Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym"

Transkrypt

1 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (4): 84 88, 2007 ANNA SOŁTYS-LELEK Ojcowski Park Narodowy, Dział Naukowo-Edukacyjny Ojców 9 Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym Czosnek niedźwiedzi jest byliną o wysokości do 50 cm, z podziemną cebulą złożoną z nasad długoogonkowych, lancetowatych liści. Kwiaty białe, osadzone na długich szypułkach zebrane są w kulisty baldach (ryc. 1). Kwitnie w maju. Jest to gatunek euroazjatycki. Rośnie na glebach próchniczych, świeżych, gliniasto-piaszczystych, zasobnych w składniki mineralne, w siedliskach cienistych i umiarkowanie cienistych (Zarzycki 1984, Činčura i in. 1990). Jest gatunkiem charakterystycznym dla rzędu Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall (Matuszkiewicz 2006). Podlega częściowej ochronie gatunkowej, ponadto został umieszczony w Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski z kategorią [V] narażony na wyginięcie poza głównym obszarem występowania (Zarzycki, Szeląg 2006). W Polsce czosnek niedźwiedzi rośnie głównie na południu (Przedgórze Sudeckie, Karpaty, wyżyny południowej Polski, Kotlina Sandomierska), na pozostałym obszarze występuje na nielicznych rozproszonych stanowiskach (Zając A., Zając M. 2001). Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej jest rzadki. Obecnie podawany jest z jedenastu stanowisk, z czego siedem zostało potwierdzonych przez Urbisza (2004) w latach Znajdują się one w rezerwatach Parkowe i Pazurek, w Jaroszowcu, Podlesiu, Kolonii Braciejówka oraz na południe 84

2 Ryc. 1. Kwitnące okazy czosnku niedźwiedziego na stanowisku w Ojcowie sfotografowane w 2006 roku (fot. B. Wiśnowski). Fig. 1. Flowering specimens of Allium ursinum found near Ojców in 2006 (photo B. Wiśniowski). i na południowy-zachód od Złotego Potoku. Dwa stanowiska podawane przez Wikę i in. (1989) z Braciejówki i Siedlca, oraz jedno z Podzamcza stwierdzone przez Dębca w 1979 r. (dane nie publikowane), a cytowane później przez Urbisza (2004), nie zostały jak na razie potwierdzone, mimo licznych badań florystycznych prowadzonych na obszarze Wyżyny. Z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego czosnek niedźwiedzi podał po raz pierwszy Rostafiński (1872). Później, mimo wielu badań florystycznych, nie udało się potwierdzić jego występowania. W oparciu o publikacje Rostafińskiego podawał go Jelenkin (1901), a za nim Michalik (1978), który w końcu uznał czosnek niedźwiedzi za gatunek wymarły na terenie Parku (Michalik 1996). Jego występowanie w Ojcowie zostało potwierdzone dopiero w 2006 roku, a odkryte stanowisko jest przedstawione w niniejszej pracy. 85

3 Pr¹dnik Ryc. 2. Stanowisko czosnku niedźwiedziego w Ojcowskim Parku Narodowym. Fig. 2. Locality of Allium ursinum in the Ojców National Park. W czerwcu 2006 roku podczas badań florystycznych prowadzonych w Dolinie Prądnika znaleziono stanowisko czosnku niedźwiedziego we wsi Ojców (ATPOL DF48), w zbiorowisku żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-fagetum (ryc. 2). Populacja tego gatunku zajmuje powierzchnię 0,9 m 2 i liczy 22 osobniki, w tym 8 owocujących. Czosnkowi niedźwiedziemu towarzyszyły obficie rosnące: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria i niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora; w mniejszym pokryciu obecne były gatunki typowe dla buczyny: kopytnik pospolity Asarum europaeum, zawilec gajowy Anemone nemorosa, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides; a także bodziszek żałobny Geranium phaeum i cuchnący G. robertianum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, jasnota plamista Lamium maculatum oraz klon pospolity Acer platanoides (nazewnictwo roślin przyjęto za Mirkiem i in. 2002). Stanowisko zlokalizowane jest z dala od zabudowań i wydaje się naturalne. Okazy rosną blisko dzikiej ścieżki prowadzącej przez las i mogą być narażone za rozdeptywanie przez turystów. 86

4 W celu zwiększenia liczebności istniejącej populacji można spróbować podsiewania nasion tego gatunku w odpowiadających mu warunkach siedliskowych, głównie poza zasięgiem obsiewu autochtonicznego. Odkrycie stanowiska czosnku niedźwiedziego stanowi również zachętę do dalszych poszukiwań, także innych gatunków, które podobnie jak opisywany znalazły się na liście wymarłych w Ojcowskim Parku Narodowym. SUMMARY Sołtys-Lelek A. Allium ursinum L. is back to the Ojców National Park. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (4): 84 88, Allium ursinum were recorded at only 11 sites in the Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Upland (S Poland). The occurrence of A. ursinum within the Ojców National Park territory was reported by Rostafiński in the second half of the 19th century and despite many floristic studies this species has not been confirmed in this area until In June 2006, a small population consisted of 22 specimens was found near Ojców village (DF48 square of the ATPOL grid) in Carpathian beech wood Dentario glandulosae-fagetum. The accompanying species were Aegopodium podagraria, Geranium phaeum, Asarum europaeum, Anemone nemorosa, Acer platanoides, Primula elatior, Urtica dioica, Geranium robertianum, Lamium maculatum, Impatiens parviflora, and Isopyrum thalictroides. PIŚMIENNICTWO Činčura F., Feráková V., Májovský J., Šomšák L., Záborský J Pospolite rośliny Środkowej Europy. PWRiL, Warszawa. Jelenkin A Flora Ojcovskoy Doliny. Tip. Warš. Učebn. Okruga. Warszawa. Matuszkiewicz W Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 87

5 Michalik S Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae ser. A. 16. Michalik S Operat ochrony gatunkowej flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Kraków. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland. Vol. 1. Inst. Bot. PAN, Kraków. Rostafiński J Florae Polonicae Prodromus. Übersicht der bis jetz im Königreiche Polen beobachteten Phanerogamen. Verh. zool.- bot. Verein in Vien 22: Urbisz A Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Wika S., Szczypek T., Blaski M., Bąk K Walory przyrodnicze nowo projektowanych obiektów przyrody na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45(3): Zając A., Zając M Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej IB UJ, Kraków. Zarzycki K Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Polska Akademia Nauk, Kraków. Zarzycki K., Szeląg Z Red list of the vascular plants in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland. Inst. Bot. PAN, Kraków:

Nowe gatunki roślin naczyniowych we florze Ojcowskiego Parku Narodowego

Nowe gatunki roślin naczyniowych we florze Ojcowskiego Parku Narodowego ANNA SOŁTYS Ojcowski Park Narodowy 32-047 Ojców 9 Nowe gatunki roślin naczyniowych we florze Ojcowskiego Parku Narodowego W latach 1968-1970 na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) i jego otuliny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Flora wybranych środowisk Flora of selected environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. UP Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na terenie Wielkopolski

Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na terenie Wielkopolski ANETA CZARNA, MAGDALENA WAWRZYNIAK Katedra Botaniki AR 60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71c e-mail: czarna@au.poznan.pl; magda@au.poznan.pl Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Ekologia miasta. kod modułu: 2BL_52 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr hab. Ryszard Ciepał

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biologia środowiskowa Environmental Biology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak Zespół dydaktyczny Dr Laura Betleja Dr Marek

Bardziej szczegółowo

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL-20-033 Lublin dr Zofia Flisińska WYKAZ PUBLIKACJI (stan na dzień 31.12.2007) 1981 1. Bystrek J., Flisińska Z. 1981. Porosty

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY 17 gatunków szkoły podstawowe

ROŚLINY 17 gatunków szkoły podstawowe ROŚLINY 17 gatunków szkoły podstawowe 1. BARWINEK POSPOLITY Roślina o wysokości do 20 cm. Pędy płożące się. Liście lancetowate i zimozielone. Kwiaty niebiesko-fioletowe na szypułkach, pojedyncze w kontach

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12)

Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona Środowiska, II Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu

Bardziej szczegółowo

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Raport z monitoringu skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) (KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY przygotowany w ramach realizacji zadania Monitoring przyrodniczy prace terenowe i kameralne realizowanego

Bardziej szczegółowo

Czerwona księga gatunków zagrożonych to publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem

Czerwona księga gatunków zagrożonych to publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem Czerwona księga gatunków zagrożonych to publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grzyby i porosty wybranych środowisk. Fungi and Lichens of Selected Environments. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Grzyby i porosty wybranych środowisk. Fungi and Lichens of Selected Environments. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grzyby i porosty wybranych środowisk Fungi and Lichens of Selected Environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Urszula Bielczyk Zespół dydaktyczny Dr hab. Urszula

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prac terenowych. Część II

Zakres i metodyka prac terenowych. Część II Zakres i metodyka prac terenowych Część II Obowiązujące pomiary Dla wszystkich drzew (stojące i leżące, żywe i martwe) o wysokości powyżej 130 cm należy określić pierśnice. Gatunki drzew należy podać zarówno

Bardziej szczegółowo

Interesujące rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych

Interesujące rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 433 440, 2011 Interesujące rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych w Boczkowicach na Wyżynie Miechowskiej Interes ng vascular plant species of the xerothermic grasslands

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

DRYOPTERIS REMOTA (A. BRAUN EX DÖLL) DRUCE (DRYOPTERIDACEAE: PTERIDOPHYTA) IN POLAND

DRYOPTERIS REMOTA (A. BRAUN EX DÖLL) DRUCE (DRYOPTERIDACEAE: PTERIDOPHYTA) IN POLAND FERN GAZ. 18(7):328-332. 2010 328 DRYOPTERIS REMOTA (A. BRAUN EX DÖLL) DRUCE (DRYOPTERIDACEAE: PTERIDOPHYTA) IN POLAND Dariusz Tlałka 1 & Krzysztof Piątek 2 1 Os. nad Sołą 4/19, Kęty, Poland; 2 Institute

Bardziej szczegółowo

1.14. PROGRAM POMIAROWY J2: STRUKTURA I DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ (POWIERZCHNIE STAŁE)

1.14. PROGRAM POMIAROWY J2: STRUKTURA I DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ (POWIERZCHNIE STAŁE) 1.14. PROGRAM POMIAROWY J2: STRUKTURA I DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ (POWIERZCHNIE STAŁE) Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) CEL POMIARÓW: Celem programu pomiarowego jest kontrola:

Bardziej szczegółowo

Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu

Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (2): 70 76. Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu BOGUSŁAW PAWŁOWSKI 1, EDYTA ADAMSKA 2 1 Zakład Kriologii

Bardziej szczegółowo

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia?

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Dr inż. Krzysztof Klimaszewski Warszawa, 10.09.2014 r. Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej kondycji populacji Cypripedium calceolus (Orchidaceae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Ocena aktualnej kondycji populacji Cypripedium calceolus (Orchidaceae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(1): 3 14, 2014 Ocena aktualnej kondycji populacji Cypripedium calceolus (Orchidaceae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego Zbigniew Gajewski i Damian Marcisz Gajewski,

Bardziej szczegółowo

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 46 2013: 28-33 NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA Department

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

2. Odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime) B

2. Odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime) B Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu

Bardziej szczegółowo

RAPOT Z MONITORINGU LIPIENNIKA LOESELA (LIPARIS LOESELII) (KOD 1903) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

RAPOT Z MONITORINGU LIPIENNIKA LOESELA (LIPARIS LOESELII) (KOD 1903) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy. RAPOT Z MONITORINGU LIPIENNIKA LOESELA (LIPARIS LOESELII) (KOD 1903) NA STANOWISKACH GÓRNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (Biologia z przyrodą, Biologia z ochrona i kształtowaniem środowiska)

KARTA KURSU (Biologia z przyrodą, Biologia z ochrona i kształtowaniem środowiska) KARTA KURSU (Biologia z przyrodą, Biologia z ochrona i kształtowaniem środowiska) Nazwa Nazwa w j. ang. Mikologia I Mycology I Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. prof. UP Urszula Bielczyk Zespół

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko cienistki Roberta Gymnocarpium robertianum (Ho f f m.) Ne w m a n w Sudetach

Nowe stanowisko cienistki Roberta Gymnocarpium robertianum (Ho f f m.) Ne w m a n w Sudetach Michał Smoczyk, Albert Wiaderny* PRZYRODA SUDETÓW t. 18(2015): 41-46 Nowe stanowisko cienistki Roberta Gymnocarpium robertianum (Ho f f m.) Ne w m a n w Sudetach Wstęp Cienistka Roberta Gymnocarpium robertianum

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

W trakcie trwania projektu zakupiono do biblioteki GPN 81 książek o tematyce przyrodniczej za łączną kwotę około 4000 zł. Drugie półrocze 2009 r.

W trakcie trwania projektu zakupiono do biblioteki GPN 81 książek o tematyce przyrodniczej za łączną kwotę około 4000 zł. Drugie półrocze 2009 r. Książki zakupione przez Gorczański Park Narodowy w ramach projektu: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych W trakcie trwania projektu zakupiono

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA LILIUM MARTAGON L. NA POMORZU ŚRODKOWYM A NEW LOCALITIES OF LILIUM MARTAGON L. ON THE MIDDLE POMERANIA

NOWE STANOWISKA LILIUM MARTAGON L. NA POMORZU ŚRODKOWYM A NEW LOCALITIES OF LILIUM MARTAGON L. ON THE MIDDLE POMERANIA S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 7 2010 NOWE STANOWISKA LILIUM MARTAGON L. NA POMORZU ŚRODKOWYM A NEW LOCALITIES OF LILIUM MARTAGON L. ON THE MIDDLE POMERANIA Mariola Truchan, Zbigniew Sobisz

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PODEJŹRZONA RUTOLISTNEGO BOTRYCHIUM MULTIFIDUM

STANOWISKO PODEJŹRZONA RUTOLISTNEGO BOTRYCHIUM MULTIFIDUM NOTATKI NOTES Agnieszka Laskowska-Ginszt, Marek Wołkowycki NOWE STANOWISKO PODEJŹRZONA RUTOLISTNEGO BOTRYCHIUM MULTIFIDUM W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ A new location of leathery grape fern Botrychium multifidum

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie perspektywy rozwoju. ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów Tel. 32 779 76 02 E-mail: sibg@sibg.org.pl

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie perspektywy rozwoju. ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów Tel. 32 779 76 02 E-mail: sibg@sibg.org.pl Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie perspektywy rozwoju ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów Tel. 32 779 76 02 E-mail: sibg@sibg.org.pl Członkowie zwyczajni Związku Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny Województwo

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Przyroda katowickich lasów

Przyroda katowickich lasów Czasem to po prostu podążanie za zachciankami i pragnienie wyróżniania się spośród innych obszarów zabudowanych. Kapryśna natura miasta życzy sobie mieć coś, czego nie mają inne grody, mieściny czy nawet

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 581 ACTA BIOLOGICA NR 16

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 581 ACTA BIOLOGICA NR 16 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 581 ACTA BIOLOGICA NR 16 2009 BARTOSZ STARTEK AGNIESZKA POPIELA Uniwersytet Szczeciński MATERIAŁY DO FLORY NACZYNIOWEJ PUSZCZY GOLENIOWSKIEJ (NW POLSKA) Data

Bardziej szczegółowo

Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki)

Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki) Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 243 247, 2007 Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki) ANNA TYC TYC, A. 2007. Floristic notes from Muszyna and Żegiestów environs (Beskid

Bardziej szczegółowo

SZATA ROŚLINNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

SZATA ROŚLINNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO SZATA ROŚLINNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Warsztaty I ws. Planu Ochrony ŚPN 2013-2033, 8.11.2012r. Fot. B. Piwowarski Hierarchizacja celów ochrony ŚPN Cele zasadnicze Ochrona szaty roślinnej. Chronimy

Bardziej szczegółowo

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Informacja o zakresie przeprowadzonych prac W ramach prac terenowych przeprowadzono obserwacje gatunku i jego siedliska we wszystkich czterech obszarach

Bardziej szczegółowo

Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725)

Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725) Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725) Koordynator: Agnieszka Nobis Eksperci lokalni : Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Joanna-Zalewska Gałosz Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Interes ng vascular plant species of the nature reserve Biała Góra and its adjacent loca ons in the Miechowska Upland (south-central Poland)

Interes ng vascular plant species of the nature reserve Biała Góra and its adjacent loca ons in the Miechowska Upland (south-central Poland) ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (2): 133 140, 2009. Interesujące gatunki roślin naczyniowych rezerwatu Biała Góra i jego okolic na Wyżynie Miechowskiej Interes ng vascular plant species of the nature

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Temat projektu: Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY TOROWISK TRAMWAJOWYCH INTERESUJĄCY ELEMENT W KRAJOBRAZIE MIASTA

ROŚLINY TOROWISK TRAMWAJOWYCH INTERESUJĄCY ELEMENT W KRAJOBRAZIE MIASTA Niespokojna natura miasta kryje w sobie pierwiastek ryzyka. Do jego podjęcia wystarczy czasem tylko dobra okazja. Miejskie tramwaje dostarczają aż nadto szans na przygodę: można na przykład wybrać się

Bardziej szczegółowo

Metody rekonstrukcji warunków paleoekologicznych (zasada aktualizmu)

Metody rekonstrukcji warunków paleoekologicznych (zasada aktualizmu) Metody rekonstrukcji warunków paleoekologicznych (zasada aktualizmu) Analiza syntaksonomiczna materiałów archeobotanicznych metoda fitosocjologiczna Brauna Blanqueta Ekologiczne liczby wskaźnikowe Zarzyckiego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody i krajobrazu Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-317-ST-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Allium victorialis (Liliaceae) na Wyżynie Śląskiej

Stanowisko Allium victorialis (Liliaceae) na Wyżynie Śląskiej Fragm. Florist. Geobot. Polon. 19(1): 67 71, 2012 Stanowisko Allium victorialis (Liliaceae) na Wyżynie Śląskiej JAGODA BOSEK, AGNIESZKA BŁOŃSKA i BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK BOSEK, J., BŁOŃSKA, A. AND BABCZYŃSKA-SENDEK,

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu

Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (3): 242 249, 2014 Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu New locality of Corydalis pumila (Papaveraceae) in the vicinity of

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Piotr Muras Katedra Roślin Ozdobnych UR w Krakowie 1 Kryteria klimatyczno siedliskowe Wg: Katalog roślin / Związek Szkółkarzy Polskich Agencja Promocji Zieleni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Roman Gula Katarzyna Bojarska Jörn Theuerkauf Wiesław Król

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI- główny specjalista ds. ochrony przyrody JOANNA KURZAWA Dyrektor PKPK 20-02-2017

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

~ 54 ~ Nobis A. et al, Rosa gallica in southern Poland Nature Journal, vol. 48: 53 57 (2015)

~ 54 ~ Nobis A. et al, Rosa gallica in southern Poland Nature Journal, vol. 48: 53 57 (2015) NATURE JOURNAL VOL. 48: 53 57(2015) OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NEW LOCALITIES OF ROSA GALLICA (ROSACEAE) IN SOUTHERN POLAND AGNIESZKA NOBIS, EWELINA KLICHOWSKA, MARCIN NOBIS* Department of Plant Taxonomy,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

TYPOLOGICZNY SYSTEM KLASYFIKACJI SIEDLISK A FITOSOCJOLOGICZNA OCENA SIEDLISK

TYPOLOGICZNY SYSTEM KLASYFIKACJI SIEDLISK A FITOSOCJOLOGICZNA OCENA SIEDLISK TYPOLOGICZNY SYSTEM KLASYFIKACJI SIEDLISK A FITOSOCJOLOGICZNA OCENA SIEDLISK Ewa Sikorska, Jarosław Lasota Abstrakt Praca nakreśla problemy, jakie napotyka się w gospodarce leśnej przy porównaniu jednostek

Bardziej szczegółowo

FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW)

FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW) Ewa Stefańska-Krzaczek 1 FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW) Streszczenie. Las Osobowicki (Wrocław) jest fragmentem dawnych lasów zalewowych doliny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA obszaru lokalizacji planowanej chlewni komorowej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 70/1 i 71 w miejscowości WYBORÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ROKU 2008

PLAN PRACY W ROKU 2008 CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PLAN PRACY W ROKU 2008 KATOWICE 2008 CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PLAN PRACY NA ROK 2008 I. Budowanie bazy danych o przyrodzie 1. Bibliografia

Bardziej szczegółowo

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY www.katowice. rdos.gov.pl OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW Jolanta Prażuch Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Załącznik graficzny nr 10 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Budowa dwóch kurników na dz. nr 232 w miejscowości Wyborów, gmina Chąśno, powiat łowicki. Opracowanie : dr inż. Sebastian Jaworski Nowy Sącz, 2015

Bardziej szczegółowo

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne Koordynatorzy: obecny: Wojciech Mróz, Natalia Mikita; w poprzednim badaniu: Joanna Perzanowska Eksperci lokalni: obecni: Pielech Remigiusz; w poprzednim badaniu:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Spis treści I. Szczegółowe zestawienie metodyki prac inwentaryzacyjnych dla panelu przyrodniczego prowadzonych na potrzeby Dokumentacji dla dwóch rezerwatów

Bardziej szczegółowo

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH DLA POTRZEB EKSPOZYCJI PRZYRODNICZYCH Iwona Piecuch Abstrakt Tworzenie modeli botanicznych dla potrzeb ekspozycji przyrodniczych znalazło już swe konkretne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej Czym są parki narodowe? park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1

Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1 Wydział Leśny SGGW w Warszawie Niestacjonarne studia II (magisterskie) Przedmiot SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE Organizacja zajęć w semestrze 1 Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykłady, dr inż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006 ANNA SOŁTYS Ojcowski Park Narodowy RZADKIE I ZAGROŻONE GATUNKI CHWASTÓW SEGETALNYCH W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM I JEGO OTULINIE Rare and threatened segetal

Bardziej szczegółowo

Magdalena Prajsnar. Wstęp

Magdalena Prajsnar. Wstęp Magdalena Prajsnar Wstęp Ocena efektu ekologicznego z realizacji programu dla gimnazjów pt.: Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 2011 Program

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) w Gdañsku

Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) w Gdañsku Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) w Gdañsku A new locality of variegated horsetail Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) in Gdañsk SEBASTIAN NOWAKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Botrychium Lunaria (L.) Sw. rosnący na opisywanym stanowisku. Zdjęcie autora. Ryc.1 Autor Kinga Gawrońska Botrychium lunaria (L.) Sw.

Fot. 1. Botrychium Lunaria (L.) Sw. rosnący na opisywanym stanowisku. Zdjęcie autora. Ryc.1 Autor Kinga Gawrońska Botrychium lunaria (L.) Sw. Streszczenie. Celem mojej pracy była charakterystyka nowego stanowiska rzadkiej paproci - podejźrzona księżycowego Botrychium lunaria (L.) Sw. - i opis wybranych cech populacji paproci na stanowisku, a

Bardziej szczegółowo

Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce

Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda in Poland MARCIN STANIS AW WILGA, MIROS AW WANTOCH-REKOWSKI M. S. Wilga, al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Cześć III Opis przedmiotu zamówienia

Cześć III Opis przedmiotu zamówienia Cześć III Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zawiera n/w informacje: I. Nazwa zamówienia II. Obszar objęty przedmiotem zamówienia III. Cel realizacji zamówienia IV. Konspekt opracowania

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowiska Poa chaixii Vill. na Pomorzu Gdańskim

Nowe stanowiska Poa chaixii Vill. na Pomorzu Gdańskim Nowe stanowiska Poa chaixii Vill. na Pomorzu Gdańskim New localities of Poa chaixii Vill. in the Gdańsk Pomerania MICHAŁ BULIŃSKI M. Buliński, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Akademia

Bardziej szczegółowo

ZIELONY NOTATNIK ARCHITEKTA ZIELNIK WOLNA KOMPOZYCJA ROŚLINNA

ZIELONY NOTATNIK ARCHITEKTA ZIELNIK WOLNA KOMPOZYCJA ROŚLINNA ZIELONY NOTATNIK ARCHITEKTA ZIELNIK WOLNA KOMPOZYCJA ROŚLINNA zadanie indywidualne ZADANIE 3. 30.03.2017 dr inż. arch. Anna Górka I. KARTA ZIELNIKA 2 KARTY x A3 Zawartośd Karty: 1. Informacja o gatunku/odmianie:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w obszarze Organizmy dziko żyjące

Ekspertyza w obszarze Organizmy dziko żyjące Ekspertyza w obszarze Organizmy dziko żyjące pod kątem wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (ZBS)

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A 10.2478/v10067-012-0002-3 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVI, 2 SECTIO C 2011 MAREK PODSIEDLIK, LESZEK BEDNORZ Department

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi O Nas Park Krajobrazowy Dolina Słupi - został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka)

Bardziej szczegółowo

ZWIASTUNY WIOSNY. Anna Sigiel-Dopierała Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska

ZWIASTUNY WIOSNY. Anna Sigiel-Dopierała Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska ZWIASTUNY WIOSNY Anna Sigiel-Dopierała Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska Zwiastun: zapowiedź wydarzenia, oznaka, prognostyk, omen. PORY ROKU okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego

Bardziej szczegółowo

Poznajemy parkmiejski scenariuszwycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku

Poznajemy parkmiejski scenariuszwycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku Grażyna Nawrocka Poznajemy parkmiejski scenariuszwycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku Cele dydaktyczne: -rozróżnianie trzech typów lasu: las iglasty, las liściasty i las mieszany, - poznanie przez

Bardziej szczegółowo

Czy można budować dom nad klifem?

Czy można budować dom nad klifem? Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 1 zagadnienia wprowadzające do informacji o środowisku przyrodniczym Zagadnienia wprowadzające czyli przypomnienie - po trochę o wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Założenia i efekty projektu Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce Stefan Jakimiuk, Natalia Kryt WWF Polska Warszawa, 1.10.

Założenia i efekty projektu Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce Stefan Jakimiuk, Natalia Kryt WWF Polska Warszawa, 1.10. Założenia i efekty projektu Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce Stefan Jakimiuk, Natalia Kryt WWF Polska Warszawa, 1.10.2014 Projekt realizowany przy wsparciu ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ekologiczne w kl.vi

Wychowanie ekologiczne w kl.vi Wychowanie ekologiczne w kl.vi Autor: Burczyk T. 20.04.2008. - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo