławowi Domareckiemu i wszystkim chórzystom i życzę, aby ich wniosek na dofinansowanie tournee chóru w Niemczech został pozytywnie rozpatrzony. Z poważaniem Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski - 8 -

9 SZ A NO WNI CZ YTE LNI CY, UŻ YTKO WNI CY DRÓ G Poniżej zamieszczam przedruk artykułu elektronicznego wydania Gazety Pomorskiej z dnia 5 grudnia br., który potwierdza, że obwodnica Kowalewa Pomorskiego powinna powstać do końca 2012r. Oryginał zamieszczono na: Z poważaniem Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie. Niebezpieczne drogi w Kujawsko-Pomorskiem; dominuje czerń. Marek Weckwerth, Na trasach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego dominuje czerń. Nie chodzi jednak o kolor asfaltu, a o ocenę niebezpieczeństwa. Kolorem czarnym oznaczono największe prawdopodobieństwo kraksy. Czarny trójkąt tworzą drogi pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem a Inowrocławiem. Czerń wylewa się na drodze nr 10 przecinającej region ze wschodu na zachód, a także na traktach nr 15 z Torunia do Ostródy i 16 z Grudziądza do Ostródy. Tak wynika z mapy ryzyka w ruchu kołowym w latach , która powstała w ramach europejskiego programu EuroRAP na rzecz budowy bezpiecznych dróg. Nie jest najgorzej. Region kujawsko - pomorski, mimo że niebezpieczny, na tle kraju nie wypada jednak najgorzej. Największe ryzyko śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń występuje w województwach południowo - wschodnich, zwłaszcza w Lubelskiem, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tak czy inaczej, na drogach oznaczonych czernią, prawdopodobieństwo tragicznego wypadku jest średnio 2-krotnie wyższe niż na zielonych. Na niektórych odcinkach ryzyko jest aż 40- krotnie większe! W regionie kujawsko - pomorskim i pomorskim ryzyko bardzo małe (zieleń) występuje tylko na odcinku autostrady A-1 z Nowych Marz pod Gdańsk. Prognoza też nie najlepsza Specjaliści przygotowali także mapę prognostyczną na lata Wynika z niej, że sytuacja na Kujawach i Pomorzu poprawi się, ale i tak nie wszędzie. Czerń nadal będzie dominować na drogach nr 10, 15, 16 i na niektórych odcinkach "dwudziestki-piątki. Doktor Jamroz wyjaśnia: - Pewnie jesteśmy już na cenzurowanym w Generalnej Dyrekcji, ale mam nadzieję, że nam to wybaczą. Chodzi przecież o wywołanie dyskusji i szukanie najlepszych rozwiązań - wyjaśnia dr inż. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej. Mapę sporządzono pod jego kierownictwem. Swój udział mieli też eksperci Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Inżynierii Lądowej. Naukowiec przyznał, iż ocenę bezpieczeństwa na drogach tworzono w cyklach trzyletnich i uwzględniano sytuację głównie na autostradach i drogach ekspresowych. Z tego powodu wszystkich danych nie wykorzystano. Dr Jamroz przypomina, że największy wpływ na to, czy do wypadku dojdzie czy też nie, ma człowiek. Dopiero kolejne czynniki, znacznie mniej ważne, to stan drogi i pojazdu. Powiew optymizmu: - Nie zgadzam się z tak krytyczną oceną - stwierdza Tomasz Okoński, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Dziwi na przykład czerń na niemal całej drodze numer dziesięć - także w prognozach na lata następne. Gdy tymczasem duża część tej drogi została wyremontowana i bezpieczeństwo znacznie się poprawiło. Rzecznik dodał, że o wyższych standardach ruchu na "dziesiątce decydują łagodniejsze niż wcześniej łuki, wysepki spowalniające, przejścia dla pieszych, zatoczki autobusowe, aktywne znaki i fotoradary. Do 2016 roku droga zostanie poszerzona na całym szlaku przebiegającym przez województwo kujawsko-pomorskie i otrzyma status ekspresowej. Pojedziemy obwodnicami: - W przyszłym roku - jeśli tylko wystarczy pieniędzy - zaczniemy budowę obwodnicy Inowrocławia i Brodnicy - kontynuuje Tomasz Okoński. - Na mistrzostwa w piłce nożnej Euro 2012 mają być gotowe obwodnice Kowalewa Pomorskiego, Kamienia Krajeńskiego, Sępólna, Brześcia Kujawskiego i Strzelna. Do tego dojdą remonty i przebudowy krótszych odcinków wielu dróg. W tym roku bydgoski oddział GDDKIA wyremontował 70 km z ponad 900 km dróg przecinających Kujawsko Pomorskie

10 W YJĄ TKO W Y PR EZ E NT O D Ś W. M I KO ŁA JA Św. Mikołaj bardzo upodobał sobie Kowalewo Pomorskie. Ten szczodry brodacz gościł u nas przez dwa dni. W dniu 6 grudnia spacerował ulicami miasta i wspólnie z milutkimi elfami wręczał wszystkim dzieciom (bo wszystkie były grzeczne) słodycze. Obowiązkowo przeszedł się również swoją ulicą czyli ul. Św. Mikołaja. Parafia Rzymsko - Katolicka w Kowalewie Pomorskim również ma za patrona św. Mikołaja, biskupa z Barii, który za swoje uczynki względem bliźnich został wyniesiony na ołtarze. W czasie mszy odpustowej mieszkańcy mieli wyjątkową sposobność uczczenia relikwii Św. Mikołaja. Nasza Parafia jako jedna z nielicznych na świecie posiada mannę czyli wodę wypływającą z kości Świętego Mikołaja. Świecką częścią tej uroczystości były popularne stragany z odpustowymi cukierkami, obwarzankami i pistoletami na centki. Natomiast w dniu 7 grudnia św. Mikołaj przeniósł się do Wielkiej Łąki. Tam wręczył społeczeństwu wspaniały prezent. Na ręce gospodarza gminy burmistrza Andrzeja Grabowskiego przekazał klucz do kompleksu boisk Orlik 2012, zaś zaproszonych gości ubrał w świąteczne czapki. Swoją wizytą sprawił wiele radości spragnionej sportu młodzieży. Dzieciaki nie mogły się doczekać kiedy będą grać na sztucznej nawierzchni. Wspólnie z młodzieżą z tak wspaniałego prezentu cieszyli się m.in. Burmistrz Miasta członkowie zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz i Ryszard Bober, przedstawiciel urzędu marszałkowskiego Marcin Drogorób, wykonawca Wojciech Świątkowski z firmy MURABET, powiat. inspektor nadzoru Jolanta Sztym. Nie mogło zabraknąć dyrektorów szkół, radnych, rodziców i nauczycieli. Poświęcenia obiektu dokonał kanonik Bernard Drewek zaś sprawcy tego miłego zamieszania dokonali symbolicznego otwarcia Orlika przecinając wstęgę. W imieniu społeczeństwa za piękny, mikołajkowy prezent dziękowała dyrektor Danuta Drożdża oraz uczniowie. Na zakończenie cherleaderki z Pluskowęs zatańczyły a piłkarze z Wielkiej Łąki i Kowalewa rozegrali swój pierwszy mecz. Jest to drugi Orlik w gminie Kowalewo Pomorskie. Wierzę, że będzie równie mocno eksploatowany jak ten w mieście. Obecnie aura nie pozwala na większe świętowanie, dlatego w przyszłym roku zorganizujemy odświętny turniej piłkarski. - podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- samorząd wystąpił także do zarządcy drogi o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania wzdłuż całego obiektu, aby zapewnić korzystającym z obiektu bezpieczeństwo. W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć także serii strzałów na bramkę. Bardzo dobrym stylem popisał się tu ks. Kanonik Bernard Drewek. K RÓ LE WS K IE PTA KI W PE ŁNE J KR A S IE W dniach 5-6 grudnia br. kowalewscy hodowcy gołębi skupieni w wąbrzeskim oddziale wzięli udział w 27 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych zorganizowanej w Złejwsi Małej (gmina Zławieś Wielka). W lokalnym domu kultury można było obejrzeć kilkaset okazów. Były to najlepsze z najlepszych ptaków z okręgu Toruń, Wąbrzeźno, Świecie, Grudziądz, Chełmno, oraz Brodnica. Organizatorem wystawy był Oddział Toruński i sekcja z Złejwsi Wielkiej. W punkcie kulminacyjnym w dniu 5 grudnia wspaniałymi pucharami nagrodzono hodowców, których ptaki zdobyły najwyższe laury w kilkudziesięciu kategoriach w roku Najpiękniejszymi ptakami z wąbrzeskiego oddziału mogli się pochwalić m.in. Cezary Hałat i Ryszard Zasadzki (mieszkańcy Chełmży). Najpiękniejsze ptaki będą reprezentowały nasz okręg na wystawie krajowej. Oddział kowalewski reprezentowały m.in. ptaki Zbigniewa Bugajskiego. Wspólnie z hodowcami ptaki podziwiali m.in. Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski, wójt Złejwsi Wielkiej Tadeusz Smarz. Wystawcy wspominali ubiegłoroczną 26 wystawę, która miała miejsce w Kowalewie Pomorskim w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Wysoki poziom jej przygotowania oraz gościnność Kowalewa spowodowała, że do Złejwsi Małej jako gościa specjalnego zaproszono włodarza Kowalewa. Wśród wystawców, podobnie jak wśród zwiedzających byli przedstawiciele prawie wszystkich grup zawodowych i wiekowych. Byli lekarze, księża, wójtowie, nauczyciele, profesorowie i rolnicy. Gołębiami pasjonują się kilkulatkowie jak i osoby w bardzo podeszłym wieku. Zwiedzającym bardzo spodobała się wystawa z niespotykanymi okazami. Niektóre z nich miały dekoracyjne upierzenie, fantazyjne ogony czy obręcze z piór wokół stóp czy dziobów. Można było także zasięgnąć fachowej porady weterynaryjnej czy zakupić odzywki i szczepionki dla swoich pupilów

11 O NI CH CĄ CO Ś ZM IE NI Ć Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury zakończył właśnie dwa poważne, trwające od kwietnia do listopada projekty. W ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt Koniec z biernością oraz Świetlica oknem na świat. Aż 17 osób (16 pań i 1 pan) chciało Skończyć z biernością i poprawić swoje szanse na rynku pracy. Była to druga edycja programu, gdzie beneficjentami są podopieczni ośrodka pomocy. W ramach programu za kwotę ponad 153 tys. Zrealizowano szkolenia z zakresu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej czy opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. W zawiązanym Klubie Integracji Społecznej panie uczyły się jak prawidłowo pełnić rolę rodzica, pomóc swojemu dziecku czy nawet zauważyć problem. Były dyżury psychologa i prawnika. Panie uczyły się zasad interpersonalnych, czyli jak się zaprezentować pracodawcy. I udało się. Jeszcze w trakcie trwania programu 2 panie oraz pan znaleźli zatrudnienie. Pozostali intensywnie szukają. Natomiast Świetlica oknem na świat była dla 40 dzieciaczków, uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej. Na zajęciach edukacyjnych poznawali tajniki kuchni całego świata (m.in. dania ze ślimaków) i techniki artystyczne. W restauracji uczyły się zasad savoir vivre`u przy stole zaś na basenie zdobywali karty pływackie. Byli na koncercie fortepianowym w Szafarni, muzeum etnograficznym, planetarium i Baju Pomorskim w Toruniu. Niezapomniana będzie też wizyta w stolicy. W dniu 10 grudnia dokonano podsumowania osiągniętych rezultatów i podzielono się wrażeniami. Oprócz uczestników obu programów i ich organizatorów czyli pracowników MGOPS-u zaproszeni byli także: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, dyr. Małgorzata Kowalska z Centrum Integracji Społecznej oraz Teresa Rożankowska z Fundacji Pro-Europa, która prowadziła szkolenie. Zaproszone panie podkreślały dużą operatywność tak małego ośrodka pomocy społecznej jakim jest placówka w Kowalewie Pomorskim. Pracownice znają dobrze swoje środowisko i potrzeby podopiecznych. Są wymagające i wytrwałe, ale bardzo obiektywne i konkretne. Wszyscy chętni sami wybrali sobie co chcą robić, czego się nauczyć i wszyscy ukończyli szkolenia. Panie musiały codziennie jeździć do Torunia na szkolenia i wytrwały- podkreślała dumna ze swoich kursantek Małgorzata Fryc z MGOPS Kowalewo Pom. wręczając im certyfikaty ukończenia projektu- W ramach programów udało się zorganizować kilka wycieczek m.in. na Mazury, do Warszawy czy na basen. Były rodzinne wycieczki konne i rozgrywki piłkarskie. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował pracownikom opieki społecznej dobrze napisanych wniosków, zaś podopiecznym- kursantom wytrwałości w zamiarze zmienienia czegoś w swoim życiu i życzył im odnalezienia się na rynku pracy. Wierzę, że kiedyś to pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pójdą na bezrobocie, bo nie będą miały co robić- żartował burmistrz. Na zakończenie burmistrz złożył obecnym i ich rodzinom życzenia świąteczno - noworoczne i zaprosił do wspólnego powitania 2010 roku za budynkiem MGOK. I R E NA Z A PR A SZ A Dom weselny przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim otrzymał piękne imię Irena. Lokal funkcjonuje od kilku miesięcy, lecz dopiero teraz, gdy opadła gorączkowa atmosfera związana z dopinaniem ostatnich szczegółów tak poważnej inwestycji symbolicznie dokonano zakończenia budowy. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 28 listopada w bardzo kameralnej, rodzinnej atmosferze. Lokal tak nazwał na cześć swojej małżonki właściciel Adam Arbart. Dziękuję mojej drogiej żonie Irenie za wspólne 50 lat życia i ciężkiej pracy. Jest moja podporą, doradcą i przyjacielem, który potrafi przyhamować mój wybuchowy charakter. To dobry duch, który jednoczy wokół siebie całą rodzinę- ze wzruszeniem dziękował publicznie swojej drugiej połówce Adam Arbart. W tym ważnym wydarzeniu oprócz najbliższych Ireny i Adama uczestniczyli także: burmistrz miasta Andrzej Grabowski, przewodniczący rady Zygmunt Szczepański, prezes banku Zbigniew Krasicki, projektanci tego okazałego obiektu oraz księża z parafii Kowalewo. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzić Dom Weselny. Jego poświęcenia dokonał ks. Dziekan Ryszard Kobierowski. Życzył gospodarzom sukcesu, a bywalcom miłego pobytu i wspanialej zabawy. Obiekt ten zabezpieczy potrzeby hotelowe gości i uczestników imprez i uroczystości gminnych. Rozwiąże się problem noclegów dla zawodników przybywających na turnieje i festiwale. Jego standard oraz doceniana od dawna wyśmienitość serwowanej kuchni jest wspaniałą promocją gminy i liczę, że ściągnie do nas turystów. podkreślał zabierając głos Burmistrz Miasta. Dom Weselny IRENA to pierwszy tego typu obiekt w gminie. Oprócz dwóch sal weselnych ma także wyposażone komfortowo pokoje gościnne z oddzielnymi łazienkami

12 TRZ E CI A K A DE NCJA RO Z PO CZĘ TA Już dziewięć lat funkcjonuje w gminie Kowalewo Pomorskie Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia. Organizacja ta powstała pod potrzeby chwili i z inicjatywy burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego w listopadzie 2001r. Wówczas to zaczęły pojawiać się możliwości pozyskania dodatkowych środków poprzez organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie liczy 27. Zarząd, praktycznie od początku w niezmiennym składzie, tworzy zespół do pozyskiwania środków. Tworzą go: prezes Zyta Szymańska, zastępca Maria Wiśniewska, skarbnik, sekretarz Iwona Arciszewska i rzecznik Bożena Kliber. Przez te lata udało się mu pozyskać ponad 110 tys. na programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii), dożywianie, organizację wypoczynku i zajęć pozalekcyjnych, funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz noclegowni dla bezdomnych. Na imprezach gminnych członkinie stowarzyszenia (z zawodu pielęgniarki) dokonują pomiaru ciśnienia krwi, cholesterolu oraz powadzą pogadanki dietetyczne. Stowarzyszenie działając w Lokalnej Grupie Działania Dolina Drwęcy zorganizowało dla społeczeństwa warsztaty świetlicowe w Mlewie oraz wspólnie z innymi organizacjami festyny Wiosna Na Wsi i Jesienne Impresje. Wspólnie zaś z toruńską Fundacją Św. Łukasza młodzi Kowalewianie w wakacje uczyli się tworzyć filmy na kursie dziennikarskim. W dniu 2 grudnia 2009r. na walnym sprawozdawczo - wyborczym członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, a później ponownie wybrali ten sam skład na kolejną, trzecią już kadencję. Gratulując pani prezes Zycie Szymańskiej i pozostałym członkiniom Zarządu oraz komisji Rewizyjnej zaangażowania i operatywności Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył im w podziękowaniu Akty Nadania Herbu Miasta. W obecnych, skomercjalizowanych czasach działalność społeczna jest już rzadkością. Są nawet ludzie, którzy niedowierzają, że można znaleźć jeszcze wariatów do pracy za darmo, na rzecz drugiego człowieka. Dlatego na wyjątkowe podkreślenie zasługuje tu zaangażowanie tych pań.- podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski.- zaangażowanie stowarzyszenia zauważają inni. Kilka dni wcześniej marszałek wręczając pani prezes Szymańskiej Anioła w dowód podziwu z zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Duże wrażenie wywarła na słuchaczach informacja o społecznej i pełnej zaangażowania pracy jak również o 500 tonach żywności ściągniętej przez Zarząd w ciągu tej kadencji i przekazanej podopiecznym ośrodka pomocy społecznej. Członkowie Stowarzyszenia i goście zaproszeni, wśród nich m.in. przewodniczący rady Zygmunt Szczepański i członkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa na zakończenie mieli możliwość obejrzenia nakręconych przez młodzież filmów oraz zdjęć ze wszystkich programów przeprowadzonych w minionej kadencji. Mamy już konkretne plany na najbliższe miesiąc. Nadal walka o środki będzie naszym priorytetem. zapewniała w imieniu nowego - starego Zarządu Prezes Zyta Szymańska.- Przygotowujemy wniosek w ramach Lokalnej Grupy Działania o umożliwienie dzieciom ze Świetlicy nauki języka angielskiego oraz gotowania potraw regionalnych. Wiosną nasi członkowie i członkowie ToMiKo planują wspólną zabawę integracyjną. PR Z Y WI GI LI JNYM S TO LE Opłatkiem, dobrym słowem i życzeniami podzielili się miedzy sobą przyjaciele i znajomi przy wigilijnych stołach w tych ostatnich, przedświątecznych dniach. Z roku na rok tych spotkań jest więcej, bo ludzie czują potrzebę wzajemnej bliskości, rozmów i ciepłych gestów. Trzeba choć na chwilę zatrzymać się, zadumać nad sensem życia i szybkością przemijania. Najlepszą taką chwilą są Święta Bożego Narodzenia. W gminie Kowalewo Pomorskie prawie wszystkie organizacje mają swoje mniejsze lub większe spotkania opłatkowe. W blasku świec, przy dźwiękach kolęd życzą sobie rodzinnych świąt, powodzenia w nowym roku i szampańskiej zabawy sylwestrowej. W dniu 13 grudnia opłatkiem podzieliły się panie z KGW Pluskowęsy, a 16 grudnia życzenia składali sobie radni i uczestnicy sesji rady miejskiej, o czym już wcześniej pisaliśmy. W dniu 17 grudnia życzenia samorządowcom składał marszałek województwa wraz z wojewodą. Jednocześnie członkowie lokalnych Warsztatów Terapii Zajęciowej wspólnie z rodzicami i gośćmi zaproszonymi życzyli sobie życzliwych, ludzkich serc i uśmiechu na co dzien. Zebranych zachwyciło przedstawienie w wykonaniu gospodarzy. W spotkaniu samorząd gminy reprezentowała Z-ca Burmistrza Barbara Stosio. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w tym dniu złożył świąteczno- noworoczne życzenia członkom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pełni wigoru seniorzy przy dźwiękach harmonii p. Marii Kuźniar sami umilali sobie czas kolędowaniem

13 W dniu 18 grudnia przyszedł czas na przedszkolaków z publicznego przedszkola w Kowalewie Pomorskim, którzy w pełnym składzie (94 dzieci) przyszli na spotkanie z Gwiazdorem. Towarzyszyli im rozentuzjazmowani rodzice i opiekunowie. Nie tak łatwo można było dostać prezent. Popisom artystycznym nie było końca. Dzieciaki z powagą dzieliły się opłatkiem i życzyły sobie DUUUUUUUŻO PREZENTÓW pod choinką, bo przecież wszystkie były grzeczne. Po złożeniu życzeń najmłodszym burmistrz miasta udał się na spotkanie z trochę starszymi, ale równie pełnymi zapału i sportowego ducha mieszkańcami naszej gminy. Członkowie zarządu Ludowego Klubu Sportowego podsumowali miniony, sportowy sezon i nieśmiało (aby nie zapeszyć) planowali nadchodzący. Członkowie Chóru 730-lecia w dniu 20 grudnia zaprezentowali mieszkańcom najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Artyści pod opieką p. Mieczysława Domareckiego wprowadzili nas w czas Świąt Bożego Narodzenia. Rodzinna atmosfera udzieliła się wszystkim, co zaowocowało wspólnym śpiewaniem kolęd. Po koncercie organizatorzy podsumowali konkursy plastyczne związane z ludowymi tradycjami bożonarodzeniowymi. W 15 edycji Tradycji Świat Bożego Narodzenia zgłoszono 156 prac (ozdoby, kartki, rysunki i stroiki). W konkursie na Najpiękniejszą Szopkę zgłoszono 15 prac przestrzennych. Na zakończenie chórzyści wraz z zaproszonymi gośćmi składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem. Wśród wielu życzeń przeważały te dotyczące złożonego wniosku na tournee po Niemczech. Jak miło by pojechać i promować gminę. Swoją indywidualną wigilie miały także m.in. Panie z KGW Kowalewo, członkinie Koła Kobiet Kreatywnych, strażacy z OSP oraz członkowie organizacji religijnych (Żywy Różaniec). Na wszystkich spotkaniach oprócz życzeń były także zaproszenia do wspólnego powitania Nowego Roku w sylwestrowa noc na placu za Domem Kultury. Będziemy tam na Was czekać od ZAPRASZAMY. BO M BA EKO LO GI CZ NA W R O Z BRO JE NI U Jako jedyny w Polsce samorząd województwa kujawsko - pomorskiego przejął na siebie sfinansowanie likwidacji mogilników na swoim terenie. Mogilniki, czyli składowiska niebezpiecznych, toksycznych odpadów powstawały w latach 60-tych i 70-tych. Znajdują się w nich odpady rolniczo - przemysłowe powstałe w czasie produkcji wysoko towarowej m.in. w PGR-ach. W czasie leżakowania w gruntach wchodziły w różnego rodzaju reakcje tworząc całkiem nowe, nieznane związki. Ich przedostanie się do wód gruntowych może spowodować katastrofę ekologiczną Mogilników w naszym województwie 16, z czego w powiecie golubsko - dobrzyńskim dwa, w tym 1 w Piątkowie, gm. Kowalewo Pomorskie. Łączny koszt utylizacji 1 szt. to ponad milion złotych. Zajmie się tym wyspecjalizowana, wyłoniona w przetargu przez służby marszałkowskie firma. Zgodnie z przepisami unijnymi przystąpienie do likwidacji mogilników musiało nastąpić do końca tego roku. W gminie Kowalewo Pomorskie wystąpił jedyny przypadek, gdzie pojemniki z trucizną zakopane są na prywatnym gruncie, przez co przy procedurze likwidacyjnej uczestniczyć musi samorząd gminy. W dniu 17 listopada z inicjatywy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego odbyło się spotkanie na którym omówienia szczegółów likwidacji dokonał dyrektor Edward Reszkowski z dep. Ochrony środowiska i geologii urzędu marszałkowskiego. Z parku majątku Piątkowo należy wywieść i zutylizować 36t. odpadów pestycydowych, 72t. gruzu i 15t. ziemi. Zgodnie z harmonogramem prace powinny się zakończyć w sierpniu Teren będzie zrekultywowany i przygotowany do obsadzenia drzewami. Kupując majątek po dawnym PGR nie miałem pojęcia w co wzbogacony jest ten teren. Dopiero po czasie dowiedziałem się na jakiej bombie z opóźnionym zapłonem mieszkam. Cieszę się, że samorządy przystąpiły do jej likwidacji- podkreślał właściciel Marek Uszok z Piątkowa. ze swojej strony zapewniam wszelką pomoc. Gmina Kowalewo Pomorskie na czas utylizacji i 5-letniego monitoringu wydzierżawi ten obszar, gdyż prawo nie zezwala na bezpośrednie sfinansowanie prac przez samorząd województwa na gruncie prywatnym. Od wielu lat temat mogilników był dla nas bardzo ważny. Mając tytuł Ekologicznej Gminy nie mogliśmy zignorować tego problemu i zrzucić go na właściciela gruntu. Przecież w Piątkowie znajduje się ujęcie wody pitnej dla całej gminy. Strach pomyśleć co by się stało, gdyby zawiodła szczelność bardzo starych już pojemników.- mówił na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

14 KO M U NIK AT P.I.N.B Okres jesienno - zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją oraz nadmiernym obciążaniem połaci dachowej śniegiem. Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru w Golubiu - Dobrzyniu, informujący o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach obiektów budowlanych, które zapewnią właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania. Zgodnie z art. 62 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) kontrole, mogą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, t.j.: 1. kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, okresową coroczną oraz pięcioletnią, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 2. kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), okresową - coroczną, powinny przeprowadzać: a) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, b) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Krystyna Kubicka

15 JE S T TAK I DZ IE Ń, BA R DZO CI E PŁY, CH O Ć GR U DNI O W Y.. Dzień 24 grudnia wszystkim kojarzy się z karpiem, choinką, prezentami, ale przede wszystkim z rodzinną, ciepłą atmosferą. Niestety los nie wszystkim pozwala w tym dniu spotkać się z najbliższymi, dlatego władze samorządowe gminy Kowalewo Pomorskie od 19 lat organizują wspólną wieczerzę wigilijną. Przypada ona zawsze 24 grudnia o godz Tak było i w tym roku. W czwartkowy, mroźny poranek przy wspólnym stole spotkało się 60 osób. Byli to nie tylko podopieczni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby samotne z wyboru lub konieczności, ale także władze samorządowe, kościelne i radni. Wśród tradycyjnych potraw przygotowanych przez panie z Domu Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej nie zabrakło karpia, barszczu i sernika. Po zmówionej modlitwie i odśpiewaniu kolędy podzielono się opłatkiem i złożono życzenia. Zgodnie z wieloletnią tradycją była również jasełka w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Uczestnicy spotkania rozchodzili się do domów z optymizmem i nadzieją, że nadchodzący rok choć trochę będzie przypominać ten wigilijny dzień. Nie zabraknie dobrego słowa, uśmiechu, ciepłego posiłku i pomocnej dłoni. R YWA LI Z A CJA W Ś WI Ą TE CZ NE J ATMO S F ER Z E W dziewczętach z rocznika 1999 uczestniczących w dniach grudnia 2009r. w Świątecznym Turnieju Piłki Ręcznej był nie tylko duch Świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim duch rywalizacji. Na parkiecie kowalewskiego gimnazjum publicznego spotkało się 6 drużyn reprezentujących uczennice kl. V z UKS OLIMPIJCZYK Kowalewo Pomorskie, MKS SAMBOR Tczew, LUKS BELLATOR Ryjewo, UKS WILANOWIA Warszawa, UKS VAMBRESIA Wąbrzeźno oraz UKS DRWĘCA Lubicz. Organizatorzy: Gimnazjum Publiczne oraz Gminny Organizator Sportu, jednocześnie prezes UKS Olimpijczyk zapewnili wspaniałą zabawę oraz wiele atrakcji m.in. występy cherleadeerek z lokalnego gimnazjum. Rozgrywki miały bardzo wysoki poziom. Zaangażowanie młodych szczypiornistek widać było na każdym kroku. Niespodziewane wyniki np. 23:1 spowodowane były zapewne świątecznym rozprężeniem. W czasie uroczystego otwarcia burmistrz miasta Andrzej Grabowski do życzeń wielu sukcesów sportowych dołączył życzenia świąteczno noworoczne. Organizatorzy: dyrektor gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska i prezes Robert Bejgier podkreślali, że nie liczy się wynik tylko sportowa rywalizacja i pasja grania. Po dwudniowych zmaganiach, przelanych łzach ze zwycięstw lub z porażek i zawiązanych znajomościach gospodynie turnieju czyli UKS Olimpijczyk zwyciężył zmagania wygrywając wszystkie mecze. Gratulujemy. WI E Ś CI Z BI BLI O TEK I Filia Biblioteczna w Wielkiej Łące w świątecznej atmosferze. W grudniu we filii Bibliotecznej w Wielkiej Łące raz w tygodniu odbywały się zajęcia cykliczne dla uczniów klasy 0 Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące. Dzieci wraz z wychowawcą p. Justyną Rutkowską odwiedzały bibliotekę, gdzie uczestniczyły w lekcjach głośnego czytania. Dzieci z uwagą słuchały czytanych opowieści a następnie wraz z panią bibliotekarką omawiały je. Tematyka lektur wprowadzała w świąteczny nastrój. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dla uczestników spotkań przygotowany był słodki poczęstunek oraz kolorowanki ze Św. Mikołajem. Maluchy z przyjemnością przychodzą do biblioteki, a my cieszymy się z tych wizyt i jesteśmy przekonani, że wzbudzanie zainteresowania książką wśród najmłodszych zaowocuje w pozyskiwaniu nowych czytelników. Dziękujemy za udział w spotkaniach i zapraszamy jednocześnie do kolejnych odwiedzin. Filia Biblioteczna w Pluskowęsach z Mikołajem. Filia Biblioteki Publicznej w Pluskowęsach w miesiącu grudniu tj. dn r. i r. zorganizowała spotkania Mikołajkowe w kl. 0 oraz w małym przedszkolu, co sprawiło dzieciom radość i wielką niespodziankę. Maluchy z wielkim zainteresowaniem oglądały bogato ilustrowane książki o tematyce świątecznej. Przedszkolaki i uczniowie kl. 0 wysłuchały omówienia wieści o Św. Mikołaju, jak również z zaciekawieniem słuchał wierszy i opowiadań zimowych. Pod koniec spotkania najmilszą chwilą okazał się słodki poczęstunek od Św. Mikołaja. Ewa Cierniakowska

16 KO WA LE WO POM O R SK I E GÓ R Ą W PO WI ATO W YM KO NKU R S IE R E CYTATO R S K IM,, I DZI E JE S I E Ń PR Z EZ PA R K " Dnia r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Golubiu Dobrzyniu odbyła się V edycja konkursu recytatorskiego,,idzie Jesień przez park...". Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu golubsko - dobrzyńskiego. Trzy Gimnazjalistki, które reprezentowały swoją szkołę oraz Miejską Bibliotekę Publiczna w Kowalewie Pomorskim spisały się na medal. Profesjonalnie przedstawiły swoje utwory co potwierdziły wyniki jury. Katarzyna Golomska zachwyciła wierszem M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej pt. Październik" i zdobyła I MIEJSCE, Paulina Konieczna wierszem A. Asnyka Nokturno" zajęła II MIEJSCE, natomiast wiersz w wykonaniu Karoliny Szymańskiej pt. Jesienny pan" B. Luckiego zasłużył na wyróżnienie. Uczestniczki otrzymały dyplomy oraz nagrody. Natomiast Biblioteka Miejska w Kowalewie Pomorskim dostała podziękowanie, szkolną lekturę oraz folder Rys zabytkowych kapliczek". Jesteśmy dumni z dziewcząt, które bardzo owocnie reprezentują miasto Kowalewo Pomorskie. Dyrektor M-GOK Z. Marchewka - Wojciechowska DR U GI CH O DNI K WZ DŁU Ż KR A JÓ WK I JA KO PO PR AWA BE Z PI E CZE ŃS T WA PI E SZ YCH Zwycięzca przetargu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim przystąpił do budowy drugiego chodnika przy drodze krajowej nr 15. Pozwoli on mieszkańcom Elzanowa bezpiecznie przejść z drogi gminnej Elzanowo- Mariany do przystanku autobusowego. Po każdym dniu pracy wykonawca dokładnie sprząta jezdnię, aby błoto nie spowodowało zagrożenia poślizgowego. Pierwszy chodnik spełniający już swoją rolę i służy mieszkańcom Frydrychowa. Prace będą zakończone do końca roku. NA S TĘ PNE S UKCE S Y JA KU BA CI ES I E LS KI E GO! Jakub Ciesielski, uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim osiągnął kolejne sukcesy na międzynarodowych festiwalach piosenki. Przez pewien okres czasu zmniejszył intensywność ćwiczeń i występów, ponieważ przechodził mutację, która powodowała duże zmiany barwy głosu. Musiał też zmienić repertuar. Na szczęście pod koniec tego roku warunki głosowe Kuby pozwoliły mu wziąć udział w ogólnopolskich festiwalach, zdobyć kilka nagród i przynieść rozgłos naszemu Gimnazjum oraz miastu. W dniach zajął III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Talizman Sukcesu w Bielsko-Białej; W dniach zdobył wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa w Kielcach; W dniach znowu zajął III miejsce, tym razem na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Mikrofon dla Najmłodszych w Izbicy. Instruktorem- opiekunem merytorycznym Kuby jest pani Ludmiła Małecka aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Dyrektor szkoły Renata Faluta - Kaszubowska Z IM O WA PR ZE R WA Śnieg i mróz do -14 C przerwał prace na budowie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim. W dniu 18 grudnia 2009r. Burmistrz Miasta oraz wykonawca Robert Lutomirski ze spółki BUDEX podsumowali pierwszy rok pracy i omówili harmonogram prac na rok Obecny stan zaawansowania robót jest imponujący. Przekroczono zaplanowany na pierwszy rok zakres prac i przerobiono już kwotę 2 mln. 100 tys. zł. Płyta pod boisko trawiaste czeka pod wiosenne obsiane trawą, zaś czterotorowa bieżnia pod ułożenie warstwy podkładu (asfaltu) oraz poliuretan. Budynek socjalny już wyszedł nad ziemię, zaś całkowicie zakończony jest zbiornik retencyjny do gromadzenia wód opadowych potrzebnych do podlewania terenów zielonych. Jeśli mróz zetnie grunt i będzie można wjechać maszynami to planujemy jeszcze w tym roku ustawić lampy oświetleniowe- poinformował prezes Robert Lutomirski. - W 2010r. oprócz zakończenia boiska i bieżni ustawiona będzie także trybuna dla widowni i ogrodzenie terenu. Jeśli pogoda będzie nam sprzyjać jak w roku obecnym to kompleksowo zakończymy prace wcześniej niż w Osoby postronne bardzo niepokoi stojąca na płycie boiska woda opadowa. Wykonawca zapewniał, że zgodnie z technologią i projektem całe boisko jest dokładnie zdrenowane. Obecnie woda nie jest przekazywana do zbiornika retencyjnego, gdyż jest naturalnym zagęszczaczem terenu. Pozwala to na szybkie osiadanie i wyrównanie terenu. Później wyprofilowana będzie jeszcze nawierzchnia boiska, co zapewni odpowiednie spadki. W czasie obsiewania trawą wody na powierzchni nie będzie

17 XX V SE S JA R A DY M IE JS K IE J Radni podczas XXV Sesji Rady Miejskiej podjęli uchwały w sprawach: a) uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, c) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu, d) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach gruntowych, będących własnością Gminy Kowalewo Pomorskie, celem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie, e) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie jako aportu do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie, f) zmian w budżecie, g) zmian Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie, h) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, i) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Kowalewo Pomorskie, j) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. D. Pilarska-Mądry, A. Grabowska WE R NI S AŻ FO TO GR A F I CZ NY LU BO M I RA M IR E CK IE GO Fotografia jest dla mnie ocieraniem się o emocje, jest syntezą bodźców, degustacją czasu, zapomnieniem... Fotografię traktuję jak możliwość krzyku i wyzwolenia, a nie próbę udowodnienia własnej oryginalności. Tak o sobie i swojej pasji mówi Lubomir Mirecki mieszkaniec W. Łąki, autor wystawy fotograficznej, której uroczyste otwarcie odbyło się w dniu r w sali witrażowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. Wernisaż fotografii Pana Lubomira otworzyła Dyrektor M-GOK p. Zofia Marchewka - Wojciechowska witając gości i przybliżając postać autora wystawy. Następnie głos zabrał Pan Lubomir Mirecki zapraszając do obejrzenia swoich prac. Wśród gości zaproszonych zwiedzających wystawę byli: Burmistrz Miasta, radni Rady Miejskiej, młodzież szkolna, przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń, prasa oraz najbliższa rodzina, przyjaciele autora prac. Tematyka prac była różnorodna. W obiektywie jego aparatu znalazły się zarówno zdjęcia modelingowe, ślubne oraz architektura Torunia. Każde ze zdjęć posiada własną historię powstania. Wśród uczestników można było rozpoznać osoby, których fotografie zostały wykonane i zamieszczone na wystawie przez Pana Lubomira. Zaprezentowane fotografie zyskały duże uznanie wśród odbiorców. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze, przy oprawie muzycznej zaprzyjaźnionych muzyków z Bydgoszczy. Wernisaż to początek współpracy Pana Lubomira Mireckiego z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim. W miesiącu grudniu rozpoczęły się zajęcia fotograficzne dla fotoamatorów z Kowalewa i okolic. Nieodpłatne warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych osób, bez ograniczeń wiekowych. Zainteresowane osoby nadal zapraszamy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu /sobota/ w M-GOK w Kowalewie Pomorskim. Młody, ambitny, utalentowany Pan Lubomir fotografią zaraził się od przyjaciela, chciałby bardzo, aby młodzi garnęli się do tej pasji czy kolekcjonerstwa, bo jego zdaniem fotografowanie jest właśnie pewnego rodzaju kolekcjonerstwem. Monika Ciechanowska

18 W O CZE K I WA NIU NA Ś WIĘ TA BOŻ E GO NA R O DZE NI A W dniu 20 grudnia 2009 roku w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru 730-lecia. Przy nastrojowych światłach chór wykonał acapella kilka kolęd: Cichą noc, Wśród nocnej ciszy, Pasterze mili, Lulajże Jezuniu, Gdy śliczna Panna, Przybieżeli do Betlejem a do wspólnego śpiewania zachęcił zgromadzoną publiczność kolędą Bóg się rodzi". Koncert zakończył się życzeniami świątecznymi przekazanymi przez Burmistrza Miasta, Proboszcza Parafii Kowalewo Pom., Przewodniczącego Rady Miejskiej i Dyrektor M-GOK. Następnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursów plastycznych "Tradycje świąt Bożego Narodzenia "oraz konkurs na Najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową". Konkurs plastyczny Tradycje Świąt Bożego Narodzenia organizowany jest przez Miejską Bibliotekę w Kowalewie Pomorskim od 1994 roku a wiec trwa już 15 lat. Początkowo prace wykonywali tylko uczniowie ze szkół podstawowych, a zarazem czytelnicy Miejskiej Biblioteki w Kowalewie Pomorskim wraz z filiami. W ubiegłym roku trafiło 110 prac z poszczególnych kategorii wiekowych. Do grupy uczniów szkół podstawowych z Kowalewa Pomorskiego, Pluskowęs, Wielkiej Łąki i Wielkiego Rychnowa dołączyli gimnazjaliści, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej. W tym roku do Miejskiej Biblioteki w Kowalewie Pomorskim dostarczono 156 prac. Prace te dotyczyły tematyki związanej z tradycjami jakie towarzyszą nam podczas Świąt Bożego Narodzenia. Były one wykonywane różnymi technikami. Można było wyróżnić prace przestrzenne: np. stroiki, ozdoby choinkowe, prace plastyczne: malowane farbami, kredkami, wyklejane, kolaże, były też witraże i kartki świąteczne. Komisja w składzie: p. Barbara Niewidział, p. Kamila Wojciechowska, p. Alina Krystyniuk wyłoniła w poszczególnych czterech kategoriach zwycięzców: Kategoria I od 7-do 8 lat. I miejsce-katarzyna Stefańska SP Wielka Łąka II miejsce-agata Wojciechowska SP Wielka Łąka III miejsce-magdalena Nowakowska SP Wielka Łąka Wyróżnienia: Ola i Erykf Marcinkowski SP Kowalewo, Karolina Jankowska SP Kowalewo, Zuzanna Lewandowska SP Kowalewo, Marta Tocka SP Kowalewo, Zuzanna Brzezińska SP Wlk. Łąka, Oliwia Kordas SP Kowalewo. II kategoria od 9-12 lat: I miejsce Marta Kicyła SP Wlk. Rychnowo - praca przestrzenna I miejsce Natalia Fryc SP Rychnowo - kartka oraz w tej kategorii prace plastyczne malowane różną techniką: I miejsce Agata Dębińska SP Kowalewo II Julia Kamińska SP Wlk. Łąka III Weronika Barańska SP Wlk. Łąka Wyróżnienia: Paweł Paradziński SP Pluskowęsy, Alicja Pikul SP Rychnowo, Maciej Olkowski SP Kowalewo, Bartosz Mytlewski SP Kowalewo, Dominika Zielińska SP Kowalewo Pom. III Kategoria to prace uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie I Miejsce - Iwona Jabłońska - praca przestrzenna, I Miejsce - Patrycja Mierzejewska - kartka I Miejsce - Magdalena Wawrzonek - rysunek. Wyróżnienia: Marleny Florek i Eweliny Parda IV Kategoria to prace uczestników WTZ Tutaj komisja zdecydowała przyznać wyróżnienie dla całej grupy, którzy brali udział w konkursie. Po raz pierwszy Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim ogłosił konkurs na NAPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Uczestnicy konkursu wykonali piękne szopki z naturalnych materiałów, takich jak np.: drewno, słoma, papier, mech, makaron... Niektóre szopki zostały również podświetlone światełkami. Najpiękniejsze, wykonane perfekcyjnie zostały docenione przez jury i otrzymały nagrody: W I kategorii do 12 lat: I m-ce Michał Baliński ( SP W. Rychnowo) II m-ce Martin Redman ( SP Kowalewo Pom.) II m-ce Przemysław Olpeter i Weronika Olpeter ( SP W. Rychnowo) III m-ce Patryk Biziorek ( SP Pluskowęsy) Wyróżnienia: Bartek Bartoszyński (SP Kowalewo Pom.), Natalia Dynderz (SP W. Łąka) Michał, Mateusz i Paweł Walenciak (SP W. Rychnowo)

19 W II kategorii (Gimnazjum): I m-ce Tomasz Krysztofiak II m-ce Szymon Więckowski III m-ce Sławomir Borkowski Wyróżnienie: Natalia Reiwer W III kategorii (dorośli): I m-ce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pom. I m-ce Anna Racińska - Koło Kobiet Kreatywnych Wyróżnienie: Magdalena Kawula - Frydrychowo. Wszyscy wymienieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Pragniemy podziękować osobą zaangażowanym w pomoc przy wykonywaniu prac ze Szkół Podstawowych w Wielkiej Łące, Pluskowęsach i Wielkim Rychnowie, Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim do dnia 8 stycznia 2010 roku (sala witrażowa - I piętro). Barbara Niewidział, Alina Krystyniuk MI KO ŁA J O DWI E DZ I Ł KO WA LE WO PO M O RS K IE Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim z okazji Mikołajek przygotował kilka atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Już w sobotnie popołudnie zaprosił małych mieszkańców na spektakl pt. Królowa Śniegu" w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych "ART-RE" z Krakowa. Przedstawienie przyciągnęło ogromną liczbę widzów. Wypełniona po brzegi sala bardzo ucieszyła organizatorów. Odbył się również "Mikołajkowy kiermasz książki" na którym można było zakupić słowniki, książki popularno - naukowe, albumy, literaturę dziecięcą i młodzieżową w atrakcyjnych cenach. Był to jednak przedsmak przygotowanych atrakcji gdyż w niedzielny poranek na ulicach naszego miasta można było spotkań niecodziennego gościa. W towarzystwie dwóch uroczych Śnieżynek - Iwony i Izy przechadzał się Mikołaj. Tradycyjnie 6 grudnia Mikołaj odwiedził nasze miasto i obdarował spotkane dzieci cukierkami. Niektórzy z wielką radością i przejęciem witali naszego gościa, mówili wierszyki i śpiewali piosenki ale byli i tacy którzy z boku z pewną dozą nieśmiałości obserwowały przebieg zdarzeń, jednak wszystkie dzieci otrzymały słodycze i mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Takie spotkanie było nie lada atrakcją nie tylko dla dzieci ale i dla dorosłych o czym świadczyły ich uśmiech i miłe komentarze. Odwiedziny Mikołaja nie były by możliwe gdyby nie wsparcie sponsorów, którzy nieodpłatnie przekazali słodycze. Tą drogą pragniemy złożyć serdeczne i gorące podziękowania p. Burmistrzowi Miasta Kowalewa Pomorskiego, p. Justynie Wojciechowskiej, p. Łukaszowi Łabichowi, p. Piotrowi Krzyżanowskiemu, p. Jarosławowi Musiał, p. Jerzemu Dębowskiemu, p. Witoldowi Wiśniewskiemu, p. Tomaszowi Rachubińskiemu, p. Kazimierzowi Tokarskiemu, p. Józefowi Wojciechowskiemu. Dzięki ich hojności ten dzień dla wielu dzieci był wyjątkowy i radosny. Ewa Dąbkowska Ś WI ATO W Y DZ IE Ń PLU SZ O WE GO MI S IA W SZ KO LE PO DS TAWO WE J W WI E LK I E J ŁĄ CE Światowy Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony w setną rocznicę powstania maskotki, a obchodzony jest zawsze 25 listopada. Miś jest bohaterem niezliczonej ilości wierszy, bajek, książek i filmów. Jest to postać bliska każdemu z nas. Towarzyszyła już wielu pokoleniom dzieci. Znamy ją dobrze ze słuchanych i oglądanych w dzieciństwie bajek. Z okazji tego święta w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące po raz kolejny zostało przygotowanych wiele atrakcji dla upamiętnienia tego wydarzenia. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Do tych obchodów włączyli się wszyscy uczniowie, oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. A działo się rzeczywiście wiele: wystawka ulubionych pluszaków, kolorowanki z misiami, poranne czytanie opowiadań o misiach w bibliotece szkolnej, konkurs plastyczny pt. Mój pluszowy przyjaciel, gazetka Kubuś Puchatek. Chętnych dzieci do wzięcia udziału w tak licznych atrakcjach nie brakowało. Dzień ten upłynął w bardzo radosnej atmosferze i pozostanie długo w naszej pamięci. Opiekę całością sprawowała pani Grażyna Bruchlej nad

20 Z A BAWA A NDRZ E JKO WA Tradycją naszej szkoły są organizowane przez panią dyrektor, nauczycieli i Radę Rodziców coroczne zabawy andrzejkowe. Jest to możliwość poznania tradycji i obrzędów ludowych, a także okazja do zabawy. Wróżby pomagają przenieś się na chwilę w świat fantazji i marzeń. Ten niezwykły i wyczekiwany dzień spędzili uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące. Wróżenie przyszłości i wspólne zabawy wypełniły chwile gdzie zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy za sprawą licznych czarów. Dzieci wróżyły z butów, losowały z koszyka karteczki i odgadywały swój przyszły zawód, doświadczały wielu niezapomnianych wrażeń podczas wróżb z papierowego serca. W sali słychać było śpiew i wesołą zabawę. Dominowało w niej wiele rekwizytów z których dzieci doświadczały magii i czarów zabawy andrzejkowej. Chwile te pozostaną na długo w pamięci, gdyż Andrzejki to przecież jeden z najbardziej magicznych dni w roku. Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy pomogli w uatrakcyjnieniu zabawy andrzejkowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie internetowej, której opiekunem jest pani Izabella Masłowska. Justyna Rutkowska KO M U NIK AT Z U W W związku z nadejściem okresu zimowego oraz spadkiem temperatur, na prośbę Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zaniku dostaw wody do mieszkań lub wystąpienia jej złej jakości, informacje w tym zakresie należy zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem, który jest eksploatatorem urządzeń wodno - kanalizacyjnych na naszym terenie. Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dokonywać zgłoszeń: W dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem - (56) , Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - (56) Po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy: Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - (56) , Prezes p. Tadeusz Czarnecki tel. dom. (56) , tel. kom , Wiceprezes p. Marian Wichowicz tel. dom. (56) , tel. kom , Wiceprezes p. Marian Wrzesiński tel. dom. (56) , tel. kom Małgorzata Wegner RO Z S TRZ YGNI Ę CI E KO NK U RS U PR Z YWR A CA M Y UR O K NA S ZE J GM I NIE W 2009r. odbyła się siódma edycja konkursu Przywracamy urok naszej gminie. Ideą konkursu jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym. Konkurs skierowany jest nie tylko do jednostek sołeckich, ale także do osób fizycznych, prawnych, organizacji nie posiadających osobowości prawnych, stowarzyszeń, grup nieformalnych złączonych ideą konkursu. W 2009 roku zostały złożone 4 deklaracje. Podsumowania konkursu dokonano na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2009r. Za bardzo duże zaangażowanie i ogromny wysiłek przy przywracaniu drogi gminnej - I miejsce i nagrodę w wys zł otrzymuje Sołectwo Pruska Łąka, natomiast II miejsce i nagrodę w wys. 500 zł za remont wiaty przystankowej i uporządkowanie przylegającego do niej terenu otrzymuje Sołectwo Wielka Łąka. Pozostali uczestnicy konkursu ograniczyli swoje prace do bieżącego utrzymania zgłoszonych terenów i wykaszania trawy, w związku z czym komisja postanowiła nie przyznawać żadnych punktów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w realizację podjętych działań i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Małgorzata Wegner

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015 r. Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja XLVI Sesja Sierpcu Rady Powiatu w 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja Spotkanie Starostwie Opłatkowe w Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

NR 1(200) Styczeń 2010

NR 1(200) Styczeń 2010 NR 1(200) Styczeń 2010 Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty, pieśni patriotycznej skomponowanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE Grudzień to zawsze miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w naszym przedszkolu. My rozpoczęliśmy go od intensywnych przygotowań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 4 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 1 GRUDNIA 2014r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Gmina Kiwity Fot. Zbigniew Kraśnicki Gmina typowo rolnicza. Budżet - 12-13 mln rocznie /rok 2015/ Obszar 145

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które

W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były tygodniową kampanią wyborczą. Na kartkach

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK

PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK Lp. Zadanie Metody Czas, miejsce Kogo obejmuje Realizator Koszty Oczekiwane efekty 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Piława Górna 18.02.2016r Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach dotacji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Projekty

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a mianowicie (braku śniegu), postanowiono przedłużyć termin nadsyłania zdjęć dot. zimowego konkursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część pozostaje w ośrodku. - Zapewnienie serdecznej, ciepłej

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO. z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO. z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER W MIEŚCIE. 31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00 BIULETYN RADY I BURMISTRZA BURMISTRZ MIASTA SIERPCA DOM KULTURY W SIERPCU

SYLWESTER W MIEŚCIE. 31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00 BIULETYN RADY I BURMISTRZA BURMISTRZ MIASTA SIERPCA DOM KULTURY W SIERPCU Nr 6/2007 (79) 21 GRUDNIA 2007 r. SIERPC BIULETYN RADY I BURMISTRZA Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, Gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Raport z Oceny Ofert

Raport z Oceny Ofert Raport z Oceny Ofert Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem Konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo