Systemy BI: zamiast wróżenia - analiza danych i SENTINELE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy BI: zamiast wróżenia - analiza danych i SENTINELE"

Transkrypt

1 Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami i efektywnością przedsiębiorstw Styczeń 2010 Systemy BI: zamiast wróżenia - analiza danych i SENTINELE Roman Zleśny, v-ce prezes ds. technologii Solemis Group SA. Skuteczne zarządzanie firmą jest podstawą nie tylko jej sukcesu rynkowego ale w ogóle podstawą istnienia przy dzisiejszej globalizacji gospodarki, a jednocześnie globalizacji konkurencji rynkowej. Podstawą skutecznego zarządzania jest natomiast jasne określenie celów i podporządkowania codziennego działania firmy jak najlepszej ich realizacji. Cele i procedury działania to mówiąc w uproszczeniu - tzw. model biznesowy firmy. Nawet najlepszy model biznesowy nie gwarantuje stałego sukcesu - możliwość realizacji celów każdej firmy weryfikuje otoczenie czyli rynek. Dziś biznesowe otoczenie każdej firmy zmienia się tak szybko i zwykle tak niespodziewanie, że konieczne jest stałe, uważne obserwowanie rynku i jak najszybsze reagowanie. Im szybsza i trafniejsza reakcja tym lepszy efekt i umocnienie czy tylko utrzymania pozycji firmy na rynku. Brak reakcji to najczęściej straty lub w najlepszym wypadku, stracona okazja do większego zysku. Reagowanie na zmiany to z kolei konieczność szybkiego podejmowania - często śmiałych i ryzykownych decyzji. By maksymalizować liczbę trafnych decyzji, a jednocześnie minimalizować ryzyko, podejmującym je menedżerom potrzebne są jak najbardziej aktualne informacje o własnej firmie i o jej otoczeniu, a co więcej - narzędzia ułatwiające szybką agregację i analizowanie tych danych oraz narzędzia wspomagające przewidywanie zarówno sytuacji rynkowej jak i skutki podejmowanych decyzji. Liczba istotnych czynników i ich skomplikowany wpływ na złożone procesy biznesowe powoduje, że menedżerowie, którzy polegają na tradycyjnym podejmowaniu decyzji bez wspomagania narzędziami Business Intelligence skazani są w dłuższej perspektywie - na porażkę. OODA - sprzężenie zwrotne w zarządzaniu Co prawda zarządzanie jest procesem czyli jest ciągłe ale jednocześnie złożone jest z wielu następujących po sobie, zazębiających się cykli, które składają się z czterech podstawowych elementów: Obserwacja Orientacja Decyzja Akcja czyli działanie Obserwacja to stałe monitorowanie zarówno przedsiębiorstwa jak i całego otoczenia zewnętrznego czyli rynku. Pamiętać należy, że obserwujemy także własnych skutki decyzji podjętych w poprzednich krokach Akcja czyli Działanie. Orientacja to ustalenie wpływu zaobserwowanych zjawisk na działalność i wyniki naszej firmy. 1/6

2 Decyzja podjęcie stosownych decyzji niwelujących zły wpływ niekorzystnych zjawisk lub maksymalizujących pozytywny wpływ zjawisk korzystnych. Decyzje podejmowane powinny być po pełnej analizie ich skutków. Akcja czyli działanie podjęcie stosownych działań by wprowadzić w życie podjęte decyzje. Wspomniane 4 kroki - w mniej lub bardziej świadomie oraz w mniej lub bardziej sformalizowany sposób stosuje każdy z menedżerów podejmujących decyzje. Jeśli w firmie nie ma systemu BI to zwykle nie ma też ustalonych mechanizmów np. obserwowania rynku, a i monitorowanie zdarzeń wewnątrz firmy odbywa się w ustalonych przedziałach czasowych najczęściej miesięcznych. Brakuje natomiast szybkiego powiadamiania o zaistnieniu niekorzystnego zdarzenia jeśli nastąpi ono np. w trakcie miesiąca dowiemy się o nim dopiero po zakończeniu okresu raportowania. Szybkość i precyzja W skutecznym zarządzaniu najważniejsza jest szybka reakcja na zdarzenia, które mogą mieć zarówno niekorzystny jak i korzystny wpływ na działanie naszej firmy. Szybkie przeciwdziałanie niekorzystnym zdarzeniom pozwalają zminimalizować ich złe skutki, a szybko i umiejętnie wykorzystując pozytywne zdarzenia możemy uzyskać zwiększenie korzyści. Szybka reakcja czyli szybkie podjęcie decyzji i szybkie działanie, czyli wprowadzenie decyzji w życie wymaga zapewnienia szybkiego, automatycznego przepływu informacji. Wymaga również wielu punktów automatycznego obserwowania zjawisk rynkowych i narzędzi powiadamiania o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia odchyłek od zaplanowanego przebiegu procesu biznesowego. Systemy BI udostępniają użytkownikowi odpowiednie narzędzia, którymi są Agenci Powiadamiania i Agenci Przewidywania służące do monitorowania danych. Ich działanie znacznie się jednak różni. Powiadamianie o wydarzeniu i Przewidywanie zdarzeń Agenci Powiadamiania to narzędzia, które monitorują bieżące dane i w określony sposób reaguje na stworzone przez użytkownika warunki np. zbliżanie się uzyskiwanej marży do dolnej czy górnej granicy podanego zakresu wartości dla konkretnego produktu, grupy produktów, itp. Powiadomienie wysyłane może być em do podanej liczby adresatów. W u znajduje się krótka informacja o zdarzeniu i link do pełnego raportu czy wykresu w systemie BI. Dostęp do niego użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się do systemu. Powiadamianie odnosi się do przeszłości informuje o czymś co już się wydarzyło i czego nie można już zmienić. Szybko podjętymi działaniami można jednak zmniejszyć niekorzystne skutki zaistniałych wydarzeń. Agenci Przewidywania to narzędzia, które monitorują zarówno dane historyczne by wykrywać Trendy i tzw. czasowo przesunięte wzorce, jak i bieżące dane - by na podstawie tych wzorców wykrywać i ostrzegać o nadchodzących zmianach w Kluczowych Wskaźnikach Wydajności (KPI - Key Productivity Index). Poszukiwanie trendów jest procesem ciągłym po zakończeniu każdego dnia bieżące dane stają się historycznymi i są podstawą analiz, poszukiwania znaczących wzorców. Agenci Powiadamiania i Agenci Przewidywania korzystają z danych zgromadzonych w hurtowni danych w kostkach OLAP. Zasilane są one danymi z wewnętrznych systemów transakcyjnych firmy oraz z zewnętrznych w stosunku do firmy źródeł danych. Mogą nimi być np. tabele kursowe walut, tabele cen paliw i innych źródeł energii, ceny surowców, różne notowania i wskaźniki giełdowe, wskaźniki podaży i popytu cen różnych produktów na różnych rynkach, wskaźnik statystyczne, wyniki badań rynkowych, prognozy temperatur i pogody, itp. O możliwości zaistnienia przewidywanych zdarzeń powiadomienia wysyłane są podobnie jak w przypadku Agenta Powiadamiania em z linkiem do stosownych raportów i wykresów w systemie BI. 2/6

3 Przewidywanie odnosi się do przyszłości informuje o czymś co może się dopiero wydarzyć w większości wypadków nasze działanie może jeszcze zmienić bieg wypadków i zapobiec wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń. Wzorce wróżenie z danych? Wiedzę do przewidywania przyszłych zdarzeń Agenci Przewidywania czerpią z analizowania wszystkich danych historycznych zgromadzonych w kosatkach OLAP hurtowni danych (a nie tylko tych wskazanych przez użytkownika). Dzięki wbudowanym złożonym algorytmom Agenci skanują dane w poszukiwaniu różnych ukrytych prawidłowości i powiązań danych. Powiązania te wyszukiwane są i podsuwane użytkownikowi do decyzji czy są z jego punktu widzenia przydatne, istotne i czy mają być wykorzystywane w przyszłości. Przy analizie danych wyszukiwane są tzw. czasowo przesunięte wzorce. Na czym one polegają najłatwiej zrozumieć na 2 prostych przykładach: Wpływ wzrostu reklamacji na spadek sprzedaży przeglądając dane zauważamy (Agent Przewidywania nam to znalazł), że w okresowo obserwujemy wzrost liczby reklamacji naszych produktów. Nie widać przy tym żadnej prawidłowości, ale widać prawidłowość, że mniej więcej miesiąc po skoku liczby reklamacji sprzedaż spada o procent równy procentowemu wzrostowi reklamacji. Znajomość tej prawidłowości pozwala nam uzyskać automatyczną prognozę zmniejszenia sprzedaży w miesiąc po wystąpieniu kolejnego wzrostu reklamacji. W modelu tym analizowane są tylko dane własne firmy. Wpływ pogody na zakupy analizując dane sprzedaży swetrów i kurtek przeciwdeszczowych wiosną, latem i jesienią Agent Przewidywania odnajduje prawidłowość, że jeśli temperatury niższe od średniej miesięcznej utrzymują się poniżej średniej przez co najmniej 3 dni to obserwujemy wzrost zakupów swetrów, a utrzymujący się wyższy poziom sprzedaży swetrów po kolejnych 3 dniach powoduje wzrost zakupów kurtek przeciwdeszczowych. W tym modelu analizowane były dane własne firmy (sprzedaż) oraz zewnętrzne dane dotyczące temperatury powietrza. Dysponując taką wiedzą i prognozami pogody można prognozować uprzedzą i precyzyjnie planować zapasy magazynowe. Znalezienie jak największej liczby prawidłowości i zależności np. wyników sprzedaży od różnych zewnętrzny i wewnętrznych czynników jest dla firmy kluczowe pozwala wychwycić istotę biznesu i świadomie kierować wynikami firmy. Znacznie ułatwia to zarządzanie firmą, tym bardziej, że Agenci Przewidywania to narzędzie pracujące cały czas i reagujące na zmieniające się warunki gospodarowania. Automatyczne wyszukiwanie prawidłowości Szalenie istotne jest to, że Agenci Przewidywania działają całkowicie automatycznie. Użytkownik definiuje jedynie źródło danych wybierając z listy kostki OLAP, które maja być brane pod uwagę. Następnie wybiera kolejno poszczególne dane np. poszczególne koszty, sprzedaż (wartościowo i ilościowo) oraz bazowy czas analizy - kwartał. Jest to istotnie by dać Agentom odpowiednią perspektywę czasową nie za krótką i nie za długą zależy ona od specyfiki naszej branży i należy doświadczalnie dopasować najlepszy wybór. Użytkownik może wprowadzać dodatkowe ograniczenia ale zaleca się rozpoczynanie od pozostawienia Agentom jak największej swobody w przeszukiwaniu danych i poszukiwaniu zależności. Wprowadzanie ograniczeń i dodatkowych kryteriów Może być kolejnym krokiem przy budowie modelu. 3/6

4 Definiowanie wszystkich składników sprowadza się do prostego zaznaczania wybranych danych czy opcji na liście widocznej na ekranie. Wynikiem poszukiwania zależności we wskazanych danych jest lista znalezionych wzorców wzajemnych zależności danych, a co za tym idzie proponowanych Agentów Przewidywania śledzących w przyszłości zmiany tych danych i sygnalizujących przewidywane zdarzenia czy osiągane wyniki. Przykładowa lista zawiera 6 znalezionych zależności prawidłowości w powiązaniu danych. Przy każdej zależności podawana jest jej procentowa wiarygodność confidence czyli częstotliwości występowania znalezionej prawidłowości w analizowanej puli danych. Lista znalezionych prawidłowości proponowanych Agentów Przewidywania przedstawiana jest w kolejności od najbardziej do najmniej wiarygodnych. Po szczegółowej analizie znalezionych zależności nie zawsze, te oznaczone jako najbardziej wiarygodne są najbardziej użyteczne - użytkownik wskazuje na tej liście Agentów, których uruchamia. Od tego momentu będą oni śledzili zmiany danych i sygnalizowali przewidywane wyniki. Sygnały te wysyłane będą em o zdefiniowanej, stałej porze np. codziennie o 9 rano do zdefiniowanej listy odbiorców. Powiadomienia jeszcze prostsze Definiowanie powiadomień o zdarzeniach, które miały już miejsce jest jeszcze prostsze niż definiowanie Agentów Przewidywania. Sprowadza się do wskazywania o jakich zdarzeniach i jak często chcemy być powiadamiani. Przykładowo, codziennie o 9 rano możemy otrzymywać a jeśli o 5% zwiększy się sprzedaż spodni czarnych spodni LEVIS w rozmiarze XL (patrz obok). Oczywiście zdarzenia, o których będziemy informowani mogą być bardziej złożone i dotyczyć np. wzrostu kosztów produkcji wszystkich spodni o 2%, a wzrostu kosztów produkcji poszczególnych modeli dopiero o więcej niż 5%. Najlepszym przykładem powiadamiania jest natomiast bieżąca, automatyczna kontrola realizacji budżetu. Zdefiniować możemy przykładowo wielostopniowe powiadomienia np. ok. połowy miesiąca otrzymujemy informacje, że wykonanie budżetu (w całości i w kluczowych produktach) jest niepokojąco niskie (np. <30%) czy tylko niewystarczające (<50%). Jednocześnie możemy być informowani, że zapasy magazynowe są zbyt niskie by wykonanie budżetu podgonić przed końcem miesiąca. Powiadomienia mogą także dotyczyć niepokojących braków w zasobach firmy od braku surowców i półproduktów do produkcji, poprzez braki kadrowe (np. absencje chorobowe czy urlopowe) aż do sygnalizowaniu utraty płynności na skutek spóźnionego spływu należności i kumulacji terminów spłaty zobowiązań. Powiadomienia mogą mieć nawet bardzo skomplikowaną matematycznie i logicznie postać, odnoszą się jednak zawsze do danych historycznych. Wynikasilające z powiadomień wnioski co do przyszłości wyciągać muszą samodzielnie powiadamiane osoby. 4/6

5 Przedsiębiorstwo w zmiennym odtoczeniu Wydarzenia ostatnich dwóch lat pokazały jak szybko zmieniać się może rynek i tzw. uwarunkowania prowadzenia biznesu. Co więcej, zmieniać się one mogą w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku. Dzięki narzędziom BI możemy, przynajmniej znaczną część tych zmian rynkowych nie tylko wychwycić ale przewidzieć. Jeśli dobrze zdefiniujemy miejsce naszej firmy w otoczeniu rynkowym i analizować będziemy istotne dane z tego otoczenia, łącząc je z historycznymi danymi naszej firmy to pewne zdarzenia będziemy mogli przewidywać. Istotne jest właśnie to powiązanie firmy z jej zewnętrznym otoczeniem i odbieranie sygnałów z tego otoczenia. Sygnałów tych i szybko zmieniających się danych jest dziś już taki ogrom, że bez automatyzacji tych procesów za pomocą wspomnianych Agentów Przewidywania i Agentów Powiadamiania, nie da się skutecznie odebrać i wykorzystać w praktyce. Kopalnia wiedzy o kilka kliknięć myszką Najistotniejszą zaletą nowoczesnych systemów BI jest prostota ich wykorzystania. Menadżer porozumiewa się z nimi za pomocą naturalnego dla niego języka biznesowego, a wszelkie, nawet najbardziej skomplikowane analizy i zapytania definiuje kilkoma kliknięciami myszki, wybierając z listy działania, które chce wykonać i dane, które do tego wykorzysta. System BI znakomicie ułatwia menedżerowi codzienną pracę - pozwala, praktycznie natychmiast i bez pomocy osób trzecich, uzyskać odpowiedzi na konkretne dotyczące firmy, jej otoczenia i zbadać ewentualne skutki swoich decyzji. Najistotniejsze jest by wiedzieć przed Zarządzać można tylko przyszłością, więc dla każdego menedżera najważniejsze jest by jak najwcześniej mieć informacje o wszelkich możliwych zmianach wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Trudno przecenić jest jak pomocne mogą być narzędzia typu Agenci Przewidywania informujące w wyprzedzeniem o możliwości wystąpienia pewnych zdarzeń. Wiemy na pewno, że Agenci Przewidywania mogą pomóc organizacjom, ostrzegając je o zmianach w ich otoczeniu. Przeprowadziliśmy badanie dotyczące kryzysu finansowego. Przetestowaliśmy konkretne dane, a Agenci Przewidywania wykonali właściwe prognozy w 86 proc. przypadków, co oznacza, że technologia ta mogła być używana przez organizacje do uzyskiwania wczesnych i trafnych ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach związanych z kryzysem mówi dyrektor ds. technicznych firmy TARGIT i twórca filozofii CALM (Computer Aided Leadership and Management). Według Middelfarta Agenci Przewidywania działają jak cyfrowy system alarmowy, który ostrzega o potencjalnych zmianach poprzez rozszerzenie ram czasowych danych. Oczywiście, sposób reakcji na takie ostrzeżenie jest kwestią indywidualną; istotne jest, że istnieje możliwość podejmowania ważnych decyzji szybciej niż kiedykolwiek. Aby korzystać z Agentów Przewidywania, należy jedynie 5/6

6 znać cele, które zamierza się osiągnąć. Po określeniu celów Agenci Przewidywania rozpoczną czuwanie i ostrzegą, jeśli realizacja zamierzonych celów jest zagrożona. 6/6

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Systemy BI godzą różne osobowości w biznesie

Systemy BI godzą różne osobowości w biznesie Systemy BI godzą różne osobowości w biznesie WRZESIEŃ 2010 Systemy BI godzą różne osobowości w biznesie Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. W każdej firmie, jak i w całym naszym życiu, spotykamy

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo