WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r"

Transkrypt

1 WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY r

2 PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie ma swoją siedzibę w małej miejscowości Malachin, w gminie Czersk. Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Chojnicki. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie wchodzą: Technikum im. Augustyna Szpręgi, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Szkoła funkcjonuje ponad 50 lat. W 2010 roku miały miejsce uroczystości związane z pięćdziesięcioleciem szkoły: nadanie Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malachinie im. Augustyna Szpręgi, nadanie szkole sztandaru, uroczystość otwarcia sali sportowej i kompleksu boisk w ramach programu,,moje Boisko ORLIK 2012 i powiatowej inauguracji roku szkolnego 2010/2011.

4 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. UCZNIOWIE

5 W roku szkolnym 2013/2014 w ZSP w Malachinie uczy się 412 uczniów w 18 oddziałach. 61 % stanowią mężczyźni. 60% uczniów mieszka na ternach wiejskich, pozostałe 40% to mieszkańcy Czerska. Prawie 40% uczniów, z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin, korzysta ze stypendiów tzw. socjalnych. Ponad 90% uczniów dojeżdża do szkoły. 8% uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w tym Lp. nazwa zawodu ilość mężczyzn 1 blacharz samochodowy cukiernik elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk fryzjer kamieniarz kucharz mechanik pojazdów samochodowych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie murarz murarz-tynkarz obuwnik operator maszyn przemysłu spożywczego piekarz rolnik sprzedawca stolarz ślusarz tapicer wędliniarz technik ekonomista technik informatyk Ogółem uczniów w szkole

6 Zasadnicza szkoła zawodowa liczy 281 uczniów, 70% mężczyzn, 14 oddziałów, w tym zasadnicza szkoła zawodowa specjalna - 25 uczniów, 3 oddziały. Kształcenie w pełnym zakresie w odbywa się w zawodzie sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz stolarz, kucharz, w pozostałych zawodach: uczniowie z oddziałów wielozawodowych wiedzę i umiejętności zakresu kształcenia zawodowego zdobywają na kursach dokształcania zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach i Tczewie. Wszyscy uczniowie kształcący się w zasadniczej szkole zawodowej są jednocześnie pracownikami młodocianymi. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w 117 zakładach pracy. Technikum uczniów ( tego 43% to mężczyźni) 4 oddziały ( technik informatyk 53 uczniów, technik ekonomista 78 uczniów)

7 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 2. NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSUGI

8 W ZSP w Malachinie pracuje 38 nauczycieli, w tym : 28 pełnozatrudnionych, 10 niepełnozatrudnionych, 37 nauczycieli ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 24 dyplomowanych, 9 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta. W ZSP w Malachinie zatrudnionych jest 10 pracowników administracji i obsługi na 8,25 etatu.

9 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 3. BAZA SZKOŁY

10 1. Budynek główny szkoły, w którym mieści się: 10 sal dydaktycznych ( w tym 2 sale komputerowe z 15 stanowiskami, 1 sala z 20 laptopami i 10 kasami fiskalnymi) wszystkie sale wyposażone są w projektory multimedialne i ekrany, w 4 salach sę zainstalowane tablice interaktywne, pokój nauczycielski, toalety dla dziewcząt, toalety dla chłopców, pomieszczenia dla opiekunów boisk Orlik, pomieszczenia biurowe ( sekretariat, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego, głównej księgowej, toalety), pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi, kotłownia,

11 2. Budynek tzw. starej szkoły ( budynek z końca XIX wieku, po generalnym remoncie w roku), w którym znajduje się biblioteka szkolna z tzw. centrum multimedialnym i czytelnią, 1 sala komputerowa z 16 stanowiskami, 2 sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne, pomieszczenie na potrzeby pielęgniarki, oraz 2 sale dydaktyczne, pomieszczenie gospodarcze i toalety dla uczniów szkoły fili szkoły podstawowej w Malachinie,

12 3. Sala sportowa z zapleczem socjalnym, ( szatnie, toalety, prysznice, salka korekcyjna, magazynek sprzętu sportowego) i 1 salka dydaktyczna wyposażona w projektor multimedialny i dostęp do internetu, pokój z zapleczem socjalnym dla nauczycieli WFu 4. Boiska Orlik do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz z bieżnia tartanowa, 5. Przyszkolny ogródek dendrologiczny 6. Parkingi, w tym jeden wygospodarowany i uzdatniony na wydzierżawionym terenie, 7. Wewnętrzna droga wjazdowa - utwardzona i wyłożona płytami typu jumbo 8. Monitoring szkolny 9. Programy komputerowe na potrzeby organizacji pracy szkoły i księgowości : ZUS Płatnik, e-pfron, VULCAN OPTIVUM( księgowość, inwentarz, płace, świadectwa,sekretariat, arkusz organizacyjny, mol, ) VULCAN SIGMA Home Banking, SJO Bestia, analizator matur Progmnan

13 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 3. PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W WIZJI SZKOŁY I GŁÓWNYCH CELACH ROZWOJU SZKOŁY W OSTANICH DWÓCH LATACH

14 1. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (powyżej średniej województwa i kraju) 2. I miejsce w półfinale wojewódzkim XIII Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców ( r Czersk) i w r, 4 miejsce w województwie w XIII i XIV Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Piłce ręcznej chłopców ( r i r Kwidzyn) Udział uczniów w powiatowym projekcie Kibicuję bezpiecznie organizowanym w ramach programu Razem bezpieczniej, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z tego szkolenia, wyjazdy na mecze, zwiedzanie obiektów sportowych 3. Wysoki stopień realizacji wymagań w ewaluacji zewnętrznej. W ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w roku 2013 przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malachinie obie szkoły uzyskały wysoki stopień realizacji wymagań w obszarach efekty i zarządzanie (każda ze szkół w 7 badanych wymaganiach osiągnęła wysoki stopień spełnienia 6 wymagań litera B, jedno wymaganie litera C.)

15 4. Współpraca międzynarodowa z BBS START GmBH Ludwigslust. Od 2008 roku miało miejsce ponad 14 wizyt i wymian młodzieży. W czerwcu 2013 roku wizyta wicestarosty Ludwigslust- Parchim i szefa BBS Start Gmbh w ZSP w Malachinie, r wyjazd młodzieży ZSP na praktyki do Niemiec do Ludwigslust, w kwietniu 2014r kolejny wyjazd młodzieży do Ludwigslust 5. Działalność charytatywna : a) szkolne akcje krwiodawstwa ( 4 akcje rocznie, a od 2008 roku już 24, w sumie uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci oddali ponad 390 litrów krwi), W roku szkolnym akcje krwiodawstwa 10.10, 9.01 i b) w 2013 roku akcja charytatywna Pomoc dla Bartka ( zbiórka pieniędzy na rehabilitacje poszkodowanego w wypadku drogowym absolwenta szkoły) c) coroczne akcje Wigilia. W 2012roku w 12 tej akcji przygotowano 220 paczek dla dzieci, w tym z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kartuzach, w 2013 roku przygotowano 140 paczek, które zostały wręczone dzieciom w czasie Jasełek r. ( pieniądze na paczki młodzież zdobywa sprzedając na terenie szkoły swoje prace i wyroby np. kartki świąteczne, ciastka, kanapki, gofry, a także myjąc samochody itp. organizując mecze i koncerty charytatywne) d) luty 2014 rok - 3 miejsce w IX edycji Konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza organizowanego przez Klub Rotaract Trójmiasto. Do konkursu zgłoszono projekt: Aktywne weekendy, którego beneficjentami są uczniowie, wraz z rodzicami, klas 1-3 szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku- filia w Malachinie.W 2012 roku I miejsce w VII edycji Konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza Do konkursu zgłoszono projekt: Szansa dla wszystkich razem zwiedzamy stolicę, którego beneficjentami byli uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W poprzednich latach uczniowie z ZSP z Malachina wygrali III i V edycję w/w konkursu i za pieniądze z nagrody oraz pozyskane od sponsorów zorganizowali 3 zimowiska dla dzieci z Malachina i Mokrego.

16 6. Od września 2011 do czerwca 2013 realizacja innowacji pedagogicznej o nazwie e-doświadczenia w fizyce, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, nazwa działania :3.3 Poprawa jakości kształcenia, we współpracy z Politechniką Gdańska 7. Działalność profilaktyczna np do tygodniowa akcja poświęcona zdrowemu odżywianiu pt. Jestem tym co jem. Coroczne tygodnie profilaktyki, w 2013 roku Noc i tydzień profilaktyki 8. W latach udział w warsztatach Euro wolontariat- ciekawy start w dorosłe życie ( Eurodesk Polska, MEN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), udział w akcja Dni dla ziemi w powiecie chojnickim, itp 9. Udział uczniów szkoły w realizacji projektu strukturalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy, w którym uczestniczą szkoły zawodowe powiatu chojnickiego, z tego projektu - udział w szkoleniach, kursach prawa jazdy, wycieczkach dydaktycznych, targach pracy, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

17 PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI

18 Modernizacja kształcenia zawodowego, obejmująca między innymi zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nową podstawę programową kształcenia w zawodach, zmiany w systemie egzaminów zawodowych, rozpoczęła się 1 września 2012 r. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, tak jak i we wszystkich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, po 1 września 2012 r. roku rozpoczęliśmy kształcenie w pierwszych klasach w zawodach według nowej klasyfikacji, według nowej podstawy programowej, z wykorzystaniem zmodyfikowanych na potrzeby naszej szkoły programów nauczania opracowanych przez KOWEZIU i wydawnictwo Helion. W tej kwestii reforma szkodnictwa zawodowego została w 100% wdrożona. Przed nami we wrześniu pierwsze egzaminy w klasyfikacjach A. 35 i E.12 W związku z tym, że celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk, które mają miejsce w naszej szkole w związku z wdrażaniem reformy szkolnictwa zawodowego, pominę te kwestie, które nie są jeszcze dopracowane, budzą wątpliwości nauczycieli, pracodawców, uczniów i rodziców lub utrudniają pracę i naukę.

19 Reforma kształcenia zawodowego wymusiła, w dobrym tego słowa znaczeniu, aktywność na wielu płaszczyznach. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, celem skuteczniejszego i efektywnego wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego od 2012 roku między innymi: 1. zintensyfikowano współpracę z pracodawcami 2. poszerzono zakres działań doradztwa zawodowego 3. pozyskano, doskonalono oraz wyposażono w nowoczesne narzędzia pracy kadrę nauczycielską, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych 4. realizowano projekty tzw. unijne celem wsparcie modernizacji kształcenia zawodowego 5. podjęto wiele działań promujących szkołę, a co za tym idzie - szkolnictwo zawodowe

20 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 1. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

21 Szkoła współpracuje z 107 pracodawcami (uczniowie naszej szkoły zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu w ramach umów o pracę, a uczniowie technikum - ekonomiści i informatycy w ramach umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą ). Możemy podać wiele przykładów, że współpraca rozwija się coraz lepiej i jest bardziej efektywna np.: 1) udział pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych np. konkursy, wycieczki dydaktyczne, 2) wsparcie finansowe działań szkoły w tym akcji charytatywnych, zakup nagród dla najlepszych uczniów, pomocy dydaktycznych itp. 3) udział pracodawców w uroczystościach szkolnych np. na zakończenie edukacji uczniów ZSZ 4) udział w dniach otwartych szkoły jest to forma promocji i reklamy zarówno zakładów pracy jak i szkoły, 5) udział pracodawców (na zaproszenie szkoły) w powiatowych targach edukacyjnych, 6) konsultowanie programów nauczania 7) utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki z informacjami dla pracodawców np. o terminach kursów itp. 8) coroczne plenarne zebrania z pracodawcami 9) prowadzenie kursów i konsultacji dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia zawodowego ( Spółdzielnia Inwalidów Równość w Czersku) 10)wsparcie ze strony pracodawców międzynarodowej współpracy ZSP w Malachinie z BBS START GmBH Ludwigslust ( szczególnie p. p. Piotr Olszowy, Janusz Elak, Piotr Czapiewski, Roma Sijka) między innymi poprzez umożliwienie młodzieży z Niemiec odbywania praktyk w ich zakładach, udział w spotkaniach w czasie wizyt gości z Niemiec. Od 2008 roku miało miejsce ponad 14 wizyt i wymian młodzieży. W czerwcu 2013 roku wizyta wicestarosty Ludwigslust-Parchim i szefa BBS Start Gmbh w ZSP w Malachinie, r wyjazd młodzieży ZSP na praktyki do Niemiec do Ludwigslust, kolejny wyjazd odbędzie się w dniach r.

22 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 2. SZKOLNE DORADZTWO ZAWODOWE

23 1. Konsultacje, diagnozowanie itp. osoba odpowiedzialna- nauczyciel po studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego, funkcję tę pełni społecznie 2. Aktywizacja zawodowa uczniów: stała współpraca z Urzędem Pracy, zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Urzędu Pracy celem nabrania umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, zorganizowanie spotkań z doradcą zawodowym z PUP, zorganizowanie warsztatów przygotowujących uczniów do startu zawodowego, w ramach programu absolwent na rynku pracy, udział w targach Akademus i Targach Pracy osoba odpowiedzialna: kierownik szkolenia praktycznego zgodnie z zakresem obowiązków i nauczyciel doradca zawodowy społecznie. 3. Doradztwo zawodowe w ZSP w Malachinie jest realizowane również poprzez udział szkoły w projektach tzw. unijnych przewidujących zajęcia z doradztwa zawodowego, osoba realizująca te zajęcie w ZSP w Malachnie nauczyciel doradca zawodowy

24 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 3. POZYSKANIE, DOSKONALENIE ORAZ WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRACY KADRY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

25 1) Pozyskanie nauczyciela - inżyniera z 10 letnim doświadczeniem zawodowym praktycznym (praca w warsztacie samochodowym, kierownik transportu, kierownik produkcji) do przedmiotów zawodowych mechanicznych, nauczyciel obecnie w trakcie kierunkowych uzupełniających studiów magisterskich

26 2) Doskonalenie, celem przygotowania i wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego a) Członkowie Rady pedagogicznej przeszli dwudniowe szkolenie poświęcone reformie szkolnictwa zawodowego, a następnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez promotorów Zmian w Kształceniu Zawodowym, nauczyciele przedmiotów zawodowych w ramach pracy zespołów w oparciu o nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania zaproponowali przedmiotowe programy ( w zawodzie kucharz przyjęto program KOWEZiU, w zawodach sprzedawca, technik ekonomista zmodyfikowano programy KOWEZiU, w zawodzie technik informatyk zmodyfikowano program wydawnictwa Helion). b) 50% nauczycieli przedmiotów zawodowych brało udział w Konferencjach dydaktycznometodyczne poświęconych reformie szkolnictwa zawodowego w tym: Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim", Tworzenie planu nauczania/rozkładu nauczania w oparciu o podstawę programową/program nauczania, organizowanych przez ODN Kuratorium Oświaty w Gdańsku KO Słupsk.

27 c) 4 nauczycieli zostało przeszkolonych z obsługi tablic interaktywnych oraz wykorzystania tabletów ipad w procesie dydaktycznym. d) 83 % ( 10 z 12) nauczycieli przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 przeszło szkolenie na egzaminatorów wg nowej formuły i uzyskało wpis na listę egzaminatorów OKE w Gdańsku. e) 2 nauczycieli przeszło szkolenie w zakresie obsługi i wykorzystania na lekcjach symulatora silnika spalinowego f) w ramach działań związanych z nadzorem pedagogicznym opracowano i wdrożono nowe formularze ewaluacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych dla nauczyciel i dla uczniów, formularze te uwzględniają między innymi ocenę stopnia realizacji podstawy programowej, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, wykorzystania pomocy dydaktycznych na zajęciach itp.

28 3) WYPOSAŻENIE NAUCZYCIELI W NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRACY ( poniżej wymienione narzędzia pracy są efektywnie wykorzystywane przez nauczycieli w czasie zajęć) a) 100% nauczycieli, w tym uczący przedmiotów zawodowych, zostało wyposażonych w laptopy i pendrive b) we wszystkich pomieszczeniach szkoły jest dostęp do internetu c) we wszystkich 14 salach dydaktycznych są projektory multimedialne, a w 4 salach lekcyjnych ponadto tablice interaktywne d) w grudniu 2013r z dodatkowych środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego zakupiono 20 laptopów do pracowni ekonomicznej

29 e) pozyskano lub zaktualizowano oprogramowanie specjalistyczne dla przedmiotów zawodowych oraz na potrzeby egzaminów w zawodach w tym: pakiet programów biurowych INSERT GT ( Rachmistrz, Subiekt, Rewizor, Gratyfikant) oraz program Płatnik ZUS - na potrzeby kształcenia w zawodzie technik ekonomista i sprzedawca program diagnostyczne w tym AUTO DATA w wersji DEMO- zawierające wszystkie dane i parametry pojazdów mechanicznych - na potrzeby kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych programy COREL DRAW 13 pozyskanie licencji na potrzeby kształcenia w zawodzie technik informatyk i organizacji egzaminów w tym zawodzie CISCO PACKET TRACER wirtualizacja sieci komputerowych, VIRTUAL BOX - program do wirtualizacji systemów operacyjnych ( Windows 7, 8, Windows Serwer, Linux, itp.) Pakiet programów do testowania urządzeń komputerowych ARTISTEER program do szybkiego projektowania stron internetowych, szablonów www oraz systemów do zarządzania treścią ( CMS). aktualizacja programów OFFICE na wszystkie stanowiska komputerowe w szkole zakupiono zestaw narzędzi do modernizacji, rekonfiguracji komputerów osobistych

30 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 4. WSPARCIE MODERNIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH REALIZACJA PROJEKTÓW.

31 1) projekt edukacyjny Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu, finansowany ze środków unijnych przez MEN w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, realizowany był przez 2 lata - do kwietnia 2013r.z udziałem 50 uczniów Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie ( zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego, kurs informatyki ECDL. Zajęcia prowadzone były w oparciu o platformę e-lerningową. 40 uczniów otrzymało certyfikaty ECDL. Uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali do Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na tzw. dni akademickie. W ramach projektu szkoła pozyskała 5 laptopów, 4 nauczycieli zostało przeszkolonych z obsługi tablic interaktywnych oraz wykorzystania tabletów ipad w procesie dydaktycznym. 2) z projektu DROGA KU PRZYSZŁOŚCI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ZSP w Malachinie w latach do dyspozycji szkoły pozostało 17 laptopów, z których obecnie korzystają nauczyciele do przygotowania i realizacji zajęć dydaktycznych

32 3) projekt: Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jednym z głównych celów realizacji tego projektu jest także trwałe powiązanie szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem pracy poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Działania ukierunkowane na ten cel obejmą przede wszystkim upowszechnienie dobrych praktyk współpracy szkół i placówek realizujących kształcenie zawodowe z pracodawcami oraz opracowanie rozwiązań zachęcających pracodawców do doposażenia bazy techno-dydaktycznej szkół i placówek. W trzyletnim projekcie, ( ) bierze udział 360 naszych uczniów Projekt obejmuje: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka obcego zawodowego (angielski lub niemiecki) dla uczniów klas trzecich w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (15 spotkań po 2 godziny lekcyjne) w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 udział uczniów w praktykach u pracodawców realizowanych zgodnie z opracowanymi standardami praktyk i praktycznej nauki zawodu dodatkowe warsztaty doradztwa zawodowego dla uczniów klas drugich w wymiarze 15 godzin lekcyjnych roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 udział uczniów w kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (kurs na prawo jazdy kat. B- 40 uczniów, kursy operatorów wózków widłowych 9 uczniów, kurs spawacza 3 uczniów, kurs wizażu- 3 uczennice )

33 udział w targach edukacyjnych, wyjazdy tzw. studyjne do Fabryki Porcelany Lubliana, do Auchan Gdańsk, a dzięki kontaktom NASZEJ szkoły z firmami z okolic Ludwigslust w kwietniu 2014r. 25 uczniów wyjedzie do Niemiec do Firmy Hansa-Wernera Mrowca TÜREN - UND FENSTERBAU wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zgodnie ze standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego. Nasza szkoła w 2013 roku została wyposażona w kasy fiskalne 6 sztuk, symulator systemów wtryskowych silników z zapłonem iskrowym, a obecnie jest w trakcie realizacji zamówienia na 20 zestawów komputerowych, 55 licencji oprogramowania Office Profesjonale, licencji autcad na 25 stanowisk

34 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 5. PROMOCJA SZKOŁY

35 Promocja szkoły, ma na celu zmianę wizerunku szkolnictwa zawodowego. Ma duże znaczenie w obszarze współpracy szkoły z pracodawcami, z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, innymi szkołami w tym okolicznymi gimnazjami, ale również w zakresie tworzenia dobrego klimatu wokół naszej wśród rodziców i ich dzieci, które stoją przed perspektywą wyboru dalszej ścieżki kształcenia i drogi zawodowej. Przekazując do mediów informacje chcemy by szkoła zawodowa faktycznie stała się szkołą pozytywnego wyboru. W ramach pozytywnej promocji, obejmującej wszystkie działania realizowane w szkole, która odbywa się za pośrednictwem strony internetowej szkoły lokalnej gazety internetowej gazety Czas Chojnic, Gazety Pomorskiej, e-meili wysyłanych do wybranych podmiotów, ale również w czasie spotkań z pracodawcami, rodzicami, uczniami, w kontaktach z przedstawicielami środowisk lokalnych itp. chcemy pokazać atrakcyjność naszej szkoły, a tym samym kształcenia zawodowego. Wymienione powyżej przykłady działań szkoły przyczyniają się do efektywnego i świadomego wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego. Są spójne z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego. Pierwszy sprawdzian skuteczności tych działań - już we wrześniu egzamin w kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, a później.kolejne egzaminy i jeszcze dużo pracy - by skutecznie przyczynić się do realizacji zamierzonych celów reformy szkolnictwa zawodowego. Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo