Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

2 Spis treści Zmiany w wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel... 3 Nowa funkcjonalność... 3 Zmiana funkcjonalności... 3 Poprawione funkcje... 3 Moduł: Kadry Płace... 3 Zmiana funkcjonalności... 3 Poprawione funkcje... 4 Wydruki... 5 Moduł: Kasa... 6 Zmiana funkcjonalności... 6 Wydruki... 6 Moduł: Księga... 7 Zmiana funkcjonalności... 7 Poprawione funkcje... 7 Wydruki... 7 Moduł: Systemowe... 7 Zmiana funkcjonalności... 7 Poprawione funkcje... 7 Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy... 8 Moduł: Pulpit pracownika... 8 Nowa funkcjonalność... 8 Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r Poprzednie wersje Zmiany w wersji

3 Zmiany w wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Rozliczanie opakowań i kaucji: dodano parametr konfiguracji 'Automatyczne rozliczanie wydań i przyjęć opakowań'. Pozwala on wyłączyć mechanizm automatycznego tworzenia relacji pomiędzy dokumentami wydania i przyjęcia opakowań podczas ich edycji. Zmiana funkcjonalności Lista 'Stany magazynowe': przywrócono otwieranie karty towaru z listy 'Stany magazynowe' od razu na zakładce Magazyn/Zasoby. Poprawione funkcje Dokumenty: usunięto problem z przeliczaniem się ilości na pozycjach dokumentu na skutek zmiany kontrahenta na dokumencie. Jeżeli na dokumencie wprowadzony został kontrahent i pozycje towarowe, a następnie zmieniono kontrahenta na innego, to do pozycji podstawiały się jednostkowe ilości. Generowanie dokumentów w relacjach: poprawiono błąd wyświetlania stanu towaru w oknie pośrednim. Dotychczas po zmianie magazynu docelowego w tym oknie kolumna ze stanem nie odświeżała się, czyli prezentowany był dalej stan dla magazynu sprzed zmiany. Moduł: Kadry Płace Zmiana funkcjonalności Deklaracja PIT 11(20): dodano możliwość generowania zbiorczej deklaracji PIT 11 dla pozycji E.1 'Dochód zwolniony od podatku'. UWAGA: Deklaracja PIT z pozycją E.1 nie generowała się tylko w sytuacji, gdy pracownik osiągnął tylko 'Dochód zwolniony od podatku' w danym roku. Definiowalne weryfikatory czasu pracy (wersja platynowa): po ustawieniu opcji 'Kontrola zgodności planu pracy z wymaganiami kodeksu pracy' na 'NIE' nie wyłącza weryfikatorów definiowalnych na algorytmie kalendarza. Znacznik 'Kontrola zgodności planu pracy z wymaganiami kodeksu pracy' dostępny jest w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy.

4 Zajęcie komornicze: umożliwiono naliczenie zajęcia komorniczego z uwzględnieniem kwoty wolnej ustalonej według daty wypłaty. W tym celu w konfiguracji systemu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/płace/zajęcia wynagrodzenia) został dodany parametr 'Minimalne wynagrodzenie do limitu wynagrodzenia niepodlegające zajęciu wyliczane wg daty wypłaty' domyślnie ustawiony NIE, co skutkuje ustaleniem kwoty wolnej dla zajęcia komorniczego według okresu. Ustawienie parametru TAK spowoduje ustalenie kwoty wolnej dla zajęcia komorniczego według daty wypłaty. Parametr jest istotny dla wypłat naliczanych z przesunięciem na przełomie roku, czyli do roku za okres grudnia 2012 roku ze względu na zmianę wysokości pensji minimalnej. Wydruk 'Paski wypłaty': na wskazanym wydruku wprowadzony został parametr o nazwie 'Paski wypłat' z opcjami do wyboru: - Razem - drukowanie tylu pasków ile zmieści się na stronie, - Każdy na osobnej stronie - każdy pasek drukowany będzie na osobnej stronie - Nowy wydział od nowej strony - gdy kolejny pasek jest z innego wydziału, drukowany jest na kolejnej stronie. Wydruk dostępny jest z poziomu Płace/Listy płac. Deklaracje GUS: uaktualniono wzorzec deklaracji GUS Z06 do wersji formularza na 2014 rok. ZPCHR: Deklaracje Wn-d: uaktualniono kwotę minimalnej pensji pobieranej do wyliczenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisami najnowszej ustawy budżetowej na 2014 rok. W pierwszym kwartale 2014 roku będzie obowiązywała kwota minimalnej pensji z grudnia 2012, tj zł. Uaktualniono wskaźniki od : 1. Minimalna podstawa składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 2247,60 zł. Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 2. Minimalna podstawa składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rozpoczęcie działalności): 504 zł. 3. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców ( w tym dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność). 4. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok podpisana 4 października 2013 r. Poprawione funkcje Podstawa wyliczenia urlopu wychowawczego: poprawiono naliczenie minimalnej podstawy dla urlopu wychowawczego. Zgodnie z najnowszym poradnikiem ZUS w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na pełny etat i wziął urlop wychowawczy podstawę naliczenia urlopu wychowawczego wyliczamy, jako średnią z 12 miesięcy przed wzięciem urlopu wychowawczego i minimalna podstawa urlopu nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca minimalna płaca, czyli w 2014 roku 1680 zł.

5 Podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego: zmodyfikowano algorytm naliczenia podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. W przypadku migrowanych wypłat, które zawierały elementy (dodatki), a które nie miały powiązania ze źródłem elementu na Etat/Dodatki przy naliczeniu wypłaty z rozliczeniem wynagrodzenia/zasiłku chorobowego pojawiał się komunikat: Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Wynagr.chorobowe ( ), Nieobecność: Bąk Elżbieta (0008), Zwolnienie chorobowe ( ), Bąk Elżbieta (0008)). Problem dotyczył baz danych w których parametr 'Uproszczony algorytm naliczenia okresowych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłków zus' był ustawiony na 'Nie'. Parametr jest dostępny z poziomu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Zasiłki ogólne. Zbieg pracy i rodzicielstwa: poprawiono wyliczenie podstawy do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego w poniższym przykładzie: Pracownik do przebywa na urlopie macierzyńskim z podstawą zasiłku w wysokości 4 314,50 zł. Następnie od ma zbieg pracy (z wymiarem etatu 1/2) i rodzicielstwa. Od przebywa na zwolnieniu chorobowym. W wypłacie za lipiec podstawa Zas.macierzyński (zbieg) wynosi 4 314,50 PLN oraz Wynagr. chorobowe podstawa 2 588,70 PLN ustalona z nowego wymiaru etatu. Poprawiono wykazywanie podstawy chorobowej w kolejnym miesiącu. tj w sierpniu Zas.macierzyński (zbieg) pobrał podstawę z wynagrodzenia chorobowego tj ,70 PLN a powinien 4 314,50 PLN z Zas.macierzyński (zbieg). Deklaracja PIT 11 (20) i PIT 40 (19): poprawiono wykazywanie składek ZUS nadpłaconych za lata wcześniejsze niż sporządzana jest deklaracja PIT. Zwrot nadpłaconych składek dodawana jest do kwoty przychodu w roku w którym sporządzana jest deklaracja PIT. Deklaracja PIT 11(20) i PIT 40(19): poprawiono wykazywanie kwoty przychodu w pozycji 53 (dek. PIT 11(20)) oraz pozycji 44 (dek. PIT 40(19). W wymienionych pozycjach wykazujemy kwotę nadwyżki przychodu od którego nie zostały policzone 50% koszty uzyskania przychodu. Przychód od którego naliczono 50% KUP wykazywany jest w pozycji 56 (dek. PIT 11(20)) oraz pozycji 47 (dek. PIT 40(19). Wydruki Wydruk 'Rozliczenie nadgodzin do przeniesienia': zmodyfikowano raport, aby w polu saldo nie uwzględniać stref związanych z wyjściami prywatnymi. Dodano nowy raport o nazwie 'Rozliczenie wyjść prywatnych', który uwzględnia rozliczenie czasu pracy związane z wyjściami prywatnymi. Wydruki 'Karta przychodów pracownika' i 'PIT-11 zestawienie': na wskazanych wydrukach 'Karta przychodów' oraz 'PIT-11 zestawienie' dodano dodatkowy parametr 'Informacja o 50% KUP'. Standardowo parametr ustawiony jest na 'Nie'. Po ustawieniu parametru na 'Tak' na wydruku pojawia się dodatkowa informacje o kwocie przychodu z 50% kosztami uzyskania przychodów oraz o kwocie naliczonych 50% kosztów uzyskania przychodów.

6 Wydruk 'Wspólna pełna lista płac według stopni niepełnosprawności': w opcjach wydruku dodano parametr 'St. niepeł. z danych kadr.' Tak/Nie. Parametr daje możliwość wyboru skąd będzie odczytywana informacja o stopniu niepełnosprawności, czy z danych kadrowych czy z naliczonej wypłaty. Standardowo parametr jest ustawiony na 'Nie', czyli odczytuje stopień niepełnosprawności z naliczonej wypłaty. Deklaracja PIT 8c(6): na wydruku deklaracji zmodyfikowano sposób wypełniania bloku H i I. System wypełnia dane z bloku H pod warunkiem, że została wypełniona część D,F lub G. System wypełnia dane z bloku I pod warunkiem, że została wypełniona część E. Deklaracja PIT 11(20): wprowadzono nadruk na oryginalny wydruk deklaracji. Informacja RMUA: poprawiono generowanie wydruku RMUA dla tytułu ubezpieczenia 1211 oraz Dla tych tytułów ubezpieczenia wykazano składkę emerytalną i rentową w wierszu 'Kwota składki Budżet państwa'. Wydruki 'Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń' i 'Karta zasiłkowa': na wskazanych wydrukach dodano wykazywanie następujących nieobecności: - Urlop macierzyński dodatkowy (UM), - Urlop ojcowski (UO) - Urlop rodzicielski (UR) Ujednolicono skróty nieobecności z wydrukiem 'Ewidencja czasu pracy - szczegółowa': Urlop macierzyński, Urlop macierzyński dodatkowy, Urlop macierzyński dla ojca - wykazywane są z symbolem UM Urlop rehabilitacyjny - wykazywany jest pod symbolem Reh, Urlop rodzicielski - wykazywany jest pod symbolem UR. Moduł: Kasa Zmiana funkcjonalności Delegacje PWS: umożliwiono wskazanie jako kosztu dla etapu delegacji faktury importowej. Wydruki Noty odsetkowe: poprawiono błędną numerację stron na wydrukach kopii dokumentu. Do tej pory numeracja stron kopii noty odsetkowej nie rozpoczynała się od początku tylko była ciągła w stosunku do oryginału. Wydruk struktury wiekowej: poprawiono filtrowanie wg symbolu waluty. W przypadku wydruków wg wartości księgowych, waluta w filtrze odnosi się do symbolu kwoty KsiOpe.

7 Moduł: Księga Zmiana funkcjonalności Plan kont: zmodyfikowano działanie czynności 'Kopiuj analityki'. Podczas wykonywania czynności w trybie oddziałowości rozszerzonej nowo tworzone konta analityczne otrzymują przyporządkowanie do oddziału na podstawie przyporządkowania kont analitycznych źródłowych. Poprawione funkcje KPiR: poprawiono błąd ("Blok 'DDORCA' deklaracji ANDRZEJEWSKI PAWEŁ nie posiada pola 'Wypad'...) pojawiający się przy dekretacji deklaracji DRA. Wydruki Nota korygującą: rozszerzono wydruk noty korygującej o dodatkowe dane takie jak: data wystawienia, data dostawy, sprzedawca oraz nabywca. Moduł: Systemowe Zmiana funkcjonalności Konfiguracja enova z kluczem sprzętowym: dodano możliwość przestawienia pracy klucza sprzętowego z domyślnego portu na inny port. Aby dokonać tej modyfikacji należy we właściwościach bazy danych z zakładce TeleKlucz, po adresie IP serwera licencji podać (po przecinku) nr portu na którym nasłuchuje usługa TaspNetserver, np , Poprawione funkcje Naprawiono problem występujący na listach edycyjnych - np. lista pozycji na formularzu faktury sprzedaży - w przypadku korzystania z list wyboru. Problem pojawiał się w przypadku używania filtrów na liście wyboru elementu, charakteryzował się brakiem odświeżenia układu listy podpowiedzi w przypadku rozwinięcia listy wyboru dla innego elementu. Przykładowy scenariusz : na formularzu faktury na liście pozycji wyciągnięta jest kolumna Towar i kolumna Dokument.Kontrahent. Wprowadzając na pozycję towar na liście wyboru towarów należy wykorzystać dowolny filtr z drzewa grupującego według cech. Następnie wywołanie listy wyboru na tej pozycji dla pola Dokument.Kontrahent pozostawia układ listy z wcześniej wywołanie listy wyboru Towaru.

8 Import dokumentów: poprawiono problem importu dokumentów z plików XML. Występował problem związany z obsługą płatności w importowanych dokumentach. Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy Moduł: Pulpit pracownika Nowa funkcjonalność Pulpit pracownika, wydruk Deklaracji PIT: na wydrukach deklaracjach PIT-11(20) oraz PIT-40(19) dodano znak wodny z tekstem Tylko do celów poglądowych.

9 Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. 1 stycznia 2014 zaczną obowiązywać zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług wprowadzone ustawą z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) oraz uzupełnienia tych zmian wprowadzone ustawą z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz z dnia ). Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze zmiany. 1) Nowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy opodatkowania. Uchylony został Art. 29., który określał podstawową zasadą ustalania podstawy opodatkowania Art. 29. (uchylony) Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W miejsce Art. 29 został wprowadzony Art. 29a., który zawiera nową definicję podstawy opodatkowania. Art. 29 a. 1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. ( ) 6. Podstawa opodatkowania obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 2) Zmiany zasad ustalania daty powstania obowiązku VAT. Nowe terminy wystawiania faktur. Zasada ogólna do obowiązek podatkowy wg daty wystawienia faktury. Art. 19. (uchylony) 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. 3. Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.

10 4. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. ( ) Zasada ogólna od r - obowiązek podatkowy wg daty wydania towaru wykonania usługi. Art. 19a. 1 (nowy) Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Wyjątki od zasady ogólnej od obowiązek podatkowy z chwila otrzymania całości lub części zapłaty. Art. 19a. 5 Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41; 2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1; art. 28b, stanowiących import usług. Wyjątki od zasady ogólnej od obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury. cd Art. 19a. 5 3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu: a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ), c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; 4) wystawienia faktury z tytułu: a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

11 - stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego - z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. Nowe terminy wystawiania faktur. Przeniesienie przepisów z rozporządzenia do ustawy. Art. 106i. 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. 3. Fakturę wystawia się nie później niż: 1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a; [komentarz: usługi budowlane lub budowlano-montażowe] 2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4; [komentarz: dostawy książek drukowanych] 3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c; [komentarz: usługi drukowania książek] 4) z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. [komentarz: dostawy energii, usługi telekomunikacyjne, uzdatniania i dostawy wody, odprowadzania i przetwarzaniem ścieków i odpadów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii] 4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż: [komentarz: opakowania] 1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; 2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania. 6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się: [komentarz: faktury do paragonów] 1) zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty; 2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. 8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. [komentarz: usługi ciągłe, dostawy energii, usługi telekomunikacyjne, uzdatniania i dostawy wody, odprowadzania i przetwarzaniem ścieków

12 i odpadów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii] Skutki zmiany zasad ustalania zasad ustalania daty powstania obowiązku VAT na daty kursów walut. Zasada ogólna - kurs wg daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątki kurs wg daty wystawienia faktury. Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Zmiany w programie enova Moduł Handel: Wydruk zestawienia niezafakturowanych wydań WZ oraz faktur bez wydań WZ, dostępny w modułach Handel i Księgowość. Dodatkowy algorytm ustalania daty kursu waluty na dokumencie: kurs według wcześniejszej z dwóch dat: wystawienia i operacji (dostawy). Zmiana domyślnego ustawienia parametru jw. w definicjach faktur sprzedaży w nowych bazach, opcja w menu Narzędzia\Konfiguracja 2014 do zmiany w bazach konwertowanych. Moduł Księgowość: Nowe definicje powstawania obowiązku VAT (POV) dla zasady ogólnej (wg daty operacji/dostawy) i wyjątków (wg daty wystawienia faktury). Możliwość zablokowania starych definicji POV. Zmiana domyślnej definicji POV dla faktur sprzedaży wg zasady ogólnej. Nowy parametr określający domyślną definicję POV dla faktur sprzedaży wystawionych przed datą dostawy lub wykonania usługi. Nowa definicja POV dla WDT. Raportowanie niezafakturowanych wydań WZ. Raportowanie faktur bez wydań WZ. Nowy parametr określający, wg której daty dokumentu źródłowego (wystawienia lub operacji) ma być ustawiana data Zobowiązania/Należności, z możliwością

13 ustalenia daty początkowej jego obowiązywania. Opcja do zmiany parametru jw. w menu Narzędzia\Konfiguracja ) Przyczyna korekty na fakturze korygującej. Art. 106j. 2. Faktura korygująca powinna zawierać: 1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; 2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 4) przyczynę korekty; 5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; 6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. Zmiany w programie enova Moduł Handel: Na fakturze korygującej na pozycji korygowanej występuje pole Zmiana (Przyczyna korekty) automatycznie obliczane na podstawie zmiany ceny, ilości lub stawki podatku. 4) Likwidacja faktur wewnętrznych. Przepisy dotyczące wystawiania faktur zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy. W uregulowaniach tych nabycie wewnątrzwspólnotowe nie jest wymienione jako zdarzenie dokumentowane fakturą. Sposób dokumentowania zdarzeń objętych do końca 2012 r. obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych, ustawodawca pozostawił całkowicie w sferze decyzji podatnika. Zmiany w programie enova Moduł Handel: Nowe definicje dokumentów wewnętrznych: DWNnz, DWNnc, zastępujące dotychczasowe faktury wewnętrzne FNNz, FNNc. Opcja w menu Narzędzia\Konfiguracja 2014 do zamiany faktur wewnętrznych na nowe dokumenty w definicjach relacji w konwertowanych bazach.

14 Moduł Księgowość: Nowe domyślne definicje ewidencji dokumentów wewnętrznych: DWNNZ i DWNNC. 5) Prawo do odliczenia podatku naliczonego nowa zasada ogólna. Art W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art ( ) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 10a. (uchylony) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 6) Nowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego w WNT. Art. 86. ( ) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 2) ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik: [komentarz: nabycie wewnątrzwspólnotowe] a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek; Szczegóły wymienionych zmian wraz z komentarzami naszych ekspertów zostały opisane w książeczce - ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE. Aby pobrać dokument kliknij tutaj. Opis zmian w programie enova przedstawiono poniżej.

15 Poprzednie wersje Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Definicje dokumentów: dodano do standardu nowe definicje dokumentów obsługujące transakcje z odwrotnym obciążeniem: ZKOO, DWNnz, DWNnc. Dwie ostatnie definicje mają też zastosowanie w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Można je zastosować zamiast dotychczasowych faktur wewnętrznych. Odpowiednich zmian w konfiguracji można dokonać ręcznie (zmieniając dokumenty podrzędne w relacjach) lub przy pomocy czynności Narzędzia/Zmiana konfiguracji Definicja dokumentu: w parametrze Inicjalizacja stawki VAT na zakładce Pozostałe dodano nową stawkę '-' (kreska). Definicja dokumentu: w parametrze 'Data kursu' dodano nowe ustawienie 'Data operacji albo data, jeśli wcześniejsza'. Przy takim ustawieniu data kursu na dokumencie będzie datą z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego wcześniejszą datę z wyżej wymienionych. Dla dokumentów sprzedaży chodzi o datę wystawienia i datę dostawy. Odwrotne obciążenie: rozszerzono działanie parametru NabywcaPodatnik. Parametr NabywcaPodatnik przenosi się z karty towaru również wtedy, gdy w definicji wystawianego dokumentu parametr Inicjalizacja stawki VAT = '-' (kreska). Wcześniej przenosił się tylko dla ustawienia Inicjalizacja stawki VAT = 'Sprzedaży/0%/NP/-' lub 'Zakupu/0%/NP/-'. Poprawione funkcje Opis analityczny na pozycji dokumentu: poprawiono problem z edycją opisu analitycznego, który występował w przypadku dokumentów utworzonych we wcześniejszych wersjach. Błąd polegał na niemożności edycji opisu. Lista Handel/Zestawienia/Obroty wg towarów: poprawiono wyświetlanie danych na liście. Jeśli na liście w filtrze został skasowany magazyn, to zamiast sumy obrotów ze wszystkich magazynów prezentowane były wartości obrotów tylko z jednego magazynu.

16 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Przepisy ZUS/Program Płatnika: Dostosowano wysyłkę deklaracji ZUS do najnowszej wersji programu Płatnika W dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZSWA, ZUS ZWUA: w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego usunięta została etykieta w polu NIP, gdyż od 1 stycznia 2012r. w przypadku osób ubezpieczonych obowiązuje jako numer identyfikacyjny tylko numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru seria i numer paszportu. 2. W dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA: zostały rozszerzone pola, w których są wykazywane kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według wszystkich obowiązujących źródeł finansowania, takich jak: ubezpieczony, płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny. Ma to na celu ułatwienie płatnikowi weryfikacji prawidłowości sumowania należnych kwot składek z odpowiednich pól w raportach rozliczeniowych do odpowiednich pól w deklaracji rozliczeniowej. Dodatkowo w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. 3. Uaktualniono dokumenty informacji miesięcznych i rocznych RMUA dla ubezpieczonych. Zostały rozszerzone pola, w których są wykazywany kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według źródeł finansowania. UWAGA: Wersja programu 9.5 enova wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Płatnika Deklaracje przygotowywane w programie enova starszą wersją niż wersja 9.5.X wymagać będą przeliczenia przed wysyłką do programu Płatnika w wersji Uaktywniono nowe kody świadczenia/przerwy: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

17 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Zmienione opisy kodów świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Przypominamy, że w poprzedniej wersji programu enova , w związku z wprowadzeniem powyższych kodów przerw rozszerzono katalog standardowych definicji nieobecności o: - Urlop macierzyński dod. - Urlop rodzicielski/zlec. - Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) - Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) - Zmodyfikowano opis definicji nieobecności: Urlop wychowawczy (zasiłek macierzyński) na Urlop wychowawczy (ur. macierzyński) Jeżeli w bazie danych była utworzona nieobecność o takiej samej nazwie, po konwersji bazy do nowej wersji, standardowa nieobecność zostanie dodana, jako kolejna definicja nieobecności pod nazwą np. 'Urlop macierzyński dodatkowy 2' 5. Wprowadzono zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń Zmieniony opis kodu tytułu ubezpieczenia: obowiązuje od 1 listopada 2013 roku. Nowe kody tytułu ubezpieczenia: obowiązuje od 1 listopada 2013 roku , 26 01, 27 00, obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku, Usunięte kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, obowiązywał do 31 października 2013 roku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U poz. 1101). Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: wprowadzono zmiany dotyczące ustalenia maksymalnego miesięcznego wymiaru podstawy składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z dniem 1 stycznia 2014 miesięczne ograniczenie wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiło 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

18 Definicja kalendarza: zgodnie z art k.p. w równoważnym systemie czasu pracy nie obowiązuje 11 godzinna przerwa dobowa. W związku z tym w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/kalendarze/kalendarze w definicji kalendarza dodano parametr 'System czasu pracy'. Pozycja 'Ruchomy czas pracy' została przeniesiona na opcje słownikowe wskazanego parametru. Wybranie w parametrze 'System czasu pracy' opcji: -'Standardowy' spowoduje, że weryfikator na normie czasu pracy i czasie pracy będzie sygnalizował przekroczenie 11 godzinnej przerwy; -'Równoważny' spowoduje, że weryfikator sprawdzający na normie czasu pracy i czasie pracy 11 godzinną przerwą przestanie działać; -'Ruchomy' spowoduje, że weryfikator na normie czasu pracy i czasie pracy będzie sygnalizował przekroczenie 11 godzinnej przerwy a dodatkowo będzie możliwe zaplanowanie przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Opis przelewu do zajęcia komorniczego: na formularzu zajęcia komorniczego dodano pole 'Opis przelewu'. W przypadku nie uzupełnienia pola opis przelewu jest generowany na podstawie numeru sprawy. Zmiana funkcjonalności Deklaracje PIT: 1. Uaktualniono e-deklarację PIT 11(20) i PIT 40(19) wysyłane wraz z załącznikiem PIT-R(16) do najnowszej struktury pliku. 2. Uaktualniono deklaracje PIT 40(19) i dostosowano e-deklarację do najnowszej struktury pliku. Zaktualizowano wskaźniki od : 1. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 20,83. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). 2. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok podpisana 4 października 2013 r. 3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,6%. Ogłoszono: Monitor Polski z 2013 r. poz Poprawione funkcje Fundusz Pracy: poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy w przypadku oznaczenia wypłaty do przeliczenia. Przykład. Pracownik zatrudniony w wymiarze etatu 3/4 na stawkę 6,90 zł za godzinę. Na kartotece pracownika na zakładce Kadry/Podst. składek FP i FGŚP parametr 'Fundusz Pracy' jest zaznaczony 'Warunkowo. Wypłata naliczona za okres marca zawiera elementy wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe' w wysokości 869,40 zł oraz

19 'Wyrównanie do minimalnej płacy' w wysokości 330,60 zł. Na zakładce 'Składki' w naliczonej wypłacie podstawa oraz składka na Fundusz Pracy została poprawnie wykazana w kwocie zero. Oznaczenie wypłaty do przeliczenia i naliczenie kolejnej wypłaty z takimi samymi parametrami jak wypłata pierwotna powodowało, że na zakładce 'Składki' pojawiała się podwójna podstawa Funduszu Pracy: 2 400,00 i naliczona składka w wysokości 58,80 zł, mimo że zarówno podstawa jak i składka powinny być w kwocie zero. Tytuł ubezpieczenia 0920 (Stypendyści): poprawiono dla tytułu ubezpieczenia 0920 wykazywanie składek społecznych na wynagrodzeniu naliczonym po ustaniu zatrudnienia (z kodem 3000). Składki społeczne były liczone po stronie ubezpieczonego a powinny być wykazane wyłącznie po stronie płatnika składek. Deklaracje PIT: poprawiono wykazywanie w deklaracji pit-11(20) poz.56 oraz pit-40(19) w poz. 47 dodatku pracowniczego, który był skonfigurowany, jako dodatek z kosztami uzyskania przychodów 'Procentowe 50'. Przychód z tak zdefiniowanego dodatku (elementu wynagrodzenia) nie był wykazywany na deklaracji we wskazanych pozycjach. Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Zobowiązania/Należności: w konfiguracji w części Ewidencja ŚP/Rozrachunki w sekcji Zobowiązania i należności wprowadzono parametr 'Data Zobowiązania/Należności wg Daty operacji dla dokumentów z datą wystawienia od:'. Wprowadzenie daty w tym polu spowoduje, że dla dokumentów z datą wystawienia nie wcześniejszą niż ta data, daty rozrachunków będą ustawiane wg daty operacji na dokumencie. Pozostawienie pustego pole spowoduje, że data Zobowiązania/Należności ustawiana będzie według dotychczasowej zasady, tj. w daty wystawienia dokumentu. Zmiana funkcjonalności Czynność 'Zmień termin' na płatności: zablokowano możliwość wykonania czynności, jeśli płatność powiązana jest z dokumentem ewidencji na którym dla nagłówka dokumentu lub elementów VAT zastosowano definicje POV uwarunkowaną terminem płatności. Czynność 'Zmień termin' na płatności: poprawiono treść komunikatu przy próbie zmiany terminu płatności na wcześniejszy niż data zobowiązania lub należności. Po zmienię wyświetlany jest komunikat: Termin zapłaty nie może być wcześniejszy niż data zobowiązania/należności. Wydruki Potwierdzenie Salda: zaktualizowano podstawę prawną na wydrukach na art.26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zm.).

20 Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Definicje powstania obowiązku VAT (POV): dodano nowe definicje POV dla dokumentów VAT rozliczanych po stornie podatku należnego: 1.Standard - wg daty operacji: data rozliczenia VAT ustalana na podstawie daty operacji (daty dostawy towaru lub wykonania usługi), 2.Wg daty zaewidencj.- 30 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 30 dni od daty operacji, 3.Wg daty zaewidencj.- 60 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 60 dni od daty operacji, 4.Wg daty zaewidencj.- 90 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 90 dni od daty operacji, 5.Wg daty zaewidencj.- termin pł.: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż w terminie płatności, 6.WDT - 15 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 15 dni od końca miesiąca ustalonego wg daty operacji. Dodatkowo wprowadzono możliwość blokowania nieaktualnych definicji POV. Domyślna definicja POV dla faktur sprzedaży wystawianych przed datą wydania towary lub wykonania usługi: w konfiguracji, w części Ewidencja VAT/Ogólne dodano pole 'Sprzedaż (...) Wyst. przed sprzed.'. W polu tym można wskazać domyślną definicję POV dla dokumentów z datą wystawienia wcześniejszą niż data wydania towaru lub wykonania usługi, inną niż definicja POV domyślna dla faktur sprzedaży. W tym polu powinna być ustawiona definicja POV 'Kasowe - data operacji' (rozliczenia częściowe wg dat częściowych zapłat, nie później niż w dacie operacji). Zmiana w konfiguracji związane ze zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług: w menu Narzędzia dodano czynność 'Zmiana konfiguracji 2014'. Czynność umożliwia ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi od r. Czynność można wykonać wielokrotnie ustawiając kolejne parametry. Pozostawienie pustego pola przy danym parametrze będzie skutkowało brakiem zmiany tego elementu konfiguracji. Definicja powstania obowiązku VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych: w nowo tworzonych bazach na definicji dokumentów sprzedaży SPTUE ustawiono w rozszerzonych definicjach domyślną stawkę VAT 0% i domyślną definicję powstania obowiązku VAT: WDT - 15 dni (data rozliczenia wg daty zaewidencjonowania nie później niż 15 od końca miesiąca ustalonego wg daty operacji). Generowanie dokumentów wewnętrznych VAT należny: do parametrów czynności 'Naliczanie>DW nabycia VAT należny' dostępnej dla dokumentów typu 'Zakup ewidencja' dodano możliwość generowania na podstawie elementów VAT. W przypadku gdy dokument zakupu posiada elementy VAT, w parametrach czynności domyślnie wybierane są elementy ze stawkami 'NP' i '-'.

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5092

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5092 Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5092 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.... 3 Rozdział 1 enova365 interface

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5185... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) System Comarch OPT!MA v. 2012.6.1 Ulotka v.2012.6.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 9.6.5280... 3 Moduł: Kadry Płace...

Bardziej szczegółowo

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.*

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Czynność objęta obowiązkiem podatkowym dokonanie dostawy towarów/ wykonanie dokonanie dostawy towarów/ wykonanie na rzecz innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w oprogramowaniu INSIGNUM dotyczące zmian w podatku VAT obowiązujących od dnia roku.

Planowane zmiany w oprogramowaniu INSIGNUM dotyczące zmian w podatku VAT obowiązujących od dnia roku. Planowane zmiany w oprogramowaniu INSIGNUM dotyczące zmian w podatku VAT obowiązujących od dnia 1-01-2014 roku. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Opisane niżej zmiany zostały wprowadzone w programach Lider i ProLider od

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 2 Obsługa 50% odliczenia VAT 2 Rejestracja dokumentu z odliczeniem

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo