Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania"

Transkrypt

1 66 28 STYCZNIA 2014 Pierwsze kroki w kierunku powołania izby gospodarczej Pierwsze spotkanie członków WSPON w nowym roku i jednocześnie w nowym miejscu po przeprowadzce biura, miało dość burzliwy charakter. Dotyczyło bowiem niezwykle ważkiego problemu, czyli odpowiedzi na pytania: Czy WSPON powinno zainicjować powołanie izby gospodarczej? Czy izba gospodarcza może funkcjonować równolegle do stowarzyszenia? Czy organizacje te mogą współdziałać? Spotkanie otworzył Prezes Marek Kunicki, informując, że trwające od kilku miesięcy dyskusje środowiskowe wskazują na konieczność podjęcia przez WSPON inicjatywy w kierunku powołania organizacji zrzeszającej przedsiębiorców izby gospodarczej. Temat powołania takiego podmiotu, jak i możliwości wynikających z funkcjonowania izby pojawiał się wielokrotnie w komunikatach wysyłanych do członków w drugiej połowie ubiegłego roku. Zebrani bardzo aktywnie wymienili poglądy. Tomasz Lebiedź podkreślił, że zmieniają się realia rynkowe i coraz silniejsza staje się tendencja łączenia się firm, koncentracji biznesu, dlatego niezbędne jest powołanie izby gospodarczej, która reprezentowałaby interesy przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości. Oczywiście jesteśmy dla siebie konkurencją, ale niektóre interesy mamy zbieżne. Podkreślił, że w związku z ustawą deregulacyjną, która zlikwidowała licencje zawodowe, pośrednikiem jest obecnie, nie jak dotychczas osoba fizyczna, ale podmiot podpisujący z klientem umowę pośrednictwa, czyli najczęściej firma. Dlatego też zrzeszanie się pośredników w stowarzyszeniu traci rację bytu, natomiast niezbędna staje się reprezentacja interesów przedsiębiorców. W tym celu najlepiej utworzyć izbę gospodarczą, która ma zasadniczo większe możliwości wpływania na rzeczywistość i z którą, zarówno instytucje tworzące prawo, jak i inne izby, bardziej się liczą. Prelegent zachęcił zgromadzonych do formułowania zadań, jakie miałaby podjąć taka izba. Wspomniał, że obecnie funkcjonują dwie tego typu organizacje: jedna prowadzona przez firmę Metrohouse, która doskonale realizuje interesy założyciela, ale nie jest zainteresowana poszerzaniem składu, druga założona nie tak dawno na Śląsku. Oczywiście Stowarzyszenie może istnieć obok izby gospodarczej ale też inne są zadania tych organizacji. Stowarzyszenie, jak wynika z samej nazwy, ma łączyć i integrować, natomiast izba gospodarcza ma walczyć o prawa przedsiębiorców. Nie bez znaczenia jest fakt tworzenia przez izbę kodeksu dobrych praktyk, który porządkuje relacje na rynku nieruchomości. Prezes Marek Kunicki uzupełnił wypowiedź kolegi o informację na temat liczby potencjalnych podmiotów, które mogłyby zasilić taką instytucję. Do ubiegłego roku bowiem wydano około 50 tys. licencji zarządców i pośredników, z czego jedynie niewielki procent przedstawicieli tych zawodów należał do blisko dwudziestu niewielkichstowarzyszeń zrzeszonych m.in. w PFRN. Aby powstała lokalna izba, mająca zasięg wojewódzki, musi ją stworzyć 50 przedsiębiorców, natomiast w przypadku izby krajowej musi do niej należeć 100 przedsiębiorców. Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania izby gospodarczej str. 1, 2 Kalendarium wydarzeń str. 2 Kalendarium szkoleń str. 2 Przegląd prasy: Złote czasy dla pożyczkobiorców już minęły... str. 3 Optymizm największy od pięciu lat str. 3 Kiedy metro zmieni Pragę str. 3 Mimo groźby bańki noblista nadal kupuje akcje str. 3 Mimo groźby bańki noblista nadal kupuje akcje str. 3 Doktor Zagłada zmienia ton str. 3 Stolica mniej atrakcyjna str. 5 Niestałość prawa to u nas tradycja str. 5 Partnerzy instytucjonalni: Złoty Partner WSPON Partner WSPON 2014 rokiem istotnych zmian na rynku kredytów mieszkaniowych str. 4 Szkolenia dla profesjonalistów str. 6 str. 1

2 2-6 kwietnia 31 maja 13 lutego 14 lutego 4-5 marca Kalendarium wydarzeń V Festiwal Wiedzy o Nieruchomościach XX-lecie Warszawskiego Stowarzyszenia Pośred ników w Obrocie Nieruchomościami Kalendarium szkoleń Treść i charakter prawny umowy pośrednictwa w 2014 roku Prowadząca: Ewa Winiczenko Analiza stanu nieruchomości pod względem możliwości jej zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy przez inwestora Prowadzący: Adam Kudyk Profesjonalna obsługa sekretariatu Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko 7-23 marca marca Kurs: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Zarządzanie zespołem trening umiejętności menedżerskich Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko przekształcenia stowarzyszenia w izbę. Najpierw należy stowarzyszenie rozwiązać, dopiero potem powoływać izbę. Członkowie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym w celu rozwiązania stowarzyszenia, mogą przegłosować taką decyzję i równocześnie podjąć uchwałę o przekazaniu majątku organizacji na rzecz izby. Jednak w przypadku założenia izby obok funkcjonującego stowarzyszenia, może się okazać, że odpływ członków będzie na tyle duży, że konieczne stanie się zlikwidowanie stowarzyszenia z przyczyn ekonomicznych organizacja bowiem nie podoła wydatkom własnym. Zadania izby Określenie zakresu działalności izby gospodarczej było dla zebranych oczywiste. Uczestnicy spotkania wymieniali przede wszystkim działania lobbingowe w celu zmiany prawa. Janusz Iracki wskazał na konieczność wystąpienia ze skargami konstytucyjnymi odnośnie klauzul abuzywnych, które przynajmniej w czterech punktach naruszają ustawę zasadniczą; na działalność stowarzyszeń typu Lexus, które trzeba pokonać poprzez zmianę prawa o stowarzyszeniach, tak by zarząd mógł odpowiadać majątkiem za swoją działalność; na obronę przedsiębiorców przed sądami konsumenckimi. Izba gospodarcza ma łatwiejsze zadanie jeżeli chodzi o zakupy grupowe, czy działania mające uniemożliwić tworzenie przez banki działów pośrednictwa. Piotr Jezierski wspomniał, że być może większa siła nacisku spowodowałaby, że rządowy program Mieszkanie dla młodych uwzględniłby również rynek wtórny, na którym działa większość pośredników należących do WSPON. Finansowanie Pojawiło się wiele pytań dotyczących ewentualnych opłat za przynależność do izby. Tomasz Lebiedź nie ukrywał, że z pewnością opłata byłaby o wiele większa niż ta, której dokonują co miesiąc członkowie stowarzyszenia i w dużej mierze zależałaby od liczby przedsiębiorców. Im więcej, tym mniejsza składka. W podsumowaniu dyskusji prezes Marek Kunicki powiedział, że decyzja o powołaniu izby zależy tylko i wyłącznie od zebranych. Stowarzyszenie nie jest tutaj stroną, a jedynie może udostępnić salę konferencyjną, na której zainteresowani zorganizują kolejne spotkania. Kolejnym punktem programu było uroczyste otwarcie nowego biura, na które przybyli nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale również przedstawiciele wieloletnich partnerów wspierających WSPON: Gazety Wyborczej, Trader.com (Polska), Asari i Domu Kredytowego Notus. jesteś zainteresowany POWOŁANIEM IZBY? wpisz się na listę. Zapisy trwają do końca stycznia str. 2

3 Złote czasy dla pożyczkobiorców już minęły banki sukcesywnie podnoszą marże Mimo utrzymujących się niskich stóp procentowych, oprocentowanie kredytów hipotecznych rośnie. Banki od kilku miesięcy regularnie podnoszą swoje marże. Obecnie średnia marża kredytów z najniższym pięcioprocentowym wkładem własnym wynosi 1,94 proc. Andrzej Oślizło, prezes Zarządu Expander Advisors prognozuje, że 2014 rok będzie można podzielić na dwie części. Początkowo poprawiająca się sytuacja gospodarcza i start programu MdM będą stymulować popęd na mieszkania. Być może na kupno zdecydują się również wszyscy ci, którzy czekali na niższe ceny nieruchomości. Pod koniec roku mogą zacząć rosnąć stopy procentowe. Jeśli dodatkowo banki będą podwyższały marże, to połączenie tych elementów może ograniczyć dostępność kredytów mieszkaniowych. Polska Dziennik Zachodni domgratka. pl, Optymizm największy od pięciu lat Styczniowy sondaż Bloomberga przynosi bardzo dobre wiadomości globalni inwestorzy oceniają perspektywy światowej gospodarki w najbardziej korzystnych barwach od pięciu lat. Sondaż przeprowadzony został w grupie 477 inwestorów, analityków i traderów. Aż 59 proc. ankietowanych oceniło, że perspektywy gospodarki poprawiają się. Jako najbardziej obiecującą lokatę kapitału na aż 53 proc. badanych wskazało akcje. Drugie na liście są nieruchomości 16 proc. Najgorsze są inwestycje według 39 proc. w obligacje. Najbardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania według aż 46 proc. ankietowanych są Stany Zjednoczone, ale 40 proc. wskazało Unię Europejską (najwyższy odsetek wskazań od kiedy pytanie zadano o raz pierwszy w 2009 r.). Najgorsze rynki do inwestowania to Brazylia 33 proc. wskazań, Chiny 29 proc. i Rosja 27 proc. Osłabły obawy o powstanie na rynkach baniek spekulacyjnych. Jako najważniejszych czynnik ryzyka jedna trzecia badanych uznała spowolnienie chińskiej gospodarki. Puls Biznesu, Kiedy metro zmieni Pragę Analitycy z firmy REAS podkreślają, że metro ma istotny wpływ zarówno na wzrost budownictwa w danym rejonie, gdzie dociera, jak również na wzrost cen nieruchomości. Widać to dokładnie porównując ceny. W latach w całej Warszawie średnie ceny mieszkań spadały z powodu kryzysu, a na Bielanach nie ponieważ w 2008 r. pierwsza linia metra dotarła do Młocin. W raporcie poświęconym perspektywom rozwoju Pragi analitycy napisali, że będzie odrabiała dystans do innych rejonów w centrum. Zwracają uwagę, że już teraz średnia cen mieszkań jest wyższa niż średnia dla całej Warszawy. Nie jest to jednak miarodajne, raczej efekt czysto statystyczny. W III kwartale 2013 r. deweloperzy mieli tu w ofercie jedynie ok. 200 mieszkań, wystarczyło więc, że na rynek trafiła jedna inwestycja z wyższej półki, by zmienić średnią. Paweł Sznajder wiceprezes z firmy Polnord twierdzi, że Praga to przyszłość, ale jeszcze nie teraz. Ratusz wciąż nie uchwalił planu zagospodarowania Portu Praskiego dlatego nie można rozpocząć inwestycji w tym niezwykle atrakcyjnym rejonie. Poza tym, potrzebna jest śluza, na którą wyłożenie pieniędzy nie ma jeszcze chętnego. Dlatego Praga-Północ jeszcze przez kilka lat pozostanie dzielnicą dla hobbystów, zauroczonych jej atmosferą. Deweloperzy wolą budować w pobliżu Pragi-Północ: na Grochowie, Gocławiu, Kamionku, Targówku Fabrycznym. Gazeta Wyborcza Stołeczna, Mimo groźby bańki noblista nadal kupuje akcje Mimo groźby bańki noblista Robert Shiller z Uniwersytetu Yale, jeden z najbardziej znanych ekonomistów zajmujących się analizą rynków finansowych, nadal kupuje akcje i jego długoterminowa ocena ich wyceny wskazuje na stosunkowo wysoki poziom, choć oczywiście jest niższa prawie dwukrotnie niż w 2000 r. W wielu krajach ceny akcji są wysokie, a rynki nieruchomości w niektórych z nich gwałtownie zdrożały. To może się źle skończyć. Najbardziej martwi mnie boom na akcjach w USA. Puls Biznesu, Doktor Zagłada zmienia ton Nouriel Roubini, ekonomista z Uniwersytetu Nowojorskiego, który wsławił się trafnego przewidzenia światowego kryzysu gospodarczego stąd przydomek Dr Zagłada szokuje optymistycznymi prognozami na W swojej rozprawie opublikowanej w sylwestra na stronie Project Syndicate napisał, że ryzyko nieoczekiwanych wstrząsów gospodarczyk staje się mniej istotne, ponieważ wzrost w krajach uprzemysłowionych przyspiesza do niemal 2 proc. Podobny wzrost gospodarczy zapowiadają ekonomiści z Goldman Sachs i Deutsche Banku. Redakcja przewrotnie opatrzyła artykuł cytatem Unikaj proroctw tych, którym kiedyś udało się coś trafnie odgadnąć. Bloomberg Businessweek Polska, str. 3

4 2014 rokiem istotnych zmian na rynku kredytów mieszkaniowych Michał Krajkowski, Główny Analityk Dom Kredytowy Notus Niskie stopy procentowe i taniejący kredyt to znaki, pod którymi upłynął rok 2013 na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Osoby spłacające kredyty mieszkaniowe zaoszczędzili nawet kilkaset złotych miesięcznie dzięki decyzjom Rady Polityki Pieniężnej. Równie niskiego oprocentowania możemy spodziewać się w 2014 roku. Kredytobiorcy zadłużeni w polskiej walucie mogą 2013 rok zaliczyć do udanych. Oprocentowanie kredytu w 2013 roku spadło o prawie o 1,5 punktu procentowego, a wszystko za sprawą Rady Polityki Pieniężnej, która wielokrotnie obniżała stopy procentowe. Cykl obniżek został zapoczątkowany jeszcze w 2012 roku, kiedy to RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe NBP. W 2013 roku zanotowaliśmy łącznie 6 obniżek i to głównie za sprawą tych działań spadł Wibor 3 miesięczny. Na początku roku notowaliśmy poziom 4,10%, a w grudniu Wibor wynosił 2,65%. Oznacza to spadek oprocentowania i w konsekwencji niższą miesięczną ratę. Niższe stopy procentowe to także dobra informacja dla osób, które dopiero zaciągnęły kredyty w 2013 roku. Za sprawą niskiego oprocentowania wzrosła zdolność kredytowa Duże zmiany na rynku Rok 2014 oznacza duże zmiany na rynku kredytowym. Największy wywoła niewątpliwie wprowadzenie nowej Rekomendacji S, uchwalonej w czerwcu 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednym z obszarów, który zmienia Rekomendacja S jest wymóg wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego na poziomie minimum 5%. Dla wszystkich kredytów udzielonych w 2014 roku LTV nie będzie mogło przekroczyć 95 procent. Warto pamiętać, że w kolejnych latach wymagania te będę jeszcze zaostrzane i tak w roku 2015 LTV nie będzie mogło być wyższe niż 90 procent. Kolejną zmianą, tym razem pozytywną z punktu widzenia kredytobiorcy, jest wydłużenie okresu kredytowania na potrzeby liczenia zdolności kredytowej. Dotychczas nawet, jeśli kredyt był udzielony na 30 czy 40 lat, zdolność kredytowania była liczona dla 25 lat. Zgodnie z nową Rekomendacją banki będą mogły ten okres wydłużyć o 5 lat. Przełoży się to na wzrost dostępnych kwot o około 5-7 procent. Rekomendacja S wprowadza także ograniczenie dla maksymalnego okresu spłaty. KNF sugeruje, aby nie przekraczał on 25 lat, jednak po przedstawieniu kredytobiorcy informacji o konsekwencjach wydłużenia okresu spłaty możliwe będzie udzielenie kredytu na 35 lat. Należy ocenić to pozytywnie, gdyż dłuższy okres spłaty w sposób znaczący i nieproporcjonalny do spadku raty podnosił łączne koszty odsetkowe. Skrócenie okresu kredytowania pozwoli na ograniczanie kosztów zapłaconych odsetek. Rekomendacja S formalnie potwierdziła także koniec kredytów walutowych na polskim rynku. Od lipca 2014 roku banki będą mogły udzielać takich kredytów tylko osobom zarabiającym w danej walucie. Mieszkanie dla Młodych Z półrocznym opóźnieniem, bo dopiero od 1 stycznia 2014 roku wystartował rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Osoby nabywające mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym mogą otrzymać dopłatę do wkładu własnego na poziomie 10 lub 15 procent wartości nieruchomości. Z jednej strony pozwoli to na wypełnienie wymogów Rekomendacji S, ale także spowoduje obniżenie miesięcznych rat kredytowych z uwagi na niższą kwotę zaciąganego kredytu. W ten sposób sfinansować będzie można zakup mieszkania o powierzchni do 75 metrów kwadratowych i domu do 100 metrów kwadratowych. Jeśli nieruchomość będzie nabywać rodzina z co najmniej 3 dzieci, wówczas limit powierzchni jest zwiększony o 10 metrów kwadratowych. Z kredytu z rządowym wsparciem będą mogły skorzystać tylko małżeństwa oraz osoby samotne, z programu zostały wyłączone związki nieformalne. Pewną formę wsparcia będą mogły także uzyskać osoby budujące dom systemem gospodarczym. Dla osób w wieku poniżej 36 roku życia, które budują pierwszy taki dom oraz w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa domu nie przekracza 100 metrów kwadratowych utrzymano możliwość zwrotu podatku Vat na niektóre materiały budowlane. Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz z późn. zm.). Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. str. 4

5 Stolica mniej atrakcyjna W najnowszym raporcie PwC Emerging Trends Warszawa pozostaje najbardziej atrakcyjną lokalizacją nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyprzedziła wszystkie miasta z naszego regionu znajduje się na 11. miejscu w ogólnoeuropejskim zestawieniu. W zeszłym roku była na dziesiątej pozycji. Raport ten przygotowywany od 2003 r. przez PwC i Urban Land Institute powstaje na bazie ponad 500 opinii czołowych przedstawicieli branży inwestorów, deweloperów, finansistów i zarządców nieruchomości. Opisuje rynek nieruchomości w trzech aspektach: perspektyw istniejących inwestycji, perspektyw w odniesieniu do nowych inwestycji oraz perspektyw dla działalności deweloperskiej. Kinga Brachoń, dyrektor w zespole ds. nieruchomości PwC wylicza atuty Warszawy silna pozycja Polski na tle innych krajów naszego regionu, bliskość geograficzna z Niemcami, a także największy w naszym regionie rynek konsumencki. Jednak w najbliższym czasie stosunkowo duża podaż w sektorze lokali komercyjnych może skutkować obniżeniem zysków wynikających z wynajmu. Po piętach Warszawie depczą: Wrocław, Kraków i Gdańsk W rankingu dotyczącym perspektyw dla działalności deweloperskiej, Warszawa znalazła się na 15. pozycji. Tu wyprzedza nas Moskwa 4 pozycja, Praga 12 i Budapeszt 18. W kategorii inwestycji w nowe nieruchomości stolica zajęła 21. miejsce, plasując się za Moskwą i Pragą, ale przed Budapesztem. Miasto zaczyna być postrzegane jako dojrzały rynek, który coraz częściej jest porównywany z Europą Zachodnią. Dodatkowo w latach 90. mieliśmy do czynienia z rodzącym się rynkiem inwestycyjnym. powiedziała Kinga Brachoń. Na czele tegorocznych rankingów znalazło się Monachium, zajmując odpowiednio 1. miejsce w kategorii perspektyw dla rynku nieruchomości oraz 2. w kategorii perspektyw dla działalności deweloperskiej. Zaskoczeniem roku jest Dublin awans z 18. na 2. miejsce. Gazeta Wyborcza Dom, Niestałość prawa to u nas tradycja Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieruchomości portalu Rynekpierwotny.com komentuje wprowadzenie nowych zapisów deregulacyjnych na rynku nieruchomości. Znalezienie jakichkolwiek argumentów przemawiających za racjonalnością polityki deregulacyjnej państwa, przynajmniej w odniesieniu do zawodów nieruchomościowych, jest bardzo trudne, o ile wręcz nie niemożliwe. Podważa koncepcję powiększenia liczby miejsc pracy po wprowadzeniu w życie ustawy deregulacyjnej i obniżenie wynagrodzeń pośredników, które miałoby nastąpić w wyniku znacznego zwiększenia konkurencji na rynku. Tego typu motywacja wprowadzania nowych przepisów jednoznacznie świadczy o bardzo powierzchownej wiedzy, by nie powiedzieć ignorancji w kwestii znajomości realiów rodzimego rynku nieruchomości mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wymienia wady wprowadzenia ustawy: chaos na rynku poprzez powstanie kilkunastu mechanizmów certyfikacji ( Może to w efekcie spowodować deprecjację wypracowanych przez lata zawodowych atrybutów, standardów czy wiarygodności. ), rozwojowy regres, postępująca utrata zaufania potencjalnych klientów, spadek bezpieczeństwa zawieranych przez agencje nieruchomości transakcji, marginalizacja pośrednika jako uczestnika rynku nieruchomości. Gazeta Finansowa, Zaczęła spadać liczba mieszkań oddanych do użytkowania GUS poinformował, że w grudniu 2013 roku liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 16 tys. 534 lokale. To spadek o 3,4 proc. rok do roku, a wzrost o 27,1 proc. miesiąc do miesiąca. W 2013 roku oddano do użytku o 4,4 proc. mniej mieszkań niż w 2012 r. Spadek ten jest spowodowany przez mniejsza liczbę lokali oddanych do użytkowania niż w roku poprzednim. Na razie spadek liczny oddanych mieszkań jest niewielki. Większy może nastąpić za kilka miesięcy, kiedy do końca dobiegną budowy rozpoczynane w 2012 r. Najdroższe lokalizacje świata Gazeta Lubuska, Raport przygotowany przez firmę Cushman&Wakefield od 25 lat porównuje czynsze w najważniejszych 334 lokalizacjach handlowych w 64 krajach. Główny ranking obejmuje po jednej najdroższej lokalizacji z każdego państwa. Raport nie porównuje średnich czynszów, lecz jest sporządzony na bazie najwyższych możliwych do uzyskania stawek najmu w tych lokalizacjach. W rankingu światowym na pierwszym miejscu jest wspomniany wyżej Causeway Bay w Hong Kongu, na pozycji drugiej znajduje się Nowy Jork i Piąta Aleja, na trzeciej Pola Elizejskie w Paryżu. Polska znalazła się na 45. pozycji brany był pod uwagę czynsz na Nowym Świecie (996 euro za mkw. rocznie). Jeżeli chodzi o nasz region wyprzedziły nas Czechy i Ukraina. Trochę niżej był Bukareszt i Sofia. Stawka na Nowym Świecie jest ponad 25-krotnie niższa niż w Causeway Bay w Hong Kongu. Jest również poniżej średniej europejskiej (2.154 euro za mkw. rocznie) oraz średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (1.104 euro za mkw. rocznie). W rankingu 12 najdroższych lokalizacji za Nowym Światem znalazła się ulica Floriańska w Krakowie, a trzecie miejsce zajęła Chmielna w Warszawie. Głos Koszaliński, str. 5

6 S Z KO L E N I E W S P O N D L A P ROFESJONALISTÓW Treść i charakter prawny umowy pośrednictwa w 2014 roku 13 lutego (czwartek), godz Prowadząca: Ewa Winiczenko Analiza stanu nieruchomości pod względem możliwości jej zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy przez inwestora 14 lutego (piatek), godz Prowadzący: Adam Kudyk Profesjonalna obsługa sekretariatu 30 stycznia (czwartek), godz marca (wtorek, środa ), godz Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko Kurs: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami marca Zarządzanie zespołem trening umiejętności menedżerskich stycznia (czwartek), godz marca (środa, czwartek ), godz Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko str. 6

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo