PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK PRZY REALIZACJI SZKOLEŃ I STAśY Z ZAKRESU SPECJALIZACJI PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMACYJNO- ORGANIZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK PRZY REALIZACJI SZKOLEŃ I STAśY Z ZAKRESU SPECJALIZACJI PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMACYJNO- ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK PRZY REALIZACJI SZKOLEŃ I STAśY Z ZAKRESU SPECJALIZACJI PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMACYJNO- ORGANIZACYJNYCH Praca wykonana w ramach projektu RENOWATOR dr inŝ. Edward Michalewski Instytut Badań Systemowych PAN W A R S Z A W A luty

2 Spis treści Wprowadzenie 3 1. Szkolenia Wprowadzenie Szkolenia stacjonarne Szkolenia mieszane Podsumowanie StaŜe StaŜe pierwotne (Innowator) StaŜe środkowe StaŜe końcowe Podsumowanie Uwagi końcowe 24 Załącznik: Materiały promocyjne pakietu DIANA

3 WPROWADZENIE Niniejszy tekst podręcznika dobrych praktyk jest przeznaczony dla osób, które będą w przyszłości prowadziły zajęcia z zakresu szkolenia Projektant Systemów Informacyjno- Organizacyjnych, opracowanego i zrealizowanego w ramach działalności Zespołu z Instytutu Badań Systemowych PAN Partnerstwa RENOWATOR. Szkolenie to oparte było na odpowiednich materiałach dydaktycznych, przede wszystkim w formie skryptu, wykorzystywanego zarówno w trakcie szkoleń stacjonarnych, jak i zdalnych. MoŜna, zatem, uwaŝać obecny tekst za uzupełnienie wspomnianych materiałów, przeznaczone dla osób prowadzących zajęcia na bazie tych samych materiałów szkoleniowych i w ramach analogicznego programu dydaktycznego. Celem tego uzupełnienia jest dostarczenie ocen i wskazówek, opartych na konkretnym doświadczeniu, zebranym podczas prowadzenia szeregu szkoleń, tak stacjonarnych, jak i zdalnych. Oceny te i wskazówki dotyczą zarówno ewentualnego prowadzenia ćwiczeń, jak i wykładów podczas szkolenia, a takŝe staŝy, związanych z przedmiotowym szkoleniem, realizowanych w Instytucie Badań Systemowych PAN, przy czym wprowadzono rozróŝnienia, dotyczące staŝy, realizowanych w róŝnych okresach czasu. 3

4 1. Szkolenia 1.1. Wprowadzenie Szkolenia z zakresu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych rozpoczęto w 2005 roku. Pierwotnie wzorowały się one na programie Systemy Informacyjne Zarządzania, realizowanym w WyŜszej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, jednak wkrótce po opracowaniu (w ramach projektu RENOWATOR) skryptu z przedmiotu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych szkolenia obrały ścisłe ukierunkowanie na ten przedmiot i były realizowane w trybie stacjonarnym. W 2006 roku przystąpiono do opracowania szkoleń z zakresu Projektant Systemów Informacyjno- Organizacyjnych w trybie mieszanym (zdalne + stacjonarne), które uruchomiono w 2007 roku Szkolenia stacjonarne Pierwotnie przedmiot szkolenia nosił nazwę Doradca ds. restrukturyzacji. Zakładał przeprowadzenie wykładów (12 godzin) i ćwiczeń (16 godzin) z metodyki reprezentacji, analizy i projektowania systemów zarządzania, w szczególności systemów informacyjnych, w warunkach restrukturyzacji. Był przeznaczony głównie dla średnich firm i pracowników ds. organizacji. Ze względu na nikłe zainteresowanie przedmiotem został on zaniechany, a na jego miejsce wprowadzono nowy przedmiot Projektant Systemów Informacyjno- Organizacyjnych. Dla niego opracowano szereg materiałów szkoleniowych (skrypt, ćwiczenia w laboratorium komputerowym). Całość zajęć była gotowa we wrześniu 2005 roku wg następującego harmonogramu: Wykłady Ćwiczenia/Projekty Sprawdziany Liczby godzin pierwsze zajęcia godz ; drugie zajęcia godz ; trzecie zajęcia godz ; czwarte zajęcia godz ; piąte zajęcia godz ; szóste zajęcia godz ; =================================================================== Razem godzin

5 Ostatecznie szkolenie uruchomiono w październiku 2005 zgodnie z następującym programem szczegółowym: 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień godz. 08:30 10:15 Wykład 1: Ewolucja systemów informacyjnych zarządzania. Realizacja planowania i podejmowania decyzji w SIZ. godz. 10:30 12:00 Ćwiczenie 1: Gra kierownicza BOSS". godz. 12:15-13:45 Ćwiczenie 2: Gra strategiczna Age of Empires. godz. 13:45 14:30 Przerwa obiadowa godz. 14:30 16:00 Ćwiczenie 3: Grupowe podejmowanie decyzji MEDIATOR. godz. 08:30 10: 15 Wykład 2: Proces organizowania. Globalny model informacyjnego systemu zarządzania. godz. 10:30 12:00 Ćwiczenie 4: Komputerowe wspomaganie Pakiet DIANA. godz. 12:15-13:45 Ćwiczenie 5: Wprowadzanie danych. godz. 13:45 14:30 Przerwa obiadowa godz. 14:30 16:00 Ćwiczenie 6: Weryfikacja danych. godz. 08:30 10: 15 Wykład 3: Analiza diagnostyczna informacyjnych systemów zarządzania. Projektowanie informacyjnych systemów zarządzania. godz. 10:30 12:00 Ćwiczenie 7: Badania psycho-socjologiczne. godz. 12:15-13:45 Ćwiczenie 8: Diagnoza poziom powiązań informacyjnych. godz. 13:45 14:30 Przerwa obiadowa godz. 14:30 16:00 Ćwiczenie 9: Diagnoza poziom struktury organizacyjnej. godz. 08:30 10: 15 Wykład 4: Informacyjne systemy wspomagające zarządzanie. Projektowanie Systemów Wspomagania Decyzji. godz. 10:30 12:00 Ćwiczenie 10: Projektowanie automatyczne. godz. 12:15-13:45 Ćwiczenie 11: Reorganizacja. godz. 13:45 14:30 Przerwa obiadowa godz. 14:30 16:00 Sprawdzian 1: Autorski projekt struktury organizacyjnej. godz. 08:30 10: 15 Wykład 5: Problemy integracji systemów informacyjnych godz. 10:30 12:00 Ćwiczenie 12: Restrukturyzacja. godz. 12:15-13:45 Ćwiczenie 13: Projektowanie SIK. godz. 13:45 14:30 Przerwa obiadowa godz. 14:30 16:00 Ćwiczenie 14: Tworzenie dokumentacji wdroŝeniowej. godz. 08:30 10:25 Ćwiczenie 15: Test z obsługi pakietu DIANA. godz. 10:30 12:00 Test z wiedzy teoretycznej. godz. 12:15-13:45 Sprawdzian 2: Usprawnianie organizacji. godz. 13:45 14:30 Przerwa obiadowa godz. 14:30 16:00 Ogłoszenie i omówienie wynik ów. Zamknięcie szkolenia. 5

6 Poziom wykształcenia i przygotowania szkolonych osób był zaskakująco nierówny (od technikum po wykształcenie wyŝsze), co w sposób istotny utrudniało przeprowadzenie szkolenia. Rzutowało teŝ na wyniki. Pierwszy sprawdzian (Autorski projekt struktury organizacyjnej) poprawnie wykonała tylko połowa słuchaczy, zaś naprawdę ciekawy i wartościowy był tylko jeden projekt. Zawierał on równieŝ interesującą legendę ( case study ). Fragment tego opracowania przedstawiono poniŝej: Firma UniCo Jest to spółka, która na rynku polskim działa od 1991 roku. UniCo jest częścią potęŝnego koncernu, który na rynku światowym jest obecny od 1901 roku. Na Rys.1, przedstawiono (po znacznych uproszczeniach) strukturę organizacyjną firmy: UC FIRMA UniCo OTOCZ.WEWN OTOCZENIE WEWNETRZNE RN RADA NADZORCZA ZR ZARZAD FIRMY UniCo INNE KOM INNE KOMORKI ZALOGA ZALOGA - PRACOWNICY UniCo BAD.OB BADANY OBSZAR FIRMY UniCo BDN 1 DYREKTOR NACZELNY BDN BIURO DYREKTORA NACZELNEGO BDN 2 ASYSTENT DYREKTORA BDN 3 SEKRETARKA BHO BIURO HANDLU I OBSLUGI KLIENTA BHO 1 DYREKTOR BIUR HANDL/OBSL KLIENT BHO 2 Z-CA DYR. BIUR HANDL/OBSL KLIEN DZ DZIAL ZAMOWIEN DZ 1 SZEF ZAMOWIEN DZ 2 PRACOWNIK DZ. ZAMOWIEN DZ 3 PRACOWNIK DZ. ZAMOWIEN DD DZIAL DYSTRYBUCJI DD 1 SZEF DYSTRYBUCJI DD 2 PRACOWNIK DZ. DYSTRYBUCJI DD 3 PRACOWNIK DZ. DYSTRYBUCJI DR DZIAL REKLAMACJI DR 1 KIEROWNIK DZ. REKLAMACJI DR 2 PRACOWN. DZ. REKLAMACJI BGK BIURO GLOWNEGO KSIEGOWEGO GK 1 GLOWNY KSIEGOWY DRW DZIAL ROZLICZEN I WINDYKACJI DRW 1 KIEROWNIK DZ. ROZLICZ I WINDYK. DRW 2 Z-CA KIER DZ. ROZLICZ. I WINDYK DRW 3 RACHMISTRZ DF DZIAL FINANSOWY DF 1 KIEROWNIK DZ.FINANSOWEGO DF 2 Z-CA KIEROWNIKA DZ.FINANSOWEGO DF 3 PRACOWNIK DZIALU FINANSOWEGO DK DZIAL KSIEGOWOSCI DK 1 KIEROWNIK DZIALU KSIEGOWOSCI DK 2 Z-CA KIEROWNIKA DZIAL. KSIEGOW DK 3 KSIEGOWY DK 4 PRAKTYKANT DZIALU KSIEGOWOSCI Rys. 1. Struktura organizacyjna Firmy UniCo 6

7 Asortyment produktów firmy jest bardzo szeroki. W skład produktów wchodzą m.in.: odkurzacze, lodówki, roboty kuchenne, froterki, pralki, zmywarki, kuchenki, kosiarki i inne urządzenia do ogrodu, sprzęt AGD wolnostojący oraz do zabudowy meblowej. W ostatnim okresie firma miała kłopoty z Biurem Głównego Księgowego. Dlatego celowe było wykorzystanie pakietu Diany 9 do badania tego obszaru. Strukturę organizacyjną zaprojektowano ze szczególnym uwzględnieniem tego obszaru... Autor tego projektu oraz jeszcze jedna osoba, uczestnicząca w tym szkoleniu, zostały zakwalifikowane do staŝu w IBS PAN i odbyły ten staŝ w okresie listopad 2005r. maj 2006r. W tym trybie (stacjonarnym) przeprowadzono jeszcze jedno szkolenie w czerwcu 2006 roku. Tym razem poziom słuchaczy był bardziej wyrównany. Szkolenie nie ukończyły tylko dwie osoby, zaś spośród tych, które ukończyły szkolenie zakwalifikowano dwie do odbycia staŝu w IBS PAN, co nastąpiło na przełomie 2006/2007 r. Wydaje się, Ŝe oprócz przygotowania słuchaczy na sukces ukończenia kursu wpływa nastawienie samych słuchaczy. Część z nich, mając status bezrobotnych, traktowało szkolenie (i ewentualny staŝ po nim), jako swego rodzaju przechowalnię na niezbyt pomyślny dla nich okres Ŝycia. Powodowało to niskie z ich strony zaangaŝowanie w proces szkolenia i mierne z tego powodu wyniki. Tak naprawdę u części z nich trudno było dociec czego oni w rzeczywistości chcą i w tym winę, moim zdaniem, ponosi IMM, który zajmował się nie tylko rekrutacją słuchaczy, ale równieŝ ich wstępnym przygotowaniem do szkolenia Szkolenia mieszane W 2006 roku rozpoczęto prace nad tzw. szkoleniem mieszanym (zdalne + stacjonarne) z zakresu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych, które trwały ponad rok. Najwięcej problemów sprawiała adaptacja wykładów do wymagań systemu Tele-Edu - narzędzia realizującego tryb zdalny nauczania. W praktyce sprowadziło się to do opracowania tego materiału od nowa z istotnym uzupełnieniem grafiki. Na nowo musiały teŝ zostać opracowane testy i sprawdziany, które z załoŝenia miały być realizowane w trybie zdalnym. Szkolenie składało się z następujących części: A. Wykłady - 8 h (w tym wprowadzenie do pracy zdalnej 2h) B. Ćwiczenia - 20 h C. Sprawdziany - 6 h D. Lekcje zdalne 4 7

8 Części A, B i C były realizowane na terenie IBS PAN Część D była realizowana zdalnie za pośrednictwem systemu Tele-Edu IMM. Pierwotnie szkolenie mieszane miało być uruchomione w grudniu 2006 roku, według następującego harmonogramu: r. 2 h W.1 Wprowadzenie 2 h. W.2 - Ewolucja postrzegania systemów informacyjno-organizacyjnych zarządzania 2 h. Ćw.1 - Gra kierownicza BOSS" 2 h. Ćw.2 - Gra strategiczna Age of Empires r r. L.1 Lekcja zdalna 1 Metody projektowania systemów informacyjno-organizacyjnych zarządzania r. 2 h. W.3 - Proces organizowania systemów informacyjnych zarządzania 2 h. Ćw.3 - Grupowe podejmowanie decyzji MEDIATOR. 2 h. Ćw.4 - Komputerowe wspomaganie. Wprowadzenie do Pakietu DIANA r r. L.2 Lekcja zdalna 2 : Globalny model systemu informacyjnego zarządzania r. 2 h. Ćw.5 Pakiet DIANA - Wprowadzanie danych 2 h. Ćw.6 Pakiet DIANA - Weryfikacja danych 2 h. Ćw.7 Pakiet DIANA - Badania psycho-socjologiczne r r. L.3 Lekcja zdalna 3 Analiza diagnostyczna systemu informacyjno-organizacyjnego zarządzania Reorganizacja, Restrukturyzacja, Reengineering r. 2 h. W.4 Projektowanie Systemów Wspomagania Decyzji 8

9 2 h. Ćw.8 Pakiet DIANA - diagnoza systemu informacyjnego zarządzania 2 h. Ćw.9 Pakiet DIANA - reorganizacja systemu informacyjnego zarządzania 2 h. Ćw.10 Pakiet DIANA - restrukturyzacja systemu informacyjnego zarządzania r r. L.4 Lekcja zdalna 4 Problemy integracji systemu informacyjnego zarządzania r. 6 h. Sprawdzian Realizacja trybu mieszanego przewidywała określone uwarunkowania prowadzenia zajęć: 1. Wykłady wymagały rzutnika pisma oraz rzutnika ekranu (IBS PAN). 2. Ćwiczenia wymagały podłączonego do sieci (dostęp do Internetu) samodzielnego stanowiska komputerowego dla kaŝdego uczestnika szkolenia z zainstalowanym oprogramowaniem, w szczególności: program BOSS, program MEDIATOR oraz pakiet DIANA. Do komputera osoby prowadzącej zajęcia musiał być podłączony rzutnik ekranu (IBS PAN). 3. Lekcje zdalne powinny były być dostępne wyłącznie dla upowaŝnionych uczestników szkolenia i tylko w ściśle określonych w harmonogramie terminach. RównieŜ w tych terminach powinna była być zapewniona moŝliwość zwrotnego przekazywania przez uczestników wyników testów i ich ocena przez system Tele-Edu (IMM). Niestety punkt trzeci uwarunkowań nie został w terminie spełniony i zajęcia w okresie przewidzianym w harmonogramie nie odbyły się. Usuwanie usterek w systemie Tele-Edu szło dość opornie i trwało bardzo długo. Próbowałem dociec przyczyn tego stanu i wydaje mi się, Ŝe podstawowa przyczyna wynika ze zbyt długiego łańcuszka pomiędzy autorem szkolenia, a bezpośrednim administratorem systemu Tele-Edu. Przekłamania w tak długim łańcuszku są nieuniknione i były czasem wręcz kuriozalne. Na przykład, gdy wykryłem błędne punktowanie ocen w testach i przekazałem tę informację osobie z IMM, która formalnie stanowiła bezpośredni kontakt ze mną, korekta po jakimś czasie owszem nastąpiła, ale w sprawdzianach, które były dotychczas poprawne, lecz dzięki korekcie stały się błędne. Ostatecznie szkolenie mieszane kursu Projektant Systemów Informacyjno- Organizacyjnych ruszyły r i zakończyły się r. Jeszcze bezpośrednio przed uruchomieniem szkoleń usiłowałem skorygować i uściślić terminarz lekcji zdalnych. W 9

10 końcu zaproponowałem sztywny układ dostępu kursantów do Tele-Edu (tzw. logistykę kursu): Logistyka kursu Ekran Okres dostępu Komentarz L.1.1 L Kolejność ekranów wymagana L Wejście do Testu 1 po zakończeniu ekranów L Wejście do Sprawdzianu 1 po zakończeniu ekranów L.2.1 L Kolejność ekranów wymagana L Wejście do Testu 2 po zakończeniu ekranów L Wejście do Sprawdzianu 2 po zakończeniu ekranów L.3.1 L Kolejność ekranów wymagana L Wejście do Testu 3 po zakończeniu ekranów L Wejście do Sprawdzianu 3 po zakończeniu ekranów L.4.1 L Kolejność ekranów wymagana L Wejście do Testu 4 po zakończeniu ekranów L Wejście do Sprawdzianu 4 po zakończeniu ekranów Niestety, nawet w takim układzie nie udało się przeprowadzić zdalną część zajęć w pełnym zakresie: najczęściej słuchacze nie mieli dostępu w wyznaczonym czasie do określonych zasobów, problemy były teŝ z przekazaniem wyników testów i sprawdzianów, zaś prowadzący mieli w związku z tym problemy z oceną tych wyników. Oceniałbym wykonanie części zdalnej na 40%. Jednak dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu się na wypadek sytuacji kryzysowej (przeprowadzenie w trybie klasycznym dodatkowych testów i sprawdzianów) udało się zrealizować te szkolenia w pełnym zakresie. Dwie osoby nie ukończyły kursu, zaś pozostałe ukończyły z wynikiem dobrym, lub bardzo dobrym. Spośród nich dwie osoby zostały zakwalifikowane do staŝu w IBS PAN i odbyły go w okresie listopad grudzień 2007r. 10

11 1.4. Podsumowanie Generalnie efekty szkolenia moŝna ocenić na 3,5 (stacjonarne wyŝej, mieszane niŝej). Przyczyn tak niskiej oceny jest kilka: 1. bardzo niefrasobliwie i nieprofesjonalnie przeprowadzona kampania naboru kandydatów (zetknąłem się z przypadkami, gdy słuchacze w ogóle nie wiedzieli, po co przyszli na szkolenie, zaś jeden przypadek był zupełnie kuriozalny gdy zwróciłem uwagę słuchaczce, Ŝe jej rozmowy przez komórkę przeszkadzają innym, powiedziała Ŝe ma w tej chwili waŝniejsze sprawy do załatwienia niŝ to szkolenie - była to jedna z tych dwóch osób, które nie ukończyły ostatniego szkolenia). 2. traktowanie szkoleń (i ewentualnego staŝu), jako swego rodzaju przechowalni w niezbyt pomyślnym dla nich okresie Ŝycia. Powodowało to niskie z ich strony zaangaŝowanie w proces szkolenia i mierne z tego powodu wyniki. Tak naprawdę u części z nich trudno było dociec czego oni w rzeczywistości chcą i w tym winę, moim zdaniem, ponosi IMM, który zajmował się nie tylko rekrutacją słuchaczy, ale równieŝ ich wstępnym przygotowaniem do szkolenia. 3. w przypadku szkolenia mieszanego zbyt długi łańcuszek pomiędzy autorem szkolenia, a bezpośrednim administratorem systemu Tele-Edu. Przekłamania w tak długim łańcuszku są nieuniknione i były czasem wręcz kuriozalne. 4. równieŝ w przypadku szkolenia mieszanego istotne mogło być niedopasowanie narzędzia (system Tele-Edu) do specyfiki procesu szkolenia w zakresie Projektanta Systemów Informacyjno-Organizacyjnych. Wymagany jest tu, szczególnie w niektórych momentach jak na przykład weryfikacja poszczególnych etapów projektowania bezpośredni i jednoznaczny kontakt z prowadzącym zajęcia. System Tele-Edu nie zapewnia tego. Sygnalizowałem ten problem odpowiednim osobom w IMM, niestety bez widocznego skutku. Natomiast pozytywnie oceniam proces wyłaniania, w trakcie szkolenia, kandydatów do odbycia staŝu w IBS PAN. Tu juŝ nie było Ŝadnej przypadkowości - dzięki wystarczającemu okresowi wzajemnego rozpoznania na staŝe trafiły osoby, które z jednej strony chciały kontynuować prace badawcze w poznanym kierunku, zaś z drugiej miały ku temu odpowiednie predyspozycje. Zaowocowało to nadzwyczaj uŝytecznymi wynikami wszystkich odbytych staŝy w zakresie Projektanta Systemów 11

12 Informacyjno-Organizacyjnych, mimo iŝ niektóre z nich miały nazbyt ograniczony okres realizacji. 12

13 2. StaŜe 2.1. StaŜe pierwotne (Innowator) Pierwotne staŝe, znane bardziej pod nazwą praktyk zawodowych, miały na celu przygotowanie Rzeczników Innowacji. Warto jednak o nich wspomnieć z waŝnego powodu były doskonałym poligonem na sprawdzenie i dopracowanie tej formy współpracy w ramach projektu RENOWATOR. Doświadczenie uzyskane w ramach tych praktyk zostało m.in. wykorzystane przy typowaniu kandydatów na staŝystów spośród szkolonych w następnym okresie słuchaczy kursu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych. Praktyki zawodowe, w których wzięły udział dwie osoby, rozpoczęły się i trwały do r. W tym okresie praktykanci gruntownie zapoznali się z najnowszą wersją opracowanego w IBS PAN pakietu DIANA (Wspomaganej komputerowo analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania), a następnie przygotowali analizę rynku potencjalnych uŝytkowników pakietu DIANA-11. PoniŜej przedstawiam fragment tej analizy: Pakiet DIANA-11 zaliczany jest do programów klasy Business Intelligence (BI). Rynek BI obejmuje aplikacje wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. Za ich pomocą moŝna nie tylko ocenić stan obecny, ale często prognozować rozwój organizacji. BI stanowi narzędzie menedŝerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Do BI zalicza się równieŝ rozwiązania podejmujące decyzje na podstawie zadanych algorytmów postępowania. Polski rynek Business Intelligence (BI) informatycznych systemów analitycznych jest wart 28,5 mln USD i rozwija się w tempie 30 proc. rocznie. Są to dane z raportu na rok 2004 firmy International Data Corporation, jednej z największych na świecie firm zajmujących się badaniem rynku teleinformatycznego. Według IDC, wdroŝenie oprogramowania BI w 54 proc. przypadków skutkuje udoskonaleniem procesów biznesowych, a w 42 proc. powoduje wzrost zdolności produkcyjnych. Dodatkowo dla wielu firm inwestujących w Polsce posiadanie tego typu oprogramowania jest standardem, co oznacza, Ŝe równieŝ polskie firmy będą coraz bardziej inwestowały w oprogramowanie, słuŝące analizie danych o prowadzonej przez nie działalności. Najczęściej spotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to: 13

14 EIS - Systemy powiadamiania kierownictwa (Executive Information Systems) DSS - Systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems) MIS - Systemy wspomagania zarządzania (Management Information Systems) GIS - Systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems). Pakiet DIANA-11 moŝna zaliczyć do EIS, DSS, MIS. Produkty konkurencyjne naleŝące doklasy BI : ARIS: igrafix: Meta Edit+: Microsoft Visio Pakiet Oracle Case Pakiet Orgware ObjectiF Zalety pakietu DIANA-11 Do zalet pakietu DIANA-11 moŝna zaliczyć: Wskazanie nieprawidłowości w organizacji; Ocena czynnika psychosocjologicznego (pracownik wypełnia test, który bada jego predyspozycje do wykonywania zadania, skutkiem jest podniesienie efektywności pracy); Wspomaga procesy reinŝynieringu, reorganizacji, restrukturyzacji; UmoŜliwia bezpieczne wprowadzanie zmian na wcześniej stworzonym modelu przedsiębiorstwa; Program łatwy w obsłudze; Podpowiada, które zadanie moŝna skomputeryzować; Niskie wymagania sprzętowe; Ułatwia managerowi podejmowanie decyzji. Potencjalni odbiorcy pakietu DIANA-11 DIANA11 ma szczególne zastosowanie wśród przedsiębiorstw szukających nowych dróg rozwoju, chcących podnieść swoją konkurencyjność na rynku. 14

15 Potencjalnymi klientami DIANA11 mogą być: Średnie i duŝe przedsiębiorstwa; Instytucje o rozbudowanym aparacie administracyjnym; Firmy consultingowe; Firmy wdraŝające systemy informatyczne; Firmy wdraŝające systemy jakości. Promocja produktu uzaleŝniona będzie od rodzaju dostawcy. Na zakończenie praktyk został opracowany materiał promocyjny pakietu DIANA-11 (w załączeniu), który wielokrotnie był wykorzystywany przy poszukiwaniu przyszłych uŝytkowników. MoŜna śmiało stwierdzić, Ŝe przyczynił się do podpisania umowy wdroŝeniowej z PKO BP, która została zrealizowana na przełomie 2005/2006. Z tego okresu wyciągnięto kilka podstawowych wniosków, przydatnych przy realizacji następnych staŝy: 1. Z myślą o naborze przyszłych staŝystów naleŝy od samego początku szkolenia prowadzić baczną obserwację zarówno uzdolnień kursantów jak teŝ ich zainteresowań. Idealnym przypadkiem byłaby zbieŝność obu czynników na wybranym dla przyszłych staŝystów obszarze badań. 2. Nie wolno na dłuŝszy czas pozostawiać staŝystów samopas. Oczywiście nadmierny nadzór moŝe stłumić ich inicjatywę, dlatego powinien być dyskretny. 3. Z powyŝszego wynika teŝ, Ŝe musi być przygotowany szczegółowy program staŝu wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów StaŜe środkowe Te staŝe naleŝą do najbardziej udanych. Odbyły się w okresie r r. Celem staŝu było nabycie praktycznych doświadczeń i zwiększenie kompetencji przez StaŜystę w zakresie wiedzy nabytej na kursie Projektant systemów informacyjnoorganizacyjnych poprzez pracę wśród zespołu specjalistów z dziedziny komputerowego wspomagania systemów zarządzania w siedzibie IBS PAN. StaŜ odbyły dwie osoby. W ramach staŝu zostały zgłoszone dwa tematy: Opracowanie obiektu testowego dla pakietu komputerowego DIANA-11 oraz Przygotowanie nowego zestawu ćwiczeń obejmujących wszystkie fazy badań przewidzianych w metodyce DIANA. Dobór tematów nie był przypadkowy. Do tego czasu w pakiecie DIANA-11 był wykorzystywany obiekt testowy (niezbędny zarówno przy testowaniu programów, jak teŝ w 15

16 trakcie szkolenia uŝytkowników), który został opracowany jeszcze w latach 90-tych na potrzeby pakietu DIANA-9. Pomijając moralne zestarzenie się tego obiektu testowego nie spełniał on równieŝ wymagania stawiane przez nowa wersję pakiet DIANA. Zadanie polegało więc na opracowaniu wzorowanego na współczesnym obiekcie rzeczywistym komputerowego obiektu testowego, zgodnego z wymaganiami pakietu DIANA-11. Wynikiem zadania staŝowego miał być opracowany od podstaw nowy obiekt testowy. Obiekt testowy musiał realizować dwie istotne funkcje wspomaganie procesu szkolenia przyszłych uŝytkowników pakietu DIANA-11 oraz weryfikację poprawności modyfikacji programów pakietu DIANA-11. Narzędziem komputerowym wykorzystywanym do tworzenia obiektu testowego był pakiet DIANA-11, którego wersja uŝytkowa została udostępniona staŝystom w siedzibie IBS PAN. Zadanie było realizowane w ścisłej współpracy z pracownikami IBS PAN. Temat drugi (opracowanie zestawu ćwiczeń) wynikał bezpośrednio z pierwszego tematu ćwiczenia są oparte na obiekcie testowym, więc musiały być opracowane całkowicie od nowa. Zestaw ćwiczeń musiał obejmować wszystkie fazy badań przewidzianych w metodyce DIANA: rozpoznanie obiektu, diagnoza, usprawnianie i projektowanie zmian. NaleŜy stwierdzić, Ŝe oba tematy zostały wykonane wyśmienicie. Na szczególne wyróŝnienie zasługuje staranność, nawet w szczegółach, opracowania obiektu testowego. Oparty jest on na realiach rzeczywistego pierwowzoru, a jednocześnie został na tyle uproszczony, Ŝe bez trudu daje się opanować juŝ na pierwszym zajęciu szkoleniowym. PoniŜej przedstawiam kilka fragmentów z tego opracowania. Legenda obiektu testowego Agencja Reklamowo-Wydawniczo -Turystyczna "POLTUR" Początki działalności serwisu "POLTUR" sięgają wczesnego okresu Internetu w Polsce, tj roku. Od chwili powstania serwis stopniowo rozwijając swoją ofertę, zdołał usytuować się na rynku jako jeden z wiodących serwisów turystycznych. Obecnie zatrudnia 129 osób w 9 działach zgrupowanych w 3 pionach. Do głównych nurtów działalności spółki naleŝą: 1. Prowadzenie działalności wydawniczej: czasopisma (3 tygodniki, 2 miesięczniki i jeden kwartalnik), ksiąŝki, płyty CD. 2. Prowadzenie serwisu informacyjnego o turystyce i wypoczynku 3. Dostarczanie płatnych informacji branŝowych dla zarejestrowanych uŝytkowników 4. SprzedaŜ powierzchni reklamowej na stronach serwisu 16

17 5. Wykonywanie nośników reklamowych, prezentacji i stron bądź serwisów WWW na zlecenie klientów 6. Płatna promocja w sieci za pośrednictwem zewnętrznych domów medialnych i środków własnych, np. stron WWW, banerów reklamowych bądź mass-mailingu. 7. SprzedaŜ towarów i usług, oferowanych przez partnerów businessowych, w tym: - rezerwacja miejsc noclegowych - sprzedaŝ biletów na wszystkie środki lokomocji - sprzedaŝ biletów na wycieczki, imprezy i koncerty - sprzedaŝ sprzętu turystycznego, sportowego i wypoczynkowego 8. SprzedaŜ kart rabatowych na usługi i towary serwisu w ramach "Klubu POLTUR", którego członkowie uzyskują zniŝki. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa zaczęły narastać problemy z właściwym zarządzaniem i obiegiem informacji. Liczba kontrahentów wzrosła lawinowo, co spowodowało utratę kontroli nad projektami i emitowanymi reklamami. W konsekwencji firma zaczęła ponosić straty z tego tytułu. Nowy zarząd podjął zatem decyzję o przeanalizowaniu istniejącego systemu informacyjnego w obszarze zarządzania reklamami i powierzchnią reklamową oraz kontaktów z kontrahentami. Tym bardziej, iŝ jednym z celów i wymogów stawianych przed firmą jest uzyskanie certyfikatu jakości ISO

18 PoniŜej przedstawiono strukturę organizacyjną obiektu testowego: Rys. 2. Struktura organizacyjna firmy POLTUR Wszystkie szczegółowe dane obiektu testowego zostały wprowadzone do Bazy Danych pakietu DIANA-11. Następnie wielokrotnie weryfikowano poprawność tych danych, robiąc kolejne korekty i uzupełnienia. Następnie świadomie zaprojektowano błędy dla wszystkich 64 objawów nieprawidłowości. Obiekt testowy musi być cięŝko chory, by zaistniała moŝliwość komputerowego wykrycia kaŝdej nieprawidłowości, jaką moŝe wykryć pakiet DIANA-11, a jednocześnie nie stracić swojej funkcjonalności. To wymagało od staŝystów nie tylko wielu godzin Ŝmudnej pracy ale teŝ sporo twórczej inwencji i wyobraźni. Przy okazji tych prac ujawniło się kilkanaście błędów w programach pakietu DIANA-11, których dotychczas nie dostrzeŝono. Większość z nich dotyczyła fazy rozpoznania obiektu oraz fazy diagnozy. Podobne przypadki przydarzyły się równieŝ na etapie opracowywania ćwiczeń, jednak tutaj przewaŝały błędy dotyczące fazy usprawniania i projektowania zmian. Usunięcie tych błędów w programach pakietu DIANA-11 okazało się w niektórych przypadkach nader pracochłonne i czasochłonne. Gdyby to się zdarzyło przy badaniu obiektu rzeczywistego, mogłoby to przynieść spore komplikacje przy realizacji takiego projektu. Jest 18

19 to teŝ jeden z waŝnych powodów, by zaliczyć ten staŝ do sukcesu. PoniŜej pradstawiono fragment wydruku z Bazy Danych po weryfikacji obiektu testowego: Rys. 3. Baza Danych POLTUR 19

20 Ciekawie rozwiązano materiał do ćwiczeń od strony graficznej. Jest on bogato ilustrowany ekranami, co w znacznym stopniu ułatwia nie tylko prowadzenie ćwiczeń ale umoŝliwia teŝ samodzielne opanowanie obsługi pakietu DIANA-11. PoniŜej przykład fragmentu ćwiczenia dotyczącego fazy rozpoznania i weryfikacji danych obiektu: Funkcja PokaŜ słuŝy do filtrowania widocznych na ekranie informacji o obiekcie. Podając określone opcje decydujemy jakiego typu informacje pojawią się na głównym ekranie. Rys. 4. Menu główne/ PokaŜ Inny przykład, dotyczący ćwiczenia z fazy diagnozy (wykrywanie tzw. wąskich gardeł ): Dla obciąŝeń miesięcznych widzimy powtarzalność wykresu w systemie kwartalnym. Dwa miesiące spokojnej pracy a w trzecim nieduŝe przekroczenie maksymalnej wartości normatywnej. O b c iąŝ e n ie m ie s ię c z n e Procenty normy N o r m a ty w n y m in im u m N o r m a ty w n y m a k s y m u m [D EF.2 ] S p e c ja lis ta d s. a n a liz y s p r z e d aŝ y ( T a b e lk a H a lin a ) Rys. 5. ObciąŜenie miesięczne 20

21 2.3. StaŜe końcowe Te staŝe były realizowane w listopadzie i grudniu 2007 roku. Niezbyt fortunny okres ich realizacji (świąteczny) oraz poślizgi ze strony IMM w załatwianiu formalności związanych ze staŝem spowodowały, Ŝe na realizację postawionych zadań pozostało bardzo mało czasu. Tylko dzięki wielkiemu zaangaŝowaniu i poświęceniu staŝystów udało się je wykonać. Warto podkreślić, Ŝe prace końcowe, związane z prezentacją wyników, zostały wykonane w styczniu, gdy staŝyści nie otrzymywali juŝ wynagrodzeń. Tematem staŝu, który odbyli dwaj wytypowani słuchacze ostatniego kursu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych było: Opracowanie Multimedialnej Interaktywnej Instrukcji dla pakietu komputerowego DIANA-11. Temat został wybrany nie przypadkowo albowiem dotychczasowa instrukcja obsługi pakietu DIANA-11 istniała tylko w klasycznej papierowej postaci. Nie dawało to moŝliwości wszycia tej instrukcji do pakietu w postaci funkcji HELP. Wynikiem zadania staŝowego miała więc być opracowana na podstawie istniejącej tradycyjnej instrukcji obsługi pakietu jej nowoczesna wersja multimedialna z wykorzystaniem nowego obiektu testowego do ilustracji poszczególnych etapów usprawnień. Taka Instrukcja Multimedialna miała spełniać trzy istotne funkcje funkcję HELP, wspomaganie procesu szkolenia przyszłych uŝytkowników pakietu DIANA- 11 oraz pomoc w upowszechnianiu wiedzy o pakiecie DIANA-11. W trakcie opracowywania tej instrukcji staŝyści opracowali ponad 200 ilustracji poszczególnych etapów realizacji metodyki DIANA. Najczęściej były to zdjęte ekrany poddane następnie odpowiedniej obróbce: powiększanie, usuwanie zbędnych elementów, wprowadzanie odpowiednich komentarzy. Przykład takiej ilustracji: Rys. 6. Wprowadzanie dostawców informacji 21

22 Omawiana w instrukcji formatka z parametrami dostawców stanowi tylko niewielki fragment całego ekranu: Rys. 7. Ekran etapu wprowadzania dostawców. W części multimedialnej wykorzystano równieŝ moŝliwości animacji obrazu. Niewątpliwie było to dość pracochłonne i wymagało sporej inwencji wykonawców, ale dzięki temu przekaz zawarty w instrukcji stał się bardziej komunikatywny. Wykonanie części interaktywnej wymagało dodatkowo opanowania odpowiednich narzędzi do ich opracowywania. Problemem było teŝ wklejanie odpowiednich ilustracji w tekst interaktywny (dostępne oprogramowanie nie ułatwia tego zadania i wymaga sporej cierpliwości). PoniŜej przedstawiono przykład działania interaktywnej części instrukcji, razem z wywołaniem zapytania indeksowego: Rys. 8. Przykład sprzęgnięcia odpowiedzi na problem Jak zaimportować zadania z zapytaniem o hasło Tak wykonana Interaktywna Multimedialna Instrukcja obsługi pakietu DIANA-11 została bez wszelkich problemów włączona do funkcji HELP tego pakietu. 22

23 2.4. Podsumowanie Pozytywnie moŝna ocenić proces wyłaniania, w trakcie szkolenia, kandydatów do odbycia staŝu w IBS PAN. Dzięki wystarczającemu okresowi wzajemnego rozpoznania na staŝe trafiały osoby, które z jednej strony chciały kontynuować prace badawcze w poznanym kierunku, zaś z drugiej miały ku temu odpowiednie predyspozycje. Zaowocowało to nadzwyczaj uŝytecznymi wynikami wszystkich odbytych staŝy w zakresie Projektanta Systemów Informacyjno-Organizacyjnych. Pierwotne staŝe (przygotowanie Rzeczników Innowacji) były doskonałym poligonem na sprawdzenie i dopracowanie tej formy współpracy w ramach projektu RENOWATOR. Doświadczenie wówczas uzyskane zostało wykorzystane przy typowaniu kandydatów na staŝystów spośród szkolonych w następnym okresie słuchaczy kursu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych. StaŜ środkowy naleŝy do najbardziej udanego zarówno dzięki odpowiedniemu naborowi kandydatów, jak teŝ trafnemu wyborowi tematów i odpowiedniej atmosferze ich realizacji (bez stresującej presji czasu). Temu moŝna zawdzięczać prawdziwy sukces tego staŝu w postaci wartościowych i uŝytecznych praktycznie wyników. RównieŜ staŝyści zyskali wówczas najwięcej doskonaląc się zawodowo i uzyskując trwałą wiedzę na najwyŝszym poziomie. Niezbyt fortunny okres realizacji staŝy końcowych (okres świąt) oraz poślizgi ze strony IMM w załatwianiu formalności związanych ze staŝem spowodowały, Ŝe na realizację postawionych zadań pozostało bardzo mało czasu. 23

24 3. Uwagi końcowe Poziom wykształcenia i przygotowania szkolonych osób był zaskakująco nierówny (od technikum po wykształcenie wyŝsze), co w sposób istotny utrudniało przeprowadzenie szkolenia. Rzutowało teŝ na wyniki. Wydaje się, Ŝe oprócz przygotowania słuchaczy na sukces ukończenia kursu wpływa nastawienie samych słuchaczy. Część z nich, mając status bezrobotnych, traktowało szkolenie (i ewentualny staŝ po nim), jako swego rodzaju przechowalnię na niezbyt pomyślny dla nich okres Ŝycia. Powodowało to niskie z ich strony zaangaŝowanie w proces szkolenia i mierne z tego powodu wyniki. Tak naprawdę u części z nich trudno było dociec czego oni w rzeczywistości chcą i w tym winę, moim zdaniem, ponosi IMM, który zajmował się nie tylko rekrutacją słuchaczy, ale równieŝ ich wstępnym przygotowaniem do szkolenia. Najwięcej problemów sprawiała adaptacja wykładów do wymagań systemu Tele-Edu - narzędzia realizującego tryb zdalny nauczania Podstawowa przyczyna problemów w realizacji szkoleń mieszanych wynikała ze zbyt długiego łańcuszka pomiędzy autorem szkolenia, a bezpośrednim administratorem systemu Tele-Edu. Przekłamania w tak długim łańcuszku są nieuniknione i były czasem wręcz kuriozalne. Pozytywnie moŝna ocenić proces wyłaniania, w trakcie szkolenia, kandydatów do odbycia staŝu w IBS PAN. Dzięki wystarczającemu okresowi wzajemnego rozpoznania na staŝe trafiały osoby, które z jednej strony chciały kontynuować prace badawcze w poznanym kierunku, zaś z drugiej - miały ku temu odpowiednie predyspozycje. Zaowocowało to nadzwyczaj uŝytecznymi wynikami wszystkich odbytych staŝy w zakresie Projektanta Systemów Informacyjno-Organizacyjnych. Pierwotne staŝe (przygotowanie Rzeczników Innowacji) były doskonałym poligonem na sprawdzenie i dopracowanie tej formy współpracy w ramach projektu RENOWATOR. Doświadczenie wówczas uzyskane zostało wykorzystane przy typowaniu kandydatów na staŝystów spośród szkolonych w następnym okresie słuchaczy kursu Projektant Systemów Informacyjno-Organizacyjnych. StaŜ środkowy naleŝy do najbardziej udanego zarówno dzięki odpowiedniemu naborowi kandydatów, jak teŝ trafnemu wyborowi tematów i odpowiedniej atmosferze ich realizacji (bez stresującej presji czasu). Temu moŝna zawdzięczać prawdziwy sukces tego 24

25 staŝu w postaci wartościowych i uŝytecznych praktycznie wyników. RównieŜ staŝyści zyskali wówczas najwięcej doskonaląc się zawodowo i uzyskując trwałą wiedzę na najwyŝszym poziomie. Niezbyt fortunny okres realizacji staŝy końcowych (okres świąt) oraz poślizgi ze strony IMM w załatwianiu formalności związanych ze staŝem spowodowały, Ŝe na realizację postawionych zadań pozostało bardzo mało czasu. 25

26 Załącznik: Załącznik: materiał promocyjny DIANA11 Twój osobisty doradca biznesowy... 26

27 DIANA to DIANA to System DIAgnozujący i ANAlizujący strukturę organizacyjną firmy oraz wspierający zarządzanie procesami przepływu informacji w firmie. Program przeznaczony jest głównie dla: Organizacji planujących restrukturyzację, reorganizację, reengineering. Firm zajmujących się wdraŝaniem systemów informatycznych, systemów jakości oraz firm consultingowych. Przedsiębiorstw chcących obniŝyć koszty utrzymania aparatu administracyjnego. Produkt zaliczany jest do programów klasy Business Intelligence (BI). System powstał przy udziale ekspertów z wielu dziedzin, m.in. z: zarządzania, ekonomii, informatyki, psychologii. Jakie korzyści daje DIANA? Struktura organizacyjna oczyszczona z błędów, usprawniona tak, aby organizacja działała efektywniej i taniej. Optymalizacja czasu przepływu informacji między stanowiskami. Wizualizacja procesów przepływu informacji w przedsiębiorstwie. 27

28 Zmniejszenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmian organizacyjnych. MoŜliwość sprawdzenia słuszności planowanych działań za pomocą wskaźników efektywności. MoŜliwości DIANY Analiza struktury organizacyjnej Tworzony w systemie DIANA opis struktury organizacyjnej zawiera pełny rejestr pracowników i ich wzajemnych powiązań, to z kolei umoŝliwia określanie ścieŝek obiegu informacji. Na podstawie tych wiadomości DIANA analizuje strukturę informacyjną firmy i wskazuje nieprawidłowości. System jest w stanie wykryć ponad 60 błędów w strukturze organizacyjnej. Diagnozuje wykryte nieprawidłowości w strukturze organizacyjnej Wykryte nieprawidłowości są przekazywane do macierzy diagnostycznej, która określa zespół przyczyn wywołujących wskazane przez system błędy. Usprawnienia strukturę organizacyjną Po przeprowadzeniu diagnozy moŝna dokonać zmian usprawniających oraz zaprojektować nową, optymalną strukturę organizacyjną. Uzyskiwane projekty usprawnień organizacyjnych, są kolejno sprawdzane na modelu symulacyjnym, dopiero najlepszy wariant jest wdraŝany na obiekcie rzeczywistym. Wspomaga podejmowanie decyzji System wspomagania decyzji polega na bieŝącym monitorowaniu wprowadzanych zmian poprzez pomiar wskaźników efektywności na dowolnym szczeblu organizacyjnym przedsiębiorstwa. 28

29 Raportuje DIANA wyposaŝona jest w rozbudowany system raportowy, który wspomaga przygotowanie standardowych, jak i nietypowych raportów. Przyjazny interfejs Program jest przystosowany do pracy w środowisku Windows. Posiada bardzo przyjazny interfejs, ma wbudowany system dialogowy, dzięki któremu program jest łatwy w obsłudze. Przykładowe zdjęcie DIANY: 29

30 Referencje: Wersja DIANA 9 była wdroŝona m.in. w: Narodowy Bank Polski Telekomunikacja Polska Centrala PKO BP Komenda Główna Policji Ministerstwo Obrony Narodowej Oferta: 30

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7)

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7) ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA 07.07.2016 1(7) ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY PARAMETRÓW SPAWANIA Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco...

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco... Skuteczność projektów marketingowych zależy od wielu czynników. Sam pomysł nawet jeśli jest bardzo dobry może nie obronić się podczas pracy na rzecz firmy jeśli zostaną popełnione błędy podczas jego realizacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu.

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu. Jerzy Berdychowski JERZY BERDYCHOWSKI INFORMATYKA INFORMATYKA W W TURYSTYCE I REKREACJI Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu I REKREACJI AMADEUS Selling Platform Materiały do zajęć z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION Grzegorz Jankowski Grupa Helion SA, Gliwice Wojewódzki Koordynator Innowacji w Edukacji grzegorz.jankowski@helion.pl http://edukacja.helion.pl http://dziennik.edu.pl

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2017 Strona

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH Broszura informacyjna opracowana w ramach projektu @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE APUS ROBERT MELLER,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ URZĄD PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji!

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka.

Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka. Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka. ZałoŜenia ogólne: 1. Uczniowie otrzymują oceny za posiadane indywidualne umiejętności praktyczne z przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Dlaczego korzystanie z infrastruktur teleinformatycznych jest niebezpieczne? Czy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla Administratorów Merytorycznych

Program szkolenia dla Administratorów Merytorycznych Program szkolenia dla Administratorów Merytorycznych Projekt Narzędzie do badania kompetencji 28.08.2014 r. Cel szkolenia Zapoznanie Administratorów Merytorycznych ze strukturą i funkcjonalnościami NBK

Bardziej szczegółowo