Ustawa o transporcie drogowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o transporcie drogowym"

Transkrypt

1 Krótkie Komentarze Becka Grzegorz Lubeńczuk Kamil Sikora Ustawa o transporcie drogowym Komentarz C. H. Beck

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o transporcie drogowym

3 Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: K. Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 7 P. Barta, P. Litwiński USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, wyd. 2 J. Maliszewska-Nienartowicz DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, WIEK LUB ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ. DYREKTYWA 2000/78 I ORZECZNICTWO TS UE J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 3 G. Manjura-Niśkiewicz DODATKI MIESZKANIOWE, wyd. 4 T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH M.J. Nowak (red.) USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

4 Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Grzegorz Lubeńczuk Kamil Sikora WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013

5 Wydawca: Wioleta Beczek Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy... 2 Art. 2. Przedsiębiorca zagraniczny... 8 Art. 3. Wyłączenia... 9 Art. 4. Określenia ustawowe Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego Art. 5. Warunki udzielenia licencji Art. 5a. Licencja wspólnotowa Art. 5b. Licencja, przewóz osób Art. 5c. Warunki uzyskania licencji Art. 6. Taksówka Art. 7. Udzielenie, zmiany, cofnięcie licencji Art. 7a. Wniosek Art. 7b. Sprawozdania finansowe Art. 7c. Zadania zarządzającego transportem Art. 7d. Dobra reputacja Art. 7e. Środki rehabilitacyjne Art. 8. Wniosek o udzielenie licencji Art (uchylone) Art. 11. Treść licencji, załączniki, wypis licencji Art. 11a. Zakaz Art. 12. Uprawnienia wynikające z licencji Art. 13. Osobisty charakter licencji; przeniesienie uprawnień Art. 14. Obowiązki przewoźnika Art. 14a. Zawieszenie wykonywania transportu Art. 15. Cofnięcie licencji Art. 16. Wygaśnięcie licencji Art. 16a. Przechowywanie dokumentacji XI V

7 Spis treści VI Art. 16b. Stwierdzenie niezdolności do kierowania operacjami transportowymi Art. 17. Delegacja ustawowa Art. 17a. (uchylony) Art. 17b. Wymóg zezwolenia zagranicznego Rozdział 3. Transport drogowy osób Art. 18. Wymóg zezwolenia Art. 18a. Przejazdy ulgowe Art. 18b. Zasady wykonywania przewozów regular nych Art. 19. Przewóz kabotażowy Art. 19a. Przewóz kabotażowy; przewoźnik zagraniczny Art. 20. Essentialia negotii zezwolenia; wzór Art. 20a. Przyczyny obiektywne Art. 21. Czasowy charakter zezwolenia Art. 22. Wniosek o zezwolenie; załączniki Art. 22a. Zmiany lub cofnięcie zezwolenia Art. 22b. Informacja o zmianie danych Art. 23. Odmowa udzielenia zezwolenia Art. 24. Zmiana lub cofnięcie zezwolenia Art. 25. Zezwolenie zagraniczne Art. 25a. Zezwolenie Art. 26. Upoważnienie ustawowe Art. 27. Przewozy wahadłowe i okazjonalne Art. 27a. (uchylony) Rozdział 4. Transport drogowy rzeczy Art. 28. Przewoźnik drogowy zagraniczny; zezwolenie Art. 28a. Blankiet zezwolenia Art. 29. Przewóz kabotażowy Art. 29a. Przewóz kabotażowy bez zezwolenia Art. 29b. Delegacja ustawowa Art. 29c. Kontyngent zezwoleń Art. 30. Warunek wydania zezwolenia przewoźnikowi zagranicznemu Art. 30a. Delegacja ustawowa Art. 31. Transport kombinowany Art. 32. Upoważnienie ustawowe Rozdział 4a. Świadectwo kierowcy Art. 32a. Stosowanie przepisów UE Art. 32b. Świadectwo kierowcy Art. 32c. Kontrola wydanych świadectw

8 Spis treści Art. 32d. (utracił moc) Art. 32e. Rejestr Rozdział 5. Przewozy na potrzeby własne Art. 33. Zaświadczenie Art. 33a. Przechowywanie dokumentacji Art. 34. Przewóz niezarobkowy; zezwolenie Art. 34a. Używanie pojazdów do celów służbowych Rozdział 6. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia Art. 35. Przesłanki Art. 36. Dokumenty potwierdzające Rozdział 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych Art. 37. Warunki Art. 38. Tryb Art. 38a. Osoby zwolnione z egzaminu pisemnego Art. 39. Organizacja; egzamin Rozdział 7a. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Art. 39a. Warunki zatrudnienia Art. 39b. Kursy dokształcające Art. 39b 1. Forma zajęć Art. 39b 2. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca Art. 39c. Badania lekarskie Art. 39d. Szkolenie okresowe Art. 39e. Obowiązki przewoźnika Art. 39f. Odpowiednie zastosowanie przepisów Art. 39g. Charakter działalności gospodarczej Art. 39h. Nadzór Art. 39i. Delegacja ustawowa Art. 39j. Badania lekarskie Art. 39k. Badania psychologiczne Art. 39l. Zobowiązania przedsiębiorcy Art. 39m. Zastosowanie wymagań Art. 39n. Odznaka Rozdział 8. Opłaty Art. 40. Opłaty; zakres Art. 41. Opłaty administracyjne Art. 42. (utracił moc) Art. 42a. (uchylony) Art. 43. Inne opłaty VII

9 Spis treści VIII Art. 44. Prowizje od opłat Art. 45. Zwolnienie z opłat Art. 45a. (uchylony) Art. 46. Wpływy z opłat Art. 47. Wysokość opłat Art. 47a. Zadania własne Rozdział 9. Inspekcja Transportu Drogowego Art. 48. Cel działań Inspekcji Art. 49. Uprawnienia kontrolne innych organów Art. 50. Zadania Inspekcji A. Wprowadzenie B. Uprawnienia kontrolne ITD C. Prowadzenie postępowania administracyjnego przez ITD Art. 50a. Delegacja ustawowa Art. 50b. Urządzenia do ważenia pojazdów Art. 51. Organy Inspekcji Art. 52. Główny Inspektor; wojewódzki inspektor A. Główny Inspektorat Transportu Drogowego B. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego Art. 53. Powołanie; odwołanie Art. 54. Funkcje Art. 54a. (uchylony) Art. 54b. Czas jazdy i czas postoju Art. 55. Uprawnienia Art. 56. Kary pieniężne A. Kary pieniężne B. Grzywna Art. 57. Środki przymusu bezpośredniego i broni palnej Art (uchylone) Art. 66. Pozwolenie na zakup broni Art. 67. Organy współdziałające Art. 68. Zakres kontroli Art. 69. Umundurowanie; legitymacja służbowa Art. 70. Obowiązki inspektora Art. 71. Warunek zatrzymania Art. 72. Obowiązki kontrolowanego Art. 73. Uprawnienia inspektora Art. 74. Protokół Art. 75. Konsekwencje kontroli Art. 76. Inspektor

10 Spis treści Art. 76a. Uprawnienia kontrolne Art. 77. Pracownicy Inspekcji; zastosowanie przepisów Art. 78. Dodatek inspekcyjny Art. 79. Prawna ochrona inspektorów Art. 80. Centralna ewidencja naruszeń Art. 81. Podmioty odpowiedzialne za przekazanie danych Art. 82. Administrator danych Rozdział 10. Nadzór i kontrola Art. 83. Uprawnienia organu nadzorującego Art. 84. Zakres kontroli Art. 85. Postępowanie kontrolne Art. 86. Delegacja Art. 87. Obowiązki kierowcy podczas kontroli Art. 88. Kolizje przepisów Art. 89. Organy uprawnione do kontroli Art. 89a. Warunki i tryb kontroli Art. 89a 1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez zezwolenia Art. 89b. Obowiązek wylegitymowania się Art. 89c. Odesłanie Art. 90. Negatywny wynik kontroli Art. 90a. Przekazanie danych do KE Art. 90b. Niezwłoczne powiadomienie Art. 91. Kontrola ministra Rozdział 11. Kary pieniężne Art. 92. Działania i zaniechania podlegające karze Art. 92a. Przypadki naruszeń; sankcje Art. 92b. Kara grzywny Art. 92c. Kara pieniężna, postępowanie Art. 93. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej Art. 94. Uiszczenie kary pieniężnej Art. 94a. Kara niebyła Art. 95. Nieuiszczenie kary pieniężnej Art. 95a. Zmiana danych; zwrot licencji Art. 96. (uchylony) Rozdział 11a. (uchylony) Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art (pominięte) IX

11 Spis treści Art Moc zezwoleń dotychczasowych Art Ceryfikat kompetencji zawodowych Art (pominięty) Art Wyłączenia Art (pominięty) Art Utrata mocy Art Wejście w życie Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Indeks rzeczowy X

12 Przedmowa Ustawa z r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) jest kluczowym aktem regulującym zasady podejmowania i prowadzenia transportu drogowego. Z uwagi na duże znaczenie transportu drogowego dla współczesnej gospodarki, ale również z uwagi na liczne niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykonywanie przewozów drogowych, prowadzenie działalności w tym zakresie zostało poddane niezwykle szczegółowej regulacji prawnej. Praktyka pokazuje, że stosowanie tej regulacji może rodzić liczne problemy. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących prowadzenia transportu drogowego. Zamierzeniem autorów jest przedstawienie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej strony obowiązywania omawianej ustawy, w taki sposób, aby komentarz stał się narzędziem umożliwiającym rozwiązanie problemów interpretacyjnych pojawiających się w praktyce stosowania przedmiotowej regulacji. Zaprezentowano w nim dorobek doktryny, jak również aktualną linię orzecznictwa w sprawach z zakresu transportu drogowego. Publikacja zawiera szczegółową i wielopłaszczyznową analizę poszczególnych instytucji związanych z prowadzeniem transportu drogowego, prowadzona pod kątem praktyki stosowania prawa w tym zakresie. W opracowaniu uwzględniono najnowsze nowelizacje ustawy o transporcie drogowym dokonane m.in. ustawą z r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567), które weszły w życie z dniem r., a także ustawą z r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 914). W zakresie korzystania przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego z prawa użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej uwzględniono najnowsze rozwiązania zawarte w przepisach ustawy z r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628), które weszły w życie z dniem r. W treści komentarza zostały również omówione zmiany, które zaczną obowiązywać z dniem r., a związane są przepisami ustawy z r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) wprowadzającymi nowe regulacje XI

13 Przedmowa prawne w zakresie licencjonowania wykonywania transportu drogowego taksówką. Autorzy wyrażają nadzieję, iż prezentowane opracowanie będzie stanowiło cenną pomoc zarówno dla organów stosujących prawo, jak również przedstawicieli doktryny, praktyków oraz studentów kierunków: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Warszawa, sierpień 2013 r. Autorzy XII

14 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AdmRządWojewU... ustawa z r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) CzasKierU ustawa z r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) DrPublU ustawa z r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KierujPojU ustawa z r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186) Konstytucja RP..... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KontrPaliwR rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (Dz.U. Nr 257, poz. 1735) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPW ustawa z r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395) KrRejKarU ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) XIII

15 Wykaz skrótów KW ustawa z r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) OchrDanychU ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OrdPU ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PojazdyTechR rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) PrDrog ustawa z r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrPrzew ustawa z r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrPoczt ustawa z r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) PrUpadNapr ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PublTranspZbU..... ustawa z r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) rozporządzenie 1013/ rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L Nr 190, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 1071/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 51 ze zm.) rozporządzenie 1072/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 72 ze zm.) rozporządzenie 1073/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z r. w sprawie XIV

16 Wykaz skrótów wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 88 ze zm.) rozporządzenie 11/98.. rozporządzenie Rady (WE) Nr 11/98 z r. zmieniające rozporządzenie (EWG) Nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz.Urz. UE L z 1998 r. Nr 4, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 3821/ rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85 z r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L Nr 370, s. 8 ze zm.) rozporządzenie 561/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 561/2006 z r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L Nr 102, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 684/ rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz.Urz. UE L Nr 74, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 881/ rozporządzenie Rady (EWG) Nr 881/92 z r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L Nr 95, s. 1 ze zm.) SwobDziałGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SzkolKierR rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314 ze zm.) XV

17 Wykaz skrótów TransDrogU ustawa z r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) Umowa INTERBUS. umowa w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami, sporządzona w Brukseli r. (Dz.Urz. UE L z 2002 r. Nr 321, s. 13 ze zm.) ZmTransDrogU z r ustawa z r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 159, poz. 945) ZmTransDrogU z r ustawa z r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 244, poz. 1454) 2. Organy, instytucje i organizacje CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej EFTA Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu EOG Europejski Obszar Gospodarczy GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GITD Główny Inspektor Transportu Drogowego ITD Inspekcja Transportu Drogowego KE Komisja Europejska KRS Krajowy Rejestr Sądowy NBP Narodowy Bank Polski NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy UE Unia Europejska WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz. Min. Infrastruktury Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej MoP Monitor Prawniczy M.P Monitor Polski XVI

18 Wykaz skrótów ONSAiWSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa Rej Rejent 4. Inne skróty art artykuł CBOSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych lit litera lp liczba porządkowa n następny niepubl niepublikowany NIP numer identyfikacji podatkowej Nr numer PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PKD Polska Klasyfikacja Działalności post postanowienie poz pozycja red redakcja s strona t tom t.j tekst jednolity uchw uchwała ust ustęp w zw w związku wyr wyrok zd zdanie ze sprost ze sprostowaniem ze zm ze zmianami XVII

19

20 Wykaz literatury Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1987 Bartosiewicz A., Komentarz do art. 96a ustawy o podatku od towarów i usług, w: A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Lex/el Filipiak T.A., Komentarz do art. 192, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. II. Własność i inne prawa rzeczowe, Lex/el Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6 Gniewek E., Komentarz do art. 192, w: E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001 Janiak A., Komentarz do art. 58, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Część ogólna, Lex/el Kidyba A., Komentarz do art. 41, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Część ogólna, Lex/el Kohutek K., Komentarz do art. 2, w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Lex/el Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok 2000 Kotowski W., Kurzępa B., Ważny A., Razowski T., Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Warszawa 2009 Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Lex/el Nadler J., Komentarz do art. 192, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Warszawa 2004 Sieradzka M., Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Lex/el Skowyra M., Poświadczenie zdolności finansowej w firmach transportowych po 4 grudnia 2011 r., czyli rzecz o sprawozdaniach finansowych, publikacja zamieszczona na stronie internetowej: turnid=65 Stefański R.A., w: Wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 2011 Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Lex/el XIX

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XI XIII XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa).. ()... Starostwo Powiatowe (ADRES I SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA) (adres siedziby) (informacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych Przedmowa................................................. Wykaz skrótów.............................................. XIII Bibliografia................................................. XVII Komentarz..................................................

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ!

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! Symbol komórki odpowiedzialnej SPO URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Pasaż Karola Rudowskiego 10 tel. 44-732 77

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI KD-39- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

KARTA USŁUGI KD-39- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE Wydział Komunikacji i Dróg ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka telefon: 85 711 08 11 faks: 85 711 20 08 starostwo@sokolka-powiat.pl http://www.sokolka-powiat.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch Spis treści WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KIEROWCÓW OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA SZKOLENIA BHP ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oznaczenie przedsiębiorcy : imię i nazwisko / nazwa firmy..

Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oznaczenie przedsiębiorcy : imię i nazwisko / nazwa firmy.. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego DATOWNIK STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy...

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... ZPD PREZYDENT MIASTA RZESZOWA (pieczęć wpływu i znak sprawy) WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty: TRANSPORT DROGOWY OSÓB WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym DATOWNIK pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY OSÓB 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: Tel.:... 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa).. (miejscowość, data)... Starostwo Powiatowe (ADRES I SIEDIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA) (adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA PODJĘCIE I ZAROBKOWE WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY / OSÓB*

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA PODJĘCIE I ZAROBKOWE WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY / OSÓB* Bieruń, dnia... r. /oznaczenie przedsiębiorcy/... /adres zam. lub siedziba przedsiębiorcy/... /numer tel. kontaktowego/... /numer REGON/ STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU UL. ŚW. KINGI 1 43-155 BIERUŃ WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Włodawa, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy nazwa: NIP:.. Telefon... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy* w zakresie przewozu osób* Miejsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO...... ( )... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa)... STAROSTA BĘDZIŃSKI... ( siedziba przedsiębiorcy adres/miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Projekt U S T A W A z dnia 1), 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ DRUK 1 (pieczęć wpływu i znak sprawy) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy

Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa Organizatora Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie oraz jego przebieg. 2. Konkurs Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1) Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Art. 1 W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

ul. Płocka 39, Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ul. Płocka 39, Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ...... (imię i nazwisko/nazwa firmy)... Starostwo Powiatowe w Płońsku... Wydział Transportu i Komunikacji (adres) ul. Płocka 39, 09 100 Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Armii Krajowej 9,

Bardziej szczegółowo

ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy*:... 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 2200

Dz.U poz. 2200 Kancelaria Sejmu s. 1/85 Dz.U. 2017 poz. 2200 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu ul.paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo oświatowe Adam Balicki Magdalena Pyter 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Balicki, Magdalena Pyter Prawo oświatowe Polecamy w serii: Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB 0 Kutno, dnia... r. Starosta Kutnowski Pieczęć Wnioskodawcy 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 Proszę o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3575 Warszawa, 8 listopada 2010 r.

Druk nr 3575 Warszawa, 8 listopada 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-150-10 Druk nr 3575 Warszawa, 8 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie drogowym Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej Prawo transportowe Ustawa o transporcie drogowym Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych WMRiT pok. 706, tel. 665 21 29 marcin.kicinski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 567 USTAWA. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 567 USTAWA. z dnia 5 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Wniosek do procedury KT 32 WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO POJAZDEM OSOBOWYM POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym 1

Ustawa o transporcie drogowym 1 Ustawa o transporcie drogowym 1 z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) Tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151; Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy) - wydanie Co powinienem wiedzieć? O wydanie zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt.

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt. Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy/adres i siedziba albo miejsce

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych

KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Piotr Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy TRANSPORT DROGOWY RZECZY WNIOSEK o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy STAROSTA BIŁGORAJSKI na okres 1) lat, DATOWNIK imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1414 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1414 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1414 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Marek Rotkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU POWSTANIE INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO BYŁO REALIZACJĄ PROGARMU DOSTOSOWUJĄCEGO POLSKIE USTAWODASTWO DO PRAWA UNIJNEGO W OBSZARZE POLITYKA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Miejsce. Informacja. Wymagane dokumenty:

Miejsce. Informacja. Wymagane dokumenty: LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM/POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWY EJ 7 I NIE WI CEJ NI 9 OSÓB Ł CZNIE Z KIEROWC

Bardziej szczegółowo

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r. Nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B 11. B 12. C 13. B 14. C 15. A 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A 21. C Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce MONOGRAFIE PRAWNICZE Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce Anna BohdaN Monika Przybylska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA BOHDAN, MONIKA PRZYBYLSKA PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1.

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1. (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa) (adres miejsce zamieszkania) Numer telefonu:. WKT-ZTS.7341..20 Prezydent Miasta Nowego Sącza Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ * LICENCJI NR NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ * LICENCJI NR NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ WÓJT GMINY SOLINA WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ * LICENCJI NR NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: rzeczy. imię i nazwisko / nazwa firmy

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: rzeczy. imię i nazwisko / nazwa firmy WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE TRANSPORTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU odpowiedzialność za przewóz towarów i osób Autorzy: Katarzyna Laskowska-Woś,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo