W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH"

Transkrypt

1 W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH Do użytku wewnętrznego

2 2 Część I System podatkowy I. System podatkowy SPOD ściśle związany z systemem ewidencji ludności SEL, obsługuje wymiarowanie i księgowanie podatków indywidualnych i firm. Składa się z pięciu modułów : - moduł zarządzania - MENU GŁÓWNE - moduł obsługi podatku rolnego - ROLNY - moduł obsługi podatku od nieruchomości - NIERUCHOMOŚĆ - moduł obsługi podatku od środków transportu - TRANSPORT - moduł obsługi podatku od psów - PSY 1.Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokumentacja systemu przetwarzania danych : Moduł zarządzania : MENU GŁÓWNE Podstawowe funkcje i operacje: -aktualizacja danych o użytkownikach systemu (identyfikatory, hasła), -tworzenie danych archiwalnych :kopiowanie i odtwarzanie bazy z kopii, -definiowanie parametrów systemu, -przeglądanie i drukowanie zbiorczych informacji o podatnikach,firmach i wpłatach znajdujących się w systemie podatkowym, -możliwość adresowania kopert dla dowolnej grupy podatników, -definiowanie i przydzielanie użytkownikom różnego typu drukarek, -badanie statystyczne bazy danych(ile jest gruntów, ile podatników, lasów, itd.) -ustalanie nagłówków wydruków, -ustalenie rodzajów dokumentów wykorzystywanych w systemie, -prowadzenie słownika stóp odsetkowych, -prowadzenie słownika urzędów skarbowych i słownika terytorialnego, które są wykorzystywane w podatkach szczególnych, -prowadzenie kalendarza dni wolnych od pracy, -zakładanie i modyfikacja kont KGN, -przesyłanie danych do systemu finansowo-księgowego SFINX -pobieranie danych z systemu ewidencji ludności SEL, -wystawianie zestawienia decyzji z możliwością różnorakiej selekcji.

3 3 Moduł: PODATEK ROLNY Podstawowe funkcje i operacje : 1.Część wymiarowa: -prowadzenie ewidencji gruntów dla celów podatkowych, -prowadzenie ewidencji nieruchomości wiejskich dla celów podatkowych, -prowadzenie ewidencji lasów, -prowadzenie ewidencji podatników (indywidualnych i firm), -prowadzenie ewidencji interesantów, -prowadzenie rejestru decyzji, -udzielanie ulg, -obliczanie wymiaru podatku z uwzględnieniem przyznanych ulg, -wystawienie decyzji podatkowych(łączne zobowiązanie pieniężne), -wystawianie tytułów wykonawczych, -ewidencja tytułów wykonawczych, -prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, -prowadzenie rejestru wymiarowego. 2.Część księgowa: -zakładanie i aktualizacja kont dla podatników, -wprowadzenie stanów początkowych zobowiązań(nadpłata,zaległość) na kontach podatników (bilans otwarcia), -przeglądanie stanu opłat podatników i firm, ich wpłat, należności, -rejestracja dowodów księgowych, -przeglądanie nie zaksięgowanych dowodów, wprowadzanie korekt i uzupełnień, -księgowanie zarejestrowanych dowodów księgowych, -księgowanie należności(raty, zaległości, nadpłaty, odsetki), -naliczanie odsetek, -zmiana terminu płatności, zawieszenie spłaty odsetek, -badanie terminowości spłat podatku, -wystawianie wezwań i upomnień do zapłaty zaległości lub odsetek, -wystawianie tytułów wykonawczych z zapisem do rejestru decyzji, -automatyczne zarachowanie wpłaconej kwoty(z uwzględnieniem zaległości, odsetek), -wystawianie zestawienia decyzji z możliwością różnorakiej selekcji, -automatyczne zamknięcie roku podatkowego,wykonanie bilansu otwarcia na rok następny. 3.Wydruki: -drukowanie nakazów płatniczych (łączne zobowiązanie pieniężne ), -drukowanie rejestru wymiarowego(wg grup, wg klas gruntów, z podsumowaniami dla miejscowości), -drukowanie rejestru przypisów i odpisów,

4 4 -drukowanie wezwań i upomnień, -drukowanie następujących zestawień : zestawienie podatników i firm, zestawienie nieruchomości gruntów, zestawienie stanu opłat dla podatników i firm, zestawienie przyznanych ulg, zestawienie wpłat podatku, zestawienie zaległości podatników i odsetek, zestawienie należności dla inkasentów -wydruk słoników systemu, -wydruk kwitariusza przychodowego, -drukowanie kwitów kasowych, -wydruk tytułów wykonawczych, Moduł: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawowe funkcje i operacje: 1.Częśc wymiarowa : -prowadzenie ewidencji nieruchomości dla celów podatkowych, -prowadzenie ewidencji podatników(indywidualnych i firm) -przydzielenie ulg, -obliczanie wymiaru podatku z uwzględnieniem przyznanych ulg, -wystawianie decyzji podatkowych( decyzja w podatku od nieruchomości), -wystawianie tytułów wykonawczych, -ewidencja tytułów wykonawczych, -prowadzenie rejestru wymiarowego, -prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, -prowadzenie rejestru decyzji, 2.Część księgowa -zakładanie i aktualizacja kont dla podatników, -wprowadzanie stanów początkowych zobowiązań(nadpłat, zaległości) na kontach podatników (bilans otwarcia), -przeglądanie stanu opłat podatników i firm, ich wpłat, należności, -rejestracja dowodów księgowych, -przeglądanie nie zaksięgowanych dowodów, wprowadzanie korekt i uzupełnień, -księgowanie zarejestrowanych dowodów księgowych, -naliczanie odsetek, -zmiana terminu płatności, zawieszenie spłaty odsetek, -badanie terminowości spłat podatku, -wystawianie wezwań i upomnień do zapłaty zaległości i odsetek, -automatyczne zarachowanie wpłaconej kwoty (z uwzględnieniem zaległości, odsetek),

5 5 -automatyczne zamknięcie roku podatkowego, wykonanie bilansu otwarcia na rok następny. 3.Wydruki: -drukowanie decyzji wymiarowej, -drukowanie rejestru wymiarowego, -drukowanie rejestru przypisów i odpisów, -drukowanie wezwań i upomnień, -drukowanie następujących zestawień: zestawienie podatników i firm, zestawienie nieruchomości, zestawienie stanu opłat dla podatników i firm, zestawienie przyznanych ulg, zestawienie wpłat podatku zestawienie zaległości podatników i odsetek, zestawienie nie zapłaconych odsetek, -wydruk słowników systemu, -wydruk tytułów wykonawczych, -drukowanie kwitów kasowych. Moduł: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU Podstawowe funkcje i operacje : 1.Część wymiarowa : -prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, -prowadzenie ewidencji podatników(indywidualnych i firm), -prowadzenie rejestru decyzji, -przydzielanie ulg podatkowych, -naliczanie podatku z uwzględnieniem przyznanych ulg, -wystawienie decyzji podatkowych, -wystawianie tytułów wykonawczych, -ewidencja tytułów wykonawczych. 2.Część księgowa : -wprowadzanie stanów początkowych zobowiązań (nadpłata,zaległość) na kontach podatników ( bilans otwarcia ), -przeglądanie stanu opłat podatników i firm, ich wpłat, należności, -rejestracja dowodów księgowych, -przeglądanie nie zaksięgowanych dowodów, wprowadzanie korekt i uzupełnień, -księgowanie zarejestrowanych dowodów księgowych, -naliczanie odsetek, -zmiana terminu płatności, zawieszenie spłaty odsetek,

6 6 -badanie terminowości spłat podatku, -wystawianie wezwań i upomnień do zapłaty zaległości i odsetek, -automatyczne zarachowanie wpłaconej kwoty ( z uwzględnieniem zaległości, odsetek ), -automatyczne zamknięcie roku podatkowego, wykonanie bilansu otwarcia na rok następny. 3.Wydruki -drukowanie wykazu pojazdów dla miejscowości ( wg różnych parametrów ) -drukowanie wezwań i upomnień -drukowanie następujących zestawień: zestawienie podatników i firm, zestawienie stanu opłat dla podatników i firm, zestawienie przyznanych ulg, zestawienie wpłat podatku, zestawienie zaległości podatników i firm, zestawienie niezapłaconych odsetek, -wydruk decyzji podatkowych, -wydruk dowodów wpłat, -drukowanie tytułów wykonawczych, -wydruk słowników systemu. Moduł: PODATEK OD POSIADANIA PSÓW Podstawowe funkcje i operacje: 1.Część wymiarowa : -prowadzenie ewidencji psów dla celów podatkowych, -prowadzenie ewidencji podatników, -prowadzenie rejestru decyzji, -naliczanie podatku, -wystawianie tytułów wykonawczych, -ewidencja tytułów wykonawczych, 2.Część księgowa; -wprowadzenie stanów początkowych zobowiązań ( nadpłata,zaległość) na kontach podatników ( bilans otwarcia ) -przeglądanie stanu opłat podatników, ich wpłat,należności, -rejestracja dowodów księgowych, -przeglądanie nie zaksięgowanych dowodów, wprowadzenie korekt i uzupełnień, -księgowanie zarejestrowanych dowodów księgowych, -naliczanie odsetek, -zmiana terminu płatności, zawieszenie spłaty odsetek,

7 7 -badania terminowości spłat podatku -wystawianie wezwań i upomnień do zapłaty zaległości i odsetek, -wystawianie tytułów wykonawczych z zapisem do rejestru decyzji, -automatyczne zarachowania wpłaconej kwoty ( z uwzględnieniem zaległości, odsetek) -wystawianie zestawienia decyzji z możliwością różnorakiej decyzji, -automatyczne zamknięcie roku podatkowego, wykonanie bilansu otwarcia na rok następny 3.Wydruki : -drukowanie wezwań i upomnień, drukowanie następujących zestawień: zestawienie podatników, zestawienie stanu opłat dla podatników, zestawienie wpłat podatku, zestawienie zaległości podatników -wydruk kwitów kasowych, -drukowanie tytułów wykonawczych, -wydruk ewidencji tytułów wykonawczych II. System finansowo księgowy YUMA przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości, składa się z sześciu modułów : - księgowanie, - przegląd, - tabulogramy, - funkcje, - podsystemy, - wyjście 1.Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokumentacja systemu przetwarzania danych : Moduł : KSIĘGOWANIE Po wybraniu tego modułu mogą być księgowane dokumenty. W górnej części ekranu po lewej stronie pojawia się numer dokumentu nadawany automatycznie przez system. Należy tu rozumieć,że wszystkie wprowadzone zapisy do momentu wciśnięcia klawisza K - księguj będą występować w systemie pod tym numerem. Numeracja w poszczególnych miesiącach zaczyna się od 1.

8 8 - data - system wyświetla uprzednio wprowadzoną datę,którą można zmienić wprowadzając żądaną datę nadawaną przez osobę księgującą. Data ta musi być identyczna jak data w rejestrze księgowym lub bankowym. Data ta jest związana z całą partia wprowadzonych zapisów do wciśnięcia klawisza K ( momentu ich zaksięgowania ). - nazwa - wpisujemy tu nazwę urządzenia do którego chcemy wpisać niżej księgowany dokument ( rodzaje urządzeń należy ustalić zgodnie z indywidualnymi potrzebami ).Urządzenie to będzie przypisane wszystkim zapisom wprowadzonym na ekran do momentu wciśnięcia klawisza K. - rejestr - wpisujemy tu kod rejestru do którego chcemy przypisać niżej księgowany dokument ( kody należy ustalić zgodnie z indywidualnymi potrzebami).kod będzie przypisany wszystkim zapisom wprowadzonym na ekran do momentu wciśnięcia klawisza K. Następnie rozpoczyna się wprowadzanie pozycji. Dla każdej z nich należy wypełnić : -datę pozycji data z dokumentu źródłowego, która jest informacją przetwarzaną w systemie i służy do naliczania odsetek i przeterminowań, data ta jest widoczna później w module : PRZEGLĄD lub ROZRACHUNKI. -oznaczenie dowodu- numer wraz z danymi nagłówkowymi identyfikujący dany dowód lub opis dokumentu -konto Winien - wypełnić właściwie -konto Ma wypełnić właściwie -kwota wpisać kwotę Po wypełnieniu całego wiersza ( jednego zapisu) można zaksięgować ten zapis Wciskając klawisz K. Zapis ten figurował będzie wówczas jako jeden dokument. Można także nie księgować tego zapisu a kontynuować wprowadzanie kolejnych w następnych wierszach, wypełniając poszczególne pola, aż do momentu kiedy uznamy za stosowne zaksięgowanie całej tej partii zapisów, która po wciśnięciu klawisza K zaksięguje się i figurować będzie jako jeden dokument wielopozycjowy. Klawisz K wciska się gdy kursor ustawiony jest w polu daty w następnym wierszu za ostatnio wprowadzonym zapisem. Zaksięgować można dokument tylko wtedy gdy obie strony ( Winien i Ma ) są równe. W przeciwnym przypadku system wyświetla komunikat ostrzegawczy i wraca do funkcji księgowania. Pozycja, dla której kwota wynosi 0, lub nie jest wpisane ani jedno konto nie jest księgowana. Jeżeli w trakcie wprowadzania zapisów chcemy usunąć błędnie wprowadzone dane należy, używając strzałek na klawiaturze odnaleźć błędne miejsce i wpisać poprawne dane. W przypadku gdy cały dokument jest błędny można go zniszczyć w następujący sposób : wejść kursorem w pole daty i nacisnąć Klawisz Z. ( zniszcz dokument ).System zapyta o potwierdzenie tego zamiaru

9 9 i wtedy należy nacisnąć T ( tak ).W przypadku omyłkowego naciśnięcia klawisza Z należy oczywiście odpowiedzieć N ( nie ). Po zaksięgowaniu dokumentu NIE MOŻNA zmienić zaksięgowanej pozycji ( zgodnie z zasadami księgowości ).Możliwe zmiany po zaksięgowaniu to : zmiana daty, treści i numeru faktury. Konta Winien i Ma oraz kwota nie podlegają zmianom. Zapis zaksięgowany można jedynie wystornować tzn. wpisać jeszcze raz błędną pozycję z zapisem czerwonym ( kwota z przeciwnym znakiem ). Znaczenie i funkcje klawiszy w module KSIĘGOWANIE : - enter akceptowanie wprowadzonego zapisu do pola i przejście do następnego pola. Dodatkowo w polach : treść,data, konto Winien, konto Ma i kwota przenosi ostatnio wprowadzone zapisy, które można zaakceptować lub zmienić. - backspace cofanie się i kasowanie znaku przed kursorem w obrębie pola - szare strzałki przenoszenie się z pola na pole w żądanym kierunku np. w celu poprawy wprowadzonego zapisu. - F2 kalkulator. Gdy kursor jest w polu kwota można obliczyć kwotę, Wciskając F2 i wyświetlone na dole ekranu pole wpisać wyrażenie arytmetyczne a następnie wcisnąć Enter.Wynik umieści się w polu kwota. Ponadto istnieje także możliwość odszukania konta gdy zapomnimy jego symbol : będąc w polu Konto wpisać pierwsze znaki konta syntetycznego, wcisnąć klawisz Del. Przejdziemy wówczas do podglądu kont z tej grupy na jej początek.i tu można kontynuować szukanie konta wg symbolu ( wciskając klawisz Ins i wpisując go) ale częściej wg nazwy : wciskamy ponownie Del i wpisujemy nazwę lub jej fragment. Kursor ustawi się na szukanym koncie. W tym momencie możemy również wykorzystując funkcje Przeglądu obejrzeć kartotekę roczną lub rozrachunkową a także wybrać fakturę. Po wciśnięciu Enter ponownie przejdziemy do modułu Księgowanie z wybranym kontem wpisanym w odpowiednie pole. Na dole ekranu wyświetlają się również i dotyczą całego dokumentu aktualnie wprowadzanego : - ilość wprowadzonych pozycji ( zapisów, wierszy) - suma kwot na kontach Winien - suma kwot na kontach Ma Po ustawieniu kursora w pole daty można uzyskać informację o kwotach z danego dokumentu przypadających na konta syntetyczne. Uzyskuje się to po naciśnięciu klawisza S,a następnie cyfry określającej długość symbolu konta syntetycznego ( najczęściej 3 ).

10 10 Moduł : PRZEGLĄD Po wybraniu tej opcji na ekranie ukazuje się wykaz kont posortowanych narastająco wg symboli. Każde z kont wyświetlane jest w układzie ; B oznacza,że konto miało bilans otwarcia, *- oznacza,że są na nim księgowane pozycje symbol konta wprowadzony przez użytkownika nazwa konta j /w liczba w nawiasie [ ] prawej stronie oznacza ilość pozycji wprowadzonych do tej pory na to konto. Na dole ekranu opisane są funkcje szukania i przeglądu : Szukanie : Można szukać żądanego konta w następujący sposób : - klawisz HOME ustawia kursor na początku wykazu kont, - klawisz END ustawia kursor na końcu wykazu kont, - klawisz PG/UP przesuwa kursor o 15 pozycji w górę, - klawisz PG/DN przesuwa kursor o 15 pozycji w dół, - klawisze strzałek przesuwają kursor o 1 pozycję góra/dół - klawisz INS po wciśnięciu ukazuje się napis podaj symbol konta, wpisz go i wciśnij ENTER kursor ustawi się na żądanym koncie - klawisz DEL, szukanie wg nazwy, po wciśnięciu Del ukaże się napis szukana nazwa lub jej część, wpisz nazwę, wciśnij ENTER kursor ustawi się na żądanym koncie. Jeżeli chcesz obejrzeć wszystkie zapisy wprowadzone na dane konto w układzie data, nr roz.,treść, konto przeciwstawne, kwota wn / ma, zapisy te wyświetlone są w kolejności wprowadzania do systemu, a przeglądać je można przesuwając się klawiszami ctrl+home,ctrl+end,strzałkami. Po grupie zapisów dotyczących danego miesiąca wyświetlane są : - obroty miesiąca - obroty narastające - saldo Po ostatnim zapisie następuje podsumowanie : - obroty miesiąca - obroty na koniec miesiąca - saldo na koniec miesiąca Po prawej stronie, na dole ekranu, wyświetlana jest ilość pozycji zaksięgowanych na tym koncie. Gdy kursor ustawiony jest na jakimś zapisie Na dole ekranu wyświetla się nazwa konta przeciwstawnego. Wyświetlane dokumenty można obejrzeć sortując je uprzednio wg kolejności księgowania(f1) daty dokumentu(f2),daty pozycji (F3).Aby obejrzeć stan rozrachunków na danym koncie należy wcisnąć klawisz R.W module PRZEGLĄD można także zmienić adres i nazwę konta.

11 Moduł : TABULOGRAMY Po wywołaniu tej funkcji ukaże się ekran z następującymi opcjami : - kartoteki, - rozrachunki, - sprawozdania, - zestawienia, - rejestry, - rejestry vat, - korespondencja, - pozycje zewnętrzne, - tabela kursów, - obsługa W ramach tabulogramu Kartoteki można utworzyć zestawienia wg różnych kombinacji : kartoteki bieżące, kartoteki roczne, kartoteki zbiorcze, wg daty dokumenty, wg pozycji,z obrotami, wszystkie,z saldem, itp. Po wybraniu wydruku należy nacisnąć ENTER. Tabulogram Rozrachunki obejmuje następujące możliwości : - rozrachunki nierozliczone, - rozrachunki wszystkie, - rozrachunki przeterminowane, - niezapłacone faktury, - odsetki, - lista dłużników/ wierzycieli, - rozrachunki nierozliczone wg rej., - parametry. Ze względu na to, że każdy użytkownik ma swoje specyficzne potrzeby związane z różnymi sprawozdaniami, tabelami itp. system umożliwia utworzenie dowolnego wydruku Sprawozdań wg potrzeb. Tabulogram Zestawienia obejmuje następujące możliwości : - obrotówka analityczna - obrotówka syntetyczna : według wzorca zestawienie obrotów i sald - kartoteki alfabetycznie - dokumenty : dokumenty wg numerów dokumenty od n-ru do n-ru Tabulogram Rejestry obejmuje : - pozycje, - zbiorcze, - dziennik obrotów - rejestr tradycyjny - kartoteki rejestry 11

12 12 - kartoteki rejestry + pozycje - syntetykę wg rejestrów - pozycje wg wzorca W tabulogramie Korespondencja można wystawiać : - wezwanie do zapłaty, - noty odsetkowe - wezwanie do zapłaty salda, - potwierdzenie sald, - druk noty obciążeniowej Moduł : FUNKCJE W module tym można realizować następujące funkcje ; - przegląd dokumentów umożliwia obejrzenie na ekranie wszystkich dokumentów wprowadzonych do systemu w danym roku - szukanie pozycji - wg metody szukania po opisie, po kwocie, po oznaczeniu dowodu, symbolu rozrachunku, treści pozycji - zmiana daty księgowania - zakładanie kont - zamykanie miesięcy - druk polecenia przelewu - druk adresu - nasz adres do korespondencji - wyjście do DOS a - funkcja użytkownika - zakł. / modyf. Użytkownika - zmiana hasła - informacje Moduł : PODSYSTEMY Moduł : WYJŚCIE ( wyjście z programu fk)

13 13 Część II Ochrona danych Sprawy nie objęte niniejszą dokumentacją zostały uregulowane w instrukcji użytkownika oraz innymi przepisami wewnętrznymi. Ochrona danych w stosowanych systemach komputerowych. 1. Dane przetwarzane w systemach informatycznych chronione są poprzez: system identyfikatorów, odrębnych dla każdego pracownika haseł dostępu haseł na wygaszaczu 2. Pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i stosowne przeszkolenie zgodnie z wymogami prawa 3. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi zawarto w: instrukcja postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych, instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 4. Wszystkie dowody księgowe, które stanowiły podstawę księgowań w poszczególnych miesiącach należy przechowywać w segregatorach, ułożone w porządku chronologicznym według poszczególnych rodzajów działalności (dochody, wydatki ). 5. Sprawozdania należy przechowywać w teczkach na ten cel przeznaczonych, dostosowanych do ustalonego czasu przechowywania. 6. W okresie roku sprawozdawczego oraz w ciągu roku następnego dowody księgowe winny znajdować się w pionie finansowo- księgowym, po tym okresie winny być przekazane do archiwum Urzędu. 7. Dowody księgowe, które wpłynęły do księgowości, zostały zaksięgowane nie mogą być wydawane z referatu. W przypadku zaistnienia konieczności sprawdzenia dokumentu przez pracownika innego referatu można dokument udostępnić, ale tylko na miejscu w referacie. 8. Wydanie dowodów księgowych na zewnątrz (np. do organów ścigania, sądów itp.) może nastąpić w oparciu o upoważnienie organu żądającego, na podstawie pisemnej zgody Wójta za pokwitowaniem. 9. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów do archiwum Urzędu i terminowym przekazywaniem akt na makulaturę, w trybie ustalonym obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego, należy do Sekretarza Gminy.

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika

SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika Załącznik do Zarządzenia Nr 132/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8.2 Waza 2004 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ Zarządzenie Nr 0151 / W / 73/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie : instrukcji do systemów - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ w zakresie

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Wrocław, dnia 11.12.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu. Elektroniczna Kartoteka Lokalu

Instrukcja obsługi systemu. Elektroniczna Kartoteka Lokalu Instrukcja obsługi systemu Elektroniczna Kartoteka Lokalu Rozdział 1. Wstęp Elektroniczna Kartoteka Lokalu (EKL) dostępna jest pod adresem internetowym http://posesor.warszawa.pl/ekartoteka EKL służy do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości o planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Wrocław, dnia 25.08.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ ZAWSZE OTWIERAMY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy?

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy? Księgowość Optivum Jak zamknąć rok obrachunkowy? Przed rozpoczęciem operacji zamknięcia roku konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wykonanie kontrolnych zestawień

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Księgi rachunkowe przy użyciu komputera

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017r INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Finanse Optivum, Magazyn Optivum

Finanse Optivum, Magazyn Optivum Finanse Optivum, Magazyn Optivum Jak przygotować jednolite pliki kontrolne w programach pakietu Finanse Optivum oraz w programie Magazyn Optivum? Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku. w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Zarządzenie Nr 40.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad obowiązujących przepisów Urzędu Gminy Miłoradz Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.2010.208.1375 z dnia 2010.11.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 25 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14829 Poz. 1375 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy Michałów Z dnia 31 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA ZASAD EWIDENCJI I POBORU PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE MICHAŁÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika

SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika Załącznik do Zarządzenia Nr 102/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 stycznia 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8 Waza 2003 SPIS TREŚCI WSTĘP...4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk Z dnia 01 marca 2017 r. Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych W jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi systemu eurząd. Opisany w niej jest sposób dostępu zarówno do danych publicznych, jak i podatkowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 05.11.2010 r. w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Dobromierz. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH ORAZ OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ

WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH ORAZ OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH ORAZ OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo