WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r"

Transkrypt

1 WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY r

2 PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie ma swoją siedzibę w małej miejscowości Malachin, w gminie Czersk. Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Chojnicki. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie wchodzą: Technikum im. Augustyna Szpręgi, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Szkoła funkcjonuje ponad 50 lat. W 2010 roku miały miejsce uroczystości związane z pięćdziesięcioleciem szkoły: nadanie Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malachinie im. Augustyna Szpręgi, nadanie szkole sztandaru, uroczystość otwarcia sali sportowej i kompleksu boisk w ramach programu,,moje Boisko ORLIK 2012 i powiatowej inauguracji roku szkolnego 2010/2011.

4 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. UCZNIOWIE

5 W roku szkolnym 2013/2014 w ZSP w Malachinie uczy się 412 uczniów w 18 oddziałach. 61 % stanowią mężczyźni. 60% uczniów mieszka na ternach wiejskich, pozostałe 40% to mieszkańcy Czerska. Prawie 40% uczniów, z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin, korzysta ze stypendiów tzw. socjalnych. Ponad 90% uczniów dojeżdża do szkoły. 8% uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w tym Lp. nazwa zawodu ilość mężczyzn 1 blacharz samochodowy cukiernik elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk fryzjer kamieniarz kucharz mechanik pojazdów samochodowych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie murarz murarz-tynkarz obuwnik operator maszyn przemysłu spożywczego piekarz rolnik sprzedawca stolarz ślusarz tapicer wędliniarz technik ekonomista technik informatyk Ogółem uczniów w szkole

6 Zasadnicza szkoła zawodowa liczy 281 uczniów, 70% mężczyzn, 14 oddziałów, w tym zasadnicza szkoła zawodowa specjalna - 25 uczniów, 3 oddziały. Kształcenie w pełnym zakresie w odbywa się w zawodzie sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz stolarz, kucharz, w pozostałych zawodach: uczniowie z oddziałów wielozawodowych wiedzę i umiejętności zakresu kształcenia zawodowego zdobywają na kursach dokształcania zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach i Tczewie. Wszyscy uczniowie kształcący się w zasadniczej szkole zawodowej są jednocześnie pracownikami młodocianymi. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w 117 zakładach pracy. Technikum uczniów ( tego 43% to mężczyźni) 4 oddziały ( technik informatyk 53 uczniów, technik ekonomista 78 uczniów)

7 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 2. NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSUGI

8 W ZSP w Malachinie pracuje 38 nauczycieli, w tym : 28 pełnozatrudnionych, 10 niepełnozatrudnionych, 37 nauczycieli ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 24 dyplomowanych, 9 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta. W ZSP w Malachinie zatrudnionych jest 10 pracowników administracji i obsługi na 8,25 etatu.

9 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 3. BAZA SZKOŁY

10 1. Budynek główny szkoły, w którym mieści się: 10 sal dydaktycznych ( w tym 2 sale komputerowe z 15 stanowiskami, 1 sala z 20 laptopami i 10 kasami fiskalnymi) wszystkie sale wyposażone są w projektory multimedialne i ekrany, w 4 salach sę zainstalowane tablice interaktywne, pokój nauczycielski, toalety dla dziewcząt, toalety dla chłopców, pomieszczenia dla opiekunów boisk Orlik, pomieszczenia biurowe ( sekretariat, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego, głównej księgowej, toalety), pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi, kotłownia,

11 2. Budynek tzw. starej szkoły ( budynek z końca XIX wieku, po generalnym remoncie w roku), w którym znajduje się biblioteka szkolna z tzw. centrum multimedialnym i czytelnią, 1 sala komputerowa z 16 stanowiskami, 2 sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne, pomieszczenie na potrzeby pielęgniarki, oraz 2 sale dydaktyczne, pomieszczenie gospodarcze i toalety dla uczniów szkoły fili szkoły podstawowej w Malachinie,

12 3. Sala sportowa z zapleczem socjalnym, ( szatnie, toalety, prysznice, salka korekcyjna, magazynek sprzętu sportowego) i 1 salka dydaktyczna wyposażona w projektor multimedialny i dostęp do internetu, pokój z zapleczem socjalnym dla nauczycieli WFu 4. Boiska Orlik do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz z bieżnia tartanowa, 5. Przyszkolny ogródek dendrologiczny 6. Parkingi, w tym jeden wygospodarowany i uzdatniony na wydzierżawionym terenie, 7. Wewnętrzna droga wjazdowa - utwardzona i wyłożona płytami typu jumbo 8. Monitoring szkolny 9. Programy komputerowe na potrzeby organizacji pracy szkoły i księgowości : ZUS Płatnik, e-pfron, VULCAN OPTIVUM( księgowość, inwentarz, płace, świadectwa,sekretariat, arkusz organizacyjny, mol, ) VULCAN SIGMA Home Banking, SJO Bestia, analizator matur Progmnan

13 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 3. PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W WIZJI SZKOŁY I GŁÓWNYCH CELACH ROZWOJU SZKOŁY W OSTANICH DWÓCH LATACH

14 1. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (powyżej średniej województwa i kraju) 2. I miejsce w półfinale wojewódzkim XIII Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców ( r Czersk) i w r, 4 miejsce w województwie w XIII i XIV Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Piłce ręcznej chłopców ( r i r Kwidzyn) Udział uczniów w powiatowym projekcie Kibicuję bezpiecznie organizowanym w ramach programu Razem bezpieczniej, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z tego szkolenia, wyjazdy na mecze, zwiedzanie obiektów sportowych 3. Wysoki stopień realizacji wymagań w ewaluacji zewnętrznej. W ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w roku 2013 przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malachinie obie szkoły uzyskały wysoki stopień realizacji wymagań w obszarach efekty i zarządzanie (każda ze szkół w 7 badanych wymaganiach osiągnęła wysoki stopień spełnienia 6 wymagań litera B, jedno wymaganie litera C.)

15 4. Współpraca międzynarodowa z BBS START GmBH Ludwigslust. Od 2008 roku miało miejsce ponad 14 wizyt i wymian młodzieży. W czerwcu 2013 roku wizyta wicestarosty Ludwigslust- Parchim i szefa BBS Start Gmbh w ZSP w Malachinie, r wyjazd młodzieży ZSP na praktyki do Niemiec do Ludwigslust, w kwietniu 2014r kolejny wyjazd młodzieży do Ludwigslust 5. Działalność charytatywna : a) szkolne akcje krwiodawstwa ( 4 akcje rocznie, a od 2008 roku już 24, w sumie uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci oddali ponad 390 litrów krwi), W roku szkolnym akcje krwiodawstwa 10.10, 9.01 i b) w 2013 roku akcja charytatywna Pomoc dla Bartka ( zbiórka pieniędzy na rehabilitacje poszkodowanego w wypadku drogowym absolwenta szkoły) c) coroczne akcje Wigilia. W 2012roku w 12 tej akcji przygotowano 220 paczek dla dzieci, w tym z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kartuzach, w 2013 roku przygotowano 140 paczek, które zostały wręczone dzieciom w czasie Jasełek r. ( pieniądze na paczki młodzież zdobywa sprzedając na terenie szkoły swoje prace i wyroby np. kartki świąteczne, ciastka, kanapki, gofry, a także myjąc samochody itp. organizując mecze i koncerty charytatywne) d) luty 2014 rok - 3 miejsce w IX edycji Konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza organizowanego przez Klub Rotaract Trójmiasto. Do konkursu zgłoszono projekt: Aktywne weekendy, którego beneficjentami są uczniowie, wraz z rodzicami, klas 1-3 szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku- filia w Malachinie.W 2012 roku I miejsce w VII edycji Konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza Do konkursu zgłoszono projekt: Szansa dla wszystkich razem zwiedzamy stolicę, którego beneficjentami byli uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W poprzednich latach uczniowie z ZSP z Malachina wygrali III i V edycję w/w konkursu i za pieniądze z nagrody oraz pozyskane od sponsorów zorganizowali 3 zimowiska dla dzieci z Malachina i Mokrego.

16 6. Od września 2011 do czerwca 2013 realizacja innowacji pedagogicznej o nazwie e-doświadczenia w fizyce, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, nazwa działania :3.3 Poprawa jakości kształcenia, we współpracy z Politechniką Gdańska 7. Działalność profilaktyczna np do tygodniowa akcja poświęcona zdrowemu odżywianiu pt. Jestem tym co jem. Coroczne tygodnie profilaktyki, w 2013 roku Noc i tydzień profilaktyki 8. W latach udział w warsztatach Euro wolontariat- ciekawy start w dorosłe życie ( Eurodesk Polska, MEN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), udział w akcja Dni dla ziemi w powiecie chojnickim, itp 9. Udział uczniów szkoły w realizacji projektu strukturalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy, w którym uczestniczą szkoły zawodowe powiatu chojnickiego, z tego projektu - udział w szkoleniach, kursach prawa jazdy, wycieczkach dydaktycznych, targach pracy, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

17 PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI

18 Modernizacja kształcenia zawodowego, obejmująca między innymi zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nową podstawę programową kształcenia w zawodach, zmiany w systemie egzaminów zawodowych, rozpoczęła się 1 września 2012 r. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, tak jak i we wszystkich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, po 1 września 2012 r. roku rozpoczęliśmy kształcenie w pierwszych klasach w zawodach według nowej klasyfikacji, według nowej podstawy programowej, z wykorzystaniem zmodyfikowanych na potrzeby naszej szkoły programów nauczania opracowanych przez KOWEZIU i wydawnictwo Helion. W tej kwestii reforma szkodnictwa zawodowego została w 100% wdrożona. Przed nami we wrześniu pierwsze egzaminy w klasyfikacjach A. 35 i E.12 W związku z tym, że celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk, które mają miejsce w naszej szkole w związku z wdrażaniem reformy szkolnictwa zawodowego, pominę te kwestie, które nie są jeszcze dopracowane, budzą wątpliwości nauczycieli, pracodawców, uczniów i rodziców lub utrudniają pracę i naukę.

19 Reforma kształcenia zawodowego wymusiła, w dobrym tego słowa znaczeniu, aktywność na wielu płaszczyznach. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, celem skuteczniejszego i efektywnego wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego od 2012 roku między innymi: 1. zintensyfikowano współpracę z pracodawcami 2. poszerzono zakres działań doradztwa zawodowego 3. pozyskano, doskonalono oraz wyposażono w nowoczesne narzędzia pracy kadrę nauczycielską, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych 4. realizowano projekty tzw. unijne celem wsparcie modernizacji kształcenia zawodowego 5. podjęto wiele działań promujących szkołę, a co za tym idzie - szkolnictwo zawodowe

20 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 1. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

21 Szkoła współpracuje z 107 pracodawcami (uczniowie naszej szkoły zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu w ramach umów o pracę, a uczniowie technikum - ekonomiści i informatycy w ramach umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą ). Możemy podać wiele przykładów, że współpraca rozwija się coraz lepiej i jest bardziej efektywna np.: 1) udział pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych np. konkursy, wycieczki dydaktyczne, 2) wsparcie finansowe działań szkoły w tym akcji charytatywnych, zakup nagród dla najlepszych uczniów, pomocy dydaktycznych itp. 3) udział pracodawców w uroczystościach szkolnych np. na zakończenie edukacji uczniów ZSZ 4) udział w dniach otwartych szkoły jest to forma promocji i reklamy zarówno zakładów pracy jak i szkoły, 5) udział pracodawców (na zaproszenie szkoły) w powiatowych targach edukacyjnych, 6) konsultowanie programów nauczania 7) utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki z informacjami dla pracodawców np. o terminach kursów itp. 8) coroczne plenarne zebrania z pracodawcami 9) prowadzenie kursów i konsultacji dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia zawodowego ( Spółdzielnia Inwalidów Równość w Czersku) 10)wsparcie ze strony pracodawców międzynarodowej współpracy ZSP w Malachinie z BBS START GmBH Ludwigslust ( szczególnie p. p. Piotr Olszowy, Janusz Elak, Piotr Czapiewski, Roma Sijka) między innymi poprzez umożliwienie młodzieży z Niemiec odbywania praktyk w ich zakładach, udział w spotkaniach w czasie wizyt gości z Niemiec. Od 2008 roku miało miejsce ponad 14 wizyt i wymian młodzieży. W czerwcu 2013 roku wizyta wicestarosty Ludwigslust-Parchim i szefa BBS Start Gmbh w ZSP w Malachinie, r wyjazd młodzieży ZSP na praktyki do Niemiec do Ludwigslust, kolejny wyjazd odbędzie się w dniach r.

22 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 2. SZKOLNE DORADZTWO ZAWODOWE

23 1. Konsultacje, diagnozowanie itp. osoba odpowiedzialna- nauczyciel po studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego, funkcję tę pełni społecznie 2. Aktywizacja zawodowa uczniów: stała współpraca z Urzędem Pracy, zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Urzędu Pracy celem nabrania umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, zorganizowanie spotkań z doradcą zawodowym z PUP, zorganizowanie warsztatów przygotowujących uczniów do startu zawodowego, w ramach programu absolwent na rynku pracy, udział w targach Akademus i Targach Pracy osoba odpowiedzialna: kierownik szkolenia praktycznego zgodnie z zakresem obowiązków i nauczyciel doradca zawodowy społecznie. 3. Doradztwo zawodowe w ZSP w Malachinie jest realizowane również poprzez udział szkoły w projektach tzw. unijnych przewidujących zajęcia z doradztwa zawodowego, osoba realizująca te zajęcie w ZSP w Malachnie nauczyciel doradca zawodowy

24 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 3. POZYSKANIE, DOSKONALENIE ORAZ WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRACY KADRY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

25 1) Pozyskanie nauczyciela - inżyniera z 10 letnim doświadczeniem zawodowym praktycznym (praca w warsztacie samochodowym, kierownik transportu, kierownik produkcji) do przedmiotów zawodowych mechanicznych, nauczyciel obecnie w trakcie kierunkowych uzupełniających studiów magisterskich

26 2) Doskonalenie, celem przygotowania i wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego a) Członkowie Rady pedagogicznej przeszli dwudniowe szkolenie poświęcone reformie szkolnictwa zawodowego, a następnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez promotorów Zmian w Kształceniu Zawodowym, nauczyciele przedmiotów zawodowych w ramach pracy zespołów w oparciu o nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania zaproponowali przedmiotowe programy ( w zawodzie kucharz przyjęto program KOWEZiU, w zawodach sprzedawca, technik ekonomista zmodyfikowano programy KOWEZiU, w zawodzie technik informatyk zmodyfikowano program wydawnictwa Helion). b) 50% nauczycieli przedmiotów zawodowych brało udział w Konferencjach dydaktycznometodyczne poświęconych reformie szkolnictwa zawodowego w tym: Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim", Tworzenie planu nauczania/rozkładu nauczania w oparciu o podstawę programową/program nauczania, organizowanych przez ODN Kuratorium Oświaty w Gdańsku KO Słupsk.

27 c) 4 nauczycieli zostało przeszkolonych z obsługi tablic interaktywnych oraz wykorzystania tabletów ipad w procesie dydaktycznym. d) 83 % ( 10 z 12) nauczycieli przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 przeszło szkolenie na egzaminatorów wg nowej formuły i uzyskało wpis na listę egzaminatorów OKE w Gdańsku. e) 2 nauczycieli przeszło szkolenie w zakresie obsługi i wykorzystania na lekcjach symulatora silnika spalinowego f) w ramach działań związanych z nadzorem pedagogicznym opracowano i wdrożono nowe formularze ewaluacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych dla nauczyciel i dla uczniów, formularze te uwzględniają między innymi ocenę stopnia realizacji podstawy programowej, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, wykorzystania pomocy dydaktycznych na zajęciach itp.

28 3) WYPOSAŻENIE NAUCZYCIELI W NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRACY ( poniżej wymienione narzędzia pracy są efektywnie wykorzystywane przez nauczycieli w czasie zajęć) a) 100% nauczycieli, w tym uczący przedmiotów zawodowych, zostało wyposażonych w laptopy i pendrive b) we wszystkich pomieszczeniach szkoły jest dostęp do internetu c) we wszystkich 14 salach dydaktycznych są projektory multimedialne, a w 4 salach lekcyjnych ponadto tablice interaktywne d) w grudniu 2013r z dodatkowych środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego zakupiono 20 laptopów do pracowni ekonomicznej

29 e) pozyskano lub zaktualizowano oprogramowanie specjalistyczne dla przedmiotów zawodowych oraz na potrzeby egzaminów w zawodach w tym: pakiet programów biurowych INSERT GT ( Rachmistrz, Subiekt, Rewizor, Gratyfikant) oraz program Płatnik ZUS - na potrzeby kształcenia w zawodzie technik ekonomista i sprzedawca program diagnostyczne w tym AUTO DATA w wersji DEMO- zawierające wszystkie dane i parametry pojazdów mechanicznych - na potrzeby kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych programy COREL DRAW 13 pozyskanie licencji na potrzeby kształcenia w zawodzie technik informatyk i organizacji egzaminów w tym zawodzie CISCO PACKET TRACER wirtualizacja sieci komputerowych, VIRTUAL BOX - program do wirtualizacji systemów operacyjnych ( Windows 7, 8, Windows Serwer, Linux, itp.) Pakiet programów do testowania urządzeń komputerowych ARTISTEER program do szybkiego projektowania stron internetowych, szablonów www oraz systemów do zarządzania treścią ( CMS). aktualizacja programów OFFICE na wszystkie stanowiska komputerowe w szkole zakupiono zestaw narzędzi do modernizacji, rekonfiguracji komputerów osobistych

30 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 4. WSPARCIE MODERNIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH REALIZACJA PROJEKTÓW.

31 1) projekt edukacyjny Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu, finansowany ze środków unijnych przez MEN w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, realizowany był przez 2 lata - do kwietnia 2013r.z udziałem 50 uczniów Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie ( zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego, kurs informatyki ECDL. Zajęcia prowadzone były w oparciu o platformę e-lerningową. 40 uczniów otrzymało certyfikaty ECDL. Uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali do Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na tzw. dni akademickie. W ramach projektu szkoła pozyskała 5 laptopów, 4 nauczycieli zostało przeszkolonych z obsługi tablic interaktywnych oraz wykorzystania tabletów ipad w procesie dydaktycznym. 2) z projektu DROGA KU PRZYSZŁOŚCI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ZSP w Malachinie w latach do dyspozycji szkoły pozostało 17 laptopów, z których obecnie korzystają nauczyciele do przygotowania i realizacji zajęć dydaktycznych

32 3) projekt: Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jednym z głównych celów realizacji tego projektu jest także trwałe powiązanie szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem pracy poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Działania ukierunkowane na ten cel obejmą przede wszystkim upowszechnienie dobrych praktyk współpracy szkół i placówek realizujących kształcenie zawodowe z pracodawcami oraz opracowanie rozwiązań zachęcających pracodawców do doposażenia bazy techno-dydaktycznej szkół i placówek. W trzyletnim projekcie, ( ) bierze udział 360 naszych uczniów Projekt obejmuje: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka obcego zawodowego (angielski lub niemiecki) dla uczniów klas trzecich w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (15 spotkań po 2 godziny lekcyjne) w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 udział uczniów w praktykach u pracodawców realizowanych zgodnie z opracowanymi standardami praktyk i praktycznej nauki zawodu dodatkowe warsztaty doradztwa zawodowego dla uczniów klas drugich w wymiarze 15 godzin lekcyjnych roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 udział uczniów w kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (kurs na prawo jazdy kat. B- 40 uczniów, kursy operatorów wózków widłowych 9 uczniów, kurs spawacza 3 uczniów, kurs wizażu- 3 uczennice )

33 udział w targach edukacyjnych, wyjazdy tzw. studyjne do Fabryki Porcelany Lubliana, do Auchan Gdańsk, a dzięki kontaktom NASZEJ szkoły z firmami z okolic Ludwigslust w kwietniu 2014r. 25 uczniów wyjedzie do Niemiec do Firmy Hansa-Wernera Mrowca TÜREN - UND FENSTERBAU wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zgodnie ze standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego. Nasza szkoła w 2013 roku została wyposażona w kasy fiskalne 6 sztuk, symulator systemów wtryskowych silników z zapłonem iskrowym, a obecnie jest w trakcie realizacji zamówienia na 20 zestawów komputerowych, 55 licencji oprogramowania Office Profesjonale, licencji autcad na 25 stanowisk

34 II. PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI 5. PROMOCJA SZKOŁY

35 Promocja szkoły, ma na celu zmianę wizerunku szkolnictwa zawodowego. Ma duże znaczenie w obszarze współpracy szkoły z pracodawcami, z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, innymi szkołami w tym okolicznymi gimnazjami, ale również w zakresie tworzenia dobrego klimatu wokół naszej wśród rodziców i ich dzieci, które stoją przed perspektywą wyboru dalszej ścieżki kształcenia i drogi zawodowej. Przekazując do mediów informacje chcemy by szkoła zawodowa faktycznie stała się szkołą pozytywnego wyboru. W ramach pozytywnej promocji, obejmującej wszystkie działania realizowane w szkole, która odbywa się za pośrednictwem strony internetowej szkoły lokalnej gazety internetowej gazety Czas Chojnic, Gazety Pomorskiej, e-meili wysyłanych do wybranych podmiotów, ale również w czasie spotkań z pracodawcami, rodzicami, uczniami, w kontaktach z przedstawicielami środowisk lokalnych itp. chcemy pokazać atrakcyjność naszej szkoły, a tym samym kształcenia zawodowego. Wymienione powyżej przykłady działań szkoły przyczyniają się do efektywnego i świadomego wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego. Są spójne z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego. Pierwszy sprawdzian skuteczności tych działań - już we wrześniu egzamin w kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, a później.kolejne egzaminy i jeszcze dużo pracy - by skutecznie przyczynić się do realizacji zamierzonych celów reformy szkolnictwa zawodowego. Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Gabriela Albertin Reforma obniżenia wieku obowiązku szkolnego w województwie pomorskim Poradnik MEN KO Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów RZEMIOSŁO to lubie 21-500 Biała Podlaska Ul. Warszawska 14 Tel. 83 342 38 12 E-mail: rzszgr@o2.pl Zajęcia praktyczne organizuje

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZY NA RYNEK PRACY

DROGOWSKAZY NA RYNEK PRACY DROGOWSKAZY NA RYNEK PRACY O WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRACODAWCAMI Beata Olczyk Dyrektor Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Poddębicach Praktykowane w szkole formy współpracy z pracodawcami Praktyki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Ul. Wrocławska 17 57-200 Ząbkowice Śląskie www.zszzabkowice.pl

Ul. Wrocławska 17 57-200 Ząbkowice Śląskie www.zszzabkowice.pl Ul. Wrocławska 17 57-200 Ząbkowice Śląskie www.zszzabkowice.pl 1906 r. Seminarium Nauczycielskie 1921 r. Szkoła Zawodowa 1945 r. budynek zajęty i przeznaczony na cele wojskowe 3.09.1947 r. inauguracja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Czas nauki: 4 lata Możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki zawodowe w Polsce i za

Czas nauki: 4 lata Możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki zawodowe w Polsce i za DOBRY ZAWÓD PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM TYPY SZKÓŁ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-PROFIL POLICYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TECHNIKUM KSZTAŁCI W ZAWODACH TECHNIK HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcja kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim. Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski

Działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcja kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim. Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski Działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcja kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Nasza została wzniesiona w 1967r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Od 1967r. do 1981r. był to Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: Technikum

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą Projekt MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego

Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego Poprawa stanu obiektów szkół zawodowych i zapewnienie dobrej infrastruktury sportowej Wysokość wydatków majątkowych na szkolnictwo zawodowe w latach

Bardziej szczegółowo

KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK

KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK Spotkanie w ramach KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK funkcjonującej w projekcie Praktyka czyni mistrza współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DO DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY Toruń, 4 grudzień 2014 r. Struktura próby badawczej - I etap monitorowania Typ szkoły woj. kujawsko-pomorskie ZSZ 26% Technikum 25% Szkoła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2012/2013 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2012/2013 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 202/203 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim. Perspektywa 2020

Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim. Perspektywa 2020 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020 1 Demografia w latach 2015-2023 w Powiecie Starogardzkim Rok szkolny 2015/ 2016 Liczba uczniów do rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013 opracowała: mgr Dorota Krawiec (lider przedmiotowego zespołu humanistycznego)

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie im. gen. Ludwika Czyżewskiego ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów tel., fax: 044 632 31 56 www.zsp3belchatow.pl sekretariat@zsp3belchatow.pl Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Malachinie. na rok szkolny 2011/2012

Regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Malachinie. na rok szkolny 2011/2012 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie Malachin ul. Główna 11 89-650 Czersk, / fax. (52) 398 60-88 www.malachin.szkolnictwo.pl, zsp_malachin@o2.pl Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2011 z dnia 19

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 2012/2013

Szkolne plany nauczania dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 2012/2013 ... /pieczątka szkoły/ Szkolne plany dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 01/013 dla - DWULETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, - TECHNIKUM, - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. TZ i ZSZ - ZAPREZENTOWANIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W CELU DOSTOSOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO WYMOGÓW RYNKU PRACY

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. TZ i ZSZ - ZAPREZENTOWANIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W CELU DOSTOSOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO WYMOGÓW RYNKU PRACY Jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, żadna droga Cię tam nie zaprowadzi" [Lewis Carrol] SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. TZ i ZSZ - ZAPREZENTOWANIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W CELU DOSTOSOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się jaką szkołę wybrać?

Zastanawiasz się jaką szkołę wybrać? Zastanawiasz się jaką szkołę wybrać? ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Stanisława Płoskiego ul. Kopernika 7 06-400 Ciechanów tel./fax. (023) 672 53 75 www.zst-ciechanow.pl e-mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ul. Ożarowska 71 Wola

ul. Ożarowska 71 Wola Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Wola Technikum nr 23 XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Technikum nr 23 im. F. Skarbka Oferta

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: , tel./fax:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: , tel./fax: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: 65 5114135, tel./fax: 65 5126466 www.zsp-koscian.pl KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH im. Tadeusza Kościuszki ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań Ewa Kuczyńska-Tomiło Konferencja - 14.06.2012 CEL PROJEKTU Celem ogólnym Projektu było przystosowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Ogólnopolski Ranking Techników 2015 W rankingu Techników zajmujemy: 11 MIEJSCE w województwie opolskim W rankingu głównym na 2007 szkół zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne 1 I LO Cieszyn 2 II LO Cieszyn 3 ZS Cieszyn 4 ZSB Cieszyn 5 ZST Cieszyn 6 ZSEG Cieszyn 7 ZPSWR Cieszyn 8 ZSPT Międzyświeć 9 ZSTiO Skoczów 10 ZSP Ustroń 11 ZSO Wisła 12 ZSGH Wisła 13 ZSP Istebna Kolorem

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Malachinie. na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Malachinie. na rok szkolny 2016/2017 Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: Regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie na rok szkolny 2016/2017 na podstawie: art. 20a art. 20f

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 3312/2017 w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2017/2018 szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU Podsumowanie projektu dla szkół zawodowych realizowany w latach 2012-2015 CEL STRATEGICZNY I PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHOJNICACH 2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZERSKU 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W CHOJNICACH 4 ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2014/2015 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2014/2015 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 204/205 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 Zmiany w szkole - zmiany kadrowe: nowi pracownicy na stanowiskach kierowniczych, informatyk, służba bhp, - nowe regulacje w zakresie prawa wewnątrzszkolnego (Statut,

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty 2016 informacja wstępna. Szczecin, dn r.

Reforma oświaty 2016 informacja wstępna. Szczecin, dn r. Reforma oświaty 2016 informacja wstępna Szczecin, dn. 05.07.2016 r. ZAŁOŻENIA REFORMY 8-letnia Szkoła Powszechna z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV Likwidacja Gimnazjów 4-letnie Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im dra Janusza Korczaka w Przemyślu. Przemyśl, 30.08 2012 r. Wprowadzenie Podstawa do określenia priorytetów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/16. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 15 września 2016 r.

Protokół Nr 12/16. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 15 września 2016 r. BR.0012.1.4.2016 Protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 15 września 2016 r. Porządek obrad: 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo