AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)"

Transkrypt

1 MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO...9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO...5 DANE TECHNICZNE... AR-M60/M05

2 WPROWADZENIE Opcjonalny moduł rozszerzenia sieciowego umożliwia używanie urządzenia jako skanera sieciowego. Aby można było korzystać z funkcji skanera sieciowego, w urządzeniu należy zainstalować zestaw dwufunkcyjny (AR-EB7). Urządzenie należy podłączyć do modułu rozszerzenia sieciowego przy użyciu złącza USB.0 w zestawie dwufunkcyjnym. Jeśli moduł rozszerzenia sieciowego zostanie podłączony do złącza USB. urządzenia, funkcja skanera sieciowego nie będzie działać. W tym podręczniku opisane są funkcje, z których można korzystać tylko wtedy, gdy zainstalowany zostanie moduł rozszerzenia sieciowego. Informacje na temat ładowania papieru, wymiany kaset z tonerem, usuwania zacięć papieru, obsługi urządzeń peryferyjnych i inne informacje związane z kopiarką można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia. Informacje na temat funkcji drukarki, z której można korzystać po zainstalowaniu modułu rozszerzenia sieciowego, można znaleźć w podręczniku online do drukarki sieciowej, dołączanym do modułu rozszerzenia sieciowego. Programy są dostępne w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i szwedzkiej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji programu. W niniejszej instrukcji założono, iż osoba dokonująca instalacji produktu oraz jego użytkownicy potrafią obsługiwać system Microsoft Windows. Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne AR-M60/M05 jest w niniejszym podręczniku określane mianem "urządzenia". Informacje dotyczące systemu operacyjnego znajdują się w dołączonym do niego podręczniku. Istnieje również możliwość skorzystania z funkcji pomocy elektronicznej. Objaśnienia dotyczące ekranów i procedur zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą systemu Windows XP. W innych wersjach i konfiguracjach systemu Windows te ekrany mogą wyglądać inaczej. Podajnik oryginałów jest w niniejszym podręczniku określany skrótowo jako podajnik "SPF", a dwustronny podajnik oryginałów - jako podajnik "RSPF". Część "XXXX" wyrażenia "AR-XXXX" występującego w niniejszym podręczniku należy zastąpić nazwą odpowiedniego modelu. Nazwę modelu można znaleźć w części "RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI" podręcznika obsługi. Ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji i w urządzeniu mogą się różnić ze względu na ulepszenia i modyfikacje wprowadzane w produkcie. Gwarancja Pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zachowania wysokiej jakości niniejszego podręcznika, firma SHARP nie udziela żadnych gwarancji odnośnie jego zawartości. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikają z korzystania z niniejszej instrukcji obsługi lub są z nim związane. Informacje o znakach towarowych Sharpdesk LT jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sharp Corporation. Microsoft Windows jest znakiem towarowym lub własnością firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000 i Windows XP są znakami towarowymi lub własnością firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Netscape Navigator jest znakiem towarowym firmy Netscape Communications Corporation. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe, logo firmy Adobe, Acrobat i logo produktu Acrobat są znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność odpowiednich podmiotów. - -

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE FUNKCJA SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE... USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO... 5 USTAWIENIA, KTÓRE NALEŻY SKONFIGUROWAĆ, ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO...5 OTWIERANIE STRON ZMIANA JĘZYKA NA STRONIE SIECI WEB...6 STRONA WWW - INFORMACJE...7 PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO...8 USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS...9 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERA LDAP (JEŚLI SERWER LDAP JEST UŻYWANY)... 0 ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA... ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH... PRZYPISYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH DO PRZYCISKÓW MENU SKANOWANIA W URZĄDZENIU...7 OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ("Hasła")...8 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO OPROGRAMOWANIE...5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE... 5 PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA... 6 INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA...7 INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA SHARPDESK LT I NETWORK SCANNER TOOL... 7 KONFIGUROWANIE PROGRAMU NETWORK SCANNER TOOL... 8 INSTALOWANIE PROGRAMU SHARP TWAIN AR/DM... 0 INSTALOWANIE PROGRAMU TypeReader Professional 5.0 (wersja próbna)... 0 ODINSTALOWYWANIE OPROGRAMOWANIA... 5 DANE TECHNICZNE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO... 9 EDYTOWANIE USTAWIEŃ DLA PRZYCISKU [SCAN MENU]...9 ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO...0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... KOMUNIKATY... JEŚLI POCZTA JEST ZWRACANA DO NADAWCY... WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO ... SPRAWDZANIE ADRESU IP

4 Rozdział KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE FUNKCJA SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE Po zainstalowaniu modułu rozszerzenia sieciowego dokumenty i fotografie można skanować do plików obrazów i wysyłać przez sieć lub Internet do serwera plików, adresata poczty lub do własnego komputera. Zeskanowane obrazy można wysyłać do następujących miejsc docelowych:. Skanowany obraz można wysłać do urządzenia pamięci masowej w sieci (określonego katalogu na serwerze FTP) (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do FTP"). Podczas wysyłania skanowanego obrazu do serwera FTP można także wysłać wiadomość z informacją o lokalizacji danych zeskanowanego obrazu pod zdefiniowany adres (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do FTP (hiperłącze)").. Skanowany obraz można wysłać do komputera podłączonego do tej samej sieci, do której jest podłączone urządzenie (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do komputera"). * Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera, należy zainstalować oprogramowanie "Network Scanner Tool", znajdujące się na dysku CD-ROM dołączanym do modułu rozszerzenia sieciowego. Wymagania systemowe dotyczące funkcji Skanowanie do komputera i procedurę instalowania oprogramowania Network Scanner Tool można znaleźć w rozdziale "DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO" (str.5).. Zeskanowany obraz można wysłać pocztą do wybranego adresata (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę "Skanowanie do "). * Rozmiary plików obrazów, które można wysłać przy użyciu funkcji Skanowanie do , są ograniczone na stronie WWW (str.8). - -

5 USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO Dla funkcji skanera sieciowego wymagane jest skonfigurowanie ustawień serwera SMTP, serwera DNS oraz adresów miejsc docelowych. Ustawienia należy skonfigurować na komputerze podłączonym do tej samej sieci, do której jest podłączone urządzenie, aby uzyskać dostęp do strony WWW urządzenia. Stronę WWW można wyświetlić w przeglądarce internetowej (Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej lub Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej). USTAWIENIA, KTÓRE NALEŻY SKONFIGUROWAĆ, ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO Aby można było przesyłać obrazy z wykorzystaniem funkcji skanera sieciowego, na stronach sieci Web należy skonfigurować następujące ustawienia: Skanowanie do FTP Skanowanie do FTP (hiperłącze) Skanowanie do Skanowanie do komputera Uzyskaj dostęp do stron sieci Web (str.6) Zmiana języka na stronie sieci Web (str.6) Skonfiguruj podstawowe ustawienia skanowania sieciowego (str.8). Skonfiguruj ustawienia serwera SMTP i DNS (str.9). Skonfiguruj ustawienia serwera LDAP (jeśli używasz serwera LDAP) (str.0). Zachowywanie ustawień skanowania (str.) Zachowaj informacje o miejscach docelowych (str. - 5) Przypisywanie miejsc docelowych do przycisków menu skanowania w urządzeniu (str.7) Można także skonfigurować poniższe ustawienia, aby można było łatwo korzystać z funkcji skanowania sieciowego: Konfigurowanie haseł (str.8) - 5 -

6 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE OTWIERANIE STRON WWW Aby korzystać ze stron WWW, należy wykonać poniższe czynności. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze. Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej W przeglądarce WWW w polu "Adres" wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL. Wprowadź adres IP, który został zaprogramowany w urządzeniu. Jeśli nie znasz adresu IP, patrz: strona. Po nawiązaniu połączenia strona sieci Web zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej. ZMIANA JĘZYKA NA STRONIE SIECI WEB Strona sieci Web jest początkowo wyświetlana w języku angielskim. Język, w jakim wyświetlana jest strona sieci Web, można w razie potrzeby zmienić. W ramce menu kliknij opcję "Language Setting". Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Po odświeżeniu strona sieci Web będzie wyświetlana w wybranym języku. W menu "Language Setting" wybierz język i kliknij przycisk "Submit"

7 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE STRONA WWW - INFORMACJE Po uzyskaniu połączenia z urządzeniem w przeglądarce zostanie wyświetlona poniższa strona WWW. Po lewej stronie znajduje się menu. Kliknięcie jednego z elementów menu powoduje wyświetlenie w prawej części okna odpowiedniego ekranu. Umożliwia on skonfigurowanie ustawień danego elementu. Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc". Ramka Menu Kliknięcie poszczególnych pozycji menu umożliwia skonfigurowanie odpowiadających im ustawień. Miejsce docelowe (str.) Istnieje możliwość ustawienia miejsc docelowych dla funkcji Skanowanie do FTP, Skanowanie do FTP (hiperłącze), Skanowanie do komputera oraz Skanowanie do . Istnieje również możliwość edycji lub usunięcia ustawionych wcześniej miejsc docelowych. Skanowanie sieciowe (str.8) Umożliwia wybieranie metod przesyłania dla funkcji skanera sieciowego i konfigurowanie ustawień funkcji Skanowanie do . Aplikacja (str.9) Ta opcja umożliwia konfigurowanie ustawień serwera SMTP, serwera DNS i serwera WINS dla funkcji Skanowanie do i Skanowanie do FTP (hiperłącze) oraz wprowadzanie nazwy hosta zamiast adresu IP podczas zapisywania miejsca docelowego transmisji. Jeśli używany jest serwer LDAP, należy skonfigurować ustawienia serwera LDAP

8 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe", a następnie skonfiguruj odpowiednie ustawienia. Ustawienia te może konfigurować tylko administrator sieci. Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc". W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe". Pojawi się strona Konfiguracja skanowania sieciowego. Wybierz metody przesyłania, które mają być używane. Wybierz żądaną metodę wysyłania danych ze skanera. W polu "Włącz wysyłanie ze skanera do:" ("Włącz dostarczanie danych ze skanera do:") zaznacz metody, z których chcesz korzystać. Początkowo wybrane są wszystkie metody transmisji (są to ustawienia domyślne). 5 Ustaw limit rozmiaru plików obrazu. Można ustawić limit rozmiaru plików wysyłanych przy użyciu funkcji skanowania do poczty , aby zapobiec wysyłaniu zbyt dużych plików. Jeśli plik obrazu utworzony ze skanowanego obrazu jest większy niż przewiduje limit, jest odrzucany. Limit może wynosić od MB do 0 MB i można go zwiększać/zmniejszać o MB. Ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń". Aby ustawić limit, należy usunąć znacznik z pola wyboru "Bez ograniczeń" i wprowadzić odpowiedni limit w polu "Limit górny". Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu. Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu. W obszarze "Nazewnictwo plików" kliknij pozycje, których chcesz użyć w nazwie pliku. Początkowo są już zaznaczone opcje "Nazwa m. docelowego" i "Data i godzina". Uwaga Jeśli obrazy mają być wysyłane do tego samego adresata kilka razy, zaleca się zaznaczenie także pola wyboru "Licznik stron sesji" lub "Unikatowy identyfikator", aby zapobiec wysyłaniu wielu plików o takiej samej nazwie, co powodowałoby zastępowanie przesłanego pliku przez kolejny przesłany plik. Skonfiguruj zaawansowane ustawienia konfiguracyjne. Wybierz funkcje zaawansowane, których będzie można używać podczas Skanowanie do . Aby wysłać kopię do wiadomości do ukrytego adresata przy użyciu funkcji Skanowanie do , zaznacz pole wyboru "Bcc:" i wprowadź adres Wybieranie tematu wiadomości (dotyczy tylko funkcji Skanowanie do ). To ustawienie służy do wprowadzania tematu, który będzie wyświetlany w programie adresata, gdy używana jest funkcja Skanowanie do (tego ustawienia nie trzeba używać, jeśli nie jest używana funkcja Skanowanie do ). Temat może zawierać maksymalnie 80 znaków. Można wprowadzić tylko jeden temat. Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, wyświetlany będzie tekst "Zeskanowany obraz z <Nazwa urządzenia>". * <Nazwa urządzenia> to nazwa zachowana w polu "Nazwa" na ekranie wyświetlanym po kliknięciu opcji "Informacja o systemie" w ramce menu. Jeśli nazwa nie została zachowana, wyświetlana będzie nazwa produktu. Kliknij przycisk "Prześlij". Po wprowadzeniu ustawień pamiętaj o kliknięciu przycisku "Prześlij", aby je zapisać

9 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS Serwer SMTP służy do przesyłania poczty elektronicznej wysyłanej przy użyciu funkcji Skanowanie do lub Skanowanie do FTP (hiperłącze). Aby korzystać z tych metod przesyłania, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP. Konfigurowanie ustawień serwera SMTP W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja". Kliknij opcję "SMTP". W polu "Konfiguracja SMTP" wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Konfigurowanie ustawień serwera DNS Jeśli w obszarze "Konfiguracja SMTP" w polach "Podstawowy serwer SMTP" lub "Dodatkowy serwer SMTP" została wprowadzona nazwa hosta, należy także skonfigurować ustawienia serwera DNS. Jeśli podczas zachowywania miejsc docelowych dla funkcji Skanowanie do FTP (Skanowanie do FTP (hiperłącze)) lub Skanowanie do komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" wprowadzone zostaną nazwy hostów, należy również skonfigurować ustawienia serwera DNS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja". W polu "Konfiguracja DNS" wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Kliknij opcję "DNS"

10 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERA LDAP (JEŚLI SERWER LDAP JEST UŻYWANY) Jeśli adresy poczty elektronicznej są zarządzane w sieci przez serwer LDAP, podczas Skanowanie do można używać adresów przechowywanych na serwerze LDAP. Aby urządzenie korzystało z adresów poczty elektronicznej przechowywanych na serwerze LDAP, na stronie WWW należy skonfigurować ustawienia tego serwera. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja". Kliknij opcję "LDAP". W menu "Konfiguracja LDAP" zaznacz opcję "Włączyć". 5 6 Kliknij przycisk "Prześlij". Skonfiguruj ustawienia w oknie "Wykaz globalnej książki adresowej". Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane

11 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA Zestawy ustawień skanowania (wielkość skanu, tryb kolorów, rozdzielczość, typ pliku itd.) można zachowywać do użycia w różnych aplikacjach skanowania. Każdy zestaw ustawień to "Tryb skanowania". Podczas zachowywania miejsca docelowego można wybrać jeden z zachowanych trybów skanowania. Ustawienia wybranego trybu skanowania będą używane podczas skanowania obrazu i wysyłania go do określonego miejsca docelowego (str. - 5). Wybierz ustawienia skanowania. W ramce menu strony sieci Web kliknij opcję "Skanowanie sieciowe". Aby wyświetlić objaśnienia ustawień, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. W przypadku skanowania przy użyciu szyby oryginału obszar skanowania jest określany według ustawienia "Rozmiar skanowania". Zapoznaj się z częścią "ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO" (str.0) i sprawdź, czy wybrano odpowiedni rozmiar skanowania. Kliknij ikonę "Tryb skanowania". Kliknij przycisk "Dodaj", znajdujący się pod listą skanowania. Aby zmienić ustawienia wcześniej zachowanego trybu skanowania, wybierz tryb skanowania i kliknij przycisk "Edytuj". Aby usunąć tryb skanowania, wybierz tryb skanowania i kliknij przycisk "Usuń". Ustawienia domyślne zostały przedstawione w poniższej tabeli: Ustawienie Ustawienie Element Element domyślne domyślne Rozmiar skanowania A Źródło źwiatła Białe Tryb pełnokolorowy Wszystkie Typ pliku TIFF kolory Rozdzielczość 75 dpi Tryb kompresji MMR(G) Obszar pusty Wyłączone Liczba stron na plik Wszystko 5 Po zakończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk "Prześlij". Wybrane ustawienia zostaną zachowane. Uwaga Jeśli używane jest automatyczne wykrywanie rozmiaru oryginału w podajniku SPF/RSPF, zamiast rozmiaru skanowania określonego dla opcji "Rozmiar skanowania" użyty zostanie rozmiar wykryty. Jeśli więc rozmiar oryginału jest większy od rozmiaru ustawionego dla opcji "Rozmiar skanowania", skanowanie może zostać wykonane z rozdzielczością niższą od wybranej. Aby można było skanować oryginały o rozmiarze A lub o innym dużym formacie z ustawioną wysoką rozdzielczością (np. 600 dpi), należy rozszerzyć pamięć urządzenia lub modułu rozszerzenia sieciowego. (Wprawdzie można ustawić wysoką rozdzielczość nawet przy standardowej ilości pamięci, jednak w takim przypadku oryginał zostanie zeskanowany z niższą rozdzielczością i obraz zostanie powiększony). Aby można było skanować duże oryginały z wysoką rozdzielczością w trybie kolorów "Gradacja mono ", należy rozszerzyć pamięć modułu rozszerzenia sieciowego. Aby można było skanować duże oryginały z wysoką rozdzielczością w trybie kolorów "Wszystkie kolory" lub "Skala szarości", należy rozszerzyć pamięć urządzenia. W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów "Gradacja mono " i rozdzielczości 00 dpi lub 00 dpi. Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału. Dostępne ustawienia rozdzielczości są zależne od ustawień rozmiaru skanu, trybu kolorów i źródła światła. Aby otworzyć skanowany obraz bez korzystania z oprogramowania znajdującego się na dysku CD-ROM dołączanego do modułu rozszerzenia sieciowego, odbiorca musi dysponować programem, w którym można otwierać wybrany format obrazu (typ pliku). Domyślnie format obrazu jest ustawiony tak, aby tworzone pliki były możliwie najmniejsze (TIFF MMR (G)). Jeśli odbiorca nie może otworzyć pliku obrazu, można spróbować wysłać ten obraz w innym formacie. Liczba stron na plik Jeśli liczba skanowanych oryginałów nie jest podzielna przez liczbę ustawioną dla opcji "Liczba stron na plik", ostatni plik będzie zawierał mniej stron. Aby używać danego trybu skanowania jako domyślnego trybu skanowania podczas zachowywania miejsc docelowych, należy zaznaczyć pole wyboru "Domyślny tryb skanowania". Jeśli dany tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego, ustawień skanowania przechowywanych w tym trybie skanowania nie można poddawać edycji ani usuwać. - -

12 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH Aby zachować miejsca docelowe skanowania, kliknij opcję "Miejsce docelowe" w ramce menu na stronie sieci Web. Opcja "Miejsce docelowe" może służyć także do edytowania i czyszczenia zachowanych miejsc docelowych. (str.6) Zachowanych może zostać maksymalnie 00 miejsc docelowych* (adresów , serwerów FTP, komputerów i grup). Maksymalnie sześć z tych miejsc docelowych może zostać przypisanych do przycisków [SCAN MENU] urządzenia. Zachowane miejsca docelowe można wybierać na panelu obsługi urządzenia podczas wykonywania przesyłania. * W grupie można zapisać wiele adresów (maks. 00). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 00), które można zapisać. Kliknij tutaj. Poczta: Patrz poniżej FTP: Patrz str.. Komputer PC:Patrz str.. Grupa: Patrz str. 5. Zapisywanie miejsc docelowych na potrzeby funkcji Skanowanie do W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe". Wprowadź informacje o miejscu docelowym. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Kliknij opcję "Poczta". Uwaga Aby wybrać zestaw zachowanych ustawień skanowania, użyj opcji "Tryb skanowania" (patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" na stronie ). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Uwaga Aby możliwe było korzystanie z funkcji Skanowanie do , wcześniej należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP. Kliknij opcję "Aplikacja" na stronie sieci Web, kliknij opcję "SMTP" na wyświetlonym ekranie, a następnie wprowadź ustawienia "Konfiguracja SMTP" (str.9). - -

13 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do FTP W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe". Kliknij opcję "FTP". Uwaga Jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru "Umożliwiaj wysyłanie pocztą hiperłącza do serwera FTP" i z listy "M. docelowe poczty" wybrany zostanie zachowany wcześniej odbiorca (str.), do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość z informacjami o formacie pliku i lokalizacji danych skanowanego obrazu. Wiadomość będzie zawierać hiperłącze do serwera plików, na który wysłane zostały dane skanowanych obrazów - odbiorca będzie mógł kliknąć hiperłącze i przejść bezpośrednio do lokalizacji, w której przechowywane są dane. Aby wybrać zestaw zachowanych ustawień skanowania, użyj opcji "Tryb skanowania" (patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" na stronie ). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania. Wprowadź informacje o miejscu docelowym. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane. Uwaga Jeśli w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlonej stronie kliknij opcję "DNS" lub "WINS", aby skonfigurować odpowiednie ustawienia. Aby można było korzystać z funkcji Skanowanie do FTP (hiperłącze), również należy kliknąć opcję "SMTP", a następnie, korzystając z opcji "Konfiguracja SMTP", wprowadzić ustawienia serwera SMTP (str.9). - -

14 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do komputera Miejsce docelowe dla funkcji Skanowanie do komputera jest zachowywane przez kreatora Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard podczas instalowania oprogramowania "Network Scanner Tool" na komputerze. Z tego względu zachowywanie miejsca docelowego dla funkcji Skanowanie do komputera na stronie sieci Web nie jest wymagane. (Oprogramowanie Network Scanner Tool znajduje się na dysku CD-ROM "Sharpdesk LT" dołączanym do modułu rozszerzenia sieciowego). Informacje o wymaganiach systemowych dotyczących funkcji Skanowanie do komputera, instalowaniu oprogramowania Network Scanner Tool i zachowywaniu miejsc docelowych można znaleźć w rozdziale "DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO" (str.5). Standardowo komputer jest zapisywany jako miejsce docelowe przy użyciu powyższej metody. Po wybraniu z ramki menu opcji "Miejsce docelowe", a następnie "Komputer PC", wyświetlana jest poniższa strona zachowywania informacji na potrzeby funkcji Skanowanie do komputera. Strona ta jest używana głównie przez administratora systemu w następujących okolicznościach: Jeśli w tej samej sieci zainstalowano kolejne urządzenie ze skanerem sieciowym, a Skanowanie do komputera ma się odbywać z dodanego urządzenia do miejsca docelowego ustawionego w poprzednim urządzeniu. Zapoznaj się z rozdziałem "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" (str.6) i wybierz informacje o miejscu docelowym Skanowanie do komputera, które chcesz przesłać do nowego komputera. Wprowadź wyświetlane informacje na tym samym ekranie ustawień na nowym komputerze (po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij"). Jeśli chcesz przesłać dodatkowe miejsca docelowe do nowego komputera, ponownie wykonaj te czynności dla każdego dodatkowego miejsca docelowego. Należy zwrócić uwagę, że jeśli między informacjami, które zostały właśnie zaprogramowane, a informacjami przechowywanymi na komputerze-hoscie istnieją rozbieżności, przesyłanie i odbiór mogą nie być możliwe. Uwaga Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Domyślny tryb skanowania (tryb skanowania, dla którego podczas zachowywania ustawień zaznaczono pole wyboru "Domyślny tryb skanowania") jest automatycznie używany jako tryb skanowania dla funkcji Skanowanie do komputera zachowanej przez program Network Scanner Tool. Aby użyć innego trybu skanowania, patrz: "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" (str.6). Jeśli w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlonej stronie kliknij opcję "DNS" lub "WINS", aby skonfigurować odpowiednie ustawienia. - -

15 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Zapisywanie grup na potrzeby funkcji Skanowanie do Jeśli używana jest funkcja Skanowanie do , skanowany obraz można wysyłać do wielu miejsc docelowych, wykonując jedną czynność. Uwaga W jednej grupie można zapisać maksymalnie 00 miejsc docelowych. W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe". Wprowadź informacje o miejscu docelowym. Aby uzyskać objaśnienia do każdej pozycji, kliknij opcję "Pomoc" w ramce menu. Kliknij opcję "Grupa". Uwaga Aby wybrać zestaw zachowanych ustawień skanowania, użyj opcji "Tryb skanowania" (patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" na stronie ). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane

16 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania Aby edytować lub usuwać zaprogramowane miejsca docelowe, w ramce menu na stronie WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe". W ramce menu na stronie WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe". Na liście miejsc docelowych kliknij pole wyboru miejsca docelowego, które chcesz edytować lub usunąć. Aby dokonać edycji wybranego miejsca docelowego, kliknij przycisk "Edytuj" (Edycja) pod listą miejsc docelowych. Pojawi się ekran programowania miejsca docelowego wybranego w punkcie. Edytuj informacje w taki sam sposób, jak wówczas, gdy były one zapisywane po raz pierwszy. Po zakończeniu kliknij przycisk "Prześlij" (Zapisz), aby zapisać dokonane zmiany. Aby usunąć wybrane miejsce docelowe, kliknij przycisk "Usuń" pod listą miejsc docelowych. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk "Tak", aby usunąć miejsce docelowe. Uwaga Jeśli w poniższych sytuacjach nastąpi próba usunięcia zaprogramowanego miejsca docelowego, wyświetlone zostanie ostrzeżenie i usunięcie nie będzie możliwe. Usuwane miejsce docelowe przypisano do przycisku [SCAN MENU]. jeśli dane miejsce docelowe wchodzi w skład grupy. Jeśli miejsce docelowe zostało przypisane do przycisku [SCAN MENU], należy najpierw usunąć przypisanie, a dopiero potem miejsce docelowe. Jeśli miejsce docelowe zostało włączone do grupy, najpierw należy usunąć miejsce docelowe z grupy, a następnie usunąć miejsce docelowe

17 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE PRZYPISYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH DO PRZYCISKÓW MENU SKANOWANIA W URZĄDZENIU Zachowane miejsca docelowe (str. - 5) można przypisywać do sześciu przycisków menu skanowania w urządzeniu. Dzięki temu można wysyłać skanowane obrazy do przypisanych miejsc docelowych za pomocą określonych przycisków menu. W ramce menu strony sieci Web kliknij opcję "Skanowanie sieciowe". Wybierz miejsca docelowe, które mają zostać przypisane do poszczególnych przycisków menu skanowania. Kliknij ikonę "Button Manager". 5 Kliknij przycisk "Prześlij". Zaznacz pola wyboru przycisków menu skanowania, do których mają zostać przypisane miejsca docelowe, a następnie kliknij przycisk "Edytuj" pod listą przycisków. Informacje o miejscu docelowym zostaną przypisane do przycisków menu skanowania. Edytowanie i usuwanie przypisania przycisku [SCAN MENU] Aby zmienić miejsce docelowe przypisane do przycisku [SCAN MENU], wykonaj powyższą procedurę. Aby usunąć przypisanie przycisku [SCAN MENU], kliknij przycisk "Usuń" w kroku

18 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ("Hasła") Aby chronić ustawienia i informacje zapisane na stronie WWW, można użyć haseł. Należy zwrócić uwagę, że nie jest konieczne ustanawianie haseł. Funkcji skanera sieciowego można używać także bez haseł. Istnieje możliwość ustawienia hasła zarówno dla administratora, jak i dla użytkowników. Jeśli dostęp do strony sieci Web jest uzyskiwany przy użyciu hasła użytkownika, ustawienia "Konfiguracja urządzenia" i "Konfiguracja sieci" są niedostępne do konfigurowania. W ramce menu kliknij opcję "Hasła". Zaznacz pole wyboru " Włącz ochronę hasłem tej witryny WWW". 5 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij". Wprowadzone hasło zostanie zapisane. Po ustawieniu hasła wyłącz i włącz urządzenie. Po ustawieniu hasła, przy próbie otwarcia strony WWW z chronionymi ustawieniami pojawi się monit o podanie hasła. Jeśli otwierasz stronę jako użytkownik, w polu "Nazwa użytkownika" wprowadź nazwę "user", a jeśli jako administrator, wprowadź nazwę "admin". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania haseł, zobacz "Pomoc". Wprowadź bieżące hasło w polu "Hasło administratora". Podczas tworzenia hasła po raz pierwszy, w polu "Hasło administratora" należy wprowadzić hasło "Sharp". Ostrzeżenie Należy pamiętać, że litera "S" musi być wielka, a litery "harp" małe (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter). Wprowadź hasła w polach "Hasło użytkownika" i "Hasło administratora". Każde hasło może składać się maksymalnie z 7 znaków i/lub cyfr (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter). Hasło wprowadzone w polu "Nowe hasło" musi być takie samo, jak hasło w polu "Potwierdź hasło"

19 Rozdział KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO Niniejsza sekcja zawiera objaśnienia dotyczące procedury skanowania przy użyciu urządzenia po skonfigurowaniu ustawień skanera sieciowego na stronie sieci Web. Informacje o nazwach i funkcjach części urządzenia i panelu obsługi używanych do skanowania sieciowego można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia. PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO Naciśnij przycisk [SCAN]. Naciśnij przycisk [SCAN MENU]. Zaświecenie się wskaźnika SCAN oznacza, że urządzenie zostało wprowadzone w tryb skanowania. Naciśnięcie przycisku [SCAN] powoduje zmianę portu interfejsu. Podczas korzystania z funkcji skanera sieciowego urządzenia należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat "U_", wskazujący wybór portu USB.0. Umieść oryginał na tacy podajnika dokumentów lub na szybie oryginału. Informacje o podawaniu oryginałów można znaleźć w części "ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO" (str.0). Skanowanie zostanie rozpoczęte. Podczas skanowania wskaźnik SCAN miga. Podczas gdy wskaźnik miga, nie można naciskać przycisków [SCAN MENU] w celu rozpoczęcia skanowania. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer naciśniętego przycisku [SCAN MENU]. Uwaga Aby można było korzystać z przycisku [SCAN MENU], najpierw na stronie sieci Web należy do niego przypisać metodę skanowania (miejsce docelowe i ustawienia skanowania) (str.7). Aby anulować zadanie skanowania po naciśnięciu przycisku [SCAN], naciśnij przycisk [KASUJ] ( ) lub przycisk [KASUJ WSZYSTKO] ( ) urządzenia. Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Skanowanie do należy zapoznać się z informacjami w części "WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO " i upewnić się, że plik obrazu nie jest zbyt duży. W opcjach "Maksymalna pojemność załącznika " można ustawić limit dla wielkości plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do (strona 8) na stronie sieci Web. EDYTOWANIE USTAWIEŃ DLA PRZYCISKU [SCAN MENU] Aby zmienić miejsce docelowe przypisane do przycisku [SCAN MENU], patrz: "Edytowanie i usuwanie przypisania przycisku [SCAN MENU]". Aby dokonać edycji miejsca docelowego przypisanego do przycisku [SCAN MENU], patrz: "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania". Ustawień skanowania zachowanych w trybie skanowania nie można edytować, jeśli ten tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego. Można zachować ustawienia w nowym trybie skanowania (zgodnie z objaśnieniami w części "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA"), a następnie dokonać edycji ustawień miejsca docelowego lub można anulować wybór trybu skanowania dla danego miejsca docelowego, a następnie dokonać edycji ustawień trybu skanowania

20 KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO W przypadku korzystania z szyby oryginału dokument powinien zostać umieszczony stroną do skanowania skierowaną w dół, wyśrodkowany pionowo, z górną krawędzią wyrównaną do lewej krawędzi szyby. W przypadku korzystania z podajnika SPF/RSPF oryginał powinien zostać umieszczony stroną do skanowania skierowaną w górę, na środku tacy podajnika dokumentów, z górną krawędzią wyrównaną do prawej krawędzi podajnika. Szyba oryginału SPF/RSPF Wynik skanowania Długie oryginały poziome o rozmiarze A i B można umieszczać tylko w sposób pokazany poniżej. Z tego względu zeskanowany obraz zostanie podczas przeglądania na ekranie komputera obrócony o 90. Szyba oryginału SPF/RSPF Wynik skanowania Jeśli oryginał jest skanowany przy użyciu szyby oryginału, obszar skanowania jest określany przez ustawienie "Rozmiar skanowania" trybu skanowania zachowanego w informacjach o miejscu docelowym. Jeśli orientacja oryginału jest niezgodna z ustawieniem wielkości skanu, nie zostanie zeskanowany cały oryginał. W poniższych przykładach przedstawiono sposób, w jaki wielkość skanu wpływa na obraz przy skanowaniu oryginału o rozmiarze A z użyciem szyby oryginału. Szyba oryginału Rozmiar skanowania = A Wynik skanowania Rozmiar skanowania = AR Aby zmienić ustawienie "Rozmiar skanowania", patrz: "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA" (str.)

21 Rozdział ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jeśli pojawi się problem lub pytanie, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP należy spróbować znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź, korzystając z poniższych informacji. W niniejszej części omówiono problemy związane z przesyłaniem obrazów. Informacje o problemach związanych ze skanowaniem obrazów można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia. Problem Skanowany obraz został obcięty. Nie można otworzyć otrzymanego pliku obrazu. Gdy ten sam plik jest używany w dwóch kolejnych transmisjach przy Skanowanie do FTP, plik nie jest wysyłany. Odbiorca nie otrzymuje wysyłanych danych. Odbiorca nie otrzymuje danych wysłanych pocztą elektroniczną (Skanowanie do ). Przesyłanie danych trwa zbyt długo. - - Przyczyna i rozwiązanie Wybrane ustawienie "Rozmiar skanowania" jest mniejsze od rzeczywistej wielkości oryginału. Dla opcji "Rozmiar skanowania" ustaw rzeczywisty rozmiar oryginału (str.) i upewnij się, że oryginał został umieszczony z zachowaniem poprawnej orientacji (str.0). Jeśli celowo wybrano mniejsze ustawienie rozmiaru od rzeczywistego rozmiaru oryginału, podczas umieszczania oryginału należy zwrócić uwagę na część oryginału, która ma być skanowana. Jeśli na przykład rozmiar oryginału to A i wybrane zostało ustawienie rozmiaru B5, oryginał należy umieścić w taki sposób, aby część przeznaczona do skanowania znajdowała się w obszarze B5 z lewej strony, na środkowej części szyby. Przeglądarka plików graficznych odbiorcy nie obsługuje formatu otrzymanego pliku. Podczas wysyłania danych obrazu wybierz inny typ pliku (TIFF / PDF / JPEG) i/lub inny format kompresji (Brak, MH (G), MMR (G)). Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie u odbiorcy programu Sharpdesk LT lub przeglądarki obsługującej powyższe kombinacje formatów plików oraz stopni kompresji. Pierwszy plik może nadal pozostawać w pamięci podręcznej klienta serwera plików. Wyłącz opcję korzystania z pamięci podręcznej w oprogramowaniu klienckim. W informacjach o zachowanym miejscu docelowym wystąpił błąd lub wybrano nieprawidłowe miejsce docelowe. Sprawdź, czy zachowano prawidłowe informacje o miejscu docelowym. Jeśli informacje są błędne, popraw je (str.6). Upewnij się, że do przycisku [SCAN MENU] przypisano właściwe miejsce docelowe (str.7). * W przypadku problemów z przesyłaniem obrazów za pośrednictwem poczty elektronicznej, do administratora wysłana może zostać wiadomość o niedostarczeniu poczty. Informacja ta może być pomocna podczas poszukiwania przyczyny problemu. Sprawdź, czy na stronie sieci Web ustawiono limit wielkości dla plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do (ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń"). Limit może wynosić od MB do 0 MB. Wielkość ustawianego limitu należy skonsultować z administratorem strony sieci Web (str.8). Ilość danych, jaką można wysłać podczas jednej transmisji , jest czasami ograniczona przez administratora serwera poczty. Jeśli ilość wysyłanych danych zawiera się w limicie, o którym mowa powyżej, ale przekracza limit ustawiony przez administratora serwera poczty, dane nie będą dostarczane do adresata. Zmniejsz ilość danych wysyłanych w ramach transmisji (zmniejsz liczbę skanowanych stron) (informacje na temat limitu ilości danych dla jednej transmisji można uzyskać u administratora serwera poczty). Duża ilość danych powoduje utworzenie dużych plików, co z kolei wydłuża czas transmisji danych.

22 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ostrzeżenie Podczas wybierania ustawień skanowania należy zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby upewnić się, że tworzony plik obrazu spełnia wymagania dotyczące przesyłania pod względem jakości obrazu i wielkości pliku. Ustawienia skanowania konfiguruje się na stronie sieci Web. Tryb pełnokolorowy Wybierz tryb kolorów odpowiedni dla przeznaczenia skanowanego dokumentu, aby wielkość pliku nie była większa niż jest to konieczne. Skanowanie dokumentu w trybie kolorów ustawionym na skalę szarości lub czarno-biały powoduje, że plik jest mniejszy niż przy skanowaniu w kolorze. Rozdzielczość W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów "Gradacja mono " i rozdzielczości 00 dpi lub 00 dpi. Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału. KOMUNIKATY Jeśli na wyświetlaczu miga komunikat "CE", naciśnij przycisk [START]. Wyświetlony zostanie kod błędu. Rozwiąż problem, korzystając z poniższych objaśnień. Kod błędu Rozwiązanie Strona CE-00 CE-0 CE-0 CE-0 CE-0 CE-05 CE-09 CE-0 CE- Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby się upewnić, że problem nie dotyczy sieci ani serwera. Jeśli po wyłączeniu i włączeniu zasilania problem występuje nadal, wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Odmowa dostępu do serwera. Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe. Procedurę konfigurowania serwera SMTP omówiono w części "USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS", a procedurę edytowania informacji o miejscu docelowym na potrzeby funkcji Skanowanie do FTP - w części "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania". Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ serwer był zajęty lub ruch w sieci był zbyt duży. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Odmowa dostępu do serwera. Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe. Procedurę konfigurowania serwera SMTP omówiono w części "USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS", a procedurę edytowania informacji o miejscu docelowym na potrzeby funkcji Skanowanie do FTP - w części "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania". Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ katalog docelowego serwera FTP był nieprawidłowy. Sprawdź, czy na stronie WWW zostały skonfigurowane prawidłowe informacje dotyczące serwera FTP Wielkość pliku zeskanowanego obrazu przekracza limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna pojemność załącznika " na stronie sieci Web. Zmniejsz liczbę stron oryginału skanowanego do pliku lub zmień limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna pojemność załącznika ". Nie można użyć metody przesyłania przypisanej do przycisku [SCAN MENU]. Sprawdź, czy można używać tej metody przesyłania, przeglądając metody przypisane do przycisków [SCAN MENU] przy użyciu opcji "Włącz wysyłanie ze skanera do:" na stronie sieci Web. Podczas skanowania zabrakło pamięci. Zmniejsz liczbę stron, obniż rozdzielczość lub zmień tryb kolorów w celu zmniejszenia wielkości pliku i spróbuj ponownie. Informacje na temat ustawień trybu skanowania można znaleźć w części "ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA". (Objaśnienia dotyczące poszczególnych ustawień można znaleźć w systemie pomocy na stronie sieci Web). 9, 6 9, JEŚLI POCZTA JEST ZWRACANA DO NADAWCY Jeśli podczas korzystania z funkcji Skanowanie do przesyłanie nie powiodło się, na adres zwrotny skonfigurowany na serwerze SMTP wysyłana jest wiadomość z odpowiednią informacją. W takim przypadku odczytaj wiadomość w celu określenia przyczyny błędu, a następnie powtórz przesyłanie. - -

23 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO Nie należy wysyłać zbyt dużych plików obrazów. Administrator serwera pocztowego mógł nałożyć ograniczenia w zakresie ilości danych, które mogą być wysłane w jednej wiadomości. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w przypadku braku limitów i pomyślnego dostarczenia wiadomości duże pliki danych mogą powodować wydłużenie czasu odbierania wiadomości oraz przeciążenie sieci odbiorcy (lub połączenia z Internetem), zależnie od jej wydajności. W przypadku częstego wysyłania dużych plików danych przeciążenie sieci może spowodować spowolnienie innych transmisji, a w niektórych przypadkach awarię sieci lub serwera pocztowego. Obrazom opisanym na następnej stronie odpowiadają następujące rozmiary plików (skanowanie oryginałów w formacie A): Wielkość pliku oryginału tekstowego A po zeskanowaniu Wielkość pliku oryginału fotograficznego B po zeskanowaniu Rozdzielczość Gradacja mono Skala szarości Wszystkie kolory 75 dpi Około 0 kb Około 5 kb Około 0 kb 00 dpi Około kb Około 0 kb (Około, MB) Około 0 kb (Około, MB) * Wszystkie podane wielkości dotyczą plików obrazów utworzonych w formacie TIFF MMR (G). W przypadku skanowania wielu obrazów wielkość pliku będzie w przybliżeniu wynosiła: (wielkość każdego obrazu według powyższej tabeli) x (liczba skanowanych obrazów). Ostrzeżenie Rozdzielczość skanowania różni się w zależności od obszaru skanowania i ilości wolnej pamięci urządzenia. Jeśli na przykład oryginał o formacie A jest skanowany w trybie wszystkich kolorów z rozdzielczością 00 dpi przy zainstalowanej standardowej ilości pamięci, oryginał zostanie zeskanowany w trybie wszystkich kolorów z rozdzielczością 50 dpi, a następnie rozdzielczość zostanie powiększona do 00 dpi. Aby można było skanować oryginały formatu A w trybie wszystkich kolorów z rozdzielczością 600 dpi bez powiększania, wymagane jest 56 MB pamięci. Rzeczywiste ograniczenie wielkości zależy od środowiska sieciowego, ale ogólne zalecenie dotyczące maksymalnej wielkości pliku dla funkcji Skanowanie do to 000 KB ( MB). W przypadku konieczności wysłania wielu dokumentów, można spróbować obniżyć rozdzielczość. Przykłady oryginalnych obrazów Poniżej przedstawiono oryginalne przykładowe obrazy, dzięki którym można łatwiej zrozumieć powyższe objaśnienia. Należy zwrócić uwagę, że te obrazy są mniejsze niż rzeczywiste oryginały (oryginały mają w rzeczywistości format A). Oryginał tekstowy A Oryginał tekstowy B - -

24 SPRAWDZANIE ADRESU IP Aby sprawdzić adres IP urządzenia, przytrzymaj naciśnięty przycisk stanu modułu rozszerzenia sieciowego przez co najmniej sekundy w celu wydrukowania listy ustawień drukarki. Przycisk stanu - -

25 Rozdział DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO OPROGRAMOWANIE Dysk CD-ROM "Sharpdesk LT" dołączany do modułu rozszerzenia sieciowego zawiera następujące oprogramowanie: Informacje na temat poszczególnych programów znajdują się w podręcznikach użytkownika na dysku CD-ROM. Sharpdesk LT (program zarządzający dokumentami) Program Sharpdesk LT służy do zarządzania zeskanowanymi obrazami i plikami utworzonymi przy użyciu różnych programów. * Oprogramowanie Sharpdesk LT można instalować i używać na komputerach. Jeśli wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Sharpdesk LT na większej liczbie komputerów, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Sharp. Ostrzeżenie Program Sharpdesk, znajdujący się na dysku CD-ROM "AR-M60/M05/50 Series Software" dołączonym do urządzenia, nie może być używany do obsługi funkcji skanera sieciowego (Skanowanie do komputera). Aby można było korzystać z funkcji Skanowanie do komputera, należy zainstalować oprogramowanie Sharpdesk LT (Network Scanner Tool) z dysku CD-ROM "Sharpdesk LT", dołączonego do modułu rozszerzenia sieciowego. Jeśli oprogramowanie Sharpdesk LT zostało już zainstalowane, nowa instalacja zastąpi starą instalację. Network Scanner Tool To narzędzie ułatwia korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera (str.). To narzędzie należy zainstalować, aby możliwe było korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera. (str.7) SHARP TWAIN AR/DM Za pomocą tego narzędzia można pobierać obrazy czarno-białe z interfejsu TWAIN do aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN. TypeReader Professional 5.0 trial (ExperVision, inc.) To narzędzie służy do skanowania tekstu drukowanego na papierze i konwertowania danych obrazu na dane tekstowe przy użyciu funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition). WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE Aby zainstalować powyższe programy, komputer musi spełniać wymagania systemowe opisane w tym rozdziale. Typ komputera System operacyjny Monitor Wolne miejsce na dysku twardym Inne wymagania sprzętowe Komputer zgodny ze standardem IBM PC/AT, wyposażony w kartę sieci LAN 0Base-T/00Base-TX Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation.0 (z dodatkiem Service Pack lub nowszym)*, Windows 000 Professional*, Windows XP Professional*, Windows XP Home Edition* Rozdzielczość 800 x 600 (SVGA), 56 kolorów (lub lepsza) Co najmniej 0 MB Środowisko, w którym może prawidłowo działać dowolny z systemów operacyjnych wymienionych powyżej * Aby zainstalować oprogramowanie, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora

26 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Folder Manual na dysku CD-ROM "Sharpdesk LT" zawiera podręczniki użytkownika (w formacie PDF) do oprogramowania. Sharpdesk User's Guide Network Scanner Tool User's Guide SHARP TWAIN AR/DM User's Guide W podręcznikach użytkownika znajdują się szczegółowe objaśnienia dotyczące instalowania, konfigurowania i użytkowania wszystkich programów. Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania należy zapoznać się z odpowiednimi podręcznikami użytkownika

27 INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA Podczas instalowania oprogramowania z dysku CD-ROM "Sharpdesk LT" należy wziąć pod uwagę następujące informacje: Programy są dostępne w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i szwedzkiej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji programu. W podręcznikach użytkownika zawartych na dysku CD oraz na ekranach informacyjnych wyświetlonych podczas instalacji należy sprawdzić wymagania systemowe poszczególnych programów. Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji programów. Przed instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika. W szczególności należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania sieci oraz procedur konfiguracji przed instalacją Network Scanner Tool. Administrator sieci powinien sprawdzić, czy sieć została prawidłowo przygotowana. Jeśli oryginał zeskanowany na urządzeniu ma zostać wysłany do komputera (Skanowanie do komputera), konieczne jest zainstalowanie programu Network Scanner Tool. W przypadku instalacji standardowej oprogramowania Sharpdesk LT (wybrania opcji "Typical" na ekranie typu instalacji) zainstalowany zostanie również program Network Scanner Tool. Można także wybrać opcję "Custom" i zainstalować tylko program Network Scanner Tool. Jeśli na komputerze nie zainstalowano wcześniej przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej, instalator oprogramowania Sharpdesk LT zainstaluje minimalną wersję przeglądarki Internet Explorer 5.0. Przed instalacją Network Scanner Tool należy zainstalować program SHARP TWAIN AR/DM. Program SHARP TWAIN AR/DM nie może być zainstalowany samodzielnie. Zawartość okien informacyjnych pojawiających się podczas instalacji można znaleźć również w plikach ReadMe znajdujących się na tym samym dysku CD. Plik ReadMe programu Sharpdesk LT został umieszczony w głównym katalogu dysku CD, natomiast w przypadku programu SHARP TWAIN AR/DM plik ten został zainstalowany w folderze Twain. INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA SHARPDESK LT I NETWORK SCANNER TOOL 5 6 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne. Włóż dysk CD-ROM "Sharpdesk LT" do napędu CD-ROM. Pojawia się ekran instalacji programu Sharpdesk LT. Przejdź do kroku 6. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku. Kliknij przycisk "Start", a następnie "Mój komputer" ( ). W systemie Windows 95/98/Me/NT.0/000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer". Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM ( ). Kliknij dwukrotnie folder "Sharpdesk", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "SETUP" ( ). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Gdy zostanie wyświetlone okno "User Information", wprowadź numer seryjny, znajdujący się na okładce broszury "Important Information" dołączonej do modułu rozszerzenia sieciowego, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli na ekranie typu instalacji wybrana zostanie opcja "Typical", program Network Scanner Tool również zostanie zainstalowany. Jeśli zainstalowany ma zostać wyłącznie program Network Scanner Tool, na ekranie typu instalacji wybierz opcję "Custom" i zaznacz tylko opcję Network Scanner Tool. Wraz z programem Sharpdesk LT jest instalowany także program Sharpdesk Imaging*. Jeśli wcześniej został zainstalowany program Imaging for Windows, program Sharpdesk Imaging zastąpi program Imaging for Windows. Jeśli na komputerze został wcześniej zainstalowany program "Imaging for Windows Professional Edition" firmy Eastman Software, program Sharpdesk Imaging nie zostanie zainstalowany. Programy "Imaging for Windows Professional Edition" i Sharpdesk Imaging korzystają ze wspólnych wpisów rejestru i instalowanie programu "Imaging for Windows Professional Edition" po zainstalowaniu programu Sharpdesk lmaging może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji. W takim przypadku należy odinstalować programy Sharpdesk LT i Sharpdesk Imaging, a następnie zainstalować program "Imaging for Windows Professional Edition". Następnie należy ponownie zainstalować program Sharpdesk LT. * Program Sharpdesk Imaging jest wersją programu Imaging for Windows Professional Edition firmy Eastman Software, która została dostosowana przez firmę Sharp Corporation.

28 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO KONFIGUROWANIE PROGRAMU NETWORK SCANNER TOOL Po ponownym uruchomieniu komputera (lub wybraniu opcji uruchomienia programu Network Scanner Tool) zgodnie z ostatnim zaleceniem procedury instalacyjnej programu Network Scanner Tool (Sharpdesk LT) uruchamiany jest kreator "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard". Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować program Network Scanner Tool. Spowoduje to zapisanie komputera w urządzeniu jako miejsca docelowego Skanowanie do komputera. Po uruchomieniu kreatora "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard" sprawdź, czy urządzenie zostało podłączone do sieci i czy włączone zostało zasilanie, a następnie kliknij przycisk "OK". Zaznacz pola wyboru definicji procesów, które będą używane, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Wprowadź prefiks i inicjał w polach "Prefix" i "Initial", a następnie kliknij przycisk "Dalej". "Prefix" będzie stanowić część nazwy ustawienia, wyświetlanej na stronie sieci Web (str.7). Prefiks może zawierać maksymalnie 6 znaków. Prefiks musi różnić się od innych nazw użytkowników i komputerów. W zależności od tego, czy zainstalowany został program Sharpdesk LT w programie Network Scanner Tool dostępne są odpowiednie definicje procesów. Jeśli na przykład jako "Prefix" wprowadzono tekst "Sharp" i wybrano dostępne definicje, na stronie sieci Web wyświetlane będą poniższe nazwy ustawień. (str.7) Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Sharpdesk LT: - Convert By OCR (nazwa ustawienia: Sharp-OCR) Skanowany dokument zostanie przekonwertowany na dokument, który można edytować. - Send (nazwa ustawienia: Sharp- ) Na komputerze uruchamiany będzie program zgodny ze standardem MAPI i obraz będzie wstawiany jako załącznik. - Sharpdesk Desktop (nazwa ustawienia: Sharp-Desk) Obraz zostanie zapisany na pulpicie programu Sharpdesk i zostanie uruchomiony program Sharpdesk LT. Jeśli program Sharpdesk LT nie jest zainstalowany na komputerze: - Send (nazwa ustawienia: Sharp- ) - My Documents (nazwa ustawienia: Sharp-MyDocs) Obraz zostanie zapisany na komputerze w folderze Moje dokumenty Uwaga W definicji procesu znajdują się instrukcje dotyczące sposobu przetwarzania obrazu po przesłaniu go do komputera.

29 DYSK CD-ROM MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO Upewnij się, że nazwa urządzenia jest wyświetlana, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk "Dalej". 5 Gdy wyświetlony zostanie ekran zakończenia, kliknij przycisk "Zakończ". Jeśli korzystasz z systemu Windows 98/Me/NT.0 (z dodatkiem Service Pack lub nowszym) /000/XP, urządzenie podłączone do sieci jest wykrywane automatycznie. W przypadku systemu Windows 95 wykrywanie automatyczne jest niedostępne. (Przycisk "Auto Detect" jest wycieniony). Kliknij przycisk "New" i wprowadź adres IP urządzenia. Aby sprawdzić adres IP urządzenia, patrz: "SPRAWDZANIE ADRESU IP" (str.). Uwaga Ustawienia skonfigurowane w krokach i mogą później zostać zmienione w razie potrzeby. Aby zmienić ustawienia, z menu Start systemu Windows wybierz opcję "Network Scanner Tool Configuration". Informacje na temat ustawień można uzyskać, klikając przycisk "Pomoc" lub przeglądając podręcznik użytkownika narzędzia Network Scanner Tool na dysku CD-ROM "Sharpdesk LT"

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości.

POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości. Noti cation ofo New and Enhanced Functions Powiadomienie nowych i rozbudowanych funkcjach urządzenia Przed przystąpieniem do obsługi urz ądzenia proszę prosz ę uważnie uważnie przeczytać przeczyta ć niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo