PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ-ÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ-ÓW"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ-ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA: BLASK RELOOP POLSKA ul. Lawendowa SZCZECIN Telefon:

2 Gratulujemy zakupu odtwarzacza RMP-4 firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii didżejskiej. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Proszę wypakować sprzęt i sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważysz jakiekolwiek usterki bądź widoczne uszkodzenia, nie używaj sprzętu i skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA! Proszę zachować szczególną ostrożność podczas używania sprzętu o napięciu 230V. Tak duże napięcie może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem! Jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi unieważnia umowę gwarancyjną. - z powodów ostrożności i certyfikatu (CE) nieautoryzowana modyfikacja sprzętu jest zabroniona. Jeśli uszkodzenie wynika z samodzielnej modyfikacji sprzętu umowa gwarancyjna staję się nieważna. - części wewnętrzne sprzętu nie wymagają żadnych konserwacji, za wyjątkiem części zużywalnych, które mogą być konserwowane z zewnątrz. Tylko odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mogą wymienić bądź naprawić części wewnętrzne, w innym przypadku gwarancja zostaje zerwana! - upewnij się, iż sprzęt jest podłączany do prądu dopiero na samym końcu, gdy jest on już poprawnie ustawiony i połączony z innym sprzętem. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w pozycji OFF podczas podłączania kabla sieciowego do gniazdka. - używaj tylko odpowiednich kabli, które są kompatybilne ze sprzętem. Upewnij się, czy wszystkie kable są odpowiednio połączone i czy nie są wyczuwalne żadne luzy w gniazdkach, łączeniach itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprzedawcy. - upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone. - upewnij się czy przełącznik napięcia jest w prawidłowej pozycji. Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym ustawieniem przełącznika nie są objęte umową gwarancyjną. - jeśli to możliwe sprzęt podłączaj do gniazdek z zabezpieczeniem antyprzepięciowym. - sprzęt odłączaj od prądu tylko po skończonej pracy oraz przed każdym czyszczeniem. - sprzęt ustawiaj w pozycji horyzontalnej na stabilnym podłożu oraz z dala od nagłośnienia w celu uniknięcia zakłóceń. - unikaj jakichkolwiek wstrząsów bądź uderzeń podczas operowania sprzętem. - chroń sprzęt przed źródłami ciepła, wilgoci oraz kurzu. - nie stawiaj w pobliżu sprzętu żadnych pojemników z płynem, który mógłby zalać aparaturę. Jeśli jednak płyn dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem sprzętu koniecznie oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi. Tego typu uszkodzenia sprzętu nie są objęte umową gwarancyjną. - nie używaj sprzętu w zbyt niskiej (poniżej 5º C) bądź wysokiej (powyżej 35º C) temperaturze. Sprzęt nie powinien znajdować się w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych bądź blisko innych źródeł ciepła (np. grzejniki, kuchenki itp.). Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. - sprzęt nie powinien być używany od razu po przebywaniu w niskiej temperaturze (np. po transporcie w zimie). Nie używaj sprzętu dopóki nie osiągnie on temperatury zbliżonej do tej, w której zostanie użyty. - przyciski, klawisze oraz przełączniki nie mogą być narażone na płynne środki czyszczące. Do czyszczenia sprzętu używaj tylko suchych materiałów. - podczas włączania sprzętu upewnij się czy wszystkie pokrętła i potencjometry są ustawione na 0 co zapobiegnie uszkodzeniom sprzętu - upewnij się czy używasz czystych i nie porysowanych płyt CD podczas pracy na tym odtwarzaczu 2

3 - sprzęt powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu. - sprzęt podłączony do zasilania powinien znajdować się z dala od dzieci. - w szkołach, warsztatach itp. sprzęt musi być monitorowany przez wykwalifikowane do tego osoby. - zachowaj niniejszą instrukcję w przypadku późniejszych wątpliwości lub pytań. 3

4 4

5 PODŁĄCZANIE SPRZĘTU A) Podłącz wyjścia odtwarzacza -35- z wejściami liniowymi w Twoim mikserze bądz wzmacniaczu. B) Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilającego C) Gniazdo Relay Play -37- może być wykorzystane do funkcji odtwarzania zależnego oraz do funkcji Fader Start (więcej informacji pod opisem funkcji -37-) D) Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF Jeśli żadna płyta CD nie znajduje się w urządzeniu, dioda LED nad slotem CD -1- będzie się świecić. E) Delikatnie wsuń płytę CD w slot -1-. Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do urządzenia. Podczas odtwarzania płyty o wymiarach mniejszych niż 12cm, użyj odpowiedniego adaptera. Wciśnij przycisk Eject -33- w trybie pauzy aby wysunąć płytę CD z urządzenia. OBSŁUGA 1. Napęd CD Informacje dotyczące napędu znajdują się w podpunkcie E, w dziale Podłączanie sprzętu 2. Przycisk Play/Pause Wciśnij przycisk Play/Pause -2- aby rozpocząć odtwarzanie. Wciśnij ponownie aby przejść w tryb pauzy. SHIFT: wciskając przycisk Shift -29- oraz Play/Pause odtwarzana ścieżka zostanie zatrzymana z efektem brake (stopniowe zwalnianie) wynoszącym 6 sekund. 3. Przycisk Cue Kiedy wciśniesz przycisk Cue RMP-4 przerwie odtwarzanie i przejdzie do ostatniego punktu Cue. Aby ustawić punkt Cue należy wykonać jedną z poniższych czynności: I.) II.) Przeszukuj utwór za pomocą koła JOG -20- lub pokrętła przeszukiwania -5- w trybie pauzy. Po znalezieniu odpowiedniego momentu wciśnij przycisk Play/Pause -2- aby zachować nowy punkt Cue. Odtwarzacz przejdzie w tryb odtwarzania. Wciśnij przycisk Loop In -23- w odpowiednim momencie podczas odtwarzania. Odtwarzacz nie przerwie odtwarzania a nowy punkt Cue zostanie zapisany. Wciśnij przycisk Cue aby odtwarzacz przeszedł do ostatniego punktu Cue w trybie pauzy. Wciskając i przytrzymując przycisk Cue możesz odtwarzać utwór od punktu Cue aż do momentu zwolnienia przycisku. Po zwolnieniu przycisku odtwarzacz przejdzie ponownie do punktu Cue w trybie pauzy. Wciśnij przycisk Play/Pause -2- aby powrócić do normalnego odtwarzania. UWAGA: Odtwarzacz domyślnie przechodzi w tryb Auto-Cue tuż po jego włączeniu. Jest to tryb ustalający punkt Cue na pierwszym słyszalnym dźwięku. Odtwarzacz zapamiętuje punkt Cue tylko dla jednego utworu. Zmieniając utwór poprzedni punkt Cue będzie skasowany. 4. Pokrętło zmiany ścieżek Użyj tego pokrętła -4- aby zmieniać ścieżki. Wciśnij aby załadować aktualnie wybraną ścieżkę. 5. Pokrętło przeszukiwania Użyj tego pokrętła -5- aby przeszukiwać daną ścieżkę. Pokrętło posiada 4 różne prędkości przeszukiwania. Im szybciej je przekręcisz tym szybciej będziesz przeszukiwać ścieżkę. 6. Przycisk wybierania ścieżki Wciśnij przycisk -6b- aby przejść do początku następnej ścieżki. Przycisk -6a- służy do przechodzenia na początek aktualnie odtwarzanej ścieżki. 5

6 7. Przycisk Time Użyj tego przycisku aby zmienić tryb wyświetlanego czasu: I) Czas który upłynął danej ścieżki (bez żadnych komunikatów na wyświetlaczu) II) Czas pozostały danej ścieżki (na wyświetlaczu Remain ) III) Czas pozostały całej płyty CD (na wyświetlaczu Total Remain ) UWAGA: Przytrzymując przycisk dłużej włączysz tryb Auto Cue. W tym trybie odtwarzacz będzie ustawiał automatycznie punkt Cue na pierwszym słyszalnym dźwięku danej ścieżki. Poniższe tryby są także powiązane z trybem Auto Cue. I) Single (aktywowany poprzez włączenie Auto Cue) Odwarzacz będzie odtwarzał tylko jeden utwór, po którym automatycznie przejdzie w tryb pauzy. II) Continue (wyłączany poprzez wyłączenie Auto Cue) Odtwarzacz będzie odtwarzał całą płytę CD. 8. Przycisk Tap Służy do manualnego liczenia BPM (Beat Per Minute = liczba beatów na minutę). Aby to uczynić, należy wciskać przycisk TAP do rytmu. Przytrzymaj przycisk BPM przez 2 sekundy aby powrócić do automatycznego licznika BPM. 9. Przycisk Utility Służy do wchodzenia do menu. Przekręcaj pokrętło wybierania ścieżek aby wybierać opcje. Wciskając zaakceptujesz wybór i przejdziesz do dalszych ustawień. Aby wyjść z menu wcisnij przycisk Utility ponownie. Więcej informacji znajdują się w rozdziale SUBMENU. 10. Przycisk Reverse Użyj tego przycisku aby odtworzyć ścieżkę od tyłu. Wciśnij przycisk ponownie aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania. 11. Przycisk Source Select Służy do wybrania źródła dźwięku. Po włączeniu RMP-4 automatycznie przechodzi w tryb USB. Wciśnij przycisk Source Select aby zmienić źródło na płytę CD. Wciśnij przycisk ponownie aby aktywować tryb MIDI. Tryb USB = kolor diody czerwony Tryb CD = kolor diody niebieski Trym MIDI = kolor diody fioletowy 12. Port USB Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych USB, takich jak pamięci typu flash czy zewnętrzne dyski twarde. Odtwarzacz obsługuje takie formaty jak MP3, AAC, AIFF i WAVE. Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 341 MB lub 233 minuty. Odtwarzacz obsługuje kodowanie 32, 44.1 i 48kHz. Nośnik musi być sformatowany w trybie plików FAT. Maksymalna ilość folderów wynosi 999, a na każdy folder nie może przypadać więcej niż 999 utworów. 13. Przyciski Pitch Bend Użyj przycisków Pitch Bend -13- aby tymczasowo zmienić tempo odpowiednio o + 4/8/16% (przycisk +) lub 4/8/16% (przycisk -). Po zwolnieniu przycisku utwór powróci do oryginalnego tempa ustawionego potencjometrem pitch. SHIFT: wciskając przycisk SHIFT -29- oraz przycisk Pitch Bend, tonacja utworu będzie zmniejszona/zwiększona w zakresie o czułości 0,01%. 14. Przycisk Pitch Reset Służy do włączania/wyłączania potencjometru Pitch. 6

7 15. Potencjometr Pitch Używając tego potencjometru -15- możesz zmieniać tempo utworu. Różnica względem oryginalnego tempa jest pokazana na wyświetlaczu -34F- w wartości procentowej. Potencjometr ma czułość 0,1% a zakres potencjometru to +/-4%, +/-8%, +/-16% oraz +/-100%. 16. Dioda Pitch Offset Jeśli ta dioda się świeci, aktualna wartość pitch nie odpowiada aktualnej pozycji potencjometru. Aktualna wartość pitch może ulec zmianie, szczególnie podczas używania funkcji Sync -32- oraz przesuwania potencjometru pitch aby nadpisać aktualną wartość pozycją potencjometru. 17. Funkcja Key Lock Funkcja ta umożliwia zablokowanie tonacji danego utworu. Dzięki temu możesz zmieniać tempo muzyki bez słyszalnych zmian w tonacji (np. zwolniony utwór będzie grał tylko wolniej, a nie niżej). Aby wyłączyć funkcję należy ponownie wcisnąć przycisk Key Lock Przycisk Pitch Range Wybiera zakres zmian dla potencjometru pitch +/- 4%, +/- 8%, +/- 16%, +/- 100%. 19. Przycisk Scratch Włącz efekt scratch przyciskiem Scratch Teraz możesz używać tego efektu kręcąc wewnętrzną częścią koła JOG w przód lub tył, symulując tym samych ruch płyty winylowej. Wewnętrzna część koła JOG jest czuła na dotyk, co pozwala na uzyskanie realistycznego efektu. Wciśnij ponownie aby wyłączyć efekt. 20. Koło JOG Odtwarzacz jest wyposażony w duże koło JOG, co umożliwia symulowanie pracy płyty winylowej. Koło jest podzielone na dwie sekcje. Górna częśc koła jest czuła na dotyk (co umożliwia uzyskanie niezwykle realistycznego efektu scratch), a gumowa obręcz została zaprojektowana do tzw. pitch bendu (lekkiego popychania płyty do przodu lub tyłu w celu wyrównania rytmu). Jeśli wyłączysz funkcję scratch -19- całe koło JOG będzie służyć do uzyskania efektu pitch bend lub do przeszukiwania w trybie pauzy. Efekt pitch bendu może być także wykorzystany dzięki przyciskom Pitch Bend Przycisk Slip W tym trybie odtwarzanie utworu trwa cały czas w tle (funkcja dostępna tylko na nośnikach USB). Można np. włączyć wybrany punkt Hot Cue nie przerywając ciągłości utworu, ponieważ utwór powróci do odtwarzania tak jakby punkt Hot Cue nigdy nie był włączany (utwór jest cały czas odtwarzany w tle, odtwarzacz nigdy nie przerwał odtwarzania a jedynie wyciszył utwór na moment odtwarzania punktu Hot Cue). 22. Sekcja Performance Hot Cue: służy do zapisania konkretnej pozycji na ścieżce. Dzięki temu można powrócić do tego punktu w każdej chwili. Wystarczy wcisnąć jeden z 8 padów w wybranym przez siebie momencie. Po zapisaniu Hot Cue pad podświetli się i będzie można go wcisnąć ponownie aby powrócić do zapisanej pozycji. Shift: trzymając przycisk Shift i wciskając pad kasujesz punkty Hot Cue. Hot Loop: zapisuje aktualnie odtwarzaną pętlę na jednym ze swoich 8 slotów pamięci. Możesz odtworzyć zapisaną pętlę wciskając pad, na którym ja zapisałeś. Shift: trzymając przycisk Shift i wciskając pad kasujesz zapisane pętle. Loop Roll: służy do włączania pętli o odpowiedniej długości. Zaczynając od pierwszego pada długości wynoszą: 1/32 (pad1), 1/16 (pad2), 1/8 (pad2), 1/4 (pad3), 1/2 (pad4), 1/1 (pad5), 2/1 (pad6), 4/1 (pad7), 8/1 (pad8). Sampler: możesz zapisac do 8 róznych sampli w pamięci wewnętrznej urzadzenia. Aby odtworzyć zapisany sampel, wciśnij pad, na którym się znajduje. Aby zapisac nowy sampel najpierw upewnij się, że dany pad jest pusty (brak podswietlenia). Następnie utwórz pętle w aktualnie odtwarzanym utworze. Wcisnij pusty pad aby zapisać pętle jako sampel. Przytrzymaj pad z zapisanym samplem przez 2 sekundy aż podswietlenie zacznie migać teraz kołem JOG możesz regulować jego poziom głosności. 7

8 Wciśnij ponownie pad aby zapisać ustawienia. Wciskając przycisk Shift + pusty pad załadujesz to co jest wybrane przez pokrętło wyboru utworu Trax Encoder. Shift: zatrzymuje odtwarzanie sampla. Wciskając ponownie usuniesz sampel. Przytrzymaj pad z zapisanym samplem przez 2 sekudny aż podswietlenie zanczie migać teraz kołem JOG możesz regulować jego tonację. Wciśnij ponownie pad aby zapisać ustawienia. Wciskając przycisk Shift + pusty pad załadujesz to co jest wybrane przez pokrętło wyboru utworu Trax Encoder. Wciśnij i przytrzymaj pad z zapisanym samplem oraz przekręć pokrętło Navigation Wheel aby zmienić tryb odtwarzania sampla: One Shot: sample będą odtwarzane tylko raz po ich wywołaniu. Loop: sample będą odtwarzane w formie niekończącej się pętli. 23. Przycisk Loop In Wciśnij ten przycisk aby ustalić nowy punkt początkowy pętli oraz nowy punkt Cue. Aby zmienić położenie punktu wciśnij przycisk ponownie przycisk zacznie migać. Teraz używając koła JOG możesz zmienić jego położenie. Wciśnij przycisk Loop Out aby kontynuować odtwarzanie. Shift: aktualna pętla zostanie skrócona o połowę. 24. Przycisk Loop Out Wciśnij ten przycisk aby ustalić nowy punkt końcowy pętli. Jeśli wcześniej punkt początkowy został ustalony odtwarzacz automatycznie przejdzie do trybu odtwarzania pętli. Aby zmienić położenie punktu wciśnij przycisk ponownie przycisk zacznie migać. Teraz używając koła JOG możesz zmienić jego położenie. Wciśnij przycisk Loop Out aby kontynuować odtwarzanie. Shift: aktualna pętla zostanie podwójnie wydłużona. 25. Przycisk Reloop/Exit Wciskając ten przycisk podczas odtwarzania pętli, odtwarzacz powróci do normalnego odtwarzania po dotarciu do punktu końcowego pętli. Jeśli żadna pętla nie jest odtwarzana, odtwarzacz przejdzie do ostatnio zapamiętanej pętli. 26. Przycisk Save RMP-4 oferuje możliwość zapisania do 8 punktów Hot Cue oraz 8 pętli na utwór. Wszystkie punky i pętle zapisywane są w pamięci urzadzenia. Są dwa sposoby aby zachować punkt Hot Cue bądź pętle: Tymczasowe: możesz tymczasowo zapamiętywać punkty Hot Cue oraz pętle. Nie będą one przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia a jedynie będą się załadowywać podczas włączania danej ścieżki, na której zostały zapisane. Nie trzeba wtedy używać przycisku Save. Odtwarzacz wszystko zapamiętuje dopóki nie jest wyłączane zasilanie. Stałe: wciśnij przycisk Save aby zapisać punkty Hot Cue i pętle wykorzystując wewnętrzną pamięć urządzenia. 27. Przycisk Call Wciskając przycisk Call możesz przywołać zachowane w pamięci wewnętrznej punkty Hot Cue oraz pętle (musisz mieć załadowaną odpowiednią ścieżkę). Shift: usuwa zapisane punkty Hot Cue oraz pętle dla aktualnie odtwarzanej ścieżki. 28. Przyciski Beat Loop Wciśnij jeden z przycisków Beat Loop aby ustawić automatycznie pętlę, która bazuje na aktualnej wartości BPM. Możesz wybrać 7 róznych długości pętli (1/8 8/1). Aby manualnie określić wartośc BPM użyj przycisku Tap -8-. Aby wyjść z pętli wciśnij Reloop/Exit Przycisk Shift Przytrzymując przycisk Shift można wykorzystać drugą funkcję niektórych przycisków. 30. Przycisk Back Służy do przechodzenia o jeden poziom do tyłu podczas przeglądania folderów. W trybie USB przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy a wejdziesz w ustawienia playlisty. 8

9 31. Info Służy do przełączania pomiędzy informacjami zawartymi w ID3 tag (np. nazwa albumu, artysta, tytuł utowru lub gatunek). Przytrzymując przycisk wrócisz do górnego widoku folderów. 32. Przycisk Sync Dzięki funkcji Smart Link, tempo oraz rytm moga być automatycznie przesyłane pomiędzy dwoma RMP-4. Aby funkcja działała poprawnie najpierw trzeba przeanalizować utwory programem Database Builder. Wyłącznie tryb USB jest kompatybilny z funkcją sync. a) Odtwórz utwór, który został przeanalizowany programem Database Builder oraz został posortowany po Title/Artist/Album na obu RMP-4. b) Połącz oba RMP-4 funkcją Smart Link, wciśnij przycisk Sync na jednym z RMP-4 a tempo utworu zostanie dostosowane do tempa utworu na drugim RPM-4. Aby wyłączyc funkcję synchronizacji wciśnij przycisk Sync ponownie. Aby przywrócić oryginalne tempo utworu po wyłączeniu funkcji Sync należy: przesunąć potencjometr na wartość jaka została ustawiona przez funckję Sync, wskaźnik tempa wyłączy się (przesuwaj potencjometr w górę gdy wskaźnik świeci się na czerwono, przesuwaj potencjometr w dół gdy wskaźnik świeci się na zółto). Na koniec przesuń potencjometr na środkową pozycję. 33. Przycisk Eject Aby włożyć płytę CD do urządzenia, wsuń ją delikatnie w slot -1-. Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do urządzenia. Podczas odtwarzania płyty o wymiarach mniejszych niż 12cm, użyj odpowiedniego adaptera. Wciśnij przycisk Eject -33- w trybie pauzy aby wysunąć płytę CD z urządzenia. Shift: urządzenie USB zostanie automatycznie odłączone. Nie odłączaj urzadzenia USB samodzielnie podczas operacji aby nie uszkodzić danych. 34. Wyświetlacz Wyświetlacz -34- informuje o wszystkich ważnych funkcjach odtwarzacza: A) Track / Folder Informuje o numerze aktualnie odtwarzanej ścieżki lub folderze (dla płyt MP3) B) Tryb Time Informuje o trybie wyświetlania czasu (przycisk -7- służy do zmiany trybu): C) Czas Wyświetla czas danej ścieżki. I) Czas który upłynął danej ścieżki (bez żadnych komunikatów na wyświetlaczu) II) Czas pozostały danej ścieżki (na wyświetlaczu Remain ) III) Czas pozostały całej płyty CD (na wyświetlaczu Total Remain ) D) Wizualizacja czasu Wizualizacja czasu pomaga zidentyfikować, w którym momencie ścieżki odbywa się jej odtwarzanie. Pasek ten może się zmniejszać lub powiększać, zależnie od wybranego trybu czasu. Tuż przed końcem ścieżki cały pasek miga. 9

10 E) Pamięć antywstrząsowa (Anti-Shock) Informuje o ilości zapamiętanej ścieżki w pamięci antywstrząsowej (Anti-Shock), oraz o tym czy natychmiastowy start ścieżki jest możliwy. 19 jest największą wartością i reprezentuje 20 sekund zapamiętanej ścieżki. F) Wartość Pitch Informuje o wartości pitch w systemie procentowym G) Key Lock Informuje czy funkcja Key Lock jest aktywna. Funkcja ta pozwala na zmianę tempa bez zmiany tonacji utworu. H) Tryb BPM Informuje czy jest aktywny tryb Auto BPM (na wyświetlaczu Auto BPM ) lub Manual BPM (na wyświetlaczu BPM ). I) Wyświetlacz BPM Wyświetla aktualną wartość BPM (BPM = Beats Per Minute, ilość beatów na minutę) J) Wyświetlacz Matrix Wyświetla nazwę folderu, artysty, albumu oraz tytułu odtwarzanego utworu MP3 zawierającego ID3 TAG, lub utworu audio z CD tekstem. K) CUE Informuje kiedy odtwarzacz jest w trybie CUE. L) Pauza Informuje kiedy odtwarzacz jest w trybie pauzy. M) Tryb odtwarzania Informuje kiedy odtwarzacz pracuje w trybie normalnym bądź reverse (patrz: przycisk reverse) N) Tryb CD/MP3 Informuje o typie odtwarzanej płyty (audio CD / MP3) O) Auto-Cue Informuje kiedy jest aktywny tryb Auto-Cue. Aby wyłączyć tryb Auto-Cue należy przytrzymać przycisk Single / Continue -7- przez dwie sekundy. P) Single / Continue Informuje kiedy odtwarzacz jest w trybie odtwarzania pojedynczego (single) lub ciągłego (continue na wyświetlaczu napis single powinien zgasnąć). Q) Reloop Informuje kiedy odtwarzacz przechowuje w pamięci ostatnią pętlę, do której można powrócić przyciskiem Reloop Wyjście RCA Wyjścia te umożliwiają podłączenie odtwarzacza pod wejście liniowe miksera bądź wzmacniacza za pomocą kabli typu RCA. 36. Gniazdo Smart Link Służy do przekazywania informacji pomiędzy dwoma RMP-4. Połącz ze sobą dwa RMP-4 przewodem RCA. UWAGA: funkcja Smart Link działa wyłącznie w trybie USB. 37. Relay/Fader-Start 10

11 Służy do podłączenia do innego urządzenia kompatybilnego z funkcją Relay Play / Fader Start. Funkcja Relay Play to tzw. odtwarzanie przemienne. Polega ono na tym, iż po połączeniu ze sobą dwóch odtwarzaczy kompatybilnych z tą funkcją i ustawieniu w nich opcji odtwarzania pojedynczego utworu, będą one odtwarzać przemiennie (czyli gdy jeden zakończy odtwarzanie i przejdzie w tryb pauzy, drugi rozpocznie odtwarzanie, itd.). Funkcja Fader Start natomiast umożliwia podłączenie odtwarzacza do miksera kompatybilnego z tą funkcją oraz sterowanie odtwarzaczem za pomocą crossfadera (gdy przesuniesz crossfader w stronę kanału z odtwarzaczem, ten rozpocznie odtwarzanie, jeśli przesuniesz w stronę przeciwną, ten przejdzie w tryb pauzy). Aby dowiedzieć się, czy Twój sprzęt jest kompatybilny z wyżej wymienionymi funkcjami, proszę przeczytaj instrukcję obsługi danego sprzętu, do którego chcesz podłączyć RMP Port USB MIDI / USB Audio Link Tryb MIDI Port Podłącz dołączony przewód USB do portu MIDI USB oraz do swojego komputera. Port ten służy również do kontrolowania oprogramowania jak np. Traktor/VirtualDJ. Odtwarzacz zostanie rozpoznany przez system jako RMP-4 bez potrzeby instalowania sterowników (Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 oraz Mac OS X). Audio Link Można połączyć ze sobą dwa RMP-4 oraz uzyć jednego źródła USB (pendrive lub zewnętrzny dysk twardy). 39. Przycisk On/Off Służy do włączania/wyłączania urządzenia. 40. Gniazdo zasilania Służy do podłączania przewodu zasilającego. 11

12 TRYB MIDI Wybierz tryb MIDI przytrzymując przycisk Source Select Przycisk powinien zaświecić się na fioletowo, na wyświetlaczu pojawi się napis DeckA CH1. Informacja DeckA CH1 oznacza, iż wszystkie komunikaty MIDI są wysyłane do kanału MIDI 1. Wciskając przycisk Reverse/Deck możesz przechodzić z kanału 1 (Deck A) do kanału 4 (Deck D). Dzięki temu możesz sterować czterema deckami za pomocą jednego odtwarzacza. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Submenu. UWAGA: Regularnie sprawdzaj naszą stronę internetową w celu ściągnięcia najnowszego oprogramowania. Każdy element wysyła komunikaty MIDI. Proszę przeczytać rozdział odnośnie mapowania klawiszy w tej instrukcji. a) Przycisk Reverse/Deck Wciskając przycisk Reverse/Deck -10- można komfortowo przechodzić między czterema kanałami MIDI (co umożliwia sterowanie aż 4 deckami za pomoca jednego RMP-4). Obecnie aktywny kanał będzie wyświetlany na wyświetlaczu odtwarzacza. b) Przycisk Shift Przytrzymując przycisk Shift -29- możesz zmieniać funkcje przycisków. Dzięki temu każdy przycisk może posiadać dwie funkcje. c) Koło JOG Duże, czułe na dotyk koło JOG może wysyłać komunikaty MIDI w czterech różnych trybach: Tryb normalny Wysyła komunikaty kiedy jest dotknięte lub przekręcone. Tryb Shift Podczas przytrzymywania przycisku Shift -29- koło JOG wysyła inne komunikaty UWAGA: Koło JOG posiada dwie czułości: Wysoka czułość = Niska czułość = 512 Więcej informacji znajduje się w dziale Submenu. d) Edytowanie MIDI Praktycznie każdy przycisk może być edytowany. e) Mapowanie TRAKTOR PRO/Virtual DJ 8 Poniżej znajduje się link do ściągnięcia najnowszych mapowań (wpisz go w przeglądarkę): VirtualDJ posiada wbudowane mapowanie do RMP-4. 12

13 MIDI 13

14 CC-ABSOLUTE (VR) Komunikaty CC (Control Change) są wysyłane ze statusem 0xBn, gdzie n to kanał, do konkretnego kontrolera CC. Dlatego też kontroler MIDI ID jest wskazany kanałem oraz numerem CC. Wartość od 0x00 do 0x7F, bezpośrednio związane z lokalizacją kontrolera. 14

15 CC-RELATIVE (ENC) Komunikaty CC (Control Change) są wysyłane ze statusem 0xBn, gdzie n to kanał, do konkretnego kontrolera CC. Dlatego też kontroler MIDI ID jest wskazany kanałem oraz numerem CC. Wartość od 0x40 do informuje o zmiane w kontrolerze. 0x40 jest wartością 0, czyli np.: Komunikat o wartości 0x43 informuje o pozytywnej zmianie o wartości 3. Komunikat o wartości 0x31 informuje o negatywnej zmianie o wartości 15. SWITCH ON/OFF (SW, CENTER, CW, CCW) Komunikaty te są używane do przełączników. Komunikaty CC są wysyłane ze statusem 0x9n, wartość SWITCH On i Off wynosi 0x7F i 0x00, gdzie n to kanał. LED ON/OFF Komunikaty te są używane do diod LED. Komunikaty CC są wysyłane ze statusem 0x9n, wartość LED On i Off wynosi 0x7F i 0x00, gdzie n to kanał. PODŁĄCZANIE KILKU ODTWARZACZY RMP-4 Jeśli chciałbyś podłączyć kilka odtwarzaczy RMP-4 (np. aby komfortowo sterować oprogramowaniem DJ-skim) możliwe są dwa rozwiązania: Dwa odtwarzacze podłączone do oprogramowania TRAKTOR PRO 2 RMP-4 posiada 4 kanały MIDI (Kanał 1 = Deck A, Kanał 2 = Deck B, Kanał 3 = Deck C, Kanał 4 = Deck D). Jeśli chcesz używać dwóch odtwarzaczy, powinieneś przyciskiem Reverse/Deck jeden ustawić na kanał 1 DeckA CH1 a drugi na kanał 2 DeckB CH2. W ten sposób jeden odtwarzacz kontroluje lewy deck, a drugi prawy. Sugeruje się takżę przypisanie nazwy ID dla każdego odtwarzacza w submenu pod B>MIDI SET> Name. UWAGA: przycisk ten -46- umożliwia sterowanie wieloma funkcjami dla decka C na kanale 1 i dla decka D na kanale 2. Podłączanie kilku odtwarzaczy Aby podłączyć więcej niż dwa odtwarzacze należy: c) przypisać ID do pojedynczych odtwarzaczy pod J > MIDI Set > Name d) przypisać ustawienia kanałów do pojedynczych odtwarzaczy pod K > MIDI Channel SUBMENU Podczas pierwszego użycia RMP-4 włóż urzadzenie USB do portu USB na odtwarzaczu i wciśnij przycisk Utility -9- aby wejść w submenu. Wciskając pokrętło wyboru ściezek Track Wheel można wchodzić do konkretnych opcji. A. Playlist Jeśli pamięć USB została przeanalizowana aplikacją Data Builder możliwym jest przeszukiwanie plików za pomocą różnych kryteriów: Normal: To jest ustawienie domyślne. Pliki są odtwarzane zgodnie ze strukturą, z jaką zostały nagrane. Title: Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po tytułach utworów wciskając przyciski Track Search -6-. Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii. Artist: Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po nazwach artystów wciskając przyciski Track Search -6-. Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii. 15

16 Album: Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po tytułach albumów wciskając przyciski Track Search -6-. Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii. Genre: Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po gatunkach muzyki wciskając przyciski Track Search -6-. Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii. Przykład: Szukamy utworu, którego artysta nazywa się na literę G na naszej pamięci USB. Pod opcją Playlist wybieramy kryterium Artist. Wybieramy literę G za pomocą przycisków przeszukiwania folderów Wyświetlą się wszyscy artyści zaczynający się na literę G. Pokrętłem -4- możesz teraz wybrać konkretny utwór. B. Jog Sensitivity Możliwośc regulacji czułości koła JOG. C. Start/Brake Time Możliwośc regulacji czasu Start/Stop w przedziale 0 10 sekund. Jest to czas, w którym odtwarzacz rozpocznie lub zakończy odtwarzanie po wciśnięciu przycisku Play. D. Pitch Bend Range Możliwość regulacji zakresu potencjometru pitch od +/- 1% do +/- 100% (ustawienie niezależne od ustawień potencjometru pitch). E. Run Time Możliwość regulacji prędkości przewijania informacji tekstowej na wyświetlaczu. F. Stop Time Możliwość regulacji czasu powtarzania informacji tekstowej na wyświetlaczu. G. Sleep Time Możliwość zmiany czasu po jakim odtwarzacz przejdzie w tryb uśpienia (0 120 min). H. Display Brightness Możliwość regulacji jasności wyświetlacza. I. Tryb Shift Reguluje zachowanie przycisku Shift Hold: aby funkcja Shift działała należy trzymać przycisk wcisnięty Toggle: aby funkcja Shift działała należy wcisnąć przycisk. Aby wyłączyć należy wcisnąć ponownie. J. MIDI-Set Pulse: częstotliwość próbkowania MIDI dla koła JOG. Można wybrać pomiędzy a 512. Aby to zrobić przytrzymaj przycisk Shift -29- oraz przekręć pokrętło -4-. Jog Out: dzięki tej funkcji możesz ustawić opóźnienie w wysyłaniu komunikatów MIDI dla koła JOG w milisekundach. Możliwe wartości to 0 30 milisekund. Aby to zrobić przytrzymaj przycisk Shift -29- oraz przekręć pokrętło -4-. UWAGA: Niektóre oprogramowania DJ-skie są zdolne do przetworzenia określonej ilości komunikatów MIDI na sekundę. W takich przypadkach regulowanie opóźnienia jest zalecane. Wartość 25 milisekund odpowiada 40 zdarzeniom na sekundę. Edit: Edit On/Off: Jeśli edycja została włączona, można edytować parametry MIDI (MIDI Note, MIDI LED). Jeśli edycja została wyłączona, RMP-4 wysyła ustawione wczesniej komunikaty MIDI. 16

17 Name: umożliwia edytowanie ID urządzenia. ID to nazwa, pod która urzadzenie będzie wykrywane przez komputer. Możliwe opcje: RMP4, RMP4B, RMP4C, RMP4D, RMP4E, RMP4F, RMP4G, RMP4H. Zmiana nazwy jest zalecana jeśli chcesz podłączyc kilka RMP-4 do jednego komputera. Dzięki temu każdy odtwarzacz będzie miał inną nazwę. I/O (Wejście/Wyjście): możesz wybrac czy parametry MIDI będą wyświetlane. Przytrzymaj przycisk Shift -29- i pokrętłem -4- wybierz pomiędzy Display (wyświetl) a Hide (schowaj). K. MIDI Channel Służy do wyboru kanalów MIDI, których będzie używać RMP-4 do wysyłania komunikatów. Możliwe opcje: kanał 1-4, kanał 5-8, kanał 9-12, kanał Dzięki tym ustawieniom kilka odtwarzaczy RMP-4 może używać różnych kanałów. L. MIDI Note Edit W tym menu można edytować pojedyńcze elementy i parametry MIDI. Aby zmienić parametr przytrzymaj Shift -29- oraz wyreguluj go pokrętłem -4-. Przykład: chciałbyś przypisać inną funkcję MIDI przyciskowi Tap -8-. W tabelce MIDI możesz zobaczyć, że Tap jest przypisany do komunikatu MIDI 5C. W menu MIDI Note Edit wybierz pozycję 5C. Przytrzymaj przycisk Shift -29- oraz wybierz nową wartośc MIDI poprzez pokrętło -4-. UWAGA: opcja O Load Defaults służy do przywracania fabrycznych ustawień MIDI, więc można z łatwością odwrócić wszelkie zmiany. M. MIDI LED Edit Opcja MIDI LED Edit słuzy do edycji ustawień diod LED. Ustawienia LED zmienia się tak samo jak ustawienia elementów MIDI w punkcie L. N. Version Informuje o aktualnej wersji firmware. O. Load Defaults Służy do przywracania ustawień fabrycznych odtwarzacza. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone. Potwierdź wybór pokrętłem -4-. UWAGA: aby zatwierdzić indywidualnie wyregulowane wartości i wyjść z menu wciśnij przycisk Utility -9-. USB AUDIO LINK + DATABASE BUILDER Można połączyć ze sobą dwa odtwarzacze RMP-4 aby odtwarzać utwory korzystając z tylko jednej pamięci USB. Aplikacja Database Builder analizuje pamięć USB oraz indeksuje pliki, dzięki czemu będzie można korzystać z opcji szybkiego przeszukiwania po nazwie artysty czy gatunku muzycznym. UWAGA! Nie trzeba używać aplikacji Data Builder aby korzystać z pamięci USB na obu odtwarzaczach, ale jest to zalecane. Ściągnij aplikację Database Builder ze strony Reloop: 1. Podłączanie dwóch RMP-4 aby wykorzystać Audio Link Odtwarzacz A (Master) = RMP-4 podłączony do urządzenia USB. Podłącz urzadzenie USB do portu znajdującego się na urzadzeniu -12- Podłącz port USB -38- znajdujący się z tyłu urzadzenia odtwarzacza A do portu na panelu górnym -12- odtwarzacza B, jak na załączonym obrazku. 17

18 UWAGA: zaleca się użycie przewodu USB nie dłuższego niż 1 metr. Teraz masz dostęp do urządzenia USB wpiętego w odtwarzacz A na odtwarzaczu B (odtwarzacz B musi być w trybie USB). CZĘSTE PROBLEMY Jeśli wystąpi któryś z poniższych problemów sprawdź czy nie są one spowodowane poniższa przyczyną. Symptom Brak zasilania po włączeniu odtwarzacza przyciskiem ON/OFF Odtwarzanie CD nie działa Brak dźwięku Przeskakujący dźwięk Buczenie Prawdopodobna przyczyna Słabo podłączony przewód zasilający Płyta CD włożona do góry nogami bądź zabrudzona Przewód źle podłączony, zły wzmacniacz bądź ustawienia na mikserze audio Odtwarzacz CD jest narazony na wstrząsy dłużej niż 20 sekund Słabo podłączone przewody Rozwiązanie Docisnij przewód zasilający Włóż płytę poprawnie bądź ją wyczyść Sprawdź przewody wyjściowe oraz ustawienia wzmacniacza/miksera Zmień miejsce położonia RMP-4 Popraw przewody audio DANE TECHNICZNE BLASK nie sprawdzał poniższych danych i nie odpowiada za ewentualne niezgodności: Pasmo przenoszenia: 17 Hz 20 khz / USB: 17 Hz 16 khz Separacja kanałów: 85 db S/N ratio: 90 db Konwerter D/A: 8-fold/1 Bit Formaty MP3: MPEG 1 Layer 3 standard MPEG 2 Layer 3 standard MPEG 2.5 Layer 3 standard Maksymalna ilośc folderów MP3: CD: 255 / USB: 999 Maksymalna ilośc plików MP3: CD: 999 / USB: 999 (na folder) Wymiary: 320 x x mm Waga: 3.91 kg 18

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Beatmix 4 jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MP103 USB Przewód zasilający Przewód audio RCA

Bardziej szczegółowo

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: CDN77 USB Przewód zasilający Przewody audio RCA

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-1660 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-1660 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-1660 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN Telefon:

SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 3 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-2760 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-2760 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-2760 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: idj PRO Zasilacz Gwarancja Instrukcja Diagram

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: CDN450 (panel sterujący) CDN450 (panel z odtwarzaczami) Przewód zasilający Przewody audio RCA (x2) Przewód Fader Start (x2) Instrukcja obsługi Gwarancja Rejestracja:

Bardziej szczegółowo

RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość: N4 Przewód USB Zasilacz (umieszczony w styropianowym wypełnieniu)

Bardziej szczegółowo

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NS6 Zasilacz Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

TERMINAL MIX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMINAL MIX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINAL MIX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Lawendowa 15 71-006 Szczecin Telefon: 509431669 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu miksera RMX-60 firmy Reloop.

Bardziej szczegółowo

Digital Jockey 2 Master Edition

Digital Jockey 2 Master Edition PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW Digital Jockey 2 Master Edition PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL COMPACT I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL COMPACT I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI DJCONTROL COMPACT I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI INSTALACJA Podłącz urządzenie DJControl Compact do komputera Zainstaluj aplikację DJUCED 18 Uruchom aplikację DJUCED 18 Więcej informacji (fora, samouczki,

Bardziej szczegółowo

MIXAGE CONTROLLER EDITION

MIXAGE CONTROLLER EDITION MIXAGE CONTROLLER EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW. Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW. Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

- upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone.

- upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone. 1 Gratulujemy zakupu gramofonu TURN 3 firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Proszę wypakować

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW SMP-1 PODWÓJNY ODTWARZACZ KART SD / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW SMP-1 PODWÓJNY ODTWARZACZ KART SD / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW SMP-1 PODWÓJNY ODTWARZACZ KART SD / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 453 96 19 www.blaskdj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX900 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch)

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 ROTARY II

SCANIC CLUB 12 ROTARY II SCANIC CLUB 12 ROTARY II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI Instalacja Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. Więcej informacji (forum, samouczki, materiały wideo...) na stronie www.herculesdjmixroom.com

Bardziej szczegółowo

DJCONSOLE RMX2 I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONSOLE RMX2 I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONSOLE RMX2 I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. W systemie zostaną zainstalowane aplikacje DJUCED i VirtualDJ LE. 1 7 8 2 5 3 4 9

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL AIR+ I DJUCED 40 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL AIR+ I DJUCED 40 PIERWSZE KROKI DJCONTROL IR+ I DJUCED 40 PIERWSZE KROKI INSTLCJ 1 - PODŁĄCZNIE SŁUCHWEK, MIKROFONU I GŁOŚNIKÓW Włóż płytę CD-ROM. PNEL PRZEDNI: SŁUCHWKI I MIKROFON Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. W

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

MIXAGE INT. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIXAGE INT. INSTRUKCJA OBSŁUGI MIXAGE INT. INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: 4TRAK Listwa FX Zasilacz Przewód USB Płyta CD

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-3 ALPHA ODTWARZACZ CD/MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-3 ALPHA ODTWARZACZ CD/MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-3 ALPHA ODTWARZACZ CD/MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Opis / Połączenia STR. 1

Opis / Połączenia STR. 1 Instrukcja obsługi Opis / Połączenia Przełącznik trybu i wyboru modułów Przełącza między trybem Edit i Play. Pierwszy służy do edycji programów zmian w modułach, a drugi włączamy w czasie grania. Przyciski

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN Telefon:

SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 MixDeck Express Express Przewód zasilający Przewód USB Płyta CD

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 JOYSTICK

SCANIC CLUB 12 JOYSTICK SCANIC CLUB 12 JOYSTICK INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

PIONEER CDJ-900 NEXUS - Autoryzowany Sklep Pioneer DJ kategoria: DJ / Studio / Estrada > CD Playery

PIONEER CDJ-900 NEXUS - Autoryzowany Sklep Pioneer DJ kategoria: DJ / Studio / Estrada > CD Playery AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 PIONEER CDJ-900 NEXUS - Autoryzowany Sklep Pioneer DJ kategoria: DJ / Studio / Estrada > CD Playery Producent: Pioneer Cena

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: M6 USB Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN Telefon:

SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 MixDeck Przewód zasilający Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem/sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...6 Sterowanie dźwiękiem...6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Migdałowa 3 72-003 DOBRA Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu miksera RMX-80 firmy Reloop.

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Diagram podłączeniowy

Diagram podłączeniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci.

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci. Art. Nr 99 48 67 Aparat Aiptek www.conrad.pl Jak używać Twojego aparatu: Wstęp: Aparat ten jest przystosowany do robienia i przechowywania 107 zdjęć QVGA(320 X 240 pikseli) lub 26 zdjęć VGA(640 x 480 pikseli).

Bardziej szczegółowo