Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI"

Transkrypt

1 entrum Pomiarowo-ydaktyczne Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) , faks (58) , Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 2013/2014

2 2

3 Spis treści MERITUM entrum Pomiarowo-ydaktyczne 1. Sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Informacje ogólne Kartoteka czynności wraz z punktacją Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów poszczególnych standardów zynności sprawdzane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Analiza statystyczna wyników w podziale na klasy Klasa 6A Wyniki zdających - klasa 6A Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6A Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6A Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa 6A Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6A Klasa Wyniki zdających - klasa Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa Klasa Wyniki zdających - klasa Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa Klasa Wyniki zdających - klasa Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa Ogólne wyniki zdających podstawowe wskaźniki statystyczne Interpretacja wskaźników statystycznych - wyniki szkoły Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych Rozkład liczebności wyników zdających w badanych obszarach Spis tabel Spis wykresów

4 4

5 1. Sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Informacje ogólne. Sprawdzian przeznaczony był dla wszystkich uczniów zarówno bez dysfunkcji jak i ze stwierdzoną dysfunkcją rozwojową. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut dla uczniów bez dysfunkcji i 90 minut ze stwierdzoną dysfunkcją rozwojową. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Zestaw zawierał 25 zadań, w tym 20 było zamkniętych, wymagających od ucznia wskazania jednej poprawnej odpowiedzi, spośród czterech podanych i 5 zadań otwartych, wymagających udzielenia krótszej lub dłuższej wypowiedzi Kartoteka czynności wraz z punktacją. Tabela 1. Kartoteka czynności z punktacją. Numer zadania adane czynności Liczba punktów 1 Posługiwanie się poznanymi pojęciami Odczytanie utworu poetyckiego Wskazanie źródła informacji Posługiwanie się poznanymi terminami Posługiwanie się informacją Posługiwanie się poznanymi terminami Posługiwanie się poznanymi terminami Odczytanie tekstu prozatorskiego Odczytanie tekstu prozatorskiego Odczytanie tekstu prozatorskiego Posługiwanie się informacją Odczytywanie prostego tekstu popularnonaukowego Odczytanie informacji z przekazów ikonicznych Wykonanie obliczeń dotyczących powierzchni Rozpoznanie cech i własności liczb Wykonanie obliczeń dotyczących czasu Posługiwanie się informacją Rozpoznanie cech i własności figur Rozpoznanie cech i własności liczb ostrzeganie prawidłowości w otaczającym świecie Ustalenie sposobu rozwiązania zadania Wykonanie obliczeń dotyczących długości

6 21.3 Wykorzystanie w sytuacjach praktycznych własności liczb Ustalenie sposobu rozwiązania zadania Wykorzystanie w sytuacjach praktycznych własności liczb a.1 Ustalenie sposobu rozwiązania I etapu zadania a.2 Wykonanie obliczeń dotyczących pieniędzy b.1 Ustalenie sposobu rozwiązania II etapu zadania b.2 Wykorzystanie w sytuacjach praktycznych własności liczb b.3 Wykorzystanie w sytuacjach praktycznych własności liczb. 0-1 Redagowanie opisu 24a.1 Formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu b.1 udowanie wypowiedzi poprawnej językowo b.2 Przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych. 0-1 Redagowanie opowiadania 25a.1 Formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu a.2 Posługiwanie się formą wypowiedzi b.1 udowanie wypowiedzi poprawnej językowo b.2 udowanie wypowiedzi poprawnej ortograficznie b.3 udowanie wypowiedzi poprawnej interpunkcyjnie c.1 banie o układ graficzny zapisu Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów poszczególnych standardów. Tabela 2. Struktura standardów wymagań egzaminacyjnych. Numer standardu Nazwa standardu Liczba punktów Procent punktów za standard Numery zadań I zytanie 10 25% 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 II Pisanie 10 25% III Rozumowanie 8 20% IV V Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 24a.1, 24b.1, 24b.2, 25a.1, 25a.2, 25b.1, 25b.2, 25b.3, 25c 15, 18, 19, 20, 21.1, 22.1, 23a.1, 23b % 3, 5, 11, % 14, 16, 21.2, 21.3, 22.2, 23a.2, 23b.2, 23b.3 6

7 zynności sprawdzane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych. W zakresie standardu I zytanie sprawdzono: I.1 odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata (zad. 2); I.1 odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie cech osobowościowych bohaterów (zad. 8); I.1 odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost (zad. 9); I.1 odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów (zad. 10); I.1 odczytanie prostego tekstu popularnonaukowego wskazanie czasu i miejsca uruchomienia pierwszej kolei użytku publicznego (zad. 12); I.1 odczytanie przekazu ikonicznego rozpoznanie przykładów zastosowania maszyny parowej (zad. 13); I.2 rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi (zad. 1); I.2 posługiwanie się poznanymi terminami porównanie (zad. 4); I.2 posługiwanie się poznanymi terminami epitet (zad. 6); I.2 posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie (zad. 7); W zakresie standardu II Pisanie sprawdzono: II.1 opis pisanie na temat i zgodnie z celem (zad. 24a.1); II.1 opowiadanie pisanie na temat i zgodnie z celem (zad. 25a.1); II.1 opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń (zad. 25a.2); II.3 opis celowe stosowanie środków językowych (zad. 24b.1); II.3 opis przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych (zad. 24b.2); II.3 opowiadanie przestrzeganie norm językowych (zad. 25b.1); II.3 opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych (zad. 25b.2); II.3 opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych (zad. 25b.3); II.5 opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) (zad. 25c); W zakresie standardu III Rozumowanie sprawdzono: III.6 wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu (zad. 15); III.6 rozpoznanie cech i własności figur posługiwanie się pojęciem średnicy i promienia koła (zad. 18); III.6 rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby (zad. 19); III.7 dostrzeganie prawidłowości w zjawiskach o charakterze powtarzalnym posługiwanie się schematem (zad. 20); III.8 ustalenie sposobu obliczenia rzeczywistej długości posługiwanie się skalą (zad. 21.1); III.8 ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego (zad. 22.1); III.8 ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów (zad. 23a.1); 7

8 III.8 ustalenie sposobu obliczenia ilości napojów możliwych do zakupienia (zad. 23b.1); W zakresie standardu IV Korzystanie z informacji sprawdzono: IV.1 wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego (zad. 3); IV.1 posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym (zad. 5); IV.1 posługiwanie się informacją ustalenie funkcji opisanego urządzenia (zad. 11); IV.1 posługiwanie się informacją wykorzystanie informacji zamieszczonych w rozkładzie jazdy pociągu (zad. 17); W zakresie standardu V Wykorzystywanie wiedzy w praktyce sprawdzono: V.3 wykonywanie obliczeń dotyczących powierzchni obliczenie pola powierzchni prostokąta (zad. 14); V.3 wykonywanie obliczeń dotyczących czasu obliczenia zegarowe (zad. 16); V.3 posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa (zad. 21.2); V.3 wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa (zad. 23a.2); V.5 wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km (zad. 21.3); V.5 wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego (zad. 22.2); V.5 wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ilości napojów (zad. 23b.2); V.5 wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie reszty (zad. 23b.3); 1.2. Analiza statystyczna wyników w podziale na klasy. 8

9 Klasa 6A. MERITUM entrum Pomiarowo-ydaktyczne Tabela 3. Tabela zbiorcza wyników dla zadań zamkniętych - klasa 6A. Nr zadania A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 Suma Suma

10 Tabela 4. Tabela zbiorcza wyników dla zadań otwartych - klasa 6A. Nr zadania A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 Suma a a b b b a b b a a b b b c Suma

11 Wyniki zdających - klasa 6A. MERITUM entrum Pomiarowo-ydaktyczne Poniższa tablica przedstawia wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników badanej klasy. Tabela 5. Parametry statystyczne klasa 6A. Wskaźnik statystyczny Wartość wskaźnika Liczebność 22 Liczba uczniów z dysleksją rozwojową 2 Maksymalna liczba punktów za test 40 Wynik w procentach 54 Wynik minimalny w punktach 14 Wynik maksymalny w punktach 28 Wynik średni za test w punktach Odchylenie standardowe 3.54 Łatwość testu 0.54 adane testem umiejętności, uczniowie kl. 6A, opanowali na poziomie 54 proc. Średni wynik osiągnięty przez uczniów kl. 6A kształtuje się na poziomie punktów. Odchylenie standardowe oznacza, iż uzyskane wyniki różnią się od wartości średniej przeciętnie o 3.54 punktów. Zadania okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne. Wykres 1. Procentowa prezentacja wyników klasa 6A. Najniższy wynik 35 proc. (14 punktów) uzyskał 1 uczeń, najwyższy wynoszący - 70 proc. (28 punktów), uzyskało 2 uczniów. 11

12 Wykres 2. Punktowa prezentacja wyników klasa 6A. Wyniki w przedziale od do punktów uzyskało 68% uczniów Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6A. Wykres 3. Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych klasa 6A. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania: 21, 22, 4, 15, 16, 7. 12

13 Wykres 4. Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych klasa 6A. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 4 - posługiwanie się poznanymi terminami porównanie; 15 - wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu; 16 - wykonywanie obliczeń dotyczących czasu obliczenia zegarowe; 7 - posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie; 14 - wykonywanie obliczeń dotyczących powierzchni obliczenie pola powierzchni prostokąta; Najłatwiejsze okazały się: 1 - rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi; 10 - odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów; 2 - odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata; 9 - odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost; 12 - odczytanie prostego tekstu popularnonaukowego wskazanie czasu i miejsca uruchomienia pierwszej kolei użytku publicznego; 13

14 Wykres 5. Wskaźniki łatwości do zadań otwartych klasa 6A. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego; posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa; 25c - opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie); ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego; Najłatwiejsze okazały się: 23a.1 - ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów; 25a.2 - opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń; 24a.1 - opis pisanie na temat i zgodnie z celem; 24b.1 - opis celowe stosowanie środków językowych; 23a.2 - wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa; 23b.1 - ustalenie sposobu obliczenia ilości napojów możliwych do zakupienia; 14

15 Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0-0,19 bardzo trudny 0,20-0,49 trudny 0,50-0,69 umiarkowanie trudny 0,70-0,89 łatwy 0,90-1 bardzo łatwy Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6A. Na podstawie wartości wskaźnika łatwości, wyliczonego dla poszczególnych standardów, można stwierdzić, iż najlepiej opanowane zostały przez uczniów umiejętności standardu I. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami standardu V. Tabela 6. Wskaźniki łatwości, wynik średni i procentowy w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6A. Standardy Łatwość Wynik średni Wynik procentowy I. zytanie II. Pisanie III. Rozumowanie IV. Korzystanie z informacji V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wynik łączny Zadania, które badały umiejętności z zakresu: standardu I - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu II - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu III - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu IV - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu V - okazały się dla uczniów trudne; 15

16 Wykres 6. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu I. Standard I. zytanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 4 - posługiwanie się poznanymi terminami porównanie; 7 - posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie; 6 - posługiwanie się poznanymi terminami epitet; Wykres 7. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu II. Standard II. Pisanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 25c - opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie); 25b.3 - opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych; 25b.2 - opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych; 16

17 Wykres 8. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu III. Standard III. Rozumowanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego; 15 - wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu; ustalenie sposobu obliczenia rzeczywistej długości posługiwanie się skalą; Wykres 9. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu IV. Standard IV. Korzystanie z informacji. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 3 - wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego; 17

18 5 - posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym; Wykres 10. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu V. Standard V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego; posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km; 18

19 Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa 6A. Tabela 7. Średnie wyniki w badanych czynnościach klasa 6A. Sprawdzane umiejętności Standard I rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata Pytania Wynik maks. możliwy do uzyskania Wynik średni uzyskany przez uczniów posługiwanie się poznanymi terminami porównanie posługiwanie się poznanymi terminami epitet posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie cech osobowościowych bohaterów odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów odczytanie prostego tekstu popularnonaukowego wskazanie czasu i miejsca uruchomienia pierwszej kolei użytku publicznego odczytanie przekazu ikonicznego rozpoznanie przykładów zastosowania maszyny parowej Standard II opis pisanie na temat i zgodnie z celem 24a opis celowe stosowanie środków językowych 24b opis przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych 24b opowiadanie pisanie na temat i zgodnie z celem 25a opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń 25a opowiadanie przestrzeganie norm językowych 25b opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych 25b opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych 25b opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu Standard III rozpoznanie cech i własności figur posługiwanie się pojęciem średnicy i promienia koła 25c

20 rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby dostrzeganie prawidłowości w zjawiskach o charakterze powtarzalnym posługiwanie się schematem ustalenie sposobu obliczenia rzeczywistej długości posługiwanie się skalą ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów 23a ustalenie sposobu obliczenia ilości napojów możliwych do zakupienia Standard IV wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym posługiwanie się informacją ustalenie funkcji opisanego urządzenia posługiwanie się informacją wykorzystanie informacji zamieszczonych w rozkładzie jazdy pociągu wykonywanie obliczeń dotyczących powierzchni obliczenie pola powierzchni prostokąta Standard V wykonywanie obliczeń dotyczących czasu obliczenia zegarowe 23b posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ilości napojów wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie reszty a b b

21 Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6A. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę uczniów (wyrażoną w procentach), którzy nie udzielili odpowiedzi bądź nie przenieśli rozwiązań zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (z wyłączeniem uczniów z dysleksją rozwojową) oraz liczbę uczniów, którzy nie podjęli próby rozwiązania zadań otwartych (zostawili puste pole). Wykres 11. Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych - klasa 6A. Zadania zamknięte: 4.55% zdających nie zaznaczyło na karcie odpowiedzi rozwiązania zadań 16, 4, 6; 21

22 Wykres 12. Struktura rozwiązywalności zadań otwartych - klasa 6A. Zadania otwarte: 18.18% zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania 21; 9.09% zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania 22; 22

23 Klasa 6. Tabela 8. Tabela zbiorcza wyników dla zadań zamkniętych - klasa 6. Nr zada nia Su ma Suma

24 Tabela 9. Tabela zbiorcza wyników dla zadań otwartych - klasa 6. Nr zada nia Su ma a a b b b a b b a a b b b c Suma

25 Wyniki zdających - klasa 6. MERITUM entrum Pomiarowo-ydaktyczne Poniższa tablica przedstawia wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników badanej klasy. Tabela 10. Parametry statystyczne klasa 6. Wskaźnik statystyczny Wartość wskaźnika Liczebność 26 Liczba uczniów z dysleksją rozwojową 0 Maksymalna liczba punktów za test 40 Wynik w procentach 61 Wynik minimalny w punktach 10 Wynik maksymalny w punktach 35 Wynik średni za test w punktach Odchylenie standardowe 6.79 Łatwość testu 0.61 adane testem umiejętności, uczniowie kl. 6, opanowali na poziomie 61 proc. Średni wynik osiągnięty przez uczniów kl. 6 kształtuje się na poziomie punktów. Odchylenie standardowe oznacza, iż uzyskane wyniki różnią się od wartości średniej przeciętnie o 6.79 punktów. Zadania okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne. Wykres 13. Procentowa prezentacja wyników klasa 6. Najniższy wynik 25 proc. (10 punktów) uzyskał 1 uczeń, najwyższy wynoszący - 88 proc. (35 punktów), uzyskał 1 uczeń. 25

26 Wykres 14. Punktowa prezentacja wyników klasa 6. Wyniki w przedziale od do punktów uzyskało 69% uczniów Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6. Wykres 15. Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych klasa 6. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania: 21, 5, 4, 22, 6. 26

27 Wykres 16. Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych klasa 6. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 5 - posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym; 4 - posługiwanie się poznanymi terminami porównanie; 6 - posługiwanie się poznanymi terminami epitet; 15 - wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu; 7 - posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie; Najłatwiejsze okazały się: 10 - odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów; 1 - rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi; 17 - posługiwanie się informacją wykorzystanie informacji zamieszczonych w rozkładzie jazdy pociągu; 9 - odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost; 2 - odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata; 19 - rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby; 27

28 Wykres 17. Wskaźniki łatwości do zadań otwartych klasa 6. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km; posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa; 25b.3 - opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych; 25b.2 - opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych; Najłatwiejsze okazały się: 25a.2 - opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń; 24b.1 - opis celowe stosowanie środków językowych; 24a.1 - opis pisanie na temat i zgodnie z celem; 23a.1 - ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów; 23a.2 - wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa; 25a.1 - opowiadanie pisanie na temat i zgodnie z celem; 28

29 Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0-0,19 bardzo trudny 0,20-0,49 trudny 0,50-0,69 umiarkowanie trudny 0,70-0,89 łatwy 0,90-1 bardzo łatwy Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6. Na podstawie wartości wskaźnika łatwości, wyliczonego dla poszczególnych standardów, można stwierdzić, iż najlepiej opanowane zostały przez uczniów umiejętności standardu III. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami standardu V. Tabela 11. Wskaźniki łatwości, wynik średni i procentowy w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6. Standardy Łatwość Wynik średni Wynik procentowy I. zytanie II. Pisanie III. Rozumowanie IV. Korzystanie z informacji V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wynik łączny Zadania, które badały umiejętności z zakresu: standardu I - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu II - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu III - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu IV - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu V - okazały się dla uczniów trudne; 29

30 Wykres 18. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu I. Standard I. zytanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 4 - posługiwanie się poznanymi terminami porównanie; 6 - posługiwanie się poznanymi terminami epitet; 7 - posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie; Wykres 19. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu II. Standard II. Pisanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 25b.3 - opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych; 25b.2 - opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych; 25b.1 - opowiadanie przestrzeganie norm językowych; 30

31 Wykres 20. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu III. Standard III. Rozumowanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 15 - wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu; ustalenie sposobu obliczenia rzeczywistej długości posługiwanie się skalą; ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego; Wykres 21. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu IV. Standard IV. Korzystanie z informacji. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 5 - posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym; 31

32 3 - wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego; Wykres 22. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu V. Standard V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km; posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa; 32

33 Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa 6. Tabela 12. Średnie wyniki w badanych czynnościach klasa 6. Sprawdzane umiejętności Standard I rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata Pytania Wynik maks. możliwy do uzyskania Wynik średni uzyskany przez uczniów posługiwanie się poznanymi terminami porównanie posługiwanie się poznanymi terminami epitet posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie cech osobowościowych bohaterów odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów odczytanie prostego tekstu popularnonaukowego wskazanie czasu i miejsca uruchomienia pierwszej kolei użytku publicznego odczytanie przekazu ikonicznego rozpoznanie przykładów zastosowania maszyny parowej Standard II opis pisanie na temat i zgodnie z celem 24a opis celowe stosowanie środków językowych 24b opis przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych 24b opowiadanie pisanie na temat i zgodnie z celem 25a opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń 25a opowiadanie przestrzeganie norm językowych 25b opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych 25b opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych 25b opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu Standard III rozpoznanie cech i własności figur posługiwanie się pojęciem średnicy i promienia koła 25c

34 rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby dostrzeganie prawidłowości w zjawiskach o charakterze powtarzalnym posługiwanie się schematem ustalenie sposobu obliczenia rzeczywistej długości posługiwanie się skalą ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów 23a ustalenie sposobu obliczenia ilości napojów możliwych do zakupienia Standard IV wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym posługiwanie się informacją ustalenie funkcji opisanego urządzenia posługiwanie się informacją wykorzystanie informacji zamieszczonych w rozkładzie jazdy pociągu wykonywanie obliczeń dotyczących powierzchni obliczenie pola powierzchni prostokąta Standard V wykonywanie obliczeń dotyczących czasu obliczenia zegarowe 23b posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ilości napojów wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie reszty a b b

35 Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę uczniów (wyrażoną w procentach), którzy nie udzielili odpowiedzi bądź nie przenieśli rozwiązań zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (z wyłączeniem uczniów z dysleksją rozwojową) oraz liczbę uczniów, którzy nie podjęli próby rozwiązania zadań otwartych (zostawili puste pole). Wykres 23. Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych - klasa 6. Zadania zamknięte: 3.85% zdających nie zaznaczyło na karcie odpowiedzi rozwiązania zadań 6, 16; 35

36 Wykres 24. Struktura rozwiązywalności zadań otwartych - klasa 6. Zadania otwarte: 26.92% zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania 21; 7.69% zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania 25; 36

37 Klasa 6. Tabela 13. Tabela zbiorcza wyników dla zadań zamkniętych - klasa 6. Nr zada nia Suma Su ma 37

38 Tabela 14. Tabela zbiorcza wyników dla zadań otwartych - klasa 6. Nr zada nia a a b b b a b b a a b b b c Suma Su ma 38

39 Wyniki zdających - klasa 6. MERITUM entrum Pomiarowo-ydaktyczne Poniższa tablica przedstawia wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników badanej klasy. Tabela 15. Parametry statystyczne klasa 6. Wskaźnik statystyczny Wartość wskaźnika Liczebność 24 Liczba uczniów z dysleksją rozwojową 0 Maksymalna liczba punktów za test 40 Wynik w procentach 50 Wynik minimalny w punktach 10 Wynik maksymalny w punktach 36 Wynik średni za test w punktach Odchylenie standardowe 6.91 Łatwość testu 0.5 adane testem umiejętności, uczniowie kl. 6, opanowali na poziomie 50 proc. Średni wynik osiągnięty przez uczniów kl. 6 kształtuje się na poziomie punktów. Odchylenie standardowe oznacza, iż uzyskane wyniki różnią się od wartości średniej przeciętnie o 6.91 punktów. Zadania okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne. Wykres 25. Procentowa prezentacja wyników klasa 6. Najniższy wynik 25 proc. (10 punktów) uzyskało 2 uczniów, najwyższy wynoszący - 90 proc. (36 punktów), uzyskał 1 uczeń. 39

40 Wykres 26. Punktowa prezentacja wyników klasa 6. Wyniki w przedziale od do punktów uzyskało 63% uczniów Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6. Wykres 27. Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych i otwartych klasa 6. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania: 21, 15, 7, 22,

41 Wykres 28. Wskaźniki łatwości do zadań zamkniętych klasa 6. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 7 - posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie; 15 - wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu; 3 - wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego; 16 - wykonywanie obliczeń dotyczących czasu obliczenia zegarowe; 11 - posługiwanie się informacją ustalenie funkcji opisanego urządzenia; 14 - wykonywanie obliczeń dotyczących powierzchni obliczenie pola powierzchni prostokąta; 19 - rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby; Najłatwiejsze okazały się: 1 - rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi; 9 - odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost; 10 - odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów; 2 - odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata; 17 - posługiwanie się informacją wykorzystanie informacji zamieszczonych w rozkładzie jazdy pociągu; 18 - rozpoznanie cech i własności figur posługiwanie się pojęciem średnicy i promienia koła; 12 - odczytanie prostego tekstu popularnonaukowego wskazanie czasu i miejsca uruchomienia pierwszej kolei użytku publicznego; 41

42 Wykres 29. Wskaźniki łatwości do zadań otwartych klasa 6. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 25c - opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie); 25b.3 - opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km; posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa; 25b.1 - opowiadanie przestrzeganie norm językowych; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego; Najłatwiejsze okazały się: 23a.1 - ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów; 24a.1 - opis pisanie na temat i zgodnie z celem; 23a.2 - wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa; 23b.1 - ustalenie sposobu obliczenia ilości napojów możliwych do zakupienia; 25a.1 - opowiadanie pisanie na temat i zgodnie z celem; 25a.2 - opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń; 42

43 Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0-0,19 bardzo trudny 0,20-0,49 trudny 0,50-0,69 umiarkowanie trudny 0,70-0,89 łatwy 0,90-1 bardzo łatwy Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6. Na podstawie wartości wskaźnika łatwości, wyliczonego dla poszczególnych standardów, można stwierdzić, iż najlepiej opanowane zostały przez uczniów umiejętności standardu I. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami standardu V. Tabela 16. Wskaźniki łatwości, wynik średni i procentowy w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych - klasa 6. Standardy Łatwość Wynik średni Wynik procentowy I. zytanie II. Pisanie III. Rozumowanie IV. Korzystanie z informacji V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wynik łączny Zadania, które badały umiejętności z zakresu: standardu I - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu II - okazały się dla uczniów trudne; standardu III - okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne; standardu IV - okazały się dla uczniów trudne; standardu V - okazały się dla uczniów trudne; 43

44 Wykres 30. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu I. Standard I. zytanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 7 - posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie; 6 - posługiwanie się poznanymi terminami epitet; 4 - posługiwanie się poznanymi terminami porównanie; 13 - odczytanie przekazu ikonicznego rozpoznanie przykładów zastosowania maszyny parowej; Wykres 31. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu II. Standard II. Pisanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 44

45 25c - opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie); 25b.3 - opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych; 25b.1 - opowiadanie przestrzeganie norm językowych; Wykres 32. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu III. Standard III. Rozumowanie. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 15 - wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu; 19 - rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby; ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego; Wykres 33. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu IV. 45

46 Standard IV. Korzystanie z informacji. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: 3 - wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego; 11 - posługiwanie się informacją ustalenie funkcji opisanego urządzenia; Wykres 34. Wskaźniki łatwości do zadań w zakresie standardu V. Standard V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Najsłabiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami: wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km; posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa; wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego; 46

47 Średnie wyniki zdających w badanych czynnościach - klasa 6. Tabela 17. Średnie wyniki w badanych czynnościach klasa 6. Sprawdzane umiejętności Standard I rozumienie pojęcia podmiot liryczny wskazanie adresata wypowiedzi odczytanie utworu poetyckiego odczytanie przekazu kierowanego do adresata Pytania Wynik maks. możliwy do uzyskania Wynik średni uzyskany przez uczniów posługiwanie się poznanymi terminami porównanie posługiwanie się poznanymi terminami epitet posługiwanie się poznanymi terminami uosobienie odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie cech osobowościowych bohaterów odczytanie tekstu prozatorskiego odczytanie informacji podanej wprost odczytanie tekstu prozatorskiego rozpoznanie problemu bohaterów odczytanie prostego tekstu popularnonaukowego wskazanie czasu i miejsca uruchomienia pierwszej kolei użytku publicznego odczytanie przekazu ikonicznego rozpoznanie przykładów zastosowania maszyny parowej Standard II opis pisanie na temat i zgodnie z celem 24a opis celowe stosowanie środków językowych 24b opis przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych 24b opowiadanie pisanie na temat i zgodnie z celem 25a opowiadanie zachowanie logicznego układu zdarzeń 25a opowiadanie przestrzeganie norm językowych 25b opowiadanie przestrzeganie norm ortograficznych 25b opowiadanie przestrzeganie norm interpunkcyjnych 25b opowiadanie trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) wykorzystanie własności liczb do obliczenia czasu przejazdu Standard III rozpoznanie cech i własności figur posługiwanie się pojęciem średnicy i promienia koła 25c

48 rozpoznanie cech i własności liczb wskazanie dzielników danej liczby dostrzeganie prawidłowości w zjawiskach o charakterze powtarzalnym posługiwanie się schematem ustalenie sposobu obliczenia rzeczywistej długości posługiwanie się skalą ustalenie sposobu obliczenia ceny biletu ulgowego ustalenie sposobu obliczenia kwoty na zakup napojów 23a ustalenie sposobu obliczenia ilości napojów możliwych do zakupienia Standard IV wskazanie źródła informacji znajomość zawartości tematycznej Słownika frazeologicznego języka polskiego posługiwanie się informacją umiejscowienie nazwiska autora w alfabetycznym katalogu bibliotecznym posługiwanie się informacją ustalenie funkcji opisanego urządzenia posługiwanie się informacją wykorzystanie informacji zamieszczonych w rozkładzie jazdy pociągu wykonywanie obliczeń dotyczących powierzchni obliczenie pola powierzchni prostokąta Standard V wykonywanie obliczeń dotyczących czasu obliczenia zegarowe 23b posługiwanie się skalą poprawność rachunkowa wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb zamiana jednostek cm na km wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ceny biletu ulgowego wykonywanie obliczeń dotyczących pieniędzy poprawność rachunkowa wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie ilości napojów wykorzystanie w sytuacji praktycznej własności liczb wyznaczenie reszty a b b

49 Struktura rozwiązywalności zadań zamkniętych i otwartych - klasa 6. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę uczniów (wyrażoną w procentach), którzy nie udzielili odpowiedzi bądź nie przenieśli rozwiązań zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (z wyłączeniem uczniów z dysleksją rozwojową) oraz liczbę uczniów, którzy nie podjęli próby rozwiązania zadań otwartych (zostawili puste pole). Zadania zamknięte: Wszyscy uczniowie zaznaczyli na karcie odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych. Wykres 35. Struktura rozwiązywalności zadań otwartych - klasa 6. Zadania otwarte: 25% zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania 21; 20.83% zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania 25; 49

50 Klasa 6. Tabela 18. Tabela zbiorcza wyników dla zadań zamkniętych - klasa 6. Nr zada nia Suma Su ma 50

51 Tabela 19. Tabela zbiorcza wyników dla zadań otwartych - klasa 6. Nr zada nia a a b b b a b b a a b b b c Suma Su ma 51

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 Opracowała: Małgorzata Parzybut NARAMICE, 28.05.2011 Sprawdzian szóstoklasisty w dniu 05.04.2011

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 0. 01 r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Świecie- 01r. 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony w

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W dniu 9 stycznia 2014 r. 49 uczniów klas szóstych z naszej szkoły pisało próbny sprawdzian kompetencji przygotowany przez wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS V PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS V PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS V PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14 15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Ewa Przekop Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4.04.2013 r Do sprawdzianu przystąpiło 95 uczniów Test

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych PREZENTACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje wstępne 8 kwietnia 2003 r. po raz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65 Plan sprawdzianu Jasne jak słońce przeprowadzonego 8 kwietnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie Obszary standardów Numery zadań Maksymalna liczba punktów za dany podtest Udział % punktów z

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Opracowały: Wanda Gunia Katarzyna Poradyło Dorota Szczepanik Maria Twardzik Pierwszy powszechny

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014 Głównym zadaniem sprawdzianu jest zbadanie, w jakim stopniu absolwent

Bardziej szczegółowo

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2013r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2013 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz CZERWIEC 2015 Sprawdzian z języka polskiego oraz matematyki przeprowadzony został w klasach V w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. D 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 10. C 11. A 12. B 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. D 19. A 20. B

1. D 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 10. C 11. A 12. B 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. D 19. A 20. B KLUCZ ODPOWEDZ DO ZADAŃ ZAMKNĘTYCH ZAMESZCZONYCH W MATERAŁACH ĆWCZENOWYCH W teatrze Numer zadania Odpowiedź. D. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 0. C. A. B 3. D 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. A 0. B Numer

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r.

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Część pierwsza sprawdzianu język polski i matematyka... 3 1.1. Podstawowe parametry statystyczne... 3 1.2. Poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany przez Komisję ds. Mierzenia Jakości Pracy Szkoły Świecie, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 r.

ANALIZA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 r. Ełk, grudzień 2006 r. Cel sporządzenia raportu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/11/2013 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji)

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) SPRWDZIN 2013 Klucz punktowania zadań (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) KWIEIEŃ 2013 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NAPRAWCZE SPOSOBY REALIZACJI. KIEDY JAK CZĘSTO Dyskusja omawianie tekstów z podręcznika. Analiza i ocena postępowania bohaterów lektur.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE SPOSOBY REALIZACJI. KIEDY JAK CZĘSTO Dyskusja omawianie tekstów z podręcznika. Analiza i ocena postępowania bohaterów lektur. KLASA VI A Przedstawianie cech i własności elementów Wykorzystywanie w sytuacji praktycznej własności liczb. Dyskusja omawianie tekstów z podręcznika. Analiza i ocena postępowania bohaterów lektur. język

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Wyspa Robinsona

Kartoteka testu Wyspa Robinsona Kartoteka testu Wyspa Robinsona Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia 1. Czytanie odczytuje tekst użytkowy

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 WYNIKI INDYWIDUALNE Wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów klasy szóstej szkoła otrzymała w postaci zbiorczego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim

WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014 Strona1 ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 213/14 Dnia 1 kwietnia 214 roku ponad 346 576 uczniów w całym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. Zestaw pytań Afryka

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. Zestaw pytań Afryka ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Zestaw pytań Afryka Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON i Gazetę

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Plan testu Wycieczka. Liczba punktów. Czytanie 10 25% 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16

Plan testu Wycieczka. Liczba punktów. Czytanie 10 25% 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 Kategoria umiejętności Plan testu Wycieczka Liczba punktów Waga Numery zadań Czytanie 0 5%,, 3, 6, 7, 8, 9,,, 6 Pisanie 0 5%,,, 5, 5, 5, 5V, 5V, 5V, 5V Rozumowanie 8 0% 5, 0, 9, 3, 3, 3V, 3V, 4 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej stycznia r. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku OKE Łódź, maj 2007 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 3 323 uczniów ( 98,3% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-132) w naszej szkole rozwiązywało 52 uczniów. 1. Plan standardowego zestawu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 0 roku OKE Łódź, maj 0 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 40 519 uczniów ( 9,2% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk 2014 r. 1 S t r o n a Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu roku OKE Łódź, maj I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 36936 uczniów (co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁUCZU SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 Opracował zespół ds. sprawdzianu: mgr G.Grabia mgr R. Komuńska mgr R. Klimczak mgr A. Magacz W kwietniu 2014 roku do sprawdzianu

Bardziej szczegółowo