ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA Lipiec

2 Cel główny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej. Departament / Jednostka koordynująca Departamenty / Jednostki współpracujące ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO: TRANSPORT I KOMUNIKACJA Departament Transportu i Komunikacji UMWM Zarząd Dróg Wojewódzkich Zakres docelowego programu strategicznego Nr Priorytety polityki rozwoju województwa Działania programu strategicznego Przedsięwzięcia w ramach działań Poprawa dostępności kolejowej Krakowa w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 1. Budowa linii kolejowej: Podłęże Piekiełko wraz z rewitalizacją linii w kierunku Nowego Sącza i Zakopanego. 2. Włączenie Małopolski do sieci kolei dużych prędkości. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice wraz z poprawą jego dostępności transportowej 1. Budowa i przebudowa infrastruktury około-lotniskowej: a) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 774, b) budowa Trasy Balickiej, c) budowa linii kolejowej Kraków Balice. 2. Działania w zakresie rozwoju MPL Kraków Balice. 1. Skoncentrowanie wokół Krakowa sieci głównych szlaków drogowych, w tym o znaczeniu międzynarodowym. 1. Wspieranie zadań a-f: a. Budowa S-7 węzeł Igołomska Budowa węzeł Christo Botewa, b. Budowa S-7 gr. woj. świętokrzyskiego węzeł Igołomska, c. Budowa S-7 Lubień Rabka, d. Budowa DK 47 Rdzawka Nowy Targ, e. Modernizacja istniejących odcinków DK 7, f. Modernizacja DK Budowa północnej obwodnicy Krakowa.* 3. Opracowanie koncepcji przestrzennej dla drogi Głogoczów Wieliczka. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 1. Opracowanie koncepcji przestrzennej drogi: S1 Oświęcim, oraz wspieranie modernizacji DK 44: Oświęcim - granica województwa. 2

3 2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych z konurbacją górnośląską przy uwzględnieniu skoordynowanej i partnerskiej współpracy samorządów regionalnych oraz miejskich w obszarze rozwoju zintegrowanego systemu transportowego. 2. Opracowanie koncepcji przestrzennej dla drogi Kraków Olkusz Pyrzowice. Szybka Kolej Aglomeracyjna 1. SKA Etap I: a) Zakup taboru, b) Węzły przesiadkowe z parkingami Parkuj i Jedź, c) Integracja transportu szynowego i kołowego, w tym integracja z transportem miejskim (wspólny bilet - bilet elektroniczny, integracja taryfowa), d) System informacji dla pasażerów, e) Wspieranie budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki. 2. SKA Etap II: a) Zakup taboru, b) Węzły przesiadkowe z parkingami Parkuj i Jedź oraz węzły integrujące różne systemy transportu, c) Integracja transportu szynowego i kołowego, w tym integracja z transportem miejskim (wspólny bilet bilet elektroniczny, integracja taryfowa), d) System informacji dla pasażerów. Tworzenie sieci sprawnych połączeń kolejowych i drogowych wokół głównych miast regionu, jako subregionalnych węzłów transportowych, sprzyjających procesom rozwojowym. 1. Wspieranie modernizacji DK 73: Tarnów - Dąbrowa Tarnowska. 2. Wspieranie budowy północnej obwodnicy Nowego Sącza. 3. Wspieranie budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa. 4. Węzły przesiadkowe Parkuj i Jedź (poza SKA). Tworzenie sprawnych połączeń kolejowych i drogowych pomiędzy subregionalnymi węzłami transportowymi oraz zwiększanie ich dostępności zewnętrznej (w tym powiązań z sąsiednimi regionami) i wewnętrznej, w obrębie obszarów ich 1. Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z DW 977 (zad dla Tarnowa). 2. Rozprowadzenie ruchu z autostrady A4: a)węzeł Krzyż - połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 73, b)węzeł Bochnia - połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 4, 3

4 oddziaływania: c)węzeł Brzesko - połączenie autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 768, d)węzeł Wierzchosławice - połączenie autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 975, 3. Opracowanie koncepcji przestrzennej drogi: Olkusz- -Bukowno Chrzanów Oświęcim Beskidzka Droga Integracyjna. 4. Opracowanie koncepcji przestrzennej drogi: Połączenie drogi krajowej nr 79 przez węzeł autostradowy Rudno z drogą wojewódzką nr Połączenie autostrady A4 z istniejącą siecią regionalną- węzeł Byczyna (lub Balin). Budowa obwodnic/obejść miast i miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego. 1. Wspieranie budowy w ciągu dróg krajowych obwodnic: Zabierzowa, Skawiny, Grybowa, Koszyc, Limanowej, Mszany Dolnej, Dąbrowy Tarnowskiej, Zatora, Oświęcimia, Trzebini, Olkusza. 2. Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich (szczegółowy ranking w załączniku nr 1). Rozwój sieci lądowisk lokalnych, w tym lotnisk biznesowych Wspieranie działań w zakresie realizacji lotnisk lokalnych w ramach PPP. Tworzenie warunków dla rozwoju centrów logistycznych oraz transportu kombinowanego/ intermodalnego Utworzenie centrów logistyczno-przeładunkowych w ramach PPP. Odtworzenie i rozbudowa funkcji transportowych szlaków wodnych Małopolski, w szczególności drogi wodnej Górnej Wisły. 1. Działania promujące transport wodny śródlądowy pasażerski i towarowy wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla jego funkcjonowania. Wspieranie warunków dla rozwoju transportu ekologicznego. 1. Zakup taboru kolejowego. 2. Tworzenie sytemu tras rowerowych w Małopolsce (budowa tras, ścieżek, parkingi dla rowerów ). 3. Zwiększenie dostępności Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących szlaków kolejowych (w tym również turystycznych 1. Wspieranie modernizacji: DK 73 Dąbrowa Tarnowska Szczucin, DK 75 Pobiednik Muszynka, DK 47 Nowy Targ Zakopane. 4

5 transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie tras kolejowych) i drogowych służących efektywnemu skomunikowaniu obszarów o najniższej dostępności w regionie z Krakowem, subregionalnymi węzłami transportowymi oraz sąsiednimi regionami, ze szczególnym uwzględnieniem: połączeń transportowych miasto wieś, polsko-słowackiej strefy przygranicznej, także pod kątem zwiększania bezpieczeństwa ruchu. 2. Opracowanie i wspieranie koncepcji przestrzennej drogi: Brzesko Nowy Sącz Muszynka D1 (Słowacja). 3. Opracowanie i wspieranie koncepcji przestrzennej drogi: Kielce Nowy Korczyn Tarnów Barwinek. 4. Opracowanie koncepcji przestrzennej i wspieranie budowy drogi : Droga krajowa nr 7 - Nowy Targ Nowy Sącz Gorlice do drogi ekspresowej S Modernizacja odcinków istniejących dróg wojewódzkich wraz z obiektami mostowymi (załącznik nr 2). 6. Rewitalizacja linii kolejowych. 4. Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportowymi Wsparcie procesów integracji systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem: - miast posiadających system komunikacji publicznej, - obszarów o unikalnych walorach turystycznouzdrowiskowych, Wspieranie nowoczesnych technik zarządzania i utrzymania szlaków komunikacyjnych, w tym wdrażanie technologii i rozwiązań optymalizujących czas przejazdu, poprawiających bezpieczeństwo użytkowników 1. Wdrożenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim. 2. System Informacji Pasażerskiej. 3. Wspieranie integracji transportu zbiorowego pozaaglomeracyjnego. 1. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. 5

6 Załącznik nr 1: Budowa obwodnic (Działanie SRWM ) Ranking na podstawie stanu przygotowania Projektów do realizacji. L.p. Nazwa projektu Lata realizacji Orientacyjny zakres rzeczowy 1 Obwodnica Nowego Sącza ,0 km 2 Obwodnica Wierzchosławice ,0 km 3 Obwodnica Bobowej ,9 km 4 Obwodnica Wolbromia ,1 km 5 Obwodnica Skały ,7 km 6 Obwodnica Chrzanowa ,7 km 7 Obwodnica Zakopanego ,9 km 8 Obwodnica Szczurowej (południowa) ,0 km 9 Obwodnica Babic ,8 km 10 Obwodnica Tuchowa ,0 km 11 Obwodnica Zatora ,0 km 12 Obwodnica Oświęcimia ,0 km 13 Obwodnica Miechowa ,0 km 14 Obwodnica Grybowa* Obwodnica Zielonek* Obwodnica Koszyc* Obwodnica Słomnik* Obwodnica Gorlic* Obwodnica Proszowic* Obwodnica Krynicy* Obwodnica Kęt* Obwodnica Lisiej Góry* *Projekty na etapie koncepcji, orientacyjny zakres rzeczowy: łącznie pozycje od 14 do 22 około 30 km Sumaryczny zakres rzeczowy pozycji od 1 do 13 wynosi 54,1 km. Łącznie pozycje od 1 do 22 około 85 km. 6

7 Załącznik nr 2: Modernizacja istniejącej sieci drogowej (Działanie SRWM ) Ranking na podstawie stanu technicznego nawierzchni i obiektów mostowych. Wykaz odcinków dróg wojewódzkich wymagających modernizacji w latach Lp Nr drogi Nazwa drogi wg obowiązującego wykazu Długość odcinków do modernizacji [km] Całkowita długość drogi [km] Nowy Targ - Czorsztyn - Krościenko - Zabrzeż - Brzezna - Stary Sącz 59,5 69, Oświęcim - Kęty - Kobiernice - Tresna - Oczków 9,0 17, Olkusz - Wolbrom - Miechów - Racławice - Skalbmierz 13,0 60, Jędrzejów - Węchadłów - Skalbmierz - Koszyce - Brzesko 10,0 27, Chabówka - Czarny Dunajec - Chochołów - Zakopane 25,0 50, Dąbrowa Tarnowska - Biskupice Radłowskie - Wojnicz - Zakliczyn - Dąbrowa 50,0 77, Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec 12,5 13,3 RAZEM 179,0 316,5 Wykaz odcinków dróg wojewódzkich wymagających modernizacji w latach Lp Nr drogi Nazwa drogi wg obowiązującego wykazu Długość odcinków do modernizacji [km] Całkowita długość drogi [km] Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żabno - Niedomice - Tarnów 9,0 29, Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ 13,0 68, Lubień - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzeż 35,0 43, Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz - Trzebinia 9,0 35, Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów - Łękawica 15,0 46, Wieliczka - Gdów - Muchówka - Tymowa 30,0 50, Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa 7,0 13, Krynica - Muszyna - Piwniczna 9,0 35, Kasina W. - Dobczyce - Wieliczka - Niepołomice - Ispina - Zielona - Szczurowa - 10,0 104,0 Biskupice Radł Zielona - Bochnia - Limanowa 15,0 52, Żywiec - Sucha Beskidzka 11,0 12, Skawina - Kalwaria Zebrzydowska 9,0 18, Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce 9,0 24, Kraków - Alwernia - Chełmek - Chełm Śląski 4,0* 45, Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica 17,0 48, Jawiszowice - Osiek - Polanka Wielka - Przeciszów 6,0 21, Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany 3,0 11, Moszczenica - Zagórzany 5,0 6, Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla 8,0 16, Tarnów - Tuchów - Gromnik - Zborowice - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - gr. państwa 12,0 86,4 RAZEM 277,6* 771,1 *Po wprowadzeniu systemu opłat via TOLL na DK79 od roku 2013, droga wojewódzka nr 780 na odc. Kraków - Chełmek (na długości 45 km) przejmie intensywny ruch ciężarowy jako jedyna niepłatna droga alternatywna łącząca Kraków z województwem Śląskim. Łączna długość odcinków planowanych do modernizacji w latach wynosi około 457 km. Łączna ilość obiektów mostowych planowanych do modernizacji w latach wynosi 141 sztuk. 7

8 PRIORYTET 1. KRAKÓW NOWOCZESNYM WĘZŁEM MIĘDZYNARODOWEJ SIECI TRANSPORTOWEJ Budowa linii kolejowej Podłęże - Piekiełko, wraz z rewitalizacją linii w kierunku Nowego Sącza i Zakopanego. Budowa nowego odcinka linii kolejowej, połączona z modernizacją linii istniejących ma na celu skrócenie czasu przejazdu, podniesienie standardów podróżowania, jakości i bezpieczeństwa przewozów pomiędzy Krakowem i Nowym Sączem oraz Zakopanem. Realizacja inwestycji poprawi ponadto pozycję konkurencyjną transportu tranzytowego na osi północ południe przyczyniając się do wzrostu wymiany handlowej między Polską i krajami południowej Europy. Ponadto realizacja inwestycji: Komplementarność skróci czas podróży, polepszy parametry techniczne linii kolejowych o znaczeniu państwowym i jednocześnie bardzo ważnych dla regionu (podwyższenie prędkości pociągów i zwiększenie nacisku na oś), pozwoli na dostosowanie linii kolejowych do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego, zdecydowanie usprawnieni połączenia kolejowe i spowoduje odciążenie połączeń drogowych, zwiększy komfort podróży, pozwoli na eliminację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc (Piekiełko) Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowych Nowy Sącz Muszyna granica państwa i Chabówka Nowy Sącz. Zakłada się uzyskanie prędkości maksymalnej na odcinku nowobudowanym: 160 km/h oraz km/h na odcinkach modernizowanych. Na terenie Województwa Małopolskiego realizowane są projekty których efekty są bezpośrednio związane z proponowanym projektem, co oznacza wzajemną komplementarność i pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektów dzięki zwielokrotnieniu korzyści uzupełniających się zadań. Wymienić tu należy następujące projekty: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III (POIiŚ ) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny, POIiŚ lista rezerwowa) Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów Wieliczka i przystanku Kraków Łagiewniki w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej (POIiŚ 7.3-7) Projekt budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki (POIiŚ 7-1) - zgłoszona w obecnych konsultacjach społecznych Zakupy taboru kolejowego realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez 8

9 Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (POIiŚ ) O zadanie w sferze oddziaływania: funkcjonalnie niezależne od administracji regionalnej (lobbing, rzecznictwo interesów regionalnych itd.) Lata realizacji etap przygotowawczy (projektowy): / inwestycja: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerzy PRIORYTET 1. KRAKÓW NOWOCZESNYM WĘZŁEM MIĘDZYNARODOWEJ SIECI TRANSPORTOWEJ Włączenie Krakowa do sieci kolei dużych prędkości Budowa nowego odcinka linii kolejowej ma na celu umożliwienie przejazdu o wysokim standardzie podróżowania, jakości i bezpieczeństwa pomiędzy Krakowem a miastami połączonymi poprzez sieć KDP. Realizacja inwestycji poprawi ponadto pozycję konkurencyjną transportu tranzytowego na osi północ południe przyczyniając się do wzrostu wymiany handlowej między Polską i krajami południowej Europy. Ponadto realizacja inwestycji: skróci czas podróży, polepszy parametry techniczne linii kolejowych o znaczeniu państwowym i jednocześnie bardzo ważnych dla regionu (podwyższenie prędkości pociągów i zwiększenie nacisku na oś), pozwoli na dostosowanie linii kolejowych do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego, zdecydowanie usprawnieni połączenia kolejowe i spowoduje odciążenie połączeń drogowych, Opracowanie koncepcji w ramach aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Komplementarność Na terenie Województwa Małopolskiego realizowane są projekty których efekty są bezpośrednio związane z proponowanym projektem, co oznacza wzajemną komplementarność i pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektów dzięki zwielokrotnieniu korzyści uzupełniających się zadań. Wymienić tu należy następujące projekty: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III (POIiŚ ) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny, POIiŚ lista rezerwowa) Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ ) 9

10 Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów Wieliczka i przystanku Kraków Łagiewniki w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej (POIiŚ 7.3-7) Projekt budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki (POIiŚ 7-1) - zgłoszona w obecnych konsultacjach społecznych Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice MRPO /09 Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku Tarnów Stróże MRPO /10 Zakupy taboru kolejowego realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zadanie zaplanowane do umieszczenia na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 7.3 Wdrożenie SKA w Aglomeracji Krakowskiej Etap I (planowane do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie O zadanie w sferze oddziaływania: funkcjonalnie niezależne od administracji regionalnej (lobbing, rzecznictwo interesów regionalnych itd.) Lata realizacji etap przygotowawczy (projektowy): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerzy PRIORYTET 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej Budowa i przebudowa infrastruktury około-lotniskowej Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zintegrowanego systemu połączeń transportowych Krakowa z lotniskiem w Balicach i poprawy jego dostępności. Komplementarność Na przedsięwzięcie składają się 3 zadania: a) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 774, b) budowa Trasy Balickiej, c) budowa linii kolejowej Kraków - Balice, Projekt jest komplementarny z przedsięwzięciem pn. Wspieranie działań w zakresie rozwoju MPL 10

11 Kraków Balice, SKA. PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów Lata realizacji etap przygotowawczy: / inwestycja: Partnerzy Województwo Małopolskie Gmina Miejska Kraków Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie PKP PLK S.A. Oddział w Krakowie Zarząd Dróg Wojewódzkich PRIORYTET 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 774 Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, płynności i przepustowości istniejącego układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Balice. Realizacja projektu pozwoli na sprawniejszą obsługę wzrastającego ruchu turystycznego, zwiększenie dostępności i atrakcyjności województwa małopolskiego, poprawę komfortu podróżujących. Projekt przewiduje przebudowę 5 szt. skrzyżowań zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 774 w pobliżu MPL Balice: - skrzyżowanie DW 774 z drogą powiatową 2121K - skrzyżowanie DW 774 z łącznicą autostrady A4 węzła Balice II - 2 szt. - skrzyżowanie DW 774 z ul. Medweckiego - skrzyżowanie DW 774 z ul. Olszanicką Komplementarność Projekt jest komplementarny z projektem Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 774 Zabierzów - Kryspinów realizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa oraz projektami Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek etap I i II realizowanymi w ramach ZPORR i MRPO PA zadanie podlegające administracji regionalnej przy wsparciu Unii Europejskiej Lata realizacji etap przygotowawczy: 2012 / inwestycja: Województwo Małopolskie Partnerzy 11

12 PRIORYTET 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej Działania w zakresie rozwoju MPL Kraków Balice Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia przepustowości lotniska i poprawy standardów obsługi pasażerów oraz statków lotniczych. Zwiększone zostanie również bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych oraz poprawi się niezawodność operacyjna lotniska, zwiększą się możliwości operacji lotniczych w sytuacji ograniczonej widoczności. Rozbudowa Terminalu Pasażerskiego, Przebudowa istniejącego Terminalu Pasażerskiego, Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego w Krakowie, Budowa przystanku kolejowego, Podwyższenie kategorii lotniska na kierunku 25, Budowa hangaru dla samolotu typu B-737, Poszerzenie drogi kołowania C, Remont drogi startowej, Przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf, Rozbudowa płaszczyzn w części północno-wschodniej, Poszerzenie płyty postojowej przy BAT, Przebudowa dróg kołowania Brawo i Fokstrot, Budowa zachodniej drogi szybkiego zejścia, Odprowadzenie wód opadowych z terenu lotniska, Rozbudowa wodociągi i kanalizacji. Komplementarność Wszystkie działania są powiązane ze sobą i będą miały wpływ na podniesienie standardów funkcjonowania portu lotniczego. O zadanie w sferze oddziaływania: funkcjonalnie niezależne od administracji regionalnej (lobbing, rzecznictwo interesów regionalnych itd.) Lata realizacji etap przygotowawczy: / inwestycja: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Partnerzy PRIORYTET 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej Budowa północnej obwodnicy Krakowa Realizacja projektu przyczyni się zapewnienia sprawnego i efektywnego tranzytu na linii wschód zachód. Brak spójności systemu transportowego po północnej stronie Krakowa powoduje występowanie zjawiska kongestii, które paraliżuje komunikację w tym obszarze. Istniejący układ drogowy nie ma wystarczającej przepustowości dla istniejących i prognozowanych wielkości ruchu 12

13 kołowego w relacjach międzydzielnicowych oraz pozamiejskich. Północna obwodnica Krakowa: klasa techniczna droga ekspresowa liczba jezdni 2, liczba pasów ruchu 2x3, szerokość pasów ruchu 3,5m, długość w1: 11,5; w3:14,5 km Komplementarność Projekt jest komplementarny z inwestycją pn: Budowa drogi S-7 Bieżanów Christo Botewa Igołomska odc. węzeł Rybitwy węzeł Igołomska, co stanowić będzie domknięcie IV obwodnicy Krakowa. PP zadanie podlegające administracji regionalnej: aktywność własna i zaangażowanie partnerów Lata realizacji etap przygotowawczy: / inwestycja: Partnerzy Województwo Małopolskie Gmina Miejska Kraków PRIORYTET 1. KRAKÓW NOWOCZESNYM WĘZŁEM MIĘDZYNARODOWEJ SIECI TRANSPORTOWEJ SKA Etap I Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu programu jakim jest poprawa dostępności komunikacyjnej w Aglomeracji Krakowskiej. Planowany system bazuje na istniejącej infrastrukturze kolejowej, a jego realizacja wiąże się z wprowadzeniem nowego taboru, realizacją elementów infrastruktury towarzyszącej (węzły przesiadkowe, terminale autobusowe, parkingi w tym w systemie Parkuj i Jedź ) integrującej SKA z innymi podsystemami transportu. W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie trzech linii SKA: MPL Balice Kraków Wieliczka Kopalnia, Trzebinia Kraków Tarnów, Sędziszów Kraków Podbory Skawińskie. Cele realizacji projektu: usprawnienie systemu transportowego w Aglomeracji Krakowskiej, podniesienie standardu i komfortu podróży, zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z transportu publicznego, minimalizacja kosztów przejazdu, źródło danych marketingowych, stworzenie atrakcyjnego systemu transportu publicznego. W ramach realizacji I etapu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przewiduje się wykonanie następujących elementów: zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich (elektrycznych zespołów trakcyjnych) w Aglomeracji Krakowskiej w ilości 10 szt. (6szt. pojazdów w wersji 3-członowej i 4 szt. w wersji 2-członowej), budowa węzłów przesiadkowych z parkingami ( Parkuj i Jedź ) w ilości 4 szt. (Trzebinia, Krzeszowice, Bochnia, Tarnów), bilet elektroniczny pilotażowe wprowadzenie systemu tzw. Małopolskiej Karty 13

14 Komplementarność Aglomeracyjnej integrującej przewoźników autobusowych i kolejowych, wprowadzenie nośnika danych umożliwiającego korzystanie z komunikacji zbiorowej na terenie Województwa Małopolskiego w pełni zintegrowanego z istniejącymi kartami miejskimi. organizacja systemu informacji pasażerskiej, wyposażenie przystanków w elektroniczne tablice informacyjne dla podróżnych, budowa systemu informatycznego i świadczenie usług mobilnych w tym zakresie, budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki (POIiŚ zgłoszona w obecnych konsultacjach społecznych), celem zapewnienia bezpośredniego połączenia kolejowego stacji Kraków Główny w kierunku Skawiny (i dalej: do Zakopanego i Oświęcimia). Na terenie Województwa Małopolskiego realizowane są projekty których efekty są bezpośrednio związane z proponowanym projektem, co oznacza wzajemną komplementarność i pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektów dzięki zwielokrotnieniu korzyści uzupełniających się zadań. Wymienić tu należy następujące projekty: Zakupy taboru kolejowego realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III (POIiŚ ) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny, POIiŚ lista rezerwowa) Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów Wieliczka i przystanku Kraków Łagiewniki w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej (POIiŚ 7.3-7) Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice MRPO /09 wdrożenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego opcja WF(S) zadanie rekomendowane do programu subregionalnego Lata realizacji etap przygotowawczy: / inwestycja: Partnerzy Województwo Małopolskie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Kraków, Miasto Tarnów, 14

15 Miasto Bochnia, Miasto Trzebinia, Miasto i Gmina Krzeszowice, zainteresowane gminy. PRIORYTET 1. KRAKÓW NOWOCZESNYM WĘZŁEM MIĘDZYNARODOWEJ SIECI TRANSPORTOWEJ SKA Etap II Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu programu jakim jest poprawa dostępności komunikacyjnej w Aglomeracji Krakowskiej. Planowany system bazuje na istniejącej infrastrukturze kolejowej, a jego realizacja wiąże się z wprowadzeniem nowego taboru, realizacją elementów infrastruktury towarzyszącej (węzły przesiadkowe, terminale autobusowe, parkingi w tym w systemie Parkuj i Jedź ) integrującej SKA z innymi podsystemami transportu. Cele realizacji projektu: Komplementarność usprawnienie systemu transportowego w Aglomeracji Krakowskiej, podniesienie standardu i komfortu podróży, zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z transportu publicznego, minimalizacja kosztów przejazdu, źródło danych marketingowych, stworzenie atrakcyjnego systemu transportu publicznego. Etap II realizacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej stanowi kontynuację i rozwinięcie prac zrealizowanych w etapie I. W ramach etapu II przewiduje się wykonanie następujących elementów: zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich (elektrycznych zespołów trakcyjnych) w Aglomeracji Krakowskiej w ilości 10 szt. budowa węzłów przesiadkowych z parkingami ( Parkuj i Jedź ) oraz węzłów integrujących różne systemy transportu 16 szt. bilet elektroniczny rozwój systemu tzw. Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej integrującej przewoźników autobusowych i kolejowych. organizacja systemu informacji pasażerskiej rozwój systemu. Na terenie Województwa Małopolskiego realizowane są projekty których efekty są bezpośrednio związane z proponowanym projektem, co oznacza wzajemną komplementarność i pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektów dzięki zwielokrotnieniu korzyści uzupełniających się zadań. Wymienić tu należy następujące projekty: Zakupy taboru kolejowego realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III (POIiŚ ) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny, POIiŚ lista rezerwowa) 15

16 Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów Wieliczka i przystanku Kraków Łagiewniki w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej (POIiŚ 7.3-7) Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice MRPO /09 wdrożenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim WF zadanie współzależne: wsparcie finansowe przez Województwo Małopolskie (np. fundusze UE) dla podmiotu zewnętrznego opcja WF(S) zadanie rekomendowane do programu subregionalnego Lata realizacji etap przygotowawczy: , inwestycja: po roku 2015 Partnerzy Województwo Małopolskie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Kraków, zainteresowane gminy. PRIORYTET 2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych Rozprowadzenie ruchu z autostrady A4 Celem projektu jest integracja sieci dróg na terenie województwa małopolskiego z autostradą A4 stanowiącą główny ciąg komunikacyjny relacji wschód-zachód. Realizacja projektu pozwoli na sprawne rozprowadzenie ruchu z autostrady, poprawę dostępności komunikacyjnej województwa, zwiększenie płynności ruchu, bezpieczeństwa i komfortu podróży Rozprowadzenie ruchu z węzłów autostradowych: - węzeł Krzyż - połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 73 - węzeł Bochnia - połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 4 - węzeł Brzesko - połączenie autostrady A4 z drogą wojewódzką nr węzeł Wierzchosławice - połączenie autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 975 Komplementarność Projekt jest komplementarny z projektem Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna zrealizowanym w ramach ZPORR i MRPO, projektem Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce - Szczurowa zrealizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa oraz projektem Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska Wojnicz zrealizowanym w ramach ZPORR 16

17 PA zadanie podlegające administracji regionalnej przy wsparciu Unii Europejskiej Lata realizacji Województwo Małopolskie Partnerzy - PRIORYTET 2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich Komplementarność Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym w centrach miast. Celem projektu jest usprawnienie systemu transportowego na terenie województwa małopolskiego. Udostępnienie wszystkim użytkownikom wybudowanych ciągów drogowych pozwoli w efekcie na zwiększenie dostępności województwa, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, Budowa obwodnic miejscowości: Nowy Sącz, Wierzchosławice, Bobowa, Wolbrom, Skała, Chrzanów, Zakopane, Szczurowa, Babice, Tuchów, Zator, Oświęcim, Miechów, Grybów, Zielonki, Koszyce, Słomniki, Gorlice, Proszowice, Krynica, Kęty, Lisia Góra o łącznej długości ok. 85 km Zadanie jest komplementarne z projektami polegającymi na budowie obwodnic miejscowości: Kęty, Stary Sącz, Zembrzyce, Podegrodzie, Szczurowa, Proszowice realizowanych w ramach programów Phare, ZPORR i MRPO. PA zadanie podlegające administracji regionalnej przy wsparciu Unii Europejskiej Obwodnice miejscowości: Wierzchosławice, Bobowa, Wolbrom, Skała, Chrzanów, Zakopane, Szczurowa, Babice, Tuchów, Zator, Oświęcim, Miechów, Grybów, Zielonki, Koszyce, Słomniki, Gorlice, Proszowice, Krynica, Kęty, Lisia Góra. WF - zadanie współzależne przy wsparciu Unii Europejskiej Obwodnice miejscowości: Nowy Sącz. etap przygotowawczy: 2012/ inwestycja: Obwodnice miejscowości: Nowy Sącz, Wierzchosławice Lata realizacji etap przygotowawczy: 2013/ inwestycja: Obwodnice miejscowości: Bobowa, Wolbrom, Skała etap przygotowawczy: 2013/ inwestycja: Obwodnice miejscowości: Chrzanów, Zakopane etap przygotowawczy: 2014/ inwestycja:

18 Obwodnice miejscowości: Szczurowa, Babice, Tuchów, Zator etap przygotowawczy: 2015/ inwestycja: Obwodnice miejscowości: Oświęcim, Miechów etap przygotowawczy: 2016/ inwestycja: Obwodnice miejscowości: Grybów, Zielonki, Koszyce, Słomniki etap przygotowawczy: 2018/ inwestycja: Obwodnice miejscowości: Gorlice, Proszowice, Krynica, Kety, Lisia Góra Województwo Małopolskie Partnerzy - PRIORYTET 2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych Działania promujące transport wodny śródlądowy pasażerski i towarowy wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla jego funkcjonowania Realizacja projektu przyczyni się do odtworzenia i rozbudowy funkcji transportowych szlaków wodnych Małopolski, w szczególności Drogi Wodnej Górnej Wisły. Stworzone zostaną warunki do uruchomienia turystycznych przewozów żeglugą śródlądową na trasie pomiędzy Krakowem a Oświęcimiem oraz zostaną podjęte działania przygotowawcze do uruchomienia przewozów towarów masowych częścią Drogi Wodnej Górnej Wisły. Rewitalizacja i rozbudowa infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego Drogą Wodną Górnej Wisły: odcinek Kraków - Oświęcim. Działania modernizacyjne w celu osiągnięcia parametrów odpowiadających IV klasie drogi wodnej, Rewitalizacja infrastruktury przeładunkowej Drogi Wodnej Górnej Wisły dla towarów masowych, Rewitalizacja Drogi Wodnej Górnej Wisły - budowa stopni wodnych Niepołomice i Podwale, Włączenie Drogi Wodnej Górnej Wisły do europejskiego systemu dróg wodnych przez Kanał Śląski - opracowanie i realizacja budowy Kanału Śląskiego, Komplementarność Projekt wpisuje się w działania w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu. O zadanie w sferze oddziaływania: funkcjonalnie niezależne od administracji regionalnej (lobbing, rzecznictwo interesów regionalnych itd.) Lata realizacji etap przygotowawczy: / inwestycja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Partnerzy 18

19 PRIORYTET 2. WYKREOWANIE SUBREGIONALNYCH WĘZŁÓW TRANSPORTOWYCH Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie Komplementarność Celem optymalnego wykorzystania istniejącej, modernizowanej i planowanej infrastruktury, dla zaspokojenia potrzeb przewozowych, niezbędne jest posiadanie nowoczesnego taboru kolejowego, który zapewni możliwość przemieszczania mieszkańców wyżej wymienionych regionów nowoczesnymi pojazdami pomiędzy głównymi miastami województw. Pozwoli to zwiększyć udział transportu kolejowego w pracy przewozowej transportu publicznego, a jednocześnie osiągnąć cel, jakim jest poprawa obsługi pasażerów w międzyregionalnych przewozach pasażerskich. Zakup pojazdów pozwoli na pełne wykorzystanie modernizowanych parametrów linii kolejowych w ruchu pasażerskim (nie tylko kwalifikowanym, ale również dla pociągów osobowych), a jednoczesna restauracja przystanków i dworców kolejowych pozwoli na skokowe podniesienie jakości obsługi podróżnych, uzyskanie efektu skali, wzajemnego zwielokrotnienia korzyści płynących z realizacji tych przedsięwzięć. Uzyskane korzyści w postaci znaczącego skrócenia czasów jazdy ponownie uatrakcyjni transport kolejowy. Wraz z dokonanymi równocześnie przez Województwa zakupami pojazdów kolejowych z wykorzystaniem środków z RPO, przyczyni się do stworzenia nowej jakości usług w segmencie przewozów wojewódzkich i międzywojewódzkich na terenie czterech województw. Pojazdy nabyte poprzez projekt Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie powiększą atrakcyjną ofertę i zwielokrotnią pasażerom korzystającym z pociągów możliwości bezpośredniego dotarcia koleją do założonych celów podróży. Wraz z realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zadaniami w zakresie modernizacji innych tras kolejowych, pozwolą stworzyć z transportu kolejowego szkielet podstawowego układu komunikacyjnego na znacznym obszarze województw, przywracając mu rolę, jaką posiadał kiedyś. Projekt zakłada dostawę taboru kolejowego w postaci 19 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych jednoprzestrzennych, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych m.in. w kabiny WC z zamkniętym obiegiem, klimatyzację z automatyczną regulacją. Zakłada się maksymalną prędkość jazdy wynoszącą 160 km/h. Zaplanowano pozyskanie 3- członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych odpowiednio dla: Województwo Śląskie (6 sztuk ezt), Województwo Małopolskie (6 sztuk ezt), Województwo Świętokrzyskie (6 sztuk ezt), Województwo Podkarpackie (1 sztuka ezt). Na terenie Województwa Małopolskiego realizowane są projekty których efekty są bezpośrednio związane z proponowanym projektem, co oznacza wzajemną komplementarność i pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektów dzięki zwielokrotnieniu korzyści uzupełniających się zadań. Wymienić tu należy następujące projekty: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III (POIiŚ ) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny, POIiŚ lista rezerwowa) 19

20 Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów Wieliczka i przystanku Kraków Łagiewniki w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej (POIiŚ 7.3-7) Projekt budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki (POIiŚ 7-1) - zgłoszona w obecnych konsultacjach społecznych Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice MRPO /09 Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku Tarnów Stróże MRPO /10 Zakupy taboru kolejowego realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zadanie zaplanowane do umieszczenia na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 7.3 Wdrożenie SKA w Aglomeracji Krakowskiej Etap I (planowane do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ) PA zadanie podlegające administracji regionalnej (UMWM, WSJO): wyłącznie aktywność własna (bez partnerów) Lata realizacji etap przygotowawczy: 2012 / inwestycja: Partnerzy Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych: Województwo Małopolskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Śląskie PRIORYTET 2 Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych Tworzenie systemu tras rowerowych w Małopolsce Celem jest preferowanie proekologicznych systemów transportowych. Realizacja projektu pozwoli na budowanie efektywnych układów transportowych poprzez tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z transportu rowerowego. Realizacja infrastruktury rowerowej przy dofinansowaniu z RPO Komplementarność Projekt wpisuje się w działania w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu 20

21 WF(S) zadanie rekomendowane do programu subregionalnego Lata realizacji - etap przygotowawczy 2013 Partnerzy Województwo Małopolskie Jednostki Samorządu Terytorialnego PRIORYTET 3. Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie Modernizacja odcinków istniejących dróg wojewódzkich wraz z obiektami mostowymi Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia systemu transportowego na terenie Województwa Małopolskiego. Zmodernizowane ciągi drogowe pozwolą w efekcie na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej dostępną i przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów. Celem bezpośrednim Projektu jest poprawa stanu technicznego dróg. Modernizacja istniejącej sieci drogowej (457 km): 1. DW 969 Nowy Targ - Czorsztyn - Krościenko - Zabrzeż - Brzezna - Stary Sącz na odc. 59,5 km, 2.DW 948 Oświęcim - Kęty - Kobiernice - Tresna Oczków na odc. 9,0 km, 3.DW 783 Olkusz - Wolbrom - Miechów - Racławice Skalbmierz na odc. 13,0 km, 4.DW 768 Jędrzejów - Węchadłów - Skalbmierz - Koszyce Brzesko na odc. 10,0 km, 5.DW 958 Chabówka - Czarny Dunajec - Chochołów Zakopane na odc. 25,0 km, 6.DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Biskupice Radłowskie - Wojnicz - Zakliczyn Dąbrowa na odc. 50 km, 7.DW 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki Mielec ma odc. 12,5 km, 8.DW 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żabno - Niedomice Tarnów na odc. 9,0 km, 9.DW 957 Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ na odc. 13,0 km 10.DW 968 Lubień - Mszana Dolna - Kamienica Zabrzeż na odc. 35,0 km, 11.DW 791 Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz Trzebinia na odc. 9,0 km, 12.DW 781 Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów Łękawica na odc. 15,0 km, 13.DW 966 Wieliczka - Gdów - Muchówka - Tymowa na odc. 30,0 km, 14.DW 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa na odc. 7,0 km, 15.DW 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna na odc. 9,0 km, 16.DW 964 Kasina W. - Dobczyce - Wieliczka - Niepołomice - Ispina - Zielona - Szczurowa - Biskupice Radł. na odc. 10,0 km, 17.DW 965 Zielona - Bochnia Limanowa na odc. 15,0 km, 21

22 18.DW 946 Żywiec - Sucha Beskidzka na odc. 11,0 km, 19.DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska na odc. 9,0 km, 20.DW 956 Biertowice - Sułkowice Zembrzyce na odc. 9,0 km, 21.DW 780 Kraków - Alwernia - Chełmek - Chełm Śląski na 49,0 odc. km, 22.DW 981 Zborowice - Grybów - Krzyżówka Krynica na odc. 17,0 km, 23.DW 949 Jawiszowice - Osiek - Polanka Wielka Przeciszów na 6,0 odc. km, 24.DW 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany na odc. 3,0 km, 25.DW 979 Moszczenica - Zagórzany na odc. 5,0 km, 26.DW 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odc. 8,0 km, 27.DW 977 Tarnów - Tuchów - Gromnik - Zborowice - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - gr. Państwa na odc. 12,0 km. W ramach prac prowadzonych w latach planuje się także modernizację 141 sztuk obiektów mostowych. Komplementarność Zadanie jest komplementarne z projektami polegającymi na modernizacji dróg wojewódzkich PA zadanie podlegające administracji regionalnej: finansowanie przez Województwo Małopolskie przy wsparciu budżetu Unii Europejskiej Projekty planowane do realizacji w trybie Zaprojektuj i Wybuduj Lata realizacji Zadania z pozycji do 1 do 7 planowane lata realizacji Zadania z pozycji do 8 do 27 planowane lata realizacji Modernizacja obiektów mostowych planowane lata realizacji Województwo Małopolskie Partnerzy - PRIORYTET 3 Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie Rewitalizacja linii kolejowych Rewitalizacja istniejących linii kolejowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz poprawę jakości i efektywności oferty przewozowej poprzez likwidację ograniczeń prędkości, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu przejazdu. Dodatkowo realizacja inwestycji zdecydowanie usprawnieni połączenia kolejowe i spowoduje odciążenie połączeń drogowych, Modernizacja linii kolejowych: - nr 117 na odcinku Wadowice gr. województwa, - nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka gr. województwa, 22

23 - nr 96 na odcinku Stróże Muszyna gr. państwa oraz nr 105 Muszyna Krynica, - nr 97,98, 99 odc. Skawina Sucha Beskidzka Chabówka Zakopane, - nr 93 na odcinku Trzebinia Oświęcim. Komplementarność Na terenie Województwa Małopolskiego realizowane są projekty których efekty są bezpośrednio związane z proponowanym projektem, co oznacza wzajemną komplementarność i pozwala na osiągnięcie maksymalnego efektów dzięki zwielokrotnieniu korzyści uzupełniających się zadań. Wymienić tu należy następujące projekty: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III (POIiŚ ) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny, POIiŚ lista rezerwowa) Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (POIiŚ ) Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów Wieliczka i przystanku Kraków Łagiewniki w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej (POIiŚ 7.3-7) Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku Tarnów Stróże Projekt budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki (POIiŚ 7-1) - zgłoszona w obecnych konsultacjach społecznych Zakupy taboru kolejowego realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (POIiŚ ) O zadanie w sferze oddziaływania: funkcjonalnie niezależne od administracji regionalnej (lobbing, rzecznictwo interesów regionalnych itd.) Lata realizacji - etap przygotowawczy / inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerzy - 23

24 PRIORYTET 4 Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportowymi Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Komplementarność Celem bezpośrednim projektu jest wzrost bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach małopolski oraz zmniejszenie zatłoczenia na drogach regionu, poprzez wdrożenie Inteligentnych Systemów Transportowych, pozwalających na stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników/kierowców o warunkach panujących na drogach. W ramach projektu planowana jest budowa systemu składającego się z urządzeń służących do monitoringu i nadzoru ruchu, emisji komunikatów oraz monitoringu wizyjnego na drogach wlotowych do aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów Nowy Sącz, Oświęcim) a także stworzenie infrastruktury teleinformatycznej w celu udrożnienia dojazdu do parkingu w Palenicy Białczańskiej. Projekt jest komplementarny z Projektami Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego oraz Projektem System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PA zadanie podlegające administracji regionalnej: finansowanie przez Województwo Małopolskie przy wsparciu budżetu Unii Europejskiej Lata realizacji Województwo Małopolskie Partnerzy - 24

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Transport i Komunikacja Cel główny Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów Załącznik nr 2 Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 3 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków, maj 2012 r. Wykaz Wieloletnich

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad szansa dla samorządów lokalnych Podstawowa sieć dróg w Małopolsce DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI Zadania przygotowane do budowy w 2006 roku 1/ A-4, odc. Kraków

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM 13 linii komunikacyjnych 61 643 568 zł 69 000 000 zł 77 578 456 zł 92 000 000 zł 75 530 000

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Strategy 1/53 2/53 FINANSOWANIE DRÓG SAMORZĄDOWYCH Samorządowe inwestycje drogowe finansowane są

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Zakład Linii Kolejowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja. Program Strategiczny Transport i Komunikacja

Transport i Komunikacja. Program Strategiczny Transport i Komunikacja Załącznik do uchwały 321/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2013 r. Transport i Komunikacja Program Strategiczny Transport i Komunikacja Departament Transportu i Komunikacji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY Wartość całkowita (w dofinansowanie (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/7.2.4/1 Gmina Charsznica Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od stycznia 202 r./. - KARETKI Nr rejonu operacyjn ego Dysponent ZRM Nazwa i opis rejonu operacyjnego Liczba ZRM S P 20 SP

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY (w Koszty kwalifikowalne (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/1 Gmina Proszowice 2 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/2 Gmina Koszyce Wymiana

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM Kraków, 19.10.2010 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie Dyrektor Włodzimierz Żmuda Układ

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1747/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1710/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017

Uchwała Nr 1710/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017 Uchwała Nr 1710/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Lokalizacja inwestycji na terenie województwa małopolskiego 1. Obwodnica zachodnia Chrzanowa - budowa obwodnicy 2,7 km - budowa rond 2 szt. - budowa ekranów

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r. 1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PAŹDZIERNIK 2013 r. CEL 2 z 17 CELEM OPRACOWANIA DOKUMENTU JEST STWORZENIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU UMOŻLIWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR LP Numer identyfikacyjny Karty

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem. 28 marca 2014r.

Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem. 28 marca 2014r. JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁOPOLSCE Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem 28 marca 2014r. Ocena jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 w 2012 roku Ocena jakości powietrza dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

Bardziej szczegółowo

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny finansowej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02- IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Z I M O W E G O U T R Z Y M A N I A D R Ó G W O J E W Ó D Z K I C H 2 0 1 5 / 2 0 1 6

Z I M O W E G O U T R Z Y M A N I A D R Ó G W O J E W Ó D Z K I C H 2 0 1 5 / 2 0 1 6 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKE N F O R M A T O R Z M O W E G O U T R Z Y M A N A D R Ó G W O J E W Ó D Z K C H 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKCH W KRAKOWE Październik 2015 1 Strona TELEFONY DYŻURNE Zarząd

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny formalnej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ J INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA TERENIE MAŁOPOLSKI PERSPEKTYWA 2007 2013 (2015)

ROZWÓJ J INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA TERENIE MAŁOPOLSKI PERSPEKTYWA 2007 2013 (2015) ROZWÓJ J INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA TERENIE MAŁOPOLSKI PERSPEKTYWA 2007 2013 (2015) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. IRO Kraków, IRR14, IRR 18, IRR 22 07.12.2011 akos ROZWÓJ SIECI LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 września 2011 r. Bukowina Tatrzańska HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 stycznia 207 r. Poz. 07 ANEKS Nr 0 z dnia 28 grudnia 206 r. Zawarty w Krakowie do Porozumienia zawartego dnia 7 lutego 204 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

TELEFONY DYŻURNE. Dariusz Biel Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów tel. służbowy: /12/ tel. komórkowy:

TELEFONY DYŻURNE. Dariusz Biel Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów tel. służbowy: /12/ tel. komórkowy: 1 TELEFONY DYŻURNE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 Centrala Tel. /12/ 637-90-00 Tel. dyżurny ZUD: /12/ 637-94-78, fax. /12/ 637-94-92 Grażyna Krok Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania tel.

Bardziej szczegółowo

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA Powiat Krakowski liczy 1 230 km 2. Liczba ludności przekracza 270 tysięcy. W jego skład wchodzi 17 gmin: 1. Czernichów 2. Iwanowice 3. Jerzmanowice-Przeginia 4. Kocmyrzów Luborzyca 5. Krzeszowice 6. Liszki

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

Z I M O W E G O U T R Z Y M A N I A 2017 /

Z I M O W E G O U T R Z Y M A N I A 2017 / WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKE N F O R M A T O R Z M O W E G O U T R Z Y M A N A D R Ó G W O J E W Ó D Z K C H 2017 / 2 0 1 8 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKCH W KRAKOWE Październik 2017 1 S t r o n a TELEFONY DYŻURNE Zarząd

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 39 2015-01-14 14:53 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245567-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Opłaty za bilety jednorazowe

Opłaty za bilety jednorazowe Oferta nr 3 TARYFA MAŁOPOLSKA Ma zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami i przystankami: Sędziszów, Wałki, Krynica-Zdrój, Wieliczka Rynek Kopalnia, Zakopane, Żywiec, Bielsko - Biała Gł., Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

RDW JAKUBOWICE RDW KRAKÓW

RDW JAKUBOWICE RDW KRAKÓW OGRANICZENIA W RUCHU DLA POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH Wykaz odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na które, ze względu na ich stan techniczny brak jest możliwości uzyskania Zezwolenia Kat. I na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1639 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Opłaty za bilety jednorazowe

Opłaty za bilety jednorazowe Tabela nr 1 TARYFA MAŁOPOLSKA Ma zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami i przystankami: Sędziszów, Wałki, Krynica-Zdrój, Wieliczka Rynek Kopalnia, Zakopane, Żywiec, Bielsko - Biała Gł., Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku.

Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku. Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku. Nr pociągu Tab.107 Kraków - Kozłów - Sędziszów/Kielce - Kraków 6624 Kozłów 6.05 7.09 Kielce 6.00 7.07 Korekta od 1.VI. Pociąg będzie

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Publicznego w Aglomeracji Krakowskiej

Zintegrowany System Transportu Publicznego w Aglomeracji Krakowskiej Zintegrowany System Transportu Publicznego w Aglomeracji Krakowskiej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, październik 2010 r. Szybka Kolej Aglomeracyjna SKA W styczniu 2007 roku powstało

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo