FIG. 3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 B60C 11/00 B60C 11/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIG. 3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 B60C 11/00 B60C 11/16"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl6: B60C 11/00 B60C 11/16 Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi (54) i sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwślizgowymi (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 22/96 (73) Uprawniony z patentu: Tsuzuki Electric Corporation, Tokio, J P (72) Twórca wynalazku: Yasuhiro Tsuzuki, Tokio, JP (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 04/99 (74) Pełnomocnik: R o zb ick a Eleonora, IN TERPA T, Biuro Ochrony W łasności Intelektualnej ( 5 7 ) 1. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika, znamienna tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi człon przeciwpoślizgowy (1) z dużą ilością drutów (3a), umieszczony w części bieżnikowej (6) w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika (6a) z nawierzchnią drogi (R). FIG. 3 PL B1

2 Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi i sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi Zastrzeżenia patentowe 1. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika, znamienna tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi człon przeciwpoślizgowy (1) z dużą ilością drutów (3a), umieszczony w części bieżnikowej (6) w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika (6a) z nawierzchnią drogi (R). 2. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi umieszczonymi w warstwie bieżnika, znamienna tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi cylindryczny rowek (7), wykonany do określonej głębokości, w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika (6a) z nawierzchnią drogi (R) oraz umieszczony w nim człon przeciwpoślizgowy (1) z dużą ilością drutów (3a). 3. Opona według zastrz. 2, znamienna tym, że rowek (7) jest umieszczony w części bieżnikowej (6), przy czym końcowa część członu przeciwpoślizgowego (1) jest przymocowana do dna rowka (7). 4. Opona według zastrz. 2, znamienna tym, że rowek (7) wykonany jest na całej wysokości części bieżnikowej (6), przy czym przednia część końcowa każdego drutu (3a) członu przeciwpoślizgowego (1) jest zamocowana do części usytuowanej średnicowo bardziej wewnątrz, niż powierzchnia stykowa bieżnika (6a). 5. Opona według zastrz. 2, znamienna tym, że człon przeciwpoślizgowy (1) zawiera główny korpus (3), część pierścieniową (2) i element mocujący (10), umieszczone względem siebie współosiowo, przy czym część pierścieniowa (2) umieszczona jest wewnątrz elementu mocującego (10), a druty (3a) głównego korpusu (3) przechodzą przez otwór (2al) części pierścieniowej (2) i otwór (10b) elementu mocującego (10) z zaciskającą powierzchnią boczną (10a). 6. Opona według zastrz. 5, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i element mocujący (10) są połączone spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. 7. Opona według zastrz. 5, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i element mocujący (10) są połączone przez zaciskanie ze spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. 8. Opona według zastrz. 1, znamienna tym, że człon przeciwpoślizgowy (1) stanowi główny korpus (3) składający się z wielu drutów (3a), których jedne końce umieszczone są na stałe w części kołnierzowej (3b), która umieszczona jest współosiowo w części pierścieniowej (2) z otworem (2al) dla drutów (3a) i połączone z nią na stałe. 9. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że główny korpus (3) zawiera część kołnierzową (3b), utworzoną przez zgrzanie ze sobą części końcowych drutów (3a), z równoczesnym wystawieniem tej zgrzanej części w kierunku na zewnątrz. 10. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i część kołnierzowa (3b) są połączone spoiwem (4), po uprzednim ich złożeniu. 11. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że część pierścieniowa (2) i część kołnierzowa (3b) są połączone poprzez zaciskanie ze spoiwem (4), po uprzednim ich złożeniu. 12. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że druty (3a) mają przy temperaturze od -30 C do 120 C twardość 100 -s- 180 kg/mm2 według Vickersa oraz sprężystość zapewniającą ich powrót do stanu wyprostowanego po zgięciu pod kątem 180 C od stanu prostego, odporność na czynniki neutralne, kwasowe i alkaliczne, brak wykwitów, skrajnie małą chłonność wody i doskonałe właściwości nie zasysania wody. 13. Opona według zastrz. 8, znamienna tym, że druty (3a) są wykonane z materiału jednowłóknowego z żywicy termoplastycznej o twardości kg/mm2 według Yickersa.

3 Sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi, znamienny tym, że wytwarza się podciśnienie w wewnętrznej przestrzeni zasysającego wodę rowka (7), poprzez rozszerzanie i odkształcanie rowka (7) wykonanego w części bieżnikowej (6) opony podczas kontaktu z nawierzchnią drogi (R), zasysa się wodę usytuowaną pomiędzy nawierzchnią drogi (R) a powierzchnią bieżnika (6a) opony przez podciśnienie i równocześnie zatrzymuje się zassaną wodę pomiędzy wieloma drutami (3a), umieszczonymi w rowku (7), w wyniku czego powstaje siła przyczepności opony względem nawierzchni drogi (R) przez wytworzenie siły zasysania i przywierania oraz siły mrożenia pomiędzy powierzchnią bieżnika (6a) a nawierzchnią drogi (R), a także odprowadza się wodę zatrzymaną pomiędzy drutami (3a) w chwili, kiedy rowek (7) przemieszcza się do położenia utraty styku z nawierzchnią drogi (R), do części zewnętrznej opony, poprzez siłę przywracania kształtu rowka (7) i siłę odśrodkową wytwarzaną przez obrót opony. * * * Przedmiotem wynalazku jest opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi i sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi. Większość wypadków, którym ulegają pojazdy na zbitym śniegu, powodowana jest przez poślizg. Jest to spowodowane zmniejszeniem oporów tarcia pomiędzy oponą a nawierzchnią na oblodzonej powierzchni jezdni lub na zbitym śniegu, co znacznie pogarsza właściwości hamowania i kierowania pojazdem. Na terenach, gdzie zalega zbity śnieg, dba się o usuwanie śniegu z dróg i opracowuje się urządzenia służące do tego celu, jednakże w przypadku pojazdu narażonego na zmiany pogody, utrzymywanie zawsze dobrego stanu przyczepności do powierzchni drogi w każdym terenie jest praktycznie niemożliwe. Aby zapobiec poślizgom, oprócz dbałości o stan dróg wymagane jest stosowanie w pojeździe środków zapobiegających poślizgom. Dotychczas najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym poślizgowi, stosowanym w pojeździe w czasie zalegania śniegu, jest założenie opon z kolcami. Jednakże, ponieważ taka opona zawiera wiele wykonanych z metalu kolców zagłębionych w bieżniku opony, przy czym kolce te zostają wprowadzone w powierzchnię zbitego śniegu lub w oblodzoną nawierzchnię, aby zapewnić siłę chwytu, powstaje problem, że opona taka powoduje uszkodzenia nawierzchni zwykłej, suchej drogi i stanowi źródło skażenia pyłem. Z tego względu stosowanie takich opon jest obecnie, poza niektórymi obszarami zabronione. Na tych obszarach stosuje się opony bez kolców, o specjalnej konstrukcji bieżnika. Aby zwiększyć przyczepność, opona jest wykonana z materiału o specjalnym składzie. Wzór jej bieżnika ma doskonałe właściwości odprowadzania wody, a na powierzchni bieżnika wykonane są liczne szczeliny. Przykładowo, zwykle używana opona wykonana jest z materiału zawierającego drobne pęcherzyki. Opona taka ma powierzchnię bieżnika z nacięciami, dzięki czemu na powierzchni tej powstają wklęsłe części utworzone przez drobne pęcherzyki i uzyskuje się dużą siłę chwytu dzięki zasysającemu działaniu tej wklęsłej części. Jednakże w tej znanej oponie, ponieważ pęcherzyki zawarte w materiale utworzone są w sposób przypadkowy, występuje skłonność do nierównomiernego ilościowo rozkładu wklęsłych części na powierzchni. Z tego względu występują znaczne różnice siły chwytu w każdej produkowanej oponie. Wyniki badań tych opon są znacznie gorsze niż w przypadku opon z kolcami, nawet jeśli są one wykonane z materiału o odpowiednim składzie i odpowiednim wzorze bieżnika. Wzrost natężenia ruchu i niedostatecznie skuteczne zabezpieczenia przeciwpoślizgowe pojazdu spowodowały, że sytuacja wyraźnie pogorszyła się w porównaniu ze stosowaniem opon z kolcami. Ponieważ przy stosowaniu opon z kolcami zapylenie wokół drogi jest bardzo duże, uważa się, że zastosowanie obecnych przepisów prawnych zmierzających do znacznego ograniczenia stosowania opon z kolcami, jest uzasadnione. Ważny problem stanowi również wzrost liczby wypadków drogowych i zwiększenie stopnia natężenia ruchu. W obszarze zalegania

4 śniegu obecnie coraz bardziej potrzebne są środki umożliwiające rozwiązanie problemu stopnia natężenia ruchu i skażenia pyłem. Znana jest z niemieckiego opisu patentowego nr opona samochodowa z wysuwanymi kolcami, przeznaczona do zapobiegania poślizgowi na śliskiej lub oblodzonej nawierzchni. Wynalazek charakteryzuje się tym, że opona ma wiele ruchomych elementów przeciwpoślizgowych w postaci kolców rozmieszczonych równomiernie na obwodzie, w dwóch równoległych do siebie płaszczyznach. Kolce, w postaci pojedynczych bolców zamocowanych na stałe w płytce mocującej, umieszczone są w tulejkach z powierzchnią denną, osadzonych we wnękach warstwy bieżnika od strony korpusu opony. Współosiowo do otworu w dnie tulejki wykonany jest w warstwie bieżnika przelotowy otwór, w celu umieszczenia w nim kołka kolca. Do wnętrza tulei doprowadzony jest przewód pneumatyczny o kształtowym zakończeniu, które współpracuje z płytką mocującą kolca. Przewód ten, dołączony jest z drugiej strony, poprzez dwukierunkowy zawór zwrotny, do dętki opony. Ciśnienie w dętce steruje położeniem kolców w stosunku do zewnętrznej powierzchni bieżnika. Wzrost ciśnienia w dętce powoduje wysunięcie kolców poza zewnętrzną powierzchnię, natomiast jego spadek powoduje cofnięcie się kolców do środka opony. Opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika według wynalazku charakteryzuje się tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi człon przeciwpoślizgowy z dużą ilością drutów, umieszczony w części bieżnikowej w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku na powierzchni bieżnika z nawierzchnią drogi. Korzystnie, człon przeciwpoślizgowy stanowi główny korpus składający się z wielu drutów, których jedne końce umieszczone są na stałe w części kołnierzowej, która umieszczona jest współosiowo w części pierścieniowej z otworem dla drutów i połączone z nim na stałe. Korzystnie, główny korpus zawiera część kołnierzową, utworzoną przez zgrzanie ze sobą części końcowych drutów, z równoczesnym wystawieniem tej zgrzanej części w kierunku na zewnątrz. Korzystnie, część pierścieniowa i część kołnierzowa są połączone spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. Korzystnie, część pierścieniowa i część kołnierzowa są połączone poprzez zaciskanie ze spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. Korzystnie, druty mają przy temperaturze od -30 C do 120 C twardość kg/mm2 według Vickersa oraz sprężystość zapewniającą ich powrót do stanu wyprostowanego po zgięciu pod kątem 180 C od stanu prostego, odporność na czynniki neutralne, kwasowe i alkaliczne, brak wykwitów, skrajnie małą chłonność wody i doskonałe właściwości nie zasysania wody. Korzystnie, druty są wykonane z materiału jednowłóknowego z żywicy termoplastycznej o twardości kg/mm według Vickersa. Według drugiej odmiany wynalazku opona pneumatyczna z elementami przeciwpoślizgowymi w warstwie bieżnika charakteryzuje się tym, że element przeciwpoślizgowy stanowi cylindryczny rowek, wykonany do określonej głębokości, w kierunku promieniowym od płaszczyzny styku powierzchni bieżnika z nawierzchnią drogi oraz umieszczony w nim człon przeciwpoślizgowy z dużą ilością drutów. Korzystnie, rowek umieszczony jest w części bieżnikowej, przy czym końcowa część członu przeciwpoślizgowego jest przymocowana do dna rowka. Korzystnie, rowek wykonany jest na całej wysokości części bieżnikowej, przy czym przednia część końcowa każdego drutu członu przeciwpoślizgowego jest zamocowana do części usytuowanej średnicowo bardziej wewnątrz, niż stykowa powierzchnia bieżnika. Korzystnie, człon przeciwpoślizgowy zawiera główny korpus, część pierścieniową i element mocujący, umieszczone względem siebie współosiowo, przy czym część pierścieniowa umieszczona jest wewnątrz elementu mocującego, a druty głównego korpusu przechodzą przez otwór części pierścieniowej i otwór elementu mocującego z zaciskającą powierzchnią boczną. Korzystnie, część pierścieniowa i element mocujący są połączone spoiwem, po uprzednim ich złożeniu. Korzystnie, część pierścieniowa i element mocujący są połączone przez zaciskanie ze spoiwem, po uprzednim ich złożeniu.

5 Sposób zapobiegania poślizgowi opony pneumatycznej z elementami przeciwpoślizgowymi według wynalazku polega na tym, że wytwarza się podciśnienie w wewnętrznej przestrzeni zasysającego wodę rowka, poprzez rozszerzanie i odkształcanie rowka wykonanego w części bieżnikowej opony podczas kontaktu z nawierzchnią drogi, zasysa się wodę usytuowaną pomiędzy nawierzchnią drogi a powierzchnią bieżnika opony przez podciśnienie i równocześnie zatrzymuje się zassaną wodę pomiędzy wieloma drutami, umieszczonymi w rowku, w wyniku czego powstaje siła przyczepności opony względem nawierzchni drogi przez wytworzenie siły zasysania i przywierania oraz siły mrożenia pomiędzy powierzchnią bieżnika a nawierzchnią drogi, a także odprowadza się wodę zatrzymaną pomiędzy drutami w chwili, kiedy rowek przemieszcza się do położenia utraty styku z nawierzchnią drogi, do części zewnętrznej opony, poprzez siłę przywracania kształtu rowka i siłę odśrodkową wytwarzaną przez obrót opony. Opona pneumatyczna według wynalazku ma doskonałe właściwości odprowadzania wody na powierzchni bieżnika opony, w wyniku czego można uzyskać doskonałą siłę chwytu względem nawierzchni wilgotnej po deszczu, jak również na zbitym śniegu lub na oblodzonej nawierzchni, a zatem opona taka jest skuteczna we wszystkich porach roku. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia człon przeciwpoślizgowy według pierwszego przykładu realizacji wynalazku w widoku perspektywicznym, w rozłożeniu na części, fig. 2(a) - człon przeciwpoślizgowy z fig. 1 w przekroju wzdłużnym, fig. 2(b) - człon przeciwpoślizgowy z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 3 - część opony pneumatycznej według pierwszego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku w widoku perspektywicznym, fig. 4 - oponę w przekroju poprzecznym wzdłuż linii X-X z fig. 3, fig. 5 - oponę z fig. 4 w powiększeniu, fig. 6 - stan zetknięcia się z nawierzchnią drogi opony i członu przeciwpoślizgowego z fig. 5 w powiększeniu, fig. 7 - drugi przykład realizacji przedmiotowego wynalazku w widoku perspektywicznym z rozłożeniem na części, fig. 8 - człon przeciwpoślizgowy z fig. 7 w przekroju poprzecznym, fig. 9 - oponę według trzeciego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku w przekroju, fig dalszy przykład realizacji przedmiotowego wynalazku w przekroju poprzecznym, fig istotną część piątego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku w przekroju. Na fig. 1-6 przedstawiono oponę samochodową i element przeciwpoślizgowy używany do tej opony w pierwszym przykładzie realizacji przedmiotowego wynalazku. Na fig. 1 i fig. 2 pokazano człon przeciwpoślizgowy 1 zawierający wykonaną z metalu pierścieniową część 2 z otworem w środku i główny korpus 3 przeznaczony do wprowadzenia w otwór 2al pierścieniowej części 2. W tym przykładzie realizacji część pierścieniowa 2 jest wykonana w kształcie pojemnika z częścią pionową 2b na obwodzie części dennej 2a, tworzącą kształt pierścienia, a jako surowiec użyte zostało żelazo. Ponadto surowiec części pierścieniowej 2 może być użyty bez ograniczenia do żelaza z innym materiałem, np. włóknem węglowym, materiałem ceramicznym itp. Główny korpus 3 składa się z wielu drutów 3a, które z jednej strony są połączone ze sobą, a z drugiej strony są zamocowane w kołowej, płytkowej, łączącej części kołnierzowej 3b. W tym przykładzie wykonania jednowłóknowy materiał z żywicy termoplastycznej użyty jest jako materiał każdego drutu 3a, a połączenie końców drutów ze sobą wykonane jest przez zgrzewanie. Część kołnierzowa 3b jest wykonana w kształcie kołowej płytki przez ściśnięcie części połączonej przez zgrzewanie z wykorzystaniem termoplastyczności spowodowanej przez zgrzewanie drutów 3a, dzięki czemu zmniejszono koszt wytworzenia. Część kołnierzowa 3b wykonana z oddzielnego członu może być przymocowana do jednej części końcowej wiązki drutów 3a, a sposób tworzenia części kołnierzowej 3b nie ogranicza się do zgrzewania wymienionego w tym przykładzie realizacji. Ponadto średnica części kołnierzowej 3b może być większa niż średnica otworu w części pierścieniowej 2 i nie ma tu wymagania wysokiej dokładności. Główny korpus 3 jest przymocowany trwale do części pierścieniowej 2 przez wprowadzenie i wpasowanie drutów 3a w otwór 2al części pierścieniowej 2, przez przymocowanie części kołnierzowe 3b do obwodu otworu i przez utwardzenie przez wypełnienie spoiwem 4 pierścieniowej części 2, jak pokazano na fig. 2. Główny korpus 3 według tego przykładu realizacji ma następujące wymiary i twardość.

6 Każdy drut 3a głównego korpusu 3 ma średnicę 0,4-0,7 mm, a ich liczba w jednej oponie wynosi 120, 1. Ponadto, długość t1 drutów 3a jest równa podwojonej grubości t2 wiązki wszystkich drutów 3a, mającej kształt kołowy. Twardość drutu 3a, aby nie uszkadzać nawierzchni oraz otrzymać wystarczającą giętkość i możliwość przywracania kształtu, jest ustalona w zakresie kg/mm2 według Vickers a. Ponadto, druty 3a mają możliwość powrotu do linii prostej po wygięciu pod kątem 180. Oprócz twardości, zdolności do zginania i giętkości opisanych powyżej materiał drutów 3a użyty w tym przykładzie realizacji ma właściwości takie jak antytrwałość, brak wykwitów, bardzo mała zawartość wody i doskonała bezwodna zdolność zasysania w stosunku do neutralności, kwasowości i alkaliczności, przy czym właściwości te mogą być utrzymywane w środowisku o temperaturze od -30 C do 120 C. Na fig. 3 przedstawiono pneumatyczną, przeciwpoślizgową oponę 5 według pierwszego przykładu realizacji przedmiotowego wynalazku z członem przeciwpoślizgowym 1 o konstrukcji omówionej powyżej. Ta przeciwpoślizgowa opona 5 wykonana jest tak, że opisane powyżej człony przeciwpoślizgowe 1 są umieszczone w dużej ilości, około 120, w części bieżnikowej 6 dowolnej opony (w oponie promieniowej, oponie diagonalnej, jak również w innych znanych oponach). Człon przeciwpoślizgowy 1 jest mocowany w zasysającym wodę rowku 7 w stykowej powierzchni bieżnika 6a zwróconej do nawierzchni, przez wciśnięcie i wprowadzenie go w ten zasysający wodę rowek 7 - fig. 4. Zasysający wodę rowek 7 złożony jest z części wprowadzającej 7a służącej do wprowadzania pierścieniowej części 2 członu przeciwpoślizgowego 1 (część klinowa) i z części cylindrycznej 7b przeznaczonej do otaczania głównego korpusu 3a członu przeciwpoślizgowego 1, przy czym głębokość t3 całości jest taka, aby wolny koniec materiału drutów 3a członu przeciwpoślizgowego 1 był usytuowany przy powierzchni bieżnika 6a. Wolny koniec każdego drutu 3a jest ustawiony tak, aby był usytuowany na tej samej powierzchni co powierzchnia bieżnika 6a, jak pokazano na fig. 5. Jeśli znajduje się przy powierzchni bieżnika 6a, może być albo ustawiony w położeniu wystającym w stosunku do powierzchni bieżnika 6a, albo w położeniu zagłębionym. Zasysający wodę rowek 7 przed wciśnięciem i wprowadzeniem członu przeciwpoślizgowego 1 jest niniejszy, ale wciskanie i wprowadzanie członu przeciwpoślizgowego 1 w ten rowek można łatwo wykonać za pomocą znanego narzędzia wbijającego. W oponie samochodowej o powyższej konstrukcji, kiedy część bieżnikowa 6 nie styka się z nawierzchnią drogi, zasysający wodę rowek 7 ma kształt cylindryczny, jak pokazano na fig. 5. Natomiast przy zetknięciu z nawierzchnią drogi R część bieżnikowa 6 jest odkształcana przez ciężar pojazdu i zasysający wodę rowek 7 przyjmuje kształt pokazany na fig. 6. W stanie tym, ponieważ zasysający wodę rowek 7 w części środkowej cylindrycznej części 7b jest rozsunięty na zewnątrz i przyjmuje kształt kulisty, wewnętrzna przestrzeń zasysającego wodę rowka 7 zostaje zwiększona względem stanu przed odkształceniem i w tej wewnętrznej przestrzeni powstaje podciśnienie. Powierzchnia bieżnika 6a jest przysysana i przywiera do nawierzchni drogi R, przez co można uzyskać dużą siłę chwytu. Kiedy cienka warstewka wody usytuowana jest pomiędzy powierzchnią bieżnika 6a a nawierzchnią drogi R, woda ta jest wsysana w rowek 7 przez podciśnienie wytwarzane w rowku 7, a powierzchnia bieżnika 6a styka się bezpośrednio z nawierzchnią drogi R. Ponieważ woda jest zasysana w rowek 7 i przytrzymywana przez zjawisko włoskowatości w cienkiej szczelinie utworzonej pomiędzy drutami 3a, woda zassana w rowek 7 odpływa pomiędzy powierzchnią bieżnika 6a a nawierzchnią drogi R i utrzymywany jest stan styku powierzchni bieżnika 6a z nawierzchnią drogi R oraz otrzymywana jest duża siła chwytu. Ponieważ podczas jazdy drogą oblodzoną lub ośnieżoną, przy zasysaniu wody z cienkiej warstewki utworzonej pomiędzy nawierzchnią drogi R przez rowek 7 następuje spadek temperatury pomiędzy drutami 3a a nawierzchnią drogi R, powoduje to, że rowek 7 przy powierzchni bieżnika 6a i jego część obwodowa przymarzają do nawierzchni, otrzymuje się większą siłę chwytu.

7 Ponadto, kiedy zasysający wodę rowek 7 zostaje odkształcony przez zetknięcie z nawierzchnią drogi R, druty 3a członu przeciwpoślizgowego 1 wbijają się w oblodzoną nawierzchnię, w wyniku czego występuje zjawisko drapania nawierzchni drogi R, a to przyczynia się do zwiększenia siły chwytu. Ponieważ jednak twardość materiału każdego drutu członu przeciwpoślizgowego 1 wynosi kg/mm2, nie ma obawy niszczenia drogi betonowej o twardości powierzchni kg/mm2 lub drogi asfaltowanej o twardości kg/mm2 i nic nie powoduje zanieczyszczania pyłem. Ponadto, ponieważ człon przeciwpoślizgowy 1 stykający się z nawierzchnią R jest odkształcany wraz z zasysającym wodę rowkiem 7 przy pochłanianiu uderzenia w chwili stykania się z nawierzchnią R, nic nie powoduje działania nadmiernego uderzenia lub ciśnienia styku tylko na człon przeciwpoślizgowy 1, w związku z czym uderzenie i ciśnienie stykowe są przykładane w przybliżeniu w takim samym stopniu, jak do powierzchni bieżnika 6a. Człon przeciwpoślizgowy 1, podobnie jak kolec w oponie kolcowej, jest jedynie silnie zużywany, przy czym zużycie jest w przybliżeniu w takim samym stopniu jak zużycie bieżnika opony. Wzajemne usytuowanie pomiędzy nawierzchnią drogi R a przednią częścią końcową drutu 3a członu przeciwpoślizgowego 1 jest zawsze utrzymywane jako stałe. Kiedy zasysający wodę rowek 7 jest przemieszczony do położenia nie stykającego się z nawierzchnią drogi R, woda trzymana w drutach 3a jest odprowadzana na zewnątrz przez siłę odśrodkową wytwarzaną przez siłę przywracania kształtu rowka 7 zasysającego wodę i przez obrót opony. Kiedy zasysający wodę rowek 7 odchodzi od nawierzchni drogi R, wówczas rowek 7 i człon przeciwpoślizgowy 1 powracają do stanu pokazanego na fig. 5. W tabeli i na wykresach 1 2 przedstawiono wyniki próby hamowania opony samochodowej według przedmiotowego wynalazku i konwencjonalnej opony. W czasie tej próby mierzono długość drogi hamowania i czas hamowania na dwóch rodzajach nawierzchni na tak zwanym pasie zwierciadlanym, którego nawierzchnia ma stan powierzchni zwierciadlanej, przy czym pas ten jest pokryty zbitym śniegiem (pas trudnych warunków jazdy). Jak wynika z przedstawionych wyników badań opona samochodowa według przedmiotowego przykładu realizacji ma znacznie skróconą drogę hamowania i czas hamowania w stosunku do opony na każdej nawierzchni drogi. W szczególności przy wolnej jeździe (20 km/h) po pasie zwierciadlanym, gdzie najłatwiej o spowodowanie poślizgu, zauważa się wyraźne polepszenie drogi hamowania. Na pasie zwierciadlanym zwykle jedzie się z małą prędkością, a przy stosowaniu opony według przedmiotowego przykładu realizacji przewiduje się, że wystąpienie poślizgu w obszarze miejskim ma znacznie mniejsze prawdopodobieństwo. Według tych badań hałas powodowany przez oponę w każdych warunkach jazdy jest mniejszy niż w przypadku konwencjonalnej opony. W powyższym pierwszym przykładzie realizacji główny korpus 3 członu przeciwpoślizgowego 1 i część pierścieniowa 2 są mocowane za pomocą spoiwa. Możliwe jest także mocowanie przy użyciu elementu mocującego 10, jak pokazano w drugim przykładzie realizacji z fig. 7 i 8. Pokazany tu element mocujący 10 ma kształt cylindryczny i obejmuje swą zaciskającą powierzchnią boczną 10a zewnętrzną powierzchnię części pierścieniowej 2. Otwór 10b w jego części dennej, podobnie jak otwór 2al w części pierścieniowej 2 umożliwia umieszczenie drutów 3a głównego korpusu 3 w elemencie mocującym 10. W przypadku mocowania głównego korpusu 3 i części pierścieniowej 2 jedna część końcowa członu przeciwpoślizgowego 1 jest mocowana w grubości części bieżnikowej 6 w oponie 5, ale dobrze jest również mocować jedną część końcową (część pierścieniową 2) członu przeciwpoślizgowego 1 do dalszej części wewnętrznej części (średnicowo) niż cześć bieżnikowa 6 opony 5. Przykładowo, jak pokazano w trzecim przykładzie realizacji z fig. 9, przy wykonaniu zasysającego wodę rowka 8 przechodzącego przez część bieżnikową 6 przewidziane są druty 9a sięgające do pasa wzmacniającego (lub podkładu bieżnika) spolimeryzowanego ze szkieletem opony 5, przy czym druty 9a mogą być wprowadzone w wymieniony zasysający wodę rowek 9. W takim przypadku również osiąga się pewne zasysanie wody, jak w poprzednim przykładzie realizacji przez rowek 8 i druty 9a, dzięki czemu można uzyskać dużą siłę chwytu.

8 Tabela - wyniki testu hamowania pojazdu z oponą według wynalazku i konwencjonalną oponą Opona Droga Szybkość [km/h] Długość drogi hamowania [km/h] Czas [s] Temp. [ C] i Wilgotność [%] ,45 8,06 37,2 23,76 65,23 53, 69 37,46 23,81 51, 92 37,20 29,07 11,92 54,28 32,89 73,20 59,29 31, 30 23,23 32,30 27,33 8,2 5, 0 10,3 8,5 12, 10 9,9 9,9 6,2 9,7 7,4 11,2 5,7 11,5 9,7 11,5 9,8 6,9 6, 8 5,7 5, o J Pojazd poza drogą Pojazd na drodze 65

9 Wykresy ilustrujące graficznie wyniki z tabeli Wykres 1 - samochód na drodze --- opona ---- Wykres 2 - samochód poza drogą opona ----

10 Druty 9a są w tym przypadku utworzone przez wystający kord (np. nylonowy) przewidziany dla pasa wzmacniającego 9 w kierunku częściowo promieniowym, przy czym planowane jest zintegrowanie z pasem wzmacniającym 9. W czwartym przykładzie realizacji pokazanym na fig. 10, przeciwpoślizgowa część 20a utworzona z wielu drutowych części posiadających wolny koniec na jednym końcu połączona jest integralnie z częścią bieżnikową 6 i w ten sposób może powstać konstrukcja przeciwpoślizgowa. W odróżnieniu od tego, w piątym przykładzie realizacji pokazanym na fig. 11, w żądanym miejscu powierzchni bieżnika 6a opony wykonanych jest wiele cienkich szczelin 30 o określonej głębokości przebiegających promieniowo od powierzchni bieżnika 6a, przy czym każda z tych cienkich szczelin 30 zasysa wodę z cienkiej warstewki utworzonej pomiędzy nawierzchnią drogi R, a powierzchnią bieżnika 6a opony. Sposób zapobiegania poślizgowi wynika z konstrukcji opony. Polega on na tym, że wytwarza się podciśnienie w wewnętrznej przestrzeni zasysającego wodę rowka 7 poprzez rozszerzanie i odkształcanie rowka 7. Podczas kontaktu opony z nawierzchnią drogi R zasysa się wodę z przestrzeni między nawierzchnią drogi R a powierzchnią bieżnika 6a przez podciśnienie i równocześnie zatrzymuje się zassaną wodę pomiędzy wieloma drutami 3a. W opisanej sytuacji powstaje siła przyczepności opony względem nawierzchni drogi R oraz siły mrożenia między powierzchnią bieżnika 6a a nawierzchnią drogi R. Równocześnie odprowadza się wodę zatrzymaną pomiędzy drutami 3a w chwili, kiedy rowek 7 przemieszcza się do położenia utraty styku z nawierzchnią drogi R, do części zewnętrznej opony, poprzez siłę przywracania kształtu rowka 7 i siłę odśrodkową wytwarzaną przez obrót opony. Jak opisano powyżej, możliwości hamowania i właściwości kierowania w przypadku przedmiotowego wynalazku przy jeździe po zbitym śniegu lub po oblodzonej drodze są takie same, jak w przypadku konwencjonalnej opony kolcowej, a znacznie lepsze w porównaniu z oponą. Opona według wynalazku zapewnia ponadto doskonałą, cichą jazdę w porównaniu z oponą kolcową. Może również przyczynić się do zwiększenia nasilenia ruchu w zimie, do rozwiązania opóźnień w ruchu i do zmniejszenia liczby wypadków powodowanych przez poślizg, nie powodując niszczenia nawierzchni w przypadku jazdy po suchej drodze. Nie powoduje także zanieczyszczania środowiska naturalnego pyłem z niszczonej nawierzchni, przez co jest bardzo użyteczny z punktu widzenia ochrony dróg i ochrony środowiska. Ponieważ powierzchnia bieżnika opony ma bardzo dobre właściwości niewrażliwości na wodę, uzyskuje się dużą siłę chwytu nie tylko na zbitym śniegu lub na oblodzonej drodze, ale również na nawierzchni mokrej po deszczu i dzięki temu uzyskuje się doskonałe parametry hamowania i komfort kierowania we wszystkich porach roku.

11 FIG. 2 (a) F I G. 2(b)

12 FIG. 3 FIG.4

13 FIG. 5 1 F I G. 6

14 F I G. 7 F I G. 8

15 F I G. 9 F I G. 10 F I G. 11

16 FIG.1 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 4,00 zł.

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat.

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat. PL 216775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392642 (51) Int.Cl. E06B 3/42 (2006.01) E05D 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 17/05. Józef Salwiński,Kraków,PL Piotr Trzaskoś,Dębowiec,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 17/05. Józef Salwiński,Kraków,PL Piotr Trzaskoś,Dębowiec,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202672 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364956 (51) Int.Cl. A47G 29/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.02.2004

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181955 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 316742 (22) Data zgłoszenia: 28.10.1996 (51) IntCl7 A47L 9/24 (54)Teleskopowa

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198184 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351035 (51) Int.Cl. A01L 1/00 (2006.01) A01L 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1. (51) IntCl6: F15B 15/14 F16J 7/00. (54) Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny

PL B1 (13) B1. (51) IntCl6: F15B 15/14 F16J 7/00. (54) Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167345 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292954 (22) Data zgłoszenia: 2 3.12.1991 (51) IntCl6: F15B 15/14 F16J

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177149 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 309666 (22) Data zgłoszenia: 13.07.1995 (51) IntCl6: B60N 2/32 B60N

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179630 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314202 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1996 (51) IntCl7: B60K 15/077 B60K

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hilti Aktiengesellschaft,Schaan,LI ,DE,

PL B1. Hilti Aktiengesellschaft,Schaan,LI ,DE, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203134 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357843 (51) Int.Cl. B24B 23/02 (2006.01) B24B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116156 (22) Data zgłoszenia: 31.05.2006 (19) PL (11) 63991 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183172 (21) Numer zgłoszenia: 320545 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1997 (13) B1 (51) Int.Cl.7: B61F 5/12 B61G

Bardziej szczegółowo

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208568 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 379248 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2006 (51) Int.Cl. B67D 1/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182676 (21 ) Numer zgłoszenia 320546 (13) B3 (5 1) IntCl7 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1997 B61G 11/10 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (61)

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184161 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322435 (5 1) IntCl7 B60N 2/12 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 B60N 2/24 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 300177 (2 2 ) Data zgłoszenia 23.08.1993 (51) IntCl B60C 5/22 (54)

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 03/04. Zielenda Andrzej,Rostarzewo,PL Pigłas Wojciech,Wolsztyn,PL WUP 10/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 03/04. Zielenda Andrzej,Rostarzewo,PL Pigłas Wojciech,Wolsztyn,PL WUP 10/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203501 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 361725 (51) Int.Cl. H01R 13/633 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.08.2003

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów, PL BUP 22/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów, PL BUP 22/ PL 66635 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119929 (22) Data zgłoszenia: 13.04.2011 (19) PL (11) 66635 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2149176 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08758021.3

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 (21) Numer zgłoszenia: 324542 (22) Data zgłoszenia: 28.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E05B 41/00 E05C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 315958 (22) Data zgłoszenia: 21.02.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(1) (13) B3 (12)OPIS PATENTOWY (19) PL PL B (54) Hydrauliczna maszyna robocza z obrotowym tłokiem

(1) (13) B3 (12)OPIS PATENTOWY (19) PL PL B (54) Hydrauliczna maszyna robocza z obrotowym tłokiem R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 306609 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 168490

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL PL 226979 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226979 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413084 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303728 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 06.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B65D5/18 865D

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173407 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305460 (22) Data zgłoszenia: 13.10.1994 (51) IntCl6: F16F 9/14 F16F

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207178 (21) Numer zgłoszenia: 370883 (22) Data zgłoszenia: 28.01.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE,

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197033 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 341970 (51) Int.Cl. G01K 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.08.2000

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice, PL PL 66586 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119866 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2011 (19) PL (11) 66586 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178153 (21) N um er zgłoszenia: 319252 (22) D ata zgłoszenia: 20.09.1995 (86) D ata i num er zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( )

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( ) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116012 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2006 (19) PL (11) 63856 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL PL 223457 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223457 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409312 (22) Data zgłoszenia: 29.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 FIG.2 B65D 1/16. (54) Puszka na napoje

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 FIG.2 B65D 1/16. (54) Puszka na napoje RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183969 (21) Numer zgłoszenia: 322941 (22) Data zgłoszenia: 31.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B65D 1/16 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185827 (21) Numer zgłoszenia: 326469 (22) Data zgłoszenia: 25.05.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E03D 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190464 (21) Numer zgłoszenia: 334567 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Przyrząd do znakowania i numerowania drewna

( 5 4 ) Przyrząd do znakowania i numerowania drewna RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174993 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 309210 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 21.06.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51)IntCl6: B41K 3/00 ( 5

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA,

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207456 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382526 (51) Int.Cl. H02N 2/10 (2006.01) G11B 5/55 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12 PL 214668 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214668 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392368 (51) Int.Cl. F16K 3/00 (2006.01) F16K 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. STĘPNIEWSKI KAROL, Ogrodzieniec, PL STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin, PL BUP 01/14

PL B1. STĘPNIEWSKI KAROL, Ogrodzieniec, PL STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin, PL BUP 01/14 PL 222189 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222189 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399823 (51) Int.Cl. E21D 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 1 F16H 15/48 F16H 1/32. (54) Przekładnia obiegowa BUP 19/94 Szulc Henryk, Gdańsk, PL

(13) B1 PL B1. fig. 1 F16H 15/48 F16H 1/32. (54) Przekładnia obiegowa BUP 19/94 Szulc Henryk, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169782 (13) B1 (21)Numer zgłoszenia: 298005 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 05.03.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.6: F16H 1/32 F16H

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1 (19) PL (11) (51) IntCl7 B65D 88/34 B65D 88/06 E04H 7/16 F17C 3/00. (22) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY PL B1 (19) PL (11) (51) IntCl7 B65D 88/34 B65D 88/06 E04H 7/16 F17C 3/00. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z P O S P O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181737 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 319358 (22) Data zgłoszenia: 08.04.1997 (51) IntCl7 B65D 88/34

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187664 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327836 (22) Data zgłoszenia: 03.08.1998 (51) IntCl7 F03D 1/04 (54) Urządzenie

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16H 3/62

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16H 3/62 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176935 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309072 (22) Data zgłoszenia: 09.06.1995 (51) IntCl6: F16H 3/62 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŻURAWSKI ARTUR ZIĘTEK JACEK NASTULA STANISŁAW BOPAN Z.N. SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŻURAWSKI ARTUR ZIĘTEK JACEK NASTULA STANISŁAW BOPAN Z.N. SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117273 (22) Data zgłoszenia: 06.02.2008 (19) PL (11) 65741 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. DANFOSS A/S,Nordborg,DK ,DE, James David Messmer,Aarhus,DK BUP 09/03

PL B1. DANFOSS A/S,Nordborg,DK ,DE, James David Messmer,Aarhus,DK BUP 09/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200730 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 356811 (51) Int.Cl. F16K 1/36 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.10.2002

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189850 (21) Numer zgłoszenia: 328930 (13) B1 (51) IntCl7: A23G 3/02 B26D 1/15 (54)Krajalnica (43) Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

PL B1. Wilfer Hans-Peter,Markneukirchen,DE BUP 12/ WUP 05/09. Misztak Irena, PATPOL Sp. z o.o.

PL B1. Wilfer Hans-Peter,Markneukirchen,DE BUP 12/ WUP 05/09. Misztak Irena, PATPOL Sp. z o.o. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201726 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363985 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2003 (51) Int.Cl. G10G 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 215934 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215934 (21) Numer zgłoszenia: 393536 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293578 (2) Data zgłoszenia: 21.02.1992 (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169204 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia. 297226 ( 2 2) Data zgłoszenia 29.12.1992 (51) IntCl6 B27B 5/36 B23D

Bardziej szczegółowo

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL PL 226242 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226242 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411231 (51) Int.Cl. A01D 46/26 (2006.01) A01D 46/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177533 POLSKA (13) B1 B65G67/02 (21)Numer zgłoszenia: 310687 (51) IntCl6: B60F 1/04 B61D 15/00 (54) Zestaw do transportu bimodalnego (73) Uprawniony z patentu:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL PL 218939 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218939 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394957 (51) Int.Cl. A61B 19/00 (2006.01) A61B 17/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. HERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cielądz, PL BUP 24/13. SŁAWOMIR MAGIERA, Cielądz, PL

PL B1. HERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cielądz, PL BUP 24/13. SŁAWOMIR MAGIERA, Cielądz, PL PL 222032 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222032 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399260 (22) Data zgłoszenia: 21.05.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY ( 2 1) Numer zgłoszenia: 329338 (22) Data zgłoszenia: 21.10.1998 (19) PL (11) 189658 (13) B1 (51) IntCl7 H02P 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B60H 1/24 ( ) B62D 25/06 ( ) Leśniak Józef AUTOMET, Sanok, PL BUP 08/06

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B60H 1/24 ( ) B62D 25/06 ( ) Leśniak Józef AUTOMET, Sanok, PL BUP 08/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115081 (22) Data zgłoszenia: 11.10.2004 (19) PL (11) 63565 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178922 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314655 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (51) IntCl7: A01B 51/04 A01B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176519 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306921 (22) Data zgłoszenia: 20.01.1995 ( 51) intcl6: B26D 1/143 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

(54)Sposób mocowania wykładzin ceramicznych na metalowych powierzchniach, zwłaszcza w

(54)Sposób mocowania wykładzin ceramicznych na metalowych powierzchniach, zwłaszcza w RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167811 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 294663 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 22.05.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B23P 19/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści PL 219112 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392659 (22) Data zgłoszenia: 15.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178034 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309898 (22) Data zgłoszenia: 03.08.1995 (51) IntCl6: B 2 1 F 3/04

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213240 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384692 (51) Int.Cl. A01K 63/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.2008

Bardziej szczegółowo

PL B1. LIW-LEWANT Fabryka Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,Bielawa,PL BUP 06/

PL B1. LIW-LEWANT Fabryka Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,Bielawa,PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377033 (51) Int.Cl. C23C 14/00 (2006.01) C25D 17/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114048 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62651 (13)

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165064 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 291386 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: E02F 9/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187420 (21) Numer zgłoszenia. 324360 (13)B3 (22) Data zgłoszenia: 17.01.1998 (51) IntCl7 B07B 1/22 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (6 1) Patent

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B2 (12) OPIS PATENTOWY PL B2 B23C 3/02. (57) 1. Przyrząd mocująco-centrujący na frezarkonakiełczarkę,

(19) PL (11) (13) B2 (12) OPIS PATENTOWY PL B2 B23C 3/02. (57) 1. Przyrząd mocująco-centrujący na frezarkonakiełczarkę, RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 284148 (22) Data zgłoszenia: 03.03.1990 (19) PL (11) 161879 (13) B2 (51) IntCl5: B23C 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24J 2/52 ( ) Ścisłowicz Franciszek, Nowy Targ, PL BUP 22/09. Franciszek Ścisłowicz, Nowy Targ, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24J 2/52 ( ) Ścisłowicz Franciszek, Nowy Targ, PL BUP 22/09. Franciszek Ścisłowicz, Nowy Targ, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117421 (22) Data zgłoszenia: 21.04.2008 (19) PL (11) 65032 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL 176148 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307963 (22) Data zgłoszenia: 30.03.1995 (51) IntCl6 G01B 5/20 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72)

(73) Uprawniony z patentu: (72) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179824 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314390 (22) Data zgłoszenia: 21.05.1996 (51) IntCl7: B65F 1/06 B65D

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212178 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212178 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359124 (51) Int.Cl. G02C 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209719 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380344 (51) Int.Cl. A23N 15/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116005 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2000 (19) PL (n)63061

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176418 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 310220 (22) Data zgłoszenia: 28.08.1995 (51) IntCl6: F15B 13/02 E21D

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 03/05. Molawka Ryszard,Nisko-Zarzecze,PL WUP 09/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 03/05. Molawka Ryszard,Nisko-Zarzecze,PL WUP 09/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199544 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 361483 (51) Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01) E05D 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

PL B1. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, Zabrze, PL BUP 10/10

PL B1. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, Zabrze, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386454 (51) Int.Cl. A61B 17/94 (2006.01) A61B 10/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni

(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161387 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 280057 (51) IntCl5: B21J 13/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 14.06.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP03/01159 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP03/01159 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202605 (21) Numer zgłoszenia: 373708 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.02.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. TOBYS RYSZARD RUSZNIKARSTWO ŚLUSARSTWO PRECYZYJNE, Piotrowo Drugie, PL BUP 21/ WUP 12/16

PL B1. TOBYS RYSZARD RUSZNIKARSTWO ŚLUSARSTWO PRECYZYJNE, Piotrowo Drugie, PL BUP 21/ WUP 12/16 PL 224299 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 405232 (22) Data zgłoszenia: 09.04.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

człon zamocowany bezpośrednio do nieobrotowej części pojazdu (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1

człon zamocowany bezpośrednio do nieobrotowej części pojazdu (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172784 (21) Numer zgłoszenia. 311203 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1994 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo