Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego"

Transkrypt

1 Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Wstępne wyniki projektu października 2007 Unia Europejska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

2 Informacje ogólne Okres realizacji projektu: październik 2006 listopad 2007 Realizator: PBS DGA Spółka z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie). 2

3 Cele projektu Cel główny zebranie aktualnych informacji o regionalnych rynkach pracy w województwie pomorskim Cele szczegółowe pomoc w wytyczeniu przyszłych kierunków działań instytucjom związanym z rynkiem pracy, uczelniom, pracodawcom przygotowanie informacji pozwalających na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich 3

4 Poruszane zagadnienia Poruszane zagadnienia kwalifikacje i umiejętności pracowników: pracodawcy a pracobiorcy planowane kierunki rozwoju zawodowego: pracodawcy a pracobiorcy planowane kierunki zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwach (zatrudnianie/zwolnienia, dziedziny, struktura organizacyjna) mobilność zawodowa i przestrzenna, plany związane z migracją 4

5 Przygotowanie badania podział na moduły Badania ankietowe prace terenowe luty-maj 2007 moduł indywidualny wywiadów moduł instytucjonalny wywiadów pilotaż pilotaż 500 wywiadów w każdym powiecie 200 wywiadów w każdym powiecie, 300 w Gdyni, 400 w Gdańsku bezpośredni wywiad z respondentem (face-to-face) 5

6 Przygotowanie badania szkolenia Chojnice Kwidzyń Sztum Starogard Gdański

7 Podział na podregiony Podział na podregiony NUTS III słupski gdański Gdańsk-Gdynia-Sopot słupski grodzki słupski ziemski lęborski bytowski człuchowski chojnicki gdański ziemski kartuski kościerski kwidzyński malborski nowodworski pucki starogardzki sztumski tczewski wejherowski Gdańsk Gdynia Sopot 7

8 Moduł indywidualny - próba próba osób zakupiona z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji losowanie z systemu PESEL- dobór proporcjonalny wewnątrz każdego powiatu (płeć, wiek i wielkość miejscowości) zadaniem ankieterów było dotarcie do konkretnych osób o ściśle określonych cechach demograficznych podregion słupski gdański powiat liczebnośc i % słupski grodzki 505 4,7 słupski ziemski 504 4,1 lęborski 500 2,8 bytowski 511 3,3 człuchowski 518 2,5 chojnicki 507 4,0 gdański ziemski 503 3,6 kartuski 500 4,4 kościerski 501 2,9 kwidzyński 511 3,6 malborski 501 2,9 nowodworski 515 1,6 pucki 506 3,2 starogardzki 508 5,3 sztumski 505 1,8 podregion liczebności % słupski ,5 gdański ,1 Gdańsk-Gdynia-Sopot ,5 Ogółem tczewski 500 5,0 wejherowski 501 7,7 Gdańsk ,2 Gdańsk-Gdynia-Sopot Gdynia ,3 Sopot 503 2,0 Ogółem

9 Moduł instytucjonalny - próba próba wylosowana z bazy teleadresowej PBS DGA, według schematu losowego nieproporcjonalnego podjęto decyzję o nadreprezentowaniu w próbie dużych firm w próbie znalazły się organizacje pozarządowe znajdujące się na terenie województwa (baza ngo.pl) respondent - osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za politykę kadrową podregion słupski gdański powiat liczebnośc i % słupski grodzki 223 5,0 słupski ziemski 201 4,3 lęborski 231 5,0 bytowski 200 4,4 człuchowski 200 4,4 chojnicki 200 4,6 gdański ziemski 213 4,6 kartuski 216 4,8 kościerski 207 4,5 kwidzyński 213 4,9 malborski 201 4,5 nowodworski 200 4,2 pucki 200 4,4 starogardzki 228 5,1 sztumski 211 4,4 podregion liczebności % słupski ,7 gdański ,0 Gdańsk-Gdynia-Sopot ,5 Ogółem tczewski 208 4,5 wejherowski 224 5,1 Gdańsk 411 9,3 Gdańsk-Gdynia-Sopot Gdynia 316 7,2 Sopot 206 4,8 Ogółem

10 Ważenie zbiorów Po zakończeniu projektu, w celu dostosowania rozkładu otrzymanego w próbie do rozkładu rzeczywistego (w całej populacji) niezbędne stało się ważenie zbioru. Ważenie polega na nałożeniu wskaźników wag, większych lub mniejszych od 1. W ten sposób odpowiedzi części osób (tych, które są w próbie niedoreprezentowane w stosunku do populacji) są nadwartościowane, a pozostałych (tych, które są nadreprezentowane) zmniejszane. moduł indywidualny Na poziomie powiatów oprócz wielkości miejscowości, płci i wieku, kontrolowano również poziom wykształcenia. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie uogólnień na całą populację. moduł instytucjonalny W związku z tym, że dobór firm był nieproporcjonalny, do prezentacji wyników konieczne stało się ważenie zbioru do struktury populacji ze względu na wielkość zatrudnienia. 10

11 Moduł indywidualny 11

12 Charakterystyka próby - wyniki 12

13 Charakterystyka próby Płeć mężczyzna kobieta Wiek lat lat lat 60 lat i więcej 52,1% 47,9% 21,2% 14,4% 29,1% Wykształcenie 35,3% podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i policealne wyższe 14,2% 24,4% 34,1% 27,3% 13

14 Charakterystyka próby - płeć Płeć respondentów % ,9 48,2 48,7 46,7 41,8 61,6 43,7 41,9 mężczyzna ,1 51,8 51,3 53,3 58,2 38,4 56,3 58,1 kobieta 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i policealne wyższe 14

15 Charakterystyka próby - wiek Wiek respondentów osoby w wieku produkcyjnym versus poprodukcyjnym Wiek respondentów osoby w wieku mobilnym versus niemobilnym 18,6% osoby w wieku produkcyjnym (kobiety lat, mężczyźni lat) 48,8% osoby w wieku mobilnym (18-44 lat) 81,4% osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) 51,2% osoby w wieku niemobilnym (45 lat i więcej) Wiek respondentów % ,2 20,0 19,3 24,0 35,3 36,5 34,9 29,1 28,8 30,3 35,1 27,9 40,3 28,3 14,4 14,7 15,4 13,0 17,3 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot 14,1 31,9 13,4 16,6 14,4 46,2 34,0 8,5 podstawowezasadnicze zawodowe 27,7 21,8 średnie i policealne 29,7 53,0 2,9 wyższe 60 lat i więcej lat lat lat 15

16 Charakterystyka próby - wykształcenie Wykształcenie respondentów % ,2 11,0 8,7 15,2 9,8 22,4 28,6 29,2 26,3 34,1 35,9 42,9 15,1 31,3 32,1 27,3 30,1 19,5 48,7 24,4 29,1 30,0 15,3 18,9 Ogółem słupski gdański Gdańsk-Gdynia- osoby w wieku osoby w wieku Sopot produkcyjnym poprodukcyjnym wyższe średnie i policealne zasadnicze zawodowe podstawowe 16

17 Charakterystyka próby - niepełnosprawność Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności 82,7% brak odpowiedzi nie nie posiadam formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, ale jestem osobą niepełnosprawną tak 1,0% 14,1% 2,2% Rodzaj niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności 4,7% 13,2% 14,6% brak odpowiedzi 18,0% 5,3% brak odpowiedzi złożona (więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności) psychiczna fizyczna 29,3% 22,8% znaczna (I grupa inwalidzka) umiarkowana (II grupa inwalidzka) lekka (III grupa inwalidzka) 58,8% sensoryczna 33,3% 17

18 Charakterystyka próby czy jest obecnie Czy jest Pan(i) obecnie? osobą pracującą 47,3 emeryt, rencista 29,2 osoba bezrobotna, niepracująca 18,6 osoba ucząca się, studiująca 13,8 Ogółem % 18

19 Aktywność ekonomiczna - wyniki 19

20 Aktywność ekonomiczna staż pracy Staż pracy w latach (wyniki dla ogółu) średnia trymowana* lat ,9 10,7 0 Staż pracy ogółem Staż pracy w obecnej firmie / instytucji *Średnia trymowana oznacza średnią obliczoną po odjęciu 5% skrajnie wysokich oraz 5% skrajnie niskich wartości podanych przez respondentów 20

21 Aktywność ekonomiczna stosunek do pracy Podział badanych ze względu na stosunek do pracy ogół respondentów i osoby w wieku produkcyjnym (z wyłączeniem studentów, emerytów i rencistów) % , ,2 12,5 bierny zawodowo 60 9,5 bezrobotny 40 70, ,3 pracujący 0 Ogół respondentów Osoby w wieku produkcyjnym 21

22 Aktywność ekonomiczna stosunek do pracy Podział badanych ze względu na stosunek do pracy ogół respondentów % ,2 42,9 45,2 41,0 51,0 34,7 bierny zawodowo ,5 13,1 9,0 8,1 9,6 9,5 bezrobotny 20 47,3 44,0 45,8 50,9 39,4 55,8 pracujący 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk-Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna Podział badanych ze względu na stosunek do pracy - osoby w wieku produkcyjnym % ,7 16,6 12,4 20,3 24,6 10,1 12,5 17,1 12,1 13,2 9,3 11,8 bierny zawodowo bezrobotny 40 70,8 66,3 67,6 77,6 62,2 78,9 20 pracujący 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk-Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna 22

23 Aktywność ekonomiczna źródła utrzymania % 60 główne źródło utrzymania respondenta 40 41, ,7 13,8 0 % 60 58,1 5,3 6,6 2,1 3,2 3,5 1 2,2 1,5 5,1 dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego 40 główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego 53 25,5 20 4,6 0 praca najemna 20,9 emerytura 8,9 1,6 7,3 praca na własny rachunek poza rolnictwem 8,8 8,6 5,6 5,5 3,2 3,7 7,2 1,1 2,1 2,5 5,6 4,5 1,4 3,4 3 0,8 0,7 1,6 renta z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzka) zasiłek rodzinny 5,5 4,5 1 praca na renta z innychoszczędności zasiłek dla inne własny rachunek w rolnictwie przyczyn bezrobotnychniezarobkowe źródło 0,6 brak dochodów 23

24 Aktywność ekonomiczna źródła utrzymania formy aktywne i bierne % ,6 główne źródło utrzymania respondenta % ,9 4,1 dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego 52, , ,7 64, , ,7 0 aktywne formy bierne formy brak dochodów 0 aktywne formy bierne formy 0,6 brak dochodów 24

25 Aktywność ekonomiczna dochody Dochód respondenta ogółem 8,7% 10,6% odmowa odpowiedzi 9,4% 0 PLN 13,8% PLN PLN 9,6% PLN 18,2% PLN 17,1% 12,6% PLN powyżej 2000 PLN Dochód gospodarstwa domowego ogółem 9,8% 15,2% odmowa odpowiedzi 5,2% 0,6% nie wiem/trudno powiedzieć 0 PLN 18,5% PLN PLN 18,4% PLN 15,3% 17,1% PLN powyżej 3000 PLN Ocena dochodów 1,1% 0,9% 12,6% 35% nie wiem/ trudno powiedzieć brak odpowiedzi pozwalają na więcej niż zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstwa 50,5% wystarczają tylko na podstawowe potrzeby gospodarstwa nie wystarczają na podstawowe potrzeby gospodarstwa 25

26 Osoby pracujące i pracownicy najemni - wyniki 26

27 Osoby pracujące Czy w ciągu ostatniego tygodnia wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek, badź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej lub pracował(a) jako wolontariusz(ka)? ogół respondentów tak 52,8% 45,4% tak, ale czasowo nie pracuję z powodu choroby, urlopu, itp., ale mam pracę nie 1,8% Czy w ostatnim tygodniu wykonywał(a) Pan(i) pracę jako osoby obecnie pracujące % ,9 4,8 3,0 0,6 4,3 1,8 4,7 3,9 5,4 5,5 13,4 13,0 10,4 9,8 16,5 83,9 83,3 16,2 78,9 78,8 74,1 75,5 brak odpowiedzi wolontariusz pomagający członek rodziny pracodawca (zatrudniający pracowników najemnych) 60 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna pracujący na własny rachunek (nie zatrudniający pracowników) pracownik najemny 27

28 Pracownicy najemni Czy Pana(i) firma/instytucja to...? pracownicy najemni 1,8% 1,1% 35,5% nie wiem organizacja pozarządowa instytucja publiczna 62% firma prywatna Na jaką umowę jest Pan(i) zatrudniony(a)? pracownicy najemni 3,6% inna 1% 1,6% 5,6% umowa o dzieło pracuję bez umowy umowa zlecenie 60% 27% umowa na czas określony umowa na czas nieokreślony 28

29 Pracownicy najemni Jakie są Pana(i) zdaniem największe dolegliwości na Pana(i) stanowisku pracy? (możliwość wskazania 5 najważniejszych elementów) pracownicy najemni zbyt niskie pensje w stosunku do tego, ile zarabia się na podobnym stanowisku w innych firmach 46,7 za dużo pracy 25,6 brak możliwości awansu brak wyposażenia w odpowiedni sprzęt 23,1 25,5 biurokracja 19,2 niepewność, czy nadal będę miał(a) pracę w swojej firmie 18,1 rutyna, monotonia zła organizacja pracy 13,1 15,9 za dużo zmian na raz plotki wśród pracowników 12,8 11,2 niepewność co do zamiarów przełożonych złe, szkodliwe warunki pracy, nieprzestrzeganie przepisów BHP 10,7 9,9 brak dolegliwości 6, % 29

30 Jak znaleźć pracę? - wyniki 30

31 Jak znaleźć pracę? Co najbardziej pomaga w znalezieniu atrakcyjnej pracy (możliwość wskazania 3 najważniejszych elementów) ogół respondentów wykształcenie, posiadanie zawodu 53,6 doświadczenie zawodowe 41,6 znajomości, układy młody wiek znajomość języków obcych 21,1 23,9 27,1 umiejętność autoprezentacji, komunikatywność inteligencja, zdolności atrakcyjny wygląd własna przedsiębiorczość szczęście, przypadek wytrwałość, motywacja, chęć znalezienia pracy mieszkanie w dużym mieście spryt, cwaniactwo bycie mężczyzną bycie kobietą coś innego trudno powiedzieć 14,5 12,9 10,8 9,1 7,4 6,6 6,4 4,4 2,7 1,0 7,4 Ogółem 3, % 31

32 Jak znaleźć pracę? W jak dużej maksymalnie odległości może znajdować się nowe miejsce pracy, by był(a) Pan(i) skłonna przyjąć propozycję i dojeżdżać do pracy? - średnia trymowana ogół respondentów km ,0 30,3 31,7 28,1 23,9 36,4 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia-Sopot kobieta mężczyzna Jakie musiałoby być minimalne wynagrodzenie, aby był(a) Pan(i) skłonna się przeprowadzić ze względu na pracę (biorąc pod uwagę Pan(i) obecną sytuację rodzinną) średnia trymowana ogół respondentów zł ,5 2520,2 2613,6 3629,8 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia-Sopot 2588,4 kobieta 3339,8 mężczyzna 32

33 Jak znaleźć pracę? W jaki sposób znalazł(a) Pan(i) obecną pracę (możliwość wskazania jednej odpowiedzi) ogół respondentów W jaki sposób szuka Pan(i) pracy? (możliwość wskazania wszystkich odpowiedzi) ogół respondentów za pośrednictwem rodziny i znajomych 50,5 za pośrednictwem rodziny, znajomych 57,4 wysłałe(a)m swoje CV do pracodawcy, bezpośredni kontakt z pracodawcą 16,9 za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy 42,8 samozatrudnienie, założenie własnej firmy 8,0 czytanie i odpowiadanie na ogłoszenia pojawiające się w prasie lokalnej, radiu i telewizji 38,2 za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy 6,3 czytanie i odpowiadanie na ogłoszenia pojawiające się w Internecie na portalach pracy 20,4 byłem(am) tam na praktykach/stażu 5,3 bezpośredni kontakt z pracodawcą, przeglądanie stron www pracodawców i wysyłanie ofert 19,1 odpowiadając na ogłoszenie w prasie lokalnej (w radiu, telewizji) 4,4 czytanie i odpowiadanie na ogłoszenia pojawiające się w prasie ogólnopolskiej 9,7 otrzymanie propozycji od pracodawcy 2,3 zamieszczanie ogłoszeń w Internecie na portalach pracy 8,3 odpowiadając na ogłoszenie z Internetu z portalu pracy 1,4 Ogółem poprzez agencje doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy, kluby pracy 6,0 Ogółem % % 33

34 Jak znaleźć pracę? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w 2006 roku) otrzymał(a) Pan(i) ofertę pracy, której Pan(i) nie przyjął(ęła)? ogół respondentów 80,8% 7,8% 11,3% nie tak brak odpowiedzi lp stanowisko liczebność 1 handlowiec, sprzedawca 69 2 praca fizyczna 52 3 budownictwo 51 4 kierownik 43 5 kierowca 34 6 nauczyciel 31 7 barman, kelner 26 8 stolarz 20 9 sprzątaczka, konserwator praca biurowa mechanik operator maszyn praca za granicą rzemieślnicy kucharz księgowość bankowość i finanse spawacz ekspedient, kasjer inżynier krawiec, szewc magazynier kontrola jakości specjalista - uniwersyteckie dyrektor akwizytor, telemarketer monter informatyk urzędnik, pracownik administracji promocje ochroniarz opieka ubezpieczenia i nieruchomości pielęgniarka 10 34

35 Osoby bezrobotne, niepracujące - wyniki 35

36 Osoby bezrobotne, niepracujące Czy obecnie jest Pan(i) osobą bezrobotną, niepracującą? wszyscy respondenci vs respondenci w wieku produkcyjnym, bez studentów, emerytów i rencistów % , ,7 nie ,7 30,3 tak 0 Wszyscy respondenci Osoby w wieku produkcyjnym 36

37 Osoby bezrobotne, niepracujące Jak długo jest Pan(i) osobą bezrobotną, niepracującą? osoby bezrobotne, niepracujące % ,8 38,7 13,2 13,6 15,9 16,5 12,6 18,4 Wszyscy respondenci 12,7 18,5 Osoby w wieku produkcyjnym 5 lat i dłużej 3 4 lata 1 rok 2 lata od 7 do 12 miesięcy do 6 miesięcy 37

38 Migracja zarobkowa - wyniki 38

39 Migracja zarobkowa Praca za granicą w 2006 r. i planowane wyjazdy w 2007 i 2008 r. ogół respondentów % ,7 91,8 4,3 8,2 praca w 2006 r. planowane wyjazdy w 2007 i 2008 r. nie tak 39

40 Migracja zarobkowa Miejsce pracy osoby, które pracowały za granicą lub planują wyjazdy lp miejsce pracy 2006 r r 1 Niemcy 32,5% 19,1% 2 Anglia 19,2% 33,5% 3 Norwegia 6,6% 9,8% 4 Francja 5,8% 6,0% 5 Szwecja 5,0% 5,0% 6 USA 4,3% 4,4% 7 Holandia 3,6% 5,5% 8 Włochy 3,0% 2,1% 9 Irlandia 3,0% 10,8% 10 Belgia 2,2% 0,7% 11 Dania 2,2% 3,0% 12 Hiszpania 1,8% 2,2% 13 Islandia 0,4% 0,5% 14 inne 8,5% 1,4% 15 brak odpowiedzi 2,4% 1,5% 16 trudno powiedzieć 3,1% 40

41 Migracja zarobkowa Miejsce pracy podregiony osoby, które pracowały za granicą w 2006 r. Niemcy Anglia Holandia Francja Dania Irlandia Hiszpania Szwecja Norwegia Belgia USA Włochy 49,6 39,7 19,6 10,5 24,1 19,7 9,1 1,2 2,8 4,8 1,3 9,6 4,4 1,6 1,7 4,2 4,4 1,4 3,6 2,4 0,6 3,5 7,2 4,1 2,5 6,7 8,5 2,4 0,2 słupski 3,6 2,3 1,1 gdański 7,5 1,1 Gdańsk-Gdynia-Sopot 3,0 3, %

42 Migracja zarobkowa Ilość miesięcy przepracowanych za granicą - osoby, które pracowały za granicą w 2006 r. 27,2% 3,0% brak odpowiedzi do 3 miesięcy 47,9% 3-6 miesięcy 21,9% dłużej niż 6 miesięcy % ,0 2,0 5,0 5,8 2,1 47,9 56,0 49,3 43,4 21,9 27,2 23,9 20,1 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot 54,3 45,7 18,7 23,3 24,3 15,0 30,1 28,2 24,9 28,0 kobieta mężczyzna brak odpowiedzi do 3 miesięcy 3-6 miesięcy dłużej niż 6 miesięcy 42

43 Migracja zarobkowa Czy była to praca legalna, czy na czarno? osoby, które pracowały za granicą w 2006 r. 3,3% 28,0% brak odpowiedzi na czarno 68,7% legalna % ,3 0,6 2,2 5,2 6,5 2,2 28,0 24,2 31,4 27,3 23,2 42,4 brak odpowiedzi ,7 75,2 66,4 67,4 51,1 74,6 na czarno 0 Ogółem słupski gdański Gdańsk- Gdynia- Sopot kobieta mężczyzna legalna 43

44 Szkolenia i studia - wyniki 44

45 Szkolenia Czy w ciągu najbliższych 2 lat chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach/kursach? nie 55,7% tak 44,3% 45

46 Szkolenia W jakich szkoleniach chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć? językowe 50,5 informatyczne, IT prawo jazdy 30,1 29,6 zarządzanie firmą z księgowości, finansów i administracji umiejętności menedżerskie, zarządzanie kadrami, motywowanie marketing, reklama uprawnienia do obsługi urządzeń, maszyn tzw. miękkie umiejętności: negocjacje, prezentacje, autoprezentacja dotyczące aspektów prawnych sprzedażowe, obsługa klienta usługi gastronomiczno hotelarskie obsługa wózka jezdniowego obsługa kasy fiskalnej dotyczące budownictwa szkolenie BHP, PPOŻ produkcja i kontrola jakości inne 13,3 12,7 11,5 9,4 9,3 8,8 8,3 8,2 7,3 7,0 6,8 6,4 5,8 4,0 Ogółem 10, % 46

47 Studia Czy zamierza Pan(i) studiować? Jaki kierunek zamierza Pan(i) studiować? (pokazano tylko kierunki wskazane przez minimum 10 respondentów) nie 85,5% tak 14,5% 47

48 Moduł instytucjonalny 48

49 Organizacje pozarządowe 49

50 Organizacje pozarządowe Wielkość zatrudnienia 26,0% 0-9 pracowników 52,6% pracowników 3,0% pracowników 18,4% brak etatowych pracowników 50

51 Firmy/instytucje 51

52 Firmy/instytucje Wielkość zatrudnienia 0 (samozatrudnienie) 1-9 pracowników pracowników pracowników 0-9 pracowników pracowników 50 i więcej pracowników 250 i więcej pracowników 71,1% 4,0% 0,7% 4,0% 0,1% 24,1% 95,1% 0,8% 52

53 Firmy/instytucje Forma prawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 66,4 spółka cywilna instytucja państwowa/samorządowa spółka z o.o. 6,4 9,4 9,3 spółdzielnia 2,6 spółka jawna 2,1 spółka akcyjna 1,6 przedsiębiorstwo państwowe NZOZ - niewiadoma forma prawna spółka partnerska 1,2 0,3 0,1 firmy/instytucje inna 0, % 53

54 Firmy/instytucje Czy liczba pracowników i współpracowników w ostatnich 2 latach 10,9% 4,5% 1,2% 6,4% 10,7% 18,2% 7,5% wzrosła o więcej 10 % wzrosła o 1-10% pozostała bez zmian spadła o 1-10 % spadła o więcej niż 10% 69,7% nie wiem, trudno powiedzieć 54

55 Firmy/instytucje Plany dotyczące zatrudnienia i zwolnień % ,0 0, ,8 97, ,2 0 plany zatrudnienia w 2007 i ,2 plany zwolnienia w 2007 tak nie trudno powiedzieć 55

56 Firmy/instytucje - Osób, z jakich zawodów będą Państwo szukali w 2007 roku 56

57 Firmy/instytucje - Osób, z jakich zawodów będą Państwo szukali w 2008 roku 57

58 Firmy/instytucje Czy w ciągu najbliższych 2 lat planują Państwo szkolenia dla pracowników? 3,9% tak 45,7% 50,4% nie brak odpowiedzi Czy będą to szkolenia wewnętrzne czy szkolenia zewnętrzne? 3,2% 9,6% tylko szkolenia wewnętrzne 22,3% tylko szkolenia zewnętrzne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne 36,1% trudno powiedzieć 28,8% brak odpowiedzi 58

59 Firmy/instytucje Planowane szkolenia pracownicy umysłowi szkolenie BHP 65,2 sprzedażowe, obsługa klienta 29,6 informatyczne, IT tzw. miękkie umiejętności: negocjacje, prezentacje, autoprezentacja marketing, reklama z księgowości, finansów i administracji dotyczące aspektów prawnych umiejętności menedżerskie, zarządzanie kadrami, motywowanie, ocena językowe zarządzanie firmą obsługa kasy fiskalnej produkcja i kontrola jakości uprawnienia do obsługi urządzeń, maszyn dotyczące budownictwa prawo jazdy usługi gastronomiczno hotelarskie 18,3 17,1 16,4 15,5 13,2 11,5 10,8 9,6 7,1 4,1 3,1 3,0 2,9 1,7 pracownicy umysłowi % 59

60 Firmy/instytucje Planowane szkolenia pracownicy fizyczni szkolenie BHP 81,7 sprzedażowe, obsługa klienta 22,3 obsługa kasy fiskalnej uprawnienia do obsługi urządzeń, maszyn tzw. miękkie umiejętności: negocjacje, prezentacje, autoprezentacja marketing, reklama produkcja i kontrola jakości usługi gastronomiczno hotelarskie informatyczne, IT dotyczące budownictwa prawo jazdy językowe obsługa wózka jezdniowego 11,8 10,5 5,8 5,7 4,7 3,8 3,6 3,5 3,0 2,9 2,6 pracownicy fizyczni % 60

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Wskaźniki rezultatu długoterminowego (zwane dalej w skrócie wskaźnikami w niniejszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków 2012 Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon Czarnik Konrad Turek Aktywność zawodowa Polaków Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji pod kierunkiem URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Agnieszki Ajdyn Autorzy opracowania: Graficzne wykonanie wykresów Daniel Koźmiński

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo