FIG. 3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 B60C 11/00 B60C 11/16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIG. 3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 B60C 11/00 B60C 11/16"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl6: B60C 11/00 B60C 11/16 Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi (54) i sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwślizgowymi (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 22/96 (73) Uprawniony z patentu: Tsuzuki Electric Corporation, Tokio, J P (72) Twórca wynalazku: Yasuhiro Tsuzuki, Tokio, JP (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 04/99 (74) Pełnomocnik: R o zb ick a Eleonora, IN TERPA T, Biuro Ochrony W łasności Intelektualnej ( 5 7 ) 1. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika, znamienna tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi człon przeciwpoślizgowy (1) z dużą ilością drutów (3a), umieszczony w części bieżnikowej (6) w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika (6a) z nawierzchnią drogi (R). FIG. 3 PL B1

2 Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi i sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi Zastrzeżenia patentowe 1. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika, znamienna tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi człon przeciwpoślizgowy (1) z dużą ilością drutów (3a), umieszczony w części bieżnikowej (6) w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika (6a) z nawierzchnią drogi (R). 2. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi umieszczonymi w warstwie bieżnika, znamienna tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi cylindryczny rowek (7), wykonany do określonej głębokości, w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika (6a) z nawierzchnią drogi (R) oraz umieszczony w nim człon przeciwpoślizgowy (1) z dużą ilością drutów (3a). 3. Opona według zastrz. 2, znamienna tym, że rowek (7) jest umieszczony w części bieżnikowej (6), przy czym końcowa część członu przeciwpoślizgowego (1) jest przymocowana do dna rowka (7). 4. Opona według zastrz. 2, znamienna tym, że rowek (7) wykonany jest na całej wysokości części bieżnikowej (6), przy czym przednia część końcowa każdego drutu (3a) członu przeciwpoślizgowego (1) jest zamocowana do części usytuowanej średnicowo bardziej wewnątrz, niż powierzchnia stykowa bieżnika (6a). 5. Opona według zastrz. 2, znamienna tym, że człon przeciwpoślizgowy (1) zawiera główny korpus (3), część pierścieniową (2) i element mocujący (10), umieszczone względem siebie współosiowo, przy czym część pierścieniowa (2) umieszczona jest wewnątrz elementu mocującego (10), a druty (3a) głównego korpusu (3) przechodzą przez otwór (2al) części pierścieniowej (2) i otwór (10b) elementu mocującego (10) z zaciskającą powierzchnią boczną (10a). 6. Opona według zastrz. 5, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i element mocujący (10) są połączone spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. 7. Opona według zastrz. 5, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i element mocujący (10) są połączone przez zaciskanie ze spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. 8. Opona według zastrz. 1, znamienna tym, że człon przeciwpoślizgowy (1) stanowi główny korpus (3) składający się z wielu drutów (3a), których jedne końce umieszczone są na stałe w części kołnierzowej (3b), która umieszczona jest współosiowo w części pierścieniowej (2) z otworem (2al) dla drutów (3a) i połączone z nią na stałe. 9. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że główny korpus (3) zawiera część kołnierzową (3b), utworzoną przez zgrzanie ze sobą części końcowych drutów (3a), z równoczesnym wystawieniem tej zgrzanej części w kierunku na zewnątrz. 10. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i część kołnierzowa (3b) są połączone spoiwem (4), po uprzednim ich złożeniu. 11. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i część kołnierzowa (3b) są połączone poprzez zaciskanie ze spoiwem (4), po uprzednim ich złożeniu. 12. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że druty (3a) mają przy temperaturze od -30 C do 120 C twardość 100 -s- 180 kg/mm2 według Vickersa oraz sprężystość zapewniającą ich powrót do stanu wyprostowanego po zgięciu pod kątem 180 C od stanu prostego, odporność na czynniki neutralne, kwasowe i alkaliczne, brak wykwitów, skrajnie małą chłonność wody i doskonałe właściwości nie zasysania wody. 13. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że druty (3a) są wykonane z materiału jednowłóknowego z żywicy termoplastycznej o twardości kg/mm2 według Yickersa.

3 Sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi, znamienny tym, że wytwarza się podciśnienie w wewnętrznej przestrzeni zasysającego wodę rowka (7), poprzez rozszerzanie i odkształcanie rowka (7) wykonanego w części bieżnikowej (6) opony podczas kontaktu z nawierzchnią drogi (R), zasysa się wodę usytuowaną pomiędzy nawierzchnią drogi (R) a powierzchnią bieżnika (6a) opony przez podciśnienie i równocześnie zatrzymuje się zassaną wodę pomiędzy wieloma drutami (3a), umieszczonymi w rowku (7), w wyniku czego powstaje siła przyczepności opony względem nawierzchni drogi (R) przez wytworzenie siły zasysania i przywierania oraz siły mrożenia pomiędzy powierzchnią bieżnika (6a) a nawierzchnią drogi (R), a także odprowadza się wodę zatrzymaną pomiędzy drutami (3a) w chwili, kiedy rowek (7) przemieszcza się do położenia utraty styku z nawierzchnią drogi (R), do części zewnętrznej opony, poprzez siłę przywracania kształtu rowka (7) i siłę odśrodkową wytwarzaną przez obrót opony. * * * Przedmiotem wynalazku jest opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi i sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi. Większość wypadków, którym ulegają pojazdy na zbitym śniegu, powodowana jest przez poślizg. Jest to spowodowane zmniejszeniem oporów tarcia pomiędzy oponą a nawierzchnią na oblodzonej powierzchni jezdni lub na zbitym śniegu, co znacznie pogarsza właściwości hamowania i kierowania pojazdem. Na terenach, gdzie zalega zbity śnieg, dba się o usuwanie śniegu z dróg i opracowuje się urządzenia służące do tego celu, jednakże w przypadku pojazdu narażonego na zmiany pogody, utrzymywanie zawsze dobrego stanu przyczepności do powierzchni drogi w każdym terenie jest praktycznie niemożliwe. Aby zapobiec poślizgom, oprócz dbałości o stan dróg wymagane jest stosowanie w pojeździe środków zapobiegających poślizgom. Dotychczas najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym poślizgowi, stosowanym w pojeździe w czasie zalegania śniegu, jest założenie opon z kolcami. Jednakże, ponieważ taka opona zawiera wiele wykonanych z metalu kolców zagłębionych w bieżniku opony, przy czym kolce te zostają wprowadzone w powierzchnię zbitego śniegu lub w oblodzoną nawierzchnię, aby zapewnić siłę chwytu, powstaje problem, że opona taka powoduje uszkodzenia nawierzchni zwykłej, suchej drogi i stanowi źródło skażenia pyłem. Z tego względu stosowanie takich opon jest obecnie, poza niektórymi obszarami zabronione. Na tych obszarach stosuje się opony bez kolców, o specjalnej konstrukcji bieżnika. Aby zwiększyć przyczepność, opona jest wykonana z materiału o specjalnym składzie. Wzór jej bieżnika ma doskonałe właściwości odprowadzania wody, a na powierzchni bieżnika wykonane są liczne szczeliny. Przykładowo, zwykle używana opona wykonana jest z materiału zawierającego drobne pęcherzyki. Opona taka ma powierzchnię bieżnika z nacięciami, dzięki czemu na powierzchni tej powstają wklęsłe części utworzone przez drobne pęcherzyki i uzyskuje się dużą siłę chwytu dzięki zasysającemu działaniu tej wklęsłej części. Jednakże w tej znanej oponie, ponieważ pęcherzyki zawarte w materiale utworzone są w sposób przypadkowy, występuje skłonność do nierównomiernego ilościowo rozkładu wklęsłych części na powierzchni. Z tego względu występują znaczne różnice siły chwytu w każdej produkowanej oponie. Wyniki badań tych opon są znacznie gorsze niż w przypadku opon z kolcami, nawet jeśli są one wykonane z materiału o odpowiednim składzie i odpowiednim wzorze bieżnika. Wzrost natężenia ruchu i niedostatecznie skuteczne zabezpieczenia przeciwpoślizgowe pojazdu spowodowały, że sytuacja wyraźnie pogorszyła się w porównaniu ze stosowaniem opon z kolcami. Ponieważ przy stosowaniu opon z kolcami zapylenie wokół drogi jest bardzo duże, uważa się, że zastosowanie obecnych przepisów prawnych zmierzających do znacznego ograniczenia stosowania opon z kolcami, jest uzasadnione. Ważny problem stanowi również wzrost liczby wypadków drogowych i zwiększenie stopnia natężenia ruchu. W obszarze zalegania

4 śniegu obecnie coraz bardziej potrzebne są środki umożliwiające rozwiązanie problemu stopnia natężenia ruchu i skażenia pyłem. Znana jest z niemieckiego opisu patentowego nr opona samochodowa z wysuwanymi kolcami, przeznaczona do zapobiegania poślizgowi na śliskiej lub oblodzonej nawierzchni. Wynalazek charakteryzuje się tym, że opona ma wiele ruchomych elementów przeciwpoślizgowych w postaci kolców rozmieszczonych równomiernie na obwodzie, w dwóch równoległych do siebie płaszczyznach. Kolce, w postaci pojedynczych bolców zamocowanych na stałe w płytce mocującej, umieszczone są w tulejkach z powierzchnią denną, osadzonych we wnękach warstwy bieżnika od strony korpusu opony. Współosiowo do otworu w dnie tulejki wykonany jest w warstwie bieżnika przelotowy otwór, w celu umieszczenia w nim kołka kolca. Do wnętrza tulei doprowadzony jest przewód pneumatyczny o kształtowym zakończeniu, które współpracuje z płytką mocującą kolca. Przewód ten, dołączony jest z drugiej strony, poprzez dwukierunkowy zawór zwrotny, do dętki opony. Ciśnienie w dętce steruje położeniem kolców w stosunku do zewnętrznej powierzchni bieżnika. Wzrost ciśnienia w dętce powoduje wysunięcie kolców poza zewnętrzną powierzchnię, natomiast jego spadek powoduje cofnięcie się kolców do środka opony. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika według wynalazku charakteryzuje się tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi człon przeciwpoślizgowy z dużą ilością drutów, umieszczony w części bieżnikowej w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku na powierzchni bieżnika z nawierzchnią drogi. Korzystnie, człon przeciwpoślizgowy stanowi główny korpus składający się z wielu drutów, których jedne końce umieszczone są na stałe w części kołnierzowej, która umieszczona jest współosiowo w części pierścieniowej z otworem dla drutów i połączone z nim na stałe. Korzystnie, główny korpus zawiera część kołnierzową, utworzoną przez zgrzanie ze sobą części końcowych drutów, z równoczesnym wystawieniem tej zgrzanej części w kierunku na zewnątrz. Korzystnie, część pierścieniowa i część kołnierzowa są połączone spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. Korzystnie, część pierścieniowa i część kołnierzowa są połączone poprzez zaciskanie ze spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. Korzystnie, druty mają przy temperaturze od -30 C do 120 C twardość kg/mm2 według Vickersa oraz sprężystość zapewniającą ich powrót do stanu wyprostowanego po zgięciu pod kątem 180 C od stanu prostego, odporność na czynniki neutralne, kwasowe i alkaliczne, brak wykwitów, skrajnie małą chłonność wody i doskonałe właściwości nie zasysania wody. Korzystnie, druty są wykonane z materiału jednowłóknowego z żywicy termoplastycznej o twardości kg/mm według Vickersa. Według drugiej odmiany wynalazku opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika charakteryzuje się tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi cylindryczny rowek, wykonany do określonej głębokości, w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika z nawierzchnią drogi oraz umieszczony w nim człon przeciwpoślizgowy z dużą ilością drutów. Korzystnie, rowek umieszczony jest w części bieżnikowej, przy czym końcowa część członu przeciwpoślizgowego jest przymocowana do dna rowka. Korzystnie, rowek wykonany jest na całej wysokości części bieżnikowej, przy czym przednia część końcowa każdego drutu członu przeciwpoślizgowego jest zamocowana do części usytuowanej średnicowo bardziej wewnątrz, niż stykowa powierzchnia bieżnika. Korzystnie, człon przeciwpoślizgowy zawiera główny korpus, część pierścieniową i element mocujący, umieszczone względem siebie współosiowo, przy czym część pierścieniowa umieszczona jest wewnątrz elementu mocującego, a druty głównego korpusu przechodzą przez otwór części pierścieniowej i otwór elementu mocującego z zaciskającą powierzchnią boczną. Korzystnie, część pierścieniowa i element mocujący są połączone spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. Korzystnie, część pierścieniowa i element mocujący są połączone przez zaciskanie ze spoiwem, po uprzednim ich złożeniu.

5 Sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi według wynalazku polega na tym, że wytwarza się podciśnienie w wewnętrznej przestrzeni zasysającego wodę rowka, poprzez rozszerzanie i odkształcanie rowka wykonanego w części bieżnikowej opony podczas kontaktu z nawierzchnią drogi, zasysa się wodę usytuowaną pomiędzy nawierzchnią drogi a powierzchnią bieżnika opony przez podciśnienie i równocześnie zatrzymuje się zassaną wodę pomiędzy wieloma drutami, umieszczonymi w rowku, w wyniku czego powstaje siła przyczepności opony względem nawierzchni drogi przez wytworzenie siły zasysania i przywierania oraz siły mrożenia pomiędzy powierzchnią bieżnika a nawierzchnią drogi, a także odprowadza się wodę zatrzymaną pomiędzy drutami w chwili, kiedy rowek przemieszcza się do położenia utraty styku z nawierzchnią drogi, do części zewnętrznej opony, poprzez siłę przywracania kształtu rowka i siłę odśrodkową wytwarzaną przez obrót opony. Opona pneumatyczna według wynalazku ma doskonałe właściwości odprowadzania wody na powierzchni bieżnika opony, w wyniku czego można uzyskać doskonałą siłę chwytu względem nawierzchni wilgotnej po deszczu, jak również na zbitym śniegu lub na oblodzonej nawierzchni, a zatem opona taka jest skuteczna we wszystkich porach roku. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia człon przeciwpoślizgowy według pierwszego przykładu realizacji wynalazku w widoku perspektywicznym, w rozłożeniu na części, fig. 2(a) - człon przeciwpoślizgowy z fig. 1 w przekroju wzdłużnym, fig. 2(b) - człon przeciwpoślizgowy z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 3 - część opony pneumatycznej według pierwszego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku w widoku perspektywicznym, fig. 4 - oponę w przekroju poprzecznym wzdłuż linii X-X z fig. 3, fig. 5 - oponę z fig. 4 w powiększeniu, fig. 6 - stan zetknięcia się z nawierzchnią drogi opony i członu przeciwpoślizgowego z fig. 5 w powiększeniu, fig. 7 - drugi przykład realizacji przedmiotowego wynalazku w widoku perspektywicznym z rozłożeniem na części, fig. 8 - człon przeciwpoślizgowy z fig. 7 w przekroju poprzecznym, fig. 9 - oponę według trzeciego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku w przekroju, fig dalszy przykład realizacji przedmiotowego wynalazku w przekroju poprzecznym, fig istotną część piątego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku w przekroju. Na fig. 1-6 przedstawiono oponę samochodową i element przeciwpoślizgowy używany do tej opony w pierwszym przykładzie realizacji przedmiotowego wynalazku. Na fig. 1 i fig. 2 pokazano człon przeciwpoślizgowy 1 zawierający wykonaną z metalu pierścieniową część 2 z otworem w środku i główny korpus 3 przeznaczony do wprowadzenia w otwór 2al pierścieniowej części 2. W tym przykładzie realizacji część pierścieniowa 2 jest wykonana w kształcie pojemnika z częścią pionową 2b na obwodzie części dennej 2a, tworzącą kształt pierścienia, a jako surowiec użyte zostało żelazo. Ponadto surowiec części pierścieniowej 2 może być użyty bez ograniczenia do żelaza z innym materiałem, np. włóknem węglowym, materiałem ceramicznym itp. Główny korpus 3 składa się z wielu drutów 3a, które z jednej strony są połączone ze sobą, a z drugiej strony są zamocowane w kołowej, płytkowej, łączącej części kołnierzowej 3b. W tym przykładzie wykonania jednowłóknowy materiał z żywicy termoplastycznej użyty jest jako materiał każdego drutu 3a, a połączenie końców drutów ze sobą wykonane jest przez zgrzewanie. Część kołnierzowa 3b jest wykonana w kształcie kołowej płytki przez ściśnięcie części połączonej przez zgrzewanie z wykorzystaniem termoplastyczności spowodowanej przez zgrzewanie drutów 3a, dzięki czemu zmniejszono koszt wytworzenia. Część kołnierzowa 3b wykonana z oddzielnego członu może być przymocowana do jednej części końcowej wiązki drutów 3a, a sposób tworzenia części kołnierzowej 3b nie ogranicza się do zgrzewania wymienionego w tym przykładzie realizacji. Ponadto średnica części kołnierzowej 3b może być większa niż średnica otworu w części pierścieniowej 2 i nie ma tu wymagania wysokiej dokładności. Główny korpus 3 jest przymocowany trwale do części pierścieniowej 2 przez wprowadzenie i wpasowanie drutów 3a w otwór 2al części pierścieniowej 2, przez przymocowanie części kołnierzowe 3b do obwodu otworu i przez utwardzenie przez wypełnienie spoiwem 4 pierścieniowej części 2, jak pokazano na fig. 2. Główny korpus 3 według tego przykładu realizacji ma następujące wymiary i twardość.

6 Każdy drut 3a głównego korpusu 3 ma średnicę 0,4-0,7 mm, a ich liczba w jednej oponie wynosi 120, 1. Ponadto, długość t1 drutów 3a jest równa podwojonej grubości t2 wiązki wszystkich drutów 3a, mającej kształt kołowy. Twardość drutu 3a, aby nie uszkadzać nawierzchni oraz otrzymać wystarczającą giętkość i możliwość przywracania kształtu, jest ustalona w zakresie kg/mm2 według Vickers a. Ponadto, druty 3a mają możliwość powrotu do linii prostej po wygięciu pod kątem 180. Oprócz twardości, zdolności do zginania i giętkości opisanych powyżej materiał drutów 3a użyty w tym przykładzie realizacji ma właściwości takie jak antytrwałość, brak wykwitów, bardzo mała zawartość wody i doskonała bezwodna zdolność zasysania w stosunku do neutralności, kwasowości i alkaliczności, przy czym właściwości te mogą być utrzymywane w środowisku o temperaturze od -30 C do 120 C. Na fig. 3 przedstawiono pneumatyczną, przeciwpoślizgową oponę 5 według pierwszego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku z członem przeciwpoślizgowym 1 o konstrukcji omówionej powyżej. Ta przeciwpoślizgowa opona 5 wykonana jest tak, że opisane powyżej człony przeciwpoślizgowe 1 są umieszczone w dużej ilości, około 120, w części bieżnikowej 6 dowolnej opony (w oponie promieniowej, oponie diagonalnej, jak również w innych znanych oponach). Człon przeciwpoślizgowy 1 jest mocowany w zasysającym wodę rowku 7 w stykowej powierzchni bieżnika 6a zwróconej do nawierzchni, przez wciśnięcie i wprowadzenie go w ten zasysający wodę rowek 7 - fig. 4. Zasysający wodę rowek 7 złożony jest z części wprowadzającej 7a służącej do wprowadzania pierścieniowej części 2 członu przeciwpoślizgowego 1 (część klinowa) i z części cylindrycznej 7b przeznaczonej do otaczania głównego korpusu 3a członu przeciwpoślizgowego 1, przy czym głębokość t3 całości jest taka, aby wolny koniec materiału drutów 3a członu przeciwpoślizgowego 1 był usytuowany przy powierzchni bieżnika 6a. Wolny koniec każdego drutu 3a jest ustawiony tak, aby był usytuowany na tej samej powierzchni co powierzchnia bieżnika 6a, jak pokazano na fig. 5. Jeśli znajduje się przy powierzchni bieżnika 6a, może być albo ustawiony w położeniu wystającym w stosunku do powierzchni bieżnika 6a, albo w położeniu zagłębionym. Zasysający wodę rowek 7 przed wciśnięciem i wprowadzeniem członu przeciwpoślizgowego 1 jest niniejszy, ale wciskanie i wprowadzanie członu przeciwpoślizgowego 1 w ten rowek można łatwo wykonać za pomocą znanego narzędzia wbijającego. W oponie samochodowej o powyższej konstrukcji, kiedy część bieżnikowa 6 nie styka się z nawierzchnią drogi, zasysający wodę rowek 7 ma kształt cylindryczny, jak pokazano na fig. 5. Natomiast przy zetknięciu z nawierzchnią drogi R część bieżnikowa 6 jest odkształcana przez ciężar pojazdu i zasysający wodę rowek 7 przyjmuje kształt pokazany na fig. 6. W stanie tym, ponieważ zasysający wodę rowek 7 w części środkowej cylindrycznej części 7b jest rozsunięty na zewnątrz i przyjmuje kształt kulisty, wewnętrzna przestrzeń zasysającego wodę rowka 7 zostaje zwiększona względem stanu przed odkształceniem i w tej wewnętrznej przestrzeni powstaje podciśnienie. Powierzchnia bieżnika 6a jest przysysana i przywiera do nawierzchni drogi R, przez co można uzyskać dużą siłę chwytu. Kiedy cienka warstewka wody usytuowana jest pomiędzy powierzchnią bieżnika 6a a nawierzchnią drogi R, woda ta jest wsysana w rowek 7 przez podciśnienie wytwarzane w rowku 7, a powierzchnia bieżnika 6a styka się bezpośrednio z nawierzchnią drogi R. Ponieważ woda jest zasysana w rowek 7 i przytrzymywana przez zjawisko włoskowatości w cienkiej szczelinie utworzonej pomiędzy drutami 3a, woda zassana w rowek 7 odpływa pomiędzy powierzchnią bieżnika 6a a nawierzchnią drogi R i utrzymywany jest stan styku powierzchni bieżnika 6a z nawierzchnią drogi R oraz otrzymywana jest duża siła chwytu. Ponieważ podczas jazdy drogą oblodzoną lub ośnieżoną, przy zasysaniu wody z cienkiej warstewki utworzonej pomiędzy nawierzchnią drogi R przez rowek 7 następuje spadek temperatury pomiędzy drutami 3a a nawierzchnią drogi R, powoduje to, że rowek 7 przy powierzchni bieżnika 6a i jego część obwodowa przymarzają do nawierzchni, otrzymuje się większą siłę chwytu.

7 Ponadto, kiedy zasysający wodę rowek 7 zostaje odkształcony przez zetknięcie z nawierzchnią drogi R, druty 3a członu przeciwpoślizgowego 1 wbijają się w oblodzoną nawierzchnię, w wyniku czego występuje zjawisko drapania nawierzchni drogi R, a to przyczynia się do zwiększenia siły chwytu. Ponieważ jednak twardość materiału każdego drutu członu przeciwpoślizgowego 1 wynosi kg/mm2, nie ma obawy niszczenia drogi betonowej o twardości powierzchni kg/mm2 lub drogi asfaltowanej o twardości kg/mm2 i nic nie powoduje zanieczyszczania pyłem. Ponadto, ponieważ człon przeciwpoślizgowy 1 stykający się z nawierzchnią R jest odkształcany wraz z zasysającym wodę rowkiem 7 przy pochłanianiu uderzenia w chwili stykania się z nawierzchnią R, nic nie powoduje działania nadmiernego uderzenia lub ciśnienia styku tylko na człon przeciwpoślizgowy 1, w związku z czym uderzenie i ciśnienie stykowe są przykładane w przybliżeniu w takim samym stopniu, jak do powierzchni bieżnika 6a. Człon przeciwpoślizgowy 1, podobnie jak kolec w oponie kolcowej, jest jedynie silnie zużywany, przy czym zużycie jest w przybliżeniu w takim samym stopniu jak zużycie bieżnika opony. Wzajemne usytuowanie pomiędzy nawierzchnią drogi R a przednią częścią końcową drutu 3a członu przeciwpoślizgowego 1 jest zawsze utrzymywane jako stałe. Kiedy zasysający wodę rowek 7 jest przemieszczony do położenia nie stykającego się z nawierzchnią drogi R, woda trzymana w drutach 3a jest odprowadzana na zewnątrz przez siłę odśrodkową wytwarzaną przez siłę przywracania kształtu rowka 7 zasysającego wodę i przez obrót opony. Kiedy zasysający wodę rowek 7 odchodzi od nawierzchni drogi R, wówczas rowek 7 i człon przeciwpoślizgowy 1 powracają do stanu pokazanego na fig. 5. W tabeli i na wykresach 1 2 przedstawiono wyniki próby hamowania opony samochodowej według przedmiotowego wynalazku i konwencjonalnej opony. W czasie tej próby mierzono długość drogi hamowania i czas hamowania na dwóch rodzajach nawierzchni na tak zwanym pasie zwierciadlanym, którego nawierzchnia ma stan powierzchni zwierciadlanej, przy czym pas ten jest pokryty zbitym śniegiem (pas trudnych warunków jazdy). Jak wynika z przedstawionych wyników badań opona samochodowa według przedmiotowego przykładu realizacji ma znacznie skróconą drogę hamowania i czas hamowania w stosunku do opony na każdej nawierzchni drogi. W szczególności przy wolnej jeździe (20 km/h) po pasie zwierciadlanym, gdzie najłatwiej o spowodowanie poślizgu, zauważa się wyraźne polepszenie drogi hamowania. Na pasie zwierciadlanym zwykle jedzie się z małą prędkością, a przy stosowaniu opony według przedmiotowego przykładu realizacji przewiduje się, że wystąpienie poślizgu w obszarze miejskim ma znacznie mniejsze prawdopodobieństwo. Według tych badań hałas powodowany przez oponę w każdych warunkach jazdy jest mniejszy niż w przypadku konwencjonalnej opony. W powyższym pierwszym przykładzie realizacji główny korpus 3 członu przeciwpoślizgowego 1 i część pierścieniowa 2 są mocowane za pomocą spoiwa. Możliwe jest także mocowanie przy użyciu elementu mocującego 10, jak pokazano w drugim przykładzie realizacji z fig. 7 i 8. Pokazany tu element mocujący 10 ma kształt cylindryczny i obejmuje swą zaciskającą powierzchnią boczną 10a zewnętrzną powierzchnię części pierścieniowej 2. Otwór 10b w jego części dennej, podobnie jak otwór 2al w części pierścieniowej 2 umożliwia umieszczenie drutów 3a głównego korpusu 3 w elemencie mocującym 10. W przypadku mocowania głównego korpusu 3 i części pierścieniowej 2 jedna część końcowa członu przeciwpoślizgowego 1 jest mocowana w grubości części bieżnikowej 6 w oponie 5, ale dobrze jest również mocować jedną część końcową (część pierścieniową 2) członu przeciwpoślizgowego 1 do dalszej części wewnętrznej części (średnicowo) niż cześć bieżnikowa 6 opony 5. Przykładowo, jak pokazano w trzecim przykładzie realizacji z fig. 9, przy wykonaniu zasysającego wodę rowka 8 przechodzącego przez część bieżnikową 6 przewidziane są druty 9a sięgające do pasa wzmacniającego (lub podkładu bieżnika) spolimeryzowanego ze szkieletem opony 5, przy czym druty 9a mogą być wprowadzone w wymieniony zasysający wodę rowek 9. W takim przypadku również osiąga się pewne zasysanie wody, jak w poprzednim przykładzie realizacji przez rowek 8 i druty 9a, dzięki czemu można uzyskać dużą siłę chwytu.

8 Tabela - wyniki testu hamowania pojazdu z oponą według wynalazku i konwencjonalną oponą Opona Droga Szybkość [km/h] Długość drogi hamowania [km/h] Czas [s] Temp. [ C] i Wilgotność [%] ,45 8,06 37,2 23,76 65,23 53, 69 37,46 23,81 51, 92 37,20 29,07 11,92 54,28 32,89 73,20 59,29 31, 30 23,23 32,30 27,33 8,2 5, 0 10,3 8,5 12, 10 9,9 9,9 6,2 9,7 7,4 11,2 5,7 11,5 9,7 11,5 9,8 6,9 6, 8 5,7 5, o J Pojazd poza drogą Pojazd na drodze 65

9 Wykresy ilustrujące graficznie wyniki z tabeli Wykres 1 - samochód na drodze --- opona ---- Wykres 2 - samochód poza drogą opona ----

10 Druty 9a są w tym przypadku utworzone przez wystający kord (np. nylonowy) przewidziany dla pasa wzmacniającego 9 w kierunku częściowo promieniowym, przy czym planowane jest zintegrowanie z pasem wzmacniającym 9. W czwartym przykładzie realizacji pokazanym na fig. 10, przeciwpoślizgowa część 20a utworzona z wielu drutowych części posiadających wolny koniec na jednym końcu połączona jest integralnie z częścią bieżnikową 6 i w ten sposób może powstać konstrukcja przeciwpoślizgowa. W odróżnieniu od tego, w piątym przykładzie realizacji pokazanym na fig. 11, w żądanym miejscu powierzchni bieżnika 6a opony wykonanych jest wiele cienkich szczelin 30 o określonej głębokości przebiegających promieniowo od powierzchni bieżnika 6a, przy czym każda z tych cienkich szczelin 30 zasysa wodę z cienkiej warstewki utworzonej pomiędzy nawierzchnią drogi R, a powierzchnią bieżnika 6a opony. Sposób zapobiegania poślizgowi wynika z konstrukcji opony. Polega on na tym, że wytwarza się podciśnienie w wewnętrznej przestrzeni zasysającego wodę rowka 7 poprzez rozszerzanie i odkształcanie rowka 7. Podczas kontaktu opony z nawierzchnią drogi R zasysa się wodę z przestrzeni między nawierzchnią drogi R a powierzchnią bieżnika 6a przez podciśnienie i równocześnie zatrzymuje się zassaną wodę pomiędzy wieloma drutami 3a. W opisanej sytuacji powstaje siła przyczepności opony względem nawierzchni drogi R oraz siły mrożenia między powierzchnią bieżnika 6a a nawierzchnią drogi R. Równocześnie odprowadza się wodę zatrzymaną pomiędzy drutami 3a w chwili, kiedy rowek 7 przemieszcza się do położenia utraty styku z nawierzchnią drogi R, do części zewnętrznej opony, poprzez siłę przywracania kształtu rowka 7 i siłę odśrodkową wytwarzaną przez obrót opony. Jak opisano powyżej, możliwości hamowania i właściwości kierowania w przypadku przedmiotowego wynalazku przy jeździe po zbitym śniegu lub po oblodzonej drodze są takie same, jak w przypadku konwencjonalnej opony kolcowej, a znacznie lepsze w porównaniu z oponą. Opona według wynalazku zapewnia ponadto doskonałą, cichą jazdę w porównaniu z oponą kolcową. Może również przyczynić się do zwiększenia nasilenia ruchu w zimie, do rozwiązania opóźnień w ruchu i do zmniejszenia liczby wypadków powodowanych przez poślizg, nie powodując niszczenia nawierzchni w przypadku jazdy po suchej drodze. Nie powoduje także zanieczyszczania środowiska naturalnego pyłem z niszczonej nawierzchni, przez co jest bardzo użyteczny z punktu widzenia ochrony dróg i ochrony środowiska. Ponieważ powierzchnia bieżnika opony ma bardzo dobre właściwości niewrażliwości na wodę, uzyskuje się dużą siłę chwytu nie tylko na zbitym śniegu lub na oblodzonej drodze, ale również na nawierzchni mokrej po deszczu i dzięki temu uzyskuje się doskonałe parametry hamowania i komfort kierowania we wszystkich porach roku.

11 FIG. 2 (a) F I G. 2(b)

12 FIG. 3 FIG.4

13 FIG. 5 1 F I G. 6

14 F I G. 7 F I G. 8

15 F I G. 9 F I G. 10 F I G. 11

16 FIG.1 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 4,00 zł.

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189891 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344669 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64393 Y1 G09F 15/00 (2006.01) G09F 11/24 (2006.01) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64393 Y1 G09F 15/00 (2006.01) G09F 11/24 (2006.01) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116449 (22) Data zgłoszenia: 16.11.2006 (19) PL (11) 64393 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116005 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2000 (19) PL (n)63061

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

PL 67 023 Y1 Opis wzoru

PL 67 023 Y1 Opis wzoru PL 67023 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120594 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2011 (19) PL (11) 67023 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210777 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380160 (51) Int.Cl. F16D 13/75 (2006.01) F16C 1/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 PL 182539 B1 B03C 1/025 B03C 1/18

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 PL 182539 B1 B03C 1/025 B03C 1/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 (21) Numer zgłoszenia: 319932 (22) Data zgłoszenia: 13.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B03C 1/025 B03C

Bardziej szczegółowo

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11 PL 214592 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214592 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388915 (51) Int.Cl. G01B 5/28 (2006.01) G01C 7/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.05.2002, PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.05.2002, PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201638 (21) Numer zgłoszenia: 363647 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 (21) Numer zgłoszenia: 320854 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 209211 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 24.07.2006 BUP 15/06

PL 209211 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 24.07.2006 BUP 15/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209211 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 372150 (51) Int.Cl. G01N 27/87 (2006.01) B66B 7/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski PL 215277 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215277 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390713 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

PL 211723 B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL 12.04.2010 BUP 08/10

PL 211723 B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL 12.04.2010 BUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211723 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386838 (22) Data zgłoszenia: 07.10.2008 (51) Int.Cl. F41H 5/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175793 (11)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175793 (11)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175793 (11)B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 309375 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.06.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6 A61B 17/70 A61F

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181278 (13) B3 (12) OPIS PATENTOWY PL 181278 B3. (54) Trochoidalna dwumimośrodowa przekładnia kulkowa F16H 1/32

(19) PL (11) 181278 (13) B3 (12) OPIS PATENTOWY PL 181278 B3. (54) Trochoidalna dwumimośrodowa przekładnia kulkowa F16H 1/32 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 317553 (22) Data zgłoszenia: 18.12.1996 (61) Patent dodatkowy do patentu: 174534, 08.07.1994

Bardziej szczegółowo

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 216311 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216311 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392273 (51) Int.Cl. B23P 15/14 (2006.01) B21D 53/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 218461 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 29.04.2013 BUP 09/13

PL 218461 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 29.04.2013 BUP 09/13 PL 218461 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218461 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396686 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59542

m OPIS OCHRONNY PL 59542 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA m OPIS OCHRONNY PL 59542 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\j Numer zgłoszenia: 106638 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 04.06.1997

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210006 (21) Numer zgłoszenia: 380722 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. A61G 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 209512 B1. RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, PL 10.11.2008 BUP 23/08

PL 209512 B1. RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, PL 10.11.2008 BUP 23/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209512 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382361 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2007 (51) Int.Cl. B62D 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej PL 218446 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218446 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391631 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 215649 B1. METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, PL 20.12.2010 BUP 26/10

PL 215649 B1. METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, PL 20.12.2010 BUP 26/10 PL 215649 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215649 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388199 (51) Int.Cl. E05B 55/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 213921 B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL

PL 213921 B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL PL 213921 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213921 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386269 (51) Int.Cl. B23B 1/00 (2006.01) B23B 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64405 Y1 A47G 29/12 (2006.01) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno, PL 06.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64405 Y1 A47G 29/12 (2006.01) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno, PL 06.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115922 (22) Data zgłoszenia: 30.01.2006 (19) PL (11) 64405 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203378 (21) Numer zgłoszenia: 379409 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. E21B 43/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317484 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66688 Y1. PRECISE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie, PL 19.11.2012 BUP 24/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66688 Y1. PRECISE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie, PL 19.11.2012 BUP 24/12 PL 66688 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120021 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2011 (19) PL (11) 66688 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 215362 B1. STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski, PL 26.09.2011 BUP 20/11. MAREK STASIAK, Piotrków Trybunalski, PL 29.11.

PL 215362 B1. STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski, PL 26.09.2011 BUP 20/11. MAREK STASIAK, Piotrków Trybunalski, PL 29.11. PL 215362 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215362 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390735 (51) Int.Cl. A63G 31/14 (2006.01) B60P 3/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64735 Y1 B65D 19/02 (2006.01) B65D 19/06 (2006.01) B65D 19/14 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64735 Y1 B65D 19/02 (2006.01) B65D 19/06 (2006.01) B65D 19/14 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117113 (22) Data zgłoszenia: 16.11.2007 (19) PL (11) 64735 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314361 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: B65B 3/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10 PL 215189 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215189 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386785 (22) Data zgłoszenia: 11.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 214202 B1. AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL 05.01.2009 BUP 01/09 28.06.2013 WUP 06/13

PL 214202 B1. AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL 05.01.2009 BUP 01/09 28.06.2013 WUP 06/13 PL 214202 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214202 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382820 (51) Int.Cl. B21F 35/02 (2006.01) A61C 7/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 208802 B1. NYK BOGUSŁAW, Warszawa, PL 13.10.2008 BUP 21/08. BOGUSŁAW NYK, Warszawa, PL 30.06.2011 WUP 06/11. rzecz. pat.

PL 208802 B1. NYK BOGUSŁAW, Warszawa, PL 13.10.2008 BUP 21/08. BOGUSŁAW NYK, Warszawa, PL 30.06.2011 WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208802 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382138 (51) Int.Cl. A47H 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.04.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 192086 B1 H02K 19/06 H02K 1/22. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL 22.05.2000 BUP 11/00

PL 192086 B1 H02K 19/06 H02K 1/22. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL 22.05.2000 BUP 11/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 192086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 329652 (51) Int.Cl. 8 H02K 19/06 H02K 1/22 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998

Bardziej szczegółowo

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210133 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 370811 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2004 (51) Int.Cl. B60R 21/20 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1770049 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B66C19/00 B66C9/04

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01)

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) RZECZPSPLITA PLSKA (12) PIS PATENTWY (19) PL (11) 217378 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 293378 (2)Data zgłoszenia: 03.02.1992 (61) Patent dodatkowy do patentu: 167066 28.01.1991

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL 59409

12^ OPIS OCHRONNY PL 59409 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 12^ OPIS OCHRONNY PL 59409 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 107080 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 18.09.1997

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

PL 163508 B1 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 287615. Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej

PL 163508 B1 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 287615. Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163508 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 287615 Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: E21D 23/16 F15B

Bardziej szczegółowo

PL 168885 B1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685. (54) Konstrukcja nośna elewacji budynku

PL 168885 B1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685. (54) Konstrukcja nośna elewacji budynku RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 289324 Data zgłoszenia: 06.03.1991 (51) IntCl6: E04B 2/96 (54) Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65150 Y1 G09F 13/18 (2006.01) G09F 13/22 (2006.01) KEY COMPANY Sp. z o.o., Zaścianki, PL 23.11.2009 BUP 24/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65150 Y1 G09F 13/18 (2006.01) G09F 13/22 (2006.01) KEY COMPANY Sp. z o.o., Zaścianki, PL 23.11.2009 BUP 24/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117471 (22) Data zgłoszenia: 14.05.2008 (19) PL (11) 65150 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(73) (72) Twórcy wynalazku:

(73) (72) Twórcy wynalazku: RZECZPO SPO LITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)173491 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 304526 (22) Data zgłoszenia: 01.08.1994 (51) IntCl6: E04G 7/06

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (21) Numer zgłoszenia: 321665 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.02.1996,

Bardziej szczegółowo

PL 219046 B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL 27.02.2012 BUP 05/12

PL 219046 B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL 27.02.2012 BUP 05/12 PL 219046 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219046 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392136 (51) Int.Cl. H02K 3/12 (2006.01) H02K 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171401 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171401 (13) B1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171401 (13) B1 (21)Numer zgłoszenia: 297057 (51) IntCl6: B29C 45/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 8.12.1992 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1 ) Nu m e r z g ł o s z e n i a : 3 0 0 5 8 4 (51) B65D 85/42 B65D 5/50 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 (21) Numer zgłoszenia. 319132 Urząd Patentowy zgłoszenia. 2 0.0 3.1 9 9 7 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 B62K 5/02 (54) Rower trójkołowy

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185195 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 323229 (22) Data zgłoszenia: 19.11.1997 (51 ) IntCl7: H01L 23/473

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu:

(73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182357 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 318667 (51) IntCl7 A61G 3/06 (22) Data zgłoszenia: 26.02.1997 A61G

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu. Zgłoszono: 09.02.1973 (P. 160674) Zgłoszenie ogłoszono: 01.08.

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu. Zgłoszono: 09.02.1973 (P. 160674) Zgłoszenie ogłoszono: 01.08. POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 79539 Patent tymczasowy dodatkowy do patentu Zgłoszono: 09.02.1973 (P. 160674) KI. 21a\ 46/02 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo: ^ Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64560 Y1 B65D 41/32 (2006.01) B65D 39/08 (2006.01) SUWARY S.A., Pabianice, PL 15.09.2008 BUP 19/08

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64560 Y1 B65D 41/32 (2006.01) B65D 39/08 (2006.01) SUWARY S.A., Pabianice, PL 15.09.2008 BUP 19/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116661 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64560 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201347 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351999 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2002

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 163645 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163645. (21) Numer zgłoszenia: 287665. (51) IntCl5: F16D 3/04

(13) B1 PL 163645 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163645. (21) Numer zgłoszenia: 287665. (51) IntCl5: F16D 3/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163645 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 287665 (22) Data zgłoszenia: 06.11.1990 (51) IntCl5: F16D 3/04 (54)Sprzęgło

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 341490 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2000 (51) IntCl7 E05B 15/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385252. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 11173668.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385252. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 11173668. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385252 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 11173668.2 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 181969 B1 (19) PL (11) 181969 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1

PL 181969 B1 (19) PL (11) 181969 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318792 (22) Data zgłoszenia: 03.03.1997 (19) PL (11) 181969 (13) B1 (51) IntCl7 B61F7/00 (54)Zestaw

Bardziej szczegółowo

FIG. 2 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185020 PL 185020 B1 B60R 21/20 B62D 1/04. (73) Uprawniony z patentu: AUTOLIV ASP, INC.

FIG. 2 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185020 PL 185020 B1 B60R 21/20 B62D 1/04. (73) Uprawniony z patentu: AUTOLIV ASP, INC. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185020 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 321506 (22) Data zgłoszenia: 07.08.1997 (51) IntCl7 B60R 21/20 B62D

Bardziej szczegółowo

PL 217357 B1. AGRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław, PL 02.04.2013 BUP 07/13. JAROSŁAW MOKRZECKI, Siedlce, PL

PL 217357 B1. AGRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław, PL 02.04.2013 BUP 07/13. JAROSŁAW MOKRZECKI, Siedlce, PL PL 217357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217357 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396474 (51) Int.Cl. A01G 13/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64968 Y1 G09F 1/06 (2006.01) G09F 15/00 (2006.01) PAW-DRUK Sp. z o.o., Poznań, PL 31.08.2009 BUP 18/09. Andrzej Saegner, Kicin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64968 Y1 G09F 1/06 (2006.01) G09F 15/00 (2006.01) PAW-DRUK Sp. z o.o., Poznań, PL 31.08.2009 BUP 18/09. Andrzej Saegner, Kicin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117313 (22) Data zgłoszenia: 29.02.2008 (19) PL (11) 64968 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12 PL 212462 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212462 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381515 (51) Int.Cl. B26D 1/15 (2006.01) D06H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 211268 B1. SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL 31.03.2008 BUP 07/08. KAROL PODRAZA, Strzelno, PL WIESŁAW PODRAZA, Wymysłowice, PL

PL 211268 B1. SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL 31.03.2008 BUP 07/08. KAROL PODRAZA, Strzelno, PL WIESŁAW PODRAZA, Wymysłowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211268 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380655 (51) Int.Cl. A47K 3/16 (2006.01) A47K 3/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego PL 215396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389424 (51) Int.Cl. F16C 37/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo