Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN IP R05/16 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu Wzór wniosku - przykład Wydruk testowy 1 / 24

2 1. Podstawowe informacje o projekcie 1.1 Tytuł/ Nazwa projektu Wzór wniosku - przykład 1.2 Oś priorytetowa programu Edukacja transgraniczna 1.3 Partner wiodący Wnioskodawca (PW) P1 Kraj siedziby Partnera Wiodącego 1.4 Pozostali partnerzy projektu Polska Partner Nazwa instytucji Kraj siedziby P 2 P2 Niemcy - Saksonia Liczba pozostałych partnerów (bez PW) Okres realizacji projektu Termin rozpoczęcia projektu Termin zakończenia projektu Czas trwania projektu (w miesiącach) 15 Termin złożenia końcowego wniosku o płatność Miejsce realizacji projektu Partner projektu Miejsce realizacji działań projektowych przez poszczególnych partnerów Po polskiej stronie obszaru wsparcia Po saksońskiej stronie obszaru wsparcia Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) P 1 dolnośląskie jaworski Bolków zgorzelecki Zgorzelec złotoryjski Złotoryja - gmina wiejska Dresden / Drezno dolnośląskie jaworski P 2 Bolków zgorzelecki Zgorzelec złotoryjski Złotoryja - gmina wiejska Dresden Bautzen Görlitz Typ obszaru realizacji działań na obszarze wsparcia 1.7 Zadania przewidziane w projekcie Nr zadania 1 1) 300 znaków 2 2) 300 Zeichen Małe obszary miejskie Nazwa zadania 1.8 Ramowy plan finansowania projektu ,15 Suma wydatków kwalifikowalnych ,15 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR ,67 Wkład własny 9 786,48 realizowane poza obszarem wsparcia (zasada 20%) 2 000,00 3,07% Wydruk testowy 2 / 24

3 2. Partnerzy projektu Wydruk testowy 3 / 24

4 2.1 Partner Wiodący Podstawowe informacje Nazwa wnioskodawcy Partnera Wiodącego Kraj Forma prawna Forma własności P1 Polska Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer budynku 1 Numer lokalu 1 wspólnoty samorządowe Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne Złotoryja Hoża REGON 1234 NIP 1234 Możliwość odzyskania VAT Nie Telefon kontaktowy 111 Fax 111 Strona WWW wnioskodawcy Uzasadnienie uczestnictwa partnera w projekcie Proszę wskazać, jakie doświadczenie i kompetencje Partnera Wiodącego uzasadniają jego udział w Projekcie? (należy w szczególności wskazać na kompetencje merytoryczne i właściwość terytorialną partnera w odniesieniu do przedmiotu projektu i zadań tego partnera w projekcie; uzupełniająco należy wskazać najważniejsze z punktu widzenia przedmiotu projektu doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, w tym współfinansowanych ze środków UE) 1500 znaków www Wnioskowana stopa dla partnera 85,00% Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę Osoba 1 Imię Nazwisko Tytuł Funkcja w instytucji Telefon kontaktowy Fax Ww. osoba reprezentuje wnioskodawcę jako: Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie projektu Osoba upoważniona do podpisania wniosku o dofinansowanie Osoba 2 Imię Nazwisko Tytuł Funkcja w instytucji Telefon kontaktowy Fax Ww. osoba reprezentuje wnioskodawcę jako: Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie vvv vvv vvv vvv vvv vvv vvv cccc ccc ccc ccc ccc ccc ccc Wydruk testowy 4 / 24

5 2.2 Pozostali partnerzy projektu P 2 Nazwa partnera Kraj Forma prawna Forma własności Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer budynku 1 Numer lokalu 1 P2 Niemcy - Saksonia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne Goerlitz yyyyy Numer identyfikacyjny 2222 Możliwość odzyskania VAT Telefon kontaktowy 2222 Fax Strona WWW wnioskodawcy Tak - częściowo Uzasadnienie uczestnictwa partnera w projekcie Proszę wskazać, jakie doświadczenie i kompetencje Partnera Wiodącego uzasadniają jego udział w Projekcie? (należy w szczególności wskazać na kompetencje merytoryczne i właściwość terytorialną partnera w odniesieniu do przedmiotu projektu i zadań tego partnera w projekcie; uzupełniająco należy wskazać najważniejsze z punktu widzenia przedmiotu projektu doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, w tym współfinansowanych ze środków UE) 1500 znaków www Wnioskowana stopa dla partnera 85,00% 2.3 Kryteria współpracy transgranicznej Kryteria współpracy Wspólne przygotowanie Tak 2500 znaków Wspólna realizacja Tak 2500 znaków Wspólny personel Tak 2500 znaków Wspólne finansowanie Tak 2500 znaków Szczegółowy opis sposobu spełniania kryterium 3. Opis projektu 3.1 Logika projektu cele, zadania, działania, produkty, rezultaty i wskaźniki Cel szczegółowy Programu Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej Cel ogólny projektu 300 znaków Cele szczegółowe projektu 1 1) 300 znaków 2 2) 300 znaków 3 3) 300 znaków Wskaźnik rezultatu Programu Stopień powiązania i zróżnicowania oferty edukacyjnej Rezultaty projektu 1500 znaków Wydruk testowy 5 / 24

6 Zadanie 1 Nazwa 1) 300 znaków Działania projektowe Działanie Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania 1 Grupy docelowe 1) 500 znaków Produkty projektu 1) 500 znaków Projektowe wskaźniki produktu Wskaźnik Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu docelowa Wartości pośrednie na dzień Powiązanie z politykami horyzontalnymi Powiązanie ze wskaźnikiem programowym xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wskaźnik programowy: docelowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wskaźnik programowy: Cele szczegółowe projektu, do których realizacji przyczynia się dane zadanie 1) 300 znaków 2) 300 znaków docelowa: Liczba Wydruk testowy 6 / 24

7 Zadanie 2 Nazwa 2) 300 Zeichen Działania projektowe Działanie Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania 2 Grupy docelowe 500 znaków Produkty projektu 500 znaków Projektowe wskaźniki produktu Wskaźnik Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów docelowa Wartości pośrednie na dzień Powiązanie z politykami horyzontalnymi Powiązanie ze wskaźnikiem programowym xxxxxxxxxxxxxxxxx Wskaźnik programowy: Cele szczegółowe projektu, do których realizacji przyczynia się dane zadanie 2) 300 znaków 3) 300 znaków 3.2 Wkład projektu w realizację celów Programu Opis sytuacji wyjściowej diagnoza problemów i wyzwań 2000 znaków Uzasadnienie realizacji projektu 2000 znaków Innowacyjny charakter projektu 2000 znaków 3.3 Treść projektu Opis projektu 2000 znaków 3.4 Ryczałty, wkład niepieniężny, informacja o kosztach przygotowawczych Czy w projekcie wystąpią rozliczenia ryczałtowe kosztów personelu? Tak Partner P 1 P1 Tak P 2 P2 Nie Czy w projekcie przewiduje się wkład niepieniężny? Tak Partner Zadanie Rodzaj wkładu niepienieżnego Opis wkładu niepienieżnego Metodologia kalkulacji docelowa: Wydruk testowy 7 / 24 Liczba Uzasadnienie (sposób wykorzystania w projekcie wkładu niepieniężnego) P 2 Zadanie 1 wkład rzeczowy 500 znaków 1000 znaków znaków Czy w projekcie przewiduje się rozliczenie kosztów przygotowawczych? Tak Czy wszyscy partnerzy projektu zamierzają skorzystać z możliwości uwzględnienia kosztów pośrednich w budżecie projektu (ryczałt stanowiący 15% kosztów personelu projektu)?

8 Tak 3.5. Plan działań zadania Zadanie 0 - Przygotowanie projektu Okres ponoszenia kosztów przygotowawczych rozliczanych w projekcie Od do Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania (P 1) P1 (P 2) P2 (P 1) P1 Czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania? Tak Wydruk testowy 8 / 24

9 1. w ramach kategorii personel Procent Dofinansowanie Zasada 20% Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu 42,00 42,00 85,00% 35,70 Nie 2. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków nnn 3 70,00 210,00 210,00 85,00% 178,50 Nie Razem 210,00 210,00 178,50 0,00 3. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania 252,00 252,00 214,20 Procent Dofinansowanie Zasada 20% Wydruk testowy 9 / 24

10 (P 2) P2 Czy dany partner jest zaangażowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Jednostka Liczba znaków vvvv 1 500,00 500,00 500,00 85,00% 425,00 Nie Razem 500,00 500,00 425,00 0,00 2. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków vvvv 2 10,00 20,00 10,00 85,00% 8,50 Nie znaków xxxx 5 50,00 250,00 200,00 85,00% 170,00 Nie Razem 270,00 210,00 178,50 0,00 3. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania 770,00 710,00 603,50 Procent Dofinansowanie Zasada 20% Wydruk testowy 10 / 24

11 Zadanie 1 Nazwa 1) 300 znaków Opis zadania 5000 znaków Grupy docelowe 2000 znaków Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania (P 1) P1 (P 2) P2 Wydruk testowy 11 / 24

12 (P 1) P1 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P1 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II 1.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III zgorzelecki złotoryjski 1.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu 2. biurowe i administracyjne 5 260, ,00 85,00% 4 471,00 Nie Procent Dofinansowanie Koszty pośrednie 789,00 789,00 85,00% 670,65 3. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba zgorzelecki złotoryjski Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) Dresden / Drezno znaków vvvvvvv 5 20,00 100,00 100,00 85,00% 85,00 Nie znaków ddd , , ,00 85,00% 2 550,00 Nie Razem 3 100, , ,00 0,00 4. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Jednostka Liczba znaków vvv 1 100,00 100,00 100,00 85,00% 85,00 Nie Wydruk testowy 12 / 24

13 Jednostka Liczba znaków xxx 4 25,00 100,00 100,00 85,00% 85,00 Nie znaków fff , , ,00 85,00% 5 100,00 Nie znaków zzz , , ,00 85,00% 1 700,00 Tak Razem 8 200, , , ,00 5. w ramach kategorii wyposażenie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków xxx , , ,00 85,00% 4 250,00 Nie znaków zzz , , ,00 85,00% 8 500,00 Nie Razem , , ,00 0,00 6. w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania , , ,65 Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania Rok Kwartał Wnioskowane dofinansowanie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 943,50 Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner P1 Wydruk testowy 13 / 24

14 Nazwa wskaźnika 3.6 Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy 3.7 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Jednostka miary docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner sztuki 3 osoby 20 Wydruk testowy 14 / 24

15 (P 2) P2 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P2 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II 1.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen 1.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III Görlitz Görlitz Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) 1.3 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski zgorzelecki złotoryjski Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Jednostka Liczba znaków xxx , , ,00 85,00% ,00 Nie Razem , , ,00 0,00 2. biurowe i administracyjne Procent Dofinansowanie Koszty pośrednie 1 800, ,00 85,00% 1 530,00 3. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba znaków xxx 4 20,00 80,00 40,00 85,00% 34,00 Nie znaków xxx 5 30,00 150,00 120,00 85,00% 102,00 Nie Razem 230,00 160,00 136,00 0,00 4. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Jednostka Liczba znaków cccc 1 200,00 200,00 150,00 85,00% 127,50 Nie Wydruk testowy 15 / 24

16 Jednostka Liczba znaków rrr 5 150,00 750,00 650,00 85,00% 552,50 Nie Razem 950,00 800,00 680,00 0,00 5. w ramach kategorii wyposażenie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% znaków xxx , , ,00 85,00% ,00 Nie Razem , , ,00 0,00 6. w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane Razem Jednostka Liczba Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania , , ,00 Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania Rok Kwartał Wnioskowane dofinansowanie , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 595,00 Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner P2 Nazwa wskaźnika 3.6 Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy 3.7 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Jednostka miary docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner sztuki 2 osoby 20 Wydruk testowy 16 / 24

17 Zadanie 2 Nazwa 2) 300 Zeichen Opis zadania 2) 5000 znaków Grupy docelowe 2) 2000 znaków Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania (P 1) P1 (P 2) P2 Wydruk testowy 17 / 24

18 (P 1) P1 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P1 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III 2.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie zgorzelecki złotoryjski Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) 2.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania dolnośląskie jaworski zgorzelecki złotoryjski Bolków Zgorzelec Złotoryja - gmina wiejska Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Tak 1. w ramach kategorii personel Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu Ryczałtowe rozliczanie kosztów personelu 2. biurowe i administracyjne 841,00 841,00 85,00% 714,85 Nie Procent Dofinansowanie Koszty pośrednie 126,15 126,15 85,00% 107,22 3. w ramach kategorii podróże i zakwaterowanie Jednostka Liczba znaków sssssss 3 35,00 105,00 105,00 85,00% 89,25 Nie Razem 105,00 105,00 89,25 0,00 4. w ramach kategorii eksperci zewnętrzni/ usługi zewnętrzne Jednostka Liczba znaków ddddd , , ,00 85,00% 1 700,00 Nie znaków ssssss 3 700, , ,00 85,00% 1 785,00 Nie Razem 4 100, , ,00 0,00 Wydruk testowy 18 / 24

19 5. w ramach kategorii wyposażenie Jednostka Liczba Procent Dofinansowanie Zasada 20% Razem 6. w ramach kategorii infrastruktura i roboty budowlane Jednostka Liczba Razem Dofinansowanie Razem wydatki partnera w ramach zadania 5 172, , ,32 Harmonogram wydatków Partnera w ramach zadania Rok Kwartał Wnioskowane dofinansowanie , , , , , , , ,15 996,32 Wskaźnik projektowy, za którego osiągnięcie odpowiedzialny jest Partner P1 Nazwa wskaźnika 3.8 Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów (P 2) P2 Działania w ramach zadania realizowane przez Partnera P2 Nazwa Data rozpoczęcia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Jednostka miary docelowa wskaźnika w części, za którą odpowiada Partner sztuki 1 Data zakończenia działań realizowanych przez partnera w ramach zadania Wojewodztwa / NUTS II 2.1 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen 2.2 Łącznie 2000 znaków na wszystkie działania w ramach zadania Dresden Bautzen Czy dany partner jest zaangazowany finansowo w realizację zadania? Nie Miejsce realizacji działań partnera w ramach zadania Powiaty / NUTS III Gminy (po polskiej stronie obszaru wsparcia) Poza obszarem wsparcia (poziom NUTS 2, NUTS 3) Wydruk testowy 19 / 24

20 3.6 Dochody w projekcie Czy partnerzy projektu przewidują, iż projekt będzie generował dochód po jego ukończeniu? Nie 3.7 Harmonogram rzeczowy Numer zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Rok Kwartał Finansowanie projektu Harmonogram finansowy Harmonogram wydatków na realizację zadań Zadanie 1 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Razem , , ,65 Zadanie 2 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma , , , , , , , ,15 996,32 Razem 5 172, , ,32 Przygotowanie projektu Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma ,00 962,00 817, Harmonogram wydatków partnerów projektu (P 1) P1 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Razem , , ,17 (P 2) P2 Wydruk testowy 20 / 24

21 Rok Kwartał Suma wydatków kwalifikowalnych Suma ,00 710,00 603, , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 595,00 Razem , , ,50 Wydruk testowy 21 / 24

22 3.8.2 Kategoria kosztów Kategorie kosztów Udział % poszczególnych kategorii kosztów w wydatkach projektu 1 Personel , ,00 27,21% 2 biurowe i administracyjne 2 715, ,15 3,96% 3 Podróże i zakwaterowanie 3 915, ,00 5,71% 4 Eksperci zewnętrzni/usługi zewnętrzne , ,00 19,34% 5 Wyposażenie , ,00 43,78% 6 Infrastruktura i roboty budowlane 0,00 0,00 0,00% Razem , ,15 100% partnerów projektu Kategorie kosztów P 1 P 2 1 Personel 6 143, ,00 2 biurowe i administracyjne 915, ,00 3 Podróże i zakwaterowanie 3 415,00 370,00 4 Eksperci zewnętrzni/usługi zewnętrzne ,00 800,00 5 Wyposażenie , ,00 6 Infrastruktura i roboty budowlane 0,00 0,00 Razem wydatki Partnera Projektu , ,00 Udział % partnera w wydatkach kwalifikowalnych Razem dofinansowanie EFRR na partnera % przypadający na partnera 57,90% 42,10% , ,50 57,90% 42,10% Wydruk testowy 22 / 24

23 3.8.4 Źródła finansowania (P 1) P1 Źródło finansowania 1. Środki wspólnotowe , ,17 2. Krajowe środki publiczne, w tym 5 665, , Budżet państwa, w tym 0,00 0, Budżet samorządu terytorialnego 5 665, , Inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 3. Środki prywatne 0,00 0,00 4. Suma , ,15 (P 2) P2 Źródło finansowania 1. Środki wspólnotowe , ,50 2. Krajowe środki publiczne, w tym 7 400, , Budżet państwa, w tym 0,00 0, a Budżet federalny (Bundesrepublik Deutschland) 0,00 0, b Budżet krajowy (Freistaat Sachsen) 0,00 0, Budżet samorządu terytorialnego 7 400, , Inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 3. Środki prywatne 0,00 0,00 4. Suma , ,00 4. Oddziaływanie projektu 4.1 Transgraniczny charakter projektu Jakie korzyści/jakie pozytywne zmiany dla polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia przyniosą efekty projektu? 1500 znaków Jaki wkład ma projekt we wzmocnienie powiązań społecznych i ekonomicznych polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia? 1500 znaków W jakim stopniu transgraniczna realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego celu? Czy partnerski sposób realizacji projektu przynosi wartość dodaną? Jaka jest korzyść z rezultatów osiągniętych dzięki współpracy partnerów z obu stron granicy? 1500 znaków 4.2 Trwałość projektu W jaki sposób zapewniona zostanie trwałość efektów projektu? 1500 znaków Trwałość finansowa 1500 znaków 4.3 Powiązanie projektu z obowiązującymi strategiami i zrealizowanymi projektami Realizacja strategii i polityk obejmujących obszar wsparcia 3000 znaków Realizacja celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 1000 znaków Realizacja innych strategii, polityk EU o znaczeniu wykraczającym poza obszar kwalifikowalności Programu 2000 znaków Efekt synergii z innymi projektami 1500 znaków 4.4 Polityki horyzontalne W jakim stopniu realizacja projektu przyczynia się do realizacji polityk horyzontalnych? Zrównoważony rozwój Wydruk testowy 23 / 24

24 Wpływ projektu Neutralny 1000 znaków Równość szans i niedyskryminacja Wpływ projektu Pozytywny 1000 znaków Równouprawnienie płci Wpływ projektu Neutralny 1000 znaków Wydruk testowy 24 / 24

Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Niniejszy dokument stanowi wzór wniosku o dofinansowanie. Zawarto w nim informacje, które wymagane będą do uzupełnienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej, który zostanie

Bardziej szczegółowo

07.12.2015. Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020

07.12.2015. Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Niniejszy dokument stanowi wzór wniosku o dofinansowanie. Zawarto w nim informacje, które wymagane będą do uzupełnienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej, który zostanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 2020 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Nr Wniosku: PLSN.04.01.00-02-0003/15 LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

23.11.2015 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG. Polska Saksonia 2014-2020

23.11.2015 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG. Polska Saksonia 2014-2020 Instrukcja wypełniania wniosku w Programie Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Wniosek należy złożyć w formie wydruku w dwóch jednobrzmiących wersjach językowych: w języku polskim i języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO (EFS) Wersja 2 Sierpień 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 1 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO (EFS) Wersja 2 Sierpień 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 2020 Wersja nr 2 Sierpień

Bardziej szczegółowo

Wspólny Region Wspólne Cele

Wspólny Region Wspólne Cele Wspólny Region Wspólne Cele Ogólne wskazówki dotyczące wniosku Wnioski o dofinansowanie projektów należy przyporządkować konkretnemu zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie projektów ( Call

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 3 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 492/45/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2015 roku Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów funduszy poręczeniowych w ramach Działania 2.1 Schemat D MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku SEKCJA 1- INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 Do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW Wspólny Sekretariat Gemeinsames Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Kooperationsprogramm INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Polen Sachsen 2014-2020 Krzysztof Kolanowski 2

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dotacji: 5 000 zł WNIOSEK O DOTACJĘ

Maksymalna wysokość dotacji: 5 000 zł WNIOSEK O DOTACJĘ Równać Szanse 2013 Działajmy razem Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) Termin składania wniosków: 3 kwietnia 2014 r. g. 12.00 na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Bardziej szczegółowo

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

- muzyka i sztuki sceniczne - dziedzictwo kulturowe - sztuki plastyczne i wizualne - literatura i archiwa

- muzyka i sztuki sceniczne - dziedzictwo kulturowe - sztuki plastyczne i wizualne - literatura i archiwa WNIOSEK APLIKACYJNY DO FUNDUSZU WYMIANY KULTURALNEJ W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Wpłynięcie wniosku w wersji papierowej do MKiDN pieczątka Wpłynięcie wniosku

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów 1 składanych w trybie pozakonkursowym A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów 1 składanych w trybie pozakonkursowym A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi, 9, 0 RPO WM 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego Stworzenie pakietu komplementarnych projektów transgranicznych dla placówek kulturalnych powiatów: Krasnostawskiego i Łuckiego Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie: n/d

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Data wpływu / Numer kancelaryjny Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

A. OPIS WNIOSKODAWCY

A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.0-2-0/6 Wzór wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: dla działania:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków i plan finansowania

Plan wydatków i plan finansowania Plan wydatków i plan finansowania Magdalena Döring Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Plan prezentacji 1. Kwalifikowalność wydatków podstawy 2. Struktura wniosku projektowego 3. Rodzaje wydatków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR) Wersja nr 1 wrzesień 2015 r. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Numer naboru

Bardziej szczegółowo

LOGOTYPY. Całkowita wartość projektu (w zł) Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł) Kwota dofinansowania (w zł)

LOGOTYPY. Całkowita wartość projektu (w zł) Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł) Kwota dofinansowania (w zł) Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać Nie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej

Wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej Wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej Informacje o Wnioskodawcy Pełna nazwa: Status prawny: Dokładny adres: ulica: nr domu: nr lokalu: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu RPLD.03.01.00-1/12 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Wersja nr 1 październik 2016 r. 1 DATA I GODZINA WPŁYWU WNIOSKU 1 NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie nowego konkursu programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2014 Konkurs Specjalny WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach 3. Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Składanie wniosku o dofinansowanie Samodzielne utworzenie konta w GWA dostępnego na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn,. 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ( ) z dnia 2015 r.

Olsztyn,. 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ( ) z dnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ( ) z dnia 2015 r. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik 5 Formularz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Działania 5.1 RPO WP na lata 2014-2020, PROJEKT_v.1_EFS Suma kontrolna: [ciąg znaków] Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR) Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 17 maja 2017 r., Bielsko-Biała Nabór Harmonogram naborów indykatywny Informacja o naborze strona internetowa Programu https://pl.plsk.eu Minimalna wartość

Bardziej szczegółowo