Strategia inwestowania Warrena Buffeta. Milena Kabza Koło Naukowe Cash Flow

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia inwestowania Warrena Buffeta. Milena Kabza Koło Naukowe Cash Flow"

Transkrypt

1 Strategia inwestowania Warrena Buffeta Milena Kabza Koło Naukowe Cash Flow

2 Warren Buffet Urodzony w 1930 w Omaha w Nebrasce. Studiował pod okiem Benjamina Grahama. Nazywany wyrocznią z Omahy, jest najbardziej znanym inwestorem na świecie. Jego majątek szacowany jest na 44 mld dolarów. Berkshire Hathaway dyrektor. KaŜde 10 tysięcy $ zainwestowane w fundusz Berkshire Hathaway byłoby dziś warte 50 milionów dolarów. Buffet uwaŝany był za skąpca, jednak w połowie 2006 roku podjął decyzję o przeznaczeniu większej części swego ogromnego majątku na cele charytatywne fundacja Billa i Melindy Gates. Swoim dzieciom zapisał w spadku jedynie 3 miliony $.

3 Warren Buffet Od 1956 pracuje jako wspólnik w firmie inwestycyjnej osiągając średnio rocznie prawie 30-procentowy przyrost zysków. Stosuje zasadę inwestowania na podstawie wartości firmy, a nie koniunkturalnej mody. Od 1962 roku kupuje akcje firmy włókienniczej Berkshire Hathaway, która pod jego wpływem po pewnym czasie zaprzestaje nieopłacalnej w USA produkcji tkanin i przekształca się w firmę inwestycyjną. W. Buffett kupując akcje firm kieruje się przede wszystkim: rachunkiem wyników, ilością pieniędzy generowanych dla akcjonariuszy, jakością kadry kierowniczej, rozsądnym zadłuŝeniem i zrozumieniem działalności spółki (przez długie lata nie inwestował w tzw. nowe technologie, twierdząc, Ŝe nie zna się na ich działalności). Cenionymi branŝami w portfelu Buffetta są banki, ubezpieczenia, media i firmy zbliŝone do statusu monopolisty.

4 Źródło: Berkshire Hathaway Inc. Annual Report 2008

5 Zwrot z inwestycji w akcje Berkshire Hathaway Wartość jednej akcji Berkshire Hathaway obecnie kształtuje się na poziomie USD Źródło: Citigroup

6 Źródło: Berkshire Hathaway Inc. Annual Report 2008

7 Źródło: Berkshire Hathaway Inc. Annual Report 2008

8 Warren Buffet cytaty Zasada nr 1: nigdy nie tracić pieniędzy. Zasada nr 2: nigdy nie zapominać o zasadzie nr 1. Wall Street to jedyne miejsce gdzie ludzie, którzy przyjechali Rolls Roycem, pytają o radę tych, którzy przyjechali metrem. Ryzyko pochodzi z niewiedzy, co się naprawdę robi. Patrz na wahania rynku jak na przyjaciela, a nie wroga. Jeśli dziś ktoś siedzi w cieniu, to dlatego, Ŝe kiedyś zasadził drzewo.

9

10 Skład portfela Warrena Buffeta ( ) Wells Fargo 6% White Mountains Ins. 17% Ameriprise Financial 13% Anheuser- Busch 6% Coca-Cola 9% Washington Post 20% M&T Bank 6% Wal-Mart 1% Procter & Gamble PetroChina 3% 1% Moody's 18%

11 Skład portfela Warrena Buffeta ( ) Coca-Cola - 17,46% Wells Fargo & Corp - 16,49% Burlington North Santa Fe Corp. - 10,23% Procter & Gamble - 11,48% ConocoPhillips - 7,98% Kraft Foods Inc - 7,16% American Express - 5,42% Johnson & Johnson - 3,3% U.S. Bancorp - 3,26% Wesco Financial Corporation - 3,17% Moody's - 1,86% Washington Post - 1,3% Consellation Energy Grp. - 0,96% Union Pacific Corp. - 0,82% M/T Bank Corp - 0,74% Nike Inc - 0,75%

12 Inwestowanie w akcje wg Warrena Buffeta Inwestowanie w akcje najlepiej rozpocząć, gdy bessa jest mocno zaawansowana, kursy akcji na giełdzie spadają od wielu miesięcy, a inwestorzy uwaŝają, Ŝe czeka nas Apokalipsa. JednakŜe, aby kupić dobre spółki trzeba je jakoś wyodrębnić. Najlepsze spółki do kupna długoterminowego to takie, które są niedowartościowane, mają sporo wolnej gotówki i wypłacają regularne dywidendy. Dobre spółki działają często w niszach rynkowych, gdzie jest niewielka konkurencja, mogą więc uzyskiwać wyŝsze marŝe.

13 Inwestowanie w akcje wg Warrena Buffeta W działalności Warrena Buffetta moŝna doszukać się wskazówek, wynikających w duŝym stopniu z zasad Benjamina Grahama, które stworzą nasz system poszukiwania firm wartościowych, niedocenionych przez rynek. 1) rynkowa kapitalizacja jest mniejsza niŝ 67% szybkich aktywów netto, 2) stopa dywidendy stanowi przynajmniej 67% oprocentowania obligacji, 3) zadłuŝenie jest mniejsze niŝ kapitał własny, 4) na przestrzeni ostatnich lat ROE jest (2-3)% większe od inflacji, 5) średnioroczny zysk z ostatnich 8 lat wynosi przynajmniej 10%, 5) przyrost wartości rynkowej w ciągu ostatnich 8 lat był wyŝszy od sumy zysków niepodzielonych za te lata, 6) wycena metodą DCF wskazuje na niedowartościowanie firmy, 7) firma jest nastawiona na redukcję kosztów i zwiększanie marŝy zysku, 8) zarząd przestrzega zasad ładu korporacyjnego.

14 Jakie akcje kupić wg Benjamina Grahama Zasady inwestycyjne Benjamina Grahama zasadzają się na twierdzeniu, iŝ akcje naleŝy kupić z marginesem bezpieczeństwa, czyli duŝo taniej niŝ wynika to z ich wartości. Podczas fazy hossy akcje są sprzedawane kilka razy powyŝej wartości księgowej i kilkadziesiąt razy powyŝej rocznych zysków. W fazie bessy te same akcje moŝna nabyć poniŝej wartości księgowej, a wskaźnik C/Z jest poniŝej 10. Jeśli chodzi o podział środków inwestycyjnych B. Graham proponuje, aby 25% ulokować w tanie akcje podczas hossy, a resztę w bezpieczne papiery typu obligacji. Z kolei w czasie bessy, gdy akcje łatwiej spełniają 7 warunków zakupu Grahama, lokujemy w nie 75% naszego kapitału inwestycyjnego. W pozostałym okresie część akcyjna portfela powinna zawierać się w przedziale 25-75% wszystkich oszczędności.

15 Jakie akcje kupić wg Benjamina Grahama Co kupić? - Dla konserwatywnych inwestorów, nie zajmujących się zawodowo giełdą, B. Graham proponuje wyszukanie spółek, których akcje spełniają poniŝsze warunki: 1. Wielkość większa niŝ przeciętna Powiedzmy, Ŝe w naszych warunkach ograniczamy się do spółek z WIG20, MIDWIGu i kilku innych duŝych spółek. 2. Dobra kondycja finansowa Wskaźnik płynności bieŝącej powinien wynosić co najmniej 2, a zadłuŝenie długoterminowe powinno być niŝsze od kapitału obrotowego. 3. Stabilność zysków Przez ostatnie 10 lat spółka nie powinna mieć strat w bilansie rocznym. 4. Regularne dywidendy Spółka powinna co roku, w czasie ostatnich 20 lat, wypłacać dywidendy. PoniewaŜ nasz rynek jest bardzo młody, proponuję przyjąć załoŝenie, Ŝe dywidenda jest wypłacana przez co najmniej 75% czasu istnienia firmy. 5. Wzrost zysków Średni zysk z trzyletniego okresu obecnie jest większy conajmniej o 33% od zysku z trzyletniego okresu sprzed 10 lat. 6. Wskaźnik ceny do średnich zysków za ostatnie 3 lata powinien być niŝszy od Cena do wartości księgowej niŝsza niŝ 1,5 Praktycznie B. Graham proponuje, aby dwa ostatnie warunki sprowadzić do jednego: aby iloczyn tych dwóch warunków był niŝszy od 22,5, czyli 15 (C/Z) x 1,5 (C/WK).

16 Które akcje będą najlepsze na okres bessy Akcje spółek zakupionych w zgodzie z systemem stosowanym przez W. Buffetta i B. Grahama powinny zachowywać się lepiej niŝ średnia podczas większych spadków cen na giełdzie. Podsumowując, spółki o małym zadłuŝeniu, małym współczynniku C/WK i C/Z, wypłacające dywidendę oraz z branŝy usług komunalnych powinny być lepsze niŝ pozostałe, co nie znaczy, Ŝe unikną spadków. Gdy nadchodzi rynek niedźwiedzia najlepiej nie mieć w ogóle akcji w portfelu.

17

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab)

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Czym Inwestorzy kierują się przy wyborze Spółki? Analiza techniczna (40%) Analiza fundamentalna (23%) Intuicja (20%) Psychologia

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 3: GIEŁDA: AKCJE, INDEKSY, HOSSA, BESSA, TREND BOCZNY, DEBIUTY... (CZĘŚĆ 2) Skoro mowa o giełdzie muszą pojawić się wykresy. Sprawdzimy kiedy akcje zarabiają, a kiedy

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 2: LOKATY, OBLIGACJE, AKCJE, FOREX. ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Zanim przejdziemy do informacji o funduszach inwestycyjnych warto choćby pobieżnie poznać inne sposoby inwestowania.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR

Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR 1 Plan prezentacji CZĘŚĆ PIERWSZA: kreacja wartości dla akcjonariuszy CZĘŚĆ DRUGA: mechanizm transmisyjny CZĘŚĆ TRZECIA:

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo

1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa

1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 33 1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 1.2.1. i czynniki decydujące o niej Świadome zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jest moŝliwe po określeniu, czym ona jest i co o niej decyduje.

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH:: ANALIZA SYMULACYJJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 Piotr Wdowiński 1 Departament Analiz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM AUTOR: TOMASZ JAROSZEK TOMASZ JAROSZEK 1 Inwestowanie w szumie informacyjnym to moja teoria na podstawie kilku lad doświadczeń na rynkach finansowych i zarazem pracując

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo