Czy tylko wydaje się nam, Ŝe tak jest? Czy teŝ wiemy to na pewno? Gary Loveman, prezes Harrah s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy tylko wydaje się nam, Ŝe tak jest? Czy teŝ wiemy to na pewno? Gary Loveman, prezes Harrah s"

Transkrypt

1 Czy tylko wydaje się nam, Ŝe tak jest? Czy teŝ wiemy to na pewno? Gary Loveman, prezes Harrah s

2 PRODUKT Co zatrzymać Co wyrzucić Co dodać Co i kto? STRATEGIA PODSTAWA KONKURENCJI Doskonałość operacyjna Innowacja Bliskość klienta Strategie konkurencyjne, taktyki Jak? KLIENCI Kogo utrzymać Kogo pozyskać Z kogo zrezygnować STRATEGIE FUNKCJONALNE Operacjonalizacja Dopasowanie

3 Kontekst do budowania wygrywających strategii konkurencyjnych Mocne i słabe strony organizacji Potrzeby rynku, atrakcyjność i podstawowe czynniki sukcesu Profil konkurencyjny Decyzja strategiczna Wybór produktów Wybór klientów Strategie funkcjonalne Zasoby i inwestycje Przewaga konkurencyjna Analiza zewnętrzna Metoda scenariuszy Mocne i słabe strony konkurencji Analiza zewnętrzna Trendy MoŜliwości Niepewności

4 Profil konkurencyjny Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest sumą jego sił i słabości. ZaleŜy ona od stopnia opanowania kluczowych czynników sukcesu. Pomiar pozycji konkurencyjnej Pomiaru tego dokonuje się według następującej sekwencji: określenie kryteriów pomiaru (kluczowych czynników sukcesu); ocena stopnia opanowania wybranych czynników i porównanie jej z osiągnięciami konkurentów; Ostatni etap to formułowanie wniosków.

5 Analiza zewnętrzna Analiza zewnętrzna Decyzje strategiczne Gdzie konkurujemy Jak konkurujemy Podstawy konkurencji Identyfikacja Trendy / przyszłe wydarzenia ZagroŜenia / moŝliwości Niepewności strategiczne Analiza Dziedziny potrzebujące pozyskania informacji Analiza metodą scenariuszy

6 Dobra wiadomość: W biznesowym świecie istnieją firmy, dla których czynnikiem sukcesu jest umiejętność zbierania danych, analizowania ich i wykorzystywania.

7 Zła wiadomość: W coraz szybszym i zmiennym świecie biznesowym naleŝy oczekiwać przejścia z etapu partnerstwa i relacji w etap pełnej synergii nabywców dóbr i ich dostawców.

8 Druga zła wiadomość: W tym gronie prawdopodobnie nie ma Twojej firmy. I jeszcze gorsza wiadomość powinna tam być!

9

10 Firmy konkurują nie tylko swoim potencjałem analitycznym nie tylko dlatego, Ŝe jest to moŝliwe (mamy mnóstwo narzędzi do obróbki danych), ale dlatego, Ŝe powinny tak robić procesy biznesowe to ostatni bastion zróŝnicowania.

11 Po co? - by wiedzieć nie tylko, co interesuje klienta, ale jaką cenę jest w stanie zapłacić, co skłoni go do większego zakupu itp. - by nie tylko wiedzieć, jakie są wskaźniki kosztów pracy i rotacji personelu, ale odpowiedzieć na pytanie, jaka jest granica, poza którą nie warto zatrudniać - by nie tylko wiedzieć, kiedy kończą się zapasy, ale takŝe przewidzieć problemy z popytem i łańcuchem dostaw, co pozwala uzyskać niskie wskaźniki zapasów i wysokie wskaźniki perfekcyjnie zrealizowanych zamówień

12 Po co? - przykłady -Progressive Insurance w swoich ofertach nagłaśnia szczegółowe analizowanie indywidualnych stawek ubezpieczenia -klienci Amazon.com mogą obserwować proces usprawniania procesów komunikowania się, gdy systematycznie robiąc zakupy doświadczają coraz lepszego sprofilowania oferty pod ich kątem, bardziej zgodnego z ich oczekiwaniami -w firmie Marriott system BI pomaga w ustaleniu optymalnej ceny za pokój, uwzględniającej sezonowość, profil klienta i inne czynniki - UPS: BI pomaga w śledzeniu ruchu przesyłek oraz przewidywaniu działań klientów i wpływaniu na nie

13 W stronę firmy, dla której analiza danych jest priorytetem działania

14

15 Najlepsze przypadki: sieć hoteli Marriott W ciągu 20 ostatnich lat Marriott udoskonalił naukowy system ustalania optymalnej ceny za pokój. Firma opracowała systemy optymalizacji ofert dla stałych klientów i system oceny prawdopodobieństwa przejścia tych klientów do konkurencji. Ma teŝ model moŝliwości uzyskania przychodu, wyliczający rzeczywiste przychody jako procent przychodów potencjalnych. Jeśli chcesz wyciągnąć najwyŝsze przychody z tego, co masz, ucz się od Marriotta!

16 Najlepsze przypadki: UPS UPS zaczął wszechstronnie wykorzystywać narzędzia analityczne do realizacji swojej strategii i rywalizacji. UPS m.in. narzędzia BI do śledzenia ruchu przesyłek oraz do przewidywania działań ludzi i wpływania na nie: ocenia m.in. prawdopodobieństwo utraty klienta i następnie podejmuje działania zapobiegawcze. Jeśli chcesz zachować swoich klientów, działaj jak UPS!

17 Najlepsze przypadki: polska Grupa Impel zaczęła wszechstronnie wykorzystywać narzędzia analityczne do integrowania danych finansowych i operacyjnych z róŝnych źródeł, scalać kanały informacji zarządczej oraz analizować rentowność klientów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Impel ma zdolność wcześniejszego reagowania na problemy i optymalizacji oferty usług outsourcingowych. jeśli chcesz polepszyć swoją sprawność, działaj jak Impel!

18 ONI TO ROBIĄ?

19 Anatomia firmy konkurującej zdolnościami analitycznymi 1. Upowszechnienie procesów modelowania i optymalizacji: modelowanie prognostyczne, przewidywanie postaw itp. Nie tylko wiem, co mam, ale wiem, co mogę mieć 2. Orędownicy wśród najwyŝszej kadry: zarząd rozumie, o co chodzi Kompleksowe spojrzenie na organizację: strategia oparta na informacji, zarządzanie relacjami z klientem oparte na informacji (information-based CM). Działania koordynowane przez te same osoby, w tej samej technologii, od góry firmy Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007

20 W tradycyjnie zarządzanych firmach BI (procesy analizy i raportowania) znajdują się w gestii działów to one wybierają własne wskaźniki, szkolą własny personel i kontrolują swoje zbiory danych. Efekt chaos. Przyczyny chaosu: wiele róŝnych wersji podstawowych wskaźników % arkuszy kalkulacyjnych zawiera błędy! im więcej ich krąŝy, tym gorzej. Efekt worksheet hell

21 Rozwiązanie najlepszych firm: Scentralizowane ośrodki danych: pewność, Ŝe kluczowy zasób, jakim są dane są dobrze zarządzane i poszczególne działy korzystają z tych samych danych. Praktyczny przykład: supergrupa P&G, składająca się ponad 100 analityków z róŝnych działów (działalność operacyjna, marketing, sprzedaŝ, badania rynku).

22 PRAKTYK NAJLEPSZYCH GRACZY

23 Co robią najpowaŝniejsi gracze, którzy budują przewagę w oparciu o analizę danych? Określ, co chcesz liczyć i po co Właściwa koncentracja działań: jakie dane są dla nas kluczowe, co chcemy liczyć, co chcemy osiągnąć (większe zadowolenie klientów, marŝe itp.) jak się nie rozproszyć. Określenie tego, co jest policzalne i co warto liczyć. Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007

24 Co moŝna i warto liczyć? Łańcuch dostaw Dobór klientów, lojalność i obsługa Ustalanie cen Zasoby ludzkie Optymalizacja, redukcja zapasów Identyfikacja klientów, zyskanie lojalności Określenie poziomu cen przynoszących maksymalny zysk Dobór najlepszych pracowników/koszt ich pracy Dell, Wal-Mart, Amazon, a w Polsce: Arctic Paper Kostrzyń, Lentex, Multimedia Capital One, Barclays, a w Polsce: Buderus Technika Grzewcza, ECO Opole Progressive, Marriott, a w Polsce: Interchem SA Oakland A/s, Boston Red Sox Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007 InForum Business Intelligence, marzec 2007

25 Co moŝna i warto liczyć? Jakość produktów i usług Wyniki finansowe Badania i rozwój Wczesne wykrywanie wad i ich minimalizacja Lepsze zrozumienie, co na nie wpływa Poprawa jakości, wydajności, bezpieczeństwa Honda, Intel, General Motors Europe MCI, Verizon, a w Polsce Grupa Impel Novartis, Amazon, Yahoo, Siemens AG Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007 InForum Business Intelligence, marzec 2007

26 Co robią najpowaŝniejsi gracze, którzy budują przewagę w oparciu o analizę danych? Dziel się danymi z innymi Najlepsze firmy dzielą się danymi z klientami lub kontrahentami: Wal-Mart (stany magazynowe), E&J Gallo (dane dla dystrybutorów dotyczące kosztów i cen detalistów, Pfleiderer Grajewo: platforma wymiany danych dla kilkudziesięciu dystrybutorów, Kompania Piwowarska dzielenie się danymi na temat rynku piwa z kluczowymi dystrybutorami) itp. Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007

27 Co robią najpowaŝniejsi gracze, którzy budują przewagę w oparciu o analizę danych? Twórz kulturę szacunku dla danych Firmy, które osiągnęły przewagę w tym zakresie, zachęcają do podejmowania decyzji na twardych faktach, a nie tylko na przyzwyczajeniu czy intuicji. Stosują teŝ oparte na faktach (zadowolenie klienta, dane sprzedaŝowe itp.) systemy motywacyjne. Uwaga jednak: nie wolno przesadzić z nadmiernym zaufaniem do danych, by nie zabić innowacji: testuj nowe rozwiązania. Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007

28 Co robią najpowaŝniejsi gracze, którzy budują przewagę w oparciu o analizę danych? Buduj przewagę w IT By konkurować opierając się o dane, trzeba je ustandaryzować, zintegerować, przechowywać w wirtualnych hurtowniach i oferować do nich łatwy dostęp a przede wszystkim, trzeba ich mieć bardzo duŝo. Kluczowe jest takŝe oprogramowanie typu business inteligence.

29 Co robią najpowaŝniejsi gracze, którzy budują przewagę w oparciu o analizę danych? Miej w zespole analityków Firmy, które osiągnęły przewagę dzięki analizie danych i wyciąganiu z niej wniosków, zatrudniają ludzi o analitycznych umysłach i mających podejście do koncepcyjnego rozwiązywania problemów. Bank Capital One: jesteśmy firmą analityków. Źródło: Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna, Thomas H. Davenport, HBRP maj 2007

30 Większość firm z róŝnych sektorów gospodarki ma znakomite powody, by realizować strategie wsparte ponadprzeciętna analizą danych i dzięki temu trafniejsze od konkurencji.

31 Nie jest to jednak droga łatwa. To długa i uciąŝliwa podróŝ (Barclays 5 lat pracy nad wykorzystaniem narzędzi analitycznych w kartach kredytowych; zmiany w niemal kaŝdym aspekcie działalności; długie lata zbierania danych, które dopiero dają wartość)

32 Inne problemy: firmy często nie magazynują historycznych danych, więc kłopot z ich analizowaniem; częste zmiany menedŝerów na kluczowych stanowiskach podejście analityczne wymaga kształcenia umiejętności i systematyczności.

33 Ufamy Bogu. Cała reszta opiera się na danych. Tekst tabliczki na biurku Barry Beracha, Sara Lee Bakery

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Human Resource Consulting. Czas próby. HR po kryzysie. 1 Czas próby: HR po kryzysie

Human Resource Consulting. Czas próby. HR po kryzysie. 1 Czas próby: HR po kryzysie Human Resource Consulting Czas próby HR po kryzysie 1 Czas próby: HR po kryzysie Spis treści Wstęp Executive Summary 3 4 Priorytety HR po kryzysie: Zmień horyzont myślenia Zadbaj o zaangażowanie pracowników

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo