Szanowni Państwo! Elżbieta Bieńkowska. Minister Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Elżbieta Bieńkowska. Minister Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Nie można mówić o kompleksowym rozwoju społeczno gospodarczym bez radykalnej poprawy jakości usług medycznych. Bez względu na to, czy jesteśmy pacjentem, czy też pracownikiem ochrony zdrowia, wszyscy mamy świadomość tego, jak bardzo w Polsce potrzebne są fundusze, które umożliwią rozwój kadrowego i technicznego zaplecza służby zdrowia. Dziś, dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej, ten borykający się z poważnymi problemami sektor może liczyć na dodatkowe źródło pomocy finansowej fundusze unijne. Mając świadomość dolegliwych bolączek służby zdrowia, tym bardziej powinniśmy skorzystać z niepowtarzalnej szansy na znaczące inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i życia, ale także a może przede wszystkim w ludzi. To oni, mając do dyspozycji nowoczesne narzędzia do ratowania zdrowia i życia pacjentów, zmienią oblicze tej newralgicznej sfery. Jednak, aby skutecznie aplikować o dotację z Unii Europejskiej, trzeba posiadać konkretną wiedzę na temat możliwych źródeł wsparcia dla służby zdrowia oraz umiejętność identyfikacji projektów, które mogą być dofinansowane. Dlatego też powstała ta publikacja jej celem jest przedstawienie możliwości finansowania przedsięwzięć w ochronie zdrowia przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach i zachęcenie Państwa do składania jak największej liczby dobrych projektów. Dajmy sobie szansę na lepszą służbę zdrowia. Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

2 PigułKA DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA Spis treści 1. Spis treści 2 2. Wstęp 3 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 4 4. Regionalne Programy Operacyjne 6 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 47 Przewodnik przygotowany został na podstawie dokumentów instytucji zarządzających programami operacyjnymi na lata , obowiazujących na dzień wydania przewodnika. 2

3 Wstęp Oddajemy do Państwa rąk przewodnik Pigułka dla służby zdrowia fundusze strukturalne na lata dla beneficjentów sektora zdrowia licząc na to, że ta publikacja będzie dla Państwa inspiracją i motywacją do zmierzenia się z problematyką funduszy europejskich. Faktem jest, że do ubiegania się o wsparcie unijne, trzeba posiadać konkretną wiedzę na temat źródeł wsparcia dla służby zdrowia. A nie są one tak oczywiste, często te źródła są schowane w gąszczu terminologii i procedur unijnych. Dlatego, by pomóc Państwu w dotarciu do źródeł i możliwości finansowania inwestycji, Konfederacja Pracodawców Polskich przygotowała ogólnopolską kampanię informacyjno promocyjną Unijna recepta dla służby zdrowia. Partnerami projektu jest firma doradczo szkoleniowa Collect Consulting Sp. z o.o. oraz wydawnictwa Elamed i Termedia. Jednym z jego elementów jest niniejszy podręcznik. W przygotowaniu tej publikacji naszą intencją było zaprezentowanie Państwu całego wachlarza możliwości, jakie oferują fundusze europejskie. Jednak, ze względu na objętość przewodnika, nie wyczerpuje on wszystkich możliwości finansowania Państwa projektów, wybraliśmy zatem te najistotniejsze. Mamy wielką nadzieję, że zainspiruje on Państwa do wykorzystywania funduszy europejskich na polską służbę zdrowia. Partnerzy projektu Konfederacja Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski Collect Consulting Sp. z o.o. Radosław Polowy Termedia Janusz Michalak Elamed Elżbieta Cholewa 3

4 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata to największy w historii Unii Europejskiej program operacyjny. Wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IiŚ wyniesie 37,6 mld euro. Na sektor zdrowia przewidziano 350 mln euro. Projekty w sektorze zdrowia będą finansowane z Priorytetu XII programu Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Podstawowym celem projektów, które będą realizowane w ramach Priorytetu XII winno być obniżenie poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, skutków powikłań powstających w wyniku wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Dlatego wsparcie w ramach priorytetu będzie ukierunkowane na rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego oraz infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Priorytet XII składa się z dwóch działań tj. Rozwój systemu ratownictwa medycznego i Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Działanie Rozwój systemu ratownictwa medycznego W ramach Działania w procedurze konkursowej mogą być zgłaszane następujące typy projektów: 1. zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (minimalna wartość projektu wynosi 280 tys. zł), 2. przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe istniejące lub planowane do utworzenia zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu) w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa (minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł), 4

5 3. zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów (minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł), 4. budowa i remont lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych (minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł). Wsparcie z Działania otrzymają również przedsięwzięcia polegające na budowie i wyposażeniu wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego oraz rozbudowie, remoncie i wyposażeniu centrów urazowych. Dofinansowanie będzie im przyznawane nie w procedurze konkursowej, lecz w ramach tzw. projektów systemowych, realizowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z wojewodami oraz Ministrem Zdrowia. Zaplanowano również projekt indywidualny: Budowa i Remont Baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który będzie realizowany przez samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dla kogo? W procedurze konkursowej wnioski o dofinansowanie mogą składać niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub ich organy założycielskie. Ponadto zakłady opieki zdrowotnej muszą świadczyć usługi w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, np. posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Dofinansowanie na poziomie 85% wartości inwestycji. Całkowita wartość alokacji przeznaczona na działanie 235,29 mln euro. Działanie Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym W ramach Działania wsparcie uzyskają z kolei inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia polegające na: przebudowie, rozbudowie i remoncie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa (minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł), zakupie aparatury obrazowej (minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł), 5

6 zakupie wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów (minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł). Dla kogo? O fundusze strukturalne aplikować mogą w ramach działania publiczne zakłady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym (lub ich organy założycielskie), świadczące specjalistyczne usługi medyczne, utworzone przez: ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Ze wsparcia wyłączone są zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Dofinansowanie na poziomie 85% wartości inwestycji. Całkowita wartość alokacji przeznaczona na działanie 176,46 mln euro. Gdzie szukać informacji? Instytucją Zarządzającą dla Priorytetu XII. jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych. Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Minister Zdrowia, Instytucją Wdrażającą jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Al. Jerozolimskie Warszawa tel. (48 22) fax (48 22) strona internetowa: REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Każde województwo posiada własny regionalny program operacyjny (RPO), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego regionu. I w każdym z 16 programów operacyjnych przewidziane zostały działania skierowane bezpośrednio na rozwój służby zdrowia, do których mogą aplikować o dotacje zakłady opieki zdrowotnej. 6

7 Tabela 1: Działania w poszczególnych RPO bezpośrednio wpierające rozwój służby zdrowia. województwo Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie gdzie szukać funduszy europejskich dla służby zdrowia w RPO Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Działanie 8.3. Ochrona zdrowia Działanie 4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 5.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Działanie 5.2. Rozwój bazy medycznej w regionie Działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Działanie 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Działanie 7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia Podstawowym założeniem przy przyznawaniu pomocy zakładom opieki zdrowotnej z w/w działań jest, to że wsparcie będzie kierowane wyłącznie na podniesienie i poprawę jakości świadczonych usług, a nie zwiększanie liczby obiektów infrastrukturalnych. Oznacza to, że realizacja projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nie może powodować np. zwiększenia liczby łóżek szpitalnych czyli zwiększenia istniejącego sektora ochrony zdrowia. Są pewne drobne wyjątki od tej zasady. Dotyczą 7

8 one budowy tych placówek medycznych, których brak jest w regionie w stosunku do potrzeb (np. w województwie mazowieckim finansowana będzie budowa nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych) lub gdy modernizacja istniejącej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona. Warunkiem aplikowania o dotacje, który dotyczy wszystkich programów regionalnych, jest realizowanie usług w publicznym systemie ochrony zdrowia. Konieczny jest więc kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, będące przedmiotem projektu. Wydatki, które mogą być sfinansowane z dotacji, zawarte są w wytycznych, stanowiących załączniki do każdego z RPO. Będą się one zatem nieco różnić od siebie, gdyż każdy region sam tworzył własny regionalny program operacyjny, jak też i dokumenty programowe. Niemniej jednak w zależności od typu projektu w budżecie projektu można ująć takie wydatki jak: przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie terenu pod budowę, prace budowlane, montażowe i remontowe, nadzór inwestorski, zakup sprzętu i aparatury medycznej, koszty informacji i promocji o projekcie. Zwykle w kompleksowych projektach placówek ochrony zdrowia może występować wymiana i zakup nośników i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku. Wnioskodawcy powinni jednak pamiętać, że jeżeli głównym celem inwestycji jest termomodernizacja, a działanie skierowane na wsparcie służby zdrowia tego nie przewiduje, to projekt taki powinien być zgłoszony do dofinansowania z działania RPO, które jest ukierunkowane na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Przy planowaniu projektu pod kątem pozyskania dotacji, warto zwrócić uwagę na dopuszczalne limity wsparcia dla poszczególnych programów. W większości województw dofinansowanie w przypadku działań skierowanych bezpośrednio na wsparcie służby zdrowia wynosi w przypadku niepublicznych placówek zdrowia 85%. Niektóre z regionów jednakże ustaliły niższe poziomy dofinansowania projektów. Tak np. będzie w województwie kujawsko pomorskim, gdzie maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 65% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, i w małopolskim gdzie ten poziom wyniesie 60%. Tam, gdzie występuje zaś pomoc publiczna, a dotyczy to głównie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej maksymalne wartości dofinansowania będą głównie zależeć od lokalizacji danej inwestycji i od tzw. mapy pomocy regionalnej. 8

9 Tabela 2: Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Poziom dofinansowania Województwo 50% 40% 30% Lubelskie Podkarpackie Warmińsko Mazurskie Podlaskie Świętokrzyskie Opolskie Małopolskie Lubuskie Łódzkie Kujawsko Pomorskie pomorskie zachodniopomorskie dolnośląskie wielkopolskie śląskie mazowieckie bez Warszawy (do ) Warszawa mazowieckie (od ) Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP są traktowane priorytetowo i mogą otrzymać dodatkowo: 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 10% dla średnich przedsiębiorstw. Przykładowo jeżeli w danym województwie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 40%, to mały przedsiębiorca ma szansę na dotację w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych. Są województwa, które tak jak publicznym zakładom opieki zdrowotnej obniżyły wsparcie, zrobiły to również w stosunku do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (np. w województwie małopolskim będzie to maksymalnie 50%). Są też takie województwa, które będą stosować wyższe progi dofinansowania inwestycji NZOZ ów w przypadku, gdy inwestycje te mają na celu świadczenie usług pod realizację umowy z NFZ (np. województwo mazowieckie 85%). Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mają jeszcze dodatkowe źródło finansowania swoich inwestycji, a mianowicie fundusze europejskie przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw w regionach. NZOZ ubiegają się wówczas o fundusze europejskie na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy. Wówczas umowa z NFZ nie będzie wymagana, ale na pewno ułatwi otrzymanie wsparcia europejskiego, gdyż potwierdzi wiarygodność wnioskodawcy. 9

10 Tabela 3: Działania w poszczególnych RPO wpierające rozwój przedsiębiorstw. Województwo gdzie szukać funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w RPO Dolnośląskie Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw Działanie 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Kujawsko Pomorskie Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Lubelskie Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo Lubuskie Działanie 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Łódzkie Działanie 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Małopolskie Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Mazowieckie Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości Opolskie Działanie 1.1. Rozwój przedsiębiorczości Podkarpackie Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Śląskie Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Świętokrzyskie Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warmińsko Mazurskie Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wielkopolskie Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP Zachodniopomorskie Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Wysokość maksymalnego wsparcia w ramach tych działań jest określona mapą pomocy regionalnej (tabela 2). Podobnie jak inni przedsiębiorcy NZOZ mogą również ubiegać się m.in. o dofinansowanie badań naukowo badawczych. 10

11 Ze względu na ograniczoną objętość przewodnika szczegółowo opisujemy jedynie działania poszczególnych RPO, z których fundusze europejskie bezpośrednio przeznaczone są na rozwój sektora zdrowia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Priorytet XIII. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Dla kogo? na Dolnym Śląsku ( Zdrowie ) Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej budowa 1, modernizacja placówek ochrony zdrowia (związana z dostosowaniem obiektów do obowiązujących przepisów prawa), termomodernizacja i wykorzystanie energii słonecznej (jako element w/w typów projektów), modernizacja, zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym specjalistycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń, zakup i wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych (np. zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie placówką) oraz systemów i aplikacji związanych z e-zdrowiem, przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, których organami założycielskimi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, organy założycielskie uprawnionych powyżej zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia. 1 Współfinansowanie budowy nowych obiektów w woj. dolnośląskim będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy modernizacja istniejącej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona. 11

12 Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro zł (z wyłączeniem projektów dotyczących współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej 30 tys. zł). Projekty nie objęte pomocą publiczną mogą uzyskać maks. 85%. Maksymalna kwota wsparcia dla projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej: 30 tys. zł. Refundacja, zaliczka lub rozliczenie Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wybrzeże Słowackiego Wrocław Dział Informacji i Promocji Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO, pok. 406 tel. (071) , strona internetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego Oś priorytetowa III. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i re- 12

13 Dla kogo? habilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku oraz dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia i ich jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, w tym: zakłady opieki zamkniętej (szpitale), dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, powiat, zakłady lecznictwa otwartego, w tym: ośrodki zdrowia, przychodnie, poradnie, ambulatoria, laboratoria, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pomocy społecznej, posiadające osobowość prawną lub dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze posiadające osobowość prawną lub dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, w tym: Zakłady Aktywności Zawodowej, organy założycielskie Warsztatów Terapii Zajęciowej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych pozarządowe prowadzacie działalność statutową w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz opiekuńczo-wychowawcze działające w publicznym systemie zdrowia. Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro Projekty nieobjęte pomocą publiczną mogą uzyskać maksymalnie 65% dofinansowania, projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z mapą pomocy regionalnej Zaliczki, refundacje 13

14 Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej ul. M. Skłodowskiej-Curie Toruń Punkt informacyjny: tel. (056) , strona internetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 8. Infrastruktura społeczna Działanie 8.3. Ochrona zdrowia Jednostki działające w obszarze stacjonarnej publicznej opieki medycznej (szpitale) mogą w ramach działania realizować następujące projekty: zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych, w tym: zakup i modernizacja sprzętu medycznego z możliwością dostosowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej do zainstalowania przedmiotowego sprzętu (maks. wartość prac dostosowawczych nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty projektu), telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, system przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna), dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, termomodernizacja budynków szpitalnych. 14

15 Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie działające w obszarze publicznej ochrony zdrowia mogą realizować z kolei następujące projekty: zakup i modernizacja sprzętu medycznego, telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, systemów do przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna), dostosowanie przychodni, ośrodków zdrowia i poradni do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, termomodernizacja budynków przychodni, ośrodków zdrowia i poradni, roboty budowlane (z wyłączeniem budowy) w budynkach przychodni, ośrodków zdrowia i poradni. Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), dla których organem założycielskim są w/w jednostki. Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro Maksymalny udział środków UE może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Refundacja 15

16 Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego ul. Czechowska Lublin Bezpłatna infolinia: strona internetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia. modernizacja obiektów, związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, szczególnie w odniesieniu do wymagań jakie powinny spełniać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia oraz urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych, m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji, dostosowanie istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego, modernizacja sal zabiegowych, termomodernizacja budynków, wymiana wyeksploatowanych źródeł i nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, modernizacja i wyposażenie obiektów społecznych, w tym obiektów opieki nad dziećmi (żłobki) oraz domów i centrów pomocy społecznej. 16

17 W ramach Działania 4.1. realizowane będą dwa poddziałania: Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. W obu poddziałaniach dofinansowanie mogą uzyskać te same typy projektów, ale w różnych typach zakładów opieki zdrowotnej. Poddziałanie Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia obejmuje: szpitale powiatowe, zakłady opieki zdrowotnej, zapewniające opiekę stacjonarną i ambulatoryjną (przychodnie i poradnie), szpitale jednoprofilowe, które w swojej strukturze organizacyjnej posiadają także inne komórki organizacyjne, oprócz następujących oddziałów: chorób wewnętrznych, chirurgiczno-ogólny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, dla przewlekle chorych, dla medycyny paliatywnej, zakłady psychiatryczne, zakłady opiekuńczo lecznicze, zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze, hospicja. Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia obejmuje: szpitale powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej, zapewniających opiekę stacjonarną i ambulatoryjną (przychodnie i poradnie), które w swojej strukturze organizacyjnej posiadają tylko następujące komórki organizacyjne: oddział chorób wewnętrznych, chirurgiczno-ogólny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, oddział dla przewlekle chorych, oddział dla medycyny paliatywnej, zakłady psychiatryczne, zakłady opiekuńczo lecznicze, zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze, hospicja, ZOZ-y udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki ambulatoryjnej. Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej niespełniające kryterium MŚP, domy pomocy społecznej, jednostki sektora finansów publicznych (inne niż jednostki samorządu terytorialnego) posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. W ramach działania będą realizowane również projekty na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. 17

18 Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności ,86 euro maks. 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu oraz maks. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu w przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej nie będących MŚP, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną obowiązuje mapa pomocy publicznej. Refundacja lub zaliczka lub rozliczenie Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament LRPO ul. Kożuchowska 15a Zielona Góra tel. (068) strona internetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa 5. Infrastruktura społeczna Działanie 5.1. Infrastruktura ochrony zdrowia przebudowa zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, zakup lub odtwarzanie aparatury/sprzętu medycznego wraz z ewentualnym zakupem innego wyposażenia. 18

19 Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, publiczne/niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności ,68 euro Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowanych projektu, zależeć będzie od dopuszczalnych poziomów pomocy wynikających z mapy pomocy publicznej. Zaliczka Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej Wydział ds. Informacji i Promacji Punkt Informacyjno-Kontaktowy (pokój nr 1506) Al. Piłsudskiego Łódź tel. (+42) strona internetowa:

20 Małopolski Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa VI. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Wysokospecjalistyczne jednostki ochrony zdrowia (wojewódzkie szpitale specjalistyczne położone poza terenem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), jednostki lecznictwa szpitalnego (szpitale powiatowe z obszaru całego województwa) oraz jednostki opieki paliatywno- hospicyjnej mogą otrzymać dofinansowanie do realizacji następujących projektów: przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, przebudowa, rozbudowa i wyposażenie sal operacyjnych, dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami, zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego niezbędnego do implementacji nowoczesnych technologii medycznych do sektora ochrony zdrowia, zakup nowych specjalistycznych urządzeń medycznych oraz sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych. Lecznictwo uzdrowiskowe i przyrodolecznictwo (szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe) mogą z kolei liczyć na dofinansowanie: przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia sal zabiegowych i innych części służących świadczeniu usług zdrowotnych, zakupu sprzętu i unowocześnienia urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Dodatkowo w województwie małopolskim będą wspierane projekty dotyczące zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego funkcjonowania jednostek ratunkowych, podnoszące jakość realizowanych przez nich działań. 20

21 Dla kogo? zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (wojewódzkie szpitale specjalistyczne położone poza terenem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, szpitale powiatowe z obszaru całego województwa, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego - szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe, hospicja), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące hospicja, partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe prowadzące hospicja. Projekty usprawniające funkcjonowanie jednostek ratunkowych będą mogły być realizowane przez służby ratunkowe dbające o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, działające na terenie regionu, tj. przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła ubiegać się o wsparcie reprezentowane wyłącznie przez Zarząd Oddziału Województwa w Krakowie Związku OSP RP. Alokacja Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro, w tym środki dostępne w ramach konkursów euro, dodatkowe euro jest przeznaczone na projekty z zakresu ratownictwa 60% (50% w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) minimalna kwota wsparcia wynosi zł maksymalna kwota wsparcia wynosi zł, w przypadku projektów w zakresie ratownictwa zł Refundacja, zaliczka 21

22 Oś Priorytetowa V. Krakowski Obszar Metropolitalny Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie implementacji nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych, mające na celu tworzenie, wzmacnianie i rozwój funkcji metropolitarnych Krakowa. Dla kogo? W ramach działania wsparte zostaną projekty zakładów opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (wojewódzkie szpitale specjalistyczne oraz szpitale uniwersyteckie położone na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego). Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 85% (50% w przypadku występowania pomocy publicznej). Refundacja, zaliczka Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Racławicka Kraków Tel. (012) , strony internetowe:

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia rozbudowa, przebudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów (budynków i pomieszczeń) infrastruktury ochrony zdrowia, w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej), zakup niezbędnego nowego wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia, tj.: aparaty lub urządzenia medyczne, w tym wyroby medyczne z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku oraz wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych, dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego. Prace z zakresu termomodernizacji oraz dostosowanie obiektów i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych są możliwe wyłącznie jako jeden z elementów projektu. Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia zakontraktowane z NFZ (z wyjątkiem ZOZ-ów, dla których podmiotami tworzącymi są: minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych), niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej realizujące świadczenia zdrowotne w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, 23

24 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe. Wsparcie nie dotyczy ZOZ świadczących usługi leczenia uzdrowiskowego oraz ratownictwa medycznego. Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro Maksymalnie 85% lub na poziomie wynikającym z mapy pomocy publicznej. Zaliczka, refundacja Gdzie szukać informacji? Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska Warszawa Infolinia , (22) strona internetowa:

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa V. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Działanie 5.2. Rozwój bazy medycznej w regionie Poddziałanie Stacjonarna opieka medyczna Jednostki lecznictwa stacjonarnego, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty: przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących placówek ochrony zdrowia prowadzących opiekę stacjonarną (w szczególności w zakresie diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii, leczeniu incydentów naczyniowych mózgu, przyczyniających się do poprawy zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt) w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów i przepisów prawa, określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe jednostki lecznictwa stacjonarnego mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty: zakup nowej specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych oraz dostosowanie obiektu do zamontowania tego sprzętu. Dla kogo? zakłady opieki zdrowotnej prowadzące stacjonarną opiekę medyczną, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, dostarczające świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia), jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez w/w jednostki, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia. 25

26 Alokacja na poddziałnie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności ,43 euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 85%. Wysokość wsparcia: dla projektów jednostek lecznictwa stacjonarnego, dla których organem założycielskim jest Samorząd Wojewódzki od 500 tys. zł do 30 mln zł, dla pozostałych projektów od 200 tys. zł do 2 mln zł. Refundacja, zaliczka Oś Priorytetowa V. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Działanie 5.2. Rozwój bazy medycznej w regionie Poddziałanie Ambulatoryjna opieka medyczna Jednostki lecznictwa stacjonarnego, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty: przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących placówek ochrony zdrowia prowadzących opiekę stacjonarną (w szczególności zakresie diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii, leczeniu incydentów naczyniowych mózgu, przyczyniających się do poprawy zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt) w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów i przepisów prawa, określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe jednostki lecznictwa stacjonarnego mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty: zakup nowej specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych oraz dostosowanie obiektu do zamontowania tego sprzętu. 26

27 Dla kogo? jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, posiadające status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz działające w obszarze objętym poddziałaniem, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, związki i porozumienia w/w beneficjentów, ośrodki zdrowia, w tym przychodnie i poradnie (zakłady opieki zdrowotnej) sprawujące wyłącznie opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy lub gminny, dostarczające świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ), Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia, dostarczające świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ), grupowe oraz indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia, dostarczające świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności ,86 euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 85%. Wysokość wsparcia: od 200 tys. zł do 2 mln zł Refundacja, zaliczka Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek Opole tel. (077) ; strona internetowa:

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa V. Infrastruktura Publiczna Działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego, wyposażenie, w tym w aparaturę medyczną do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, z wyłączeniem ratownictwa medycznego. Do wsparcia nie będą się kwalifikowały projekty polegające na wykonywaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynków, dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia dla publicznych uczelni medycznych lub publicznych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a także projekty dotyczące ratownictwa medycznego. Dla kogo? 28 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem: ZOZ, dla których organem założycielskim jest: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna, uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, ZOZ, dla których organem założycielskim jest przedsiębiorstwo (wyłączenie nie dotyczy ZOZ, dla których organem założycielskim jest spółka Skarbu Państwa uzdrowisko), partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

29 Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 70%. Maksymalna kwota wsparcia ze środków unijnych 5 mln zł. Refundacja, zaliczki Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO ul. Sobieskiego 17 III piętro Rzeszów tel. (017) strona internetowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Zakłady opieki zdrowotnej, regionalne ośrodki diagnostyczne i terapeutyczne mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty: przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, 29

30 przebudowa i wyposażenie sal operacyjnych, dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, modernizacja oraz zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej, zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych (między innymi mammografy, tomografy, sprzęt do angiografii inwazyjnej, sprzęt do koronarografii, sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej, aparaty USG, aparaty EEG, aparaty EKG, aparaty do hemodializy, endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji), a także na oddziały kardiologii, ortopedii, zakaźne, rehabilitacyjne, psychiatrycznoneurologiczne. Lokalne ośrodki zdrowia i ośrodki wczesnej interwencji mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty: Dla kogo? przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, przebudowa i wyposażenie sal zabiegowych, dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, modernizacja oraz zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej m. in. sprzętu i aparatury do diagnostyki, terapii i rehabilitacji. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie i poradnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, gmina, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, Regionalne Centra Krwiodawstwa, organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia. Priorytetowo traktowane będą zakłady opieki zdrowotnej posiadające kontrakty z instytucją finansującą publiczne świadczenia zdrowotne (NFZ) o znaczeniu strategicznym, udzielające wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycz- 30

31 nych, w szczególności z zakresu kardiologii, onkologii, ortopedii, chorób zakaźnych oraz oddziały rehabilitacyjne i psychiatryczno-neurologiczne. Alokacja na działanie Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania Forma płatności euro 20 mln zł kosztów kwalifikowanych 500 tys. zł kosztów kwalifikowanych Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 90% kosztów kwalifikowanych Refundacja Gdzie szukać informacji? Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Funduszy Strukturalnych ul. Gen. F. Kleeberga Białystok tel. (085) Punkt informacyjny: tel. (085) , strona internetowa: regionalny_program_operacyjny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Oś priorytetowa VII. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Działanie 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia rozbudowa i roboty budowlane (przebudowa, remont) w obiektach ochrony zdrowia, modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości usług medycznych, 31

działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I Rafał Cieślak Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I 1. Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wykorzystanie w słuŝbie zdrowia

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wykorzystanie w słuŝbie zdrowia RAFAŁ CIEŚLAK Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wykorzystanie w słuŝbie zdrowia 1. Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Dotację będą mogły otrzymać np. projekty związane z rozbudową, remontem oraz wyposażeniem szpitali i przychodni.

Dotację będą mogły otrzymać np. projekty związane z rozbudową, remontem oraz wyposażeniem szpitali i przychodni. Dotację będą mogły otrzymać np. projekty związane z rozbudową, remontem oraz wyposażeniem szpitali i przychodni. Ważnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest poprawa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Unijne dotacje na służbę zdrowia

Unijne dotacje na służbę zdrowia Unijne dotacje na służbę zdrowia Ze środków programów operacyjnych realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej będzie można uzyskać około 1,5 mld euro na wsparcie służby zdrowia, czyli blisko

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r.

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r. Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego Łódź, 14 maja 016 r. Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w WYRZYSKU

MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w WYRZYSKU Załącznik nr 3 MOśLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYRZYSKU 1 Poznań, kwiecień 2009 2 I. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 1. Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1.

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1. KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VIII

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju. Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Zdrowia Mariola Dwornikowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Fundusze Europejskie dla rozwoju. Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Zdrowia Mariola Dwornikowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska Konferencja na temat realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Zdrowia Mariola Dwornikowska, Podsekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego RAFAŁ CIEŚLAK Dofinansowanie ratownictwa medycznego i infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Informacja o programie Celem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, piel

Działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, piel Działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego a/ Oś priorytetowa V Gospodarka Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uŝyteczności

Bardziej szczegółowo

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata 2014 2020 2 Cyfrowe Lubelskie Główna alokacja: 67 920 334 EUR + Rezerwa wykonania: 4 335 340 EUR 2.1 Cyfrowe Lubelskie 2.2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie inwestycyjne dla, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie RPO Dolnośląskie Działanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w ZIT AW Rodzaje kwalifikowanych projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R.

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIOWE INWESTYCJE 2 PLAN SPOTKANIA 1. OZE - podstawowe informacje 2. Dotacje w 2013 roku 3. Inicjatywa Jessica na Mazowszu 4. Programy NFOŚiGW 3 OZE PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskie. Lubelskie. Wartość projektu* Instytucja przyjmująca wnioski

Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskie. Lubelskie. Wartość projektu* Instytucja przyjmująca wnioski Woj. Działania Termin naboru wniosków 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 05.2009 06.2009 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu 2.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1726/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1726/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1726/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-06-17 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Województwa Jednostka organizacyjna Dolnośląskie Dolnośląskiego Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Lubelskie Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.)

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Województwo Nazwa programu Termin naboru Informacje Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 października 2014 r.

Warszawa, 20 października 2014 r. Warszawa, 20 października 2014 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki podczas którego

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy STAN WDRAŻANIA RPO - LUBUSKIE 2020 planowane konkursy ALOKACJA W ramach RPO- Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro! tj. ok. 3,6 mld zł NABORY W 2015 R. W 2015 roku ogłoszono 21 naborów na łączną kwotę dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo