Business Intelligence - droga do sukcesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence - droga do sukcesu"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, r. Spis treści» Wdrożenie BI w firmie nie powinno się odbywać ani "z półki", ani głównie poprzez pryzmat IT. Sukcesu nie gwarantuje też gromadzenie wszystkich danych ani tworzenie wszelkich możliwych raportów i analiz. Właściwą relację efektu do kosztu tworzy staranne dobranie zarówno danych gromadzonych w hurtowni danych, jak i procedur analitycznych. Jakie są warunki udanego wdrożenia hurtowni danych? Czy powinna być ona częścią zintegrowanego systemu ERP, czy też niezależną aplikacją? To, jak hurtownia danych powinna być osadzona w środowisku informatycznym przedsiębiorstwa, zależy od sektora, który ono reprezentuje. Tam, gdzie większość funkcji biznesowych jest wspierana przez zintegrowany system ERP, np. w przemyśle, można myśleć o wdrażaniu gotowej, predefiniowanej hurtowni danych. Jej producent, znając dogłębnie specyfikę działania klienta, potrafi precyzyjnie określić dane, które do hurtowni powinny trafiać. Praktyka pokazuje, że jednak nawet wtedy znaczna część danych, które należy w hurtowni wykorzystać, znajduje się poza obszarem pokrywanym przez system ERP. Są też takie sektory gospodarki, jak np. telekomunikacja, gdzie podstawowych funkcji biznesowych nie byłby w stanie wesprzeć jeden system IT, nawet zintegrowany. A wtedy budowa docelowej hurtowni jako rozwiązania niezależnego od systemu ERP jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Dzieje się tak dlatego, że istnieje ogromna różnica w prowadzeniu biznesu w fabryce a u operatora telekomunikacyjnego. Fabryka musi analizować zapotrzebowanie rynku na swoje produkty, ale gdy zostaną one już wytworzone, potrzeba analiz spada. W przypadku operatora jest na odwrót. Gdy usługa zostanie wprowadzona na rynek, gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na analizy, jak jest ona wykorzystywana i postrzegana przez różne grupy abonentów. Można wskazać na wiele innych zastosowań zaawansowanych algorytmów analitycznych, jak segmentacje, scoringi, dobieranie grup docelowych itp. Tego bez zaawansowanej hurtowni danych nie sposób uzyskać. Jest przy tym oczywiste, że przede wszystkim musi być ona zintegrowana z systemem bilingowym oraz systemami obsługi klienta (CRM), bo np. system ERP nie byłby w stanie dostarczyć odpowiedniego poziomu granulacji informacji, niezbędnego do prowadzenia analiz. I dlatego dostawcy systemów ERP nie rozwijają funkcjonalności Business Intelligence (BI) dostosowanych do potrzeb operatorów telekomunikacyjnych. Ma to bowiem sens tylko tam, gdzie system ERP pokrywa w znacznej mierze podstawowy biznes klienta. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że BI tradycyjnie wspomagający warstwę strategiczną zmierza obecnie w kierunku wspierania warstwy operacyjnej, gdzie akceptowalny czas udzielenia odpowiedzi na pytanie jest znacznie krótszy. A to wymusza konieczność szybszego dostarczenia informacji do i z hurtowni danych w sektorach charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością, jak np. w bankowości czy w telekomunikacji. Zgadzam się, bo w przypadku operatorów mobilnych, a tacy razem z sektorem finansowym są głównie naszymi klientami, walka toczy się przede wszystkim o utrzymanie abonentów. Jeśli operator nie będzie gromadził w hurtowni danych informacji związanych z tym, że jego użytkownik np. jadąc samochodem i rozmawiając przez komórkę na kilka minut stracił łączność i, co gorsza, że sytuacja taka zdarza się mu nader często, to może go stracić, jeśli odpowiednio szybko nie zareaguje. Systemy BI stają się coraz bardziej systemami, bez których niemożliwe jest prawidłowe działanie firmy. W tym sensie możemy powiedzieć, że stają się systemami operacyjnymi. Pojawia się nowe pojęcie, tzw. aktywna hurtownia danych. Ten trend wkrótce rozszerzy się i na inne sektory gospodarki, bowiem rynek wymaga coraz bardziej precyzyjnych odpowiedzi w coraz krótszym czasie. Dyr. ds. Technologii SAS Institute Organizacje wyposażone w BI szybko się uczą, a ich menedżerowie stają się coraz bardziej świadomi konkurencyjności swojego sektora oraz słabości własnej organizacji. Dyr. ds. Konsultingu i Rozwoju Biznesu SPIN Znaczenie jakości danych jest nie do przecenienia. Dlatego ich walidacja i czyszczenie konieczne są w wielu miejscach procesu przetwarzania. W Polsce w branży telekomunikacyjnej wykorzystywanie wyników analizy danych do

2 Strona 2 z 6 wsparcia podejmowania decyzji operacyjnych jest już standardem. Z naszych doświadczeń wynika, że wdrażanie takich rozwiązań wymaga zaprojektowania hurtowni danych tak, aby pozwalała na równoczesne wykonywanie złożonych zapytań analitycznych i prostych zapytań operacyjnych. Pionierem rozwiązań technologicznych w tym zakresie jest Teradata, promująca wspomnianą wcześniej koncepcję aktywnej hurtowni danych. Możliwość wykorzystania wyników analiz w systemach operacyjnych pozwala na podniesienie efektywności i szybkości procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. I wtedy będą w stanie odpowiadać na zadawane pytania w czasie rzeczywistym. Czy budowę hurtowni danych powinno się zaczynać od scentralizowanego rozwiązania, czy też od niezależnych datamartów? W BPH jest jedna hurtownia danych zasilana danymi z różnych systemów, ale w zależności od potrzeb mogą być one dystrybuowane do datamartów zgodnie potrzebami użytkowników w różnych obszarach działalności banku. Rozwiązania takie, zapewniając niezbędny poziom spójności danych, uwzględniają także specyficzne wymagania poszczególnych obszarów oraz pozwalają na optymalizację procesów zasilania, dostępu do danych itp. Niektóre banki zaczynają od budowy małych, niezależnych hurtowni departamentalnych. Lepiej jednak, jeśli pod spodem jest jednocześnie tworzona jedna hurtownia, przez którą można wymieniać dane i która jest dostępna wszystkim oddziałom, tak jak w BPH. Kilka niezależnych hurtowni szybko może doprowadzić do sytuacji, gdy w organizacji nie będzie tzw. jednej wersji prawdy. Dyrektor Grupy Korporacyjnych Systemów Wspomagania Decyzji Infovide-Matrix Każdy z użytkowników dobrze rozumie jedynie swoje potrzeby w zakresie hurtowni danych i dlatego w organizacji powstaje wiele zdecentralizowanych datamartów. Rzadko się jednak zdarza, by klient, rozpoczynając budowę infrastruktury BI, od razu wdrażał korporacyjną hurtownię danych. Jest to z reguły przedsięwzięcie zbyt kosztowne - i finansowo, i organizacyjnie. Na przykład w BPH w powiązaniu z istniejącą hurtownią danych, na potrzeby analiz CRM, zostało stworzone dedykowane repozytorium danych marketingowych. Już od ponad roku jest ono z powodzeniem wykorzystywane do optymalizacji kampanii marketingowych. Moim zdaniem od samego początku należy myśleć o budowie jednej dużej hurtowni danych, która pokrywa funkcjonalnie cały obszar biznesowy firmy. Niekoniecznie pomysł ten należy realizować w ramach jednego dużego projektu, bo może się on po prostu nie udać. Budowa korporacyjnej hurtowni danych to tak jak budowa 30-piętrowego wieżowca. Po pierwsze trzeba wiedzieć, jak to się robi, po drugie trzeba przygotować odpowiednie fundamenty i dopiero wtedy zacząć budować po kolei każde piętro. Być może w danym momencie klient jest gotowy wybudować tylko trzy piętra, ale w przyszłości będzie przygotowany do budowy kolejnych. Doświadczenie pokazuje, że to podejście się sprawdza, bo narzut na odpowiednie fundamenty jest stosunkowo nieduży, a klient z czasem oczekuje od BI coraz więcej. Jednak to, co najważniejsze, kiedy zaczyna się rozmowę o BI z klientami, to potrzeba biznesowa. Za dużo mówimy o technologiach i metodykach wdrażania, a za mało o elemencie biznesowym. Spin stawia sprawę inaczej, na samym początku starając się dowiedzieć, czego biznes potrzebuje - czy parterowego budynku, czy 30-piętrowego wieżowca. Dopiero z taką wiedzą można myśleć o architekturze rozwiązania. Dyr. Centrum Kompetencyjnego Rozwiązań Business Intelligence SPIN Zarządzanie jakością informacji wymaga nadzorowania jej od momentu, gdy trafia do systemów źródłowych, po załadowanie do hurtowni. Użytkownicy biznesowi, zanim zaczną wykorzystywać rozwiązania BI, nie są w stanie do końca sprecyzować wszystkich swoich wymagań. Z tego powodu w takiej sytuacji naturalną drogą jest rozpoczęcie od budowy drobnych, niezintegrowanych datamartów i pokazania wyników pierwszych analiz. Takie podejście znacznie ułatwia użytkownikom systemu ocenę wartości biznesowej rozwiązania i formułowanie kolejnych potrzeb. W sektorze telekomunikacyjnym świadomość użytkowników w zakresie BI jest już wystarczająco wysoka. Ten klient dobrze wie, jakie chce wspierać procesy, jakie cele osiągnąć i ile może na to wszystko wydać. Specyfika branży telekomunikacyjnej związana jest z ilością przetwarzanych danych, wysoką wydajnością przetwarzania, dużą różnorodnością zadań biznesowych - od tradycyjnych do takich, które wymagają reakcji w czasie rzeczywistym. A to otwiera pole do innowacyjności i zaawansowanych analiz danych. Grupa Spin ma wiele ciekawych rozwiązań w tym zakresie - związanych m.in. z zastosowaniem mechanizmów przetwarzania regułowego, zaawansowanych metod, takich jak SVMs (Support Vector Machines), wykorzystywaniem w procesie analizy danych Kierownik ds. Informacji Zarządczej Polkomtel W Polkomtelu w coraz większym stopniu hurtownia staje się źródłem danych do

3 Strona 3 z 6 zagregowanych - tak, aby nie powielać bez potrzeby danych źródłowych. Podobnie w banku, świadomość użytkowników w zakresie BI jest wysoka. Nie mogę zgodzić się z poglądem, że dopiero po wdrożeniu rozwiązania klient jest w stanie określić swoje wymagania. Takie działanie może dotyczyć jedynie szczegółów tych wymagań. Inicjatorami projektów realizowanych w naszym banku są przede wszystkim końcowi użytkownicy danego rozwiązania. Trzeba zdać sobie sprawę, że w zakresie wymagań stawianych przed procesami i technologiami BI mieliśmy w ostatnich latach pewien postęp. Z dzisiejszego punktu widzenia, z doświadczeń, jakie mamy, jedyne rozwiązanie, które można rekomendować, to budowa scentralizowanej hurtowni. Jednak przedsiębiorstwa, które działają na rynku od jakiegoś czasu, nie mają już komfortu podejmowania takiej decyzji. Niejednokrotnie muszą zmierzyć się z przeszłością, kiedy to w różnych działach firmy świadomość potrzeb analitycznych była różna i powstawały rozwiązania wyspowe. Mogło to wystąpić nawet w sytuacji, gdy hurtownia scentralizowana istniała, a na jej bazie "pączkowały" marty. W Polkomtelu prowadzimy od pewnego czasu projekt zmierzający do uspójnienia aparatu pojęciowego i zbiorów danych na potrzeby raportowania i analiz. Praktyka dowodzi jednak, że każdy użytkownik dobrze rozumie jedynie swoje potrzeby co do hurtowni danych i w rezultacie powstaje dużo zdecentralizowanych datamartów. Z reguły dopiero po tym okresie rozwoju organizacje zauważają wady takich rozwiązań - wysokie koszty rozwoju i utrzymania oraz niespójność danych. Wtedy, widząc konkretne korzyści, decydują się na budowę korporacyjnej hurtowni danych. Spójrzmy na przykład na historyczny rozwój rozwiązań BI polskiej branży telekomunikacyjnej. Pierwsze projekty były nakierowane na konkretne potrzeby biznesowe związane głównie z zapobieganiem odchodzeniu klientów (tzw. churn). Rozwiązania takie powstawały w kilka miesięcy, bo były niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Dopiero potem przyszedł czas na dołączanie kolejnych obszarów analiz, np. związanych z zarządzaniem kampaniami marketingowymi, oraz porządkowanie architektury rozwiązania. Dodatkowo nasze doświadczenia pokazują, że rozwój ten często wymusza wymianę technologii, w której tworzona jest hurtownia danych (przykładowo Polkomtel zdecydował się przejść z platformy Sybase na Teradatę). Z drugiej strony - rozpoczynanie budowy infrastruktury BI od razu od rozwiązania scentralizowanego jest możliwe, czego dowodzi aktualnie realizowany przez Infovide-Matrix projekt u jednego z operatorów mobilnych. Podejście takie wymaga jednak doświadczonego branżowo zespołu po stronie IT, użytkowników biznesowych i dostawcy. Jak zadbać o wysoką jakość danych i jednocześnie sprawić, by szybko trafiały one do hurtowni? Główna wartość hurtowni to obecność w jednym miejscu spójnych danych pochodzących z różnych systemów źródłowych. Zapewnienie takiego spójnego obrazu w hurtowni to wyzwanie, któremu organizacja nie zawsze jest w stanie sprostać w czasie wdrożenia. Może to wynikać z liczby systemów źródłowych i ich niejednolitych modeli danych. Może być też tak, że świadomość korzyści wynikających z takiego konstruowania hurtowni pojawia się dopiero, gdy hurtownia zaczyna być w coraz większym stopniu wykorzystywana w tzw. operacyjnym BI. W Polkomtelu ładowanie danych do hurtowni odbywa się w cyklu dziennym. Ale czy trafiające do niej dane są weryfikowane? procesów operacyjnych związanych z bieżącą obsługą klienta. Dyr. Handlowy BI Insight Nie to jest ważne, ile można zarobić na wdrożeniu hurtowni danych, ale ile można stracić, gdy się tego nie zrobi. Dep. Rozwoju Aplikacji Bank BPH Jakość danych, rozumiana nie tylko jako liczba błędów, ale także poziom szczegółowości, powinna być wynikiem analizy biznesowej uwzględniającej cele, którym dane w hurtowni mają służyć. KOMENTARZ EKSPERTA... W dużych hurtowniach ładowane dane trafiają najpierw do jej obszaru roboczego, tzw. Data Staging Area (DSA). Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu ładowania ich z systemów operacyjnych do infrastruktury hurtowni. Wtedy możemy dokonać analizy jakości tych danych, przeprowadzić odpowiednie transformacje i czyszczenia, no i w końcu zasilić właściwą hurtownię danych. Często również okazuje się, że użytkownicy biznesowi, zwłaszcza na poziomie operacyjnym, są zainteresowani dostępem do danych z warstwy DSA, bo mimo niedostatków jakościowych są one dostępne szybciej. Jakość danych w hurtowni - rozumiana nie tylko jako liczba błędów, ale także poziom szczegółowości, a więc liczba ładowanych danych, częstotliwość zasilania czy zakres weryfikacji - powinna być wynikiem analizy biznesowej, uwzględniającej przede wszystkim cele, którym dane z hurtowni mają służyć. MARIUSZ WĄDOŁOWSKI account manager dla sektora

4 Strona 4 z 6 Chociaż w Polkomtelu uspójnienie z punktu widzenia procesowego odbywa się jeszcze na etapie stagingu, nadal są użytkownicy, którzy z danych w hurtowni nie są zadowoleni. Przyczyny są różne, ale głównie związane z tzw. jakością danych. Presja czasu (na ładowanie hurtowni i przetworzenie danych w praktyce mamy jedynie godziny nocne) sprawia, że poza podstawowym uspójnieniem jakość danych nie jest szczegółowo weryfikowana. Przykładem są dane o połączeniach (tzw. CDR), które są uspójniane do jednego formatu, mimo że pochodzą z różnych elementów sieciowych lub systemów billingowych. Wraz ze zwiększającym się znaczeniem hurtowni dla procesów operacyjnych, raportowania, zaawansowanej analityki pojawia się nacisk (i gotowość ponoszenia kosztów) na jakość danych, rozumianą jako kompletność, spójność, jednoznaczność itp. Nie polega to jedynie na formułowaniu oczekiwań wobec działów IT przez działy biznesowe, ale również na uświadamianiu sobie po stronie biznesu, że jakość danych zaczyna się w systemach źródłowych, do których to działy biznesowe wprowadzają dane. Czyszczenie i uspójnianie danych to zaledwie przykłady radzenia sobie z problemem, a nie próba jego rozwiązania. Zarządzanie jakością informacji wymaga nadzorowania jej od momentu, gdy trafia do systemów źródłowych po załadowanie do hurtowni. Nie zawsze daje się to jednak zrobić tak kompleksowo, jak by tego wymagały potrzeby użytkowników. A przecież jakość danych ma kluczowe znaczenie dla operatorów telekomunikacyjnych, bez niej trudno byłoby im radzić sobie z większością zadań biznesowych. Jakość danych na różnych etapach ich pozyskiwania i przetwarzania jest np. jednym z kluczowych problemów w procesie Revenue Assurance (zapewnienia przychodów). Z kolei Polkomtelowi właśnie w oparciu o infrastrukturę hurtowni danych udało się stworzyć kompleksowe rozwiązanie Revenue Assurance, sprawdzające, czy wszystkie świadczone usługi telekomunikacyjne są rozliczone. Ja nie twierdzę, że tak się nie da, ale to najczęściej wymaga jednak dołożenia do hurtowni dodatkowych narzędzi - specyficznych dla biznesu klienta. Ale to dobry przykład, jak technologia hurtowni może wspierać aktywność organizacji spoza BI. Bo nie ma tu decyzji zarządczych ani podejmowania decyzji na poziomie każdego abonenta, ani zapytań ad hoc. Nie do końca się z tym zgadzam. Revenue Assurance bezpośrednio przekłada się na decyzje, ale zupełnie innej natury niż dotyczące marketingu czy sprzedaży. Badania międzynarodowe pokazują, że operatorzy telekomunikacyjni mogą tracić nawet do kilku procent przychodów ze względu na luki w przetwarzaniu danych. Systemy Revenue Assurance mają takie luki wykrywać - co daje konkretne decyzje biznesowe i spore korzyści finansowe. Mógłbym podać jeszcze inny przykład. U jednego z naszych klientów wdrożyliśmy rozwiązanie zbudowane na hurtowni danych między innymi po to, by uzmysłowić menedżerom, jakie błędy popełniają ich pracownicy, wprowadzając dane do systemów źródłowych. Wykorzystaliśmy do tego celu mechanizmy raportowania i integracji danych. Znaczenie jakości danych jest nie do przecenienia. Dlatego ich walidacja i czyszczenie konieczne są w wielu miejscach procesu przetwarzania. Zgoda, za jakość danych klient jest gotów zapłacić bardzo dużo, ale nie od razu. Najczęściej dojrzewa do tego dopiero wtedy, gdy natrafi na problemy z jakością danych, korzystając z systemu analitycznego. Nie kwestionuję, że jakość danych ma swoją cenę i czasami po prostu nie warto o nią walczyć, jeśli nie przyda się to użytkownikom. Obecnie mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której jakość danych dalece odbiega od potrzeb użytkowników. Nie jest to specyficzne dla Polkomtela, problem jest powszechny na świecie. W tym kontekście ważne jest, aby dostawcy technologii i wdrożeń w zakresie BI uświadamiali swoim klientom, że cięcie cen i harmonogramów odbywa się m.in. kosztem jakości danych, co mści się z czasem. telekomunikacyjnego Teradata Podstawowym warunkiem udanego wdrożenia hurtowni danych jest znajomość wyzwań, jakie mogą być stawiane hurtowni danych obecnie i w przyszłości oraz wnikliwa analiza specyficznych potrzeb danej organizacji, innymi słowy, połączenie doświadczenia sektorowego, zdolność antycypacji przyszłych trendów oraz ścisła współpraca z docelowymi odbiorcami na wszystkich etapach projektu. Planując wdrożenie ważne jest, aby nie ponosić znaczących inwestycji w tymczasowe, niezależne rozwiązania tematyczne, które nie wniosą wartości do przyszłej korporacyjnej hurtowni danych. Z drugiej strony, w niektórych, specyficznych przypadkach wdrażanie scentralizowanej, korporacyjnej hurtowni danych w ramach jednego projektu może być nieuzasadnione, a nawet ryzykowne. Rozwiązaniem tego dylematu, promowanym przez Teradata jest opracowanie długofalowego planu wdrożenia hurtowni danych, który definiuje zależnie od priorytetów organizacji, jaką część dostosowanego do organizacji korporacyjnego modelu danych należy zasilić danymi, aby pokryć konkretny obszar biznesowy. A więc wymagania biznesowe decydują, na ile jak dużych projektów zostanie podzielone wdrożenie hurtowni. Zaletą takiego podejścia jest niewątpliwie to, że nie tworzymy data martów, powodujących duplikację danych, a krok po kroku rozbudowujemy rozwiązanie docelowe. Jednym z warunków takiego podejścia jest zastosowanie elastycznego korporacyjnego modelu danych. Rozwiązaniem spełniającym wymagania użytkowników oczekujących dostępu do wycinka danych specyficznego dla ich potrzeb i zorganizowanego w dogodny dla nich sposób, a jednocześnie nie stojącym w sprzeczności z koncepcją korporacyjnej hurtowni danych, a więc z utrzymywaniem jednolitego spojrzenia na biznes mogą być logiczne data marty (z technicznego punktu widzenia są to "widoki), które nie wymagają fizycznego budowania struktur danych. Na obecnym etapie rozwoju rynku BI, w warunkach hiperkonkurencyjnej gospodarki hurtownie danych wspomagają podejmowanie decyzji także na poziomach taktycznym i operacyjnym. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu koncepcji 'aktywnych hurtowni danych' Aktywna hurtownia danych będzie w stanie wspierać w czasie rzeczywistym także procesy biznesowe jak choćby marketing oparty na zdarzeniach w telekomunikacji czy bankowości, czy też aktywne zarządzanie siecią sprzedaży w handlu detalicznym. Aktywne ładowanie, aktywne zarządzanie obciążeniem, aktywna integracja oraz aktywny dostęp - tego oczekują użytkownicy hurtowni danych w XXI wieku. Świadczą o tym potrzeby naszych klientów na całym świecie i konkretne zastosowania budowane w oparciu o Teradatę. Aktywizacja hurtowni ma także wpływ na

5 Strona 5 z 6 Oczywiście zawsze istotny jest kontekst biznesowy. Jeśli np. walczymy o skrócenie części analitycznej procesu biznesowego o dzień, a tymczasem procedury decyzyjne w ramach tego procesu trwają kilka tygodni, to może lepiej zająć się najpierw optymalizacją tych procedur - z pożytkiem dla całego biznesu. Dlatego też klienci zadają pytania o jakość danych na samym początku wdrożenia hurtowni. Udzielając odpowiedzi, należy się upewnić, jaki poziom jest dla organizacji konieczny i w jakim czasie można go osiągnąć. W praktyce spotykamy się z dwiema metodami realizacji tego typu projektów: emocjonalną i racjonalną. Pierwszej towarzyszy duże zaangażowanie organizacji, pieniądze i priorytety, ale nie gwarantuje to sukcesu. Właściwa jest ta druga, która zakłada dobre zrozumienie biznesu w skali całej firmy, czyli procesów, jakości danych i kosztów ich zapewnienia oraz przełożenia na jakość decyzji menedżerskich. W procesie zarządzania istotne są zazwyczaj: dane pozwalające na porównanie wartości wskaźników i mierników procesów biznesowych z wartościami normatywnymi; dane historyczne, obrazujące zmiany ww. wartości w określonym, zazwyczaj dostatecznie długim, przedziale czasu; oraz dane krótkookresowe, pokazujące aktualną dynamikę procesów biznesowych. Żeby hurtownia przyniosła korzyści, warto w niej przechowywać dane tych trzech rodzajów. Nie należy pozbywać się przedwcześnie danych historycznych - bo ich brak może utrudnić podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Oznacza to również konieczność zachowania w racjonalnym zakresie ciągłości raportowania. zmianę uwarunkowań umów SLA co do jej dostępności. Jeżeli hurtownia danych pełni w organizacji jedynie funkcję czysto raportową dostarczając użytkownikom setki zdefiniowanych raportów to jej niedostępność przez dzień lub dwa może nie stanowić problemu. Jeśli natomiast hurtownia danych w organizacji jest na jednym z dalszych etapów rozwoju, tzn. odpowiada nie tylko na pytania: co się stało, dlaczego się stało, czy też co się stanie, ale także na pytania dlaczego to się dzieje właśnie teraz, to jej niedostępność przez godzinę może przynieść organizacji wymierne straty. Posługując się przykładem prognozowania odchodzenia klientów, można zadać pytanie jaką wartość ma dziś prognoza odejścia abonenta telefonii mobilnej, bazująca na danych sprzed tygodnia, w sytuacji kiedy abonent ten doświadczył dziś rano trzykrotnie zerwania połączenia a informacja o tym zdarzeniu nie była na czas dostępna w hurtowni danych. A kiedy stosować procesy ETL? Przed załadowaniem danych do hurtowni czy po? Dane powinno się oczywiście porządkować w systemie źródłowym, ale nie zawsze jest to możliwe, chociażby z braku spójności różnych systemów, co uwidacznia się dopiero podczas integracji w hurtowni danych z nich pochodzących. Dlatego też dość często poprawia się je dopiero na tym właśnie etapie. Do zrobienia porządków w systemach źródłowych rzadko kiedy wystarcza wyłącznie czyszczenia danych w bazie. Aby uchronić się przed ponowną degradacją ich jakości, niezbędna jest między innymi analiza i ew. poprawa interfejsu użytkownika, co nie zawsze jest możliwe - jeżeli, dajmy na to, system jest napisany w jakimś archaicznym języku, np. w Cobolu, to niewiele w tym obszarze można już zrobić. Dzisiaj są już dostępne nakładki na interfejs użytkownika, pozwalające na walidację danych na etapie wprowadzania ich do systemów źródłowych. BI Insight w swojej ofercie posiada taki system, a jego bardzo ważną cechą jest to, że integracja z systemem źródłowym nie wymaga dokonania w nim żadnych zmian. Proces zapewnienia jakości danych jest jednak dużo bardziej skomplikowany niż walidacja danych na poziomie interfejsu użytkownika i musi się odbywać na każdym etapie. W banku od dawna kładziemy duży nacisk na podwyższenie jakości danych w systemach źródłowych. Realizowane jest to na wiele sposobów, jak chociażby dodawanie pól słownikowych czy obligatoryjnych, monitorowanie statystyk dotyczących liczby błędów itp. działania. Poza tym wszystkie błędy i niespójności wykryte na etapie ładowania danych do hurtowni sygnalizowane są administratorom systemów źródłowych. Niewiele firm posiada kompletny i aktualizowany na bieżąco korporacyjny model danych. Operatorzy telekomunikacyjni należą do tej grupy przedsiębiorstw, która dostrzega potrzebę budowy takiego modelu, chociaż nie każda próba kończy się sukcesem. W wielu branżach jest jednak z tym gorzej. Dlaczego? Może dlatego, że procesy biznesowe trudniej poddają się tam pewnej standardyzacji, a poza tym rola IT nie jest tak krytyczna jak w telekomunikacji. I dlatego systemy BI nigdy nie będą mogły być "z półki". Jak w takim razie przejść możliwie bezboleśnie ze świata tradycyjnego biznesu do świata biznesu wspomaganego przez BI?

6 Strona 6 z 6 Nie znam firmy, która nie korzystałaby obecnie z jakiegoś rozwiązania BI, choćby pod postacią arkuszy kalkulacyjnych. Z drugiej strony - nie wiem też, czy istnieje w Polsce firma, która ma wdrożoną korporacyjną hurtownię, gdzie gromadzi się wszystkie jej dane biznesowe. Oddzielmy jednak narzędzia BI od samego BI. Każda firma dysponuje ogromem informacji na temat swojego biznesu, ale nie każda potrafi je dostarczać tam, gdzie są podejmowane decyzje, bo np. korzysta jedynie z Excela. Decyzja o wdrażaniu narzędzi BI jest wtedy wynikiem analizy procesów informacyjnych w organizacji i korzyści, jakie narzędzia BI przyniosą w ich usprawnieniu. Przy tym myślenie, że przeniesienie raportowania z Excela do narzędzi BI ma na celu jedynie redukcję kosztów analizy danych, jest całkowicie niewłaściwe. Wartości należy szukać nie po stronie wydatków, ale w zakresie procesów decyzyjnych, które będzie można usprawnić, a dzięki temu zwiększać przychody i podnosić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mimo wszystko, zwłaszcza na rynkach wysoce konkurencyjnych, nie tylko właściwe jest pytanie, ile na wdrożeniu hurtowni można zarobić. Dzisiaj należy zadać pytanie, ile firma straci, jeżeli nie wdroży rozwiązania klasy Business Intelligence. Należy tutaj podkreślić różnicę pomiędzy modelem pojęć biznesowych w hurtowni danych, a modelem prowadzenia konkretnych analiz. Z naszego doświadczenia wynika, że wykorzystanie predefiniowanego modelu pojęć biznesowych jest możliwe i potrafi znacznie przyspieszyć proces budowy hurtowni danych. Z kolei przenoszenie sposobu realizacji pojedynczych analiz z doświadczeń światowych na grunt Polski nie zawsze się sprawdza ze względu na specyfikę naszego rynku. Wartość BI nie leży jednak tylko we wspieraniu takich pojedynczych inicjatyw, jak zarządzanie kampaniami marketingowymi czy walka z churnem. Chociaż trudno to przełożyć na jakiś konkretny wynik, to intuicyjnie jest zrozumiałe, że inwestowanie w BI daje zbliżone efekty do inwestowania w szkolenia czy w książki i czasopisma branżowe, czyli generalnie - w wiedzę. Trzeba przy tym pamiętać, że rozwiązania BI trudno jest odseparować od danej organizacji, jej kultury i kompetencji. I dlatego te same narzędzia hurtowniane w jednej organizacji mogą przynieść duże efekty, a w drugiej - nikłe. Wszystko będzie zależało od tego, jak organizacja będzie w stanie skonsumować zgromadzone przez nią dane. Na szczęście organizacje wyposażone w BI szybko się uczą, a ich menedżerowie stają się coraz bardziej świadomi konkurencyjności swojego sektora oraz słabości własnej organizacji, a to wcześniej czy później musi się przyczynić do jej rozwoju. Opracowanie: Wojciech Gryciuk Zdjęcia: Łukasz Smoliński Copyright by Migut Media S.A.

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Procesy ETL. 10maja2009. Paweł Szołtysek

Procesy ETL. 10maja2009. Paweł Szołtysek Procesy 10maja2009 Paweł Szołtysek 1/12 w praktyce w praktyce 2/12 Zagadnienie Business Inteligence w praktyce 3/12 Czym jest proces? w praktyce Dane: dowolny zbiór danych ze źródeł zewnętrznych. Szukane:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jacy są najważniejsi dostawcy usług internetowych, operatorzy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014. Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank

Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014. Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014 Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank Obecnie: Bez pomiaru nie ma zarządzania. Gdzie: - Peter Drucker, guru zarządzania Dane

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Efektywny back-office. Warszawa, r.

Efektywny back-office. Warszawa, r. Efektywny back-office Warszawa, 06.09.2016 r. Dlaczego to trwa tyle czasu? Co się dzieje z moją sprawą? i dlaczego nic się nie dzieje Kolejny raz muszę robić te nudne sprawozdania, które są takie same

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu

Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu CASE STUDY: Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu Spis treści RCKiK w Poznaniu / 03 Wyzwanie / 04 Rozwiązanie / 06 Efekt / 09 2 RCKiK w Poznaniu Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Leszno 14.03.2013. Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT?

Leszno 14.03.2013. Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT? Leszno 14.03.2013 Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT? Banki stoją w obliczu zmian Uwarunkowania ekonomiczne Regulacje prawne Trendy społeczne Nowe technologie Dzisiaj otoczenie oczekuje innego

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10.

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10. Bez celu ani rusz Karolina Zmitrowicz Niepowodzenia projektów informatycznych to nieustannie wdzięczny temat pojawia się na konferencjach, szkoleniach, w prasie i innych publikacjach. Badaniem przyczyn

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Knowledge Management jak zdiagnozować czego właściwie potrzebuje nasza firma? Mariusz Sumiński

Knowledge Management jak zdiagnozować czego właściwie potrzebuje nasza firma? Mariusz Sumiński Knowledge Management jak zdiagnozować czego właściwie potrzebuje nasza firma? Mariusz Sumiński Zarządzanie Wiedzą, czyli? Competetive Strategy Rewards and benefits Communities of practice Yellow Pages

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

ROLA CONTROLLERA I ROZWÓJ TECHNOLOGII

ROLA CONTROLLERA I ROZWÓJ TECHNOLOGII Efektywność to realizacja właściwych działań we właściwy sposób. Peter F. Drucker Trzy kroki do zwiększenia efektywności w controllingu 1 2 3 Controlling Automation - usprawnij podstawowe procesy controlingowe

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Opis Usług Portfel IT Consulting

Opis Usług Portfel IT Consulting Opis Usług Portfel IT Consulting Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07 tel. (+48) 22 630 66 55

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów Grupa Codec Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami?

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Tomasz Imbiorowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA Dariusz Wojtas, Head of Product Management, IMPAQ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo