Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z informatyki - klasa VI"

Transkrypt

1 Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski z otrzymanych ocen i potrafi się poprawić. Bezpieczna i Wymienia zasady prawidłowej Przewiduje skutki nieprawidłowego higieniczna praca organizacji pracy z komputerem zorganizowania komputerowego z komputerem. dotyczące: czasu pracy, miejsca pracy, stanowiska pracy. pozycji ciała podczas pracy. 2. Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy. Omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera. Przewiduje wpływ doboru monitora na samopoczucie użytkownika komputera. Omawia i ocenia organizację stanowisk pracy przy komputerze w różnych miejscach w szkole. 3. Elementy składowe zestawu komputerowego. Elementy zewnętrzne jednostki centralnej. Rozróżnia i wymienia podstawowe elementy składowe zestawu komputerowego. Wymienia elementy zewnętrzne jednostki centralnej i rozróżnia sposoby ich działania. Objaśnia kolejność uruchamiania elementów zestawu komputerowego oraz ich wpływ na funkcjonowanie całości. Charakteryzuje elementy zewnętrzne jednostki centralnej, rozumie i omawia kierunki ich przewidywanego rozwoju. 4. Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor, drukarka) i określa ich zastosowanie. 5. Prawa użytkownika. Omawia prawa użytkownika komputera Wyjaśnia pojęcia: piractwo podczas korzystania z programów. komputerowe, licencja, prawa autorskie, własność intelektualna. Zna pojęcie prawa autorskiego i przestrzega je. Charakteryzuje konsekwencje prawne piractwa komputerowego. 6. Rysujemy rebus ph.: "Prawo autorskie" (Paint). Posługuje się edytorem grafiki Paint. Wyjaśnia pojęcia: programy demo, freeware, shareware. Zamienia pojęcia na ikony. Drukuje i eksponuje wykonane prace graficzne. 7. Sposoby komunikacji z komputerem. Potrafi komunikować się z komputerem Poszukuje innych sposobów wykorzystując: okna dialogowe z komunikowania się z komputerem polem edycyjnym i z tekstem (DOS, Rejestr, Setup). statycznym, przyciski poleceń, pola tekstowe, rozwijalne i nierozwijalne listy opcji, pola wyboru, przyciski opcji, zakładki i formularze. 1

2 8. Rysujemy grę komputerową (Paint). Odtwarza z pamięci interfejsy graficzne Fantazjuje nt. gier komputerowych. poznanych gier. Wymyśla nowe gry. 9. Obszary zastosowań komputerów. Rysujemy towary z kodami kreskowymi (Paint). Charakteryzuje podstawowe zastosowania poznanych na zajęciach urządzeń opartych na technice komputerowej. Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki. Operuje kolorem rysowania i tła. Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na wynikające z tego korzyści. Prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. Zna i charakteryzuje inne edytory grafiki (Gimp, Corel, Adobe Photoshop, Flash). Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45 st., kwadratów i kół. 10. Dokonuje poprawek w pracach graficznych. Zmienia rozmiary elementów rysunku. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki. Płyta główna 11. komputera. Test o komputerze 12. (praca z CD-ROM). Wskazuje elementy okna edytora grafiki. Zna ogólną budowę i funkcję płyty głównej komputera. Udziela proc. prawidłowych odpowiedzi. Charakteryzuje współdziałanie poszczególnych elementów płyty głównej komputera. Udziela proc. prawidłowych odpowiedzi. Zasady poprawnego 13. wpisywania tekstu. 14. Edycja grafiki (praca z CD-ROM). Zna podstawowe zasady wpisywania tekstu: prawidłowe spacje, uzasadnione użycie klawisza ENTER. Samodzielnie wykonuje proste rysunki według określonego wzoru. Czytelnie i elegancko formatuje i redaguje wpisywany tekst. Dekomponuje wzorzec zgodnie z własną wyobraźnią posługując się SCHOWKIEM (zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie i przeciąganie obiektów na nowe miejsca). Test sprawdzający 15. wiedzę o komputerze. Programy multimedialne - "Encyklopedia 16. człowieka", "Historia Wszechświata" i in. Zdobywa od 5/20 do 11/20 punktów. Potrafi uruchamiać i wykorzystywać programy multimedialne do nauki. Wymienia elementy zestawu komputerowego niezbędne do prezentacji multimedialnych. Zdobywa od 12/20 do 20/20 punktów. Wyjaśnia pojęcia: programy multimedialne, programy edukacyjne, encyklopedia multimedialna. Rozwiązuje quizy i testy wiedzowe zawarte w programach multimedialnych. Wypowiadamy wojnę wirusom 17. komputerowym - skaner on-line. Rysujemy plakat ph.: 18. "Walka z wirusami" Rozumie zagrożenia związane z Charakteryzuje odmiany wirusów. wirusami komputerowymi i potrafi się przed nimi bronić (programy Zna i instaluje różne programy antywirusowe, firewall, skaner online). antywirusowe. Wykorzystuje edytor grafiki Paint w celu stworzenia projektu graficznego. Korzysta ze wszystkich możliwych narzędzi edytora grafiki Paint w celu 2

3 (Paint). "Europa" w naszej pracowni 19. informatycznej. Projekt plakatu ph.: "Polska - Europa Świat. Związki i rozbieżności" (Paint). Posługując się wyszukiwarkami adresów internetowych znajduje polskojęzyczne strony o Unii Europejskiej i poznaje ich treść. Wykorzystuje edytor grafiki Paint w celu stworzenia projektu graficznego. Rozległa Światowa Sieć Zna pojęcie internetu i potrafi usługi w internecie. korzystać z jego usług. Do czego służy Zna zasady NETYKIETY i stosuje je 22. NETYKIETA? w praktyce. stworzenia kompozycji zrównoważonej optycznie. Posługując się wyszukiwarkami adresów internetowych znajduje obcojęzyczne strony o Unii Europejskiej i poznaje ich treść. Korzysta ze wszystkich możliwych narzędzi edytora grafiki Paint w celu stworzenia kompozycji zrównoważonej optycznie. Przewiduje nowe zastosowania Sieci w przyszłości. Przekazuje innym idee związane z NETYKIETĄ. Szkielet strony 23. Pozyskiwanie grafiki z Sieci. 24. Tekst i tło na stronie 25. Wstawianie grafiki na stronie 26. Potrafi stworzyć źródło prostej strony internetowej na podstawie wzorca z instrukcjami w języku HTML. Znajduje w sieci Internet strony z darmowymi grafikami i zachowuje je na dysku (A:, C:). Potrafi wstawiać tekst i tło na własnej stronie Samodzielnie tworzy źródła stron internetowych na podstawie kursów znalezionych w internecie. Zna różne formaty graficzne (.BMP,.JPG,.GIF,.SWF) i wybiera najkorzystniejsze z nich do wykorzystania na własnej stronie Wyszukuje w Sieci tabele z kodami kolorów i wykorzystuje je w źródle swojej strony Opisuje kolory w źródle terminami angielskimi. Zna instrukcje języka HTML potrzebne Potrafi w urozmaicony sposób otaczać do wstawiania grafiki na stronie grafiki tekstem posługując się odpowiednimi instrukcjami w języku HTML. Pozyskiwanie animacji Potrafi znajdować w Sieci strony z Sieci i wstawianie ich z darmowymi animacjami i na stronie zachowywać je na dysku A: lub C:. 27. Wstawia animacje na własnej stronie WWW posługując się odpowiednimi tagami. Pozyskiwanie tekstur z Pozyskuje z Sieci i wykorzystuje na 28. Sieci i wstawianie ich swoich stronach WWW urozmaicone tła na stronie graficzne. Tworzy urozmaicone układy animacji na swojej stronie Potrafi osadzić na swojej stronie WWW animacje FLASH wykorzystując do tego celu kursy znalezione w internecie. Samodzielnie tworzy tekstury przy pomocy edytorów grafiki (Paint, Corel). Projekt pocztówki świątecznej (Paint). 29. Użycie grafiki pozyskanej z Sieci 30. w kompozycji graficznej. Wykorzystuje edytor grafiki Paint w celu stworzenia projektu graficznego pocztówki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Przy pomocy nauczyciela wykorzystuje fragmenty grafiki pozyskanej z Sieci we własnej kompozycji graficznej bez naruszania cudzych praw autorskich. Korzysta ze wszystkich możliwych narzędzi edytora grafiki Paint w celu stworzenia kompozycji zrównoważonej optycznie. Samodzielnie wykorzystuje fragmenty grafiki pozyskanej z Sieci we własnej kompozycji graficznej bez naruszania cudzych praw autorskich. 31. Animowany tekst i tło muzyczne na stronie Wstawia animowany tekst i tło muzyczne na swojej stronie internetowej zgodnie z instrukcją przygotowaną przez nauczyciela. Wykorzystuje sieciowe kursy języka HTML w celu nauczenia się wstawiania animowanego tekstu i tła muzycznego na swojej stronie Samodzielnie pisze tło muzyczne wykorzystując darmowe programy muzyczne zamieszczone na płytach CD-ROM czasopisma "Twój 3

4 Przygotowanie własnej Tworzy własne animacje przy pomocy animacji na stronę programów: Paint i Ulead GIF 32. Animator 1.5 i wstawia je na stronę NIEZBĘDNIK - Komputer Świat". Potrafi tworzyć animacje flashowe w formacie.swf. 33. Linia prosta i linia krzywa (Paint). Strony WWW dla uczniów. Samodzielnie wykonuje proste rysunki według określonego wzoru. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki. Wykorzystuje narzędzia: "linia prosta" i "linia krzywa" podczas tworzenia kompozycji graficznych. Zna adresy najważniejszych stron edukacyjnych, takich jak: Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy różnych programów graficznych. Wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel, grafika wektorowa. Samodzielnie wyszukuje dobiera odpowiednie do potrzeb narzędzia w Przyborniku i w menu. Tworząc strony WWW wspomagające naukę uczy się. 34. Eduseek, Korepetycje, Język polski, Sposoby szybkiej nauki - ćwiczenie superpamięci, Język angielski, Profesor, Portal edukacyjny, Szkoła, Ściąga, Terapia pedagogiczna, Słowniki, Lekcje, Dla dyslektyków, Lektury, Literatura i potrafi z nich korzystać. 35. Wyszukiwarki internetowe. Zarządzanie plikami - "drzewo folderów". Zna najpopularniejsze WYSZUKIWARKI Wykorzystuje podczas pracy internetowe i potrafi z nich korzystać. MULTIWYSZUKIWARKI internetowe. Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze. Wyszukuje zapisane pliki we wskazanych folderach. Zna programy służące do zarządzania plikami na dysku (Eksplorator Windows, Windows Commander) i posługuje się nimi. 36. Tworzy nowe foldery i struktury folderów (przy pomocy jednego z poznanych sposobów) na podstawie wzoru. Kopiuje i usuwa pliki oraz foldery. SEMESTR II Poznajemy program WordPad. 37. Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki oraz foldery. Wyjaśnia pojęcia: edytor tekstu, blok tekstu, wiersz, akapit. Omawia zadania edytora tekstu. Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu. Pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu. Posługuje się poleceniem COFNIJ w celu zmiany wykonanej operacji. Dokonuje zmian w tekście i zachowuje Zna inne edytory tekstu i wskazuje podobieństwa i różnice podczas pracy w różnych programach tekstowych. Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu. Wyjaśnia pojęcia: redagowanie i formatowanie tekstu. Dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb. 4

5 zmieniony plik na dysku. Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu. Wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie. Dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów. Dzieli tekst na akapity. Wykorzystanie symboli Wzbogaca pisany tekst symbolami 38. graficznych w tekście. graficznymi (Windings, Webdings). Malujemy plan Grajewa (Paint). 39. Zastosowanie zdjęć pozyskanych ze strony 40. Wykorzystując narzędzia dostępne w Przyborniku tworzy własną interpretację planu Grajewa na podstawie wzorca. Wkleja w plan Grajewa miniatury darmowych fotografii pozyskanych ze stron internetowych. Tworzy własne symbole graficzne i wykorzystuje je w tworzonym tekście. Interpretując plan Grajewa wzbogaca własną wiedzę o mieście. Wzbogaca plan Grajewa miniaturami fotografii wykonanymi przez siebie, wykorzystując przy tym aparat cyfrowy i skaner. 41. Poznajemy program Kalkulator. Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych. Wykonuje działania: zmiany znaku liczby na przeciwny, obliczanie Rozwiązuje zadania o dużym stopniu odwrotności liczby, obliczanie procentu złożoności. z liczby. Wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej. Omawia różnice zachodzące pomiędzy postacią standardową a profesjonalną aplikacji Kalkulator. Wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci aplikacji Kalkulator. Objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator w postaci standardowej. Wykonuje wielokrotne działania na tej samej liczbie. Wykorzystuje aplikację Kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych. Obliczenia (praca z 42. CD-ROM). Wykonuje obliczenia w dziale "Zadania" (CD-ROM Informatyka 2000). Kopiuje wyniki obliczeń do Notatnika. Tworzy własne zadania i zapisuje je w aplikacji Notatnik. Rozwiązywanie zadań 43. (Kalkulator). Obliczanie 44. oszczędności (praca z CD-ROM). Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania posługując się aplikacją Kalkulator w wersji standardowej. Wykonuje obliczenia w dziale "Oszczędności" (CD-ROM Informatyka 2000). Samodzielnie rozwiązuje zadania przy pomocy aplikacji Kalkulator w wersji profesjonalnej. Uczy się wymyślając własne zadania. Poznajemy program MS Works. 45. Projekt dyplomu 46. (Works). Zna podstawowe funkcje i kreatory programu Works. Korzysta z Pomocy wbudowanej w Works. Projektuje dyplom korzystając z gotowych szablonów. Tworzy dokumenty bez korzystania z Pomocy wbudowanej w Works. Samodzielnie projektuje dyplom bez wykorzystywania szablonów. 5

6 47. "Plan lekcji" (Works). Formatowanie tabeli. 48. Wykorzystując narzędzie Arkusz kalkulacyjny - tworzy plan lekcji. Z pomocą nauczyciela dobiera wielkość, styl i kolor czcionki oraz obramowania. Przenosi plan lekcji z Arkusza kalkulacyjnego do Edytora tekstów i ozdabia go nagłówkiem, ClipArtami, WordArtami i własnymi rysunkami. Samodzielnie formatuje plan lekcji poprawiając jego funkcjonalność: estetykę i czytelność. Lista wypunktowana 49. (Works). Wcięcia, obramowanie 50. i cieniowanie tekstu. Korzystając z wzorca pisze teksty zawierające listy wypunktowane i numerowane. W pisanym tekście stosuje wcięcia, obramowanie i cieniowanie tekstu zgodnie z wzorcem. Samodzielnie tworzy teksty zawierające listy wypunktowane i numerowane. Samodzielnie tworzy teksty zawierające wcięcia, obramowanie i cieniowanie. Tworzymy krzyżówkę informatyczną 51. (Works). "Licz na siebie" - edycja wyrażeń 52. algebraicznych (WordPad). Wykorzystując narzędzie Works - Arkusz kalkulacyjny - tworzy krzyżówkę informatyczną zgodnie z wzorcem. Posługując się wbudowanym w aplikację WordPad programem Microsoft Equations edytuje wyrażenia algebraiczne wg wzorca. Przenosi krzyżówkę z Arkusza kalkulacyjnego do Edytora tekstów i ozdabia ją nagłówkiem, ClipArtami, WordArtami i własnymi rysunkami. Posługując się wbudowanym w aplikację WordPad programem Microsoft Equations samodzielnie edytuje wyrażenia algebraiczne. 53. Co to jest algorytmika? Wyjaśnia pojęcie ALGORYTMIKI. Algorytm rysunkowy pt.: "Ubieramy się". Pisze algorytm ubierania się na podstawie wzorca graficznego przygotowanego przez nauczyciela. Określa pojęcia: DANE WEJŚCIOWE oraz CEL, czyli WYNIK. Wyjaśnia działanie PĘTLI. Opisuje pojęcie SCHEMATU BLOKOWEGO. Piszemy algorytm do własnego programu. 54. Dzieli określony przez nauczyciela problem na kolejne etapy realizacji rozwiązania (kroki). Posługuje się opisem słownym. Samodzielnie pisze prosty algorytm związany z problematyką życia codziennego posługując się SCHEMATEM BLOKOWYM. Samodzielnie określa problem i rozwiązuje go tworząc algorytm rysunkowy lub słowny. Poznajemy język i środowisko programowania Logo 55. Komeniusz. 56. Piszemy proste programy. Rozumie funkcjonowanie podstawowych elementów interfejsu graficznego oraz narzędzi programu Logo Komeniusz. Umie poruszać się w środowisku programu Logo Komeniusz. Umie korzystać z podstawowych poleceń programu Logo Komeniusz do napisania prostego programu na podstawie wzorca. Omawia pożytki płynące z tworzenia i wykorzystywania programów komputerowych. Zna różne środowiska programistyczne. Umie samodzielnie wymyślić i napisać program rysujący figury geometryczne bez pomocy wzorca przygotowanego przez nauczyciela. Biuletyn: "Położenie 57. geograficzne WARCINA" (Works). Przy pomocy kreatora tworzy stronę pt.: Położenie geograficzne WARCINA". Wyjaśnia UŻYTECZNOŚĆ swojego programu. Bez pomocy kreatora tworzy stronę pt.: "Położenie geograficzne WARCINA". Biuletyn: "Historia 59. WARCINA" (Works). Wstawianie grafiki 60. pozyskanej z Sieci. Przy pomocy kreatora tworzy stronę Bez pomocy kreatora tworzy stronę pt.: Historia WARCINA". pt.: "Historia WARCINA". Z pomocą nauczyciela znajduje w Sieci Bez pomocy nauczyciela znajduje strony o WARCINIE z darmowymi w Sieci strony o WARCINIE 6

7 fotografiami przedstawiającymi zabytki darmowymi fotografiami wsi, zachowuje je na dysku. przedstawiającymi zabytki wsi, zachowuje je na dysku Arkusz kalkulacyjny "Wypłaty" (Works). Tworzy tabelę wypłat w małym przedsiębiorstwie wg wzorca. Rozbudowuje wzorzec tabeli wypłat w małym przedsiębiorstwie. 63. Wykonuje proste obliczenia przy pomocy wbudowanych narzędzi, np. AUTOSUMOWANIE. Korzysta z narzędzia Szybkie obliczenia: ŚREDNIA. 64. Formatowanie komórek, reguły. Baza danych "Czytelnicy" (Works). Dodaje, kopiuje, poprawia i usuwa informacje. Z pomocą nauczyciela formatuje komórki i stosuje reguły do obliczeń. Tworzy bazę danych dla biblioteki wg wzorca. Bez pomocy nauczyciela formatuje komórki i stosuje reguły do obliczeń. Samodzielnie tworzy bazę danych dla biblioteki. 65. Wyjaśnia pojęcie REKORDU. Omawia sposób tworzenia rekordu. Porządkuje (SORTUJE) posiadane informacje w bazie danych. Wyjaśnia funkcję ZAPYTANIA oraz FILTRU. Wyjaśnia potrzebę postępowania zgodnego z przepisami o danych osobowych. Dodaje i usuwa REKORDY. Sortowanie rekordów. Z pomocą nauczyciela sortuje informacje posługując się 66. ZAPYTANIAMI lub FILTRAMI. Bez pomocy nauczyciela sortuje informacje posługując się ZAPYTANIAMI lub FILTRAMI. 67. Encyklopedie wirtualne. Tworzymy kompendium wiedzy 68. o komputerze. Zna najważniejsze encyklopedie w polskim internecie. Wykorzystując materiały pozyskane z internetu tworzy kompendium podstawowej wiedzy o komputerze w aplikacji WordPad. Tworzy nowe filtry. Zna najważniejsze encyklopedie w światowym internecie. Wykorzystując materiały pozyskane z internetu tworzy kompendium zaawansowanej wiedzy o komputerze w Edytorze tekstów programu Works. Ulotka: "Szkoła 69. naszych marzeń" (Works). Polska Biblioteka 70. Internetowa. My a społeczność 71. internetowa - zagrożenia i korzyści. Powtórzenie najważniejszych 72. zagadnień i zabawa z komputerem. Kończy rok szkolny fantazjując nt. kondycji szkoły doskonałej. Jego projekt "szkoły marzeń" nosi cechy myślenia opartego na realiach. Znajduje Polską Bibliotekę Internetową Korzysta z zasobów Polskiej Biblioteki w Sieci. Czuje się członkiem społeczności Jest członkiem społeczności Zabiera ze sobą podstawowy zasób Zabiera ze sobą ponadpodstawowy wiedzy i umiejętności informatycznych. zasób wiedzy i umiejętności informatycznych. 7

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo