Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego"

Transkrypt

1 Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Wstępne wyniki projektu października 2007 Unia Europejska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

2 Informacje ogólne Okres realizacji projektu: październik 2006 listopad 2007 Realizator: PBS DGA Spółka z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie). 2

3 Cele projektu Cel główny zebranie aktualnych informacji o regionalnych rynkach pracy w województwie pomorskim Cele szczegółowe pomoc w wytyczeniu przyszłych kierunków działań instytucjom związanym z rynkiem pracy, uczelniom, pracodawcom przygotowanie informacji pozwalających na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich 3

4 Poruszane zagadnienia Poruszane zagadnienia kwalifikacje i umiejętności pracowników: pracodawcy a pracobiorcy planowane kierunki rozwoju zawodowego: pracodawcy a pracobiorcy planowane kierunki zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwach (zatrudnianie/zwolnienia, dziedziny, struktura organizacyjna) mobilność zawodowa i przestrzenna, plany związane z migracją 4

5 Przygotowanie badania podział na moduły Badania ankietowe prace terenowe luty-maj 2007 moduł indywidualny wywiadów moduł instytucjonalny wywiadów pilotaż pilotaż 500 wywiadów w każdym powiecie 200 wywiadów w każdym powiecie, 300 w Gdyni, 400 w Gdańsku bezpośredni wywiad z respondentem (face-to-face) 5

6 Przygotowanie badania szkolenia Chojnice Kwidzyń Sztum Starogard Gdański

7 Podział na podregiony Podział na podregiony NUTS III słupski gdański Gdańsk-Gdynia-Sopot słupski grodzki słupski ziemski lęborski bytowski człuchowski chojnicki gdański ziemski kartuski kościerski kwidzyński malborski nowodworski pucki starogardzki sztumski tczewski wejherowski Gdańsk Gdynia Sopot 7

8 Moduł indywidualny - próba próba osób zakupiona z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji losowanie z systemu PESEL- dobór proporcjonalny wewnątrz każdego powiatu (płeć, wiek i wielkość miejscowości) zadaniem ankieterów było dotarcie do konkretnych osób o ściśle określonych cechach demograficznych podregion słupski gdański powiat liczebnośc i % słupski grodzki 505 4,7 słupski ziemski 504 4,1 lęborski 500 2,8 bytowski 511 3,3 człuchowski 518 2,5 chojnicki 507 4,0 gdański ziemski 503 3,6 kartuski 500 4,4 kościerski 501 2,9 kwidzyński 511 3,6 malborski 501 2,9 nowodworski 515 1,6 pucki 506 3,2 starogardzki 508 5,3 sztumski 505 1,8 podregion liczebności % słupski ,5 gdański ,1 Gdańsk-Gdynia-Sopot ,5 Ogółem tczewski 500 5,0 wejherowski 501 7,7 Gdańsk ,2 Gdańsk-Gdynia-Sopot Gdynia ,3 Sopot 503 2,0 Ogółem

9 Moduł instytucjonalny - próba próba wylosowana z bazy teleadresowej PBS DGA, według schematu losowego nieproporcjonalnego podjęto decyzję o nadreprezentowaniu w próbie dużych firm w próbie znalazły się organizacje pozarządowe znajdujące się na terenie województwa (baza ngo.pl) respondent - osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za politykę kadrową podregion słupski gdański powiat liczebnośc i % słupski grodzki 223 5,0 słupski ziemski 201 4,3 lęborski 231 5,0 bytowski 200 4,4 człuchowski 200 4,4 chojnicki 200 4,6 gdański ziemski 213 4,6 kartuski 216 4,8 kościerski 207 4,5 kwidzyński 213 4,9 malborski 201 4,5 nowodworski 200 4,2 pucki 200 4,4 starogardzki 228 5,1 sztumski 211 4,4 podregion liczebności % słupski ,7 gdański ,0 Gdańsk-Gdynia-Sopot ,5 Ogółem tczewski 208 4,5 wejherowski 224 5,1 Gdańsk 411 9,3 Gdańsk-Gdynia-Sopot Gdynia 316 7,2 Sopot 206 4,8 Ogółem

10 Ważenie zbiorów Po zakończeniu projektu, w celu dostosowania rozkładu otrzymanego w próbie do rozkładu rzeczywistego (w całej populacji) niezbędne stało się ważenie zbioru. Ważenie polega na nałożeniu wskaźników wag, większych lub mniejszych od 1. W ten sposób odpowiedzi części osób (tych, które są w próbie niedoreprezentowane w stosunku do populacji) są nadwartościowane, a pozostałych (tych, które są nadreprezentowane) zmniejszane. moduł indywidualny Na poziomie powiatów oprócz wielkości miejscowości, płci i wieku, kontrolowano również poziom wykształcenia. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie uogólnień na całą populację. moduł instytucjonalny W związku z tym, że dobór firm był nieproporcjonalny, do prezentacji wyników konieczne stało się ważenie zbioru do struktury populacji ze względu na wielkość zatrudnienia. 10

11 Moduł indywidualny 11

12 Charakterystyka próby - wyniki 12

13 Charakterystyka próby Płeć mężczyzna kobieta Wiek lat lat lat 60 lat i więcej 52,1% 47,9% 21,2% 14,4% 29,1% Wykształcenie 35,3% podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i policealne wyższe 14,2% 24,4% 34,1% 27,3% 13

14 Charakterystyka próby - płeć Płeć respondentów % ,9 48,2 48,7 46,7 41,8 61,6 43,7 41,9 mężczyzna ,1 51,8 51,3 53,3 58,2 38,4 56,3 58,1 kobieta 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i policealne wyższe 14

15 Charakterystyka próby - wiek Wiek respondentów osoby w wieku produkcyjnym versus poprodukcyjnym Wiek respondentów osoby w wieku mobilnym versus niemobilnym 18,6% osoby w wieku produkcyjnym (kobiety lat, mężczyźni lat) 48,8% osoby w wieku mobilnym (18-44 lat) 81,4% osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) 51,2% osoby w wieku niemobilnym (45 lat i więcej) Wiek respondentów % ,2 20,0 19,3 24,0 35,3 36,5 34,9 29,1 28,8 30,3 35,1 27,9 40,3 28,3 14,4 14,7 15,4 13,0 17,3 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot 14,1 31,9 13,4 16,6 14,4 46,2 34,0 8,5 podstawowezasadnicze zawodowe 27,7 21,8 średnie i policealne 29,7 53,0 2,9 wyższe 60 lat i więcej lat lat lat 15

16 Charakterystyka próby - wykształcenie Wykształcenie respondentów % ,2 11,0 8,7 15,2 9,8 22,4 28,6 29,2 26,3 34,1 35,9 42,9 15,1 31,3 32,1 27,3 30,1 19,5 48,7 24,4 29,1 30,0 15,3 18,9 Ogółem słupski gdański Gdańsk-Gdynia- osoby w wieku osoby w wieku Sopot produkcyjnym poprodukcyjnym wyższe średnie i policealne zasadnicze zawodowe podstawowe 16

17 Charakterystyka próby - niepełnosprawność Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności 82,7% brak odpowiedzi nie nie posiadam formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, ale jestem osobą niepełnosprawną tak 1,0% 14,1% 2,2% Rodzaj niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności 4,7% 13,2% 14,6% brak odpowiedzi 18,0% 5,3% brak odpowiedzi złożona (więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności) psychiczna fizyczna 29,3% 22,8% znaczna (I grupa inwalidzka) umiarkowana (II grupa inwalidzka) lekka (III grupa inwalidzka) 58,8% sensoryczna 33,3% 17

18 Charakterystyka próby czy jest obecnie Czy jest Pan(i) obecnie? osobą pracującą 47,3 emeryt, rencista 29,2 osoba bezrobotna, niepracująca 18,6 osoba ucząca się, studiująca 13,8 Ogółem % 18

19 Aktywność ekonomiczna - wyniki 19

20 Aktywność ekonomiczna staż pracy Staż pracy w latach (wyniki dla ogółu) średnia trymowana* lat ,9 10,7 0 Staż pracy ogółem Staż pracy w obecnej firmie / instytucji *Średnia trymowana oznacza średnią obliczoną po odjęciu 5% skrajnie wysokich oraz 5% skrajnie niskich wartości podanych przez respondentów 20

21 Aktywność ekonomiczna stosunek do pracy Podział badanych ze względu na stosunek do pracy ogół respondentów i osoby w wieku produkcyjnym (z wyłączeniem studentów, emerytów i rencistów) % , ,2 12,5 bierny zawodowo 60 9,5 bezrobotny 40 70, ,3 pracujący 0 Ogół respondentów Osoby w wieku produkcyjnym 21

22 Aktywność ekonomiczna stosunek do pracy Podział badanych ze względu na stosunek do pracy ogół respondentów % ,2 42,9 45,2 41,0 51,0 34,7 bierny zawodowo ,5 13,1 9,0 8,1 9,6 9,5 bezrobotny 20 47,3 44,0 45,8 50,9 39,4 55,8 pracujący 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk-Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna Podział badanych ze względu na stosunek do pracy - osoby w wieku produkcyjnym % ,7 16,6 12,4 20,3 24,6 10,1 12,5 17,1 12,1 13,2 9,3 11,8 bierny zawodowo bezrobotny 40 70,8 66,3 67,6 77,6 62,2 78,9 20 pracujący 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk-Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna 22

23 Aktywność ekonomiczna źródła utrzymania % 60 główne źródło utrzymania respondenta 40 41, ,7 13,8 0 % 60 58,1 5,3 6,6 2,1 3,2 3,5 1 2,2 1,5 5,1 dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego 40 główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego 53 25,5 20 4,6 0 praca najemna 20,9 emerytura 8,9 1,6 7,3 praca na własny rachunek poza rolnictwem 8,8 8,6 5,6 5,5 3,2 3,7 7,2 1,1 2,1 2,5 5,6 4,5 1,4 3,4 3 0,8 0,7 1,6 renta z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzka) zasiłek rodzinny 5,5 4,5 1 praca na renta z innychoszczędności zasiłek dla inne własny rachunek w rolnictwie przyczyn bezrobotnychniezarobkowe źródło 0,6 brak dochodów 23

24 Aktywność ekonomiczna źródła utrzymania formy aktywne i bierne % ,6 główne źródło utrzymania respondenta % ,9 4,1 dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego 52, , ,7 64, , ,7 0 aktywne formy bierne formy brak dochodów 0 aktywne formy bierne formy 0,6 brak dochodów 24

25 Aktywność ekonomiczna dochody Dochód respondenta ogółem 8,7% 10,6% odmowa odpowiedzi 9,4% 0 PLN 13,8% PLN PLN 9,6% PLN 18,2% PLN 17,1% 12,6% PLN powyżej 2000 PLN Dochód gospodarstwa domowego ogółem 9,8% 15,2% odmowa odpowiedzi 5,2% 0,6% nie wiem/trudno powiedzieć 0 PLN 18,5% PLN PLN 18,4% PLN 15,3% 17,1% PLN powyżej 3000 PLN Ocena dochodów 1,1% 0,9% 12,6% 35% nie wiem/ trudno powiedzieć brak odpowiedzi pozwalają na więcej niż zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstwa 50,5% wystarczają tylko na podstawowe potrzeby gospodarstwa nie wystarczają na podstawowe potrzeby gospodarstwa 25

26 Osoby pracujące i pracownicy najemni - wyniki 26

27 Osoby pracujące Czy w ciągu ostatniego tygodnia wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek, badź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej lub pracował(a) jako wolontariusz(ka)? ogół respondentów tak 52,8% 45,4% tak, ale czasowo nie pracuję z powodu choroby, urlopu, itp., ale mam pracę nie 1,8% Czy w ostatnim tygodniu wykonywał(a) Pan(i) pracę jako osoby obecnie pracujące % ,9 4,8 3,0 0,6 4,3 1,8 4,7 3,9 5,4 5,5 13,4 13,0 10,4 9,8 16,5 83,9 83,3 16,2 78,9 78,8 74,1 75,5 brak odpowiedzi wolontariusz pomagający członek rodziny pracodawca (zatrudniający pracowników najemnych) 60 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna pracujący na własny rachunek (nie zatrudniający pracowników) pracownik najemny 27

28 Pracownicy najemni Czy Pana(i) firma/instytucja to...? pracownicy najemni 1,8% 1,1% 35,5% nie wiem organizacja pozarządowa instytucja publiczna 62% firma prywatna Na jaką umowę jest Pan(i) zatrudniony(a)? pracownicy najemni 3,6% inna 1% 1,6% 5,6% umowa o dzieło pracuję bez umowy umowa zlecenie 60% 27% umowa na czas określony umowa na czas nieokreślony 28

29 Pracownicy najemni Jakie są Pana(i) zdaniem największe dolegliwości na Pana(i) stanowisku pracy? (możliwość wskazania 5 najważniejszych elementów) pracownicy najemni zbyt niskie pensje w stosunku do tego, ile zarabia się na podobnym stanowisku w innych firmach 46,7 za dużo pracy 25,6 brak możliwości awansu brak wyposażenia w odpowiedni sprzęt 23,1 25,5 biurokracja 19,2 niepewność, czy nadal będę miał(a) pracę w swojej firmie 18,1 rutyna, monotonia zła organizacja pracy 13,1 15,9 za dużo zmian na raz plotki wśród pracowników 12,8 11,2 niepewność co do zamiarów przełożonych złe, szkodliwe warunki pracy, nieprzestrzeganie przepisów BHP 10,7 9,9 brak dolegliwości 6, % 29

30 Jak znaleźć pracę? - wyniki 30

31 Jak znaleźć pracę? Co najbardziej pomaga w znalezieniu atrakcyjnej pracy (możliwość wskazania 3 najważniejszych elementów) ogół respondentów wykształcenie, posiadanie zawodu 53,6 doświadczenie zawodowe 41,6 znajomości, układy młody wiek znajomość języków obcych 21,1 23,9 27,1 umiejętność autoprezentacji, komunikatywność inteligencja, zdolności atrakcyjny wygląd własna przedsiębiorczość szczęście, przypadek wytrwałość, motywacja, chęć znalezienia pracy mieszkanie w dużym mieście spryt, cwaniactwo bycie mężczyzną bycie kobietą coś innego trudno powiedzieć 14,5 12,9 10,8 9,1 7,4 6,6 6,4 4,4 2,7 1,0 7,4 Ogółem 3, % 31

32 Jak znaleźć pracę? W jak dużej maksymalnie odległości może znajdować się nowe miejsce pracy, by był(a) Pan(i) skłonna przyjąć propozycję i dojeżdżać do pracy? - średnia trymowana ogół respondentów km ,0 30,3 31,7 28,1 23,9 36,4 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia-Sopot kobieta mężczyzna Jakie musiałoby być minimalne wynagrodzenie, aby był(a) Pan(i) skłonna się przeprowadzić ze względu na pracę (biorąc pod uwagę Pan(i) obecną sytuację rodzinną) średnia trymowana ogół respondentów zł ,5 2520,2 2613,6 3629,8 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia-Sopot 2588,4 kobieta 3339,8 mężczyzna 32

33 Jak znaleźć pracę? W jaki sposób znalazł(a) Pan(i) obecną pracę (możliwość wskazania jednej odpowiedzi) ogół respondentów W jaki sposób szuka Pan(i) pracy? (możliwość wskazania wszystkich odpowiedzi) ogół respondentów za pośrednictwem rodziny i znajomych 50,5 za pośrednictwem rodziny, znajomych 57,4 wysłałe(a)m swoje CV do pracodawcy, bezpośredni kontakt z pracodawcą 16,9 za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy 42,8 samozatrudnienie, założenie własnej firmy 8,0 czytanie i odpowiadanie na ogłoszenia pojawiające się w prasie lokalnej, radiu i telewizji 38,2 za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy 6,3 czytanie i odpowiadanie na ogłoszenia pojawiające się w Internecie na portalach pracy 20,4 byłem(am) tam na praktykach/stażu 5,3 bezpośredni kontakt z pracodawcą, przeglądanie stron www pracodawców i wysyłanie ofert 19,1 odpowiadając na ogłoszenie w prasie lokalnej (w radiu, telewizji) 4,4 czytanie i odpowiadanie na ogłoszenia pojawiające się w prasie ogólnopolskiej 9,7 otrzymanie propozycji od pracodawcy 2,3 zamieszczanie ogłoszeń w Internecie na portalach pracy 8,3 odpowiadając na ogłoszenie z Internetu z portalu pracy 1,4 Ogółem poprzez agencje doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy, kluby pracy 6,0 Ogółem % % 33

34 Jak znaleźć pracę? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w 2006 roku) otrzymał(a) Pan(i) ofertę pracy, której Pan(i) nie przyjął(ęła)? ogół respondentów 80,8% 7,8% 11,3% nie tak brak odpowiedzi lp stanowisko liczebność 1 handlowiec, sprzedawca 69 2 praca fizyczna 52 3 budownictwo 51 4 kierownik 43 5 kierowca 34 6 nauczyciel 31 7 barman, kelner 26 8 stolarz 20 9 sprzątaczka, konserwator praca biurowa mechanik operator maszyn praca za granicą rzemieślnicy kucharz księgowość bankowość i finanse spawacz ekspedient, kasjer inżynier krawiec, szewc magazynier kontrola jakości specjalista - uniwersyteckie dyrektor akwizytor, telemarketer monter informatyk urzędnik, pracownik administracji promocje ochroniarz opieka ubezpieczenia i nieruchomości pielęgniarka 10 34

35 Osoby bezrobotne, niepracujące - wyniki 35

36 Osoby bezrobotne, niepracujące Czy obecnie jest Pan(i) osobą bezrobotną, niepracującą? wszyscy respondenci vs respondenci w wieku produkcyjnym, bez studentów, emerytów i rencistów % , ,7 nie ,7 30,3 tak 0 Wszyscy respondenci Osoby w wieku produkcyjnym 36

37 Osoby bezrobotne, niepracujące Jak długo jest Pan(i) osobą bezrobotną, niepracującą? osoby bezrobotne, niepracujące % ,8 38,7 13,2 13,6 15,9 16,5 12,6 18,4 Wszyscy respondenci 12,7 18,5 Osoby w wieku produkcyjnym 5 lat i dłużej 3 4 lata 1 rok 2 lata od 7 do 12 miesięcy do 6 miesięcy 37

38 Migracja zarobkowa - wyniki 38

39 Migracja zarobkowa Praca za granicą w 2006 r. i planowane wyjazdy w 2007 i 2008 r. ogół respondentów % ,7 91,8 4,3 8,2 praca w 2006 r. planowane wyjazdy w 2007 i 2008 r. nie tak 39

40 Migracja zarobkowa Miejsce pracy osoby, które pracowały za granicą lub planują wyjazdy lp miejsce pracy 2006 r r 1 Niemcy 32,5% 19,1% 2 Anglia 19,2% 33,5% 3 Norwegia 6,6% 9,8% 4 Francja 5,8% 6,0% 5 Szwecja 5,0% 5,0% 6 USA 4,3% 4,4% 7 Holandia 3,6% 5,5% 8 Włochy 3,0% 2,1% 9 Irlandia 3,0% 10,8% 10 Belgia 2,2% 0,7% 11 Dania 2,2% 3,0% 12 Hiszpania 1,8% 2,2% 13 Islandia 0,4% 0,5% 14 inne 8,5% 1,4% 15 brak odpowiedzi 2,4% 1,5% 16 trudno powiedzieć 3,1% 40

41 Migracja zarobkowa Miejsce pracy podregiony osoby, które pracowały za granicą w 2006 r. Niemcy Anglia Holandia Francja Dania Irlandia Hiszpania Szwecja Norwegia Belgia USA Włochy 49,6 39,7 19,6 10,5 24,1 19,7 9,1 1,2 2,8 4,8 1,3 9,6 4,4 1,6 1,7 4,2 4,4 1,4 3,6 2,4 0,6 3,5 7,2 4,1 2,5 6,7 8,5 2,4 0,2 słupski 3,6 2,3 1,1 gdański 7,5 1,1 Gdańsk-Gdynia-Sopot 3,0 3, %

42 Migracja zarobkowa Ilość miesięcy przepracowanych za granicą - osoby, które pracowały za granicą w 2006 r. 27,2% 3,0% brak odpowiedzi do 3 miesięcy 47,9% 3-6 miesięcy 21,9% dłużej niż 6 miesięcy % ,0 2,0 5,0 5,8 2,1 47,9 56,0 49,3 43,4 21,9 27,2 23,9 20,1 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot 54,3 45,7 18,7 23,3 24,3 15,0 30,1 28,2 24,9 28,0 kobieta mężczyzna brak odpowiedzi do 3 miesięcy 3-6 miesięcy dłużej niż 6 miesięcy 42

43 Migracja zarobkowa Czy była to praca legalna, czy na czarno? osoby, które pracowały za granicą w 2006 r. 3,3% 28,0% brak odpowiedzi na czarno 68,7% legalna % ,3 0,6 2,2 5,2 6,5 2,2 28,0 24,2 31,4 27,3 23,2 42,4 brak odpowiedzi ,7 75,2 66,4 67,4 51,1 74,6 na czarno 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna legalna 43

44 Szkolenia i studia - wyniki 44

45 Szkolenia Czy w ciągu najbliższych 2 lat chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach/kursach? nie 55,7% tak 44,3% 45

46 Szkolenia W jakich szkoleniach chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć? językowe 50,5 informatyczne, IT prawo jazdy 30,1 29,6 zarządzanie firmą z księgowości, finansów i administracji umiejętności menedżerskie, zarządzanie kadrami, motywowanie marketing, reklama uprawnienia do obsługi urządzeń, maszyn tzw. miękkie umiejętności: negocjacje, prezentacje, autoprezentacja dotyczące aspektów prawnych sprzedażowe, obsługa klienta usługi gastronomiczno hotelarskie obsługa wózka jezdniowego obsługa kasy fiskalnej dotyczące budownictwa szkolenie BHP, PPOŻ produkcja i kontrola jakości inne 13,3 12,7 11,5 9,4 9,3 8,8 8,3 8,2 7,3 7,0 6,8 6,4 5,8 4,0 Ogółem 10, % 46

47 Studia Czy zamierza Pan(i) studiować? Jaki kierunek zamierza Pan(i) studiować? (pokazano tylko kierunki wskazane przez minimum 10 respondentów) nie 85,5% tak 14,5% 47

48 Moduł instytucjonalny 48

49 Organizacje pozarządowe 49

50 Organizacje pozarządowe Wielkość zatrudnienia 26,0% 0-9 pracowników 52,6% pracowników 3,0% pracowników 18,4% brak etatowych pracowników 50

51 Firmy/instytucje 51

52 Firmy/instytucje Wielkość zatrudnienia 0 (samozatrudnienie) 1-9 pracowników pracowników pracowników 0-9 pracowników pracowników 50 i więcej pracowników 250 i więcej pracowników 71,1% 4,0% 0,7% 4,0% 0,1% 24,1% 95,1% 0,8% 52

53 Firmy/instytucje Forma prawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 66,4 spółka cywilna instytucja państwowa/samorządowa spółka z o.o. 6,4 9,4 9,3 spółdzielnia 2,6 spółka jawna 2,1 spółka akcyjna 1,6 przedsiębiorstwo państwowe NZOZ - niewiadoma forma prawna spółka partnerska 1,2 0,3 0,1 firmy/instytucje inna 0, % 53

54 Firmy/instytucje Czy liczba pracowników i współpracowników w ostatnich 2 latach 10,9% 4,5% 1,2% 6,4% 10,7% 18,2% 7,5% wzrosła o więcej 10 % wzrosła o 1-10% pozostała bez zmian spadła o 1-10 % spadła o więcej niż 10% 69,7% nie wiem, trudno powiedzieć 54

55 Firmy/instytucje Plany dotyczące zatrudnienia i zwolnień % ,0 0, ,8 97, ,2 0 plany zatrudnienia w 2007 i ,2 plany zwolnienia w 2007 tak nie trudno powiedzieć 55

56 Firmy/instytucje - Osób, z jakich zawodów będą Państwo szukali w 2007 roku 56

57 Firmy/instytucje - Osób, z jakich zawodów będą Państwo szukali w 2008 roku 57

58 Firmy/instytucje Czy w ciągu najbliższych 2 lat planują Państwo szkolenia dla pracowników? 3,9% tak 45,7% 50,4% nie brak odpowiedzi Czy będą to szkolenia wewnętrzne czy szkolenia zewnętrzne? 3,2% 9,6% tylko szkolenia wewnętrzne 22,3% tylko szkolenia zewnętrzne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne 36,1% trudno powiedzieć 28,8% brak odpowiedzi 58

59 Firmy/instytucje Planowane szkolenia pracownicy umysłowi szkolenie BHP 65,2 sprzedażowe, obsługa klienta 29,6 informatyczne, IT tzw. miękkie umiejętności: negocjacje, prezentacje, autoprezentacja marketing, reklama z księgowości, finansów i administracji dotyczące aspektów prawnych umiejętności menedżerskie, zarządzanie kadrami, motywowanie, ocena językowe zarządzanie firmą obsługa kasy fiskalnej produkcja i kontrola jakości uprawnienia do obsługi urządzeń, maszyn dotyczące budownictwa prawo jazdy usługi gastronomiczno hotelarskie 18,3 17,1 16,4 15,5 13,2 11,5 10,8 9,6 7,1 4,1 3,1 3,0 2,9 1,7 pracownicy umysłowi % 59

60 Firmy/instytucje Planowane szkolenia pracownicy fizyczni szkolenie BHP 81,7 sprzedażowe, obsługa klienta 22,3 obsługa kasy fiskalnej uprawnienia do obsługi urządzeń, maszyn tzw. miękkie umiejętności: negocjacje, prezentacje, autoprezentacja marketing, reklama produkcja i kontrola jakości usługi gastronomiczno hotelarskie informatyczne, IT dotyczące budownictwa prawo jazdy językowe obsługa wózka jezdniowego 11,8 10,5 5,8 5,7 4,7 3,8 3,6 3,5 3,0 2,9 2,6 pracownicy fizyczni % 60

Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego

Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Najważniejsze wyniki badania wśród mieszkańców województwa pomorskiego cz. 1 Konferencja zamykająca projekt 26 listopada 07 Unia Europejska Projekt

Bardziej szczegółowo

Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi

Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi Joanna Michałowska kierownik sekcji badań rynku pracy, PBS DGA Sp. z o.o. Wdzydze Kiszewskie, 04.11.2011 Status na rynku pracy 2 100% 90% 27,7 32,7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego. wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy

Migracje szansą województwa pomorskiego. wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy 1 Migracje szansą województwa pomorskiego wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy Prezentacja najwaŝniejszych wyników badania Konkurs 01/POKL/6.1.1/2008 IP II - Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia plastyczna

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia plastyczna Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski 1 Podstawowe cele działalności PFRON Gromadzenie środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

II Pomorskie Forum Trzodziarskie. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

II Pomorskie Forum Trzodziarskie. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku II Pomorskie Forum Trzodziarskie Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pogłowie w Polsce (za MRiRW ZSRIR) Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Medycyna pracy

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Medycyna pracy Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lek. i Dent.

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Analiza oczekiwań osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim styczeń/luty 2011rok

Analiza oczekiwań osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim styczeń/luty 2011rok Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Analiza oczekiwań osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim styczeń/luty 11rok Opracowanie: Doradca zawodowy II stopnia : Aneta Sawicka Doradca zawodowy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Raport szczegółowy dla powiatu kościerskiego

Raport szczegółowy dla powiatu kościerskiego Raport szczegółowy dla powiatu kościerskiego na podstawie badań przeprowadzonych w 007 r. Sopot, czerwiec 008 Human Capital Business dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie 1 Spis treści Metodologia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM BADANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA GLIWICE, 22.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń pomorski fundusz pożyczkowy FUNDUSZE POŻYCZKOWE instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna. w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ekonomia społeczna. w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym Ekonomia społeczna w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym Starogard Gdański 28 maja 2015 System wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA INFORMACJE O ZAKRESIE I FORMACH DZIAŁANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH, PRZYDATNYCH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZAWODOWYCH, W POSZUKIWANIU PRACY LUB PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15

RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15 Lista wybranych projektów zgodnie z Uchwałą Nr 792/160/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016 roku LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NUMER IZ.01-22-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (4)Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent (Realizator) PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Edukacja w powiecie bytowskim Wstęp do diagnozy. Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Edukacja w powiecie bytowskim Wstęp do diagnozy. Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Edukacja w powiecie bytowskim Wstęp do diagnozy Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową I. Edukacja w percepcji mieszkańców powiatu bytowskiego Edukacja jako wartość Wolność / swoboda Silny

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych Od elitarnych kuźni olimpijczyków do powszechnego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych Zdolni z Pomorza regionalny system wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Gdańsk, 17 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy

Migracje szansą województwa pomorskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy Migracje szansą województwa pomorskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o. Sopot, 2009 r. Migracje szansą

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji Źródłem informacji opracowania z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim są dane pochodzące z badań i zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. z Badania Aktywności

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Izabela Oskarbska Politechnika Gdańska Podstawy

Bardziej szczegółowo

- Edycja 2012. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

- Edycja 2012. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji - Edycja 2012 Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji Dyslokacja zatrudnienia w woj. podlaskim w ujęciu klasycznej triady sektorów: rolnictwo przemysł usługi Polska 21% 28% 51% woj. podlaskie 37% 20% 43%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Szczecineccy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Namysłów Kluczbork Brzeg Opolski Opole Olesno Nysa Krapkowice Strzelce Opolskie Prudnik Kędzierzyn-Koźle Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

pomorski fundusz poŝyczkowy

pomorski fundusz poŝyczkowy pomorski fundusz poŝyczkowy FUNDUSZE POśYCZKOWE instytucje pozabankowe, działaj ające w formie spółek prawa handlowego, najczęś ęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają poŝyczek na rozpoczynanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy do projektu. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz zgłoszeniowy do projektu GOTOWI NA SUKCES II akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Deklaruję uczestnictwo w projekcie nr Z/2.22/II/2.1/25/01/06 EFS Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Tczew Realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Pruszcz Gdański: Usługi biegłych 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Pruszcz Gdański: Usługi biegłych 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4028-2014:text:pl:html Polska-Pruszcz Gdański: Usługi biegłych 2014/S 004-004028 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.wroclaw.stat.gov.pl AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Wrocław, czerwiec 2014

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Data wpływu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Data wpływu: KARTA ZGŁOSZENIOWA Numer: Data wpływu: Podpis os. przyjmującej: Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:.. Adres zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA-BADAJĄCA BARIERY, OCZEKIWANIA I POTRZEBY KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Teraz My aktywna integracja w gminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU KARTUSKIEGO W ROKU Opracował: Jan Geras

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU KARTUSKIEGO W ROKU Opracował: Jan Geras POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU KARTUSKIEGO W ROKU 2007 Opracował: Jan Geras Kartuzy, luty 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II

Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II ZAŁĄCZNIK NR 1 NARZĘDZIE DO MONITORINGU LOSÓW ABSOLWENTÓW Strona 1 z 10 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo