Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja AB Sierpień Rosemount seria Skaner 3D produktów sypkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich"

Transkrypt

1 , wersja AB Rosemount seria 5708 Skaner 3D produktów sypkich

2 OSTRZEŻENIE Autoryzowana obsługa Wszystkie operacje opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych, przeszkolonych pracowników. Z powodów bezpieczeństwa i warunków gwarancji, wszystkie prace wymagające dostępu do wnętrza urządzenia mogą być wykonywane tylko przez pracowników autoryzowanych przez producenta. Ostrzeżenia przed wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem Niewłaściwe lub nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować zagrożenie oraz błędne działania, takie jak przepełnieni zbiornika lub zniszczenie elementów systemu wskutek nieprawidłowego montażu lub regulacji. Jeśli urządzenie jest wykorzystywane w sposób niezgodny z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji, może to wpłynąć na bezpieczeństwo pracy urządzenia. Ogólne zasady bezpieczeństwa Podczas instalacji należy uwzględnić lokalne i narodowe normy elektryczne oraz wszystkie zasady bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed wypadkami. Dokonanie wymiany elementów może pogorszyć iskrobezpieczeństwo. Aby zabezpieczyć się przed zapłonem palnych lub zapalnych atmosfer, należy przeczytać, zrozumieć i stosować się do procedur obsługi podanych przez producenta. Więcej informacji Ze strony można pobrać instrukcję obsługi skanerów 3D produktów sypkich Rosemount serii 5708 (numer dokumentu ). 1 Elementy dostawy Głowica skanera 3D serii Rosemount 5708 Antena skanera 3D serii Rosemount 5708 Skrócona instrukcja uruchomienia Rosemount 5708 Konwerter USB do RS-485 (okablowany fabrycznie) Pamięć USB zawierająca: a. Pakiet instalacyjny oprogramowania 3DVision b. Instrukcja obsługi c. Skrócona instrukcja uruchomienia d. Film przedstawiający proces konfiguracji e. Film przedstawiający proces instalacji f. Link do Spis treści Elementy dostawy Przygotowanie miejsca instalacji Informacje o lokalizacji i instalacji Montaż mechaniczny Inne metody podłączania Konfiguracja przy użyciu wyświetlacza LCD Konfiguracja przy użyciu programu 3DVision System wieloskanerowy Procedury poinstalacyjne Atesty urządzenia Deklaracja zgodności WE Schematy instalacyjne Instrukcje bezpieczeństwa - BVS 14 ATEX E 060 X

3 Skrócona instrukcja uruchomienia 2 Przygotowanie miejsca instalacji Przed przystąpieniem do instalacji, należy wykonać prace przygotowawcze opisane w niniejszym rozdziale. W celu optymalnej instalacji, należy upewnić się, że skaner 3D będzie zamontowany i ustawiony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 3. Zalecane narzędzia do instalacji: Zestaw precyzyjnych wkrętaków (do zacisków śrubowych) Klucz płaski 13 mm Klucz sześciokątny 4 mm (zaleca się klucz z uchwytem) Duży klucz nastawny Noż, obcinacz, szczypce i taśma izolacyjna Dalmierz laserowy lub podobne urządzenie Konwerter RS-485 do USB łącznie ze sterownikami 120 rezystor (RS-485) 250 rezystor (HART) Komputer PC lub laptop Woltomierz napięcia stałego Przed instalacją skanera należy wykonać następujące czynności. 2.1 Zasilanie Upewnić się, że uziemienie jest wykonane prawidłowo. Jeden z końców ekranu kabla podłączyć do uziemienia zasilacza. Zaleca się, aby wszystkie skanery 3D miały ten sam potencjał uziemienia. Przygotować zasilacz 24 Vdc w pobliżu miejsca montażu skanera. Upewnić się, że do okablowania będą użyte właściwe kable. Skaner 3D Rosemount serii 5708 jest urządzeniem 4-przewodowym. Napięcie zasilania i dane wyjściowe (4-20 ma) przesyłane są oddzielnymi dwużyłowymi kablami. 2.2 Komunikacja Do komunikacji RS-485 zaleca się zastosowanie ekranowanej skrętki przewodów o impedancji 120. Upewnić się, że kable są przeznaczone do komunikacji RS-485. Poprowadzić kable we właściwych osłonach kablowych. Zastosować kable właściwych typów. Do komunikacji 4-20 ma należy zastosować ekranowane skrętki przewodów o małej rezystancji. Upewnić się, że kable są przeznaczone do sygnałów analogowych. Przy połączeniu łańcuchowym, można stosować pojedynczy kabel 4-żyłowy do zarówno komunikacji RS-485, jak i zasilania 24 Vdc. 3

4 3 Informacje o lokalizacji i instalacji Informacje przedstawione na kolejnych stronach są konieczne do przeprowadzenia konfiguracji urządzenia. 3.1 Dane materiałowe Nazwa materiału Gęstość materiału: lbs/ft 3 tony/m 3 Kąt odpowiedzi: Maksymalna temperatura: F C Maksymalne ciśnienie: bar psi 4

5 Skrócona instrukcja uruchomienia 3.2 Typ zbiornika i wymiary Kształt zbiornika: Kopułowy Otwarty Stożkowy Cylindryczny Prostopadłościenny CYLIN- DRYCZNY Wysokość: Średnica: Średnica Wysokość Środek Cylinder PROSTO- PADŁO- ŚCIAN Wysokość: X: Y: Y X Wysokość Prostopadłościan Góra Dół PŁASKI: PŁASKI: STOŻEK: Wysokość: Średnica górna: STOŻEK: Wysokość: Średnica dolna: KOPUŁA: Wysokość: KOPUŁA: Wysokość: PIRAMIDA: Wysokość: X: Y: PIRAMIDA: Wysokość: X: Y: INNE: INNE: Średnica górna X Wysokość Góra - kopuła Wysokość Góra - stożek Y Wysokość Góra - piramida Wysokość Wysokość Średnica dolna Dół - kopuła Dół - stożek Wysokość Y X Dół - piramida 5

6 3.3 Szczegóły zbiornika Wewnętrzna budowa: Tak / Nie. Potrzebne są schematy. Części wewnętrzne ruchome: TAK NIE Jeśli tak, opisać: 3.4 Lokalizacja skanera i otworu do napełniania X Y Przesunięcie względem pokrywy Lokalizacja 1 skanera: Lokalizacja 2 skanera: Lokalizacja 3 skanera: Lokalizacja otworu do napełniania: Ilustracja 1. Lokalizacja skanera i otworu do napełniania +Y A: Skaner (X1, Y1) B: Nape?nianie (X2, Y2) -X B A +X -Y Jeśli montowany jest więcej niż jeden skaner (np. system wieloskanerowy), należy podać lokalizację wszystkich skanerów. Jeśli zbiornik ma więcej niż jeden otwór do napełniania, należy podać lokalizację wszystkich punktów. 3.5 Kalibracja pustego i pełnego zbiornika Poziomy kalibracji pełnego i pustego zbiornika mierzone są od góry zbiornika. Poziomy kalibracji pełnego i pustego zbiornika oznaczają odpowiednio 100% (sygnał 20 ma) i 0% (sygnał 4 ma) objętości. Skaner 3D ma strefę martwą 0,5 m (20 cal) od górnej powierzchni zespołu antenowego. 6

7 Skrócona instrukcja uruchomienia Ilustracja 2. Strefa martwa Strefa martwa Ilustracja 3. Punkty kalibracji pełnego i pustego zbiornika w zbiornikach prostokątnych i cylindrycznych Wysokość całkowita zbiornika Kalibracja pustego zbiornika Kalibracja pełnego zbiornika Wysokość montażu skanera Wysokość całkowita zbiornika Kalibracja pełnego zbiornika Strefa martwa Kalibracja pustego zbiornika Wysokość montażu skanera Kalibracja pełnego zbiornika stopy m Kalibracja pustego zbiornika stopy m 3.6 Parametry aplikacji Maksymalna szybkość napełniania: funty/godz. tony/godz. Maksymalna szybkość opróżniania: funty/godz. tony/godz. Całkowita masa produktu, gdy zbiornik jest napełniony: funty tony 7

8 3.7 Lokalizacja montażu 1. Skaner należy zamontować prostopadle do poziomu Zachować należytą odległość od ściany zbiornika. Minimum 600 mm (24 cal) 3. Zachować należytą odległość od punktów napełniania. Minimum 600 mm (24 cal) 8

9 Skrócona instrukcja uruchomienia 4. Upewnić się, że nie ma przeszkód poniżej skanera. 5. W przypadku montażu na króćcu, zamontować i ustawić skaner na wysokości takiej, aby koniec anteny znajdował się co najmniej 10 mm (0.4 cal) poniżej końca króćca. Minimum 10 mm (0.4 cal) w przypadku montażu na króćcu 4 Montaż mechaniczny Krok 1: Sprawdzenie zasilania i okablowania 1. Przy użyciu woltomierza sprawdzić napięcie zasilania 24 Vdc. 2. Sprawdzić rezystancję przewodów komunikacyjnych. 3. Sprawdzić, czy rezystancja wynosi 60 przy podłączeniu rezystorów 120 na obu końcach przewodu. Krok 2: Instalacja płyty montażowej 1. Sprawdzić, czy na łączniku znajdują się pierścienie uszczelniające. 9

10 2. Odkręcić i zdjąć nakrętkę z łącznika. 3. Nałożyć płytę montażową na łącznik. D Uwaga Upewnić się, że otwór w płycie montażowej ma średnicę (D) równą 52 mm (2.05 cal). 4. Założyć nakrętkę i dokręcić ją do płyty montażowej. Krok 3: Instalacja głowicy skanera 1. Odkręcić cztery śruby z panela w tylnej części obudowy. 2. Zdjąć tylny panel. 4x Klucz sześciokątny 4 mm 10

11 Skrócona instrukcja uruchomienia 3. Zdemontować zacisk kabla. 4. Sprawdzić obecność pierścienia uszczelniającego na łączniku. 5. Ostrożnie przełożyć kabel anteny przez przepust w głowicy skanera. Kabel anteny 6. Nałożyć głowicę skanera na łącznik. a. Ustawić głowicę skanera w żądanej pozycji. Głowica może być zainstalowana w sześciu różnych położeniach. Zaleca się skierowanie głowicy skanera w kierunku środka zbiornika. 11

12 b. Wcisnąć głowicę do dołu, do uzyskania pełnego kontaktu z górą łącznika. 7. Dokręcić śrubę z przodu głowicy. Klucz trzpieniowy sześciokątny (4 mm) Klucz płaski (13 mm) 8. Zamontować obejmę kabla. 9. Ostrożnie podłączyć łącznik kabla anteny. 12

13 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 4: Podłączenie skanera 1. Upewnić się, że zasilanie zostało odłączone. 2. Poluzować nakrętkę zaciskową dławika kablowego. 3. Przełożyć kabel do wnętrza skanera. 4. Zdjąć osłonę izolacyjną kabla na długości 100 mm (4 cal) i odizolować poszczególne przewody na długości 10 mm (0.4 cal). 100 mm (4 cal) 10 mm (0.4 cal) 5. Poluzować śruby zacisków wewnątrz obudowy skanera. 13

14 6. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem okablowania. Różne metody podłączenia przedstawiono na stronie 16. Uwaga Przy podłączaniu ostatniego skanera w łańcuchu, należy również podłączyć rezystor 120. Zasilanie Vdc ma/hart - zaciski komunikacyjne Modbus/RS-485 zaciski komunikacyjne 7. Podłączyć zewnętrzny zacisk uziemienia. Skaner 3D Rosemount musi być uziemiony elektrostatycznie. Do uziemienia wewnętrznego wykorzystać zacisk uziemienia kabla zasilania. Do uziemienia zewnętrznego wykorzystać instalację uziomową zakładu. Uwaga Podłączenie uziemienia wewnętrznego kabla jest również możliwe wykorzystując podłączenie wewnętrzne w sposób pokazany poniżej. Śruba uziemienia wewnętrznego Śruba uziemienia zewnętrznego 14

15 Skrócona instrukcja uruchomienia 8. Dokręcić nakrętkę zaciskową dławika kablowego. 9. Umieścić tylny panel we właściwym położeniu i dokręcić śruby. 4x Krok 5: Obrót skanera w kierunku środku zbiornika 1. Umieścić antenę skanera z płytą montażową w miejscu montażu na zbiorniku. 2. Przykręcić płytę montażową do kołnierza zbiornika. 3. Lekko poluzować nakrętkę, która łączy antenę skanera z płytą montażową. 4. Obrócić antenę skanera. Wycięcie w górnej części gwintu musi być skierowane w kierunku środka zbiornika. 5. Dokręcić nakrętkę. 15

16 5 Inne metody podłączania Do komunikacji można wykorzystać zaciski RS-485 lub 4-20 ma. Ilustracja 4. Komunikacja RS-485 dla pojedynczego lub wielu skanerów Skaner 1 Skaner 2 Skaner 3 Skaner n RS-485 (+) RS-485 (+) RS-485 (-) RS-485 (-) Ilustracja 5. Podłączenie 4-20 ma 4-20 ma PLC / Sterownik Aktywny Pasywny OSTRZEŻENIE Tego typu połączenie jest aktywne (nie jest pasywne), tak więc urządzenie stanowi moduł aktywny, a PLC musi być modułem pasywnym. 16

17 Skrócona instrukcja uruchomienia 6 Konfiguracja przy użyciu wyświetlacza LCD 6.1 Konfiguracja bezpośrednia Skaner Rosemount 5708L może być całkowicie skonfigurowany przy użyciu wyświetlacza LCD. Do konfiguracji skanerów Rosemount 5708V i 5708S konieczne jest oprogramowanie Rosemount 3DVision. Ilustracja 6. Interfejs użytkownika w skanerach Rosemount serii 5708 ESC E Cofnięcie do poprzedniego menu. Przytrzymanie naciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście do domyślnego ekranu. Przejście do góry na liście nawigacji. Przejście na prawo dla funkcji. Przejście do dołu na liście nawigacji. Przejście na lewo dla funkcji. Przejście na prawo w grupie funkcji. Zapis skonfigurowanej wartości. 1. Podłączyć zasilanie do skanera iotworzyć przednią pokrywę. Skaner rozpoczyna autotestowanie trwające około 30 sekund. W tym czasie nic nie jest wyświetlane na ekranie. 17

18 Rosemount 5708LNN Initialization Initialization Please Wait Po inicjalizacji wyświetlony zostaje ekran wersji urządzenia. Zależnie od domyślnych nastaw fabrycznych, po włączeniu zasilania lub restarcie skanera, pojawia się ekran zalecający przeprowadzenie konfiguracji. Z głównego menu, wybrać Basic Settings (konfiguracja podstawowa). m ft 3. Przy użyciu klawiszy / przełączać opcje do wyboru W celu wyboru nacisnąć E i kontynuować konfigurację lub nacisnąć ESC w celu wyjścia do ekranu głównego. <tag name> 3.45m Avg Dist. Menu 4. Po zakończeniu procedury uruchomienia pojawia się następujący ekran pokazujący aktualny wynik pomiarów odległości. Górny wiersz zawiera oznaczenie technologiczne skanera. Domyślnie wiersz ten jest pusty. Nacisnąć E w celu przejścia do głównego menu. 6.2 Nastawa adresu sieciowego Ustawienie adresu sieciowego czujnika jest obowiązkowe, gdy do linii RS-485 podłączonych jest kilka czujników (połączenie łańcuchowe). Adresy należy ustawić przed wykorzystaniem programu 3D Vision. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Z głównego ekranu należy nacisnąć E, w celu przejścia do głównego menu. Menu 18

19 Skrócona instrukcja uruchomienia Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. W menu głównym, przy użyciu klawiszy / przejść do opcji Polling Address (adres sieciowy). Nacisnąć E w celu przejścia do ekranu konfiguracji adresu sieciowego. Polling Address 00 W przypadku skanerów Rosemount 5708V i 5708S ustawienie adresu sieciowego jest jedyną procedurą wykonywaną przy użyciu wyświetlacza LCD urządzenia. Pozostałą część konfiguracji należy wykonać przy użyciu programu Rosemount 3DVision. 6.3 Konfiguracja Rosemount 5708L Konfiguracja nastaw podstawowych 3. Klawisz służy do przełączania się między dwoma cyframi. Klawisz służy do zmiany jej wartości. Domyślnym adresem jest 00. Adresy mogą być z zakresu od 00 do 63. Nacisnąć E w celu zapisu zmodyfikowanej wartości, a ESC w celu powrotu do ekranu głównego. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Z głównego ekranu należy nacisnąć E, w celu przejścia do głównego menu. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address m ft 2. W menu głównym, przewinąć do dołu do nastawy podstawowe przy użyciu klawisza. Nacisnąć E w celu przełączenia na ekran konfiguracji nastawy podstawowe. 3. Wybrać jednostki odległości, metry (m) lub stopy (ft). 19

20 Set Vessel Height m 4. Ustawić Vessel Height (wysokość zbiornika) mierzoną od dolnej do górnej krawędzi. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. Cylindrical Vessel Rectangular Vessel Set Vessel Diameter m Set Scanner Height m Scanner Distance From Center m 5. Wybrać kształt zbiornika, Cylindrical (cylindryczny) lub Rectangular (prostopadłościenny). Do przełączania między opcjami wykorzystać klawisze /. W celu kontynuowania, nacisnąć E. a. Jeśli wybrano kształt cylindryczny, określić średnicę zbiornika. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. b. Podać odległość Scanner Height (wysokość skanera) mierzoną od dolnej krawędzi zbiornika do płyty montażowej skanera (punkt powyżej anteny). Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. c. Podać Scanner Distance from Center (odległość skanera od środka). Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. Nacisnąć E w celu przejścia do ekranu głównego. 20

21 Skrócona instrukcja uruchomienia 6. Jeśli wybrano zbiornik prostopadłościenny, najpierw należy podać szerokość zbiornika (wymiar w kierunku osi x). Set Vessel Width m Set Vessel Length m Set Scanner Height m Scanner X To Center ± m a. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany jej wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. b. Podać długość zbiornika Vessel Length (wymiar w kierunku osi y). Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. c. Podać wysokość skanera mierzoną od dolnej krawędzi zbiornika do płyty montażowej skanera (punkt powyżej anteny). Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. d. Podać odległość skanera od osi x, patrz ilustracja 1 na stronie 6. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. 21

22 Scanner Y To Center ± m e. Podać odległość skanera od osi y, patrz ilustracja 1 na stronie 6. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. Nacisnąć E w celu przejścia do ekranu głównego. Konfiguracja nastaw zaawansowanych Po wykonaniu konfiguracji nastaw podstawowych należy wykonać konfigurację nastaw zaawansowanych. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Z głównego ekranu należy nacisnąć E w celu przejścia do głównego menu. Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address Set Distance To Full Calibration m Set Distance To Empty Calibration m 2. W menu głównym, przewinąć do Advanced Settings (nastawy zaawansowane) naciskając klawisz. Nacisnąć E w celu przejścia do ekranu konfiguracji nastawy zaawansowane. 3. Podać odległość od płyty montażowej (górna powierzchnia anteny skanera) do Full calibration point (punkt kalibracji pełnego zbiornika) / punkt 100% poziomu. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. 4. Podać odległość od płyty montażowej (górna powierzchnia anteny skanera) do Empty calibration point (punkt kalibracji pustego zbiornika) / punkt 0% poziomu. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. 22

23 Skrócona instrukcja uruchomienia Set Adaptor Angle 00 Slow Process Regular Process Fast Process Celsius Fahrenheit 5. Nacisnąć E w celu zachowania nastaw domyślnych. Uwaga: jeśli używany jest adapter kątowy należy podać wartość kąta. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. 6. Ustawić szybkość procesową naciskając klawisz. W celu kontynuowania, nacisnąć E. Należy zazwyczaj stosować Regular Process (proces standardowy) W przypadku opcji Slow i Fast Process (procesy wolne i szybkie) należy skontaktować się z firmą Emerson Process Management. 7. Wybrać jednostki temperatury naciskając klawisz. W celu kontynuowania, nacisnąć E. Distance Level Volume Analog Output SNR 8. Wybrać parametry wyświetlane na głównym ekranie naciskając klawisz. Nacisnąć E w celu przejścia do ekranu głównego. Mapowanie fałszywych odbić Po zakończeniu konfiguracji należy zdefiniować fałszywe odbicia. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Z głównego ekranu nacisnąć E w celu przejścia do głównego menu. 23

24 Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address Map False Echoes Reset Mapping Distance To Map False Echo m Obszar fałszywego odbicia 2. W menu głównym przewinąć do False Echo Mapping (mapowanie fałszywych odbić) naciskając klawisz. Nacisnąć E w celu przejścia do ekranu konfiguracji mapowanie fałszywych odbić. 3. W celu automatycznego mapowania wszystkich fałszywych odbić w określonym zakresie odległości należy wybrać Map False Echoes (mapowanie fałszywych odbić). Lub wybrać Reset Mapping (kasowanie mapowania) w celu wykasowania z pamięci skanera zapisanych informacji o fałszywych odbiciach. Przy użyciu klawisza przejść do dołu wykazu. W celu kontynuowania, nacisnąć E. a. Jeśli wybrano opcję mapowanie fałszywych odbić, podać odległość od góry zestawu antenowego do końcowego punktu skanowania. Mapowanie fałszywych odbić można wykonywać tylko powyżej poziomu produktu w zbiorniku. Zalecany poziom powinien znajdować się 1 m (3 stopy) powyżej aktualnego poziomu produktu. Klawisz służy do przełączania się między kolejnymi cyframi. Klawisz służy do zmiany ich wartości. W celu kontynuowania, nacisnąć E. 24

25 Skrócona instrukcja uruchomienia Decline Mapping Approve Mapping b. Zaakceptować lub odrzucić procedurę mapowania fałszywych odbić. Przy użyciu klawisza przejść do dołu wykazu. W celu kontynuowania, nacisnąć E. Decline Mapping Approve Mapping c. Jeśli wybrano opcję Reset Mapping (kasowanie mapowania), zatwierdzić lub odrzucić operację. Przy użyciu klawisza przejść do dołu wykazu. W celu kontynuowania, nacisnąć E. 25

26 7 Konfiguracja przy użyciu programu 3DVision 7.1 Wykorzystanie pamięci USB W celu instalacji programu 3DVision, należy wykorzystać program asystenta instalacji Rosemount. 7.2 Instalacja programu 3DVision Oprogramowanie składa się z dwóch elementów: serwera i klienta. Przy pierwszej konfiguracji zaleca się instalację zarówno serwera 3DVision i klienta 3DVision na tym samym komputerze. Jest możliwe zainstalowanie serwera i klienta 3DVision na oddzielnych komputerach i prawidłowe do nich podłączenie. 1. Włożyć pamięć USB do portu USB. 2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli kreator konfiguracji nie uruchomi się automatycznie, kliknąć dwa razy ikonę Rosemount 3DVision. 7.3 Uruchomienie programu 3DVision 1. Po zakończeniu instalacji oprogramowania, w celu uruchomienia narzędzia konfiguracyjnego kliknąć ikonę 3DVision na pulpice. Po inicjalizacji, na ekranie pojawi się ekran wersji: 26

27 Skrócona instrukcja uruchomienia 2. Po kilku sekundach pojawi się automatycznie okno komunikacji z serwerem 3DVision Server Connection. W celu rozpoczęcia konfiguracji wybrać Device Configuration (default) (konfiguracja urządzenia domyślnie). 3. Wybrać właściwy typ połączenia, adres sieciowy i port szeregowy. Wybrać Connect (połącz). Po naciśnięciu przycisku połącz, program automatycznie łączy się i pobiera parametry ze skanera 3D. Łączenie z serwerem 3DVision Połączenie z serwerem 3DVision 27

28 Pobieranie parametrów ze skanera 3D 4. Po nawiązaniu połączenia, pojawi się kreator konfiguracji w czterech krokach: Krok 1/4: konfiguracja informacji ogólnych i wymiary zbiornika. W celu kontynuacji wybrać dalej. Krok 2/4: konfiguracja lokalizacji urządzenia. W celu kontynuacji wybrać dalej. 28

29 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 3/4: konfiguracja punktów napełniania. W celu kontynuacji wybrać dalej. Krok 4/4: konfiguracja kalibracji pełnego i pustego zbiornika W celu zakończenia konfiguracji zbiornika nacisnąć Finish (zakończ). 29

30 7.4 Analiza krzywej odbić Krok ten należy wykonać tylko w przypadku, gdy odległość podawana przez skaner jest nieprawidłowa. Podczas pierwszej konfiguracji zbiornika zaleca się wykonanie analizy krzywej odbić. Analiza ta umożliwia określenie, czy nie jest konieczne dokonanie zmian parametrów zaawansowanych. W menu Device (urządzenie) wybrać Echo Curve Analysis (analiza krzywej odbić). Upewnić się, że zaznaczone jest pole wyboru skanera inacisnąć przycisk Start (rozpocznij). Po zakończeniu analizy odbić, pojawi się okno krzywej odbić. Funkcja ta jest również dostępna przez urządzenie > Echo Curve Analyze Window (okno analizy krzywej odbić). 7.5 Mapowanie fałszywych odbić Wybór tej opcji umożliwia detekcję fałszywych odbić spowodowanych przez obiekty znajdujące się wewnątrz zbiornika lub wskutek interferencji. W menu urządzenie wybrać Device False Echo Mapping (mapowanie fałszywych odbić) Podać zakres odległości From (od) do To (do) w którym będzie wykonywane mapowanie, a następnie nacisnąć przycisk Start Scanning (rozpocznij skanowanie). 30

31 Display Display Skrócona instrukcja uruchomienia 8 System wieloskanerowy 8.1 Elementy systemu Kilka skanerów PS IN mA PS OUT RS PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA RS-485 PS IN mA RS rezystor Konwerter Convert 120 rezystor PLC / DCS / wyświetlacz 4-20 ma jest 2-przewodowym połączeniem aktywnych urządzeń niezasilanych z pętli Zasilacz 24 Vdc Serwer 3DVision Sterownik 8.2 Instalacja mechaniczna 1. Zainstalować skaner zgodnie z opisem podanym w Montaż mechaniczny na stronie Powtórzyć kroki instalacji do momentu zainstalowania wszystkich skanerów. 31

32 8.3 Okablowanie Zasilanie Do zasilania wszystkich skanerów i sterownika wykorzystywany jest jeden zasilacz 24 Vdc. Komunikacja RS-485 Wszystkie skanery połączone są w łańcuch. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, patrz Komunikacja RS-485 dla pojedynczego lub wielu skanerów na stronie 16. Połączenie 4-20 ma Wszystkie skanery w łańcuchu generują te same dane, tak więc nie ma znaczenia z wyjścia 4-20 ma którego skanera korzysta się. Sygnał 4-20 ma reprezentuje objętość wyznaczoną przez wszystkie skanery w zbiorniku. Uziemienie Szczegółowe informacje, patrz stronie Konfiguracja przy użyciu skanera (Rosemount 5708S) 1. Skonfigurować tylko adres sieciowy. 2. Upewnić się, że każdy skaner ma inny adres sieciowy i co najmniej jeden ze skanerów ma adres 00. Szczegółowe informacje o konfiguracji adresu sieciowego, patrz Nastawa adresu sieciowego na stronie Konfiguracja przy użyciu programu 3D Vision Szczegółowe informacje na temat konfiguracji skanerów i sterownika można znaleźć w instrukcji obsługi skanerów Rosemount serii 5708 (numer dokumentu ). 32

33 Skrócona instrukcja uruchomienia 9 Procedury poinstalacyjne 1. Wykonać ręczny pomiar odległości do powierzchni materiału. 2. Porównać wynik pomiaru ręcznego z pomiarami odległości wykonywanymi przez skaner: a. Punkt referencyjny skanera do pomiarów i porównań to górna powierzchnia zespołu anteny. b. Skaner należy testować, gdy zbiornik nie jest wykorzystywany. c. Pomiar wykonać możliwie jak najbliżej skanera. d. W niektórych modelach, skaner ma minimalną i maksymalną odległość pomiarów. Sprawdzić, czy mierzona wielkość mieści się w tym zakresie. 3. Zmierzyć procesy napełniania i opróżniania. a. Zaobserwować dokładność pomiarów skanera w trakcie tych procesów. b. Zmierzyć i porównać odległości. c. Zapoznać się z zapisanymi dziennikami trendów w programie 3DVision. 4. Wykonać analizę krzywej odbić i mapowanie fałszywych odbić. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi skanerów Rosemount serii 5708 (numer dokumentu ). 5. Wykonać regulację parametrów zaawansowanych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi skanerów Rosemount serii 5708 (numer dokumentu ). 33

34 10 Atesty urządzenia 10.1 Informacje o dyrektywach europejskich Deklaracja zgodności znajduje się na stronie 37. Najnowszą wersję deklaracji zgodności WE można znaleźć w Internecie na stronie Atesty do pracy w obszarach bezpiecznych Przetworniki są standardowo badane i testowane w celu sprawdzenia ich zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania prowadzone są w laboratorium (NRTL) akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Ameryka Północna I5 Atesty iskrobezpieczeństwa amerykański i kanadyjski Certyfikat: Normy: FM Class , FM Class , FM Class , ANSI/IEC , CSA Std. C22.2 No , CSA Std. C22.2. No , CSA Std. C22.2 No , CAN/CSA E Oznaczenia: Iskrobezpieczeństwo w klasie I, II, strefa 1, grupy C, D, E, F, G, jeśli zainstalowano zgodnie ze schematem Rosemount ; T4 (-40 C < T otoczenia < +85 C); IP 6X W przypadku modułów elektronicznych o numerach seryjnych 836xxxxxxx: Zasilanie zaciski J5.1 (+), J5.2 (masa) U i = 24 V, I i = 125 ma, P i = 3 W, C i = 8 nf, L i = 0 Interfejsy zaciski J5.4 (sygnał 4-20 ma), J5.3 (masa wspólna z J5.2): U i = 10,5 V, I i = 106 ma, P i = 1,1 W, C i = 8 nf, L i = 0 µh RS-485 zaciski J6.3 (P), J6.4 (N): U i = 6,51 V, I i = 651 ma, P i = 1,06 W, C i = 0 nf, L i = 0 µh Atest dotyczy opcji HART i Modbus. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Skanery 3D są przeznaczone do współpracy tylko z jednostkami elektronicznymi o numerach seryjnych 836xxxxxx, gdyż te jednostki elektroniczne mogą pracować w zakresie temperatur określonych dla skanerów 3D. 2. Część obudowy jest wykonana z plastiku. Aby wyeliminować ryzyko powstania iskrzenia elektrostatycznego, plastikową powierzchnię należy czyścić wyłącznie zwilżoną szmatką. 34

35 Skrócona instrukcja uruchomienia 10.4 Europa I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat: BVS14ATEXE060X Normy: EN :2009, EN :2012 Oznaczenia: II 2 G Ex ib [ia] IIB T4 Gb (-40 C < T otoczenia < +85 C) II 1/2 D Ex ib [ia] IIIC T110 C Da/Db (-40 C < T otoczenia < +85 C) Patrz Instrukcje bezpieczeństwa - BVS 14 ATEX E 060 X na stronie 44. Tabela 1. Parametry interfejsów HART Tabela 2. Parametry obwodu zasilania RS-485 Napięcie U i / U o 10,5 V 6,51 V Prąd I i / I o 106 ma 2 x 651 ma Moc P i / P o 1,1 W 2 x 1,06 Pojemność C i 8 nf 0 nf Indukcyjność L i ~ 0 mh 0 mh Pojemność C o 16 µf 2 x 285 µf Indukcyjność L o 80 µh 83,9 µh L o / R o 17,77 µh/ 67,12 µh/ Charakterystyka Trapezowa Liniowa Zaciski J5.3 (4-20 ma), J5.4 (masa) J6.3 (+), J6.4 (RTN) Wejście Wyjście Napięcie U i / U o 24 V 24 V Prąd I i Takie same wartości jak podłączonego zasilacza iskrobezpiecznego Moc P i / P o 3 W 3 W Takie same wartości jak podłączonego zasilacza iskrobezpiecznego Pojemność C i / C o 8 nf Takie same wartości jak podłączonego zasilacza iskrobezpiecznego zmniejszone oc i Indukcyjność L i ~ 0 mh Takie same wartości jak podłączonego zasilacza iskrobezpiecznego zmniejszone ol i L o / R o Brak Takie same wartości jak podłączonego zasilacza iskrobezpiecznego zmniejszone ol i Charakterystyka Brak Takie same wartości jak podłączonego zasilacza iskrobezpiecznego Zaciski J5.1 (+), J5.2 (masa) J6.1 (+), J6.2 (masa) 35

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo