Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów"

Transkrypt

1 Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych z MRP Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Analiza Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet dla konkretnego materiału, materiału lub wyrobu albo partii materiału pozwala na odwzorowanie rzeczywistej sytuacji w zakresie składowania w poszczególnych magazynach w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w magazynach wysokiego składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności nadzorowania numerów partii lub numerów seryjnych. Zarządzanie adresami składowania w powiązaniu z ewidencją pozycji składowanych pozwala na ułatwienie w kompletacji wydań lub pobrań materiałów. Patrz APS zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów pozwala na łatwą klasyfikację materiałów wykonywaną zgodnie tzw. krzywą Pareto. Pozwala to na podział przynajmniej na trzy klasy, z których każda ma inną częstotliwość inwentaryzacji i dopuszczalne odchylenie stanów. Najczęściej klasyfikacja realizowana jest wg wartości obrotów danego materiału lub ich klasyfikacji na grupy jednorodne materiałów. Analiza dostawców na podstawie danych statystycznych i informacji z rynku co do solidności, cen, jakości pozwala na ich racjonalny wybór. Jest to zwykle funkcja podsystemu zarządzania relacjami z dostawcami SRM (Supply Relationship Management) Analiza przepływów finansowych związanych z MRP pozwala na zorientowanie się, jakie będą koszty pracy ludzkiej, energii, materiałów i innych czynników koniecznych do zrealizowania planu produkcyjnego wyliczonego w procesie obliczeń MRP. Przepływy finansowe związane są bezpośrednio z planem produkcji w poszczególnych okresach planistycznych i obejmują zwykle po stronie przychodów przewidywaną wartość sprzedaży, a po stronie kosztów elementy związane bezpośrednio z uzyskaniem sprzedawanych produktów. Analiza rynków zbytu często w podziale na grupy produktów i rynki jest niezbędna do prowadzenia analiz oraz prognozowania na przyszłość na podstawie danych z przeszłości. Jest to jedna z podstawowych funkcji systemu obsługi relacji z klientami CRM (Customer Relationship Management). Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup jest niezbędna do prowadzenia analiz oraz prognozowania na przyszłość na podstawie danych z przeszłości. Jest to jedna z podstawowych funkcji systemu obsługi relacji z klientami CRM (Customer Relationship Management). Analiza wartościowa zakupów wg rynków i dostawców oraz innych wybranych cech dostarcza dane analityczne do prowadzenia analiz

2 wartościowa zakupów Analiza WE/WY dostawców, rynków i trendów cenowych. Jest to zwykle funkcja podsystemu zarządzania relacjami z dostawcami SRM (Supply Relationship Management) Analiza WE/WY obejmuje: kolejkę prac oczekujących, określenie przepustowości, przedstawienia wykonania w kilku ostatnich tygodniach dla poszczególnych centrów roboczych. Jest to zaawansowana technika sterowania średnio i krótkoseryjną produkcją zleceniową w przypadkach jej dużej różnorodności. Na jednym zestawieniu lub ekranie uzyskuje się następujące informacje: kolejka prac czekających na wykonanie (prace zaległe i bieżące) aktualny poziom prac w toku, spływ produkcji liczony w godzinach w ciągu ostatnich kilku tygodni, przepustowość wydziału. Zakłada się, że bez podjęcia nadzwyczajnych środków, spływ godzin roboczych w najbliższym tygodniu będzie taki sam, jak w poprzednich okresach. Im wyższy poziom prac w toku, tym dłuższy cykl produkcyjny. Im dłuższy cykl, tym droższa produkcja. Zmieniając poziom uruchamianych zleceń, można zmieniać poziom prac w toku, w efekcie skracając lub wydłużając średni cykl produkcyjny, a więc i wielkość kosztów. Interwencja może polegać na przykład na uruchomieniu nowej zmiany roboczej lub zagospodarowaniu wolnych dni, czy też zwiększeniu zdolności produkcyjnej. Można przepchnąć szybciej pewną liczbę zleceń o wyższym priorytecie. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa Analizy wskaźnikowe sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa API interfejs programowy Application Jest stosowana przy zaawansowanym wspieraniu decyzji biznesowych w oparciu o podstawowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators). Jest ważną częścią systemów BI (Business Intelligence). Wskaźniki mogą obejmować poza czysto finansowymi także inne ważne dla oceny działalności przedsiębiorstwa pozwalające na ocenę kosztów prowadzenia działalności na poszczególnych rynkach, lub wykorzystanie zasobów ludzkich czy środków trwałych. Patrz także CPM (Corporate Performance Management). Pozwalają na określanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza rentowności, płynności finansowej oraz zwrotu z inwestycji ROI (Return On Investment). Często dostępne są rozbudowane zestawy wskaźników gotowe do wykorzystania przez użytkowników zawarte w repozytorium wskaźników. Analiza ta stanowi część działań związanych z zarządzaniem bieżącą efektywnością przedsiębiorstwa. Analiza tego typu może być obsługiwana przez system monitorowania BI (Business Intelligence). Patrz także CPM (Corporate Performance Management). API (Application Programming Interfaces) jest ot zestaw procedur, protokołów i narzędzi dla tworzenia zestawu oprogramowania aplikacyjnego przedsiębiorstwa oraz dla komunikacji z programami z innego systemu. Wszystkie programy stosujące API mają podobny interfejs. Wielu dostawców oprogramowania dostarcza API do komunikacji ich systemów z systemem operacyjnym i innymi systemami aplikacyjnymi. Patrz API interfejs programowy

3 Programming Interfaces Application Service Provider APS zaawansowane planowanie i harmonogramow anie Patrz ASP - dostarczyciel usług pełnej obsługi zastosowań APS (Advanced Planning and Scheduling ) zaawansowane planowanie i harmonogramowanie jest to technika stosowana przy planowaniu logistyki i produkcji w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym. Nazwa odnosi się do różnych programów komputerowych realizujących zaawansowane algorytmy matematyczne lub logiczne, głównie programowanie liniowe do obsługi optymalizacji lub symulacji, obciążania do skończonej zdolności produkcyjnej, planowania finansowego, zapotrzebowania na zasoby, prognozowania itp. W tych technikach stosuje się równoczesne respektowanie ograniczeń oraz reguł biznesowych aby umożliwić planowanie w czasie rzeczywistym, wspomaganie procesów decyzyjnych, określanie dostępności do rozdysponowania lub możliwości realizacji. APS często generuje i pozwala na ocenę różnorodnych scenariuszy, z których jeden jest wybierany jako plan oficjalny. Pozwala także na obsługę planowania w czasie rzeczywistym oraz obsługę funkcji ATP (Available To Promise) dostępne do rozdysponowania i CTP (Capable to Promise) możliwe do zrealizowania. Podstawowe składowe APS to: Zarządzanie popytem w oparciu o prognozy popytu; możliwość symulacji wielu wariantów Planowanie finansowe Planowanie potrzeb materiałowych z minimalizacją poziomu zapasów w całym łańcuchu dostaw Planowanie produkcji u poszczególnych partnerów w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem obciążania dostępnych zdolności produkcyjnych; często zastępuje stosowane do planowania produkcji techniki oparte o MRP Harmonogramowanie produkcji Zarządzanie dystrybucją Planowanie transportu APS korzysta z dostępnych, znacznie zwiększonych zdolności obliczeniowych w systemie klient / serwer oraz osiągnięć w rozwoju algorytmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Działanie APS można określić następująco: Dane o produktach, zamówieniach i zleceniach zgrupowane w pakiety są ładowane do pamięci operacyjnej serwera. Odnosi się to do produktów wymienionych w planie produkcji (zamówienia klientów i prognozy zbytu). Proces ten wymaga jednorazowo trochę czasu, jednak potem tylko sekund na doładowanie danych o nowych produktach pojawiających się w zmieniającym się planie jako

4 zamówienia lub prognozy. Po uruchomieniu procesu planistycznego w pamięci serwera wykonywane są wszystkie niezbędne operacje do określenia: Zaplanowanych zleceń produkcyjnych do realizacji zleceń klientów po ich nettowaniu o stany magazynowe i prace w toku Cykli produkcyjnych na poszczególnych poziomach produkcji wyliczonych z dokładnych danych o procesach technologicznych Terminów realizacji (planowanego rozpoczęcia i zakończenia) zleceń produkcyjnych i zakupowych przy uwzględnieniu ograniczonych zdolności produkcyjnych, możliwości zakupu oraz możliwości transportowych Respektowane są zasady, że wszystkie zlecenia: produkcyjne, zakupowe i transportowe są powiązane z konkretnymi zleceniami klientów. Po każdej zmianie planu lub, o ile to jest celowe, po każdej transakcji zmieniającej dane planistyczne (nowe zlecenie, anulacja, realizacja zlecenia, dostawa itp.) następuje przeplanowanie zleceń produkcyjnych. Ze względu na realizację obliczeń w pamięci serwera czas przetwarzania nie stanowi problemu. Możliwe jest sterowanie obsługą zleceń klientów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oprócz tego, pożytecznym poszerzeniem jest obsługa funkcji zarządzania transportem: planowanie transportu, wykorzystania środków transportu, optymalizacja marszrut, minimalizacja kosztów przewozów itp. W swej rozwiniętej postaci APS może obsługiwać pełne zarządzanie łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) w powiązanych między sobą przedsiębiorstwach.

5 Architektura klient / serwer ASP - dostarczyciel usług pełnej obsługi zastosowań ATP - dostępne do rozdysponowani a Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Autoryzacja Available To Promis B2B Współpraca między przedsiębiorstwa mi Przy wyborze oprogramowania należy zwrócić uwagę, która z wersji architektury klient serwer jest dostępna w systemie, a która rzeczywiście będzie przydatna w eksploatacji. Najprostsza wersja umożliwia po prostu zdalną prezentację danych, wzbogacona wstępne przetwarzanie danych w zdalnej stacji roboczej (zwykle w PC), jeszcze bardziej rozbudowana formułowanie zapytań i obróbkę odpowiedzi w stacji roboczej. Najbardziej rozbudowana wersja stanowi realizację aplikacji z wykorzystaniem rozproszonej bazy danych. Ogólnie w sieci komputerowej na której eksploatowane jest oprogramowanie poszczególne zadania powinny być realizowane na takim poziomie i tam, gdzie mogą być najlepiej obsłużone. ASP (Application Service Provider) jest to dostawca zewnętrzny całości usług niezbędnych do zarządzania i dystrybucji licencjonowanego oprogramowania do użytkowników końcowych poprzez sieć z zewnętrznego, zwykle centralnego ośrodka. Jest to sposób na outsourcing całości obsługi informatycznej w danej dziedzinie przez przedsiębiorstwo. Coraz częściej takie rozwiązanie jest zastępowane przez SaaS. ATP (Available To Promise) - dostępne do rozdysponowania. Funkcja to umożliwia podania klientowi praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Obsługa tej funkcji wymaga, aby dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz informacji o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji. Zwykle ta funkcja realizowana jest przez zaawansowane planowanie i harmonogramowania APS (Advanced Planning System). Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców, w tym prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów pozwala na przygotowanie zestawień propozycji płatności opartych o wiarogodne, zebrane uprzednio dane. Autoryzacją nazywamy upoważnienie poszczególnych użytkowników do dokonywania konkretnych typów transakcji zwłaszcza obrotu materiałowego z identyfikacją wprowadzającego transakcje. Patrz ATP - dostępne do rozdysponowania Współpraca między przedsiębiorstwami B2B (Business to Business) jest to prowadzenie poprzez internet bezpośrednio spraw pomiędzy kontrahentami handlowymi. Dzięki temu następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w organizację wirtualną pozwalając na zmniejszenie kosztów, skracanie cykli dostaw, skrócenie cykli dostaw oraz poprawę jakości i terminowości dostaw. Zwykle obejmuje: przygotowanie ofert przygotowanie zamówień

6 potwierdzania zamówień płatności realizację transakcji wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji marketing nakierowany na współpracę z innymi przedsiębiorstwami

7 B2C Współpraca z klientami Back- Flushing Baza danych Baza danych stosowana dla hurtowni danych Bezpośrednie powiązanie z systemami bankowymi BI Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń Współpraca z klientami B2C (Business to Customer) jest to obsługa prowadzenia interesów pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami końcowymi głównie przez internet. Poza sprawami prowadzonymi metodami tradycyjnymi znaczna ich część prowadzona jest drogą elektroniczną, głównie przez Internet. B2C zwykle obejmuje: przygotowanie ofert dla klientów przyjmowanie zamówień potwierdzania zamówień obsługa płatności nadzór nad realizacją transakcji wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji marketing nakierowany bezpośrednio na klientów indywidualnych Patrz Rozliczenie wsteczne (back- flushing) Baza danych jest to system zarządzania danymi pozwalający na uzyskanie niezależności plików danych od programów. Duplikacja danych jest zminimalizowana, a dane można dodawać lub usuwać bez naruszania struktury programów. Dostawcy pakietów wskazują bazy danych, z którymi współpracuje ich oprogramowanie. Pełna wersja baz danych wymagana jest w przypadku wprowadzania zmian i modyfikacji w oprogramowaniu, natomiast wersja tylko do użytkowania - run time wystarcza do normalnej eksploatacji oprogramowania ERP / MRP II. Wiele pakietów oprogramowania zawiera własne bazy danych przydatne do niezbyt dużych wdrożeń. Jednak przy większych instalacjach wymagane są zwykle zewnętrzne uniwersalne bazy danych. Może to być ta sama baza danych co dla ERP lub inna, zewnętrzna. Służy do gromadzenia danych pochodzących z różnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Dane te przed składowaniem mogą być częściowo przetworzone. Są one zwykle wykorzystywane przez oprogramowanie BI (Business Intelligence) do nadzorowania działalności przedsiębiorstwa. Pozwala ono na szybkie weryfikowanie stanu kont, a w bardziej rozbudowanej formie na realizowanie obrotu finansowego, przelewów i płatności w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Patrz Business Intelligence - system informacji zarządczej CRP - Capacity Requirements Planning. Bilansowanie obciążeń stanowisk i wyrównywanie ich obciążeń, inaczej metoda skończonych zdolności produkcyjnych, polega na automatycznym manipulowaniu zleceniami w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną przepustowość centrów roboczych i linii przy możliwie największym wykorzystaniu dostępnych zdolności produkcyjnych w poszczególnych okresach planistycznych. Bardzo wiele systemów nie ma tego algorytmu dysponując jedynie możliwością naliczania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne do

8 realizacji planowanych zleceń. produkcyjnych. Bilansowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne z dostępnymi zdolnościami w poszczególnych okresach planistycznych musi odbywać się manualnie. Ostatnio stosowane są algorytmy bilansowania obciążeń w ramach tzw. zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS (Advanced Planning and Scheduling).

9 Bill Of Materials Blokowanie własnych płatności BOM BOM obsługa struktury produktu BOM zestawienie materiałowe - struktury produkcyjne Patrz BOM obsługa struktury produktu Ta funkcja daje możliwość jak najpóźniejszego regulowania własnych zobowiązań, dzięki czemu zmniejsza się zaangażowanie kapitału obrotowego. Możliwe jest regulowanie należności wobec dużej liczby wierzycieli przy ograniczonych zasobach finansowych. Patrz BOM obsługa struktury produktu Zestawienie materiałowe BOM (Bill Of Materials) opisuje strukturę wyrobu podając zestawienie materiałowe. Jest to lista składników wchodzących bezpośrednio do rozpatrywanej pozycji. Jest to lista zawierająca materiały, surowce i podzespoły niższego rzędu, pochodzące z zakupu, kooperacji lub produkcji własnej. Struktura kompletnego produktu opisująca całościowo budowę produktu może mieć wiele poziomów i powstaje dynamicznie poprzez łączenie w procesie rozwijania struktur jednopoziomowych, poziom po poziomie. Zwykle następuje to w procesie planowania lub tworzenia zestawienia materiałowego wyrobu. Podstawowe typy BOM poza jednopoziomowym zestawieniem materiałowym to: zagnieżdżone zestawienie materiałowe (intendent BOM), zestawienie sumaryczne zawierające wszystkie materiały i podzespoły wchodzące w skład wyrobu z ich ilością sumaryczną, zestawienie ostatniego poziomu zawierające listę tylko tych pozycji które nie mają już składników są na dole struktury wraz z ilościami sumarycznymi ich występowania, modularne zestawienie do celów planistycznych, kosztowe zestawienie BOM. Na podstawie BOM można także przygotowywać tzw. zwinięcia poszczególnych pozycji. Zawierają listę składników wyrobu, w skład których wchodzi rozważana pozycja. Są to: zestawienie jednego poziomu, poziom po poziomie, zestawienie sumaryczne najwyższego poziomu pokazujące do jakich wyrobów składnik wchodzi. BOM może być wykorzystywany także do przygotowania listy składników niezbędnych do zrealizowania specyficznego zamówienia klienta lub zestawu składników do wykonania naprawy lub przeglądu. Obsługa struktury produkcyjnej zestawienia materiałowego obejmuje taki opis pozycji asortymentowych (materiałów, podzespołów i części) oraz struktur, która pokazuje w jaki sposób są one wykonywane w procesie produkcji. Są to praktycznie odpowiednio dostosowane do możliwości wykonawczych danego zakładu dane technologiczne powstałe przez opracowanie danych konstrukcyjnych. Przykładem może być klasyczny gaźnik samochodowy, który jest zwykle przedstawiony na jednym rysunku konstrukcyjnym z jednym zestawieniem materiałowym na tabliczce znamionowej rysunku, natomiast jego dokumentacja produkcyjna to zwykle 4-5 operacji realizowanych na różnych stanowiskach z odpowiednio dużą liczbą rysunków i instrukcji technologicznych. Struktury produkcyjne tego samego wyrobu wytwarzanego w różnych zakładach, o odmiennym wyposażeniu produkcyjnym, mogą być różne pomimo tego, że struktura konstrukcyjna wyrobu na podstawie której opracowano struktury produkcyjne jest jedna.

10 BOM zestawienie materiałowe konstrukcyjne oddzielone od produkcyjnego Budżetowanie i prognozowanie Budżety elastyczne Business Intelligence - system informacji zarządczej Obsługa struktury konstrukcyjnej produktu zestawienia materiałowego obejmuje zakładanie, modyfikacje i usuwanie opisu pozycji asortymentowych oraz struktur wyrobów w takiej postaci, w jakiej występują w dokumentacji. konstrukcyjnej, zwykle na rysunkach podzespołów i rysunkach złożeniowych. Jest to narzędzie pracy konstruktora wyrobu. Obecnie często to tabliczka znamionowa rysunku powstającego w systemie CAD / CAM. Często te dane mogą być przekazywana dalej do system produkcyjnego w sposób zautomatyzowany. Struktura konstrukcyjna wyrobu w powiązaniu ze strukturą produkcyjną pozwalają na obsługe skuteczną zmian konstrukcyjnych. Wchodzą też zwykle w ad obsługi dokumentacji wyrobów PDM (Product Documentation Management) i do obsługi cyklu życia wyrobu PLM (Product Life Management). Budżetowanie i prognozowanie są to elementy planowania finansowego, pozwalające na tworzenie budżetów planów finansowych na przyszłość dla poszczególnych dziedzin w poszczególnych okresach czasu oraz prognoz co będzie jeżeli do wyboru strategii działania. Budżety mogą być bardzo szczegółowe i powiązane ze sobą kaskadowo, co umożliwia następnie dokładną kontrolę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Tworzenie wielowariantowych prognoz finasowych różni się od budżetowania celem, dla którego się je konstruuje. Mechanizm jest bowiem ten sam. Prognozy tworzy się zwykle wielowariantowo, aby sprawdzić możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Logika hierarchii budżetowania może polegać na budowie budżetów od dołu od najniższych komórek kontrolowanych finansowo, albo na dekompozycji budżetu całej jednostki stopniowo do poziomu komórek najniższych hierarchicznie. Co do zasady budżetowania stosuje się budżetowanie przyrostowe na bazie wyników historycznych oraz budżetowanie o bazie zerowej (ZBB), w którym kolejne poziomy nakładów finansowych są od podstaw obliczane, uzasadniane i zatwierdzane. Budżety elastyczne są to budżety, które mogą być uzmiennione, a następnie skorygowane w zależności od rozmiarów działalności i rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa. Business Intelligence BI. Jest to oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. Są to systemy ulokowane hierarchicznie powyżej systemów transakcyjnych, w tym ERP. Służą do wspierania decyzji strategicznych i zarządczych szczebla taktycznego. Zwykle dane niezbędne do analiz ekonomicznych są pobierane z różnych obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie i umieszczane w bazie danych. Często stosowana jest hurtownia danych, z której z kolei dane są pobierane do obliczeń i przygotowania ekranów i raportów. Zwykle możliwe jest drążenie danych tzn. sięganie w prosty sposób do danych źródłowych, powodujących określone skutki np. do źródła zagrożeń. Najczęściej spotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to: EIS systemy powiadamiania kierownictwa (Executive Information Systems) DSS systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems) MIS Systemy wspomagania zarządzania (Management

11 Information Systems) GIS systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems).

12 Business to Business Business to Customer CAD/CAM CAD/CAM - Interfejsy do systemów CAPA Capable To Promise Capacity Requirements Planning CASE Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Patrz B2B Współpraca między przedsiębiorstwami B2C Współpraca z klientami CAD/CAM - Interfejsy do systemów Interfejsy do systemów CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) pozwalają na obsługę dostępu do rysunków technicznych i innych dokumentów w postaci graficznej, które są niezbędne do prowadzenia produkcji lub archiwowania danych. Systemy CAD/CAM są zwykle narzędziem pracy w biurach konstrukcyjnych. Bardziej zaawansowane systemy pozwalają na przekazywanie z rysunków złożeniowych zestawień materiałowych BOM do systemu obsługi produkcji. W szczególnych wypadkach możliwe jest przygotowywanie bezpośrednio przez konstruktora danych do sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Corrective And Preventive Action - CAPA. Jest to część system zarządzania jakością QMS (Quality Management System). Polega na prowadzeniu systematycznych przeglądów odchyleń od normalnej pracy i usterek. Działania te mają na celu zapobieganiu przyszłym niesprawnością działania. Patrz CTP - możliwe do rozdysponowania Patrz Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń Oprogramowanie wspomagające tworzenie oprogramowania aplikacyjnego CASE (Computer Assisted Software Engineering). Są to narzędzia komputerowe do wspomagania projektowania, programowania oprogramowania lub opracowywania systemów oprogramowania. Takim centrum jest na przykład wydział, jako miejsce powstawania kosztów, w którym zainstalowano linie produkcyjne i urządzenia. Ta funkcja pozwala na racjonalne naliczanie kosztów wytwarzania, a zwłaszcza podział kosztów ogólnych. Mechanizm do tworzenia takiego centrum pozwala na racjonalne gospodarowanie składnikami majątku trwałego. Jest to szczególnie istotne w organizacji przedmiotowej produkcji, gdzie wykorzystuje się linie lub ciągi do realizacji określonych wyrobów, a poszczególne składniki linii mogą mieć różną przepustowość. Dzięki temu można racjonalnie planować obciążenia. W odróżnieniu od księgowej obsługi środków trwałych tego typu linie tworzy się podając strukturę jej składników. Numery inwentarzowe pełnia rolę drugorzędną. Takie linie robocze, wykorzystywane w produkcji, wnoszą swoją amortyzację do rachunku kosztów.

13 CMMS Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing CAD/CAM Computer Assisted Software Engineering - CASE Computerized Zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń CMMS ( Computerized Maintenance Management Systems) jest to zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu, a w szczególności: obsługę zleceń remontowych realizowanych siłami własnymi i zlecanymi na zewnątrz, utrzymywania zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zakupów, rozliczanie personelu, prowadzenie rozliczeń prac remontowych i kosztów eksploatacji.. W pewnych dziedzinach przemysłu, szczególnie tam, gdzie istotne jest optymalizowanie wykorzystania drogiego wyposażenia np. w elektrowniach, systemy tego typu, pełnią podstawową rolę w systemie zarządzania. Podstawowe ich funkcje to: Planowanie zleceń remontowych do obsługi planowanych i zapobiegawczych remontów. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i nadzór nad jego przydatnością do użycia, atestacja urządzeń Zarządzanie zapasami, głownie materiałów eksploatacyjnych I części zamiennych Planowanie wykorzystania personelu i sprzętu Obsługi zakupów Rozliczenia finansowe Obecnie coraz częściej stosowana jest metoda obsługi technicznej zorientowanej na zwiększenie niezawodności urządzeń technicznych Reliability Centered Maintenance RCM. Pozwala na racjonalizację prowadzenia procesu dzięki obserwacji symptomów wskazujących na zbliżanie się awarii oraz analizie przyczyn poszczególnych awarii. W przypadkach bardziej złożonych zarządzania majatkiem trwałym lub w przedsiębiorstwie o rozbudowanej strukturze np. wielozakładowych lub wielofirmowych stosowane są bardziej rozbudowane systemy EAM Enterprise Asset Management. Zarządzanie majątkiem trwałym obejmuje funkcje CMMS obsługę dodatkowych możliwości pozwalając na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem takich jak elementy rachunkowości, niezbędnych danych technicznych, obsługę zasobów ludzkich i CAD / CAM. Patrz CAD/CAM - Interfejsy do systemów Patrz CASE Patrz CMMS

14 Maintenance Management Systems - CMMS Consumer Packaged Goods Corporate Performance Management Corrective And Preventive Action CPG CPM CRM zarządzanie relacjami z klientami Patrz CPG CPM Patrz CAPA Consumer Packaged Goods CPG. Są to dobra powszechnego użytku o ograniczonym czasie użytkowania takich jak żywność, napoje, wyroby tytoniowe itp. CPM (Corporate Performance Management) zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa jest to zespół koncepcji zarządzania, mierników oraz technologii informatycznych umożliwiający definiowanie, monitorowanie i optymalizację realizacji celów osobistych i departamentu w powiązaniu ze strategią całej organizacji. Jest to poszerzenie BI (business inteligence) o którąś z koncepcji zarządzania np. BSC (Balanced Scorecard), VBM (Value Based Management) lub system zapewnienia jakości Six Sigma. Pozwalają one na stosowanie zaawansowanych technik planowania, konsolidacji wyników i sprawozdawczości. CPM pozwala na lepsze przygotowanie decyzji strategicznych. Zwykle obsługiwane są następujące funkcje: Budżetowanie, planowanie, prognozowanie Modelowanie i optymalizacja zyskowności Definiowanie i zarządzanie kartami wyników Konsolidacja finansowa Sprawozdawczość finansowa, podatkowa i statystyczna CRM (Customer Relationship Management ) jest to część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Chodzi o uzyskanie możliwie dużo informacji o potrzebach klientów i ich zachowaniu się, tak aby nawiązać z nimi ściślejsze stosunki. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych poczynając od procesu sprzedaży poprzez serwis. Na podstawie zgromadzonych informacji możliwe jest sporządzanie odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów. Jest szczególnie istotna w przypadku współpracy z wieloma klientami przez wielu zmieniających się handlowców pozwalając na nadzorowanie pracy nad klientem nowym oraz śledzenie współpracy z klientami uzyskanymi uprzednio. Może to być niezależny system lub nakładka na pakiet typu ERP. Oprogramowanie CRM może pracować z własną bazą danych i może być udostępniony dostęp przez witrynę internetową. Zwykle obejmuje: zarządzanie finansami, obsługę cenników i katalogów, nadzorowanie płatności itp.

15 CTP - możliwe do rozdysponowani a Customer Relationship management Cykl dostaw Dane dla serwisu wyprodukowany ch wyrobów Data ważności do użycia partii materiałów Data wprowadzenia Decision Support Systems - DES CTP - możliwe do rozdysponowania (Capable To Promise) jest to umożliwienie podania klientowi, praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Aby to umożliwiać trzeba dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji. To poszerzenie ATP (Available To Promise) obejmuje system planistyczny. Proces uzgadniania możliwości realizacji zleceń obejmuje także sprawdzanie dostępności zdolności produkcyjnych. Może obejmować wiele jednostek produkcyjnych i dystrybucyjnych. Używany jest model obciążania do pełnego wykorzystania tylko dostępnych zdolności produkcyjnych uwzględniając wszystkie występujące ograniczenia w procesach produkcyjnych i logistycznych. Patrz CRM zarządzanie relacjami z klientami Cykl dostaw określany jest dla poszczególnych magazynów z centrów dystrybucyjnych i odnosi się także do uzupełniania zapasów od producentów. Jest to przedział czasu pomiędzy momentem stwierdzenia zapotrzebowania na dany produkt a momentem jego dostawy. Są to zwykle opisy procedur lub technologii realizowania napraw i przeglądów do których dołączane są zestawienia niezbędnych podzespołów, materiałów, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. W przypadku wyrobów trwałego użytku takich jak autobusy, silniki dla statków lub central telefonicznych wytwarzanych indywidualnie lub w krótkich seriach niezbędna jest obsługa dokumentacyjna do celów serwisowych czasem przez ponad dwadzieścia lat. Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów pozwala na właściwe zarządzanie materiałami w sferze produkcji i składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i farmaceutycznych. Po przekroczeniu tej daty produkt całkowicie lub częściowo traci swą przydatność. Data wprowadzenia oficjalnie aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek. Jest zwykle ogłaszana przez dystrybutora oprogramowania. Produkt wprowadzony na rynek powinien być spolonizowany i posiadać zapewnioną obsługę wdrożeniową i serwisową.. Decision Support Systems (DSS). Jest to klasa systemów informatycznych wspierających procesy podejmowania decyzji w organizacjach. Jest to zwykle oprogramowanie interaktywne pomagające w zbieraniu I kompilowaniu informacji pochodzących z danych pierwotnych, dokumentów, modeli biznesowych i wiedzy osób po to, aby zidentyfikować problemy i rozwiązywać problemy

16 DES Distributed Resource Planning Do kiedy obsługiwana będzie aktualnie dystrybuowana wersja oprogramowania Dokumentacja warsztatowa Dołączanie tekstu do pozycji asortymentowej Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznyc h Dostawy częściowe. Nadzorowanie Data Encryption Standard - DES. Jeden z najpopularniejszych algorytmów szyfrowania danych. DES opracowano w latach siedemdziesiątych w firmie IBM, w ramach konkursu na opracowanie efektywnego kryptosystemu na potrzeby rządu Stanów Zjednoczonych. Patrz DRP Hurtownie z siecią detalistów Jest to data określająca do kiedy obsługiwana będzie aktualnie dystrybuowana wersja zlokalizowanego oprogramowania. Czasem przewidywana jest obsługa serwisowa danej wersji oprogramowania bez ograniczeń czasowych. Dokumentacja warsztatowa zawierająca karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itp. powinna ona być emitowana w momencie uruchamiania zleceń produkcyjnych. Może być przekazywana w formie papierowej lub elektronicznej. Zestaw dokumentacji powinien być maksymalnie uproszczony i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa oraz czy istnieje możliwość łatwej adaptacji do uzasadnionych wymagań i zwyczajów. Dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu pozwala na umieszczanie danych tekstowych, opisowych dotyczących pozycji. Mogą to być instrukcje przechowywania, spedycji, obróbki itp. Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej pozwala na umieszczanie rozbudowanych opisów i obrazów dotyczących danej pozycji np. szkiców technicznych do opisu operacji technologicznych lub rysunków konstrukcyjnych albo wizualnych instrukcji montażu czy pakowania. Umożliwia ono tworzenie kompletów dokumentacji elektronicznej i minimalizuje zastosowanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna. Umożliwia dostęp do dokumentacji technologicznej bezpośrednio z ekranu monitora. Upraszcza także archiwizowanie danych technicznych wyrobów. Nadzorowanie harmonogramu dostaw w przypadku dostaw częściowych pozwala na rozliczanie poszczególnych dostaw wraz z wszelkimi reklamacjami.

17 Nadzorowanie harmonogramu dostaw DRP Hurtownie z siecią detalistów Drum Buffer Rope Dysponowanie częścią zapasu bezpieczeństwa Dziedziny przemysłu wskazywane przez dostawcę oprogramowania Obsługa hurtowni z siecią detalistów przez DRP (Distributed Resource Planning) zawiera w sobie planowanie uzupełniania stanu zapasów i zarządzanie zapasami w sieci hurtowni i u detalistów. Pozwala na utworzenie sieci powiązanych między sobą dostawców, magazynów i składów konsygnacyjnych regionalnych oraz odbiorców końcowych wraz z określeniem zapotrzebowań na transport. W tym celu stosowana jest zwykle logika planowania potrzeb materiałowych MRP. Pozwala także zwykle na planowanie transportu oraz ustalanie załadunków i tras. Czasem stosowane zasady naliczania potrzeb w zakresie uzupełniania zapasów są odmienne od stosowanej w MRP technice planowania uzależnionego od cykli realizacji i wyliczanych terminów realizacji poszczególnych działań. Może to być zasada uzupełniania zapasów partiami w poszczególnych okresach planistycznych lub dostawa dokładnie takiej ilości jaka została wydana. DRP II jest to poszerzenie zasad działania DRP o planowanie zapotrzebowania na podstawowe zasoby systemu transportowego, głównie przestrzeni składowania, siły roboczej, floty transportowej itp. Patrz TOC - DBR w teorii ograniczeń Ta funkcja umożliwia uniknięcie nerwowych reakcji systemu w procesie planistycznym, a więc zawieszania się go lub sygnalizowanie błędu, gdy zostaną np. przekroczone zapotrzebowania na wydania z magazynu o znikomą ilość, która nie wpływa na możliwość realizacji zlecenia. Przekroczenie dopuszczalnej wielkości tolerancji zapasu bezpieczeństwa powoduje automatyczne wygenerowanie zlecenia na uzupełnienie zapasów. Przyporządkowanie poszczególnych pakietów do branż jest klasyfikacją dosyć arbitralną, choć wiadomo, że organizacja przedsiębiorstwa jedno lub wielozakładowe, a także typ produkcji lub sposób i sieć dystrybucji powinny być decydujące. Na przykład przemysły spożywczy czy chemiczny to są na ogół produkcje procesowe powtarzalne, farmaceutyczny to zwykle procesy ciągłe oczywiście z wyłączeniem tzw. fabryk farmaceutycznych, w których rozsypuje się gotowe pastylki do opakowań, a elektroniczny to produkcja na liniach lub w gniazdach zorganizowanych przedmiotowo. Należy wziąć pod uwagę fakt to, że jakiś pakiet jest zainstalowany w przedsiębiorstwie danego typu i tam funkcjonuje, wcale nie znaczy pakiet jest przeznaczony i najlepszy dla takich przedsiębiorstw. Podczas jego wyboru mogły istnieć warunki nie sprzyjające trafnej czy optymalnej decyzji kierownictwa. Jeśli nawet oprogramowanie niezbyt pasuje do przedsiębiorstwa, ale zostanie wdrożone prawidłowo i jest dobrze eksploatowane, to będzie działało i przynosiło korzyści użytkownikom. Jeśli natomiast wybrano właściwy pakiet, ale wdrożenie przebiegło nieprawidłowo, to prawdopodobnie przedsięwzięcie zakończy się fiaskiem. Wielu dostawców oprogramowania oferuje tzw. pakiety wertykalne. Są to specjalizowane wersje dla poszczególnych dziedzin przemysłu i handlu np.: przemysłu samochodowego, elektronicznego lub produkcji napojów i żywności.

18 e- biznes EAM ECO Obsługa zmian konstrukcyjnych Economic Order Quantity EDI: Elektroniczna wymiana informacji EIS Executive Information E- biznes (e- Business) jest to zestaw aplikacji pozwalający na obsługę za pośrednictwem technicznych środków elektronicznych, zwykle internetu, wielu funkcji zarządzania, a w szczególności: e Handel (B2C Business to Customer) e Finanse e Usługi e Relacje między przedsiębiorstwami (B2B Business to Business) Enterprise Asset Management EAM. Zarządzanie majątkiem trwałym obejmuje funkcje CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) zarządzanie gospodarką remontową wspomaganą komputerowo oraz obsługę dodatkowych możliwości pozwalając na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem. CMMS w odróżnieniu od EAM nie zawiera obsługi sfery finansowej i obsługi zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to zwykle system przeznaczony dla pojedynczego zakładu i jest integrowany z innymi aplikacjami. EAM przeznaczony jest do obsługi większej liczby użytkowników i do pracy w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze, zwykle wielozakładowych. Pozwala na utrzymywanie jednej bazy danych dla całego przedsiębiorstwa. Obsługa zmian konstrukcyjnych (Engineering Change Order). Zestawienia konstrukcyjne pokazują, w jaki sposób wyrób jest zbudowany oraz jakie są jego elementy składowe. Na tym zestawieniu pracuje konstruktor nanosząc zmiany i poprawki konstrukcyjne. Zestawienie technologiczne produkcyjne opracowuje technolog. Pokazuje, jak poszczególne składniki dostarczane są i następnie wykorzystywane w procesie produkcji. W przedsiębiorstwach produkujących skomplikowane wyroby, w których często i dużo jest zmian konstrukcyjnych ważne jest, aby istniała synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, a w efekcie w powstających i już obsługiwanych zleceniach produkcyjnych i zamówieniach w toku. W pakiecie wymaganym dla takich przedsiębiorstw ta synchronizacja musi odbywać się automatycznie. Często w pakietach do obsługi skomplikowanych wyrobów istnieją osobne bazy danych struktury konstrukcyjnej i struktury technologicznej (produkcyjnej). Są one ze sobą powiązane. Chodzi o to, aby efekty zmian konstrukcyjnych nie powodowały zakupu i produkcji zbędnych składników, a zmiany były wprowadzane w sposób zautomatyzowany. Patrz Ekonomiczna wielkość partii Elektroniczna wymiana informacji (EDI - Electronic Data Interchange) powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC. Niektóre systemy zawierają automatyczny dostęp do internetu i możliwość wykorzystywania jego technik. Executive Information System EIS. Jest to system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie zbierania informacji pomocnej przy

19 Systems Ekonomiczna wielkość partii Eksploatacja skomplikowanyc h urządzeń Electronic Data Interchange Engineering Change Order Engineering to Order Enterprise Asset Management Enterprise Resources Planning e-produkcja ERP podejmowaniu decyzji. EIS w łatwy sposób udostępnia informację z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, która jest istotna ze względu na cele i oczekiwania organizacji. EIS jest często określany jako specjalizowana forma DSS. EOQ Economic Order Quantity. Jest to model obsługi zlecenia o stałej wielkości. Pozwala na określenie jednorazowej ilości do zamówienia lub zlecenia. Reguły opłacalności są zapisane w systemie. Zwykle zastosowanie tej techniki uzupełniania zapasów powoduje ich wysoki poziom i duże zaangażowanie środków obrotowych. Technika ta może być stosowana przy ustabilizowanych warunkach produkcji i zaopatrzenia i stabilnych cenach. Przedsiębiorstwa nastawione na eksploatację skomplikowanych urządzeń, takich jak elektrownie, cementownie, rafinerie. Są to przedsiębiorstwa jedno lub wielozakładowe eksploatujące drogie i skomplikowane wyposażenie techniczne. System informatyczny musi przede wszystkim pomóc w utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza w planowaniu i sterowaniu remontami, zapasami części zamiennych oraz w zarządzaniu finansami. Patrz CMMS. Patrz EDI: Elektroniczna wymiana informacji Patrz ECO Obsługa zmian konstrukcyjnych Patrz ETO prowadzenie projektów, obsługa produkcji na indywidualne zamówienia klientów Patrz EAM Patrz ERP e-produkcja pozwala na dostęp poprzez witrynę internetową do funkcji obsługi procesu produkcji. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia można drastycznie zwiększyć elastyczność zarządzania produkcją. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resources Planning) jest to zorientowany na finanse system informacyjny, który pozwala na identyfikację i planowanie wykorzystania będących w posiadaniu przedsiębiorstwa zasobów, a głównie nadzorowanie, wysyłkę oraz rozliczanie zleceń klientów oraz kontrolę kosztów. Główne różnice z systemem MRP II są to różnice techniczne takie jak interfejs graficzny użytkownika, relacyjna baza danych, użycie języka oprogramowania czwartej generacji, zastosowanie narzędzi komputerowych do rozwoju oprogramowania,

20 architektura klient / serwer oraz przenoszalność oprogramowania pomiędzy różnymi platformami. Bardziej ogólnie jest to metoda efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całością zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu.

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo