Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią I

2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1 Rozwiązania inteligentnego zarządzania energią 2 Architektura rozwiązania inteligentnego zarządzania energią 3 Popyt 3 Podaż 3 Dane referencyjne 3 Rozwiązania aplikacyjne 3 Wyzwania i wymagania związane z danymi inteligentnej sieci energetycznej 3 Zarządzanie danymi 4 Wymagania 4 Platforma CEP a Continuous Intelligence 5 Wsparcie analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym 5 Skalowalność struktury sieci 5 Skalowalność wykorzystania sieci 5 Elastyczność 5 Standardy i współdziałanie 6 Łatwe w tworzeniu funkcje zarządzania danymi 6 Złożone analizy 6 Podsumowanie W niniejszym dokumencie technicznym omówione zostaną niektóre kluczowe problemy związane z zarządzaniem i analizą danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach energetycznych. Omówiony zostanie również sposób, w jaki technologia Continuous Intelligence wsparta platformą CEP przeciera szlak ku lepszemu zarządzaniu energią. II

3 WSTĘP 14 sierpnia 2003 r. w zakładach wytwarzających i przesyłających energię w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wystąpił szereg problemów, których skutkiem była jedna z najpoważniejszych awarii amerykańskiej sieci energetycznej. Spowodowała ona przerwę w dostawie energii w prawie całym stanie Nowy Jork i częściach stanów Pensylwania, Ohio, Michigan oraz kanadyjskiej prowincji Ontario. Mimo upływu siedmiu lat wciąż istnieje ryzyko wystąpienia powtórki tamtego wydarzenia. Obecnie USA i inne kraje dokonują rewitalizacji infrastruktury w celu przestrzegania coraz bardziej wymagających zasad zarządzania energią. Najnowszym gorącym tematem w branży są inteligentne sieci energetyczne. Dają one wszystkim zainteresowanym stronom ogromne potencjalne korzyści: Odbiorcy energii: zdaniem fachowców inteligentne sieci energii mogą umożliwić odbiorcom zmniejszenie kosztów energii o 5-15%. Środowisko: badanie przeprowadzone przez EPRI (Electric Power Research Institute) wykazało, że wdrożenie inteligentnych sieci może skutkować wieloma korzyściami dla środowiska, w tym lepszą integracją i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, szerszym wykorzystaniem pojazdów o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) oraz mniejszą emisją dwutlenku węgla. Administracja rządowa i gospodarka: inteligentna sieć zmniejszy zależność USA od zagranicznych źródeł energii i stworzy nową gospodarkę opartą na energii odnawialnej. Jednak tworzenie inteligentnych sieci energetycznych nie jest zadaniem prostym, a projekty z tym związane mogą zająć kilka lat. Niedawne badanie przeprowadzone przez Smart Energy Alliance wykazało, że zdaniem 40 procent respondentów wprowadzenie inteligentnych sieci to kwestia 3-5 lat, a według kolejnych 50 procent trzeba będzie na nie czekać 6-10 lat. Kwestią priorytetową przy podtrzymywaniu ośrodkowego układu nerwowego sieci energetycznej XXI wieku będzie zarządzanie dużą ilością danych generowanych przez nowe inteligentne liczniki i podsystemy, systemy generowania energii odnawialnej i inne źródła oraz analizowanie tych danych. Tego rodzaju dane są czymś nowym dla zakładów energetycznych, które będą musiały się zmierzyć ze stromą krzywą uczenia się, jeśli chcą zrozumieć ich charakter i przepływ oraz sposoby ich skutecznego ujarzmienia. Zakłady te stoją również w obliczu dodatkowych komplikacji spowodowanych faktem, że przepływające przez sieć energetyczną dane o dużej szybkości będą musiały być analizowane w czasie rzeczywistym. Technologia Continuous Intelligence wspierana przez oprogramowanie CEP (Complex Event Processing) zapewnia funkcję zarządzania danymi w czasie rzeczywistym i analizy tych danych, umożliwiając pracę sieci energetycznych XXI wieku. Oprogramowanie CEP pozwala zakładom energetycznym szybko tworzyć i wdrażać nowe aplikacje uzyskujące wgląd w dane zebrane z sieci energetycznej o wysokiej szybkości, dzięki czemu sieć może natychmiast reagować na zmiany sytuacji. Oprogramowanie CEP skraca czas i nakłady na tworzenie aplikacji o procent, pozwalając zakładom koncentrować się na ważniejszych kwestiach, takich jak zmniejszanie zużycia i wprowadzanie do sieci źródeł energii odnawialnej. W niniejszym dokumencie technicznym omówione zostaną niektóre kluczowe problemy związane z zarządzaniem i analizą danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach energetycznych. Omówiony zostanie również sposób, w jaki technologia Continuous Intelligence wsparta platformą CEP przeciera szlak ku lepszemu zarządzaniu energią. ROZWIĄZANIA INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Dostawcy energii stoją w obliczu szeregu nowych sił rynkowych, które nie tylko rewolucjonizują standardowe praktyki branży, lecz również wywierają znaczne naciski operacyjne: Wzrost zużycia: przewiduje się, że zużycie energii będzie w dalszym ciągu rosło co roku o ponad 1%, tj. szybciej niż podaż, co w znacznym stopniu obciąży obecną sieć. Większa przejrzystość: odbiorcy dysponują ograniczonymi informacjami na temat zużytej przez nich energii, rachunków i taryf, co sprawia, że domagają się większej przejrzystości i rozliczalności. Energia odnawialna: w trzydziestu trzech stanach USA przyjęto standardy lub cele związane z udziałem energii odnawialnej w portfelu energetycznym; przewiduje się, że udział źródeł energii odnawialnej w tym portfelu w następnej dekadzie wzrośnie z 2% do 20%. 1

4 Continuous Intelligence to nowe podejście umożliwiające uzyskanie natychmiastowego wglądu w szybko zmieniające się dane na żywo oraz określanie natychmiastowych działań, które personel na pierwszej linii działalności może podjąć już teraz w celu zwiększania przychodów, profilaktycznego zapobiegania problemom klientów lub zmniejszania ryzyka. Sieć energetyczna XXI wieku będzie znacznie różnić się od jej ubiegłowiecznych poprzedników. Inteligentne mierniki, źródła energii odnawialnej i urządzenia magazynowania energii zmienią sposób, w jaki przedsiębiorstwa energetyczne zarządzają siecią. Te urządzenia i inne źródła, takie jak dane o pogodzie, zapewnią strumień informacji dla nowych aplikacji, które dynamicznie zarządzają siecią jako zasobem wirtualnym, równoważąc potrzeby odbiorców, sieci, środowiska i dostawcy energii. Nowe rozwiązania aplikacyjne wspierające inteligentną sieć energetyczną nowej generacji obejmują następujące elementy: Mediacja danych billingowych: podobnie jak w branży telekomunikacyjnej, nowe rozwiązania bilingowe wykorzystają zagregowane dane z inteligentnych liczników i zastosują je do planów taryfowych, czego efektem będą szybsze i bardziej dokładne procesy bilingowe. Obsługa klienta: platformy e-usług nowej generacji zapewnią odbiorcom aktualne, rozbite na czynniki pierwsze informacje o zużyciu energii, a jednocześnie pozwolą im samodzielnie zarządzać preferencjami popytowymi. Zarządzanie popytem: inteligentne liczniki i sieci domowe umożliwią aplikacjom zarządzanie urządzeniami odbiorcy (np. sprzętem AGD) tak, aby działały tylko wtedy, gdy są potrzebne, zmniejszając popyt w godzinach szczytu. Zarządzanie energią odnawialną: narzędzia te pomogą zarządzać wytwarzaniem energii z różnorodnych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatr i słońce, które zależą od pogody. Optymalizacja dystrybucji: rozwiązania te pomagają zarządzać energią wpływającą do sieci jako wirtualnym portfelem, równoważąc tradycyjne, odnawialne i rozproszone źródła wytwarzania energii ze źródłami stron trzecich w celu utrzymania optymalnego kosztu podaży. Zintegrowane zarządzanie zasobami: dzięki wykorzystaniu zasobów w sieci, przedsiębiorstwa energetyczne mogą stale dopasowywać podaż do popytu i korygować popyt w godzinach szczytu, korzystając w razie potrzeby ze źródeł o działaniu przerywanym, aby utrzymać optymalną równowagę. Wiele spółek rozpoczyna działania dotyczące sieci inteligentnych od projektów infrastruktury AMI (Advanced Metering Infrastructure). Projekty te koncentrują się na polepszaniu relacji z klientami poprzez skrócenie okresu pomiędzy odczytem licznika a uiszczeniem należności oraz większej dokładności i przejrzystości bilingów. Niemniej jednak większość firm rozumie również wartość szerszej wizji, w tym zdolności do agregowania popytu na poziomie pojedynczych odbiorców i zarządzania wszystkimi zasobami sieci w celu błyskawicznego przystosowania się do stale zmieniającego się popytu i podaży. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Architektura wysokiego poziomu rozwiązań inteligentnych sieci energetycznych następnej generacji powinna obejmować trzy kluczowe obszary: popyt, podaż i dane referencyjne. Rozwiązania aplikacyjne sieci inteligentnych pobierają dane z tych trzech obszarów i wysyłają polecenia operacyjne do urządzeń kontrolnych w sieciach powiązanych. Portal obsługi klienta Biling $ Analiza POPYT Inteligentne liczniki/infrastruktura AMI Zużycie przez odbiorców Mediacja danych bilingowych Reakcja na popyt Działanie sieci Zarządzanie energią odnawialną Energia odnawialna Rynek transakcji spot PODAŻ Całość zarządzania energią Wytwarzanie Pogoda Sieć Rys. 1: Architektura rozwiązania inteligentnej sieci energetycznej 2

5 Popyt Głównym składnikiem danych po stronie popytowej architektury rozwiązania są liczniki inteligentne i infrastruktura AMI. AMI zapewnia pełną infrastrukturę komunikacyjną do przesyłu danych do przedsiębiorstwa energetycznego oraz środki do wydawania poleceń licznikom inteligentnym. Podaż Po stronie podażowej architektury rozwiązania, aplikacje otrzymują dane ze źródeł wytwarzania energii tradycyjnej, źródeł energii odnawialnej i urządzeń magazynowania energii w sieci. Dla różnych urządzeń, w tym źródeł energii odnawialnej i urządzeń magazynowania energii, wymagane są interfejsy wydawania poleceń. Dane referencyjne Aplikacje sieci inteligentnych potrzebują dużej ilości danych referencyjnych, aby móc podejmować trafne decyzje uwzględniające jak najszerszy kontekst. Są to m.in. dane historyczne o zużyciu energii, dane referencyjne sieci, preferencje klientów (przedmiot, sposób i czas kontroli zużycia) oraz dane zewnętrzne (np. dane o pogodzie lub dane o podaży energii na otwartym rynku). Rozwiązania aplikacyjne Na samym szczycie piramidy rozwiązania znajdują się rozwiązania aplikacji analitycznych, analizujących w czasie rzeczywistym dane z sieci w połączeniu z danymi referencyjnymi w celu podejmowania inteligentnych decyzji i sterowania istotnymi kluczowymi działaniami. Jak omówiono powyżej, aplikacje te mogą zawierać następujące elementy: Mediacja danych bilingowych Portale e-usług dla odbiorców Zarządzanie reagowaniem na popyt Monitoring i działanie sieci w czasie rzeczywistym Zarządzanie aktywami energii odnawialnej i ich monitorowanie Kompleksowe zarządzanie zasobami WYZWANIA I WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DANYMI INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Ośrodkowym układem nerwowym architektury rozwiązania inteligentnej sieci energetycznej jest infrastruktura zarządzania danymi w czasie rzeczywistym i ich analizy. Ta infrastruktura danych stawia przed przedsiębiorstwami energetycznymi nowe wyzwania. Firmy z branż takich jak rynki kapitałowe (zarządzające danymi rynkowymi i danymi transakcji) i telekomunikacja (CDR) już od dawna pracują z dużymi wolumenami danych o dużej szybkości. Jednakże dla branży energetycznej i użyteczności publicznej infrastruktura AMI i inne źródła danych sieci inteligentnej stanowią kluczowy i wartościowy, lecz potencjalnie niezbadany zasób danych. AMI to prawdopodobnie najbardziej pojemne i szybkie źródło danych, z którym zetkną się przedsiębiorstwa energetyczne. W związku z tym pojawi się szereg nowych wyzwań. Zarządzanie danymi Inteligentna sieć przysparza przedsiębiorstwom energetycznym wielu nowych problemów związanych z zarządzaniem danymi i ich analizą w czasie rzeczywistym. W przypadku niektórych zbiorów danych, do zaprojektowania i usunięcia błędów infrastruktury danych i warstw analizy potrzebnych będzie wiele osobolat. Ponieważ sieci inteligentne zawierają nowe elementy, takie jak inteligentne liczniki i odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwa energetyczne posiadają niewiele doświadczeń w zarządzaniu powiązanymi z nimi danymi lub takich doświadczeń nie posiadają w ogóle. W trakcie wdrażania przedsiębiorstwa zetkną się ze standardowymi problemami związanymi z dojrzałością, takimi jak dane nieoczyszczone, nieciągłe i niepewne, dane zdezintegrowane oraz nieznane układy pomiarowe i progi. W pierwszych dwóch latach, w trakcie których przedsiębiorstwa energetyczne zyskiwać będą doświadczenie w zakresie nowych danych, krzywa uczenia się będzie stroma. Gdy jednak zaczną się one swobodniej operować danymi, będą w stanie zrobić krok na drodze do zrozumienia, jak utrzymywać i równoważyć bardziej inteligentną sieć energetyczną. 3

6 Wymagania Wolumen, skala i złożoność aplikacji inteligentnej sieci energetycznej skutkują ścisłymi wymaganiami dla infrastruktury zarządzania danymi w czasie rzeczywistym i ich analizy. Wymagania te to między innymi: Wsparcie analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym: inteligentna infrastruktura sieci musi obsługiwać bardzo szybką analizę milionów komunikatów sieciowych na sekundę i podawać wyniki z prędkością porównywalną z czasem rzeczywistym. Skalowalność struktury sieci: infrastruktura wymaga modularnej skalowalności, aby móc generować informacje i wspierać z czasem wiele nowych aplikacji. Skalowalność wykorzystania sieci: przedsiębiorstwa energetyczne przejdą w końcu od projektów pilotażowych do wdrożeń regionalnych o dużej skali, które wymagać będą automatycznego skalowania infrastruktury do obsługi większych wolumenów komunikatów. Elastyczność: w miarę postępów w krzywej uczenia się przedsiębiorstw energetycznych funkcje zarządzania danymi i ich analizy będą stale się zmieniać, wymagając infrastruktury elastycznej, zdolnej umożliwić działom informatycznym błyskawiczne modyfikowanie modułów aplikacji, zwłaszcza w obszarze oczyszczania danych. Standardy i współpraca: w miarę rozwoju standardów branżowych takich jak IEEE P2030 infrastruktura będzie wymagała architektury typu plug and play, aby obsługiwać nowe źródła danych. Złożone analizy: inteligentna sieć będzie wymagała dokonywania zaawansowanych analiz, w związku z czym infrastruktura musi obsługiwać złożony język programowania i wtyczki z funkcjami analitycznymi. PLATFORMA CEP A CONTINUOUS INTELLIGENCE Dla wielu przedsiębiorstw energetycznych praca ze źródłami danych o dużej objętości i wysokiej szybkości będzie nowym doświadczeniem. Działy informatyczne i programistyczne będą potrzebowały skalowalnej, elastycznej platformy oprogramowania z możliwością powtórnego wykorzystania, zaprojektowanej specjalnie pod kątem zarządzania szybko przesyłanymi danymi w czasie rzeczywistym i ich analizy. Jeśli infrastruktura AMI i inne nowe źródła danych o wysokiej szybkości są układem nerwowym sieci energetycznej, to CEP i aplikacje stosujące technologię Continuous Intelligence stanowią jej mózg. Tradycyjne podejścia do tworzenia aplikacji, takie jak pisanie własnego kodu lub przetwarzanie wsadowe, skutkowałyby długimi, kosztownymi projektami i spowodowałyby przeciągające się przerwy w przetwarzaniu i analizowaniu danych. Platforma CEP umożliwia firmom błyskawiczne tworzenie i rozwijanie nowych aplikacji uzyskujących wgląd w dane zdarzeń strumieniowych i pozwalających natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację. W obliczu podobnych problemów stawały już inne branże, m.in. rynki kapitałowe i telekomunikacja. W tych przypadkach zdarzało się, że wolumen i szybkość danych przerastały posiadaną infrastrukturę, rosnące tempo prowadzonej działalności wymagało podejmowania natychmiastowych decyzji, a zespoły informatyczne były zmuszone realizować projekty szybciej przy mniejszych zasobach. Sektor energetyczny i użyteczności publicznej nie jest na te wyzwania uodporniony. A w obecnym stanie gospodarki firmy z każdej branży muszą być w stanie osiągać więcej przy skromniejszych zasobach informatycznych. Technologia CEP firmy Sybase to sprawdzona platforma zarządzania źródłami danych o dużej objętości i szybkości analizowania ich. Pomogła ona już firmom z branży rynków kapitałowych, telekomunikacji, handlu internetowego i innych rozwiązać najbardziej wymagające problemy związane z zarządzaniem danymi o dużej objętości w czasie rzeczywistym i ich analizą. Firmy korzystające z technologii Sybase CEP informują, że zmniejszyły potrzebny czas i nakłady o procent. Intuicyjny język programowania i narzędzia skracają krzywą uczenia się programistów i zapewniają złożoną platformę tworzenia aplikacji. Platforma ta zapewnia również łatwą skalowalność i możliwość zarządzania pozwalającą rozwijać infrastrukturę aplikacyjno-analityczną. Zatem w ostatecznym rozrachunku CEP pozwala spełnić kluczowe wymagania związane z zarządzaniem danymi inteligentnych sieci energetycznych i ich analizą. 4

7 Wsparcie analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym Technologia Sybase CEP zapewnia wysoce wydajną architekturę przetwarzania danych, zdolną je analizować z szybkością , , a nawet komunikatów na sekundę. Łączy ona unikatowe przetwarzanie przepływu danych o dużej szybkości z wysoce zoptymalizowanym zarządzaniem pamięcią i wykonywaniem równoległym, dając w wyniku najwyższej klasy szybkość i wolumen przetwarzania. Skalowalność struktury sieci Technologia Sybase CEP oferuje modularność aplikacji i ich ponowne wykorzystanie, łatwe w użyciu klastry oraz wbudowane usługi dystrybuowane, umożliwiające działom informatycznymi dodanie z czasem jeszcze większej liczby analiz i aplikacji. Nowe aplikacje można skalować na centralnych klastrach serwerów lub sieciach dystrybuowanych, co daje możliwość przeprowadzania analizy w bliższej odległości od zarządzanych zasobów. Firmy korzystające z technologii Sybase CEP informują, że zmniejszyły potrzebny czas i nakłady o procent. W ostatecznym rozrachunku CEP pozwala spełnić kluczowe wymagania związane z zarządzaniem danymi inteligentnych sieci energetycznych i ich analizą. Skalowalność wykorzystania sieci Sybase CEP wykorzystuje wbudowany model wielowątkowy i funkcje tworzenia klastrów, umożliwiające aplikacjom skalowanie i obsługę większej liczby gospodarstw domowych i urządzeń. Sybase CEP umożliwia przedsiębiorstwom dodanie większej liczby rdzeni procesora i łatwe łączenie wielu serwerów w klastry równoległe zarządzające większymi wolumenami danych. Elastyczność Sybase CEP umożliwia programistom łatwe dodawanie i modyfikowanie modułów aplikacji w locie, aby móc sprostać nowym lub zmodyfikowanym potrzebom związanym z przetwarzaniem analitycznym. W miarę postępów w krzywej uczenia się przedsiębiorstw energetycznych działy informatyczne mogą niewielkim nakładem sił błyskawicznie zmienić funkcjonalność aplikacji. Standardy i współpraca Adaptery i moduły aplikacji Sybase CEP umożliwiają abstrakcję źródeł danych i funkcji zarządzania niższego poziomu w sposób zorientowany na usługi. Platforma CEP zapewnia znormalizowany, wspólny widok danych z pozycji analitycznej, umożliwiając dodawanie różnych urządzeń i nowych źródeł danych oraz ich łatwą integrację bez wywierania większego wpływu na całość. Portal obsługi klienta Analiza Procesy Biling $ Polecenia kontrolne Polecenia kontrolne POPYT Inteligentne liczniki/infrastruktura AMI Zużycie przez odbiorców Mediacja danych bilingowych Reakcja na popyt Działanie sieci Zarządzanie energią odnawialną Energia odnawialna PODAŻ Całość zarządzania energią Dane z inteligentnych liczników Dane o wytwarzaniu Dane referencyjne Dane zewnętrzne REFERENCYJNE Rys. 2: Wykorzystanie platformy Sybase CEP do zarządzania energią 5

8 Łatwe w tworzeniu funkcje zarządzania danymi Dostępny w platformie Sybase CEP znajomy język oparty na SQL i wizualne narzędzia modelowania umożliwiają programistom łatwe tworzenie i korygowanie procedur oczyszczających i filtrujących dane w celu ochrony procesów biznesowych przed danymi niepewnymi lub nieciągłymi. Typowe procedury oczyszczające i filtrujące dane, takie jak wykrywanie elementów odstających, przenoszenie danych w przód, wygładzanie danych (np. stosowanie zaniku wykładniczego) i inne mogą zostać łatwo wbudowane w Sybase CEP i być błyskawicznie korygowane w miarę zwiększania się wiedzy programistów o powiązanych z nimi wzorcach danych. Złożona analiza Dostępne w platformie Sybase CEP język, narzędzia i unikatowe definiowane przez użytkownika wtyczki dają programistom możliwość włączania do platformy złożonych modeli analitycznych (w tym predyktywnych), szkicowania schematów złożonych procesów zarządzania stanami oraz podejmowania decyzji na poziomie pojedynczych elementów, urządzeń i zasobów. Aplikacje sieci inteligentnych mogą obejmować zaawansowane analizy i inicjować operacje o wysokim stopniu złożoności. PODSUMOWANIE W niedalekiej przyszłości wszystkie amerykańskie i większość europejskich przedsiębiorstw energetycznych będzie korzystać z jakiegoś rodzaju infrastruktury AMI, a wiele innych wdroży pilotażowe i próbne programy zarządzania popytem. W konsekwencji wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne muszą zacząć rozwijać swoje infrastruktury zarządzania danymi w czasie rzeczywistym i ich analizy na bazie platformy CEP i technologii Continuous Intelligence. Dzięki temu zyskają one skalowalną, elastyczną platformę tworzenia aplikacji początkowych w sposób efektywny kosztowo i będą mogły gromadzić wiedzę na bazie nowych danych i analiz. Technologia Sybase CEP zapewnia najbardziej niezawodną i łatwą w wykorzystaniu infrastrukturę czasu rzeczywistego do tworzenia aplikacji sieci inteligentnych następnej generacji. Umożliwia ona przedsiębiorstwom błyskawiczne i efektywne kosztowo wdrażanie infrastruktury AMI i projektów zarządzania popytem z wykorzystaniem złożonych aplikacji równoważących zużycie i wytwarzanie energii na różnych poziomach szczegółowości, a także stosowanie ogólnych zasad w całej sieci na poziomie pojedynczego zasobu. Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 6 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/ Warszawa Copyright 2010 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 05/10

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Elżbieta Starakiewicz BDE Intelligent Utility Network, IBM 2012 IBM Corporation Punkt widzenia IBM na sieć

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej D&B Data Manager Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej Czym jest D&B Data Manager : D&B Data Manager jest zabezpieczoną platformą online, która zapewnia naszym klientom możliwość

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Przedstawiamy nową linię serwerów dla Linux Clouds & Clasters IBM Power Systems LC Kluczowa wartość dla klienta Specyfikacje S822LC Technical

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Sosnowiec 5 czerwca 2013 roku Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaruzużycia mediów, sterowania oświetleniem i

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Nie ma nic lepszego. Wcześniej zdarzało się, że klient wymagał danych na temat tego, kto spawał co i kiedy. Teraz oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

medavis RIS. W sercu diagnostyki obrazowej.

medavis RIS. W sercu diagnostyki obrazowej. European Medical Distribution s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratysława Słowacja Tel: +48 784 312 903 Fax: +48 22 203 51 14 e-mail: polska@emd-company.eu www.emd-company.eu 2012 medavis GmbH. All rights

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Dlaczego połączenie z Internetem przedmiotów powinno stanowić najwyższy priorytet firmy

Dlaczego połączenie z Internetem przedmiotów powinno stanowić najwyższy priorytet firmy Dlaczego połączenie z Internetem przedmiotów powinno stanowić najwyższy priorytet firmy Twoje przedmioty chcą mówić. Słuchasz ich? Internet przedmiotów (IoT) składa się z miliardów inteligentnych urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne. Wybrane elementy oferty, czyli mobilność dla odbiorców energii

Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne. Wybrane elementy oferty, czyli mobilność dla odbiorców energii Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne Wybrane elementy oferty, czyli mobilność dla odbiorców energii Altar Sp. z o.o. krótka charakterystyka Producent i dostawca systemów:

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl KPMG LINK 360 Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi KPMG.pl KPMG LINK 360 umożliwia wygodne zarządzanie procesami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za obowiązki podatkowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r.

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r. Flex E Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym Warszawa Warszawa 28.03.2017 r. Andrzej Rubczyński Dlaczego system musi być elastyczny? Obecnie Elektrownie Odbiorcy Elektrownie podążają za popytem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

PretonSaver Enterprise

PretonSaver Enterprise PretonSaver Enterprise PretonSaver Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania procesami drukowania, aby zmniejszyć zużycie tonera, atramentu i papieru. Oszczędzaj do 50% kosztów drukowania Typowe przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy wdrożone zostało w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Priorytetowego NFOŚiGW Inteligentne sieci energetyczne i wybrane aspekty jego wdrażania

Projekt Programu Priorytetowego NFOŚiGW Inteligentne sieci energetyczne i wybrane aspekty jego wdrażania Instytut Energetyki Odnawialnej II Forum Małej Energetyki Wiatrowej Wojciech Stawiany Doradca Zespół Dialogu Departament Komunikacji Projekt Programu Priorytetowego NFOŚiGW i wybrane aspekty jego wdrażania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej Aleksandra Korczyńska

ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej Aleksandra Korczyńska ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej Aleksandra Korczyńska Warszawa 26.04.2016 [MW] Enspirion Sp. z o.o. Enspirion spółka celowa z Grupy Kapitałowej Energa

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Warszawa, 8 marca 2012 Agenda Projekt Smart Grid w Energa Operator Proces wdrożenia Systemu AMI w Energa Operator Dotychczasowe doświadczenia Z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Monitoring energii i wody Wskazania wartości Portal Techem adapterm Techem Smart System Monitoring urządzeń Rozliczenie Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców L FORUM Energia-Efekt-Środowisko Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców Warszawa, 26października 2012 r Tytułem wstępu 1. czym jest liberalizacja na rynku energii? 2.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty

Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty TECHEM SMART SYSTEM Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty Dzięki Techem Smart System skorzystacie Państwo z wielu zalet monitoringu. Zużycie energii i wody oraz koszty za te media w czasie bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo