Strategia kup i trzymaj vs aktywne inwestowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia kup i trzymaj vs aktywne inwestowanie"

Transkrypt

1 Strategia kup i trzymaj vs aktywne inwestowanie Ludzi od zawsze nurtowało jedno pytanie: Co zrobić, żeby się nie narobić, ale zarobić. I tak powstała giełda Oczywiście okazało się, że życie nie jest takie proste i nie każdy może na giełdzie zarobić. Dlatego powstał kolejny dylemat: kup i trzymaj a może inwestuj aktywnie. Poszukiwanie najskuteczniejszej teorii inwestowania wciąż trwa i chyba dzięki temu giełda może istnieć - aby ktoś mógł zarobić, ktoś inny musi stracić. To luźne wprowadzenie przedstawia w sposób ogólny ideę tej pracy. Zastanowimy się w niej, co jest lepsze: aktywne inwestowanie a może prosta strategia kup i trzymaj, albo przynajmniej znajdziemy wady i zalety obu podejść. Należy pamiętać, że zalety jednego niekoniecznie muszą być wadami drugiego, choć często się tak zdarza. Strategie aktywne oraz strategia kup i trzymaj różnią się przede wszystkim horyzontem czasowym inwestycji, podejściem do ryzyka oraz cechami charakteru inwestorów. Na początek odpowiedzmy może na pytanie,czym w ogóle jest strategia inwestycyjna, a może lepiej czemu ona służy. strategia inwestycyjna powinna wskazywać nam cele, zasady i metody postępowania posiadanymi przez nas środkami w celu uzyskania upragnionego przez nas wszystkich zysków. A dlaczego nie ma strategii idealnej? Otóż tak naprawdę na świecie istnieje tyle strategii ilu inwestorów. Jak wiec wybrać strategie odpowiednia dla siebie. W konstrukcji własnej strategii powinniśmy wziąć pod uwagę następujące elementy: horyzont czasowy naszej inwestycji oraz czas, jaki jesteśmy skłonni poświęcić na analizę rynku i obserwacje inwestycji, jakie ryzyko jesteśmy wstanie ponieść, jakie posiadamy doświadczenie i informacje na temat rynku, najważniejszą rzeczą jest jednak osobowość inwestora strategia, która nie będzie zgodna z nami samymi nie może odnieść sukcesu. To jest właśnie przyczyną dlaczego liczne strategie choć podobne w zarysie w szczegółach są różne. I w tym pewnie cały urok rynku w jego zmienności licznych okazjach do zysku, i tym pozytywnym dreszczyku emocji. AKTYWNE INWESTOWANIE-ogólny zarys Zacznijmy może od hasła aktywne inwestowanie. Co może się kryć pod tym, naszym zdaniem, bardzo uogólnionym pojęciem? Jest to inwestowanie krótkoterminowe, częste kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych w celu maksymalizacji zysków. Na rynku papierów wartościowych głównym celem tego inwestowania jest uchwycenie istotnych wahań cen papierów wartościowych, czyli tzw. próba "łapania" dołka lub górki.

2 Istnieje wiele strategii aktywnego inwestowania. Przykładowo Market Timing to jedna z takich cudownych recept. Zaleca śledzenie rynku i kupowanie akcji jak najtaniej po to, by sprzedać je w chwili zwyżki. Tylko, że ta teoria tak na prawdę nie działa! Nikt przecież nie wie jak śledzić rynek, by w porę przewidzieć zmianę cen. Gdyby tak było, moglibyśmy zapomnieć o wszystkich innych strategiach. AKTYWNE INWESTOWANIE- argumenty za i przeciw W czasach hossy ludzie przyzwyczajają się, że indeksy po korektach znowu rosną i szybko wracają na rynek. Hasłem dnia stało się ostatnio stwierdzenie: inwestowanie w akcje w długim okresie zawsze przynosi zyski. Pomija się milczeniem niewygodne przykłady, jak amerykański NASDAQ, który od szczytu w 2000 roku przez 2,5 roku stracił 80 procent, a teraz, w 7 lat od szczytu z 2000 roku traci nadal ponad 50 procent. Tak więc rynki potrafią być okrutne, a ludzie przecież nie żyją tak długo jak żółwie na Galapagos. Perspektywa kilkudziesięciu lat, w którym to okresie mielibyśmy szansę odrobienia strat jest stanowczo zbyt długa. Hasłem dnia powinno więc być inwestowanie w akcje w długim okresie najczęściej przynosi zyski, ale może to być czas bardzo długi. a) horyzont czasowy oraz spółki, w które warto inwestować Otóż zupełnie inne czynniki wpływają na wartość akcji w krótkim terminie (kilkumiesięcznym, kilkutygodniowym itp.) niż w długim (kilkuletnim). W okresach krótkich mogą wystąpić czynniki bardzo różne, często nieprzewidywalne wpływające na rynkową cenę akcji i dlatego nierzadko najlepsze dla inwestycji krótkoterminowych bywają akcje spółek spekulacyjnych. Z tego samego powodu w krótkich okresach (kilku-, kilkunastomiesięcznych) wzrost cen akcji fundamentalnych, które będą miały najwyższą cenę w przyszłości, może być dużo niższy od wzrostu cen akcji spółek o słabych fundamentach. Co więcej, może się zdarzyć, że w danym okresie notowania spółek fundamentalnych mogą spadać, a spółek spekulacyjnych, pokazujących wręcz straty z działalności - rosnąć. b) koszty transakcji Ze względu na częste transakcje przy stosowaniu strategii aktywnej wyższy jest wskaźnik obrotu akcji niż w strategii pasywnej, a wynikiem tego są wyższe koszty transakcyjne i wyższy ich udział w zysku portfela. c) wiedza i doświadczenie na temat inwestowania

3 Ten sposób zarządzania portfelem papierów wartościowych wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, szczególnie szacowania wartości wewnętrznej akcji. Inwestor krótkoterminowy to nierzadko osoba, która podejmuje decyzje nawet w sytuacji, gdy prawdopodobieństwo strat przeważa nad prawdopodobieństwem zysków Aktywne inwestowanie często wymaga korzystania z usług analityków finansowych, którzy dokonują wyboru akcji i obligacji najlepiej odpowiadającym celom i wymaganiom inwestora. Menedżerowie aktywni usiłują przewidzieć zmiany cen akcji i w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych opierają się na badaniach i prognozach rynkowych oraz na własnym doświadczeniu. Ich podstawową zasadą jest kupowanie takich akcji, które według prognoz dadzą się szybko sprzedać z zyskiem d) warunki do inwestowania Aktywnemu inwestorowi potrzebne jest otoczenie spełniające kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim rynek, na którym inwestujemy, musi być płynny. To decyduje o mobilności naszej pozycji, a zatem zwiększa jej bezpieczeństwo. Ponadto instrumenty, na których dokonywane są transakcje, powinny być odpowiednio zmienne. Im większa ich zmienność, tym potencjalnie wyższy zysk przypada inwestorowi. Nie chodzi tu o znaczne wahania mające znamiona chaosu, ale o zdolność do wykształcania wyraźnych krótkoterminowych trendów, na których podstawie można budować logiczne strategie inwestycyjne. Oczywiście, do podejmowania takich czy innych decyzji inwestycyjnych niezbędne są informacje. Najlepiej dość szybkie i sprawdzone. Bez dostępu do rzetelnych wykresów przeprowadzanie transakcji jest czystym hazardem, który w krótkim czasie może doprowadzić do bankructwa. Warto jednak uświadomić sobie, że niektóre strategie aktywnego inwestowania wymagają spędzania po kilka godzin dziennie przed ekranem komputera, a więc są czasochłonne. Nie można też zapominać o znaczących obciążeniach psychicznych, jakie występują przy bardzo aktywnym graniu na giełdzie. Rozproszenie uwagi może w takich przypadkach, kosztować inwestora bardzo dużo. Inwestor taki musi zapomnieć o wielu przyjemnościach. Skrajnym przypadkiem aktywnego inwestowania jest day-trading to transakcje jednodniowe, charakteryzujące się tym, że pozycja zostaje otwarta i zamknięta w czasie tej samej sesji. Inwestor zaczyna i kończy każdy dzień transakcyjny z gotówką na koncie, nie przetrzymując zakupionych instrumentów przez noc. Day-trading jest zatem rodzajem inwestowania o ekstremalnie krótkim horyzoncie czasowym. Wynikają z tego zarówno korzyści, jak i problemy. Przewagą day-traderów jest przede wszystkim to, że nie istnieje dla nich tzw. ryzyko dnia jutrzejszego. Śpiąc na gotówce nie muszą martwić się

4 tym, czy przez noc nie wybuchnie wojna w jakiejś małej zatoczce, bądź też czy poseł X zdoła wygrać głosowanie w Sejmie. e) cechy inwestora aktywnego Jakie szczególne cechy powinien zatem posiadać aktywny inwestor, by nie doprowadzać siebie i swoich finansów do upadku? Przede wszystkim jest mu potrzebna zdolność do wyłączenia emocji. Bez tego łatwo popaść w walkę z rynkiem i zacietrzewienie, co zazwyczaj prowadzi do dużych strat. Bo właśnie akceptowanie strat (gdy są one jeszcze niewielkie) jest kluczem do sukcesu. Tylko wtedy, gdy potrafimy przyznać się w miarę szybko do błędu, mamy szansę na powodzenie. To natomiast wymaga instrumentalnego podejścia do dokonywanych transakcji tak, by niemal mechanicznie reagować na wygenerowane przez rynek sygnały. Kiedy już takiemu inwestorowi uda się opanować emocje, powinien pamiętać o konsekwencji w realizacji strategii inwestycyjnych tak, by zamykać pozycje zarówno z chwilą przekroczenia akceptowanej wysokości straty, jak i wówczas, gdy inwestycja przyniesie zakładany zysk. Aktywny inwestor korzystając z własnych analiz i spostrzeżeń oraz czegoś, co można by nazwać wyczuciem rynku, powinien sporządzić listę sygnałów, których pojawienie się daje wysokie prawdopodobieństwo ruchu ceny w określonym kierunku. Sygnały takie nierzadko pochodzą z analizy technicznej wykresu kursu. Co ciekawe, zamykanie pozycji przynoszących stratę jest stosunkowo łatwe, zwłaszcza jeśli inwestor nie ma tendencji do odgryzania się na rynku. Wystarczy przyjąć maksymalną akceptowaną wielkość straty, a następnie każdorazowo, gdy jest ona osiągana, nie dopuszczać do jej powiększenia poprzez natychmiastowe, automatyczne zamknięcie pozycji. Takie zachowanie ma ważną zaletę: eliminuje niebezpieczeństwo poniesienia znacznych strat, które są przyczyną występowania negatywnych emocji. Znacznie większą trudność sprawia zamykanie pozycji zyskownej. Nie może ono nastąpić ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno, jednak, niestety, psychika wielu inwestorów zbudowana jest w taki sposób, że gdy transakcja przynosi stosunkowo duży dochód, większość osób wpada w pułapkę nadmiernej chciwości. Pewnym rozwiązaniem jest wcześniejsze ustalenie wielkości zysku, którego osiągnięcie mówi nam: wystarczy, zamknij pozycję, choć nie trzeba dodawać, iż naprawdę trudno jest powiedzieć sobie, iż zarobiłem już dość i więcej nie potrzebuję, zwłaszcza w sytuacji dużego stresu i niesienia na fali wzrostu.

5 Na koniec wypadałoby podsumować powyższe rozważania. Proponujemy proste zestawienie wad i zalet obu strategii: STRATEGIA KUP I TRZYMAJ- ogólny zarys: Teraz przeanalizujmy strategie kup i trzymaj. Klasyczna strategia długo terminowa przez wielu uznana za najlepszą i przynoszacą największe zyski. Jej głównym celem jest inwestycja kapitału z uniknięciem rynku zniżkującego. Cechą charakterystyczną strategii jest jej długi horyzont czasowy a jej idea opiera się na założeniu, że w miarę upływu czasu wartość instrumentów znajdujących się na rynku będzie rosła, stwierdzenie to wydaje się wręcz oczywiste jaki bowiem byłby sens inwestowania w coś jeśli wiemy że jego wartość spadnie. a) w co i jak inwestować? Strategia kupi i trzymaj daje nam dwie możliwości lokacji kapitału jedna głosi, aby inwestować w spółki wzrostowe perspektywiczne, które w dłuższym okresie wykazują stały wzrost zysku i sprzedaży, ważnym jest abu stosowana przez spółkę technologia była skuteczna i dawała możliwości rozwoju. W przypadku tej inwestycji w spółki dużym powodzeniem cieszą się tak zwane blue chips. Wskaźnik cena zysk tych akcji tych spółek jest zazwyczaj wyższy od przeciętnego, co spowodowane jest dobrymi wynikami firmy. Alternatywa dla kupna akcji dobrych sprawdzonych perspektywicznych spółek jest zakup akcji spółek niedowartościowanych, które jednak mają przed sobą wizje rozwoju i zdaniem inwestora w dłuższym okresie powinny zostać przez rynek docenione i ich kurs wzrośnie. Jest to wariant bardziej ryzykowny nie mamy bowiem pewności ze nasze przypuszczenia co do rozwoju spółki sprawdza się i czy to oby jednak rynek nie wycenił tej spółki dobrze. Nie wspominamy w tym miejscu o takich możliwościach inwestycji długoterminowych jak obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Należy zauważyć, że przy wyborze spółek do inwestycji długoterminowych w odróżnieniu od krótkoterminowych stosuje się przede wszystkim analizę fundamentalną. Ważne jest także aby już po wyborze spółki Kiedy spisać nasze założenia co do strategii, jakich niekorzystnych sytuacji możemy się spodziewać aby w chwili kryzysu impuls lub bezmyślna decyzja nie pozbawiły nas szansy na naprawdę duży zysk b) inwestor długoterminowy Inwestorzy długoterminowi nie spodziewają się szybkich, nagłych zysków są w stanie czekać na ich realizacje długimi latami. Naturalne jest więc, że strategii tej nie zastosuje osoba, która grę na giełdzie traktuje jako główne źródło utrzymania, bowiem szacuje się, że okres przydatny do analizy takiej inwestycji to ok. 10 lat. Wyłania nam się w tym momencie

6 ważna cecha inwestora, który lokuje swoje środki w ten sposób- anielska wręcz cierpliwość i stanowczość o ile krótkoterminowe wahania są podstawa aktywnych strategii o tyle w przypadku długiego okresu mogą się one stać zmorą inwestora, trzeba mieć twardy charakter aby przez tak długi okres np. 10 lat nie reagować na chwilowe wahania rynku często niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Dlatego ważne jest aby przed podjęciem inwestycji dokonać dokładnej analizy rynku. Nie tylko perspektyw i obecnej sytuacji ale należy także zwrócić uwagę na to jak rynek zachowywał się w przeszłości. W ten sposób będzie nam łatwiej zaakceptować i przeczekać to co może stać się na rynku w trakcie trwania inwestycji. c) okres inwestycji Ponieważ kupi i trzymaj należy do strategii długookresowych, dlatego okres analizy tych inwestycji powinien być znaczny, szacuje się, że aby dobrze ocenić rezultaty inwestycji powinna ona trwać co najmniej 10 lat. Polski rynek nie jest więc ze względu młody wiek nie jest miejscem idealnym do analizy tych inwestycji. Liczba spółek, która może zostać poddana takim badaniom jest ograniczona. W tabeli poniżej zostaną zaprezentowane wyniki analizy,jakiej poddane zostały ceny akcji spółek, które notowane były nieprzerwanie na GPW od 1994 do 2006 roku. Inflacja w badanym okresie wyniosła 200%. STRATEGIA KUP I TRZYMAJ- argumenty za i przeciw: Widzimy więc, że pasywne inwestowanie wymaga od nas dogłębnej analizy rynku na początku inwestycji a właściwie przed jej dokonaniem potem możemy tylko trzymać się swoich założeń i pozwolić działać rynkowi. Widać więc,że jest to dobra metoda inwestycji dla osób, które nie mogą poświęcać zbyt dużo czasu na codzienne analizowanie rynku. Metoda ta ogranicza także nasze koszty transakcji do minimum. Wymaga jednak od inwestora sporej znajomości rynku i jego mechanizmów. Musimy także długo czekać na realizacje oczekiwanych zysków.

7 TABELKA Spółka Maks. w 1994 roku zmiana procentowa od maks. do marca 2006 data maksimum Cena aktualna (marzec 2006) FORTISPL Indeks WIRR INDYKPOL BZWBK DEBICA BRE PROVIMROL ALMAMARKET JELFA PROCHEM Indeks WIG Indeks WIG REMAK ZYWIEC NOVITA INGBSK KREDYTB MILLENNIUM KROSNO SOKOLOW VISTULA MOSTALWAR WOLCZANKA RAFAKO BYTOM IRENA MOSTALZAB ELEKTRIM EFEKT KABLE OPTIMUS MOSTALEXP STALEXP SWARZEDZ PROCHNIK Źródło: bossa.pl/edukacja/strategie/buy_and_hold.html

8 Przedstawiłyśmy wam wady i zalety związane z dwoma odmiennymi podejściami do inwestowania. A wy teraz jakby to powiedział Jurek Owsiak : róbta co chceta Znalezienie własnej, co najważniejsze sprawdzającej się strategii jest najważniejszym kluczem do osiągnięcia sukcesu na giełdzie. Wykonały: Kamila Podulka Agata Zakrzewska Literatura 1. Ostrowska E., Inwestycje finansowe 2. Koch R., Sztuka wyboru akcji 3. O Neil W., Sukces na giełdzie 4. Barton D. R., Sjuggerud S., Tharp K., Bezpieczne strategie inwestycyjne 5. Feng G., Fabozzi F., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych 6. Vincent Ch., Spekulacja i inwestowanie długoterminowe

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Mateusz Korsak Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania e-mail: mateusz.korsa13@gmail.com Iwona Piekunko-Mantiuk Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM AUTOR: TOMASZ JAROSZEK TOMASZ JAROSZEK 1 Inwestowanie w szumie informacyjnym to moja teoria na podstawie kilku lad doświadczeń na rynkach finansowych i zarazem pracując

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 2: LOKATY, OBLIGACJE, AKCJE, FOREX. ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Zanim przejdziemy do informacji o funduszach inwestycyjnych warto choćby pobieżnie poznać inne sposoby inwestowania.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Robert Nogacki KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex Warszawa, 2007 Copryrights by Portal Skarbiec.Biz 1 WSTĘP Pieniądze zazwyczaj kosztują zbyt wiele. Ralph

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Przydział do poszczególnych grup jest subiektywny, ale poparty doświadczeniem i logiką.

Przydział do poszczególnych grup jest subiektywny, ale poparty doświadczeniem i logiką. Parkiet Forex Day Dekalog Inwestora - co trzeba mieć i umieć żeby przetrwać na rynku? Rynek forexowy w Polsce ma się bardzo dobrze, o czym świadczą stale rosnąca liczba klientów jak i podmiotów oferujących

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo