Cześć I Oprogramowanie do zautomatyzowanej masowej obróbki plików graficznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cześć I Oprogramowanie do zautomatyzowanej masowej obróbki plików graficznych."

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Cześć I Oprogramowanie do zautomatyzowanej masowej obróbki plików graficznych. I. Oprogramowanie do stacji przetwarzania typ I 4 szt. licencji Lp. Opis Standardowe oprogramowanie do masowej obróbki zeskanowanych obrazów, umożliwiające automatyzację przetwarzania dużych kolekcji obrazów. Wyposażone w różnorodne opcje wprowadzania i dystrybucji obrazów oraz publikacji elektronicznych (kolekcji obrazów) 1. Opis funkcjonalny a) Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł (m.in. posiadanym przez Zamawiającego skanerem serii Bookeye). b) Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych (o parametrach konfigurowalnych przez użytkownika) : metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; c) Oprogramowanie musi zapewniać: automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła) d) Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: skalowanie obrazów; zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; konwersję formatów plików; konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; regulację jasności oraz kontrastu; wyostrzanie; obrót; prostowanie; kadrowanie; dodawanie paserów; ekstrapolacja stron (ujednolicenie rozmiaru); redukcja zniekształceń achromatycznych; usuwanie mory; automatyczne czyszczenie; usuwanie zadanych obszarów z obrazów stron; dodawanie znaku wodnego; podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; e) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: JPG, JPG2000, TIFF, TIFF G4, PNG, GIF, PDF,PDF/A. f) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z

2 Strona 2 z 10 czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora. W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane: automatyczna detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczna analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczna detekcja koloru tła skanowanego obiektu; automatyczna detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; automatyczne kadrowanie w oparciu o analizę zawartości obrazu; konwersja formatów wyjściowych plików; tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane; W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania: oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny korekty bez konieczności dokonywania powtórnego skanowania obiektu; g) Ani obrazy ani tekstowa zawartość powstała w wyniku OCR nie będą przesyłane poza sieć wewnętrzną (LAN) Zamawiającego (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego o chmurę lub w abonamencie). Oprogramowanie do stacji przetwarzania typ II 1 szt. licencji. Opis funkcjonalny: a) Oprogramowanie musi posiadać interfejs do zewnętrznego serwera OCR. (1 licencja) b) Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł (m.in. posiadanym przez Zamawiającego skanerem serii Bookeye). c) Oprogramowanie musi zawierać interfejs do zewnętrznego oprogramowania OCR Server, umożliwiający operatorowi wprowadzanie odpowiednich parametrów, takich jak - język rozpoznawania, format pliku wynikowego, itp. oraz przypisywanie ich do realizowanego zadania, które bez dodatkowej aktywności operatora będzie przez system przekazywane wraz zestawem parametrów do zewnętrznego serwera OCR. System musi mieć możliwość automatycznego odebrania informacji o zakończeniu procesu OCR od zewnętrznego serwera OCR i automatycznego pobrania przetworzonego obiektu do systemu. d) Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych (o parametrach konfigurowalnych przez użytkownika): metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; e) Oprogramowanie musi zapewniać: automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła) e) Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: skalowanie obrazów; zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; konwersję formatów plików; konwersję obrazów do postaci monochromatycznej;

3 Strona 3 z 10 regulację jasności oraz kontrastu; wyostrzanie; obrót; prostowanie; kadrowanie; dodawanie paserów; ekstrapolacja stron (ujednolicenie rozmiaru); redukcja zniekształceń achromatycznych; usuwanie mory; automatyczne czyszczenie; usuwanie zadanych obszarów z obrazów stron; dodawanie znaku wodnego; podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; f) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: JPG, JPG2000, TIFF, TIFF G4, PNG, GIF, PDF,PDF/A. g) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora. W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane: automatyczna detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu; automatyczna analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. automatyczna detekcja koloru tła skanowanego obiektu; automatyczna detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; automatyczne kadrowanie w oparciu o analizę zawartości obrazu; konwersja formatów wyjściowych plików; tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane; W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania: oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny korekty bez konieczności dokonywania powtórnego skanowania obiektu; g) Ani obrazy ani tekstowa zawartość powstała w wyniku OCR nie będą przesyłane poza sieć wewnętrzną (LAN) Zamawiającego (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego o chmurę lub w abonamencie). Z oprogramowaniem dostarczona zostanie dokumentacja obejmująca instrukcję instalacji i wymagania systemowe oraz instrukcje dla użytkowników w języku polskim lub angielskim. Dostarczone oprogramowanie, w okresie min. 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru, objęte będzie gwarancją i wsparciem technicznym obejmującym porady. Wsparcie techniczne świadczone będzie zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) oraz telefonu w języku polskim lub angielskim. Wykonawca będzie odpisywał na e oraz odbierał połączenia telefoniczne w godzinach 9:00-16:00 (CET) w dni robocze. Odpowiedź na mail będzie wysyłana nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia. Instruktaż dla administratorów i użytkowników świadczone osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, trwające nie krócej niż 8 godzin we wskazanym przez Zamawiającego

4 Strona 4 z 10 dniu roboczym. Instalacja i konfiguracja świadczona osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego dniu roboczym. II. Oprogramowanie do serwera automatyzacji przetwarzania 1 szt. Lp. Opis Oprogramowanie systemu automatyzacji i zarządzania procesem digitalizacji. System automatyzacji i zarządzania procesem digitalizacji. Opis funkcjonalny systemu a) System musi umożliwiać automatyzację czynności związanych ze skanowaniem, obróbką obrazów cyfrowych, zarządzaniem procesem w środowisku rozproszonym, zawierającym stacje skanowania, stacje importu obrazów cyfrowych oraz stacje kontroli jakościowej. b) Architektura systemu musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wprowadzania obiektów cyfrowych do systemu, ich przetwarzania i obróbki oraz kontroli poprawności wykonania poszczególnych czynności. Warunki licencji muszą gwarantować, że powyższe czynności będą mogły być realizowane przez co najmniej 6 operatorów jednocześnie. c) System musi zapewniać przepływ oraz kontrolę wprowadzonych obiektów od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów. d) Wszelkie operacje na obrazach realizowane przez operatorów lub system automatycznie muszą odbywać się w taki sposób aby, w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakościowej, nie było konieczności powtórnego wprowadzania do systemu obiektów cyfrowych. e) System musi umożliwiać kontrolę wszystkich elementów wchodzących w skład jego architektury, w tym stacji obróbki, skanowania oraz kontroli w sposób scentralizowany za pomocą dedykowanego interfejsu www oraz zapewniać komunikację między wszystkimi elementami. W ramach kontroli procesu system musi umożliwiać monitorowanie stanu realizacji poszczególnych czynności oraz automatycznie sygnalizować ich wykonanie. Musi także generować raporty o stanie wszystkich czynności procesu. f) System musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych: metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; g) System musi zawierać interfejs do zewnętrznego oprogramowania OCR Server, umożliwiający operatorowi wprowadzanie odpowiednich parametrów, takich jak - język rozpoznawania, format pliku wynikowego, itp. oraz przypisywanie ich do realizowanego zadania, które bez dodatkowej aktywności operatora będzie przez system przekazywane, wraz z zestawem parametrów do zewnętrznego serwera OCR. System musi mieć możliwość automatycznego odebrania informacji o zakończeniu procesu OCR od zewnętrznego serwera OCR i automatycznego pobrania przetworzonego obiektu do systemu. h) System musi umożliwiać definiowanie różnych schematów w ramach procesu digitalizacji oraz realizować proces zgodnie z zawartymi w schematach założeniami. W ramach schematu musi być możliwe wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie. stworzenie zadania; skanowanie; import obrazów; przetwarzanie obrazu; eksport plików; przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych; kontrola jakości; zapis rezultatów.

5 Strona 5 z 10 i) System musi komunikować się ze stacjami skanowania, obróbki oraz kontroli jakości i automatycznie realizować czynności zdefiniowane w danym schemacie według parametrów określonych przez odpowiednich operatorów stacji skanowania, obróbki oraz kontroli. j) Stacje skanowania, obróbki oraz kontroli jakościowej muszą mieć możliwość przekazywania do systemu parametrów zdefiniowanych przez operatorów, niezbędnych do poprawnej realizacji poszczególnych czynności, związanych z: modyfikacją obrazów, kontrolą jakości, konwersją formatów, indeksowaniem, dystrybucją obiektu, zarządzaniem czasem rozpoczęcia realizacji czynności. k) System, w oparciu o parametry przekazane ze stacji obróbki, musi zapewniać automatyczną realizację poniższych operacji przetwarzania obrazów: podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; automatyczne kadrowanie obrazu; konwersję formatów wyjściowych plików; tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych; prostowanie; obrót; zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC. l) Ani obrazy ani tekstowa zawartość powstała w wyniku OCR nie będą przesyłane poza sieć wewnętrzną (LAN) Zamawiającego (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego o chmurę lub w abonamencie). Z oprogramowaniem dostarczona zostanie dokumentacja obejmująca instrukcję instalacji i wymagania systemowe oraz instrukcje dla użytkowników w języku polskim lub angielskim. Dostarczone oprogramowanie, w okresie min. 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru, objęte będzie gwarancją i wsparciem technicznym obejmującym porady. Wsparcie techniczne świadczone będzie zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) oraz telefonu w języku polskim lub angielskim. Wykonawca będzie odpisywał na e oraz odbierał połączenia telefoniczne w godzinach 9:00-16:00 (CET) w dni robocze. Odpowiedź na mail będzie wysyłana nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia. Instruktaż dla administratorów i użytkowników świadczone osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, trwające nie krócej niż 8 godzin we wskazanym przez Zamawiającego dniu roboczym. Instalacja i konfiguracja świadczona osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego dniu roboczym.

6 Strona 6 z 10 Przykładowa architektura systemu Przykładowy schemat blokowy procesu:

7 Strona 7 z 10 Część II Oprogramowanie do cyfrowej strukturyzacji wydawnictw ciągłych I. Zestaw oprogramowania 1 szt. Lp. Opis 1 Standardowe oprogramowanie wraz z stałymi licencjami na oprogramowanie do cyfrowej strukturyzacji wydawnictw ciągłych Wymagane funkcje/parametry: 1. Licencje umożliwiające wykonywanie na 4 stacjach roboczych wspomagania procesu skanowania przez działania takie jak: korekcja zniekształceń, wydzielanie podobiektów, nadawanie ciągów paginacyjnych, nadawanie metadanych na poziomie strony. Licencje te powinny pozwalać na prace równolegle z pracą na innych stacjach roboczych opisaną w punkcie 2 niniejszej tabeli. 2. Licencje umożliwiające wykonywanie na 4 stacjach roboczych wspomagania procesu strukturyzacji przez działania takie jak: wydzielanie sekcji np. tytuł, autor, streszczenie, treść, ilustracje, spis treści, itp. i budowanie struktury logicznej publikacji. Licencje te powinny pozwalać na prace równolegle z pracą na innych stacjach roboczych opisaną w punkcie 1 niniejszej tabeli. 3. Licencje pozwalające na przetwarzanie przez oprogramowanie do struktutyzacji do stron A4 300dpi na rok. 4. Oprogramowanie zawiera (jako element oferty, nie musi to być integralny element kodu) i wykorzystuje silnik OCR (ABBYY Fine Reader engine 11 lub równoważny) o następujących parametrach: rozpoznawanie w technologii OCR (rozpoznawanie pisma drukowanego) dla minimum następujących języków: polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski, rozpoznawanie w technologiach OMR, OBR, ICR (rozpoznawanie pisma ręcznego) dla minimum następujących języków: polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski, eksport tekstu uzyskanego w wyniku OCR w formatach: czysty tekst (.TXT), XML, HTML, RTF, ODT, DOCX, ALTO, wprowadzanie obiektów do rozpoznawania w formatach: TIFF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPEG 2000, PDF, przetwarzanie równoległe w wielu wątkach, praca natywnie w środowisku 64bit. 5. Licencje pozwalające na uruchamianie oprogramowania do OCR w liczbie pozwalającej na przetwarzanie min stron A4 300dpi w ciągu roku. (Zamawiający dysponuje w tym celu serwerami wielordzeniowymi z procesorami taktowanymi zegarem o częstotliwości co najmniej 2 GHz). 6. Import plików obrazów, w tym co najmniej w następujących formatach: TIFF, JPEG. Import musi pozwalać na automatyczne grupowanie importowanych obrazów z jednego procesu importu lub jednej lokalizacji (folderu), a także na dołączanie importowanych obrazów (pojedynczych lub wielu) do już istniejących grup. 7. Import ręczny - za pomocą plików MARC XML oraz automatyczny przez protokół z39.50 metadanych opisowych, zgodnych ze standardem MARC21 (zgodnie z z możliwością przypisania ich do pojedynczych obrazów lub ich grup. 8. Import ręczny - za pomocą plików XML oraz automatyczny przez protokół z39.50 metadanych opisowych, zgodnych ze standardem MODS, Dublin Core, (zgodnie z z możliwością przypisania ich do pojedynczych obrazów lub ich grup. 9. Automatyczna identyfikacja i ekstrakcja numerów stron z obrazów stron druku z wykorzystaniem OCR z zapisem paginacji w metadanych strukturalnych. 10. Możliwość ręcznej numeracji stron obiektów.

8 Strona 8 z Ręczne poprawianie automatycznego rozpoznawania numerów stron. 12. Obsługa ręcznego tworzenia dla obiektów logicznych elementów strukturalnych, takich jak okładki, strony tytułowe, spisy treści i indeksy, z tworzeniem odpowiednich metadanych strukturalnych i możliwością ich eksportu w zadeklarowanych w ofercie formatach. 13. Obsługa ręcznego tworzenia dla obiektów logicznych elementów strukturalnych, takich jak rozdziały i sekcje z tworzeniem odpowiednich metadanych strukturalnych i możliwością ich eksportu w zadeklarowanych w ofercie formatach. 14. Obsługa ręcznego tworzenia dla obiektów logicznych elementów strukturalnych, takich jak artykuły i ilustracje z tworzeniem odpowiednich metadanych strukturalnych i możliwością ich eksportu w zadeklarowanych w ofercie formatach. Działanie to musi być możliwe również gdy: artykuły zaczynają się i kończą na tej samej stronie, wiele artykułów jest na jednej stronie oraz artykuły zajmują wiele stron. 15. Obsługa automatycznego tworzenia dla obiektów logicznych elementów strukturalnych, takich jak okładki, strony tytułowe, spisy treści i indeksy, z tworzeniem odpowiednich metadanych strukturalnych i możliwością ich eksportu w zadeklarowanych w ofercie formatach. Ręczna edycja musi obejmować możliwość nadpisania tych informacji. 16. Obsługa automatycznego tworzenia dla obiektów logicznych elementów strukturalnych, takich jak rozdziały i sekcje z tworzeniem odpowiednich metadanych strukturalnych i możliwością ich eksportu w zadeklarowanych w ofercie formatach. Ręczna edycja musi obejmować możliwość nadpisania tych informacji. 17. Obsługa automatycznego tworzenia dla obiektów logicznych elementów strukturalnych, takich jak artykuły i ilustracje z tworzeniem odpowiednich metadanych strukturalnych i możliwością ich eksportu w zadeklarowanych w ofercie formatach. Działanie to musi być możliwe również gdy: artykuły zaczynają się i kończą na tej samej stronie, wiele artykułów jest na jednej stronie oraz artykuły zajmują wiele stron. Ręczna edycja musi obejmować możliwość nadpisania tych informacji. 18. Automatyczne przycinanie obrazów zgodnie ze specyfikacjami zdefiniowanymi przez użytkowników. 19. Automatyczne wykrywanie bloków tekstu na stronie i przycinanie wielu obrazów zgodnie ze specyfikacjami zdefiniowanymi przez użytkowników. 20. Automatyczne (z możliwością ręcznego nadpisania) wykrywanie pochylenia obrazów w odniesieniu zarówno do brzegów strony jak i bloków tekstu. 21. Tworzenie obrazów pochodnych w formacie TIFF. 22. Tworzenie obrazów pochodnych w formacie JPEG z konfigurowalną kompresją. 23. Tworzenie obrazów pochodnych w formacie JPEG2000 z konfigurowalnymi ustawieniami. 24. Tworzenie obrazów pochodnych w formacie PNG z konfigurowalną kompresją. 25. Wyprowadzanie (eksport) plików z procesu OCR w formacie zwykłego tekstu (.TXT), jako pojedynczych stron, artykułów oraz całych woluminów. 26. Eksport plików z procesu OCR w formacie PDF z warstwą wyszukiwalnego tekstu oraz z warstwą obrazów rastrowych, jako pojedynczych stron oraz jako całych woluminów. 27. Eksportowanie metadanych strukturalnych w formacie XML z użyciem schematu METS (zgodnie z Eksportowanie metadanych strukturalnych w formacie XML. 29. Eksport plików z procesu OCR w formacie ALTO (zgodnie z jako pojedynczych stron, artykułów oraz całych woluminów. 30. Symultaniczna obsługa wielu użytkowników z unikalnymi nazwami i hasłami oraz konfigurowalnymi uprawnieniami. 31. Ani obrazy ani tekstowa zawartość powstała w wyniku OCR nie będą przesyłane poza sieć wewnętrzną (LAN) Zamawiającego (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego o chmurę lub w abonamencie). 32. GUI musi pozwalać, bez potrzeby znajomości programowania lub edycji plików XML, (jeśli nie

9 Strona 9 z 10 określono inaczej) na wykonanie czynności związanych z: importem obrazów do systemu, eksportem plików z systemu, przygotowaniem obiektów do segmentacji (np. korekcja zniekształceń, prostowanie, binaryzacja itp.), wydzielaniem podobiektów wraz z oznaczaniem ciągów paginacyjnych i nadawaniem metadanych na poziomie strony, procesem segmentacji, w tym wydzielaniem sekcji (tytuły, streszczenia, spisy treści, ilustracje), budowaniem struktur logicznych publikacji, korektą jakości OCR. 33. Import plików obrazów w formacie JPEG2000. Pliki obrazów zawierać będą cyfrowe odwzorowania obiektów bibliotecznych bądź powstałe w wyniku digitalizacji, bądź natywnie cyfrowe. Import musi pozwalać na automatyczne grupowanie importowanych obrazów z jednego procesu importu lub jednej lokalizacji (folderu), a także na dołączanie importowanych obrazów (pojedynczych lub wielu) do już istniejących grup. 34. Import plików RAW w DNG, Nikon NEF, Canon CR Funkcja pozwalająca na wprowadzanie korekty kolorów w zakresie nasycenia i równowagi tonalnej dla wielu obrazów z wykorzystaniem ustawień definiowanych przez użytkownika. 36. Automatyczna zbiorcza zmiana rozdzielczości obrazów z wykorzystaniem ustawień definiowanych przez użytkownika. 37. Funkcja automatycznego losowania obiektów do ręcznej kontroli z możliwością odesłania do ponownego przeprocesowania. 38. Import ręczny - za pośrednictwem plików ISO2709, metadanych opisowych zgodnych ze standardem MARC21 (zgodnie z z możliwością przypisania ich do pojedynczych obrazów lub ich grup. 39. Tworzenie obrazów pochodnych w formacie PNG z konfigurowalną kompresją. 40. Eksport metadanych technicznych w formacie MIX (zgodnie z Tworzenie i zarządzanie wieloma zadaniami z graficznym wyświetlaniem statusu każdego zadania. 42. Eksportowanie metadanych ze standardu MARC21 do plików MARC XML. 43. Eksportowanie metadanych ze standardu MARC21 do plików XML w schemacie MODS z wykorzystaniem mapowań definiowanych przez użytkowników. 44. Przetwarzanie tekstów wydrukowanych czcionką gotycką w językach polskim i niemieckim. 45. Przetwarzanie tekstów wydrukowanych w języku jidysz krojem pisma stosowanym w języku hebrajskim. 46. Oznaczenie elementów obiektów (stron) z wykorzystaniem sekwencji etykiet opisowych (np. 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 3v ), przy czym sekwencje te po jednorazowym zdefiniowaniu będą dostępne do wykorzystania dla wielu obiektów. 47. REST API umożliwiające sterowanie procesami importu metadanych i plików obrazów, parametrami ich przetwarzania oraz eksportu uzyskanych informacji. 48. SOAP API umożliwiające sterowanie procesami importu metadanych i plików obrazów, parametrami ich przetwarzania oraz eksportu uzyskanych informacji. 49. Wykorzystywany silnik OCR (punkt 4 niniejszej tabeli) pozwala na rozszerzenie zakresu rozpoznawanych znaków poprzez trenowanie systemu na nowych wzorcach. 50. Wykorzystywany silnik OCR (punkt 4 niniejszej tabeli) pozwala na OCR (rozpoznawanie pisma drukowanego) dla minimum 140 języków (łącznie z wymienionymi w punkcie 4). 51. Wyprowadzanie raportów z informacjami statystycznymi zawierającymi status zadań, liczby zakończonych zadań i trwających procesów. 52. Oprogramowanie serwerowe działa na platformie Windows serwer 2012R2 lub Centos linux 6 (lub nowszy) uruchomionej w środowisku wirtualnym (XEN, Hyper V). 53. Oprogramowanie użytkownika musi działać na platformie Windows 7 lub nowszej. (Platforma ta

10 Strona 10 z 10 jest użytkowana przez Zamawiającego) 54. Rozwiązanie musi zapewniać sterowanie procesem skanowania i bezpośredniego pobierania skanów do oprogramowania stacji roboczych przy użyciu dedykowanego sterownika dla m.in. posiadanego przez Zamawiającego skanera serii Bookeye. Z oprogramowaniem dostarczona zostanie dokumentacja obejmująca instrukcję instalacji i wymagania systemowe oraz instrukcje dla użytkowników w języku polskim lub angielskim. Dostarczone oprogramowanie, w okresie min. 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru, objęte będzie wsparciem technicznym obejmującym porady i konsultacje oraz aktualizacje do wydawanych przez producenta nowszych wersji oprogramowania. Wsparcie techniczne świadczone będzie zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) oraz telefonu w języku polskim lub angielskim. Wykonawca będzie odpisywał na e oraz odbierał połączenia telefoniczne w godzinach 9:00-16:00 (CET) w dni robocze. Odpowiedź na mail będzie wysyłana nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia. Na dostarczone licencje i oprogramowanie Wykonawca udziela co najmniej 12 - miesięcznej rękojmi i gwarancji. Instruktaż dla administratorów i użytkowników świadczone osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, trwające nie krócej niż 2 dni po 8 godzin we wskazane przez Zamawiającego dni robocze. Instalacja i konfiguracja świadczona przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie we wskazanym przez Zamawiającego dniu roboczym.

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie metadanych, proces digitalizacji i publikowanie dokumentów w projekcie Merkuriusz. Katarzyna Araszkiewicz

Tworzenie metadanych, proces digitalizacji i publikowanie dokumentów w projekcie Merkuriusz. Katarzyna Araszkiewicz Tworzenie metadanych, proces digitalizacji i publikowanie dokumentów w projekcie Merkuriusz Warszawa, 18.09.2015 Joanna Basińska Katarzyna Araszkiewicz Zadania realizowane w projekcie Merkuriusz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa od kuchni

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa od kuchni Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa od kuchni Dobór dokumentów Prawa autorskie *Digitalizacja (skanowanie) *Obróbka graficzna *Konwersja (pdf, jpg, djvu) Opis bibliograficzny Publikacja Archiwizacja Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Jakub Bajer Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej POZNAŃSKA FUNDACJA Krzysztof Ober Poznańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Platan Fax Server jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych

Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych Wirtualna drukarka to program komputerowy, który jest w istocie sterownikiem urządzenia kierującego efekt drukowania

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Kraków, ver

Kraków, ver Kraków, ver. 2016.001 Spis treści I. Tworzenie nowego slajdu... 3 1. Dodanie Widgetu... 5 2. Dodanie daty i godziny... 5 3. Dodanie mediów... 5 4. Dodawania pola tekstowego... 5 5. Układy graficzne...

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja skanerów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

Od planowania do publikowania co można zautomatyzować?

Od planowania do publikowania co można zautomatyzować? POLSKIE BIBIOTEKI CYFROWE 2008 str. 81-87 Od planowania do publikowania co można zautomatyzować? KRZYSZTOF OBER Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych krzychu@pfsl.poznan.pl Streszczenie Tworzenie publikacji

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna na dostawę komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oprogramowanie Lp. Dane ogólne Opis wymagań Opis oferowanych parametrów 1 Producent programu

Bardziej szczegółowo

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 ProjectSend SPIS TREŚCI Czym jest Magazyn plików? s 03 Tworzenie nowego konta s 04 Logowanie s 05 Dodawanie plików s 07 Zarządzanie plikami s 11 Pobieranie plików s 13

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver FaxServer INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Serwer Faksów jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 10 sierpnia 2017

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 10 sierpnia 2017 BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA! Autor: Karol Wierzchołowski 10 sierpnia 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu użytkownika

Rozkład menu użytkownika Kopiowanie Kopiowanie Kolor wyjściowy Autowykrywanie Czarno-biały Kolor Pojedynczy kolor Powiększanie / pomniejszanie Proporcjonalne % Niezależne X-Y% Autowyśrodkowanie Zmienne % Zadane ustawienia Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr (-ry) opis Urządzenie cyfrowe o parametrach nie gorszych (niższych) niż podane poniżej Specyfikacja ogólna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Opis przedmiotu zamówienia 1. Charakterystyka katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop. 2016 Spis treści WSTĘP 1 O książce 1 Wymagania 2 Instalacja programu 2 Inne źródła informacji 4 Ośrodki szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013.

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013. Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013 Spis treści Wprowadzenie 11 1. Audacity - program do edycji i obróbki

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

ScanAnalyzer. Instrukcja obsługi aplikacji. Producent: THSoft Tomasz Hutnik Tel:

ScanAnalyzer. Instrukcja obsługi aplikacji. Producent: THSoft Tomasz Hutnik Tel: Instrukcja obsługi aplikacji ScanAnalyzer wersja 1.1 z dnia 21.05.2017r Producent: THSoft Tomasz Hutnik Tel: 503 047 158 biuro@thsoft.pl www.thsoft.pl ScanAnalyzer przeznaczony jest do automatycznego i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu dlibra i Manuscriptorium. Marcin Werla, PCSS

Integracja systemu dlibra i Manuscriptorium. Marcin Werla, PCSS Integracja systemu dlibra i Manuscriptorium Marcin Werla, PCSS mwerla@man.poznan.pl Motywacja 1. Konieczność manualnego przesyłania rekordów opisujących manuskrypty z BC UWr do Manuscriptorium 2. Odrębny

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i archiwizacji dokumentów

System zarządzania i archiwizacji dokumentów System zarządzania i archiwizacji dokumentów O systemie dokuarch to system zarządzania i archiwizacji dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. Program powstał z myślą o firmach wdraŝających system

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo