Ks. Józef Krętosz. Wschodnie katolickie obrządki w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ks. Józef Krętosz. Wschodnie katolickie obrządki w Polsce"

Transkrypt

1 Ks. Józef Krętosz Wschodnie katolickie obrządki w Polsce Księgarnia św. Jacka Katowice 2008

2 SPIS TREŚCI Contents... 7 Wstęp... 9 Rozdział i. Cerkiew prawosławna na ziemiach Ruskich rzeczypospolitej do 1596 r Cerkiew w średniowieczu Życie wewnętrzne Cerkwi przed zawarciem Unii brzeskiej w 1596 r Rozdział ii. Grekokatolicy w pierwszej rzeczypospolitej Zawarcie Unii brzeskiej w 1596 r Walka z Unią i o Unię Polemika teologiczna z prawosławiem Bazylianie w reformującej się Cerkwi Organizacja wewnętrzna Cerkwi unickiej i jej relacje z obrządkiem. łacińskim Ustalenia reformatorskie synodu zamojskiego 1720 r Rozdział III. Cerkiew pod rosyjskim zaborem Na ziemiach wcielonych do Cesarstwa Rosyjskiego Likwidacja Cerkwi w Królestwie Kongresowym Rozdział IV. Cerkiew wolna w XIX i początku XX wieku Cerkiew unicka na terenie Galicji Współistnienie katolickich obrządków łacińskiego i greckokatolickiego. w XIX i XX wieku Episkopat greckokatolicki pierwszej połowy XX wieku Cerkiew w II Rzeczypospolitej Rozdział V. Cerkiew w krajach panującego komunizmu Grekokatolicy w ZSRR Cerkiew w podziemiu Cerkiew unicka w PRL... 79

3 6 Spis treści Rozdział vi. Cerkiew w wolnych krajach Cerkiew na emigracji Cerkiew greckokatolicka w wolnej Ukrainie i Polsce Rozdział vii. Katalog greckokatolickich biskupów Diecezja chełmska (bełzka) Metropolia kijowska Diecezja lwowska (halicka) Łuck (ostrogska) Diecezja pińska (turowska) Archidiecezja połocka (witebska) Diecezja przemyska (samborska) Diecezja smoleńska Diecezja stanisławowska Diecezja Supraśl Diecezja włodzimierska (brzeska) Ormianie polscy Ormianie w Polsce Na drodze do jedności z Kościołem katolickim Ormianie katolicy Ormiańscy katoliccy Arcybiskupi Lwowa Zakończenie ANEKSY Z kard. Lubomyrem Huzarem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła. Greckokatolickiego, rozmawia Jan Strzałka (Tyg. Powsz. 46/2003) Z kard. Marianem Jaworskim rozmawia Krzysztof Skowroński (Tyg.. Powsz. nr 1/2003) Jan Paweł II do Prymasa Polski i metropolitów lwowskich kardynałów. Mariana Jaworskiego i Lubomyra Huzara Grekokatolicy dziękują rzymskim katolikom (KAI) BIBLIOGRAFIA Summary

4 Tytuł punktu 7 TABLE OF CONTENTS Contents... 7 Introduction... 9 Chapter i. Greek church on Russian Lands of Polish Republic until Greek Church in Middle Ages Inner life of Greek church before signing Union of Brest in Chapter ii. Unitate Greekcatholics in 1st Republic of Poland Union of Brest in 1596 and its circumstances Struggle with Union and for Union Teological polemics with Greek Church Caloyers in changing Greek Church Inner organization of Unitate Greek Church and its relations. with Latin ceremony Reformation arrangements of Convocation in Zamość Chapter III. Greek Church under Russian Annexation On lands incarnated to Russian Empire in 19th century Suppression of Greek Church in Congressional Kingdom Chapter IV. Free Greek Church in 19th and at the beginning of 20th century Unitate Greek Church in the area of Galicia Coexistance of catholic ceremonies latin and greekcatholic in 19th. and 20th century Greekcatholic Episcopat Greek Church in 2nd Republic of Poland Chapter V. Greek Church in countries of ruling communism Greekcatholics in USRR Greek Church in underground Unitate Greek Church in the borders of Polish People s Republic... 79

5 8 TABLE OF CONTENTS Chapter vi. Greek Church in free countries Greek Church on emigration Greek catholic Church in free Ukraine Poland Chapter vii. Catalogue of Greek catholic Bishops Diocese Chełm (Bełz) Metropolis Kiev Diocese Lvov (Halicz) Diocese Łuck (Ostrogsk) Diocese Pińsk Archdiocese Połock (Witebsk) Diocese Przemyśl (Sambor) Diocese Smoleńsk Diocese Stanisławów Diocese Supraśl Diocese Włodzimierz (Brześć) Ormianie polscy Armenians in Poland On the way to unity with Catholic Church Armenian Catholics Armenian catholic Archbishops of Lvov Conclusion Appendixes BIBLIOGRAphy Summary

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania)

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Historia Grabowca: parafia neounicka w Grabowcu 1 Historia Grabowca Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Renata Kulik, Henryk Kulik 2 Historia Grabowca: parafia neounicka

Bardziej szczegółowo

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 39. Otwarcie sesji naukowej Dop piekna nadprzyrodzonego. Rozwój sztuki sakralnej od X do

Bardziej szczegółowo

UNIA BRZESKA PO CZTERECH STULECIACH. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NA KUL (20-21 IX 1995 r.)

UNIA BRZESKA PO CZTERECH STULECIACH. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NA KUL (20-21 IX 1995 r.) Śląskie Studia 1-listoryczno-Teologiczne 29 (1996) s. 317-239. KS. JÓZEF KRĘTOSZ UNIA BRZESKA PO CZTERECH STULECIACH. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NA KUL (20-21 IX 1995 r.) W 1996 r. przypada 400-lecie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kościół wobec jedności

Kościół wobec jedności 32 Kościół wobec jedności 1 Cele katechetyczne wymagania ogólne: pogłębienie wiedzy na temat wysiłków Kościoła na rzecz jedności i konkretne jej przykłady; wytłumaczenie pojęć: religia, obrządek, wyznanie

Bardziej szczegółowo

BULLA TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS

BULLA TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS KS. TOMASZ MOSKAL BULLA TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS GENEZA I KONSEKWENCJE W 2012 r. minęło 20 lat od nowego rozgraniczenia terytorialnego Kościoła w Polsce. W przeciągu 100 lat była to już trzecia cyrkumskrypcja

Bardziej szczegółowo

Zofia Antkiewicz. Olesko

Zofia Antkiewicz. Olesko Zofia Antkiewicz Olesko Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski,

Bardziej szczegółowo

raca Polaków w Niemczech

raca Polaków w Niemczech Edward Marek raca Polaków w Niemczech P ółtora wieku emigracji zarobkowej Warszawa 2008 3 Spis treści WPROWADZENIE... 9 Rozdział pierwszy WYCHODŹSTWO ZAROBKOWE POLAKÓW DO NIEMIEC DO ZAKOŃCZENIA I WOJNY

Bardziej szczegółowo

Polityka wschodnia Polski

Polityka wschodnia Polski Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Polityka wschodnia Polski Uwarunkowania Koncepcje Realizacja Redakcja naukowa Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak Lublin Warszawa 2009 Recenzent prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA JEZUITÓW NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W XIX WIEKU

FILOZOFIA JEZUITÓW NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W XIX WIEKU 3 Roman Darowski SJ FILOZOFIA JEZUITÓW NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W XIX WIEKU PRÓBA SYNTEZY SŁOWNIK PISARZY I WYKŁADOWCÓW ANTOLOGIA TEKSTÓW Kraków 2013 Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM 6 Table

Bardziej szczegółowo

Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa

Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa Pod redakcją ks. Mieczysława Rusieckiego i Stanisława Majewskiego Akademia Świętokrzyska Kielce

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do objęcia Patronatem Medialnym

Zaproszenie do objęcia Patronatem Medialnym Zaproszenie do objęcia Patronatem Medialnym Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza mają

Bardziej szczegółowo

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2015

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2015 ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2015 Warszawa 2015 Opracowanie zawiera wyniki prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w roku 2015 badań statystycznych. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS. VOLUME 1: MAPS (see p. 911) VOLUME 2 INTRODUCTION 1

TABLE OF CONTENTS. VOLUME 1: MAPS (see p. 911) VOLUME 2 INTRODUCTION 1 TABLE OF CONTENTS VOLUME 1: MAPS (see p. 911) VOLUME 2 INTRODUCTION 1 Foreword to the British Edition Marek Slon 1 Foreword to the series Wladyslaw Palucki 7 of Lublin voivodeship (1966) Stefan Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Λόγος zeszyt 1/2015. Krzysztof Woźniak. Stosunek państwa do Kościoła w wybranych krajach europejskich. Część II Białoruś

Λόγος zeszyt 1/2015. Krzysztof Woźniak. Stosunek państwa do Kościoła w wybranych krajach europejskich. Część II Białoruś Λόγος zeszyt 1/2015 Krzysztof Woźniak Stosunek państwa do Kościoła w wybranych krajach europejskich Część II Białoruś Białoruś jest krajem leżącym w Europie Wschodniej, ze stolicą w Mińsku. Graniczy z

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Ślusarek Galicja 1772-1918 Struktura narodowościowa ludności Galicji na przełomie XIX i XX wieku

dr hab. Krzysztof Ślusarek Galicja 1772-1918 Struktura narodowościowa ludności Galicji na przełomie XIX i XX wieku dr hab. Krzysztof Ślusarek Galicja 1772-1918 Struktura narodowościowa ludności Galicji na przełomie XIX i XX wieku Skład wyznaniowy ludności Skład wyznaniowy ludności Galicji w 1857 roku. Wyznanie mojżeszowe;

Bardziej szczegółowo

Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.)

Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.) Antoni Mironowicz Białystok Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.) Po III rozbiorze Rzeczpospolitej nastąpiła likwidacja niezależnej struktury cerkiewnej na terenie dawnych ziem polskich.

Bardziej szczegółowo

Powstanie w 1412 roku metropolii lwowskiej

Powstanie w 1412 roku metropolii lwowskiej Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012), s. 316-330 ks. Józef Krętosz Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny Powstanie w 1412 roku metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego oraz

Bardziej szczegółowo

Wnioski [do cz. II Wielkie Księstwo Litewskie ]

Wnioski [do cz. II Wielkie Księstwo Litewskie ] Melchior Jankowski Wnioski [do cz. II Wielkie Księstwo Litewskie ] Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana

Bardziej szczegółowo

AKCJA PACZKA Spis Treści. Cel zbiórek Zbiórka drużyny honorowi obywatele miasta Zbiórka zastępów przygotowanie do zbiórki drużyny

AKCJA PACZKA Spis Treści. Cel zbiórek Zbiórka drużyny honorowi obywatele miasta Zbiórka zastępów przygotowanie do zbiórki drużyny Spis Treści Cel zbiórek Zbiórka drużyny honorowi obywatele miasta Zbiórka zastępów przygotowanie do zbiórki drużyny 3 4 8 2 Cel zbiórek Celem niniejszych konspektów zbiórek jest zapoznanie jadących na

Bardziej szczegółowo

Metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę św. w namysłowskim kościele

Metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę św. w namysłowskim kościele Metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę św. w namysłowskim kościele Naśladujmy Jana Pawła II, bo widzieliśmy jak kroczy się do świętości. Jan Paweł II nieustannie powtarzał prawdziwi

Bardziej szczegółowo

Melchior Jakubowski. Buczacz

Melchior Jakubowski. Buczacz Melchior Jakubowski Buczacz Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

UNIA BRZESKA PO CZTERECH STULECIACH

UNIA BRZESKA PO CZTERECH STULECIACH 300 Sprawozdania Ks. Stanisław NABYWANIEC UNIA BRZESKA PO CZTERECH STULECIACH W dniach 20-21 września 1995 roku odbyło się w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego międzynarodowe sympozjum naukowe

Bardziej szczegółowo

Kościół prawosławny na ziemiach białoruskich i w Królestwie Polskim w latach

Kościół prawosławny na ziemiach białoruskich i w Królestwie Polskim w latach komunikaty Antoni Mironowicz (Białystok) Kościół prawosławny na ziemiach białoruskich i w Królestwie Polskim w latach 1795-1918 Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej Obwód Białostocki oraz znajdujące się

Bardziej szczegółowo

PRESS CONFERENCES WYD KRAKOW 2016

PRESS CONFERENCES WYD KRAKOW 2016 MONDAY, 25th of JULY 12.00 13.00 14.00 Briefing wprowadzający / Content Briefing TEMAT: Inauguracja ŚDM / WYD Inauguration 19.00 TEMAT: Podsumowanie Dni w Diecezjach / Wrap up of the Days in the Diocese

Bardziej szczegółowo

Filip Walczyna. Złoczów

Filip Walczyna. Złoczów Filip Walczyna Złoczów Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski,

Bardziej szczegółowo

Marek Stępień "Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998", Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja]

Marek Stępień Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998, Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja] Marek Stępień "Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998", Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja] Warszawskie Studia Pastoralne 19, 332-338 2013 Arcybiskup Józef Kowalczyk,

Bardziej szczegółowo

Konferencja: "Architektura sakralna...", fotogaleria

Konferencja: Architektura sakralna..., fotogaleria Konferencja: "Architektura sakralna...", fotogaleria Konferencja miała miejsce w dniach 15 i 16 września 2016 W dniach 15-16 września 2016 roku w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Dudkiewicz Prezydent Wrocławia Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Dudkiewicz Prezydent Wrocławia Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Dudkiewicz Prezydent Wrocławia JE Krzysztof Bramorski

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

PRAWOSŁAWNI W WIERZE, KATOLICCY W MIŁOŚCI. WSPÓŁCZESNA KONDYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU GREKOKATOLICYZMU NA BIAŁORUSI I W POLSCE

PRAWOSŁAWNI W WIERZE, KATOLICCY W MIŁOŚCI. WSPÓŁCZESNA KONDYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU GREKOKATOLICYZMU NA BIAŁORUSI I W POLSCE PRAWOSŁAWNI W WIERZE, KATOLICCY W MIŁOŚCI. WSPÓŁCZESNA KONDYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU GREKOKATOLICYZMU NA BIAŁORUSI I W POLSCE Tomasz Szyszlak, doktor nauk, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KrESY NAJPIEKNIEJSZE ZAKATKI

KrESY NAJPIEKNIEJSZE ZAKATKI ADAM DYLEWSKI KrESY, NAJPIEKNIEJSZE, ZAKATKI Kresy NAJPIĘKNIEJSZE zak ątki Wstęp 4 Najdalej na północ 17 Województwo dorpackie 18 Dorpat 21 Województwo parnawskie 22 Parnawa 25 Województwo wendeńskie

Bardziej szczegółowo

STATUS PRAWNY CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W HORODLE

STATUS PRAWNY CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W HORODLE R O C Z N I K I W Y D Z I A Ł U NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KUL Tom VII, zeszyt 1 2011 MAREK BIELECKI STATUS PRAWNY CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W HORODLE I. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-PRAWNE BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH ZAKŁAD BADAŃ WSCHODNICH SUB Hamburg A/505401 Jarosław Ćwiek-Karpowicz Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej (tradycja i współczesność) Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp [do cz. II Wielkie Księstwo Litewskie ]

Wstęp [do cz. II Wielkie Księstwo Litewskie ] Melchior Jakubowski Wstęp [do cz. II Wielkie Księstwo Litewskie ] Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WE WSCHODNIEJ EUROPIE

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WE WSCHODNIEJ EUROPIE KS. BOLESŁAW KUMOR KOŚCIÓŁ KATOLICKI WE WSCHODNIEJ EUROPIE Uwagi na marginesie książki: Gabriel A d r i ä n y i, Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Ferdinand Schöningh. Paderborn 1922

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie w przeszłość. Historyczny kontekst zaangażowania Kościoła katolickiego w dialog polsko-ukraiński

Spojrzenie w przeszłość. Historyczny kontekst zaangażowania Kościoła katolickiego w dialog polsko-ukraiński Sekcja 1 Rola Jana Pawła w dialogu i pojednaniu polsko-ukraińskim Nauczanie i działalności Jana Pawła II w pojednaniu polsko-ukraińskim należy określić jako fakt podstawowy. Papież inspirował i promował

Bardziej szczegółowo

polsko-wschodniosłowiańskiego

polsko-wschodniosłowiańskiego Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej Podlaskie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZBYRCOK ZE SŁOPNIC WE LWOWIE

ZESPÓŁ ZBYRCOK ZE SŁOPNIC WE LWOWIE Wiadomości Piątek, 10 maja 2013 ZESPÓŁ ZBYRCOK ZE SŁOPNIC WE LWOWIE Program pobytu był bardzo ciekawy i dostarczył wielu wrażeń uczestnikom wizyty partnerskiej bowiem Lwów to miasto o ciekawej historii

Bardziej szczegółowo

Lwów Zbaraż Kamieniec Podolski Chocim Stanisławów Lwów Żółtkiew

Lwów Zbaraż Kamieniec Podolski Chocim Stanisławów Lwów Żółtkiew Lwów Zbaraż Kamieniec Podolski Chocim Stanisławów Lwów Żółtkiew Dzień 1 Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 9.30 Warszawa, Plac Bankowy przy hotelu Saskim. 13.15 Lublin, parking pod zamkiem (przy Lwie).W

Bardziej szczegółowo

Stosunki pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań na wschodnim pograniczu Polski, na przykładzie województwa lubelskiego

Stosunki pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań na wschodnim pograniczu Polski, na przykładzie województwa lubelskiego Stosunki pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań na wschodnim pograniczu Polski, na przykładzie województwa lubelskiego WSTĘP Obszar obecnego polskiego wschodniego pogranicza był przez wieki miejscem przenikania

Bardziej szczegółowo

Maria Pawlak. Grzymałów

Maria Pawlak. Grzymałów Maria Pawlak Grzymałów Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski,

Bardziej szczegółowo

492 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014)

492 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014) 492 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014) 17. Krajobraz sakralny w czasie i przestrzeni Krajobraz sakralny na obszarze pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego ma złożoną strukturę, która jest efektem kilkuwiekowych

Bardziej szczegółowo

Melchior Jakubowski. Podkamień

Melchior Jakubowski. Podkamień Melchior Jakubowski Podkamień Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

Te obawy podziela wielu rodaków ze Lwowa. Dlatego już wcześniej w styczniu także informowali metropolitę o problemach z językiem liturgii.

Te obawy podziela wielu rodaków ze Lwowa. Dlatego już wcześniej w styczniu także informowali metropolitę o problemach z językiem liturgii. Wierni ze Lwowa protestują przeciw liturgii po ukraińsku. Jedynym łącznikiem z Polską pozostaje Kościół mówią i proszą metropolitę lwowskiego o interwencję. Z ogromnym niepokojem wierni Kościoła rzymskokatolickiego

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I KULTUROWE DROGI Ś W. JAKUBA W 30. ROCZNICĘ UZNANIA SZLAKU ZA PIERWSZY EUROPEJSKI SZLAK KULTUROWY

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I KULTUROWE DROGI Ś W. JAKUBA W 30. ROCZNICĘ UZNANIA SZLAKU ZA PIERWSZY EUROPEJSKI SZLAK KULTUROWY DZIEDZICTWO RELIGIJNE I KULTUROWE DROGI Ś W. JAKUBA W 30. ROCZNICĘ UZNANIA SZLAKU ZA PIERWSZY EUROPEJSKI SZLAK KULTUROWY pod redakcją KS. PIOTRA ROSZAKA FRANCISZKA MROZA ŁUKASZA MROZA DZIEDZICTWO RELIGIJNE

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W HISTORII EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ XX W. (REFLEKSJA NA KANWIE PUBLIKACJI WIĘKSI I MNIEJSI PROROCY 1

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W HISTORII EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ XX W. (REFLEKSJA NA KANWIE PUBLIKACJI WIĘKSI I MNIEJSI PROROCY 1 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2005, t 38, z 2, s 471 482 Ks JÓZEF KRĘTOSZ Uniwersytet Śląski w Katowicach KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W HISTORII EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ XX W (REFLEKSJA NA KANWIE

Bardziej szczegółowo

Lwów - perełka architektury

Lwów - perełka architektury Lwów - perełka architektury relacja z wyjazdu SKNT ESHTiP do Lwowa odbytego w dniach 7-11 listopada 2008 r. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór, 7 listopada 2008 roku. Podróż, poza długim oczekiwaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Lp. PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Nazwa przedmiotu: I Semestr II Wykłady obowiązkowe Historia starożytna Zbo/1 - -. Główne nurty

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Białymstoku Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Archiwum

Bardziej szczegółowo

Melchior Jakubowski. Wstęp do części I Ziemie ruskie Korony

Melchior Jakubowski. Wstęp do części I Ziemie ruskie Korony Melchior Jakubowski Wstęp do części I Ziemie ruskie Korony Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Mobilne Muzeum Jana Pawła II w Oleśnie podczas IV Krajowej Konferencji "Samorządy dla Jana Pawła II" wtorek, 13 września :55

Mobilne Muzeum Jana Pawła II w Oleśnie podczas IV Krajowej Konferencji Samorządy dla Jana Pawła II wtorek, 13 września :55 Krajowa Konferencja "Samorządy dla Jana Pawła II" organizowana jest od czterech lat. Dotychczas jej gospodarzami były: Krośniewice, Gniezno i Kamieńsko. W tym roku papieską konferencję zorganizuje Olesno.

Bardziej szczegółowo

Łuck Kijów Czernichów- Biała Cerkiew-Berdyczów-Kamieniec Podolski-Lwów

Łuck Kijów Czernichów- Biała Cerkiew-Berdyczów-Kamieniec Podolski-Lwów Łuck Kijów Czernichów- Biała Cerkiew-Berdyczów-Kamieniec Podolski-Lwów Dzień 1 Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 9.30 Warszawa, Plac Bankowy przy hotelu Saskim 13.15 Lublin, parking pod zamkiem (przy

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Antoni Mironowicz. Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wyd. Werset, Siedlce Lublin 2013, ss. 376

Antoni Mironowicz. Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wyd. Werset, Siedlce Lublin 2013, ss. 376 Antoni Mironowicz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku DOI: 10.15290/bth.2015.13.16 Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wyd. Werset, Siedlce Lublin

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Michał Bronowicki Zarys dziejów chrześcijaństwa na historycznych Kresach Wschodnich

Michał Bronowicki Zarys dziejów chrześcijaństwa na historycznych Kresach Wschodnich Michał Bronowicki Zarys dziejów chrześcijaństwa na historycznych Kresach Wschodnich Kresy Wschodnie II RP stanowiły konglomerat współistniejących ze sobą narodowości, kultur i religii. Wśród tych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zasada subsydiarności

Zasada subsydiarności Ks. Arkadiusz Wuwer Zasada subsydiarności Perspektywa nauczania społecznego Kościoła Księgarnia św. Jacka Katowice 2011 Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr

Bardziej szczegółowo

Józef Krasiński Unia brzeska : kontekst i treść aktu uniijnego, unici. Studia Theologica Varsaviensia 35/1,

Józef Krasiński Unia brzeska : kontekst i treść aktu uniijnego, unici. Studia Theologica Varsaviensia 35/1, Józef Krasiński Unia brzeska : kontekst i treść aktu uniijnego, unici Studia Theologica Varsaviensia 35/1, 143-170 1997 Studia Theol. Vars. 35 (1997) nr 1 KS. JÓZEF KRASIŃSKI UNIA BRZESKA: KONTEKST I TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Rafał Dmowski Unitis Viribus Diecezja Podlaska

Bardziej szczegółowo

Prawo 316/2, 2014 for this edition by CNS STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE

Prawo 316/2, 2014 for this edition by CNS STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS 3602 PRAWO CCCXVI/2 STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE TOM DEDYKOWANY PROFESOROWI ALFREDOWI KONIECZNEMU POD REDAKCJ TOMASZA KRUSZEWSKIEGO I JACKA PRZYGODZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przełom Bugu 2012

Podlaski Przełom Bugu 2012 Podlaski Przełom Bugu 2012 1 XVII Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2012 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel./fax 25 632 27

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA EMIL KARZEŁEK, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP.

PRACA ZBIOROWA EMIL KARZEŁEK, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. PRACA ZBIOROWA EMIL KARZEŁEK, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH KART KORESPONDENCYJNYCH BEZNOMINAŁOWYCH WYDANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA FILATELISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ANNA CHABASIŃSKA RELACJE MIĘDZY KOŚCIOŁEM UNICKIM A ŁACIŃSKIM NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W GALICJI WSCHODNIEJ

ANNA CHABASIŃSKA RELACJE MIĘDZY KOŚCIOŁEM UNICKIM A ŁACIŃSKIM NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W GALICJI WSCHODNIEJ Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie ANNA CHABASIŃSKA RELACJE MIĘDZY KOŚCIOŁEM UNICKIM A ŁACIŃSKIM NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W GALICJI WSCHODNIEJ W południe 1 listopada 1944 roku,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ W GIMNAZJUM. - opracowany przez: Ewę Podgórzak

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ W GIMNAZJUM. - opracowany przez: Ewę Podgórzak WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ W GIMNAZJUM - opracowany przez: Ewę Podgórzak HISTORIA KOŚCIOŁA PODRĘCZNIK DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOŁACH POWSZECHNYCH Prawosławna

Bardziej szczegółowo

Pod panowaniem Habsburgów Galicja

Pod panowaniem Habsburgów Galicja Pod panowaniem Habsburgów Galicja Historia Polski Klasa II LO Plan Prowincja monarchii Autonomia charakterystyka Kultura i nauka Sztuka Ćwiczenia Prowincja Galicja i Lodomeria tereny Ruś Czerwona (Lwów,

Bardziej szczegółowo

R O Z M Y Ś L A N I E P R Z E M Y S K I E

R O Z M Y Ś L A N I E P R Z E M Y S K I E MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA R O Z M Y Ś L A N I E P R Z E M Y S K I E ŚWIADECTWO KULTURY LITERACKIEJ I RELIGIJNEJ ŚREDNIOWIECZA Z PERSPEKTYWY WIEKÓW Przemyśl 12 14 czerwca 2014 r. Instytut Filologiczny

Bardziej szczegółowo

Odkrywając święte miejsca z wizytą na Ukrainie Pielgrzymki 2013

Odkrywając święte miejsca z wizytą na Ukrainie Pielgrzymki 2013 Odkrywając święte miejsca z wizytą na Ukrainie Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Lwów Tarnopol Zarwanica Kamieniec Podolski - Chocim Lwów Jest stolicą Ukrainy i ważnym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

CMENTARZ SALWATORA PIERWSZA NEKROPOLA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW CEMETERY OF OUR SAVIOUR THE FIRST PROTESTANT BURIAL SITE IN WROCŁAW

CMENTARZ SALWATORA PIERWSZA NEKROPOLA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW CEMETERY OF OUR SAVIOUR THE FIRST PROTESTANT BURIAL SITE IN WROCŁAW WRATISLAVIA ANTIQUA 21 CMENTARZ SALWATORA PIERWSZA NEKROPOLA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW CEMETERY OF OUR SAVIOUR THE FIRST PROTESTANT BURIAL SITE IN WROCŁAW ZESPÓŁ DO BADAŃ ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO

Bardziej szczegółowo

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946 1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski

Bardziej szczegółowo

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 P R O G R A M DATA 10.00-12. 00 WYKŁADY 12.00 13.00 Przerwa obiadowa 13. 00-16. 00 SEMINARIA Wt 30/VI Sr. 1/VII 2/VII Przyjazdy uczestników (zakwaterowanie ESDM, ul. Długa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Central Europe in the Age of Transition: the History of Poland 1772-1918

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Przewodniczy: Ksiądz Roland Zagóra, proboszcz ewangelickiej parafii w Nidzicy

Przewodniczy: Ksiądz Roland Zagóra, proboszcz ewangelickiej parafii w Nidzicy PROGRAM MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ A.D. 2016 Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2, 9) 10 stycznia 2016 niedziela godz. 18.00 Frombork Bazylika Mniejsza Katedra

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Diecezja Drohiczyńska

Diecezja Drohiczyńska BIBLIOTEKA GŁÓWNA Uniwersytetu w Białymstoku FUW0080407 Diecezja Drohiczyńska 'W rysunkach Diecezja Drohiczyńska proklamowana została przez Ojca Świętego Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r. Podczas liturgii

Bardziej szczegółowo

Widziane z Ruskiej. hap. Źródło: Na przykład 1998, nr 57-58

Widziane z Ruskiej. hap. Źródło: Na przykład 1998, nr 57-58 hap Źródło: Na przykład 1998, nr 57-58 Widziane z Ruskiej - Na terenie naszej diecezji nie ma już konfliktów między Kościołem katolickim a prawosławnym. Po przyjściu księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Renowacja grobów Panasińskich na cmentarzu w Rejowcu.

Renowacja grobów Panasińskich na cmentarzu w Rejowcu. Renowacja grobów Panasińskich na cmentarzu w Rejowcu. W roku 1804 pochowany został ksiądz proboszcz unicki Jan Birumowicz 1. W grobie ziemnym przy murze świątyni św. Michała Archanioła. Szkoda, ze w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Skała Podolska / Skała nad Zbruczem

Skała Podolska / Skała nad Zbruczem Maria Pawlak Skała Podolska / Skała nad Zbruczem Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Białystok. STUDIA PODLASKIE tom XIX BIAŁYSTOK 2011

Białystok. STUDIA PODLASKIE tom XIX BIAŁYSTOK 2011 STUDIA PODLASKIE tom XIX BIAŁYSTOK 2011 Antoni Mironowicz Białystok Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje Wobec wyznawców Kościoła prawosławnego w Polsce wielokrotnie wysuwano propozycje

Bardziej szczegółowo

Waldemar Gliński Kościół unicki w okresie porozbiorowym ( ) Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 10/1,

Waldemar Gliński Kościół unicki w okresie porozbiorowym ( ) Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 10/1, Waldemar Gliński Kościół unicki w okresie porozbiorowym (1795-1814) Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 10/1, 101-111 2003 Saeculum Christianum 10 (2003) nr 1 KS. WALDEMAR GLIŃSKI KOŚCIÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Nr 6/2014

Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Nr 6/2014 Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Nr 6/2014 Instytut Ekumeniczny KUL Lublin Współpraca duszpasterska parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo