Certyfikowane Warsztaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikowane Warsztaty"

Transkrypt

1 Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia w zakładzie produkcyjnym 4 dni x 4 tematy 100% praktyki! + wybierz jeden z Warsztatów: A lub B Kanban + PULL System + Supermarket Dzień 1: Skuteczna komunikacja wewnętrzna z elementami negocjacji i perswazji oraz planowania zadań Dzień 2: 6 trudnych sytuacji managerskich z elementami coachingu / mentoringu Dzień 3: Moderowanie spotkań, wystąpienia i prezentacje Dzień 4: Audyt metody egzekwowania wdrożeń projektów i pilnowanie utrzymywania standardów 5S lipca 2015, Kraków Standaryzacja 1-2 lipca 2015, Kraków Certyfikacja SIX SIGMA Green Belt września 2015, Łódź października, Łódź

2 A 5S + Standaryzacja 1-2 lipca 2015, Kraków Zwiedzanie fabryki Hyundai Zwiedzanie Zakładu Hyundai (w jęz. polskim) Arkusz audytu Audyt i audytorzy (harmonogram i wykonanie), Działania korygujące i ich wdrożenie Ćwiczenie symulacyjne Akcja 5S EFEKTY: Zrozumienie, co to jest 5S Wiedza jak przygotować wdrożenie 5 S oraz przeprowadzić akcję Wiedza, jakie standardy wizualne należy wdrożyć w obszarze objętym programem Poznanie metod utrzymania i rozwoju standardów 5 S NAJNOWOCZEŚNIEJSZA FABRYKA SAMOCHODÓW W EUROPIE Fabryka powstała w 2006 roku, jest to pierwszy zakład produkcyjny Hyundai w Europie. Uważany jest przez Ekspertów za najnowocześniejszy zakład produkcji samochodów w Europie zajmuje obszar 200 hektarów. Rocznie produkowanych jest samochodów, głównie modele: i30, ix20, ix35. Zakład zatrudnia 3500 pracowników. Strategia produkcji opiera się na: jakości, elastyczności, produkcyjności, które służą osiągnięciu maksymalnej satysfakcji klientów i konkurencyjności. W fabryce znajduje się tłocznia, spawalnia, lakiernia, montaż, a także przekaz. 1 lipca 2015, Kraków JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ 5S WARSZTAT PRAKTYCZNY Z ĆWICZENIAMI, PRZYKŁADMI Z PRAKTYKI, PRACĄ W GRUPACH I SYMULACJĄ 5S odnosi się do pięciu japońskich słów (Seiri -sortowanie, Seiton - systematyka, Seiso - sprzątanie, Seiketsu - standaryzacja, Shitsuke - samodyscyplina), które charakteryzują się takim podejściem do organizacji i zarządzania miejscem pracy, które zmierza do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzację utrzymywania porządku w miejscu pracy. CEL SZKOLENIA PIERWSZEGO DNIA: Przekazanie umiejętności i wiedzy na temat utrzymania porządku na stanowisku pracy przy użyciu metody 5S. Poznanie sposobu wdrożenia standardowego utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz jego utrzymania. Zrozumienie tej metody organizacji pracy opartej o standaryzację dobrych nawyków. Przygotowanie do samodzielnego utrzymania i rozwoju standardów 5S przy użyciu narzędzi audytowych. Organizacja struktury wdrożenia i utrzymania 5S w organizacji. METODA SZKOLENIA PIERWSZEGO DNIA: Interaktywne szkolenie oraz warsztat z podziałem na grupy. Bazowe szkolenie teoretyczne wsparte przykładami, działaniami praktycznymi w symulowanych warunkach, ćwiczeniami oraz pracą w grupach. Prezentacja przykładów wdrożeń oraz metod organizacji 5S w firmie. Wprowadzenie do 5S jako podstawy Lean Manufacturing - Ćwiczenie Praktyczne przykłady wdrożeń oraz standardów 5S Praktyka i praca w grupach: Metody wdrożenia i utrzymania 5S Skuteczne planowanie wdrożenia / check lista wdrożenia Plan akcji Akcja Czerwona kartka 2 lipca 2015, Kraków JAK WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZAĆ STANDARYZACJĘ - ĆWICZENIA, CASE STUDIES, SYMULACJA Standaryzacja jest narzędziem szczupłego produkowania i polega na określeniu jednoznacznego sposobu wykonywania czynności w procesie. Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia. Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania. CEL SZKOLENIA DRUGIEGO DNIA: Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie stabilizacji procesu produkcji przy użyciu narzędzi pracy standaryzowanej. Poznanie sposobu wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej i jednolitej metody produkcji. Zrozumienie metody organizacji pracy opartej o standaryzację oraz doskonalenie procesu. METODA SZKOLENIA DRUGIEGO DNIA: Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej prezentującej etapy tworzenia pracy standaryzowanej na przykładzie symulacji procesu wytwarzania. Cześć teoretyczna wzmacniana jest praktycznym działaniem w warunkach symulacji produkcji. Prezentacja przykładów kart produkcji standaryzowanej oraz studium przypadku wdrożenia standardu. Wprowadzenie do standaryzacji, przykłady STUDIUM PRZYPADKU - Proces tworzenia pracy standardowej Ćwiczenie w zespołach: symulacja procesu produkcji, zbieranie danych Etapy opracowania standardowych kart pracy Ćwiczenie w zespołach: opracowanie standardowych kart pracy na podstawie zebranych danych Prezentacja opracowanych kart standaryzacji procesu Ćwiczenie: symulacja procesu produkcji wg opracowanych standaryzowanych kart pracy Podsumowanie dnia EFEKTY: Zrozumienie co to jest standaryzacja Wiedza jak przygotować wdrożenie standardowych kart pracy Tworzenie kart standaryzacji Uczestnik zapozna się z metodami utrzymania wyników standaryzacji pracy

3 B Kanban + PULL System + Supermarket 1-2 lipca 2015, Kraków Zwiedzanie fabryki Hyundai Zwiedzanie Zakładu Hyundai (w jęz. polskim) NAJNOWOCZEŚNIEJSZA FABRYKA SAMOCHODÓW W EUROPIE Fabryka powstała w 2006 roku, jest to pierwszy zakład produkcyjny Hyundai w Europie. Uważany jest przez Ekspertów za najnowocześniejszy zakład produkcji samochodów w Europie zajmuje obszar 200 hektarów. Rocznie produkowanych jest samochodów, głównie modele: i30, ix20, ix35. Zakład zatrudnia 3500 pracowników. Strategia produkcji opiera się na: jakości, elastyczności, produkcyjności, które służą osiągnięciu maksymalnej satysfakcji klientów i konkurencyjności. W fabryce znajduje się tłocznia, spawalnia, lakiernia, montaż, a także przekaz. Kanban + PULL System + Supermarket 1-2 lipca 2015, Kraków System ssący to element Just-In-Time jednego z podstawowych filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS). Jest to metoda zarządzania przepływem materiałowym, najczęściej wykorzystywana w procesach produkcyjnych. Jej główne założenie to opieranie się na rzeczywistych zapotrzebowaniach i rzeczywistym zużyciu zasobów. Efektem wdrożenia systemu ssącego w przedsiębiorstwie jest: -optymalizacja procesu produkcyjnego i skrócenie czasu lead-time -redukcja marnotrawstwa, szczególnie nadprodukcji i zapasów -zwiększenie dostępności materiałów i wyeliminowanie przestojów produkcji -redukcja zapasów i ich fluktuacji, efektywniejsze zarządzanie zapasami -wzrost terminowości dostaw Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących systemu ssącego. Uczestnicy poznają korzyści płynące z systemu, a także w sposób praktyczny uczą się jak efektywnie i poprawnie wdrażać i zarządzać systemem Kanban i supermarketami w całej organizacji. Wszystkie przykłady, ćwiczenia i case study są przygotowane w oparciu o rzeczywiste sytuacje z procesów przemysłowych i usługowych. I Kanban i Supermarket produkcyjny 1.Wprowadzenie: Lean Manufacturing, Lean Flow, Toyota Production System, Just-in-Time, - geneza, znaczenie, korzyści. Przypomnienie, wyrównanie wiedzy uczestników 2.Marnotrawstwo (Muda) w procesach logistycznych i jego wpływ na wyniki firmy warsztat 3.Mapowanie strumienia wartości. Obliczanie leadtime, definiowanie i analiza marnotrawstwa symulacja 4.System ssący: zasady działania. Praktyczne porównanie ssij a ciągnij oraz systemów: JIT, JIS, VMI, MRP, OPF 5.Dobór metody zarządzania produkcją (MTO/MTS). Analiza taktu i cyklu produkcyjnego, wąskich gardeł (ToC), praca w toku (WiP) warsztat 6.Rodzaje systemów Kanban typu Make: charakterystyka, działanie. Rodzaje sygnałów, rodzaje kart. Kalkulacja ilości kart oraz zapasów w toku i wyrobu gotowego symulacja praktycznego wdrożenia 7.Zasada działania supermarketów produkcyjnych. Kalkulacja poziomów min. i max. Zasady budowania supermarketu - symulacja praktycznego wdrożenia 8.Wykonanie i analiza poprawionego strumienia wartości. symulacja 9.Trudności i błędy we wdrażaniu zaangażowanie pracowników, MOQ, lot size produkcyjny dyskusja, wymiana doświadczeń II Kanban i Supermarket materiałowy 1.Mapowanie strumienia wartości. Obliczanie leadtime, zapasów, definiowanie i analiza marnotrawstwa symulacja 2.Dobór metody zarządzania przepływem materiałów. PDKC (PFEP), analiza ABC XYZ 3.Rodzaje systemów Kanban typu Move: charakterystyka, działanie. Rodzaje sygnałów, rodzaje kart. Kalkulacja ilości kart oraz zapasów magazynowych i przy stanowisku symulacja praktycznego wdrożenia 4.Kanban w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym: rodzaje, przykłady, środki transportu 5.Zasada działania supermarketów materiałowych. Kalkulacja poziomów min. i max. Zasady budowania supermarketu - symulacja praktycznego wdrożenia 6.Wdrażanie systemu kanban w transporcie projektowanie systemu pracy, definiowanie i kalkulacja tras, czasów, obciążeń 7.Wykonanie i analiza poprawionego strumienia wartości symulacja 8.Trudności i błędy we wdrażaniu zaangażowanie pracowników, częstotliwość dostaw, koszty logistyki zewnętrznej dyskusja, wymiana doświadczeń

4 C Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Letnia Akademia Managera Produkcji Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia w zakładzie produkcyjnym Dzień Pierwszy Temat: Skuteczna komunikacja wewnętrzna z elementami negocjacji i perswazji oraz planowania zadań Metoda: całodniowa gra symulacyjna W jaki sposób ustalać i przekazywać cele? z uwzględnieniem różnych rodzajów zadań W jaki sposób opisywać zadania pracownikom produkcyjnym? Skuteczne techniki zarządzania czasem pracowników Indywidualne predyspozycje i preferencje w porozumiewaniu się - styl Świadomość i budowanie własnej strategii porozumiewania się ze współpracownikami Dopasowanie stylu komunikacji do typu poznawczego odbiorcy sposoby przekonywania Zagrożenia wynikające z deficytów komunikacyjnych Bariery i ułatwienia w porozumiewaniu się Dzień Drugi Temat: 6 trudnych sytuacji managerskich z elementami coachingu / mentoringu Metoda: Scenki, warsztaty w grupach, opisy sytuacyjne Sytuacja 1: Kryzysy we współpracy zróżnicowanych wiekowo zespołów i ich przyczyny Sytuacja 2: Jak przekazywać uzasadnianie niepopularnych decyzji Sytuacja 3: Przekazywanie złych informacji w kryzysie Zwalnianie jako przykład niepopularnej decyzji Sytuacja 4: Konflikt na linii zespół - szef Sytuacja 5: Blokujące zachowania w zespole Sytuacja 6: Budowanie autorytetu, gdy menedżer awansuje z własnego zespołu Typowe i nietypowe zachowania pracowników przy braku motywacji Zachowania i postawy menedżera, które motywują i demotywują zespół do działania Temat: Moderowanie spotkań, wystąpienia i prezentacje Metoda: Warsztaty, prezentacje indywidualne i grupowe Dzień Trzeci Cel prezentacji czyli co chcę osiągnąć Ścieżka do celu czyli co muszę powiedzieć, a czego powiedzieć nie mogę 6 praktycznych kroków planowania prezentacji Klika pytań, które warto sobie zadać przed spotkaniem, pozwalające zwiększyć szanse uzyskania pozytywnego, zakładanego efektu Materiały prezentacyjne 7 kardynalnych błędów przygotowania prezentacji czyli czego nie można robić Dystrybucja materiałów czyli prezentować czy rozdawać Słuchacze czyli do kogo będzie skierowana prezentacja Kogo się można spodziewać jak liczba słuchaczy wpływa na prezentację (czym różnią się prezentacje przed małymi i dużymi grupami?) Cel prezentacji a nastawienie słuchaczy jak zwiększać motywację słuchaczy do słuchania Różne motywy słuchaczy czyli jak dobrać i ustawić argumenty Kto jest moim słuchaczem określenie typu osobowościowego, a w związku z tym możliwych spodziewanych reakcji, typy osobowościowe - charakterystyczne postawy i reakcje w grupie czyli czego się można spodziewać? Prezenter czyli reprezentant działu, projektu, firmy Umiejętności komunikacyjne Język i zachowanie prezentera w trakcie prezentacji Świadomość własnych nawyków komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych diagnoza Relacje prezentera ze słuchającymi, trudny słuchacz Reguły wywierania wpływu konsekwencje pozytywne i negatywne Jak konstruować sugestywne wypowiedzi? Argumenty kiedy i jakie stosować wobec obiekcji o charakterze logicznym i emocjonalnym Jak budować swój autorytet i jak go werbalnie wyrażać? Czy i kiedy odwoływać się do doświadczeń słuchaczy i własnych? Zakończenie prezentacji Zasady obowiązujące przy zakończeniu prezentacji Czy warto zostawić niedosyt? Mierniki sukcesu prezentacji Dzień czwarty Temat: Audyt metody egzekwowania wdrożeń projektów i pilnowanie utrzymywania standardów Metoda: kontynuacja warsztatów z pierwszego dnia w sytuacji nagłej i negatywnej zmiany, różnych postaw i zachowań, zmian w zespole, rozliczenia się z realizacji celu Zachowania ludzi i zespołów w sytuacji zmiany narzędzia dla managera Psychologiczne i socjologiczne źródła zachowań wobec zagrożenia Metody rozpoznawania źródeł: oporu wobec trudnych zmian i postaw pracowników Metody przezwyciężania i zmniejszania lęku przed nieznanym Efektywność działań pracowników a rola informacji Utrzymanie standardów działań i zachowań w sytuacjach trudnych Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracownika Sprzężenie zwrotne (feedback informacja zwrotna) jako podstawa realizacji funkcji menedżerskich Zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych Jak wykorzystać wyznaczanie i delegowanie zadań w kierowaniu zespołem Własny styl kierowania zespołem a trudne sytuacje organizacyjne Cele firmy a cele jednostek - umiejętność budowania pożądanych zachowań pracowników

5 D Certyfikacja Six Sigma Green Belt września 2015, Łódź października 2015, Łódź Certyfikacja Green Belt szkolenie dla liderów projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt Wymagania wstępne dla uczestnika: Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Lean Ogólna znajomość zasad Zarządzania Projektami na poziomie lidera Cel kursu: Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne ćwiczenia na temat wykonania analiz, interpretacji danych, podejmowania decyzji i sprawdzania ich efektywności Poznanie oprogramowana używanego do analiz danych w metodologii Lean Six Sigma Program Szkolenia: Dzień 1 Prezentacja metodologii Lean Six Sigma. Faza Definie omówienie narzędzi: SIPOC, VOC. Definicja kosztów, klienta, zakresu procesu i zespołu w ujęciu metodologii Lean Six Sigma. Model procesu Y=f(x) Dzień 2 - Zmienność procesu definicja i sposób opisu. Rodzaje danych i podstawowe wielkości statystyczne opisujące zmienność procesu. Rozwinięcie VOC w CTQ i definiowanie charakterystycznych mierników. Prezentacja mierników wielkości wyjściowej procesu Y. Korelacje między miernikami efektywnego procesu a charakterystykami produktu. Dzień 3 - Faza Measure. Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu. Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych. Znaczenie MSA dla systemów pomiarowych. Źródła pozyskiwania danych procesowych w przedsiębiorstwie. Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja. Dzień 4 - Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu. Rodzaje kart, ich interpretacja i wnioskowanie. Faza Analyze. Graficzne narzędzia prezentacji modelu Y-f(X)Teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych. Planowanie próbkowania. Dzień 6 - Faza Improve. Narzędzia poszukiwanie rozwiązań. Zasady Zarządzania Projektami a wdrażanie rozwiązań. Faza Control. Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań. Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu. Korzyści dla uczestnika: Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, QFD, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez, modelów regresji, Multi-vari-Chart, DOE, 5 S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych i innych Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa Adresaci szkolenia: Osoby nominowane jako liderzy lub potencjalni kandydaci na liderów projektów metodologii Lean Six Sigma Wykładowca: Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarzadzania samodzielnym zakładem. W podległych mu obecnie jednostkach organizacyjnych narzędzia jakości będące podstawą Lean Six Sigma są obowiązującym standardem pracy zespołów. Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej. Warunki certyfikacji Green Belt Six Sigma: ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu końcowego przeprowadzenie projektu (do 3 miesięcy po ukończeniu kursu gwarantowane wsparcie trenera MBB) Dzień 5 - Narzędzia badanie korelacji Y=F(x), modelowanie procesu. Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych. Projektowanie eksperymentu.

6 Lean Experience Business Institute ul. Pogodna 11E/16, Białystok NIP: Tel.: Fax.: (85) www Kanban + PULL System + Supermarket + Hyundai 2390 PLN netto* / 2990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) Kanban + PULL System + Supermarket 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) 5S + Standaryzacja + Hyundai 2390 PLN netto* / 2990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) Certyfikowane Warsztaty + wizyta w zakładzie Hyundai 5S + Standaryzacja 1690 PLN netto* / 1990 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) Letnia Akademia Managera Produkcji 2990 PLN netto* / 3390 PLN netto* (do 9 czerwca / po 9 czerwca) REGULAMIN ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia na numer faksu (85) lub em: Uczestnicy: Certyfikacja Green Belt (2 zjazdy po 3 dni) 4390 PLN netto* / 4690 PLN netto* (do 13 lipca / po 13 lipca) *Do ceny należy doliczyć 23% VAT Cena obejmuje: udział w warsztatach dla 1 osoby transport do fabryki oraz zwiedzanie zakładu Hyundai (wg powyższych ustaleń) materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa Lunche, przerwy kawowe 1. Imię i Nazwisko 2. Imię i Nazwisko 3. Imię i Nazwisko 2. Płatności należy dokonać najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów na konto organizatora Lean Experience Business Institute. Numer konta: MBANK Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach na adres e- mail wskazany w formularzu. 4. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów pobieramy opłatę równą 50% kosztów zamówienia. Odwołanie uczestnictwa na 21 i mniej dni przed szkoleniem nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Nieodwołanie i brak uczestnictwa w szkoleniu, spowoduje naliczenie 100C% wartości zamówienia. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i zmiany ekspertów oraz hoteli (o tym samym standardzie) z przyczyn niezależnych od organizatora, a także zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych. 4. Imię i Nazwisko 5. Imię i Nazwisko Osoba upoważniona przez Zakład do akceptacji: Imię i Nazwisko.. Stanowisko:.. Dane do faktury: Firma: NIP: Adres: pieczęć, data i podpis Osoba do kontaktu: Imię i Nazwisko

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Kompendium MBA TM. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW.

Kompendium MBA TM. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. Kompendium MBA WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW Edycja XXXII Już ponad 350 menedżerów i właścicieli firm ukończyło 30 edycji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo