Informacja dla dostawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla dostawców"

Transkrypt

1 Informacja dla dostawców Strona 1 z 15

2 Spis Treści: Wstęp Rozliczenia finansowe - opis procesu Najczęściej zadawane pytania Lista Załączników: Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej Załącznik nr. 2 - Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Załącznik nr. 3 - Lista Hal Makro z danymi kontaktowymi do Kierowników Działów Logistyki Załącznik nr. 4 - Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Załącznik nr. 5 - Instrukcja Wymogi dotyczące wystawienia faktury papierowej za towary zakupione przez Makro Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Dostawców Makro Cash and Carry Polska S.A. zajmujących się rozliczeniami. Pełny, szczegółowy opis sposobu rozliczenia znajduje się w Umowie Handlowej i Załącznikach do niej. Instrukcja ma charakter informacyjny, przedstawione tu zagadnienia pozwolą Dostawcom lepiej zrozumieć procesy Makro, które mają istotny wpływ na rozliczenia. Zachęcamy Dostawców do wdrożenia właściwych procesów i procedur oraz przystosowania systemów informatycznych do umożliwienia elektronicznej wymiany dokumentów poprzez komunikat EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. Forma elektronicznej wymiany dokumentów pozwala na znacznie tańsze i szybsze rozliczenia pomiędzy Makro i Dostawcami. EDI stanowi źródło cennych komunikatów, informacji i raportów, które docierają bezzwłocznie do właściwych osób. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat EDI prosimy o kontakt mailowy W sprawach dotyczących faktur za dostawy prosimy o kontakt: Mail: Faks: Telefon: , 0902 Strona 2 z 15

3 Rozliczenia finansowe - opis procesu 1. Faktury zgodne z wyceną dostawy w Makro. FAKTURA DOSTAWCY DOSTAWA TOWARU TRANSFER DO SYSTEMU KSIĘGOWANIE ZAPŁATA (MIAG) Rys. 1 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku zgodności z wyceną dostawy w Makro. Powyższy schemat (rys 1) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy w przypadku, kiedy nie występuje niezgodność. Faktury łączone są z dostawą na podstawie numeru dostawcy, lokalizacji dostawy (numer hali lista w załączniku nr 3) i numeru zamówienia wskazanych przez Dostawcę na fakturze. Pomocną informacją w zidentyfikowaniu właściwej dostawy jest również (NPT) numer przyjęcia towaru oraz (NDD) numer dokumentu dostawy. Prosimy o umieszczanie wyżej wymienionych informacji w jednym miejscu na fakturze ze wskazaniem rodzaju zamieszczonej informacji (numer zamówienia, numer przyjęcia towaru etc.). Faktury prawidłowo połączone z dostawą, w przypadku, których nie wykryto rozbieżności kierowane są do płatności. Przelewy dokonywane są w terminie uzgodnionym w Umowie. Poniżej w formie schematu przedstawiamy jak powinno przebiegać wyjaśnienie rozbieżności cenowych i/lub ilościowych. Strona 3 z 15

4 2. Faktury niezgodne z wyceną dostawy w Makro. Ceny (Dział Handlowy Makro) Ilości (Hala) Faktura Dostawa Porównanie w systemie Rozbieżność Żądanie faktury korygującej (wysyłka do dostawcy) XOR Brak odpowiedzi dostawcy Akceptacja dostawcy = faktura korygująca Reklamacja = formularz różnica cenowa XOR Wprowadzenie do systemu Anulowanie żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej ilości i ceny Makro są prawidłowe Płatność (MIAG) Rys. 2 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku niezgodności z wyceną dostawy w Makro. W kilku procentach przypadków, wszystkich zarejestrowanych dostaw, wykrywana jest rozbieżność pomiędzy wartością faktury i wyceną dostawy w Makro. Wówczas sposób wyjaśniania niezgodności ma istotny wpływ na czas zamknięcia transakcji i uregulowanie zobowiązania. Powyższy schemat (rys.2) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy, kiedy występuje niezgodność. Strona 4 z 15

5 W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury z otrzymaną dostawą, wysłane jest do Państwa pismo Żądanie faktury korygującej (załącznik nr 1) z informacją o kwocie rozbieżności i załączoną specyfikacją dostawy Invoice Control Dokument zawierającą informację o ilościach i cenach artykułów przyjętych przez Makro w dostawie. Pismo przesyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Państwa w Umowie. W celu ewentualnej aktualizacji adresu mailowego prosimy o przesłanie zapytania na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza - Prośba o aktualizację danych kontaktowych (Załącznik nr 2) Oczekujemy, że przyślecie Państwo fakturę korygującą na wartość wskazaną w Żądaniu faktury korygującej, która zamknie transakcję. Jeśli Państwa zdaniem Żądanie faktury korygującej jest niezasadne prosimy o przesłanie zapytania na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Różnica cenowa lub Różnica ilościowa Niezasadne żądanie korekty (Załącznik nr 2), po uprzednim wyjaśnieniu wykazanych rozbieżności: - ilościowych z Działem Logistyki w hali - cenowych z Działem Handlowym Makro Nie ma potrzeby przesyłania łącznie faktury korygującej i wypełnionego Formularza chyba, że częściowo zgadzacie się Państwo z Żądaniem faktury korygującej, a pozostałą część kwestionujecie. Prosimy o nie przesyłanie duplikatów faktur wymienionych na Żądaniu faktury korygującej, oryginalne dokumenty już znajdują się w naszym systemie, wykryliśmy rozbieżność i prosimy o jej skorygowanie. 3. Przesyłanie zapytań przez dostawców. Jeśli zaistnieje potrzeba po stronie Dostawcy zadania pytania o rozliczenia lub podania dodatkowych informacji pomocnych w rozliczeniu faktur za dostawy, prosimy o przesłanie informacji na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w zależności od kategorii zapytania (Załącznik nr 2) lub skorzystania ze strony internetowej Strefa Dostawcy. Zapytania dostawców będą rozpatrywane, jeżeli do Makro przesłany zostanie odpowiedni, poprawnie wypełniony Formularz. Poniżej lista dostępnych Formularzy: Zapytanie o niezapłacone faktury Różnica cenowa Niezasadne żądanie faktury korygującej Różnica ilościowa - Niezasadne żądanie faktury korygującej Zapytanie o rozliczenie zwrotu Prośba o duplikat dokumentu Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy Zapytanie o procedurę Makro Dodatkowe dane do rozliczenia faktur Tytuł maila skierowanego przez Dostawcę do Makro winien zawierać numer Dostawcy w Makro oraz nazwę załączonego Formularza. Najczęściej zadawane pytania 1. Co powinna zawierać faktura/ faktura korygująca? Szczegóły w Załączniku nr.5 - Instrukcja Wymogi dotyczące wystawienia faktury papierowej za towary zakupione przez Makro 2. Czy można wystawić jedną fakturę do kilku dostaw? Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z fakturą korygującą jej dotyczącą. Strona 5 z 15

6 3. Co to jest nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest dokumentem wystawionym przez Makro na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy faktury korygującej. 4. Na jakiej podstawie jest wystawiona nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest wystawiona na podstawie Noty Zwrotu Towaru wygenerowanej przez Dział Logistyki hali w momencie zwrotu. 5. Czy powinniśmy wystawiać fakturę korygującą do noty księgowej dotyczącej zwrotu towaru? Prosimy o wystawianie faktur korygujących zanim zostanie wystawiona nota księgowa. Oczywiście, jeśli otrzymamy od Państwa fakturę korygującą zostanie ona zaksięgowana, a nota księgowa wystornowana. 6. Jaki jest numer faktury pierwotnej/zamówienia, których dotyczy zwrot? Nie posiadamy informacji, której faktury pierwotnej dotyczy zwrot. Należy odnieść się na korekcie do jednej z ostatnich faktur, w której wystąpił zwracany artykuł (faktura pierwotna powinna być wystawiona przed dokonaniem zwrotu i rozliczona przez Makro). Uwaga, na fakturze korygującej dotyczącej zwrotu należy odwoływać się do numeru noty zwrotu towaru lub numeru zamówienia zwrotnego, a nie numeru zamówienia z faktury pierwotnej. Pomocne jest również dołączenie kserokopii noty zwrotu do faktury korygującej (do każdej, jeśli jest wystawionych kilka dokumentów do jednego zwrotu). 7. Nie posiadamy Noty Zwrotu Towaru, jak możemy uzyskać duplikat? Nota Zwrotu Towaru jest przekazywana kierowcy wraz ze zwracanym towarem. Jeśli potrzeby jest duplikat tego dokumentu prosimy o kontakt z Halą, która zwróciła towar. 8. Nie otrzymaliśmy towaru wykazanego na Nocie Zwrotu Towaru lub ilość zwróconego towaru nie jest zgodna z faktycznym zwrotem. W przypadku kwestionowania zwrotu towaru należy kontaktować się z odpowiednim Działem Logistyki w Hali. 9. Zauważyliśmy, że nieprawidłowy numer naszej faktury/kwotę dokumentu W przypadku stwierdzenia niepoprawnego księgowania (błędny numer dokumentu, nieprawidłowa wartość dokumentu, błędne przypisanie do dostawy) Państwa dokumentów w Makro na podstawie np: Żądania faktury korygującej, specyfikacji MIAG, prosimy o przesłanie na adres wypełnionego Formularza - Dodatkowe dane do rozliczenia faktury (Załącznik nr 2). 10. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie skierowane do Makro Zapytania przesyłane do Działu Konfrontacji Faktur są rejestrowane, a zwrotnie mailem powinni Państwo otrzymać informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z jego numerem. Jeśli zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany prosimy o ponowne przesłanie zapytania wraz z załączeniem odpowiedniego Formularza (Załącznik nr.2) na adres oraz podanie w tytule maila numeru dostawcy w Makro, kategorii zapytania: Ponowienie i numeru ponawianego zgłoszenia. 11. Do kogo należy przesłać prośbę o potwierdzenie salda? Prośby o potwierdzenie salda prosimy przesyłać na adres mailowy: umieszczając w tytule maila numer dostawcy w Makro oraz adnotację: Prośba o potwierdzenie salda. 12. Jaką kwotę otrzymamy w najbliższym przelewie? Informacja o kwocie przelewu dostępna jest na stronie internetowej Strona 6 z 15

7 13. Dlaczego nie otrzymujemy płatności w terminie? Przyczyn braku płatności w terminie może być kilka: brak faktury w ewidencji MCC faktura została wyłączona z procesowania ze względu na błąd formalny /MCC informuje o tej okoliczności dostawcę przesyłając informację mailową na adres wskazany w umowie/ faktura dotarła do MCC, ale została zablokowana do płatności ze względu na różnice żądanie faktury korygującej zostało wysłane do dostawcy mailem na adres wskazany w umowie Dostawca, który nie zidentyfikuje żadnej z ww. przyczyn braku płatności może przesłać na adres wypełniony Formularz Zapytanie o niezapłacone faktury (Załącznik nr.2) Przypominamy, iż terminem płatności za dostawy, z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego potrąceń wzajemnych należności, jest uzgodniona liczba dni oraz wskazany czas po upływie okresu obliczeniowego określonego w Załączniku nr 1.4 do Umowy Porozumienie o Warunkach Handlowych, z zastrzeżeniem, że okres obliczeniowy w każdym przypadku skończy się nie wcześniej niż z upływem 10 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT lub faktury korygującej VAT (lub ich duplikatów) spełniającej wymagania określone w pkt Załącznika 1.3 do Umowy. Okres obliczeniowy, o którym mowa powyżej, liczony jest od dnia następnego po dniu dostawy. Jeżeli termin płatności miałby przypaść w dniu wolnym od pracy, wówczas przypadnie w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. Prosimy, aby przy własnych wyliczeniach terminu płatności uwzględniali Państwo wszystkie warunki wpływające na jego wyliczenie: ilość dni po dacie dostawy, dzień tygodnia, w jaki dokonywana jest płatność, data dostarczenia dokumentów. 14. Nie otrzymaliśmy specyfikacji przelewu. Agent Płatności (MIAG) każdorazowo udostępnia Dostawcy za pośrednictwem Internetu specyfikację płatności. Niezależnie od powyższego specyfikacja przesyłana jest zgodnie ze wskazaniem Dostawcy: drogą elektroniczną na podany przez Dostawcę w umowie adres mailowy lub numer faxu albo listem na adres pocztowy Dostawcy. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo specyfikacji lub nie jesteście w stanie pobrać samodzielnie specyfikacji do przelewu, wówczas należy zwrócić się do MIAG o ponowne przesłanie specyfikacji. Dostawca ma obowiązek dokonać rozliczenia płatności zgodnie z otrzymaną specyfikacją. Specyfikacja przelewu stanowi skuteczne oświadczenie o potrąceniu wzajemnych zobowiązań i wierzytelności. Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres mailowy: Jeśli nie dotarł do Państwa oryginał faktury wystawionej przez Makro prośbę o przysłanie duplikatu należy kierować na adres mailowy: 15. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Specyfikacja płatności przesłana do Dostawcy stanowi dowód otrzymania przez Zamawiającego faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie kopii korekt w celu ich potwierdzenia. Strona 7 z 15

8 Załącznik nr 1: Żądanie faktury korygującej Strona 8 z 15

9 Strona 9 z 15

10 Strona 10 z 15

11 Załącznik nr 2: Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Zapytanie o niezapłacone faktury 1_FORMULARZ - ZAPYTANIE O NIEZAPŁACONE FAKTURY.xls Różnica cenowa Niezasadne żądanie faktury korygującej 2_RÓŻNICA CENOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Różnica ilościowa - Niezasadne żądanie faktury korygującej 3_RÓŻNICA ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Zapytanie o rozliczenie zwrotu 4_FORMULARZ - ZAPYTANIE O ROZLICZENIE ZWROTU.xls Prośba o duplikat dokumentu 5_FORMULARZ - PROŚBA O DUPLIKAT DOKUMENTU.xls Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy 6_FORMULARZ - WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTAWCY.xls Zapytanie o procedurę Makro 7_FORMULARZ - ZAPYTANIE O PROCEDURĘ MAKRO.xls Dodatkowe dane do rozliczenia faktur 8_FORMULARZ - DODATKOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO ROZLICZENIA FAKTURY.xls Strona 11 z 15

12 Załącznik nr 3: Lista Hal Makro z danymi kontaktowymi do Kierowników Działów Logistyki Num er Hali Makr o Miasto Imię i nazwisko tel. fax. 1 Warszawa Artur Dębowski (022) (022) Sosnowiec Zenon Rygał (032) (032) Łódź Maciej Tomczak (042) (042) Ząbki k/warszawy Rejnert Jacek (022) (022) Wrocław Izabela Stróż-Konopka (071) (071) Kraków Paweł Świtała (012) (012) Poznań Radosław Twardowski (061) (061) Gdynia Dariusz Gohra (058) (058) Szczecin Wioletta Stypczyńska (091) (091) Lublin Lidia Rudy (081) (081) Zabrze Wojciech Masełbas (032) (032) Bydgoszcz Michał Wadas (052) (052) Rybnik Aneta Sierota (032) (032) Bielsko-Biała Tomasz Wieczorek (033) (033) Białystok Jarosław Bugajny (085) (085) Katowice Wojciech Kęska (032) (032) Kielce Wiesława Pasternakiewicz (041) (041) Przejazdowo k/gdańska Piotr Dubieński (058) (058) Częstochowa Marcin Michalak (034) (034) Opole Grzegorz Licznar (077) (077) Rzeszów Sabina Lis (017) (017) Olsztyn Danuta Woźniak (089) (089) Zielona Góra Monika Stopka (068) (068) Strona 12 z 15

13 25 Kalisz Renata Czempińska (062) (062) Warszawa - Bielany Michał Pietrzyk (022) (022) Toruń Marcin Miler (056) (056) Koszalin Mariusz Rolnik (094) (094) Rzgów Robert Adamski (042) (042) Szczawno Zdrój Łukasz Miotek (074) (074) Kraków 2 Agnieszka Kokoszka (012) (12) MP Tarnów Grzegorz Giemza (14) (14) MP Leszno Beata Krzyżanowska (65) (65) MP Słupsk Małgorzata Kozłowska (59) (059) MP Radom Tomasz Garbacz (48) (48) MP Nowy Targ Mariusz Starobrat (18) (18) MP Gorzów Wielkopolski MP Jelenia Góra Mariusz Miedzianowski brak Tomasz Suski (75) (75) MP Włocławek Sławomir Kowalski brak 59 MP Piła Wojciech Stachowiak brak 60 MP Tarnobrzeg Dominik Nawrot (15) Platforma DRY/NON FOOD brak brak 81 Platforma CHILLED brak brak 82 Platforma Deep Frozen brak brak 84 Platforma DRY/NON FOOD brak brak 87 Platforma Fresh Fish brak brak MP Makro Punkt Strona 13 z 15

14 Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Rodzaj dokumentu Opis dokumentu W5, WR Faktura sprzedaży/fvk_manualna W9 Faktura/FVK z żądaniem korekty WC Faktura korygująca_zwrot towaru WE Faktura sprzedaży/faktura korygująca_aut. WP Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru WQ Storno noty księgowej WS Sprzedaż depozytów W8 Żądanie faktury korygującej WG Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru WM Dostawa niefakturowana L6 Faktura wystawiona przez MC&C L7 Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej Strona 14 z 15

15 Załącznik nr 5: Instrukcja Wymogi dotyczące wystawienia faktury papierowej za towary zakupione przez Makro Wyciąg z Załącznika 1.3 do Umowy Handlowej Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z fakturą korygującą jej dotyczącą. Główne źródło danych do FV winno stanowić zamówienie. Faktura musi zawierać: adres siedziby Zamawiającego i Dostawcy: Dział Konfrontacji Faktur Makro Cash and Carry Polska S.A. Al Krakowska 61, Warszawa b) numer zamówienia Zamawiającego i numer dowodu dostawy oraz miejsce dostawy /nazwa i numer magazynu Zamawiającego (Platforma XX Store: XX)/ c) numer Dostawcy w systemie Zamawiającego, d) numer identyfikacyjny towaru w systemie Zamawiającego, e) nazwę towaru, f) ilość jednostek sprzedaży Zamawiającego tzn. Makro Unit (MU), g) cenę za jednostkę sprzedaży Zamawiającego - MU (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), pomniejszoną o wszelkie udzielone rabaty, upusty znajdujące zastosowanie do konkretnych cen towarów, h) dane wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, i) na fakturach wystawianych przez Dostawcę - pisemną informację o zakazie przelewu wierzytelności wynikających z faktury o następującej treści: Zgodnie z pkt 27 Załącznika nr 1.3 do Umowy Warunki handlowe i płatności, przelew wierzytelności wynikający z niniejszej faktury wymaga pisemnej zgody nabywcy towaru. j) nazwę Zamawiającego i/lub symbol platformy, dla której przeznaczony jest towar (Platforma XX Store:XX). k) NIP - europejski numer identyfikacji podatkowej Dostawcy i Zamawiającego: PL l) faktura musi być wystawiona w walucie PLN/EUR i w języku polskim i/lub angielskim Faktura korygująca VAT dotycząca rozliczania zwrotu towaru musi zawierać numer zamówienia zwrotnego (14 cyfrowy - umieszczony na dokumencie Nota Zwrotu Towaru) oraz numer Hali/Platformy MCC, z której faktycznie nastąpił zwrot towaru. Informacje te są niezbędne do prawidłowego zaksięgowania oraz rozliczenia transakcji zwrotu. Układ asortymentu podanego na fakturze musi odpowiadać kolejności towarów wedle zamówienia Zamawiającego zgodnie z dokumentami dostawy. W przypadku otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o różnicach na fakturze w stosunku do danych dotyczących dostawy u Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych różnic na piśmie i przesłania Zamawiającemu w terminie 10 dni od otrzymania powyższej informacji. Strona 15 z 15

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo