OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013""

Transkrypt

1 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna Rygiel-Hałucha mgr Marzena Pelczar Krosno, listopad 2013r. 1

2 1) Szkoła promuje wartość edukacji globalnej, prezentuje i upowszechnia informacje o działaniach i osiągnięciach w zakresie edukacji globalnej; aktywizuje środowisko lokalne w podejmowaniu, realizowaniu działań, projektów z zakresu edukacji globalnej. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im Polskich Olimpijczyków w Krośnie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko- Planeta pod hasłem: Woda źródłem i kolebką życia. Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie naszego kraju i problematyki ochrony środowiska, a także propagowanie osiągnięć związanych z ekologią. Konkurs przebiegał w formie testu konkursowego oraz prac indywidualnych w postaci albumu na temat: Środowisko wodne w Polsce - uroki i zagrożenia. Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne albumy promując postawy ekologiczne i w konkursie uzyskali wysokie lokaty. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim Programie Edukacyjnym: "Moje miasto bez elektrośmieci", "Źródła pozytywnej energii wokół nas" a także ogólnopolskiej olimpiadzie umiejętności "Tropiciele przyrody". Zorganizowaliśmy też zbiórkę aluminiowych puszek. Zebraliśmy ich ok. 8 kg, przyczyniając się do oczyszczania środowiska naturalnego. Zebrane puszki oddaliśmy do punktu skupu złomu a uzyskane środki wykorzystaliśmy na przeprowadzenie różnorodnych akcji o tematyce ekologicznej. Od kilku lat w naszym społeczeństwie zadomowiło się hasło Sprzątanie świata, więc co roku nasza szkoła uczestniczy w tej ogólnopolskiej akcji. Poza bezpośrednią poprawą stanu środowiska naturalnego akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, a zwłaszcza na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania. Ta akcja dla nas jest właściwą lekcją globalnej ekologii. Uczestniczyliśmy też w wielu spotkaniach z podróżnikami, które mają na celu zapoznanie się z pięknem naszej ojczystej przyrody a także poznaniem geografii i przyrody innych krajów na świecie. 2

3 Organizowaliśmy też wycieczki do parków narodowych np. Bieszczadzkiego i Magurskiego. Celem w/w wycieczek było poznanie piękna ojczystej przyrody oraz zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o nasze środowisko. Braliśmy też udział w licznych konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej, obywatelskiej, świadomej konsumpcji, zdrowego odżywiania się np: "Skąd się bierze woda? Woda jako źródło życia", "Jedzmy zdrowo i kolorowo", "Warzywa i owoce", "Szkolna zdrowa książka kucharska", "Jestem obywatelem Europy". W związku z przynależnością szkoły do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO podejmowanych i realizowanych jest szereg zadań: Uczestniczyliśmy w zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu UNESCO. Podczas zajęć omawialiśmy z uczniami tematy związane z działalnością organizacji UNESCO: prawa człowieka, prawa dziecka, edukacja, sytuacja społeczna i edukacyjna dzieci na całym świecie, niepełnosprawność, ekologia, kultury polska i tożsamość narodowa, tolerancja i różnorodność międzykulturowa. Corocznie opracowywaliśmy scenariusze audycji radiowych poświęconych dniom honorowanym UNESCO, m.in. Światowy Dzień Pokoju, Powszechny Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zbliżenia Kultur UNESCO zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne poświęcone kulturze polskiej: geografia, polityka, sławne miejsca, sławni pisarze, malarze, poeci, politycy, zabytki miast, kuchnia polska, obyczaje, tradycje, święta. W oparciu o zdobytą wiedzę uczniowie przygotowali projekty poświęcone kulturze polskiej w wersji w języku polskim i języku angielskim. Prace zostały przedstawione na gazetce szkolnej UNESCO, dzięki czemu pozostali uczniowie szkoły mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu kultury polskiej. Również uczniowie opracowali tematykę kultury polskiej redagując gazetkę UNESCO pt. Międzynarodowy Rok Zbliżenia Kultur. Wydanie gazetki zostało sprzedane wśród uczniów szkoły, a zdobyte w ten sposób fundusze zostały przekazane na wspomożenie akcji humanitarnej dla dzieci z Haiti. Opiekunowie Szkolnego Klubu UNESCO uczestniczyli w konferencji nauczycieli Szkół UNESCO W kręgu kultury islamu, zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO i Stowarzyszenie ARABIA. Tematyka konferencji ściśle poświęcona była zagadnieniu islamu 3

4 i kultury muzułmańskiej. Zdobyte na konferencji wiadomości pozwoliły opiekunom na wdrożenie wśród uczniów podstawowych założeń programu UNESCO W kręgu kultury islamu. Zostały przygotowane i przeprowadzone w klasach V-VI zajęcia warsztatowe poświęcone religii i kulturze krajów muzułmańskich. Uczniowie oprócz wysłuchania wykładów popartych licznymi folderami i broszurami przedstawiającymi kulturę krajów muzułmańskich, wzięli chętnie udział w dyskusjach poświęconych omawianemu tematowi. Zorganizowane zostały też dla nich ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczniowie mieli możliwość poznania alfabetu arabskiego, odczytywania prostych słów, jak też wykonywania prostych zadań matematycznych na cyfrach arabskich. Opiekunowie Szkolnego Klubu UNESCO wzięli również udział w Konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Ministerstwem Środowiska z okazji 60-tej rocznicy ustanowienia Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO ASPnet. Konferencja pod tytułem Wychowywać w dialogu ze środowiskiem, obok prezentacji genezy i poszczególnych etapów rozwoju Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO na przestrzeni dziesięcioleci, składała się z serii wykładów i prelekcji poświęconych zagadnieniom ekologii, ochrony dóbr naturalnych oraz ingerencji człowieka w środowisko naturalne i związanych z tym konsekwencjami. Również tematyka spotkań nawiązywała ściśle do idei i wytycznych edukacji globalnej. Uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat globalizacji i zrównoważonego rozwoju, ale również wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie działań edukacyjnych, które dotychczas zrealizowali lub zamierzają w przyszłości podjąć. Uczestniczyliśmy też w konkursach proponowanych przez Polski Komitet ds. UNESCO, m.in. Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunku i Malarstwa Joy of Europe Radość Europy, wspólne dokonaliśmy wyboru 12 prac uczniów przesłanych do organizatorów konkursu w Belgradzie. Aktualizowaliśmy ścienną gazetkę UNESCO, przygotowywaliśmy informacje na temat bieżących działań UNESCO, niejednokrotnie w oparciu o materiały edukacyjne otrzymane od Polskiego Komitetu ds. UNESCO, foldery i 4

5 plakaty promujące podejmowane projekty i akcje. Do najważniejszych tematów ściennej gazetki UNESCO, obok bieżących informacji, należały: gazetki poświęcone dniom honorowanym UNESCO, wystawa projektów uczniów w języku polskim i angielskim pt. Efektywne sposoby uczenia się, Afryka życie i kultura Afryki, wystawa prac konkursu Joy of Europe, wystawa projektów Prawa Dziecka, wystawa prac UNICEF Dzieciom, wystawa projektów w języku polskim i angielskim Rok 2010 Międzynarodowy Rok Zbliżenia Kultur. W myśl propagowania idei przyświecających organizacji UNESCO zrealizowane zostały następujące projekty proponowane przez Polski Komitet ds. UNESCO. Były to: projekt 60- lecie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i projekt Efektywne sposoby uczenia się. Realizując założenia obydwu projektów przygotowane zostały materiały dydaktyczne, które następnie posłużyły do wprowadzenia uczniów w tematykę projektów, przeprowadzenia z nimi zajęć i pogadanek poświęconych tematom wdrażanych projektów. W oparciu o zdobytą wiedzę i samodzielne zgłębianie omówionych tematów uczniowie wykonali prace, niejednokrotnie w wersji dwujęzycznej (w języku polskim i języku angielskim). Wykonane przez uczniów prace w postaci projektów planszowych i prezentacji multimedialnych zostały później zaprezentowane pozostałym uczniom szkoły. Braliśmy udział w międzynarodowej akcji Big Read Wielkie Czytanie, organizowanej w ramach Światowego Tygodnia Edukacji dla Wszystkich. Były to spotkania dla uczniów klas V i VI. Razem w spotkaniach wzięło udział 170 uczniów. Uczniowie, czytając Opowieści o potędze edukacji opowiadania w języku angielskim, wybrane i dostosowane do ich poziomu językowego i biorąc udział w dyskusji, mieli szansę przekonania się o roli edukacji w życiu człowieka, docenienia wolności i prawa do edukacji, a także docenienia możliwości na zdobywanie wiedzy, jakie stwarza im szkoła. Zorganizowaliśmy konkursy o tematyce globalnej dla uczniów klas IV-VI. Konkurs plastyczny Uczeń kupuje rozsądnie cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Celem konkursu była promocja świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji oraz zapoznanie uczniów z zasadą sprawiedliwego handlu. Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne plakaty, z których powstała wystawa pod hasłem Uczeń kupuje rozsądnie- odpowiedzialna i świadoma konsumpcja. Wyniki konkursu oraz prace konkursowe zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym blogu. 5

6 Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w szkolnym Konkursie Wiedzy o Prawach Człowieka. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka. Uczniowie biorący udział w konkursie odpowiadali na pytania konkursowe wybrane w drodze losowania. Konkurs odbył się w szkolnej sali konferencyjnej, jako widownia uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI. Zdjęcia laureatów oraz krótki reportaż z konkursu został zamieszczony na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym blogu. W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Globalizacja a edukacja globalna. Organizatorem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. W szkole odbyły się zajęcia o tematyce globalnej. Celem przeprowadzonych zajęć i spotkań z uczniami było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólny świat, rozumienie pojęcia świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji i bycia świadomym konsumentem oraz uwrażliwienie na problemy ubóstwa i nadmiernej konsumpcji. Opracowaliśmy także projekt edukacyjny o tematyce globalnej Czy nie przesadzamy z ilością potrzebnych nam ubrań - świadoma konsumpcja. Celem projektu było uświadomienie istnienia zależności między swoją postawą konsumencką a stanem środowiska naturalnego, zapoznanie uczniów z zasadą sprawiedliwego handlu oraz rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności krytycznego myślenia. Artykuły opisujące udział szkoły w projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym blogu. Zorganizowaliśmy także Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole. W czasie tygodnia edukacji globalnej prezentowane były rezultaty oraz produkty projektu edukacyjnego Czy nie przesadzamy z ilością potrzebnych nam ubrań -świadoma konsumpcja. Odbywały 6

7 się także konkursy o tematyce globalnej Uczeń kupuje rozsądnie oraz Konkurs wiedzy o prawach człowieka. Uczniowie uczestniczyli też w festiwalach filmowych o tematyce globalnej. 2) Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat, stwarza okazję do kształtowania empatii wobec innych. Szkoła czynnie współpracuje z różnymi organizacjami charytatywnymi, pozyskując i przekazując na ich rzecz zgromadzone fundusze. Wdrażanie uczniów do okazywania pomocy innym jest istotnych elementem procesu wychowawczego, dlatego też aktywnie uczestniczymy i popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży ogólnopolskie akcje charytatywne: - Góra grosza organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było zebranie funduszy na tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka, pomoc dla już istniejących, stwarzanie warunków sprzyjających właściwemu rozwojowi. - Wyprawka dla Żaka organizowaną przez PCK. Celem akcji było zebranie środków papierniczych dla najuboższych dzieci z naszego miasta. Celem podejmowanych działań było rozbudzenie wrażliwości młodych ludzi na krzywdę i cierpienie innych, wywoływanie ich pozytywnych i spontanicznych reakcji na wszelkie przejawy bólu, chęć niesienia pomocy i dzielenia się nawet najmniejszym dobrem jakie posiadają. Dzięki różnym przeprowadzonym przez nas akcjom wspomagamy i zasilamy fundusze organizacji, pomagamy uczniom z rodzin najuboższych, ale przede wszystkim kształcimy odruch dostrzegania drugiego człowieka. -"Pola nadziei" -kampania ta jest prowadzona przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. -"Dzień dobrych uczynków"- zorganizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA pod hasłem "Dobre uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska". Aktywne działamy na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przeprowadzając akcję charytatywną Dzieci-dzieciom. Przekazaliśmy zebrane środki finansowe, odzież oraz artykuły chemiczne i papiernicze Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Krośnie dla najuboższych dzieci z naszego miasta. Uczestnicząc w akcjach 7

8 charytatywnych uczniowie otwierali się na potrzeby innych, dostrzegali konieczność włączania się w tego typu akcje nie tylko w Polsce ale też o zasięgu globalnym. Nasza rola jako nauczycieli polegała na ukierunkowaniu działań uczniów, propagowaniu wśród młodych pożądanych wzorców postępowania i zachowania, co jest jednym z priorytetów PCK. Zorganizowaliśmy też zbiórkę używanej odzieży, którą przekazaliśmy poprzez organizacje charytatywne takie jak: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Dom Dziecka w Krośnie do ponownego używania dla osób potrzebujących. Szkoła od lat współpracuje w w/w instytucjami. W szkole zrealizowaliśmy ogólnopolski projekt pt. Wszystkie Kolory Świata. Celem projektu była pomoc dzieciom w Czadzie, które każdego dnia cierpią z powodu panującej tam klęski głodu i wielu chorób. Udział uczniów w projekcie pozwolił na wsparcie finansowe organizacji UNICEF w zakresie zakupu szczepionek zapobiegających szerzeniu się groźnych chorób wśród dzieci Afryki. Przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci, podczas których uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o sytuacji dzieci w Czadzie, spoty i filmy reklamujące projekt. Głównym zadaniem uczniów w projekcie było uszycie laleczki UNICEF w oparciu o szablon przygotowany przez Polski Komitet UNICEF. Uczniowie wybrali państwa, z których będą pochodzić ich laleczki, wyszukali informacje temat wybranych przez siebie państw, a w szczególności informacje na temat tradycyjnych strojów i elementów ubioru noszonych przez ich mieszkańców. Zostało uszytych 42 laleczki, z których każda otrzymała indywidualny akt urodzenia, wypełniony przez jej twórcę. Przygotowano sprzedaż laleczek, dzięki której zostały zebrane fundusze na wsparcie finansowe projektu UNICEF na rzecz dzieci w Czadzie. W uroczystym spotkaniu pt. Wszystkie Kolory Świata wzięli udział: dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele, a wszyscy uczniowie pracujący w projekcie zaprosili swoich bliskich: rodziców, rodzeństwo, dziadków. Podczas spotkania jego uczestnicy dowiedzieli się szczegółowo na temat projektu i poszczególnych zrealizowanych 8

9 w nim działań. W trakcie części artystycznej, oprócz tekstów i wierszy tematycznie związanych z Afryką, sytuacją dzieci w Afryce, ideą niesienia pomocy, uczestnicy spotkania obejrzeli występ taneczny oraz wysłuchali piosenek Michaela Jacksona Heal the World, We are the World i Hold My Hand oraz tak znanej piosenki Majki Jeżowskiej Wszystkie Dzieci Nasze Są w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Uczniowie, którzy uszyli laleczki, przygotowali ich indywidualne prezentacje, tym samym zachęcając uczestników spotkania do ich zakupienia. Po obejrzeniu części artystycznej uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę laleczek, wybrali laleczki dla siebie i przekazali darowiznę, dzięki której nasza szkoła przyczyniła się do pomocy charytatywnej UNICEF przekazanej dzieciom w Czadzie. Kwota, która została zebrana podczas spotkania i wpłacona na specjalnie utworzone na tę akcję konto UNICEF wyniosła 632zł. Braliśmy udział uczniów w akcji humanitarnej dla dzieci z Haiti. W ramach współpracy z Polskim Komitetem UNICEF uczniowie szkoły dołączyli do grupy uczniów z ponad stu szkół w Polsce, uczestniczących w akcji humanitarnej UNICEF dla Haiti. Zostały w tym celu przygotowane plakaty informujące o akcji, które przyczyniły się do propagowania akcji wśród uczniów szkoły i nakłoniły do najliczniejszego w niej udziału. Zebrana suma pieniędzy wyniosła 240 zł i została wpłacona na konto akcji Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF tytułem Pomoc dzieciom z Haiti. Gościliśmy w naszej szkole wolontariuszkę, która spędziła rok w Boliwii opiekując się i ucząc dzieci z domu dziecka. Celem spotkania było przedstawienie warunków życia dzieci w Boliwii oraz uświadomienie jak wygląda edukacja w kraju Ameryki Południowej. W spotkaniu z wolontariuszką uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali prezentacji, oglądali zeszyty dzieci z Boliwii oraz wykonane przez nie ozdoby. Dodatkową atrakcją spotkania okazały się tradycyjne instrumenty muzyczne oraz pokaz stroju noszonego przez kobiety w Boliwii. Informacja na temat spotkania z wolontariuszką znalazła się na stronie internetowej szkoły. 9

10 3) Szkoła inspiruje młodzież do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego zrównoważonego świata jak również do przemyśleń o roli istniejących zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu. Zorganizowaliśmy w szkole konkurs wiedzy o AIDS. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z tą groźną chorobą XXI wieku, objawami, metodami zapobiegania. Choroba ta bardzo mocno się rozprzestrzenia stanowiąc zagrożenie dla coraz to nowych ludzi a źródła jej pochodzą z krajów globalnego Południa. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w Pikniku 25 Państw, organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży. Nasza szkoła reprezentowała państwo Estonię. Program artystyczny składał się z : przemarszu reprezentantów naszej szkoły, prezentacji państwa Estonii zawierającej informacje geograficzne i polityczne, hymnu Estonii, informacji o kulturze, kuchni narodowej, sporcie i gospodarce Estonii. Nauczyciele szkoły wzięli udział w konferencji UNESCO Education For Democratic Citizenship Edukacja w zakresie Obywatelstwa i Demokracji. Tematem wiodącym konferencji było nauczanie demokracji i związane z nią zagadnienia praw człowieka, obywatelstwa i życia społecznego. Organizatorem konferencji była Laszlo Nemeth Academy w Sopron. Grupa około 30 nauczycieli i studentów z różnych krajów europejskich, m. in. Węgier, Polski, Rumunii, Anglii, Portugalii, Estonii, Łotwy i Austrii, miała możliwość poznania i pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauczania demokracji, praw człowieka, założeń Konstytucji Europejskiej poprzez udział w różnorodnych seminariach, projekcjach filmowych, wykładach połączonych 10

11 z dyskusją, pracach w grupach. Zajęcia pozwoliły nam spojrzeć na demokrację z różnych perspektyw. Pracując w grupach uczestnicy przedstawili definicję demokracji, jak ją postrzegają i jak ona funkcjonuje w ich państwach, co jednocześnie stworzyło możliwość poznania życia społecznego i politycznego innych państw europejskich. Podczas seminarium została wygłoszona seria wykładów o tematyce ekologicznej mających na celu promowanie ekologii w życiu codziennym. Zasługującymi na szczególną uwagę były wykłady prof. Karoly Kocsis, dyrektora Europejskiego Centrum Nauk na Uniwersytecie Św. Stefana w Budapeszcie, na tematy Potencjalne źródła energii odnawialnej w rolnictwie i Ślad ekologiczny konsumpcja i rezerwy energetyczne. Przedstawiona tematyka wykładów oraz liczne dane statystyczne przybliżyły uczestnikom konferencji zagadnienie ochrony środowiska i uświadomiły wpływ człowieka na przyrodę. Jednym z zadań szkoły jest przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia. Prawa dziecka i prawa ucznia przenikają każdą dziedzinę działalności szkoły. Nie można prowadzić działalności statutowej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) bez wchodzenia na obszar praw człowieka (praw dziecka). Nieustannie w relacjach nauczyciel uczeń mamy do czynienia z prawami ucznia. Mając na uwadze zwiększenie przestrzegania praw i obowiązków ucznia i akceptację ich w codziennym życiu społeczności szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. Celem spotkania była prezentacja propozycji działań szkoły w zakresie respektowania praw ucznia w kontekście praw człowieka (priorytet MEN). Byli to przedstawiciele rad rodziców poszczególnych klas reprezentujący interesy innych rodziców. Spotkanie prowadziła dyrekcja szkoły a temat referował pedagog szkolny. Rodzice mogli sprawdzić jakie konkretne prawa i obowiązki uczniów są zapisane w statucie szkoły. Czy spełniają one ich oczekiwania, czyli są adekwatne do specyfiki naszej placówki oświatowej, konkretne, jasne, precyzyjnie sformułowane i czy nie wymagają zmiany. W związku z tym iż każdy uczeń (także rodzic i nauczyciel) może wpływać na to jakie prawa ucznia zostaną zapisane w statutach szkół, zaproszono rodziców do dyskusji na temat tego czy prawa te są przestrzegane, co jeszcze powinno się znaleźć w statucie. Swoją wiedzę na ten temat obecni na spotkaniu rodzice upowszechnili pośród innych rodziców a także uczniów. 4) Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się (szkoła ucząca się), zdobywania wiedzy o świecie (współzależnościach globalnych), rozwija kluczowe kompetencje, umiejętności ponadprzedmiotowe: formułowanie własnych opinii, krytyczne myślenie, prowadzenie debat, analiza związków przyczynowo-skutkowych, wrażliwość społeczna; 11

12 poczucie więzi ze wspólnotą lokalną, globalną oraz zaangażowanie w działania społeczne, obywatelskie. Bardzo istotnym przedsięwzięciem był udział szkoły w programie Szkoła Ucząca Się, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach realizacji programu grupa nauczycieli ukończyła kurs internetowy Lider Oceniania Kształtującego w szkole. Został przeprowadzony cykl szkoleń dla wszystkich nauczycieli, podczas których zostali oni zapoznani z ideą i elementami Oceniania Kształtującego, m. in. cel lekcji, nacobezu, informacja zwrotna, samoocena i ocena koleżeńska. Wiedza zdobyta w ramach programu i praktyczne wdrażanie elementów OK przyczyniło się do podniesienia jakości nauczania. Uczniowie okazali znaczne zainteresowanie programem i wprowadzanymi stopniowo elementami OK. Szczególnie bliska była uczniom informacja zwrotna. Podobał im się też sposób oceniania i ewaluacja ich pracy. W szkole zostały zrealizowane ogólnopolskie programy edukacyjne. Pierwszym z nich był program edukacyjny UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka. Zostały zrealizowane następujące zadania: -przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat praw dziecka, z wykorzystaniem filmików edukacyjnych; zostało przeprowadzonych 8 zajęć edukacyjnych w klasach III-VI, -przygotowanie akademii pt. Mam prawo znać swoje prawa. Akademia ta miała charakter spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka, w którego rolę wcieliła się jedna z uczennic. Podczas tego spotkania widzowie mieli szansę poznania historii powstania praw dziecka, roli Rzecznika Praw Dziecka i posłuchania listów nadesłanych przez dzieci doświadczających naruszenia praw dziecka, tym samym mając szansę odnalezienia siebie i posłuchania wskazówek i rad szkolnego Rzecznika. Momentem kulminacyjnym spotkania było podsumowanie wiedzy uczniów na temat praw dziecka, a następnie wysłanie baloników do nieba, na których uczniowie napisali swoje prawa, -opracowanie scenariuszy i nakręcenie krótkometrażowych filmów poświęconych najważniejszym, zdaniem uczniów, prawom dziecka i przesłanie ich na konkurs filmowy Prawa Dziecka Oczami Dziecka organizowany przez Polski Komitet Narodowy UNICEF i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Drugim programem, w którym uczestniczyła szkoła był program edukacyjny UNICEF Baw się i bądź bezpieczny. Zostały zrealizowane następujące zadania: -przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów kilku klas I III i uczniów wszystkich klas IV VI. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiele informacji na temat sposobów dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Dowiedzieli się jak należy 12

13 zachowywać się jako pieszy, rowerzysta i pasażer. By sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa na drodze uczniowie rozwiązywali quizy, które pozwoliły im ocenić samych siebie i w jakim stopniu są dobrymi pieszymi, bezpiecznymi rowerzystami i pomocnymi pasażerami. Ponadto, uczniowie zdobyli wiadomości na temat zapobiegania obrażeniom, oparzeniom, utonięciom i zatruciom, dowiedzieli się jak należy postępować by nie dochodziło do tych obrażeń i wypadków, ale również poznali podstawowe sposoby jak należy postępować w przypadku gdy niebezpieczne sytuacje wydarzą się. Końcowym punktem spotkań było poznanie sposobów odpowiedzialnego zachowania się gdy konieczna jest niezwłoczna pomoc innym. Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym na projekt symbolu ogólnopolskiej akcji Baw się i bądź bezpieczny. Przyznano nam także tytuł: Szkoły Odkrywców Talentów. Przyjęto nas tym samym do grona szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania oraz wspierania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów i umieszczono na ogólnopolskiej mapie szkół na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Nasza szkoła od wielu lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz ich rodziców w zakresie rozwijania zainteresowań i pasji dzieci, poprzez organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form działań skierowanych na twórczy rozwój dziecka. Bogata oferta takich zajęć sprawia, że uczniowie od początku swojej edukacji szkolnej mają szansę rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania a nauczyciele dostrzec ich potencjał twórczy i ukryte talenty. Cieszymy się z licznych sukcesów naszych uczniów, ich dokonań i wysokich osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. 5) Szkoła w realizacji tematyki edukacji globalnej proponuje różnorodne i innowacyjne metody pracy z uczniami. W naszej szkole odbywają się liczne zajęcia o tematyce ekologicznej, kółka, innowacje ekologiczne i realizowane są autorskie programy ekologiczne np. program: Szlakiem 13

14 form ochrony przyrody województwa podkarpackiego czy "Innowacje ekologiczne z elementami fizyki i chemii". Programy te mają za zadanie rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie problemami ochrony środowiska nie tylko w naszym kraju ale i w zasięgu globalnym a różnorodne metody i formy pracy nauczyciela i uczniów wpłynęły na wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Odbywa się to poprzez poznanie walorów ekologicznych środowiska, lekcje w terenie, przygotowanie ścieżek dydaktycznych i przewodników, wycieczki do muzeów przyrodniczych, obserwacje walorów naturalnych, udział w konkursach wiedzy ekologicznej, w akcjach na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Podczas tych zajęć realizujemy zadania różnorodnymi innowacyjnymi metodami. Uczniowie naszej szkoły często uczestniczą w zajęciach prowadzonych przy pomocy tablicy multimedialnej. Starannie opracowane przez nauczycieli prezentacje multimedialne w Programie Power Point, Windows Live Movie Maker oraz Prezi dały uczniom możliwość szerszego spojrzenia na omawianą tematykę. W ramach zajęć pozalekcyjnych zaprezentowaliśmy uczniom prezentacje multimedialną World Heritage in Young Hands- Dziedzictwo Kulturowe w Rękach Młodych. Oprócz pomocy w formie folderów i broszur, uczniowie mogli się zaznajomić z dziesiątkami zdjęć i nagrań prezentujących nieznane ciekawe życie w innych regionach globu. W naszej szkole zorganizowaliśmy także dwa Festiwale filmowe o tematyce globalnej. Festiwal filmowy o tematyce Slow Food SLOW FOOD Festival cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. W ramach festiwalu uczniowie obejrzeli następujące filmy: Korporacyjna Żywność (Food, Inc.), Bakalie dietetyczne słodycze, Niebo w Gębie, Zdrowy posiłek, 10 Zasad Zdrowego Odżywiania. Pokazom filmowym towarzyszyły prezentacje multimedialne o tematyce Slow Food. Festiwal filmowy o tematyce globalnej Ubóstwo i konsumpcja odbył się w szkolnej sali konferencyjnej. W ramach festiwalu uczniowie klas IV-VI obejrzeli Chiny w kolorze blue W pogoni za szczęściem oraz Slumdog Milioner z Ulicy. Pokazom filmowym towarzyszyły prezentacje multimedialne na tematy ubóstwa i konsumpcji. W roku szkolnym 2012/13 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Szkoła z klasą 2.0". Program prowadzony był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Miał 14

15 on na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w edukacji. Ponadto autorzy programu zachęcali nauczycieli do pracy metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i promowania Szkolnego Kodeksu 2.0. Program pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce, realizował idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty był honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele realizujący program mieli do wykonania 7 zadań. Część nauczycieli przeprowadziła jeszcze klasowe debaty, podczas których powstawał kodeks klasowy, a na bazie kodeksu klasowego Kodeks Szkolny 2.0. W zakresie realizacji zadania 3 (Zadanie TIK) przeprowadzono następujące działania: "Legendy brytyjskie", "Rozsądnie korzystam z komputera","visit to the UK", "Co to jest teatr - na przykładzie spektaklu pt. Pinokio","Konkurs fotograficzny: W królestwie grzybów", "Prezentacja jako wprowadzenie do tematu", "Historia Angli - wybrani władcy", "Tworzenie okazyjnych dokumentów tekstowych", "Zakładamy pocztę elektoniczną". W zakresie realizacji zadania 4 (Sprawdzamy i tworzymy materiały) przeprowadzono następujące działania: "Present Simple-introduction","Krosno - moje miasto","before we get, we want to know "," Opowiadanie s.f."," Porosty jako organizmy symbiotyczne"," Planujemy wycieczkę do Londynu", "Pancake Day"," Nowe gatunki i style w muzyce", " Mikołakowe zajęcia w pracowni komputerowej". Jednym z zadań projektu było prowadzenie bloga nauczycielskiego i uczniowskiego, na których zdobywaliśmy odznaki. W I semestrze na blogu uczniowskim zdobyliśmy odznakę niebieską Uczymy się z TIK za wpisy z I semestru dotyczące przeprowadzonych 15

16 działań z wykorzystaniem TIK oraz odznakę fioletową Tworzymy materiały edukacyjne za różne materiały edukacyjne, które stworzyliśmy samodzielnie. Blog uczniowski "Szkoła na wesoło" był często odwiedzany. W II semestrze na blogu uczniowskim zdobyliśmy odznakę czerwoną Aktywny komentator za aktywne komentowanie wpisów na innych blogach programu. Prowadziliśmy również bloga nauczycielskiego. Na blogu nauczycielskim otrzymaliśmy odznakę "Uczę z TIK- Super nauczycielka". W związku z realizacją programu Szkoła z Klasą 2.0 planowaliśmy i realizowaliśmy następujące projekty: Fairy Tale Comics - komiksy na podstawie baśni","krosno - nasze miasto"," Our Class Diary", " Legendy o Krośnie i okolicy", Odkrywamy tajemnice natury"," Jak mam się uczyć", " Peter Pan: Welcome to Neverland", " W świecie bajek", "Krosno-nasze miasto". Każdy z realizowanych w szkole projektów został zaprezentowany podczas Szkolnego Festiwalu 2.0. W rezultacie otrzymaliśmy 12 odznak Dobra Praktyka. Zostaliśmy Szkołą Ekspercką (żadna szkoła nie otrzymała tak dużej ilości odznak Dobra Praktyka i w żadnej szkole w projekcie nie uczestniczyła tak duża liczba nauczycieli). Opisy zadań i ich realizacji zostały wstawione do biblioteki materiałów na ogólnopolskiej platformie Centrum Edukacji Obywatelskiej na stronie programu: Z wypracowanych przez nas działań mogą korzystać wszyscy nauczyciele w kraju. Efekty naszej całorocznej pracy zaowocowały uzyskaniem Certyfikatu Szkoła z Klasą 2.0.Jesteśmy jedną z 36 Szkół Eksperckich w Polsce uczestniczących w programie. 6) W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele (min. trzy osoby) wspólnie z uczniami planują działania w szkole, rozwiązują problemy. Uczniowie współdecydują w sprawach szkoły, uczestnicząc w podejmowaniu działań w zakresie tematyki globalnej. W szkole realizowaliśmy projekt COMENIUS pt. Stworzenie Wielokulturowej Perspektywy na Naszą Świadomość Europejską. Realizując zadania projektu uczniowie i nauczyciele mieli niepowtarzalną szansę poznania innych kultur, tradycji, obyczajów, legend 16

17 związanych z poszczególnymi państwami. Na lekcjach i zajęciach dodatkowych (w tym również na zajęciach Szkolnego Klubu UNESCO) uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkół partnerskich i państw pracujących w projekcie (położenie geograficzne, flagi, stolice, miasta). Było to wstępem do późniejszego czytania przez dzieci opowiadania Comenius Museum on the Road w wersji anglojęzycznej i tłumaczenia go na język polski. Uczniowie poznali trójkę bohaterów opowiadania, opowiadali w kilkuzdaniowych wypowiedziach o bohaterach (ich imiona, pochodzenie, wygląd). Czytając opowiadanie dzieci zdobyły wiedzę nt. państw współpracujących w projekcie (geografia, miasta, zabytki, tradycyjne potrawy, waluta, legendy). W ten sposób uczniowie również kształtowali i doskonalili swoje umiejętności językowe. W trakcie realizacji projektu uczniowie opracowali dużą liczbę folderów poświęconych Polsce i Krośnie, zawierających informacje nt. Polski i Krosna, ciekawostki, zdjęcia. Projekty zostały opracowane w języku angielskim. Wszystkie prace zostały przekazane uczniom szkoły tureckiej podczas wizyty w Stambule. Ponadto, kilkunastu uczniów opracowało prezentacje multimedialne lub przygotowało prace plastyczne do dwóch konkursów szkolnych nt. miejsc w Polsce wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie brali udział w tworzeniu opowiadania łańcuchowego Comenius Museum on the Road, które było jednym z produktów projektu. Z pomocą nauczyciela została przetłumaczona na język angielski część opowiadania Comenius, wcześniej opracowana również przez uczniów pod kierunkiem polonisty. Na zajęciach UNESCO uczniowie również czytali anglojęzyczną wersję opowiadania łańcuchowego, poznając wraz z bohaterami geografię, tradycje i legendy Turcji, Włoch i Polski. Realizacja projektu związana była z dwoma wizytami w szkołach partnerskich. Podczas wizyty w szkole tureckiej, obok prac projektowych, mieliśmy okazję poznać tamtejszą kulturę, zabytki Stambułu i tradycyjną kuchnię. Bardzo ważnym wydarzeniem w ramach projektu była organizacja i przeprowadzenie wizyty nauczycieli i uczniów szkół partnerskich w 17

18 naszej szkole. Młodzież i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w licznych spotkaniach i zajęciach. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele powitali gości kolacją, na którą przygotowali tradycyjne polskie potrawy. Podczas spotkania odbył się pokaz tańców ludowych krajów partnerskich oraz prezentacje multimedialne dotyczące kultury i zwyczajów Turcji, Włoch i Polski. W kolejnych dniach mieliśmy zaszczyt gościć u Pana Prezydenta Miasta Krosna, który przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą historii, przemysłu i bogactwa kulturowego naszego regionu. Przedstawiciele szkół partnerskich zwiedzili Krośnieńską Starówkę, Muzeum Podkarpackie i Muzeum Rzemiosła. Podczas tygodniowego pobytu zorganizowaliśmy również wycieczkę do Krakowa i w Bieszczady do Soliny. Zaprosiliśmy również naszych gości do Haczowa, gdzie zwiedziliśmy zabytkowy kościół wpisany na listę UNESCO, a następnie zorganizowaliśmy warsztaty rzemiosła w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku. Wspólna praca nad projektem przyniosła nam dużo satysfakcji. Współpracując z nauczycielami i uczniami z Turcji i Włoch doszukiwaliśmy się podobieństw w naszych kulturach, a jednocześnie prezentowaliśmy naszą indywidualną tożsamość narodową. Praca nad projektem COMENIUS była wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz całej społeczności lokalnej związanej z naszym projektem. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski. Realizacja większości zadań wiązała się z posługiwaniem się j. angielskim, były to m.in.: anglojęzyczne projekty tematyczne, prezentacje multimedialne, opowiadanie łańcuchowe. Ponadto, przed wizytą uczniowie goszczący dzieci ze szkół partnerskich nawiązali kontakty drogą mailową. Dzięki temu dzieci mogły poznać się wcześniej, dowiedzieć się o rodzinach, zainteresowaniach swoich rówieśników, wymienić się swoimi zdjęciami, co z pewnością ułatwiło im spotkanie i nawiązanie przyjaźni podczas wizyty, jak również pozwalało wykorzystać i doskonalić w praktyce znajomość języka angielskiego. Nawiązanie kontaktów drogą mailową jak również spędzenie tygodnia z rówieśnikami z Turcji i Włoch stworzyło naszym uczniom ogromną możliwość aktywnego posługiwania się językiem angielskim, komunikowania się w sytuacjach codziennych. Pomiędzy uczniami z trzech krajów nawiązały się bardzo szybko przyjaźnie, zniknęły bariery językowe i kulturowe co wpłynęło na wspaniałą współpracę i realizację działań projektowych. Drugi projekt COMENIUS pt. Przedstawiam moje miasto realizowany był we współpracy ze szkołami partnerskimi z Holandii i Włoch. Głównym 18

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 Samorządowa Szkoła Podstawowa Lisewo 108 62-310 Pyzdry Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1,,PRZEPROWADZENIE, WE WSZYSTKICH KLASACH SZKOŁY, DEBATY UCZNIOWSKIEJ NT. PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, OBYWATEL

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i dba o własne zdrowie. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Realizator Termin 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2016/2017 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2016/2017 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2016-2021, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA. opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów

EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA. opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII LIDER LOKALNEJ EKOLOGII Temat w edycji 2014/2015 ŚWIADOMY KONSUMENT prowadzony przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Chylońska 227 Gdynia Dyrektor

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego.

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV-VI CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. 1. Integracja zespołu klasowego. organizacja wycieczek dramy uroczystości klasowe i szkolne

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia na świecie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto Organizator Co się dzieje? Gdzie? Kiedy?

Miasto Organizator Co się dzieje? Gdzie? Kiedy? Wrocław Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Rozmowa z ekspertami na temat relacji handlowych między krajami Globalnego Południa i Północy. Handel a kryzys żywnościowy, rolnictwo w Afryce i Ameryce

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy z rodzicami 2015-2016 str 1 / 8 Priorytet: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

1. spotkanie w Polsce

1. spotkanie w Polsce 1. spotkanie w Polsce LET'S HELP STUDENTS LEARN VIA TRADITIONAL GAMES Program Comenius Szkoła Podstawowa Nr 8 We wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawowa NR 8 przystąpiła do programu Comenius uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Marzena Gołębiowska nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie Termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju. Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju. Projekt 355/2016/M współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. ( ) to część kształcenia

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Miesiąc Zadanie do realizacji Cel Koordynujący 1. Zgłoszenie szkoły do programu Samorząd Uczniowski oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej Jestem Polakiem jestem Europejczykiem

Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej Jestem Polakiem jestem Europejczykiem Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej Jestem Polakiem jestem Europejczykiem 1. Czas: 3 miesiące 2. Data rozpoczęcia: 3. Data zakończenia: 4. Koordynatorzy projektu: 5. Realizatorzy projektu: uczniowie,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gdynia 2016 I. Projekt w prawie oświatowym postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wychowanie proekologiczne. SOSW nr 1 w Gnieźnie

Wychowanie proekologiczne. SOSW nr 1 w Gnieźnie Wychowanie proekologiczne SOSW nr 1 w Gnieźnie Do tradycji naszego Ośrodka O należy y organizowanie przedsięwzi wzięć,, imprez, konkursów w i wycieczek ekologicznych, które znakomicie wpisały y się w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym

Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym INTELEKTUALNA SFERA Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym rok szkolny 2017/2018 Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Sanok MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c CELE: - poznanie wybranych, ciekawych miejsc w okolicach Sanoka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż WYCHOWANIE i OPIEKA CEL STRATEGICZNY:,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż Janusz Korczak Cel szczegółowy Procedury i narzędzia osiągania celu Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części PROGRAM WYCHOWAWCZY Celem programu wychowawczego jest wychowanie światłego człowieka, o otwartym umyśle, ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Zastrużu Centrum Edukacji i Aktywności Lokalnej. Krystyna Wardach

Szkoła Podstawowa w Zastrużu Centrum Edukacji i Aktywności Lokalnej. Krystyna Wardach Szkoła Podstawowa w Zastrużu Centrum Edukacji i Aktywności Lokalnej Krystyna Wardach Szkoła Podstawowa w Zastrużu województwo dolnośląskie, powiat świdnicki, gmina Żarów Szkoła wspólnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2012 / 2013 Opiekunowie: mgr Urszula Kowalska mgr Joanna Baran 1 Założenia ogólne Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Miesiąc Zadanie do realizacji Cel Koordynujący 1. Zgłoszenie szkoły do programu Samorząd Uczniowski oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

energii ze źródeł odnawialnych

energii ze źródeł odnawialnych Czysta energia sposoby oszczędzania i otrzymywania energii ze źródeł odnawialnych Jest to projekt zaplanowany na dwa lata szkolne 2008 2010. Rolę koordynatora pełni włoska szkoła Istituto Comprensivo Giovanni

Bardziej szczegółowo