Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów"

Transkrypt

1 Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych z MRP Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Analiza Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet dla konkretnego materiału, materiału lub wyrobu albo partii materiału pozwala na odwzorowanie rzeczywistej sytuacji w zakresie składowania w poszczególnych magazynach w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w magazynach wysokiego składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności nadzorowania numerów partii lub numerów seryjnych. Zarządzanie adresami składowania w powiązaniu z ewidencją pozycji składowanych pozwala na ułatwienie w kompletacji wydań lub pobrań materiałów. Patrz APS zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów pozwala na łatwą klasyfikację materiałów wykonywaną zgodnie tzw. krzywą Pareto. Pozwala to na podział przynajmniej na trzy klasy, z których każda ma inną częstotliwość inwentaryzacji i dopuszczalne odchylenie stanów. Najczęściej klasyfikacja realizowana jest wg wartości obrotów danego materiału lub ich klasyfikacji na grupy jednorodne materiałów. Analiza dostawców na podstawie danych statystycznych i informacji z rynku co do solidności, cen, jakości pozwala na ich racjonalny wybór. Jest to zwykle funkcja podsystemu zarządzania relacjami z dostawcami SRM (Supply Relationship Management) Analiza przepływów finansowych związanych z MRP pozwala na zorientowanie się, jakie będą koszty pracy ludzkiej, energii, materiałów i innych czynników koniecznych do zrealizowania planu produkcyjnego wyliczonego w procesie obliczeń MRP. Przepływy finansowe związane są bezpośrednio z planem produkcji w poszczególnych okresach planistycznych i obejmują zwykle po stronie przychodów przewidywaną wartość sprzedaży, a po stronie kosztów elementy związane bezpośrednio z uzyskaniem sprzedawanych produktów. Analiza rynków zbytu często w podziale na grupy produktów i rynki jest niezbędna do prowadzenia analiz oraz prognozowania na przyszłość na podstawie danych z przeszłości. Jest to jedna z podstawowych funkcji systemu obsługi relacji z klientami CRM (Customer Relationship Management). Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup jest niezbędna do prowadzenia analiz oraz prognozowania na przyszłość na podstawie danych z przeszłości. Jest to jedna z podstawowych funkcji systemu obsługi relacji z klientami CRM (Customer Relationship Management). Analiza wartościowa zakupów wg rynków i dostawców oraz innych wybranych cech dostarcza dane analityczne do prowadzenia analiz

2 wartościowa zakupów Analiza WE/WY dostawców, rynków i trendów cenowych. Jest to zwykle funkcja podsystemu zarządzania relacjami z dostawcami SRM (Supply Relationship Management) Analiza WE/WY obejmuje: kolejkę prac oczekujących, określenie przepustowości, przedstawienia wykonania w kilku ostatnich tygodniach dla poszczególnych centrów roboczych. Jest to zaawansowana technika sterowania średnio i krótkoseryjną produkcją zleceniową w przypadkach jej dużej różnorodności. Na jednym zestawieniu lub ekranie uzyskuje się następujące informacje: kolejka prac czekających na wykonanie (prace zaległe i bieżące) aktualny poziom prac w toku, spływ produkcji liczony w godzinach w ciągu ostatnich kilku tygodni, przepustowość wydziału. Zakłada się, że bez podjęcia nadzwyczajnych środków, spływ godzin roboczych w najbliższym tygodniu będzie taki sam, jak w poprzednich okresach. Im wyższy poziom prac w toku, tym dłuższy cykl produkcyjny. Im dłuższy cykl, tym droższa produkcja. Zmieniając poziom uruchamianych zleceń, można zmieniać poziom prac w toku, w efekcie skracając lub wydłużając średni cykl produkcyjny, a więc i wielkość kosztów. Interwencja może polegać na przykład na uruchomieniu nowej zmiany roboczej lub zagospodarowaniu wolnych dni, czy też zwiększeniu zdolności produkcyjnej. Można przepchnąć szybciej pewną liczbę zleceń o wyższym priorytecie. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa Analizy wskaźnikowe sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa API interfejs programowy Application Jest stosowana przy zaawansowanym wspieraniu decyzji biznesowych w oparciu o podstawowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators). Jest ważną częścią systemów BI (Business Intelligence). Wskaźniki mogą obejmować poza czysto finansowymi także inne ważne dla oceny działalności przedsiębiorstwa pozwalające na ocenę kosztów prowadzenia działalności na poszczególnych rynkach, lub wykorzystanie zasobów ludzkich czy środków trwałych. Patrz także CPM (Corporate Performance Management). Pozwalają na określanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza rentowności, płynności finansowej oraz zwrotu z inwestycji ROI (Return On Investment). Często dostępne są rozbudowane zestawy wskaźników gotowe do wykorzystania przez użytkowników zawarte w repozytorium wskaźników. Analiza ta stanowi część działań związanych z zarządzaniem bieżącą efektywnością przedsiębiorstwa. Analiza tego typu może być obsługiwana przez system monitorowania BI (Business Intelligence). Patrz także CPM (Corporate Performance Management). API (Application Programming Interfaces) jest ot zestaw procedur, protokołów i narzędzi dla tworzenia zestawu oprogramowania aplikacyjnego przedsiębiorstwa oraz dla komunikacji z programami z innego systemu. Wszystkie programy stosujące API mają podobny interfejs. Wielu dostawców oprogramowania dostarcza API do komunikacji ich systemów z systemem operacyjnym i innymi systemami aplikacyjnymi. Patrz API interfejs programowy

3 Programming Interfaces Application Service Provider APS zaawansowane planowanie i harmonogramow anie Patrz ASP - dostarczyciel usług pełnej obsługi zastosowań APS (Advanced Planning and Scheduling ) zaawansowane planowanie i harmonogramowanie jest to technika stosowana przy planowaniu logistyki i produkcji w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym. Nazwa odnosi się do różnych programów komputerowych realizujących zaawansowane algorytmy matematyczne lub logiczne, głównie programowanie liniowe do obsługi optymalizacji lub symulacji, obciążania do skończonej zdolności produkcyjnej, planowania finansowego, zapotrzebowania na zasoby, prognozowania itp. W tych technikach stosuje się równoczesne respektowanie ograniczeń oraz reguł biznesowych aby umożliwić planowanie w czasie rzeczywistym, wspomaganie procesów decyzyjnych, określanie dostępności do rozdysponowania lub możliwości realizacji. APS często generuje i pozwala na ocenę różnorodnych scenariuszy, z których jeden jest wybierany jako plan oficjalny. Pozwala także na obsługę planowania w czasie rzeczywistym oraz obsługę funkcji ATP (Available To Promise) dostępne do rozdysponowania i CTP (Capable to Promise) możliwe do zrealizowania. Podstawowe składowe APS to: Zarządzanie popytem w oparciu o prognozy popytu; możliwość symulacji wielu wariantów Planowanie finansowe Planowanie potrzeb materiałowych z minimalizacją poziomu zapasów w całym łańcuchu dostaw Planowanie produkcji u poszczególnych partnerów w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem obciążania dostępnych zdolności produkcyjnych; często zastępuje stosowane do planowania produkcji techniki oparte o MRP Harmonogramowanie produkcji Zarządzanie dystrybucją Planowanie transportu APS korzysta z dostępnych, znacznie zwiększonych zdolności obliczeniowych w systemie klient / serwer oraz osiągnięć w rozwoju algorytmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Działanie APS można określić następująco: Dane o produktach, zamówieniach i zleceniach zgrupowane w pakiety są ładowane do pamięci operacyjnej serwera. Odnosi się to do produktów wymienionych w planie produkcji (zamówienia klientów i prognozy zbytu). Proces ten wymaga jednorazowo trochę czasu, jednak potem tylko sekund na doładowanie danych o nowych produktach pojawiających się w zmieniającym się planie jako

4 zamówienia lub prognozy. Po uruchomieniu procesu planistycznego w pamięci serwera wykonywane są wszystkie niezbędne operacje do określenia: Zaplanowanych zleceń produkcyjnych do realizacji zleceń klientów po ich nettowaniu o stany magazynowe i prace w toku Cykli produkcyjnych na poszczególnych poziomach produkcji wyliczonych z dokładnych danych o procesach technologicznych Terminów realizacji (planowanego rozpoczęcia i zakończenia) zleceń produkcyjnych i zakupowych przy uwzględnieniu ograniczonych zdolności produkcyjnych, możliwości zakupu oraz możliwości transportowych Respektowane są zasady, że wszystkie zlecenia: produkcyjne, zakupowe i transportowe są powiązane z konkretnymi zleceniami klientów. Po każdej zmianie planu lub, o ile to jest celowe, po każdej transakcji zmieniającej dane planistyczne (nowe zlecenie, anulacja, realizacja zlecenia, dostawa itp.) następuje przeplanowanie zleceń produkcyjnych. Ze względu na realizację obliczeń w pamięci serwera czas przetwarzania nie stanowi problemu. Możliwe jest sterowanie obsługą zleceń klientów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oprócz tego, pożytecznym poszerzeniem jest obsługa funkcji zarządzania transportem: planowanie transportu, wykorzystania środków transportu, optymalizacja marszrut, minimalizacja kosztów przewozów itp. W swej rozwiniętej postaci APS może obsługiwać pełne zarządzanie łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) w powiązanych między sobą przedsiębiorstwach.

5 Architektura klient / serwer ASP - dostarczyciel usług pełnej obsługi zastosowań ATP - dostępne do rozdysponowani a Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Autoryzacja Available To Promis B2B Współpraca między przedsiębiorstwa mi Przy wyborze oprogramowania należy zwrócić uwagę, która z wersji architektury klient serwer jest dostępna w systemie, a która rzeczywiście będzie przydatna w eksploatacji. Najprostsza wersja umożliwia po prostu zdalną prezentację danych, wzbogacona wstępne przetwarzanie danych w zdalnej stacji roboczej (zwykle w PC), jeszcze bardziej rozbudowana formułowanie zapytań i obróbkę odpowiedzi w stacji roboczej. Najbardziej rozbudowana wersja stanowi realizację aplikacji z wykorzystaniem rozproszonej bazy danych. Ogólnie w sieci komputerowej na której eksploatowane jest oprogramowanie poszczególne zadania powinny być realizowane na takim poziomie i tam, gdzie mogą być najlepiej obsłużone. ASP (Application Service Provider) jest to dostawca zewnętrzny całości usług niezbędnych do zarządzania i dystrybucji licencjonowanego oprogramowania do użytkowników końcowych poprzez sieć z zewnętrznego, zwykle centralnego ośrodka. Jest to sposób na outsourcing całości obsługi informatycznej w danej dziedzinie przez przedsiębiorstwo. Coraz częściej takie rozwiązanie jest zastępowane przez SaaS. ATP (Available To Promise) - dostępne do rozdysponowania. Funkcja to umożliwia podania klientowi praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Obsługa tej funkcji wymaga, aby dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz informacji o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji. Zwykle ta funkcja realizowana jest przez zaawansowane planowanie i harmonogramowania APS (Advanced Planning System). Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców, w tym prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów pozwala na przygotowanie zestawień propozycji płatności opartych o wiarogodne, zebrane uprzednio dane. Autoryzacją nazywamy upoważnienie poszczególnych użytkowników do dokonywania konkretnych typów transakcji zwłaszcza obrotu materiałowego z identyfikacją wprowadzającego transakcje. Patrz ATP - dostępne do rozdysponowania Współpraca między przedsiębiorstwami B2B (Business to Business) jest to prowadzenie poprzez internet bezpośrednio spraw pomiędzy kontrahentami handlowymi. Dzięki temu następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w organizację wirtualną pozwalając na zmniejszenie kosztów, skracanie cykli dostaw, skrócenie cykli dostaw oraz poprawę jakości i terminowości dostaw. Zwykle obejmuje: przygotowanie ofert przygotowanie zamówień

6 potwierdzania zamówień płatności realizację transakcji wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji marketing nakierowany na współpracę z innymi przedsiębiorstwami

7 B2C Współpraca z klientami Back- Flushing Baza danych Baza danych stosowana dla hurtowni danych Bezpośrednie powiązanie z systemami bankowymi BI Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń Współpraca z klientami B2C (Business to Customer) jest to obsługa prowadzenia interesów pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami końcowymi głównie przez internet. Poza sprawami prowadzonymi metodami tradycyjnymi znaczna ich część prowadzona jest drogą elektroniczną, głównie przez Internet. B2C zwykle obejmuje: przygotowanie ofert dla klientów przyjmowanie zamówień potwierdzania zamówień obsługa płatności nadzór nad realizacją transakcji wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji marketing nakierowany bezpośrednio na klientów indywidualnych Patrz Rozliczenie wsteczne (back- flushing) Baza danych jest to system zarządzania danymi pozwalający na uzyskanie niezależności plików danych od programów. Duplikacja danych jest zminimalizowana, a dane można dodawać lub usuwać bez naruszania struktury programów. Dostawcy pakietów wskazują bazy danych, z którymi współpracuje ich oprogramowanie. Pełna wersja baz danych wymagana jest w przypadku wprowadzania zmian i modyfikacji w oprogramowaniu, natomiast wersja tylko do użytkowania - run time wystarcza do normalnej eksploatacji oprogramowania ERP / MRP II. Wiele pakietów oprogramowania zawiera własne bazy danych przydatne do niezbyt dużych wdrożeń. Jednak przy większych instalacjach wymagane są zwykle zewnętrzne uniwersalne bazy danych. Może to być ta sama baza danych co dla ERP lub inna, zewnętrzna. Służy do gromadzenia danych pochodzących z różnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Dane te przed składowaniem mogą być częściowo przetworzone. Są one zwykle wykorzystywane przez oprogramowanie BI (Business Intelligence) do nadzorowania działalności przedsiębiorstwa. Pozwala ono na szybkie weryfikowanie stanu kont, a w bardziej rozbudowanej formie na realizowanie obrotu finansowego, przelewów i płatności w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Patrz Business Intelligence - system informacji zarządczej CRP - Capacity Requirements Planning. Bilansowanie obciążeń stanowisk i wyrównywanie ich obciążeń, inaczej metoda skończonych zdolności produkcyjnych, polega na automatycznym manipulowaniu zleceniami w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną przepustowość centrów roboczych i linii przy możliwie największym wykorzystaniu dostępnych zdolności produkcyjnych w poszczególnych okresach planistycznych. Bardzo wiele systemów nie ma tego algorytmu dysponując jedynie możliwością naliczania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne do

8 realizacji planowanych zleceń. produkcyjnych. Bilansowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne z dostępnymi zdolnościami w poszczególnych okresach planistycznych musi odbywać się manualnie. Ostatnio stosowane są algorytmy bilansowania obciążeń w ramach tzw. zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS (Advanced Planning and Scheduling).

9 Bill Of Materials Blokowanie własnych płatności BOM BOM obsługa struktury produktu BOM zestawienie materiałowe - struktury produkcyjne Patrz BOM obsługa struktury produktu Ta funkcja daje możliwość jak najpóźniejszego regulowania własnych zobowiązań, dzięki czemu zmniejsza się zaangażowanie kapitału obrotowego. Możliwe jest regulowanie należności wobec dużej liczby wierzycieli przy ograniczonych zasobach finansowych. Patrz BOM obsługa struktury produktu Zestawienie materiałowe BOM (Bill Of Materials) opisuje strukturę wyrobu podając zestawienie materiałowe. Jest to lista składników wchodzących bezpośrednio do rozpatrywanej pozycji. Jest to lista zawierająca materiały, surowce i podzespoły niższego rzędu, pochodzące z zakupu, kooperacji lub produkcji własnej. Struktura kompletnego produktu opisująca całościowo budowę produktu może mieć wiele poziomów i powstaje dynamicznie poprzez łączenie w procesie rozwijania struktur jednopoziomowych, poziom po poziomie. Zwykle następuje to w procesie planowania lub tworzenia zestawienia materiałowego wyrobu. Podstawowe typy BOM poza jednopoziomowym zestawieniem materiałowym to: zagnieżdżone zestawienie materiałowe (intendent BOM), zestawienie sumaryczne zawierające wszystkie materiały i podzespoły wchodzące w skład wyrobu z ich ilością sumaryczną, zestawienie ostatniego poziomu zawierające listę tylko tych pozycji które nie mają już składników są na dole struktury wraz z ilościami sumarycznymi ich występowania, modularne zestawienie do celów planistycznych, kosztowe zestawienie BOM. Na podstawie BOM można także przygotowywać tzw. zwinięcia poszczególnych pozycji. Zawierają listę składników wyrobu, w skład których wchodzi rozważana pozycja. Są to: zestawienie jednego poziomu, poziom po poziomie, zestawienie sumaryczne najwyższego poziomu pokazujące do jakich wyrobów składnik wchodzi. BOM może być wykorzystywany także do przygotowania listy składników niezbędnych do zrealizowania specyficznego zamówienia klienta lub zestawu składników do wykonania naprawy lub przeglądu. Obsługa struktury produkcyjnej zestawienia materiałowego obejmuje taki opis pozycji asortymentowych (materiałów, podzespołów i części) oraz struktur, która pokazuje w jaki sposób są one wykonywane w procesie produkcji. Są to praktycznie odpowiednio dostosowane do możliwości wykonawczych danego zakładu dane technologiczne powstałe przez opracowanie danych konstrukcyjnych. Przykładem może być klasyczny gaźnik samochodowy, który jest zwykle przedstawiony na jednym rysunku konstrukcyjnym z jednym zestawieniem materiałowym na tabliczce znamionowej rysunku, natomiast jego dokumentacja produkcyjna to zwykle 4-5 operacji realizowanych na różnych stanowiskach z odpowiednio dużą liczbą rysunków i instrukcji technologicznych. Struktury produkcyjne tego samego wyrobu wytwarzanego w różnych zakładach, o odmiennym wyposażeniu produkcyjnym, mogą być różne pomimo tego, że struktura konstrukcyjna wyrobu na podstawie której opracowano struktury produkcyjne jest jedna.

10 BOM zestawienie materiałowe konstrukcyjne oddzielone od produkcyjnego Budżetowanie i prognozowanie Budżety elastyczne Business Intelligence - system informacji zarządczej Obsługa struktury konstrukcyjnej produktu zestawienia materiałowego obejmuje zakładanie, modyfikacje i usuwanie opisu pozycji asortymentowych oraz struktur wyrobów w takiej postaci, w jakiej występują w dokumentacji. konstrukcyjnej, zwykle na rysunkach podzespołów i rysunkach złożeniowych. Jest to narzędzie pracy konstruktora wyrobu. Obecnie często to tabliczka znamionowa rysunku powstającego w systemie CAD / CAM. Często te dane mogą być przekazywana dalej do system produkcyjnego w sposób zautomatyzowany. Struktura konstrukcyjna wyrobu w powiązaniu ze strukturą produkcyjną pozwalają na obsługe skuteczną zmian konstrukcyjnych. Wchodzą też zwykle w ad obsługi dokumentacji wyrobów PDM (Product Documentation Management) i do obsługi cyklu życia wyrobu PLM (Product Life Management). Budżetowanie i prognozowanie są to elementy planowania finansowego, pozwalające na tworzenie budżetów planów finansowych na przyszłość dla poszczególnych dziedzin w poszczególnych okresach czasu oraz prognoz co będzie jeżeli do wyboru strategii działania. Budżety mogą być bardzo szczegółowe i powiązane ze sobą kaskadowo, co umożliwia następnie dokładną kontrolę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Tworzenie wielowariantowych prognoz finasowych różni się od budżetowania celem, dla którego się je konstruuje. Mechanizm jest bowiem ten sam. Prognozy tworzy się zwykle wielowariantowo, aby sprawdzić możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Logika hierarchii budżetowania może polegać na budowie budżetów od dołu od najniższych komórek kontrolowanych finansowo, albo na dekompozycji budżetu całej jednostki stopniowo do poziomu komórek najniższych hierarchicznie. Co do zasady budżetowania stosuje się budżetowanie przyrostowe na bazie wyników historycznych oraz budżetowanie o bazie zerowej (ZBB), w którym kolejne poziomy nakładów finansowych są od podstaw obliczane, uzasadniane i zatwierdzane. Budżety elastyczne są to budżety, które mogą być uzmiennione, a następnie skorygowane w zależności od rozmiarów działalności i rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa. Business Intelligence BI. Jest to oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. Są to systemy ulokowane hierarchicznie powyżej systemów transakcyjnych, w tym ERP. Służą do wspierania decyzji strategicznych i zarządczych szczebla taktycznego. Zwykle dane niezbędne do analiz ekonomicznych są pobierane z różnych obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie i umieszczane w bazie danych. Często stosowana jest hurtownia danych, z której z kolei dane są pobierane do obliczeń i przygotowania ekranów i raportów. Zwykle możliwe jest drążenie danych tzn. sięganie w prosty sposób do danych źródłowych, powodujących określone skutki np. do źródła zagrożeń. Najczęściej spotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to: EIS systemy powiadamiania kierownictwa (Executive Information Systems) DSS systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems) MIS Systemy wspomagania zarządzania (Management

11 Information Systems) GIS systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems).

12 Business to Business Business to Customer CAD/CAM CAD/CAM - Interfejsy do systemów CAPA Capable To Promise Capacity Requirements Planning CASE Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Patrz B2B Współpraca między przedsiębiorstwami B2C Współpraca z klientami CAD/CAM - Interfejsy do systemów Interfejsy do systemów CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) pozwalają na obsługę dostępu do rysunków technicznych i innych dokumentów w postaci graficznej, które są niezbędne do prowadzenia produkcji lub archiwowania danych. Systemy CAD/CAM są zwykle narzędziem pracy w biurach konstrukcyjnych. Bardziej zaawansowane systemy pozwalają na przekazywanie z rysunków złożeniowych zestawień materiałowych BOM do systemu obsługi produkcji. W szczególnych wypadkach możliwe jest przygotowywanie bezpośrednio przez konstruktora danych do sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Corrective And Preventive Action - CAPA. Jest to część system zarządzania jakością QMS (Quality Management System). Polega na prowadzeniu systematycznych przeglądów odchyleń od normalnej pracy i usterek. Działania te mają na celu zapobieganiu przyszłym niesprawnością działania. Patrz CTP - możliwe do rozdysponowania Patrz Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń Oprogramowanie wspomagające tworzenie oprogramowania aplikacyjnego CASE (Computer Assisted Software Engineering). Są to narzędzia komputerowe do wspomagania projektowania, programowania oprogramowania lub opracowywania systemów oprogramowania. Takim centrum jest na przykład wydział, jako miejsce powstawania kosztów, w którym zainstalowano linie produkcyjne i urządzenia. Ta funkcja pozwala na racjonalne naliczanie kosztów wytwarzania, a zwłaszcza podział kosztów ogólnych. Mechanizm do tworzenia takiego centrum pozwala na racjonalne gospodarowanie składnikami majątku trwałego. Jest to szczególnie istotne w organizacji przedmiotowej produkcji, gdzie wykorzystuje się linie lub ciągi do realizacji określonych wyrobów, a poszczególne składniki linii mogą mieć różną przepustowość. Dzięki temu można racjonalnie planować obciążenia. W odróżnieniu od księgowej obsługi środków trwałych tego typu linie tworzy się podając strukturę jej składników. Numery inwentarzowe pełnia rolę drugorzędną. Takie linie robocze, wykorzystywane w produkcji, wnoszą swoją amortyzację do rachunku kosztów.

13 CMMS Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing CAD/CAM Computer Assisted Software Engineering - CASE Computerized Zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń CMMS ( Computerized Maintenance Management Systems) jest to zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu, a w szczególności: obsługę zleceń remontowych realizowanych siłami własnymi i zlecanymi na zewnątrz, utrzymywania zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zakupów, rozliczanie personelu, prowadzenie rozliczeń prac remontowych i kosztów eksploatacji.. W pewnych dziedzinach przemysłu, szczególnie tam, gdzie istotne jest optymalizowanie wykorzystania drogiego wyposażenia np. w elektrowniach, systemy tego typu, pełnią podstawową rolę w systemie zarządzania. Podstawowe ich funkcje to: Planowanie zleceń remontowych do obsługi planowanych i zapobiegawczych remontów. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i nadzór nad jego przydatnością do użycia, atestacja urządzeń Zarządzanie zapasami, głownie materiałów eksploatacyjnych I części zamiennych Planowanie wykorzystania personelu i sprzętu Obsługi zakupów Rozliczenia finansowe Obecnie coraz częściej stosowana jest metoda obsługi technicznej zorientowanej na zwiększenie niezawodności urządzeń technicznych Reliability Centered Maintenance RCM. Pozwala na racjonalizację prowadzenia procesu dzięki obserwacji symptomów wskazujących na zbliżanie się awarii oraz analizie przyczyn poszczególnych awarii. W przypadkach bardziej złożonych zarządzania majatkiem trwałym lub w przedsiębiorstwie o rozbudowanej strukturze np. wielozakładowych lub wielofirmowych stosowane są bardziej rozbudowane systemy EAM Enterprise Asset Management. Zarządzanie majątkiem trwałym obejmuje funkcje CMMS obsługę dodatkowych możliwości pozwalając na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem takich jak elementy rachunkowości, niezbędnych danych technicznych, obsługę zasobów ludzkich i CAD / CAM. Patrz CAD/CAM - Interfejsy do systemów Patrz CASE Patrz CMMS

14 Maintenance Management Systems - CMMS Consumer Packaged Goods Corporate Performance Management Corrective And Preventive Action CPG CPM CRM zarządzanie relacjami z klientami Patrz CPG CPM Patrz CAPA Consumer Packaged Goods CPG. Są to dobra powszechnego użytku o ograniczonym czasie użytkowania takich jak żywność, napoje, wyroby tytoniowe itp. CPM (Corporate Performance Management) zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa jest to zespół koncepcji zarządzania, mierników oraz technologii informatycznych umożliwiający definiowanie, monitorowanie i optymalizację realizacji celów osobistych i departamentu w powiązaniu ze strategią całej organizacji. Jest to poszerzenie BI (business inteligence) o którąś z koncepcji zarządzania np. BSC (Balanced Scorecard), VBM (Value Based Management) lub system zapewnienia jakości Six Sigma. Pozwalają one na stosowanie zaawansowanych technik planowania, konsolidacji wyników i sprawozdawczości. CPM pozwala na lepsze przygotowanie decyzji strategicznych. Zwykle obsługiwane są następujące funkcje: Budżetowanie, planowanie, prognozowanie Modelowanie i optymalizacja zyskowności Definiowanie i zarządzanie kartami wyników Konsolidacja finansowa Sprawozdawczość finansowa, podatkowa i statystyczna CRM (Customer Relationship Management ) jest to część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Chodzi o uzyskanie możliwie dużo informacji o potrzebach klientów i ich zachowaniu się, tak aby nawiązać z nimi ściślejsze stosunki. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych poczynając od procesu sprzedaży poprzez serwis. Na podstawie zgromadzonych informacji możliwe jest sporządzanie odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów. Jest szczególnie istotna w przypadku współpracy z wieloma klientami przez wielu zmieniających się handlowców pozwalając na nadzorowanie pracy nad klientem nowym oraz śledzenie współpracy z klientami uzyskanymi uprzednio. Może to być niezależny system lub nakładka na pakiet typu ERP. Oprogramowanie CRM może pracować z własną bazą danych i może być udostępniony dostęp przez witrynę internetową. Zwykle obejmuje: zarządzanie finansami, obsługę cenników i katalogów, nadzorowanie płatności itp.

15 CTP - możliwe do rozdysponowani a Customer Relationship management Cykl dostaw Dane dla serwisu wyprodukowany ch wyrobów Data ważności do użycia partii materiałów Data wprowadzenia Decision Support Systems - DES CTP - możliwe do rozdysponowania (Capable To Promise) jest to umożliwienie podania klientowi, praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Aby to umożliwiać trzeba dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji. To poszerzenie ATP (Available To Promise) obejmuje system planistyczny. Proces uzgadniania możliwości realizacji zleceń obejmuje także sprawdzanie dostępności zdolności produkcyjnych. Może obejmować wiele jednostek produkcyjnych i dystrybucyjnych. Używany jest model obciążania do pełnego wykorzystania tylko dostępnych zdolności produkcyjnych uwzględniając wszystkie występujące ograniczenia w procesach produkcyjnych i logistycznych. Patrz CRM zarządzanie relacjami z klientami Cykl dostaw określany jest dla poszczególnych magazynów z centrów dystrybucyjnych i odnosi się także do uzupełniania zapasów od producentów. Jest to przedział czasu pomiędzy momentem stwierdzenia zapotrzebowania na dany produkt a momentem jego dostawy. Są to zwykle opisy procedur lub technologii realizowania napraw i przeglądów do których dołączane są zestawienia niezbędnych podzespołów, materiałów, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. W przypadku wyrobów trwałego użytku takich jak autobusy, silniki dla statków lub central telefonicznych wytwarzanych indywidualnie lub w krótkich seriach niezbędna jest obsługa dokumentacyjna do celów serwisowych czasem przez ponad dwadzieścia lat. Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów pozwala na właściwe zarządzanie materiałami w sferze produkcji i składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i farmaceutycznych. Po przekroczeniu tej daty produkt całkowicie lub częściowo traci swą przydatność. Data wprowadzenia oficjalnie aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek. Jest zwykle ogłaszana przez dystrybutora oprogramowania. Produkt wprowadzony na rynek powinien być spolonizowany i posiadać zapewnioną obsługę wdrożeniową i serwisową.. Decision Support Systems (DSS). Jest to klasa systemów informatycznych wspierających procesy podejmowania decyzji w organizacjach. Jest to zwykle oprogramowanie interaktywne pomagające w zbieraniu I kompilowaniu informacji pochodzących z danych pierwotnych, dokumentów, modeli biznesowych i wiedzy osób po to, aby zidentyfikować problemy i rozwiązywać problemy

16 DES Distributed Resource Planning Do kiedy obsługiwana będzie aktualnie dystrybuowana wersja oprogramowania Dokumentacja warsztatowa Dołączanie tekstu do pozycji asortymentowej Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznyc h Dostawy częściowe. Nadzorowanie Data Encryption Standard - DES. Jeden z najpopularniejszych algorytmów szyfrowania danych. DES opracowano w latach siedemdziesiątych w firmie IBM, w ramach konkursu na opracowanie efektywnego kryptosystemu na potrzeby rządu Stanów Zjednoczonych. Patrz DRP Hurtownie z siecią detalistów Jest to data określająca do kiedy obsługiwana będzie aktualnie dystrybuowana wersja zlokalizowanego oprogramowania. Czasem przewidywana jest obsługa serwisowa danej wersji oprogramowania bez ograniczeń czasowych. Dokumentacja warsztatowa zawierająca karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itp. powinna ona być emitowana w momencie uruchamiania zleceń produkcyjnych. Może być przekazywana w formie papierowej lub elektronicznej. Zestaw dokumentacji powinien być maksymalnie uproszczony i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa oraz czy istnieje możliwość łatwej adaptacji do uzasadnionych wymagań i zwyczajów. Dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu pozwala na umieszczanie danych tekstowych, opisowych dotyczących pozycji. Mogą to być instrukcje przechowywania, spedycji, obróbki itp. Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej pozwala na umieszczanie rozbudowanych opisów i obrazów dotyczących danej pozycji np. szkiców technicznych do opisu operacji technologicznych lub rysunków konstrukcyjnych albo wizualnych instrukcji montażu czy pakowania. Umożliwia ono tworzenie kompletów dokumentacji elektronicznej i minimalizuje zastosowanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna. Umożliwia dostęp do dokumentacji technologicznej bezpośrednio z ekranu monitora. Upraszcza także archiwizowanie danych technicznych wyrobów. Nadzorowanie harmonogramu dostaw w przypadku dostaw częściowych pozwala na rozliczanie poszczególnych dostaw wraz z wszelkimi reklamacjami.

17 Nadzorowanie harmonogramu dostaw DRP Hurtownie z siecią detalistów Drum Buffer Rope Dysponowanie częścią zapasu bezpieczeństwa Dziedziny przemysłu wskazywane przez dostawcę oprogramowania Obsługa hurtowni z siecią detalistów przez DRP (Distributed Resource Planning) zawiera w sobie planowanie uzupełniania stanu zapasów i zarządzanie zapasami w sieci hurtowni i u detalistów. Pozwala na utworzenie sieci powiązanych między sobą dostawców, magazynów i składów konsygnacyjnych regionalnych oraz odbiorców końcowych wraz z określeniem zapotrzebowań na transport. W tym celu stosowana jest zwykle logika planowania potrzeb materiałowych MRP. Pozwala także zwykle na planowanie transportu oraz ustalanie załadunków i tras. Czasem stosowane zasady naliczania potrzeb w zakresie uzupełniania zapasów są odmienne od stosowanej w MRP technice planowania uzależnionego od cykli realizacji i wyliczanych terminów realizacji poszczególnych działań. Może to być zasada uzupełniania zapasów partiami w poszczególnych okresach planistycznych lub dostawa dokładnie takiej ilości jaka została wydana. DRP II jest to poszerzenie zasad działania DRP o planowanie zapotrzebowania na podstawowe zasoby systemu transportowego, głównie przestrzeni składowania, siły roboczej, floty transportowej itp. Patrz TOC - DBR w teorii ograniczeń Ta funkcja umożliwia uniknięcie nerwowych reakcji systemu w procesie planistycznym, a więc zawieszania się go lub sygnalizowanie błędu, gdy zostaną np. przekroczone zapotrzebowania na wydania z magazynu o znikomą ilość, która nie wpływa na możliwość realizacji zlecenia. Przekroczenie dopuszczalnej wielkości tolerancji zapasu bezpieczeństwa powoduje automatyczne wygenerowanie zlecenia na uzupełnienie zapasów. Przyporządkowanie poszczególnych pakietów do branż jest klasyfikacją dosyć arbitralną, choć wiadomo, że organizacja przedsiębiorstwa jedno lub wielozakładowe, a także typ produkcji lub sposób i sieć dystrybucji powinny być decydujące. Na przykład przemysły spożywczy czy chemiczny to są na ogół produkcje procesowe powtarzalne, farmaceutyczny to zwykle procesy ciągłe oczywiście z wyłączeniem tzw. fabryk farmaceutycznych, w których rozsypuje się gotowe pastylki do opakowań, a elektroniczny to produkcja na liniach lub w gniazdach zorganizowanych przedmiotowo. Należy wziąć pod uwagę fakt to, że jakiś pakiet jest zainstalowany w przedsiębiorstwie danego typu i tam funkcjonuje, wcale nie znaczy pakiet jest przeznaczony i najlepszy dla takich przedsiębiorstw. Podczas jego wyboru mogły istnieć warunki nie sprzyjające trafnej czy optymalnej decyzji kierownictwa. Jeśli nawet oprogramowanie niezbyt pasuje do przedsiębiorstwa, ale zostanie wdrożone prawidłowo i jest dobrze eksploatowane, to będzie działało i przynosiło korzyści użytkownikom. Jeśli natomiast wybrano właściwy pakiet, ale wdrożenie przebiegło nieprawidłowo, to prawdopodobnie przedsięwzięcie zakończy się fiaskiem. Wielu dostawców oprogramowania oferuje tzw. pakiety wertykalne. Są to specjalizowane wersje dla poszczególnych dziedzin przemysłu i handlu np.: przemysłu samochodowego, elektronicznego lub produkcji napojów i żywności.

18 e- biznes EAM ECO Obsługa zmian konstrukcyjnych Economic Order Quantity EDI: Elektroniczna wymiana informacji EIS Executive Information E- biznes (e- Business) jest to zestaw aplikacji pozwalający na obsługę za pośrednictwem technicznych środków elektronicznych, zwykle internetu, wielu funkcji zarządzania, a w szczególności: e Handel (B2C Business to Customer) e Finanse e Usługi e Relacje między przedsiębiorstwami (B2B Business to Business) Enterprise Asset Management EAM. Zarządzanie majątkiem trwałym obejmuje funkcje CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) zarządzanie gospodarką remontową wspomaganą komputerowo oraz obsługę dodatkowych możliwości pozwalając na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem. CMMS w odróżnieniu od EAM nie zawiera obsługi sfery finansowej i obsługi zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to zwykle system przeznaczony dla pojedynczego zakładu i jest integrowany z innymi aplikacjami. EAM przeznaczony jest do obsługi większej liczby użytkowników i do pracy w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze, zwykle wielozakładowych. Pozwala na utrzymywanie jednej bazy danych dla całego przedsiębiorstwa. Obsługa zmian konstrukcyjnych (Engineering Change Order). Zestawienia konstrukcyjne pokazują, w jaki sposób wyrób jest zbudowany oraz jakie są jego elementy składowe. Na tym zestawieniu pracuje konstruktor nanosząc zmiany i poprawki konstrukcyjne. Zestawienie technologiczne produkcyjne opracowuje technolog. Pokazuje, jak poszczególne składniki dostarczane są i następnie wykorzystywane w procesie produkcji. W przedsiębiorstwach produkujących skomplikowane wyroby, w których często i dużo jest zmian konstrukcyjnych ważne jest, aby istniała synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, a w efekcie w powstających i już obsługiwanych zleceniach produkcyjnych i zamówieniach w toku. W pakiecie wymaganym dla takich przedsiębiorstw ta synchronizacja musi odbywać się automatycznie. Często w pakietach do obsługi skomplikowanych wyrobów istnieją osobne bazy danych struktury konstrukcyjnej i struktury technologicznej (produkcyjnej). Są one ze sobą powiązane. Chodzi o to, aby efekty zmian konstrukcyjnych nie powodowały zakupu i produkcji zbędnych składników, a zmiany były wprowadzane w sposób zautomatyzowany. Patrz Ekonomiczna wielkość partii Elektroniczna wymiana informacji (EDI - Electronic Data Interchange) powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC. Niektóre systemy zawierają automatyczny dostęp do internetu i możliwość wykorzystywania jego technik. Executive Information System EIS. Jest to system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie zbierania informacji pomocnej przy

19 Systems Ekonomiczna wielkość partii Eksploatacja skomplikowanyc h urządzeń Electronic Data Interchange Engineering Change Order Engineering to Order Enterprise Asset Management Enterprise Resources Planning e-produkcja ERP podejmowaniu decyzji. EIS w łatwy sposób udostępnia informację z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, która jest istotna ze względu na cele i oczekiwania organizacji. EIS jest często określany jako specjalizowana forma DSS. EOQ Economic Order Quantity. Jest to model obsługi zlecenia o stałej wielkości. Pozwala na określenie jednorazowej ilości do zamówienia lub zlecenia. Reguły opłacalności są zapisane w systemie. Zwykle zastosowanie tej techniki uzupełniania zapasów powoduje ich wysoki poziom i duże zaangażowanie środków obrotowych. Technika ta może być stosowana przy ustabilizowanych warunkach produkcji i zaopatrzenia i stabilnych cenach. Przedsiębiorstwa nastawione na eksploatację skomplikowanych urządzeń, takich jak elektrownie, cementownie, rafinerie. Są to przedsiębiorstwa jedno lub wielozakładowe eksploatujące drogie i skomplikowane wyposażenie techniczne. System informatyczny musi przede wszystkim pomóc w utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza w planowaniu i sterowaniu remontami, zapasami części zamiennych oraz w zarządzaniu finansami. Patrz CMMS. Patrz EDI: Elektroniczna wymiana informacji Patrz ECO Obsługa zmian konstrukcyjnych Patrz ETO prowadzenie projektów, obsługa produkcji na indywidualne zamówienia klientów Patrz EAM Patrz ERP e-produkcja pozwala na dostęp poprzez witrynę internetową do funkcji obsługi procesu produkcji. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia można drastycznie zwiększyć elastyczność zarządzania produkcją. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resources Planning) jest to zorientowany na finanse system informacyjny, który pozwala na identyfikację i planowanie wykorzystania będących w posiadaniu przedsiębiorstwa zasobów, a głównie nadzorowanie, wysyłkę oraz rozliczanie zleceń klientów oraz kontrolę kosztów. Główne różnice z systemem MRP II są to różnice techniczne takie jak interfejs graficzny użytkownika, relacyjna baza danych, użycie języka oprogramowania czwartej generacji, zastosowanie narzędzi komputerowych do rozwoju oprogramowania,

20 architektura klient / serwer oraz przenoszalność oprogramowania pomiędzy różnymi platformami. Bardziej ogólnie jest to metoda efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całością zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu.

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OPTYMALIZACJA PRODUKCJI .doterp to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie służy do analizy a następnie optymalizacji zleceń i zadań produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Zintegrowany system informatyczny klasy CMMS wspomagający zarządzanie działem utrzymania ruchu, zleceniami bieżącymi,

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo