DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski"

Transkrypt

1 DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

2 Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN Wydawca: DK Doradztwo Spółka z o.o. ul. Broniewskiego 4 lok. 209, Białystok tel./fax (85) lub (85) DRUK: DRUKARNIA ADVERT Chorzów, ul. Krakowska 21

3 Spis Treści CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 3 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW OSOBY OBJĘTE UBEZPIECZENIEM JAKO PRACOWNIK Pojęcie pracownika Żona zatrudniona przez męża na umowę o pracę Przekształcenie spółki wieloosobowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a umowa o pracę Wspólnik spółki z o.o. będący jednocześnie jej pracownikiem Wykreślenie pracodawcy z ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej Zatrudnienie żony wspólnika w spółce jawnej Siostra zatrudniona na umowę o pracę Pozorność umowy o pracę Fikcyjna umowa o pracę Zawarcie pozornej umowy o pracę Ważność fikcyjnej umowy o pracę Umowa o dzieło czy umowa o pracę Umowa o pracę z rolnikiem OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW Obowiązki pracodawców wobec ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń Pracownik a umowa zlecenia i obowiązek zgłoszenia Obowiązek zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie matki do ubezpieczenia zdrowotnego. 48

4 2.6.Zgłoszenie bezrobotnej żony pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Bezrobotny członek rodziny a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Dokumenty zgłoszeniowe za członków rodzin w wyjaśnieniach ZUS Termin zgłoszenia członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobierającego rentę rodzinną Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobierającego rentę socjalną Podpis pracownika na wyrejestrowaniu z ubezpieczeń Wyrejestrowanie członków rodziny pracownika Korekta danych członków rodziny Termin zgłoszenia do ubezpieczeń Zmiana nazwiska i adresu zamieszkania Dowody potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZASADY FINANSOWANIA SKŁADEK Finansowanie składek Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie rentowe Zaległe wynagrodzenie za listopad 2011 r. wypłacone w styczniu 2013 r. a wysokość składki na ubezpieczenie rentowe Finansowanie składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Zasady ogólne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Data wypłaty wynagrodzenia a data ujęcia w raportach rozliczeniowych Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem a podstawa składek ZUS Brak wypłaty wynagrodzenia a deklaracja. 58

5 4.1.5.Dwukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Ograniczenie wysokości innych składek Przekroczenie kwoty ograniczenia a opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne Roczny limit podstawy wymiaru składek a wypłata tzw. trzynastki Sposób informowania ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Brak informacji od pracownika o przekroczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Przekroczenie rocznej kwoty ograniczenia a kilku płatników Sposób liczenia podstawy wymiaru składek pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców a roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Świadczenia w naturze a podstawa wymiaru składek ZUS Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe umowy z własnym pracodawcą Prawa autorskie a umowa o pracę Stworzenie utworu w ramach umowy o pracę Były pracownik a podstawa wymiaru składek Odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy Wynagrodzenie byłego pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Pracownik przywrócony do pracy przez sąd Wynagrodzenia uzyskane w drodze egzekucji komorniczej Odprawa pieniężna. 80

6 4.2.7.Dobrowolna odprawa dla pracownika Odszkodowania wypłacane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Jednorazowe odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej Podróże służbowe i jazdy lokalne Podróże służbowe Koszty jazdy lokalnej dla pracownika Kilometrówka i ryczałt w jazdach lokalnych Oskładkowanie ryczałtu za używanie własnego pojazdu dla celów służbowych Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Zwrot pracownikowi kosztów dojazdu do pracy Diety wypłacone kierowcom od 3 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom do 2 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Dodatek za rozłąkę a składki ZUS Świadczenia socjalne Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników raz jeszcze Oskładkowanie paczek świątecznych Paczki świąteczne częściowo sfinansowane z ZFŚS a częściowo ze środków obrotowych Bony towarowe z ZFŚS Bony towarowe w firmie nietworzącej ZFŚS Umorzona pożyczka z ZFŚS Wypłata świadczenia urlopowego. 96

7 4.4.9.Świadczenie urlopowe wypłacane w wyższej kwocie niż odpis podstawowy Świadczenia pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zapomogi wolne od składek i podatku dochodowego Brak zróżnicowania świadczeń z ZFŚS a składki ZUS Świadczenia z funduszu socjalno-bytowego Świadczenia z funduszu socjalno-bytowego w wyjaśnieniach ZUS Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników Posiłki profilaktyczne i napoje Środki higieny osobistej Odzież i obuwie robocze Odzież jako prezent dla pracownika Ubiór służbowy Napoje wydawane wszystkim pracownikom Okulary korygujące wzrok na koszt pracodawcy Ponoszenie przez pracodawcę kosztów wynajętego pracownikowi mieszkania Kurs języka obcego dla pracownika Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie Pakiety medyczne w wyjaśnieniach ZUS Obowiązkowe badanie lekarskie Szczepienia ochronne Przypadki, gdy pakiety medyczne są zwolnione z oskładkowania Nagrody jubileuszowe Nagroda z okazji jubileuszu istnienia firmy Bezpłatne lub częściowo odpłatne przejazdy środkami lokomocji Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 114

8 Dofinansowanie karnetów na basen i siłownię Nieodpłatne udostępnienie kwatery dla pracownika Dokształcanie pracowników Zagadnienia pozostałe Ekwiwalent za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia lub materiały pracownika Zakup po niższych cenach niż detaliczne niektórych artykułów Wynagrodzenie sfinansowane ze środków PHARE Zasądzenie wynagrodzenia przez sąd pracy Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty pracownikowi wynagrodzenia Nagroda dla pracownicy banku za wykrycie fałszywych banknotów Wypłaty po śmierci pracownika Odwołanie pracownika z urlopu Nadpłata wynagrodzenia a składki ZUS Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki Niższa składka zdrowotna a obowiązek poinformowania NFZ Wynagrodzenie za grudzień 2006 r. wypłacone w styczniu 2007 r. a składka ubezpieczenie zdrowotne 130 na 5.6.Brak możliwości obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku niektórych przychodów WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY A SKŁADKI ZUS Wysokość wynagrodzenia za czas choroby Wynagrodzenie chorobowe dla pracowników po 50. roku życia Brak prawa do zasiłku a wynagrodzenie chorobowe. 133

9 6.4.Przypadki, gdy nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby Wysokość wynagrodzenia za czas choroby Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie należne 135 wypłacone czy 6.8.Termin wypłaty wynagrodzenia a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego Pracownicy zatrudnieni krócej niż 12 miesięcy a podstawa wymiaru Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Zmiana pracodawcy a wynagrodzenie za czas choroby Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca Nieobecności usprawiedliwione a podstawa wymiaru Zmiana umowy o pracę a podstawa wymiaru Składniki wynagrodzenia niemające wpływu na podstawę wymiaru Premia a podstawa wymiaru od 12 listopada 2009 r Premia a podstawy wymiaru w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Konstytucyjnego 144 Trybunału 6.19.Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru Ponowna niezdolność do pracy a podstawa wymiaru Minimalna podstawa wymiaru Zwolnienie od pracy z przełomu dwóch miesięcy Choroba na przełomie roku Wynagrodzenie chorobowe należne za grudzień 2012 r. wypłacone w styczniu 2013 r Dodatki wypłacane pracownikom w okresie choroby Premia wypłacana podczas choroby Premia uznaniowa za czas choroby a podstawa wymiaru składek ZUS Dodatek uzupełniający 70% zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu. 149

10 6.29.Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia chorobowego Termin wystawienia zwolnienia lekarskiego Zwolnienia lekarskie w wyjaśnieniach ZUS Brak wypłaty wynagrodzenia dla chorego pracownika a formularze ZUS Całomiesięczne zwolnienie lekarskie a raporty ZUS Rozliczenie pracownika, który pracował jeden dzień w 31-dniowym miesiącu POLSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI ZA GRANICĄ LUB U ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW Polscy pracownicy zatrudnieni za granicą u polskiego pracodawcy Oddelegowanie polskiego pracownika do zagranicznego pracodawcy Dobrowolne ubezpieczenie w Polsce osób zatrudnionych za granicą u zagranicznych podmiotów Polacy zatrudnieni bezpośrednio u zagranicznych podmiotów Zatrudnienie w Polsce u pracodawców z UE/EOG, niemających w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa Podstawa wymiaru u pracownika wysłanego za granicę Możliwość obniżenia postawy wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego do pracy za granicą 158 pracownika 7.9.Pracownicy zatrudnieni u polskiego pracodawcy oddelegowani za granicę Pracownik czasowo i stale oddelegowany do pracy za granicę podstawa wymiaru Składka zdrowotna od pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Dodatek za rozłąkę Przeliczanie wynagrodzenia wyrażonego w walucie obcej Obowiązki pracownika, który przejął obowiązki płatnika Pracownik wysłany do pracy za granicę Zagraniczna podróż służbowa a praca za granicą. 163

11 7.17.Pracownik zatrudniony w kilku krajach CUDZOZIEMCY ZATRUDNIENI W POLSCE Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce Cudzoziemiec wykonujący pracę za granicą Cudzoziemcy wykonujący pracę na terenie kilku krajów Dane z ZUS ZUA w przypadku cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Ubezpieczenie obywateli Chin i Wietnamu pracujących w Polsce DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Niepełnosprawni pracownicy a składki ZUS Przepisy regulujące dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Podmioty, którym przysługuje dofinansowanie Zasady ustalania stanu zatrudnienia Osoby, na które przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Ogólne zasady dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Nieterminowa wypłata wynagrodzenia a dofinansowanie z PFRON Maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w 2013 r Definicja niepełnosprawności dla potrzeb refundacji składek Pracodawcy nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych Podmioty, którym nie przysługuje dofinansowanie z PFRON Pracownik zatrudniony na część etatu Zasady ustalania okresu wliczania pracownika niepełnosprawnego zatrudnienia 175 do stanu 9.14.Zaległości wobec PFRON a dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników dofinansowanie Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych jednego pracodawcy 176 a u więcej niż

12 9.17.Wniosek o dofinansowanie Postępowanie PFRON po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z przekazaniem pierwszego wniosku o dofinansowanie Składanie w formie elektronicznej wniosku do dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a przechowywanie dokumentacji Przyrost zatrudnienia a dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Sposób ustalenia liczby pracowników dla celów ustalenia możliwości korzystania z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Sposób ustalania liczby osób w przeliczeniu na pełny etat Zmiana stanu zatrudnienia w trakcie miesiąca a wyliczenie stanu zatrudnienia Pracownik pobierający rentę zaliczony do II grupy inwalidów Dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu pracownikowi po wygaśnięciu umowy o pracę Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jako minimis 183 pomoc de 10.PRACOWNIK NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM LUB MACIERZYŃSKIM Pracownica na urlopie wychowawczym Pracownica na zasiłku macierzyńskim Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym Pracownica na urlopie wychowawczym posiadająca inny tytuł ubezpieczeń Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zasady ustalania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym.. 191

13 10.8. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób na urlopach wychowawczych Pracownik na urlopie wychowawczym zatrudniony w dwóch firmach Pracownik na urlopie wychowawczym a umowa o dzieło Rozliczenie przychodu wypłaconego pracownicy na urlopie macierzyńskim Pracownica na urlopie macierzyńskim w małej firmie Podstawa wymiaru składek pracownicy na urlopie macierzyńskim Podleganie ubezpieczeniom osób na urlopie wychowawczym Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego Pracownik przebywający na urlopie ojcowskim ROZLICZENIE SKŁADEK ZUS ZA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Młodociani pracownicy a składki ZUS Pracownicy młodociani a składka na Fundusz Pracy i FGŚP Rozliczenie składek ZUS za młodocianego w przypadku jego nieobecności PRACOWNICY ODBYWAJĄCY SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ A SKŁADKI ZUS Pracownik powołany do służby zawodowej Odprawa dla pracownika powołanego do zasadniczej służby wojskowej Pracownik z rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ A SKŁADKI ZUS Pojęcie umowy o pracę nakładczą Składki ZUS od umowy o pracę nakładczą ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Obowiązek przekazywania ZUS RMUA Możliwość przekazywania ZUS RMUA w formie elektronicznej Godziny nadliczbowe w ZUS RMUA Zerowy raport RCA.. 203

14 14.5.Wypłata premii po ustaniu zatrudnienia Wypłata premii w tym samym miesiącu, w którym ustało zatrudnienie Kilkumiesięczny urlop bezpłatny Przejęcie płatnika składek przez innego płatnika Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej spółki z o.o Przejęcie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku Brak zgłoszenia pracowników Błąd w nazwisku pracownika w raporcie RCA Korekta rozliczenia składek za jednego pracownika Zmiana danych pracownika Korygować jeden raport czy wszystkie Raport ZUS RCA za byłego pracownika przejętej spółki Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób przebywających na urlopie wychowawczym Składki ZUS a koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2009 r Wyegzekwowanie wynagrodzenia przez komornika Przerwy w opłacaniu składek w raportach miesięcznych Nienależnie pobrane składki ZUS Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacone jego żonie Zwolnienia z oskładkowania a zwolnienia z podatku dochodowego. 215 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIA ZLECENIOBIORCÓW I AGENTÓW UMOWA ZLECENIA ZAWARTA Z INNYM PODMIOTEM NIŻ PRACODAWCA UMOWA O DZIEŁO A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE UMOWY ZLECENIA ZE STUDENTAMI 221

15 3.1.Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem Status studenta a składkowanie umowy zlecenia Pojęcie ucznia a nauka w szkole policealnej Rodzaj szkoły a umowa zlecenia ze studentem Dobrowolne ubezpieczenie studenta z tytułu umowy zlecenia Umowa zlecenia z uczniem w czasie wakacji Umowa zlecenia ze studentem po ukończeniu studiów licencjackich i przed rozpoczęciem studiów magisterskich Umowa zlecenia ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem Omyłkowe zgłoszenie studenta Umowa zlecenia z córką studentką Umowa zlecenia ze słuchaczem studiów podyplomowych Studia doktoranckie a umowa zlecenia Umowa zlecenia ze studentem cudzoziemcem Umowa zlecenia zawarta ze studentem, który jest jednocześnie pracownikiem UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą Umowa zlecenia z własnym pracodawcą a urlop bezpłatny Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy wykonującym pracę na rzecz swojego pracodawcy Płatnik składek ZUS za osobę wykonującą zlecenie na rzecz własnego pracodawcy Umowa zlecenia z pracownikiem i obowiązek zgłoszenia Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego UMOWA ZLECENIA Z EMERYTEM LUB RENCISTĄ Umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami Umowa zlecenia emeryta lub rencisty zawarta z własnym pracodawcą. 234

16 5.3.Zawieszona wypłata świadczenia dla emeryta lub rencisty a ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenia Umowa zlecenia z emerytem Umowy o dzieło zawierane z emerytami i rencistami Umowy o dzieło zawarte przez emeryta lub rencistę przed 1 lipca 2004 r Samodzielna umowa o dzieło z emerytem Umowa zlecenia z osobą na świadczeniu przedemerytalnym Umowa zlecenia z emerytem zatrudnionym u innego podmiotu UMOWA WYKONYWANA PRZEZ OSOBY NA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM, URLOPIE WYCHOWAWCZYM I BEZPŁATNYM UMOWA ZLECENIA WYKONYWANA PRZEZ ROLNIKÓW PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM ZLECENIOBIORCÓW UBEZPIECZENIE CHOROBOWE ZLECENIOBIORCY OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE ZLECENIOBIORCÓW Objęcie zleceniobiorców obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym od 1 stycznia 2010 r Kody tytułu ubezpieczeń dla zleceniobiorców Zmiana kodów ubezpieczeń dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2010 r. a obowiązki płatników SKŁADKI ZUS I PODATEK DOCHODOWY OD DROBNYCH UMÓW ZLECENIA ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ I WYREJESTROWANIE ZLECENIOBIORCY TERMIN ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ KONTRAKT MENEDŻERSKI A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIEODPŁATNE UMOWY ZLECENIA (WOLONTARIUSZE) A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZGŁOSZENIE DO NIEWŁAŚCIWYCH UBEZPIECZEŃ PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK DO UMOWY ZLECENIA Ustalanie podstawy wymiaru składek przy umowie zlecenia. 244

17 17.2.Odpłatność za wykonywanie umowy określonej kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie Odpłatność za wykonywanie umowy określona w innej formie Trwanie ubezpieczenia przez część miesiąca a podstawa wymiaru Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ograniczenie wysokości innych składek Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy w wyjaśnieniach ZUS Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zlecenia a brak wypłaty w danym miesiącu Podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Wyłączenia z podstawy oskładkowania w przypadku umowy zlecenia Podstawa opodatkowania składek dla zleceniobiorców wyrok Trybunału Konstytucyjnego Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wyłączenia z oskładkowania Podróż służbowa zleceniobiorcy a składki na ubezpieczenia Podróż służbowa zleceniobiorcy będącego jednocześnie pracownikiem firmy Składki ZUS za zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicę WYSOKOŚĆ SKŁADEK OD ZLECENIOBIORCY I ICH FINANSOWANIE WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE RENTOWE OD UMOWY ZLECENIA WYPŁATA W MARCU 2012 R. WYNAGRODZENIA Z UMOWY ZLECENIA WYKONYWANEJ W LISTOPADZIE 2011 R. A SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE RENTOWE UMOWA ZLECENIA WYKONYWANA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KILKA UMÓW ZLECENIA A UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE UMOWA ZLECENIA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A SKŁADKI ZUS KILKA UMÓW ZLECENIA A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE. 258

18 25.UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI WŁASNY PRACOWNIK NA URLOPIE BEZPŁATNYM A UMOWA ZLECENIA KOLEJNE UMOWY ZLECENIA Z TĄ SAMĄ OSOBĄ KRÓTKOTRWAŁE UMOWY ZLECENIA A DOKUMENTACJA ZUS UMOWA ZLECENIA Z OBYWATELEM INNEGO KRAJU UE OBJĘCIE ZLECENIOBIORCY UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM Z DATĄ WSTECZNĄ NIEODPŁATNA UMOWA ZLECENIA RAPORTY ZUS ZA ZLECENIOBIORCĘ NA MACIERZYŃSKIM PRZEKWALIFIKOWYWANIE UMÓW O DZIEŁO W UMOWY ZLECENIA.. 266

19 ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OSÓB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 267 PROWADZĄCYCH 1.OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA POJĘCIA Definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą Samozatrudnienie a składki ZUS Komornik jako osoba prowadząca działalność gospodarczą Twórcy i artyści Wolne zawody Wspólnicy spółek Osoba współpracująca Pojęcie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego Zamieszkiwanie rodziców z dziećmi a pozostawanie we wspólnym domowym 272 gospodarstwie 1.10.Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego raz jeszcze Żona zatrudniona przez męża na umowę o pracę Umowa o pracę z małżonkiem jednego ze wspólników spółki cywilnej Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z członkiem rodziny Zawarcie związku małżeńskiego z pracodawcą w trakcie urlopu macierzyńskiego Umowa zlecenia z żoną a definicja osoby współpracującej Rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowy zlecenia zawierane w ramach działalności gospodarczej Pracownik spółki cywilnej będący jednocześnie jej wspólnikiem Brak zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń a obowiązek zapłaty Uznanie członka rodziny przedsiębiorcy za osobę współpracującą. 278

20 2.UBEZPIECZENIA, KTÓRYM PODLEGAJĄ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KILKA RODZAJÓW POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WSPÓŁPRACA Z KILKOMA OSOBAMI PROWADZĄCYMI POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW PODSTAWA WYMIARU I ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zasady ogólne Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Objęcie ubezpieczeniem w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek Wysokość składek Podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą Podstawa wymiaru składek dla osób rozpoczynających prowadzenie gospodarczej 285 działalności 6.9.Wysokość składek osób prowadzących działalność gospodarczą w 2013 r Wysokość składki rentowej Zasady finansowania składek Terminy płatności składek Jedyny pracownik na urlopie bezpłatnym a termin opłacania składek UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej działalność gospodarczą 288

21 7.4.Podzielna czy niepodzielna składka na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłek z ubezpieczenia społecznego a zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenie za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne a inny tytuł ubezpieczenia Składka zdrowotna w okresie choroby Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego Osoba niepełnosprawna a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka działalności gospodarczych na podstawie jednego wpisu a składka na ubezpieczenie zdrowotne w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia KILKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH A SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Od 1 stycznia 1999 r. do 26 września 2001 r Od 27 września 2001 r. do 31 marca 2003 r Okres od 1 kwietnia 2003 r Okres od 1 października 2004 r Spółka i indywidualna działalność gospodarcza a płatnik składek Składka zdrowotna z tytułu prowadzenia kilku działalności gospodarczych Wspólnik kilku spółek a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka rodzajów działalności gospodarczej a zwolnienie lekarskie Składka zdrowotna a przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZUS PRZEZ RENCISTÓW- PRZEDSIĘBIORCÓW Nowe zasady opłacania składek ZUS przez rencistów Przepisy regulujące zwrot składek z PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom Renciści-przedsiębiorcy zobowiązani do płacenia składek ZUS Forma prowadzenia działalności gospodarczej przez rencistów a opłacanie składek ZUS 299

22 9.5.Wysokość refundacji składek ZUS z PRFON Wniosek o refundację składek ZUS Emeryci a refundacja składek ZUS Nieterminowa zapłata składek a refundacja składek ZUS Zasady postępowania PFRON po otrzymaniu wniosku o refundację składek Obowiązek przekazywania dokumentów dotyczących refundacji Kody dla rencistów-przedsiębiorców Renciści a korzystanie z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS Renciści a składka na ubezpieczenie zdrowotne Refundacja składek ZUS jako pomoc de minimis Rencista współpracujący przy prowadzeniu działalności gospodarczej Rencista a prawo do opłacania obniżonych składek ZUS PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ EMERYTA Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę mającą ustalone prawo emerytury 305 do 10.2.Przychód czy dochód z działalności gospodarczej a zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez emeryta Emeryt będący wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. a zwolnienie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 306 z 10.4.Strata z działalności gospodarczej a składka na ubezpieczenie zdrowotne emeryta Nabycie prawa do emerytury w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Emeryt prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany w formie karty podatkowej ZGŁOSZENIE I WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Zgłoszenie osoby prowadzącej działalność jako płatnika Sposób wypełniania dokumentów ZUS przez niewielkich przedsiębiorców od 1 marca 2010 r Wypełnianie dokumentów przez pracowników ZUS za niektórych przedsiębiorców 309

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2.

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. Obowiązki pracodawców 3. Zasady finansowania składek 4. Podstawa wymiaru

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 37 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 37 1.1. Pojęcie pracownika....... 37 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH PRAWO PRACY I ZUS NR 3 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-723-6 marzec 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH zus Za jakie osoby nie należy opłacać składek

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.

SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. SPIS TREŚCI I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa 2. Dodatek za pracę w porze nocnej 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII Rozdział I. Należności z tytułu podróży służbowych pracowników... 1 1. Definicja podróży służbowej... 1 2. Krajowa podróż służbowa... 6 2.1. Dieta... 6 2.2. Zwrot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. oraz najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych, Prawie Pracy i ubezpieczeniach

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. oraz najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych, Prawie Pracy i ubezpieczeniach Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. oraz najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych, Prawie Pracy i ubezpieczeniach PROGRAM: Dzień I Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, wrzesień 2011 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, marzec 2015 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa 2017 Poradnik przedstawia aktualne zasady podlegania ubezpieczeniom przez nianie i finansowania składek na te ubezpieczenia oraz zasady finansowania składek

Bardziej szczegółowo