Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ"

Transkrypt

1 Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6, KNNR 1 Poziom cen: IV kw r. Kosztorys ofertowy Temat: P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Obiekt: DROGA LEŚNA NR 19 etap II W KM 2+434, ,01 W LEŚNICTWIE SZKLARNIA, NADLEŚNICTWO SARBIA o długości 2 935,99 mb Działki ewidencyjne nr 8330/1w obrębie Wyszynki, 8332, 8333, 8339/1, 8340/1, 8334, 8336/2, 8341/3 w obrębie Bukowiec Gm. Budzyń, pow. chodzieski oraz działki nr 10340/4, 10341/4 w obrębie Tłukawy, Gm. Ryczywół, pow. obornicki, woj. wielkopolskie Rodzaj robót: inżynieryjne - drogowe Kod CPV: drogi dojazdowe roboty w zakresie przygot. terenu i roboty ziemne roboty w zakresie oczyszczenia terenu roboty odwadniające roboty w zakresie nawierzchni drogowych Instalowanie znaków drogowych Sporządził: INWESTOR: str 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Zawartość opracowania str. nr 2 3. Opis do kosztorysu str. nr 3 4. Kosztorys ofertowy str. nr 4 7 str 2

3 OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO P.B. DROGI LEŚNEJ NR 19 II etap PODSTAWA OPRACOWANIA: Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o : - Projekt budowlany drogi leśnej nr 19 II etap w km 2+434, ,01w N-ctwie Sarbia wykonany przez Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Gdańska Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r Dz. U. Nr 130 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Opracowanie obejmuje drogę długości 2 935,99 mb. Roboty przygotowawcze: pomiary, usunięcie warstwy humusu, mechaniczne karczowanie pni. Roboty ziemne : wykopy i przemieszczanie gruntu oraz zagęszczanie nasypów. Budowę nawierzchni: profilowanie koryta, geowłóknina, warstwa mrozoochronna grub. 15 cm (po uwałowaniu) z piasku, geosiatka, podbudowa grub. 18 cm z kruszywa łamanego 31,5 63 mm, nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-31,5 warstwa grub.12 cm Wykonanie poboczy grub. 30 cm z gruntu przepuszczalnego. Przepusty w osi drogi z rur PEHD średni. 80 cm oraz pod zjazdami z rur średn. 40 cm DANE DO KOSZTORYSOWANIA: Kosztorys sporządzono w oparciu o : - przedmiar - Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) - Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) - Ceny oraz wskaźniki narzutów przyjęto wg powszechnie stosowanych na danym obszarze: - roboczogodzina - wskaźnik kosztów pośrednich R i S - zysk dla R, S oraz Kp R i S - - Ceny materiałów podano łącznie z kosztami zakupu (Kz obejmują koszty transportu zewn., materiałów i pozostałe koszty związane z ich zakupem i dostarczeniem na plac budowy) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem j.w. - Zgodnie z Rozporządzeniem nie uwzględniono podatku VAT str 3

4 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Kod Opis pozycji Kosztorysowych Obmiar J.m Cena Wartość ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1. D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2. D Usunięcie warstwy ziemi urodzajnejhumusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 3. D Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej humusu,za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 4. D Mechaniczne karczowanie pni o średnicy cm. 5. D Mechaniczne karczowanie pni o średnicy cm. 6. D Mechaniczne karczowanie pni o średnicy cm. 7. D Mechaniczne karczowanie pni o średnicy cm. 2,94 km 7 171,28 m ,28 m2 40,00 szt 79,00 szt 158,00 szt 118,00 szt 2. ROBOTY ZIEMNE. 8. D Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw 100 KM. Grunt kategorii IV (B. I. nr 8/96) 9. D Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B. I. nr 8/96) - Roboty poprzeczne 10. D Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I- III(B.I.nr8/96) 11. D Nakłady uzupeł. do tab za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie, drogach grunt.grunt kat. III- IV(B.I.nr8/96) - (Mnożnik do nakładów=4 - całk. odl. 3 km) 12. D Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kw/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 1 739,34 m3 750,92 m3 988,42 m3 988,42 m ,34 m3 str 4

5 D Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 10 t. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 3 478,68 m3 3. BUDOWA PRZEPUSTÓW. 14. D Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV(Przepusty w osi drogi) 15. D Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV(Przepusty pod zjazdami) 16. D Analogia - Przepusty rurowe,lecz rury PEHD o średnicy 60 cm 17. D Przepusty rurowe w osi drogi - ławy fundamentowe z pospółki 18. D Przepusty rurowe w osi drogi - ławy fundamentowe betonowe 19. D Analogia - Ścieki uliczne lecz z kostki kamiennej 16x16 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - obudowa wlotów i wylotów - przepusty jednootworowe 20. D Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki D Analogia - Przepusty rurowe,lecz rury PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami 22. D Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV 23. D Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii IV 88,25 m3 87,81 m3 27,00 m 8,10 m3 3,00 m3 28,49 m2 10,50 m3 70,00 m 316,01 m3 187,52 m3 4. BUDOWA NAWIERZCHNI. 24. D Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV ,86 m2 25. D Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny ,90 m2 str 5

6 D Warstwa mrozochronna w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ,96 m2 27. D Warstwa mrozochronna w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm (Mnoznik do nakładów =5 całk. grub. 15 cm) ,96 m2 28. D a. Analogia - Warstwa wzmacniajaca konstrukcję podbudowy z geosiatki 7366,00 m2 29. D Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ,52 m2 30. D Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (Mnoznik do nakładów x3- całk. grub 18 cm) ,52 m2 31. D Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm ,72 m2 32. D Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm (Mnoznik do nakładów = 5 - całk. grub. 12 cm) ,72 m2 33. D Analogia - Wyrównywanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym, dróg gruntowych -( Wykonanie poboczy z gruntu G1 - grub. warstwy 30 cm) 2 025,83 m3 Razem wartość kosztorysu Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysu: str 6

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo