Spotkanie kolędowonoworoczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie kolędowonoworoczne"

Transkrypt

1 Numer 2/2013 LUTY Spotkanie kolędowo-noworoczne Enter po pięćdziesiątce Abolicja składkowa dla przedsiębiorców 1

2 Spotkanie kolędowo-noworoczne Spotkanie kolędowo-noworoczne Marzena Rutkowska-Kalisz Spis treści: Spotkanie kolędowonoworoczne Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu Podstawowe wskaźniki na 2013 r. Abolicja składkowa dla przedsiębiorców Raport z działalności egzaminacyjnej w 2012 r. Prezentacja zawodów rzemieślniczych: BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Enter po pięćdziesiątce 14 W gmachu pod Pegazem 18 Europejski Rok Obywateli Ostatnia niedziela stycznia w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, to od dwudziestu lat wyjątkowo uroczysty dzień. Tak samo było i 27 stycznia tego roku. Tradycyjnie odbywa się wtedy Spotkanie kolędowo- noworoczne starszyzny cechowej, rzemieślników i ich rodzin. Najbardziej uroczyście witanym gościem był Metropolita Poznański Jego ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Prezes Jerzy Bartnik powitał również Poseł RP Bożenę Szydłowską, Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka oraz przedstawicieli wielu instytucji współpracujących na co dzień z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. Obecni byli także włodarze wielu wielkopolskich powiatów i miast. Spotkanie jest tradycyjnie już okazją do zaprezentowania dorobku poszczególnych miast i regionów Wielkopolski. W tym roku szczególna rola przypadła Adamowi Lewandowskiemu Burmistrzowi Śremu, bo to właśnie śremscy artyści zapewnili oprawę muzyczną spotkania. Miniony rok wcale nie był tak zły jakby mogło się wydawać tak najkrócej można podsumować wystąpienie Prezesa Jerzego Bartnika, który jak zawsze w czasie Spotkania do- Podsumowanie projektu Parlamentu Hanzeatyckiego BSR QUICK 24 Komunikacja niewerbalna 25 2

3 Spotkanie kolędowo-noworoczne konuje swoistego bilansu działań wielkopolskiego rzemiosła. I choć rzemieślnicy z różnym skutkiem zmagają się z kryzysem w gospodarce to mimo wszystko z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość. Prezes podkreślał, że dokonała się korzystna zmiana w podejściu do rzemiosła i to zarówno wśród decydentów, polityków jak i społeczeństwa. Co najważniejsze tę zmianę odnotowały media, które zaczęły rzemiosło postrzegać jako realną siłę gospodarczą i edukacyjną. Rozpoczęcie nauki w zawodzie nareszcie przestaje być negatywnym wyborem, a to w przyszłości zaowocuje nowymi kadrami w rzemiośle. Kończąc Prezes życzył wszystkim rzemieślnikom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, w pracy i w życiu osobistym po prostu Dosiego Roku! Rolę rzemiosła w wypracowaniu sukcesu gospodarczego Wielkopolski docenił też Wojewoda Piotr Florek. Podkreślał, że to właśnie codzienna działalność firm rzemieślniczych przekłada się na realne i dobre wskaźniki ekonomiczne naszego regionu w tym tak niską stopę bezrobocia! Głos zabrał także Adam Lewandowski Burmistrzowi Śremu, który po krótce przedstawił walory swojego miasta i opowiedział w czym tkwi tajemnica sukcesu gospodarczego Ziemi Śremskiej. Tradycyjnie już na koniec głos zabrał Arcybiskup Stanisław Gądecki w krótkim wystąpieniu zaznaczył ewangeliczny rodowód rzemiosła i przypomniał jak bardzo zmieniała się na przestrzeni wieków rola człowieka wykonującego swój zawód. Niestety ten filozoficzny spacer po historii nie napawa optymizmem Jak podkreślał ks. Arcybiskup człowiek XXI wieku coraz bardziej przypomina bezduszną maszynę, która zdaję się zapominać o człowieczeństwie. Szczęśliwie rzemiosło pozostało tą sferą aktywności, która zachowała tradycyjne chciałoby się rzec normalne i ludzkie relacje między pracodawcą a pracownikami. To największa wartość, którą rzemieślnicy powinni pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom Po tym krótkich wystąpieniach nastąpiło wręczenie darów dla ks. Arcybiskupa - 3

4 Spotkanie kolędowo-noworoczne Burmistrz Śremu Adam Lewandowski wręczył obraz olejny namalowany przez śremskiego artystę plastyka, Stanisław Michałowicz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie wraz z delegacją wręczył ornaty. Swój dar złożył także Cech Rzemiosł Włókienniczych w Poznaniu. Po części oficjalnej rozpoczął się koncert. W jego nastrój zgromadzonych znakomicie wprowadził świetlny i świetny wystrój Sali Reprezentacyjnej. Barwna iluminacja zmieniała Salę w prawdziwą salę koncertową. Śremscy artyści dokonali reszty W karnawałowy, swingujący nastrój wprowadziła zgromadzonych Orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego. Orkiestra, której dziś przewodzi dyrygent Szymon Ratajczak ma 100 letnia tradycję. Grają w niej i to znakomicie zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak seniorzy. Orkiestra skupia zatem pokolenia i dzięki temu ma też bardzo bogaty repertuar. Prawdziwą ucztą dla miłośników śpiewu a capella był na pewno występ Chóru Cantavi Ad Homini, który od października 2008 r. działa przy Śremskim Ośrodku Kultury. W repertuarze chóru znajdują się utwory muzyki dawnej oraz współczesnej muzyki liturgicznej. Spotkanie jak zawsze zakończyło się w swobodniejszej atmosferze sprzyjały temu stoły bankietowe i życzenia wszelkiej pomyślności. 4

5 Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu Renata Stelmaszczyk Dnia 25 stycznia 2013 roku odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu. Uroczystość otworzył Starszy Cechu Pan Jan Sierpowski i powitał licznie zebranych gości. Wśród nich był Eugeniusz Stankiewicz Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Dyrektor Izby Tomasza Wika, Monika Lewandowska Pełnomocnik Izby w Lesznie. Obecni też byli przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Rawickiego Zygmunt Wolny, Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Zbigniew Koszarek, Burmistrz Miasta i Gminy Miejska Górka Karol Skrzypczak, Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo Józef Zuter, dyrektorzy wielu szkół zawodowych, a także starszyzna cechowa z zaprzyjaźnionych cechów Gostynia, Góry, Kościana, Leszna, Śmigla, Wschowy oraz rzemieślnicy, budowniczowie i wieloletni członkowie rawickiego Cechu. Następnie Jan Sierpowski wy- głosił okolicznościowe przemówienie oraz przyjął gratulacje i życzenia od uczestników uroczystości. Za długoletnią przynależność do Cechu oraz za wysiłek włożony w budowanie i rozwój rzemiosła ziemi rawickiej, a także kultywowanie i promocję nauki zawodu w rzemiośle Zarząd Cechu wyróżnił Dyplomem Jubileuszu 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu następujące osoby: Wacława Ciesielskiego, Edwarda Dworeckiego, Józefa Dymkiewicza, Henryka Kowalskiego, Krystynę Lewandowską, Piotra Mądrego, Konrada Miśkowiaka, Stanisława Nowaka, Zygmunta Pudliszaka, Czesława Sierakowskiego, Hieronima Spychalskiego, Franciszka Szymkowiaka i Jana Turbańskiego. Po zakończeniu tej części obchodów uroczystości nastąpiło spotkanie koleżeńskie. 5

6 Podstawowe wskaźniki na 2013 r. Podstawowe wskaźniki na 2013 r. Wiesław Ratajczak Podatki 1. Skala podatkowa i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w roku Skala podatkowa: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do % minus kwota 556,02 zł zmniejszająca podatek ,02 zł + 32% nadwyżki ponad zł Kwota zmniejszająca podatek: miesięczna 46,33 zł, roczna 556,02 zł. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy: a/ pracownicy mieszkający w tej samej miejscowości gdzie znajduje się ich zakład pracy: od jednego zakładu pracy: miesięcznie 111,25 zł, rocznie 1335,00 zł, od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie 2002,25 zł. b/ pracownicy dojeżdżający do pracy z innej miejscowości: od jednego zakładu pracy: miesięcznie 139,06 zł, rocznie 1668,72 zł, od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie 2502,56 zł. 2. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego 3091 zł. 3. Kwota przychodów netto za rok 2012 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych /1,2 mln Euro/ zł. 4. Wartość przychodów za rok 2012 uprawniająca do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ zł. 5. Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ zł. 6. Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie uległy w roku bieżą- 6

7 Podstawowe wskaźniki na 2013 r. cym zmianie. Zwaloryzowane średnio o 4,0 % zostały jedynie stawki zryczałtowanego podatku. 7. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2013 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /150 tys. Euro/ zł. na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników. 8. Limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług w 2013 r. wynosi łącznie 150 tys. PLN z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2012r. 9. W 2013 roku nadal obowiązują wprowadzone czasowo podwyższone stawki podatku VAT 23%, 8% i 5% oraz po zlikwidowanej stawce 0% towary i usługi objęte są stawką 5% i częściowo 8%. Wynagrodzenia i składki 1. Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2013r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi: Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2013 roku /3 713 zł./ ,80 zł. LP Rodzaj składki Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/ Ubezpieczenie rentowe /8%/ Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/ Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 Składka w 2013 r. w zł. za: styczeń Kwiecień marzec grudzień 434,87 434,87 178,22 178,22 54,58 54,58 43,00 pracowników /1,93%/ 5. Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 710,67 6. Składka na Fundusz Pracy /2,45%/ 54,58 54,58 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2013 roku wynosi zł., w tym w pierwszym roku pracy /80%/ zł. 3. Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2013 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi: 7

8 Podstawowe wskaźniki na 2013 r. LP Rodzaj składki Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/ Ubezpieczenie rentowe /8%/ Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/ Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia społecznego nie więcej niż 9 pracowników /1,93%/ Składka w 2013 r. w zł. za: Styczeń Kwiecień marzec grudzień 93,70 93,70 38,40 38,40 11,76 11,76 9,26 5. Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 153,12 6. Składka na Fundusz Pracy /2,45%/ Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2013 roku /1 600 zł./ zł. 4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 5. Wysokość składki zdrowotnej w 2013 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi /9% podstawy/ - 261,73 zł. miesięcznie, z tego do odliczenia od podatku dochodowego /7,75% podstawy/ - 225,38 zł. Podstawa naliczenia składki to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw r. /3.877,50 zł. 2908,13 zł. 6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r. podobnie jak w ubiegłym roku nie uległa zmianie. podstawa: 2.917,14 zł. pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/ ,93 zł., pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu: I rok /5%/ - 145,86 zł. II rok /6%/ - 175,03 zł. III rok /7%/ - 204,20 zł., pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/ ,57 zł., emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/ - 182,32 zł., fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /37,5%+6,25%/ ,25 zł. Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2013 r., w tym 75% do 31 maja 2013 r. 8

9 Abolicja składkowa dla przedsiębiorców Abolicja składkowa dla przedsiębiorców Marlena Nowicka 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie abolicja dla przedsiębiorców, uchwalona ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. KTO JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU? osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej. spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU? składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu, opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu. JAKIE SA WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI? nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty. 9

10 Abolicja składkowa dla przedsiębiorców TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o: podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy. NIEZBĘDNE DOKUMENTY W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą: poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: plik=8387) lub wypełniony Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: D pdf, oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej. DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są: na stronie na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach: dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku o umorzenie; dla osób, które przed 1 września 2012 r. 10

11 Raport z działalności egzaminacyjnej w 2012 r. Raport z działalności egzaminacyjnej w 2012 r. Iwona Derda Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu w 2012 r. w wyniku przeprowadzonych egzaminów potwierdziła posiadanie kwalifikacji zawodowych przez 4300 osób osoby uzyskały świadectwa czeladnicze w 40 zawodach, 118 osób uzyskało dyplom mistrzowski w 24 zawodach, a 300 osób w 18 zawodach uzyskało zaświadczenia złożenia egzaminu sprawdzającego. Negatywny wynik egzaminu przy pierwszym podejściu uzyskało 1018 osób, co stanowi blisko 20% wszystkich przystępujących do egzaminu kandydatów, w tym 967 osób nie zdało egzaminu czeladniczego, 43 osoby nie zdały egzaminu mistrzowskiego oraz 8 osób nie zdało egzaminu sprawdzającego. Należy zaznaczyć, że kandydaci, którzy z egzaminu otrzymali oceny niedostateczne w większości nie zdali etapu teoretycznego. Jedynie w zawodzie fryzjer duży odsetek niezdających dotyczył również etapu praktycznego. W wyniku przystąpienia do egzaminu poprawkowego większość osób zdała egzamin i uzyskała dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych. Podobnie jak w poprzednich latach zdecydowaną większość kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego stanowili uczniowie rzemiosła. Wśród przystępujących do tego egzaminu zaledwie ok. 3,5% stanowili kandydaci z wolnego naboru. W ubiegłym roku wśród przeegzaminowanych osób z wolnego naboru znaleźli się m.in., kandydaci skierowani przez powiatowe urzędy pracy na egzamin czeladniczy i sprawdzający po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych. Przygotowanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a współpraca organizacji rzemieślniczych z powiatowymi urzędami pracy rozwija się dynamicznie. Ponadto znaczącą grupę kandydatów z wolnego naboru stanowiły osoby przystępujące do egzaminów bezpłatnie w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku największą popularnością cieszyły się egzaminy w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, malarz tapeciarz, murarz oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Egzaminy te potwierdzają rosnące zainteresowanie nauką i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tych zawodach na rynku pracy. Niepokojący jest z kolei kolejny spadek zainteresowania nauką i potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach spożywczych, jak rzeźnikwędliniarz, piekarz i cukiernik, a także w zawodzie krawiec. 11

12 Raport z działalności egzaminacyjnej w 2012 r. W 2012 r. do egzaminów czeladniczych przystąpili kandydaci w następującej ilości między innymi w takich zawodach, jak: LP Zawód 2010r 2011r 2012r 1 Mechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Stolarz Murarz Malarz tapeciarz Cukiernik Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Elektryk Ślusarz Piekarz Zeszłoroczna sesja egzaminacyjna, a także wcześniejsze lata pokazały, iż każdego roku pewna grupa młodocianych pracowników kończących naukę zawodu nie przystępuje do egzaminu czeladniczego. W ubiegłym roku było to ok. 367 osób, w 2011 r. 588 osób, w 2010r. 434 osób. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne. Młodzi ludzie nie przystępując do egzaminu czeladniczego, utrudniają sobie przyszłą drogę zawodową. Uzyskanie tytułu czeladnika ma ogromną wartość, gdyż dla wielu osób jest przepustką do podjęcia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy, dającej możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych. Potwierdzają to statystyki urzędów pracy, które wyraźnie wskazują, iż osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zawodach rzemieślniczych bez problemu znajdują zatrudnienie. Z pewnością w niedalekiej przyszłości ranga, prestiż społeczny i wynagrodzenie osób wykonujących zawody rzemieślnicze, zwłaszcza bardzo dobrych fachowców, będzie rosła. Już dziś cenią to kraje o najwyższej kulturze i produktywności pracy: Niemcy, Szwajcaria, Austria i inne. Z tego względu należy przy każdej możliwej okazji uświadamiać młodym ludziom o konieczności przystąpienia do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu, tak aby czas nauki nie był zmarnowanym czasem. Bardzo cieszymy się z kolei z faktu, iż osoby, które zdawały w ubiegłym roku egzaminy, w bardzo znaczącej części prezentowały wysoki poziom przygotowania teoretycznego i praktycznego do egzaminów, a ponadto ważność i podniosłość wydarzenia, podkreślali galowym strojem podczas egzaminu. Mamy nadzieję, iż przyszła sesja egzaminacyjna pokaże jeszcze lepsze przygotowanie do egzaminów oraz poszerzy grupę absolwentów nauki zawodu przystępujących do egzaminu. 12

13 Monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych Do typowych zadań zawodowych blacharza izolacji przemysłowych należy wykonywanie osłon i obróbek blacharskich dla pięciu podstawowych zakresów izolacji: izolacje termiczne ciepłochronne: osłony z blachy dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, dennic płaskich, dennic wypukłych, kapturów na zawory i kołnierze, jak również obróbki blacharskie przy izolacji blachą trapezową np. kotłów, zbiorników, czy elektrofiltrów oraz oblachowanie izolacji turbin; izolacje zimnochronne: osłony z blachy dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, dennic płaskich, dennic wypukłych, kapturów na zawory i kołnierze; izolacje akustyczne i przeciwdrganiowe: osłony z blachy dla izolacji wentylatorów, wykonanie z blachy kulis i ekranów przeciwdźwiękowych, wykonanie blaszanych osłon dla kabin przeciwdźwiękowych; izolacje ogniochronne: wykonywanie osłon z blachy dla tych izolacji lub konstrukcji nośnej z blachy; izolacje instalacji technicznego wyposażenia budynków: osłony z blachy dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, kapturów na zawory i kołnierze, osłony z blachy dla izolacji kanałów wentylacyjnych. Blacharz izolacji przemysłowych musi umieć rozróżniać rodzaje izolacji przemysłowych, posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną, wykonywać szkice instalacji przemysłowych, dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych, wykonywać podstawowe obliczenia warsztatowe, dobierać metody i techniki połączeń blach oraz elementów konstrukcyjnych, posługiwać się przyrządami oraz urządzeniami kontrolnopomiarowymi, wykonywać trasowanie na podstawie pomiarów i rysunków, wykonywać czynności związane z obróbką ręczną i obróbką skrawaniem, użytkować maszyny i narzędzia stosowane podczas obróbki blachy, wykonywać elementy płaszczy ochronnych, wykonywać połączenia rozłączne i nierozłączne elementów konstrukcji oraz płaszczy ochronnych izolacji, zabezpieczać wykonane elementy konstrukcji i płaszczy ochronnych izolacji przed uszkodzeniem oraz szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, wykonywać prace związane z rekonstrukcją uszkodzonych elementów płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych. Kandydat do zawodu blacharza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zręcznością do prac manualnych, starannością i dokładnością, oraz wyobraźnią przestrzenną. Ponadto przydatne są również cechy takie jak: zdolność koncentracji uwagi, odpowiedzialność, niezależność i samodzielność w działaniu, wytrwałość i cierpliwość w realizacji powierzonych zadań, a także dobra koordynacja wzrokowo ruchowa. Prace blacharskie z reguły wymagają znacznego wysiłku fizycznego, braku lęku wysokości oraz dobrej ogólnej sprawności fizycznej. Osoba posiadające kwalifikacje do wykonywania prac w zawodzie blacharza izolacji przemysłowych może znaleźć zatrudnienie w budowanych lub modernizowanych zakładach przemysłu lekkiego i ciężkiego, takich jak: zakłady chemiczne, petrochemie, rafinerie, huty, elektrownie i elektrociepłownie, spalarnie śmieci, cementownie, w przemyśle stoczniowo-okrętowym oraz na platformach wiertniczych. Prace w tych firmach, w zależności od zakresu, zlecane są wyspecjalizowanym firmom izolacyjnym, budowlanym, remontowym, czy też warsztatom rzemieślniczym zajmującym się izolacjami przemysłowymi. Podstawowymi narzędziami i sprzętem używanym przez blacharzy izolacji przemysłowych są: miarki, liniały, kątowniki, cyrkle, rysiki, punktaki, narzędzia do cięcia, sprzęt do kształtowania blachy - żłobiarka, zaginarka, lutownica, urządzenia do podnoszenia (wciągania), taśmy miernicze, urządzenie zabezpieczające (szelki bezpieczeństwa, uprząż, siatka bezpieczeństwa, kask, itp.). Pracodawcy zainteresowani przyjęciem pracowników młodocianych i prowadzeniem przygotowania zawodowego w tym zawodzie są obowiązani posiadać kwalifikacje do szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz zapewnić warunki do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Warunki do jej realizacji będą spełnione, jeśli zakład wykonuje usługi blacharskie. 13 Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia w tym zawodzie można uzyskać na stronie

14 Enter po pięćdziesiątce Enter po pięćdziesiątce Marzena Rutkowska-Kalisz Wiedziałem gdzie go włączyć i wyłączyć i tyle, Nie sądziłam,że można tak sobie ułatwić pracę Do młodszych wciąż mi daleko dlatego zdecydowałem się na drugi stopień kursu To opinie bardzo często powtarzane przez uczestników kursu, którego pierwsza i druga edycja właśnie się zakończyła. Pora zatem na pierwsze podsumowania i refleksje. Były to cykle szkoleń przeprowadzone w ramach projektu Nowoczesny Rzemieślnik, który finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwieszenie konkurencyjności pięćdziesięciu mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski. Chodzi miedzy innymi o zwiększenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem by usprawnić działanie firmy, a także pogłębienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Ale najważniejszy wydaje się cel enigmatycznie ukryty pod hasłem Zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego. Projekt adresowany jest bowiem do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy ukończyli 50 lat. To zazwyczaj pracownicy z bardzo dużą wiedzą zawodową i doświadczeniem, a jednak zdarza się, że w konfrontacji z młodszym pokoleniem przegrywają To właśnie zupełnie nieuzasadniony lęk przed komputerem ogranicza ich w pracy. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik jak się okazuje po pierwszych edycjach skutecznie zmienia nastawienie do komputera! W czasie trwania szkoleń, czyli od września do grudnia, odbyło się w każdej edycji 12 spotkań, w tym 10x5 godz. lekcyjnych z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz 2x5 godz. lekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości. 19 słuchaczy poznawało źródła finansowania działalności gospodarczej, podstawy sprzedaży i autoprezentacji. Odkrywali, że Internet po przez określone strony www może być niezwykle pomocny, zwłaszcza w błyskawicznym zdobywaniu informacji podatkowych, zusowskich, jest też źródłem informacji o tym jak skorzystać z dotacje z UE. Najmłodszy uczestnik ma 50 lat, a najstarszy 75! Komputery oswajało 17 panów i 2 panie. Skąd taka nierówność płci? Znaczna przewaga mężczyzn w projekcie wynika z branż, z których wywodzą się przedsiębiorstwa objęte wsparciem. Nabór przeprowadzono zatem w przedsiębiorstwach z branży: 14

15 Enter po pięćdziesiątce budownictwo, spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko-meblarska, metalowa, a więc branż stereotypowo męskich. Ten wybór został podyktowany wskazaniem ich przez badanie WUP Poznań, jako branż kluczowych dla rozwoju województwa wielkopolskiego w 2011 roku. Większość mieszka i pracuje w Poznaniu ale na zajęcia przyjeżdżano także z powiatu międzychodzkiego, szamotulskiego czy też okolic Gniezna i wcale nie przeszkadzało im, że muszą raz w tygodniu przyjechać do centrum Poznania. Wiele ciepłych słów padło pod adresem organizatorów szkolenia. Chwalono Izbę za pomysł zorganizowania takich kursów. Chwalono wykładowców za cierpliwość i świetne dydaktyczne podejście do osób, które oswajały komputer. To właśnie brak cierpliwości jak podkreślała jedna z uczestniczek skutecznie odstraszył ją od pobierania lekcji od wnuków. młodzi nie potrafią zrozumieć, że czegoś nie wiemy i natychmiast się denerwują Rzeczywiście warunki jakie stworzono u podwykonawcy firmy Verbum sp z o.o/wsjo Poznań były komfortowe i sprzyjały nauce. Widać na tyle skutecznie, że 10 osób zdecydowało się już z we własnym zakresie pogłębiać tajniki Excela czy Worda. Jakie były refleksje po zakończeniu? Co mówili nie tylko uczestnicy, ale przed wszystkim ich szefowie czy koledzy z branży? Dużo osób nadal nie chce przemóc strachu przed komputerami, cześć właścicieli uważa, że jeżeli mają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, które obsługują komputer to oni sami już nie muszą się nauczyć choćby podstaw. Jak potwierdzają uczestnicy kursu - nic bardziej mylnego! 15

16 Enter po pięćdziesiątce Refleksje uczestników szkolenia Nowoczesny Rzemieślnik Czesław Stefaniak Starszy Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu Te szkolenia były bardzo dobrze prowadzone. Prowadzący zajęcia mieli przekazywali mnóstwo wiadomości, a dla takich jak my, którzy stawiali pierwsze kroki przy komputerze to było bardzo cenne. Pracowaliśmy w małych grupach, więc tempo nauki świetnie dopasowano do naszych możliwości. Zdecydowanie łatwiej mi teraz pracować i nawet teraz chodzę na drugi stopień kursu. Zdecydowałem się pójść jak to się mówi za ciosem i teraz już indywidualnie kontynuuję zajęcia na kursie dla bardziej zaawansowanych. Początki były oczywiście trudne, ale teraz Internet czy Excel przestał być tajemniczy. Oczywiście dużo, dużo jeszcze przed nami, a głód rośnie w miarę jedzenia Staram się też we własnym zakresie opanowywać te programy i mam nadzieję, że wkrótce zacznę te umiejętności wykorzystywać w pracy. Przyznam, że teraz inaczej patrzę na młodszych, którzy tak swobodnie posługują się w pracy komputerem, ale teraz mogę choć trochę dotrzymać im kroku. Na naukę, nawet po siedemdziesiątce nigdy nie jest za późno! Bardzo sobie chwalę, że dałem się namówić na uczestnictwo w tych zajęciach i będę wszystkich zachęcał do uczestnictwa w takim kursie. Był znakomicie zorganizowany! Krystyna Małecka Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu Bardzo mi się to szkolenie przydało! Niewiele przedtem pracowałam na komputerze, to były jedynie konkretne programy wykorzystywane w minimalnym stopniu. A teraz po zapoznaniu się z nimi odbieram komputer zupełnie inaczej. Rozumiem już teraz młodszych, którzy nie potrafią się bez komputera obejść. Ale najważniejsze, że wykorzystując go potrafię teraz zaoszczędzić w pracy wiele czasu. Prosty przykład rozliczenie delegacji pracowników teraz to chwila moment, a przedtem gdy liczyłam to na piechotę zajmowało to niepotrzebnie sporo czasu. Doceniam Internet bo teraz nie mam kłopotu z szukaniem informacji podatkowych, zusowskich Wszystko można znaleźć na odpowiednich stronach, a najważniejsze, że mam na to odwagę i wiem gdzie szukać informacji. Wiadomo, że młodzież ma nad nami ogromną przewagę gdy zasiada do komputera i często nie ma cierpliwości by seniorom coś wytłumaczyć. A kurs pozwolił nam spokojnie oswoić to bardzo przydatne narzędzie. Właściwe tempo wykładów, spokój wykładowczyń i ich cierpliwość przyniosła spore efekty. Mieliśmy luksusowe warunki do nauki. 16

17 Enter po pięćdziesiątce Czesław Molik Cech Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych w Poznaniu Jestem elektrykiem i elektronikiem z wykształcenia, ale komputera nie obsługiwałem, bo moja znajomość z komputerem ograniczała się do zupełnego minimium. Człowiek jest zagoniony pracą i zawsze znajdzie jakieś wytłumaczenie, że na zagłębianie się w komputer szkoda mu czasu. A po kursie po prostu spiąłem się i dzięki tej mobilizacji bardzo znacząco poszerzyłem moją wiedzę. Na pewno pomaga mi w tym wykształcenie techniczne. Uczymy się przez całe życie, sam wykształciłem w swojej firmie wielu specjalistów i gdy obserwuję młodzież widzę jak czasem zbyt często posługują się gotowymi schematami także w pracy z komputerem. A kurs utwierdził mnie w przekonaniu, że warto zagłębić się w coś co pozornie już znamy. Wiele się na nim nauczyłem to był bardzo trafiony pomysł! Ogólne odczucia środowiska były na szczęście pozytywne, czego potwierdzeniem jest fakt, iż część osób w edycji III i IV przyszła z polecenia od dotychczasowych uczestników. Chwalono pomysł zorganizowania takiego szkolenia i jego organizację. Szefowa projektu Natalia Krzyżan może być usatysfakcjonowana i spokojna o wyniki końcowe. A to dopiero półmetek szkoleń w ramach Nowoczesnego Rzemieślnika. W styczniu ruszyły kolejne dwie edycje. W marcu natomiast rozpocznie się ostatnia - piąta tura szkoleń. Najważniejsze, że tyle osób zdecydowało się nawet po pięćdziesiątce wcisnąć klawisz ENTER! 17

18 W gmachu pod Pegazem W gmachu pod Pegazem Marzena Rutkowska-Kalisz Od półrocza Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki kieruje Renata Borowska- Juszczyńska. Zapytaliśmy zatem co zmieni się w gmachu pod Pegazem, czy repertuar przyciągnie nowych widzów i dlaczego warto chodzić do opery. Marzena Rutkowska-Kalisz: Co zrobić aby w czasach gdy muzyka jest tak powszechna ludzie nadal przychodzili do opery? Renata Borowska-Juszczyńska: Muzyka rzeczywiście towarzyszy nam niemal wszędzie ale najczęściej w formie elektronicznej. Najnowocześniejsze technologie nie tylko umożliwiają zapis, tworzą wrażenie zaangażowania ogromnego zespołu ale także są w stanie wyeliminować wiele niedociągnięć wykonawców. Jednak nawet najdoskonalsza płyta nie zastąpi wizyty w filharmonii czy operze! To zupełnie inne wrażenia i inny smak, którego oczekują nasi widzowie. Mówiło się już kiedyś o śmierci teatru bo pojawiło się kino, mówiło się o śmierci książek bo pojawiły się e-booki Ale jak się okazało żadna z tych katastrof nie miała miejsca właśnie dlatego, że bezpośredni kontakt ze sztuką nadal pozostaje dla ludzi bardzo ważny. Nie boje się, że zabraknie nam widzów i nie wynika to wcale z mojego zbytniego optymizmu. Sala koncertowa filharmonii czy też teatr operowy pozwala obcować z żywą sztuką tutaj niedyspozycji wokalnej czy warsztatowej nie można oszukać elektroniką. Widzowie tego właśnie poszukują tej prawdziwej muzycznej wirtuozerii! Nie bez przyczyny przecież na koncerty unplugged w popularniejszych gatunkach muzycznych decydują się tylko nieliczni. Brak wsparcia elektronicznego bardzo boleśnie może obnażyć niedoskonałości wokalne przekonała się o tym niejedna gwiazda muzyki pop. Jak zatem przekonać młodych 18

19 W gmachu pod Pegazem widzów nieco zepsutych doskonałością nagrań CD do przyjścia na spektakl operowy? Renata Borowska-Juszczyńska: Wiele planów i nadziei na przyszłość wiążę z tak zwanymi projektami edukacyjnymi. Te projekty artystyczne ujmują swobodą formy, bo nie wytwarzają tej bariery między artystami, a małym czy młodym nieprzygotowanym jeszcze widzem. Wychodzę z założenia, że sztuka broni się wtedy gdy działa. Nie wolno nam straszyć tego małego widza tym, że jest to opera, że przyjście do niej wymaga specjalnego przygotowania. To od widza wymaga jedynie przekroczenia progu teatru operowego i zgody na zawarcie pewnej umowy. Oto wchodzimy do innego, nieco baśniowego świata, godzimy się na pewne konwencje i poddajemy magii miejsca. Dlatego też wprowadziłam do repertuaru Koncerty familijne. Są to mniej lub bardziej steatralizowane koncerty dedykowane widzom, którzy chcą czegoś więcej dowiedzieć się zanim zaczną przychodzić na bardziej wysublimowane spektakle. Są realizowane w weekendy, w godzinach przedpołudniowych i po przez lekką, zabawową formułę mają zdecydowanie służyć edukacji muzycznej. Muzycy prezentują swoje instrumenty, dyrygent tłumaczy swoją rolę w czasie spektaklu, artyści nawiązują żywy kontakt z publicznością. dla najmłodszych jest czytanie bajek, którym towarzyszy oprawa muzyczna i sceniczna. To nie tylko rozwija wyobraźnię ale przede wszystkim oswaja z magią miejsca i oczarowuje To nie jest dom, to nie jest sala w domu kultury to jest piękny teatr, w którym musi nawiązać się więź między widzami, a tym co dzieje się na scenie. Teatr operowy to taka specyficzna materia, która z jednej strony szczyci się klasyką ale z drugiej nie może być zamknięty na młodych twórców. To właśnie z myślą o nich przygotowujemy projekty, w których będą uczestniczyć zarówno wokaliści, absolwenci naszej Akademii Muzycznej jak i twórcy, którzy zadebiutują w roli reżyserów operowych czy choreografów. Jest to swoisty eksperyment sceniczny ale musimy otworzyć się na zupełnie nowe spojrzenie na operę, tak by nie tylko pozyskać młodych twórców ale i młodych odbiorców. Te spektakle będą prezentowane w małej Sali im. Drabowicza. Ale na razie przed nami rok warsztatów wokalnych, inscenizacyjnych i bardzo dużo emocji. Przygotowania do wystawienia tej nowej kompozycji odbywać się będą pod okiem najwybitniejszych tutorów wokalistyki czy reżyserii. To będzie praca nad zupełnie Jest to zatem świetna propozycja na przykład dla dziadków i wnucząt Renata Borowska-Juszczyńska: Te koncerty muszą mieć oczywiście odpowiedni poziom artystyczny aby nikt nie poczuł się dotknięty zbyt nachalną edukacją. Kolejną propozycją 19

20 W gmachu pod Pegazem nowym materiałem tak by inscenizacja nie była obciążona zakorzenionymi interpretacjami i mam nadzieję, że to tylko wyzwoli młode siły twórcze. Na efekty musimy jeszcze poczekać, a tymczasem krótki wgląd w lutowy repertuar zachęca do przyjścia zarówno miłośników klasyki operowej jak i tych poszukujących awangardy albo nieco lżejszej muzyki. Renata Borowska-Juszczyńska: Widz jest bardzo różny, ten nasz typowy słuchacz przychodzi do nas na opery Verdiego czy baletową klasykę Jeziora Łabędziego ale zależy nam też na widzu teatralnym. To z myślą o nim przygotowujemy polską inscenizację Cyberiady Krzysztof Meyer a z librettem opartym na prozie Stanisława Lema i drugi spektakl Portret z librettem według Mikołaja Gogola i muzyką Mieczysława Weinberga. To będą bardzo ważne premiery, które są oparte na znanych literackich dziełach i raczej nie funkcjonują w powszechnej świadomości jako dzieła operowe. Zatem nie będą to ekranizacje znanych dzieł literackich, a raczej inscenizacje. Jest i będzie zatem z czego wybierać Czy tak bogata oferta dotyczy także bardziej przyziemnej kwestii jaką są ceny biletów? Renata Borowska-Juszczyńska: Wprowadzamy tak zwane bilety studenckie. Drugi, trzeci spektakl po premierze ma pulę bardzo dobrych miejsc, a bilety po okazaniu legitymacji studenckiej są w bardzo korzystnej cenie. Są z resztą różne możliwości kupowania biletów, także grupowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami i staramy się zaproponować jak najkorzystniejsze rozwiązania i możliwości kupienia biletów dla zorganizowanych grup widzów. Jest bardzo wiele opcji trzeba tylko je wykorzystać. Dbamy o pełną salę bo zależy nam na rozkochaniu w muzyce jak największej liczby widzów, zwłaszcza tych, którzy z czasem będą chcieli odwiedzać nas stale Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na spektaklu Więcej na: 20

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

nie taki LEASING straszny

nie taki LEASING straszny nie taki LEASING straszny 11 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec, 29-30.01.2014

Zgorzelec, 29-30.01.2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY D A Z I A POPRZEZ WYMIANY DO INTEGRACJI Z RYNKIEM PRACY DURCH AUSTAUSCH ZUR INTEGRATION AM ARBEITSMARKT SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG 1 Zgorzelec, 29-30.01.2014 Projekt DAZIA

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo