OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013""

Transkrypt

1 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna Rygiel-Hałucha mgr Marzena Pelczar Krosno, listopad 2013r. 1

2 1) Szkoła promuje wartość edukacji globalnej, prezentuje i upowszechnia informacje o działaniach i osiągnięciach w zakresie edukacji globalnej; aktywizuje środowisko lokalne w podejmowaniu, realizowaniu działań, projektów z zakresu edukacji globalnej. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im Polskich Olimpijczyków w Krośnie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko- Planeta pod hasłem: Woda źródłem i kolebką życia. Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie naszego kraju i problematyki ochrony środowiska, a także propagowanie osiągnięć związanych z ekologią. Konkurs przebiegał w formie testu konkursowego oraz prac indywidualnych w postaci albumu na temat: Środowisko wodne w Polsce - uroki i zagrożenia. Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne albumy promując postawy ekologiczne i w konkursie uzyskali wysokie lokaty. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim Programie Edukacyjnym: "Moje miasto bez elektrośmieci", "Źródła pozytywnej energii wokół nas" a także ogólnopolskiej olimpiadzie umiejętności "Tropiciele przyrody". Zorganizowaliśmy też zbiórkę aluminiowych puszek. Zebraliśmy ich ok. 8 kg, przyczyniając się do oczyszczania środowiska naturalnego. Zebrane puszki oddaliśmy do punktu skupu złomu a uzyskane środki wykorzystaliśmy na przeprowadzenie różnorodnych akcji o tematyce ekologicznej. Od kilku lat w naszym społeczeństwie zadomowiło się hasło Sprzątanie świata, więc co roku nasza szkoła uczestniczy w tej ogólnopolskiej akcji. Poza bezpośrednią poprawą stanu środowiska naturalnego akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, a zwłaszcza na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania. Ta akcja dla nas jest właściwą lekcją globalnej ekologii. Uczestniczyliśmy też w wielu spotkaniach z podróżnikami, które mają na celu zapoznanie się z pięknem naszej ojczystej przyrody a także poznaniem geografii i przyrody innych krajów na świecie. 2

3 Organizowaliśmy też wycieczki do parków narodowych np. Bieszczadzkiego i Magurskiego. Celem w/w wycieczek było poznanie piękna ojczystej przyrody oraz zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o nasze środowisko. Braliśmy też udział w licznych konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej, obywatelskiej, świadomej konsumpcji, zdrowego odżywiania się np: "Skąd się bierze woda? Woda jako źródło życia", "Jedzmy zdrowo i kolorowo", "Warzywa i owoce", "Szkolna zdrowa książka kucharska", "Jestem obywatelem Europy". W związku z przynależnością szkoły do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO podejmowanych i realizowanych jest szereg zadań: Uczestniczyliśmy w zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu UNESCO. Podczas zajęć omawialiśmy z uczniami tematy związane z działalnością organizacji UNESCO: prawa człowieka, prawa dziecka, edukacja, sytuacja społeczna i edukacyjna dzieci na całym świecie, niepełnosprawność, ekologia, kultury polska i tożsamość narodowa, tolerancja i różnorodność międzykulturowa. Corocznie opracowywaliśmy scenariusze audycji radiowych poświęconych dniom honorowanym UNESCO, m.in. Światowy Dzień Pokoju, Powszechny Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zbliżenia Kultur UNESCO zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne poświęcone kulturze polskiej: geografia, polityka, sławne miejsca, sławni pisarze, malarze, poeci, politycy, zabytki miast, kuchnia polska, obyczaje, tradycje, święta. W oparciu o zdobytą wiedzę uczniowie przygotowali projekty poświęcone kulturze polskiej w wersji w języku polskim i języku angielskim. Prace zostały przedstawione na gazetce szkolnej UNESCO, dzięki czemu pozostali uczniowie szkoły mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu kultury polskiej. Również uczniowie opracowali tematykę kultury polskiej redagując gazetkę UNESCO pt. Międzynarodowy Rok Zbliżenia Kultur. Wydanie gazetki zostało sprzedane wśród uczniów szkoły, a zdobyte w ten sposób fundusze zostały przekazane na wspomożenie akcji humanitarnej dla dzieci z Haiti. Opiekunowie Szkolnego Klubu UNESCO uczestniczyli w konferencji nauczycieli Szkół UNESCO W kręgu kultury islamu, zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO i Stowarzyszenie ARABIA. Tematyka konferencji ściśle poświęcona była zagadnieniu islamu 3

4 i kultury muzułmańskiej. Zdobyte na konferencji wiadomości pozwoliły opiekunom na wdrożenie wśród uczniów podstawowych założeń programu UNESCO W kręgu kultury islamu. Zostały przygotowane i przeprowadzone w klasach V-VI zajęcia warsztatowe poświęcone religii i kulturze krajów muzułmańskich. Uczniowie oprócz wysłuchania wykładów popartych licznymi folderami i broszurami przedstawiającymi kulturę krajów muzułmańskich, wzięli chętnie udział w dyskusjach poświęconych omawianemu tematowi. Zorganizowane zostały też dla nich ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczniowie mieli możliwość poznania alfabetu arabskiego, odczytywania prostych słów, jak też wykonywania prostych zadań matematycznych na cyfrach arabskich. Opiekunowie Szkolnego Klubu UNESCO wzięli również udział w Konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Ministerstwem Środowiska z okazji 60-tej rocznicy ustanowienia Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO ASPnet. Konferencja pod tytułem Wychowywać w dialogu ze środowiskiem, obok prezentacji genezy i poszczególnych etapów rozwoju Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO na przestrzeni dziesięcioleci, składała się z serii wykładów i prelekcji poświęconych zagadnieniom ekologii, ochrony dóbr naturalnych oraz ingerencji człowieka w środowisko naturalne i związanych z tym konsekwencjami. Również tematyka spotkań nawiązywała ściśle do idei i wytycznych edukacji globalnej. Uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat globalizacji i zrównoważonego rozwoju, ale również wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie działań edukacyjnych, które dotychczas zrealizowali lub zamierzają w przyszłości podjąć. Uczestniczyliśmy też w konkursach proponowanych przez Polski Komitet ds. UNESCO, m.in. Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunku i Malarstwa Joy of Europe Radość Europy, wspólne dokonaliśmy wyboru 12 prac uczniów przesłanych do organizatorów konkursu w Belgradzie. Aktualizowaliśmy ścienną gazetkę UNESCO, przygotowywaliśmy informacje na temat bieżących działań UNESCO, niejednokrotnie w oparciu o materiały edukacyjne otrzymane od Polskiego Komitetu ds. UNESCO, foldery i 4

5 plakaty promujące podejmowane projekty i akcje. Do najważniejszych tematów ściennej gazetki UNESCO, obok bieżących informacji, należały: gazetki poświęcone dniom honorowanym UNESCO, wystawa projektów uczniów w języku polskim i angielskim pt. Efektywne sposoby uczenia się, Afryka życie i kultura Afryki, wystawa prac konkursu Joy of Europe, wystawa projektów Prawa Dziecka, wystawa prac UNICEF Dzieciom, wystawa projektów w języku polskim i angielskim Rok 2010 Międzynarodowy Rok Zbliżenia Kultur. W myśl propagowania idei przyświecających organizacji UNESCO zrealizowane zostały następujące projekty proponowane przez Polski Komitet ds. UNESCO. Były to: projekt 60- lecie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i projekt Efektywne sposoby uczenia się. Realizując założenia obydwu projektów przygotowane zostały materiały dydaktyczne, które następnie posłużyły do wprowadzenia uczniów w tematykę projektów, przeprowadzenia z nimi zajęć i pogadanek poświęconych tematom wdrażanych projektów. W oparciu o zdobytą wiedzę i samodzielne zgłębianie omówionych tematów uczniowie wykonali prace, niejednokrotnie w wersji dwujęzycznej (w języku polskim i języku angielskim). Wykonane przez uczniów prace w postaci projektów planszowych i prezentacji multimedialnych zostały później zaprezentowane pozostałym uczniom szkoły. Braliśmy udział w międzynarodowej akcji Big Read Wielkie Czytanie, organizowanej w ramach Światowego Tygodnia Edukacji dla Wszystkich. Były to spotkania dla uczniów klas V i VI. Razem w spotkaniach wzięło udział 170 uczniów. Uczniowie, czytając Opowieści o potędze edukacji opowiadania w języku angielskim, wybrane i dostosowane do ich poziomu językowego i biorąc udział w dyskusji, mieli szansę przekonania się o roli edukacji w życiu człowieka, docenienia wolności i prawa do edukacji, a także docenienia możliwości na zdobywanie wiedzy, jakie stwarza im szkoła. Zorganizowaliśmy konkursy o tematyce globalnej dla uczniów klas IV-VI. Konkurs plastyczny Uczeń kupuje rozsądnie cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Celem konkursu była promocja świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji oraz zapoznanie uczniów z zasadą sprawiedliwego handlu. Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne plakaty, z których powstała wystawa pod hasłem Uczeń kupuje rozsądnie- odpowiedzialna i świadoma konsumpcja. Wyniki konkursu oraz prace konkursowe zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym blogu. 5

6 Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w szkolnym Konkursie Wiedzy o Prawach Człowieka. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka. Uczniowie biorący udział w konkursie odpowiadali na pytania konkursowe wybrane w drodze losowania. Konkurs odbył się w szkolnej sali konferencyjnej, jako widownia uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI. Zdjęcia laureatów oraz krótki reportaż z konkursu został zamieszczony na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym blogu. W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Globalizacja a edukacja globalna. Organizatorem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. W szkole odbyły się zajęcia o tematyce globalnej. Celem przeprowadzonych zajęć i spotkań z uczniami było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólny świat, rozumienie pojęcia świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji i bycia świadomym konsumentem oraz uwrażliwienie na problemy ubóstwa i nadmiernej konsumpcji. Opracowaliśmy także projekt edukacyjny o tematyce globalnej Czy nie przesadzamy z ilością potrzebnych nam ubrań - świadoma konsumpcja. Celem projektu było uświadomienie istnienia zależności między swoją postawą konsumencką a stanem środowiska naturalnego, zapoznanie uczniów z zasadą sprawiedliwego handlu oraz rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności krytycznego myślenia. Artykuły opisujące udział szkoły w projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym blogu. Zorganizowaliśmy także Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole. W czasie tygodnia edukacji globalnej prezentowane były rezultaty oraz produkty projektu edukacyjnego Czy nie przesadzamy z ilością potrzebnych nam ubrań -świadoma konsumpcja. Odbywały 6

7 się także konkursy o tematyce globalnej Uczeń kupuje rozsądnie oraz Konkurs wiedzy o prawach człowieka. Uczniowie uczestniczyli też w festiwalach filmowych o tematyce globalnej. 2) Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat, stwarza okazję do kształtowania empatii wobec innych. Szkoła czynnie współpracuje z różnymi organizacjami charytatywnymi, pozyskując i przekazując na ich rzecz zgromadzone fundusze. Wdrażanie uczniów do okazywania pomocy innym jest istotnych elementem procesu wychowawczego, dlatego też aktywnie uczestniczymy i popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży ogólnopolskie akcje charytatywne: - Góra grosza organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było zebranie funduszy na tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka, pomoc dla już istniejących, stwarzanie warunków sprzyjających właściwemu rozwojowi. - Wyprawka dla Żaka organizowaną przez PCK. Celem akcji było zebranie środków papierniczych dla najuboższych dzieci z naszego miasta. Celem podejmowanych działań było rozbudzenie wrażliwości młodych ludzi na krzywdę i cierpienie innych, wywoływanie ich pozytywnych i spontanicznych reakcji na wszelkie przejawy bólu, chęć niesienia pomocy i dzielenia się nawet najmniejszym dobrem jakie posiadają. Dzięki różnym przeprowadzonym przez nas akcjom wspomagamy i zasilamy fundusze organizacji, pomagamy uczniom z rodzin najuboższych, ale przede wszystkim kształcimy odruch dostrzegania drugiego człowieka. -"Pola nadziei" -kampania ta jest prowadzona przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. -"Dzień dobrych uczynków"- zorganizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA pod hasłem "Dobre uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska". Aktywne działamy na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przeprowadzając akcję charytatywną Dzieci-dzieciom. Przekazaliśmy zebrane środki finansowe, odzież oraz artykuły chemiczne i papiernicze Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Krośnie dla najuboższych dzieci z naszego miasta. Uczestnicząc w akcjach 7

8 charytatywnych uczniowie otwierali się na potrzeby innych, dostrzegali konieczność włączania się w tego typu akcje nie tylko w Polsce ale też o zasięgu globalnym. Nasza rola jako nauczycieli polegała na ukierunkowaniu działań uczniów, propagowaniu wśród młodych pożądanych wzorców postępowania i zachowania, co jest jednym z priorytetów PCK. Zorganizowaliśmy też zbiórkę używanej odzieży, którą przekazaliśmy poprzez organizacje charytatywne takie jak: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Dom Dziecka w Krośnie do ponownego używania dla osób potrzebujących. Szkoła od lat współpracuje w w/w instytucjami. W szkole zrealizowaliśmy ogólnopolski projekt pt. Wszystkie Kolory Świata. Celem projektu była pomoc dzieciom w Czadzie, które każdego dnia cierpią z powodu panującej tam klęski głodu i wielu chorób. Udział uczniów w projekcie pozwolił na wsparcie finansowe organizacji UNICEF w zakresie zakupu szczepionek zapobiegających szerzeniu się groźnych chorób wśród dzieci Afryki. Przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci, podczas których uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o sytuacji dzieci w Czadzie, spoty i filmy reklamujące projekt. Głównym zadaniem uczniów w projekcie było uszycie laleczki UNICEF w oparciu o szablon przygotowany przez Polski Komitet UNICEF. Uczniowie wybrali państwa, z których będą pochodzić ich laleczki, wyszukali informacje temat wybranych przez siebie państw, a w szczególności informacje na temat tradycyjnych strojów i elementów ubioru noszonych przez ich mieszkańców. Zostało uszytych 42 laleczki, z których każda otrzymała indywidualny akt urodzenia, wypełniony przez jej twórcę. Przygotowano sprzedaż laleczek, dzięki której zostały zebrane fundusze na wsparcie finansowe projektu UNICEF na rzecz dzieci w Czadzie. W uroczystym spotkaniu pt. Wszystkie Kolory Świata wzięli udział: dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele, a wszyscy uczniowie pracujący w projekcie zaprosili swoich bliskich: rodziców, rodzeństwo, dziadków. Podczas spotkania jego uczestnicy dowiedzieli się szczegółowo na temat projektu i poszczególnych zrealizowanych 8

9 w nim działań. W trakcie części artystycznej, oprócz tekstów i wierszy tematycznie związanych z Afryką, sytuacją dzieci w Afryce, ideą niesienia pomocy, uczestnicy spotkania obejrzeli występ taneczny oraz wysłuchali piosenek Michaela Jacksona Heal the World, We are the World i Hold My Hand oraz tak znanej piosenki Majki Jeżowskiej Wszystkie Dzieci Nasze Są w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Uczniowie, którzy uszyli laleczki, przygotowali ich indywidualne prezentacje, tym samym zachęcając uczestników spotkania do ich zakupienia. Po obejrzeniu części artystycznej uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę laleczek, wybrali laleczki dla siebie i przekazali darowiznę, dzięki której nasza szkoła przyczyniła się do pomocy charytatywnej UNICEF przekazanej dzieciom w Czadzie. Kwota, która została zebrana podczas spotkania i wpłacona na specjalnie utworzone na tę akcję konto UNICEF wyniosła 632zł. Braliśmy udział uczniów w akcji humanitarnej dla dzieci z Haiti. W ramach współpracy z Polskim Komitetem UNICEF uczniowie szkoły dołączyli do grupy uczniów z ponad stu szkół w Polsce, uczestniczących w akcji humanitarnej UNICEF dla Haiti. Zostały w tym celu przygotowane plakaty informujące o akcji, które przyczyniły się do propagowania akcji wśród uczniów szkoły i nakłoniły do najliczniejszego w niej udziału. Zebrana suma pieniędzy wyniosła 240 zł i została wpłacona na konto akcji Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF tytułem Pomoc dzieciom z Haiti. Gościliśmy w naszej szkole wolontariuszkę, która spędziła rok w Boliwii opiekując się i ucząc dzieci z domu dziecka. Celem spotkania było przedstawienie warunków życia dzieci w Boliwii oraz uświadomienie jak wygląda edukacja w kraju Ameryki Południowej. W spotkaniu z wolontariuszką uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali prezentacji, oglądali zeszyty dzieci z Boliwii oraz wykonane przez nie ozdoby. Dodatkową atrakcją spotkania okazały się tradycyjne instrumenty muzyczne oraz pokaz stroju noszonego przez kobiety w Boliwii. Informacja na temat spotkania z wolontariuszką znalazła się na stronie internetowej szkoły. 9

10 3) Szkoła inspiruje młodzież do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego zrównoważonego świata jak również do przemyśleń o roli istniejących zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu. Zorganizowaliśmy w szkole konkurs wiedzy o AIDS. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z tą groźną chorobą XXI wieku, objawami, metodami zapobiegania. Choroba ta bardzo mocno się rozprzestrzenia stanowiąc zagrożenie dla coraz to nowych ludzi a źródła jej pochodzą z krajów globalnego Południa. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w Pikniku 25 Państw, organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży. Nasza szkoła reprezentowała państwo Estonię. Program artystyczny składał się z : przemarszu reprezentantów naszej szkoły, prezentacji państwa Estonii zawierającej informacje geograficzne i polityczne, hymnu Estonii, informacji o kulturze, kuchni narodowej, sporcie i gospodarce Estonii. Nauczyciele szkoły wzięli udział w konferencji UNESCO Education For Democratic Citizenship Edukacja w zakresie Obywatelstwa i Demokracji. Tematem wiodącym konferencji było nauczanie demokracji i związane z nią zagadnienia praw człowieka, obywatelstwa i życia społecznego. Organizatorem konferencji była Laszlo Nemeth Academy w Sopron. Grupa około 30 nauczycieli i studentów z różnych krajów europejskich, m. in. Węgier, Polski, Rumunii, Anglii, Portugalii, Estonii, Łotwy i Austrii, miała możliwość poznania i pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauczania demokracji, praw człowieka, założeń Konstytucji Europejskiej poprzez udział w różnorodnych seminariach, projekcjach filmowych, wykładach połączonych 10

11 z dyskusją, pracach w grupach. Zajęcia pozwoliły nam spojrzeć na demokrację z różnych perspektyw. Pracując w grupach uczestnicy przedstawili definicję demokracji, jak ją postrzegają i jak ona funkcjonuje w ich państwach, co jednocześnie stworzyło możliwość poznania życia społecznego i politycznego innych państw europejskich. Podczas seminarium została wygłoszona seria wykładów o tematyce ekologicznej mających na celu promowanie ekologii w życiu codziennym. Zasługującymi na szczególną uwagę były wykłady prof. Karoly Kocsis, dyrektora Europejskiego Centrum Nauk na Uniwersytecie Św. Stefana w Budapeszcie, na tematy Potencjalne źródła energii odnawialnej w rolnictwie i Ślad ekologiczny konsumpcja i rezerwy energetyczne. Przedstawiona tematyka wykładów oraz liczne dane statystyczne przybliżyły uczestnikom konferencji zagadnienie ochrony środowiska i uświadomiły wpływ człowieka na przyrodę. Jednym z zadań szkoły jest przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia. Prawa dziecka i prawa ucznia przenikają każdą dziedzinę działalności szkoły. Nie można prowadzić działalności statutowej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) bez wchodzenia na obszar praw człowieka (praw dziecka). Nieustannie w relacjach nauczyciel uczeń mamy do czynienia z prawami ucznia. Mając na uwadze zwiększenie przestrzegania praw i obowiązków ucznia i akceptację ich w codziennym życiu społeczności szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. Celem spotkania była prezentacja propozycji działań szkoły w zakresie respektowania praw ucznia w kontekście praw człowieka (priorytet MEN). Byli to przedstawiciele rad rodziców poszczególnych klas reprezentujący interesy innych rodziców. Spotkanie prowadziła dyrekcja szkoły a temat referował pedagog szkolny. Rodzice mogli sprawdzić jakie konkretne prawa i obowiązki uczniów są zapisane w statucie szkoły. Czy spełniają one ich oczekiwania, czyli są adekwatne do specyfiki naszej placówki oświatowej, konkretne, jasne, precyzyjnie sformułowane i czy nie wymagają zmiany. W związku z tym iż każdy uczeń (także rodzic i nauczyciel) może wpływać na to jakie prawa ucznia zostaną zapisane w statutach szkół, zaproszono rodziców do dyskusji na temat tego czy prawa te są przestrzegane, co jeszcze powinno się znaleźć w statucie. Swoją wiedzę na ten temat obecni na spotkaniu rodzice upowszechnili pośród innych rodziców a także uczniów. 4) Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się (szkoła ucząca się), zdobywania wiedzy o świecie (współzależnościach globalnych), rozwija kluczowe kompetencje, umiejętności ponadprzedmiotowe: formułowanie własnych opinii, krytyczne myślenie, prowadzenie debat, analiza związków przyczynowo-skutkowych, wrażliwość społeczna; 11

12 poczucie więzi ze wspólnotą lokalną, globalną oraz zaangażowanie w działania społeczne, obywatelskie. Bardzo istotnym przedsięwzięciem był udział szkoły w programie Szkoła Ucząca Się, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach realizacji programu grupa nauczycieli ukończyła kurs internetowy Lider Oceniania Kształtującego w szkole. Został przeprowadzony cykl szkoleń dla wszystkich nauczycieli, podczas których zostali oni zapoznani z ideą i elementami Oceniania Kształtującego, m. in. cel lekcji, nacobezu, informacja zwrotna, samoocena i ocena koleżeńska. Wiedza zdobyta w ramach programu i praktyczne wdrażanie elementów OK przyczyniło się do podniesienia jakości nauczania. Uczniowie okazali znaczne zainteresowanie programem i wprowadzanymi stopniowo elementami OK. Szczególnie bliska była uczniom informacja zwrotna. Podobał im się też sposób oceniania i ewaluacja ich pracy. W szkole zostały zrealizowane ogólnopolskie programy edukacyjne. Pierwszym z nich był program edukacyjny UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka. Zostały zrealizowane następujące zadania: -przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat praw dziecka, z wykorzystaniem filmików edukacyjnych; zostało przeprowadzonych 8 zajęć edukacyjnych w klasach III-VI, -przygotowanie akademii pt. Mam prawo znać swoje prawa. Akademia ta miała charakter spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka, w którego rolę wcieliła się jedna z uczennic. Podczas tego spotkania widzowie mieli szansę poznania historii powstania praw dziecka, roli Rzecznika Praw Dziecka i posłuchania listów nadesłanych przez dzieci doświadczających naruszenia praw dziecka, tym samym mając szansę odnalezienia siebie i posłuchania wskazówek i rad szkolnego Rzecznika. Momentem kulminacyjnym spotkania było podsumowanie wiedzy uczniów na temat praw dziecka, a następnie wysłanie baloników do nieba, na których uczniowie napisali swoje prawa, -opracowanie scenariuszy i nakręcenie krótkometrażowych filmów poświęconych najważniejszym, zdaniem uczniów, prawom dziecka i przesłanie ich na konkurs filmowy Prawa Dziecka Oczami Dziecka organizowany przez Polski Komitet Narodowy UNICEF i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Drugim programem, w którym uczestniczyła szkoła był program edukacyjny UNICEF Baw się i bądź bezpieczny. Zostały zrealizowane następujące zadania: -przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów kilku klas I III i uczniów wszystkich klas IV VI. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiele informacji na temat sposobów dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Dowiedzieli się jak należy 12

13 zachowywać się jako pieszy, rowerzysta i pasażer. By sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa na drodze uczniowie rozwiązywali quizy, które pozwoliły im ocenić samych siebie i w jakim stopniu są dobrymi pieszymi, bezpiecznymi rowerzystami i pomocnymi pasażerami. Ponadto, uczniowie zdobyli wiadomości na temat zapobiegania obrażeniom, oparzeniom, utonięciom i zatruciom, dowiedzieli się jak należy postępować by nie dochodziło do tych obrażeń i wypadków, ale również poznali podstawowe sposoby jak należy postępować w przypadku gdy niebezpieczne sytuacje wydarzą się. Końcowym punktem spotkań było poznanie sposobów odpowiedzialnego zachowania się gdy konieczna jest niezwłoczna pomoc innym. Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym na projekt symbolu ogólnopolskiej akcji Baw się i bądź bezpieczny. Przyznano nam także tytuł: Szkoły Odkrywców Talentów. Przyjęto nas tym samym do grona szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania oraz wspierania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów i umieszczono na ogólnopolskiej mapie szkół na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Nasza szkoła od wielu lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz ich rodziców w zakresie rozwijania zainteresowań i pasji dzieci, poprzez organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form działań skierowanych na twórczy rozwój dziecka. Bogata oferta takich zajęć sprawia, że uczniowie od początku swojej edukacji szkolnej mają szansę rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania a nauczyciele dostrzec ich potencjał twórczy i ukryte talenty. Cieszymy się z licznych sukcesów naszych uczniów, ich dokonań i wysokich osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. 5) Szkoła w realizacji tematyki edukacji globalnej proponuje różnorodne i innowacyjne metody pracy z uczniami. W naszej szkole odbywają się liczne zajęcia o tematyce ekologicznej, kółka, innowacje ekologiczne i realizowane są autorskie programy ekologiczne np. program: Szlakiem 13

14 form ochrony przyrody województwa podkarpackiego czy "Innowacje ekologiczne z elementami fizyki i chemii". Programy te mają za zadanie rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie problemami ochrony środowiska nie tylko w naszym kraju ale i w zasięgu globalnym a różnorodne metody i formy pracy nauczyciela i uczniów wpłynęły na wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Odbywa się to poprzez poznanie walorów ekologicznych środowiska, lekcje w terenie, przygotowanie ścieżek dydaktycznych i przewodników, wycieczki do muzeów przyrodniczych, obserwacje walorów naturalnych, udział w konkursach wiedzy ekologicznej, w akcjach na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Podczas tych zajęć realizujemy zadania różnorodnymi innowacyjnymi metodami. Uczniowie naszej szkoły często uczestniczą w zajęciach prowadzonych przy pomocy tablicy multimedialnej. Starannie opracowane przez nauczycieli prezentacje multimedialne w Programie Power Point, Windows Live Movie Maker oraz Prezi dały uczniom możliwość szerszego spojrzenia na omawianą tematykę. W ramach zajęć pozalekcyjnych zaprezentowaliśmy uczniom prezentacje multimedialną World Heritage in Young Hands- Dziedzictwo Kulturowe w Rękach Młodych. Oprócz pomocy w formie folderów i broszur, uczniowie mogli się zaznajomić z dziesiątkami zdjęć i nagrań prezentujących nieznane ciekawe życie w innych regionach globu. W naszej szkole zorganizowaliśmy także dwa Festiwale filmowe o tematyce globalnej. Festiwal filmowy o tematyce Slow Food SLOW FOOD Festival cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. W ramach festiwalu uczniowie obejrzeli następujące filmy: Korporacyjna Żywność (Food, Inc.), Bakalie dietetyczne słodycze, Niebo w Gębie, Zdrowy posiłek, 10 Zasad Zdrowego Odżywiania. Pokazom filmowym towarzyszyły prezentacje multimedialne o tematyce Slow Food. Festiwal filmowy o tematyce globalnej Ubóstwo i konsumpcja odbył się w szkolnej sali konferencyjnej. W ramach festiwalu uczniowie klas IV-VI obejrzeli Chiny w kolorze blue W pogoni za szczęściem oraz Slumdog Milioner z Ulicy. Pokazom filmowym towarzyszyły prezentacje multimedialne na tematy ubóstwa i konsumpcji. W roku szkolnym 2012/13 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Szkoła z klasą 2.0". Program prowadzony był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Miał 14

15 on na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w edukacji. Ponadto autorzy programu zachęcali nauczycieli do pracy metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i promowania Szkolnego Kodeksu 2.0. Program pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce, realizował idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty był honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele realizujący program mieli do wykonania 7 zadań. Część nauczycieli przeprowadziła jeszcze klasowe debaty, podczas których powstawał kodeks klasowy, a na bazie kodeksu klasowego Kodeks Szkolny 2.0. W zakresie realizacji zadania 3 (Zadanie TIK) przeprowadzono następujące działania: "Legendy brytyjskie", "Rozsądnie korzystam z komputera","visit to the UK", "Co to jest teatr - na przykładzie spektaklu pt. Pinokio","Konkurs fotograficzny: W królestwie grzybów", "Prezentacja jako wprowadzenie do tematu", "Historia Angli - wybrani władcy", "Tworzenie okazyjnych dokumentów tekstowych", "Zakładamy pocztę elektoniczną". W zakresie realizacji zadania 4 (Sprawdzamy i tworzymy materiały) przeprowadzono następujące działania: "Present Simple-introduction","Krosno - moje miasto","before we get, we want to know "," Opowiadanie s.f."," Porosty jako organizmy symbiotyczne"," Planujemy wycieczkę do Londynu", "Pancake Day"," Nowe gatunki i style w muzyce", " Mikołakowe zajęcia w pracowni komputerowej". Jednym z zadań projektu było prowadzenie bloga nauczycielskiego i uczniowskiego, na których zdobywaliśmy odznaki. W I semestrze na blogu uczniowskim zdobyliśmy odznakę niebieską Uczymy się z TIK za wpisy z I semestru dotyczące przeprowadzonych 15

16 działań z wykorzystaniem TIK oraz odznakę fioletową Tworzymy materiały edukacyjne za różne materiały edukacyjne, które stworzyliśmy samodzielnie. Blog uczniowski "Szkoła na wesoło" był często odwiedzany. W II semestrze na blogu uczniowskim zdobyliśmy odznakę czerwoną Aktywny komentator za aktywne komentowanie wpisów na innych blogach programu. Prowadziliśmy również bloga nauczycielskiego. Na blogu nauczycielskim otrzymaliśmy odznakę "Uczę z TIK- Super nauczycielka". W związku z realizacją programu Szkoła z Klasą 2.0 planowaliśmy i realizowaliśmy następujące projekty: Fairy Tale Comics - komiksy na podstawie baśni","krosno - nasze miasto"," Our Class Diary", " Legendy o Krośnie i okolicy", Odkrywamy tajemnice natury"," Jak mam się uczyć", " Peter Pan: Welcome to Neverland", " W świecie bajek", "Krosno-nasze miasto". Każdy z realizowanych w szkole projektów został zaprezentowany podczas Szkolnego Festiwalu 2.0. W rezultacie otrzymaliśmy 12 odznak Dobra Praktyka. Zostaliśmy Szkołą Ekspercką (żadna szkoła nie otrzymała tak dużej ilości odznak Dobra Praktyka i w żadnej szkole w projekcie nie uczestniczyła tak duża liczba nauczycieli). Opisy zadań i ich realizacji zostały wstawione do biblioteki materiałów na ogólnopolskiej platformie Centrum Edukacji Obywatelskiej na stronie programu: Z wypracowanych przez nas działań mogą korzystać wszyscy nauczyciele w kraju. Efekty naszej całorocznej pracy zaowocowały uzyskaniem Certyfikatu Szkoła z Klasą 2.0.Jesteśmy jedną z 36 Szkół Eksperckich w Polsce uczestniczących w programie. 6) W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele (min. trzy osoby) wspólnie z uczniami planują działania w szkole, rozwiązują problemy. Uczniowie współdecydują w sprawach szkoły, uczestnicząc w podejmowaniu działań w zakresie tematyki globalnej. W szkole realizowaliśmy projekt COMENIUS pt. Stworzenie Wielokulturowej Perspektywy na Naszą Świadomość Europejską. Realizując zadania projektu uczniowie i nauczyciele mieli niepowtarzalną szansę poznania innych kultur, tradycji, obyczajów, legend 16

17 związanych z poszczególnymi państwami. Na lekcjach i zajęciach dodatkowych (w tym również na zajęciach Szkolnego Klubu UNESCO) uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkół partnerskich i państw pracujących w projekcie (położenie geograficzne, flagi, stolice, miasta). Było to wstępem do późniejszego czytania przez dzieci opowiadania Comenius Museum on the Road w wersji anglojęzycznej i tłumaczenia go na język polski. Uczniowie poznali trójkę bohaterów opowiadania, opowiadali w kilkuzdaniowych wypowiedziach o bohaterach (ich imiona, pochodzenie, wygląd). Czytając opowiadanie dzieci zdobyły wiedzę nt. państw współpracujących w projekcie (geografia, miasta, zabytki, tradycyjne potrawy, waluta, legendy). W ten sposób uczniowie również kształtowali i doskonalili swoje umiejętności językowe. W trakcie realizacji projektu uczniowie opracowali dużą liczbę folderów poświęconych Polsce i Krośnie, zawierających informacje nt. Polski i Krosna, ciekawostki, zdjęcia. Projekty zostały opracowane w języku angielskim. Wszystkie prace zostały przekazane uczniom szkoły tureckiej podczas wizyty w Stambule. Ponadto, kilkunastu uczniów opracowało prezentacje multimedialne lub przygotowało prace plastyczne do dwóch konkursów szkolnych nt. miejsc w Polsce wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie brali udział w tworzeniu opowiadania łańcuchowego Comenius Museum on the Road, które było jednym z produktów projektu. Z pomocą nauczyciela została przetłumaczona na język angielski część opowiadania Comenius, wcześniej opracowana również przez uczniów pod kierunkiem polonisty. Na zajęciach UNESCO uczniowie również czytali anglojęzyczną wersję opowiadania łańcuchowego, poznając wraz z bohaterami geografię, tradycje i legendy Turcji, Włoch i Polski. Realizacja projektu związana była z dwoma wizytami w szkołach partnerskich. Podczas wizyty w szkole tureckiej, obok prac projektowych, mieliśmy okazję poznać tamtejszą kulturę, zabytki Stambułu i tradycyjną kuchnię. Bardzo ważnym wydarzeniem w ramach projektu była organizacja i przeprowadzenie wizyty nauczycieli i uczniów szkół partnerskich w 17

18 naszej szkole. Młodzież i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w licznych spotkaniach i zajęciach. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele powitali gości kolacją, na którą przygotowali tradycyjne polskie potrawy. Podczas spotkania odbył się pokaz tańców ludowych krajów partnerskich oraz prezentacje multimedialne dotyczące kultury i zwyczajów Turcji, Włoch i Polski. W kolejnych dniach mieliśmy zaszczyt gościć u Pana Prezydenta Miasta Krosna, który przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą historii, przemysłu i bogactwa kulturowego naszego regionu. Przedstawiciele szkół partnerskich zwiedzili Krośnieńską Starówkę, Muzeum Podkarpackie i Muzeum Rzemiosła. Podczas tygodniowego pobytu zorganizowaliśmy również wycieczkę do Krakowa i w Bieszczady do Soliny. Zaprosiliśmy również naszych gości do Haczowa, gdzie zwiedziliśmy zabytkowy kościół wpisany na listę UNESCO, a następnie zorganizowaliśmy warsztaty rzemiosła w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku. Wspólna praca nad projektem przyniosła nam dużo satysfakcji. Współpracując z nauczycielami i uczniami z Turcji i Włoch doszukiwaliśmy się podobieństw w naszych kulturach, a jednocześnie prezentowaliśmy naszą indywidualną tożsamość narodową. Praca nad projektem COMENIUS była wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz całej społeczności lokalnej związanej z naszym projektem. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski. Realizacja większości zadań wiązała się z posługiwaniem się j. angielskim, były to m.in.: anglojęzyczne projekty tematyczne, prezentacje multimedialne, opowiadanie łańcuchowe. Ponadto, przed wizytą uczniowie goszczący dzieci ze szkół partnerskich nawiązali kontakty drogą mailową. Dzięki temu dzieci mogły poznać się wcześniej, dowiedzieć się o rodzinach, zainteresowaniach swoich rówieśników, wymienić się swoimi zdjęciami, co z pewnością ułatwiło im spotkanie i nawiązanie przyjaźni podczas wizyty, jak również pozwalało wykorzystać i doskonalić w praktyce znajomość języka angielskiego. Nawiązanie kontaktów drogą mailową jak również spędzenie tygodnia z rówieśnikami z Turcji i Włoch stworzyło naszym uczniom ogromną możliwość aktywnego posługiwania się językiem angielskim, komunikowania się w sytuacjach codziennych. Pomiędzy uczniami z trzech krajów nawiązały się bardzo szybko przyjaźnie, zniknęły bariery językowe i kulturowe co wpłynęło na wspaniałą współpracę i realizację działań projektowych. Drugi projekt COMENIUS pt. Przedstawiam moje miasto realizowany był we współpracy ze szkołami partnerskimi z Holandii i Włoch. Głównym 18

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Polska Akcja Humanitarna 2009 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego

Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego Redaktorzy: Jaap Van Lakerveld, Ingrid Gussen Koordynatorzy: Guy Tilkin, Renilde Knevels Współautorzy: Christa Bauer,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo