Informator ŚLADAMI JANA PAWŁA II PIELGRZYMA. ukazuje się od 18 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ŚLADAMI JANA PAWŁA II PIELGRZYMA. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 18 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE"

Transkrypt

1 Informator ukazuje się od 18 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 4 (221) 2015 r. // ISSN ŚLADAMI JANA PAWŁA II

2 2 Papież Maryjny Święty papież Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica wspomina, że tradycyjne nabożeństwo do matki Bożej wyniósł z domu rodzinnego i wadowickiej parafii. Ogromny wpływ wywarła na jego duchowości również lektura książeczki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort pt. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny. To stąd wzięło się zawołanie, najpierw biskupie, a potem papieskie: Totus Tuus. Cechą charakterystyczną rysu maryjnego w pontyfikacie Papieża Polaka jest również odniesienie do Maryi w licznych dokumentach i przemówieniach papieskich. Przybierało to rozmaitą formę: od ogólnego zwrócenia się do Maryi, poprzez zachętę do wzywania Jej orędownictwa, do modlitewnych inwokacji skierowanych wprost do Maryi. W encyklice Redemptoris Mater (O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła) ogłoszonej z racji Roku maryjnego papież pisze: Ten maryjny wymiar życia chrześcijańskiego znajduje szczególny wyraz w odniesieniu do kobiety i jej pozycji społecznej. Kobiecość istotnie stanowi szczególną więź z Matką Odkupiciela. Do tego tematu może trzeba będzie powrócić przy innej okazji. Tu pragnę tylko podkreślić, że postać Maryi z Nazaretu rzuca światło na kobietę jako taką przez sam fakt, że Bóg w tym wzniosłym wydarzeniu Wcielenia Syna zawierzył się wolnej i czynnej posłudze niewiasty. Można zatem stwierdzić, że kobieta, spoglądając na Maryję, odkrywa w Niej sekret godnego przeżywania swej kobiecości i prawdziwego realizowania siebie. W świetle Maryi Kościół widzi w kobiecie odblaski piękna, które odzwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie: całkowitą ofiarę miłości, moc, która potrafi znieść największe cierpienia, bezgraniczną wierność, niestrudzoną aktywność, umiejętność łączenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty. Maryja zawsze obecna Spoglądając na pontyfikat Jana Pawła II możemy dostrzec szereg znaków maryjnych mu towarzyszących. Matka Boża była w jego herbie biskupim i papieskim, była w jego zawołaniu, była w ikonie jasnogórskiej w jego prywatnej kaplicy, czuwała w figurze fatimskiej przy łóżku. Była obecna w aktach zawierzenia wypowiadanych w każdej papieskiej pielgrzymce. Jej wspomnieniem kończył się każdy dokument pasterski Jana Pawła II. Będąc na Kalwarii Zebrzydowskiej w Bazylice Matki Bożej Anielskiej z okazji 400 lecia sanktuarium Ojciec Święty mówił: Ile razy doświadczałem tego, że Matka Bożego Syna zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności. Na zakończenie swej homilii papież dokonał aktu zawierzenia, który kończy się słowami: Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Nabożeństwo do Maryi Święty Jan Paweł II był bardzo ściśle związany z Jasną Górą. Na samym początku papieskiego posługiwania powiedział: Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej Góry. Od młodości codzienie odmawiał różaniec, a jako papież wzbogacił go o nową część Tajemnice światła. Pielgrzymując do ponad stu krajów świata chętnie nawiedzał sanktuaria maryjne. Nie można również nie wspomnieć o wielkim nabożeństwie Jana Pawła II do Matki Bożej Fatimskiej. Madonnie z sanktuarium w Fatimie zawdzięcza przecież uratowanie życia po zamachu z 13 maja 1981 r. Znamienne, że właśnie 13 maja 1917 r. rozpoczęły się objawienia Matki Bożej w Fatimie, w których Bogarodzica prosiła o modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju. Ujawniona przez Jana Pawła II słynna Trzecia Tajemnica Fatimska dotyczyła m.in. zamachu na jego życie. Papież był głęboko przekonany, że zawierzenie Maryi może ocalić świat przed zagrożeniami zła. W ciągu pontyfikatu Ojciec Święty dokonał aż 300 aktów zawierzenia Matce Bożej. Najbardziej wymowny dokonał się 8 października 2000 r., kiedy to Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat właśnie Matce Bożej Fatimskiej. Nikogo nie dziwił obraz Jana Pawła II z różańcem w ręku, papieża obchodzącego na kolanach cudowne figury czy obrazy Matki Bożej, ofiarowującego świat i poszczególne narody w opiekę Maryi. EWA WITEK FOT. ARCHIWUM CALVARIANUM KALWARIA PAPIESKA pismo bezpłatne WYDAWCA: Agencja Reklamowa Wydawnictwo TA i TA, REDAKCJA: KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA 176B/1, ADRES KORESPONDENCYJNY: Kraków 1, skr. pocztowa 159 tel , fax: (12) , e mail: REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Cyganik. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Zdjęcie na pierwszej stronie: ks. R. Walczak ISSN ZAPRASZAMY na portal Drogi Czytelniku, znajdziesz w nim aktualne wydania Informatora Pielgrzyma i Szlaku Wiary. Dostępne są także numery archiwalne. Zapraszamy do miłej lektury. Redakcja.

3 Papież Jasnogórskiej Maryi 3 P óźnym wieczorem w pierwszą sobotę miesiąca, która w Kościele jest przeżywana jako szczególny dzień maryjny, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, Bóg odwołał do siebie Jana Pawła II, który przez cały świat został okrzyknięty Papieżem Czarnej Madonny, Papieżem Jasnogórskiej Maryi. Powołanie kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i jego kolejne akty zawierzenia Matce Bożej, dokonywane w różnych sanktuariach świata, były od początku coraz wyraźniejszym potwierdzeniem, że pontyfikat Papieża z Polski będzie pontyfikatem maryjnym. Wielu mówiło, że Jasnogórska Maryja jest Madonną Papieża (Madonna del Papa), co sam potwierdzał wielokrotnie w całej posłudze Piotra. Jan Paweł II nie zrodził się jako tak bardzo maryjny Papież, dopiero wraz wyborem na Stolicę Piotrową, zabrał ze sobą do Rzymu doświadczenie polskiej drogi maryjnej i uczynił swoją najgłębszą miłość, bezgraniczne zaufanie i synowskie oddanie Matce Bożej skarbcem dla całego Kościoła. W swoim pierwszym przemówieniu papieskim na Jasnej Górze, w dniu 4 czerwca 1979 r., Jan Paweł II potwierdził naturalność swojego związku z Jasną Górą, gdy powiedział, iż nie musi już nawet mówić, że liczy na modlitwę u stóp Jasnogórskiej Matki, tak jak jego Poprzednicy na Stolicy Piotrowej. (Od wyboru Jana XXIII odprawiana jest codziennie na Jasnej Górze Msza św. w intencjach Papieża o godz przed Cudownym Obrazem). Swoje całkowite oddanie Maryi Karol Wojtyła zawarł już w herbie biskupim a później papieskim, gdzie umieścił wielką literę M oraz w zawołaniu Totus Tuus (Cały Twój). To był nie tylko symbol, ale program całego życia Papieża Wojtyły, którego gromnica życia spalała się w dłoniach Maryi i dopaliła się w Jej dniu, w pierwszą sobotę miesiąca kwietnia 2005 roku. Jan Paweł II, jeszcze jako Pasterz w Krakowie, a potem Sternik łodzi całego Kościoła, ustawicznie podkreślał, że zawierzenie Maryi, oddanie się Jej, nie jest rezygnacją z wysiłku, ale jest wzmocnieniem poczucia odpowiedzialności oraz pełniejszym i skuteczniejszym jej podjęciem. W jednym z ostatnich kazań, jakie wygłosił do pielgrzymów na Jasnej Górze jeszcze jako biskup krakowski, a więc 3 maja 1978 roku, przypomniał, że Jasnogórski Akt Oddania zobowiązuje do czujności i odpowiedzialności za przyszłość Kościoła i Ojczyzny, zwłaszcza za prawa człowieka. Dodał też, iż każdy winien włączyć się w tę odpowiedzialność, która rozpoczyna się od Jasnej Góry (gdzie) zawsze tworzyły się sprawy najistotniejsze w dziejach duchowych narodu. To wszystko, co kardynał Wojtyła mówił o Matce Bożej Jasnogórskiej przez 20 lat pasterzowania w Krakowie, co wypowiadał często na Jasnej Górze czy w innych miejscach, zawarł w słowach skierowanych do Polaków i do kardynała Wyszyńskiego u początku swego pontyfikatu. Wtedy to wyznał, że nie byłoby tego Słowiańskiego Papieża, który z drżeniem rozpoczyna swój pontyfikat, gdyby nie było Jasnej Góry i prymasa Wyszyńskiego. Wtedy prosił, żebyśmy modlili się za niego na Jasnej Górze i wszędzie. Tą ustawiczną modlitwą towarzyszyliśmy mu każdego dnia; ona trwa nadal i będzie trwała. Pamiętanie o Janie Pawle II, to nie tylko wspominanie radosnych chwil spotkania z nim na ojczystej ziemi czy podczas pielgrzymek do Rzymu, ale przede wszystkim słuchanie jego maryjnego nauczania, zwłaszcza nauczania z Jasnej Góry, w którym wytycza Polakom właściwe drogi wyborów, a które prowadzą przez Jasną Górę. Jan Paweł II przybywał sześciokrotnie jako pielgrzym do Jasnogórskiego Domu Matki i Królowej i za każdym razem wypowiadał nowy akt zawierzenia Maryi. Orędzie o Pani Jasnogórskiej, Matce i Królowej Polaków, nabierało wtedy szczególnego znaczenia, gdyż zawsze uwieńczone było nowym i coraz bardziej uniwersalnym aktem zawierzenia Jasnogórskiej Bogarodzicy. Papież obdarowywał nas obficie zachętami do zawierzenia Maryi przy różnych okazjach, zwłaszcza podczas pielgrzymek do Ojczyzny, czy też w czasie spotkań z pielgrzymami w Rzymie. Szczególną księgę modlitw i wskazań dla Polaków stanowią modlitwy Ojca Świętego, odmawiane podczas środowych audiencji generalnych, w okresie od 13 stycznia 1982 r. do 6 lipca 1983 r. (razem 67 wypowiedzi), gdyż w nich zawarł on nie tylko ZDJĘCIA: ARCH. JASNA GÓRA wielki żar modlitwy, ale i konkretne wskazania na trudne czasy stanu wojennego, które są aktualne również na obecny czas rozpoczętego Trzeciego Tysiąclecia. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach do Polaków, w różnych miejscach świata, że przez związek z Maryją Jasnogórską można dawać świadectwo dojrzałości Polaka i służyć dobrze szlachetnemu, chrześcijańskiemu uniwersalizmowi. Podczas rozlicznych pielgrzymek, gdy spotykał się w świecie z Polakami, mógł on konfrontować te słowa, które wypowiedział w dniu 5 czerwca 1979 r. ze szczytu Jasnej Góry do pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego: Wizerunek Jasnogórski stał się na całym świecie znakiem duchowej jedności Polaków. Jest to równocześnie jakby znak rozpoznawczy naszej duchowości, naszego zarazem miejsca w wielkiej rodzinie ludów chrześcijańskich, zespolonych w jedności Kościoła. Przedziwne jest zaiste owo królowanie Matki za pomocą Jej Jasnogórskiego Wizerunku: królowanie Serca coraz bardziej potrzebne w świecie. Jan Paweł II był człowiekiem wielkiego serca, do najgłębszych pokładów ludzkich serc się odwoływał i liczył na najszlachetniejsze odruchy miłości. Jasnogórską Maryję nosił w sercu, o czym będziemy jeszcze mówić. Jako jeden z ostatnich odruchów swego serca, zakochanego w Jasnogórskiej Matce i Królowej, na dzień przed swoim odejściem w ramiona Matki Miłosierdzia, dokonał poświęcenia nowych koron dla Jezusa i Maryi z Jasnogórskiego Wizerunku oraz drżącą ręką podpisał list na Jubileusz 350 lat cudownej obrony jasnogórskiego klasztoru. Bóg zapłać Ci Janie Pawle II, Papieżu Czarnej Madonny z Jasnej Góry! JAN PACH PAULIN

4 4 Sanktuaria bliskie sercu Jana Pawła II JASNA GÓRA W zachodniej części Częstochowy, na wysokości 293 m n.p.m., wznosi się wapienne wzgórze, na którym znajduje się kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych, otoczonych wałami obronnymi i parkiem, zwany Jasną Górą. Po raz pierwszy określenie Jasna Góra (Clarus Mons) pojawia się w dokumencie z 1388 roku. Nazwę tę nadali wzgórzu Paulini, zakonnicy z Węgier, zapożyczając ten termin od macierzystego klasztoru Św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Należy podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce we wszystkich prawie większych sanktuariach świata. Tajemnicą, sercem, życiem i magnesem przyciągającym do Jasnogórskiego Sanktuarium jest Cudowny Wizerunek Czarnej Madonny. Bez niego Jasna Góra byłaby zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki. Według tradycji Obraz Matki Bożej został namalowany przez Św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu, przy którym Najświętsza Rodzina modliła się i spożywała posiłki. Najnowsze badania naukowe wykazują natomiast, że Obraz był pierwotnie ikoną bizantyjską, typu Hodegetria, pochodzącą z VI IX wieku. Rosnąca sława Cudownego Wizerunku Bogurodzicy sprawiła, że w krótkim czasie klasztor jasnogórski stał się miejscem licznych pielgrzymek i skarbcem niezwykle cennych wotów. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej ma cechy ikony, chociaż w ścisłym tego słowa znaczeniu ikoną nie jest. Twarz Matki Bożej jest koloru brązu (miodu), co jest związane ze sposobem malowania ikon. Twarz jest ciemna również, dlatego, że ma dużo warstw werniksu, który z czasem ciemnieje. Dzwony jasnogórskie codziennie o godzinie wzywają na Apel, modlitwę za Kościół i Ojczyznę. Składa się on m.in. ze śpiewu Bogurodzica, antyfony apelowej Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam (śpiewanej trzy razy), oraz antyfony Pod Twoją obronę. Zgodnie z życzeniem i prośbą ostatnich papieży, począwszy od Jana XXIII, dołącza się Zdrowaś Maryjo w intencji Ojca Świętego. Na zakończenie udzielane jest błogosławieństwo. Celebracja modlitwy Apelu rozpoczyna się uroczystym odsłonięciem Ikony Jasnogórskiej, przy uroczystych fanfarach. Do tradycji sanktuarium należy pielgrzymowanie. W pieszych pielgrzymkach uczestniczy rocznie około tys. pielgrzymów. Wśród nich są wielkie pielgrzymki stanowe: robotników, rolników, maturzystów, nauczycieli i wychowawców, kolejarzy, służby zdrowia i innych. Sanktuarium Jasna Góra, ul. O. A. Kordeckiego 2, Częstochowa, tel SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI Sanktuarium mieściło się początkowo w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako fundacja księcia A. Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej. (Dziś mieści się tutaj Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, w którym siostry prowadzą internat). W okresie międzywojennym w klasztorze żyła i zmarła s. Faustyna Kowalska ( ), przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Posłannictwo s. Faustyny zostało zapisane w jej Dzienniczku, który prowadziła na życzenie Pana Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim wiernie wszystkie słowa Pana Jezusa, a także opisała zetknięcia swej duszy z Nim. Dzieło to w sposób niezwykły przybliża tajemnicę miłosierdzia Bożego. Dzienniczek został przetłumaczony na wiele języków, m. in. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, arabski, rosyjski, węgierski, czeski i słowacki. Klasztor na łagiewnickim wzgórzu w Krakowie był dobrze znany papieżowi Janowi Pawłowi II. Już w czasie okupacji idąc do pracy w Solvayu wstępował do zakonnej kaplicy na krótką chwilę modlitwy. Kroniki zakonne notują wydarzenia, w których uczestniczył jako młody kapłan, a potem Pasterz diecezji krakowskiej zainteresowany dziełem apostolskim Zgromadzenia i rozwijającym się kultem Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez s. Faustynę. 7 czerwca 1997 roku przybył do tego miejsca jak sam wyznał z potrzeby serca, aby przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach s. Faustyny Miłosierdziu Bożemu zawierzyć losy ludzkości, Kościoła i swój pontyfikat. W sierpniu 2002 roku, podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce Ojciec Święty dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Mówiąc o dramatach współczesnego świata Papież powiedział: Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Kraków ul. Siostry Faustyny 3, Kraków, tel LICHEŃ Licheń Stary to niewielka miejscowość w województwie wielkopolskim, w środkowej Polsce. Dzięki staraniom Księży Marianów rozrosło się miejscowe Sanktuarium Maryjne. W ciągu 10 lat wybudowano tu największą świątynię w kraju. Rocznie Licheń odwiedza około 1,5 mln osób. Przybywają tutaj szukając pomocy w cierpieniach, kryzysach, zniewoleniach i uzależnieniach. Słynący z cudów wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki mniejszej. Pochodzi z drugiej połowy XVIII w. Nieznany malarz na cienkiej, modrzewiowej desce przedstawił pełną smutku Najświętszą Maryję Pannę, spoglądającą na rozpostartego na Jej piersiach orła białego w koronie. Obraz przeznaczony był najpierw do prywatnych modlitw, szybko stał się jednak obiektem kultu. Decyzją Episkopatu Polski został koronowany 15 sierpnia 1967 r. Za przyczyną Maryi dokonują się cudowne uzdrowienia nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Wota i wotywne tabliczki, zawieszone na ścianach kościoła Św. Doroty, są świadectwem wysłuchanych modlitw i próśb. W centralnej części Sanktuarium wznosi się, wysoka na 25 m, kamienna góra. To, wybudowane z betonu i kamieni wzniesienie, nazwane Golgotą, posiada labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postaci Matki Bożej

5 5 i Św. Jana. Góra powstała jako dzieło pokuty i przebłagania. Odwiedzając sanktuarium w Licheniu warto udać się także do kaplicy Cudownego Źródełka. Pielgrzymi darzą to miejsce wielkim pietyzmem. Wychodząc główną bramą, kierując się w stronę jeziora dojdziemy do kaplic znajdujących się blisko siebie: w jednej jest studnia, przy drugiej są krany do nabierania wody oraz mały betonowy basenik do umycia nóg. Woda z Cudownego Źródełka jest wymownym symbolicznym darem. Już w starym Testamencie uzdrowienia fizyczne dokonywały się za sprawą wody np. w sadzawce Owczej w Jerozolimie. 7 czerwca 1999 roku sanktuarium odwiedził Jan Paweł II. Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów ul. Klasztorna 4, Licheń Stary tel , ŚWIĘTA LIPKA Święta Lipka to niewielka miejscowość znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, położona w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa (archidiecezja olsztyńska). Co roku, ponad 100 tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne. Święta Lipka często nazywana jest Częstochową Północy. W ołtarzu głównym widnieje obraz Matki Jedności Chrześcijan, który został przyozdobiony koronami papieskimi 11 sierpnia 1968 r. Ceremonii dokonał Prymas Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a sumę celebrował Ks. kardynał Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 lutego 1983 r. nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej. Kustoszami Bazyliki są przybyli tu w roku 1631 Księża Jezuici. Święta Lipka to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Święta Lipka, Parafia p.w. Nawiedzenia NMP, Św. Lipka 29, Reszel, tel GOSTYŃ Gostyń to jedno z większych miast południowej Wielkopolski, położone 70 km na południe od Poznania. W odległości 2 km, na małym płaskowzgórzu zwanym Świętą Górą, wznosi się kościół, zbudowany na cześć Świętogórskiej Róży Duchownej. Cudowny obraz nieznanego wielkopolskiego artysty, malowany prawdopodobnie na cyprysowej desce, pochodzi z 1540 r. Przedstawia Matkę Bożą piastującą Dzieciątko Jezus na lewym ramieniu. W prawej ręce Maryja trzyma biały kwiat róży. Matkę i Dzieciątko artysta umieścił jakby na balkonie, z którego roztacza się widok na dawniejszy kościółek na Świętej Górze i na miasteczko Gostyń z poł. XVI w. 24 czerwca 1928 r. Obraz Matki Bożej Świętogórskiej został koronowany przez ks. Kardynała Augusta Hlonda ówczesnego Prymasa Polski. Kustoszami sanktuarium są Księża Filipini. Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu, Święta Góra Głogówko 1, Gostyń, tel GIETRZWAŁD Gietrzwałd znajduje się w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, nad rzeką Giłwą. W XV wieku postawiono tu jednonawową świątynię na podmurówce z kamienia. Konsekrował ją w ok roku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii biskup pomocniczy Jan Wilde. Od razu rozwinął się w Gietrzwałdzie kult Matki Bożej. Łaskami słynący obraz przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewej ręce. Prawą dłonią Maryja wskazuje na Jezusa. Wielką cześć Matce Boskiej Gietrzwałdzkiej oddawał Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński, który 10 września 1967 roku koronował cudowny obraz. W uroczystości brał również udział kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski. W trzy lata później papież Paweł VI podniósł kościół do rangi bazyliki mniejszej. Od 13 VIII 1945 roku kustoszami sanktuarium gietrzwałdzkiego są Kanonicy Regularni Laterańscy z Krakowa. SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ ul. Klasztorna 1, Gietrzwałd tel: 89/ LUDŹMIERZ Ludźmierz to wieś położona na zachód od Nowego Targu. W głównym ołtarzu tutejszego sanktuarium znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej, zwanej Królową Podhala. 15 sierpnia 1963 roku Stefan kardynał Wyszyński dokonał uroczystej koronacji figury koronami watykańskimi Jana XXIII. Po zakończeniu uroczystości koronacyjnych czterech księży biskupów podjęło feretron z cudowną figurą Matki Bożej, by w procesji wnieść ją do kościoła. W pewnym momencie berło, które Matka Boża trzyma w ręku, wysunęło się biskup Karol Wojtyła, niosący feretron po lewej stronie, chwycił berło w locie. Ojciec Święty Jan Paweł II wizytował sanktuarium dwa razy (1979 Nowy Targ, 1997 Ludźmierz). Ofiarował Maryi różaniec z pereł i pobłogosławił kopie jej wizerunku przeznaczonego do jednego z kościołów Krakowie. W roku 1983 Ojciec Święty poświęcił korony, z których okradziono figurę. Rekoronacja odbyła się pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego 15 sierpnia 1983 r. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, ul. Jana Pawła II 124, Ludźmierz, tel KODEŃ Kodeń leży na Podlasiu, przy samej granicy nad Bugiem, 20 km na południe od Terespola. Sanktuarium słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej, nazywanej początkowo Madonną Gregoriańską, Madonną z Gwadelupe, dzisiaj Kodeńską. Wizerunek Matki Bożej przywędrował do Kodnia w 1631 r. Obecnie umieszczony jest w ołtarzu głównym późnorenesansowej świątyni p.w. Św. Anny, o rozbudowanej barokowej Dokończenie na str. 6

6 6 Sanktuaria bliskie sercu Jana Pawła II Dokończenie ze str. 5 fasadzie. Przy kościele znajduje się klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy opiekują się obrazem od lat 20. XX wieku. 22 czerwca 1969 r. odbyły się tu centralne uroczystości, związane ze 150-leciem diecezji siedleckiej. Przybyli na nie dwaj polscy kardynałowie: Stefan Wyszyńki, prymas Polski, i Karol Wojtyła, metropolita krakowski. W 1973 roku papież Paweł VI podniósł kościół Św. Anny do godności bazyliki mniejszej. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, ul. Rynek 1, Kodeń, tel KALWARIA PACŁAWSKA temu miejscu odpusty Ziemi Świętej dla pielgrzymów. Kalwaria Pacławska 40, Nowosiółki Dydyńskie, tel , ROKITNO Rokitno to niewielka wioska, malowniczo położona na północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej i pograniczu Wyżyny Częstochowskiej. W XVIII w. Ojcowie Cystersi wybudowali tu barokowy kościół, w którym do dzisiaj czczona jest Rokitniańska Matka Boża Cierpliwie Słuchająca. Twarz Matki Bożej sprawia wrażenie, że Maryja wsłuchuje się w głosy pielgrzymów i jakby zachęca do zwierzeń. 18 czerwca 1989 r. prymas Polski kardynał Józef Glemp dokonał koronacji cudownego obrazu. Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej Rokitno 37, Przytoczna woj. lubuskie, tel Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach to ośrodek kultu maryjnego od kilkuset lat. W XVII wieku piekarska ikona zasłynęła licznymi uzdrowieniami. Cudowny obraz Maryi z Dzieciątkiem Jezus namalowany na płótnie pochodzi z XVII w. Matka Najświętsza patrzy uważnie, pełna miłości i miłosierdzia. Przed Jej oblicze przyjeżdżali królowie Polski: August II Mocny, August III, cesarz Fryderyk Wilhelm IV, a przede wszystkim lud Śląska. 15 sierpnia 1925 roku obraz Madonny Piekarskiej koronowano uroczyście koronami, które podarował i poświęcił papież Pius XI. Korony nałożył nuncjusz papieski w Warszawie, Wawrzyniec Lauri. 1 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł Bazyliki Mniejszej. Oprócz bazyliki w Piekarach znajduje się kalwaria. Od 1967 roku stałym uczestnikiem pielgrzymek do Piekar był ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Potem, już jako papież, nadał Pani Piekarskiej tytuł: Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W XVII w. opiekę nad sanktuarium objęli Księża Jezuici. Parafia NMP i Św. Bartłomieja, ul. Ks. Ficka 7, Piekary Śląskie, tel RYCHWAŁD 1472 jako dacie jej powstania. Tu, w pięknie położonym kościele, znajduje się obraz Świętej Pani Ziemi Żywieckiej. Łaskami słynący obraz, umieszczony w ołtarzu głównym, przedstawia Najświętszą Pannę trzymającą na lewej ręce Jezusa. W 1946 r. kardynał Stefan Adam Sapieha powierzył parafię rychwałdzką Zakonowi Franciszkanów. 18 lipca 1965 r. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i arcybiskup krakowski kard. Karol Wojtyła ukoronowali obraz Matki Bożej koronami papieskimi. Od lipca 1977 r. wprowadzono pokutne nabożeństwa fatimskie, które są odprawiane 13 każdego miesiąca od maja do października. Gromadzą one kilkutysięczne rzesze pielgrzymów. W dniu 8 grudnia 1978 r. papież Jan Paweł II ofiarował Matce Bożej złoty różaniec i świecę wotywną. Sanktuarium Matki Bożej Pani Ziemi Żywieckiej, Rychwałd, ul. Franciszkańska 1, Gilowice k/żywca, tel ZAKOPANE KRZEPTÓWKI Kalwaria Pacławska leży 25 km na południe od Przemyśla. Nad okolicą wznoszą się wieże kościoła Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor Franciszkanów. W bocznym ołtarzu znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, przeniesiony z Kamieńca Podolskiego. Przedstawia Matkę Bożą jako królową siedzącą na obłokach, z berłem w prawej dłoni i Dzieciątkiem na lewej ręce. W roku 1668 sprowadzili się tutaj ojcowie Franciszkanie, którzy do dziś sprawują pieczę nad okazałym klasztorem i 43 kapliczkami, rozsianymi po polach i lasach na obu brzegach rzeki Wiar, nazywanej Cedronem. W roku 1882 odbyła się koronacja Cudownego Obrazu, zaś papież Klemens X nadal PIEKARY ŚLĄSKIE Piekary Śląskie położone są nieco na północ od Bytomia. Rychwałd leży w dawnym województwie bielskim nad dopływem Łękawki, Nawieśnikiem, 7 km na wschód od Żywca. Są przypuszczenia, że parafia w Rychwałdzie istniała już w 1335 r., jednakże dane historyczne mówią o roku Około 4 km od centrum Zakopanego w kierunku Doliny Kościeliskiej znajdują się Krzeptówki. Jest to małe wzgórze, zwane tradycyjnie przez pielgrzymów i turystów: Wzgórzem Fatimskim lub Fatimą Zakopiańską. W tym miejscu został wybudowany kościół Matki Bożej Fatimskiej jako wotum wdzięczności za uratowane życie Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu w dniu 13 maja 1981 r. W 70. rocznicę objawień w Fatimie, w jubileuszowym Roku Maryjnym, 21 listopada 1987 r., w Rzymie, Papież Jan

7 7 Paweł II dokonał koronacji statuy Matki Bożej Fatimskiej z sanktuarium na Krzeptówkach. Ten fakt został upamiętniony dekretem Stolicy Apostolskiej i uroczystym brewe Ojca Świętego. 7 czerwca 1997 r. sanktuarium odwiedził najważniejszy pielgrzym, Ojciec Święty, dokonując konsekracji kościoła. Powiedział wtedy: Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i do Papieża. Jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Sanktuarium na Krzeptówkach jest ściśle związane z posłannictwem orędzia fatimskiego. Wypełnia na co dzień prośby Matki Bożej Fatimskiej: codzienny różaniec, kult Eucharystii, duch ofiary i pokuty, nabożeństwo pierwszych sobót. Miejsce to wypełnia nieustanna modlitwa dziękczynna. Sanktuarium opiekują się księża Pallotyni. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej ul. Krzeptówki 14, Zakopane, tel BARDO ŚLĄSKIE Bardo Śląskie położone jest w południowej części Sudetów, u wylotu przełomu Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie. Cennym zabytkiem miasteczka jest barokowy kościół Redemptorystów, w którym znajduje się statua Dolnośląskiej Strażniczki Wiary. Matka Boża z Dzieciątkiem na kolanach siedzi na tronie, w prawej dłoni trzyma kulę ziemską. Zadumaną i z dobrocią uśmiechającą się Matkę Boża Bardzką niekiedy nazywa się Madonną uśmiechniętą. W 1966 r. w ramach uroczystości milenijnych arcybiskup Bolesław Kmiotek, ordynariusz wrocławski, dokonał w imieniu papieża Pawła VI koronacji łaskami słynącej figury. Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej, Plac Wolności 5, Bardo Śląskie, tel , Kalwaria Zebrzydowska Sanktuarium maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej do dnia dzisiejszego należy do największego po Jasnej Górze ośrodka kultu maryjnego w Polsce. Poprzez rozbudowane duszpasterstwo każdego roku gromadzi wielkie rzesze pątników i pielgrzymów, którzy przychodzą zawierzyć się Tej, która tu w Kalwarii Króluje, Uzdrawia i Pociesza. Kalwaria Zebrzydowska to szczególne miejsce kultu maryjnego oraz kultu Pana Jezusa. Sanktuarium zostało założone w 1600 roku przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Przedmiotem kultu maryjnego jest Cudowny Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Sanktuarium to nazywane jest Kalwarią Papieską, dwukrotnie odwiedził Ojciec Św. Jan Paweł II (1979, 2002), dla którego to szczególne miejsce jak często wspominał odgrywało od najmłodszych lat znaczącą rolę. Tutaj pod okiem Maryi kształtowała się jego wiara, bowiem tu pielgrzymował jako dziecko, młodzieniec, kapłan, biskup krakowski i następca Św. Piotra. 27 maja 2006 Ojciec Święty Benedykt XVI nawiedził sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Klasztor oo. Bernardynów ul. Bernardyńska 46, Kalwaria Zebrzydowska tel. 33/ Oprac. JOLANTA TĘCZA-ĆWIERZ Materiały oraz zdjęcia pochodzą ze stron internetowych sanktuariów. FOT. ARCHIWUM WYDAWNICTWA CALVARIANUM

8 8 Rok Świętego Jana Pawła II Święty Jan Paweł II oraz Jan Długosz decyzją Sejmu zostali ogłoszeni patronami 2015 r. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Niech motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: Czuwam to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje czytamy w uchwale. Podkreślono również ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. Posłowie podkreślili również, że życie polskiego papieża było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów. W uchwale przypomniano również, że w kwietniu 2015 r. przypada 10. rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Największy z rodu Polaków, ogłoszony przez Kościół świętym, był nie tylko niezwykłym kapłanem, biskupem, kardynałem i papieżem, ale także wielkim polskim patriotą. Dzięki swojemu papieskiemu wyniesieniu i wielkiemu świadectwu wiary, które dawał całemu światu, nie omieszkał także zaświadczać o swojej miłości do rodzinnego kraju, zachęcając innych do miłości i szacunku do swojej ojczyzny. Warto pamiętać, że św. Jan Paweł II jest również patronem naszej wolności w czasie zniewolenia przez reżim komunistyczny wskazywał, co znaczy być Polakiem i chrześcijaninem. Papież młodych Jesteście przyszłością świata. Jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją słowa te, wypowiedziane przez Jana Pawła II w dniu 22 października na Placu św. Piotra w Rzymie, w czasie pierwszego spotkania z młodymi, stały się programem i wyznacznikiem dialogu Ojca świętego z młodzieżą. W czasie kolejnych spotkań, przez wszystkie lata swojej misji, Papież konsekwentnie te słowa powtarzał. W życiu Ojca Świętego młodzież zawsze miała szczególne miejsce. Jako ksiądz pomagał młodym uczyć się, odpoczywać i radośnie przeżywać młodość. Był ich przyjacielem, otwartym i rozumiejącym, ale jednocześnie wymagającym. Karol Wojtyła miał zawsze czas dla młodych. Chodził z nimi do kina, teatru, filharmonii, jeździł w góry, nad jeziora, na wyprawy rowerowe i narty. Na wyjazdach odprawiał msze polowe, śpiewał przy ognisku, prowadził długie rozmowy. Był duszą towarzystwa, a młodzi lgnęli do niego. Nominacja biskupia i kardynalska nie ograniczyły duszpasterzowania Karola Wojtyły wśród młodych, bowiem ówczesny pasterz krakowski wciąż szukał okazji do spotkań z młodzieżą. Podobnie działo się po roku 1978, gdy jako Jan Paweł II zamieszkał w Watykanie. Po wyborze na stolicę Piotrową, w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku, Jan Paweł II skierował do młodych bardzo wymowne i znaczące słowa: Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami jeżeli słuchamy Jego słów, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie i wytrwale nowego człowieka. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam każdy i każda. Tego nas uczy Chrystus, tego nas uczy Chrystus o każdym z nas i dlatego wam, młodym, nie wolno stracić z Nim kontaktu, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśliby to się stało, przestaniecie wiedzieć, kim jesteście, przestaniecie FOT. ARCH. TOTUS TUUS odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego z was jedyna, niepowtarzalna. (Fragment homilii z Mszy św. dla alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej, Częstochowa, 6 czerwca 1979 r.) Papież rodzin Zainteresowania ks. Karola Wojtyły, później biskupa krakowskiego i papieża Jana Pawła II problematyką rodzinną sięgają lat 50. i jego pracy duszpasterskiej z grupą młodzieży akademickiej przy kościele św. Floriana w Krakowie. Na spotkaniach z tą grupą, która nazywała go «wujkiem», podejmował problemy związane z życiem małżeńskim, przekazywaniem życia, wiernością małżeńską. Omawiano sprawy ojcostwa i macierzyństwa, przekazywania wiary dzieciom, wychowania i przygotowania do życia dorosłego. Paradoksalnie ks. Karol Wojtyła, nie posiadając własnej rodziny, bardzo interesował się zagadnieniami rodziny i przeżywał wszystkie problemy swoich podopiecznych, którym udzielał rady duchowej, dzielił ich radości i troski. Cały Jego pontyfikat był naznaczony nie tylko wspieraniem, ale także kiedy to było konieczne, wręcz batalią o rodzinę. Jan Paweł II wiele uwagi i troski poświęcał zagadnieniu rodziny, wykazując przy tym głębokie zrozumienie natury i funkcji rodziny w dzisiejszym świecie. Wyrazem tej troski są ważne dokumenty i przemówienia, m.in. List do Rodzin oraz adhortacja apostolska Familiaris consortio. W Liście do Rodzin papież pisał: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o rodzinie ludzkiej, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi? (List do rodzin, nr 2).

9 Papież Polak Ważnym nurtem w nauczaniu papieskim był także patriotyzm, miłość ojczyzny, troska o ład, porządek i prawość. To także umiłowanie historii, znajomość tradycji, kultury, narodowego języka. Jan Paweł II wskazywał na piękne karty naszej historii, na dzieła i geniusz naszych rodaków. Nie obawiał się także mówić i pisać o trudnych drogach do wolności i niełatwej nieraz rzeczywistości, w jakiej przychodzi żyć wielu z nas. W książce Pamięć i tożsamość Jan Paweł II tak pisał: Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi się jednak, że jest to doświadczenie każdego kraju i każdego narodu w Europie i na świecie. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec osłabienia tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzanie w życie wartości i ideałów związanych z pojęciem ojczyzny. Podczas Mszy świętej na krakowskich błoniach w 1979 roku Ojciec Święty wzywał: Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, jaka zaszczepia w nas Chrystus. Abyście nie zwątpili, nie znużyli się, i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami korzeni, z których wyrastamy; abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości; abyście zawsze szukali duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Drogowskaz ten wskazuje każdemu z nas świadomość celu, którym jest Jezus Chrystus. Dzięki Niemu możemy wprowadzić w naszym życiu ład moralny, którego realizacja jest możliwa w każdych czasach. Potrzebujemy mocy wiary, by wnieść do Europy bogate dziedzictwo Polski. Papież Bożego Miłosierdzia Podczas pielgrzymki w 2002 r. Jan Paweł II zwrócił szczególną uwagę na połączenie Bożego przymiotu Miłosierdzia z rzeczywistością, w której żyje każdy z nas. Istnieje ogromna potrzeba wskazywania świadków miłosierdzia, ludzi będących na co dzień miłosiernymi. Papież z naciskiem podkreślał, iż Bóg okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Przypomniał, iż Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu. Na progu nowego tysiąclecia ojciec Święty wskazał pułapki i zagrożenia. Konkretnym przejawem odpowiedzi na orędzie o Bożym miłosierdziu jest wyobraźnia miłosierdzia, gdyż człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Jan Paweł II z naciskiem wzywał, by tej wyobraźni nie zabrakło mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny, by: Na błoniach papież tak zwracał się do wiernych, nawołując o wyobraźnię miłosierdzia : Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną FOT. ARCH. FUNDACJI SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA TADEUSZ WARCZAK 9 walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało!. * * * Wszystkie drogowskazy, które zostawił nam Piotr naszych czasów, dają perspektywę, jakiej tak często brakuje nam w życiu codziennym. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Ciebie, za Twoją osobę, za Twoje słowa, za Twoją miłość. Ty zawsze umiałeś dostrzegać w nas to, co najlepsze i najpiękniejsze. Naprawdę nas kochałeś i wskazywałeś nam, czym jest prawdziwa miłość. Uczyłeś nas jak mądrze i w pełni przeżywać swoje życie. Rok świętego Jana Pawła II z pewnością będzie miał w Polsce swój program duszpasterski i narodowy. Będziemy podejmować różne akcje i inicjatywy związane ze świętym Patronem i zgłębiać jego nauczanie. Warto również pamiętać, aby próbować wcielać je w życie i realizować. MARTA RACZYŃSKA Kontemplacyjny zakon franciszkański SIÓSTR BERNARDYNEK przyjmuje Kandydatki pragnące oddać się na wyłączną służbę Bogu w klauzurze poprzez nieustanną modlitwę, adorację Jezusa Hostii, pracę i ofiarę za Kościół i braci w świecie. Jeśli pociąga Cię taki charyzmat, napisz na adres: Siostry Bernardynki ul. Poselska 21, Kraków Tel. 12/ ,

10 10 Papieskie dary na 90 lecie koronacji Wiadomość o obchodach 90 lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej dotarła do Watykanu. 22 kwietnia 2015 roku przejdzie do historii piekarskiego Sanktuarium. Tego dnia w czasie audiencji generalnej na placu św. Piotra, papież Franciszek pobłogosławił korony skradzione z cudownego obrazu w 1984 roku, a odnalezione rok później. Korony te, które dotychczas spoczywały w archiwum diecezjalnym, za sprawą Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca w zeszłym roku wróciły do Sanktuarium. Matka Boża miała już nowe korony, więc te odnalezione, zresztą mocno zniszczone powędrowały do archiwum. Przy okazji ogłoszenia Matki Bożej Piekarskiej Patronką Miasta, wróciły do Sanktuarium. Czuliśmy jednak, że to korony wyjątkowe, przecież przez lata spoczywały na świętym obrazie wyjaśnia ks. Władysław Nieszporek Kustosz Sanktuarium. Pojawił się więc pomysł, aby w 90 lecie koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej i w 30 rocznicę odnalezienia ostatnich ze skradzionych koron, powróciły one symbolicznie do Matki Bożej. Dziś odnowione i pobłogosławione przez papieża Franciszka, zostaną umieszczone nie na obrazie, gdyż Matka Boża ma korony, ale pod obrazem, jako wotum ekspiacyjne za dwie poprzednie profanacje piekarskiego wizerunku. Ten historyczny gest, to również akt dziękczynienia. ZDJĘCIA: ARCH. SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH Po 90 latach od koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej koronami Piusa XI, Piekarskie Sanktuarium znów może cieszyć się koronami papieskimi. Ojciec Święty bardzo się ucieszył z naszej wizyty, pobłogosławił korony, położył na nich swoją rękę dodaje proboszcz. Papież poświęcił również fragment skały z Nazaretu, która stanie się kamieniem węgielnym dla powstającego przy Sanktuarium nowego Domu Rekolekcyjno Pielgrzymkowego Nazaret. Od piekarzan otrzymał w darze figurę Matki Bożej wykonaną w węglu, ofiarował różaniec i udzielił apostolskiego błogosławieństwa. W papieskiej audiencji obok Księdza Proboszcza uczestniczyli: wikariusz bazyliki, ks. Adam Zgodzaj, rezydent ks. Piotr Kontny oraz ks. Rafał Skitek, który pomógł w zorganizowania spotkania z Ojcem Świętym. To jednak nie koniec papieskich darów dla piekarskiego Sanktuarium. W roku 90 lecia Stolica Apostolska przekazała bazylice relikwie pierwszego stopnia Apostoła Bartłomieja. To również historyczna chwila dla naszej wspólnoty. W naszym Kościele będziemy mogli modlić się przed relikwiami Apostoła, który od wieków patronuje naszej wspólnocie. To wielka radość dla nas wszystkich i ogromny dar podkreśla proboszcz. Relikwie dla Piekar przekazał Kustosz Bazyliki św. Bartłomieja na wyspie Tyberyjskiej. W niedzielę 3 maja na widok publiczny zostały wystawione w bazylice papieskie korony, relikwie św. Bartłomieja, kamień węgielny oraz papieski różaniec. Główne uroczystości złożenia w darze koron, będą miały miejsce 15 sierpnia w 90 tą rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Wprowadzenie relikwii do piekarskiej bazyliki nastąpi w czasie sierpniowego odpustu ku czci św. Bartłomieja. S p o - tkanie z Ojcem Świętym i jego dary dla piekarskiego Sanktuarium to historyczna chwila, ale i potwierdzenie wyjątkowości Piekar, jako Duchowej Stolicy Śląska. Bogu niech będą dzięki za te gesty jedności ze Stolicą Apostolską i dary złożone z okazji 90 lecia koronacji Wszystkich serdecznie zapraszamy do Piekar, by uczestniczyć w tych wielkich wydarzeniach. KS. ADAM ZGODZAJ

11 Budujemy Dom Rekolekcyjno Pielgrzymkowy Nowej Ewangelizacji NAZARET Jeśli chcesz możesz pomóc przez: modlitwę i pracę jako wolontariusz dobrowolną ofiarę tworzenie życzliwej atmosfery wokół tego Dzieła Konto Bankowe: ING Bank Śląski cel: Potrzeby Kultu Religijnego Dom Pielgrzyma 11 Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich to miejsce wielkich pielgrzymek, a także kształtowania się myśli religijno społecznej. Obecne czasy stawiają więc przed Sanktuarium nowe zadania. Dlatego w sobotę 26 kwietnia 2014r. ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, pobłogosławił projekt Domu Rekolekcyjno Pielgrzymkowego Nowej Ewangelizacji Nazaret. Tym samym rozpoczął się nowy etap rozbudowy kompleksu sanktuaryjnego Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Potrzeba rozbudowy sanktuarium przy Kalwarii w oparciu o nowy obiekt wraz z praktyczną infrastrukturą stanowi potrzebę chwili. Sanktuarium tej rangi co Piekary, o określonym profilu religijnym, nie może się dalej rozwijać bez stałej formacji potwierdzającej fakt, że Piekary to Duchowa Stolica Śląska. Potrzebę takiego centrum duchowego o stałej formacji zgłaszają duchowni i wierni, którzy chcą tutaj umocnić swoją wiarę przez różne formy ćwiczeń duchowych. Sanktuarium piekarskie jako historyczny ośrodek kultu maryjnego, sięga swoimi korzeniami XVII wieku, a katolicka myśl społeczna zaczęła się już pojawiać za czasów ks. Alojzego Fiecka ( ) wielkiego Apostoła Śląska. To dziedzictwo, jak i ugruntowany kult maryjny, a także pogłębiona refleksja nad nauczaniem św. Jana Pawła II, które płynęło z piekarskiego wzgórza od 1965r. aż do Jego śmierci, będą fundamentem w kształtowaniu funkcji tego Domu. Będzie to możliwe głównie przez rekolekcje, konferencje, sympozja, różne formy rozwijania wiedzy mariologicznej, ale także przez zwykły rekreacyjny pobyt. Szczególną troską i znakiem Kościoła żywego naszych czasów, ma być nowa ewangelizacja. Tej właśnie funkcji Kościoła będzie służył Dom Rekolekcyjno Pielgrzymkowy Nowej Ewangelizacji NAZARET, który ma powstać na piekarskiej kalwarii. Potrzebą i pilnym zadaniem jest tworzenie nowych ośrodków formacyjnych i centrów duchowości. W Piekarach jest to możliwe dzięki zakotwiczeniu w przestrzeni ukształtowanej przez żywy kult Matki Bożej, oparty między innymi o Nauczanie Społeczne Kościoła. Ponadto urok tego miejsca, tradycja historyczna, siła oddziaływania religijnego na całe pokolenia naszych rodzin, fenomen pielgrzymek stanowych, wyjątkowe miejsce łaski wypraszanej przez Panienkę Piekarską, a teraz i przez rozmiłowanego w Maryi św. Jana Pawła II, są niewątpliwie silnymi argumentami, aby to właśnie tu powstał Dom, w którym duchowni i osoby świeckie będą mogli odczuć atmosferę Nazaretu. Ponieważ temu dziełu przy naszym sanktuarium, będzie patronował również św. Józef. Dotychczasowa baza noclegowa nie spełniała oczekiwań pielgrzymów i osób, które pragnęły w cieniu bazyliki piekarskiej formować swoją duchowość z jednoczesnym podziwianiem piękna Kalwarii w jej przyrodzie i architekturze. To powinno się zmienić. Cały kompleks sanktuaryjny, czyli bazylika i kalwaria, powstały dzięki ofiarności ludu śląskiego i są pomnikiem jego religijności oraz głębokiego umiłowania Kościoła i Jego Matki. Podobnie i powstający Dom, który będzie dopełnieniem brakującego elementu dla całości tego kompleksu, może powstać jedynie dzięki ofiarności wielu pobożnych, szlachetnych i życzliwych ludzi. To nowe dzieło, które powstanie przy Sanktuarium, będzie mogło pomóc wielu ludziom w umocnieniu swojej wiary i trwaniu przy Maryi. W czerwcu 1979 roku na spotkaniu ze Ślązakami na Jasnej Górze, Jan Paweł II powiedział: nie myślcie sobie, że Ja z tego Piekarskiego Wzgórza tak łatwo się wyprowadzę Właśnie dlatego w tym znaku żywego pomnika, pozostanie On na zawsze na Piekarskim Wzgórzu. Ten Dom będzie również naszym wotum wdzięczności za dar świętości i obecności Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, na pielgrzymkach piekarskich. Inwestycja ta została Bogu oddana w wigilię kanonizacji Ojca Świętego, co też jest pewnym znakiem Bożej Opatrzności. Biorąc to wszystko pod uwagę i idąc za przykładem św. Jana Pawła II oddajemy w ręce Maryi budowę Domu Rekolekcyjno Pielgrzymkowego Nowej Ewangelizacji NAZARET. Totus Tuus. KS. WŁADYSŁAW NIESZPOREK Kustosz Sanktuarium

12 12 Pierwszy raz od 100 lat! Powyższy tytuł promujący wielkotygodniowe misteria w Piekarach może być dla niektórych trochę prowokujący, bo rzeczywiście na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podejmowano próby przywrócenia na kalwarii przedstawień pasyjnych. Jednak bez wątpienia tegoroczne misteria w swojej istocie powróciły do tych odgrywanych na piekarskim wzgórzu właśnie niemalże 100 lat temu. Poprzez rozmach i zaangażowanie wiernych w ich przygotowanie na pewno zasługują na miano wyjątkowego wydarzenia. Pomysł odtworzenia Misteriów Kalwaryjskich pojawił się już jakiś czas temu. Kilka razy próbowano przywrócić choć fragment tego, co niegdyś odbywało się na kalwarii w Wielkim Tygodniu. Każdy z nas słyszał o misteriach przyciągających tłumy wiernych, chociażby w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stąd pojawiło się pytanie: czy jest to jeszcze możliwe w Piekarach? Właściwie w jednym momencie inicjatywa została podjęta przez duszpasterzy Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, parafię św. Rodziny oraz parafian z Brzozowic Kamienia. Oprócz nich do pomocy włączyły się rzesze ludzi; władze Miasta, szkoły, różnego rodzaju instytucje i wspólnoty. Samo przygotowanie misteriów to wielkie przedsięwzięcie, przede wszystkim teatralne i logistyczne. Ponad 60 stronic scenariusza, wielogodzinne próby i dyskusje, to rzeczywistość kilku miesięcy poprzedzających wydarzenie. Wiele pracy pochłonęło także przygotowanie strojów, które przy pomocy wielu życzliwych ludzi staraliśmy się odtworzyć jak najwierniej. Tegoroczne Misteria Pasyjne na kalwarii to jednak nie tylko wydarzenie artystyczne, a nade wszystko duchowe. Była to wielka modlitwa ludu śląskiego z okazji 90 lecia powstania diecezji, a jednocześnie początek obchodów 90 lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej. W przygotowaniu misteriów sięgając do historycznych, piekarskich przekazów wzorowaliśmy się również na misteriach we wspomnianej już Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam odgrywane przez aktorów sceny przeplatane są modlitwą i osobistym doświadczeniem spotkania z umęczonym Chrystusem. Chwalebne Misterium Męki Pańskiej w Piekarach odbywało się zgodnie z opisem Ewangelii począwszy od Niedzieli Palmowej, w Wielki Czwartek oraz w Wielki Piątek. To właśnie Wielki Piątek był głównym dniem pątniczym. Naszą modlitwę z udziałem Metropolity Katowickiego ks. abpa Wiktora Skworca rozpoczęliśmy na Rajskim Placu, by potem ul. Bytomską przejść na kalwarię. Przechodząc od kaplic do kaplic uczestniczyliśmy w przedstawieniu, połączonym z modlitwą, pasyjnym śpiewem i wysłuchaliśmy kazań o Męce Uroczystości 90 lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Piekarskiej Pańskiej. Całość zakończyliśmy na szczycie kalwarii Nabożeństwem Słowa oraz adoracją Krzyża i Relikwii Krzyża Świętego. Wielki Tydzień to wyjątkowy czas zadumy i refleksji. W tym roku stał się on w Piekarach wyjątkowy. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu ludzi mieliśmy okazje poprzez inscenizację teatralną, jeszcze bardziej uświadomić sobie to czego Chrystus dokonał dla nas na Golgocie. Piekarskie Wielkotygodniowe Misteria to jedyne takie wydarzenie na Śląsku. Ponad 60 aktorów, bogata scenografia, pasyjna muzyka, moc modlitwy, wiary i tradycji ludu tej ziemi. Zapraszamy do Piekar ponownie już za rok! KS. ADAM ZGODZAJ r. Dzień Fatimski, duchowe przygotowanie do uroczystości rocznicowych: Msza święta dla chorych, Różaniec pokutny w bazylice Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu Eucharystia, Różaniec Fatimski, Procesja ze świecami, Apel Maryjny r. Wigilia Uroczystości Rocznicowych Nieszpory Maryjne w bazylice, homilię wygłosi ks. prałat Stanisław Puchała Obchody zaśnięcia i pogrzebu Matki Bożej, początek na Rajskim placu Eucharystia pod przewodnictwem bp. Marka Szkudło Koncert ku czci Matki Bożej Piekarskiej z okazji 90 lecia koronacji obrazu w bazylice Apel Maryjny, zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej r. Wniebowzięcie NMP Główne uroczystości 90 lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Piekarskiej Odpust 9.45 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP przy grobie Matki Bożej, homilie wygłosi ks. Władysław Nieszporek kustosz Sanktuarium, Obrzęd koronacji Figury Matki Bożej Wniebowziętej. Procesja z figurą Matki Bożej i koronami papieskimi z grobu do Bazyliki Msza Święta dziękczynna za 90 lat od koronacji Matki Bożej Piekarskiej pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego ks. abp Wiktora Skworca Obchody różańcowe z figurą Matki Bożej, początek w bazylice Nieszpory Maryjne w bazylice, homilię wygłosi ks. dr Grzegorz Śmieciński r. Diecezjalne uroczystości 90 lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Archidiecezjalna Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Matki Bożej Wdzięczni za 90 lat koronacji Matki Bożej Piekarskiej zapraszamy! Pierwsza po wielu latach inscenizacja pogrzebu Matki Bożej. Moc modlitwy i tradycji ludzi tej ziemi. W czasie uroczystości zostaną złożone Maryi w darze korony pobłogosławione przez Ojca Świętego Franciszka! Bądź z nami u Śląskiej Gospodyni! Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, ul. Ks. Ficka 7, Piekary Śląskie FOT. ARCH. SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH, STANISŁAW DACY

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

ZELATOR. wrzesień2016

ZELATOR. wrzesień2016 ZELATOR wrzesień2016 www.zr.diecezja.pl 7 W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce do Łagiewnik. Odbędzie

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce Martyna Stelmach Jasna Góra Matka Boska Częstochowska Sanktuarium Paulinów znajdujące się w Częstochowie, położone na wzgórzu Jasna Góra Najważniejsze centrum pielgrzymowania

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

ZELATOR SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY DOROSŁYCH. sierpień 2017

ZELATOR SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY DOROSŁYCH. sierpień 2017 ZELATOR sierpień 2017 www.zr.diecezja.pl 11 Obecny rok jest przez wiele osób nazywany rokiem różańcowym ze względu na częste przypominanie wezwania Matki Najświętszej do odmawiania różańca. Maryja prosiła

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

Mater Ecclesiae MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA REDEMPTORIS MATER. czytaj dalej MATKA KOŚCIOŁA

Mater Ecclesiae MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA REDEMPTORIS MATER. czytaj dalej MATKA KOŚCIOŁA Mater Ecclesiae MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA REDEMPTORIS MATER dalej MATKA KOŚCIOŁA Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946 1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie

W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie Przygotował zespół: ks. Marek Chmielewski (redaktor) Anna Gąsior ks. Jerzy Karbownik ks. Janusz Królikowski ks. Piotr Turzyński Ostra Brama Skarżysko-Kamienna

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda

Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda .pl https://www..pl Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda Autor: Ewa Ploplis Data: 8 października 2017 Rolnicy uwielbiają pielgrzymki na Jasną Górę. To dla nich nie tylko sprawa duchowa, wiary,

Bardziej szczegółowo

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE ZELATOR grudzień2016 www.zr.diecezja.pl 9 JERYCHO RÓŻAŃCOWE Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Jerycha Różańcowego, łączącego w modlitwie całą diecezję. W kolejnych godzinach

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. A.D. 2014 JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W NASUTOWIE W ROKU KANONIZACJI BŁ. JANA PAWŁA II Rok 2014 dla Wspólnoty Parafialnej w Nasutowie jest okazją do dziękczynienia i radosnego śpiewania

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Myśląc o pielgrzymkach, ogarniam wiele miejsc, które dane nam było zobaczyć. Stały się one naszym śladem i

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

"Słowa nad trumną Prymasa Polski" - list Jana Pawła II do Polaków z okazji uroczystości pogrzebowych kard. Stefana Wyszyńskiego

Słowa nad trumną Prymasa Polski - list Jana Pawła II do Polaków z okazji uroczystości pogrzebowych kard. Stefana Wyszyńskiego Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W jego pogrzebie uczestniczyło ok. pół miliona osób, obecni byli wszyscy polscy biskupi, delegacje większości episkopatów

Bardziej szczegółowo

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00 Regionalne Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tucholi istnieje od 1997 roku. Z inicjatywy członków naszego Koła od 7 października 2000 roku odprawiane są Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, o które Matka

Bardziej szczegółowo

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI.

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI. 2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 20.02.2006 RZESZÓW 1 trzymającego kontur świata i tekst : TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. 2. 02.04.2006 BIAŁA PODLASKA 1 rys. wizerunek twarzy

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej?

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Co to jest sanktuarium? Miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte, w

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Ikona Kościoła MARYJA IKONĄ KOŚCIOŁA

Ikona Kościoła MARYJA IKONĄ KOŚCIOŁA Ikona Kościoła MARYJA IKONĄ KOŚCIOŁA MARYJA JEST IKONĄ KOŚCIOŁA - uczy, jak wierzyć i bezgranicznie ufać Bogu; swoim życiem ukazuje, że prawdziwa miłość łączy się z przyjęciem krzyża i cierpienia, i tylko

Bardziej szczegółowo

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Przedmowa K ończy się Rok Wiary 2012-2013 ogłoszony przez ojca świętego Benedykta XVI. Z tej okazji napisał on list apostolski Porta fidei, w którym zachęcił cały Kościół do pogłębienia wiary i dzielenia

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

"Brat Albert (...) Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą i środa, 17 czerwca :05

Brat Albert (...) Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą i środa, 17 czerwca :05 "Brat Albert (...) Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni stali się dla niego żywą i Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas audiencji dla Polaków w dniu kanonizacji Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Żywy Różaniec przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności. św. Jan Paweł II Nie ma takiego problemu osobistego ani

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKIEJ. JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK herb JE Biskupa Edwarda Dajczaka Ojciec misjonarz Stefan Kawula CSsR

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKIEJ. JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK herb JE Biskupa Edwarda Dajczaka Ojciec misjonarz Stefan Kawula CSsR LISTOPAD 2016 19 ( sobota ) na Mszy św. o godz. 19 00 rozpoczęliśmy Maryjne Rekolekcje w związku z 30 leciem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszej parafii. Rekolekcje prowadził Redemptorysta Ojciec

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego Kościół obchodzi

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

Aby zobaczyć Królową

Aby zobaczyć Królową Aby zobaczyć Królową Co zdarzyło się na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 1956 roku? Aby przystąpić do odpowiedzi, trzeba zapytać o wydarzenie wcześniejsze, mianowicie o to, co stało się w katedrze lwowskiej

Bardziej szczegółowo