WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Plan studiów 3+2 ; tryb niestacjonarny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Plan studiów 3+2 ; tryb niestacjonarny"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Plan studiów 3+2 ; tryb niestacjonarny Ogólna prezentacja struktury planu studiów STUDIA LICENCJACKIE 3 (lata I-III pięcioletnich studiów jednolitych) Rodzaj zajęć Liczba modułów a moduły wspólne realizowane w wymiarze 30h i 5 pkt. ECTS; b seminarium licencjackie składa się z 2 modułów mających wymiar 30h i 5 pkt. ECTS; UWAGA: W przypadku jednolitych studiów magisterskich zamiast seminarium licencjackiego realizowany jest dodatkowy moduł fakultatywny rozliczany za 6 pkt. ECTS; pozostałe 4 pkt. ECTS przyznawane są za aktywność naukową, bądź w społeczną; c moduły przeznaczone dla ścieżek mają wymiar 30h i 6 pkt. ECTS; UWAGA: Studenci programu Psychologia w indywidualnej organizacji studiów (tzw. Psychologia dla magistrów) realizują 6 wybranych przez siebie modułów dla ścieżek i dodatkowo 6 dowolnych modułów obieralnych; d moduły obieralne (fakultety) mają wymiar 30h i 6 pkt. ECTS, wybierane są przez studentów z oferty modułów dla ścieżek (przeznaczonej dla studentów realizujących inne ścieżki), bądź innych modułów wskazanych przez Dziekana w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów. e moduły lektoratu mają wymiar 30h i 3 pkt. ECTS. h ECTS Moduł wspólny ogólnoszkolny Przedsiębiorczość Psychologia podstawowa 9 a Seminarium licencjackie 2 b Ścieżki 12 c Fakultety 6 d Lektorat 4 e WF

2 STUDIA II STOPNIA 2 specjalność ogólna (lata IV-V pięcioletnich studiów jednolitych) Rodzaj zajęć Liczba modułów a moduły mają wymiar 30h i 5 pkt. ECTS; b moduł ma wymiar 90h i 10 pkt. ECTS; c moduły mają wymiar 45h i 7 pkt. ECTS; d moduł Diagnoza psychologiczna realizowany jest odrębnie przez każdą ze specjalności; e moduł Rola zawodowa psychologa składa się z u poświęconego Etyce wspólnego dla wszystkich studentów oraz pozostałych składowych specyficznych dla specjalności; f seminarium magisterskie składa się z 3 modułów mających wymiar: 2x45h rozliczanych za 7 punktów ECTS i 30h za 6 pkt. ECTS. UWAGA: W przypadku jednolitych studiów magisterskich seminarium magisterskie składa się z 4 modułów mających wymiar 4x30h rozliczanych po 5 pkt. ECTS. h ECTS Specjalność ogólna 7 a Praktyka psychologiczna 1 b Zaawansowana metodologia 2 c Diagnoza psychologiczna 1 c,d 30 7 Rola zawodowa psychologa 1 e 30 7 Seminarium magisterskie 3 f Język angielski w zastosowaniu zawodowym Summa psychologiae Fakultety 3 a WF

3 STUDIA II STOPNIA 2 specjalności inne niż ogólna (lata IV-V pięcioletnich studiów jednolitych) Rodzaj zajęć Liczba modułów h a moduły mają wymiar 30h i 5 pkt. ECTS; b moduły mają wymiar 90h i 10 pkt. ECTS; c moduł Metodologia realizowany jest odrębnie przez każdą ze specjalności; d moduł Diagnoza psychologiczna realizowany jest odrębnie przez każdą ze specjalności; e moduł Rola zawodowa psychologa składa się z u poświęconego Etyce wspólnego dla wszystkich studentów oraz pozostałych składowych specyficznych dla specjalności; f seminarium magisterskie składa się z 3 modułów mających wymiar: 2x45h rozliczanych za 7 punktów ECTS i 30h za 6 pkt. ECTS. UWAGA: W przypadku jednolitych studiów magisterskich seminarium magisterskie składa się z 4 modułów mających wymiar 4x30h rozliczanych po 5 pkt. ECTS. g moduł może być zorganizowany w taki sposób, aby jego warianty przeznaczone były dla studentów poszczególnych specjalności. ECTS Specjalność 6 a Praktyka psychologiczna 2 b Metodologia 1 c 30 7 Diagnoza psychologiczna 1 d 30 7 Rola zawodowa psychologa 1 e 30 7 Seminarium magisterskie 3 f Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1 a,g 30 5 Summa psychologiae 1 c 30 7 Fakultety 3 a WF aktywność naukowa lub społeczna

4 Szczegółowa prezentacja modułów dydaktycznych dla studiów licencjackich 3 Moduły wspólne 3, Moduł wstępny ogólnoszkolny 1. Moduł wstępny 45 3 I 0 45 Umiejętności akademickie 15 e-learning Technologie informacyjne 30 e-learning , Przedsiębiorczość 1. Jak zarobić na dobrym pomyśle 30 2 II 30 0 Psychologia ekonomiczna Psychologia przedsiębiorczości Przedsiębiorcy wobec ryzyka 9 warsztaty 9 9 4

5 3, blok Psychologia podstawowa 1. Biologia umysłu i zachowania (Biologiczne podstawy zachowania) 30 5 I 27 3 Podróż w głąb mózgu od neuroanatomii do zachowania Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych* Biologia mózgu i zachowania 12 seminarium Jak umysł poznaje świat (Psychologia poznawcza) 30 5 I 27 3 Podstawy psychologii poznawczej Umysł = poznanie* 18 seminarium Emocje i motywy: siła i kierunek działania (Psychologia emocji i motywacji) 30 5 I 27 3 Rola emocji i motywacji w zachowaniach* Człowiek w sytuacjach trudnych i zagrażających 6 warsztaty 6 6 Motywacja, plan, decyzja i działanie analiza procesu 12 seminarium Jak stajemy się sobą (Psychologia osobowości) 30 5 I 27 3 Psychologia osobowości: jak stajemy się sobą Analizy wybranych teorii i nurtów badawczych z dziedziny: osobowość 12 seminarium Poznawanie metod badania osobowości* 6 warsztaty Jak i dlaczego różnimy się od innych (Psychologia różnic indywidualnych) 30 5 I 27 3 Przyczyny i konsekwencje psychologicznych różnic między ludźmi Różnice indywidualne w codziennych sytuacjach życiowych 6 seminarium 6 6 Rozpoznawanie i metody badania różnic indywidualnych* 9 warsztaty Człowiek widziany w perspektywie całego życia (Psychologia rozwojowa) 30 5 I 24 6 Wielowymiarowość i wielokulturowość zmian rozwojowych Rozwój od okresu prenatalnego po późną dorosłość Pomiar zmian rozwojowych w różnych domenach i kontekstach* 12 ćwiczenia Relacje społeczne (Psychologia społeczna) 30 5 I 24 6 Jak poznajemy innych ludzi i jak kształtują się stosunki między jednostkami i grupami teorie i badania* Jak poznajemy innych ludzi i jak kształtują się stosunki między jednostkami i grupami 15 ćwiczenia Co to znaczy być zdrowym psychicznie (Psychopatologia) 30 5 I 27 3 Zdrowie psychiczne a relacje międzyludzkie Identyfikowanie zaburzeń funkcjonowania* 9 ćwiczenia Prewencja zaburzeń i promocja zdrowia psychicznego 9 seminarium Jak badać zachowanie i psychikę (Metodologia z psychometrią) 30 5 I 30 Metodologia z elementami psychometrii Zastosowanie komputerów w statystyce 12 ćwiczenia Podstawy psychometrii 9 ćwiczenia * w ramach kursu realizowane są treści poświęcone zagadnieniom metodologicznym. 5

6 Moduły dydaktyczne dla ścieżek 3, Biznes 1. Zachowania ekonomiczne 7i8 W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne 30 6 II 30 0 Psychologiczne podstawy analizy zachowań ekonomicznych Socjalizacja ekonomicza 9 warsztaty Tworzenie marki II 24 6 W jaki sposób marka kształtuje rzeczywistość społeczną i ekonomiczną w umysłach konsumentów Psychologia zarządzania marką Budowanie wartości marki 9 warsztaty 9 9 Symulacje nad podnoszeniem i obniżaniem wartości marki 9 warsztaty Media i perswazja 1i9 Wpływanie na postawy konsumenckie 30 6 II 27 3 Psychologia perswazji i wpływu mediów Obrona przed manipulacją w perswazji i mediach 9 ćwiczenia Kampanie medialne i perswazyjne 6 warsztaty Stres w organizacji 9 Sposoby radzenia sobie z problemami w pracy 30 6 II 27 3 Stres w organizacji Radzenie sobie ze stresem w biznesie 9 warsztaty Komunikacja w biznesie 8 Skuteczne komunikowanie się ze współpracownikami 30 6 II 27 3 Psychologia komunikacji Efektywna komunikacja 6 ćwiczenia 6 6 Przygotowanie wystąpień i prezentacji 9 ćwiczenia Rynek polityczny 6i8 Wpływanie na zachowania wyborcze 30 6 II 27 3 Zachowania wyborcze: podstawy segmentacji rynku Zachowania wyborcze: strategie wpływu 9 ćwiczenia Efektywne równoważenie potrzeb ludzi i biznesu 6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 6 III 30 0 Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi Efektywne pozyskiwania pracowników 9 warsztaty 9 9 6

7 3, Biznes, ciąg dalszy 8. Promowanie zachowań prośrodowiskowych 2 Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku 30 6 III 30 0 Marketing środowiskowy: perspektywa psychologiczna Strategie wpływu na zachowania prośrodowiskowe 9 ćwiczenia Negocjacje i mediacje 5i8 Współpraca i rywalizacja w biznesie 30 6 III 27 3 Konflikty: negocjacje i mediacje 21 warsztat Mobbing 9 warsztat Marketing i reklama 3i4 Tworzenie komunikatów perswazyjnych w świetle psychologii spostrzegania, emocji i motywacji 30 6 III 27 3 Procesy poznawcze, motywacja i emocje w marketingu Promocja i reklama 9 warsztaty 9 9 Budowanie strategii marketingowych 6 warsztaty Psychologia rynku 10 Jak poradzić sobie na rynku konkurencyjnym 30 6 III 24 6 Metodologia badań marketingowych Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 9 warsztaty 9 9 Wywiad marketingowy 11 9 ćwiczenia Decyzje i ryzyko w biznesie 3 Znaczenie decyzji ryzykownych w osiąganiu sukcesu na rynku 30 6 III 27 3 Dualizm poznania a błędy przy podejmowaniu decyzji ryzykownych Psychologia decyzji a zachowania ekonomiczne 9 seminarium Podstawowe teorie psychologiczne i ekonomiczne wyboru ryzykownego a zachowania ekonomiczne 9 seminarium Uwaga, liczbami oznaczono obszar treści podstawowych, które obecne są w module: 1. Etyka, 2. Biologiczne podstawy zachowania, 3. Psychologia poznawcza, 4. Psychologia emocji i motywacji, 5. Psychologia osobowości, 6. Psychologia różnic indywidualnych, 7. Psychologia rozwojowa, 8. Psychologia społeczna, 9. Psychopatologia, 10. Metodologia z psychometrią, 11. Diagnoza psychologiczna. 7

8 3, Relacje międzyludzkie 1. Rozumienie siebie i innych 4i II 27 3 Psychologia poznania społecznego Analiza wybranych zjawisk social cognition w świetle badań 15 seminarium Jak ludzie na siebie wpływają i jak się komunikują 4i II 27 3 Psychologia wpływu społecznego Rozpoznawanie taktyk manipulacji w życiu społecznym 6 warsztaty 6 6 Dylematy etyczne związane z wywieraniem wpływu na innych 1 9 seminarium Od życzliwości do wrogości 1,4i II 24 6 Psychologia postaw: Dlaczego kogoś lubimy, dlaczego nienawidzimy Jak zmieniać negatywne postawy wobec ludzi i grup 6 seminarium 6 6 Jak zwiększać gotowość chęć i umiejętność pomagania 6 seminarium Analizy wybranych zjawisk interpersonalnych 6 seminarium Psychologia grupy 1,8i10 Co się dzieje w grupie i między grupami 30 6 II 27 3 Psychologia grupy Diagnoza grupy 6 ćwiczenia 6 6 Studium przypadku 9 warsztaty Psychologia miłości, przyjaźni i bliskich związków 2i II 27 3 Biologia i społeczeństwo miłości i przyjaźni Teorie psychologii miłości i przyjaźni wprowadzenie Geny czy społeczeństwo co kształtuje nasze potrzeby i preferencje interpersonalne 9 seminarium 9 9 Rozpoznawanie mechanizmów tworzących bliskie związki i prowadzące do rozpadu 9 warsztaty Współczesna rodzina wyzwania i zagrożenia 7i II 30 0 Psychologia rodziny i płeć w ponowoczesnym świecie Rekonstruowanie ról płciowych w rodzinie 9 warsztaty 9 9 Równowaga między życiem osobistym a zawodowym 6 seminarium Kulturowe zaprogramowanie psychiki 5i6 Spojrzenie na współczesne konflikty i globalizację 30 6 III 27 3 Kulturowe podstawy procesów psychicznych Spotkania z ludźmi z odmiennych kultur 15 seminarium

9 3, Relacje międzyludzkie, ciąg dalszy 8. Okiem psychologa na społeczeństwo 5,6i III 27 3 Okiem psychologa na społeczeństwo Intepretowanie zjawisk życia codziennego 6 warsztaty 6 6 Jak być wnikliwym obserwatorem życia codziennego co jest obserwacja uczestnicząca 9 seminarium Władza i polityka 5,6i III 27 3 Władza i polityka Efekt sprawowania i podlegania władzy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego 15 warsztaty Internet i współczesne media 3,4i8 perspektywa psychologa społecznego 30 6 III 27 3 Psychologiczne aspekty korzystania z Internetu i nowych mediów Kierunki rozwoju i badań współczesnych mediów (perspektywa psychologiczna) 6 seminarium 6 6 Wybrane zjawiska psychologiczne w Internecie i współczesnych mediach studia przypadków 9 seminarium Życie w odmiennej kulturze emigracja i akulturacja 3i III 27 3 Psychologia emigracji i akulturacji Kontakt z odmiennością 6 warsztaty 6 6 Studium akulturacji 9 ćwiczenia Umiejętności społeczne 4,6i11 Jak być mądrym w relacjach z innymi 30 6 III 27 3 Psychologia komunikacji interpersonalnej 4i Jak słuchać innego i jak przekazywać mu swoje myśli i emocje 12 warsztaty Kompetencje emocjonalne i empatia w relacjach 9 warsztaty Uwaga, liczbami oznaczono obszar treści podstawowych, które obecne są w module: 1. Etyka, 2. Biologiczne podstawy zachowania, 3. Psychologia poznawcza, 4. Psychologia emocji i motywacji, 5. Psychologia osobowości, 6. Psychologia różnic indywidualnych, 7. Psychologia rozwojowa, 8. Psychologia społeczna, 9. Psychopatologia, 10. Metodologia z psychometrią, 11. Diagnoza psychologiczna. 9

10 3, Zdrowie i rozwój 1. Zdrowie psychiczne 30 6 II 30 0 Optymalne funkcjonowanie psychiczne8i Ocena zdrowia psychicznego 10i11 9 warsztaty 9 9 Zdrowie psychiczne: kwestie etyczne 1 6 seminarium 6 6 Profilaktyka zdrowia psychicznego 6 warsztaty Sztuka pomagania 30 6 II 30 0 Podstawy pomocy psychologicznej Rozumienie potrzeb innego człowieka 9 ćwiczenia 9 9 Wsparcie społeczne 6 ćwiczenia 6 6 Uwarunkowania zachowań prospołecznych 6 6 seminarium Stres życiowy 30 6 II 24 6 Stres i jego konsekwencje 5i Ocena radzenia sobie ze stresem i planowanie zmiany 1i11 9 ćwiczenia Stres w cyklu życia 7 3 seminarium 3 3 Jak skutecznie radzić sobie ze stresem? 9 warsztaty Bliskie związki 30 6 II 27 3 Bliskie związki a zdrowie psychiczne Sposoby osiągania satysfakcji i szczęścia w związkach 9 seminarium 9 9 Ocena funkcjonowania związków 10i11 9 ćwiczenia Dobre starzenie się 30 6 II 24 6 Proces starzenia się i jego uwarunkowania Predyktory długości i jakości życia 3 seminarium 3 3 Rola różnic indywidualnych: ocena funkcjonowania 11 6 ćwiczenia Psychogeriatryczne studium przypadku 1i10 6 ćwiczenia Wspomaganie mocy umysłu i codziennego funkcjonowania seniorów 3 6 warsztaty Opieka i wychowanie 30 6 II 27 3 Rola opiekuna i wychowawcy na kolejnych etapach życia Bliźnięta: podobieństwo zachowań społecznych wyznaczone przez dziedziczenie Ocena potrzeb w perspektywie życia człowieka 11 6 ćwiczenia Umiejętności rodzicielskie 9 warsztaty 9 9 Umiejętności opiekuńcze w relacjach z seniorami 1 6 ćwiczenia

11 3, Zdrowie i rozwój, ciąg dalszy 7. Rozwój osobisty 30 6 III 27 3 Rozwój osobisty: ułatwienia i przeszkody 7i Ocena potencjału rozwojowego osoby 11 9 ćwiczenia 9 9 Projektowanie programów rozwoju osobistego 1i10 9 ćwiczenia Kryzys emocjonalny 30 6 III 30 0 Prawidłowe i nieprawidłowe emocje Emocjonalny konflikt i trauma Ocena stanu emocjonalnego 11 6 warsztaty 6 6 Odporność emocjonalna 6 seminarium 6 6 Wsparcie emocjonalne 1 6 warsztaty Trudności w uczeniu się 30 6 III 21 9 Trudności w uczeniu w perspektywie psychologii rozwojowej Ocena trudności w uczeniu 11 6 warsztaty Zaburzenia mowy 5 ćwiczenia Zaburzenia czytania 5 ćwiczenia Zaburzenia umiejętności arytmetycznych 5 ćwiczenia Zdrowy styl życia 30 6 III 27 3 Zdrowie behawioralne Styl życia a zdrowie 8 seminarium Zdrowy styl życia a zaburzenia odżywiania 8 3 ćwiczenia 3 3 Jak wspomagać zmianę zachowań zdrowotnych ocena i interwencja 1,10 i warsztaty Seksualność 30 6 III 24 6 Między biologią a kulturą: tożsamość płciowa i preferencje seksualne Rozumienie osób o różnej tożsamości płciowej 1 4 seminarium Rozróżnianie bogactwa doznań od perwersji 11 4 seminarium Ocena sprawności seksualnej 1i Kształtowanie świadomych i bezpiecznych zachowań seksualnych u młodzieży 11 ćwiczenia Lęk, depresja i uzależnienia 30 6 III 24 6 Problemy współczesnego świata: lęk, depresja, uzależnienia Znaczenie uwarunkowań biologicznych Lęk i depresja - diagnoza i leczenie 12 ćwiczenia Uzależnienia ocena i wczesna interwencja 11 9 warsztaty Uwaga, liczbami oznaczono obszar treści podstawowych, które obecne są w module: 1. Etyka, 2. Biologiczne podstawy zachowania, 3. Psychologia poznawcza, 4. Psychologia emocji i motywacji, 5. Psychologia osobowości, 6. Psychologia różnic indywidualnych, 7. Psychologia rozwojowa, 8. Psychologia społeczna, 9. Psychopatologia, 10. Metodologia z psychometrią, 11. Diagnoza psychologiczna. 11

12 Szczegółowa prezentacja modułów dydaktycznych dla studiów drugiego stopnia 2 2, moduł wspólny, wszystkie specjalności 1. Summa psychologiae (V) 27 3 Psychologia z perspektywy początków XXI wieku Zaawansowane koncepcje psychologii 9 seminarium 9 9 Wybrane problemy praktyczne w psychologii 6 warsztaty Prezentacja modułów dla poszczególnych specjalności 2, specjalność Psychologia ogólna Na specjalność składa się zestaw 7 modułów (po 30h i 5 pktów ECTS) prezentujących najnowsze osiągnięcia w następujących dziedzinach: psychologia społeczna, psychologia poznawcza, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, biologiczne podstawy zachowania, psychologia rozwoju i psychopatologia. Będą to kursy mistrzowskie prowadzone przez zespoły badawcze Wydziału Psychologii, które mają znaczący wpływ na rozwój tych dziedzin. Kursy te będą miały charakter autorski, ale zachowana będzie struktura modułów składających się z elementów o różnych formach dydaktycznych. Zestaw modułów w bloku będzie corocznie aktualizowany zarówno ze względu na kierunki rozwoju objętych nim dziedzin, jak i kierunki badań podejmowanych przez zespoły naukowe Wydziału Psychologii. Moduły uzupełniające dla specjalności Psychologia ogólna 2, Zaawansowana metodologia 1. Zaawansowana metodologia w podstawowych działach psychologii I (IV) 45 0 Metodologia badań psychologicznych w podstawowych działach psychologii Analiza statystyczna danych w różnych działach psychologii 30 ćwiczenia Zaawansowana metodologia w podstawowych działach psychologii II (V) 45 0 Statystyczna analiza danych specyfika różnych działów psychologii Analiza statystyczna badań eksperymentalnych i korelacyjnych 30 ćwiczenia

13 2, Diagnoza psychologiczna 1. Diagnoza psychologiczna (IV) 24 6 Standardy współczesnej diagnozy psychologicznej Zastosowanie ilościowych metod diagnostycznych 12 ćwiczenia Zastosowanie jakościowych metod diagnostycznych 12 ćwiczenia , Rola zawodowa psychologa 1. Rola zawodowa psychologa (V) 21 9 Etyka zawodowa psychologa Odpowiedzialność etyczna psychologa badacza 12 seminarium Psycholog w kontakcie z mediami, popularyzowanie wyników badań 9 ćwiczenia , Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1. Język angielski w zastosowaniu zawodowym (IV) 24 6 Język angielski w literaturze fachowej 21 seminarium Język angielski w pracy zawodowej 9 seminarium

14 2, specjalność Psychologia biznesu 1. Psychologiczne aspekty oceniania pracowników Proces oceny jako podstawa selekcji, kontroli efektywności i planowania rozwoju pracowników (IV) 27 3 System ocen pracowniczych selekcja, ocena okresowa, ocena potencjału Modele kompetencyjne metody doboru kompetencji i ich operacjonalizacji 9 warsztaty Psychologia marketingu Rynek i zasady zachowań konsumenckich (IV) 30 0 Psychologia zachowań konsumenckich z elementami marketingu gospodarczego Wpływ społeczny na zachowania konsumenckie 9 warsztaty Badania rynku Analiza danych marketingowych, badania jakościowe i ilościowe w praktyce biznesowej (IV) 27 3 Statystyczna analiza danych marketingowych 21 warsztaty Jakościowe metody badania rynku 9 warsztaty Społeczny wymiar zachowań rynkowych Psychologia oszczędzania i inwestowania (V) 21 9 Zachowania konsumenta w sektorze publicznym Psychologiczne aspekty inwestycji finansowych 9 warsztaty 9 9 Tożsamość konsumenta 9 e-learning Marketing polityczny Kreowanie wizerunku polityka (V) 30 0 Kreowanie wizerunku polityka Strategie formowania wrażeń przez polityków 9 ćwiczenia Marketing miast i regionów Budowanie marki miejsca (V) 24 6 Marketing środowiskowy Psychologia promocji regionów 9 warsztaty Budowanie marki miasta 9 warsztaty

15 Moduły uzupełniające dla specjalności Psychologia biznesu 2, Metodologia 1. Metodologia ze statystyką na przykładzie badań z psychologii biznesu (IV) 30 0 Metodologia badań psychologicznych Analiza statystyczna danych w psychologii 21 ćwiczenia , Diagnoza psychologiczna 1. Diagnoza psychologiczna (IV) 24 6 Standardy współczesnej diagnozy psychologicznej w biznesie Umiejętności diagnozowania kompetencji metody ilościowe 12 ćwiczenia Umiejętności diagnozowania kompetencji metody jakościowe 12 ćwiczenia , Rola zawodowa psychologa 1. Rola zawodowa psychologa (V) 21 9 Etyka zawodowa psychologa Odpowiedzialność etyczna psychologa badacza 12 seminarium Psycholog w kontakcie z mediami, popularyzowanie wyników badań 9 ćwiczenia , Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1. Język angielski w zastosowaniu zawodowym (IV) 24 6 Język angielski w literaturze fachowej 21 seminarium Język angielski w pracy zawodowej 9 seminarium

16 2, specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia 1. Zdrowie psychiczne: emocje i procesy poznawcze (IV) 27 3 Diagnozowanie emocjonalnych i poznawczych aspektów zdrowia psychicznego 6 ćwiczenia Techniki poznawcze w terapii zaburzeń lękowych i afektywnych 6 warsztaty 6 6 Techniki poznawcze w terapii schizofrenii 3 warsztaty 3 3 Emocje i procesy poznawcze: zdrowie i psychopatologia Zaburzenia lękowe i afektywne u dzieci i młodzieży 6 ćwiczenia Zdrowie psychiczne: osobowość i zachowanie (IV) 27 3 (Nie)prawidłowa osobowość, (nie)prawidłowe zachowanie Psychologiczna ocena osobowości i zachowania 6 warsztaty 6 6 Nieprawidłowe funkcjonowanie społeczne u dzieci i młodzieży 6 seminarium Osobowość i psychoterapia Zmiana zachowania 6 warsztaty Zdrowie somatyczne: aspekty psychologiczne (IV) 27 3 Kliniczna psychologia zdrowia Rozwijanie i utrzymywanie zdrowia somatycznego 6 warsztaty 6 6 Rola psychologa wobec problemów człowieka chorego 9 ćwiczenia Konsekwencje przewlekłej choroby somatycznej dla funkcjonowania dziecka 6 seminarium Zdrowie psychiczne: podłoże mózgowe (V) 27 3 Neuropsychologia kliniczna Diagnostyka pacjenta z uszkodzonym mózgiem 3 ćwiczenia 3 3 Przegląd zaburzeń neurologicznych z perspektywy pracy psychologa klinicznego 6 seminarium Neuropsychologiczne podstawy zdrowia psychicznego u dzieci 6 ćwiczenia 6 6 Zdrowiejący mózg - podstawowe zagadnienia terapii neuropsychologicznej 3 seminarium Psychoterapia: teoria i praktyka (V) 24 6 Psychoterapia: między ortodoksją a podejściem integracyjnym 5 seminarium Czynniki leczące według głównych szkół psychoterapii Analiza przypadków 3 seminarium 3 3 Techniki psychoterapeutyczne 8 ćwiczenia Specyficzne metody pracy z dziećmi i młodzieżą ich rodzinami Doradztwo psychologiczne (V) 27 3 Potrzeby rozwojowe i kryzysy na przestrzeni życia Prorozwojowa konceptualizacja przypadku 12 seminarium Formy doradztwa psychologicznego 9 warsztaty

17 Moduły uzupełniające dla specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia 2, Metodologia 1. Metodologia ze statystyką na przykładach badań z psychologii klinicznej i zdrowia (IV) 30 0 Metodologia badań psychologicznych Analiza statystyczna danych w psychologii 21 ćwiczenia , Diagnoza psychologiczna 1. Diagnoza psychologiczna (IV) 27 3 Standardy współczesnej psychologicznej diagnozy klinicznej Metody diagnostyki klinicznej Kliniczne studium przypadku 18 ćwiczenia , Rola zawodowa psychologa 1. Rola zawodowa psychologa (V) 21 9 Etyka zawodowa psychologa Odpowiedzialność etyczna psychologa badacza 12 seminarium Psycholog w kontakcie z mediami, popularyzowanie wyników badań 9 ćwiczenia , Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1. Język angielski w zastosowaniu zawodowym (IV) 24 6 Język angielski w literaturze fachowej 21 seminarium Język angielski w pracy zawodowej 9 seminarium

18 2, specjalność Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania 1. Środowisko a zachowanie (IV) 27 3 Podstawowe prawa zachowania Plany badań i analiza danych pojedynczych przypadków 9 ćwiczenia Wprowadzenie do stosowanej analizy zachowania (IV) 24 6 Rozwijanie zachowań adaptacyjnych 15 seminarium Redukowanie zachowań niepożądanych 15 seminarium Typowy i nietypowy rozwój dziecka (IV) 30 0 Proces rozwoju dziecka i adolescenta Rozwój umiejętności komunikacyjnych, zabawy i kompetencji społecznych 6 seminarium 6 6 Genetyczne i neurobiologiczne aspekty dysfunkcji rozwojowych 12 seminarium Terapia behawioralna dysfunkcji rozwojowych (V) 27 3 Terapia behawioralna zaburzeń ze spektrum autyzmu Terapia behawioralna zaburzeń zachowania Opracowywanie i wdrażanie programów interwencji 9 ćwiczenia Psychologia behawioralna w środowisku edukacyjnym (V) 24 6 Przygotowanie kadry do pracy z dzieckiem o nietypowym rozwoju Systemy motywacyjne w edukacji 12 ćwiczenia Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi uczniów 12 ćwiczenia Zmiana zachowań własnych (V) Werbalne procesy kontrolujące zachowanie Zarządzanie własnym zachowaniem 12 warsztat Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania 15 warsztat

19 Moduły uzupełniające dla specjalności Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania 2, Metodologia 1. Metodologia ze statystyką na przykładach badań z psychologii modyfikacji zachowania (IV) 30 0 Metodologia badań psychologicznych Analiza statystyczna danych w psychologii 21 ćwiczenia , Diagnoza psychologiczna 1. Diagnoza psychologiczna (IV) 27 3 Standardy współczesnej diagnozy psychologicznej Ocena behawioralna i analiza funkcjonalna 18 seminarium Ocena funkcji werbalnych 6 ćwiczenia 6 6 2, Rola zawodowa psychologa 1. Rola zawodowa psychologa (V) 21 9 Etyka zawodowa psychologa Odpowiedzialność etyczna psychologa badacza 12 seminarium Psycholog w kontakcie z mediami, popularyzowanie wyników badań 9 ćwiczenia , Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1. Język angielski w zastosowaniu zawodowym (IV) 24 6 Język angielski w literaturze fachowej 21 seminarium Język angielski w pracy zawodowej 9 seminarium

20 2, specjalność Psychologia mediów 1. Psychologia społeczna internetu (IV) 27 3 Wpływ społeczny w sieci Psychologia społeczna internetu 9 seminarium Praktyka badań internetu 6 ćwiczenia Społeczeństwo informacyjno-sieciowe (IV) 27 3 Społeczeństwo oparte na danych, informacji, wiedzy Kultura uczestnictwa 9 seminarium Społeczeństwo dezinformacji bariery komunikacyjne w mediach 6 seminarium Kultura nowych mediów (IV) 27 3 Cyberkultura i media TV seminarium Etnografia mediów 8 ćwiczenia Marketing narracyjny (V) Narracja słowna i wizualna jak zaangażować odbiorcę? 9 seminarium 9 9 Komunikacja transmedialna - budowanie opowieści o marce 9 warsztaty Twórcze pisanie - budowanie spójnego przekazu w mediach 12 warsztaty Kod wizualny nowych mediów (V) 27 3 Współczesna komunikacja wizualna Tworzenie obrazu w nowych mediach 12 warsztaty Wizualizacja danych i idei 6 ćwiczenia Społeczności Internetowe (V) 24 6 Strategie społecznościowe 12 ćwiczenia PR 2.0 komunikacja w mediach społecznych 9 ćwiczenia Analiza treści medialnych 9 ćwiczenia

21 Moduły uzupełniające dla specjalności Psychologia mediów 2, Metodologia Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć 1. Metodologia ze statystyką na przykładach badań z psychologii mediów (IV) 30 0 Metodologia badań psychologicznych Analiza statystyczna danych w psychologii 21 ćwiczenia , Diagnoza psychologiczna 1. Diagnoza psychologiczna (IV) 24 6 Standardy współczesnej diagnozy psychologicznej Umiejętności wykorzystania metod ilościowych do wspierania komunikacji 12 ćwiczenia Umiejęności diagnozowania komunikacji i znaczeń subiektywnych 12 ćwiczenia , Rola zawodowa psychologa 1. Rola zawodowa psychologa (V) 21 9 Etyka zawodowa psychologa Odpowiedzialność etyczna psychologa badacza 12 seminarium Psycholog w kontakcie z mediami, popularyzowanie wyników badań 9 ćwiczenia , Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1. Język angielski w zastosowaniu zawodowym (IV) 24 6 Język angielski w literaturze fachowej 21 seminarium Język angielski w pracy zawodowej 9 seminarium

22 2, specjalność Psychologia zmiany: konflikt kryzys współpraca 1. Negocjacje i mediacje (IV) 27 3 Negocjacje i mediacje w biznesie, grupie zadaniowej, szkole i rodzinie Negocjacje i mediacje w biznesie, grupie zadaniowej, szkole i rodzinie 15 warsztaty Umiejętność pracy z grupą i jednostką Psycholog jako trener i coach (IV) 30 0 Umiejętność pracy z grupą i jednostką Umiejętność pracy z grupą i jednostką 18 warsztaty Zmiany, konflikty i kryzysy diagnoza, zarządzanie, interwencje (IV) 24 6 Zmiany, konflikty i kryzysy diagnoza, zarządzanie, interwencje Przebieg i eskalacja konfliktu obserwacja uczestnicząca 8 ćwiczenia Strategie i techniki rozwiązywania konfliktów w różnych obszarach życia społecznego 10 ćwiczenia Twórczy lider Jak stymulować kreatywność grupy i jednostki (V) 24 6 Wpływ władzy na twórcze i schematyczne działania jednostek i zespołów Jak(i) lider potrafi angażować, motywować i stymulować pracę zespołów i jednostek 15 seminarium Wspomaganie współczesnej rodziny psycholog jako doradca i opiekun (V) 27 3 Rodzina jako źródło doświadczeń indywidualnych i społecznych Komunikacja i konflikty rodzinne 9 warsztaty 9 9 Diagnoza i rozwój systemu rodzinnego pod kątem zasobów 9 warsztaty Psycholog społeczny wobec współczesnych zjawisk w Polsce (V) 24 6 Psycholog społeczny wobec współczesnych zjawisk w Polsce studia przypadku 30 seminarium

23 Moduły uzupełniające dla specjalności Psychologia zmiany 2, Metodologia 1. Metodologia ze statystyką na przykładach z zakresu psychologii zmiany (IV) 30 0 Metodologia badań psychologicznych Analiza statystyczna danych w psychologii 21 ćwiczenia , Diagnoza psychologiczna 1. Diagnoza psychologiczna (IV) 24 6 Standardy współczesnej diagnozy psychologicznej Zastosowanie diagnostyki ilościowej w kontekście społecznym 12 ćwiczenia Wywiad psychologiczny w diagnostyce osób i rodzin 12 ćwiczenia , Rola zawodowa psychologa 1. Rola zawodowa psychologa (V) 21 9 Etyka zawodowa psychologa Odpowiedzialność etyczna psychologa badacza 12 seminarium Psycholog w kontakcie z mediami, popularyzowanie wyników badań 9 ćwiczenia , Język angielski w zastosowaniu zawodowym 1. Język angielski w zastosowaniu zawodowym (IV) 24 6 Język angielski w literaturze fachowej 21 seminarium Język angielski w pracy zawodowej 9 seminarium

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Psychologia ogólna. Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny. Program ogólny

Psychologia ogólna. Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny. Program ogólny Psychologia ogólna Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1 45 I Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Plan studiów 3+2 ; tryb niestacjonarny

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Plan studiów 3+2 ; tryb niestacjonarny WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Plan studiów 3+2 ; tryb niestacjonarny Ogólna prezentacja struktury planu studiów STUDIA LICENCJACKIE 3 studia o profilu ogólnoakademickim (lata I-III pięcioletnich studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: Psychologii KIERUNEK: Psychologia POZIOM: Jednolite Studia Magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 i 2

WYDZIAŁ: Psychologii KIERUNEK: Psychologia POZIOM: Jednolite Studia Magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 i 2 WYDZIAŁ: Psychologii KIERUNEK: Psychologia POZIOM: Jednolite Studia Magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 i 2 MODUŁY OBOWIĄZKOWE 1. Nauka, praca i współpraca moduł

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Projekt programu studiów 3+2 ; tryb stacjonarny

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Projekt programu studiów 3+2 ; tryb stacjonarny WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA Projekt programu studiów 3+2 ; tryb stacjonarny Ogólna prezentacja struktury planu studiów STUDIA LICENCJACKIE 3 (lata I-III pięcioletnich studiów jednolitych) Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł

Bardziej szczegółowo

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA l.p. Rok immatrykulacji 13/14 - Studia niestacjonarne - program 3+2 - PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA NAZWA MODUŁU/ELEMENTY SKŁADOWE/KOORDYNATOR Studia I stopnia LICZBA GODZIN ECTS ROK SEMESTR GRUPA 1.

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS

Forma zaliczenia. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS NIESTACJONARNE semestr ECTS h wykład AF w sali EL PW Rodzaj ogółem zajęć TRYB: NIESTACJONARNY 300 1621 496 879 88 201 NABÓR: 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia niestacjonarne

Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia niestacjonarne Nazwa Toku Kierunek Typ Rodzaj Specjalność Nazwa testu Wykładowcy Data testu Sale Fakultety-ST- Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia Trening mentalny w praktyce psychologicznej

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45. Rozwój osobisty - wprowadzenie 30 3 24

Program studiów. Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45. Rozwój osobisty - wprowadzenie 30 3 24 Psychoseksuologia studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny Program studiów MODUŁY Godziny ST* ECTS Godziny NST* Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45 Rozwój osobisty - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA IOS (SPEC. KLINICZNA) TRYB: STACJONARNY I NIESTACJONARNY semest ECTS NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem zajęć Forma

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR /2013

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR /2013 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2012/2013 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 2 ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KERUNEK: Psychologia PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Nauka, praca i współpraca moduł 45 3

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE rok

STUDIA NIESTACJONARNE rok STUDIA NIESTACJONARNE rok 2011-2012 ROK I NIESTACJONARNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A- Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Forma zajeć. Forma zajeć

Forma zajeć. Forma zajeć WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej z elementami psychokryminalistyki wykład 10 1 zaliczenie z oceną

SEMESTR 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej z elementami psychokryminalistyki wykład 10 1 zaliczenie z oceną WYDZAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KERUNEK: Psychologia PROFL: praktyczny POZOM: jednolite studia magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Nauka, praca i współpraca moduł 45

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAOCZNE. ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Pełny wymiar godzin

STUDIA ZAOCZNE. ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Pełny wymiar godzin STUDIA ZAOCZNE ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Ćw. - 5 Do realizacji I semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A2 Biologiczne podstawy zachowania

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 Godziny Liczba

SEMESTR 2 Godziny Liczba WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR /2015

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR /2015 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2014/2015 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL:

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów 2017/1

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11):

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11): Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11): 1.W trakcie egzaminu magisterskiego student otrzymuje trzy pytania główne: a. Recenzent

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014

PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014 Rok I 570 godzin PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014 Semestr 1 Forma Liczba Forma Punkty 255 godzin, 4 egzaminy zajęć godzin zaliczenia ECTS nowe Wprowadzenie do psychologii -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Podstawy socjologii. Podstawy psychologii. Podstawy filozofii.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem. Kod przedmiotu 11.09.2014 wersja po uwagach Działu Jakości i Akredytacji PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Semestr 1 ogółem wykład ćwiczenia Z /E ECTS E-learn

STUDIA STACJONARNE Semestr 1 ogółem wykład ćwiczenia Z /E ECTS E-learn PLAN STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA STACJONARNE Semestr 1 ogółem wykład ćwiczenia Z /E ECTS E-learn P01. Filozofia 30 30 E 2 P02. Podstawy logiki 45 30 15 Z 3 P03. Biologiczne podstawy zachowania 90 30 30

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok II Rok III Rodzaj zaj Forma zal. Punkty. Punkty ECTS ECTS

Rok I Rok II Rok III Rodzaj zaj Forma zal. Punkty. Punkty ECTS ECTS KIERUNEK: Specjalność studiów: Poziom studiów: Profil studiów: Forma studiów: Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 Socjologia Jedna do wyboru spośród: 1) Kultura i komunikowanie w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017 STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017 1 AP1 Biologiczne podstawy zachowania 18 18 5 AP1.1 Biologiczne podstawy zachowania 18 18 5 AP2 Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: Psychologia specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Seminarium magisterskie* ocena ciągła (praca na. B zajęciach), praca pisemna Społeczeństwo informacji i

Seminarium magisterskie* ocena ciągła (praca na. B zajęciach), praca pisemna Społeczeństwo informacji i Rok studiów: I Semestr 1 Nazwa przedmiotu Program studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem.

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem. Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48814453340; fax: + 48814454293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo