Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z informatyki - klasa VI"

Transkrypt

1 Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski z otrzymanych ocen i potrafi się poprawić. Bezpieczna i Wymienia zasady prawidłowej Przewiduje skutki nieprawidłowego higieniczna praca organizacji pracy z komputerem zorganizowania komputerowego z komputerem. dotyczące: czasu pracy, miejsca pracy, stanowiska pracy. pozycji ciała podczas pracy. 2. Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy. Omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera. Przewiduje wpływ doboru monitora na samopoczucie użytkownika komputera. Omawia i ocenia organizację stanowisk pracy przy komputerze w różnych miejscach w szkole. 3. Elementy składowe zestawu komputerowego. Elementy zewnętrzne jednostki centralnej. Rozróżnia i wymienia podstawowe elementy składowe zestawu komputerowego. Wymienia elementy zewnętrzne jednostki centralnej i rozróżnia sposoby ich działania. Objaśnia kolejność uruchamiania elementów zestawu komputerowego oraz ich wpływ na funkcjonowanie całości. Charakteryzuje elementy zewnętrzne jednostki centralnej, rozumie i omawia kierunki ich przewidywanego rozwoju. 4. Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor, drukarka) i określa ich zastosowanie. 5. Prawa użytkownika. Omawia prawa użytkownika komputera Wyjaśnia pojęcia: piractwo podczas korzystania z programów. komputerowe, licencja, prawa autorskie, własność intelektualna. Zna pojęcie prawa autorskiego i przestrzega je. Charakteryzuje konsekwencje prawne piractwa komputerowego. 6. Rysujemy rebus ph.: "Prawo autorskie" (Paint). Posługuje się edytorem grafiki Paint. Wyjaśnia pojęcia: programy demo, freeware, shareware. Zamienia pojęcia na ikony. Drukuje i eksponuje wykonane prace graficzne. 7. Sposoby komunikacji z komputerem. Potrafi komunikować się z komputerem Poszukuje innych sposobów wykorzystując: okna dialogowe z komunikowania się z komputerem polem edycyjnym i z tekstem (DOS, Rejestr, Setup). statycznym, przyciski poleceń, pola tekstowe, rozwijalne i nierozwijalne listy opcji, pola wyboru, przyciski opcji, zakładki i formularze. 1

2 8. Rysujemy grę komputerową (Paint). Odtwarza z pamięci interfejsy graficzne Fantazjuje nt. gier komputerowych. poznanych gier. Wymyśla nowe gry. 9. Obszary zastosowań komputerów. Rysujemy towary z kodami kreskowymi (Paint). Charakteryzuje podstawowe zastosowania poznanych na zajęciach urządzeń opartych na technice komputerowej. Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki. Operuje kolorem rysowania i tła. Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na wynikające z tego korzyści. Prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. Zna i charakteryzuje inne edytory grafiki (Gimp, Corel, Adobe Photoshop, Flash). Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45 st., kwadratów i kół. 10. Dokonuje poprawek w pracach graficznych. Zmienia rozmiary elementów rysunku. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki. Płyta główna 11. komputera. Test o komputerze 12. (praca z CD-ROM). Wskazuje elementy okna edytora grafiki. Zna ogólną budowę i funkcję płyty głównej komputera. Udziela proc. prawidłowych odpowiedzi. Charakteryzuje współdziałanie poszczególnych elementów płyty głównej komputera. Udziela proc. prawidłowych odpowiedzi. Zasady poprawnego 13. wpisywania tekstu. 14. Edycja grafiki (praca z CD-ROM). Zna podstawowe zasady wpisywania tekstu: prawidłowe spacje, uzasadnione użycie klawisza ENTER. Samodzielnie wykonuje proste rysunki według określonego wzoru. Czytelnie i elegancko formatuje i redaguje wpisywany tekst. Dekomponuje wzorzec zgodnie z własną wyobraźnią posługując się SCHOWKIEM (zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie i przeciąganie obiektów na nowe miejsca). Test sprawdzający 15. wiedzę o komputerze. Programy multimedialne - "Encyklopedia 16. człowieka", "Historia Wszechświata" i in. Zdobywa od 5/20 do 11/20 punktów. Potrafi uruchamiać i wykorzystywać programy multimedialne do nauki. Wymienia elementy zestawu komputerowego niezbędne do prezentacji multimedialnych. Zdobywa od 12/20 do 20/20 punktów. Wyjaśnia pojęcia: programy multimedialne, programy edukacyjne, encyklopedia multimedialna. Rozwiązuje quizy i testy wiedzowe zawarte w programach multimedialnych. Wypowiadamy wojnę wirusom 17. komputerowym - skaner on-line. Rysujemy plakat ph.: 18. "Walka z wirusami" Rozumie zagrożenia związane z Charakteryzuje odmiany wirusów. wirusami komputerowymi i potrafi się przed nimi bronić (programy Zna i instaluje różne programy antywirusowe, firewall, skaner online). antywirusowe. Wykorzystuje edytor grafiki Paint w celu stworzenia projektu graficznego. Korzysta ze wszystkich możliwych narzędzi edytora grafiki Paint w celu 2

3 (Paint). "Europa" w naszej pracowni 19. informatycznej. Projekt plakatu ph.: "Polska - Europa Świat. Związki i rozbieżności" (Paint). Posługując się wyszukiwarkami adresów internetowych znajduje polskojęzyczne strony o Unii Europejskiej i poznaje ich treść. Wykorzystuje edytor grafiki Paint w celu stworzenia projektu graficznego. Rozległa Światowa Sieć Zna pojęcie internetu i potrafi usługi w internecie. korzystać z jego usług. Do czego służy Zna zasady NETYKIETY i stosuje je 22. NETYKIETA? w praktyce. stworzenia kompozycji zrównoważonej optycznie. Posługując się wyszukiwarkami adresów internetowych znajduje obcojęzyczne strony o Unii Europejskiej i poznaje ich treść. Korzysta ze wszystkich możliwych narzędzi edytora grafiki Paint w celu stworzenia kompozycji zrównoważonej optycznie. Przewiduje nowe zastosowania Sieci w przyszłości. Przekazuje innym idee związane z NETYKIETĄ. Szkielet strony 23. Pozyskiwanie grafiki z Sieci. 24. Tekst i tło na stronie 25. Wstawianie grafiki na stronie 26. Potrafi stworzyć źródło prostej strony internetowej na podstawie wzorca z instrukcjami w języku HTML. Znajduje w sieci Internet strony z darmowymi grafikami i zachowuje je na dysku (A:, C:). Potrafi wstawiać tekst i tło na własnej stronie Samodzielnie tworzy źródła stron internetowych na podstawie kursów znalezionych w internecie. Zna różne formaty graficzne (.BMP,.JPG,.GIF,.SWF) i wybiera najkorzystniejsze z nich do wykorzystania na własnej stronie Wyszukuje w Sieci tabele z kodami kolorów i wykorzystuje je w źródle swojej strony Opisuje kolory w źródle terminami angielskimi. Zna instrukcje języka HTML potrzebne Potrafi w urozmaicony sposób otaczać do wstawiania grafiki na stronie grafiki tekstem posługując się odpowiednimi instrukcjami w języku HTML. Pozyskiwanie animacji Potrafi znajdować w Sieci strony z Sieci i wstawianie ich z darmowymi animacjami i na stronie zachowywać je na dysku A: lub C:. 27. Wstawia animacje na własnej stronie WWW posługując się odpowiednimi tagami. Pozyskiwanie tekstur z Pozyskuje z Sieci i wykorzystuje na 28. Sieci i wstawianie ich swoich stronach WWW urozmaicone tła na stronie graficzne. Tworzy urozmaicone układy animacji na swojej stronie Potrafi osadzić na swojej stronie WWW animacje FLASH wykorzystując do tego celu kursy znalezione w internecie. Samodzielnie tworzy tekstury przy pomocy edytorów grafiki (Paint, Corel). Projekt pocztówki świątecznej (Paint). 29. Użycie grafiki pozyskanej z Sieci 30. w kompozycji graficznej. Wykorzystuje edytor grafiki Paint w celu stworzenia projektu graficznego pocztówki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Przy pomocy nauczyciela wykorzystuje fragmenty grafiki pozyskanej z Sieci we własnej kompozycji graficznej bez naruszania cudzych praw autorskich. Korzysta ze wszystkich możliwych narzędzi edytora grafiki Paint w celu stworzenia kompozycji zrównoważonej optycznie. Samodzielnie wykorzystuje fragmenty grafiki pozyskanej z Sieci we własnej kompozycji graficznej bez naruszania cudzych praw autorskich. 31. Animowany tekst i tło muzyczne na stronie Wstawia animowany tekst i tło muzyczne na swojej stronie internetowej zgodnie z instrukcją przygotowaną przez nauczyciela. Wykorzystuje sieciowe kursy języka HTML w celu nauczenia się wstawiania animowanego tekstu i tła muzycznego na swojej stronie Samodzielnie pisze tło muzyczne wykorzystując darmowe programy muzyczne zamieszczone na płytach CD-ROM czasopisma "Twój 3

4 Przygotowanie własnej Tworzy własne animacje przy pomocy animacji na stronę programów: Paint i Ulead GIF 32. Animator 1.5 i wstawia je na stronę NIEZBĘDNIK - Komputer Świat". Potrafi tworzyć animacje flashowe w formacie.swf. 33. Linia prosta i linia krzywa (Paint). Strony WWW dla uczniów. Samodzielnie wykonuje proste rysunki według określonego wzoru. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki. Wykorzystuje narzędzia: "linia prosta" i "linia krzywa" podczas tworzenia kompozycji graficznych. Zna adresy najważniejszych stron edukacyjnych, takich jak: Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy różnych programów graficznych. Wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel, grafika wektorowa. Samodzielnie wyszukuje dobiera odpowiednie do potrzeb narzędzia w Przyborniku i w menu. Tworząc strony WWW wspomagające naukę uczy się. 34. Eduseek, Korepetycje, Język polski, Sposoby szybkiej nauki - ćwiczenie superpamięci, Język angielski, Profesor, Portal edukacyjny, Szkoła, Ściąga, Terapia pedagogiczna, Słowniki, Lekcje, Dla dyslektyków, Lektury, Literatura i potrafi z nich korzystać. 35. Wyszukiwarki internetowe. Zarządzanie plikami - "drzewo folderów". Zna najpopularniejsze WYSZUKIWARKI Wykorzystuje podczas pracy internetowe i potrafi z nich korzystać. MULTIWYSZUKIWARKI internetowe. Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze. Wyszukuje zapisane pliki we wskazanych folderach. Zna programy służące do zarządzania plikami na dysku (Eksplorator Windows, Windows Commander) i posługuje się nimi. 36. Tworzy nowe foldery i struktury folderów (przy pomocy jednego z poznanych sposobów) na podstawie wzoru. Kopiuje i usuwa pliki oraz foldery. SEMESTR II Poznajemy program WordPad. 37. Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki oraz foldery. Wyjaśnia pojęcia: edytor tekstu, blok tekstu, wiersz, akapit. Omawia zadania edytora tekstu. Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu. Pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu. Posługuje się poleceniem COFNIJ w celu zmiany wykonanej operacji. Dokonuje zmian w tekście i zachowuje Zna inne edytory tekstu i wskazuje podobieństwa i różnice podczas pracy w różnych programach tekstowych. Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu. Wyjaśnia pojęcia: redagowanie i formatowanie tekstu. Dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb. 4

5 zmieniony plik na dysku. Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu. Wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie. Dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów. Dzieli tekst na akapity. Wykorzystanie symboli Wzbogaca pisany tekst symbolami 38. graficznych w tekście. graficznymi (Windings, Webdings). Malujemy plan Grajewa (Paint). 39. Zastosowanie zdjęć pozyskanych ze strony 40. Wykorzystując narzędzia dostępne w Przyborniku tworzy własną interpretację planu Grajewa na podstawie wzorca. Wkleja w plan Grajewa miniatury darmowych fotografii pozyskanych ze stron internetowych. Tworzy własne symbole graficzne i wykorzystuje je w tworzonym tekście. Interpretując plan Grajewa wzbogaca własną wiedzę o mieście. Wzbogaca plan Grajewa miniaturami fotografii wykonanymi przez siebie, wykorzystując przy tym aparat cyfrowy i skaner. 41. Poznajemy program Kalkulator. Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych. Wykonuje działania: zmiany znaku liczby na przeciwny, obliczanie Rozwiązuje zadania o dużym stopniu odwrotności liczby, obliczanie procentu złożoności. z liczby. Wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej. Omawia różnice zachodzące pomiędzy postacią standardową a profesjonalną aplikacji Kalkulator. Wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci aplikacji Kalkulator. Objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator w postaci standardowej. Wykonuje wielokrotne działania na tej samej liczbie. Wykorzystuje aplikację Kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych. Obliczenia (praca z 42. CD-ROM). Wykonuje obliczenia w dziale "Zadania" (CD-ROM Informatyka 2000). Kopiuje wyniki obliczeń do Notatnika. Tworzy własne zadania i zapisuje je w aplikacji Notatnik. Rozwiązywanie zadań 43. (Kalkulator). Obliczanie 44. oszczędności (praca z CD-ROM). Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania posługując się aplikacją Kalkulator w wersji standardowej. Wykonuje obliczenia w dziale "Oszczędności" (CD-ROM Informatyka 2000). Samodzielnie rozwiązuje zadania przy pomocy aplikacji Kalkulator w wersji profesjonalnej. Uczy się wymyślając własne zadania. Poznajemy program MS Works. 45. Projekt dyplomu 46. (Works). Zna podstawowe funkcje i kreatory programu Works. Korzysta z Pomocy wbudowanej w Works. Projektuje dyplom korzystając z gotowych szablonów. Tworzy dokumenty bez korzystania z Pomocy wbudowanej w Works. Samodzielnie projektuje dyplom bez wykorzystywania szablonów. 5

6 47. "Plan lekcji" (Works). Formatowanie tabeli. 48. Wykorzystując narzędzie Arkusz kalkulacyjny - tworzy plan lekcji. Z pomocą nauczyciela dobiera wielkość, styl i kolor czcionki oraz obramowania. Przenosi plan lekcji z Arkusza kalkulacyjnego do Edytora tekstów i ozdabia go nagłówkiem, ClipArtami, WordArtami i własnymi rysunkami. Samodzielnie formatuje plan lekcji poprawiając jego funkcjonalność: estetykę i czytelność. Lista wypunktowana 49. (Works). Wcięcia, obramowanie 50. i cieniowanie tekstu. Korzystając z wzorca pisze teksty zawierające listy wypunktowane i numerowane. W pisanym tekście stosuje wcięcia, obramowanie i cieniowanie tekstu zgodnie z wzorcem. Samodzielnie tworzy teksty zawierające listy wypunktowane i numerowane. Samodzielnie tworzy teksty zawierające wcięcia, obramowanie i cieniowanie. Tworzymy krzyżówkę informatyczną 51. (Works). "Licz na siebie" - edycja wyrażeń 52. algebraicznych (WordPad). Wykorzystując narzędzie Works - Arkusz kalkulacyjny - tworzy krzyżówkę informatyczną zgodnie z wzorcem. Posługując się wbudowanym w aplikację WordPad programem Microsoft Equations edytuje wyrażenia algebraiczne wg wzorca. Przenosi krzyżówkę z Arkusza kalkulacyjnego do Edytora tekstów i ozdabia ją nagłówkiem, ClipArtami, WordArtami i własnymi rysunkami. Posługując się wbudowanym w aplikację WordPad programem Microsoft Equations samodzielnie edytuje wyrażenia algebraiczne. 53. Co to jest algorytmika? Wyjaśnia pojęcie ALGORYTMIKI. Algorytm rysunkowy pt.: "Ubieramy się". Pisze algorytm ubierania się na podstawie wzorca graficznego przygotowanego przez nauczyciela. Określa pojęcia: DANE WEJŚCIOWE oraz CEL, czyli WYNIK. Wyjaśnia działanie PĘTLI. Opisuje pojęcie SCHEMATU BLOKOWEGO. Piszemy algorytm do własnego programu. 54. Dzieli określony przez nauczyciela problem na kolejne etapy realizacji rozwiązania (kroki). Posługuje się opisem słownym. Samodzielnie pisze prosty algorytm związany z problematyką życia codziennego posługując się SCHEMATEM BLOKOWYM. Samodzielnie określa problem i rozwiązuje go tworząc algorytm rysunkowy lub słowny. Poznajemy język i środowisko programowania Logo 55. Komeniusz. 56. Piszemy proste programy. Rozumie funkcjonowanie podstawowych elementów interfejsu graficznego oraz narzędzi programu Logo Komeniusz. Umie poruszać się w środowisku programu Logo Komeniusz. Umie korzystać z podstawowych poleceń programu Logo Komeniusz do napisania prostego programu na podstawie wzorca. Omawia pożytki płynące z tworzenia i wykorzystywania programów komputerowych. Zna różne środowiska programistyczne. Umie samodzielnie wymyślić i napisać program rysujący figury geometryczne bez pomocy wzorca przygotowanego przez nauczyciela. Biuletyn: "Położenie 57. geograficzne WARCINA" (Works). Przy pomocy kreatora tworzy stronę pt.: Położenie geograficzne WARCINA". Wyjaśnia UŻYTECZNOŚĆ swojego programu. Bez pomocy kreatora tworzy stronę pt.: "Położenie geograficzne WARCINA". Biuletyn: "Historia 59. WARCINA" (Works). Wstawianie grafiki 60. pozyskanej z Sieci. Przy pomocy kreatora tworzy stronę Bez pomocy kreatora tworzy stronę pt.: Historia WARCINA". pt.: "Historia WARCINA". Z pomocą nauczyciela znajduje w Sieci Bez pomocy nauczyciela znajduje strony o WARCINIE z darmowymi w Sieci strony o WARCINIE 6

7 fotografiami przedstawiającymi zabytki darmowymi fotografiami wsi, zachowuje je na dysku. przedstawiającymi zabytki wsi, zachowuje je na dysku Arkusz kalkulacyjny "Wypłaty" (Works). Tworzy tabelę wypłat w małym przedsiębiorstwie wg wzorca. Rozbudowuje wzorzec tabeli wypłat w małym przedsiębiorstwie. 63. Wykonuje proste obliczenia przy pomocy wbudowanych narzędzi, np. AUTOSUMOWANIE. Korzysta z narzędzia Szybkie obliczenia: ŚREDNIA. 64. Formatowanie komórek, reguły. Baza danych "Czytelnicy" (Works). Dodaje, kopiuje, poprawia i usuwa informacje. Z pomocą nauczyciela formatuje komórki i stosuje reguły do obliczeń. Tworzy bazę danych dla biblioteki wg wzorca. Bez pomocy nauczyciela formatuje komórki i stosuje reguły do obliczeń. Samodzielnie tworzy bazę danych dla biblioteki. 65. Wyjaśnia pojęcie REKORDU. Omawia sposób tworzenia rekordu. Porządkuje (SORTUJE) posiadane informacje w bazie danych. Wyjaśnia funkcję ZAPYTANIA oraz FILTRU. Wyjaśnia potrzebę postępowania zgodnego z przepisami o danych osobowych. Dodaje i usuwa REKORDY. Sortowanie rekordów. Z pomocą nauczyciela sortuje informacje posługując się 66. ZAPYTANIAMI lub FILTRAMI. Bez pomocy nauczyciela sortuje informacje posługując się ZAPYTANIAMI lub FILTRAMI. 67. Encyklopedie wirtualne. Tworzymy kompendium wiedzy 68. o komputerze. Zna najważniejsze encyklopedie w polskim internecie. Wykorzystując materiały pozyskane z internetu tworzy kompendium podstawowej wiedzy o komputerze w aplikacji WordPad. Tworzy nowe filtry. Zna najważniejsze encyklopedie w światowym internecie. Wykorzystując materiały pozyskane z internetu tworzy kompendium zaawansowanej wiedzy o komputerze w Edytorze tekstów programu Works. Ulotka: "Szkoła 69. naszych marzeń" (Works). Polska Biblioteka 70. Internetowa. My a społeczność 71. internetowa - zagrożenia i korzyści. Powtórzenie najważniejszych 72. zagadnień i zabawa z komputerem. Kończy rok szkolny fantazjując nt. kondycji szkoły doskonałej. Jego projekt "szkoły marzeń" nosi cechy myślenia opartego na realiach. Znajduje Polską Bibliotekę Internetową Korzysta z zasobów Polskiej Biblioteki w Sieci. Czuje się członkiem społeczności Jest członkiem społeczności Zabiera ze sobą podstawowy zasób Zabiera ze sobą ponadpodstawowy wiedzy i umiejętności informatycznych. zasób wiedzy i umiejętności informatycznych. 7

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV DZIAŁ PROGRAMU 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne K ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI KRYTERIA OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ PROGRAMU 1. Technika komputerowa w życiu człowieka. 2. Praca z komputerem. KONIECZNE K ocena dopuszczająca - Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6 EDUACYJNE Z INFORMATYI DLA LASY 6 1. TECHNIA OMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEA onieczne Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. orzysta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne]

Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne] Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne] PRACA Z DOKUMENTEM KOMPUTEROWYM część 2. (9 godz.) Lp. 33. 34. 35. Temat lekcji Korzystamy

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem,

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem, Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych - klasa IV Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji: 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI NA PODSTAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI NR DOPUSZCZENIA DKOS-4014-40/02 1. POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM 1.1. Komputer jako narzędzie pracy KLASA VI (W CYKLU 1 GODZ.

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej

Komputer i praca w sieci komputerowej 1 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania zasady zachowania się się w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Program autorski - Zajęcia komputerowe w klasie V. 2. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

Program autorski - Zajęcia komputerowe w klasie V. 2. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej. . Nazwa przedmiotu: Zajęcia komputerowe w klasie V. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej. 3. Liczba godzin: 30 godzin 4. Autor programu: mgr Rafał Pastwa 5. Założenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek na stanowisku komputerowym wymienia podstawowe zasady zachowania się w

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Znają regulamin pracowni komputerowej i zasady BHP, przestrzegają punktów regulaminu. Znają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIA Informatyka klasa V DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek Konieczne K ocena dopuszczająca zorganizować stanowisko pracy zgodnie z poznanymi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE Opracowany zgodnie z programem nauczania Lekcje z komputerem numer dopuszczenia przez MEN do uŝytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Przedmiot zajęcia komputerowe Klasa 4 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 22, Str. 70-73 Sztuczka 2 Ćw. 8, 9/72 23. Zad. 5,6/74 Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie Lekcja nr 24 sprawdzian grafika komputerowa. (16.03) zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej dwa przykładowe

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 5 Komputer pomaga w pracy i nauce temat 1. z podręcznika (str. 12-14); ćwiczenie 1. (str. 13); pytanie 3. (str. 17); zadanie 2. (str. 17); gra Domino2

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1 godziny w cyklu trzyletnim

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1 godziny w cyklu trzyletnim Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze godziny w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Informatyka Europejczyka (49/05) Danuta Kiałka z zespołem Program nauczania: DKOS-5002-38/05

Bardziej szczegółowo