K O M U N I K A T Nr 3/2015. Ad 1. Zawody okręgowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O M U N I K A T Nr 3/2015. Ad 1. Zawody okręgowe."

Transkrypt

1 ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO w ŁODZI Łódź ul. Zachodnia 53, tel./fax Nr konta: BANK PEKAO S.A.VI Oddział w Łodzi, ul. Roosvelta 15 Łódź, dnia r. K O M U N I K A T Nr 3/ Zawody okręgowe 2. Szkolenie kandydatów do PZŁ 3. IV Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódzkiego 4. Propozycje organizacji kursów 5. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych Ad 1. Zawody okręgowe. Tegoroczne zawody odbędą się 19 września (sobota) na strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzejskiej 100. Zawody okręgowe to najważniejsza impreza strzelecka w okręgu. Są one istotnym elementem popularyzacji strzelectwa i łowiectwa wymienionym wśród głównych zadań Polskiego Związku Łowieckiego zawartych w ustawie Prawo Łowieckie oraz Statucie Zrzeszenia. Zbiórka uczestników o godz. 8:30, rozpoczęcie strzelań ok. godz. 9:30. Wszystkie macierzyste koła łowieckie okręgu łódzkiego mają obowiązek wzięcia udziału w tych zawodach. W zawodach mogą również startować indywidualnie zamieszkali na terenie okręgu myśliwi niestowarzyszeni oraz łódzcy myśliwi, którzy są członkami kół mających siedziby poza okręgiem łódzkim. W okręgowych zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje: 1.) zespołowa reprezentacja koła (tylko klasa powszechna); 2.) zespołowa otwarta (drużyna trzy os. bez względu na klasę); 3.) indywidualna w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę powszechną); 4.) indywidualna w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską); 5.) indywidualna Dian (obejmuje wszystkie startujące Diany zamieszkałe na terenie ZO PZŁ w Łodzi). Zawody okręgowe finansowane są częściowo przez koła łowieckie (amunicja) oraz przez ZO PZŁ w Łodzi (strzelnica, obsługa, rzutki). W zawodach mogą wziąć udział myśliwi z poza ZO PZŁ w Łodzi poza konkurencją po wpłaceniu opłaty za udział w zawodach w wysokości 60 zł. Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów. W związku z tym prosimy, aby w zgłoszeniu podać trzyosobowy skład drużyny w klasie powszechnej oraz trzyosobowy skład drużyny w klasie otwartej.

2 2 Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich. Zarząd Koła zgłasza reprezentację koła w klasie powszechnej, w klasie otwartej oraz startujących indywidualnie myśliwych mailowo Diany oraz pozostali myśliwi zgłaszają swój udział indywidualnie mailem Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 8 września 2015 r. Ad 2. Szkolenie kandydatów do PZŁ. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji szkolenia dla kandydatów do PZŁ, proszę o zgłaszanie kandydatów przez koła łowieckie w terminie do dnia 20 września 2015 r. Od ilości zgłoszonych osób na kurs zależy, czy kurs się odbędzie i jaki będzie jego koszt. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 21 września (poniedziałek) o godzinie 16:30 w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi pierwsze zajęcia rozpoczną się września br. W szkoleniu mogą wziąć udział kandydaci, którzy odbyli roczny staż łowiecki lub ukończą staż do 24 października. Zgłoszenia pisemnie bądź drogą mailową na adres Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów. Ad 3. IV Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódzkiego. W dniu r. w Łodzi odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódzkiego. W wyniku przeprowadzonych głosowań zmian dokonano w organach zrzeszenia. W skład Okręgowej Rady Łowieckiej weszli: 1. Hieronim Bartel WKŁ 421 Dzik zastępca Prezesa ORŁ 2. Piotr Buczek KŁ nr 11 Myśliwiec 3. Roman Dobiecki KŁ nr 31 Bażant Świnice Warckie 4. Wojciech Filipowski KŁ Bażant Łęczyca 5. Mariusz Karolak KŁ nr 10 Partyzant Sekretarz 6. Bogdan Kolasiński KŁ nr 42 Tur Tuszyn 7. Zbigniew Kozakiewicz WKŁ nr 268 Orzeł 8. Józef Lipiński KŁ nr 29 Rogacz Dobroń 9. Jacek Niemiec KŁ Dzik Borki 10. Tadeusz Smejda KŁ nr 10 Partyzant 11. Andrzej Sontag KŁ nr 21 Hubertus Prezes 12. Michał Szaniawski KŁ nr 6 Nemrod 13. Wiesław Tomczyk KŁ nr 12 Orzeł 14. Jacek Tyrankiewicz KŁ nr 1 Rogacz 15. Stanisław Wielec KŁ nr 37 Sokół Głowno Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali koledzy: 1. Marian Brocki myśliwy niestowarzyszony 2. Tadeusz Smejda KŁ nr 10 Partyzant 3. Andrzej Sontag KŁ nr 21 Hubertus 4. Stanisław Wielec KŁ nr 37 Sokół Głowno Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został kol. Tadeusz Smejda KŁ nr 10 Partyzant Okręgowa Rada Łowiecka na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała również wyboru Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi, którym został kol. Przemysław Kobacki. Na jego wniosek wybrany został również nowy skład zarządu, w skład którego zostali powołani kol. Beata Lisiak oraz kol. Mariusz Chachuła.

3 3 Ad 4. Propozycje organizacji kursów. W najbliższym czasie Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi planuje przeprowadzenie następujących kursów: Kurs szacowania szkód łowieckich; Kurs dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego; Kurs dla strażników łowieckich. W zależności od zainteresowania w okresie jesiennym postaramy się zorganizować wszystkie powyższe kursy. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie zgłoszenia telefonicznie od pn-pt od 8:00 16:00, bądź drogą mailową: Ad 5. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi informuje, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubra, Zarządem Głównym PZŁ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizujemy w dniach 21 listopada (sobota) i 22 listopada (niedziela) 2015 r. Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli odrębnie ze szkół podstawowych w pierwszym dniu oraz ze szkół ponadpodstawowych w drugim dniu i przedstawicieli kół łowieckich współpracujących ze szkołami w zakresie edukacji ekologiczno-łowieckiej na terenie województwa łódzkiego. Warsztaty te (pierwsze w naszym kraju) organizowane są w ramach projektu pod nazwą : O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia. Warsztaty są dofinansowywane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, których operatorem jest Ministerstwo Środowiska poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. CEL WARSZTATÓW METODYCZNYCH Podstawowym celem organizowanych Warsztatów jest przekazanie dydaktykom (nauczycielom) i przedstawicielom organizacji pozarządowych (kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego) wiedzy z zakresu bioróżnorodności oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. MIEJSCE WARSZTATÓW METODYCZNYCH Warsztaty te odbywać się będą w Łodzi: w zależności od ilości zgłoszonych osób (dokładny adres przeprowadzenia warsztatów zostanie podany w terminie późniejszym w zależności od liczby osób) W dniu 21 listopada (sobota) 2015 roku, od godz. 9:00; W dniu 22 listopada (niedziela) 2015 roku, od godz. 9:00. UCZESTNICY WARSZTATÓW METODYCZNYCH Do udziału w Warsztatach mogą zgłaszać się: Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych na dzień 21 listopada (sobota) 2015 r.; Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w szkołach ponadpodstawowych (np. gimnazjach) na dzień 22 listopada (niedziela) 2015 r., Członkowie i pracownicy Polskiego Związku Łowieckiego (kół łowieckich) zaangażowani w edukację ekologiczną w ramach współpracy ze szkołami, Członkowie i pracownicy innych organizacji pozarządowych zaangażowani w edukację ekologiczną. Podstawowym założeniem jest, aby w Warsztatach tych udział brała taka sama liczba nauczycieli i współpracujących z nimi myśliwych (przedstawicieli kół łowieckich, nadleśnictw, itp.) czyli aby uczestniczyli w nich osoby które na co dzień wspólnie realizują działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą.

4 4 Zakłada się, że w Warsztatach tych udział może wziąć następująca liczba uczestników: W dniu 21 listopada (sobota) 2015 r., od godz. 9:00 około osób, w tym około nauczycieli ze szkół podstawowych i współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictw (członków PZŁ); W dniu 22 listopada (niedziela) 2015 r., od godz. 9:00 około osób, w tym około nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictw (członków PZŁ), przy czym wskazanym jest, aby w każdym z dwóch dni Warsztatów udział wzięły inne osoby, w zależności od typu szkoły (podstawowa lub ponadpodstawowa), w tym również inni myśliwi prowadzący współpracę z tym szkołami. Udział w Warsztatach i materiały warsztatowe dla uczestników są nieodpłatne. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu do Łodzi i z powrotem do miejsca zamieszkania oraz koszty ewentualnego noclegu. W trakcie odbywania się Warsztatów czynny będzie nieodpłatny Catering (przewiduje się dwie tzw. przerwy kawowe i jedną przerwę obiadową) WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTATACH METODYCZNYCH Podstawowym warunkiem rekrutacji do udziału w tych Warsztatach jest przede wszystkim: 1. Przesłanie na adres: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, ul. Zachodnia 53, Łódź, lub faksem pod numer (a następnie pocztą tradycyjną) - w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2015 r.: a) Zgłoszenia na piśmie wg wzoru załączonego do komunikatu; b) Załączenia do zgłoszenia stosownego oświadczenia: przez nauczyciela o wykonywanej przez niego pracy jako nauczyciela biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, przez przedstawiciela koła łowieckiego o przynależności lub pracy w Polskim Związku Łowieckim i zaangażowaniu w edukację ekologiczną przez przynajmniej 3 miesiące przed nadesłaniem zgłoszenia. Druki (wzory) tych oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego pisma. 2. W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszelkie wymagane dane zgłoszenia niekompletne będą uznawane za nieważne. 3. Ponieważ liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona ( osób dziennie) o zakwalifikowaniu poszczególnych osób będzie decydować kolejność zgłoszeń do ZO PZŁ w Łodzi. Zwracamy się z bardzo uprzejmą prośbą do Zarządów Kół Łowieckich i myśliwych współpracujących ze szkołami, dziećmi i młodzieżą szkolną o udzielenie nam daleko idącej pomocy w zakresie rekrutacji nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich na przedmiotowe Warsztaty, co z pewnością pozwoli na dalszy rozwój tej działalności edukacyjnej na terenie województwa łódzkiego. Załączniki: Darz Bór /-/ Przemysław Kobacki Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi Łowczy Okręgowy 1. Regulamin warsztatów. 2. Druk formularza zgłoszeniowego na Warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich wraz z drukami oświadczeń. 3. Druk formularza zgłoszeniowego na Warsztaty dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich wraz z drukami oświadczeń.

5 5 REGULAMIN WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie z Polskim Związkiem Łowieckim. 2. Celem warsztatów jest przekazanie dydaktykom wiedzy z zakresu bioróżnorodności oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 3. W każdym z 16 województw zostanie przeprowadzony jeden warsztat na poziomie szkoły podstawowej i jeden na poziomie szkoły ponadpodstawowej. 4. Każdy z jednodniowych warsztatów realizowany jest dla 80 uczestników (40 nauczycieli szkół podstawowych oraz 40 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych) lub dla 60 uczestników (30 nauczycieli szkół ponadpodstawowych i 30 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych). 5. Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się: o Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. o Pracownicy/członkowie Polskiego Związku Łowieckiego o Pracownicy Organizacji Pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną 6. Warsztaty realizowane są od kwietnia do grudnia 2015 r. Szczegółowy harmonogram ustalany jest na bieżąco. 7. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne. 8. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu do miejsca organizacji warsztatów oraz koszty ewentualnego noclegu. Warunki udziału w warsztatach metodycznych 1. Zgłoszenia należy nadsyłać do siedziby Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi, ul. Zachodnia Łódź, a następnie pocztą tradycyjną. 2. O zakwalifikowaniu na poszczególne edycje warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie realizowanym w ramach projektu. 4. Warunkiem akceptacji zgłoszenia i udziału w warsztatach jest: o W przypadku kadry dydaktycznej oświadczenie o wykonywanej pracy jako nauczyciel biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej o W przypadku pozostałych osób oświadczenie o wykonywanej pracy/przynależności do organizacji pozarządowej zaangażowanej w edukację ekologiczną przez przynajmniej 3 miesiące przed nadesłaniem zgłoszenia. 5. W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszelkie wymagane dane, zgłoszenia niekompletne będą uznawane za nieważne. 6. Dane osobowe uczestników zbierane są w celu rejestracji i sprawnego prowadzenia warsztatów, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na publikację na stronie internetowej i fanpage u projektu oraz Stowarzyszenia Miłośników Żubrów zdjęć powstałych podczas realizacji warsztatów. Warunki rezygnacji z warsztatów 1. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w warsztacie bez żadnych konsekwencji do 10 dni przed jego rozpoczęciem. 2. W przypadku rezygnacji po upływie wyznaczonego powyżej terminu uczestnik powinien zapewnić sobie zastępstwo na warsztatach w postaci osoby o podobnych kwalifikacjach, spełniającej warunki udziału w warsztatach. 3. Osoba, która wycofa się z udziału w warsztatach po upłynięciu wyżej wymienionego terminu i nie zapewni sobie odpowiedniego zastępstwa zostanie obarczona karą finansową o równowartości kosztu udziału jednej osoby w warsztacie (oszacowane jako koszt cateringu, wynagrodzenie prowadzących i koszty wynajmu Sali w przeliczeniu na jednego uczestnika) Wyjątkiem mogą być sytuacje losowe typu choroba.

6 6 Przesłać do ZO PZŁ w Łodzi do dnia 31 października 2015 roku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY METODYCZNE realizowane w ramach projektu edukacyjnego O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia w dniu 21 listopada (sobota) 2015 roku, dla nauczycieli ze szkół podstawowych i współpracujących z nimi myśliwych DANE UCZESTNIKA WARSZTATU Adres do korespondencji Numer telefonu Adres Nazwa i adres jednostki (szkoła, koło łowieckie lub organizacja pozarządowa) Miejsce i termin wybranego warsztatu Wybrany poziom warsztatów (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa) Łódź, 21 listopada (sobota) 2015 roku Szkoła podstawowa Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem warsztatów i akceptuję go. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)..

7 7 Załącznik do zgłoszenia udziału w Warsztatach Metodycznych..... Miejsce zamieszkania O Ś W I A D C Z E N I E (Nauczyciela) W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli biologii lub przyrody */ ze szkół podstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, odbywających się w Łodzi w dniu 21 listopada (sobota) 2015 roku pod nazwą O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia, ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że wykonuję pracę jako nauczyciel biologii / przyrody */ w Szkole (Zespole Szkół) */ w. od. roku... */ niepotrzebne skreślić.

8 8 Załącznik do zgłoszenia udziału w Warsztatach Metodycznych..... Miejsce zamieszkania O Ś W I A D C Z E N I E (Członka Polskiego Związku Łowieckiego) W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli biologii lub przyrody */ ze szkół podstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, odbywających się w Łodzi w dniu 21 listopada (sobota) 2015 roku pod nazwą O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia, ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i biorę osobisty udział w realizowaniu edukacji ekologicznej we współpracy ze Szkołą (Zespołem Szkół) */ w. od. roku... */ niepotrzebne skreślić.

9 9 Przesłać do ZO PZŁ w Łodzi do dnia 31 października 2015 roku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY METODYCZNE realizowane w ramach projektu edukacyjnego O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia w dniu 22 listopada (niedziela) 2015 roku, dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i współpracujących z nimi myśliwych DANE UCZESTNIKA WARSZTATU Adres do korespondencji Numer telefonu Adres Nazwa i adres jednostki (szkoła, koło łowieckie lub organizacja pozarządowa) Miejsce i termin wybranego warsztatu Wybrany poziom warsztatów (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa) Łódź, 22 listopada (niedziela) 2015 roku Szkoła ponadpodstawowa Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem warsztatów i akceptuję go. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)..

10 10 Załącznik do zgłoszenia udziału w Warsztatach Metodycznych..... Miejsce zamieszkania O Ś W I A D C Z E N I E (Nauczyciela) W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli biologii lub przyrody */ ze szkół ponadpodstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, odbywających się w Łodzi w dniu 22 listopada (niedziela) 2015 roku pod nazwą O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia, ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że wykonuję pracę jako nauczyciel biologii / przyrody */ w Szkole (Zespole Szkół) */ w. od. roku... */ niepotrzebne skreślić.

11 11 Załącznik do zgłoszenia udziału w Warsztatach Metodycznych..... Miejsce zamieszkania O Ś W I A D C Z E N I E (Członka Polskiego Związku Łowieckiego) W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli biologii lub przyrody */ ze szkół ponadpodstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, odbywających się w Łodzi w dniu 22 listopada (niedziela) 2015 roku pod nazwą O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia, ja niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i biorę osobisty udział w realizowaniu edukacji ekologicznej we współpracy ze Szkołą (Zespołem Szkół) */ w. od. roku... */ niepotrzebne skreślić.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie 30-427 KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. fax (012) 6342534, E-mail: zo.krakow@pzlow.pl konto bankowe: 56124047221111000048588201, NIP 526 030 04 63 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 16 luty 2016 roku. O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia

Częstochowa, dnia 16 luty 2016 roku. O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia yłoyło POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY 42-217 CZĘSTOCHOWA UL. JASNOGÓRSKA 102 A tel./fax. (034) 324-24-54 Przewodniczący (034) 324-12-16 Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa nr 11 1240 2252 1111 0000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO w ŁODZI 91-063 Łódź ul. Zachodnia 53, tel./fax 42 636-45-46 www.pzl-lodz.pl email.: zo.lodz@pzlow.

ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO w ŁODZI 91-063 Łódź ul. Zachodnia 53, tel./fax 42 636-45-46 www.pzl-lodz.pl email.: zo.lodz@pzlow. ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO w ŁODZI 91-063 Łódź ul. Zachodnia 53, tel./fax 42 636-45-46 www.pzl-lodz.pl email.: zo.lodz@pzlow.pl Komunikat Nr 2/2016 Łódź dnia. 20.01.2016 r. 1. Petycja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r.

Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim Naczelna Rada Łowiecka, działając w oparciu o 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ,,Zawodów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach. Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach

Regulamin. ,,Zawodów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach. Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach Regulamin,,Zawodów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 1.Zawody odbędą się w dniu 4.06.2017 r. na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

Zapisy Formularz zgłoszeniowy:

Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Imię i nazwisko Uczestnika: Telefon kontaktowy: E-mail: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: Data i miejsce urodzenia: Pesel: wykształcenie (ukończone szkoły): Wykonywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warsztatów Wokalnych

Regulamin Warsztatów Wokalnych Regulamin Warsztatów Wokalnych 1 ORGANIZATOR WARSZTATÓW Organizatorem warsztatów jest 2 CEL I PRZEDMIOT WARSZTATÓW 1. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej mieszkańców powiatu kępińskiego,

Bardziej szczegółowo

Zapisy Formularz zgłoszeniowy:

Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Imię i nazwisko Uczestnika: Telefon kontaktowy: E-mail: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: Data i miejsce urodzenia: Pesel: wykształcenie (ukończone szkoły): Wykonywany

Bardziej szczegółowo

Okólnik z dnia 05 marca 2011 r.

Okólnik z dnia 05 marca 2011 r. Okólnik z dnia 05 marca 2011 r. 1. Informujemy, że przystrzeliwanie broni dla naszego Koła wyznaczono na dzień 13.03.2011 roku (niedziela) od godziny 09.00 na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ Koszalin w Manowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA PROMOCJI ŁOWIECTWA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 2 Regulamin Konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce łowieckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, prawa i obowiązki stron oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XV MISTRZOSTW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH W KLASIE MISTRZOWSKIEJ Elbląg 12-13.06.2015 r..

REGULAMIN. XV MISTRZOSTW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH W KLASIE MISTRZOWSKIEJ Elbląg 12-13.06.2015 r.. REGULAMIN XV MISTRZOSTW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH W KLASIE MISTRZOWSKIEJ Elbląg 12-13.06.2015 r.. 1. ORGANIZATOR Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu ul. Grunwaldzka 77 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Roztocze pięknem malowane warsztaty malarskie W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty malarskie w formie plenerowej, na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia Ogólne. 2. Definicje Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla dzieci Dzieciaki Sadzeniaki 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach Dzieciaki Sadzeniaki. 2. Dzieciaki

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 1 Informacja ogólne 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2017 z 15 września 2017 r.

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2017 z 15 września 2017 r. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2017 z 15 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zajęć brydża sportowego prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO,,INNOGY POWER BOX

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO,,INNOGY POWER BOX REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO,,INNOGY POWER BOX DALEJ REGULAMIN 1 Słownik pojęć 1. Organizator Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1. TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI Konferencja naukowo-szkoleniowa Małe dziecku tabu i mity w rozwoju i terapii odbędzie się dnia 14 maja 2016 r. (sobota) w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH KARIMSKI CLUB WORKSHOP 2016

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH KARIMSKI CLUB WORKSHOP 2016 REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH KARIMSKI CLUB WORKSHOP 2016 1. Organizatorem Warsztatów Muzycznych Karimski Club Workshop 2016 jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Foksal 11, 00 372 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu KOMUNIKAT NR 1 Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Domaniów, dn. 13-14 czerwca 2015 r. 1. Data rozegrania zawodów. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach; I tura w dniu 13 czerwca 2015 w godzinach 5.30 15.30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IX POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

REGULAMIN IX POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ REGULAMIN IX POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ Organizatorzy: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Data i miejsce imprezy: 22 kwiecień 2016 r., godz. 9.00 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

FORM KATA: NAGE-NO-KATA

FORM KATA: NAGE-NO-KATA KOMISJA KYU I DAN PZ JUDO XI MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW FORM KATA: NAGE-NO-KATA, KATAME-NO-KATA, KODOKAN GOSHIN JUTSU VII MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW FORM KATA: NAGE-NO-KATA KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA

KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA Strona 1 UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE KSIĘGOWYM DLA NGO realizowanym w ramach projektu Księgowość w NGO. Wyższe kwalifikacje lepsza współpraca zawarta w dniu. 2013 roku w Toruniu, pomiędzy: Pomorską Fundacją

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań Miejscowość Data FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań Dane osobowe Imiona Data urodzenia Telefon komórkowy E-mail uczestnika Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r. Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencji (Nie)dyrektywnie organizowanej w ramach cyklu Spotkania Na Tak r.

Regulamin uczestnictwa w konferencji (Nie)dyrektywnie organizowanej w ramach cyklu Spotkania Na Tak r. Regulamin uczestnictwa w konferencji (Nie)dyrektywnie organizowanej w ramach cyklu Spotkania Na Tak 17-18.11.2017 r. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin jest przeznaczony dla Uczestników konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH JAZZmania w stodole

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH JAZZmania w stodole REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH JAZZmania w stodole Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Warsztatów Jazzowych jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 2. Parterami Warsztatów jest Nordea Bank Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Projekt własnego banknotu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Projekt własnego banknotu Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY SIEDLCE,

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY SIEDLCE, POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY 08-110 SIEDLCE, ul. 3-go MAJA 18, tel. 25 6327251, fax. 25 6325980, www.siedlce.pzlow.pl, email: zo.siedlce@pzlow.pl Konto: Pekao S.A. o/siedlce 26 1240 2685 1111

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu polsko-czeskiej piosenki

Regulamin Festiwalu polsko-czeskiej piosenki Regulamin Festiwalu polsko-czeskiej piosenki 1. Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce tel. 77 405 3688, fax. 774850279 e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4 REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem organizowanej konferencji jest edukacja osób na co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIA INFORMACYJNO EDUKACYJNE

REGULAMIN SEMINARIA INFORMACYJNO EDUKACYJNE REGULAMIN SEMINARIA INFORMACYJNO EDUKACYJNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki przyjmowania zgłoszeń, kwalifikowania kandydatur, zasady udziału oraz warunki ukończenia Seminariów Informacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator: Stowarzyszenie WRZOSOWISKO, Wrzos 6, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 1314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POMAGAM! WIEM JAK! program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POMAGAM! WIEM JAK! program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POMAGAM! WIEM JAK! program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju 1 Informacje o projekcie 1. Projekt POMAGAM! Wiem jak! - program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY TERENOWEJ "GRA nie do końca MIEJSKA"

REGULAMIN GRY TERENOWEJ GRA nie do końca MIEJSKA REGULAMIN GRY TERENOWEJ "GRA nie do końca MIEJSKA" I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu-gry terenowej GRA nie do końca MIEJSKA, zwanego dalej Gra. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa 1. Organizator Turnieju EIE 1. Organizatorem Turnieju Informatycznego EIE: Edukacja-Informatyka-E-zabawa, zwanego dalej Turniejem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO MEGA MÓZG 2015 I WSTĘP Konkurs Matematyczny MEGA MÓZG 2015, zwany dalej Konkursem, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Wiązownica 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku Projekt z 21.04.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia... 2015 r. Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r.

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. 1. Organizatorzy i uczestnicy 1. Organizatorami gry miejskiej "Porwanie Świętego Stanisława!" (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ PW. 2. ZARZĄD OKRĘGU PWiDzP NSZZ PW. 3. KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI ZG NSZZ PW.

1. ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ PW. 2. ZARZĄD OKRĘGU PWiDzP NSZZ PW. 3. KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI ZG NSZZ PW. REGULAMIN ZLOTU DZIAŁACZY SPORTU I TURYSTYKI NSZZ PW im. Stanisława Kaliwody I. ORGANIZATORZY XVII ZLOTU 1. ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ PW. 2. ZARZĄD OKRĘGU PWiDzP NSZZ PW. 3. KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI ZG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) [tekst ujednolicony] 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP ŚWIT 28-29 listopada 2015 www.rada.mazowiecka.zhp/konferencja-swit ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

KONFERENCJA CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP ŚWIT 28-29 listopada 2015 www.rada.mazowiecka.zhp/konferencja-swit ZGŁOSZENIE UDZIAŁU REGULAMIN KONFERENCJI CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP ŚWIT 1. Konferencja Instruktorska Chorągwi Mazowieckiej Świt, zwana dalej Konferencją, składa się z dwóch części: instruktorskiej i harcmistrzowskiej, zwanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2/2016. L.dz. 147/16

KOMUNIKAT 2/2016. L.dz. 147/16 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY 08-110 SIEDLCE, ul. 3-GO MAJA 18, tel. 25 6327251, fax. 25 6325980, www.siedlce.pzlow.pl, email: zo.siedlce@pzlow.pl KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2011. Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 11/2011. Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 11/2011 Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r. w sprawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 53 ust. 16 Statutu Polskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2017 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.

13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany - co zmieniło się wokół mnie, dzięki funduszom europejskim 1. Celem konkursu jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

1. W konkursie muzycznym mogą wziąć udział dzieci z wilanowskich przedszkoli oraz szkół.

1. W konkursie muzycznym mogą wziąć udział dzieci z wilanowskich przedszkoli oraz szkół. REGULAMIN I WILANOWSKIEGO KONKURSU DLA MŁODYCH TALENTÓW Muzyka jak z bajki w wykonaniu dzieci z wilanowskich przedszkoli oraz szkół organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 261 w Warszawie I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

2 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej.

2 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII EDYCJI SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ NA ROK 2012.

REGULAMIN VII EDYCJI SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ NA ROK 2012. Konin, styczeń 2012 r. REGULAMIN VII EDYCJI SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ NA ROK 2012. 1. Cel zawodów: a. Popularyzacja i umasowienie sportu strzeleckiego wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie pracy z młodzieżą wędkarską w jednostkach organizacyjnych związku za rok 2014 ...

A N K I E T A. Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie pracy z młodzieżą wędkarską w jednostkach organizacyjnych związku za rok 2014 ... A N K I E T A Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie pracy z młodzieżą wędkarską w jednostkach organizacyjnych związku za rok 2014... Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za pracę z młodzieżą w kole

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

Klub Studencki POMORANIA ul. Straganiarska 20-23, Gdańsk

Klub Studencki POMORANIA ul. Straganiarska 20-23, Gdańsk Regulamin warsztatów regionalnych Remusowa Kara 2017 1. Organizacja Warsztaty regionalne Remusowa Kara organizowane są przez Klub Studencki Pomorania przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Bardziej szczegółowo

Narada prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego

Narada prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego Narada prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze w sobotę 29 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

W kursie może wziąć udział jedynie licencjonowany sędzia PZTO.

W kursie może wziąć udział jedynie licencjonowany sędzia PZTO. w w w. p z t a e k w o n d o. p l Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 Szanowni Państwo! Polski

Bardziej szczegółowo

14.03 15.03.2015 roku Hotel Ameliówka 26-001 Masłów, Mąchocice Kapitulne 176

14.03 15.03.2015 roku Hotel Ameliówka 26-001 Masłów, Mąchocice Kapitulne 176 Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej Szanowni Państwo, W imieniu prowadzących projekt Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warsztatów Rutyna i wypalenie zawodowe. Łódź, 24 marca 2017 r. w miejscu ul. Łąkowa 11, klatka 1 piętro 4

Regulamin Warsztatów Rutyna i wypalenie zawodowe. Łódź, 24 marca 2017 r. w miejscu ul. Łąkowa 11, klatka 1 piętro 4 Regulamin Warsztatów Rutyna i wypalenie zawodowe Stwórz swoją własną strategię przeciwdziałania zjawiskom wypalenia zawodowego oraz rutyny. Łódź, 24 marca 2017 r. w miejscu ul. Łąkowa 11, klatka 1 piętro

Bardziej szczegółowo

Dziko rosnące rośliny leśne

Dziko rosnące rośliny leśne Dziko rosnące rośliny leśne Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego 1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Krasickiego ul. Lipowa 17 a, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRODY FENIKS CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN NAGRODY FENIKS CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN NAGRODY FENIKS CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nagroda FENIKSA jest uhonorowaniem osób, organizacji, przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju branży pogrzebowej i promują pozytywny wizerunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje 1 Przepisy ogólne 1. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (zwane

Bardziej szczegółowo

Konkurs Liga Młodych Logistyków 2014 REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Liga Młodych Logistyków 2014 REGULAMIN KONKURSU Konkurs Liga Młodych Logistyków 2014 I. Organizatorzy konkursu REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania. 2. Przygotowaniem i przebiegiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 0-3

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 0-3 REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 0-3 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konferencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu Rzemieślnicze e-kw@lifikacje (WND-POKL.09.06.01-24-019/12) nr umowy UDA-POKL.09.06.01-24-019/2-00 REGULAMIN Uczestnictwa w projekcie: Rzemieślnicze e-kw@lifikacje realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH Z OZE

EGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH Z OZE R EGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH Z OZE EDOTUR Sp. z o.o ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin REGON: 060641583, NIP: 712-321-34-87 Tel. Kom.: 501 100 526 1. Szkolenia organizowane są przez Edotur Sp. z o.o. zwaną

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADY SPORTOWEJ PPL 2015

OLIMPIADY SPORTOWEJ PPL 2015 REGULAMIN OLIMPIADY SPORTOWEJ PPL 2015 1. CEL: popularyzacja sportu i rekreacji w Pleszewie, propagowanie zdrowego stylu życia, stworzenie odpowiedniego klimatu dla upowszechnienia kultury fizycznej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Załącznik do uchwały Nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Program Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Beretta & Sako

Regulamin Program Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Beretta & Sako Regulamin Program Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Beretta & Sako Organizatorzy: Kaliber Sp. z o.o. oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie Miejsce: Strzelnica myśliwska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM LAS ZRÓWNOWAŻONY I. 2010 XII. 2010

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM LAS ZRÓWNOWAŻONY I. 2010 XII. 2010 WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM LAS ZRÓWNOWAŻONY I. 2010 XII. 2010 Dodatkowy nabór dla szkół podstawowych klasy 1-3 oraz szkół ponadgimnazjalnych I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. ORGANIZATOR: stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Rozdział 1 Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych gminy Międzyrzecz

Uczestnicy Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych gminy Międzyrzecz REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Bóg w mojej okolicy" I. Organizator Parafia Miłosierdzia Bożego w Bobowicku ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku II. Uczestnicy Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji, organizacji i uczestnictwa w Letniej Szkole Młodych Talentów. Rozdział I. Informacje ogólne

Regulamin rekrutacji, organizacji i uczestnictwa w Letniej Szkole Młodych Talentów. Rozdział I. Informacje ogólne Regulamin rekrutacji, organizacji i uczestnictwa w Letniej Szkole Młodych Talentów Załącznik Nr 31 Rozdział I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU 1. Organizatorem projektu Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ SIECI NATURA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ SIECI NATURA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Strona1 REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ SIECI NATURA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) tworzy się Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, zwane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. I nagroda - 60 minutowy lot balonem. II nagroda - lot balonem "na uwięzi" III nagroda - kosz słodyczy

Szanowni Państwo. I nagroda - 60 minutowy lot balonem. II nagroda - lot balonem na uwięzi III nagroda - kosz słodyczy Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci na najciekawszy balonik. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do 12 lat. Nagrody I nagroda - 60 minutowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Kwalifikacje na miarę europejską. Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji rzemieślniczych. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Załącznik nr 2: Projekt międzyprzedmiotowy realizowany w ramach Koła Ekologicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pn. Chrońmy środowisko naturalne w roku szkolnym 2011/2012 Konkurs

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora Uczelni oraz niniejszym Statutem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Koła Naukowe uczą na Litwie

Regulamin Konkursu Koła Naukowe uczą na Litwie Regulamin Konkursu Koła Naukowe uczą na Litwie 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) Konkurs "Koła Naukowe uczą na Litwie" - zwany dalej Konkursem; b) Koła Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d O k r ę g o w y w B y d g o s z c z y

Z a r z ą d O k r ę g o w y w B y d g o s z c z y P O L SK I Z W IĄZ I E K Ł O W IE C K I Z a r z ą d O k r ę g o w y w B y d g o s z c z y SUŁKOWSKIEGO 5, 85-655 BYDGOSZCZ, TEL. 0523400652, 0523263361 FAX: 0523400777 l.dz. 1465 /2010 Bydgoszcz, dnia

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. I Otwarte Amatorskie Mistrzostw Smoczych Łodzi

R e g u l a m i n. I Otwarte Amatorskie Mistrzostw Smoczych Łodzi R e g u l a m i n I Otwarte Amatorskie Mistrzostw Smoczych Łodzi Rozdział 1 Informacje podstawowe 1. Termin: 15 czerwca 2014 r. 2. Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich. 3. Miejsce: Kraków, zakole

Bardziej szczegółowo

w sprawie egz. na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje

w sprawie egz. na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo