RADA QMIWY PSARY Psary, ul Malinowicka 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4"

Transkrypt

1 RADA QMIWY PSARY Psary, ul Malinowicka 4 ROIV /10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si? o godz. 14:30 i trwalo do godz. 16:00. Wposiedzeniu uczestniczylo 5 czlonkow Komisji: Pan Jacek Gwozdz Pan Remigiusz Olesinski - Przewodniczq.cy Komisji, - Czlonek Komisji, 3. Pani Teresa Kosmala - Gajsior - Czlonek Komisji, Pani Malgorzata Sobieraj Pani Malgorzata Pasek - Czlonek Komisji, - Cztonek Komisji. oraz Pan Marian Koziel Pan Janusz Majczak Pan Jacenty Kubica Pani Monika Pasamonik - Radecka Pani Krystyna Pawlik Pani Urszula Nocori Pani Agnieszka Sarnik Pani Ewa Strzeminska Pan Aleksander Kocwin - Wojt Gminy Psary, - Zastejpca Wojta Gminy Psary, - Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary, - Kierownik Referatu Finansow i Podatkow, - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury, - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej, - Glowna ksi^gowa Gminnego Osrodka Kultury, - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej. Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory powital radnych i zebranych gosci. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej uczcii minute ciszy pamie_c tragicznie zmarlych w katastrofie lotniczej pod Smolenskiem w dniu 10 kwietnia br., wszystkich parlamentarzystow, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczynskim, Jego zona^ Mariq. Kaczynska^. Porzajiek posiedzenia Komisji przewidywal: 1. Sprawozdanie Wojta Gminy Psary z wykonania budzetu za rok Analiza sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej. 3. Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury. 4. Ocena pracy Osrodka Pomocy Spolecznej. 1

2 5. Sprawy bieza^ce. Ad.4 - Ocena pracy Osrodka Pomocv Spolecznej. Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej oznajmil, iz radni otrzymali bardzo obszerne sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spotecznej za rok Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej przedstawila informacj? na temat budzetu Osrodka w 2009r., ktory zostal wykonany w 95% na kwot? ,00 zl. Zadania, ktore sa_ realizowane przez Osrodek, sa_ wykonywane z zakresu pomocy spolecznej, profilaktyki, swiadczeri rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. Pani Kierownik oznajmila, iz od roku 2006 pojawia si<? element prowadzenia projektow. W roku 2008 dola_czyl fundusz alimentacyjny oraz od miesiaca pazdziernika 2009r. nowe zadanie, ktore zostalo scedowane na Osrodki Pomocy Spolecznej - realizacja wynagrodzeri opiekunow prawnych. Pani Kierownik objasnila, iz realizowane sa_ zadania zlecone na kwote ,00 zl. (tj. ok. 55% budzetu); zadania wtasne - 34% budzetu; profilaktyka - 6% ogolu budzetu; srodki pozyskane - 5% ogolu budzetu. Glos zabral Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory poinformowal, iz w przedstawionej informacji zostaiy zawarte potrzeby na rok Zapytal, jak wyglada kwestia budowy budynkow socjalnych. Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik OPS wyjasnila, iz realizacja zadania ze strony Osrodka zostala wykonana. Nadmienila, iz zostaiy napisane dwa projekty, ktore reprezentowala Pani Sekretarz. Pani Kierownik dodala, iz materialy zostaiy juz zakupione, aktualnie oczekuje si? na dokumentacj?. Uzupelnila wypowiedz, iz prace powinny ruszyc w bieza^cym roku. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy zostanie ogloszony przetarg na wykonywanie tych budynkow. Pan Janusz Majczak - Zastejca Wojta odpowiedzial, iz be_dzie to procedura przetargowa. Oznajmil, iz material jest juz zgromadzony, natomiast pojawil si? problem z projektantem, ktory miesia^c temu powinien przedstawic projekt. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej podsumowuja_c temat, oswiadczyl, iz zostala przygotowana bardzo rzetelna informacja przez Pania^Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej. Pani Teresa Kosmala - Gajsior oznajmila, iz w ubieglym roku, radni zwracali uwag? na fakt, iz z akcji dozywiania korzysta niewielu gimnazjalistow. Zapytala, czy uleglo to zmianie. Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik OPS odpowiedziala, iz nie ma zadnych zmian w tym temacie. Nadmienila, iz w informacji zostaiy zawarte spostrzezenia, przemyslenia pracownikow, ktore mialyby wplyw na tak^ sytuacj?. Dodala, ze aby rozwiazac problem to trzeba poznac dokladne jego przyczyny. Pani Kierownik oznajmila, iz wst^pnie zostala podje_ta wspolpraca z placowkami oswiaty z zakresu profilaktyki w zakresie zdrowego odzywiania. Rowniez zostal

3 ogloszony konkurs plastyczny o tej tematyce. Pani Kierownik oswiadczyla, iz w nastejmej kolejnosci zostana^ przeprowadzone,,pogadanki", szkolenia z rodzicami. Nadmienila, iz wyst?puja_ zle nawyki zywieniowe, ktore dzieci wynosza_ z domu. Pani Kierownik poinformowala, iz Osrodek b?dzie si? staral o dodatkowe doposazenie stolowek i o rozwiazanie tego problemu w przyszlosci. Pan Aleksander Kocwin uzupelnil wypowiedz, iz 20 kwietnia br. grupa dzieci wyjezdza do Gorek Malych i Gorek Wielkich (rejon Brennej), aby mogly zobaczyc jak wygla_da gospodarka. Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy radni maja_ pytania do przedstawionej informacji. Radni nie wniesli zastrzezeri. Ad.2 -Analiza sprawozdania finansoweeo Gminnej Biblioteki Publicznej. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oswiadczyl, iz Czlonkowie Komisji uzyskali informacj? nt. sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej. Przedstawil, iz plan fmansowy GBP na rok 2009 wynosil ,00 zl., wykonano ,55 zl. Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej poinformowaja, iz bardzo szczegolowo zostalo przedstawione sprawozdanie fmansowe, zarowno z wykonania kosztow, wydatkow, jak i z przychodow. Przedstawila, iz po raz pierwszy w ubieglym roku, zostala zakupiona ksiazka mowiona - lektury w formacie MP3. Pani Dyrektor nadmienita, iz s^to lektury dla klasy podstawowej i dla klas ponadpodstawowych. Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Ga^sior, ktora zapytala, czy w sklad,,e-ksi^zki" wchodzi zestaw kilku tytulow dla szkoly podstawowej i dla gimnazjum, czy sa^ to pojedyncze tytuly. Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP wyjasnila, iz na plycie znajduja^ si? pojedyncze tytuly. Dodala, iz czasem zdarza si? tak, iz jedna lektura znajduje si? na czterech plytach, z uwagi na jej wielkosc. Pani Dyrektor nadmienila, iz kazdy tytul moze bye osobno wypozyczony. Uzupetnila wypowiedz, iz na dzieri dzisiejszy jest to 51 tytulow. Pani Dyrektor objasnila, iz koszt takiej ksiazki wyniosl 924,34 zl. Dodala, iz na dzieri dzisiejszy,,e-ksiazka" znajduje si? w bibliotece w Psarach. Jesli okaze si?, ze b?dzie zapotrzebowanie w innych placowkach biblioteki, to np. kosztem ograniczenia literatury pi?knej, zostanie ona wtedy zakupiona. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz oznajmil, iz w sprawozdaniu z wykonania kosztow widnieje informacja, iz dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego wyniosla zl. Pani Dyrektor objasnila, ze dotacja jest przeznaczona na zakup nowosci wydawniczych. Dodala, iz w poprzednich latach dotacja wynosila np zl., zl., natomiast w ubieglym roku wyniosla zl. Pani Dyrektor poinformowala, iz biblioteka brala udzial w programie,,rozwoju bibliotek", gdzie na 167 bibliotek, 31 zakwalifikowalo si? do dalszego konkursu. Na poczaticu marca biblioteka w Sarnowie, w DaJMu, w Psarach otrzymala sprz?t komputerowy.

4 Biblioteka centralna otrzymala ponadto drukark? kolorowa^. Oprocz tego pracownicy biblioteki uczestniczq. w roznego rodzaju szkoleniach. Glos zabral Pan Remigiusz Olesinski, ktory oznajmil, iz w przedstawionym sprawozdaniu finansowym widnieje informacja, dotyczaca zakupu czasopism. Zadal pytanie, czy podzial zakupu czasopismjest symetryczny dla wszystkich jednostek biblioteki, czy wzgledem uczestnictwa. Pani Dyrektor odpowiedziala, ze w bibliotece centralnej znajduje si? wi?ksza gama czasopism, m.in. Dzienniki Ustaw. W bibliotece w Psarach na czasopismo wydatkowano zl; w Dabiu zl; w Strzyzowicach zl; w Sarnowie zl. Pani Dyrektor objasnila, iz w sklad tej kwoty wchodzq. podstawowe czasopisma, jak tygodniki, miesi?czniki. Dodala, iz jesli pracownicy biblioteki zglaszajq. dezyderat? tego typu, iz jakis tytul cieszy si? mniejszym zainteresowaniem, to zamawiane jest inne czasopismo, dostosowuja^c si? do czytelnikow. Pani Malgorzata Pasek zadala pytanie dotyczaxe ogrzewania biblioteki. Czy b?dzie rozdzielnosc piecy. Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary odpowiedzial, iz b?dzie oglaszany przetarg. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy radni maja^ pytania do przedstawionej informacji. Wobec braku pytan, przystapiono do omawiania kolejnego tematu. Ad.3 -Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kulturx. Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczaxy Komisji Rewizyjnej oswiadczyl, iz radni otrzymali sprawozdanie opisowe z wykonania kosztow Gminnego Osrodka Kultury, ktore rowniez byly przedmiotem posiedzenia Komisji w miesia^cu marcu br. Poinformowal, iz na Program Operacyjny Kapital Ludzki,,wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw" zostala przyznana dotacja ,00 zl. W ubieglym roku, Pani Dyrektor zrealizowala dotacj? w wysokosci zl., pozostala cz?sc kwoty zostanie zrealizowana w roku bieza^cym i w roku Pani Urszula Nocon - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury wyjasniia, iz projekt programu opiewa na okres 2 lat. Pani Ewa Strzeminska - glowna ksi?gowa GOK-u uzupelnila wypowiedz, iz otrzymala informacj? od Ministra Finansow, iz zostala przeslana transza zl. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy radni maja^pytania. Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora poinformowala, iz na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zadala pytanie: czy wszystkie jednostki, ktore otrzymaly komputery, skaner i drukark? posiadajq. dost?p do internetu. Pani Dyrektor taka^ informacj? potwierdzila. Pani Malgorzata Sobieraj nadmienila, iz na ostatniej sesji Rady Gminy, radny Jaroslaw Klimczyk zapytal: kiedy OK w Da^biu b?dzie posiadal dost?p do internetu.

5 Pani Urszula Nocon - Dyrektor GOK-u wyjasnila, ze wszystkie placowki posiadajq. doste_p do internetu, poki co w Grodkowie, w Sarnowie, w Preczowie. Kierownicy placowek po otrzymaniu komputerow mieli cykl szkolen, jak post^powac z komputerem od poczajku do konca. Pani Dyrektor nadmienila, iz zgodnie z zamowieniami publicznymi nalezalo zorientowac si? jaki b?dzie najbardziej korzystny internet. Rozmowy sa_ prowadzone, gdzie po przeanalizowaniu oferty zostala wybrana Netia. Pani Dyrektor oznajmila, iz na dniach Brzejtowice, DaJMe otrzymajq. internet, gdyz tylko te dwie placowki nie maja^ zamontowanego la^cza. Uzupelnila wypowiedz, iz wszystkie placowki posiadaja^dostej? do internetu. Pan Remigiusz Olesinski zapytal, iz nalezy rozumiec przez to, iz jesli przyjdzie mieszkaniec do swietlicy OK w DaJ)iu, to nie moze skorzystac z internetu. Pani Dyrektor poinformowala, iz w OK w Da^biu przez wiele lat nie bylo nawet telefonu. Dodala, iz od ubieglego roku OK posiada telefon stacjonarny. Pani Dyrektor wyjasnila, iz bylo bardzo duzo trudnosci, aby mozna bylo zainstalowac telefon. Nastejpnie naszym kolejnym projektem bylo uruchomienie,,klubu wiejskiego informatyka" i pozyskanie srodkow finansowych pozabudzetowych na zakup odpowiedniego sprz?tu i oprogramowania. Pani Dyrektor nadmienila, iz taki,,klub wiejskiego informatyka" powinien bye nie tylko w Grodkowie, tylko przynajmniej w pewnej cze_sci, w kazdej z naszych placowek. Nastej>ny etap to przygotowanie pracownikow, ktorzy jednoznacznie okreslali brak znajomosci komputerowych, a co za tym idzie przeprowadzenie szkolen. Rownoczesnie ze szkoleniami zostata rozpocz^ta procedura zamowien publicznych co do internetu. Pan Remigiusz Olesinski oznajmil, iz obslugiwanie komputera do swoich potrzeb, nie wymaga ukonczenia kursow. Pani Dyrektor objasnila, iz osoby, ktore dobrze znaja^ si? na obsludze komputera, rowniez skorzystaly z takich szkolen. Nadmienila, iz aby udostejniac komputer na zewnajxz mieszkancom, to trzeba posiadac odpowiednia. wiedz?. Pan Remigiusz Olesinski przedstawit, iz jesli ma na mysli szkolenia, to dotyczqee zagrozen przy otwarciu stron internetowych, zablokowaniu danych stron. Pani Dyrektor poinformowala, iz osoby, ktore bardzo dobrze znaly si na obsludze komputera, po przeprowadzonym szkoleniu stwierdzity, iz bardzo duzo dodatkowych rzeczy si? dowiedzialo. Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Ga^sior, ktora oznajmila, iz pracownik powinien posiadac uprawnienia do obslugi komputera. Pani Dyrektor uzupelnila wypowiedz, iz zadna z osob bioraxych udzial w szkoleniu, nie stwierdzila, iz szkolenie bylo niepotrzebne.

6 Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora oznajmila, iz wszystkich komputerow bylo 15. Zapytala, jaka to byla kwota. Pani Ewa Strzeminska odpowiedziala, iz bylo to ,32 zl.(komputery + programy). Cale wyposazenie wynioslo ,72 zl. Pani Dyrektor uzupelnila wypowiedz, iz harmonogram byl przedstawiany na kazda^ placowk? osobno i zgodnie z nim, sprz^t zostal rozprowadzony. Urzad Marszalkowski przeprowadzil kontrol? we wszystkich placowkach Osrodka, ze sprawdzeniem opisu, symboli w ksiazkach inwentarzowych i na tej podstawie GOK otrzymal srodki fmansowe. Pani Dyrektor dodala, iz zostala zatrudniona osoba na pot etatu, ktora b^dzie prowadzila szkolenia komputerowe dla osob poczatkuj^cych i dla osob sredniozaawansowanych. Nadmienila, iz od Pana Starosty otrzymala rekomendacjig na prowadzenie tych szkolen komputerowych, gdzie tego typu dzialania wpisuja^si? w,,strategi? powiatu b?dzinskiego", ktory jest priorytetem na lata Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy radni maja^ pytania. Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza^cy Rady Gminy zapytal, czy sa^ jakies przeciwwskazania, aby na naszym obiekcie kulturalnym wywiesic flag? narodowcj, Pani Dyrektor odpowiedziala, iz nie ma zadnych obiekcji, tylko istnieje problem z zawieszeniem flagi. Dodala, iz b?da^ wykonywane maszty. Przewodnicza^cy Rady oznajmil, iz na budynku widnieje napis - Osrodek Kultury Gminy Psary, przez ktore to miejsce przejezdza dziennie samochodow. Nadmienil, iz widnieje duza ilosc plakatow, ale patrza^c na ostatnie tragiczne wydarzenia, ktore mialy miejsce, nie ma flagi narodowej. Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary objasnil, iz zostala podj^ta decyzja o zrobieniu,,wisiennikow" na flagi. Nie przewidzielismy jednak, iz sytuacja zmusi nas nagle do tego. Pan Wojt oswiadczyl, iz ubolewa nad faktem, iz na budynku GOK-u nie ma flagi z kirem, gdyz jest to obiekt gminny. Dodal, iz w najblizszym czasie powstana^,,wisienniki" na flagi. Pan Wojt poinformowal, iz Pani Dyrektor otrzymala nagrod? Starosty B^dzinskiego w zakresie upowszechniania kultury dla Gminy Psary. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej pogratulowal Pani Dyrektor otrzymania nagrody. Ad.l - Sprawozdanie Woita Gminv Psary z wykonania budjetu za rok Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil, iz Pan Wojt wydal zarza^dzenie z dnia 22 marca br. w sprawie wykonania budzetu Gminy. Nadmienil, iz radni w stosownym czasie otrzymali bardzo szczegolowe sprawozdanie z wykonania budzetu za rok Pani Monika Pasamonik - Radecka - Kierownik Referatu Finansow i Podatkow poinformowala, ze budzet Gminy w wyniku wprowadzonych zmian, na koniec roku wynosil: po

7 stronie dochodow zl; po stronie wydatkow zl. Dochody zostaly zrealizowane w 89%, pomimo, iz dochody wlasne zostaly zrealizowane tylko w 69%. Pani Kierownik dodala, iz nizsze niz planowano, osia ni?to dochody ze sprzedazy skladnikow majaticowych, dochody z oplat za zarzad i uzytkowanie wieczyste oraz podatku rolnego od osob prawnych. Dodala, iz powyzej planu, zrealizowano dochody z najmu, dzierzawy skladnikow majaikowych, podatku od nieruchomosci od osob prawnych, podatku od srodkow transportowych, podatku od czynnosci cywilno - prawnych, wplywu z uslug. Realizacja budzetu co do wydatkow wyniosla 77%, wykonanie w zakresie wydatkow majajkowych - 57%, co spowodowane bylo m.in. tym, iz do planu wprowadzane byly wartosci kosztorysowe wszystkich inwestycji, a po przetargach z reguly koszty sa^ nizsze. Pozostale wydatki zrealizowano na poziomie 85%. Pani Kierownik oznajmila, iz na koniec 2009r. nie bylo zobowiazari wymagalnych. Zobowia^zania z tytulu kredytow i pozyczek zakonczyly si? kwot^ zl. W ramach programu,,ochrona i rozwoj wsi" zostala podpisana umowa na realizacja placow zabaw. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy Czlonkowie Komisji maja^ pytania do przedstawionego sprawozdania. Wobec braku pytan, przystapiono do glosowania. W wyniku glosowania: za przyjeciem sprawozdania z wykonania budzetu za 2009r. - 4 glosy, Przeciw. o glosow, wstrzymuja^cych sie^. j g os Pan Marian Koziel - Wojt Gminy poinformowal, iz odebral certyfikat jako,,gmina dbaj^ca o finanse mieszkancow". Ad.5- Sprawv biezqce. Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil, iz 26 marca br. wplyneja kolejna,,skarga, wniosek wraz z zazaleniem" Panstwa Lorenc, ktorzy nie zgadzaja^ si? z decyzj^. Poinformowal, iz w zwia^zku z toczacym si? post?powaniem administracyjnym, wystapil z wnioskiem, aby na podstawie art. 234 pkt 1 kodeksu post?powania administracyjnego, pismo przekazac do Samorza^dowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach. W gtosowaniu bralo udzial 5 Czlonkow Komisji, ktorzy jednoglosme przyjeji wniosek. Kolejna sprawa to pismo Pani Zagornej z ulicy Bocznej, ktora rowniez takie pismo skierowala do Zarzaxlu Drog Wojewodzkich w Katowicach oraz do Urz?du Marszalkowskiego. Zwraca si? z prosba^ o odwodnienie niecki na ulicy Kamiennej, znajdujacej si? naprzeciwko Jej posesji. Pan Wojt poinformowal, iz prace te b?da^ wykonane.

8 Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zwrocil si? z prosba^ o powiadomienie wnioskodawcy pisma. Pan Wojt uzupemil wypowiedz, iz pismo jest skierowane,,do wiadomosci" radnych. Odpowiedzi powinien udzielic Urza^d Marszalkowski. Nast?pny temat to skarga Pana Jozefa Smyczyka na Przewodniczaxego Komisji Rewizyjnej o nie prawne przedstawienie skargi na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca br. Pan Jacek Gwozdz przedstawil, iz do pisma zostaly dolaczone zalaczniki z 2004 roku, gdzie Pan Tomasz Sadlon - Zast?pca Wojta wyjasnia, iz odbyla si? wizja lokalna, ktora stwierdzila, iz,,znajduj< ca si? woda w rowie przy posesji, nie ma widocznych zanieczyszczen sanitarnych. Jest brudna, opadowa, splywajaca rowem z wyzej polozonych posesji. Ponizej row jest niedrozny, przez co woda przy dzialce Pana ulega zanieczyszczeniu". Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej objasnil, iz w 2002r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego umorzyl post?powanie w sprawie zanieczyszczenia przydroznego rowu nieczystosciami z szamba. Poza tym, skarzaxy pisze, iz,,piszemy nieprawd? w pismach", nie otrzymuje on odpowiedzi na pisma. Pan Jacek Gwozdz oswiadczyl, iz Pan Smyczyk otrzymuje korespondencj? za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jako kolejny przyklad podal kwot?, jakc^ Pan Smyczyk mial zaplacic za otrzymanie kserokopii protokolu z sesji (2 zl), gdzie pisze o kwocie 200 zl. Nadmienil, iz jesli uchwala zostala skierowana do Wojewody i nie ma w tym kierunku odpowiedzi, Pan Smyczyk nie moze si? z tym zgodzic i interesuje Go stanowisko Wojewody. Przewodniczacy Komisji oznajmii, iz zgodnie ze Statutem Gminy, Komisja rozpatruje skargi na dzialalnosc Wojta i organow Gminy. Glos zabral Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy ktory poprosil o zaj?cie prawnego stanowiska przez radc? prawnego. Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej poinformowal, iz nalezy wystosowac pismo do Pana Smyczyka, iz,,komisja Rewizyjna nie jest organem wlasciwym do rozpatrzenia skargi". Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil protokol Nr 43/10 z posiedzenia Komisji w dniu 17 marca br. Protokol zostal przyj?ty jednoglosnie - 5 glosami,,za" przez Czlonkow Komisji. Wobec wyczerpania tematu Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zakonczyl obrady. Na tym posiedzenie zakonczono. Kolejne posie^nie Komisji zaplanowano na dzien20maja2010r. G& ozdz isji Rewizyjnej

9 Podpisv czlonkow KomisH: 1. Pan Remigiusz Olesinski 2. Pani Teresa Kosmala - Ga^sior 3. Pani Malgorzata Sobieraj 4. Pani Malgorzata Pasek Protokot sporz^dzif Katarzyna Mucha

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz RADA 42-512 Psary, u{ PSA RY ROlV-0063-2-11/09 ProtokoJ nr 38/09 posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Strzeminska. Glowna ksi?gowa Gminnego Osrodka Kultury.

Pani Ewa Strzeminska. Glowna ksi?gowa Gminnego Osrodka Kultury. RADA GMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV.0012.3.4.2011 Protokol Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 kwietnia 2011r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urz?dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RO1V-0063-2-10/09 Protokot nr 37/09 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 16 listopada 2009r. Posiedzenie Komisji odbyto si?

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach, Pan Aleksandcr Kocwin - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach

Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach, Pan Aleksandcr Kocwin - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach KADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-13/09 Protokolnr 39/09 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 21 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urze_dzie

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0052-16/10 Protok6inrXLIII/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 28 kwietnia 2010r. XLIII Sesja Rady Gminy Psary odbyfa si? w Osrodku Kultury w Sarnowie.

Bardziej szczegółowo

* RADA QHIIiV FSAKY 42-512 P^ary, ul MalincwicKa 4

* RADA QHIIiV FSAKY 42-512 P^ary, ul MalincwicKa 4 * RADA QHIIiV FSAKY 42-512 P^ary, ul MalincwicKa 4 ROIV-0063-I-22/10 Protokot nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 27 wrzesnia 2010r. Posiedzenie Komisji odbylo sie^

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-6/09 Protokol nr 33/09 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 23 czerwca 2009r. Posiedzenie Komisji Oswiaty,

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i RADA GMINY PSARY 42-512 Psary, u\ Malinowicka 4 ROIV.0012.2.6.2011 Protokol nr 8/11 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 20 czerwca 2011 r. Posiedzenie Komisji odbylo

Bardziej szczegółowo

S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta Gminy Psaiy Nr SKW0914-1/10

S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta Gminy Psaiy Nr SKW0914-1/10 PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2010r LtnTr KUhU,ry W Gr6dkowie Przez g'ownego specjaliste. d/s kontroli wewnetrznei S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4

RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4 RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4 ROIV-0052-21/10 ProtokolnrXLVIII/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 28 pazdziernika 2010r. XLVIII Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w

Bardziej szczegółowo

3. Ujednolicenie zasad powierzania stanowisk kierownikom jednostek oswiatowych na kolejne

3. Ujednolicenie zasad powierzania stanowisk kierownikom jednostek oswiatowych na kolejne ...!\ OMiiHY PSARY i'1.? Psary, u! Maiinowcka 4 RO1V.0012.2.2.2011 Protokol nr 4/11 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 lutego 2011 r. Posiedzenie Komisji odbylo

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy RADA QMIMY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-11/08 Protokol nr 26/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 19 grudnia 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w

Bardziej szczegółowo

RADA QMIttY PSARY * 5 Patry uf Malfnowicka 4

RADA QMIttY PSARY * 5 Patry uf Malfnowicka 4 RADA QMIttY PSARY * 5 Patry uf Malfnowicka 4 ROIV.0002.6.2014 Protokol nr XLIV/14 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 26 czerwca 2014r. XLIV Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w Sarnowie.

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

RADA.a' 42-512 Psaiy u U.,,, < ^ 4

RADA.a' 42-512 Psaiy u U.,,, < ^ 4 RADA.a' 42-512 Psaiy u U.,,, < ^ 4 ROIV-0052-22/10 ProtokolnrXLIX/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 9 listopada 2010r. XLIX Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w Grodkowie. Sesja rozpocz?la

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad. RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.l Przewodniczacy Rady -Marek Chwiatkowski otworzyt obrady VI nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

ProtokoJ nr 40/09. posiedzenia wspolnego Komisji. w dniu 29 grudnia 2009r.

ProtokoJ nr 40/09. posiedzenia wspolnego Komisji. w dniu 29 grudnia 2009r. RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RO1V-0063-1-14/09 ProtokoJ nr 40/09 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy oraz Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r. WOJT GMINY ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30.05.2014 r. w sprawie ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu pozarniczego marki

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczelo si?

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczelo si? RADA GMINY FSARY 42-512 Psary, u! Malinowicka 4 ROIV-0063-1-10/08 Protokolnr 25/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 24 listopada 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w

Bardziej szczegółowo

RADA GMIttY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA GMIttY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA GMIttY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-7/09 Protokol nr 33/09 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 24 sierpnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si$ w

Bardziej szczegółowo

Protokotnr 44/10. z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy. w dniu 26 kwietnia 2010r.

Protokotnr 44/10. z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy. w dniu 26 kwietnia 2010r. RADA QMIHY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowcka 4 ROIV-0063-1-18/10 Protokotnr 44/10 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 26 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji odbylo si$ w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy RADA GMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-7/08 ProtokolNr 22/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 25 sierpnia 2008r. Posiedzenie Komisji Budzetu, Finansow

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie QHm ROIV-005 2-5/09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz.

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. na podstawie upowaznienia Wojta Gminy Psary Nr SKW /10 z dnia r.

PROTOKOL. na podstawie upowaznienia Wojta Gminy Psary Nr SKW /10 z dnia r. PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie przez glownego specialist? d/s kontroli wewnetrznej Malgorzate.

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6L do uzytku stuzbowego

PR0T0K6L do uzytku stuzbowego f PR0T0K6L do uzytku stuzbowego Kontroli przeprowadzontfyzgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach przez g!6wnego specialist? ds.kontroli wewn?trznej

Bardziej szczegółowo

Protokol Nr 24/08. w dniu 27 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpocz?lo si? o godz. 14.

Protokol Nr 24/08. w dniu 27 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpocz?lo si? o godz. 14. RADA QMirfY PSAF*Y 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-I-9/08 Protokol Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 27 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpoczeto si?

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpoczeto si? RADA GMIMY FSARY 42-512 Ps^iy.^dl tosflinowicka 4 ROIV-0063-3-12/08 Protokot nr 28/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2008r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urzedzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOt NR 39/2015. Czlonkowie: Anna Socha - Korendo. Rafa! KE;pski. Jakub Grabowski. Mariusz Morawiec. oraz: Dorota SE;dzielewska - Skarbnik Powiatu

PROTOKOt NR 39/2015. Czlonkowie: Anna Socha - Korendo. Rafa! KE;pski. Jakub Grabowski. Mariusz Morawiec. oraz: Dorota SE;dzielewska - Skarbnik Powiatu PROTOKOt NR 39/2015 Z POSIEDZENIA ZA~DU POWIATU W MVSZKOWIE W DNIU 28 LIPCA 2015 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAt WZIElI: PRZEWODNICZACY ZARZADU: DARlUSZ LASECKI Czlonkowie: Anna Socha - Korendo Rafa! KE;pski

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku j / Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku tj~~.:~5'~~ ; ' ~:1"Y ",...r... ld_. W:I'!I"~A: '"..... tjn;~. ~ T." WRr,2aOB...

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA RADA GMINY OPOROW 99-322 Oporow pow, Kutno, woj. lodzkie Zalijcznik nr 4 Do Uchwaly Rady Gminy NrIV/13/2011 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2011- Uwagi ogolne : W wieloletniej

Bardziej szczegółowo

RADA QMiriY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-9/08

RADA QMiriY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-9/08 RADA QMiriY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-9/08 ProtokolNr 25/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 28 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6l do uzytku shizbowego

PR0T0K6l do uzytku shizbowego PR0T0K6l do uzytku shizbowego / Kontroli przeprowadzonej zgodme z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gimnazjum im.marszalka J6zefe Pflsudskiego w Psarach przez glbwnego specialist? d/s kontroli

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

RADA GMiriY PSARY Psary, u! Maiincwicks 4

RADA GMiriY PSARY Psary, u! Maiincwicks 4 RADA GMiriY PSARY 42-512 Psary, u! Maiincwicks 4 ROIV-0063-2-20/10 Protokolnr 47/10 z posiedzenia wspolnego Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska oraz Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

Bardziej szczegółowo

Komisja Rozstrzygajqca

Komisja Rozstrzygajqca NAJWYZSZA IZBA KONTROLI Komisja Rozstrzygajqca KPK/KPO-415-02272014 Wroclaw, dnia 31 stycznia 2014 r. Urxod Gainy Uorbkomlco 2eaojska 1. 22-550 Uerbkowice 037347 Data prayjqcia:2014-02-03 15:00:14 Jumer:PP.819.2014

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r.

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. w lokalu Urz~du Gminy w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE vqjta. zastgpcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

RADA QMIMY PSARY Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIMY PSARY Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIMY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-10/09 Protokol Nr 35/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 czerwca 2009r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyto si? w Gminnym Osrodku

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537. GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-8/08 Protokol Nr 23/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 22 wrzesnia 2008r. Posiedzenie Komisji Budzetu, Finansow

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku.

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Protokól Nr l /2006 z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Pierwsza w VI kadencji Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczela sie o godz. 13:05, zakonczyla

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Protokol z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i gospodarki Gminy. w Jniu 21 lutego 2008 r.

Protokol z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i gospodarki Gminy. w Jniu 21 lutego 2008 r. ft-0065-4-/ Protokol z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i gospodarki Gminy w Jniu 21 lutego 2008 r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. W posiedzeniu uczestniczylo 7 czlonkow:

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego RADA GMJ N y Wielkie Uchwala Nr XXXIX/186/1 Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 21 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i

Bardziej szczegółowo

Cf 0053-3 - # ProtokoJ Nr XVIII/08

Cf 0053-3 - # ProtokoJ Nr XVIII/08 Rada qmihy psary 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 Cf 0053-3 - # ProtokoJ Nr XVIII/08 z XVIII sesji Rady Gminy Psary w dniu 26.03.2008 r. XVIII sesja Rady Gminy Psary odbyia si? w Osrodku Kultury w Sarnowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE -~----------------:==~~~=~~"~n'=~'_~4 =-~= i 'J j1 j Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego S, d Wlk d' 6 /Y'/1/~-'ar ro a p., ma"... {I. L!.!.: 0""""...2013 r. Pani Malgorzata Fertala Przewodniczaca

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, [uvriiuva jcuhumiu uryjnizji.yjncj poiviaiu, o&ouy zarzjjuzajs i czlonka organu zarzqdzajaecgo powiatowq osobq prawnq

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów). Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Sw.

Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Sw. Zalacznik Nr 8 Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Sw. 1. Zalozenia do planu na 2006 rok Przy opracowaniu planu rzeczowo-finansowego

Bardziej szczegółowo

UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku

UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budzetu na 2013 rok Powiatu Torunskiego Dziaiaj^c

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr iffl/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2014 r.

ZARZADZENIE Nr iffl/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2014 r. BURMISTRZ PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr iffl/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budzecie i w planie fmansowym budzetu Gminy Prudnik na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2015 r.

z dnia 31 marca 2015 r. Rada Gminy wkowalu ul_ piwna 3. Uchwala Nr VI/33/2015 0-7 Q7f) Kov/al»A9 252 fa*- 54/2842- Rady Gminy Kowal lej. 54;2»4/--^^ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Uchwala nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. h ustawy o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr 18/2014 ze wsp6lnego posiedzenia Komisji stalych Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 maja 2014 r.

Protok61 Nr 18/2014 ze wsp6lnego posiedzenia Komisji stalych Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 maja 2014 r. Protok61 Nr 18/2014 ze wsp6lnego posiedzenia Komisji stalych Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 maja 2014 r. Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 Lista obecnosci i porz~dek obrad stanowi~ zal~cznik do protokolu.

Bardziej szczegółowo

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 "

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 )W;,; w Eiaiej Podia.-:. WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 " 29 _cztonka^arz^du_ Owiatu, ockrotarza powiatu, okarbnika powiatu, kieiuwuika jedno&tki organizaeyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i eztonka

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku WÓJT GMINYOLSZANKA 49-332 Olszanka 16 woj. opolskie Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na 2010 r.

Plan finansowy na 2010 r. KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie Plan finansowy na 2010 r. KOREKTA Minikowo, listopad 2010 r. PLAN FINANSOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE NA

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo