Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści"

Transkrypt

1 - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str Przedmiot opracowania str Podstawa opracowania str Lokalizacja skrzyżowania str Dane do projektu dotyczące ruchu str Parametry techniczne krzyżujących się dróg str Drogi oraz ich niwelety w profilu podłużnym str Podstawowe dane o skrzyżowaniu str Parametry geometrii ronda str Konstrukcja nawierzchni drogowej str OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI RONDA str Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie procentowych udziałów potoków ruchu z poszczególnych wlotów w sumarycznym ruchu na rondzie oraz współczynników uwzględniających wpływ struktury rodzajowej na poszczególnych wlotach str Obliczenie nadrzędnych natężeń ruchu na jezdni ronda Q w [P/h] przy poszczególnych wlotach str Obliczenie przepustowości wyjściowych wlotów ronda str Obliczenie przepustowości możliwych ronda str Ocena warunków ruchu na wlotach ronda str Obliczenie przepustowości rzeczywistej ronda str Wskaźnik dopuszczalnego wzrostu ruchu w rr str Stopień wykorzystania przepustowości wlotów str Rezerwa przepustowości właściwej wlotów str RYSUNKI 3.1. Plan sytuacyjny ronda skala 1: Profil podłużny drogi głównej i podporządkowanej skala 1:100/ Przekrój normalny drogi głównej i podporządkowanej skala 1: Przekrój poprzeczny wyspy środkowej skala 1: Plan warstwicowy ronda skala 1: Projekt stałej organizacji ruchu na rondzie skala 1:500

2 OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Celem projektu jest geometryczne rozwiązanie ronda cztero-wlotowego między dwiema drogami klas G i Z zlokalizowanymi poza terenem zabudowanym. Drogi krzyżują się pod kątem prostym, w KM ,37 drogi głównej DK Podstawa opracowania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zawarte w Dzienniku Ustaw RP nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 roku Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część II, GDDP, Warszawa 2001 Metoda obliczania przepustowości rond, GDDKiA, Warszawa Lokalizacja skrzyżowania 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu Danymi wyjściowymi do projektu są: natężenie i struktura kierunkowa ruchu na skrzyżowaniu: Wlot A Q AL = 83 P/h Q AW = 250 P/h Q AP = 79 P/h Wlot B Q BL = 89 P/h Q BW = 264 P/h Q BP = 88 P/h Wlot C Q CL = 42 P/h Q CW = 60 P/h Q CP = 33 P/h Wlot D Q DL = 42 P/h Q DW = 42 P/h Q DP = 55 P/h

3 - 3 - struktura rodzajowa ruchu na skrzyżowaniu: - udział w potoku ruchu pojazdów osobowych i dostawczych: 77% - samochodów ciężarowych: 13%, - samochodów ciężarowych z naczepami i autobusów: 10% 1.5. Parametry techniczne krzyżujących się dróg Droga główna kl. G: Klasa drogi: G 1/2 Prędkość projektowa: V p = 60 km/h Prędkość miarodajna: V m = 80 km/h Przekrój poprzeczny: - szerokość pasa ruchu 3,50 m - pochylenie pasa jezdni 2% - szerokość pobocza 1,25 m - pochylenie pobocza gruntowego 6% - rodzaj rowów drogowych trapezowe - szerokość rowu 0,40 m - pochylenie skarpy i przeciwskarpy rowu 1:1,5 Kategoria obciążenia ruchem: KR4 Droga kl. Z: Klasa drogi: Z 1/2 Prędkość projektowa: V p = 50 km/h Przekrój poprzeczny: - szerokość pasa ruchu 3,00 m - pochylenie pasa jezdni 2% - szerokość pobocza 1,50 m - pochylenie pobocza gruntowego 6% - rodzaj rowów drogowych trapezowe - szerokość rowu 0,40 m - pochylenie skarpy i przeciwskarpy rowu 1:1,5 Kategoria obciążenia ruchem: KR Drogi oraz ich niwelety w profilu podłużnym Droga główna kl. G: Dla niwelety przyjęto następujące spadki na odcinku i 1 = + 0,0350 od KM ,00 do KM ,53 i 2 = + 0,0200 od KM ,53 do KM ,37 i 3 = + 0,0150 od KM ,37 do KM ,00 Zaprojektowano jeden łuk pionowy wypukły, o środku w KM ,53 R = m; T = 60,00 m; Ł = 120,00 m; ω = 0,01; f = 0,15 m Droga kl. Z: Dla niwelety przyjęto następujące spadki na odcinku i 1 = 0,0300 od KM 0+000,00 do KM 0+109,60 i 2 = + 0,0200 od KM 0+309,60 do KM 0+371,01 i 3 = 0,0200 od KM 0+413,01 do KM 0+806,00 Zaprojektowano jeden łuk pionowy wklęsły, o środku w KM 0+209,60 R = 4000 m; T = 100,00 m; Ł = 200,00 m; ω = 0,05; f = 1,25 m

4 Podstawowe dane o skrzyżowaniu dróg Położenie punktu przecięcia się niwelety osi drogi z pierwszeństwem przejazdu z niweletą osi drogi podporządkowanej: dr. główna: KM ,37; H = 152,82 m dr. podporządkowana: KM 0+392,01: H = 152,82 m Pochylenia wlotów skrzyżowania wynoszą : wlot A: + 0,0200 = + 2,00% wlot B: 0,0150 = 1,50% wlot C: + 0,0200 = + 2,00% wlot D: + 0,0200 = + 2,00% 1.8. Parametry geometrii ronda typ ronda: rondo małe, semi-dwupasowe; średnica zewnętrzna ronda D z = 42,00 m; średnica wyspy środkowej: D w = 22,00 m; zagospodarowanie wyspy środkowej - wyspa wykonana w krawężnikach granitowych; - wyniesienie części wyspy ponad poziom wlotów dróg (ponad jezdnię) na rondo na wysokość 1,20 m (mierzone w osi pionowej ronda) - niska oraz średnia zieleń na wyniesieniu; - z uwagi na koniczność zapewnienia widoczności wokół wyspy ronda, oraz utrudnienie spływy gruntu z wyspy, na zewnętrznej części wyspy o szerokości 2,0 m projektuje się pochylenie 2,0% z obsianiem wyłącznie trawą; pochylenie wyspy środkowej: 2% - 11,9% - 2%; szerokość jezdni: w j = 9,20 m pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (w kierunku od wyspy środkowej); szerokość przejezdnego pierścienia: w p = 0,80 m (pierścień zastosowano w celu poprawy przejezdności ronda przez pojazdy ciężarowe oraz dla poprawy dostrzegalności wyspy ronda); pochylenie poprzeczne przejezdnego pierścienia: 4% (w kierunku od wyspy środkowej); przyjęta prędkość przy dojeździe do ronda V w = 55 km/h parametry wlotu: - szerokość drogi głównej (jezdnia 2 pasowa dochodzący dodatkowy pas z prawej strony jezdni): 7,0 m; - szerokość drogi podporządkowanej (jezdnia 1 pasowa): 3,5 m - promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na wlocie: 12,0 m parametry wylotu: - szerokość drogi głównej (jezdnia 1 pasowa): 8,0 m; - szerokość drogi podporządkowanej (jezdnia 1 pasowa): 4,5 m - promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na wylocie: 15,0 m parametry wyspy dzielącej (na drodze głównej) - wykonane w krawężnikach granitowych - długość wyspy: 15,0 m; skosy wyspy: 1:15 - krawędź wyspy wyniesiona nad powierzchnię jezdni o 6 cm - promień wyokrąglenia naroży wyspy: 0,5 m - szerokość czoła wyspy: 4,0 m parametry wyspy dzielącej (na drodze podporządkowanej) - wykonane w krawężnikach granitowych - długość wyspy: 15,0 m; skosy wyspy: 1:10 - krawędź wyspy wyniesiona nad powierzchnię jezdni o 6 cm - promień wyokrąglenia naroży wyspy: 0,5 m - szerokość czoła wyspy: 4,0 m

5 Konstrukcja nawierzchni drogowej Droga główna kl. G oraz jednia ronda: - kategoria ruchu: KR4 - metodą katalogową przyjęto konstrukcję: podatną - podłoże gruntowe: żwir 5 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 8 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 10 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 20 - podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 43cm - grunt rodzimy: żwir Droga kl. Z - kategoria ruchu: KR4 - metodą katalogową przyjęto konstrukcję: podatną - podłoże gruntowe: żwir 5 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 8 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 14 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 29cm - grunt rodzimy: żwir

6 - 6 -

7 OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI RONDA 2.1. Dane ruchowe ruch pojazdów Wlot A Q AL = 83 P/h m AL = 20,15% Q AW = 250 P/h m AW = 60,68% Q AP = 79 P/h m AP = 19,17% Q A = 412 P/h Wlot B Q BL = 89 P/h m BL = 20,18% Q BW = 264 P/h m BW = 59,86% Q BP = 88 P/h m BP = 19,96% Q B = 441 P/h Wlot C Q CL = 42 P/h m CL = 31,11% Q CW = 60 P/h m CW = 44,44% Q CP = 33 P/h m CP = 24,45% Q C = 135 P/h Wlot D Q DL = 42 P/h m DL = 30,22% Q DW = 42 P/h m DW = 30,22% Q DP = 55 P/h m DP = 39,56% Q D = 139 P/h Ruch pieszy i rowerowy nie występuje na skrzyżowaniu 2.2. Obliczenie procentowych udziałów potoków ruchu z poszczególnych wlotów w sumarycznym ruchu na rondzie oraz współczynników uwzględniających wpływ struktury rodzajowej na poszczególnych wlotach m 100 Q Q % Q natężenie ruchu na wlocie ronda [P/h] f 1 1 u E 1 u E 1 u E 1 u, u, u udział w natężeniu danej relacji wyróżnionych rodzajów pojazdów [-]; c samochody ciężarowe i autobusy, cp samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami i autobusy przegubowe, mr motocykle i rowery, E, E, E współczynniki przeliczeniowe zgodnie z tab. 4.3 dla wlotów A, B, C i D u 0,13 u 0,10 u 0,0 E 1,7 E 2,5 E 0,5 f 1 1 0,13 1,7 1 0,10 2, ,5 1 0,806 Wlot A: Wlot B: Wlot C: Q 412 P/h m ,56 % Q 441 P/h m ,13 % Q 135 P/h m ,98 %

8 - 8 - Wlot D: Q 139 P/h m ,33 % Obliczenie nadrzędnych natężeń ruchu na jezdni ronda w [P/h] przy poszczególnych wlotach Wlot A: Wlot B: Wlot C: Wlot D: Q Q Q Q P/h Q Q Q Q P/h Q Q Q Q P/h Q Q Q Q P/h 2.4. Obliczenie przepustowości wyjściowych wlotów ronda Q exp 0,95 Q t C 1,25 1 0,5 m E/h Q t Q natężenie ruchu na jezdni ronda przy wlocie wl [P/h] t graniczny odstęp czasu [s] t odstęp czasu między pojazdami opuszczającymi kolejkę na wlocie w przypadku wystąpienia dużej luki czasu w potoku na jezdni ronda [s] m udział natężeń strumienia wjeżdżającego na jezdnię ronda z lewego pasa wlotu w całkowitym natężeniu ruchu na dwupasmowym wlocie. W przypadku wlotu o jednym pasie (wloty C i D) ronda semi-dwupasowego należy przyjąć m l =0,00. Dla rond semi-dwupasowych do obliczeń przepustowości wlotu zaleca się przyjmować przeciętne wartości: 4,7 oraz 2,8 Wlot A: Q 173 P/h m l = 20,15% = 0, ,7 173 exp 0,95 C 1,25 1 0,5 0, E/h 173 2,8 Wlot B: Q 185 P/h m l = 20,18% = 0, ,7 185 exp 0,95 C 1,25 1 0,5 0, E/h 185 2,8 Wlot C: Q 375 P/h m l = 0, ,7 375 exp 0,95 C 1,25 1 0,5 0, E/h 375 2,8 Wlot D: Q 395 P/h m l = 0, ,7 395 exp 0,95 C 1,25 1 0,5 0, E/h 395 2,8

9 Obliczenie przepustowości możliwych ronda C C f f P/h C przepustowość możliwa wlotu wl ronda [P/h]; w przypadku dwupasowego wlotu ronda jest to łączna przepustowość obu pasów C przepustowość wyjściowa wlotu wl ronda [E/h] f f f 1,0 korygujący współczynnik uwzględniający wpływ pieszych, korygujący współczynnik uwzględniający wpływ struktury rodzajowej ruchu, ponieważ nie ma wpływu pieszych na ruch pojazdów na wszystkich wlotach ronda f 0,806 obliczony w punkcie 2.2. dla wszystkich wlotów Wlot A: C ,0 0, P/h Q 412 P/h Wlot B: C ,0 0, P/h Q 441 P/h Wlot C: C ,0 0, P/h Q 135 P/h Wlot D: C ,0 0, P/h Q 139 P/h Z porównania przepustowości poszczególnych wlotów i natężeń ruchu wynika, iż przy istniejących natężeniach ruchu zapewniona jest przepustowość na wszystkich wlotach ronda Ocena warunków ruchu na wlotach ronda Rezerwa przepustowości możliwej wlotu: C C Q C przepustowość możliwa wlotu wl ronda [P/h]; w przypadku dwupasowego wlotu ronda jest to łączna przepustowość obu pasów Q Wlot A: obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie C C Q P/h Z wykresu rys. 5.1 (t a = 1,0 h) dla wartości C 1098 P/h i C 686 P/h trudno jest odczytać wartość straty czasu d A. Dokładną stratę czasu d A obliczamy ze wzoru: d 1, t 1 1 dla 0,0 Q wl C wl 1,0 Q 412 0,375 C 1098 d 1, ,0 1 1, / co odpowiada PSR I (wykres rys. 5.3) Miarodajna długość kolejki na wlocie ronda: 4 Q 1 Q 1,, 3600 Q 150 t,, 2,2 s/p, 2,2

10 przepustowość możliwa wlotu wl [P/h] Q okres analizy [h], przyjęto 1h obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie [P/h] Przyjęto , Długość kolejki wyrażona w metrach: 2 7,75 15,50 gdzie: Wlot B: 6,2 0,23 13,0 6,2 7, , ,0 przeciętna długość stanowiska samochodu w kolejce [m], średnia długość w kolejce pojazdu lekkiego i ciężkiego [m] (można przyjmować 6,2, 13,0. ) udział pojazdów ciężkich w natężeniu analizowanej relacji C C Q P/h Z wykresu rys. 5.1 (t a = 1,0 h) dla wartości C 1088 P/h i C 647 P/h trudno jest odczytać wartość straty czasu d B Dokładną stratę czasu d B obliczamy ze wzoru: Q 441 0,405 C 1088 d 1, ,0 1 1, / co odpowiada PSR I (wykres rys. 5.3) Miarodajna długość kolejki na wlocie ronda: Przyjęto , Długość kolejki wyrażona w metrach: 2 7,75 15,50 gdzie: Wlot C: 6,2 0,23 13,0 6,2 7,75 C C Q P/h,, , ,0, Z wykresu rys. 5.1 (t a = 1,0 h) dla wartości C 846 P/h i C 711 P/h trudno jest odczytać wartość straty czasu d C Dokładną stratę czasu d C obliczamy ze wzoru: Q 135 0,160 C 846 d 1, ,0 1 1, / co odpowiada PSR I (wykres rys. 5.3),,, 2,2 2,2

11 Miarodajna długość kolejki na wlocie ronda: Przyjęto , , ,0 Długość kolejki wyrażona w metrach: 1 7,75 7,75 gdzie: Wlot D: 6,2 0,23 13,0 6,2 7,75 C C Q P/h Z wykresu rys. 5.1 (t a = 1,0 h) dla wartości C 832 P/h i C 693 P/h trudno jest odczytać wartość straty czasu d D Dokładną stratę czasu d D obliczamy ze wzoru: Q 139 0,167 C 832 d 1, ,0 1 1, / co odpowiada PSR I (wykres rys. 5.3) Miarodajna długość kolejki na wlocie ronda: Przyjęto 1,, 832 1, , ,0 Długość kolejki wyrażona w metrach: 1 7,75 7,75 gdzie: 6,2 0,23 13,0 6,2 7,75, 2,2 Zestawienie wyników obliczeń przy istniejących natężeniach WLOT A B C D / / / 3,7 4,1 3,5 3,6 PSR I I I I ,50 15,50 7,75 7,75 Wnioski: Na wszystkich wlotach ronda panują bardzo dobre warunki ruchu (PSR I)

12 Obliczenie przepustowości rzeczywistej ronda Dla obliczenia przepustowości rzeczywistej przy istniejących proporcjach natężeń ruchu należy przeprowadzić obliczenia iteracyjne, które powinny doprowadzać do uzyskania dla wlotu krytycznego (decydującego o przepustowości ronda) stanu, w którym przy zachowaniu istniejących proporcji ruchu. Wlotem krytycznym, o najgorszych warunkach ruchu, jest wlot B. 1 krok iteracji: Jako wyjściowy do kroku 1 szego bierze się zestaw natężeń, w którym przyjęto dla wlotu krytycznego B wartość 1088 / uzyskaną w obliczeniach przepustowości możliwych wlotów ronda, zaś wartość,, oblicza się z zachowaniem zadanych proporcji natężeń ruchu miedzy wlotami, a mianowicie: : : : : : 36,56% 39,13% 11,98% 12,33% 1088 / 4,7, 2,8 1088, 1017 /, 1088, 333 /, 1088, 343 /, Na podstawie wartości powyższych natężeń oblicza się natężenie nadrzędne Q nwl dla kolejnych wlotów rozpoczynając od wlotu następującego po wlocie krytycznym (ruch w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara). Wlot D: t t m f f Wlot A: 333 0, ,5986 0, / Q C 1,25 1 0,5 m graniczny odstęp czasu [s] exp 0,95 Q Q t f t f P/h odstęp czasu między pojazdami opuszczającymi kolejkę na wlocie w przypadku wystąpienia dużej luki czasu w potoku na jezdni ronda [s] udział natężeń strumienia wjeżdżającego na jezdnię ronda z lewego pasa wlotu w całkowitym natężeniu ruchu na dwupasmowym wlocie. W przypadku wlotu o jednym pasie (wloty C i D) ronda semi-dwupasowego należy przyjąć m l =0,00. korygujący współczynnik uwzględniający wpływ pieszych, f 1,0 ponieważ nie ma wpływu pieszych na ruch pojazdów na wszystkich wlotach ronda korygujący współczynnik uwzględniający wpływ struktury rodzajowej ruchu, f 0,806 obliczony w punkcie 2.2. dla wszystkich wlotów 975 4,7 975 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 975 2, , ,3022 0, / f 0, ,7 427 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2015 1,0 0, P/h 427 2,8

13 Wlot C: 343 0, ,6068 0, / f 0,806 Wlot B: 926 4,7 926 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 926 2, , ,4444 0, / f 0, ,7 457 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2018 1,0 0, P/h 457 2,8 2 krok iteracji: Do drugiego kroku iteracji przyjmuje się jako wyjściową wartość natężenia na wlocie krytycznym B, wartość średnią z natężeń i przepustowości dla tego wlotu, uzyskanych w pierwszym kroku iteracji: / 2,, oblicza się z zachowaniem proporcji natężeń ruchu miedzy wlotami : : : : : 36,56% 39,13% 11,98% 12,33% 979, 915 /, 4,7, 2,8 979, 300 /, 979, 309 /, Wlot D: 300 0, ,5986 0, / f 0,806 Wlot A: 877 4,7 877 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 877 2, , ,3022 0, / f 0, ,7 385 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2015 1,0 0, P/h 385 2,8 Wlot C: 309 0, ,6068 0, / f 0, ,7 833 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 833 2,8

14 Wlot B: 915 0, ,4444 0, / f 0, ,7 411 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2018 1,0 0, P/h 411 2,8 3 krok iteracji: Do trzeciego kroku iteracji przyjmuje się jako wyjściową wartość natężenia na wlocie krytycznym B, wartość średnią z natężeń i przepustowości dla tego wlotu, uzyskanych w drugim kroku iteracji: / 2,, oblicza się z zachowaniem proporcji natężeń ruchu miedzy wlotami : : : : : 36,56% 39,13% 11,98% 12,33% 942, 881 /, 4,7, 2,8 942, 289 /, 942, 297 /, Wlot D: 289 0, ,5986 0, / f 0,806 Wlot A: 844 4,7 844 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 844 2, , ,3022 0, / f 0, ,7 370 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2015 1,0 0, P/h 370 2,8 Wlot C: 297 0, ,6068 0, / f 0,806 Wlot B: 802 4,7 802 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 802 2, , ,4444 0, / f 0, ,7 396 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2018 1,0 0, P/h 396 2,8

15 krok iteracji: Do czwartego kroku iteracji przyjmuje się jako wyjściową wartość natężenia na wlocie krytycznym B, wartość średnią z natężeń i przepustowości dla tego wlotu, uzyskanych w trzecim kroku iteracji: / 2,, oblicza się z zachowaniem proporcji natężeń ruchu miedzy wlotami : : : : : 36,56% 39,13% 11,98% 12,33% 929, 868 /, 4,7, 2,8 929, 285 /, 929, 293 /, Wlot D: 285 0, ,5986 0, / f 0,806 Wlot A: 833 4,7 833 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 833 2, , ,3022 0, / f 0, ,7 365 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2015 1,0 0, P/h 365 2,8 Wlot C: 293 0, ,6068 0, / f 0,806 Wlot B: 791 4,7 791 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 791 2, , ,4444 0, / f 0, ,7 391 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2018 1,0 0, P/h 391 2,8

16 krok iteracji: Do piątego kroku iteracji przyjmuje się jako wyjściową wartość natężenia na wlocie krytycznym B, wartość średnią z natężeń i przepustowości dla tego wlotu, uzyskanych w czwartym kroku iteracji: / 2,, oblicza się z zachowaniem proporcji natężeń ruchu miedzy wlotami : : : : : 36,56% 39,13% 11,98% 12,33% 924, 864 /, 4,7, 2,8 924, 283 /, 924, 292 /, Wlot D: 283 0, ,5986 0, / f 0,806 Wlot A: 828 4,7 828 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 828 2, , ,3022 0, / f 0, ,7 363 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2015 1,0 0, P/h 363 2,8 Wlot C: 292 0, ,6068 0, / f 0,806 Wlot B: 787 4,7 787 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,0 1,0 0, P/h 787 2, , ,4444 0, / f 0, ,7 388 exp 0,95 1,25 1 0,5 0,2018 1,0 0, P/h 388 2,8 W wyniku obliczeń dla czwartego kroku iteracji uzyskano dla wlotu krytycznego B: 921 P/h przy założonej wartości natężenia 924 P/h, co przy założonym progu dokładności (10 P/h) pozwala uznać proces iteracji za zakończony.

17 Przepustowość rzeczywista ronda wynosi: C 100 C / m 39,13 Przepustowości rzeczywiste wlotów ronda wynoszą: Q C C / Q C 921 / C / 1127 C / 1127 C / Wskaźnik dopuszczalnego wzrostu ruchu w rr w C ,84 % Q 441 Wniosek: Przy założeniu równomiernego wzrostu natężeń ruchu na wlotach ronda ich zwiększenie o około 108,84% spowoduje wyczerpanie się przepustowości na wlocie B, który jest wlotem krytycznym Stopień wykorzystania przepustowości wlotów ρ Q 441 0,479 C Rezerwa przepustowości właściwej wlotów C P/h C P/h C P/h C P/h C C Q P/h

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Spis treści. przy poszczególnych wlotach

Spis treści. przy poszczególnych wlotach 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja ronda str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu str.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy INŻYNIERIA RUCHU rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy WERSJA 2017 Podstawowe przepisy Rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska

Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Departament Studiów Al. Jerozlimskie 92 00 817 Warszawa Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

Skrzyżowania i węzły drogowe. I. Opis techniczny

Skrzyżowania i węzły drogowe. I. Opis techniczny Z. I.D. Skrzyżowania i węzły drogowe I. Opis techniczny Strona 1 1.0. Przedmiot projektu Celem projektu jest geometryczne rozwiązanie bezkolizyjnego węzła trzy-wlotowego typu WA na przecięciu dwóch dróg

Bardziej szczegółowo

1. Pomiary i analiza ruchu kołowego

1. Pomiary i analiza ruchu kołowego 1. Pomiary i analiza ruchu kołowego 1.1 Metoda i termin wykonania pomiarów natęŝenia ruchu W celu określania natęŝenia ruchu w przekroju drogi przeprowadzony jest pomiar, który odbył się w dniu 17.04.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Prof. W. Brilon Ruhr Universität Bochum, Niemcy Ronda: stan wiedzy w Niemczech Niemcy posiadają

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra SPIS TREŚCI

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...- 3-2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO...- 4-2.1. SKRZYŻOWANIE UL. SKOTNICKIEJ, WRONY, PODGÓRKI TYNIECKIE I HOLLENDRA... - 4-2.2. ULICA

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1964b na odcinku Janczewo Bronowo Bożejewo (km rob. 0+015 0+820,32). odcinek długości 805,32 m PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb Bożejewo Stare: działki istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653 SEDRANKI BAKAŁARZEWO SUWAŁKI SEJNY - POĆKUNY W MSC. SEJNY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

Gmina Gnojno Gnojno Gnojno 145. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gnojno.

Gmina Gnojno Gnojno Gnojno 145. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gnojno. Egz. 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Gnojno 28-114 Gnojno Gnojno 145 tel.: +48 41 353 20 38 fax: +48 41 353 20 38 e-mail: ug_gnojno@go2.pl http:/www.gnojno.gminy.com.pl Załącznik do zgłoszenia Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: Balice, Kryspinów Powiat: krakowski Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa

Bardziej szczegółowo

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM sem. III, r. P- 01/013-1- Spis treści 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania 1.. Podstawa wykonania projektu 1.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe 1.4. Zakres projektu 1.5. Droa w planie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

drogowiec Biuro Usług Projektowych Branża Inżynieria ruchu Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości Świdnik

drogowiec Biuro Usług Projektowych Branża Inżynieria ruchu Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości Świdnik Egz. Nr 1 Jednostka projektowa: 21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D (081) 469-15-45 biuro@.info www..info NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788 Umowa WID /25/2015 z dnia 07.04.2015r. Inwestor: Branża Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Budowa ul. Osiedlowej i ul. Małej w miejscowości Chałupki obiekt: lokalizacja: nazwa i adres Inwestora: ulica Osiedlowa i ulica Mała w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż.

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Maciej Babiak Oświęcim Październik 2009 Spis treści: Dane ogólne Temat i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Droga gminna w miejscowości Szadkowice na odcinku od drogi powiatowej nr 3101E do drogi wojewódzkiej nr 713 obiekt: lokalizacja: nazwa i

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opis do proj. drogowego dla Budowy układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej

Opis do proj. drogowego dla Budowy układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej Opis do projektu drogowego dla inwestycji p.n.: Budowa układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz ul. Przesmyk 25 09-410 Nowe Gulczewo NIP 774-268-15-59 REGON 140940016 tel. 606-296-200 www.roadgroup.pl Projekt stałej organizacji ruchu w związku z Przebudową drogi 300118W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105667B Ul. Forteczna w Piątnicy Poduchownej na odcinku od skrzyŝowania z droga powiatową Nr 1900B (ul. Czarnocka) do skrzyŝowania z drogą gminną nr 109671B (ul.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebudowy ronda w miejscowości Bukowina Tatrzańska Klin

Koncepcja przebudowy ronda w miejscowości Bukowina Tatrzańska Klin Koncepcja przebudowy ronda w miejscowości Bukowina Tatrzańska Klin SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. Inwestor:... 2 1.2. Biuro projektowe:... 2 1.3. Podstawa formalno prawna opracowania:... 2 1.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego: Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, Cybinka.

OPIS TECHNICZNY. Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego: Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, Cybinka. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego: Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka. 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. Podkład syt. wys. terenu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEGO SKRZYŻOWANIA... 4 4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 5. WYMOGI DLA OZNAKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa i zakres opracowania. 2. Inwestor. 3. Dane wyjściowe. 4. Stan istniejący.

1. Podstawa i zakres opracowania. 2. Inwestor. 3. Dane wyjściowe. 4. Stan istniejący. Opis do projektu rozbudowy skrzyżowania ulic Piaszczysta-Matki Pauli Zofii Tajber Białoprądnicka - Zielińska w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej 1. Podstawa i zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Skrzyżowania. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Skrzyżowania. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Skrzyżowania doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia czynniki wpływające na rozwiązanie typy skrzyżowań zasady wyboru typu skrzyżowania ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych droga powiatowa Nr 1729B. 3. Tabela powierzchni zdjęcia humusu droga powiatowa Nr 1729B. 4. Tabela powierzchni plantowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU GODZIMIERZ-MARCELIN INWESTOR GMINA SZCZECINEK UL. PILSKA 3 78-400 SZCZECINEK ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga gminna, Gmina Szczecinek,

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy drogi gminnej obok elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka

Koncepcja budowy drogi gminnej obok elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka SPIS TREŚCI: 1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania... 2 2. Fotografie stanu istniejącego... 3 3. Opis stanu istniejącego... 9 4. Obserwacje zachowań uczestników ruchu drogowego... 9 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel. 087-6153715 Obiekt Stadium Inwestor Adres inwestycji Droga z miejscami postojowymi i ciągami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ OBRYTKI Odcinek I długości 0+802,09 m. Odcinek II długości 0+276,90 m. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb wsi Obrytki pas drogowy 249/1, 200/1, 241/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Droga gminna w miejscowości Szadkowice na odcinku od drogi powiatowej nr 3101E do drogi wojewódzkiej nr 713 obiekt: lokalizacja: nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. UZGODNIENIA I OPINIE... 4 II. OPIS TECHNICZNY.... 8 1. Przedmiot inwestycji.... 8 1.1 Lokalizacja i program inwestycji.... 8 1.2 Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT ADRES BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105708B Podgórze Siemień Nadrzeczny Odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 679 w m. Podgórze do drogi powiatowej Nr 1937B w m. Siemień Nadrzeczny Odcinek długości 2112,96 m. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M.

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM 0+046 NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. DĄBROWA TARNOWSKA Inwestor: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Wykonawca: EGZ. NR kontakt: Urban Media al. Niepodległości 13 / 73 02-653 Warszawa ul. Marszałkowska 55/73 m 22, 00-676 Warszawa, tel./fax: (22) 403 03 07, e-mail: um.urban@gmail.com Inwestor: Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. 3. Tabela powierzchni zdjęcia humusu. 4. Tabela powierzchni plantowania skarp. 5. Tabela powierzchni frezowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C. 09-200 SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 Zamawiający: PROJEKT BUDOWLANY URZĄD MIASTA I GMINY W śurominie 09-300 śuromin Plac Piłsudskiego 3 Tytuł opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m PROJEKT UPROSZCZONY Działki Nr : - obręb Bronowo: - działki istniejącego pasa drogowego: 635 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-01 Plan sytuacyjny 1:500. D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-01 Plan sytuacyjny 1:500. D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-01 Plan sytuacyjny 1:500 D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Dybki działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU M-Ka Studio Anna Kawa ul. Kurantowa 6/42 20-836 Lublin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa obiektu budowlanego: Droga gminna nr 08685L w m. Węglin, gmina Trzydnik Duży na odcinku km 0+000,00 km 0+730,00

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ŚWIETLE OBECNYCH WARUNKÓW RUCHU

PROCEDURA OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ŚWIETLE OBECNYCH WARUNKÓW RUCHU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: BUDOWNICTWO z.89 2000 Nr kol. 1482 Anna OLMA PROCEDURA OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ŚWIETLE OBECNYCH WARUNKÓW RUCHU Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, STALOWA WOLA AUTORZY OPRACOWANIA:

ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, STALOWA WOLA AUTORZY OPRACOWANIA: OBIEKT: INWESTOR: TYTUŁ PROJEKTU: ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, 37-450 STALOWA WOLA Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 105506 L w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew od km 0+0,00 do km 1+231,50 Inwestor: Gmina Mełgiew Adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Podstawa opracowania. 1. Zlecenia Urzędu Gminy Łaziska.

Opis techniczny. I. Podstawa opracowania. 1. Zlecenia Urzędu Gminy Łaziska. Opis techniczny do projektu budowlano wykonawczego na zgłoszenie remontu modernizacji drogi gminnej Nr 108105L Majdany Grabowiec Las Dębowy od km 0+900 do km 2+556 I. Podstawa opracowania 1. Zlecenia Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu:

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek Dąbrowa gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) Inwestycja obejmuje działki nr: 430/2 obręb: Damasławek, 78, 100,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA Adres: Inwestor: LIGOTA MAŁA Gm. Oleśnica ODCINEK I ETAP I GMINA OLEŚNICA Opracował: Krzysztof Balicki Oleśnica wrzesień 2008r 1.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia Inwestor Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 355032T Tyniec - Dzierążnia Projekt wykonawczy Drogowa Data Wrzesień 2012 Stadium Branża Zespół projektowy Projektant

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. Wizja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH PROJEKT TECHNICZNY 1 CZĘŚĆ 1 OPISOWA Opis techniczny 2 CZĘŚĆ 2 RYSUNKOWA 1 Obiekt: Inwestor: Nazwa opracowania: Droga gminna Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-124 Tuczępy Dokumentacja techniczna 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego 5. Opis przyjętych rozwiązań. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo