Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

2 Spis treści Zmiany w wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel... 3 Nowa funkcjonalność... 3 Zmiana funkcjonalności... 3 Poprawione funkcje... 3 Moduł: Kadry Płace... 3 Zmiana funkcjonalności... 3 Poprawione funkcje... 4 Wydruki... 5 Moduł: Kasa... 6 Zmiana funkcjonalności... 6 Wydruki... 6 Moduł: Księga... 7 Zmiana funkcjonalności... 7 Poprawione funkcje... 7 Wydruki... 7 Moduł: Systemowe... 7 Zmiana funkcjonalności... 7 Poprawione funkcje... 7 Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy... 8 Moduł: Pulpit pracownika... 8 Nowa funkcjonalność... 8 Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r Poprzednie wersje Zmiany w wersji

3 Zmiany w wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Rozliczanie opakowań i kaucji: dodano parametr konfiguracji 'Automatyczne rozliczanie wydań i przyjęć opakowań'. Pozwala on wyłączyć mechanizm automatycznego tworzenia relacji pomiędzy dokumentami wydania i przyjęcia opakowań podczas ich edycji. Zmiana funkcjonalności Lista 'Stany magazynowe': przywrócono otwieranie karty towaru z listy 'Stany magazynowe' od razu na zakładce Magazyn/Zasoby. Poprawione funkcje Dokumenty: usunięto problem z przeliczaniem się ilości na pozycjach dokumentu na skutek zmiany kontrahenta na dokumencie. Jeżeli na dokumencie wprowadzony został kontrahent i pozycje towarowe, a następnie zmieniono kontrahenta na innego, to do pozycji podstawiały się jednostkowe ilości. Generowanie dokumentów w relacjach: poprawiono błąd wyświetlania stanu towaru w oknie pośrednim. Dotychczas po zmianie magazynu docelowego w tym oknie kolumna ze stanem nie odświeżała się, czyli prezentowany był dalej stan dla magazynu sprzed zmiany. Moduł: Kadry Płace Zmiana funkcjonalności Deklaracja PIT 11(20): dodano możliwość generowania zbiorczej deklaracji PIT 11 dla pozycji E.1 'Dochód zwolniony od podatku'. UWAGA: Deklaracja PIT z pozycją E.1 nie generowała się tylko w sytuacji, gdy pracownik osiągnął tylko 'Dochód zwolniony od podatku' w danym roku. Definiowalne weryfikatory czasu pracy (wersja platynowa): po ustawieniu opcji 'Kontrola zgodności planu pracy z wymaganiami kodeksu pracy' na 'NIE' nie wyłącza weryfikatorów definiowalnych na algorytmie kalendarza. Znacznik 'Kontrola zgodności planu pracy z wymaganiami kodeksu pracy' dostępny jest w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy.

4 Zajęcie komornicze: umożliwiono naliczenie zajęcia komorniczego z uwzględnieniem kwoty wolnej ustalonej według daty wypłaty. W tym celu w konfiguracji systemu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/płace/zajęcia wynagrodzenia) został dodany parametr 'Minimalne wynagrodzenie do limitu wynagrodzenia niepodlegające zajęciu wyliczane wg daty wypłaty' domyślnie ustawiony NIE, co skutkuje ustaleniem kwoty wolnej dla zajęcia komorniczego według okresu. Ustawienie parametru TAK spowoduje ustalenie kwoty wolnej dla zajęcia komorniczego według daty wypłaty. Parametr jest istotny dla wypłat naliczanych z przesunięciem na przełomie roku, czyli do roku za okres grudnia 2012 roku ze względu na zmianę wysokości pensji minimalnej. Wydruk 'Paski wypłaty': na wskazanym wydruku wprowadzony został parametr o nazwie 'Paski wypłat' z opcjami do wyboru: - Razem - drukowanie tylu pasków ile zmieści się na stronie, - Każdy na osobnej stronie - każdy pasek drukowany będzie na osobnej stronie - Nowy wydział od nowej strony - gdy kolejny pasek jest z innego wydziału, drukowany jest na kolejnej stronie. Wydruk dostępny jest z poziomu Płace/Listy płac. Deklaracje GUS: uaktualniono wzorzec deklaracji GUS Z06 do wersji formularza na 2014 rok. ZPCHR: Deklaracje Wn-d: uaktualniono kwotę minimalnej pensji pobieranej do wyliczenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisami najnowszej ustawy budżetowej na 2014 rok. W pierwszym kwartale 2014 roku będzie obowiązywała kwota minimalnej pensji z grudnia 2012, tj zł. Uaktualniono wskaźniki od : 1. Minimalna podstawa składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 2247,60 zł. Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 2. Minimalna podstawa składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rozpoczęcie działalności): 504 zł. 3. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców ( w tym dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność). 4. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok podpisana 4 października 2013 r. Poprawione funkcje Podstawa wyliczenia urlopu wychowawczego: poprawiono naliczenie minimalnej podstawy dla urlopu wychowawczego. Zgodnie z najnowszym poradnikiem ZUS w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na pełny etat i wziął urlop wychowawczy podstawę naliczenia urlopu wychowawczego wyliczamy, jako średnią z 12 miesięcy przed wzięciem urlopu wychowawczego i minimalna podstawa urlopu nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca minimalna płaca, czyli w 2014 roku 1680 zł.

5 Podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego: zmodyfikowano algorytm naliczenia podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. W przypadku migrowanych wypłat, które zawierały elementy (dodatki), a które nie miały powiązania ze źródłem elementu na Etat/Dodatki przy naliczeniu wypłaty z rozliczeniem wynagrodzenia/zasiłku chorobowego pojawiał się komunikat: Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Wynagr.chorobowe ( ), Nieobecność: Bąk Elżbieta (0008), Zwolnienie chorobowe ( ), Bąk Elżbieta (0008)). Problem dotyczył baz danych w których parametr 'Uproszczony algorytm naliczenia okresowych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłków zus' był ustawiony na 'Nie'. Parametr jest dostępny z poziomu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Zasiłki ogólne. Zbieg pracy i rodzicielstwa: poprawiono wyliczenie podstawy do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego w poniższym przykładzie: Pracownik do przebywa na urlopie macierzyńskim z podstawą zasiłku w wysokości 4 314,50 zł. Następnie od ma zbieg pracy (z wymiarem etatu 1/2) i rodzicielstwa. Od przebywa na zwolnieniu chorobowym. W wypłacie za lipiec podstawa Zas.macierzyński (zbieg) wynosi 4 314,50 PLN oraz Wynagr. chorobowe podstawa 2 588,70 PLN ustalona z nowego wymiaru etatu. Poprawiono wykazywanie podstawy chorobowej w kolejnym miesiącu. tj w sierpniu Zas.macierzyński (zbieg) pobrał podstawę z wynagrodzenia chorobowego tj ,70 PLN a powinien 4 314,50 PLN z Zas.macierzyński (zbieg). Deklaracja PIT 11 (20) i PIT 40 (19): poprawiono wykazywanie składek ZUS nadpłaconych za lata wcześniejsze niż sporządzana jest deklaracja PIT. Zwrot nadpłaconych składek dodawana jest do kwoty przychodu w roku w którym sporządzana jest deklaracja PIT. Deklaracja PIT 11(20) i PIT 40(19): poprawiono wykazywanie kwoty przychodu w pozycji 53 (dek. PIT 11(20)) oraz pozycji 44 (dek. PIT 40(19). W wymienionych pozycjach wykazujemy kwotę nadwyżki przychodu od którego nie zostały policzone 50% koszty uzyskania przychodu. Przychód od którego naliczono 50% KUP wykazywany jest w pozycji 56 (dek. PIT 11(20)) oraz pozycji 47 (dek. PIT 40(19). Wydruki Wydruk 'Rozliczenie nadgodzin do przeniesienia': zmodyfikowano raport, aby w polu saldo nie uwzględniać stref związanych z wyjściami prywatnymi. Dodano nowy raport o nazwie 'Rozliczenie wyjść prywatnych', który uwzględnia rozliczenie czasu pracy związane z wyjściami prywatnymi. Wydruki 'Karta przychodów pracownika' i 'PIT-11 zestawienie': na wskazanych wydrukach 'Karta przychodów' oraz 'PIT-11 zestawienie' dodano dodatkowy parametr 'Informacja o 50% KUP'. Standardowo parametr ustawiony jest na 'Nie'. Po ustawieniu parametru na 'Tak' na wydruku pojawia się dodatkowa informacje o kwocie przychodu z 50% kosztami uzyskania przychodów oraz o kwocie naliczonych 50% kosztów uzyskania przychodów.

6 Wydruk 'Wspólna pełna lista płac według stopni niepełnosprawności': w opcjach wydruku dodano parametr 'St. niepeł. z danych kadr.' Tak/Nie. Parametr daje możliwość wyboru skąd będzie odczytywana informacja o stopniu niepełnosprawności, czy z danych kadrowych czy z naliczonej wypłaty. Standardowo parametr jest ustawiony na 'Nie', czyli odczytuje stopień niepełnosprawności z naliczonej wypłaty. Deklaracja PIT 8c(6): na wydruku deklaracji zmodyfikowano sposób wypełniania bloku H i I. System wypełnia dane z bloku H pod warunkiem, że została wypełniona część D,F lub G. System wypełnia dane z bloku I pod warunkiem, że została wypełniona część E. Deklaracja PIT 11(20): wprowadzono nadruk na oryginalny wydruk deklaracji. Informacja RMUA: poprawiono generowanie wydruku RMUA dla tytułu ubezpieczenia 1211 oraz Dla tych tytułów ubezpieczenia wykazano składkę emerytalną i rentową w wierszu 'Kwota składki Budżet państwa'. Wydruki 'Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń' i 'Karta zasiłkowa': na wskazanych wydrukach dodano wykazywanie następujących nieobecności: - Urlop macierzyński dodatkowy (UM), - Urlop ojcowski (UO) - Urlop rodzicielski (UR) Ujednolicono skróty nieobecności z wydrukiem 'Ewidencja czasu pracy - szczegółowa': Urlop macierzyński, Urlop macierzyński dodatkowy, Urlop macierzyński dla ojca - wykazywane są z symbolem UM Urlop rehabilitacyjny - wykazywany jest pod symbolem Reh, Urlop rodzicielski - wykazywany jest pod symbolem UR. Moduł: Kasa Zmiana funkcjonalności Delegacje PWS: umożliwiono wskazanie jako kosztu dla etapu delegacji faktury importowej. Wydruki Noty odsetkowe: poprawiono błędną numerację stron na wydrukach kopii dokumentu. Do tej pory numeracja stron kopii noty odsetkowej nie rozpoczynała się od początku tylko była ciągła w stosunku do oryginału. Wydruk struktury wiekowej: poprawiono filtrowanie wg symbolu waluty. W przypadku wydruków wg wartości księgowych, waluta w filtrze odnosi się do symbolu kwoty KsiOpe.

7 Moduł: Księga Zmiana funkcjonalności Plan kont: zmodyfikowano działanie czynności 'Kopiuj analityki'. Podczas wykonywania czynności w trybie oddziałowości rozszerzonej nowo tworzone konta analityczne otrzymują przyporządkowanie do oddziału na podstawie przyporządkowania kont analitycznych źródłowych. Poprawione funkcje KPiR: poprawiono błąd ("Blok 'DDORCA' deklaracji ANDRZEJEWSKI PAWEŁ nie posiada pola 'Wypad'...) pojawiający się przy dekretacji deklaracji DRA. Wydruki Nota korygującą: rozszerzono wydruk noty korygującej o dodatkowe dane takie jak: data wystawienia, data dostawy, sprzedawca oraz nabywca. Moduł: Systemowe Zmiana funkcjonalności Konfiguracja enova z kluczem sprzętowym: dodano możliwość przestawienia pracy klucza sprzętowego z domyślnego portu na inny port. Aby dokonać tej modyfikacji należy we właściwościach bazy danych z zakładce TeleKlucz, po adresie IP serwera licencji podać (po przecinku) nr portu na którym nasłuchuje usługa TaspNetserver, np , Poprawione funkcje Naprawiono problem występujący na listach edycyjnych - np. lista pozycji na formularzu faktury sprzedaży - w przypadku korzystania z list wyboru. Problem pojawiał się w przypadku używania filtrów na liście wyboru elementu, charakteryzował się brakiem odświeżenia układu listy podpowiedzi w przypadku rozwinięcia listy wyboru dla innego elementu. Przykładowy scenariusz : na formularzu faktury na liście pozycji wyciągnięta jest kolumna Towar i kolumna Dokument.Kontrahent. Wprowadzając na pozycję towar na liście wyboru towarów należy wykorzystać dowolny filtr z drzewa grupującego według cech. Następnie wywołanie listy wyboru na tej pozycji dla pola Dokument.Kontrahent pozostawia układ listy z wcześniej wywołanie listy wyboru Towaru.

8 Import dokumentów: poprawiono problem importu dokumentów z plików XML. Występował problem związany z obsługą płatności w importowanych dokumentach. Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy Moduł: Pulpit pracownika Nowa funkcjonalność Pulpit pracownika, wydruk Deklaracji PIT: na wydrukach deklaracjach PIT-11(20) oraz PIT-40(19) dodano znak wodny z tekstem Tylko do celów poglądowych.

9 Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. 1 stycznia 2014 zaczną obowiązywać zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług wprowadzone ustawą z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) oraz uzupełnienia tych zmian wprowadzone ustawą z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz z dnia ). Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze zmiany. 1) Nowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy opodatkowania. Uchylony został Art. 29., który określał podstawową zasadą ustalania podstawy opodatkowania Art. 29. (uchylony) Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W miejsce Art. 29 został wprowadzony Art. 29a., który zawiera nową definicję podstawy opodatkowania. Art. 29 a. 1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. ( ) 6. Podstawa opodatkowania obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 2) Zmiany zasad ustalania daty powstania obowiązku VAT. Nowe terminy wystawiania faktur. Zasada ogólna do obowiązek podatkowy wg daty wystawienia faktury. Art. 19. (uchylony) 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. 3. Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.

10 4. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. ( ) Zasada ogólna od r - obowiązek podatkowy wg daty wydania towaru wykonania usługi. Art. 19a. 1 (nowy) Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Wyjątki od zasady ogólnej od obowiązek podatkowy z chwila otrzymania całości lub części zapłaty. Art. 19a. 5 Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41; 2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1; art. 28b, stanowiących import usług. Wyjątki od zasady ogólnej od obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury. cd Art. 19a. 5 3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu: a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ), c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; 4) wystawienia faktury z tytułu: a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

11 - stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego - z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. Nowe terminy wystawiania faktur. Przeniesienie przepisów z rozporządzenia do ustawy. Art. 106i. 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. 3. Fakturę wystawia się nie później niż: 1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a; [komentarz: usługi budowlane lub budowlano-montażowe] 2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4; [komentarz: dostawy książek drukowanych] 3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c; [komentarz: usługi drukowania książek] 4) z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. [komentarz: dostawy energii, usługi telekomunikacyjne, uzdatniania i dostawy wody, odprowadzania i przetwarzaniem ścieków i odpadów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii] 4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż: [komentarz: opakowania] 1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; 2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania. 6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się: [komentarz: faktury do paragonów] 1) zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty; 2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. 8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. [komentarz: usługi ciągłe, dostawy energii, usługi telekomunikacyjne, uzdatniania i dostawy wody, odprowadzania i przetwarzaniem ścieków

12 i odpadów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii] Skutki zmiany zasad ustalania zasad ustalania daty powstania obowiązku VAT na daty kursów walut. Zasada ogólna - kurs wg daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątki kurs wg daty wystawienia faktury. Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Zmiany w programie enova Moduł Handel: Wydruk zestawienia niezafakturowanych wydań WZ oraz faktur bez wydań WZ, dostępny w modułach Handel i Księgowość. Dodatkowy algorytm ustalania daty kursu waluty na dokumencie: kurs według wcześniejszej z dwóch dat: wystawienia i operacji (dostawy). Zmiana domyślnego ustawienia parametru jw. w definicjach faktur sprzedaży w nowych bazach, opcja w menu Narzędzia\Konfiguracja 2014 do zmiany w bazach konwertowanych. Moduł Księgowość: Nowe definicje powstawania obowiązku VAT (POV) dla zasady ogólnej (wg daty operacji/dostawy) i wyjątków (wg daty wystawienia faktury). Możliwość zablokowania starych definicji POV. Zmiana domyślnej definicji POV dla faktur sprzedaży wg zasady ogólnej. Nowy parametr określający domyślną definicję POV dla faktur sprzedaży wystawionych przed datą dostawy lub wykonania usługi. Nowa definicja POV dla WDT. Raportowanie niezafakturowanych wydań WZ. Raportowanie faktur bez wydań WZ. Nowy parametr określający, wg której daty dokumentu źródłowego (wystawienia lub operacji) ma być ustawiana data Zobowiązania/Należności, z możliwością

13 ustalenia daty początkowej jego obowiązywania. Opcja do zmiany parametru jw. w menu Narzędzia\Konfiguracja ) Przyczyna korekty na fakturze korygującej. Art. 106j. 2. Faktura korygująca powinna zawierać: 1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; 2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 4) przyczynę korekty; 5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; 6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. Zmiany w programie enova Moduł Handel: Na fakturze korygującej na pozycji korygowanej występuje pole Zmiana (Przyczyna korekty) automatycznie obliczane na podstawie zmiany ceny, ilości lub stawki podatku. 4) Likwidacja faktur wewnętrznych. Przepisy dotyczące wystawiania faktur zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy. W uregulowaniach tych nabycie wewnątrzwspólnotowe nie jest wymienione jako zdarzenie dokumentowane fakturą. Sposób dokumentowania zdarzeń objętych do końca 2012 r. obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych, ustawodawca pozostawił całkowicie w sferze decyzji podatnika. Zmiany w programie enova Moduł Handel: Nowe definicje dokumentów wewnętrznych: DWNnz, DWNnc, zastępujące dotychczasowe faktury wewnętrzne FNNz, FNNc. Opcja w menu Narzędzia\Konfiguracja 2014 do zamiany faktur wewnętrznych na nowe dokumenty w definicjach relacji w konwertowanych bazach.

14 Moduł Księgowość: Nowe domyślne definicje ewidencji dokumentów wewnętrznych: DWNNZ i DWNNC. 5) Prawo do odliczenia podatku naliczonego nowa zasada ogólna. Art W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art ( ) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 10a. (uchylony) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 6) Nowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego w WNT. Art. 86. ( ) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 2) ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik: [komentarz: nabycie wewnątrzwspólnotowe] a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek; Szczegóły wymienionych zmian wraz z komentarzami naszych ekspertów zostały opisane w książeczce - ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE. Aby pobrać dokument kliknij tutaj. Opis zmian w programie enova przedstawiono poniżej.

15 Poprzednie wersje Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Definicje dokumentów: dodano do standardu nowe definicje dokumentów obsługujące transakcje z odwrotnym obciążeniem: ZKOO, DWNnz, DWNnc. Dwie ostatnie definicje mają też zastosowanie w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Można je zastosować zamiast dotychczasowych faktur wewnętrznych. Odpowiednich zmian w konfiguracji można dokonać ręcznie (zmieniając dokumenty podrzędne w relacjach) lub przy pomocy czynności Narzędzia/Zmiana konfiguracji Definicja dokumentu: w parametrze Inicjalizacja stawki VAT na zakładce Pozostałe dodano nową stawkę '-' (kreska). Definicja dokumentu: w parametrze 'Data kursu' dodano nowe ustawienie 'Data operacji albo data, jeśli wcześniejsza'. Przy takim ustawieniu data kursu na dokumencie będzie datą z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego wcześniejszą datę z wyżej wymienionych. Dla dokumentów sprzedaży chodzi o datę wystawienia i datę dostawy. Odwrotne obciążenie: rozszerzono działanie parametru NabywcaPodatnik. Parametr NabywcaPodatnik przenosi się z karty towaru również wtedy, gdy w definicji wystawianego dokumentu parametr Inicjalizacja stawki VAT = '-' (kreska). Wcześniej przenosił się tylko dla ustawienia Inicjalizacja stawki VAT = 'Sprzedaży/0%/NP/-' lub 'Zakupu/0%/NP/-'. Poprawione funkcje Opis analityczny na pozycji dokumentu: poprawiono problem z edycją opisu analitycznego, który występował w przypadku dokumentów utworzonych we wcześniejszych wersjach. Błąd polegał na niemożności edycji opisu. Lista Handel/Zestawienia/Obroty wg towarów: poprawiono wyświetlanie danych na liście. Jeśli na liście w filtrze został skasowany magazyn, to zamiast sumy obrotów ze wszystkich magazynów prezentowane były wartości obrotów tylko z jednego magazynu.

16 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Przepisy ZUS/Program Płatnika: Dostosowano wysyłkę deklaracji ZUS do najnowszej wersji programu Płatnika W dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZSWA, ZUS ZWUA: w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego usunięta została etykieta w polu NIP, gdyż od 1 stycznia 2012r. w przypadku osób ubezpieczonych obowiązuje jako numer identyfikacyjny tylko numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru seria i numer paszportu. 2. W dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA: zostały rozszerzone pola, w których są wykazywane kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według wszystkich obowiązujących źródeł finansowania, takich jak: ubezpieczony, płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny. Ma to na celu ułatwienie płatnikowi weryfikacji prawidłowości sumowania należnych kwot składek z odpowiednich pól w raportach rozliczeniowych do odpowiednich pól w deklaracji rozliczeniowej. Dodatkowo w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. 3. Uaktualniono dokumenty informacji miesięcznych i rocznych RMUA dla ubezpieczonych. Zostały rozszerzone pola, w których są wykazywany kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według źródeł finansowania. UWAGA: Wersja programu 9.5 enova wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Płatnika Deklaracje przygotowywane w programie enova starszą wersją niż wersja 9.5.X wymagać będą przeliczenia przed wysyłką do programu Płatnika w wersji Uaktywniono nowe kody świadczenia/przerwy: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

17 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Zmienione opisy kodów świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Przypominamy, że w poprzedniej wersji programu enova , w związku z wprowadzeniem powyższych kodów przerw rozszerzono katalog standardowych definicji nieobecności o: - Urlop macierzyński dod. - Urlop rodzicielski/zlec. - Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) - Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) - Zmodyfikowano opis definicji nieobecności: Urlop wychowawczy (zasiłek macierzyński) na Urlop wychowawczy (ur. macierzyński) Jeżeli w bazie danych była utworzona nieobecność o takiej samej nazwie, po konwersji bazy do nowej wersji, standardowa nieobecność zostanie dodana, jako kolejna definicja nieobecności pod nazwą np. 'Urlop macierzyński dodatkowy 2' 5. Wprowadzono zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń Zmieniony opis kodu tytułu ubezpieczenia: obowiązuje od 1 listopada 2013 roku. Nowe kody tytułu ubezpieczenia: obowiązuje od 1 listopada 2013 roku , 26 01, 27 00, obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku, Usunięte kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, obowiązywał do 31 października 2013 roku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U poz. 1101). Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: wprowadzono zmiany dotyczące ustalenia maksymalnego miesięcznego wymiaru podstawy składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z dniem 1 stycznia 2014 miesięczne ograniczenie wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiło 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

18 Definicja kalendarza: zgodnie z art k.p. w równoważnym systemie czasu pracy nie obowiązuje 11 godzinna przerwa dobowa. W związku z tym w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/kalendarze/kalendarze w definicji kalendarza dodano parametr 'System czasu pracy'. Pozycja 'Ruchomy czas pracy' została przeniesiona na opcje słownikowe wskazanego parametru. Wybranie w parametrze 'System czasu pracy' opcji: -'Standardowy' spowoduje, że weryfikator na normie czasu pracy i czasie pracy będzie sygnalizował przekroczenie 11 godzinnej przerwy; -'Równoważny' spowoduje, że weryfikator sprawdzający na normie czasu pracy i czasie pracy 11 godzinną przerwą przestanie działać; -'Ruchomy' spowoduje, że weryfikator na normie czasu pracy i czasie pracy będzie sygnalizował przekroczenie 11 godzinnej przerwy a dodatkowo będzie możliwe zaplanowanie przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Opis przelewu do zajęcia komorniczego: na formularzu zajęcia komorniczego dodano pole 'Opis przelewu'. W przypadku nie uzupełnienia pola opis przelewu jest generowany na podstawie numeru sprawy. Zmiana funkcjonalności Deklaracje PIT: 1. Uaktualniono e-deklarację PIT 11(20) i PIT 40(19) wysyłane wraz z załącznikiem PIT-R(16) do najnowszej struktury pliku. 2. Uaktualniono deklaracje PIT 40(19) i dostosowano e-deklarację do najnowszej struktury pliku. Zaktualizowano wskaźniki od : 1. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 20,83. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). 2. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok podpisana 4 października 2013 r. 3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,6%. Ogłoszono: Monitor Polski z 2013 r. poz Poprawione funkcje Fundusz Pracy: poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy w przypadku oznaczenia wypłaty do przeliczenia. Przykład. Pracownik zatrudniony w wymiarze etatu 3/4 na stawkę 6,90 zł za godzinę. Na kartotece pracownika na zakładce Kadry/Podst. składek FP i FGŚP parametr 'Fundusz Pracy' jest zaznaczony 'Warunkowo. Wypłata naliczona za okres marca zawiera elementy wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe' w wysokości 869,40 zł oraz

19 'Wyrównanie do minimalnej płacy' w wysokości 330,60 zł. Na zakładce 'Składki' w naliczonej wypłacie podstawa oraz składka na Fundusz Pracy została poprawnie wykazana w kwocie zero. Oznaczenie wypłaty do przeliczenia i naliczenie kolejnej wypłaty z takimi samymi parametrami jak wypłata pierwotna powodowało, że na zakładce 'Składki' pojawiała się podwójna podstawa Funduszu Pracy: 2 400,00 i naliczona składka w wysokości 58,80 zł, mimo że zarówno podstawa jak i składka powinny być w kwocie zero. Tytuł ubezpieczenia 0920 (Stypendyści): poprawiono dla tytułu ubezpieczenia 0920 wykazywanie składek społecznych na wynagrodzeniu naliczonym po ustaniu zatrudnienia (z kodem 3000). Składki społeczne były liczone po stronie ubezpieczonego a powinny być wykazane wyłącznie po stronie płatnika składek. Deklaracje PIT: poprawiono wykazywanie w deklaracji pit-11(20) poz.56 oraz pit-40(19) w poz. 47 dodatku pracowniczego, który był skonfigurowany, jako dodatek z kosztami uzyskania przychodów 'Procentowe 50'. Przychód z tak zdefiniowanego dodatku (elementu wynagrodzenia) nie był wykazywany na deklaracji we wskazanych pozycjach. Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Zobowiązania/Należności: w konfiguracji w części Ewidencja ŚP/Rozrachunki w sekcji Zobowiązania i należności wprowadzono parametr 'Data Zobowiązania/Należności wg Daty operacji dla dokumentów z datą wystawienia od:'. Wprowadzenie daty w tym polu spowoduje, że dla dokumentów z datą wystawienia nie wcześniejszą niż ta data, daty rozrachunków będą ustawiane wg daty operacji na dokumencie. Pozostawienie pustego pole spowoduje, że data Zobowiązania/Należności ustawiana będzie według dotychczasowej zasady, tj. w daty wystawienia dokumentu. Zmiana funkcjonalności Czynność 'Zmień termin' na płatności: zablokowano możliwość wykonania czynności, jeśli płatność powiązana jest z dokumentem ewidencji na którym dla nagłówka dokumentu lub elementów VAT zastosowano definicje POV uwarunkowaną terminem płatności. Czynność 'Zmień termin' na płatności: poprawiono treść komunikatu przy próbie zmiany terminu płatności na wcześniejszy niż data zobowiązania lub należności. Po zmienię wyświetlany jest komunikat: Termin zapłaty nie może być wcześniejszy niż data zobowiązania/należności. Wydruki Potwierdzenie Salda: zaktualizowano podstawę prawną na wydrukach na art.26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zm.).

20 Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Definicje powstania obowiązku VAT (POV): dodano nowe definicje POV dla dokumentów VAT rozliczanych po stornie podatku należnego: 1.Standard - wg daty operacji: data rozliczenia VAT ustalana na podstawie daty operacji (daty dostawy towaru lub wykonania usługi), 2.Wg daty zaewidencj.- 30 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 30 dni od daty operacji, 3.Wg daty zaewidencj.- 60 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 60 dni od daty operacji, 4.Wg daty zaewidencj.- 90 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 90 dni od daty operacji, 5.Wg daty zaewidencj.- termin pł.: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż w terminie płatności, 6.WDT - 15 dni: data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 15 dni od końca miesiąca ustalonego wg daty operacji. Dodatkowo wprowadzono możliwość blokowania nieaktualnych definicji POV. Domyślna definicja POV dla faktur sprzedaży wystawianych przed datą wydania towary lub wykonania usługi: w konfiguracji, w części Ewidencja VAT/Ogólne dodano pole 'Sprzedaż (...) Wyst. przed sprzed.'. W polu tym można wskazać domyślną definicję POV dla dokumentów z datą wystawienia wcześniejszą niż data wydania towaru lub wykonania usługi, inną niż definicja POV domyślna dla faktur sprzedaży. W tym polu powinna być ustawiona definicja POV 'Kasowe - data operacji' (rozliczenia częściowe wg dat częściowych zapłat, nie później niż w dacie operacji). Zmiana w konfiguracji związane ze zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług: w menu Narzędzia dodano czynność 'Zmiana konfiguracji 2014'. Czynność umożliwia ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi od r. Czynność można wykonać wielokrotnie ustawiając kolejne parametry. Pozostawienie pustego pola przy danym parametrze będzie skutkowało brakiem zmiany tego elementu konfiguracji. Definicja powstania obowiązku VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych: w nowo tworzonych bazach na definicji dokumentów sprzedaży SPTUE ustawiono w rozszerzonych definicjach domyślną stawkę VAT 0% i domyślną definicję powstania obowiązku VAT: WDT - 15 dni (data rozliczenia wg daty zaewidencjonowania nie później niż 15 od końca miesiąca ustalonego wg daty operacji). Generowanie dokumentów wewnętrznych VAT należny: do parametrów czynności 'Naliczanie>DW nabycia VAT należny' dostępnej dla dokumentów typu 'Zakup ewidencja' dodano możliwość generowania na podstawie elementów VAT. W przypadku gdy dokument zakupu posiada elementy VAT, w parametrach czynności domyślnie wybierane są elementy ze stawkami 'NP' i '-'.

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo