Certyfikowane Warsztaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikowane Warsztaty"

Transkrypt

1 Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia w zakładzie produkcyjnym 4 dni x 4 tematy 100% praktyki! + wybierz jeden z Warsztatów: A lub B Kanban + PULL System + Supermarket Dzień 1: Skuteczna komunikacja wewnętrzna z elementami negocjacji i perswazji oraz planowania zadań Dzień 2: 6 trudnych sytuacji managerskich z elementami coachingu / mentoringu Dzień 3: Moderowanie spotkań, wystąpienia i prezentacje Dzień 4: Audyt metody egzekwowania wdrożeń projektów i pilnowanie utrzymywania standardów 5S lipca 2015, Kraków Standaryzacja 1-2 lipca 2015, Kraków Certyfikacja SIX SIGMA Green Belt września 2015, Łódź października, Łódź

2 A 5S + Standaryzacja 1-2 lipca 2015, Kraków Zwiedzanie fabryki Hyundai Zwiedzanie Zakładu Hyundai (w jęz. polskim) Arkusz audytu Audyt i audytorzy (harmonogram i wykonanie), Działania korygujące i ich wdrożenie Ćwiczenie symulacyjne Akcja 5S EFEKTY: Zrozumienie, co to jest 5S Wiedza jak przygotować wdrożenie 5 S oraz przeprowadzić akcję Wiedza, jakie standardy wizualne należy wdrożyć w obszarze objętym programem Poznanie metod utrzymania i rozwoju standardów 5 S NAJNOWOCZEŚNIEJSZA FABRYKA SAMOCHODÓW W EUROPIE Fabryka powstała w 2006 roku, jest to pierwszy zakład produkcyjny Hyundai w Europie. Uważany jest przez Ekspertów za najnowocześniejszy zakład produkcji samochodów w Europie zajmuje obszar 200 hektarów. Rocznie produkowanych jest samochodów, głównie modele: i30, ix20, ix35. Zakład zatrudnia 3500 pracowników. Strategia produkcji opiera się na: jakości, elastyczności, produkcyjności, które służą osiągnięciu maksymalnej satysfakcji klientów i konkurencyjności. W fabryce znajduje się tłocznia, spawalnia, lakiernia, montaż, a także przekaz. 1 lipca 2015, Kraków JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ 5S WARSZTAT PRAKTYCZNY Z ĆWICZENIAMI, PRZYKŁADMI Z PRAKTYKI, PRACĄ W GRUPACH I SYMULACJĄ 5S odnosi się do pięciu japońskich słów (Seiri -sortowanie, Seiton - systematyka, Seiso - sprzątanie, Seiketsu - standaryzacja, Shitsuke - samodyscyplina), które charakteryzują się takim podejściem do organizacji i zarządzania miejscem pracy, które zmierza do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzację utrzymywania porządku w miejscu pracy. CEL SZKOLENIA PIERWSZEGO DNIA: Przekazanie umiejętności i wiedzy na temat utrzymania porządku na stanowisku pracy przy użyciu metody 5S. Poznanie sposobu wdrożenia standardowego utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz jego utrzymania. Zrozumienie tej metody organizacji pracy opartej o standaryzację dobrych nawyków. Przygotowanie do samodzielnego utrzymania i rozwoju standardów 5S przy użyciu narzędzi audytowych. Organizacja struktury wdrożenia i utrzymania 5S w organizacji. METODA SZKOLENIA PIERWSZEGO DNIA: Interaktywne szkolenie oraz warsztat z podziałem na grupy. Bazowe szkolenie teoretyczne wsparte przykładami, działaniami praktycznymi w symulowanych warunkach, ćwiczeniami oraz pracą w grupach. Prezentacja przykładów wdrożeń oraz metod organizacji 5S w firmie. Wprowadzenie do 5S jako podstawy Lean Manufacturing - Ćwiczenie Praktyczne przykłady wdrożeń oraz standardów 5S Praktyka i praca w grupach: Metody wdrożenia i utrzymania 5S Skuteczne planowanie wdrożenia / check lista wdrożenia Plan akcji Akcja Czerwona kartka 2 lipca 2015, Kraków JAK WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZAĆ STANDARYZACJĘ - ĆWICZENIA, CASE STUDIES, SYMULACJA Standaryzacja jest narzędziem szczupłego produkowania i polega na określeniu jednoznacznego sposobu wykonywania czynności w procesie. Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia. Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania. CEL SZKOLENIA DRUGIEGO DNIA: Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie stabilizacji procesu produkcji przy użyciu narzędzi pracy standaryzowanej. Poznanie sposobu wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej i jednolitej metody produkcji. Zrozumienie metody organizacji pracy opartej o standaryzację oraz doskonalenie procesu. METODA SZKOLENIA DRUGIEGO DNIA: Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej prezentującej etapy tworzenia pracy standaryzowanej na przykładzie symulacji procesu wytwarzania. Cześć teoretyczna wzmacniana jest praktycznym działaniem w warunkach symulacji produkcji. Prezentacja przykładów kart produkcji standaryzowanej oraz studium przypadku wdrożenia standardu. Wprowadzenie do standaryzacji, przykłady STUDIUM PRZYPADKU - Proces tworzenia pracy standardowej Ćwiczenie w zespołach: symulacja procesu produkcji, zbieranie danych Etapy opracowania standardowych kart pracy Ćwiczenie w zespołach: opracowanie standardowych kart pracy na podstawie zebranych danych Prezentacja opracowanych kart standaryzacji procesu Ćwiczenie: symulacja procesu produkcji wg opracowanych standaryzowanych kart pracy Podsumowanie dnia EFEKTY: Zrozumienie co to jest standaryzacja Wiedza jak przygotować wdrożenie standardowych kart pracy Tworzenie kart standaryzacji Uczestnik zapozna się z metodami utrzymania wyników standaryzacji pracy

3 B Kanban + PULL System + Supermarket 1-2 lipca 2015, Kraków Zwiedzanie fabryki Hyundai Zwiedzanie Zakładu Hyundai (w jęz. polskim) NAJNOWOCZEŚNIEJSZA FABRYKA SAMOCHODÓW W EUROPIE Fabryka powstała w 2006 roku, jest to pierwszy zakład produkcyjny Hyundai w Europie. Uważany jest przez Ekspertów za najnowocześniejszy zakład produkcji samochodów w Europie zajmuje obszar 200 hektarów. Rocznie produkowanych jest samochodów, głównie modele: i30, ix20, ix35. Zakład zatrudnia 3500 pracowników. Strategia produkcji opiera się na: jakości, elastyczności, produkcyjności, które służą osiągnięciu maksymalnej satysfakcji klientów i konkurencyjności. W fabryce znajduje się tłocznia, spawalnia, lakiernia, montaż, a także przekaz. Kanban + PULL System + Supermarket 1-2 lipca 2015, Kraków System ssący to element Just-In-Time jednego z podstawowych filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS). Jest to metoda zarządzania przepływem materiałowym, najczęściej wykorzystywana w procesach produkcyjnych. Jej główne założenie to opieranie się na rzeczywistych zapotrzebowaniach i rzeczywistym zużyciu zasobów. Efektem wdrożenia systemu ssącego w przedsiębiorstwie jest: -optymalizacja procesu produkcyjnego i skrócenie czasu lead-time -redukcja marnotrawstwa, szczególnie nadprodukcji i zapasów -zwiększenie dostępności materiałów i wyeliminowanie przestojów produkcji -redukcja zapasów i ich fluktuacji, efektywniejsze zarządzanie zapasami -wzrost terminowości dostaw Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących systemu ssącego. Uczestnicy poznają korzyści płynące z systemu, a także w sposób praktyczny uczą się jak efektywnie i poprawnie wdrażać i zarządzać systemem Kanban i supermarketami w całej organizacji. Wszystkie przykłady, ćwiczenia i case study są przygotowane w oparciu o rzeczywiste sytuacje z procesów przemysłowych i usługowych. I Kanban i Supermarket produkcyjny 1.Wprowadzenie: Lean Manufacturing, Lean Flow, Toyota Production System, Just-in-Time, - geneza, znaczenie, korzyści. Przypomnienie, wyrównanie wiedzy uczestników 2.Marnotrawstwo (Muda) w procesach logistycznych i jego wpływ na wyniki firmy warsztat 3.Mapowanie strumienia wartości. Obliczanie leadtime, definiowanie i analiza marnotrawstwa symulacja 4.System ssący: zasady działania. Praktyczne porównanie ssij a ciągnij oraz systemów: JIT, JIS, VMI, MRP, OPF 5.Dobór metody zarządzania produkcją (MTO/MTS). Analiza taktu i cyklu produkcyjnego, wąskich gardeł (ToC), praca w toku (WiP) warsztat 6.Rodzaje systemów Kanban typu Make: charakterystyka, działanie. Rodzaje sygnałów, rodzaje kart. Kalkulacja ilości kart oraz zapasów w toku i wyrobu gotowego symulacja praktycznego wdrożenia 7.Zasada działania supermarketów produkcyjnych. Kalkulacja poziomów min. i max. Zasady budowania supermarketu - symulacja praktycznego wdrożenia 8.Wykonanie i analiza poprawionego strumienia wartości. symulacja 9.Trudności i błędy we wdrażaniu zaangażowanie pracowników, MOQ, lot size produkcyjny dyskusja, wymiana doświadczeń II Kanban i Supermarket materiałowy 1.Mapowanie strumienia wartości. Obliczanie leadtime, zapasów, definiowanie i analiza marnotrawstwa symulacja 2.Dobór metody zarządzania przepływem materiałów. PDKC (PFEP), analiza ABC XYZ 3.Rodzaje systemów Kanban typu Move: charakterystyka, działanie. Rodzaje sygnałów, rodzaje kart. Kalkulacja ilości kart oraz zapasów magazynowych i przy stanowisku symulacja praktycznego wdrożenia 4.Kanban w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym: rodzaje, przykłady, środki transportu 5.Zasada działania supermarketów materiałowych. Kalkulacja poziomów min. i max. Zasady budowania supermarketu - symulacja praktycznego wdrożenia 6.Wdrażanie systemu kanban w transporcie projektowanie systemu pracy, definiowanie i kalkulacja tras, czasów, obciążeń 7.Wykonanie i analiza poprawionego strumienia wartości symulacja 8.Trudności i błędy we wdrażaniu zaangażowanie pracowników, częstotliwość dostaw, koszty logistyki zewnętrznej dyskusja, wymiana doświadczeń

4 C Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Letnia Akademia Managera Produkcji Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia w zakładzie produkcyjnym Dzień Pierwszy Temat: Skuteczna komunikacja wewnętrzna z elementami negocjacji i perswazji oraz planowania zadań Metoda: całodniowa gra symulacyjna W jaki sposób ustalać i przekazywać cele? z uwzględnieniem różnych rodzajów zadań W jaki sposób opisywać zadania pracownikom produkcyjnym? Skuteczne techniki zarządzania czasem pracowników Indywidualne predyspozycje i preferencje w porozumiewaniu się - styl Świadomość i budowanie własnej strategii porozumiewania się ze współpracownikami Dopasowanie stylu komunikacji do typu poznawczego odbiorcy sposoby przekonywania Zagrożenia wynikające z deficytów komunikacyjnych Bariery i ułatwienia w porozumiewaniu się Dzień Drugi Temat: 6 trudnych sytuacji managerskich z elementami coachingu / mentoringu Metoda: Scenki, warsztaty w grupach, opisy sytuacyjne Sytuacja 1: Kryzysy we współpracy zróżnicowanych wiekowo zespołów i ich przyczyny Sytuacja 2: Jak przekazywać uzasadnianie niepopularnych decyzji Sytuacja 3: Przekazywanie złych informacji w kryzysie Zwalnianie jako przykład niepopularnej decyzji Sytuacja 4: Konflikt na linii zespół - szef Sytuacja 5: Blokujące zachowania w zespole Sytuacja 6: Budowanie autorytetu, gdy menedżer awansuje z własnego zespołu Typowe i nietypowe zachowania pracowników przy braku motywacji Zachowania i postawy menedżera, które motywują i demotywują zespół do działania Temat: Moderowanie spotkań, wystąpienia i prezentacje Metoda: Warsztaty, prezentacje indywidualne i grupowe Dzień Trzeci Cel prezentacji czyli co chcę osiągnąć Ścieżka do celu czyli co muszę powiedzieć, a czego powiedzieć nie mogę 6 praktycznych kroków planowania prezentacji Klika pytań, które warto sobie zadać przed spotkaniem, pozwalające zwiększyć szanse uzyskania pozytywnego, zakładanego efektu Materiały prezentacyjne 7 kardynalnych błędów przygotowania prezentacji czyli czego nie można robić Dystrybucja materiałów czyli prezentować czy rozdawać Słuchacze czyli do kogo będzie skierowana prezentacja Kogo się można spodziewać jak liczba słuchaczy wpływa na prezentację (czym różnią się prezentacje przed małymi i dużymi grupami?) Cel prezentacji a nastawienie słuchaczy jak zwiększać motywację słuchaczy do słuchania Różne motywy słuchaczy czyli jak dobrać i ustawić argumenty Kto jest moim słuchaczem określenie typu osobowościowego, a w związku z tym możliwych spodziewanych reakcji, typy osobowościowe - charakterystyczne postawy i reakcje w grupie czyli czego się można spodziewać? Prezenter czyli reprezentant działu, projektu, firmy Umiejętności komunikacyjne Język i zachowanie prezentera w trakcie prezentacji Świadomość własnych nawyków komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych diagnoza Relacje prezentera ze słuchającymi, trudny słuchacz Reguły wywierania wpływu konsekwencje pozytywne i negatywne Jak konstruować sugestywne wypowiedzi? Argumenty kiedy i jakie stosować wobec obiekcji o charakterze logicznym i emocjonalnym Jak budować swój autorytet i jak go werbalnie wyrażać? Czy i kiedy odwoływać się do doświadczeń słuchaczy i własnych? Zakończenie prezentacji Zasady obowiązujące przy zakończeniu prezentacji Czy warto zostawić niedosyt? Mierniki sukcesu prezentacji Dzień czwarty Temat: Audyt metody egzekwowania wdrożeń projektów i pilnowanie utrzymywania standardów Metoda: kontynuacja warsztatów z pierwszego dnia w sytuacji nagłej i negatywnej zmiany, różnych postaw i zachowań, zmian w zespole, rozliczenia się z realizacji celu Zachowania ludzi i zespołów w sytuacji zmiany narzędzia dla managera Psychologiczne i socjologiczne źródła zachowań wobec zagrożenia Metody rozpoznawania źródeł: oporu wobec trudnych zmian i postaw pracowników Metody przezwyciężania i zmniejszania lęku przed nieznanym Efektywność działań pracowników a rola informacji Utrzymanie standardów działań i zachowań w sytuacjach trudnych Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracownika Sprzężenie zwrotne (feedback informacja zwrotna) jako podstawa realizacji funkcji menedżerskich Zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych Jak wykorzystać wyznaczanie i delegowanie zadań w kierowaniu zespołem Własny styl kierowania zespołem a trudne sytuacje organizacyjne Cele firmy a cele jednostek - umiejętność budowania pożądanych zachowań pracowników

5 D Certyfikacja Six Sigma Green Belt września 2015, Łódź października 2015, Łódź Certyfikacja Green Belt szkolenie dla liderów projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt Wymagania wstępne dla uczestnika: Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Lean Ogólna znajomość zasad Zarządzania Projektami na poziomie lidera Cel kursu: Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne ćwiczenia na temat wykonania analiz, interpretacji danych, podejmowania decyzji i sprawdzania ich efektywności Poznanie oprogramowana używanego do analiz danych w metodologii Lean Six Sigma Program Szkolenia: Dzień 1 Prezentacja metodologii Lean Six Sigma. Faza Definie omówienie narzędzi: SIPOC, VOC. Definicja kosztów, klienta, zakresu procesu i zespołu w ujęciu metodologii Lean Six Sigma. Model procesu Y=f(x) Dzień 2 - Zmienność procesu definicja i sposób opisu. Rodzaje danych i podstawowe wielkości statystyczne opisujące zmienność procesu. Rozwinięcie VOC w CTQ i definiowanie charakterystycznych mierników. Prezentacja mierników wielkości wyjściowej procesu Y. Korelacje między miernikami efektywnego procesu a charakterystykami produktu. Dzień 3 - Faza Measure. Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu. Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych. Znaczenie MSA dla systemów pomiarowych. Źródła pozyskiwania danych procesowych w przedsiębiorstwie. Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja. Dzień 4 - Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu. Rodzaje kart, ich interpretacja i wnioskowanie. Faza Analyze. Graficzne narzędzia prezentacji modelu Y-f(X)Teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych. Planowanie próbkowania. Dzień 6 - Faza Improve. Narzędzia poszukiwanie rozwiązań. Zasady Zarządzania Projektami a wdrażanie rozwiązań. Faza Control. Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań. Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu. Korzyści dla uczestnika: Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, QFD, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez, modelów regresji, Multi-vari-Chart, DOE, 5 S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych i innych Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa Adresaci szkolenia: Osoby nominowane jako liderzy lub potencjalni kandydaci na liderów projektów metodologii Lean Six Sigma Wykładowca: Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarzadzania samodzielnym zakładem. W podległych mu obecnie jednostkach organizacyjnych narzędzia jakości będące podstawą Lean Six Sigma są obowiązującym standardem pracy zespołów. Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej. Warunki certyfikacji Green Belt Six Sigma: ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu końcowego przeprowadzenie projektu (do 3 miesięcy po ukończeniu kursu gwarantowane wsparcie trenera MBB) Dzień 5 - Narzędzia badanie korelacji Y=F(x), modelowanie procesu. Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych. Projektowanie eksperymentu.

6 Lean Experience Business Institute ul. Pogodna 11E/16, Białystok NIP: Tel.: Fax.: (85) www Kanban + PULL System + Supermarket + Hyundai 2390 PLN netto* / 2990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) Kanban + PULL System + Supermarket 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) 5S + Standaryzacja + Hyundai 2390 PLN netto* / 2990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) Certyfikowane Warsztaty + wizyta w zakładzie Hyundai 5S + Standaryzacja 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) Letnia Akademia Managera Produkcji 2990 PLN netto* / 3390 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) REGULAMIN ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia na numer faksu (85) lub em: Uczestnicy: Certyfikacja Green Belt (2 zjazdy po 3 dni) 4390 PLN netto* / 4690 PLN netto* (do 13 lipca / po 13 lipca) *Do ceny należy doliczyć 23% VAT Cena obejmuje: udział w warsztatach dla 1 osoby transport do fabryki oraz zwiedzanie zakładu Hyundai (wg powyższych ustaleń) materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa Lunche, przerwy kawowe 1. Imię i Nazwisko 2. Imię i Nazwisko 3. Imię i Nazwisko 2. Płatności należy dokonać najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów na konto organizatora Lean Experience Business Institute. Numer konta: MBANK Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach na adres e- mail wskazany w formularzu. 4. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów pobieramy opłatę równą 50% kosztów zamówienia. Odwołanie uczestnictwa na 21 i mniej dni przed szkoleniem nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Nieodwołanie i brak uczestnictwa w szkoleniu, spowoduje naliczenie 100C% wartości zamówienia. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i zmiany ekspertów oraz hoteli (o tym samym standardzie) z przyczyn niezależnych od organizatora, a także zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych. 4. Imię i Nazwisko 5. Imię i Nazwisko Osoba upoważniona przez Zakład do akceptacji: Imię i Nazwisko.. Stanowisko:.. Dane do faktury: Firma: NIP: Adres: pieczęć, data i podpis Osoba do kontaktu: Imię i Nazwisko

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS. Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce.

SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS. Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce. SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce. Podczas szkolenia kaŝdy kandydat na tytuł Zielonego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANE Warsztaty

CERTYFIKOWANE Warsztaty CERTYFIKOWANE Warsztaty Odwied fabrykę Toyota Peugeot Citroen Automobile Praktyczny Koordynator Kaizen 1-2 grudnia, Wrocław Zarządzanie zmianą + VSM i muda hunting 1-2 grudnia, Wrocław i Odwied fabrykę

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Certyfikowane

Warsztaty Certyfikowane Warsztaty Certyfikowane A - Kanban + PULL System + Supermarket B - 5S + Standaryzacja C - Zimowa Akademia Managera 26-29 stycznia 2016, Kraków D - Zarządzanie konfliktem w procesie CI E - LEAN Tool Box

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANE Warsztaty

CERTYFIKOWANE Warsztaty CERTYFIKOWANE Warsztaty Odwiedź fabrykę Skody i LEAN Center Skody! LEAN Tool Box Problem Solving + Raport A3 6 października 2015, Mladá Boleslav Coaching & Mentoring w procesie CI General Electric - Plant

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Certyfikowane

Warsztaty Certyfikowane Warsztaty Certyfikowane A - Zarządzanie konfliktem w procesie CI B - LEAN Tool Box C - Problem Solving + Raport A3 D - Zimowa Akademia Managera E - Lean Six Sigma Black Belt 14-17 marca 2016, Kraków 21-23

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA champion executive

Lean SIX SIGMA champion executive Lean SIX SIGMA champion executive Opis Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie personelu kierowniczego z możliwościami stosowania metodologii Six Sigma, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA green belt

Lean SIX SIGMA green belt Lean SIX SIGMA green belt Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 grudzień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 8-9 luty 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Opis OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT: - szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie. - problem powinien być widoczny w głównych

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/28/7223/18513 Cena netto 8 400,00 zł Cena brutto 10 332,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 24 Measure 8 Analyse 16 Improve 8 Control 16 Sesje przeglądu

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Motywowanie Pracowników -

Motywowanie Pracowników - Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko! Cel warsztatów: Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. na czwartą edycję kursu Black Belt. Politechnika Poznańska Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ZAPRASZAMY. na czwartą edycję kursu Black Belt. Politechnika Poznańska Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Poznańska Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji ZAPRASZAMY na czwartą edycję kursu Black Belt Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3 Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 60-965 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Menadżer w roli coacha! Cele szkolenia: Poznanie nowoczesnych technik zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lean & Teoria Ograniczeń Certyfikacja Green Belt Practitioner

Lean & Teoria Ograniczeń Certyfikacja Green Belt Practitioner Lean & Teoria Ograniczeń Certyfikacja Green Belt Practitioner Prestiżowy program certyfikacyjny Lean Management w powiązaniu z Teorią Ograniczeń (ToC, Theory of Constraints) dla menedżerów zarządzających

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Terminy szkolenia Opis Beer Game - warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej Warsztat Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej Jak budować zaangażowanie i zapobiec rotacji Warszawa, 7-8 marzec Poznanie skutecznych sposobów zarządzania pracownikami w hali produkcyjnej. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Certyfikowane

Warsztaty Certyfikowane Warsztaty Certyfikowane A - Zimowa Akademia Managera 14-17 marca 2016, Kraków B - Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym (z wizytą w DELL) 11- C - Organizacja DUR + TPM (z wizytą w BSH) 11- D -

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skutecznego zakupowca

Narzędzia skutecznego zakupowca Narzędzia skutecznego zakupowca O nas LUQAM Quality Service Group jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Cel warsztatów: System szkoleń i treningów interaktywnych KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Sztuka udanych negocjacji Program tego szkolenia realizujemy w Poznaniu i we Wrocławiu

Sztuka udanych negocjacji Program tego szkolenia realizujemy w Poznaniu i we Wrocławiu Sztuka udanych Program tego szkolenia realizujemy w Poznaniu i we Wrocławiu Szkolenie ma postać praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Typowa sesja szkoleniowa opiera się na konkretnych

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Praktyczny warsztat dla liderów TERMIN od: 26.10.2017 TERMIN do: 28.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500zł+23%VAT Często ludzie stają się menedżerami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Profesjonalna obsługa klienta! Cele szkolenia: Zwiększenie profesjonalizmu w

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Statystyczne Zarządzanie Jakością Statystyczne Zarządzanie Jakością Opis Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakość zgodnie z oczekiwaniami klientów nie dla partii pięciu sztuk ale dla serii

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

Lean Manager. Certyfikowany Program szkoleniowy

Lean Manager. Certyfikowany Program szkoleniowy Lean Manager Certyfikowany Program szkoleniowy Program Lean Manager Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Złożoność i dynamika systemów Szczupły Łańcuch Dostaw Lean Assessment 3 dni 18 20.10.2016 2 Hoshin

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System szkoleń stanowiskowych wg TWI System szkoleń stanowiskowych wg TWI Terminy szkolenia 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Scandic**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis TWI to metoda zarządzania,

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie O wydarzeniu Dzień otwarty ABK W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszył

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo