Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku STANDARDY OSIĄGNIĘĆ I WYMAGAŃ KLASA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Poziom podstawowy I. Umiejętności 1. Rzut piłką lekarską 3kg w tył za głowę - uczeń potrafi poprawnie wykonywać rzut piłką lekarską w tył za głowę 2. Kozłowanie piłki ręcznej po linii slalomu, rzut na bramkę z biegu i po przeskoku - uczeń potrafi poprawnie wykonywać podstawowe elementy techniczne piłki ręcznej, kozłowanie, rzut z biegu i po kozłowaniu 3. Sprawdzian umiejętności odbicia oburącz górnego i dolnego oraz zagrywki tenisowej w piłce siatkowej -uczeń potrafi poprawnie wykonywać podstawowe elementy techniczne piłki siatkowej- odbicie oburącz górne i dolne, zagrywką tenisową 4. Sprawdzian umiejętności z zakresu koszykówki -kozłowanie, prowadzenie piłki w dwójkach bez kozłowania, rzut do kosza po kozłowaniu - dwutakt -uczeń potrafi poprawnie wykonywać elementy techniczne w koszykówce kozłowanie niskie i wysokie, podania w dwójkach w biegu oraz rzut do kosza po kozłowaniu 5. Sprawdzian umiejętności z zakresu gimnastyki- łączenie przewrotów w przód i w tył, stanie na RR zamachem jednonóż przy drabinkach, skok rozkroczny przez kozła wzdłuż -uczeń potrafi prawidłowo wykonywać ćwiczenia gimnastyczne wymienione wyżej oraz zna zasady asekuracji i sam asekuracji 6. Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, lewą i prawą, po prostej i slalomem, strzał na bramkę wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy -uczeń potrafi poprawnie wykonywać w/w elementy techniczne II. Wiadomości 1. Uczeń wie, w jaki sposób przygotować organizm do wysiłku fizycznego -rozgrzewka. 2. Uczeń zna zasady asekuracji i samoasekuracji w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 3. Uczeń zna podstawowe przepisy nauczanych gier sportowych. 4.Uczeń zna zasady racjonalnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. III. Postawy 1.Uczeń respektuje i przestrzega zasady poprawnego współżycia w grupie. 2. Uczeń pomaga mniej uzdolnionym ruchowo i aktywizuje ich do poprawy swojej aktywności ruchowej. 3. Uczeń respektuje i przestrzega ustaloną Statutem Szkoły i przyjętego przez klasę (grupę ćwiczebną) formę stroju sportowego. 4. Uczeń należycie dba i szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. Poziom rozszerzony

2 Uczeń umiejętności, wiadomości i postawy z poziomu podstawowego potrafi zastosować w czasie lekcji, w trakcie zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym. KLASA II SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Poziom podstawowy I. Umiejętności 1. Rzut piłką lekarską 3kg w tył za głowę -uczeń potrafi prawidłowo wykonywać rzut piłką lekarską w tył za głowę 2. Prowadzenie piłki ręcznej w dwójkach bez kozłowania zakończone rzutem na bramkę z wyskoku, wyprowadzanie ataku szybkiego -uczeń potrafi poprawnie wykonywać elementy techniki indywidualnej piłkarza ręcznego- podania i chwyty w biegu, rzut na bramkę z wyskoku, wyprowadzenie ataku szybkiego 3. Sprawdzian umiejętności z siatkówki - umiejętność rozegrania piłki na trzy odbicia z przebiciem w określone miejsce na boisku, zagrywka tenisowa -uczeń potrafi poprawnie wykonywać elementy techniczne piłki siatkowejprzebicie piłki dowolnym sposobem w określone miejsce na boisku, zagrywka tenisowa 4. Prowadzenie piłki koszykowej w dwójkach zakończone rzutem do kosza bez kozłowania, zbiórka piłki z tablicy w ataku -uczeń potrafi poprawnie wykonywać podania i chwyty w biegu, rzut do kosza bez kozła po podaniu i zbiórkę piłki z tablicy w ataku 5. Sprawdzian umiejętności gimnastycznych - układ ćwiczeń równoważnych, przerzut bokiem na dowolną rękę, skok kuczny przez skrzynię pod odbiciu z odskoczni -uczeń potrafi prawidłowo wykonywać ćwiczenia gimnastyczne na równoważni i ćwiczenia akrobatyczne 6. Prowadzenie piłki nożnej w dwójkach - podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy, strzał na bramkę prostym podbiciem -uczeń potrafi wykonywać wymienione elementy. II. Wiadomości 1. Uczeń zna podstawowe przepisy rozgrywania zawodów LA. 2. Uczeń zna podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową i koszykową. 3. Uczeń potrafi prawidłowo dobrać ćwiczenia podnoszące sprawność i koordynację. 4. Uczeń zna zasady doboru przyborów i przyrządów do poszczególnych ćwiczeń. 5. Uczeń wie, jak ocenić poziom własnej sprawności fizycznej przy pomocy odpowiednich testów. III. Postawy 1.Uczeń respektuje i przestrzega zasady poprawnego współżycia w grupie. 2. Uczeń pomaga mniej uzdolnionym ruchowo i pozytywnie aktywizuje ich do poprawy swojej aktywności ruchowej. 3. Uczeń respektuje i przestrzega ustaloną Statutem Szkoły i przyjętego przez klasę (grupę ćwiczebną) formę stroju sportowego. 4. Uczeń należycie dba i szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. Poziom rozszerzony Uczeń umiejętności, wiadomości i postawy z poziomu podstawowego potrafi zastosować w czasie lekcji, w trakcie zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym.

3 KLASA III SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Poziom podstawowy I. Umiejętności 1. Rzut piłką lekarską 3kg w tył za głowę -uczeń potrafi prawidłowo wykonywać rzut piłką lekarską w tył za głowę 2. Sprawdzian umiejętności technicznych z piłki ręcznej obejmującej: kozłowanie, podania i chwyty, rzuty na bramkę we fragmentach gry lub grze uproszczonej -uczeń potrafi wykonać w grze wszystkie poznane elementy techniczne 3. Sprawdzian umiejętności technicznych z siatkówki obejmujące: atak na niskiej siatce w zastawie pojedynczej i podwójnej, zagrywka szybująca -uczeń potrafi poprawnie wykonywać atak i zastawienie w grze szkolnej i właściwej 4. Sprawdzian umiejętności z koszykówki obejmujący: wyprowadzenie ataku szybkiego po zbiórce z tablicy w obronie oraz wykorzystanie umiejętności technicznych w grze 1x1 -uczeń potrafi wyprowadzić atak szybki na jednego rozgrywającego oraz zastosować w grze elementy wyszkolenia technicznego koszykarza. 5. Sprawdzian umiejętności z gimnastyki - przerzut bokiem na dowolną rękę, leżenie przewrotne i przerzutne,,mostek z leżenia tyłem, skok zawrotny -uczeń potrafi poprawnie wykonać w/w ćwiczenia gimnastyczne oraz łączyć je w prosty układ 6. Żonglerka piłki stopą, udem i głową, strzał na bramkę z półwoleja po podaniu partnera. -uczeń potrafi poprawnie wykonać w/w elementy techniczne II. Wiadomości 1. Uczeń zna zasady adaptacji organizmu do wysiłku, regeneracji sił i czynnego wypoczynku. 2. Zna wpływ różnorodnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej na zdrowie psychiczne i fizyczne. 3.Uczeń zna zasady racjonalnego spędzania czasu wolnego. 4. Uczeń zna zasady organizacji i sędziowania imprez sportowych i rekreacyjnych. 5. Uczeń posiada elementarne wiadomości z dziejów wychowania fizycznego sportu i ruchu olimpijskiego. III. Postawy 1.Uczeń respektuje i przestrzega zasady poprawnego współżycia w grupie. 2. Uczeń pomaga mniej uzdolnionym ruchowo i aktywizuje ich do poprawy swojej aktywności ruchowej. 3. Uczeń respektuje i przestrzega ustaloną Statutem Szkoły i przyjętego przez klasę (grupę ćwiczebną) formę stroju sportowego. 4. Uczeń należycie dba i szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. Poziom rozszerzony Uczeń umiejętności, wiadomości i postawy z poziomu podstawowego potrafi zastosować w czasie lekcji, w trakcie zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym.

4 KLASA IV SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Poziom podstawowy I. Umiejętności 1. Rzut piłką lekarską 5kg w tył za głowę -uczeń potrafi prawidłowo wykonywać rzut piłką lekarską w tył za głowę. 2. Sprawdzian umiejętności technicznych z piłki ręcznej obejmujący: rzut do bramki po zwodzie pojedynczym, rzut karny dowolnym sposobem, ustawienie się na boisku przy wykonywaniu rzutu wolnego, zastosować elementy taktyki ataku pozycyjnego. 3. Sprawdzian umiejętności technicznych z siatkówki obejmujący: zastosowanie elementów taktyki na boisku (w obronie i ataku) we fragmentach gry, wykonać elementy techniki (przyjęcie piłki z zagrywki, rozegranie i wystawienie) we fragmentach gry, pełnić rolę organizatora zajęć. 4. Sprawdzian umiejętności z koszykówki obejmujący: zastosowanie umiejętności indywidualnych we fragmentach gry, kształtować umiejętności gry zespołowej we fragmentach gry. 5. Sprawdzian umiejętności z gimnastyki: gimnastyczny tor przeszkód, skok rozkroczny przez 5 części skrzyni wzdłuż, 6. Sprawdzian umiejętności z piłki nożnej obejmujący: zastosować indywidualne umiejętności techniczne podczas gry właściwej, zastosować taktykę ataku i obrony w grach właściwych. II. Wiadomości 1. Zna zadania zawodników na poszczególnych pozycjach zespołowych gier sportowych (piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka) 2. Zna elementy taktyki w/w zespołowych gier sportowych. 3. Wie jakie są zadania kapitana drużyny. 4. Wie jakie ma znaczenie sprawność ogólna w uprawianiu gier zespołowych. 5. Zna dokonania reprezentacji narodowych w poszczególnych ZGS. 6.Zna systematykę ćwiczeń gimnastycznych. III. Postawy 1.Uczeń respektuje i przestrzega zasady poprawnego współżycia w grupie. 2. Uczeń pomaga mniej uzdolnionym ruchowo i aktywizuje ich do poprawy swojej aktywności ruchowej. 3. Uczeń respektuje i przestrzega ustaloną Statutem Szkoły i przyjętego przez klasę (grupę ćwiczebną) formę stroju sportowego. 4. Uczeń należycie dba i szanuje powierzony mu sprzęt sportowy. Poziom rozszerzony Uczeń umiejętności, wiadomości i postawy z poziomu podstawowego potrafi zastosować w czasie lekcji, w trakcie zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym.

5 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 1. Nauczyciel zajęcia wychowania fizycznego powinien tak prowadzić by zapewnić uczniom bezpieczeństwo. 2. Metody i formy dobierać tak, aby uwzględniać możliwości rozwojowe uczniów. 3. Zwiększyć liczbę zajęć na otwartym powietrzu w miarę dogodnych warunków atmosferycznych. 4. Realizować takie ćwiczenia gimnastyczne, które wpływają na prawidłową postawę. 5. Należy mobilizować uczniów do udziału w lekcji, zawodach międzyszkolnych i do udziału w zajęciach poza lekcyjnych. 6. Wdrażać uczniów do przezwyciężania swoich słabości. 7. Systematycznie kontrolować postępy ucznia. 8. Włączać uczniów do organizacji, sędziowania zawodów szkolnych i międzyszkolnych. 9. Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny własnej sprawności fizycznej. 10. W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciel powinien stosować niekonwencjonalne przybory. 11. Nauczyciel powinien wprowadzać dużo zajęć w formie zabawowej i współzawodnictwa oraz rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia. 12. Prowadzić ćwiczenia przy muzyce i do muzyki. 13. Podczas lekcji wychowania fizycznego zapewnić ćwiczącym atmosferę radości, kierowanej swobody i ekspresji twórczej. 14. Umożliwić uczniom samodzielne przeprowadzenie niektórych elementów lekcji jak np. sędziowanie. 15. Stawiać na lekcji wychowania fizycznego przed uczniami różnorodne zadania. 16. Uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych. 17. W sposób spójny i logiczny przekazywać uczniom informacje praktyczne i teoretyczne. 18. Oceniać uczniów zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. KRYTERIA OCEN I WYMAGANIA EDUKACYJNE OCENIANIE Bardzo ważnym jeżeli nie najważniejszym warunkiem decydującym o efektywnej realizacji celów podstawy programowej wychowania fizycznego jest właściwy sposób oceniania osiągnięć ucznia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. D. Nr 83, poz. 562 z późno zm.) wyraźnie określa, że przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego "należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć".

6 I. Podstawowe cele oceniania to: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 2. Umożliwia uczniowi samorealizację i planowanie rozwoju przez poznanie własnej sprawności i umiejętności. 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się. 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwianie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. II. Ocenianie jest: -rzetelne - oparte na godnych zaufania, stałych wynikach; -trafne - ma dostarczać informacji w ściśle określonym zakresie; -jasne i zrozumiałe - oparte na czytelnych kryteriach przedstawionych uczniom i rodzicom w formie standardów wymagań; -obiektywne i zindywidualizowane - te same kryteria oceny dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości; -jawne - rodzice i uczniowie mają prawo do bieżącej informacji o uzyskanych ocenach i do ich uzasadnienia. Ocena ma charakter wspierający, a nie represyjny. Jej celem nie jest porównywanie uczniów czy wskazywanie braków, lecz podkreślanie tego, co uczeń już opanował i zdobył. Uczeń podczas oceny ma prawo do dwóch lub trzech prób w zależności od rodzaju ćwiczeń. Oceniana jest zawsze próba lepsza. Niedopuszczalne jest formułowanie oceny na podstawie wyników testów sprawności fizycznej. III. Przy ustalaniu oceny z WF bierze się przede wszystkim: - chęci, to znaczy wysiłek wkładany w wywiązywanie się z zadań; - postęp, czyli poziom osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej; - postawy, czyli stosunek do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności; - rezultat, czyli informację o osiągniętych wynikach, dokładność wykonania zadania, poziom zdobytej wiedzy. IV. Skala ocen Zarówno w ocenianiu bieżącym, jak i śródrocznym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 1 - niedostateczny 2 - dopuszczający 3 - dostateczny 4 - dobry 5 - bardzo dobry 6 - celujący Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej reguluje WSO w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach reguluje WSO w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne dla ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (opinia PPP, inna poradnia specjalistyczna).

7 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. V. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Ocenianiu podlegają: sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu; zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć; stosunek do partnera, przeciwnika i nauczyciela. stosunek do własnego ciała; aktywność fizyczna; postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami; osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. VI. Kryteria ocen Ocena celujący: Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb. Swoją postawą daje przykład do naśladowania, prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną. Ocena bardzo dobry: Uczeń całkowicie opanował materiał programowy z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Jest bardzo sprawny fizycznie. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i wykorzystuje je w praktycznym działaniu. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych i zawodach sportowych. Nie więcej jak 2 razy w ciągu semestru był nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego). Ocena dobry: Uczeń bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.

8 Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. Angażuje się w zajęcia o charakterze sportowo rekreacyjnym..nie więcej jak 3 razy w ciągu semestru.był nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego). Ocena dostateczny: Uczeń opanował materiał programowy na poziomie podstawowym ze znacznymi lukami. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym. W jego wiadomościach z zakresu wf są znaczne luki, a te które ma nie umie wykorzystać w praktyce. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej. Nie więcej jak 4-6 razy w ciągu semestru był nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego). Ocena dopuszczający: Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. Jest mało sprawny fizycznie Ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu. Na zajęciach w-f przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do zajęć. Nie więcej jak 6-8 razy w ciągu semestru był nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego). Ocena niedostateczny: Uczeń nie spełnia wymagań stawianych przez program. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami. Nie posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. Swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, Nie wykazuje chęci do uczestnictwa w zajęciach, notorycznie jest nieprzygotowany bądź opuszcza zajęcia 9 razy i więcej w ciągu semestru był nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego). WYMAGANIA EDUKACYJNE 1. Frekwencja i przegotowanie do zajęć wpływa w zdecydowany sposób na ocenę semestralną i roczną z wychowania fizycznego. 2. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwienia każdej kilkudniowej i dłuższej niezdolności do zajęć u nauczyciela wychowania fizycznego za pomocą zwolnienia lekarskiego. 3. Uczeń może być niesklasyfikowany z WF zgodnie z WSO ZSZ w Przeworsku.

9 4. Uczeń może zgłosić trzy razy w ciągu półrocza nie przegotowanie do lekcji (brak stroju) bez konsekwencji kolejny brak stroju oznacza ocenę niedostateczną. 5.. Każdego ucznia obowiązuje jednolity, określony Statutem Szkoły strój sportowy. 6. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania ćwiczeń, ale obowiązuje je obecność na zajęciach. Zwolnienie z ćwiczeń w czasie niedyspozycji nie może być wykorzystywane nagminnie. 7. Każdy doznany lub zauważony uraz czy inną sytuację zdrowotną zaistniałą w czasie lekcji WF należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. Dotyczy to zarówno ucznia który doznał urazu, jak i również innych uczestników zajęć. Nauczyciele WF Zatwierdził.

Zasady oceniania z wychowania fizycznego

Zasady oceniania z wychowania fizycznego Zasady oceniania z wychowania fizycznego Bardzo istotnym warunkiem decydującym o efektywnej realizacji celów podstawy programowej wychowania fizycznego jest właściwy sposób oceniania osiągnięć ucznia.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową z wychowania fizycznego. 2. Statut Gimnazjum w Starych Proboszczewicach.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Bardzo istotnym warunkiem decydującym o efektywnej realizacji celów podstawy programowej wychowania fizycznego jest właściwy sposób oceniania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego I. Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : - Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego skorzystać. J. Śniadecki Wychowanie fizyczne należy traktować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OCENIANIA SKALA OCEN: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący Uczeń może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2015/2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2015/2016 I. Wymagania priorytetowe LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2015/2016 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celująca (6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Czym kieruję się i w jaki sposób oceniam uczniów klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH Założenia ogólne. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Cele kształcenia - wymagania ogólne II etap edukacyjny Klasy IV-VI Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego na rok szkolny 2010 / 2011 1. Uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli ilość godzin opuszczonych przekracza 50%. 2. Na początku roku szkolnego uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego:

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z REKREACJI Społeczne Gimnazjum "Dwójka" Nr 45 STO im. Pawła Jasienicy Rok szkolny 2016/17. Na zajęcia wychowania fizycznego składa się 2h/ tygodniowo rekreacji oraz 2h/tygodniowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CELUJĄCA 6 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5). 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego.

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego. Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego. Kryteria oceniania określa nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM I. Uczniowie oceniani są głównie za wkład pracy na zajęciach, a także: postawę wobec zajęć wychowania fizycznego (tzn. strój

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 149

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 149 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 149 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego przede wszystkim bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA (KL. IV - VI) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego oddziały gimnazjalne Cele edukacyjne w wychowaniu fizycznym: Wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Kryteria oceniania z wychowania fizycznego stosowane przez wszystkich nauczycieli nauczających przedmiotu w roku szkolnym 2010/2011, w klasach I III liceum Problem oceny z wychowania fizycznego to temat

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie A. ZASADY OCENIANIA Zgodnie z nową podstawą programową ocena półroczna i roczna wystawiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego: Paweł Mazur Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie WYBRANE ZASADY I WYMAGANIA Z WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego PSO ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI Podstawa prawna: KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Elżbieta Grześkowiak mgr Stanisława Szarłata mgr Beata Hołowko mgr Renata Golczyk mgr Agnieszka Lorenc mgr Mirosław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania nauczyciele wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania nauczyciele wychowania fizycznego Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Obowiązujący od roku szkolnego 2007/2008 Tygodniowa liczba godzin przedmiotu: 3 godziny PSO opracowali: nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROBNINIE

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROBNINIE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROBNINIE Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Gimnazjum nr 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Gimnazjum nr 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum nr 55 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Zespole Szkół nr 18. Podstawa prawna

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Zespole Szkół nr 18. Podstawa prawna Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Zespole Szkół nr 18 Podstawa prawna 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas 4 i 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas 4 i 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dla klas 4 i 5 I Cele wychowania fizycznego Harmonijny rozwój fizyczny ucznia poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Ocenianie odbywa się za pomocą: Informacje wstępne. 1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji, posiadanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne. SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA Przy ustalaniu oceny z zajęć sportowych, nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Radomiu Nauczyciele realizujący: nauczyciele wychowania fizycznego w II LO im M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZNIA DKOS 5002 60/04 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA 5 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z systemem oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu. Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY UCZNIA: 1. OCENA POSTAWY I AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Łochowie

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM PUBLICZNE W SIEMIECHOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM PUBLICZNE W SIEMIECHOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM PUBLICZNE W SIEMIECHOWIE Zgodnie Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 843) przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. B. PRUSA w KARCZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. B. PRUSA w KARCZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM im. B. PRUSA w KARCZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Ocena powinna byd wypadkową czterech składowych:

Ocena powinna byd wypadkową czterech składowych: Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduoskiej Woli na podstawie programu nauczania Urszula Kierczak Koncepcja Edukacji Fizycznej Sport,Rekreacja Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce klasy IV-VI KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH KL. I III GIMNAZJUM AD ASTRA W MILICZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH KL. I III GIMNAZJUM AD ASTRA W MILICZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH KL. I III GIMNAZJUM AD ASTRA W MILICZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W oparciu o zasadę przedmiotowego traktowania ucznia, zakładającą,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Cele kształcenia i wychowania w wychowaniu fizycznym: - przygotowanie uczniów do całożyciowej aktywności ruchowej i czynnego uczestnictwa w kulturze

Bardziej szczegółowo

Skala ocen zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:

Skala ocen zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie WYCHOWANIE FIZYCZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie WYCHOWANIE FIZYCZNE I. ZASADY OGÓLNE. 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - umiejętności - motoryka - kryteria dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków warunków sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu wychowanie fizyczne. opracowany: Ewa Markiewicz

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu wychowanie fizyczne. opracowany: Ewa Markiewicz Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu wychowanie fizyczne opracowany: Ewa Markiewicz 1 Obszary podlegające ocenie 1. Postęp w usprawnianiu motywowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum KRYTERIA OCENY. Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum KRYTERIA OCENY. Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum OCENA KRYTERIA OCENY Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - spełnia wymagania edukacyjne na ocenę ustaloną bardzo

Bardziej szczegółowo