Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy"

Transkrypt

1 Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Kwiecień w znaku spokojnego sezonu zarobków. Spokój naruszają jedynie następstwa kryzysu na Ukrainie. Na rynku panuje senność. Inwestorzy oczekują Kwiecień minął w spokojnym duchu. Firmy zaczęły publikować wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. Inwestorzy nie mieli żadnych znaczących oczekiwań od wyników, a obecny przebieg, w którym wyniki podało 2/3 spółek, nie wykazuje większych odchyleń. Dlatego też rynki akcji nie doświadczają żadnych burzliwych okresów, a handel odbywa się w sposób pokojowy. Do zamieszania nie przyczyniają się nawet komentarze i aktywność banków centralnych, które swoją luźną polityką monetarną nic nie zmienią. Wskaźniki makroekonomiczne po obu stronach Atlantyku, również nie wykazują pogorszenia atmosfery. Konkluzja, rynki akcyjne w miesiącu kwietniu kilka dziesiętnych na plusie, ponieważ inwestorzy ciągle czekają na informacje mające wpływ na ceny. Jedyne, co delikatnie w kwietniu obudziło inwestorów z letargu, to utrzymująca się sytuacja wokół kryzysu na Ukrainie. Świat zachodni przystąpił do dalszych sankcji, które jednak nie mają znaczącego wpływu na rosyjską gospodarkę. Znacznie ważniejszy jest odpływ kapitału z Rosji, który od początku roku wyniósł już 64 mld USD. Przyczyniło się to do osłabienia rubla. Rosyjski bank centralny po raz kolejny podnosi stopy procentowe do 7,5%. Odpływ kapitału i wyższe stopy procentowe zmniejszają potencjał gospodarki rosyjskiej. Reaguje na to MFW, który obniżył szacowany wzrost rosyjskiego PKB w tym roku do +0,2%. Ze strony agencji S&P doszło również do obniżenia ratingu do dolnej granicy pasma inwestycyjnego. Pomimo tych faktów, dane makroekonomiczne Rosji pozostają bardzo przyzwoite. Indeksy akcyjne 1M 3M 1R Aktualna wartość USA (DJIA) 0.47% 5.33% 11.43% Ropa (USD) 1,65 USA (DJIA) 1,55 Niemcy (Dax) 1,45 Europa Środkowa 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 Wyniki ceny złota i ropy ,00 9,00 7,00 5,00 3,00 1,00-1,00 3,00 Ropa -- Brent Brent Zlato Złoto (v(po pravo) prawej) Roczna inflacja w Polsce (w %) Wyniki obligacji skarbowych Niemcy (Dax) 0.39% 2.93% 21.05% Europa Środkowa -0.40% 5.30% 3.40% Surowce 1M 3M 1R Aktualna wartość Złoto 0.50% 3.80% % ,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 2,62% 2,64% 2,89% 0,41% 1,68% 3,54% 0,55% 2,65% 4,02% 1,47% 4,9% 4,4% 3,9% 3,4% 2,9% P L N Ropa Brent 0.72% 3.25% 9.86% ,0% 3M 6M 2Y 5Y 10Y USA EMU PLN 2,4%

2 strona 2 Wydarzenia, które poruszyły rynkiem Wydarzenie Wpływ na rynek Skutki USA - dane makroekonomiczne UE - dane makroekonomiczne Po ostrej zimie amerykańska gospodarka znów nabiera tempa. Przykładowo, zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy w kwietniu była najwyższa od dwóch i pół roku. Gospodarka amerykańska była w stanie stworzyć 288 tysięcy nowych miejsc pracy. Znajduje to również odzwierciedlenie w przemyśle oraz w zamówieniach na dobra trwałego użytku, które przewyższają oczekiwania ekonomistów. Gospodarka w Europie wciąż rośnie. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej rośnie już dziesiąty miesiąc z rzędu. PKB problemowych krajów odnotowuje już niewielki wzrost. Agencja ratingowa Fitch poprawiła perspektywę Włoch na stabilną. Ocena Włoch jest jednak dalej dwa stopnie od dolnej granicy ratingu inwestycyjnego. Ważne jest, że Włochy wyszły z głębokiej recesji, a wydatki rządu na pożyczony kapitał wyraźnie zmalały. Spowolnienie Chin Chińskie PKB zmalało do +7,4%, co jest zgodne ze zmianami w zakresie polityki rządu. Znajduje to również odzwierciedlenie w przemyśle, który już czwarty miesiąc z rzędu słabnie. USA - bank centralny Na podstawie pozytywnych danych ekonomicznych, amerykański bank centralny przystąpił do dalszej redukcji skupu obligacji, o 10 mld USD. Obecnie kupuje aktywa za 45 mld USD miesięcznie. Kryzys na Ukrainie Niestabilność polityczna i odpływ kapitału jest przyczyną dalszej rewizji ratingu długoterminowego Rosji. Agencja S&P obniżyła rating Rosji na najniższy poziom pasma inwestycyjnego. Zostały zastosowane inne sankcje, ale ich wpływ jest minimalny. Odpływ kapitału z Rosji za cały rok szacuje się na 150 mld USD. Możliwości Zagrożenia Rentowność niemieckich i amerykańskich obligacji jakościowych rośnie i przekracza poziom z roku 2008/2009. Rosnąca rentowność może wskazywać na tworzące się lepsze warunki ekonomiczne. Potwierdzają to również dane gospodarcze dotyczące przemysłu, rynku pracy i rynku nieruchomości. W Europie zauważalne są pierwsze oznaki ożywienia. Bezrobocie spadło z historycznych maksimów, a produkcja przemysłowa zaczyna się stabilizować w stosunku do poprzednich spadków. Peryferia wyszły z recesji. Amerykański bank centralny rozpoczął redukcję skupu obligacji. Doprowadzi to do ograniczenia nadmiaru płynności oraz nieznacznego zwiększenia ryzyka na rozwiniętych rynkach akcji. Może to pomóc rynkom wschodzącym, na które mogliby wracać inwestorzy dążący do wyższych zysków oraz wyższego potencjału bazowego. Z ożywienia gospodarczego w strefie euro mogłyby skorzystać zwłaszcza gospodarki Europy Środkowej nastawione na eksport. Wzrost gospodarczy Europy oraz całego świata skłania inwestorów do ponownego skupienia się na surowcach. Stawki wzrostu w dużych funduszach inwestycyjnych i bankach osiągają lokalne maksima. Ekspansywna polityka pieniężna głównych banków centralnych ogranicza poziom ryzyka na rynku. Inwestorzy nadal szukają obligacji o niższym ratingu inwestycyjnym a zwiększony popyt obniża zyski. Przykładem są dziesięcioletnie obligacje Hiszpanii, ich stopy zwrotu po raz pierwszy osiągnęły wynik poniżej 3%. Przy czym dwa lata temu, podczas szczytu kryzysu zadłużeniowego, zysk wynosił 7%. Ryzykiem jest tworzenie się baniek, które w połączeniu ze spadkiem gospodarczym oraz negatywnymi nastrojami mogą przyczynić się do upadku inwestycji. Chińska gospodarka zmienia model gospodarczy, którym będzie tłumić wydatki inwestycyjne do ok. 35% PKB, w celu wsparcia popytu konsumentów klasy średniej. Wpływa to na niższe tempo wzrostu popytu na surowce, co ma negatywny wpływ nie tylko na surowce, ale również kraje je wydobywające. Sytuacja ta trwa już od ponad dwóch lat. Wraz z rozwojem globalnej gospodarki, czynnik ten będzie coraz słabszy. Zasadniczo dojrzałe rynki są neutralnie wycenione, dlatego też możliwość znacznego wzrostu akcji jest ograniczona, podobnie jak miało to miejsce w roku Przejawia się to w głównych amerykańskich i europejskich wskaźnikach, które od początku roku są na nieznacznie ujemnym zerze.

3 strona 3 Komentarze rynkowe Fundusz FKN FOK DFOK FOWE FZW FZD FMG FPN FGW FWE FSU Komentarz Fundusz Konserwatywny Fundusz konserwatywny inwestuje przeważnie w lokaty zaufanych banków oraz wiarygodnych obligacji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 1 rok. Rok 2013 stanowił wielkie wyzwanie dla funduszy konserwatywnych a to ze względu na rosnącą wydajność obligacji bez ryzyka. Niemniej jednak ze względu na optymalne zestawienie obligacji krajowych i krótkoterminowych obligacji korporacyjnych, a także ze względu na krótki okres zapadalności, fundusz skutecznie oparł się odpływowi kapitału do ryzykowniejszych aktywów. Przewidywana stopa zwrotu funduszu w roku 2014 kształtować się będzie na poziomie podobnym jak w roku Fundusz Obligacji Korporacyjnych Fundusz obligacji inwestuje przeważnie w wysokiej jakości obligacje korporacyjne. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata. Fundamentalna wartość spółek w FOK jest stabilna, a termin zapadalności obligacji znajduje się na krótszym końcu krzywej rentowności. Fundusz w roku 2013 skutecznie stawiał czoła rosnącym stopom zwrotu obligacji wolnych od ryzyka i zanotował ponad 6,5% zysk. Rok 2014 zapowiada się podobnie. W związku z tym będziemy preferować obligacje z krótszym terminem zapadalności notowane w górnej części segmentu nieinwestycyjnego z regionu Środkowej i Wschodniej Europy oraz Rosji. Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych utrzymujemy duration Fundusz obligacji inwestuje przeważnie w wysokiej jakości obligacje korporacyjne. Odpowiedni dla klientów, którzy preferują regularną wypłatę zysku w formie dywidendy. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata. Prognozy takie same jak w FOK. Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich Fundusz obligacji, który w zdecydowanej większości inwestuje w obligacje rządowe krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Rosji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat. Głównym celem funduszu jest inwestowanie w wysokiej jakości obligacje rządowe i gromadzenie regularnych wypłat odsetek. Kolejnym celem jest długoterminowy wzrost rynkowej ceny obligacji, dzięki niższym premiom za ryzyko w wybranych krajach. Fundusz w dwóch trzecich nie jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym. Zabezpieczenie walutowe jest podstawą konwergencji wybranych krajów do UE, a tym samym do umocnienia lokalnych walut, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszu. Fundusz Zrównoważony Fundusz Zrównoważony, który inwestuje w szerokie spektrum papierów wartościowych. Optymalne połączenie uzyskuje się poprzez kombinację obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych oraz akcji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat. Fundusz koncentruje się na obligacje skarbowe wolne od ryzyka z naszego regionu, które są reprezentowane w funduszu w 1/3. Kolejnym elementem są oblligacje korporacyjne wysokiej jakości, stanowiące również około jednej trzeciej. Dla zwiększenia oczekiwanego zysku i przy jednoczesnym zachowaniu niższego stopnia ryzyka, do funduszu wybierane są również starannie wyselekcjonowane akcje. Fundusz jest optymalnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą mieć szeroko zróżnicowany i jednocześnie zrównoważony portfel. Fundusz jest aktywnie zarządzany, dzięki czemu inwestorzy moga osiągnąć wyższe zyski. Fundusz Zrównoważony Dynamiczny Fundusz zrównoważony, który jest przeznaczony dla mniej konserwatywnych klientów, którzy chcą połączyć korzyści płynące z rynku akcji i niższej zmienności obligacji korporacyjnych. Wyższą stabilność funduszu w mniejszym stopniu będą zapewniać obligacje skarbowe. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 8 lat. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje. 20% portfela tworzą akcje z rozwijających się rynków. 40% portfela jest inwestowane w akcje, które mają charakter globalnych marek. Do zmniejszenia zmienności funduszu służy również uczestnictwo w obligacjach korporacyjnych, które w dłuższej perspektywie przynoszą większy element stabilności do całego funduszu. Fundusz Marek Globalnych Fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki na rynkach akcyjnych reprezentujące najlepsze marki na świecie. Zalecany horyzont inwestycyjny to 8 lat. Celem Funduszu Marek Globalnych jest wybór 50 pozycji z najbardziej wartościowych światowych marek znajdujących się w zestawieniu spółki Interbrand. Wykaz marek jest regularnie publikowany w czasopiśmie BusinessWeek. Lata 2012 i 2013 przyniosły ponadprzeciętną stopę zwrotu (prawie 40 procent). Perspektywy na rok 2014 to dalszy wzrost globalnej gospodarki, a tym samym wzrost światowych marek. Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego Fundusz akcyjny, który kieruje swoje inwestycje w przyszłościowe branże takie jak produkcja energii elektrycznej, wydobycie i przetwórstwo ropy, węgla i gazu ziemnego. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Sektor energetyczny jest bardzo cykliczny, rośnie i spada wraz z wydajnością gospodarki światowej. Gospodarka USA wykazuje oznaki umiarkowanego wzrostu, Europa przynajmniej chwilowo wyszła z recesji, Chiny wykazują nadal głód na surowce, zwłaszcza na energię. Odpowiedział na to fundusz, który w roku poprzednim dopisał ponad 13 procent. Ważnym czynnikiem na 2014 rok będzie utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w strefie euro i USA. Fundusz Gospodarek Wschodzących Fundusz akcyjny koncentrujący się na krajach rozwijających się tzw. BRIC Brazylia, Rosja, Indie i Chiny + Korea Południowa. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Fundusz Gospodarek Wschodzących traci od początku roku. Inwestorzy odchodzą z rynków rozwijających się z powodu słabej rentowności i politycznej niestabilności. Również zyski regionalnych spółek nie spełniły oczekiwań, dlatego wielu zagranicznych inwestorów skupiło się na rynkach rozwiniętych. Główną przyczyną pozostawania w tyle są słabe wyniki surowców, z którymi powiązane są gospodarki rozwijające się. Także zmiany strukturalne w gospodarce Chin (zredukowane inwestycje w infrastrukturę i koncentracja na konsumpcji gospodarstw domowych) powoduje słabszy popyt na surowce. Obecnie gospodarki rozwijające się handlują ze znacznym dyskontem względem rynków rozwiniętych i tym samy dają potencjał do wzrostu. Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające przede wszystkim w środkowej i wschodniej Europie, Rosji i Turcji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Rok 2014 jest rokiem ożywienia gospodarki europejskiej, na którym mogą skorzystać małe, otwarte gospodarki z naszego regionu. Państwa zachodnioeuropejskie wyszły z recesji, a zwiększona aktywność produkcyjna związana z eksportem przyczyni się do wzrostu PKB przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej. Konwergencja do UE przyczyni się również do umocnienia lokalnych walut. Fundusz jest niezabezpieczony przed ryzykiem walutowym, więc czynnik ten wpłynie pozytywnie na wyniki funduszu. Fundusz Surowców Fundusz akcyjny, który inwestuje w papiery wartościowe odzwierciedlające ceny surowców. Odpowiedni, jako uzupełnienie klasycznych pozycji akcyjnych. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 8 lat. Dobrze zdywersyfikowany fundusz zawierający 4 rodzaje surowców. Surowce rolne mają potencjał z powodu wzrostu światowej gospodarki i ograniczonych gruntów ornych. Metale szlachetne służą do przechowywania wartości. Z drugiej strony energia i metale przemysłowe są aktywami cyklicznymi, ich potencjał zależy od wyników światowej gospodarki. Z perspektywy długoterminowej jest to fundusz z potencjałem jednocześnie mogące służyć jako uzupełnienie zrównoważonego portfela.

4 strona 4 Wiadomości z rynków finansowych Stopy zwrotu Funduszy Generali PPF Invest (PLN) Stopa zwrotu Nazwa funduszu 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat YTD PLN PLN PLN PLN PLN PLN Generali PPF Fundusz Konserwatywny 0.19% 1.66% 3.39% N.A. N.A. 0.79% Generali PPF Fundusz Obligacji Korporacyjnych -0.19% -0.06% 1.83% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Marek Globalnych 0.85% 2.19% 10.83% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Gospodarek Wschodzących 2.71% -0.39% -0.58% N.A. N.A. 2.76% Generali PPF Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego 3.33% 7.16% 17.34% N.A. N.A. 7.68% Generali PPF Fundusz Surowców 0.73% 1.26% -1.85% N.A. N.A. 4.21% Generali PPF Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich 2.46% -7.72% -6.51% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych -0.17% -5.05% -3.20% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich 1.11% 2.30% 0.96% N.A. N.A. 2.50% Generali PPF Fundusz Zrównoważony 1.03% N.A. N.A. N.A. N.A. 1.35% Generali PPF Fundusz Zrównoważony Dynamiczny 1.42% N.A. N.A. N.A. N.A. 1.44% Stopy zwrotu Funduszy Generali PPF Invest (EUR) Stopa zwrotu Nazwa funduszu 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat YTD EUR EUR EUR EUR EUR EUR Generali PPF Fundusz Konserwatywny 0.00% 0.64% 1.95% 9.36% N.A. 0.18% Generali PPF Fundusz Obligacji Korporacyjnych -0.32% -0.94% 0.56% 15.94% N.A % Generali PPF Fundusz Marek Globalnych 0.72% 1.38% 9.44% 19.50% N.A % Generali PPF Fundusz Gospodarek Wschodzących 2.55% -1.18% -1.47% % N.A. 2.34% Generali PPF Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego 3.32% 6.26% 16.06% -1.75% N.A. 7.28% Generali PPF Fundusz Surowców 0.55% 0.67% -2.69% % N.A. 3.78% Generali PPF Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich 2.31% -8.36% -7.40% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych -0.19% -4.34% -2.85% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich 0.93% -0.81% -2.78% N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Zrównoważony 0.71% N.A. N.A. N.A. N.A % Generali PPF Fundusz Zrównoważony Dynamiczny 0.93% N.A. N.A. N.A. N.A. 0.50% Słownik inwestora Aktywne zarządzanie Sposób zarządzanie inwestycjami. Jego celem jest zapewnienie wyższego zysku, niż zakłada indeks porównawczy, poprzez pracę z aktywami oraz doborem akcji. Przeciwieństwem jest zarządzanie pasywne.

5 strona 5 Porównanie konkurencji Porównanie funduszy konserwatywnych ( ) 112% 111% 110% 109% 108% 107% 106% 105% 104% 103% 102% 101% 100% 99% Generali PPF Cash & Bond Fund A (EUR) BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) Allianz Enhanced Short Term Euro IT (EUR) KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR) Generali PPF Cash & Bond Fund A 1.95% 9.36% n.a. BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 2.03% 9.15% 15.38% Allianz Enhanced Short Term Euro IT 0.36% 2.75% 5.88% KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR) -2.02% 7.18% 23.87% Porównanie funduszy obligacji ( ) Generali PPF Corporate Bonds Fund A 0.56% 15.94% n.a. 127% 122% 117% Generali PPF Corporate Bonds Fund A (EUR) Raiffeisen-Europa Wschodnia - Obligacje R (EUR) Templeton Global Bond (Euro) A (acc) (EUR) KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR) Raiffeisen-Europa Wschodnia - Obligacje R -4.68% 8.20% 38.92% Templeton Global Bond (Euro) A (acc) -0.79% 12.68% 29.48% KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR) 5.88% 21.90% 47.46% 112% 107% 102% 97% Porównanie funduszy akcyjnych ( ) 140% 135% 130% 125% Generali PPF Global Brands Fund A (EUR) BlackRock GF Global Equity A2 (EUR) Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund E (Acc) (EUR) (hedged) Templeton Global Equity Income A (acc) (EUR) Generali PPF Global Brands Fund A 9.44% 19.30% n.a. Templeton Global Equity Income A (acc) 12.52% 28.76% 79.72% BlackRock GF Global Equity A2 5.08% 11.85% 61.08% Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund E 4.60% 2.60% n.a. 120% 115% 110% 105% 100% 95% Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Ważne informacje (tzw. disclaimer ) znajdują się na stronie internetowej twórcy niniejszego dokumentu Generali PPF Invest plc /disclaimer.

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo