1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa Urząd Gminy Goworowo ul. Ostrołęcka 2 Kunin 22.2 Rok budowy Adres budynku Goworowo Goworowo NIP: Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Mariusz Powierża ul. Wiosenna 5 A Dobczyn mazowieckie 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Mariusz POWIERŻA Wiosenna 5 A Dobczyn... studia podyplomowe 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Dobczyn Data wykonania opracowania wrzesień Spis treści. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr Raport obliczeń cieplnych przed termomodernizacją 0. Załącznik nr 2 Raport obliczeń cieplnych po termomodernizacji. Załącznik nr 3 Audyt efektu ekologicznego 2. Załącznik nr 4 Wskaźnik EP ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

2 2 Dokumentacja techniczna wg. oddzielnego opracowania 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 2... Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 496,9 496, Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 405,06 405, Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 0,00 0, Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 40,00 40, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne 2... Współczynnik A/V [/m] 0,72 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne,3;,4 0,20; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,79 0, Okna, drzwi balkonowe 2,50, Drzwi zewnętrzne/bramy 2,50, Stropy wewnętrzne 0,55;,09; 2,29 0,55;,09; 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,900 4, Sprawność przesyłu 0,960 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0, Sprawność akumulacji,000 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia,000, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby,000, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

3 Sprawność wytwarzania 0,900 3, Sprawność przesyłu 0,600 0, Sprawność regulacji i wykorzystania,000, Sprawność akumulacji 0,620 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 6294, , Krotność wymian powietrza [/h],50 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 99,96 87, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 23,39 23, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 3044,99 203, ,00 52,0 67,28 3, ,99 398,0 904,87 03, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 96,46 66, Koszt MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 0,00 0,00 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

4 Koszt przygotowania m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 89,59 9, Koszt MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0,00 0,00 26,8 5, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 94326,49 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] 94326,49 Premia termomodernizacyjna [zł] 5092,84 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,23 88,40 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.. Ustawy i Rozporządzenia. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 2 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 205 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 205 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 3790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

5 5 Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 283:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 789,88 m 3 Kubatura ogrzewania - 496,9 m 3 Powierzchnia netto budynku - 405,06 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,72 m - Powierzchnia zabudowy budynku - 588,67 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 40, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku wg. oddzielnego opracowania. ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

6 6 Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne,3;,4 W/(m 2 K) Dach/stropodach --- W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,50 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,50 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,79 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 0,55;,09; 2,29 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ na ogrzewanie 96,46 zł/gj 66,68 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ 96,46 zł/gj 66,68 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Obliczenia opłaty za GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Paliwo - Olej opałowy 3,50zł 00% 0,036 GJ/l 96,46zł 96, Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie S 00% kocioł grzewczy olejowy Rohleder Paliwo - olej opałowy h H,g = 0,900 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

7 7 Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej h H,d = 0,960 h H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego h H,s =,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t =,000 Liczba godzin: Bez przerw w d =,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego h H,tot = h H,g h H,d h H,e h H,s = 0,665 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Instalacja nie była modernizowana po 984 r.... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW Wytwarzanie ciepła kocioł grzewczy olejowy Rohleder h W,g = 0,900 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 00 h W,d = 0,600 Regulacja i wykorzystanie --- h W,e =,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat h W,s = 0,620 Sprawność całkowita systemu c.w.u. h W,tot = h W,g h W,d h W,s h W,e = 0,335 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 6294,29 Krotność wymian powietrza, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna (SZ) Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy współczynnik przenikania ciepła przegrody nie spełnia aktualnych warunków cieplno-wilgotnościowych, stwierdzono brak warstwy termoizolacyjnej - należy ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

8 8 rozpatrzyć docieplenie przegrody; Podłoga na gruncie piwnica Ściana zewnętrzna (SZ) współczynnik przenikania ciepła przegrody nie spełnia aktualnych warunków cieplno-wilgotnościowych, stwierdzono brak warstwy termoizolacyjnej - należy rozpatrzyć docieplenie przegrody; współczynnik przenikania ciepła przegrody nie spełnia aktualnych warunków cieplno-wilgotnościowych, stwierdzono brak warstwy termoizolacyjnej - należy rozpatrzyć docieplenie przegrody; Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy kocioł grzewczy z lat 90 Instalacja ciepłej wody użytkowej współczynnik przenikania ciepła przegrody nie spełnia aktualnych warunków cieplno-wilgotnościowych, stwierdzono brak warstwy termoizolacyjnej - należy rozpatrzyć docieplenie przegrody; okna nie spełniają obecnie wymaganych współczynników przenikania ciepła drzwi nie spełniają obecnie wymaganych współczynników przenikania ciepła zmiana sposobu przygotowania c.w.u na gruntową pompę ciepła 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji Wariant, Maty z wełny mineralnej URSA SF 39, l= 0,039 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 588,67m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 588,67m 2 Stopniodni: 3330,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = 0,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt Warian t. Opłata za GJ Oz zł/gj 96,46 66,68 66,68 Opłata za MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,292 0,98 0,80 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,44 5,05 5,56 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,62 5,3 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 388,9 33,53 30,44 Zapotrzebowanie na moc MW 0,0270 0,0023 0,002 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

9 9 cieplną q Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , 89 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,8 64,92 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 24 Prosty czas zwrotu SPBT lata ---,36,45 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 47006,24 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:,45 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie, zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższe SPBT. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Wariant, Płyta styropianowa AQUA EPS - P 20, l= 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 57,09m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 57,09m 2 Stopniodni: 3857,0 dzień K/rok t wo = 6,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt Warian t. Opłata za GJ Oz zł/gj 96,46 66,68 66,68 Opłata za MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),32 0,244 0,203 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,76 4,0 4,93 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 4,7 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 68,68 2,78 0,62 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0074 0,004 0,00 Roczna oszczędność kosztów zł/rok , 4854,3 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

10 0 D O 6 7 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,23 9,22 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 63 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,00 4,75 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 23035,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,75 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 5 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie, zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższe SPBT. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Wariant, Płyta styropianowa EPS FASADA, l= 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 500,75m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 500,75m 2 Stopniodni: 3857,0 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt Warian t. Opłata za GJ Oz zł/gj 96,46 66,68 66,68 Opłata za MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),44 0,242 0,26 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,87 4,2 4,62 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,25 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 90,89 40,46 36,09 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0229 0,0049 0,0043 Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , 44 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

11 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,23 9,22 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 87 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,3 5,92 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 73430,87 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,92 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 5 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie, zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższe SPBT. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 5879,60 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 282,96m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 282,96m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 282,96m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3564,05 dzień K/rok qi = 8,68 o C qe = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W Opłata za GJ zł/gj 96,46 66,68 Opłata za MW zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,35,00 Współczynnik c r,20,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 29,58 495,73 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,37 0,0622 Roczna oszczędność kosztów zł/rok , ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

12 2 DO 27 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,42 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,96 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,48 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,96 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Modernizacja systemu wentylacji U=,30 Informacje uzupełniające: dostosowanie przegrody do obecnych warunków technicznych Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 44,69 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 8,84m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 8,84m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 8,84m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 347,74 dzień K/rok qi = 8,02 o C qe = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W Opłata za GJ zł/gj 96,46 66,68 Opłata za MW zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,35,35 Współczynnik c r,20,20 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500,700 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 77,87 42,0 Zapotrzebowanie na moc MW 0,0090 0,0047 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

13 3 cieplną q Roczna oszczędność kosztów DO zł/rok ,36 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m zł , , 23 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25490,52 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 50,4 lat Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Modernizacja systemu wentylacji U=,70 Informacje uzupełniające: dostosowanie przegrody do obecnych warunków technicznych 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 6.3. Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant Liczba użytkowników L i 40,00 40,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,008 0,008 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 55,00 Liczba dni użytkowania t uz [dni] 200,00 200,00 Czas użytkowania w ciągu doby t [h] 7,00 7,00 Sprawność źródła ciepła 0,900 3,300 Sprawność przesyłu 0,600 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 0,620 0,840 Współczynnik nierównomierności Nh 2,79 2,79 Zużycie w ciągu doby G d [m 3 /d],2,2 Zużycie średnie godzinowe G h,śr [m 3 /h] 0,06 0,6 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 67,280 3,543 Max moc cieplna q cwu [MW] 0,0234 0,0234 Wariant 2 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

14 4 40, ,00 200,00 7,00 0,930 0,600 0,620 2,79,2 0,6 65,09 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant Opłata za GJ [zł/gj] 96,46 66,68 Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów DO [zł/a] ,40 Koszt modernizacji Nu [zł] ,70 SPBT [lat] --- 2,90 Wariant 2 96,46 0,00 0,00 209, ,76 74,73 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Procentowe zmniejszenie zużycia jednostkowego -0,88 Procentowa poprawa sprawności źródła ciepła -2,67 Procentowa poprawa sprawności przesyłu 0,00 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

15 5 Informacje uzupełniające: montaż pompy ciepła do podgrzania c.w.u spowoduje większe oszczędności oraz zapewnia najszybszy zwrot poniesionych kosztów Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady pompa ciepła WWK , Suma: 2287, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania h g Ulepszenie sprawności przesyłu h d Ulepszenie sprawności akumulacji h s Opis zastosowanych usprawnień montaż pompy ciepła do podgrzania c.w.u brak zasobnik na c.w.u wraz z pompą ciepła 6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant Opłata za GJ na ogrzewanie [zł/gj] 96,46 66,68 Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 3044,99 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,2000 Sprawność systemu grzewczego 0,665 3,865 Roczna oszczędność kosztów DO [zł/a] ,60 Koszt modernizacji [zł] ,74 SPBT [lat] ---,49 Wariant 2 96,46 0,00 0,00 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

16 6 0, , ,96 0,4 Informacje uzupełniające: montaż pompy ciepła spwoduje znaczne oszczędności w systemie grzewczym (pięcio krotne) a zwrot poniesionych nakładów jest niewiele dłuższy od wariantu Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła h H,g 4,80 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających h H,d 0,960 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej h H,e 0,930 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego h H,s 0,900 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby w d,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego h H,g h H,d h H,e h H,s 3,865 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady WPF 52 pompa ciepła solanka/woda 943,00 WPF 42 pompa ciepła solanka/woda 7637,00 obudowa WPF do pompy ciepła 5990,00 Wykonanie odwiertów pod pompę ciepła ,00 Montaż termostatów grzejnikowych 3948,20 Automatyka sterująca WPMW ,50 Moduł zdalnego sterowania z czujnikiem temperatury wewnętrznej 45,4 zasobnik buforowy SBP ,70 izolacja cieplna zasobnika 2952,00 pompa obiegowa WPF ,20 pompa obiegowa WPF ,00 Suma: 46296,74 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

17 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania h g Ulepszenie sprawności przesyłu h d Ulepszenie sprawności regulacji h e Ulepszenie sprawności akumulacji h s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień montaż pompy ciepła brak montaż zaworów termostatycznych (poprawa sprawności regulacji), wymiana grzejników na nowe. montaż zasobnika buforowego do pompy ciepła brak 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 zł,45 2. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 2287,70 zł 2,90 3. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 23035,63 zł 4,75 4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 73430,87 zł 5,92 5. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' ,48 zł 5,96 6. Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 25490,52 zł 50,4 7. Odwodnienie liniowe 24062,34 zł Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 zł --- [lat] Modernizacja systemu grzewczego 46296,74, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 2287,70 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 23035,63 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 73430,87 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

18 8 5 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' ,48 6 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 25490,52 7 Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 8 Odwodnienie liniowe 24062,34 9 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt 94326,49 Wariant 2 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 2287,70 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 23035,63 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 73430,87 5 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' ,48 6 Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 7 Odwodnienie liniowe 24062,34 8 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt 97770,97 Wariant 3 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 2287,70 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 23035,63 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 73430,87 5 Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 6 Odwodnienie liniowe 24062,34 7 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt ,49 Wariant 4 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 2287,70 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) 23035,63 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

19 9 4 Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 5 Odwodnienie liniowe 24062,34 6 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt 63555,62 Wariant 5 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 2287,70 3 Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 4 Odwodnienie liniowe 24062,34 5 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt 62480,00 Wariant 6 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 47006,24 2 Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 3 Odwodnienie liniowe 24062,34 4 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt 60092,30 Wariant 7 Usprawnienie Koszt Modernizacja systemu grzewczego 46296,74 2 Odwodnienie liniowe 24062,34 3 Wymiana oprawy oświetlenia 67826,97 Całkowity koszt 55386, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

20 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: 0/ Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 /m 0 0, ,99 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9 53,25 0,72 0, ,68 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9 4,39 0,72 2 0, ,30 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9... 0,72 3 0, ,93 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9... 0,72 4 0, ,4 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9... 0,72 5 0, ,3 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9... 0,72 6 0, ,3 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9... 0,72 7 0, ,99 20,00 405,06 496,9 496,9 496,9... 0, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,co Q 0,cwu h 0, w t0, w d0, Q 0, O 0, DO %DO q h0,co GJ MW q 0,cwu GJ MW 3044,99 67,28 0,2000 0, ,68 3,54 0,0876 0, ,30 3,54 0,0880 0, ,93 3,54 0,333 0, ,4 3,54 0,489 0, ,3 3,54 0,552 0, ,3 67,28 0,552 0, GJ zł zł % 0,67,00,00 462, ,4 9 3,86,00,00 535, ,26 3,86,00,00 536, ,58 3,86,00,00 644,6 3,86,00,00 68,9 3,86,00,00 697,5 3,86,00,00 75, , , , , , , , , , , ,95 79,9 75,85 74,48 73,87 7,85 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

21 ,99 67,28 0,2000 0,0234 3,86,00,00 856,4 4270, ,4 9 67, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii DO Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 20% kredytu 6% kosztów całkowityc h Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 94326,49 zł ,23 88,40% 0,00 0,00% 88652, ,4 00,00% , , ,97 zł 35550,9 88,37% 0,00 0,00% 83554, 97770,9 00,00% , , ,49 zł ,9 86,02% 0,00 0,00% 4789, ,4 00,00% , , ,62 zł 33336,27 85,23% 0,00 0,00% 2703, 63555,6 00,00% , , ,00 zł 32866,28 84,88% 0,00 0,00% 22496, ,0 00,00% , , ,30 zł 39658,89 83,7% 0,00 0,00% 20038, ,3 00,00% , , ,05 zł 30276,49 8,44% 0,00 0,00% 0637, ,0 00,00% , , 99 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr gdyż:. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

22 22 - planowany koszt całkowity ,49 zł - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,49 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,84 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,23 zł tj. 79,95 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA SF 39 Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie, zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższe SPBT. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 5 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa AQUA EPS - P 20 Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie, zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższe SPBT. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 5 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie, zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższe SPBT. O Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Uwagi: dostosowanie przegrody do obecnych warunków technicznych O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

23 23 Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,700 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Uwagi: dostosowanie przegrody do obecnych warunków technicznych C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: montaż pompy ciepła do podgrzania c.w.u spowoduje większe oszczędności oraz zapewnia najszybszy zwrot poniesionych kosztów C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: montaż pompy ciepła spowoduje znaczne oszczędności w systemie grzewczym a zwrot poniesionych nakładów jest niewiele dłuższy od wariantu 2 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

24 24 RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU Załącznik nr NAZWA OBIEKTU: Szkoła Podstawowa ADRES: Kunin, 22 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Goworowo NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Goworowo ADRES: ul. Ostrołęcka, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Goworowo NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Mariusz Powierża ADRES: ul. Wiosenna, 5 A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Dobczyn PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis studia podyplomowe Mariusz POWIERŻA 643/CE-WSEiZ Dobczyn, ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

25 25 Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna (SZ), przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04 - Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-2 SILKA 3NFD KLASY 5 0,250 0,460 0,543 - Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,29-0,76,3 Podłoga na gruncie piwnica, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,04-3 Szlichta betonowa 0,040,000 0,040-4 Styropian 0 0,020 0,045 0,444-5 Beton B20 0,00,350 0,074-6 Piasek średni 0,200 0,400 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,7 - Grubość całkowita i U k 0,36 -,27 0,79 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

26 26 Kody Element Materiał 5 6 Opis Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-7 Strop Teriva 4.0 0,240 0,80 0,296-4 Styropian 0 0,060 0,045,333-8 Posadzka cementowa 0,040,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,34 -,8 0,55 Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-7 Strop Teriva 4.0 0,240 0,80 0,296-4 Styropian 0 0,020 0,045 0,444-9 Posadzka cementowa 0,040,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,30-0,92,09 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

27 27 Kody Element Materiał 7 8 Opis Ściana zewnętrzna (SZ), przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04 - Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-2 SILKA 3NFD KLASY 5 0,250 0,460 0,543-0 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,040 0,000 0,50-2 SILKA 3NFD KLASY 5 0,20 0,460 0,26 - Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,45 -,7,4 Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-7 Strop Teriva 4.0 0,240 0,80 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,24-0,44 2,29 Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Ilość godzin Ilość dni Temperatura t Uwagi Nr Tryb pracy h - o C - Standard 24 Codziennie 20 Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia Kod Element budowlany Obliczenia straty ciepła dla strefy Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O Ilość A obl U A obl *U szt. m 2 W/(m 2 K) Ściana zewnętrzna (SZ),00 49,68,3 65,7 4 Okno zewnętrzne 22,00,62 2,50 4,05 Ściana zewnętrzna (SZ),00 6,93,3 9,09 Ściana zewnętrzna (SZ),00 26,93,3 35,33 3 Drzwi zewnętrzne,00 2,52 2,50 6,30 W/K ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

28 28 3 Drzwi zewnętrzne,00,68 2,50 4,20 Ściana zewnętrzna (SZ),00 47,25,3 6,99 4 Okno zewnętrzne,00 0,8 2,50 2,03 Ściana zewnętrzna (SZ),00 26,30,3 34,50 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 70,44,4 80,58 4 Okno zewnętrzne 39,00 5,04 2,50 2,60 3 Drzwi zewnętrzne 2,00 7,32 2,50 8,30 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 37,96,4 43,42 4 Okno zewnętrzne 9,00 4,83 2,50 2,08 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 80,52,4 92, 7 Ściana zewnętrzna (SZ) 2,00 52,45,4 59,99 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 78,48,4 89,77 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 42,79,4 48,94 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 85,68,4 98,0 4 Okno zewnętrzne 3,00 2,6 2,50 5,40 Suma elementów budynku S A obl *U W/K 533,40 Kod C GF W GF C GF W W W Mostek cieplny Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Ilość Y k I k Y k *I k szt. W/(m K) m W/K 4,00-0,05,80-0,09 2,00 0,65 36,60 23,79 22,00 0,00 5,40 0,00,00 0,65 3,85 2,50,00-0,05 2,70-0,4,00 0,65,53 7,49 4,00 0,00 6,60 0,00,00 0,00 5,80 0,00,00 0,00 3,60 0,00 GF Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z,00 0,65 5,5 0,08 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

29 29 C W W W podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną 8,00-0,05 3,60-0,8 39,00 0,00 9,00 0,00 2,00 0,00 0,90 0,00 9,00 0,00 8,80 0,00 Suma mostków cieplnych S Y k *I k W/K 65,72 Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Strata ciepła przez strefy nieogrzewane Kod Element budowlany H D,i = S A obl *U+S Y k *I k W/K A obl U b A obl *U*b m 2 W/(m 2 K) - W/K 8 Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 588,67 2,29 0,90 24,32 Suma elementów budynku S A obl *U*b W/K 24,32 Kod Mostek cieplny Y k I k b Y k *b W/(m K) m - W/K IF Strop/ściana z izolacją zewnętrzną 0,00 5,9 0,90 0,00 Suma mostków cieplnych S Y k *I k *b W/K 0,00 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H U,i = S A obl *U*b+S Y k *I k *b Obliczenie B ' m 2 m m A g P B =2*A g /P 567,67 04,22 0,89 W/K 599,2 5 24,3 9 Kod Element budowlany U k U eqive A k A k *U eqive W/(m 2 K) W/(m 2 K) - W/K 2 Podłoga na gruncie piwnica 0,79 0,2 278,2 589,0 f g f g2 G w f g *f g *G Współczynniki poprawkowe ,45 0,3,00 0,45 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H g,i =(S A k *U equiv )*f g *f g2 *G w W/K 262,623 Strata ciepła przez strefy sąsiadujące Kod Element budowlany A obl U A obl *U w ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

30 30 m 2 W/(m 2 K) W/K 5 Strop wewnętrzny 463,69 0,55 256,23 6 Strop wewnętrzny 468,00,09 508,29 Suma elementów budynku S A obl *U W/K 764,52 Kod Mostek cieplny Y k I k Y k *I k W/(m K) m W/K IF Strop/ściana z izolacją zewnętrzną 0, Suma mostków cieplnych S Y k *I k W/K 0,00 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy sąsiadujące H zy,i = S A obl *U+S Y k *I k W/K 764,52 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i =H D,i +H g,i +H U,i W/K 3076,06 8 Zestawienie uproszczonych współ. strat ciepła Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U H T H % m 2 W/(m 2 K) W/K % Ściana zewnętrzna Okno zewnętrzne Drzwi zewnętrzne Podłoga na gruncie Ściana zewnętrzna Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny SZ Piwnica Ściana zewnętrzna (SZ) 57,09,3 273,25 8,88 OZ Okno zewnętrzne 282,96 2,50 707,40 23,00 DZ Drzwi zewnętrzne 8,84 2,50 47,0,53 PG Piwnica Podłoga na gruncie piwnica 278,2 0,79 262,62 8,54 SZ Ściana zewnętrzna (SZ) 500,75,4 57,38 8,57 STW parter Strop wewnętrzny 463,69 0,55 0,00 0,00 STW I p Strop wewnętrzny 468,00,09 0,00 0,00 STW I p-podda sze Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 588,67 2,29 24,32 39,48 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T 3076,07 W/K Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

31 Obliczenia wentylacyjnych strat ciepła Minimalne potrzeby higieniczne Strefa O Suma Projekt: 0/205 3 Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Wentylacja grawitacyjna Tryb pracy Nazwa strefy V h min V min V inf V c - - m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h Standard Strefa O 496,2,5 6294,3 2588,6 8882,9 Zestawienie obliczeń dla wentylacji Lp. Tryb pracy Nazwa strefy V c H ve Q ve m 3 /h W/K kwh/rok Standard Strefa O 8882,9 6294, , 0 Wentylacja WENTYLACJA GRAWITACYJNA Nazwa strefy Wewnętrzna kubatura pomieszczenia V i m 3 496,9 496,9 Temperatura zewnętrzna q e o C -20,00 Minimalna krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych Minimalny strumień powietrza ze względów higienicznych Wartości wybrane do obliczeń V * i = V * min,i + V * inf n min,i h -,50 V * min,i m 3 /h 6294, ,29 V * i m 3 /h 8882, ,87 Współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła H V,i W/K 6294, ,29 Obliczenia zysków ciepła od słońca Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ E 26,3 6,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 2,35 25,89 47,40 84,84 2, ,45 40,42 20,48 5,6 kw/(m 2 m-c) ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

32 32 6 Q sol 32, , , , 7 754, , , , ,7 6 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ W,5,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 20,33 23,2 43,54 77,2 0,0 3 Q sol 0, , , , , ,06 38,2 2,28 5,89 kw/(m 2 m-c) , , 79 62, ,3 4 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ S 35,43,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 40,45 40,26 54,42 90,99 0,3 4 Q sol 702, ,9 944, , 67 95, ,24 57,2 34,6 25,87 kw/(m 2 m-c) , 0 993, 2 593, , 9 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ N 9,66,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 8,25 20,84 40,50 68,72 86, ,66 32,97 8,57 4,88 kw/(m 2 m-c) Q sol 86,36 98,65 9, , , ,7 2 56,0 8 87,92 70,45 kwh/m-c Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O Metoda uproszczona Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af F Uwagi - - m 2 W/m 2 - Strefa O 405, 5,0 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

33 33 Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi F int = 5,00 W/m 2 Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A f = 405,06 m 2 miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Q int 5226, , , , , , , , , , , , 82 kwh/m-c Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła Obliczenia zbiorcze dla strefy I. Przegrody zewnętrzne Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Podłoga na gruncie piwnica Ściana zewnętrzna (SZ) Symbol SZ Piwnica PG Piwnica SZ Nazwa warstwy Tynk lub gładź cementowo-wapienna c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Od strony wewnętrznej ,020 SILKA 3NFD KLASY ,080 57,0 9 57, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Od strony wewnętrznej Piasek średni ,00 278, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Tynk lub gładź cementowo-wapienna II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami Nazwa przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji Symbol STW I p-poddas ze III. Przegrody wewnętrzne wewnątrz strefy Od strony wewnętrznej ,020 SILKA 3NFD KLASY , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 7648 Nazwa warstwy c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Od strony wewnętrznej Strop Teriva 4.0\ ,00 588, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 9487 Nazwa Symbol Nazwa warstwy c p ρ d A obl C m ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

34 34 przegrody J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny STW parter STW I p Od strony wewnętrznej Posadzka cementowa ,040 Styropian ,060 Od strony zewnętrznej Strop Teriva 4.0\ ,00 463, , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Od strony wewnętrznej Posadzka cementowa ,040 Styropian ,020 Strop Teriva 4.0\ ,040 Od strony zewnętrznej Strop Teriva 4.0\ ,00 468, , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy Nazwa przegrody Wartość Jednostka I. Przegrody zewnętrzne J/K II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami J/K III. Przegrody wewnętrzne wewnątrz strefy J/K Całkowita pojemność cieplna strefy C m = J/K Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O Temperatura wewnętrzna strefy q i 20,00 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 405, m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku t 0,8 h Udział granicznych potrzeb ciepła g H,lim,6 - - a H,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII o C ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

35 35 Średnia temperatura zewnętrzna qe, o C -0,5 -,5 2,6 7,3 4,6 6,4 7,9 7,0,8 5,8 2,0 -,0 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =0-3 H tr (q i -q e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez wentylacje Q ve =0-3 H ve (q i -q e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie i wentylację Q H,ht =Q H,t +Q ve kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 0-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c , , , , , ,00 0,00 0, , , , , g H =Q H,gn /Q H,ht 0,06 0,06 0,0 0,9 0,55 0,87,4 0,85 0,24 0, 0,07 0,05 g H, 0,06 0,06 0,08 0,4 0,37 0,00 0,00 0,00 0,8 0,09 0,06 0,06 g H,2 0,06 0,08 0,4 0,37 0,7 0,00 0,00 0,00 0,55 0,8 0,09 0,06 f H,m,00,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, h H,gn 0,99 0,99 0,98 0,95 0,80 0,68 0,52 0,68 0,93 0,98 0,99 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - h H,gn Q H,gn kwh/m-c , , , ,7 25,5 0,00 0,00 0, , , ,4 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd =S(Q H,nd,n ), kwh/rok , ,8 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok Strefa O 405,06 496,9 20, ,48 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] ,48 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

36 36 RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU Załącznik nr 2 NAZWA OBIEKTU: Szkoła Podstawowa ADRES: Kunin, 22 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Goworowo NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Goworowo ADRES: ul. Ostrołęcka, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Goworowo NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Mariusz Powierża ADRES: ul. Wiosenna, 5 A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Dobczyn PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis studia podyplomowe Mariusz POWIERŻA 643/CE-WSEiZ Dobczyn, ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

37 37 Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna (SZ), przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04 - Płyta styropianowa AQUA EPS - P 20 0,50 0,036 4,67-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-3 SILKA 3NFD KLASY 5 0,250 0,460 0,543-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,44-4,93 0,20 Podłoga na gruncie piwnica, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,04-4 Szlichta betonowa 0,040,000 0,040-5 Styropian 0 0,020 0,045 0,444-6 Beton B20 0,00,350 0,074-7 Piasek średni 0,200 0,400 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,7 - Grubość całkowita i U k 0,36 -,27 0,79 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

38 38 Kody Element Materiał 5 6 Opis Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-8 Strop Teriva 4.0 0,240 0,80 0,296-5 Styropian 0 0,060 0,045,333-9 Posadzka cementowa 0,040,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,34 -,8 0,55 Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-8 Strop Teriva 4.0 0,240 0,80 0,296-5 Styropian 0 0,020 0,045 0,444-0 Posadzka cementowa 0,040,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,30-0,92,09 ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

39 39 Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna (SZ), przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04 - Płyta styropianowa EPS FASADA 0,50 0,040 3,750-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-3 SILKA 3NFD KLASY 5 0,250 0,460 0,543-2 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,040 0,000 0,50-3 SILKA 3NFD KLASY 5 0,20 0,460 0,26-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,60-4,92 0,36 Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-3 Maty z wełny mineralnej URSA SF 39 0,200 0,039 5,28-8 Strop Teriva 4.0 0,240 0,80 0, Kody Element Materiał 0 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,44-5,56 0,8 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k - - -,3 Opis Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna d l R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) Grubość całkowita i U k - - -,7 Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Ilość godzin Ilość dni Temperatura t Uwagi Nr Tryb pracy h - o C - Standard 24 Codziennie 20 Obliczenia straty ciepła dla strefy Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

40 40 Straty ciepła bezpośrednio do otoczenia Kod Element budowlany Ilość A obl U A obl *U szt. m 2 W/(m 2 K) W/K Ściana zewnętrzna (SZ),00 49,68 0,20 0,08 9 Okno zewnętrzne 22,00,62,30 2, Ściana zewnętrzna (SZ),00 6,93 0,20,4 Ściana zewnętrzna (SZ),00 26,93 0,20 5,46 0 Drzwi zewnętrzne,00 2,52,70 4,28 0 Drzwi zewnętrzne,00,68,70 2,86 Ściana zewnętrzna (SZ),00 47,25 0,20 9,59 9 Okno zewnętrzne,00 0,8,30,05 Ściana zewnętrzna (SZ),00 26,30 0,20 5,34 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 70,44 0,36 25,62 9 Okno zewnętrzne 39,00 5,04,30 6,55 0 Drzwi zewnętrzne 2,00 7,32,70 2,44 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 37,96 0,36 3,8 9 Okno zewnętrzne 9,00 4,83,30 6,28 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 80,52 0,36 29,29 7 Ściana zewnętrzna (SZ) 2,00 52,45 0,36 9,08 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 78,48 0,36 28,55 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 42,79 0,36 5,56 7 Ściana zewnętrzna (SZ),00 85,68 0,36 3,7 9 Okno zewnętrzne 3,00 2,6,30 2,8 Suma elementów budynku S A obl *U W/K 63,89 Kod C GF W GF Mostek cieplny Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Ilość Y k I k Y k *I k szt. W/(m K) m W/K 4,00-0,05,80-0,09 2,00 0,65 36,60 23,79 22,00 0,00 5,40 0,00,00 0,65 3,85 2,50 C Naroże zewnętrzne ściany z izolacją,00-0,05 2,70-0,4 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

41 4 GF W W W GF C W W W zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją krawędziową poziomą Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną,00 0,65,53 7,49 4,00 0,00 6,60 0,00,00 0,00 5,80 0,00,00 0,00 3,60 0,00,00 0,65 5,5 0,08 8,00-0,05 3,60-0,8 39,00 0,00 9,00 0,00 2,00 0,00 0,90 0,00 9,00 0,00 8,80 0,00 Suma mostków cieplnych S Y k *I k W/K 65,72 Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpośrednio do otoczenia Strata ciepła przez strefy nieogrzewane Kod Element budowlany H D,i = S A obl *U+S Y k *I k W/K 679,66 A obl U b A obl *U*b m 2 W/(m 2 K) - W/K 8 Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 588,67 0,8 0,90 95,2 Suma elementów budynku S A obl *U*b W/K 95,2 Kod Mostek cieplny Y k I k b Y k *b W/(m K) m - W/K IF Strop/ściana z izolacją zewnętrzną 0,00 5,9 0,90 0,00 Suma mostków cieplnych S Y k *I k *b W/K 0,00 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy nieogrzewane Straty ciepła przez grunt H U,i = S A obl *U*b+S Y k *I k *b W/K 95,2 Obliczenie B ' m 2 m m A g P B =2*A g /P 567,67 04,22 0,89 Kod Element budowlany U k U eqive A k A k *U eqive ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

42 42 W/(m 2 K) W/(m 2 K) - W/K 2 Podłoga na gruncie piwnica 0,79 0,2 278,2 589,0 Współczynniki poprawkowe f g f g2 G w f g *f g *G ,45 0,3,00 0,45 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt H g,i =(S A k *U equiv )*f g *f g2 *G w W/K 262,623 Strata ciepła przez strefy sąsiadujące Kod Element budowlany A obl U A obl *U m 2 W/(m 2 K) W/K 5 Strop wewnętrzny 463,69 0,55 256,23 6 Strop wewnętrzny 468,00,09 508,29 Suma elementów budynku S A obl *U W/K 764,52 Kod Mostek cieplny Y k I k Y k *I k W/(m K) m W/K IF Strop/ściana z izolacją zewnętrzną 0, Suma mostków cieplnych S Y k *I k W/K 0,00 Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy sąsiadujące H zy,i = S A obl *U+S Y k *I k W/K 764,52 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i =H D,i +H g,i +H U,i W/K w 037,45 Zestawienie uproszczonych współ. strat ciepła Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U H T H % m 2 W/(m 2 K) W/K % Ściana zewnętrzna Okno zewnętrzne Drzwi zewnętrzne Podłoga na gruncie SZ Piwnica Ściana zewnętrzna (SZ) 57,09 0,20 99,03 9,55 OZ Okno zewnętrzne 282,96,30 367,85 35,46 DZ Drzwi zewnętrzne 8,84,70 32,03 3,09 PG Piwnica Podłoga na gruncie piwnica 278,2 0,79 262,62 25,3 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

43 Oblic zeni a went ylacy jnyc h strat ciepł a Minimalne potrzeby higieniczne Strefa O Suma Projekt: 0/ Ściana zewnętrzna Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny SZ Ściana zewnętrzna (SZ) 500,75 0,36 80,7 7,42 STW parter Strop wewnętrzny 463,69 0,55 0,00 0,00 STW I p Strop wewnętrzny 468,00,09 0,00 0,00 STW I p-podda sze Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji 588,67 0,8 95,2 9,8 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T 037,45 W/K Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Wentylacja grawitacyjna Tryb pracy Nazwa strefy V h min V min V inf V c - - m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h Standard Strefa O 496,2 0,9 3850,0 2588,6 6438,6 Zestawienie obliczeń dla wentylacji Lp. Tryb pracy Nazwa strefy V c H ve Q ve m 3 /h W/K kwh/rok Standard Strefa O 6438,6 5479, , 0 Wentylacja WENTYLACJA GRAWITACYJNA Nazwa strefy Wewnętrzna kubatura pomieszczenia V i m 3 496,9 496,9 Temperatura zewnętrzna q e o C -20,00 Minimalna krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych Minimalny strumień powietrza ze względów higienicznych Wartości wybrane do obliczeń V * i = V * min,i + V * inf n min,i h - 0,92 V * min,i m 3 /h 3850, ,00 V * i m 3 /h 6438, ,58 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

44 44 Współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła H V,i W/K 5479, ,53 Obliczenia zysków ciepła od słońca Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ E 26,3 6,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 2,35 25,89 47,40 84,84 2,3 6 Q sol 32, , , , 7 754, ,45 40,42 20,48 5,6 kw/(m 2 m-c) , , , ,7 6 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ W,5,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 20,33 23,2 43,54 77,2 0,0 3 Q sol 0, , , , , ,06 38,2 2,28 5,89 kw/(m 2 m-c) , , 79 62, ,3 4 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ S 35,43,00 0,70 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 40,45 40,26 54,42 90,99 0,3 4 Q sol 702, ,9 944, , 67 95, ,24 57,2 34,6 25,87 kw/(m 2 m-c) , 0 993, 2 593, , 9 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ N 9,66,00 0,70 0,70 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

45 45 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 8,25 20,84 40,50 68,72 86, ,66 32,97 8,57 4,88 kw/(m 2 m-c) Q sol 86,36 98,65 9, , , ,7 2 56,0 8 87,92 70,45 kwh/m-c Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O Metoda uproszczona Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af F Uwagi - - m 2 W/m 2 - Strefa O 405, 5,0 Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi F int = 5,00 W/m 2 Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A f = 405,06 m 2 miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Q int 5226, , , , , , , , , , , , 82 kwh/m-c Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła Obliczenia zbiorcze dla strefy I. Przegrody zewnętrzne Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Podłoga na gruncie piwnica Ściana zewnętrzna (SZ) Symbol SZ Piwnica PG Piwnica SZ Nazwa warstwy Tynk lub gładź cementowo-wapienna c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Od strony wewnętrznej ,020 SILKA 3NFD KLASY ,080 57,0 9 57, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Od strony wewnętrznej Piasek średni ,00 278, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej , , ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

46 46 II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami Nazwa przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji Symbol STW I p-poddas ze III. Przegrody wewnętrzne wewnątrz strefy SILKA 3NFD KLASY , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 7648 Nazwa warstwy c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Od strony wewnętrznej Strop Teriva 4.0\ ,00 588, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 9487 Nazwa przegrody Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny Symbol STW parter STW I p Nazwa warstwy c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Od strony wewnętrznej Posadzka cementowa ,040 Styropian ,060 Od strony zewnętrznej Strop Teriva 4.0\ ,00 463, , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Od strony wewnętrznej Posadzka cementowa ,040 Styropian ,020 Strop Teriva 4.0\ ,040 Od strony zewnętrznej Strop Teriva 4.0\ ,00 468, , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m =S j S i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy Nazwa przegrody Wartość Jednostka I. Przegrody zewnętrzne J/K II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami J/K III. Przegrody wewnętrzne wewnątrz strefy J/K ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

47 47 Całkowita pojemność cieplna strefy C m = J/K Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O Temperatura wewnętrzna strefy q i 20,00 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 405, m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku t 5,6 h Udział granicznych potrzeb ciepła g H,lim,5 - - a H 2,0 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna qe, o C -0,5 -,5 2,6 7,3 4,6 6,4 7,9 7,0,8 5,8 2,0 -,0 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =0-3 H tr (q i -q e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez wentylacje Q ve =0-3 H ve (q i -q e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie i wentylację Q H,ht =Q H,t +Q ve kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 0-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c , , , , , ,00 0,00 0, , , , o C , g H =Q H,gn /Q H,ht 0,08 0,09 0,4 0,28 0,79,25 2,03,23 0,35 0,6 0,0 0,07 g H, 0,08 0,09 0, 0,2 0,53 0,00 0,00 0,00 0,25 0,3 0,09 0,08 g H,2 0,09 0, 0,2 0,53,02 0,00 0,00 0,00 0,79 0,25 0,3 0,09 f H,m,00,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, h H,gn 0,99 0,99 0,98 0,95 0,75 0,59 0,43 0,60 0,92 0,98 0,99,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - h H,gn Q H,gn kwh/m-c , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , ,93 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

48 48 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd =S(Q H,nd,n ), kwh/rok 55936,4 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok Strefa O 405,06 496,9 20, ,39 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] 55936,39 ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

49 49 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT Załącznik nr 3 NAZWA OBIEKTU: Szkoła Podstawowa ADRES: Kunin, 22 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Goworowo NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Goworowo ADRES: ul. Ostrołęcka, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Goworowo NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Mariusz Powierża ADRES: ul. Wiosenna, 5 A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Dobczyn PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis studia podyplomowe Mariusz POWIERŻA 643/CE-WSEiZ Dobczyn, ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

50 50 Spis treści:. Cel opracowania 2. Dane budynku 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

51 5. Cel opracowania Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 2. Dane budynku Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej Strefa klimatyczna: III Stacja meteorologiczna: Ostrołęka Liczba kondygnacji: 3 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ostatniej kondygnacji Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (SZ) Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja systemu grzewczego 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 4.. Przed modernizacją Rodzaj paliwa H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy 4.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,67 0,08 kwh/l 27399,2 2630,9 l/rok Rodzaj paliwa H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Zużycie paliwa B Jedn. 3,86,00 kwh/kwh 44727, ,4 kwh/rok 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 5.. Przed modernizacją ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

52 52 Rodzaj paliwa W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy 5.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,33 0,08 kwh/l 8689,0 854, l/rok Rodzaj paliwa W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Zużycie paliwa B Jedn.,66,00 kwh/kwh 226,9 226,9 kwh/rok 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 6.. Przed modernizacją System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy kg/m 3 8, , , , System przygotowania ciepłej wody, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy 6.2. Po modernizacji kg/m 3 8, , , , , , , System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/gj 0, , , , System przygotowania ciepłej wody 0, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/gj 0, , , , , , , ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

53 53 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.. Przed modernizacją System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 078, , ,6785 kg/rok 5,8523 9,2703, , , ,0356 0,0000 0,0000 3,3373 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 094, , , , ,3729 0,0000 0, Po modernizacji System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 229,2463 9,8333 0, , ,0000 0,0000 0,0000 kg/rok 3,5829,8729 0, ,6395 0,0000 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 232,8292 2,7062 0, , ,0000 0,0000 0, Bezpośredni efekt ekologiczny 8.. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 094, , , ,72 NO X 639, , , ,98 CO 76, , , ,22 CO 2 275, , , ,42 PYŁ 230, , , ,00 SADZA 0, , , B-a-P 0, , , ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

54 Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42)689--,

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 21.11.2008r. Termomodernizacja Szkoły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 1.11.008r. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Bardziej szczegółowo