INSTALACJA NOWEGO OPROGRAMOWANIA ROZPAKOWANIE SKANERA BUDOWA SKANERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA NOWEGO OPROGRAMOWANIA ROZPAKOWANIE SKANERA BUDOWA SKANERA"

Transkrypt

1 PAMIĘTAJ: INSTALUJ NAJPIERW OPROGRAMOWANIE SKANERA A PO RESTARCIE KOMPUTERA PODŁĄ CZAJ SKANER DO KOMPUTERA TYLKO WINDOWS 98 oraz WINDOWS 2000, XP INSTALACJA NOWEGO OPROGRAMOWANIA W pierwszej kolejnoś ci prosimy przeczytać tęinstrukcję. Zapewni to nie tylko prawidłową eksploatację, ale zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń skanera podczas jego użytkowania. Niniejsza instrukcja została podzielona na następujące bloki: rozpakowanie skanera; budowa skanera; podłączenie skanera do komputera; instalacja do komputera typu PC system Windows instalacja driveró w oraz TWAINA, działanie oprogramowania. ROZPAKOWANIE SKANERA Skaner należy rozpakować otwierając od góry tekturowe pudełko. Urządzenie zapakowane jest w plastikową folię, któ ra została sklejona wzdłuż jednej z krawędzi. Gdyby po otwarciu opakowania skaner wskazywał oznaki użytkowania, należy zgłosić ten fakt sprzedawcy. Jedynie opakowanie firmowe pozwala na bezpieczny transport skanera. Skaner należy wyjmować delikatnie ze styropianowych uchwytó w. W komplecie znajduje się: skaner, instrukcja, zasilacz 12V napięcia stałego, CD-ROM instalacyjny oraz program Ulead PhotoExpress 3.0, oraz plastikowe uchwyty do przystawki do slajdó w. BUDOWA SKANERA Włóż na napędu CD-ROM: 2400TA PRO Instalation CD-ROM lub 4800TA PRO Instalation CD- ROM Po chwili ukaże się okno dialogowe instalacji oprogramowania. Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeżeli twó j autorun nie chce się uruchomić kliknij na pasek "START a następnie wybierz "URUCHOM" W oknie dialogowym selekcji RUN wpisz ścieżkę dostępu do Twojego napędu CD "litera stacji:\run.exe", gdzie litera stacji może mieć oznaczenia np. E lub F i kliknij na "OK". Wybierz wersję językową oprogramowania PRZÓ D SKANERA TYŁ SKANERA

2 W tym miejscu mamy dwie możliwości instalacji TYPICAL instalator zainstaluje wszystkie składniki; CUSTOM użytkownik zainstaluje składniki przez siebie wybrane Naciśnij DALEJ>> Użytkownik zainstaluje składniki przez siebie wybrane Naciśnij DALEJ>> PODŁĄ CZENIE SKANERA DO KOMPUTERA PAMIĘTAJ: INSTALUJ NAJPIERW OPROGRAMOWANIE SKANERA A PO RESTARCIE KOMPUTERA PODŁĄ CZAJ SKANER DO KOMPUTERA TYLKO WINDOWS Wyłącz komputer i wszystkie urządzenia USB (monitor, drukarka) z prądu. Pamiętaj: Przy składaniu skanera do opakowania należy uważać, aby nie załamywać przewodu przystawki do slajdów. Grozi to uszkodzeniem skanera. Instalator założy katalog w któ rym zainstaluje Twaina i oprogramowanie Naciśnij DALEJ>> Pasek postępu instalowania oprogramowania. Podłącz przewó d od skanera do tylnego gniazda w komputerze lub do odpowiedniego huba USB w twoim systemie (nie na wyposażeniu skanera). Podłącz zasilacz do tylnego gniazda w skanerze. Pamiętaj: Używaj tylko oryginalnego zasilacza dostarczonego ze skanerem. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia USB (monitor, drukarka,) do prądu. 6. Włącz komputer i poczekaj aż załaduje się Twó j system. System Windows 98 oraz Windows 2000, XP automatycznie wykryje nowe urządzenie i rozpocznie proces instalacji driweró w. Po przejściu instalacji instalacyjny program zresetuje komputer Z paska narzędziowego Start wybieramy grupę 2400TA PRO, lub 4800TA PRO.

3 SKANOWANIE OKNEM DIALOG BOX W pasku narzędziowym koło zegarka można zauważyć ikonę niedźwiedziej łapy. Gdy w nią dwukrotnie klikniemy ukaże się (tak samo jak po podniesieniu pokrywy skanera) funkcja DIALOG BOX. SCAN fi SKANOWANIE Przy pomocy tego okna można wyłączyć czujnik podniesienia pokrywy. Tym samym nie będzie pokazywała nam się opcja szybkiego skanowania. Można też ustawić wszelkie parametry szybkiego skanowania. Ustawienia któ rych nie można zmieniać wartości stałe: SCAN skanowanie - obszar skanowania ustawiony automatycznie, format zapisu - plik BMP; COPY kopiowanie, obszar skanowania ustawiony automatycznie, rozdzielczość skanu 300dpi. poczta (wymagany modem) obszar skanowania ustawiony automatycznie, rozdzielczość skanu 300dpi, format zapisu - plik JPG; GREEN FUNCTION automatyczne uśpienie skanera (wyłączenie świetló wki) Pięć przyciskó w umieszczonych na przednim panelu umożliwia szybkie kopiowanie, faksowanie, wysyłanie poczty oraz skanowanie bez włączania aplikacji graficznych. 1. Połóż dokument skanowanym materiałem ku dołowi na szybie skanera, i przykryj go pokrywą gó rną. 2. Kliknij przycisk SCAN. Na ekranie pojawi się pasek postępu skanowania. Kiedy osiągnie 100% automatycznie otworzy się aplikacja Photo Express COPY fi KOPIOWANIE FAX fi FAKSOWANIE 3. Numer faxu można wpisywać z klawiatury, myszką lub skorzystać z aplikacji książki telefonicznej 4. Następnie wciśnij przycisk Dzwoń. Dioda LED na przednim panelu zaświeci się i skaner zacznie pracować. 1. Połóż dokument skanowanym materiałem ku dołowi na szybie skanera, i przykryj go pokrywą gó rną. 2. Kliknij przycisk COPY. Na ekranie pojawi się pasek postępu skanowania. Kiedy osiągnie 100% automatycznie twó j system prześle zeskanowany dokument na drukarkę UWAGA: Drukarka musi być zainstalowana, włą czona i zawierać w podajniku papier. 1. Połóż dokument skanowanym materiałem ku dołowi na szybie skanera, i przykryj go pokrywą gó rną. 2. Kliknij przycisk FAX na przednim panelu. Na ekranie pojawi się aplikacja przypominająca fax. UWAGA: Modem musi być zainstalowany, włą czony i odpowiednio skonfigurowany

4 fi ELEKTRONICZNA POCZTA szybie skanera, i przykryj go pokrywą gó rną. 2. Na ekranie pojawi się pasek postępu skanowania. Kiedy osiągnie 100% automatycznie twó j system prześle zeskanowany dokument na pocztę . BearPaw PANEL Aby użyć BearPaw Panel należy nacisnąć przycisk PANEL na przednim panelu skanera i aplikacja ta ukaże się na ekranie. SCAN - skanowanie 2. Naciśnij przycisk SCAN na przednim panelu skanera. Na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Gdy skaner zakończy skanowanie dokumentu automatycznie otworzy się program PhotoExpress i zaimportuje zeskanowany dokument. COPY - kopiowanie 2. Naciśnij przycisk COPY na przednim panelu skanera. Na ekranie pojawi się okno dialogowe. Naciskając minus zmniejsza się wartość wykonanych kopii, naciskając plus wartość wzrasta. PANEL - ustawienia Kliknij przycisk Settings na panelu aplikacji, gdy okno pokaże się na ekranie możesz wprowadzać zmiany. Ustawienia, któ rych nie można zmieniać wartości stałe: SCAN skanowanie - obszar skanowania ustawiony automatycznie, format zapisu - plik BMP; poczta (wymagany modem) obszar skanowania ustawiony automatycznie, rozdzielczość skanu 300dpi, format zapisu - plik JPG; OCR kopiowanie, obszar skanowania ustawiony automatycznie, rozdzielczość skanu 300dpi, format zapisu format DOC. Kliknij ten przycisk, aby wejść do okna Panelu Sterowania funkcji COPY Przycisk włączenia kopiowania 3. Musisz wybrać wszystkie ustawienia MODE tryb skanowania, SCALING - skalowanie, NUMBER OF COPIES ilość kopii. 4. Kliknij przycisk COPY i na ekranie pojawi się pasek postępu skanowania. Kiedy osiągnie 100% automatycznie twó j system prześle zeskanowany dokument na drukarkę w ilości wcześniej zaznaczonej.

5 FAX - faksowanie 2. Naciśnij przycisk COPY na przednim panelu skanera. Na ekranie pojawi się okno dialogowe. elektroniczna poczta 2. Naciśnij przycisk na przednim panelu skanera. Na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Gdy skaner zakończy skanowanie dokumentu automatycznie otworzy się program obsługi poczty i podepnie zeskanowany dokument jako attachment z rozszerzeniem JPEG. UWAGA: Aby zmienić ustawienia fabryczne, należy uruchomić BearPaw Panel Settings. OCR program rozpoznawania pisma 2. Naciśnij przycisk OCR na przednim panelu skanera. Na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Gdy skaner zakończy skanowanie dokumentu automatycznie otworzy się WORD edytor tekstu i wyświetli zeskanowany dokument z rozszerzeniem DOC. 3. Numer faxu można wpisywać z klawiatury, myszką lub skorzystać z aplikacji książki telefonicznej 4. Następnie wciśnij przycisk Dzwoń. Dioda LED na przednim panelu zaświeci się i skaner zacznie pracować. UWAGA: Modem musi być zainstalowany, włą czony i odpowiednio skonfigurowany

6 Ustawienia użytkownika Jeżeli uznasz, iż chcesz zmienić ustawienia Twojego systemu: ekran startowy, tapetę, logo systemu, ikonę kursora, wygaszacz, ekran zamykania systemu, lub uzyskać ustawienia fabryczne postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami: Aby zmienić ustawienia ekran startowy, tapetę, logo systemu, ikonę kursora, wygaszacz, ekran zamykania systemu należy: 2. Kliknij przycisk Personal Style aż pojawi się rozwijane menu 3. Kliknij na odpowiednią ikonę, któ rą chcesz zmienić i na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Gdy skaner zakończy skanowanie dokumentu automatycznie podmieni odpowiednie ustawienie na zeskanowane. Aby zmienić ustawienia ikony Mój Komputer, Otoczenie Sieciowe, Kosz (pusty lub pełny): 2. Kliknij przycisk Personal aż pojawi się rozwijane menu 3. Kliknij na odpowiednią ikonę na przedstawionym obrazku 4. Kliknij na ikonę, jeśli chcesz zmian to pojawi się okno edycji zeskanowanego obrazka Croopind Area 5. Kliknij na przycisk + jeśli chcesz dokonać powiększenia, na - jeśli chcesz pomniejszyć aby wielkość obrazka odpowiadała wielkości ikony któ rą zmieniasz. 6. Sprawdź wygląd nowej ikony w oknie PREVIEW 7. Kliknij na CHECKMARK dokonaj zmiany - i na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Gdy skaner zakończy skanowanie dokumentu automatycznie podmieni odpowiednie ustawienie na zeskanowane. Jeśli chcesz wyjść z aplikacji bez dokonania jakichkolwiek zmian Kliknij ikonę X Aby zmienić ustawienia Kursora: 2. Kliknij przycisk Personal Style aż pojawi się rozwijane menu 3. Kliknij na odpowiednią ikonę CURSOR na przedstawionym obrazku 4. Kliknij na przycisk + jeśli chcesz dokonać powię kszenia, na - jeśli chcesz pomniejszyć aby wielkość obrazka odpowiadała wielkości ikony któ rą zmieniasz. 5. Sprawdź wygląd nowej ikony w oknie PREVIEW 6. Kliknij na CHECKMARK dokonaj zmiany - i na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Gdy skaner zakończy skanowanie dokumentu automatycznie podmieni odpowiednie ustawienie na zeskanowane. Jeśli chcesz wyjść z aplikacji bez dokonania jakichkolwiek zmian Kliknij ikonę X Aby powró cić do standardowych ustawień: UWAGA: Aby zmienić ustawienia ekran startowy, logo systemu, ikony [Mój Komputer, Otoczenie Sieciowe, Kosz (pusty lub pełny)], kursora, wygaszacz, ekran zamykania systemu należy: 1. Kliknij przycisk Personal Style i przewiń pasek do odpowiedniego miejsca 2. Kliknij na ikonę RECOVER aż pojawi się rozwijane menu 3. Kliknij na te ustawienia, któ re chcesz zmienić na fabryczne Windows default. Na ekranie pojawi się pasek postępu i okno informacyjne. Aplikacja automatycznie podmienia odpowiednie ustawienia. UWAGA: Tapetęi wygaszacz ekraniu tymi metodami nie moż na przywrócić do ustawień fabrycznych.

7 Ustawienia użytkownika OKNO STARTOWE 72 dpi TAPETA 150 dpi Wymiar ekranu LOGO SYSTEMU 72 dpi ICONY 150 dpi CURSOR 150 dpi WYGASZACZ EKRANU 72 dpi Oryginalny wymiar EKRAN ZAMKNIĘ CIA 72 dpi SYSTEMU INNE FUNKCJE FUNKCJA GREEN Jeśli nie używasz skanera przez dłuższy czas mażesz zastosować funkcje automatycznego wyłączania w zakresie od 1min 20min. Wyłączania lampy i przechodzenie skanera w tryb STANDBY powoduje przedłużenie żywotności lampy świecącej. Upewnij się, że funkcja Direct Scan jest włączona w twoim systemie Windows - pasek narzędzi koło zegarka UWAGA: Wszystkie obrazki skanowane muszą być w trybie KOLOR 24bit LINK BearPaw VIP Area strona internetowa skanera pełna wiadomości związana ze skanerem BearPaw Bundled Software dodatkowe programy dołączone w komplecie ze skanerem Panel Replacement funkcja zmiany wyglądu Panelu BearPaw zmiana tzw skó rki na inną Help System funkcja pomocy i pytań związanych z Twoim skanerem Games zbió r interaktywnych gier, wykorzystujących Twain skanera. Skanujesz i tworzysz własna grę. 1. Kliknij na Start w Twoim systemie Windows 2. Kliknij na Programy i wybierz Scanner Model 3. Kliknij na Direct Scan Kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonę DirectScan a rozwinie się menu: Kliknij na Scanner Settings w celu włączenia lub wyłączenia (Enable lub Disable) funkcji Green.

8 UŻ YCIE OKNA DIALOGOWEGO TWAINA Są trzy metody skanowania obrazu: 1. Skaner Control Panel przycisk SCAN 2. BearPaw Panel 3. Okno dialogowe TWAIN UWAGA: W pierwszej kolejnoś ci prosimy przeczytać instrukcję do programu, którego będziesz używał do skanowania. Zapewni to nie tylko prawidłową eksploatację, ale zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń skanera podczas jego użytkowania. SKANOWANIE Z PROGRAMU PhotoExpress Uruchom program graficzny, Podczas pierwszego uruchomienia należy przyporządkować odpowiednie urządzenia 1. Uruchom program graficzny, 2. Z File Menu (Plik) wybierz Acquire, a następnie kilknij na ikonę skanera i wybierz Data Source 3. Następnie wybierz Rozdzaj Skanera 4. Wybierz Acquire i uruchomi się aplikacja Twaina. Aby wyłączyć to czujnik podniesienia pokrywy należy: Z panelu sterowania należy wybrać ikonę Skanery i aparaty fotograficzne. A następnie kliknąć Właś ciwoś ci Z zakładki Zdarzenia należy wybrać okienko Wyś lij do tej aplikacji i odznaczyć lub zaznaczyć odpowiedni program. Będzie się od włączał lub nie po podniesieniu pokrywy skanera. Podświetl opcję 2400 TA PRO lub 4800 TA PRO kliknij OK. Po tych czynnościach ukaże się okno twaina. W tym momencie skaner jest gotowy do pracy. Aby wybrać okno dialogowe Preskan należy z Połóż skanowany obiekt na szybę skanera przodem do szyby Kliknij przycisk Prescan. Gdy w oknie pojawi się zeskanowany obiekt ustaw żądane parametry: rozdzielczość, tryb skanowania, jasność, kontrast, krzywą Gamma i wielkość obiektu do zeskanowania. Przyciśnij przycisk SCAN. Gdy skaner zeskanuje wybrany obiekt jego obraz pojawi się w programie graficznym. Naciśnij Acquire aby otworzyć okno Twaina 16

9 Skanowanie materiałó w transparentnych Przystawka do slajdó w wbudowana jest na stałe w pokrywę gó rną skanera. Od strony przedniego panelu sterowania na czarnej nakładce znajduje się miejsce kalibracji optyki skanera nie można tego miejsca zasłaniać. Służy tylko do kalibracji skanera. Aby używać przystawki należy na szybie skanera położyć czarną maskownicę na wyposażeniu skanera Po uruchomieniu Twaina możemy wybierać źró dło skanowania po wybraniu NEGATIVE (negatyw pocięty film), POSITIVE (pozytyw slajdy) na podglądzie pokazuje się nam wąski pasek otoczony ramką to jest obszar skanowania przystawki do slajdó w. Jeżeli skanujemy slajdy w ramkach należy umieścić je w odpowiednich mocowania-ch następnie ramkę ze slajdami należy umieścić w czarnej większej maskownicy. Maksymalnie możemy skanować trzy slajdy na raz. Należy zwró cić uwagę na odpowiednie ułożenie nakładki na szybie skanera do tego służą strzałki któ re mają się stykać Aby skanować negatyw należy umieścić go w odpowiedniej ramce któ rą umieszczamy w czarnej większej maskownicy. Należy zwró cić uwagę na odpowiednie ułożenie nakładki na szybie skanera do tego służą strzałki któ re mają się stykać Po uruchomieniu Twaina w trybie skanowania NEGATIVE możemy ustawić : Rodzaj filmu: Konica, Fuji, Kodak Oraz Czułość filmu Ustawienia te pomagają w późniejszej konwersji negatywu na pozytyw. Po zaznaczeniu opcji Visualized-settings Możemy wybrać jedno z ustawień wybieranych automatycznie. Wystarczy najechać wskaźnikiem myszy na wybrane zdjęcie i dwa razy kliknąć na niego. Zeskanowany negatyw będzie miał właśnie takie ustawienie.

10 PAMIĘ TAJ: Skaner należy chronić przed mocnym światłem (szczegó lnie podczas skanowania), a także przed kurzem i brudem. Dostające się do wnętrza skanera drobinki pyłu osiadając na optyce mogą powodować przekłamania obrazu. Prosimy także o stosowanie oryginalnego zasilacza. Podłączenie innego zasilacza nawet o tych samych parametrach może spowodować uszkodzenie skanera a nawet porażenie prądem elektrycznym. Prosimy uważać na wtyczki i gniazda umieszczone z tyłu skanera. Support techniczny

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Copyright 2004 Visioneer, Inc. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo