AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)"

Transkrypt

1 MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO...9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO...5 DANE TECHNICZNE... AR-M60/M05

2 WPROWADZENIE Opcjonalny moduł rozszerzenia sieciowego umożliwia używanie urządzenia jako skanera sieciowego. Aby można było korzystać z funkcji skanera sieciowego, w urządzeniu należy zainstalować zestaw dwufunkcyjny (AR-EB7). Urządzenie należy podłączyć do modułu rozszerzenia sieciowego przy użyciu złącza USB.0 w zestawie dwufunkcyjnym. Jeśli moduł rozszerzenia sieciowego zostanie podłączony do złącza USB. urządzenia, funkcja skanera sieciowego nie będzie działać. W tym podręczniku opisane są funkcje, z których można korzystać tylko wtedy, gdy zainstalowany zostanie moduł rozszerzenia sieciowego. Informacje na temat ładowania papieru, wymiany kaset z tonerem, usuwania zacięć papieru, obsługi urządzeń peryferyjnych i inne informacje związane z kopiarką można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia. Informacje na temat funkcji drukarki, z której można korzystać po zainstalowaniu modułu rozszerzenia sieciowego, można znaleźć w podręczniku online do drukarki sieciowej, dołączanym do modułu rozszerzenia sieciowego. Programy są dostępne w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i szwedzkiej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji programu. W niniejszej instrukcji założono, iż osoba dokonująca instalacji produktu oraz jego użytkownicy potrafią obsługiwać system Microsoft Windows. Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne AR-M60/M05 jest w niniejszym podręczniku określane mianem "urządzenia". Informacje dotyczące systemu operacyjnego znajdują się w dołączonym do niego podręczniku. Istnieje również możliwość skorzystania z funkcji pomocy elektronicznej. Objaśnienia dotyczące ekranów i procedur zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą systemu Windows XP. W innych wersjach i konfiguracjach systemu Windows te ekrany mogą wyglądać inaczej. Podajnik oryginałów jest w niniejszym podręczniku określany skrótowo jako podajnik "SPF", a dwustronny podajnik oryginałów - jako podajnik "RSPF". Część "XXXX" wyrażenia "AR-XXXX" występującego w niniejszym podręczniku należy zastąpić nazwą odpowiedniego modelu. Nazwę modelu można znaleźć w części "RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI" podręcznika obsługi. Ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji i w urządzeniu mogą się różnić ze względu na ulepszenia i modyfikacje wprowadzane w produkcie. Gwarancja Pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zachowania wysokiej jakości niniejszego podręcznika, firma SHARP nie udziela żadnych gwarancji odnośnie jego zawartości. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikają z korzystania z niniejszej instrukcji obsługi lub są z nim związane. Informacje o znakach towarowych Sharpdesk LT jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sharp Corporation. Microsoft Windows jest znakiem towarowym lub własnością firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000 i Windows XP są znakami towarowymi lub własnością firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Netscape Navigator jest znakiem towarowym firmy Netscape Communications Corporation. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe, logo firmy Adobe, Acrobat i logo produktu Acrobat są znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność odpowiednich podmiotów. - -

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE FUNKCJA SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE... USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO... 5 USTAWIENIA, KTÓRE NALEŻY SKONFIGUROWAĆ, ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO...5 OTWIERANIE STRON ZMIANA JĘZYKA NA STRONIE SIECI WEB...6 STRONA WWW - INFORMACJE...7 PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO...8 USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS...9 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERA LDAP (JEŚLI SERWER LDAP JEST UŻYWANY)... 0 ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA... ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH... PRZYPISYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH DO PRZYCISKÓW MENU SKANOWANIA W URZĄDZENIU...7 OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ("Hasła")...8 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO OPROGRAMOWANIE...5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE... 5 PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA... 6 INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA...7 INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA SHARPDESK LT I NETWORK SCANNER TOOL... 7 KONFIGUROWANIE PROGRAMU NETWORK SCANNER TOOL... 8 INSTALOWANIE PROGRAMU SHARP TWAIN AR/DM... 0 INSTALOWANIE PROGRAMU TypeReader Professional 5.0 (wersja próbna)... 0 ODINSTALOWYWANIE OPROGRAMOWANIA... 5 DANE TECHNICZNE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO... 9 EDYTOWANIE USTAWIEŃ DLA PRZYCISKU [SCAN MENU]...9 ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO...0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... KOMUNIKATY... JEŚLI POCZTA JEST ZWRACANA DO NADAWCY... WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO ... SPRAWDZANIE ADRESU IP

4 Rozdział KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE FUNKCJA SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE Po zainstalowaniu modułu rozszerzenia sieciowego dokumenty i fotografie można skanować do plików obrazów i wysyłać przez sieć lub Internet do serwera plików, adresata poczty lub do własnego komputera. Zeskanowane obrazy można wysyłać do następujących miejsc docelowych:. Skanowany obraz można wysłać do urządzenia pamięci masowej w sieci (określonego katalogu na serwerze FTP) (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do FTP"). Podczas wysyłania skanowanego obrazu do serwera FTP można także wysłać wiadomość z informacją o lokalizacji danych zeskanowanego obrazu pod zdefiniowany adres (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do FTP (hiperłącze)").. Skanowany obraz można wysłać do komputera podłączonego do tej samej sieci, do której jest podłączone urządzenie (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do komputera"). * Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera, należy zainstalować oprogramowanie "Network Scanner Tool", znajdujące się na dysku CD-ROM dołączanym do modułu rozszerzenia sieciowego. Wymagania systemowe dotyczące funkcji Skanowanie do komputera i procedurę instalowania oprogramowania Network Scanner Tool można znaleźć w rozdziale "DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO" (str.5).. Zeskanowany obraz można wysłać pocztą do wybranego adresata (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do "). * Rozmiary plików obrazów, które można wysłać przy użyciu funkcji Skanowanie do , są ograniczone na stronie WWW (str.8). - -

5 USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO Dla funkcji skanera sieciowego wymagane jest skonfigurowanie ustawień serwera SMTP, serwera DNS oraz adresów miejsc docelowych. Ustawienia należy skonfigurować na komputerze podłączonym do tej samej sieci, do której jest podłączone urządzenie, aby uzyskać dostęp do strony WWW urządzenia. Stronę WWW można wyświetlić w przeglądarce internetowej (Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej lub Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej). USTAWIENIA, KTÓRE NALEŻY SKONFIGUROWAĆ, ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO Aby można było przesyłać obrazy z wykorzystaniem funkcji skanera sieciowego, na stronach sieci Web należy skonfigurować następujące ustawienia: Skanowanie do FTP Skanowanie do FTP (hiperłącze) Skanowanie do Skanowanie do komputera Uzyskaj dostęp do stron sieci Web (str.6) Zmiana języka na stronie sieci Web (str.6) Skonfiguruj podstawowe ustawienia skanowania sieciowego (str.8). Skonfiguruj ustawienia serwera SMTP i DNS (str.9). Skonfiguruj ustawienia serwera LDAP (jeśli używasz serwera LDAP) (str.0). Zachowywanie ustawień skanowania (str.) Zachowaj informacje o miejscach docelowych (str. - 5) Przypisywanie miejsc docelowych do przycisków menu skanowania w urządzeniu (str.7) Można także skonfigurować poniższe ustawienia, aby można było łatwo korzystać z funkcji skanowania sieciowego: Konfigurowanie haseł (str.8) - 5 -

6 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE OTWIERANIE STRON WWW Aby korzystać ze stron WWW, należy wykonać poniższe czynności. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze. Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej W przeglądarce WWW w polu "Adres" wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL. Wprowadź adres IP, który został zaprogramowany w urządzeniu. Jeśli nie znasz adresu IP, patrz: strona. Po nawiązaniu połączenia strona sieci Web zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej. ZMIANA JĘZYKA NA STRONIE SIECI WEB Strona sieci Web jest początkowo wyświetlana w języku angielskim. Język, w jakim wyświetlana jest strona sieci Web, można w razie potrzeby zmienić. W ramce menu kliknij opcję "Language Setting". Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Po odświeżeniu strona sieci Web będzie wyświetlana w wybranym języku. W menu "Language Setting" wybierz język i kliknij przycisk "Submit"

7 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE STRONA WWW - INFORMACJE Po uzyskaniu połączenia z urządzeniem w przeglądarce zostanie wyświetlona poniższa strona WWW. Po lewej stronie znajduje się menu. Kliknięcie jednego z elementów menu powoduje wyświetlenie w prawej części okna odpowiedniego ekranu. Umożliwia on skonfigurowanie ustawień danego elementu. Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc". Ramka Menu Kliknięcie poszczególnych pozycji menu umożliwia skonfigurowanie odpowiadających im ustawień. Miejsce docelowe (str.) Istnieje możliwość ustawienia miejsc docelowych dla funkcji Skanowanie do FTP, Skanowanie do FTP (hiperłącze), Skanowanie do komputera oraz Skanowanie do . Istnieje również możliwość edycji lub usunięcia ustawionych wcześniej miejsc docelowych. Skanowanie sieciowe (str.8) Umożliwia wybieranie metod przesyłania dla funkcji skanera sieciowego i konfigurowanie ustawień funkcji Skanowanie do . Aplikacja (str.9) Ta opcja umożliwia konfigurowanie ustawień serwera SMTP, serwera DNS i serwera WINS dla funkcji Skanowanie do i Skanowanie do FTP (hiperłącze) oraz wprowadzanie nazwy hosta zamiast adresu IP podczas zapisywania miejsca docelowego transmisji. Jeśli używany jest serwer LDAP, należy skonfigurować ustawienia serwera LDAP

8 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe", a następnie skonfiguruj odpowiednie ustawienia. Ustawienia te może konfigurować tylko administrator sieci. Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc". W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe". Pojawi się strona Konfiguracja skanowania sieciowego. Wybierz metody przesyłania, które mają być używane. Wybierz żądaną metodę wysyłania danych ze skanera. W polu "Włącz wysyłanie ze skanera do:" ("Włącz dostarczanie danych ze skanera do:") zaznacz metody, z których chcesz korzystać. Początkowo wybrane są wszystkie metody transmisji (są to ustawienia domyślne). 5 Ustaw limit rozmiaru plików obrazu. Można ustawić limit rozmiaru plików wysyłanych przy użyciu funkcji skanowania do poczty , aby zapobiec wysyłaniu zbyt dużych plików. Jeśli plik obrazu utworzony ze skanowanego obrazu jest większy niż przewiduje limit, jest odrzucany. Limit może wynosić od MB do 0 MB i można go zwiększać/zmniejszać o MB. Ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń". Aby ustawić limit, należy usunąć znacznik z pola wyboru "Bez ograniczeń" i wprowadzić odpowiedni limit w polu "Limit górny". Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu. Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu. W obszarze "Nazewnictwo plików" kliknij pozycje, których chcesz użyć w nazwie pliku. Początkowo są już zaznaczone opcje "Nazwa m. docelowego" i "Data i godzina". Uwaga Jeśli obrazy mają być wysyłane do tego samego adresata kilka razy, zaleca się zaznaczenie także pola wyboru "Licznik stron sesji" lub "Unikatowy identyfikator", aby zapobiec wysyłaniu wielu plików o takiej samej nazwie, co powodowałoby zastępowanie przesłanego pliku przez kolejny przesłany plik. Skonfiguruj zaawansowane ustawienia konfiguracyjne. Wybierz funkcje zaawansowane, których będzie można używać podczas Skanowanie do . Aby wysłać kopię do wiadomości do ukrytego adresata przy użyciu funkcji Skanowanie do , zaznacz pole wyboru "Bcc:" i wprowadź adres Wybieranie tematu wiadomości (dotyczy tylko funkcji Skanowanie do ). To ustawienie służy do wprowadzania tematu, który będzie wyświetlany w programie adresata, gdy używana jest funkcja Skanowanie do (tego ustawienia nie trzeba używać, jeśli nie jest używana funkcja Skanowanie do ). Temat może zawierać maksymalnie 80 znaków. Można wprowadzić tylko jeden temat. Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, wyświetlany będzie tekst "Zeskanowany obraz z <Nazwa urządzenia>". * <Nazwa urządzenia> to nazwa zachowana w polu "Nazwa" na ekranie wyświetlanym po kliknięciu opcji "Informacja o systemie" w ramce menu. Jeśli nazwa nie została zachowana, wyświetlana będzie nazwa produktu. Kliknij przycisk "Prześlij". Po wprowadzeniu ustawień pamiętaj o kliknięciu przycisku "Prześlij", aby je zapisać

9 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS Serwer SMTP służy do przesyłania poczty elektronicznej wysyłanej przy użyciu funkcji Skanowanie do lub Skanowanie do FTP (hiperłącze). Aby korzystać z tych metod przesyłania, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP. Konfigurowanie ustawień serwera SMTP W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja". Kliknij opcję "SMTP". W polu "Konfiguracja SMTP" wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Konfigurowanie ustawień serwera DNS Jeśli w obszarze "Konfiguracja SMTP" w polach "Podstawowy serwer SMTP" lub "Dodatkowy serwer SMTP" została wprowadzona nazwa hosta, należy także skonfigurować ustawienia serwera DNS. Jeśli podczas zachowywania miejsc docelowych dla funkcji Skanowanie do FTP (Skanowanie do FTP (hiperłącze)) lub Skanowanie do komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" wprowadzone zostaną nazwy hostów, należy również skonfigurować ustawienia serwera DNS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja". W polu "Konfiguracja DNS" wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Kliknij opcję "DNS"

10 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERA LDAP (JEŚLI SERWER LDAP JEST UŻYWANY) Jeśli adresy poczty elektronicznej są zarządzane w sieci przez serwer LDAP, podczas Skanowanie do można używać adresów przechowywanych na serwerze LDAP. Aby urządzenie korzystało z adresów poczty elektronicznej przechowywanych na serwerze LDAP, na stronie WWW należy skonfigurować ustawienia tego serwera. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja". Kliknij opcję "LDAP". W menu "Konfiguracja LDAP" zaznacz opcję "Włączyć". 5 6 Kliknij przycisk "Prześlij". Skonfiguruj ustawienia w oknie "Wykaz globalnej książki adresowej". Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane

11 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA Zestawy ustawień skanowania (wielkość skanu, tryb kolorów, rozdzielczość, typ pliku itd.) można zachowywać do użycia w różnych aplikacjach skanowania. Każdy zestaw ustawień to "Tryb skanowania". Podczas zachowywania miejsca docelowego można wybrać jeden z zachowanych trybów skanowania. Ustawienia wybranego trybu skanowania będą używane podczas skanowania obrazu i wysyłania go do określonego miejsca docelowego (str. - 5). Wybierz ustawienia skanowania. W ramce menu strony sieci Web kliknij opcję "Skanowanie sieciowe". Aby wyświetlić objaśnienia ustawień, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. W przypadku skanowania przy użyciu szyby oryginału obszar skanowania jest określany według ustawienia "Rozmiar skanowania". Zapoznaj się z częścią "ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO" (str.0) i sprawdź, czy wybrano odpowiedni rozmiar skanowania. Kliknij ikonę "Tryb skanowania". Kliknij przycisk "Dodaj", znajdujący się pod listą skanowania. Aby zmienić ustawienia wcześniej zachowanego trybu skanowania, wybierz tryb skanowania i kliknij przycisk "Edytuj". Aby usunąć tryb skanowania, wybierz tryb skanowania i kliknij przycisk "Usuń". Ustawienia domyślne zostały przedstawione w poniższej tabeli: Ustawienie Ustawienie Element Element domyślne domyślne Rozmiar skanowania A Źródło źwiatła Białe Tryb pełnokolorowy Wszystkie Typ pliku TIFF kolory Rozdzielczość 75 dpi Tryb kompresji MMR(G) Obszar pusty Wyłączone Liczba stron na plik Wszystko 5 Po zakończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk "Prześlij". Wybrane ustawienia zostaną zachowane. Uwaga Jeśli używane jest automatyczne wykrywanie rozmiaru oryginału w podajniku SPF/RSPF, zamiast rozmiaru skanowania określonego dla opcji "Rozmiar skanowania" użyty zostanie rozmiar wykryty. Jeśli więc rozmiar oryginału jest większy od rozmiaru ustawionego dla opcji "Rozmiar skanowania", skanowanie może zostać wykonane z rozdzielczością niższą od wybranej. Aby można było skanować oryginały o rozmiarze A lub o innym dużym formacie z ustawioną wysoką rozdzielczością (np. 600 dpi), należy rozszerzyć pamięć urządzenia lub modułu rozszerzenia sieciowego. (Wprawdzie można ustawić wysoką rozdzielczość nawet przy standardowej ilości pamięci, jednak w takim przypadku oryginał zostanie zeskanowany z niższą rozdzielczością i obraz zostanie powiększony). Aby można było skanować duże oryginały z wysoką rozdzielczością w trybie kolorów "Gradacja mono ", należy rozszerzyć pamięć modułu rozszerzenia sieciowego. Aby można było skanować duże oryginały z wysoką rozdzielczością w trybie kolorów "Wszystkie kolory" lub "Skala szarości", należy rozszerzyć pamięć urządzenia. W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów "Gradacja mono " i rozdzielczości 00 dpi lub 00 dpi. Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału. Dostępne ustawienia rozdzielczości są zależne od ustawień rozmiaru skanu, trybu kolorów i źródła światła. Aby otworzyć skanowany obraz bez korzystania z oprogramowania znajdującego się na dysku CD-ROM dołączanego do modułu rozszerzenia sieciowego, odbiorca musi dysponować programem, w którym można otwierać wybrany format obrazu (typ pliku). Domyślnie format obrazu jest ustawiony tak, aby tworzone pliki były możliwie najmniejsze (TIFF MMR (G)). Jeśli odbiorca nie może otworzyć pliku obrazu, można spróbować wysłać ten obraz w innym formacie. Liczba stron na plik Jeśli liczba skanowanych oryginałów nie jest podzielna przez liczbę ustawioną dla opcji "Liczba stron na plik", ostatni plik będzie zawierał mniej stron. Aby używać danego trybu skanowania jako domyślnego trybu skanowania podczas zachowywania miejsc docelowych, należy zaznaczyć pole wyboru "Domyślny tryb skanowania". Jeśli dany tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego, ustawień skanowania przechowywanych w tym trybie skanowania nie można poddawać edycji ani usuwać. - -

12 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH Aby zachować miejsca docelowe skanowania, kliknij opcję "Miejsce docelowe" w ramce menu na stronie sieci Web. Opcja "Miejsce docelowe" może służyć także do edytowania i czyszczenia zachowanych miejsc docelowych. (str.6) Zachowanych może zostać maksymalnie 00 miejsc docelowych* (adresów , serwerów FTP, komputerów i grup). Maksymalnie sześć z tych miejsc docelowych może zostać przypisanych do przycisków [SCAN MENU] urządzenia. Zachowane miejsca docelowe można wybierać na panelu obsługi urządzenia podczas wykonywania przesyłania. * W grupie można zapisać wiele adresów (maks. 00). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 00), które można zapisać. Kliknij tutaj. Poczta: Patrz poniżej FTP: Patrz str.. Komputer PC:Patrz str.. Grupa: Patrz str. 5. Zapisywanie miejsc docelowych na potrzeby funkcji Skanowanie do W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe". Wprowadź informacje o miejscu docelowym. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Kliknij opcję "Poczta". Uwaga Aby wybrać zestaw zachowanych ustawień skanowania, użyj opcji "Tryb skanowania" (patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" na stronie ). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Uwaga Aby możliwe było korzystanie z funkcji Skanowanie do , wcześniej należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP. Kliknij opcję "Aplikacja" na stronie sieci Web, kliknij opcję "SMTP" na wyświetlonym ekranie, a następnie wprowadź ustawienia "Konfiguracja SMTP" (str.9). - -

13 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do FTP W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe". Kliknij opcję "FTP". Uwaga Jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru "Umożliwiaj wysyłanie pocztą hiperłącza do serwera FTP" i z listy "M. docelowe poczty" wybrany zostanie zachowany wcześniej odbiorca (str.), do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość z informacjami o formacie pliku i lokalizacji danych skanowanego obrazu. Wiadomość będzie zawierać hiperłącze do serwera plików, na który wysłane zostały dane skanowanych obrazów - odbiorca będzie mógł kliknąć hiperłącze i przejść bezpośrednio do lokalizacji, w której przechowywane są dane. Aby wybrać zestaw zachowanych ustawień skanowania, użyj opcji "Tryb skanowania" (patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" na stronie ). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania. Wprowadź informacje o miejscu docelowym. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Uwaga Jeśli w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlonej stronie kliknij opcję "DNS" lub "WINS", aby skonfigurować odpowiednie ustawienia. Aby można było korzystać z funkcji Skanowanie do FTP (hiperłącze), również należy kliknąć opcję "SMTP", a następnie, korzystając z opcji "Konfiguracja SMTP", wprowadzić ustawienia serwera SMTP (str.9). - -

14 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do komputera Miejsce docelowe dla funkcji Skanowanie do komputera jest zachowywane przez kreatora Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard podczas instalowania oprogramowania "Network Scanner Tool" na komputerze. Z tego względu zachowywanie miejsca docelowego dla funkcji Skanowanie do komputera na stronie sieci Web nie jest wymagane. (Oprogramowanie Network Scanner Tool znajduje się na dysku CD-ROM "Sharpdesk LT" dołączanym do modułu rozszerzenia sieciowego). Informacje o wymaganiach systemowych dotyczących funkcji Skanowanie do komputera, instalowaniu oprogramowania Network Scanner Tool i zachowywaniu miejsc docelowych można znaleźć w rozdziale "DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO" (str.5). Standardowo komputer jest zapisywany jako miejsce docelowe przy użyciu powyższej metody. Po wybraniu z ramki menu opcji "Miejsce docelowe", a następnie "Komputer PC", wyświetlana jest poniższa strona zachowywania informacji na potrzeby funkcji Skanowanie do komputera. Strona ta jest używana głównie przez administratora systemu w następujących okolicznościach: Jeśli w tej samej sieci zainstalowano kolejne urządzenie ze skanerem sieciowym, a Skanowanie do komputera ma się odbywać z dodanego urządzenia do miejsca docelowego ustawionego w poprzednim urządzeniu. Zapoznaj się z rozdziałem "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" (str.6) i wybierz informacje o miejscu docelowym Skanowanie do komputera, które chcesz przesłać do nowego komputera. Wprowadź wyświetlane informacje na tym samym ekranie ustawień na nowym komputerze (po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij"). Jeśli chcesz przesłać dodatkowe miejsca docelowe do nowego komputera, ponownie wykonaj te czynności dla każdego dodatkowego miejsca docelowego. Należy zwrócić uwagę, że jeśli między informacjami, które zostały właśnie zaprogramowane, a informacjami przechowywanymi na komputerze-hoscie istnieją rozbieżności, przesyłanie i odbiór mogą nie być możliwe. Uwaga Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Domyślny tryb skanowania (tryb skanowania, dla którego podczas zachowywania ustawień zaznaczono pole wyboru "Domyślny tryb skanowania") jest automatycznie używany jako tryb skanowania dla funkcji Skanowanie do komputera zachowanej przez program Network Scanner Tool. Aby użyć innego trybu skanowania, patrz: "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" (str.6). Jeśli w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlonej stronie kliknij opcję "DNS" lub "WINS", aby skonfigurować odpowiednie ustawienia. - -

15 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Zapisywanie grup na potrzeby funkcji Skanowanie do Jeśli używana jest funkcja Skanowanie do , skanowany obraz można wysyłać do wielu miejsc docelowych, wykonując jedną czynność. Uwaga W jednej grupie można zapisać maksymalnie 00 miejsc docelowych. W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe". Wprowadź informacje o miejscu docelowym. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Kliknij opcję "Grupa". Uwaga Aby wybrać zestaw zachowanych ustawień skanowania, użyj opcji "Tryb skanowania" (patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" na stronie ). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane

16 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania Aby edytować lub usuwać zaprogramowane miejsca docelowe, w ramce menu na stronie WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe". W ramce menu na stronie WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe". Na liście miejsc docelowych kliknij pole wyboru miejsca docelowego, które chcesz edytować lub usunąć. Aby dokonać edycji wybranego miejsca docelowego, kliknij przycisk "Edytuj" (Edycja) pod listą miejsc docelowych. Pojawi się ekran programowania miejsca docelowego wybranego w punkcie. Edytuj informacje w taki sam sposób, jak wówczas, gdy były one zapisywane po raz pierwszy. Po zakończeniu kliknij przycisk "Prześlij" (Zapisz), aby zapisać dokonane zmiany. Aby usunąć wybrane miejsce docelowe, kliknij przycisk "Usuń" pod listą miejsc docelowych. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk "Tak", aby usunąć miejsce docelowe. Uwaga Jeśli w poniższych sytuacjach nastąpi próba usunięcia zaprogramowanego miejsca docelowego, wyświetlone zostanie ostrzeżenie i usunięcie nie będzie możliwe. Usuwane miejsce docelowe przypisano do przycisku [SCAN MENU]. jeśli dane miejsce docelowe wchodzi w skład grupy. Jeśli miejsce docelowe zostało przypisane do przycisku [SCAN MENU], należy najpierw usunąć przypisanie, a dopiero potem miejsce docelowe. Jeśli miejsce docelowe zostało włączone do grupy, najpierw należy usunąć miejsce docelowe z grupy, a następnie usunąć miejsce docelowe

17 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE PRZYPISYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH DO PRZYCISKÓW MENU SKANOWANIA W URZĄDZENIU Zachowane miejsca docelowe (str. - 5) można przypisywać do sześciu przycisków menu skanowania w urządzeniu. Dzięki temu można wysyłać skanowane obrazy do przypisanych miejsc docelowych za pomocą określonych przycisków menu. W ramce menu strony sieci Web kliknij opcję "Skanowanie sieciowe". Wybierz miejsca docelowe, które mają zostać przypisane do poszczególnych przycisków menu skanowania. Kliknij ikonę "Button Manager". 5 Kliknij przycisk "Prześlij". Zaznacz pola wyboru przycisków menu skanowania, do których mają zostać przypisane miejsca docelowe, a następnie kliknij przycisk "Edytuj" pod listą przycisków. Informacje o miejscu docelowym zostaną przypisane do przycisków menu skanowania. Edytowanie i usuwanie przypisania przycisku [SCAN MENU] Aby zmienić miejsce docelowe przypisane do przycisku [SCAN MENU], wykonaj powyższą procedurę. Aby usunąć przypisanie przycisku [SCAN MENU], kliknij przycisk "Usuń" w kroku

18 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ("Hasła") Aby chronić ustawienia i informacje zapisane na stronie WWW, można użyć haseł. Należy zwrócić uwagę, że nie jest konieczne ustanawianie haseł. Funkcji skanera sieciowego można używać także bez haseł. Istnieje możliwość ustawienia hasła zarówno dla administratora, jak i dla użytkowników. Jeśli dostęp do strony sieci Web jest uzyskiwany przy użyciu hasła użytkownika, ustawienia "Konfiguracja urządzenia" i "Konfiguracja sieci" są niedostępne do konfigurowania. W ramce menu kliknij opcję "Hasła". Zaznacz pole wyboru " Włącz ochronę hasłem tej witryny WWW". 5 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone hasło zostanie zapisane. Po ustawieniu hasła wyłącz i włącz urządzenie. Po ustawieniu hasła, przy próbie otwarcia strony WWW z chronionymi ustawieniami pojawi się monit o podanie hasła. Jeśli otwierasz stronę jako użytkownik, w polu "Nazwa użytkownika" wprowadź nazwę "user", a jeśli jako administrator, wprowadź nazwę "admin". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania haseł, zobacz "Pomoc". Wprowadź bieżące hasło w polu "Hasło administratora". Podczas tworzenia hasła po raz pierwszy, w polu "Hasło administratora" należy wprowadzić hasło "Sharp". Ostrzeżenie Należy pamiętać, że litera "S" musi być wielka, a litery "harp" małe (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter). Wprowadź hasła w polach "Hasło użytkownika" i "Hasło administratora". Każde hasło może składać się maksymalnie z 7 znaków i/lub cyfr (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter). Hasło wprowadzone w polu "Nowe hasło" musi być takie samo, jak hasło w polu "Potwierdź hasło"

19 Rozdział KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO Niniejsza sekcja zawiera objaśnienia dotyczące procedury skanowania przy użyciu urządzenia po skonfigurowaniu ustawień skanera sieciowego na stronie sieci Web. Informacje o nazwach i funkcjach części urządzenia i panelu obsługi używanych do skanowania sieciowego można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia. PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO Naciśnij przycisk [SCAN]. Naciśnij przycisk [SCAN MENU]. Zaświecenie się wskaźnika SCAN oznacza, że urządzenie zostało wprowadzone w tryb skanowania. Naciśnięcie przycisku [SCAN] powoduje zmianę portu interfejsu. Podczas korzystania z funkcji skanera sieciowego urządzenia należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat "U_", wskazujący wybór portu USB.0. Umieść oryginał na tacy podajnika dokumentów lub na szybie oryginału. Informacje o podawaniu oryginałów można znaleźć w części "ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO" (str.0). Skanowanie zostanie rozpoczęte. Podczas skanowania wskaźnik SCAN miga. Podczas gdy wskaźnik miga, nie można naciskać przycisków [SCAN MENU] w celu rozpoczęcia skanowania. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer naciśniętego przycisku [SCAN MENU]. Uwaga Aby można było korzystać z przycisku [SCAN MENU], najpierw na stronie sieci Web należy do niego przypisać metodę skanowania (miejsce docelowe i ustawienia skanowania) (str.7). Aby anulować zadanie skanowania po naciśnięciu przycisku [SCAN], naciśnij przycisk [KASUJ] ( ) lub przycisk [KASUJ WSZYSTKO] ( ) urządzenia. Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Skanowanie do należy zapoznać się z informacjami w części "WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO " i upewnić się, że plik obrazu nie jest zbyt duży. W opcjach "Maksymalna pojemność załącznika " można ustawić limit dla wielkości plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do (strona 8) na stronie sieci Web. EDYTOWANIE USTAWIEŃ DLA PRZYCISKU [SCAN MENU] Aby zmienić miejsce docelowe przypisane do przycisku [SCAN MENU], patrz: "Edytowanie i usuwanie przypisania przycisku [SCAN MENU]". Aby dokonać edycji miejsca docelowego przypisanego do przycisku [SCAN MENU], patrz: "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania". Ustawień skanowania zachowanych w trybie skanowania nie można edytować, jeśli ten tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego. Można zachować ustawienia w nowym trybie skanowania (zgodnie z objaśnieniami w części "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA"), a następnie dokonać edycji ustawień miejsca docelowego lub można anulować wybór trybu skanowania dla danego miejsca docelowego, a następnie dokonać edycji ustawień trybu skanowania

20 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO W przypadku korzystania z szyby oryginału dokument powinien zostać umieszczony stroną do skanowania skierowaną w dół, wyśrodkowany pionowo, z górną krawędzią wyrównaną do lewej krawędzi szyby. W przypadku korzystania z podajnika SPF/RSPF oryginał powinien zostać umieszczony stroną do skanowania skierowaną w górę, na środku tacy podajnika dokumentów, z górną krawędzią wyrównaną do prawej krawędzi podajnika. Szyba oryginału SPF/RSPF Wynik skanowania Długie oryginały poziome o rozmiarze A i B można umieszczać tylko w sposób pokazany poniżej. Z tego względu zeskanowany obraz zostanie podczas przeglądania na ekranie komputera obrócony o 90. Szyba oryginału SPF/RSPF Wynik skanowania Jeśli oryginał jest skanowany przy użyciu szyby oryginału, obszar skanowania jest określany przez ustawienie "Rozmiar skanowania" trybu skanowania zachowanego w informacjach o miejscu docelowym. Jeśli orientacja oryginału jest niezgodna z ustawieniem wielkości skanu, nie zostanie zeskanowany cały oryginał. W poniższych przykładach przedstawiono sposób, w jaki wielkość skanu wpływa na obraz przy skanowaniu oryginału o rozmiarze A z użyciem szyby oryginału. Szyba oryginału Rozmiar skanowania = A Wynik skanowania Rozmiar skanowania = AR Aby zmienić ustawienie "Rozmiar skanowania", patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" (str.)

21 Rozdział ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jeśli pojawi się problem lub pytanie, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP należy spróbować znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź, korzystając z poniższych informacji. W niniejszej części omówiono problemy związane z przesyłaniem obrazów. Informacje o problemach związanych ze skanowaniem obrazów można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia. Problem Skanowany obraz został obcięty. Nie można otworzyć otrzymanego pliku obrazu. Gdy ten sam plik jest używany w dwóch kolejnych transmisjach przy Skanowanie do FTP, plik nie jest wysyłany. Odbiorca nie otrzymuje wysyłanych danych. Odbiorca nie otrzymuje danych wysłanych pocztą elektroniczną (Skanowanie do ). Przesyłanie danych trwa zbyt długo. - - Przyczyna i rozwiązanie Wybrane ustawienie "Rozmiar skanowania" jest mniejsze od rzeczywistej wielkości oryginału. Dla opcji "Rozmiar skanowania" ustaw rzeczywisty rozmiar oryginału (str.) i upewnij się, że oryginał został umieszczony z zachowaniem poprawnej orientacji (str.0). Jeśli celowo wybrano mniejsze ustawienie rozmiaru od rzeczywistego rozmiaru oryginału, podczas umieszczania oryginału należy zwrócić uwagę na część oryginału, która ma być skanowana. Jeśli na przykład rozmiar oryginału to A i wybrane zostało ustawienie rozmiaru B5, oryginał należy umieścić w taki sposób, aby część przeznaczona do skanowania znajdowała się w obszarze B5 z lewej strony, na środkowej części szyby. Przeglądarka plików graficznych odbiorcy nie obsługuje formatu otrzymanego pliku. Podczas wysyłania danych obrazu wybierz inny typ pliku (TIFF / PDF / JPEG) i/lub inny format kompresji (Brak, MH (G), MMR (G)). Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie u odbiorcy programu Sharpdesk LT lub przeglądarki obsługującej powyższe kombinacje formatów plików oraz stopni kompresji. Pierwszy plik może nadal pozostawać w pamięci podręcznej klienta serwera plików. Wyłącz opcję korzystania z pamięci podręcznej w oprogramowaniu klienckim. W informacjach o zachowanym miejscu docelowym wystąpił błąd lub wybrano nieprawidłowe miejsce docelowe. Sprawdź, czy zachowano prawidłowe informacje o miejscu docelowym. Jeśli informacje są błędne, popraw je (str.6). Upewnij się, że do przycisku [SCAN MENU] przypisano właściwe miejsce docelowe (str.7). * W przypadku problemów z przesyłaniem obrazów za pośrednictwem poczty elektronicznej, do administratora wysłana może zostać wiadomość o niedostarczeniu poczty. Informacja ta może być pomocna podczas poszukiwania przyczyny problemu. Sprawdź, czy na stronie sieci Web ustawiono limit wielkości dla plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do (ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń"). Limit może wynosić od MB do 0 MB. Wielkość ustawianego limitu należy skonsultować z administratorem strony sieci Web (str.8). Ilość danych, jaką można wysłać podczas jednej transmisji , jest czasami ograniczona przez administratora serwera poczty. Jeśli ilość wysyłanych danych zawiera się w limicie, o którym mowa powyżej, ale przekracza limit ustawiony przez administratora serwera poczty, dane nie będą dostarczane do adresata. Zmniejsz ilość danych wysyłanych w ramach transmisji (zmniejsz liczbę skanowanych stron) (informacje na temat limitu ilości danych dla jednej transmisji można uzyskać u administratora serwera poczty). Duża ilość danych powoduje utworzenie dużych plików, co z kolei wydłuża czas transmisji danych.

22 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ostrzeżenie Podczas wybierania ustawień skanowania należy zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby upewnić się, że tworzony plik obrazu spełnia wymagania dotyczące przesyłania pod względem jakości obrazu i wielkości pliku. Ustawienia skanowania konfiguruje się na stronie sieci Web. Tryb pełnokolorowy Wybierz tryb kolorów odpowiedni dla przeznaczenia skanowanego dokumentu, aby wielkość pliku nie była większa niż jest to konieczne. Skanowanie dokumentu w trybie kolorów ustawionym na skalę szarości lub czarno-biały powoduje, że plik jest mniejszy niż przy skanowaniu w kolorze. Rozdzielczość W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów "Gradacja mono " i rozdzielczości 00 dpi lub 00 dpi. Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału. KOMUNIKATY Jeśli na wyświetlaczu miga komunikat "CE", naciśnij przycisk [START]. Wyświetlony zostanie kod błędu. Rozwiąż problem, korzystając z poniższych objaśnień. Kod błędu Rozwiązanie Strona CE-00 CE-0 CE-0 CE-0 CE-0 CE-05 CE-09 CE-0 CE- Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby się upewnić, że problem nie dotyczy sieci ani serwera. Jeśli po wyłączeniu i włączeniu zasilania problem występuje nadal, wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Odmowa dostępu do serwera. Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe. Procedurę konfigurowania serwera SMTP omówiono w części "USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS", a procedurę edytowania informacji o miejscu docelowym na potrzeby funkcji Skanowanie do FTP - w części "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania". Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ serwer był zajęty lub ruch w sieci był zbyt duży. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Odmowa dostępu do serwera. Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe. Procedurę konfigurowania serwera SMTP omówiono w części "USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS", a procedurę edytowania informacji o miejscu docelowym na potrzeby funkcji Skanowanie do FTP - w części "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania". Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ katalog docelowego serwera FTP był nieprawidłowy. Sprawdź, czy na stronie WWW zostały skonfigurowane prawidłowe informacje dotyczące serwera FTP Wielkość pliku zeskanowanego obrazu przekracza limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna pojemność załącznika " na stronie sieci Web. Zmniejsz liczbę stron oryginału skanowanego do pliku lub zmień limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna pojemność załącznika ". Nie można użyć metody przesyłania przypisanej do przycisku [SCAN MENU]. Sprawdź, czy można używać tej metody przesyłania, przeglądając metody przypisane do przycisków [SCAN MENU] przy użyciu opcji "Włącz wysyłanie ze skanera do:" na stronie sieci Web. Podczas skanowania zabrakło pamięci. Zmniejsz liczbę stron, obniż rozdzielczość lub zmień tryb kolorów w celu zmniejszenia wielkości pliku i spróbuj ponownie. Informacje na temat ustawień trybu skanowania można znaleźć w części "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA". (Objaśnienia dotyczące poszczególnych ustawień można znaleźć w systemie pomocy na stronie sieci Web). 9, 6 9, JEŚLI POCZTA JEST ZWRACANA DO NADAWCY Jeśli podczas korzystania z funkcji Skanowanie do przesyłanie nie powiodło się, na adres zwrotny skonfigurowany na serwerze SMTP wysyłana jest wiadomość z odpowiednią informacją. W takim przypadku odczytaj wiadomość w celu określenia przyczyny błędu, a następnie powtórz przesyłanie. - -

23 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO Nie należy wysyłać zbyt dużych plików obrazów. Administrator serwera pocztowego mógł nałożyć ograniczenia w zakresie ilości danych, które mogą być wysłane w jednej wiadomości. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w przypadku braku limitów i pomyślnego dostarczenia wiadomości duże pliki danych mogą powodować wydłużenie czasu odbierania wiadomości oraz przeciążenie sieci odbiorcy (lub połączenia z Internetem), zależnie od jej wydajności. W przypadku częstego wysyłania dużych plików danych przeciążenie sieci może spowodować spowolnienie innych transmisji, a w niektórych przypadkach awarię sieci lub serwera pocztowego. Obrazom opisanym na następnej stronie odpowiadają następujące rozmiary plików (skanowanie oryginałów w formacie A): Wielkość pliku oryginału tekstowego A po zeskanowaniu Wielkość pliku oryginału fotograficznego B po zeskanowaniu Rozdzielczość Gradacja mono Skala szarości Wszystkie kolory 75 dpi Około 0 kb Około 5 kb Około 0 kb 00 dpi Około kb Około 0 kb (Około, MB) Około 0 kb (Około, MB) * Wszystkie podane wielkości dotyczą plików obrazów utworzonych w formacie TIFF MMR (G). W przypadku skanowania wielu obrazów wielkość pliku będzie w przybliżeniu wynosiła: (wielkość każdego obrazu według powyższej tabeli) x (liczba skanowanych obrazów). Ostrzeżenie Rozdzielczość skanowania różni się w zależności od obszaru skanowania i ilości wolnej pamięci urządzenia. Jeśli na przykład oryginał o formacie A jest skanowany w trybie wszystkich kolorów z rozdzielczością 00 dpi przy zainstalowanej standardowej ilości pamięci, oryginał zostanie zeskanowany w trybie wszystkich kolorów z rozdzielczością 50 dpi, a następnie rozdzielczość zostanie powiększona do 00 dpi. Aby można było skanować oryginały formatu A w trybie wszystkich kolorów z rozdzielczością 600 dpi bez powiększania, wymagane jest 56 MB pamięci. Rzeczywiste ograniczenie wielkości zależy od środowiska sieciowego, ale ogólne zalecenie dotyczące maksymalnej wielkości pliku dla funkcji Skanowanie do to 000 KB ( MB). W przypadku konieczności wysłania wielu dokumentów, można spróbować obniżyć rozdzielczość. Przykłady oryginalnych obrazów Poniżej przedstawiono oryginalne przykładowe obrazy, dzięki którym można łatwiej zrozumieć powyższe objaśnienia. Należy zwrócić uwagę, że te obrazy są mniejsze niż rzeczywiste oryginały (oryginały mają w rzeczywistości format A). Oryginał tekstowy A Oryginał tekstowy B - -

24 SPRAWDZANIE ADRESU IP Aby sprawdzić adres IP urządzenia, przytrzymaj naciśnięty przycisk stanu modułu rozszerzenia sieciowego przez co najmniej sekundy w celu wydrukowania listy ustawień drukarki. Przycisk stanu - -

25 Rozdział DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO OPROGRAMOWANIE Dysk CD-ROM "Sharpdesk LT" dołączany do modułu rozszerzenia sieciowego zawiera następujące oprogramowanie: Informacje na temat poszczególnych programów znajdują się w podręcznikach użytkownika na dysku CD-ROM. Sharpdesk LT (program zarządzający dokumentami) Program Sharpdesk LT służy do zarządzania zeskanowanymi obrazami i plikami utworzonymi przy użyciu różnych programów. * Oprogramowanie Sharpdesk LT można instalować i używać na komputerach. Jeśli wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Sharpdesk LT na większej liczbie komputerów, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Sharp. Ostrzeżenie Program Sharpdesk, znajdujący się na dysku CD-ROM "AR-M60/M05/50 Series Software" dołączonym do urządzenia, nie może być używany do obsługi funkcji skanera sieciowego (Skanowanie do komputera). Aby można było korzystać z funkcji Skanowanie do komputera, należy zainstalować oprogramowanie Sharpdesk LT (Network Scanner Tool) z dysku CD-ROM "Sharpdesk LT", dołączonego do modułu rozszerzenia sieciowego. Jeśli oprogramowanie Sharpdesk LT zostało już zainstalowane, nowa instalacja zastąpi starą instalację. Network Scanner Tool To narzędzie ułatwia korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera (str.). To narzędzie należy zainstalować, aby możliwe było korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera. (str.7) SHARP TWAIN AR/DM Za pomocą tego narzędzia można pobierać obrazy czarno-białe z interfejsu TWAIN do aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN. TypeReader Professional 5.0 trial (ExperVision, inc.) To narzędzie służy do skanowania tekstu drukowanego na papierze i konwertowania danych obrazu na dane tekstowe przy użyciu funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition). WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE Aby zainstalować powyższe programy, komputer musi spełniać wymagania systemowe opisane w tym rozdziale. Typ komputera System operacyjny Monitor Wolne miejsce na dysku twardym Inne wymagania sprzętowe Komputer zgodny ze standardem IBM PC/AT, wyposażony w kartę sieci LAN 0Base-T/00Base-TX Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation.0 (z dodatkiem Service Pack lub nowszym)*, Windows 000 Professional*, Windows XP Professional*, Windows XP Home Edition* Rozdzielczość 800 x 600 (SVGA), 56 kolorów (lub lepsza) Co najmniej 0 MB Środowisko, w którym może prawidłowo działać dowolny z systemów operacyjnych wymienionych powyżej * Aby zainstalować oprogramowanie, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora

26 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Folder Manual na dysku CD-ROM "Sharpdesk LT" zawiera podręczniki użytkownika (w formacie PDF) do oprogramowania. Sharpdesk User's Guide Network Scanner Tool User's Guide SHARP TWAIN AR/DM User's Guide W podręcznikach użytkownika znajdują się szczegółowe objaśnienia dotyczące instalowania, konfigurowania i użytkowania wszystkich programów. Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania należy zapoznać się z odpowiednimi podręcznikami użytkownika

27 INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA Podczas instalowania oprogramowania z dysku CD-ROM "Sharpdesk LT" należy wziąć pod uwagę następujące informacje: Programy są dostępne w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i szwedzkiej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji programu. W podręcznikach użytkownika zawartych na dysku CD oraz na ekranach informacyjnych wyświetlonych podczas instalacji należy sprawdzić wymagania systemowe poszczególnych programów. Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji programów. Przed instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika. W szczególności należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania sieci oraz procedur konfiguracji przed instalacją Network Scanner Tool. Administrator sieci powinien sprawdzić, czy sieć została prawidłowo przygotowana. Jeśli oryginał zeskanowany na urządzeniu ma zostać wysłany do komputera (Skanowanie do komputera), konieczne jest zainstalowanie programu Network Scanner Tool. W przypadku instalacji standardowej oprogramowania Sharpdesk LT (wybrania opcji "Typical" na ekranie typu instalacji) zainstalowany zostanie również program Network Scanner Tool. Można także wybrać opcję "Custom" i zainstalować tylko program Network Scanner Tool. Jeśli na komputerze nie zainstalowano wcześniej przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej, instalator oprogramowania Sharpdesk LT zainstaluje minimalną wersję przeglądarki Internet Explorer 5.0. Przed instalacją Network Scanner Tool należy zainstalować program SHARP TWAIN AR/DM. Program SHARP TWAIN AR/DM nie może być zainstalowany samodzielnie. Zawartość okien informacyjnych pojawiających się podczas instalacji można znaleźć również w plikach ReadMe znajdujących się na tym samym dysku CD. Plik ReadMe programu Sharpdesk LT został umieszczony w głównym katalogu dysku CD, natomiast w przypadku programu SHARP TWAIN AR/DM plik ten został zainstalowany w folderze Twain. INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA SHARPDESK LT I NETWORK SCANNER TOOL 5 6 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne. Włóż dysk CD-ROM "Sharpdesk LT" do napędu CD-ROM. Pojawia się ekran instalacji programu Sharpdesk LT. Przejdź do kroku 6. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku. Kliknij przycisk "Start", a następnie "Mój komputer" ( ). W systemie Windows 95/98/Me/NT.0/000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer". Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM ( ). Kliknij dwukrotnie folder "Sharpdesk", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "SETUP" ( ). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Gdy zostanie wyświetlone okno "User Information", wprowadź numer seryjny, znajdujący się na okładce broszury "Important Information" dołączonej do modułu rozszerzenia sieciowego, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli na ekranie typu instalacji wybrana zostanie opcja "Typical", program Network Scanner Tool również zostanie zainstalowany. Jeśli zainstalowany ma zostać wyłącznie program Network Scanner Tool, na ekranie typu instalacji wybierz opcję "Custom" i zaznacz tylko opcję Network Scanner Tool. Wraz z programem Sharpdesk LT jest instalowany także program Sharpdesk Imaging*. Jeśli wcześniej został zainstalowany program Imaging for Windows, program Sharpdesk Imaging zastąpi program Imaging for Windows. Jeśli na komputerze został wcześniej zainstalowany program "Imaging for Windows Professional Edition" firmy Eastman Software, program Sharpdesk Imaging nie zostanie zainstalowany. Programy "Imaging for Windows Professional Edition" i Sharpdesk Imaging korzystają ze wspólnych wpisów rejestru i instalowanie programu "Imaging for Windows Professional Edition" po zainstalowaniu programu Sharpdesk lmaging może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji. W takim przypadku należy odinstalować programy Sharpdesk LT i Sharpdesk Imaging, a następnie zainstalować program "Imaging for Windows Professional Edition". Następnie należy ponownie zainstalować program Sharpdesk LT. * Program Sharpdesk Imaging jest wersją programu Imaging for Windows Professional Edition firmy Eastman Software, która została dostosowana przez firmę Sharp Corporation.

28 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO KONFIGUROWANIE PROGRAMU NETWORK SCANNER TOOL Po ponownym uruchomieniu komputera (lub wybraniu opcji uruchomienia programu Network Scanner Tool) zgodnie z ostatnim zaleceniem procedury instalacyjnej programu Network Scanner Tool (Sharpdesk LT) uruchamiany jest kreator "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard". Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować program Network Scanner Tool. Spowoduje to zapisanie komputera w urządzeniu jako miejsca docelowego Skanowanie do komputera. Po uruchomieniu kreatora "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard" sprawdź, czy urządzenie zostało podłączone do sieci i czy włączone zostało zasilanie, a następnie kliknij przycisk "OK". Zaznacz pola wyboru definicji procesów, które będą używane, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Wprowadź prefiks i inicjał w polach "Prefix" i "Initial", a następnie kliknij przycisk "Dalej". "Prefix" będzie stanowić część nazwy ustawienia, wyświetlanej na stronie sieci Web (str.7). Prefiks może zawierać maksymalnie 6 znaków. Prefiks musi różnić się od innych nazw użytkowników i komputerów. W zależności od tego, czy zainstalowany został program Sharpdesk LT w programie Network Scanner Tool dostępne są odpowiednie definicje procesów. Jeśli na przykład jako "Prefix" wprowadzono tekst "Sharp" i wybrano dostępne definicje, na stronie sieci Web wyświetlane będą poniższe nazwy ustawień. (str.7) Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Sharpdesk LT: - Convert By OCR (nazwa ustawienia: Sharp-OCR) Skanowany dokument zostanie przekonwertowany na dokument, który można edytować. - Send (nazwa ustawienia: Sharp- ) Na komputerze uruchamiany będzie program zgodny ze standardem MAPI i obraz będzie wstawiany jako załącznik. - Sharpdesk Desktop (nazwa ustawienia: Sharp-Desk) Obraz zostanie zapisany na pulpicie programu Sharpdesk i zostanie uruchomiony program Sharpdesk LT. Jeśli program Sharpdesk LT nie jest zainstalowany na komputerze: - Send (nazwa ustawienia: Sharp- ) - My Documents (nazwa ustawienia: Sharp-MyDocs) Obraz zostanie zapisany na komputerze w folderze Moje dokumenty Uwaga W definicji procesu znajdują się instrukcje dotyczące sposobu przetwarzania obrazu po przesłaniu go do komputera.

29 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO Upewnij się, że nazwa urządzenia jest wyświetlana, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk "Dalej". 5 Gdy wyświetlony zostanie ekran zakończenia, kliknij przycisk "Zakończ". Jeśli korzystasz z systemu Windows 98/Me/NT.0 (z dodatkiem Service Pack lub nowszym) /000/XP, urządzenie podłączone do sieci jest wykrywane automatycznie. W przypadku systemu Windows 95 wykrywanie automatyczne jest niedostępne. (Przycisk "Auto Detect" jest wycieniony). Kliknij przycisk "New" i wprowadź adres IP urządzenia. Aby sprawdzić adres IP urządzenia, patrz: "SPRAWDZANIE ADRESU IP" (str.). Uwaga Ustawienia skonfigurowane w krokach i mogą później zostać zmienione w razie potrzeby. Aby zmienić ustawienia, z menu Start systemu Windows wybierz opcję "Network Scanner Tool Configuration". Informacje na temat ustawień można uzyskać, klikając przycisk "Pomoc" lub przeglądając podręcznik użytkownika narzędzia Network Scanner Tool na dysku CD-ROM "Sharpdesk LT"

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) AR-M56 AR-M57 AR-M58 MODEL AR-M6 AR-M7 AR-M8 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) MODEL AR-M56 AR-M6 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA !install_ar6005.book Page Friday, August, 00 6:5 PM MODEL AR-M60 AR-M05 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA WPROWADZENIE OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M60/M05 PRZED INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

MX-NB10 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skaner sieciowy)

MX-NB10 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL MX-NB0 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TRESCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZADZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start AR-M60/M05 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje drukarki i skanera w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-M60/M05. Aby zasięgnąć

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo