OBRÓBKA WIDEO NA PODSTAWIE WINDOWS MOVIE MAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBRÓBKA WIDEO NA PODSTAWIE WINDOWS MOVIE MAKER"

Transkrypt

1 OBRÓBKA WIDEO NA PODSTAWIE WINDOWS MOVIE MAKER Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/28] Obróbka wideo 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Dostępnych jest wiele programów umożliwiających edycję (przycinanie, sklejanie itd.) filmów. Dla celów niniejszej instrukcji wybraliśmy oprogramowanie wytworzone przez firmę Microsoft, które w systemach Windows (do wersji 7) było oprogramowaniem standardowo zainstalowanym. Od wersji Windows 8 oprogramowanie należy doinstalować. Jest aplikacja o nazwie Windows Movie Maker. Program nie jest już rozwijany przez producent jednak jego funkcjonalność jest wystarczająca do prostej obróbki filmów. Instalator nie jest już dostępny na stronach producenta, jednak można go odnaleźć na różnych innych stronach. Jednym ze źródeł jest strona dokładnie pod adresem: vie_maker.html. Instalator zawiera pakiet programów (Windows Essentials), które w systemie Windows w wersja do 7, były dostarczane standardowo. My będzie instalować jedynie oprogramowanie Movie Maker, z ew. wymaganymi innymi. Po pobraniu uruchamiamy instalator. Potwierdzamy instalację programu pobranego z Internetu. Rys.1 Potwierdzenie instalacji oprogramowania pobranego z internetu Następnie zostanie wyświetlony komunikat o przygotowywaniu do instalacji.

3 [2/28] Obróbka wideo Rys.2 Ekran przygotowywania pakietu do instalacji Zostaniemy poproszeni o wybór sposobu instalacji: wszystko czy wybrane programy. Wybieramy możliwość wyboru elementów do instalacji. Rys.3 Pierwszy ekran instalacji z możliwością przejścia do wyboru instalowanych programów Na kolejnym ekranie odznaczamy opcje poza Galeria fotografii i program Movie Maker. I wybieramy Zainstaluj.

4 [3/28] Obróbka wideo Rys.4 Ekran wyboru programów do instalacji Dalej postępujemy zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

5 2. Podstawowe elementy ekranu głównego 1 [4/28] Obróbka wideo 2 3 Rys.5 Główny ekran programu z wyznaczonymi obszarami 1 - menu programu dostępne funkcje i operacje programu pogrupowane w zakładki o nazwach Strona główna, Animacje, Efekty wizualne, Projekt oraz Widok 2 - obszar podglądu efektów pracy podczas pracy na bieżąco można podglądać jak wygląda nasz filmy po obróbce 3 - obszar pracy miejsce gdzie będzie odbywała się główna część pracy nad filmem 3. Podstawowe operacje na materiale wideo 3.1. Wstawianie filmów, podział i przejścia Aby rozpocząć prace nad filmem należy dodać go do naszego projektu. Dokonujemy tego poprzez przycisk Dodaj wideo i zdjęcia.

6 [5/28] Obróbka wideo Rys.6 Menu programu ze wskazaniem przycisku dodawania Wideo Wyszukujemy filmu i wybieramy. Rys.7 Ekran wyboru pliku wideo do wstawienia do filmu Wybrany film zostanie umieszczony w obszarze roboczym. Rys.8 Obszar roboczy po dodaniu wideo W obszarze podglądu pokazany zostaje pierwszy kadr naszego filmu.

7 [6/28] Obróbka wideo Rys.9 Obszar podglądu naszego filmu Obszar podglądu zawsze wyświetla obraz (klatkę) filmu aktualnie wybranego momentu (czasu) filmu. Znacznik czasu jest także wykorzystywany do definicji miejsca wykonania operacji np. wstawienia innego filmu, zdjęcia, podkładu muzycznego, podpisu itd. Ustawienia znacznika można dokonać w obszarze podglądu za pomocą suwaka oraz przycisków przeskoku do poprzedniej i następnej klatki filmu. suwak poprzednia klatka start/stop odtwarzania następna klatka Rys.10 Elementy sterowania podglądem filmu Przycisk start/stop uruchamia (lub zatrzymuje) odtwarzanie filmu w obszarze podglądu. Odtwarzanie filmu zawsze rozpoczyna się od miejsca ustawienia znacznika czasowego w projekcie. Ustawienia znacznika czasu można także dokonać w obszarze pracy. Służy do tego czarna pionowa kreska, którą przesuwamy za pomocą myszy.

8 [7/28] Obróbka wideo Rys.11 Wskaźnik czasowy w obszarze roboczym Program pozwala na przycięcie filmu, czyli odcięcie fragmentu na początku lub na końcu filmu. Po ustawieniu znacznika czasowego w odpowiednim miejscu uruchamiamy menu kontekstowe (prawy przycisk myszy). Rys.12 Menu z zaznaczonymi funkcjami ustawienia punktu początkowego i końcowego Jeśli chcemy odciąć fragment filmu przed znacznikiem czasu, należy wybrać Ustaw punkt początkowy, jeśli natomiast odcięty ma być fragment znajdujący się za znacznikiem, należy wybrać Ustaw punkt końcowy. Możemy także przedzielić film, np. aby dodać przejście pomiędzy scenami lub dodać inny element (zdjęcie, inny film). W takim przypadku wybieramy Podziel. miejsce podziału fragmentów niebieska obwódka Rys.13 Widok linii czasowej w obszarze roboczym po podziale wideo

9 [8/28] Obróbka wideo Od tego momentu mamy dwa fragmenty filmu. Każdy fragment możemy wybrać osobno. Aktualnie wybrany fragment jest oznaczony niebieską obwódką. Dodatkowe narzędzia przycinania umieszczone są na zakładce Edycja. Rys.14 Widok opcji dla wideo (wybranego fragmentu filmu) Funkcje Podziel, Ustaw punkt początkowy oraz Ustaw punkt końcowy mają identyczne działanie jak opisane wyżej. Dodatkową funkcjonalność uzyskujemy za pomocą funkcji Narzędzie przycinania. W obszarze podglądu ładowany jest wybrany fragment oraz dodane są suwaki umożliwiające docelowe ustawienie początku i końca fragmentu. Rys.15 Widok narzędzia przycinania

10 [9/28] Obróbka wideo Przesuwając suwaki na bieżąco widzimy miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia fragmentu. Po ustaleniu przycięcia zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz przycięcie. Przycisk Anuluj wyłącza funkcję Narzędzie przycinania bez zapisu przycięcia. Dodatkowe funkcje na zakładce Edycja : - Głośność wideo umożliwia ustalenie głośności dźwięku zawartego w materiale wideo, przydatne jeśli będziemy dokładać podkład muzyczny i chcielibyśmy przyciszyć dźwięki nagrane w filmie - Wzmacnianie ustalenie szybkości zwiększania głośności dźwięków filmu na początku fragmentu (od całkowitego wyciszenia do pełnej głośności), brak oznacza że od początku słychać dźwięki w pełnej głośności, wybranie jednej z opcji Wolno, Średni, Szybko spowoduje efekt taki, że na początku wybranego fragmentu filmu dźwięk będzie narastał z wybraną szybkością - Zanikanie ustalenie szybkości zmniejszania głośności dźwięków filmu na koniec fragmentu (do całkowitego wyciszenia), brak oznacza że dźwięk trwa w pełnej głośności to końca fragmentu, wybranie jednej z opcji Wolno, Średni, Szybko powoduje zanik dźwięku pod koniec wybranego fragmentu - Szybkość umożliwia ustalenie prędkości wyświetlanego fragmentu, można więc przyspieszyć lub zwolnić akcje wyświetlane w danym fragmencie - Stabilizacja wideo umożliwia skorygowanie trzęsienia się obrazu, który bardzo często występuje przy nakręcaniu filmów kamerą po zastosowania zbliżenia (zoom) Ćwiczenie nr 1: Dodaj do projektu film, np. nagrany pulpit za pomocą Free Screen Recorder (instrukcja w materiale Nagrywanie wideo (ekran) ). Wytnij (usuń) dwie pierwsze sekundy filmu. Podziel film na dwie części. Mając dwa fragmenty filmu możemy dodać przejście pomiędzy nimi. W tym celu na leży wybrać fragment, na początku którego dodane zostanie przejście (czyli przejścia dodajemy zawsze na fragmencie następnym/kolejnym). Po wybraniu fragmentu filmu przechodzimy na zakładkę Animacje i wybieramy sposób przejścia pomiędzy fragmentami filmu. dostęp do innych animacji Rys.16 Widok zakładki Animacje Program wspomaga nas w wyborze odpowiedniej animacji wyświetlając w obszarze podglądu gotowy efekt zaraz po najechaniu kursorem myszki nad wybraną animację. Nie trzeba klikać w animację aby podejrzeć jak będzie wyglądać dane przejście.

11 [10/28] Obróbka wideo Za pomocą przycisków ze strzałkami (góra i dół) umieszczonych z prawej strony listy animacji mamy dostęp do większej liczby różnego rodzaju animacji przejścia pomiędzy fragmentami filmu. Wybór animacji dla przejścia odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wybraną animację, która zostanie oznaczona jako wybrana. Rys.17 Widok zakładki Animacje po wyborze konkretnej animacji przejścia Dodatkowo w obszarze roboczym (linia czasu) dodane zostanie oznaczenie że dany fragment ma wstawione na początku przejście. Rys.18 Widok oznaczenia przejścia w obszarze roboczym Po wybraniu animacji przejścia dostępne stają się parametry przejścia, dzięki którym możemy ustalić czas trwania przejścia oraz spowodować zastosowanie wybranego przejścia we wszystkich fragmentach filmu. Rys.19 Opcje czasu trwania przejścia Aby zmienić animację przejścia wybieramy fragment, dla którego chcemy zmienić przejście i wybieramy inną animację przejścia. Jeśli chcemy usunąć przejście musimy wybrać pustą animację. Jako kolejny fragment całości filmu traktowany jest kolejny filmy dodany do listy czasu. Aby dodać kolejny film, jako fragment naszego całego filmu, ustalamy miejsce dodania (znacznik czasu np. na końcu ostatniego fragmentu) i dodajemy kolejny plik z filmem tak jak to zostało opisane przy dodawaniu pierwszego pliku. Należy pamiętać, że program sam nie dzieli filmu. Więc jeśli znacznik czasowy

12 [11/28] Obróbka wideo będzie ustawiony w trakcie wybranego fragmentu, nowy plik z filmem zostanie dodany po tym fragmencie. Jeśli chcemy dodać plik w trakcie trwania danego fragmentu, należy ręcznie go podzielić. dodany kolejny plik z filmem Rys.20 Widok linii czasowej w obszarze roboczym po dodaniu kolejnego wideo Ćwiczenie nr 2: Dodaj kolejny plik z filmem na koniec naszego filmu (może być ponownie ten sam film). Ustaw inną animację przejścia pomiędzy fragmentami wcześniej podzielonego fragmentu oraz inną dla przejścia do nowo dodanego fragmentu Wstawianie zdjęć Poza plikami z filmami możemy do naszego filmu dodawać zdjęcia. Możemy także przygotować film z samymi zdjęciami taki pokaz slajdów z podkładem muzycznym, narracją i tekstem (o czym w kolejnym rozdziale). Wstawianie zdjęć jest bardzo podobne do wstawiania plików z filmami. Ustalamy miejsce (czas) wstawienia zdjęcia na linii czasu filmu i używamy tego samego przycisku menu. Tak jak w przypadku dodawania kolejnego pliku z filmem, zdjęcie zostanie dodane na końcu wybranego fragmentu. Jeśli chcemy dodać zdjęcie w trakcie trwania danej części, należy najpierw podzielić ją w miejscu wstawiania zdjęcia. Po wybraniu zdjęcia, zostanie ono wstawione jako kolejny fragment filmu po wybranym wcześniej fragmencie.

13 [12/28] Obróbka wideo Rys.21 Widok linii czasowej w obszarze roboczy po dodaniu zdjęcia Głównym parametrem zdjęcia, dostępnym na zakładce Edycja jest czas wyświetlania zdjęcia. Rys.22 Widok opcji definicji czasu wyświetlania zdjęcia Tak jak do filmu tak i do zdjęcia możemy dodać przejście z poprzedniego fragmentu lub zdjęcia. Przejście definiuje się identycznie jak w przypadku fragmentu filmu - wybieramy zdjęcie i następnie wybieramy animację przejścia w zakładce Animacje w części Przejścia. Możemy także ustalić czas trwania przejścia. Dodatkowo (razem z przejściem lub bez definicji przejścia) możemy dodać efekt Wykadruj dostępny również na zakładce Animacje. Efekt wykadruj można zastosować także do wideo, jednak to w przypadku zdjęć można uzyskać ciekawe rezultaty. Rys.23 Widok części parametrów dotyczących kadrowania Po wybraniu zdjęcia, jak w przypadku animacji przejścia, wystarczy najechać kursorem myszy nad wybrany efekt kadrowania a w obszarze podglądu widzimy działanie wybranego kadrowania. Obsługa wyboru, zmiany i usunięcia kadrowania jest identyczna jak w przypadku obsługi animacji przejścia.

14 [13/28] Obróbka wideo Ćwiczenie nr 3: Podziel ostatnio dodany fragment filmu. Wstaw w miejsce podziału dowolne zdjęcie (może być zrzut ekranu). Ustaw czas wyświetlania zdjęcia na 10 sekund. Zastosuj dowolne przejście oraz kadrowanie Podpisy Rys.24 Podstawowe przyciski menu programu Jeśli mamy już przygotowany film składający się z fragmentów (wideo, zdjęcia) to możemy dodać do niego (wbudować) napisy. Mogą to być napisy informacyjne typu data, miejsce, tytuł zdjęcia czy też napisy ułatwiające oglądanie osobom niedosłyszącym narracja w formie napisów. W ramach jednego fragmentu możemy umieścić wiele tekstów wyświetlanych w odpowiednim momencie trwania filmu. Istnieje za to ograniczenie w ramach fragmentu filmu, napis (pod kątem czasu wyświetlania) nie może przekraczać granic pomiędzy fragmentami filmu. Innymi słowy, napisy muszę mieścić się w ramach poszczególnych fragmentów. Aby dodać napis wybieramy miejsce (czas) na linii czasu (znacznik czasowy), definiujący początek wyświetlania napisu i wybieramy można ustawić w dowolnym miejscu trwania filmu. W obszarze roboczym pojawi się informacja o wstawionym tekście:. Znacznik Rys.25 Oznaczenie wstawienia podpisu na linii czasu w obszarze roboczym Natomiast w obszarze podglądu pojawia się pole tekstowe w które należy wpisać tekst.

15 [14/28] Obróbka wideo Rys.26 Widok obszaru podglądu z polem tekstowym oraz znacznikami zmiany wielkości Wystarczy kliknąć w pole tekstowe aby móc zmodyfikować tekst. Wielkość jak i położenie pola tekstowego można zmieniać. Wielkość można modyfikować za pomocą znaczników (kółka i kwadraty na obrzeżach pola). Wystarczy najechać kursorem myszy nad znacznik, kursor zmieni swój kształt na strzałki, nacisnąć lewy przycisk myszy i przesuwać myszką aby uzyskać zmianę wielkości. Aby pole tekstowe przesunąć, należy najechać kursorem myszy nad obrzeże pola (poza znaczniki zmiany wielkości), kursor zmieni wygląd na skrzyżowane strzałki. Wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszy i zacząć przesuwać pole. W górnej części ekranu uaktywniła się zakładka Formatowanie w której można dokonać dodatkowych ustawień tekstu. krój czcionki wielkość czcionki czas rozpoczęcia wyświetlania pogrubienie pochylenie kolor czcionki czas wyświetlania Rys.27 Parametry pola tekstowego z opisem wybrany elementów

16 [15/28] Obróbka wideo Możemy zmienić krój czcionki oraz jej wielkość. Możemy ustawić pogrubienie lub pochylenie tekstu oraz zmienić jego kolor. Wielkość czcionki można zwiększyć za pomocą przycisku a zmniejszyć za pomocą przycisku. Przy pomocy funkcji Przezroczystość można ustawić poziom przezroczystości (przenikania tła) dodanego tekstu. Po wybraniu Przezroczystość wyświetlony zostanie panel z suwakiem umożliwiający definicję poziomu. Rys.29 Suwak ustawienia przezroczystości napisu Opcje umożliwiają ustawienie wyrównania tekstu w polu. Przycisk uruchamia tryb edycji pola tekstowego tryb w którym możemy modyfikować tekst. To samo uzyskujemy po kliknięciu w pole tekstowe w obszarze podglądu oraz po dwukliku w informację o polu tekstowym w obszarze roboczym (obszar linii czasowej filmu). Tryb edycji pozwala na zmianę tekstu oraz wyświetla obramowanie pola tekstowego wraz ze znacznikami zmiany wielkości pola. Kolejne parametry tekstu to: - Czas rozpoczęcia miejsce w trakcie filmu w którym tekst zostanie wyświetlony - Czas wyświetlania tekstu czas przez jaki tekst będzie wyświetlany na ekranie Czas rozpoczęcia wyświetlania danego tekstu można także ustawić przesuwając element informacyjny o tekście w polu roboczym (na linii czasowej filmu). Wystarczy najechać kursorem myszy nad dowolne miejsce nad informacją o tekście, nacisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając przycisku przesuwać ten element. Rys.30 Widok oznaczenia tekstu w obszarze roboczym po przesunięciu czasu rozpoczęcia wyświetlania Pojawi się dodatkowo etykieta Przenieś. Za pomocą tej operacji możemy przenieść tekst (początek jego wyświetlania) w dowolne miejsce w trakcie filmu. Ćwiczenie nr 4: Dodaj dwa teksty w różnych miejscach trwania filmu.

17 [16/28] Obróbka wideo Rys.31 Prezentacja widoku obszaru roboczego po dodaniu drugiego tekstu Przesuń drugi tekst tak aby zaczynał się w czasie tekstu drugiego. Rys.32 Prezentacja obszaru roboczego po przesunięciu jednego tekstu na drugi Jaki uzyskaliśmy efekt? Movie Maker umożliwia jeszcze dodanie efektu pojawiania się tekstu. Po wstawieniu tekstu i wybraniu go w zakładce Formatowanie możemy ustalić w jaki sposób napis zostanie wyświetlony. Rys.33 Widok menu wyboru efektu dla napisu Musimy mieć wybrany napis: kliknięcie w informację o tekście na linii czasu filmu lub ustawienie znacznika czasowego w miejscu tekstu. Wystarczy najechać kursorem myszy na wybrany efekt aby obejrzeć próbkę działania w obszarze podglądu. Wybór efektu dla wybranego tekstu następuje po kliknięciu w efekt. Usunięcie efektu odbywa się poprzez wybranie. Więcej efektów jest dostępnych przy wykorzystaniu przycisków przewijania listy efektów. Ćwiczenie nr 5: Ustaw wybrane przez siebie efekty wyświetlania tekstu dla obu wcześniej utworzonych napisów.

18 [17/28] Obróbka wideo 3.4. Narracja Do naszego filmu możemy dodać głos narratora. Głos narratora może zostać dodany z gotowego już pliku dźwiękowego (narracja nagrana wcześniej) lub możemy skorzystać z możliwości Movie Makera i nagrać narrację. Nagranie narracji do filmu jest w rzeczywistości przygotowaniem osobnego pliku z dźwiękiem i dodaniem go do filmu, tak jakbyśmy mieli dźwięk przygotowany wcześniej. Więc jeśli mamy plik narracji nagrany wcześniej do ustalamy znacznik czasowy w odpowiednim miejscu na linii czasowej filmu i wybieramy i z rozwiniętej listy wybieramy Dodaj dźwięk. Zostaniemy poproszeni o wybranie pliku z narracją. Rys.34 Ekran wyboru pliku Po wybraniu narracja zostanie dodana do linii czasu (odpowiednie oznaczenie/informacja). Rys.35 Obszar roboczy po dodaniu pliku z narracją

19 [18/28] Obróbka wideo Jeśli nie mamy przygotowanego pliku z narracją, możemy go przygotować używając funkcjonalności Movie Makera. Wybieramy lub z rozwiniętej listy wybieramy Nagraj narrację. Górny pasek z funkcjami wyświetli panel sterujący nagrywania. Rys.36 Panel sterowania nagrywaniem narracji Wybranie Anuluj spowoduje wyjście z funkcji nagrywania, natomiast Nagraj uruchomi nagrywanie dźwięku z mikrofonu. Znacznik czasowy na linii czasu (obszar roboczy) będzie się przesuwał. W obszarze podglądu wyświetlany będzie obraz filmu, aktualny względem przesuwającego się znacznika czasowego (odtwarzany jest film) oraz pojawia się czerwona kropka sygnalizująca nagrywanie. Rys.37 Obszar poglądu filmu ze wskazaniem na ikonkę pokazującą że nagranie trwa Panel sterujący nagrywanie umożliwia zakończenie nagrywania.

20 [19/28] Obróbka wideo Rys.38 Panel sterujący nagrywaniem narracji w stanie podczas nagrywania Wybranie przycisku Zatrzymaj kończy nagrywanie narracji. Program zapyta o miejsce i nazwę pliku z narracją (jak wcześniej wspomniałem, nagranie narracji tworzy niezależny plik dźwiękowy). Rys.39 Ekran zapisu pliku z narracją Ustalamy miejsce zapisu i ew. zmieniamy nazwę pliku, następnie wybieramy przycisk Zapisz. Narracja zostaje wstawiona w miejscu w którym ustawiony był znacznik czasowy. Rys.40 Obszar roboczy po zakończeniu nagrywania narracji

21 [20/28] Obróbka wideo Przy uruchomieniu podglądu filmu słychać, że dźwięki z filmu i narracji nakładają się na siebie. Jeśli narracja miałaby być głośniejsza niż dźwięki filmu, należy zmniejszyć głośność filmu (opisane w rozdziale Wstawianie filmów ). Dźwięk narracji posiada własne parametry. Rys.41 Widok parametrów narracji - Głośność narracji umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie głośności narracji - Wzmacnianie umożliwia ustalenie zachowania dźwięku z narracją na początku odgrywania go, brak oznacza że dźwięk narracji jest odgrywany od razu z pełną mocą dźwięku (o pełnej głośności), wybranie jedne z opcji Wolno, Średni lub Szybko spowoduje że głośność narracji na początku odtwarzania będzie narastać zgodnie z wybranym tempem - Zanikanie umożliwia ustalenie zachowania dźwięku z narracją na końcu odtwarzania danego fragmentu, brak oznacza że dźwięk jest do końca odtwarzany w pełną głośnością, wybranie jednej z opcji: Wolno, Średni lub Szybko spowoduje zmniejszanie głośności pod koniec odtwarzania danego fragmentu zgodnie z wybraną szybkością - funkcje Ustaw punkt początkowy oraz Ustaw punkt końcowy służą do przycinania wstawionego pliku dźwiękowego analogicznie do przycinania wideo; funkcje te są także dostępne pod prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym - Czas rozpoczęcia definicja czasu trwania filmu w którym rozpoczyna się odtwarzanie pliku dźwiękowego z narracją - funkcje Punkt początkowy i Punkt końcowy umożliwiają w kolejny sposób przyciąć (na początku lub na końcu) wstawiony plik dźwiękowy z narracją Ćwiczenie nr 6: Nagraj dwie narracje do wybranych przez siebie fragmentów filmu Podkład muzyczny Jako urozmaicenie filmu możemy dodać podkład muzyczny. Aby dodać muzykę do filmu należy posiadać plik z muzyką. Program udostępnia dwie możliwości dodania podkładu muzycznego do filmu: muzyka od miejsca znacznika czasowego lub dodanie muzyki od początku filmu (jeśli jest już dodany podkład od początku filmu to muzyka jest dodawana po pierwszym pliku z muzyką).

22 [21/28] Obróbka wideo Aby dodać podkład w aktualnym miejscu znacznika czasowego należy rozwinąć listę dodawania muzyki i wybrać. Jeśli chcemy dodać plik z muzyką na początku filmu (lub jako kolejny plik patrząc od początku filmu) należy wybrać przycisk lub z rozwiniętej listy wybrać. W obu przypadkach zostaniemy poproszeniu o wybór pliku z muzyką z naszego komputera. Po wybraniu plik z podkładem muzycznym zostanie dodany do naszego obszaru roboczego. Rys.42 Obszar roboczy po dodaniu pliku z podkładem muzycznym Parametry dźwięku podkładu są identyczne jak dla plików z narracją Tytuł i napisy końcowe Jako ostatnie elementy naszego filmu możemy dodać napisy początkowe (tytuł) i napisy końcowe. Tytuł dodajemy przyciskiem początku filmu.. W obszarze roboczym dodany zostaje napis na

23 [22/28] Obróbka wideo Rys.43 Widok obszaru roboczego po dodaniu tytułu W obszarze podglądu mamy pole tekstowe umożliwiające ustalenie tekstu tytułu filmu. Rys.44 Widok obszaru podglądu po dodaniu tytułu Obsługa parametrów napisu z tytułem jest identyczna jak w przypadku napisów dodawanych do jako podpisy do filmu (rozdział Podpisy). Inne są natomiast dostępne efekty wyświetlenia tytułu filmu. Rys.45 Widok części Efekty parametrów napisu tytułu

24 [23/28] Obróbka wideo Obsługa wyboru efektów jest identyczna jak dla podpisów w filmie, czyli po najechaniu kursorem myszy na kafelek z wybranym efektem, w obszarze podglądu widzimy próbkę działania. Wybór danego efektu następuje po kliknięciu w wybraną pozycję. Ćwiczenie nr 7: Dodaj tytuł do swojego filmu. Ustaw odpowiedni tekst tytułu oraz ustaw wybrany przez siebie efekt wyświetlenia tytułu. Napisy końcowe dodajemy przyciskiem jest fragment filmu z napisami końcowymi.. W obszarze roboczym dodawany Rys.46 Obszar roboczy po dodaniu napisów końcowych Obsługa parametrów jak i efektów wyświetlania jest identyczna jak w przypadku tytułu filmu. W podmenu przycisku mamy dostępne opcje dodatkowe: Rys.47 Rozwinięte menu po wybrainu Napisy które umożliwiają dodanie kolejnych elementów napisów końcowych. Są to kolejne fragmenty filmu z napisami odpowiednio wstępnie przygotowane zgodnie z wybraną opcją. Ćwiczenie nr 8: Dodaj napisy końcowe do swojego filmu. Ustaw odpowiednie teksty napisów oraz ustaw wybrany przez siebie efekt wyświetlania.

25 [24/28] Obróbka wideo 3.7. Zapisywanie Zapisywanie efektów naszej pracy dokonujemy przy pomocy operacji Zapisz projekt oraz Zapisz projekt jako z menu Plik. Rys.48 Widok po wybraniu menu Plik Funkcja Zapisz projekt powoduje zapis projektu w pliku pod taką samą nazwą jak był zapisany wcześniej (plik jest nadpisywany/zastępowany). Jeśli projekt nie był wcześniej zapisywany, program zapyta nas o miejsce (katalog na komputerze) oraz

26 [25/28] Obróbka wideo o nazwę pod jaką projekt ma być zapytany. Przy kolejnym zapisywaniu projektu za pomocą Zapisz projekt program nie będzie pytał o miejsce i nazwę pliku. Funkcja Zapisz projekt jako powoduje zapisanie projektu pod inną nazwą, w innym pliku. Wcześniej zapisany projekt nie zostanie zastąpiony/nadpisany. Za każdym razem po wyborze Zapisz projekt jako będziemy poproszeni o wybór miejsca zapisania oraz ustalenie nazwy pliku. Dzięki temu następuje utworzenie kopii projektu. Obie funkcje służą do zapisania projektu w formacie rozpoznawalnym jedynie przez Movie Maker. Format ten pozwala na powrót do projektu i kontynuację pracy nad filmem w późniejszym czasie. Nie nadaje się jednak do publikowania i przekazywania jako wideo do oglądania na innym komputerze czy też na innych urządzeniach. W celu uzyskania pliku z filmem możliwym do publikacji lub odtworzenia na dowolnym innym urządzeniu należy użyć funkcji Zapisz film, która pozwala utworzyć plik w formacie który da się odtworzyć poza Movie Maker. Rys.49 Lista formatów zapisu po wybraniu Zapis film Mamy do wyboru wiele formatów w jakich nasz film może być przygotowany. Dostępne formaty, w tym jakość filmu, jego wielkość (rozmiar ekranu ), są przygotowane pod różne urządzenia i systemy operacyjne (telefony z systemem Android, Windows, firmy Apple). Jeśli chcemy przygotować film do odtwarzania na komputerach lub do umieszczenia na Youtube użyjmy (chyba najbardziej uniwersalnego) formatu Wysoka rozdzielczość (1080).

27 [26/28] Obróbka wideo Po wybraniu odpowiedniego formatu (w naszym przykładzie Wysoka rozdzielczość) zostaniemy poproszeni o wskazanie miejsca zapisu i nazwy pliku z filmem. Rys.50 Ekran wyboru miejsca i nazwy pliku z filmem Wybieramy katalog, ustalamy nazwę. W polu Zapisz jako typ zostawiamy albo ustalamy tak aby było Plik wideo MPEG-4. Wybieramy Zapisz. Rys.51 Pasek postępu generowania pliku z filmem Czas przygotowywania filmu może być długi i oczywiście zależy od długości samego filmu. Po zakończeniu przetwarzania w miejscu przez nas ustalonym utworzony plik z gotowym filmem, który możemy umieścić na Youtube czy udostępnić znajomym. Program umożliwia przejście do katalogu z filmem lub natychmiastowe uruchomienie go w standardowym odtwarzaczu systemu operacyjnego.

28 [27/28] Obróbka wideo Rys.52 Ekran podsumowujący generowanie filmu Ćwiczenie nr 9: Zapisz projekt filmu pod nazwą przez siebie wymyśloną. Wprowadź modyfikacje w projekcie i zapisz nową wersję projektu pod inną nazwą. Następnie przygotuj plik z filmem który będzie można przekazać znajomym.

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie wideo (ekran)

Nagrywanie wideo (ekran) Nagrywanie wideo (ekran) Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER Windows Live Movie Maker to najnowsza wydanie popularnego programu do prostej obróbki i montażu

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

NAGRYWANIE MUZYKI/DŹWIĘKÓW Z KOMPUTERA

NAGRYWANIE MUZYKI/DŹWIĘKÓW Z KOMPUTERA NAGRYWANIE MUZYKI/DŹWIĘKÓW Z KOMPUTERA Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB?

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? W kreatorze Click Web bez trudu wzbogacisz projekt swojej strony o galerie zdjęć, pokazy slajdów, filmy, muzykę i pliki do pobrania. To elementy stron uwielbiane

Bardziej szczegółowo

posługiwać się programem do tworzenia filmów ze zdjęć i sekwencji wideo oraz dźwięków.

posługiwać się programem do tworzenia filmów ze zdjęć i sekwencji wideo oraz dźwięków. https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38833 5.3. Ale film DOWIESZ SIĘ, JAK wykorzystać funkcję przetwarzania wsadowego zdjęć, dobierać odpowiednie materiały (zdjęcia, klipy wideo, dźwięki) do utworzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

4.10 Odtwarzanie multimediów

4.10 Odtwarzanie multimediów Podstawy open source system SUSE Linux 4-176 4.10 Odtwarzanie multimediów 4.10.1 Mikser dźwięków Aby zmodyfikować głośność, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu, na głównym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie.

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie. Wstawianie grafiki Aby wstawić grafikę do prezentacji należy z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Obraz, a następnie wskazać miejsce gdzie jest zapisana grafika Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazu. Instrukcja do ćwiczenia: Tworzenie filmu w programie Windows Movie Maker.

Przetwarzanie obrazu. Instrukcja do ćwiczenia: Tworzenie filmu w programie Windows Movie Maker. Przetwarzanie Informacji ZSEEiM w Bielsku-Białej Przetwarzanie obrazu Instrukcja do ćwiczenia: Tworzenie filmu w programie Windows Movie Maker. Materiały: 1. Oprogramowanie Windows Movie Maker 2. Pliki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 Instrukcja obsługi ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 1 ActionFX to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie platformami efektowymi i efektami w kinach

Bardziej szczegółowo

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3.

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3. Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Spis treści Wstęp... 1 Układy... 3 Zmiana tekstu... 4 Obrazki... 5 Elementy... 6 Zdjęcia - Gratis... 6 Siatki... 8 Ramki... 10 Kształty... 12 Linie... 12

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów 1. Etapy pracy temat i cel prezentacji przygotowanie materiału i jego obróbka w innych programach. Mogą to być: zdjęcia; wykresy; diagramy filmy muzyka, własne komentarze

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Praca z klipami... 37

Rozdział 3. Praca z klipami... 37 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker... 7 To, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpoczniesz pracę z programem Windows Movie Maker...8 Skąd pobrać nową wersję programu i jakie są wymagania

Bardziej szczegółowo

a) Tworzymy podcast w programie Audacity

a) Tworzymy podcast w programie Audacity a) Tworzymy podcast w programie Audacity Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy jest ściągnięcie oprogramowania ze strony www.audacity.pl. Po ściągnięciu pliku, należy go zainstalować na komputerze pamiętając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Creative Photos

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie 1. Proszę wejść na stronę http://okblogi.ceo.org.pl/ 2. Po prawej stronie znajduje się link do logowania: 3. Proszę wpisać dane logowania: Nazwa Twojego bloga Twój

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Poniższy poradnik przedstawia opis konwersji pliku AVI do formatu DVD-Video wraz z włączanymi napisami.

Poniższy poradnik przedstawia opis konwersji pliku AVI do formatu DVD-Video wraz z włączanymi napisami. Konwersja AVI do DVD z napisami w programie ConvertXtoDVD ConvertXtoDVD (dawna nazwa DivxToDVD) to program przeznaczony do konwersji filmów w popularnych formatach AVI, MOV, VOB, MPEG, MKV, WMV, DV do

Bardziej szczegółowo