AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym"

Transkrypt

1 AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym Akademia BTC - zarządzanie i bezpieczeństwo IT jest projektem szkoleniowym realizowanym przez firmę BTC Sp. z o.o., którego celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz prawno-organizacyjnych. PATRONAT Dofinansowanie do szkoleń w ramach projektu wynosi: 80 % mikro, małe przedsiębiorstwo 70 % średnie przedsiębiorstwo 60 % duże przedsiębiorstwo Do udziału w szkoleniach serdecznie zapraszamy: PARTNERZY Dyrektorów i kierowników działów IT Specjalistów i inspektorów ds. informatyki i bezpieczeństwa Administratorów i informatyków Przedsiębiorców oraz pracowników firm sektorów: mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw Korzyści udziału w szkoleniach Akademii BTC: dostęp do unikalnej wiedzy, technologii, produktów zajęcia o charakterze praktycznym - warsztaty komputerowe małe grupy szkoleniowe (20 osób) 2 trenerów, ekspertów na grupę szkolenia 2-dniowe (2 x 8 godzin) bezpośredni kontakt z Partnerami projektu materiały szkoleniowe oraz promocyjne wersje demonstracyjne produktów możliwość udziału w dodatkowych warsztatach Partnerów projektu szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestnika certyfikatu imiennego organizator zapewnia: nocleg dla osób dojeżdżających przed szkoleniem i drugi w trakcie szkolenia, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, udział w warsztatach na komputerach Zapraszamy do udziału w VI sesji szkoleniowej Akademii BTC, która obejmuje tematy: XI 2010 Audytor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych [A6] XI 2010 Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT [A1] XI 2010 Audytor wewnętrzny legalności oprogramowania [A5] ORGANIZATOR Sylwia Myszka Kierownik Projektu

2 SZKOLENIE: AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 1. Wstęp potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa informacji Przegląd incydentów BI z podaniem przyczyn ich powstania oraz możliwości zapobiegania. 2. Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji Cel systemu zarządzania BI, ewolucja i różne podejścia do zarządzania BI, omówienie podstawowych koncepcji i związanego z tym słownictwa, podanie podstawowych zasad systemu zarządzania BI. 3. Rodzina norm ISO IEC 2700x Omówienie źródła pochodzenia norm z serii ISO IEC 2700x, cel, zakres i wzajemne powiązania norm z serii ISO 2700x jak również wspomagających wytycznych PN ISO 19011, wymagania PN ISO IEC 27001: Przegląd normy PN ISO IEC Technika informatyczna Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Omówienie wymagań dla systemu zarządzania BI, analiza ryzyka wg ISO IEC oraz umiejętność korzystania z ISO IEC Wykrywanie oraz zabezpieczenie luk i błędów w systemach teleinformatycznych (warsztaty) Praktyczne podejście do metod identyfikowania jakości bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Warsztaty mają na celu pokazanie różnorodnych scenariuszy identyfikowania luk oraz błędów. 6. Audyt sieci w oparciu o metodologię OSSTMM (warsztaty) Jest: Temat ma na celu wprowadzenie do praktycznych zastosowań normy OSSTMM, poruszane będą kwestie związane z przygotowaniem do procedur audytowych, sposoby przygotowania testów penetracyjnych oraz praktyczne przykłady scenariuszy testowych. 7. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Cele dokumentacji systemu zarządzania BI, zrozumienie korzyści wynikających z udokumentowania systemu zarządzania BI, dopasowanie dokumentacji systemu zarządzania BI do kultury i sposobu działania organizacji. Umiejętność akceptowania różnego podejścia twórców różnych systemów. 8. Analiza ryzyka wg ISO IEC Zapoznanie się z metodami szacowania zagrożeń opisanych w ISO IEC 27005, możliwość stosowania innych technik szacowania ryzyka. 9. Raporty niezgodności Wykrywanie niezgodności, podejście do niezgodności - pozytywne czy negatywne? Znaczenie właściwego raportowania niezgodności. Zadania i odpowiedzialność związana z postępowaniem wobec niezgodności wykrytej w trakcie audytu. 10. Zabezpieczenia z PN ISO IEC przegląd wymagań i możliwości audytowania Przegląd zabezpieczeń opisanych w PN ISO IEC z podziałem na zabezpieczenia organizacyjne, związane z czynnikiem ludzkim, techniczne i czysto informatyczne. 11. Zarządzanie audytem Konieczność zarządzania audytem, etapy audytu, planowanie i przygotowanie audytu - ustalenie zakresu audytu. Systemowe podejście do audytu, ustalenie struktury systemu zarządzania BI, jego procesów, ich kolejności i powiązań dla zaplanowania efektywnego audytu. Utworzenie zespołu audytorów, ekspertów technicznych i kierowani nimi. Spotkania w czasie audytu. 12. Raport z audytu Raport wyników audytu - cechy raportu końcowego. Ważność pozytywnego raportowania wyników audytu. 13. Szyfrowanie i korzystanie z możliwości kryptograficznych Teoretyczne i praktyczne metody szyfrowania informacji - od szyfrowania symetrycznego do infrastruktury klucza publicznego. 14. Przeprowadzanie audytu Metody zbierania informacji i dowodów z audytu. Obserwowanie w trakcie audytu a w szczególności obserwowanie procesów dotyczących BI. Sprawdzanie, czy audytowany proces dostarcza zamierzone dane wyjściowe i jest odpowiednio nadzorowany. 15. Listy kontrolne i specjalizowane oprogramowanie Zalety stosowania list kontrolnych, metody przygotowania list kontrolnych. Oprogramowanie do prowadzenia audytów wewnętrznych. 16. Rejestracja audytorów, certyfikacja systemów zarządzania BI Certyfikaty zawodowe związane z BI oraz PN ISO IEC Proces certyfikacji osób zgodnie z wymaganiami ISO IEC 17024, budowanie zaufania do certyfikatu zawodowego. Rola IRCA i innych organizacji. IATCA i porozumienie MLA. Kodeksy postępowania IRCA i IATCA. Zasady i cel certyfikacji systemów zarządzania BI. Norma ISO IEC 27006, rola organizacji akredytujących oraz cel Przewodnika 62 ISO/IEC. Zasady stosowania certyfikatów. Gość specjalny szkolenia : Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o., p. Maciej Ziarek, Analityk zagrożeń. Temat prezentacji: Problem bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych w Polsce. SZKOLENIE A6 TERMIN SZKOLENIA listopada 2010 MIEJSCE Marine Hotel***** Kołobrzeg KOSZT Mikro/małe przedsiębiorstwo 315, 00 PLN Średnie przedsiębiorstwo 473, 00 PLN Duże przedsiębiorstwo 630, 00 PLN ZGŁOSZENIE do 29 października 2010

3 SZKOLENIE: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT SZKOLENIE A1 1. Wprowadzenie do zarządzanie infrastrukturą IT rodzaje i ewidencja zasobów, bazy danych, testy wydajnościowe systemów, likwidacja zasobów IT, wytyczne prawne, utylizacja nośników, wydatki na IT na świecie 2. Wirtualizacja pojęcie wirtualizacji, zastosowanie, trendy wirtualizacji, pojęcie cloud computingu - architektura, technologia, przeznaczenie, przyszłość 3. Wartość IT dostarczana do biznesu nowa inwestycja a inwestycja odtworzeniowa, finansowanie IT, ocena efektywności inwestycji IT, wartość inwestycji IT, wynagrodzenia w IT, wpływ inwestycji IT na finanse przedsiębiorstwa, przygotowywanie i dokumentowanie postępowań zakupowych IT, powodzenie inwestycji IT, umowy SLA 4. Audyt infrastruktury inwentaryzacja zasobów (systemy operacyjne, komputery, drukarki, inne), audyt oprogramowania, audyt kluczy licencyjnych, audyt multimediów, audyt wydruków, audyt zużycia energii, audyt uruchamianych stron WWW, monitorowanie, zmiany konfiguracji zasobów, zmiany oprogramowania, zdarzenia systemowe, aktywne usługi, obciążenie (CPU, RAM, HDD, inne) 5. Architektura Intel vpro warianty komunikacji z serwerami zarządzającymi, zarządzanie zdalne infrastrukturą IT, wsparcie procesu inwentaryzacji, zdalne prace serwisowe, kontrola bezpieczeństwa, usługa watchdog, fizyczne i logiczne bezpieczeństwo danych 6. Zdalna instalacja oprogramowania / konfiguracja paczek instalacyjnych konfiguracja instalatorów, modyfikacja plików msi, instalacja i deinstalacja z domeny, konfiguracja skanerów, bezpieczeństwo systemów TERMIN SZKOLENIA listopada 2010 MIEJSCE Marine Hotel***** Kołobrzeg KOSZT Mikro/małe przedsiębiorstwo 315, 00 PLN Średnie przedsiębiorstwo 473, 00 PLN Duże przedsiębiorstwo 630, 00 PLN 7. Zarządzanie serwisem, kosztami, poborem energii, zdalny pulpit, automatyzacja, instalacja i deinstalacja oprogramowania, poprawki błędów i zabezpieczeń, włączanie i wyłączanie komputerów, włączanie i wyłączanie usług, konfiguracja, przenoszenie i usuwanie zasobów 8. Zarządzanie bezpieczeństwem poprawki, uruchamianie usług, strony WWW, zasoby zakazane, kopie bezpieczeństwa ZGŁOSZENIE do 29 października Raportowanie / eksport danych wykorzystanie technologii Crystal Reports firmy SAP, raporty systemowe, parametryzacja raportów (parametry statyczne i dynamiczne), podłączanie raportów, eksport danych, korzyści ze stosowania uniwersalnego silnika Crystal Reports. 10. Dobre praktyki zarządzania IT Najczęstsze błędy, najlepsze praktyki, zarządzanie wielkością bazy danych, automatyzacja, centralizacja, konsolidacja, otwartość, skalowalność, standaryzacja, bezpieczeństwo, strategia drukowania, strategia składowania danych, strategia kosztów w centrach danych, zarządzanie energią Ćwiczenia: kryteria wyboru bazy danych; praca na przykładowym rozwiązaniu wirtualizacyjnym; audyt legalności oprogramowania; ocena efektywność inwestycji IT, naprawa uszkodzonego systemu operacyjnego poprzez zdalne bootowanie z wykorzystaniem VPro; odczytywanie i interpretacja danych o sprzęcie komputerowym metodami WMI, DMI, SPD, VPro; obliczanie zużycia energii elektrycznej, zarządzanie wielkością bazy danych, zarządzanie konfiguracją, częstotliwość skanowania, płynność (elastyczność) pracy systemu, audyty IT, praktyczne zastosowanie serwera zadań, Warsztaty: Zajęcia praktyczne (warsztaty) prowadzone są z wykorzystaniem systemu do zarządzania infrastrukturą IT e-audytor oraz systemu do strumieniowania aplikacji i desktopów hyprovision. Każdy z uczestników dysponuje podczas szkolenia indywidualnym komputerem klasy DELL Latitute E6510 Intel Core i5-540m 15,6 4GB RAM Intel VPro Technology.

4 SZKOLENIE: AUDYTOR WEWNĘTRZNY LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA 1. Pojęcie i podział licencji licencje własnościowe, licencje otwarte i wolne 2. Standardowe modele licencyjne licencje Per Device - na urządzenie, licencje Per User - na użytkownika, licencje procesorowe, licencje dostępu jednoczesnego, licencje grupowe 3. EULA jak czytać umowę licencyjną definicje, interpretacje, kontrowersyjne zapisy w umowach licencyjnych, odstąpienie od umowy licencyjnej 4. Dowody legalności oprogramowania rodzaje, wymogi producentów, przechowywanie, niszczenie 5. Zasady licencjonowania produktów popularnych producentów Microsoft licencjonowanie produktów: wersje pudełkowe, produkty w kanale OEM, uaktualnienia i prawa do obniżania wersji, przegląd programów licencjonowania grupowego Adobe - cechy charakterystyczne oryginalnych produktów, upgrade i upsell, program licencji zbiorowych, podstawowe naruszenia zapisów licencyjnych, produkty darmowe i zintegrowane z produktami Autodesk - rodzaje licencji, czynności dozwolone i zabronione przez EULA, produkty darmowe; Corel - dostępne wersje licencjonowania, zasady użytkowania oprogramowania Oracle - Oracle License and Services Agreement (OSLA), podstawowy podział licencji serwerowych, podstawowy podział licencjonowania aplikacji Licencjonowania produktów innych producentów 6. Ciekawostki z licencjonowania 7. Audyty informatyczne audyt oprogramowania, audyt bezpieczeństwa sieci, audyt kluczy licencyjnych, audyt wydruku, audyt uruchamianych stron WWW, audyt zużycia energii, audyt multimediów 8. Software Asset Management czym jest zarządzanie oprogramowaniem, kompetencja osób odpowiedzialnych za zarządzanie oprogramowaniem, norma ISO/IEC :2006; ISO/IEC :2009, ocena dojrzałości systemu zarządzania oprogramowaniem (SAM Optimization Model) 9. Polityki zarządzania oprogramowania osoby odpowiedzialne, zakupy oprogramowania, inwentaryzacje, porozumienia z pracownikami, zasady użytkowania oprogramowania SZKOLENIE A5 TERMIN SZKOLENIA listopada 2010 MIEJSCE Marine Hotel***** Kołobrzeg KOSZT Mikro/małe przedsiębiorstwo 315, 00 PLN Średnie przedsiębiorstwo 473, 00 PLN Duże przedsiębiorstwo 630, 00 PLN ZGŁOSZENIE do 29 października Audyty certyfikowane certyfikacje producentów: Adobe, Autodesk, Microsoft, Oracle, warunki certyfikacji, audyt z certyfikacją kilku producentów 11. Etyka audytora odpowiedzialność, cechy i zadania audytora 12. Audyt legalności oprogramowania wywiad przedaudytowy, skanowanie komputerów, analiza danych, ocena dojrzałości systemu, raport z audytu, plan naprawy (opracowanie i wdrożenie), certyfikacja 13. Metody przeprowadzenia audytu rejestry systemowe, pliki binarne, metoda dualna, metoda z wykorzystaniem znaczników tzw. tagów Ćwiczenia: upgrade i downgrade licencji; interpretacja zapisów umów licencyjnych, interpretacja typów licencji, strategia audytu - planowanie logistyczne, harmonogram prac, podział zadań, realizacja audytu - konfiguracja skanerów, instalacja/ uruchamianie skanowania, selekcja i analiza danych, ewidencja licencji, raporty z audytu, analiza raportu z audytu Warsztaty: Zajęcia praktyczne (warsztaty) prowadzone są z wykorzystaniem systemu do zarządzania infrastrukturą IT e-audytor. Każdy z uczestników dysponuje podczas szkolenia indywidualnym komputerem klasy DELL Latitute E6510 Intel Core i5-540m 15,6 4GB RAM Intel VPro Technology.

5 EKSPERCI PROJEKTU Zarządzanie infrastrukturą IT, Audyt legalności oprogramowania, Bezpieczeństwo Maciej Kaczyński, prezes Zarządu BTC Sp. z o.o. Specjalizuje się w systemach zarządzania infrastrukturą IT, zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz audytach systemów komputerowych. Jest projektantem kilkudziesięciu aplikacji pracujących obecnie na ok. 300 tys. komputerów, autor unikatowych rozwiązań softwarowych w dziedzinie zarządzania infrastrukturą IT. Ekspert wpisany na listę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator wielu projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2005. Pomysłodawca licznych innowacji w obszarze IT. Wykładowca na studiach podyplomowych programu "MBA in IT", prelegent na licznych konferencjach i seminariach. Członek Komitetu Technicznego nr 171 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na ESCP-EAP w Berlinie. Od 1997 roku regularnie prowadzi szkolenia i konferencje związane z obszarem zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. ułatwić. Łukasz Gabryś, audytor wiodący BTC Sp. z o.o. Audytor Legalności Oprogramowania z uprawnieniami do wykonywania audytów w ramach programu Microsoft Software Assets Management, Adobe SAM Partner Program oraz Programu Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Posiada szeroką wiedzę z zakresu legalności oprogramowania, umów licencyjnych, instalacji i użytkowania systemów do wykonywania audytów legalności oprogramowania. Dysponuje wieloletnią praktyką w przeprowadzaniu audytów legalności oprogramowania, w tym opartych o nowe wytyczne normy ISO/IEC Biegła znajomość w zakresie polityk zarządzania oprogramowaniem, poparta bardzo dużą ilością przeprowadzonych audytów, licznymi szkoleniami i uczestnictwem w konferencjach. Kierownik Działu Audytów w BTC Sp. z o.o. Na co dzień zajmuje się koordynacją i planowaniem działań audytowych na terenie całej Polski. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pasjonuje się sportem i nowinkami technicznymi. Jest fanem sportów motorowych a jego ulubioną formą relaksu jest grywanie na konsoli do gier. Uwielbia polskie komedie z czasów PRL-u oraz występy najpopularniejszych krajowych kabaretów. Śmiech to jego recepta na życie a komputery to narzędzia, które mają to życie Szymon Słodkowski, inżynier Działu Badań i Rozwoju BTC Sp. z o.o. Pracuje nad rozwojem systemów zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz zapewnieniem jakości w procesie produkcji oprogramowania, zarządzaniem zasobami IT oraz wirtualizacją serwerów. Posiada certyfikaty Microsoft Certified Professional (planowanie, wdrożenie i utrzymanie programu zarządzania oprogramowaniem) oraz Microsoft Certified Technology Specialist (projektowanie, ocena i optymalizacja systemu zarządzania oprogramowaniem). Prywatnie pasjonat.net oraz Windows Mobile. Interesuje się produkcją oprogramowania w szczególności przeznaczonego na urządzenia mobilne. Maciej Wiśniewski, audytor bezpieczeństwa BTC Sp. z o.o., Architekt systemów Maciej Wiśniewski urodził się 28 kwietnia 1985 r. w Kołobrzegu. Jest absolwentem University of Bedfordshire ze stopniem Bachelor of Science w Luton (Wielka Brytania), gdzie specjalizował się w dziedzinie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Audytor, administrator, kierownik projektów, pionier i promotor działalności na rzecz ruchu wolnego oprogramowania, twórca bezpłatnego analizatora bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych Wireless Network Manager. Audytor systemów teleinformatycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji wydawanych na łamach m.in. miesięcznika Hakin9. W swoich pracach badawczych łączy poznawanie bezpieczeństwa z ich praktycznymi aspektami oraz porusza tematy takie jak metodologia Black Hat, spoofing, wyciek informacji poufnych, cyberlaundering. Członek Stowarzyszenia LPI Linux Professional Institute. Od 2009 roku architekt projektu oraz kierownik projektu IT w BTC Connect Sp. z o.o.. Architekt systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi Oxeris. Andrzej Niemiec, ekspert niezależny Dr Andrzej Niemiec pracował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, następnie w ELWRO i IBM Polska. W firmie PRIM i zajmuje się tworzeniem oprogramowania do wspomagania systemów zarządzania oraz doradztwem w zakresie wdrażania norm dotyczących informatyki i bezpieczeństwa informacji. Od 2000 roku współpracuje z Bureau Veritas Certification jako audytor wiodący z zakresu informatyki a od 2006 audytor wiodący z bezpieczeństwa informacji (ISO IEC 27001), jest również biegłym sądowym i skarbowym zakresu informatyki. W roku 2001 został rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykonywał liczne opinie i ekspertyzy na zlecenia ministerstw i urzędów państwowych dotyczące wdrożeń systemów informatycznych. Prowadził szkolenia i audyty ochrony danych osobowych w urzędach miast i gmin. Od 2003 roku jest członkiem komitetu technicznego nr 171 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wdrażał systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w wielu firmach. Kierował wdrożeniem systemu zarządzania projektami w firmie produkującej odbiorniki telewizji cyfrowej. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zagadnień zarządzania jakością w produkcji oprogramowania i bezpieczeństwem informacji. W wolnym czasie interesuje sie historią, operą i fizyka. Jeździ na nartach i żegluje. Piotr Błaszczeć, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, audytor systemów IT, ISO 27001, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowej. Na co dzień Główny Specjalista Bezpieczeństwa IT w jednej z agencji rządowych. Właściciel firmy LOCOS, zajmującej się wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji, szkoleniami oraz audytem systemów teleinformatycznych. Redaktor naczelny portalu związanego z bezpieczeństwem i audytem IT - Członek ISACA International a także Sekcji Bezpieczeństwa Informacji oraz Sekcji Informatyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Instytutu Informatyki Śledczej. Mariusz Drożdż, specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest biegłym sądowym z zakresu przestępstw komputerowych oraz telekomunikacji. Na co dzień prowadzi firmę MAX Consulting, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania oraz wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wdrażał min. podpis elektroniczny dla administracji rządowej i w urzędach wojewódzkich, przeprowadzał audyty bezpieczeństwa (ISO IEC 27001) dla firm. Brał udział w projektowaniu systemów zarządzania dla ministerstw. Od 2009 r. jest rzeczoznawcą oraz członkiem Sekcji Informatyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykonywał liczne ekspertyzy i opinie na zlecenie urzędów państwowych oraz firm telekomunikacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych WSZ Edukacja. Prowadzi szkolenia dla administratorów IT oraz kadry zarządzającej. Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych. W wolnym czasie dużo podróżuje oraz nurkuje na egzotycznych akwenach. Pasjonuje się muzyką i filmem

6 Marine Hotel***** oferuje Paostwu zupełnie nową jakośd hotelarstwa nad polskim morzem w zakresie usług konferencyjno szkoleniowych. Znakomite, komfortowe warunki, nowoczesny sprzęt konferencyjny oraz wszelkie udogodnienia powodują, że oferta Marine Hotel***** jest unikalna i uniwersalna. Marine Hotel ***** jako centrum kongresowe z prawdziwego zdarzenia proponuje swoim gościom doskonałe warunki pracy. Marine Hotel***** szczyci się wyjątkowym SPA & Wellness. Jest to miejsce, oferujące podróż przez orientalne i niepowtarzalne zabiegi, odnowę, relaks, przyjemnośd, rytuały ajurwedyjskie. Marine Hotel ***** to również niepowtarzalny w aranżacji kompleks z dwoma basenami: pływackim i rekreacyjnym, jacuzzi wewnętrznym i zewnętrznym, sauną suchą, łaźnią parową oraz grotą śnieżną i wodną. Do dyspozycji Uczestników szkolenia bezpłatny parking, sauna. Szczegółowe informacje o hotelu oraz mapka dojazdu znajdują się na stronie:

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo