Business Intelligence - droga do sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence - droga do sukcesu"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, r. Spis treści» Wdrożenie BI w firmie nie powinno się odbywać ani "z półki", ani głównie poprzez pryzmat IT. Sukcesu nie gwarantuje też gromadzenie wszystkich danych ani tworzenie wszelkich możliwych raportów i analiz. Właściwą relację efektu do kosztu tworzy staranne dobranie zarówno danych gromadzonych w hurtowni danych, jak i procedur analitycznych. Jakie są warunki udanego wdrożenia hurtowni danych? Czy powinna być ona częścią zintegrowanego systemu ERP, czy też niezależną aplikacją? To, jak hurtownia danych powinna być osadzona w środowisku informatycznym przedsiębiorstwa, zależy od sektora, który ono reprezentuje. Tam, gdzie większość funkcji biznesowych jest wspierana przez zintegrowany system ERP, np. w przemyśle, można myśleć o wdrażaniu gotowej, predefiniowanej hurtowni danych. Jej producent, znając dogłębnie specyfikę działania klienta, potrafi precyzyjnie określić dane, które do hurtowni powinny trafiać. Praktyka pokazuje, że jednak nawet wtedy znaczna część danych, które należy w hurtowni wykorzystać, znajduje się poza obszarem pokrywanym przez system ERP. Są też takie sektory gospodarki, jak np. telekomunikacja, gdzie podstawowych funkcji biznesowych nie byłby w stanie wesprzeć jeden system IT, nawet zintegrowany. A wtedy budowa docelowej hurtowni jako rozwiązania niezależnego od systemu ERP jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Dzieje się tak dlatego, że istnieje ogromna różnica w prowadzeniu biznesu w fabryce a u operatora telekomunikacyjnego. Fabryka musi analizować zapotrzebowanie rynku na swoje produkty, ale gdy zostaną one już wytworzone, potrzeba analiz spada. W przypadku operatora jest na odwrót. Gdy usługa zostanie wprowadzona na rynek, gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na analizy, jak jest ona wykorzystywana i postrzegana przez różne grupy abonentów. Można wskazać na wiele innych zastosowań zaawansowanych algorytmów analitycznych, jak segmentacje, scoringi, dobieranie grup docelowych itp. Tego bez zaawansowanej hurtowni danych nie sposób uzyskać. Jest przy tym oczywiste, że przede wszystkim musi być ona zintegrowana z systemem bilingowym oraz systemami obsługi klienta (CRM), bo np. system ERP nie byłby w stanie dostarczyć odpowiedniego poziomu granulacji informacji, niezbędnego do prowadzenia analiz. I dlatego dostawcy systemów ERP nie rozwijają funkcjonalności Business Intelligence (BI) dostosowanych do potrzeb operatorów telekomunikacyjnych. Ma to bowiem sens tylko tam, gdzie system ERP pokrywa w znacznej mierze podstawowy biznes klienta. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że BI tradycyjnie wspomagający warstwę strategiczną zmierza obecnie w kierunku wspierania warstwy operacyjnej, gdzie akceptowalny czas udzielenia odpowiedzi na pytanie jest znacznie krótszy. A to wymusza konieczność szybszego dostarczenia informacji do i z hurtowni danych w sektorach charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością, jak np. w bankowości czy w telekomunikacji. Zgadzam się, bo w przypadku operatorów mobilnych, a tacy razem z sektorem finansowym są głównie naszymi klientami, walka toczy się przede wszystkim o utrzymanie abonentów. Jeśli operator nie będzie gromadził w hurtowni danych informacji związanych z tym, że jego użytkownik np. jadąc samochodem i rozmawiając przez komórkę na kilka minut stracił łączność i, co gorsza, że sytuacja taka zdarza się mu nader często, to może go stracić, jeśli odpowiednio szybko nie zareaguje. Systemy BI stają się coraz bardziej systemami, bez których niemożliwe jest prawidłowe działanie firmy. W tym sensie możemy powiedzieć, że stają się systemami operacyjnymi. Pojawia się nowe pojęcie, tzw. aktywna hurtownia danych. Ten trend wkrótce rozszerzy się i na inne sektory gospodarki, bowiem rynek wymaga coraz bardziej precyzyjnych odpowiedzi w coraz krótszym czasie. Dyr. ds. Technologii SAS Institute Organizacje wyposażone w BI szybko się uczą, a ich menedżerowie stają się coraz bardziej świadomi konkurencyjności swojego sektora oraz słabości własnej organizacji. Dyr. ds. Konsultingu i Rozwoju Biznesu SPIN Znaczenie jakości danych jest nie do przecenienia. Dlatego ich walidacja i czyszczenie konieczne są w wielu miejscach procesu przetwarzania. W Polsce w branży telekomunikacyjnej wykorzystywanie wyników analizy danych do

2 Strona 2 z 6 wsparcia podejmowania decyzji operacyjnych jest już standardem. Z naszych doświadczeń wynika, że wdrażanie takich rozwiązań wymaga zaprojektowania hurtowni danych tak, aby pozwalała na równoczesne wykonywanie złożonych zapytań analitycznych i prostych zapytań operacyjnych. Pionierem rozwiązań technologicznych w tym zakresie jest Teradata, promująca wspomnianą wcześniej koncepcję aktywnej hurtowni danych. Możliwość wykorzystania wyników analiz w systemach operacyjnych pozwala na podniesienie efektywności i szybkości procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. I wtedy będą w stanie odpowiadać na zadawane pytania w czasie rzeczywistym. Czy budowę hurtowni danych powinno się zaczynać od scentralizowanego rozwiązania, czy też od niezależnych datamartów? W BPH jest jedna hurtownia danych zasilana danymi z różnych systemów, ale w zależności od potrzeb mogą być one dystrybuowane do datamartów zgodnie potrzebami użytkowników w różnych obszarach działalności banku. Rozwiązania takie, zapewniając niezbędny poziom spójności danych, uwzględniają także specyficzne wymagania poszczególnych obszarów oraz pozwalają na optymalizację procesów zasilania, dostępu do danych itp. Niektóre banki zaczynają od budowy małych, niezależnych hurtowni departamentalnych. Lepiej jednak, jeśli pod spodem jest jednocześnie tworzona jedna hurtownia, przez którą można wymieniać dane i która jest dostępna wszystkim oddziałom, tak jak w BPH. Kilka niezależnych hurtowni szybko może doprowadzić do sytuacji, gdy w organizacji nie będzie tzw. jednej wersji prawdy. Dyrektor Grupy Korporacyjnych Systemów Wspomagania Decyzji Infovide-Matrix Każdy z użytkowników dobrze rozumie jedynie swoje potrzeby w zakresie hurtowni danych i dlatego w organizacji powstaje wiele zdecentralizowanych datamartów. Rzadko się jednak zdarza, by klient, rozpoczynając budowę infrastruktury BI, od razu wdrażał korporacyjną hurtownię danych. Jest to z reguły przedsięwzięcie zbyt kosztowne - i finansowo, i organizacyjnie. Na przykład w BPH w powiązaniu z istniejącą hurtownią danych, na potrzeby analiz CRM, zostało stworzone dedykowane repozytorium danych marketingowych. Już od ponad roku jest ono z powodzeniem wykorzystywane do optymalizacji kampanii marketingowych. Moim zdaniem od samego początku należy myśleć o budowie jednej dużej hurtowni danych, która pokrywa funkcjonalnie cały obszar biznesowy firmy. Niekoniecznie pomysł ten należy realizować w ramach jednego dużego projektu, bo może się on po prostu nie udać. Budowa korporacyjnej hurtowni danych to tak jak budowa 30-piętrowego wieżowca. Po pierwsze trzeba wiedzieć, jak to się robi, po drugie trzeba przygotować odpowiednie fundamenty i dopiero wtedy zacząć budować po kolei każde piętro. Być może w danym momencie klient jest gotowy wybudować tylko trzy piętra, ale w przyszłości będzie przygotowany do budowy kolejnych. Doświadczenie pokazuje, że to podejście się sprawdza, bo narzut na odpowiednie fundamenty jest stosunkowo nieduży, a klient z czasem oczekuje od BI coraz więcej. Jednak to, co najważniejsze, kiedy zaczyna się rozmowę o BI z klientami, to potrzeba biznesowa. Za dużo mówimy o technologiach i metodykach wdrażania, a za mało o elemencie biznesowym. Spin stawia sprawę inaczej, na samym początku starając się dowiedzieć, czego biznes potrzebuje - czy parterowego budynku, czy 30-piętrowego wieżowca. Dopiero z taką wiedzą można myśleć o architekturze rozwiązania. Dyr. Centrum Kompetencyjnego Rozwiązań Business Intelligence SPIN Zarządzanie jakością informacji wymaga nadzorowania jej od momentu, gdy trafia do systemów źródłowych, po załadowanie do hurtowni. Użytkownicy biznesowi, zanim zaczną wykorzystywać rozwiązania BI, nie są w stanie do końca sprecyzować wszystkich swoich wymagań. Z tego powodu w takiej sytuacji naturalną drogą jest rozpoczęcie od budowy drobnych, niezintegrowanych datamartów i pokazania wyników pierwszych analiz. Takie podejście znacznie ułatwia użytkownikom systemu ocenę wartości biznesowej rozwiązania i formułowanie kolejnych potrzeb. W sektorze telekomunikacyjnym świadomość użytkowników w zakresie BI jest już wystarczająco wysoka. Ten klient dobrze wie, jakie chce wspierać procesy, jakie cele osiągnąć i ile może na to wszystko wydać. Specyfika branży telekomunikacyjnej związana jest z ilością przetwarzanych danych, wysoką wydajnością przetwarzania, dużą różnorodnością zadań biznesowych - od tradycyjnych do takich, które wymagają reakcji w czasie rzeczywistym. A to otwiera pole do innowacyjności i zaawansowanych analiz danych. Grupa Spin ma wiele ciekawych rozwiązań w tym zakresie - związanych m.in. z zastosowaniem mechanizmów przetwarzania regułowego, zaawansowanych metod, takich jak SVMs (Support Vector Machines), wykorzystywaniem w procesie analizy danych Kierownik ds. Informacji Zarządczej Polkomtel W Polkomtelu w coraz większym stopniu hurtownia staje się źródłem danych do

3 Strona 3 z 6 zagregowanych - tak, aby nie powielać bez potrzeby danych źródłowych. Podobnie w banku, świadomość użytkowników w zakresie BI jest wysoka. Nie mogę zgodzić się z poglądem, że dopiero po wdrożeniu rozwiązania klient jest w stanie określić swoje wymagania. Takie działanie może dotyczyć jedynie szczegółów tych wymagań. Inicjatorami projektów realizowanych w naszym banku są przede wszystkim końcowi użytkownicy danego rozwiązania. Trzeba zdać sobie sprawę, że w zakresie wymagań stawianych przed procesami i technologiami BI mieliśmy w ostatnich latach pewien postęp. Z dzisiejszego punktu widzenia, z doświadczeń, jakie mamy, jedyne rozwiązanie, które można rekomendować, to budowa scentralizowanej hurtowni. Jednak przedsiębiorstwa, które działają na rynku od jakiegoś czasu, nie mają już komfortu podejmowania takiej decyzji. Niejednokrotnie muszą zmierzyć się z przeszłością, kiedy to w różnych działach firmy świadomość potrzeb analitycznych była różna i powstawały rozwiązania wyspowe. Mogło to wystąpić nawet w sytuacji, gdy hurtownia scentralizowana istniała, a na jej bazie "pączkowały" marty. W Polkomtelu prowadzimy od pewnego czasu projekt zmierzający do uspójnienia aparatu pojęciowego i zbiorów danych na potrzeby raportowania i analiz. Praktyka dowodzi jednak, że każdy użytkownik dobrze rozumie jedynie swoje potrzeby co do hurtowni danych i w rezultacie powstaje dużo zdecentralizowanych datamartów. Z reguły dopiero po tym okresie rozwoju organizacje zauważają wady takich rozwiązań - wysokie koszty rozwoju i utrzymania oraz niespójność danych. Wtedy, widząc konkretne korzyści, decydują się na budowę korporacyjnej hurtowni danych. Spójrzmy na przykład na historyczny rozwój rozwiązań BI polskiej branży telekomunikacyjnej. Pierwsze projekty były nakierowane na konkretne potrzeby biznesowe związane głównie z zapobieganiem odchodzeniu klientów (tzw. churn). Rozwiązania takie powstawały w kilka miesięcy, bo były niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Dopiero potem przyszedł czas na dołączanie kolejnych obszarów analiz, np. związanych z zarządzaniem kampaniami marketingowymi, oraz porządkowanie architektury rozwiązania. Dodatkowo nasze doświadczenia pokazują, że rozwój ten często wymusza wymianę technologii, w której tworzona jest hurtownia danych (przykładowo Polkomtel zdecydował się przejść z platformy Sybase na Teradatę). Z drugiej strony - rozpoczynanie budowy infrastruktury BI od razu od rozwiązania scentralizowanego jest możliwe, czego dowodzi aktualnie realizowany przez Infovide-Matrix projekt u jednego z operatorów mobilnych. Podejście takie wymaga jednak doświadczonego branżowo zespołu po stronie IT, użytkowników biznesowych i dostawcy. Jak zadbać o wysoką jakość danych i jednocześnie sprawić, by szybko trafiały one do hurtowni? Główna wartość hurtowni to obecność w jednym miejscu spójnych danych pochodzących z różnych systemów źródłowych. Zapewnienie takiego spójnego obrazu w hurtowni to wyzwanie, któremu organizacja nie zawsze jest w stanie sprostać w czasie wdrożenia. Może to wynikać z liczby systemów źródłowych i ich niejednolitych modeli danych. Może być też tak, że świadomość korzyści wynikających z takiego konstruowania hurtowni pojawia się dopiero, gdy hurtownia zaczyna być w coraz większym stopniu wykorzystywana w tzw. operacyjnym BI. W Polkomtelu ładowanie danych do hurtowni odbywa się w cyklu dziennym. Ale czy trafiające do niej dane są weryfikowane? procesów operacyjnych związanych z bieżącą obsługą klienta. Dyr. Handlowy BI Insight Nie to jest ważne, ile można zarobić na wdrożeniu hurtowni danych, ale ile można stracić, gdy się tego nie zrobi. Dep. Rozwoju Aplikacji Bank BPH Jakość danych, rozumiana nie tylko jako liczba błędów, ale także poziom szczegółowości, powinna być wynikiem analizy biznesowej uwzględniającej cele, którym dane w hurtowni mają służyć. KOMENTARZ EKSPERTA... W dużych hurtowniach ładowane dane trafiają najpierw do jej obszaru roboczego, tzw. Data Staging Area (DSA). Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu ładowania ich z systemów operacyjnych do infrastruktury hurtowni. Wtedy możemy dokonać analizy jakości tych danych, przeprowadzić odpowiednie transformacje i czyszczenia, no i w końcu zasilić właściwą hurtownię danych. Często również okazuje się, że użytkownicy biznesowi, zwłaszcza na poziomie operacyjnym, są zainteresowani dostępem do danych z warstwy DSA, bo mimo niedostatków jakościowych są one dostępne szybciej. Jakość danych w hurtowni - rozumiana nie tylko jako liczba błędów, ale także poziom szczegółowości, a więc liczba ładowanych danych, częstotliwość zasilania czy zakres weryfikacji - powinna być wynikiem analizy biznesowej, uwzględniającej przede wszystkim cele, którym dane z hurtowni mają służyć. MARIUSZ WĄDOŁOWSKI account manager dla sektora

4 Strona 4 z 6 Chociaż w Polkomtelu uspójnienie z punktu widzenia procesowego odbywa się jeszcze na etapie stagingu, nadal są użytkownicy, którzy z danych w hurtowni nie są zadowoleni. Przyczyny są różne, ale głównie związane z tzw. jakością danych. Presja czasu (na ładowanie hurtowni i przetworzenie danych w praktyce mamy jedynie godziny nocne) sprawia, że poza podstawowym uspójnieniem jakość danych nie jest szczegółowo weryfikowana. Przykładem są dane o połączeniach (tzw. CDR), które są uspójniane do jednego formatu, mimo że pochodzą z różnych elementów sieciowych lub systemów billingowych. Wraz ze zwiększającym się znaczeniem hurtowni dla procesów operacyjnych, raportowania, zaawansowanej analityki pojawia się nacisk (i gotowość ponoszenia kosztów) na jakość danych, rozumianą jako kompletność, spójność, jednoznaczność itp. Nie polega to jedynie na formułowaniu oczekiwań wobec działów IT przez działy biznesowe, ale również na uświadamianiu sobie po stronie biznesu, że jakość danych zaczyna się w systemach źródłowych, do których to działy biznesowe wprowadzają dane. Czyszczenie i uspójnianie danych to zaledwie przykłady radzenia sobie z problemem, a nie próba jego rozwiązania. Zarządzanie jakością informacji wymaga nadzorowania jej od momentu, gdy trafia do systemów źródłowych po załadowanie do hurtowni. Nie zawsze daje się to jednak zrobić tak kompleksowo, jak by tego wymagały potrzeby użytkowników. A przecież jakość danych ma kluczowe znaczenie dla operatorów telekomunikacyjnych, bez niej trudno byłoby im radzić sobie z większością zadań biznesowych. Jakość danych na różnych etapach ich pozyskiwania i przetwarzania jest np. jednym z kluczowych problemów w procesie Revenue Assurance (zapewnienia przychodów). Z kolei Polkomtelowi właśnie w oparciu o infrastrukturę hurtowni danych udało się stworzyć kompleksowe rozwiązanie Revenue Assurance, sprawdzające, czy wszystkie świadczone usługi telekomunikacyjne są rozliczone. Ja nie twierdzę, że tak się nie da, ale to najczęściej wymaga jednak dołożenia do hurtowni dodatkowych narzędzi - specyficznych dla biznesu klienta. Ale to dobry przykład, jak technologia hurtowni może wspierać aktywność organizacji spoza BI. Bo nie ma tu decyzji zarządczych ani podejmowania decyzji na poziomie każdego abonenta, ani zapytań ad hoc. Nie do końca się z tym zgadzam. Revenue Assurance bezpośrednio przekłada się na decyzje, ale zupełnie innej natury niż dotyczące marketingu czy sprzedaży. Badania międzynarodowe pokazują, że operatorzy telekomunikacyjni mogą tracić nawet do kilku procent przychodów ze względu na luki w przetwarzaniu danych. Systemy Revenue Assurance mają takie luki wykrywać - co daje konkretne decyzje biznesowe i spore korzyści finansowe. Mógłbym podać jeszcze inny przykład. U jednego z naszych klientów wdrożyliśmy rozwiązanie zbudowane na hurtowni danych między innymi po to, by uzmysłowić menedżerom, jakie błędy popełniają ich pracownicy, wprowadzając dane do systemów źródłowych. Wykorzystaliśmy do tego celu mechanizmy raportowania i integracji danych. Znaczenie jakości danych jest nie do przecenienia. Dlatego ich walidacja i czyszczenie konieczne są w wielu miejscach procesu przetwarzania. Zgoda, za jakość danych klient jest gotów zapłacić bardzo dużo, ale nie od razu. Najczęściej dojrzewa do tego dopiero wtedy, gdy natrafi na problemy z jakością danych, korzystając z systemu analitycznego. Nie kwestionuję, że jakość danych ma swoją cenę i czasami po prostu nie warto o nią walczyć, jeśli nie przyda się to użytkownikom. Obecnie mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której jakość danych dalece odbiega od potrzeb użytkowników. Nie jest to specyficzne dla Polkomtela, problem jest powszechny na świecie. W tym kontekście ważne jest, aby dostawcy technologii i wdrożeń w zakresie BI uświadamiali swoim klientom, że cięcie cen i harmonogramów odbywa się m.in. kosztem jakości danych, co mści się z czasem. telekomunikacyjnego Teradata Podstawowym warunkiem udanego wdrożenia hurtowni danych jest znajomość wyzwań, jakie mogą być stawiane hurtowni danych obecnie i w przyszłości oraz wnikliwa analiza specyficznych potrzeb danej organizacji, innymi słowy, połączenie doświadczenia sektorowego, zdolność antycypacji przyszłych trendów oraz ścisła współpraca z docelowymi odbiorcami na wszystkich etapach projektu. Planując wdrożenie ważne jest, aby nie ponosić znaczących inwestycji w tymczasowe, niezależne rozwiązania tematyczne, które nie wniosą wartości do przyszłej korporacyjnej hurtowni danych. Z drugiej strony, w niektórych, specyficznych przypadkach wdrażanie scentralizowanej, korporacyjnej hurtowni danych w ramach jednego projektu może być nieuzasadnione, a nawet ryzykowne. Rozwiązaniem tego dylematu, promowanym przez Teradata jest opracowanie długofalowego planu wdrożenia hurtowni danych, który definiuje zależnie od priorytetów organizacji, jaką część dostosowanego do organizacji korporacyjnego modelu danych należy zasilić danymi, aby pokryć konkretny obszar biznesowy. A więc wymagania biznesowe decydują, na ile jak dużych projektów zostanie podzielone wdrożenie hurtowni. Zaletą takiego podejścia jest niewątpliwie to, że nie tworzymy data martów, powodujących duplikację danych, a krok po kroku rozbudowujemy rozwiązanie docelowe. Jednym z warunków takiego podejścia jest zastosowanie elastycznego korporacyjnego modelu danych. Rozwiązaniem spełniającym wymagania użytkowników oczekujących dostępu do wycinka danych specyficznego dla ich potrzeb i zorganizowanego w dogodny dla nich sposób, a jednocześnie nie stojącym w sprzeczności z koncepcją korporacyjnej hurtowni danych, a więc z utrzymywaniem jednolitego spojrzenia na biznes mogą być logiczne data marty (z technicznego punktu widzenia są to "widoki), które nie wymagają fizycznego budowania struktur danych. Na obecnym etapie rozwoju rynku BI, w warunkach hiperkonkurencyjnej gospodarki hurtownie danych wspomagają podejmowanie decyzji także na poziomach taktycznym i operacyjnym. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu koncepcji 'aktywnych hurtowni danych' Aktywna hurtownia danych będzie w stanie wspierać w czasie rzeczywistym także procesy biznesowe jak choćby marketing oparty na zdarzeniach w telekomunikacji czy bankowości, czy też aktywne zarządzanie siecią sprzedaży w handlu detalicznym. Aktywne ładowanie, aktywne zarządzanie obciążeniem, aktywna integracja oraz aktywny dostęp - tego oczekują użytkownicy hurtowni danych w XXI wieku. Świadczą o tym potrzeby naszych klientów na całym świecie i konkretne zastosowania budowane w oparciu o Teradatę. Aktywizacja hurtowni ma także wpływ na

5 Strona 5 z 6 Oczywiście zawsze istotny jest kontekst biznesowy. Jeśli np. walczymy o skrócenie części analitycznej procesu biznesowego o dzień, a tymczasem procedury decyzyjne w ramach tego procesu trwają kilka tygodni, to może lepiej zająć się najpierw optymalizacją tych procedur - z pożytkiem dla całego biznesu. Dlatego też klienci zadają pytania o jakość danych na samym początku wdrożenia hurtowni. Udzielając odpowiedzi, należy się upewnić, jaki poziom jest dla organizacji konieczny i w jakim czasie można go osiągnąć. W praktyce spotykamy się z dwiema metodami realizacji tego typu projektów: emocjonalną i racjonalną. Pierwszej towarzyszy duże zaangażowanie organizacji, pieniądze i priorytety, ale nie gwarantuje to sukcesu. Właściwa jest ta druga, która zakłada dobre zrozumienie biznesu w skali całej firmy, czyli procesów, jakości danych i kosztów ich zapewnienia oraz przełożenia na jakość decyzji menedżerskich. W procesie zarządzania istotne są zazwyczaj: dane pozwalające na porównanie wartości wskaźników i mierników procesów biznesowych z wartościami normatywnymi; dane historyczne, obrazujące zmiany ww. wartości w określonym, zazwyczaj dostatecznie długim, przedziale czasu; oraz dane krótkookresowe, pokazujące aktualną dynamikę procesów biznesowych. Żeby hurtownia przyniosła korzyści, warto w niej przechowywać dane tych trzech rodzajów. Nie należy pozbywać się przedwcześnie danych historycznych - bo ich brak może utrudnić podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Oznacza to również konieczność zachowania w racjonalnym zakresie ciągłości raportowania. zmianę uwarunkowań umów SLA co do jej dostępności. Jeżeli hurtownia danych pełni w organizacji jedynie funkcję czysto raportową dostarczając użytkownikom setki zdefiniowanych raportów to jej niedostępność przez dzień lub dwa może nie stanowić problemu. Jeśli natomiast hurtownia danych w organizacji jest na jednym z dalszych etapów rozwoju, tzn. odpowiada nie tylko na pytania: co się stało, dlaczego się stało, czy też co się stanie, ale także na pytania dlaczego to się dzieje właśnie teraz, to jej niedostępność przez godzinę może przynieść organizacji wymierne straty. Posługując się przykładem prognozowania odchodzenia klientów, można zadać pytanie jaką wartość ma dziś prognoza odejścia abonenta telefonii mobilnej, bazująca na danych sprzed tygodnia, w sytuacji kiedy abonent ten doświadczył dziś rano trzykrotnie zerwania połączenia a informacja o tym zdarzeniu nie była na czas dostępna w hurtowni danych. A kiedy stosować procesy ETL? Przed załadowaniem danych do hurtowni czy po? Dane powinno się oczywiście porządkować w systemie źródłowym, ale nie zawsze jest to możliwe, chociażby z braku spójności różnych systemów, co uwidacznia się dopiero podczas integracji w hurtowni danych z nich pochodzących. Dlatego też dość często poprawia się je dopiero na tym właśnie etapie. Do zrobienia porządków w systemach źródłowych rzadko kiedy wystarcza wyłącznie czyszczenia danych w bazie. Aby uchronić się przed ponowną degradacją ich jakości, niezbędna jest między innymi analiza i ew. poprawa interfejsu użytkownika, co nie zawsze jest możliwe - jeżeli, dajmy na to, system jest napisany w jakimś archaicznym języku, np. w Cobolu, to niewiele w tym obszarze można już zrobić. Dzisiaj są już dostępne nakładki na interfejs użytkownika, pozwalające na walidację danych na etapie wprowadzania ich do systemów źródłowych. BI Insight w swojej ofercie posiada taki system, a jego bardzo ważną cechą jest to, że integracja z systemem źródłowym nie wymaga dokonania w nim żadnych zmian. Proces zapewnienia jakości danych jest jednak dużo bardziej skomplikowany niż walidacja danych na poziomie interfejsu użytkownika i musi się odbywać na każdym etapie. W banku od dawna kładziemy duży nacisk na podwyższenie jakości danych w systemach źródłowych. Realizowane jest to na wiele sposobów, jak chociażby dodawanie pól słownikowych czy obligatoryjnych, monitorowanie statystyk dotyczących liczby błędów itp. działania. Poza tym wszystkie błędy i niespójności wykryte na etapie ładowania danych do hurtowni sygnalizowane są administratorom systemów źródłowych. Niewiele firm posiada kompletny i aktualizowany na bieżąco korporacyjny model danych. Operatorzy telekomunikacyjni należą do tej grupy przedsiębiorstw, która dostrzega potrzebę budowy takiego modelu, chociaż nie każda próba kończy się sukcesem. W wielu branżach jest jednak z tym gorzej. Dlaczego? Może dlatego, że procesy biznesowe trudniej poddają się tam pewnej standardyzacji, a poza tym rola IT nie jest tak krytyczna jak w telekomunikacji. I dlatego systemy BI nigdy nie będą mogły być "z półki". Jak w takim razie przejść możliwie bezboleśnie ze świata tradycyjnego biznesu do świata biznesu wspomaganego przez BI?

6 Strona 6 z 6 Nie znam firmy, która nie korzystałaby obecnie z jakiegoś rozwiązania BI, choćby pod postacią arkuszy kalkulacyjnych. Z drugiej strony - nie wiem też, czy istnieje w Polsce firma, która ma wdrożoną korporacyjną hurtownię, gdzie gromadzi się wszystkie jej dane biznesowe. Oddzielmy jednak narzędzia BI od samego BI. Każda firma dysponuje ogromem informacji na temat swojego biznesu, ale nie każda potrafi je dostarczać tam, gdzie są podejmowane decyzje, bo np. korzysta jedynie z Excela. Decyzja o wdrażaniu narzędzi BI jest wtedy wynikiem analizy procesów informacyjnych w organizacji i korzyści, jakie narzędzia BI przyniosą w ich usprawnieniu. Przy tym myślenie, że przeniesienie raportowania z Excela do narzędzi BI ma na celu jedynie redukcję kosztów analizy danych, jest całkowicie niewłaściwe. Wartości należy szukać nie po stronie wydatków, ale w zakresie procesów decyzyjnych, które będzie można usprawnić, a dzięki temu zwiększać przychody i podnosić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mimo wszystko, zwłaszcza na rynkach wysoce konkurencyjnych, nie tylko właściwe jest pytanie, ile na wdrożeniu hurtowni można zarobić. Dzisiaj należy zadać pytanie, ile firma straci, jeżeli nie wdroży rozwiązania klasy Business Intelligence. Należy tutaj podkreślić różnicę pomiędzy modelem pojęć biznesowych w hurtowni danych, a modelem prowadzenia konkretnych analiz. Z naszego doświadczenia wynika, że wykorzystanie predefiniowanego modelu pojęć biznesowych jest możliwe i potrafi znacznie przyspieszyć proces budowy hurtowni danych. Z kolei przenoszenie sposobu realizacji pojedynczych analiz z doświadczeń światowych na grunt Polski nie zawsze się sprawdza ze względu na specyfikę naszego rynku. Wartość BI nie leży jednak tylko we wspieraniu takich pojedynczych inicjatyw, jak zarządzanie kampaniami marketingowymi czy walka z churnem. Chociaż trudno to przełożyć na jakiś konkretny wynik, to intuicyjnie jest zrozumiałe, że inwestowanie w BI daje zbliżone efekty do inwestowania w szkolenia czy w książki i czasopisma branżowe, czyli generalnie - w wiedzę. Trzeba przy tym pamiętać, że rozwiązania BI trudno jest odseparować od danej organizacji, jej kultury i kompetencji. I dlatego te same narzędzia hurtowniane w jednej organizacji mogą przynieść duże efekty, a w drugiej - nikłe. Wszystko będzie zależało od tego, jak organizacja będzie w stanie skonsumować zgromadzone przez nią dane. Na szczęście organizacje wyposażone w BI szybko się uczą, a ich menedżerowie stają się coraz bardziej świadomi konkurencyjności swojego sektora oraz słabości własnej organizacji, a to wcześniej czy później musi się przyczynić do jej rozwoju. Opracowanie: Wojciech Gryciuk Zdjęcia: Łukasz Smoliński Copyright by Migut Media S.A.

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo