DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski"

Transkrypt

1 DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

2 Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN Wydawca: DK Doradztwo Spółka z o.o. ul. Broniewskiego 4 lok. 209, Białystok tel./fax (85) lub (85) DRUK: DRUKARNIA ADVERT Chorzów, ul. Krakowska 21

3 Spis Treści CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 3 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW OSOBY OBJĘTE UBEZPIECZENIEM JAKO PRACOWNIK Pojęcie pracownika Żona zatrudniona przez męża na umowę o pracę Przekształcenie spółki wieloosobowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a umowa o pracę Wspólnik spółki z o.o. będący jednocześnie jej pracownikiem Wykreślenie pracodawcy z ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej Zatrudnienie żony wspólnika w spółce jawnej Siostra zatrudniona na umowę o pracę Pozorność umowy o pracę Fikcyjna umowa o pracę Zawarcie pozornej umowy o pracę Ważność fikcyjnej umowy o pracę Umowa o dzieło czy umowa o pracę Umowa o pracę z rolnikiem OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW Obowiązki pracodawców wobec ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń Pracownik a umowa zlecenia i obowiązek zgłoszenia Obowiązek zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie matki do ubezpieczenia zdrowotnego. 48

4 2.6.Zgłoszenie bezrobotnej żony pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Bezrobotny członek rodziny a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Dokumenty zgłoszeniowe za członków rodzin w wyjaśnieniach ZUS Termin zgłoszenia członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobierającego rentę rodzinną Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobierającego rentę socjalną Podpis pracownika na wyrejestrowaniu z ubezpieczeń Wyrejestrowanie członków rodziny pracownika Korekta danych członków rodziny Termin zgłoszenia do ubezpieczeń Zmiana nazwiska i adresu zamieszkania Dowody potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZASADY FINANSOWANIA SKŁADEK Finansowanie składek Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie rentowe Zaległe wynagrodzenie za listopad 2011 r. wypłacone w styczniu 2013 r. a wysokość składki na ubezpieczenie rentowe Finansowanie składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Zasady ogólne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Data wypłaty wynagrodzenia a data ujęcia w raportach rozliczeniowych Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem a podstawa składek ZUS Brak wypłaty wynagrodzenia a deklaracja. 58

5 4.1.5.Dwukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Ograniczenie wysokości innych składek Przekroczenie kwoty ograniczenia a opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne Roczny limit podstawy wymiaru składek a wypłata tzw. trzynastki Sposób informowania ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Brak informacji od pracownika o przekroczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Przekroczenie rocznej kwoty ograniczenia a kilku płatników Sposób liczenia podstawy wymiaru składek pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców a roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Świadczenia w naturze a podstawa wymiaru składek ZUS Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe umowy z własnym pracodawcą Prawa autorskie a umowa o pracę Stworzenie utworu w ramach umowy o pracę Były pracownik a podstawa wymiaru składek Odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy Wynagrodzenie byłego pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Pracownik przywrócony do pracy przez sąd Wynagrodzenia uzyskane w drodze egzekucji komorniczej Odprawa pieniężna. 80

6 4.2.7.Dobrowolna odprawa dla pracownika Odszkodowania wypłacane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Jednorazowe odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej Podróże służbowe i jazdy lokalne Podróże służbowe Koszty jazdy lokalnej dla pracownika Kilometrówka i ryczałt w jazdach lokalnych Oskładkowanie ryczałtu za używanie własnego pojazdu dla celów służbowych Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Zwrot pracownikowi kosztów dojazdu do pracy Diety wypłacone kierowcom od 3 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom do 2 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Dodatek za rozłąkę a składki ZUS Świadczenia socjalne Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników raz jeszcze Oskładkowanie paczek świątecznych Paczki świąteczne częściowo sfinansowane z ZFŚS a częściowo ze środków obrotowych Bony towarowe z ZFŚS Bony towarowe w firmie nietworzącej ZFŚS Umorzona pożyczka z ZFŚS Wypłata świadczenia urlopowego. 96

7 4.4.9.Świadczenie urlopowe wypłacane w wyższej kwocie niż odpis podstawowy Świadczenia pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zapomogi wolne od składek i podatku dochodowego Brak zróżnicowania świadczeń z ZFŚS a składki ZUS Świadczenia z funduszu socjalno-bytowego Świadczenia z funduszu socjalno-bytowego w wyjaśnieniach ZUS Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników Posiłki profilaktyczne i napoje Środki higieny osobistej Odzież i obuwie robocze Odzież jako prezent dla pracownika Ubiór służbowy Napoje wydawane wszystkim pracownikom Okulary korygujące wzrok na koszt pracodawcy Ponoszenie przez pracodawcę kosztów wynajętego pracownikowi mieszkania Kurs języka obcego dla pracownika Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie Pakiety medyczne w wyjaśnieniach ZUS Obowiązkowe badanie lekarskie Szczepienia ochronne Przypadki, gdy pakiety medyczne są zwolnione z oskładkowania Nagrody jubileuszowe Nagroda z okazji jubileuszu istnienia firmy Bezpłatne lub częściowo odpłatne przejazdy środkami lokomocji Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 114

8 Dofinansowanie karnetów na basen i siłownię Nieodpłatne udostępnienie kwatery dla pracownika Dokształcanie pracowników Zagadnienia pozostałe Ekwiwalent za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia lub materiały pracownika Zakup po niższych cenach niż detaliczne niektórych artykułów Wynagrodzenie sfinansowane ze środków PHARE Zasądzenie wynagrodzenia przez sąd pracy Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty pracownikowi wynagrodzenia Nagroda dla pracownicy banku za wykrycie fałszywych banknotów Wypłaty po śmierci pracownika Odwołanie pracownika z urlopu Nadpłata wynagrodzenia a składki ZUS Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki Niższa składka zdrowotna a obowiązek poinformowania NFZ Wynagrodzenie za grudzień 2006 r. wypłacone w styczniu 2007 r. a składka ubezpieczenie zdrowotne 130 na 5.6.Brak możliwości obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku niektórych przychodów WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY A SKŁADKI ZUS Wysokość wynagrodzenia za czas choroby Wynagrodzenie chorobowe dla pracowników po 50. roku życia Brak prawa do zasiłku a wynagrodzenie chorobowe. 133

9 6.4.Przypadki, gdy nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby Wysokość wynagrodzenia za czas choroby Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie należne 135 wypłacone czy 6.8.Termin wypłaty wynagrodzenia a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego Pracownicy zatrudnieni krócej niż 12 miesięcy a podstawa wymiaru Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Zmiana pracodawcy a wynagrodzenie za czas choroby Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca Nieobecności usprawiedliwione a podstawa wymiaru Zmiana umowy o pracę a podstawa wymiaru Składniki wynagrodzenia niemające wpływu na podstawę wymiaru Premia a podstawa wymiaru od 12 listopada 2009 r Premia a podstawy wymiaru w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Konstytucyjnego 144 Trybunału 6.19.Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru Ponowna niezdolność do pracy a podstawa wymiaru Minimalna podstawa wymiaru Zwolnienie od pracy z przełomu dwóch miesięcy Choroba na przełomie roku Wynagrodzenie chorobowe należne za grudzień 2012 r. wypłacone w styczniu 2013 r Dodatki wypłacane pracownikom w okresie choroby Premia wypłacana podczas choroby Premia uznaniowa za czas choroby a podstawa wymiaru składek ZUS Dodatek uzupełniający 70% zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu. 149

10 6.29.Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia chorobowego Termin wystawienia zwolnienia lekarskiego Zwolnienia lekarskie w wyjaśnieniach ZUS Brak wypłaty wynagrodzenia dla chorego pracownika a formularze ZUS Całomiesięczne zwolnienie lekarskie a raporty ZUS Rozliczenie pracownika, który pracował jeden dzień w 31-dniowym miesiącu POLSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI ZA GRANICĄ LUB U ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW Polscy pracownicy zatrudnieni za granicą u polskiego pracodawcy Oddelegowanie polskiego pracownika do zagranicznego pracodawcy Dobrowolne ubezpieczenie w Polsce osób zatrudnionych za granicą u zagranicznych podmiotów Polacy zatrudnieni bezpośrednio u zagranicznych podmiotów Zatrudnienie w Polsce u pracodawców z UE/EOG, niemających w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa Podstawa wymiaru u pracownika wysłanego za granicę Możliwość obniżenia postawy wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego do pracy za granicą 158 pracownika 7.9.Pracownicy zatrudnieni u polskiego pracodawcy oddelegowani za granicę Pracownik czasowo i stale oddelegowany do pracy za granicę podstawa wymiaru Składka zdrowotna od pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Dodatek za rozłąkę Przeliczanie wynagrodzenia wyrażonego w walucie obcej Obowiązki pracownika, który przejął obowiązki płatnika Pracownik wysłany do pracy za granicę Zagraniczna podróż służbowa a praca za granicą. 163

11 7.17.Pracownik zatrudniony w kilku krajach CUDZOZIEMCY ZATRUDNIENI W POLSCE Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce Cudzoziemiec wykonujący pracę za granicą Cudzoziemcy wykonujący pracę na terenie kilku krajów Dane z ZUS ZUA w przypadku cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Ubezpieczenie obywateli Chin i Wietnamu pracujących w Polsce DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Niepełnosprawni pracownicy a składki ZUS Przepisy regulujące dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Podmioty, którym przysługuje dofinansowanie Zasady ustalania stanu zatrudnienia Osoby, na które przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Ogólne zasady dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Nieterminowa wypłata wynagrodzenia a dofinansowanie z PFRON Maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w 2013 r Definicja niepełnosprawności dla potrzeb refundacji składek Pracodawcy nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych Podmioty, którym nie przysługuje dofinansowanie z PFRON Pracownik zatrudniony na część etatu Zasady ustalania okresu wliczania pracownika niepełnosprawnego zatrudnienia 175 do stanu 9.14.Zaległości wobec PFRON a dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników dofinansowanie Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych jednego pracodawcy 176 a u więcej niż

12 9.17.Wniosek o dofinansowanie Postępowanie PFRON po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z przekazaniem pierwszego wniosku o dofinansowanie Składanie w formie elektronicznej wniosku do dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a przechowywanie dokumentacji Przyrost zatrudnienia a dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Sposób ustalenia liczby pracowników dla celów ustalenia możliwości korzystania z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Sposób ustalania liczby osób w przeliczeniu na pełny etat Zmiana stanu zatrudnienia w trakcie miesiąca a wyliczenie stanu zatrudnienia Pracownik pobierający rentę zaliczony do II grupy inwalidów Dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu pracownikowi po wygaśnięciu umowy o pracę Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jako minimis 183 pomoc de 10.PRACOWNIK NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM LUB MACIERZYŃSKIM Pracownica na urlopie wychowawczym Pracownica na zasiłku macierzyńskim Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym Pracownica na urlopie wychowawczym posiadająca inny tytuł ubezpieczeń Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zasady ustalania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym.. 191

13 10.8. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób na urlopach wychowawczych Pracownik na urlopie wychowawczym zatrudniony w dwóch firmach Pracownik na urlopie wychowawczym a umowa o dzieło Rozliczenie przychodu wypłaconego pracownicy na urlopie macierzyńskim Pracownica na urlopie macierzyńskim w małej firmie Podstawa wymiaru składek pracownicy na urlopie macierzyńskim Podleganie ubezpieczeniom osób na urlopie wychowawczym Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego Pracownik przebywający na urlopie ojcowskim ROZLICZENIE SKŁADEK ZUS ZA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Młodociani pracownicy a składki ZUS Pracownicy młodociani a składka na Fundusz Pracy i FGŚP Rozliczenie składek ZUS za młodocianego w przypadku jego nieobecności PRACOWNICY ODBYWAJĄCY SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ A SKŁADKI ZUS Pracownik powołany do służby zawodowej Odprawa dla pracownika powołanego do zasadniczej służby wojskowej Pracownik z rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ A SKŁADKI ZUS Pojęcie umowy o pracę nakładczą Składki ZUS od umowy o pracę nakładczą ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Obowiązek przekazywania ZUS RMUA Możliwość przekazywania ZUS RMUA w formie elektronicznej Godziny nadliczbowe w ZUS RMUA Zerowy raport RCA.. 203

14 14.5.Wypłata premii po ustaniu zatrudnienia Wypłata premii w tym samym miesiącu, w którym ustało zatrudnienie Kilkumiesięczny urlop bezpłatny Przejęcie płatnika składek przez innego płatnika Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej spółki z o.o Przejęcie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku Brak zgłoszenia pracowników Błąd w nazwisku pracownika w raporcie RCA Korekta rozliczenia składek za jednego pracownika Zmiana danych pracownika Korygować jeden raport czy wszystkie Raport ZUS RCA za byłego pracownika przejętej spółki Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób przebywających na urlopie wychowawczym Składki ZUS a koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2009 r Wyegzekwowanie wynagrodzenia przez komornika Przerwy w opłacaniu składek w raportach miesięcznych Nienależnie pobrane składki ZUS Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacone jego żonie Zwolnienia z oskładkowania a zwolnienia z podatku dochodowego. 215 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIA ZLECENIOBIORCÓW I AGENTÓW UMOWA ZLECENIA ZAWARTA Z INNYM PODMIOTEM NIŻ PRACODAWCA UMOWA O DZIEŁO A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE UMOWY ZLECENIA ZE STUDENTAMI 221

15 3.1.Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem Status studenta a składkowanie umowy zlecenia Pojęcie ucznia a nauka w szkole policealnej Rodzaj szkoły a umowa zlecenia ze studentem Dobrowolne ubezpieczenie studenta z tytułu umowy zlecenia Umowa zlecenia z uczniem w czasie wakacji Umowa zlecenia ze studentem po ukończeniu studiów licencjackich i przed rozpoczęciem studiów magisterskich Umowa zlecenia ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem Omyłkowe zgłoszenie studenta Umowa zlecenia z córką studentką Umowa zlecenia ze słuchaczem studiów podyplomowych Studia doktoranckie a umowa zlecenia Umowa zlecenia ze studentem cudzoziemcem Umowa zlecenia zawarta ze studentem, który jest jednocześnie pracownikiem UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą Umowa zlecenia z własnym pracodawcą a urlop bezpłatny Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy wykonującym pracę na rzecz swojego pracodawcy Płatnik składek ZUS za osobę wykonującą zlecenie na rzecz własnego pracodawcy Umowa zlecenia z pracownikiem i obowiązek zgłoszenia Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego UMOWA ZLECENIA Z EMERYTEM LUB RENCISTĄ Umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami Umowa zlecenia emeryta lub rencisty zawarta z własnym pracodawcą. 234

16 5.3.Zawieszona wypłata świadczenia dla emeryta lub rencisty a ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenia Umowa zlecenia z emerytem Umowy o dzieło zawierane z emerytami i rencistami Umowy o dzieło zawarte przez emeryta lub rencistę przed 1 lipca 2004 r Samodzielna umowa o dzieło z emerytem Umowa zlecenia z osobą na świadczeniu przedemerytalnym Umowa zlecenia z emerytem zatrudnionym u innego podmiotu UMOWA WYKONYWANA PRZEZ OSOBY NA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM, URLOPIE WYCHOWAWCZYM I BEZPŁATNYM UMOWA ZLECENIA WYKONYWANA PRZEZ ROLNIKÓW PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM ZLECENIOBIORCÓW UBEZPIECZENIE CHOROBOWE ZLECENIOBIORCY OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE ZLECENIOBIORCÓW Objęcie zleceniobiorców obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym od 1 stycznia 2010 r Kody tytułu ubezpieczeń dla zleceniobiorców Zmiana kodów ubezpieczeń dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2010 r. a obowiązki płatników SKŁADKI ZUS I PODATEK DOCHODOWY OD DROBNYCH UMÓW ZLECENIA ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ I WYREJESTROWANIE ZLECENIOBIORCY TERMIN ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ KONTRAKT MENEDŻERSKI A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIEODPŁATNE UMOWY ZLECENIA (WOLONTARIUSZE) A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZGŁOSZENIE DO NIEWŁAŚCIWYCH UBEZPIECZEŃ PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK DO UMOWY ZLECENIA Ustalanie podstawy wymiaru składek przy umowie zlecenia. 244

17 17.2.Odpłatność za wykonywanie umowy określonej kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie Odpłatność za wykonywanie umowy określona w innej formie Trwanie ubezpieczenia przez część miesiąca a podstawa wymiaru Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ograniczenie wysokości innych składek Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy w wyjaśnieniach ZUS Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zlecenia a brak wypłaty w danym miesiącu Podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Wyłączenia z podstawy oskładkowania w przypadku umowy zlecenia Podstawa opodatkowania składek dla zleceniobiorców wyrok Trybunału Konstytucyjnego Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wyłączenia z oskładkowania Podróż służbowa zleceniobiorcy a składki na ubezpieczenia Podróż służbowa zleceniobiorcy będącego jednocześnie pracownikiem firmy Składki ZUS za zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicę WYSOKOŚĆ SKŁADEK OD ZLECENIOBIORCY I ICH FINANSOWANIE WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE RENTOWE OD UMOWY ZLECENIA WYPŁATA W MARCU 2012 R. WYNAGRODZENIA Z UMOWY ZLECENIA WYKONYWANEJ W LISTOPADZIE 2011 R. A SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE RENTOWE UMOWA ZLECENIA WYKONYWANA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KILKA UMÓW ZLECENIA A UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE UMOWA ZLECENIA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A SKŁADKI ZUS KILKA UMÓW ZLECENIA A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE. 258

18 25.UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI WŁASNY PRACOWNIK NA URLOPIE BEZPŁATNYM A UMOWA ZLECENIA KOLEJNE UMOWY ZLECENIA Z TĄ SAMĄ OSOBĄ KRÓTKOTRWAŁE UMOWY ZLECENIA A DOKUMENTACJA ZUS UMOWA ZLECENIA Z OBYWATELEM INNEGO KRAJU UE OBJĘCIE ZLECENIOBIORCY UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM Z DATĄ WSTECZNĄ NIEODPŁATNA UMOWA ZLECENIA RAPORTY ZUS ZA ZLECENIOBIORCĘ NA MACIERZYŃSKIM PRZEKWALIFIKOWYWANIE UMÓW O DZIEŁO W UMOWY ZLECENIA.. 266

19 ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OSÓB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 267 PROWADZĄCYCH 1.OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA POJĘCIA Definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą Samozatrudnienie a składki ZUS Komornik jako osoba prowadząca działalność gospodarczą Twórcy i artyści Wolne zawody Wspólnicy spółek Osoba współpracująca Pojęcie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego Zamieszkiwanie rodziców z dziećmi a pozostawanie we wspólnym domowym 272 gospodarstwie 1.10.Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego raz jeszcze Żona zatrudniona przez męża na umowę o pracę Umowa o pracę z małżonkiem jednego ze wspólników spółki cywilnej Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z członkiem rodziny Zawarcie związku małżeńskiego z pracodawcą w trakcie urlopu macierzyńskiego Umowa zlecenia z żoną a definicja osoby współpracującej Rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowy zlecenia zawierane w ramach działalności gospodarczej Pracownik spółki cywilnej będący jednocześnie jej wspólnikiem Brak zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń a obowiązek zapłaty Uznanie członka rodziny przedsiębiorcy za osobę współpracującą. 278

20 2.UBEZPIECZENIA, KTÓRYM PODLEGAJĄ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KILKA RODZAJÓW POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WSPÓŁPRACA Z KILKOMA OSOBAMI PROWADZĄCYMI POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW PODSTAWA WYMIARU I ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zasady ogólne Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Objęcie ubezpieczeniem w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek Wysokość składek Podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą Podstawa wymiaru składek dla osób rozpoczynających prowadzenie gospodarczej 285 działalności 6.9.Wysokość składek osób prowadzących działalność gospodarczą w 2013 r Wysokość składki rentowej Zasady finansowania składek Terminy płatności składek Jedyny pracownik na urlopie bezpłatnym a termin opłacania składek UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej działalność gospodarczą 288

21 7.4.Podzielna czy niepodzielna składka na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłek z ubezpieczenia społecznego a zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenie za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne a inny tytuł ubezpieczenia Składka zdrowotna w okresie choroby Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego Osoba niepełnosprawna a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka działalności gospodarczych na podstawie jednego wpisu a składka na ubezpieczenie zdrowotne w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia KILKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH A SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Od 1 stycznia 1999 r. do 26 września 2001 r Od 27 września 2001 r. do 31 marca 2003 r Okres od 1 kwietnia 2003 r Okres od 1 października 2004 r Spółka i indywidualna działalność gospodarcza a płatnik składek Składka zdrowotna z tytułu prowadzenia kilku działalności gospodarczych Wspólnik kilku spółek a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka rodzajów działalności gospodarczej a zwolnienie lekarskie Składka zdrowotna a przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZUS PRZEZ RENCISTÓW- PRZEDSIĘBIORCÓW Nowe zasady opłacania składek ZUS przez rencistów Przepisy regulujące zwrot składek z PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom Renciści-przedsiębiorcy zobowiązani do płacenia składek ZUS Forma prowadzenia działalności gospodarczej przez rencistów a opłacanie składek ZUS 299

22 9.5.Wysokość refundacji składek ZUS z PRFON Wniosek o refundację składek ZUS Emeryci a refundacja składek ZUS Nieterminowa zapłata składek a refundacja składek ZUS Zasady postępowania PFRON po otrzymaniu wniosku o refundację składek Obowiązek przekazywania dokumentów dotyczących refundacji Kody dla rencistów-przedsiębiorców Renciści a korzystanie z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS Renciści a składka na ubezpieczenie zdrowotne Refundacja składek ZUS jako pomoc de minimis Rencista współpracujący przy prowadzeniu działalności gospodarczej Rencista a prawo do opłacania obniżonych składek ZUS PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ EMERYTA Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę mającą ustalone prawo emerytury 305 do 10.2.Przychód czy dochód z działalności gospodarczej a zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez emeryta Emeryt będący wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. a zwolnienie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 306 z 10.4.Strata z działalności gospodarczej a składka na ubezpieczenie zdrowotne emeryta Nabycie prawa do emerytury w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Emeryt prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany w formie karty podatkowej ZGŁOSZENIE I WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Zgłoszenie osoby prowadzącej działalność jako płatnika Sposób wypełniania dokumentów ZUS przez niewielkich przedsiębiorców od 1 marca 2010 r Wypełnianie dokumentów przez pracowników ZUS za niektórych przedsiębiorców 309

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo