Instrukcja serwisowa. Sterownik KR 0106 Ustawienie funkcji /2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa. Sterownik KR 0106 Ustawienie funkcji /2002 PL Dla firmy instalacyjnej"

Transkrypt

1 /2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik KR 0106 Ustawienie funkcji Przeczytać uważnie przed rozruchem lub wykonaniem prac serwisowych.

2 Wstęp Uwagi na temat niniejszej instrukcji W niniejszej instrukcji serwisowej opisano sposób nastawiania parametrów instalacji solarnej za pośrednictwem sterownika KR Dzięki temu możliwe jest dostosowanie układu sterującego instalacji solarnej do lokalnych warunków pracy. W instrukcji tej przedstawiono dodatkowo ważne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego montażu sterownika KR 0106 przy wykorzystaniu go jako części zamiennej. Niniejszą instrukcję serwisową należy przekazać klientowi. Instalator powinien objaśnić klientowi sposób działania i obsługi urządzenia. Oznaczenie produktu Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych dyrektyw europejskich. Zgodność z tymi normami została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta jak również stanowią część składową odnośnej dokumentacji technicznej stacji obsługi kompleksowej. W odniesieniu do sterownika KR 0106 przyjęto w niniejszej dokumentacji jednolite oznaczenie "sterownik". Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi rysunki sposób działania i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje odnośnie poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności prosimy o kontakt. 2 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Zastosowanie systemu Układ wskazówek Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Usuwanie/utylizacja Opis produktu Elementy obsługowe sterownika Objaśnienie skrótów Dane techniczne Dane techniczne sterownika Wartości oporu dla czujnika kolektora NTC 20K Wartości oporu dla czujnika zasobnika NTC 10K Wartości oporu dla czujnika KTY Zakres dostawy Montaż sterownika w przypadku użycia go jako części zamiennej Obsługa sterownika Nastawienie parametrów instalacji solarnej Wyświetlenie temperatury Wykonanie ustawień Wybór trybu pracy Ustawienie funkcji zabezpieczającej Ustawienie funkcji specjalnych Wyświetlenie wersji programu Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 3

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo Rozdział ten zawiera objaśnienia dotyczące ogólnego posługiwania się wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa jak również przedstawia definicję pojęcia "Wskazówka praktyczna". Istotne wskazówki bezpieczeństwa oraz wskazówki praktyczne zostały umieszczone w tym rozdziale oraz w instrukcji serwisowej bezpośrednio przy opisach odnośnych czynności. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie podanych tu wskazówek z zakresu bezpieczeństwa może spowodować ciężkie poszkodowanie osób ze skutkiem śmiertelnym włącznie jak również być przyczyną szkód materialnych i środowiskowych. 1.1 Zastosowanie systemu Sterownik przeznaczony jest do sterowania stacjami obsługi kompleksowej ze zintegrowanym regulatorem i jednym układem odbiorczym (zasobnik instalacji solarnej). Przeznaczony jest wyłącznie do montażu w stacjach obsługi kompleksowej. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W przypadku zastosowania sterownika KR 0106 w charakterze części zamiennej do sterowników typu KR 0103 S9 lub S9-1 oraz gdy funkcja obiegu chłodzenia przyłączona jest do zacisku 7 (pompa obiegowa lub zawór trójdrogowy) okablowanie należy poprowadzić od zacisku 7 do zacisku 12. Ponadto należy przestawić typ czujnika na "KTY" (zobacz rozdział "Wybór czujnika" strona 17). 1.2 Układ wskazówek Zastosowano dwa poziomy wskazówek i ostrzeżeń dla użytkownika: UWAGA! UWAGA! Inne symbole oznaczające zagrożenia i wskazówki praktyczne: UWAGA! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo którego źródłem może być dany produkt i które bez podjęcia dostatecznych środków zabezpieczających może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała a nawet śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA URZĄDZENIA Znak ten ostrzega przed niebezpieczeństwem które może spowodować średnie lub lekkie uszkodzenia ciała lub szkody materialne. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Informacje przeznaczone dla użytkownika pozwalające na optymalne wykorzystanie i nastawienie urządzenia jak również inne użyteczne uwagi. 4 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

5 Bezpieczeństwo Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem przy otwartym urządzeniu. Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć stację obsługi kompleksowej od napięcia zasilającego lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem odnośnego bezpiecznika głównego budynku. Zabezpieczyć stację obsługi kompleksowej przed przypadkowym włączeniem. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy przestrzegać przepisów i norm krajowych! 1.4 Usuwanie/utylizacja Materiał opakowaniowy sterownika należy usunąć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Zużyty sterownik należy przekazać autoryzowanej firmie w celu usunięcia/utylizacji w sposób zgodny z wymaganiami przepisów ochrony środowiska naturalnego. Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 5

6 2 Opis produktu 2 Opis produktu Sterownik reguluje prędkość obrotową pompy obiegowej w zależności od stanu pracy w celu utrzymania nastawionej różnicy temperatur na możliwie stabilnym poziomie. W momencie przekroczenia nastawionej różnicy temperatur T następuje załączenie pompy obiegowej P1 w celu pozyskania ciepła. W przypadku zbyt niskiej różnicy temperatur lub przekroczenia nastawionej maksymalnej temperatury zasobnika pompa obiegowa P1 zostaje wyłączona. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Pompa obiegowa zostaje wyłączona gdy kolektory osiągną zbyt wysoką temperaturę (nastawa fabryczna: 120 C). Rys. 1 Sterownik 2.1 Elementy obsługowe sterownika LED 0 (czerwona) Wskazanie świeci się szybkie migotanie wolne migotanie Znaczenie Tryb automatyczny pompy obiegowe P1 i P2 nie pracują ponieważ brak jest dostatecznej różnicy temperatur Uszkodzenie czujnika lub praca w trybie ręcznym Tryb pracy "WYL" (wyłączony) I (zielona) świeci się Pompa obiegowa P1 pracuje II (zielona) świeci się Dodatkowa pompa obiegowa P2 pracuje Tmax żółta świeci się Zasobnik osiągnął maksymalną temperaturę Tab. 1 szybkie migotanie Kolektor osiągnął maksymalną temperaturę Wskazania diod LED i ich znaczenie Rys. 2 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Elementy obsługowe sterownika LED 0 (czerwony) LED I (zielony) LED II (zielony) LED Tmax (żółty) Przyciski Plus Minus oraz Enter przeznaczone są do zmiany wartości i poruszania się po menu. Wyświetlacz 6 6 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

7 Opis produktu Objaśnienie skrótów Skróty Znaczenie FSS Czujnik zasobnika (stary skrót: FRS) FSK Czujnik kolektora (stary skrót: FKS) FSX Tmax Dodatkowy czujnik Temperatura maksymalna chroniąca zasobnik lub kolektor Nur Temperaturen-Sensoren vom Typ KTY oder NTC verwenden! Relais P1 Pompa obiegowa (zasobnik) P2 R1 lub R2 Dodatkowa pompa obiegowa do ustalenia funkcji służy menu główne "05 Funkcje specjalne" Przekaźniki do podłączenia P1 lub P2 Netz Anschluss lt. Anleitung Tab. 2 Skróty Rys. 3 Tył sterownika Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 7

8 3 Dane techniczne 3 Dane techniczne 3.1 Dane techniczne sterownika KR 0106 Zużycie własne ok. 25 VA Rodzaj ochrony IP 40/DIN Napięcie sieci zasilającej 230 V AC Hz Minimalne obciążenie wyjście P1 20 VA Zakres pomiarowy 30 C do +180 C Przełączniki stykowe Czujnik temperatury kolektora Czujnik zasobnika Tab. 3 Dane techniczne KR wyjścia przekaźnika (zestyk zwierny) 2A cos ϕ = 07 FSK Ø 6mm FSS Ø 97mm 3.2 Wartości oporu dla czujnika kolektora NTC 20K T R T R C kω C kω Wartości oporu dla czujnika zasobnika NTC 10K Tab Wartości oporu dla czujnika KTY Tab. 6 T R T R C kω C kω Czujnik zasobnika NTC 10K (FSS) Ø 97mm T R T R C kω C kω Wartości oporu dla czujników kolektora i zasobnika z sensorem KTY WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W celu pomiaru wartości oporu czujniki FSK FSS i FSX należy odłączyć od zacisków sterownika. Tab. 4 Czujnik kolektora NTC 20K (FSK) Ø 6mm 8 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

9 Zakres dostawy 4 4 Zakres dostawy W przypadku wymiany sterownika należy przed rozpoczęciem prac montażowych sprawdzić czy dostarczone zostały wszystkie wymienione poniżej elementy. Dostarczane elementy (rys. 4) Poz. 1: Sterownik 1 Ч 1 Rys. 4 Zakres dostawy Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 9

10 0 Tmax 0 Tmax 5 Montaż sterownika w przypadku użycia go jako części zamiennej 5 Montaż sterownika w przypadku użycia go jako części zamiennej W rozdziale tym opisano sposób wymiany sterownika. Jako przykład zamieszczono tu ilustrację stacji obsługi kompleksowej. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem przy otwartym urządzeniu. Przed otwarciem urządzenia należy: Odłączyć stację obsługi kompleksowej od napięcia zasilającego lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem odnośnego bezpiecznika głównego budynku. Zabezpieczyć stację obsługi kompleksowej przed przypadkowym włączeniem. Odkręcić obie śruby z tworzywa sztucznego (rys. 5 poz. 1). Zdjąć przednią termoizolację (rys. 5 poz. 2). Odkręcić obie śruby (rys. 5 poz. 3) mocujące uszkodzony sterownik. Zdjąć sterownik (rys. 5 poz. 4) z cokołu Rys. 5 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Otwarcie stacji obsługi kompleksowej i demontaż sterownika Śruby z tworzywa sztucznego Izolacja cieplna przednia Śruba (zawsze z boku sterownika) Sterownik I II II Tmax 3 4 Umieścić nowy sterownik (rys. 6 poz. 3) na cokole (rys. 6 poz. 4). Wkręcić obie śruby (rys. 6 poz. 5) mocujące sterownik. Umieścić przednią termoizolację (rys. 6 poz. 2) na orurowaniu stacji kompleksowej obsługi i skręcić przy pomocy śrub z tworzywa sztucznego (rys. 6 poz. 1) Uruchomić stację kompleksowej obsługi. I II Rys. 6 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Montaż sterownika i zamknięcie stacji obsługi kompleksowej Śruby z tworzywa sztucznego Izolacja cieplna przednia Sterownik Cokół Śruby (po bokach sterownika) 10 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

11 Obsługa sterownika 6 6 Obsługa sterownika Na ilustracji 7 przedstawiono sposób obsługi sterownika przy pomocy trzech przycisków (Minus Plus oraz Enter). : 01 Temperatury 02 Ustawienia 03 Tryb pracy Kolektor... C FSK/FSS:...K Tryb Auto/Ręczny/Wył. Zasobnik... C Czujnik FSX... C Tmax FSS:... C Pr. obr. P1 Tak/Nie Tylko w trybie "Ręcznym" P1: 0/1 Pr. obr. P % P2: 0/1 Czas pracy P1...h ESC : 04 Funkcje bezp. 05 Funkcje spec. 06 Wersja progr. Tmax FSK:... C KR0106/ Wybór języka Polski/.../.../... Wybór czujnika Czujnik KTY/NTC Funkcja P2 P2 Wył./Oddawanie ciepła/pompa dodat. Czujnik FSX Wyłączony/Match flow/ Wyświetlacz temp. Pr. obr. P1 P1 min: % Reset licznika Reset licznika/ Ustawienia Tak/Nie < + Korekcja ręczna Offset Korekcja automat. Tylko producent! Uwaga! Nie zmieniać! Rys. 7 Przewodnik po menu sterownika Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 11

12 7 Nastawienie parametrów instalacji solarnej 7 Nastawienie parametrów instalacji solarnej W rozdziale tym opisano sposób ustawienia poszczególnych parametrów przy pomocy sterownika umożliwiający ich dostosowanie do danych warunków eksploatacji instalacji solarnej. Przykłady obsługi Przycisnąć Enter w celu otwarcia menu głównego lub przejścia do następnego parametru. Przycisnąć Plus lub Enter aby przejść do następnego parametru. Przycisnąć Minus lub Plus aby zmienić wartość. 7.1 Wyświetlenie temperatury "01 Temperatury" pozwala na wyświetlenie poszczególnych parametrów roboczych instalacji solarnej. Nacisnąć przycisk Enter aby wywołać menu główne "01 Temperatury". W celu pokazania na wyświetlaczu parametrów pracy instalacji solarnej użyć przycisku Minus lub Plus. Nacisnąć Enter aby wrócić do menu głównego Temperatury Kolektor... C Zasobnik... C Wyświetlacz wskazuje pomierzoną temperaturę kolektora i zasobnika. W przypadku czujnika FSX chodzi o dodatkowy czujnik który może np. wskazywać temperaturę zasobnika w jego górnej części. Czujnik FSX... C Regulacja prędkości obrotowej Pr. obr. P1... % Sterownik reguluje prędkość obrotową pompy obiegowej P1 w zależności od stanu pracy w celu utrzymania nastawionej różnicy temperatur na możliwie stabilnym poziomie. Prędkość obrotowa zawiera się w przedziale między 30% (minimalna liczba obrotów) a 100% (maksymalna liczba obrotów). Praca P1... h Godziny pracy Wskazanie łącznej liczby godzin pracy pompy obiegowej P1 (układ odbiorczy 1). 12 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

13 Nastawienie parametrów instalacji solarnej Wykonanie ustawień W menu głównym "02 Ustawienia" możliwe jest wyświetlenie i zmiana następujących parametrów: różnica temperatur dla włączenia różnica temperatur dla wyłączenia maksymalna temperatura zasobnika oraz prędkość obrotowa pompy obiegowej. Nacisnąć przycisk Enter aby wywołać menu główne "02 Ustawienia". Przycisnąć Minus lub Plus aby zmienić wartość nastaw. Nacisnąć Enter aby przejść do następnych nastaw (np. Tmax FSS) lub wrócić do menu głównego. T FSK/FSS... K Różnica temperatur dla włączenia W momencie osiągnięcia ustawionej różnicy temperatur ( T) pomiędzy zasobnikiem a polem kolektora następuje włączenie pompy obiegowej. Świeci się zielona dioda LED. Różnica temperatur dla włączenia 6 30 K 10 K Różnica temperatur dla wyłączenia Za pośrednictwem różnicy temperatur dla włączenia ustawiona zostaje również różnica temperatur powodująca wyłączenie pompy. Jeżeli w automatycznym trybie pracy różnica temperatur dla włączenia spadnie o więcej niż połowę nastawionej wartości a sterownik zredukuje prędkość obrotową pompy obiegowej do minimalnej wartości to wówczas nastąpi wyłączenie pompy obiegowej. Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 13

14 7 Nastawienie parametrów instalacji solarnej Maksymalna temperatura zasobnika Tmax FSS... C Istnieje możliwość nastawienia maksymalnej temperatury zasobnika (nastawa fabryczna: 60 C). Jeżeli temperatura mierzona czujnikiem w zasobniku osiągnie nastawioną wartość wówczas nastąpi wyłączenie pompy obiegowej i zaświeci się odnośna dioda LED. Maksymalna temperatura zasobnika C 60 C NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ UWAGA! w sytuacji gdy ustawiona temperatura zasobnika przekracza 60 C. Klienta należy koniecznie poinformować o ustawionej maksymalnej temperaturze ciepłej wody i związanych z nią niebezpieczeństwach. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji grzewczych temperatura w sieci wody pitnej nie może przekraczać 60 C. Zaleca się zamontowanie za przyłączem AW (wypływ ciepłej wody) zasobnika instalacji solarnej zaworu mieszającego ciepłej wody. Pr. obr. P1... Tak Regulacja prędkości obrotowej Zastosowanie systemu regulacji prędkości obrotowej zapewnia znaczną poprawę efektywności pracy instalacji solarnej. Przy pomocy sterownika regulację tę można włączyć lub wyłączyć. W normalnych warunkach regulacja prędkości obrotowej powinna być włączona ("Tak"). Regulacja prędkości obrotowej P1 Tak/Nie Tak 14 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

15 Nastawienie parametrów instalacji solarnej Wybór trybu pracy "03 Tryb pracy" pozwala na wybranie trybu automatycznego ręcznego lub włączenie/wyłączenie pomp obiegowych. Nacisnąć przycisk Enter aby wywołać menu główne "02 Tryb pracy". Przycisnąć Minus lub Plus aby wybrać tryb pracy. Tryb: Auto Standardową nastawą jest "Auto" (automatyczny tryb pracy). Poprzez wybranie ustawienia "Wyl" można wyłączyć regulację. Podczas pracy w trybie ręcznym możliwe jest manualne sterowanie pompami obiegowymi P1 i P2. P1:0 P2:0 ESC Praca w trybie ręcznym (podmenu) W menu głównym "03 Tryb pracy" nacisnąć Enter w celu włączenia trybu ręcznego. Aby wybrać pompę P1 i P2 (tylko w trybie "Ręczny") należy przycisnąć przycisk Minus lub Plus. Aby wyjść z podmenu nacisnąć "ESC". Nacisnąć Enter w celu włączenia P1 lub P2 wzgl. wyjść z podmenu przy pomocy "ESC" (0 = "Wył" 1 = "Zał"). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Funkcja zabezpieczająca "Maksymalna temperatura kolektora" działa również podczas pracy w trybie ręcznym. W celu ochrony kolektorów instalacji solarnej nie można zatem eksploatować w przypadku zbyt wysokich temperatur także w trybie ręcznym. Tryb pracy Auto Ręczny Wył Auto Nacisnąć Enter aby wrócić do menu głównego. Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 15

16 7 Nastawienie parametrów instalacji solarnej 7.4 Ustawienie funkcji zabezpieczającej Tmax FSK:... C "04 Funkcje bezp." umożliwia ustawienie maksymalnej temperatury kolektora. W momencie przekroczenia maksymalnej temperatury kolektora "Tmax FSK" pompa obiegowa zostaje wyłączona wzgl. nie jest załączana. Funkcja ta jest zawsze włączona. Wartość histerezy dla ponownego włączenia wynosi 5 K. Nacisnąć przycisk Enter aby wywołać menu główne "04 Funkcje bezp.". Przycisnąć Minus lub Plus aby ustawić maksymalną temperaturę kolektora. Maksymalna temperatura kolektora C 120 C Nacisnąć Enter aby wrócić do menu głównego. 7.5 Ustawienie funkcji specjalnych "05 Funkcje spec." umożliwia ustawienie następujących funkcji specjalnych: Wybór języka Wybór czujnika Funkcja P2 Czujnik FSX Prędkość obrotowa P1 Reset Korekcja ręczna (nie zmieniać) Korekcja automatyczna (nie zmieniać) Nacisnąć przycisk Enter aby wywołać menu główne "05 Funkcje spec." Przycisnąć Minus lub Plus aby przejść pomiędzy poszczególnymi funkcjami specjalnymi. Nacisnąć przycisk Enter aby wywołać wybraną funkcję specjalną (np. "Wybór języka"). Przycisnąć Minus lub Plus aby ustawić wybraną funkcję specjalną. Przycisnąć Enter aby włączyć funkcję specjalną i wyjść z menu. 16 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

17 Nastawienie parametrów instalacji solarnej Wybór języka Wybór języka Dostępnych jest kilka wersji językowych które można ustawić jako domyślne. Wybór języka niemiecki francuski angielski włoski polski holenderski hiszpański turecki polski Wybór czujnika Wybór czujnika Typ czujnika ustawiony jest domyślnie dla wszystkich czujników (FSK FSS i FSX) jako "NTC" (czujnik kolektora NTC 20K i czujnik zasobnika NTC 10K). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zmiana typu czujnika jest konieczna jeżeli w przypadku użycia części zamiennych wartości oporności czujnika odbiegają od odnośnych wartości czujnika NTC (zobacz rozdział 3 "Dane techniczne" strona 8). Wybór czujnika KTY NTC NTC Funkcja P2 Funkcja P2 Sterownik można wykorzystać do sterowania dodatkową pompą obiegową P2 która przejąć może jedną z poniższych funkcji. "Funkcja chłodzenia": Pompa obiegowa P2 włącza się 5 K poniżej maksymalnej temperatury zasobnika "Tmax FRS". Zapewnia to ochronę zasobnika przed przegrzaniem oraz daje możliwość odprowadzenia nadmiaru ciepła przy pomocy tej pompy do np. obiegu grzewczego. Wartość histerezy załączania wynosi 2 K. "Pompa dodatkowa": Funkcja ta przewidziana jest dla niedostępnego jeszcze wyposażenia dodatkowego. Funkcji tej nie wolno zatem wybierać. Funkcja P2P2wyłączona Funkcja chłodzenia Pompa dodatkowa P2 wyłączona Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 17

18 7 Nastawienie parametrów instalacji solarnej Czujnik FSX Czujnik FSX Czujnik FSX jest czujnikiem dodatkowym który może pełnić następujące funkcje: "Match flow": Funkcja Match flow optymalizuje ładowanie zasobnika w przypadku zasobników pracujących w oparciu o zasadę termosyfonu powodującą jak najszybsze przetransportowanie ciepła użytecznego do części natychmiastowego udostępniania zasobnika. W tym celu czujnik FSX zamontować należy centralnie na zasobniku w charakterze czujnika progowego. W przypadku gdy sterownik stwierdzi że czujnik FSX rejestruje temperaturę niższą od 45 C podejmie on wówczas próbę osiągnięcia podwójnej różnicy temperatur dla włączenia (FSK/FSS). Jeżeli różnica temperatur rejestrowana przez czujnik FSX jest wyższa od 45 C sterownik pracuje w trybie normalnym próbując osiągnąć pojedyńczą różnicę temperatur dla włączenia (FSK/FSS). "Wskazywanie temperatury": Czujnik FSX umieścić można w dowolnym miejscu np. w górnej części zasobnika. Czujnik FSX Wyłączony Match flow Wyświetlacz temperatury Wyłączony Prędkość obrotowa P1 Prędk. obrot. P1 Sterownik reguluje prędkość obrotową pompy obiegowej P1 w zależności od stanu pracy w celu utrzymania nastawionej różnicy temperatur na możliwie stabilnym poziomie. Funkcja ta umożliwia nastawienie minimalnej prędkości obrotowej pompy P1. P1 min % 30% 18 Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne

19 Nastawienie parametrów instalacji solarnej Reset licznika lub nastaw Reset "Licznik": Funkcja ta umożliwia zresetowanie licznika godzin pracy pompy P1. "Nastawy": Funkcja ta powoduje przywrócenie nastaw fabrycznych wszystkich parametrów (z wyjątkiem licznika godzin pracy). Przycisnąć Minus lub Plus aby wybrać zakres nastaw ("Licznik" lub "Nastawy"). Nacisnąć przycisk ENTER. Przycisnąć Minus lub Plus ("TAK") aby uruchomić reset. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Po resecie do nastaw fabrycznych wszystkie parametry należy sprawdzić i ustawić na nowo w przeciwnym przypadku instalacja solarna może funkcjonować nieprawidłowo.. Reset Licznik Nastawy Przycisnąć Enter aby włączyć funkcję specjalną i powrócić do menu głównego. 7.6 Wyświetlenie wersji programu "06 Wersja progr." umożliwia wyświetlenie wersji programu. Nacisnąć przycisk ENTER. KR0106/... Na wyświetlaczu pojawia się wersja programu. Nacisnąć Enter aby wrócić do menu głównego. Serwis części zamiennych Buderus Technika Grzewcza ul. Krucza Tarnowo Podgórne 19

20 Autoryzowany Partner Handlowy:

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMPY CWU, PODŁOGOWEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ DLA STEROWNIKA. REG-30 wersja 1.0

MODUŁ POMPY CWU, PODŁOGOWEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ DLA STEROWNIKA. REG-30 wersja 1.0 MODUŁ POMPY, PODŁOGOWEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ DLA STEROWNIKA REG-30 wersja 1.0 MODUŁ POMPY, PODŁOGOWEJ, CYRKULACYJNEJ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI com 1 2 CO? CYR PO INTERJEFS KOMUNIKACYJNY POMPA PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa 630 055 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DLA ART-.NR. 8001, 8011, 8012, 8014 i 8015 TERMOMAT 1 jest elektronicznym regulatorem różnicowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C Sterownik pompy Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie Regulator SP-21/2C przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ Zastosowanie: do instalacji z elektrownią wiatrową i akumulatorem 12V, 24V, 36V lub 48V. Maksymalny prąd na wyjście dla napięć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP LP Nazwa urządzenia sterującego 1 Sterownik ART-AN Dedykowany zasilacz 24 V DC / 1 A (polecamy zasilacze Darco TU-Z-24V/1A lub EZN -010M-0) Zdjęcie Sterowanie aparatami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH -1- ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

REGULATOR ŁADOWANIA 12V/24V 40A DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

REGULATOR ŁADOWANIA 12V/24V 40A DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ REGULATOR ŁADOWANIA 12V/24V 40A DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ Zastosowanie: do instalacji z elektrownią wiatrową i akumulatorem 12V lub 24V. Jest to 2 stopniowy regulator który realizuje 3 funkcje:

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Instruction Manual Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Dziękujemy za zakup produktu marki Altech. Prosimy aby instrukcja była przechowywana przez właściciela domu w którym produkt

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 1 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora. Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora. Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. Zawsze należy stosować dodatkowe układy zabezpieczające instalację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo