Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 Program GAMW Warszawa,

2 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH

3 GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja całości lub części niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody wydawcy zabronione Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe występujące w dokumentacji należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych Mimo iż podczas przygotowania niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań odnośnie jakości i rzetelności, wydawcy ani autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w niej materiałów Warszawa, sierpień 2008 Wydawca PPW GiP Sp z oo Podziękowania Autorzy wyrażają serdeczne podziękowania dla zespołu programistów i wdrożeniowców PPW GiP Sp z oo za pomoc w przygotowaniu niniejszej publikacji

4 4 SPIS TREŚCI Część I FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 7 1 Dokumenty magazynowe 9 Dopisywanie dokumentów 10 Dopisywanie pozycji dokumentów 13 Magazynowa faktura zakupu 18 Wydruk dokumetu 19 Status i inne informacje o dokumencie 20 Funkcje specjalne 22 Import danych o sprzedaży z GAH Administratora 24 Import danych wydania z GAH Administratora 27 2 Stany magazynowe 30 3 Remanent magazynu 32 Wprowadzenie nagłówka remanentu 32 Wprowadzanie pozycji remanentu 33 Podstawowe funkcje remanentu 36 Rejestracja spisu z natury 36 Import stanów z natury z programu GAH 37 Aktualizacja stanów z natury 38 Wycofanie statusu korekty 40 Pobranie stanów magazynowych 40 Selektywne pobranie stanów 42 Zapisanie listy towarów do pliku 43 Usunięcie pozycji remanentu 43 Wydruki remanentowe 44 Korekty remanentowe - zamknięcie remanentu 46 Powtórzenie rozliczenia remanentu 49 4 Faktury zakupu 52 5 Katalogi 58 Kontrahenci (dostawcy, odbiorcy, magazyny) 59 Towary, ceny, stany 60 Definicje operacji magazynowych 64 Lista raportów definiowalnych 66 Użytkownicy 66 Słowniki kodów i parametrów 67 Parametry systemu (kod "XX") 68 Dokumenty magazynowe (kod "UD") 71 Grupy towarowe (kod "UG") 71 Jednostki miary (kod "UJ") 71 Przypisanie PP do magazynu (kod "UM") 72 Numeracja dokumentów magazynowych (kod "UN") 72 Stawki VAT (kod "UV") 73 Formy płatności (kod "UZ") 73 Wskaźnik ceny Netto/Brutto (kod "XC") 74 Rodzaje cen ewidencyjnych (kod "XE") 74 Nagłówek firmy (kod "XF") 75 Redefinicja jednostek z GAH-a (kod "XJ") 75 Typ kontrahenta (kod "XK") 76 Sposób numeracji partii tawaru (kod "XP") 76 Konfiguracja drukarki (kod "UP") 77 Port drukarki / plik wydruku (kod "XD") 77 Modele drukarek (kod "XW") PPW GiP Sp z oo

5 SPIS TREŚCI Część II Administracja Eksport surowców do GAH'a 79 2 Eksport cen surowców do GAH'a 80 3 Import towarów z GAH'a 81 4 Przypisanie zakresu numerów towarów do grupy 82 5 Czyszczenie katalogu towarów 83 6 Zamknięcie miesiąca rozrachunkowego 84 Część III Serwis 85 1 Naprawa indeksów 85 2 Kontrola i naprawa stanów magazynowych 86 3 Przełączenie na inny rok 91 4 Archiwizacja danych 93 5 Dziennik zdarzeń 96 6 Zamknięcie roku 96 Część IV Raporty Stany bieżące partii towaru Stany magazynowe na dzień Stany magazynowe wg grup Dokumenty według kierunków i grup towarowych Stany magazynowe krytyczne Obroty towarów w okresie Dokumenty magazynowe w okresie Historia obrotów towaru Obroty magazynu w okresie Obroty kontrahentów (według kierunków) Dokumenty kontrahenta w okresie Katalog towarów Towary nie wykazujące obrotów Zestawienie faktur zakupu Ustawienia wydruku Raporty zewnętrzne Dokumenty według kierunku i rodzaju asortymentu Dokumenty według kierunków Dokumenty magazynowe według rodzaju dokumentu Arkusz inwentaryzacyjny w układzie alfabetycznym Analizy obrotów Analiza obrotów dokumentów Analiza płatności - faktury zakupu Analiza VAT - faktury zakupu PPW GiP Sp z oo

6 PPW GiP Sp z oo

7 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 1 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Menu Funkcja Magazyny Dokumenty magazynowe F3 Dopisywanie dokumentów Dopisywanie pozycji dokumentów Magazynowa faktura zakupu Wydruk dokumentu Status i inne inne informacje o dokumencie Funkcje specjalne Import sprzedaży z GAH'a Import Wydania z GAH'a Stany magazynowe F4 Remanenty F5 Faktury zakupu Stany magazynowe bieżące Stany magazynowe na dzień Stany magazynowe wg grup na dzień Stany magazynowe krytyczne Raport obrotów towarów w okresie Raport dokumentów magazynowych w okresie Raport historia obrotów towaru Raport obrotów magazynu w okresie Raport obrotów kontrahentów w okresie Raport dokumentów kontrahenta w okresie Wydruk katalogu towarów Zestawienie towarów nie wykazujących obrotów Zestawienie faktur zakupu w okresie Raporty zewnętrzne Analiza obrotów Konfiguracja drukarki Kartoteka towarów F6 Kartoteka kontrahentów: magazyny, dostawcy, odbiorcy F7 Definicje operacji magazynowych Kartoteka użytkowników, hasła i uprawnienia Słowniki kodów i parametrów Lista raportów definiowalnych Eksport surowców do GAH'a Eksport cen surowców do GAH'a Import towarów z GAH'a Przypisanie zakresu numerów towarów do grupy Czyszczenie katalogu towarów Import dokumentów zewnętrznych Eksport katalogów kontrahentów i towarów Zamknięcie miesiąca rozrachunkowego Naprawa indeksów Kontrola i naprawa stanów magazynowych Przełączenie na inny rok Archiwizacja danych Dziennik zdarzeń Zamknięcie roku O programie Spis treści Szukaj tematu Raporty F8 Katalogi Administracja Serwis Pomoc 2008 PPW GiP Sp z oo Klawisz 7

8 8 Wyjście Pomoc do pomocy Zgłoszenie użytkownika Koniec Alt-X Alt-F PPW GiP Sp z oo

9 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 11 9 Dokumenty magazynowe Rejestracja z możliwością wyszukiwania i aktualizacji wszelkich dokumentów magazynowych: przyjęć, wydań, przesunięć, korekt stanów i przewartościowań wraz z wydrukami dokumentów Podczas prowadzenia ewidencji dokumentów magazynowych należy zwrócić uwagę na chronologię wykonywanych czynności! Ponieważ magazyny są rozliczane w cenach średnioważonych zakupu należy wprowadzać dokumenty chronologicznie Takie wprowadzanie dokumentów uchroni nas przed wystąpieniem stanów ujemnych na raportach magazynowych Z tego powodu program nie dopuszcza do wprowadzenia dokumentu oj dacie starsze niż data ostatniego dopisanego dokumentu! W celu prawidłowego rozliczenia remanentów należy pamiętać o tym, że do czasu zamknięcia (rozliczenia) remanentu nie powinno się wprowadzać żadnych dokumentów magazynowych wykraczających poza datę remanentu (dotyczących przyszłości) Można jedynie ewidencjonować dokumenty związane bezpośrednio z rozliczeniem remanentu W magazynach nie podlegających spisowi można bez żadnych ograniczeń prowadzić dokumentację magazynową Po wywołaniu funkcji pojawi się okno z listą istniejących dokumentów Poszczególne dokumenty na liście uporządkowane są według numeru systemowego (czyli w kolejności wprowadzania) albo według symbolu dokumentu Tworzenie dokumentów magazynowych odbywa się poprzez kliknięcie klawisza Dopisz lub przez naciśnięcie klawisza Ins Zobacz także: Dopisywanie dokumentów Dopisywanie pozycji dokumentów Magazynowa faktura zakupu Wydruk dokumentu Status i inne inne informacje o dokumencie Funkcje specjalne Import danych o sprzedaży z GAH Administratora Import danych wydania z GAH Administratora Stany magazynowe 2008 PPW GiP Sp z oo

10 Dopisywanie dokumentów W celu wprowadzenia nowego dokumentu należy nacisnąć przycisk Dopisz Wówczas wyświetli się poniższy formularz Numer systemowy nadawany jest automatycznie i ma zastosowanie dla wewnętrznych funkcji programu Nie jest wykorzystywany przez użytkownika Na wstępie należy określić kod operacji magazynowej (można wybrać z listy) W zależności od operacji magazynowej tworzone dokumenty inaczej będą aktualizowały stany magazynowe W następnej kolejności wprowadza się datę dokumentu (domyślnie dzisiejsza) Symbol (kod) dokumentu nadawany jest automatycznie, na podstawie licznika dokumentów w słowniku (zwiększenie licznika o jeden) UWAGA! Pole data w dokumencie wprowadzanym odnosi się do faktycznej daty wprowadzenia dokumentu, a nie do daty z faktury zakupu W następnym polu należy określić kontrahenta W zależności od typu kontrahenta w definicji operacji magazynowej, w polu tym wprowadza się dostawcę, odbiorcę, magazyn lub kontrahenta innego typu Opis dokumentu jest polem opcjonalnym (można go pominąć) Jeżeli nagłówek dokumentu nie został jeszcze dopisany (fizyczny brak rekordu w bazie danych), po wprowadzeniu typu operacji magazynowej, daty, kontrahenta i symbolu dokumentu (automatyczna generacja) należy nacisnąć guzik Dopisz W tym momencie program przejdzie w tryb dopisywania pozycji dokumentu (rysunek poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

11 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 11 UWAGA! W dokumencie dostawy (PZ) opis dokumentu jest obligatoryjny Zwykle w tym miejscu wprowadza się numer (symbol) dokumentu dostawy Od wersji GAMW 155 do wspomagania wprowadzania i wyszukiwania danych towarów używany jest system kodów paskowych Jeżeli na danym stanowisku (komputerze) aktywny jest czytnik kodów paskowych, to dopisywanie pozycji dokumentów może być wykonywane za pomocą tegoż czytnika Odczytanie kodu paskowego w tym momencie spowoduje wywołanie funkcji dopisywania pozycji dokumentu z wypełnionymi danymi, które pobierane są z zasobów (dane towaru lub stanu zapasu) lub z danych zapisanych w rejestrze kodów paskowych (ilość w opakowaniu) Domyślna ilość towaru to 1 opakowanie (lub jednostka) 2008 PPW GiP Sp z oo

12 12 Jeżeli sczytanie kodu paskowego się nie uda (uszkodzona lub nieczytelna etykieta kodu), to można go wprowadzić ręcznie używając guzika aktywowany klawiszem F10 Kod paskowy wpisuje się w okienku, który jest Efekt powinien być taki sam jak zeskanowanie kodu czytnikiem 2008 PPW GiP Sp z oo

13 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Dopisywanie pozycji dokumentów W dolnej części okna nagłówka dokumentu znajduje się lista pozycji Do wprowadzania pozycji służy przycisk Dopisz (ekran poniżej) UWAGA! pozycje wolno dopisywać lub usuwać tylko w przypadku ostatniego lub niezatwierdzonego dokumentu! W pozostałych dokumentach przycisk Dopisz nie jest dostępny Po naciśnięciu klawisza Dopisz lub sczytaniu kodu paskowego skanerem pojawi się okno pozycji dokumentu Jeśli jest to nowy dokument, program przystąpi automatycznie do wprowadzania jego pozycji Jeżeli dokumentem tym jest dokument przyjęcia dostawy (typ operacji magazynowej P ), okno to ma postać: 2008 PPW GiP Sp z oo

14 14 Na wstępie wprowadzania nowej pozycji przyjęcia należy określić numer towaru (wybór z katalogu) Po wybraniu towaru pojawia się informacja o rodzaju partii Wielkość opakowania przyjmowana jest domyślnie jako jednostki podstawowej Chcąc przyjąć towar w innym opakowaniu, należy zmienić wartość w polu Opakowanie W kolejnych polach należy określić cenę zakupu opakowania/jednostki, a następnie ilość przyjmowanego towaru W dolnej części okienka wyświetlane są ceny zakupu i ewidencyjna w przeliczeniu na jednostkę podstawową Na dole formularza wprowadzania pozycji dostawy podawany jest aktualny stan wybranej partii towaru W przypadku pozycji dokumentu wydania (typ operacji magazynowej W ) należy określić numer towaru, opakowanie oraz ilość wydawanego towaru 2008 PPW GiP Sp z oo

15 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 15 Dla kontroli podawana jest informacja o stanie towaru w magazynie (w opakowaniach) Poniżej wygląd okna podglądu szczegółów pozycji towaru Zmiany w obrębie pozycji dokumentu nie są możliwe Aby wprowadzić zmiany, należy usunąć pozycję, po czym dopisać ją na nowo 2008 PPW GiP Sp z oo

16 16 W powyższych przykładach należy zwrócić uwagę na pole o nazwie Opakowanie Umożliwia ono na elastyczne operowanie ilością przyjmowanych i wydawanych towarów Domyślnie opakowanie jest równoznaczne z jednostką podstawową Jeżeli jednak towar jest przyjmowany w różnych opakowaniach, a jego cena jednostkowa pozostaje bez zmiany, użytkownik może na bieżąco określić inną wielkość opakowania (wyrażoną jako ułamek lub krotność jednostki podstawowej) Program automatycznie wyliczy ceny opakowania, które będą obowiązywały w danym dokumencie (również na wydruku) Natomiast stany magazynowe (wartościowe) i obroty w zestawieniach będą rozliczane jedynie w cenach jednostek podstawowych Każda zmiana wielkości opakowania towaru zapamiętywana jest w katalogu towarów, jako wartość domyślna W przypadku pozycji dokumentu korekty ilość-wartość (korekta stanu typ operacji K) należy jawnie określić różnice ilościowe lub/i wartościowe, o które zostanie skorygowany stan magazynowy Operacja ta jest wykonywana bez uwzględnienia cen (zmiana ilości nie wpływa na wartość, korektę należy prowadzić niezależnie) Ilość i wartość stanu magazynowego bezpośrednio korygowana jest przez ilość i/lub wartość pozycji, którą należy interpretować jako różnice między stanem, który powinien być a stanem aktualnym (patrz rys poniżej) Program umożliwia w tym przypadku określenie różnicy (wtedy wyliczony i wyświetlony zostanie stan po korekcie) lub bezpośrednie określenie stanu w polach Powinno być (wtedy program wyliczy różnicę) Efektem zatwierdzenia takiego dokumentu korekty będzie skorygowanie stanów magazynowych o wyliczone różnice (ilościową i/lub wartościową) Po wprowadzeniu poszczególnych pozycji dokumentu tabela pozycji ma postać: 2008 PPW GiP Sp z oo

17 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 17 Po wprowadzeniu pozycji dokumentu można go wydrukować po naciśnięciu przycisku Wydruk W przypadku dokumentu dostawy, gdy włączona jest opcja obsługi faktur zakupu (parametr systemowy 'XX FAKTZAK' ma wartość 'T'), to w oknie dokumentu (patrz przykład powyżej) dostępny jest guzik Faktura zakupu służący do rejestracji magazynowych faktur zakupu na podstawie zdefiniowanego dokumentu dostawy 2008 PPW GiP Sp z oo

18 Magazynowa faktura zakupu Po zarejestrowaniu poszczególnych pozycji dokumentu dostawy tabela pozycji ma postać: W przypadku, gdy włączona jest opcja obsługi faktur zakupu (parametr systemowy 'XX FAKTZAK' ma wartość 'T'), to w oknie dokumentu (patrz powyżej) dostępny jest guzik Faktura zakupu służący do rejestracji magazynowych faktur zakupu na podstawie zdefiniowanego dokumentu dostawy Po jego naciśnięciu możemy zarejestrować fakturę zakupu na podstawie przyjętej dostawy Należy wtedy wybrać rodzaj faktury związanej z rejestracją dostawy magazynowej W jej opisie powinna być wyszczególniona lista kodów operacji magazynowych dostawy poprzedzonych znakiem '$' (np "$PZ, $PZZ" patrz okno poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

19 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 19 Po jej wybraniu pojawi siê okno dopisywania faktury zakupu, której dane zosta³y wstêpnie wyliczone na podstawie zarejestrowanej dostawy Dane tej faktury mog¹ byæ nastêpnie przez u ytkownika zmienione tak aby uzyskaæ z g o d n o œ æ z orygina³em faktury zakupu 114 Wydruk dokumetu Po dopisaniu pozycji dokumentu lub wejściu w istniejący dokument można przystąpić do wydruku dokumentu Wydruk najpierw jest uwidoczniony do wglądu w trybie preview Następnie można go skierować do wydruku przez kliknięcie ikonki drukarki Jeżeli wydruk na drukarkę zostanie zrealizowany, to dokument uzyska status wydrukowany Samo wyświetlenie wydruku w trybie preview nie spowoduje włączenia tego statusu 2008 PPW GiP Sp z oo

20 Status i inne informacje o dokumencie Wskaźniki informacyjne w tym status dokumentu mają znaczenie informacyjno-kontrolne Zapewniają szczegółową informację o stanie przetwarzania dokumentu, jego wartości i liczbie pozycji Jeżeli dokument jest jednym pary dokumentów przesunięcia międzymagazynowego, to dodatkowo wyświetlana jest informacja o dokumencie związanym (patrz rysunek poniżej) Znaczenie liter: D P M E R dokument drukowany dokument zatwierdzony przesunięcie magazynowe eksport do FK dokument remanentowy 2008 PPW GiP Sp z oo

21 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE T 21 dokument z niezakończoną transakcją Przykładowo wydrukowanie i zatwierdzenie dokumentu powoduje włączenie statusu D i P, a w przypadku wykonania przesunięcia MM włączenia statusu M (widoczne w górnym rzędzie na rysunku) W dolnym rzędzie odznaczana jest ewentualna edycja po wykonaniu czynności określonej w górnym rzędzie W przypadku przedstawionym na rysunku dokument był więc edytowany po wydruku i przesunięciu MM 2008 PPW GiP Sp z oo

22 Funkcje specjalne Przycisk Specjalne w oknie listy dokumentów pozwala wybrać funkcje dotyczące wybranego dokumentu (patrz rysunek poniżej) Funkcja Wycofanie wstecz do dokumentu jest pomocna przy korekcie błędów popełnionych w zatwierdzonych dokumentach Aby móc zmienić zatwierdzony dokument, wszystkie dokumenty po nim nie mogą być zatwierdzone, gdyż zmiana cen zakupu w tym dokumencie może wypływać na cenę średnią ważoną zakupu w kolejnych dokumentach Wycofanie przeprowadzone zostanie do tego dokumentu, na którym ustawiony był kursor na liście przed naciśnięciem przycisku Specjalne Dokumenty otrzymują wtedy status nie zatwierdzonych (wyświetlane są na czerwono - rysunek poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

23 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 23 UWAGA: Jeżeli któryś z dokumentów podlegających wycofaniu jest zrealizowanym dokumentem typu WMM (wydanie międzymagazynowe) a skojarzony z nim dokument PMM jest zatwierdzony, to dokument pierwotny WMM oraz pozostałe dokumenty poprzedzające go nie zostaną wycofane (patrz komunikat poniżej) Ma to zapobiec powstawaniu rozbieżności skojarzonych dokumentów przesunięć międzymagazynowych Odpowiednie stany magazynowe można zaktualizować poprzez indywidualnie zatwierdzanie kolejnych dokumentów, wchodząc w każdy nich lub za pomocą funkcji Wprowadzenie dokumentów na stan opisanej poniżej Funkcja Wprowadzenie dokumentów na stan jest odwrotnością funkcji wycofania dokumentów Używana jest głownie po skorygowaniu danych dokumentów, które uprzednio zostały wycofane Ceny we wprowadzanych dokumentach (aktualizujących stany magazynowe) mogą ulec zmianom Dotyczy to szczególnie dokumentów wydań Jeżeli zmieniony dokument wydania jest skojarzonym dokumentem przesunięcia międzymagazynowego WMM, to jego odpowiednik po stronie przyjęć PMM, zostanie również skorygowany Funkcja Usunięcie dokumentu służy do szybkiego usuwania dokumentu (nagłówek i pozycje bez potwierdzania usunięcia pozycji) Jest dostępna jedynie gdy parametr systemowy USUDOK ma wartość TAK Usunięty w ten sposób może być tylko dokument niezatwierdzony W przypadku gdy chcemy usunąć dokument wydania międzymagazynowego, a taka możliwość w danej sytuacji istnieje, program wyśle komunikat z zapytaniem (poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

24 Import danych o sprzedaży z GAH Administratora Jednym z elementów współpracy programu GAMW z programem Administrator systemu GAH jest możliwość importu danych sprzedaży produktów gastronomicznych Sprzedaż jest rejestrowana w formie dokumentu wydania, zmniejszającego stan magazynu surowców, powiązanego z punktem (punktami) produkcji w lokalu gastronomicznym Import danych o zejściu surowców jest generowany przez program interfejsowy, który działa w oparciu o dane sprzedaży i mechanizm rozbioru produktów (półproduktów), na podstawie zdefiniowanych receptur produkcyjnych Współpraca programu GAMW z systemem GAH Administrator jest możliwa po włączeniu parametru systemowego: 'XX' 'IMPPOS', którego wartość powinna zawierać ścieżkę katalogu programów Administratora GAH (przykładowo 'M:\GH2' - patrz ekran poniżej) Wywołanie funkcji importu wydania na sprzedaż odbywa sie z poziomu menu: Magazyn->Import sprzedaży z GAH'a, w oknie głównym aplikacji (patrz poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

25 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 25 Po wywołaniu funkcji pojawia się okno, w którym oprócz typowych atrybutów dokumentu wydania należy zdefiniować okres, za który zostaną naliczone obroty (patrz ekran poniżej) Początek okresu jest określony przez jeden z następujących czynników (wg hierarchii ważnosci): data ostatniego importu wydania na sprzedaż (powiększona o jeden dzień), zapisana jako wartość parametru 'XX' 'IMP_kkkk' gdzie kkkk jest kodem magazynu, z którego następuje wydanie Dla powyższego przykładu będzie to kod IMP_BAR z wartością (patrz przykład powyżej na ekranie z listą parametrów systemowych), data ostatniego remanentu + 1, data bilansu otwarcia Po naciśnięciu guzika Wykonaj wywoływany jest program inerfejsowy PSKE, dokonujący rozbioru PLU i półproduktów sprzedanych we wskazanym okresie, na surowce (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

26 26 Jeżeli w magazynie brak jest pokrycia na surowce z rozbioru sprzedaży, wyświetlany jest komunikat: a następnie wyświetlany jest raport odrzuconych pozycji sprzedaży z podaniem ilości wydanej, ilości do wydania i powód wydania częściowego lub odrzucenia 2008 PPW GiP Sp z oo

27 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Import danych wydania z GAH Administratora Jednym z elementów współpracy programu GAMW z programem Administrator systemu GAH jest możliwość importu danych rozbioru wydania produktów lub PLU według wykazu Wydanie zmniejsza stan magazynu surowców w magazynie powiązanym z punktem (punktami) produkcji w lokalu gastronomicznym Dane rozbioru generowane w programie Administrator zapisywane są w pliku buforowym, w którym zawarta jest informacja o wydaniach z różnych punktów produkcji Nazwa i ścieżka do tego pliku mogą być predefiniowane w parametrach systemowych programu GAMW Nazwa pliku określona jest jako wartość parametru XX PLIKIMPW Jeżeli parametr jest niezdefiniowany lub wartość parametru jest nieokreślona to przyjmuje się domyślną nazwę tego pliku SURTXS Nazwa powinna być w standardzie DOS np ABCDEFGH TXS Przyjmuje się zwyczajowe rozszerzenie *TXS, choć dopuszczalne jest także inne Katalog (ścieżka) pliku importu określona jako wartość parametru XX KATIMPW Jeżeli jest nieokreślona, to przyjmuje się ścieżkę danych programu GAMW np ('M:\GAM') Współpraca programu GAMW z programem Administrator jest możliwa po włączeniu parametru systemowego: XX IMPPOS z wartością określającą ścieżkę katalogu programów administratora GAH (zwyczajowo "M:\GH2") Wywołanie funkcji importu wydania na sprzedaż odbywa sie z poziomu menu: Magazyn->Import wydania z GAH'a, w oknie głównym aplikacji (patrz poniżej) W przypadku gdy brak jest pliku buforowego lub jest on niedostępny program zgłosi komunikat a następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru pliku, z którego trzeba wybrać konkretny plik (patrz poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

28 28 Po wywołaniu funkcji pojawi się okno nagłówka dokumentu (patrz ekran poniżej), w którym należy określić atrybuty dokumentu Oprócz nazwy pliku predefiniowane mogą być także operacja magazynowa jako wartość parametr XX IMPWOPM (jeżeli jest nieokreślona, to przyjmuje się operację WW Jeżeli w magazynie brak jest pokrycia na surowce zaimportowane z rozbioru wydania, wyświetlany jest komunikat: a następnie wyświetlany jest raport odrzuconych pozycji z podaniem ilości wydanej, ilości do wydania i powód wydania częściowego lub odrzucenia 2008 PPW GiP Sp z oo

29 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 2008 PPW GiP Sp z oo 29

30 30 12 Stany magazynowe Wyszukiwanie i przeglądanie stanów magazynowych, obrotów miesięcznych i wykazu operacji dla poszczególnych partii towaru Sumaryczny stan towaru we wszystkich magazynach można obejrzeć w funkcji Stany magazynowe (funkcja tylko do odczytu) Po wywołaniu funkcji pojawia się okno z listą partii towarów w danym magazynie Przycisk Obroty towaru wyświetla bilans obrotów i transakcje związane z wybraną partią towaru 2008 PPW GiP Sp z oo

31 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 31 Dla każdej pozycji wyświetlane są numer, data i symbol dokumentu, kod i numer kontrahenta, oraz ceny: magazynowa (ewidencyjna) i cena zakupu towaru Zakładka Bilans obrotów udostępnia informacje o partii towaru w układzie: bilans otwarcia, obroty miesięczne i saldo końcowe Na zakładce Transakcje ilość towaru przedstawiono w rozbiciu na przyjęcia i wydania W takim układzie ilość ujemna może występować w operacjach zwrotnych (np zwrot wydania) Ilość zerowa może występować także w korektach (wartościowych) lub operacjach przewartościowania Pozycja Saldo wyraża bieżący stan magazynowy partii towaru Transakcje jeszcze nie zatwierdzone również są wyświetlane w powyższej tabeli w kolorze czerwonym i nie są uwzględnione w podsumowaniu (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

32 32 13 Remanent magazynu Obsługa remanentu obejmuje: 131 tworzenie nagłówka remanentu, obsługę remanentu w schemacie pełnym i selektywnym (według wzorca), pobieranie stanów magazynowych, rejestrację spisu z natury, import stanów z natury z pliku zewnętrznego, wydruk arkusza spisowego dla magazynu, wartościowanie stanów z natury, wydruk zestawienia różnic remanentowych, możliwość automatycznego generowania dokumentów korygujących Wprowadzenie nagłówka remanentu Po wywołaniu funkcji pojawia się okno z listą zdefiniowanych remanentów Remanent jest identyfikowany przez numer kolejny (w roku) i datę przeprowadzenia Definiowanie nowego remanentu odbywa się przez naciśnięcie przycisku Dopisz Po wprowadzeniu daty i opisu rekord remanentu dopisywany jest do listy Jeżeli poprzedni remanent nie został zamknięty, to operacje na kolejnym zdefiniowanym remanencie będą zablokowane (status N - nie otwarty), co zostanie potwierdzone także odpowiednim komunikatem przy próbie jego otwarcia (patrz ekran poniżej) W takiej sytuacji należy zamknąć (zakończyć) poprzedni remanent 2008 PPW GiP Sp z oo

33 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 33 Jeżeli chcemy wprowadzić remanent w innym magazynie, to za pomocą kontrolki wyboru: Magazyn w oknie głównym aplikacji zmieniamy domyślny magazyn a następnie wchodzimy na listę remanentów i wybieramy ten sam nagłówek remanentu Uwaga! Wszystkie magazyny korzystają z tego samego nagłówka remanentu, ale każdy magazyn ma swoje własne pozycje remanentu! 132 Wprowadzanie pozycji remanentu W programie GAMW można rejestrować i rozliczać remanenty według dwóch schematów: pełnego i skróconego (selektywnego) W schemacie remanentu pełnego do pliku remanentowego kopiowane są wszystkie stany towarów z danego magazynu a rozliczenie odbywa się dla wszystkich towarów zarejestrowanych na podstawie dokumentów magazynowych Brak towaru na liście remanentu oznacza, że albo jego stan jest zerowy albo brak takiego towaru w ewidencji obrotów magazynowych Inaczej wygląda schemat remanentu skróconego (selektywnego) Pobranie stanów magazynowych do remanentu odbywa się w oparciu o wzorcową listę towarów, zapisaną we wskazanym przez użytkownika pliku tekstowym (z rozszerzeniem *GRT) Rozliczenie remanentowe odbywa się tylko dla towarów pobranych według wzorca Pozostałe towary, będące na stanie aktualnego magazynu nie będą uwzględnione w rozliczeniu remanentowym, o ile nie zostaną wprowadzone w spisie z natury w takim przypadku zostaną one dopisane do listy remanentu Jeżeli w domyślnym magazynie stany magazynowe nie były jeszcze pobierane do remanentu, to po wybraniu wprowadzonego remanentu pojawi się zapytanie: W przypadku wybrania remanentu skróconego pojawi się okno dialogowe do wskazania pliku wzorca listy remanentu 2008 PPW GiP Sp z oo

34 34 W przypadku wyboru opcji pełnego remanentu pobrane zostaną wszystkie stany towarów z aktualnego magazynu Po pobraniu stanów magazynowych, wybierając konkretną pozycję towaru z listy remenentu i naciskając klawisz Popraw wchodzimy w tryb wprowadzania spisu z natury dla wybranego towaru (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

35 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 35 Jeżeli jednak stojąc na wybranym towarze naciśniemy jednocześnie kombinacje klawiszy Ctrl+Enter to wejdziemy w tryb edycji pozycji remanentu (poniżej) Za pomocą przycisku Wydruki można uzyskać wydruki stanów magazynowych (remanentowych i z natury), a także arkusza inwentaryzacyjnego, pomocnego przy wykonywaniu spisu stanów z natury 2008 PPW GiP Sp z oo

36 Podstawowe funkcje remanentu Przyciskiem Specjalne wywołujemy menu funkcji specjalnych Dostępne są następujące funkcje 1 Spis stanów z natury 2 Import stanów z natury z GH2 3 Aktualizacja stanów z natury 4 Wycofanie statusu korekty 5 Pobierz stany magazynowe 6 Pobierz stany selektywnie 7 Zapisz listę towarów do pliku 8 Usuń pozycje remanentu 134 Rejestracja spisu z natury Funkcja Spis stanów z natury umożliwia wprowadzanie pozycji w kolejności występującej na arkuszu spisowym Dany towar może być wprowadzany kilka razy Ułatwia to rejestrację spisu z natury w magazynie, gdyż ten sam towar może być zlokalizowany w różnych miejscach 2008 PPW GiP Sp z oo

37 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 37 Po naciśnięciu klawisza Dopisz wpisuje się ilość wybranego towaru za pomocą formularza: Można dopisywać również pozycje towarów nieujawnionych Taka sytuacja ma miejsce gdy w spisie z natury pojawia się towar, którego przyjęcie do magazynu nie zostało jeszcze potwierdzone dokumentem 135 Import stanów z natury z programu GAH Funkcja Import stanów z natury z GH2 umożliwia wprowadzanie pozycji spisu z natury z pliku tekstowego: 'nazwa'txs, który generowany jest przez program GAH Administrator za pomocą funkcji Rozbiór surowcowy wg wykazu Funkcja ta po wywołaniu zgłasza listę dostępnych plików, z których każdy zawiera pozycje remanentu surowców wygenerowanych z rozbioru w GAH Administratorze 2008 PPW GiP Sp z oo

38 38 W obsłudze funkcji uwzględniane sa parametry systemowe: XX PLIKIMPR - nazwa pliku importu remanentowego jeżeli nie ma parametru to przyjmowana jest z parametru XX PLIKMPW a jeżeli tego tez nie ma, to przyjmowana jest nazwa REMSURTXS XX KATIMPR - nazwa katalog gdzie spodziewany jest plik importu Jeżeli jest pusty to brana jest z parametru XX KATMPW a jeżeli tego tez nie ma, to przyjmowana jest nazwa bieżącej scieżki danych GAM (np M:\GAM) Pozycje zaimportowane za pomocą funkcji dopisywane są jako pozycje spisu z natury, zatem można je uzupełniać, zmieniać i usuwać w ramach funkcji Rejestracja spisu z natury 136 Aktualizacja stanów z natury Po wprowadzeniu pozycji spisu z natury należy wykonać funkcję Aktualizacja stanów z natury, za pomocą której dokonuje sie wyliczenia stanów wartościowych remanentu Funkcję tą należy wykonać za każdym razem gdy zmienimy coś w pozycjach spisu z natury Przed wyliczeniem wartości stanów z natury za każdym razem pobierane są (lub jeżeli już były pobrane, to zaktualizowane) stany magazynowe Jeżeli schemat danego remanentu (pełny/skrócony) nie został jeszcze określony to przed pobraniem stanów wyświetlone zostanie okno z pytaniem: W przypadku wybrania remanentu skróconego dodatkowo pojawi się okno dialogowe do wskazania pliku wzorca listy remanentu W zależności od wyboru opcji wykonana zostanie funkcja pobrania stanów: pełnych lub skróconych UWAGA! W schemacie pełnym remanentu domyślny stan ilościowy z natury wszystkich towarów w magazynie równy jest zero (magazyn jest pusty)! Jedynie towary z zarejestrowanymi ilościami podczas spisu z natury będą po korekcie remanentowej miały stany ilościowe niezerowe Inaczej wygląda schemat remanentu skróconego (selektywnego) Pobranie 2008 PPW GiP Sp z oo

39 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 39 stanów magazynowych do remanentu odbywa się w oparciu o wzorcową listę towarów, zapisaną we wskazanym przez użytkownika pliku tekstowym (z rozszerzeniem *GRT) Rozliczenie remanentowe odbywa się tylko dla towarów pobranych według wzorca Pozostałe towary, będące na stanie aktualnego magazynu nie będą uwzględnione w rozliczeniu remanentowym, o ile nie zostaną wprowadzone w spisie z natury w takim przypadku zostaną one dopisane do listy remanentu Jeżeli we wprowadzonym spisie z natury znalazły się towary, których obecność nie została dotychczas potwierdzona dokumentem magazynowym przyjęcia, to mamy do czynienia z tak zwanym ujawnieniem towaru W takim przypadku wyświetlane jest okno formularza z komunikatem: UJAWNIENIE TOWARU z żądaniem określenia ceny zakupu (ekran poniżej) W trakcie wykonywania operacji Aktualizacja stanów z natury wyliczane są stany wartościowe z natury według następującej formuły: warnat = ilonat * cenagah - dla półproduktów (receptury) i produktów gotowych (PLU) lub warnat = (ilonat-ilomag) * cenamag + warmag - dla surowców i pozostałych towarów, gdzie: warnat, ilonat odpowiednio, wartość i ilość stanu z natury, warmag, ilomag odpowiednio, wartość i ilość stanu magazynowego, cenagah cena wynikająca z rekalkulacji (w cenach zakupu) w programie GaH, cenamag cena magazynowa (średnia zakupu) 2008 PPW GiP Sp z oo

40 Wycofanie statusu korekty Status korekty włączany jest dla pozycji remanentu, które zostały rozliczone i skorygowane odpowiednim dokumentem korekty remanentowej W tabeli remanentu, pozycje ze statusem korekty oznaczone są symbolem '!' w kolumnie Status (patrz ekran poniżej) Istnienie choćby jednej pozycji z włączonym statusem korekty uniemożliwia dokonywanie zmian we wprowadzonym remanencie Dlatego też aby można było zmienić dane wprowadzonego remanentu należy wycofać status korekty wszystkich pozycji Do tego celu służy funkcja Remanent - Funkcje specjalne->wycofanie statusu korekty Wycofanie statusu korekty możliwe jest także tylko w przypadku gdy dokumenty korekt zostały wycofane ze stanu (czyli są niezatwierdzone) lub usunięte Jeżeli istnieje chociaż jeden zatwierdzony dokument korekty remanentowej to próba wycofania statusu korekty się nie powiedzie, co potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem (ekran poniżej) 138 Pobranie stanów magazynowych Funkcja Pobierz stany magazynowe służy do skopiowania pełnego rejestru stanów magazynowych do pliku remanentowego Warunkiem prawidłowego rozliczenia remanentu jest spójność obrotów magazynowych (potwierdzonych dokumentami magazynowymi) ze stanami magazynowymi Dlatego też bezpośrednio przed skopiowaniem stanów magazynowych do remanentu rutynowo wykonywana jest procedura sprawdzenia spójności stanów magazynowych z obrotami dokumentów Jeżeli stwierdzone zostaną jakiekolwiek niezgodności, wyświetlony zostanie komunikat: Po naciśnięciu OK wyświetlony zostaje raport niezgodności 2008 PPW GiP Sp z oo

41 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 41 Należy wtedy uruchomić specjalny procedurę naprawczą w menu: Serwis->Kontrola i naprawa stanów magazynowych W trakcie wykonywania funkcji naprawczej zgłoszony zostanie raport rozbieżności obrotów i stanów magazynowych (patrz ekran poniżej) Aby rozbieżności zostały poprawine, na pytanie 2008 PPW GiP Sp z oo

42 42 należy odpowiedzieć twierdząco Spowoduje to wykonanie procedury naprawczej, korygującej rozbieżności obrotów i stanów Uwaga! Na czas naprawy danych wszyscy użytkownicy powinni wyjść z programu GAMW! Po naprawie danych należy powrócić do procedur remanentowych i ponowić operację ściągnięcia stanów magazynowych do remanentu W tym przypadku również zostanie wykonana procedura sprawdzająca spójność stanów magazynowych z obrotami dokumentów lecz po prawidłowo wykonanej naprawie stanów magazynowych nie powinna już zgłosić niezgodności Po ściągnięciu stanów dla pierwszego magazynu i próbie ściągnięcia stanów dla kolejnych magazynów pojawi się pytanie, czy sprawdzić spójność stanów magazynowych z obrotami dokumentów Ponieważ program naprawczy poprawia dane we wszystkich magazynach, można teraz odpowiedzieć przecząco Procedura sprawdzająca nie zostanie wykonana a stany zostaną ściągnięte Po wykonaniu powyższych operacji aktualne stany magazynowe zostaną skopiowane do specjalnego pliku remanentowego i wyświetlenie w postaci listy stanów magazynowych i stanów z natury Wykonanie funkcji Specjalne->Pobierz stany magazynowe spowoduje ustalenie statusu remanentu w schemacie pełnym Oznacza to, że każde automatyczne pobranie stanów przed wykonaniem funkcji Aktualizacja stanów z natury będzie wykonywane z schemacie pełnym, już bez potwierdzania przez użytkownika Bezpośrednio po pierwszym skopiowaniu stanów do pliku remanentowego ilościowy stan z natury jest zerowy (brak towaru) W trakcie remanentu użytkownicy wprowadzają ilościowe dane stanu z natury 139 Selektywne pobranie stanów Funkcja Pobierz stany selektywnie służy do pobierania stanów magazynowych tylko dla towarów w oparciu o wzorcową listę towarów, zapisaną we wskazanym przez użytkownika pliku tekstowym (z rozszerzeniem *GRT) Rozliczenie remanentowe odbywa się tylko dla towarów pobranych według wzorca Pozostałe towary, będące na stanie aktualnego magazynu nie będą uwzględnione w rozliczeniu remanentowym, o ile nie zostaną wprowadzone w spisie z natury w takim przypadku zostaną one dopisane do listy remanentu Po wywołaniu funkcji remanentu pojawi się okno dialogowe do wskazania pliku wzorca listy 2008 PPW GiP Sp z oo

43 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 43 Użytkownik musi wybrać konkretny plik z okna dialogowego (ekran powyżej) Pliki listy towarów mogą być tworzone za pomocą funkcji Zapisz listę towarów do pliku na podstawie ręcznie wprowadzonych pozycji remanentu 1310 Zapisanie listy towarów do pliku Funkcja Zapisanie listy towarów do pliku służy do utworzenia pliku wzorca listy remanentowej na podstawie istniejącej tabeli remanentu Tabela taka może być stworzona manualnie przez dopisywanie poszczególnych pozycji towarów Listy zapisane we wzorcowym pliku są tworzone dla potrzeb funkcji Pobierz stany selektywnie 1311 Usunięcie pozycji remanentu Funkcja Usuń pozycje remanentu służy do usuwania wszystkich pozycji remanentu Po wykonaniu tej funkcji remanent uzyskuje status usunięty 2008 PPW GiP Sp z oo

44 Wydruki remanentowe Wydruki arkusza inwentaryzacyjnego do spisu stanów z natury oraz wydruku stanów z natury i stanów magazynowych, oraz różnic pomiędzy nimi można uzyskać za pomocą przycisku Wydruki w oknie stanów magazynowych : Przykładowy wydruk arkusza spisowego: Warszawa, MAGAZYN: KUCH REMANENT: Kuchnia z dnia ARKUSZ SPISU Z NATURY Sklad komisji inwentaryzacyjnej spis rozpoczeto dn: zakonczono dn: Lp NrTow Nazwa towaru Prt I l o s c Jedn SCHAB B/K MROZONY BP KG GOLONKO BP KG KARCZEK B/K MROZONY BP KG POLEDWICZKI WIEPRZ MROZONE GULASZOWE BP KG MROZONE BP KG OGŕRKI KISZONE BP KG OGORKI ZIELONE SALATA ZIELONA MIX BP KG BP KG KLUSKI, KOPYTKA GOT QUINTERO BP KG BP SZT 2008 PPW GiP Sp z oo

45 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE pozycji Podpisy czlonkow komisji: Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej: Sprawdzil: Przykładowy wydruk stanów remanentowych: "GiP" - DEMO ul Wiorkowa Warszawa Warszawa, MAGAZYN : KUCH Kuchnia REMANENT: 6 z dnia WYDRUK STAN W REMANENTOWYCH S t a n i l o s c i o w y S t a n w a r t o s c i o w y Lp Towar Nazwa Prt magazynowy z natury roznica jedn magazynowy z natury zwieksz zmniejsz * BROKULY BP KG ! 2 3 BURAKI BP KG ! 3 4 CEBULKA KONSERWOWA BP KG ! 4 5 CEBULA BP KG ! 5 6 CYTRYNA BP KG ! 6 7 CZOSNEK BP KG ! 7 8 FASOLA'JAS' BP KG ! 8 9 BOTWINA BP KG ? 9 10 BAKLAZANY BP KG ? CUKINIA BP KG ! FRYTKI MROZONE BP KG ! GRZYBY SUSZONE BP KG ! GROCH BP KG ! GRZYBY MROZONE BP KG ! BOROWIKI MR BP KG ! JABLKA BP KG ! AVOCADO BP SZT ! KOPER BP KG ! ROLADA Z KURCZAT BP PORC ! KACZKA NADZ/PO TU BP PORC ! BARSZCZ CZERWONY/C BP KG ! ZUREK ZE SMIETANA BP KG ! ZUPA GRZYBOWA ZABI BP KG ! ZUPA POMIDOROWA BP KG ! BIGOS STAROPOLSKI BP KG ! NALESNIKI Z KAPUST BP KG ! FILET Z SANDACZA BP KG ! SOLIANKA RYBNA BP KG ! CIASTO KRUCHE PODS BP KG ! Lacznie remanent Roznice per saldo pozycji *? - stan niepotwierdzony 2008 PPW GiP Sp z oo

46 46! - zaktualizowano stan magazynowy Wystawil: Zatwierdzil: Przykładowy spis remanentowy z natury z podsumowaniem po każdym towarze Hotel Demo Magazyn: Remanent: Kuchnia 72 koniec lutego 2005 z dn Spis stanów remanentowych z natury Nrtow Kod towaru Nazwa towaru Partia Ilosc Opak/Jedn Ilosc jedn WP1 SUR POL DWICZKI WIEPRZOWE BP KG WP1 SUR POL DWICZKI WIEPRZOWE BP KG WP1 SUR POL DWICZKI WIEPRZOWE BP KG Razem partia BP towaru 1000 WP1 SUR WP2 SUR KARK WIEPRZOWY 1001 WP2 SUR KARK WIEPRZOWY Razem partia BP towaru 1001 WP2 BP KG BP KG SUR WP4 SUR GOLONKA Razem partia BP towaru 1003 WP4 BP KG SUR WP10 SUR SMALEC Razem partia BP towaru 1009 WP10 BP KG SUR CIEL4 SUR MIESO DROBNE CIELECE Razem partia BP towaru 1106 CIEL4 BP KG SUR WOL1 SUR POLEDWICA Razem partia BP towaru BP KG SUR WOL1 ========================================================================================================== 1313 Korekty remanentowe - zamknięcie remanentu Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu remanentu należy skorygować stany magazynowe o różnice wynikające z remanentu Do tego celu służy przycisk Korekty w oknie stanów magazynowych Po jego naciśnięciu pojawia się menu: Pierwsze dwie funkcje umożliwiają tworzenie cenowych dokumentów korekt magazynowych wydania i przyjęcia Remanent w magazynie (np na koniec miesiąca), umożliwia stworzenie dokumentów wydania lub przyjęcia, które w sposób ilościowy (wartość jest wyliczana z ceny magazynowej) korygują faktyczne obroty w magazynie po uwzględnieniu spisu z natury Operacje magazynowe dla tych dokumentów definiuje się za pomocą parametrów WYDOPM i PRZOPM (jeśli parametry te nie zostaną zdefiniowane, przyjmowane są operacje domyślne WZ i PZ ) Odbiorca wydania i dostawca definiowani są za pomocą parametrów WYDKTH i PRZKTH Po zakończeniu remanentu należy 2008 PPW GiP Sp z oo

47 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 47 wywołać obie funkcje Jeżeli nie wystąpią przypadki niedoborów lub nadwyżek wynikających z remanentu, odpowiedni dokument nie zostanie utworzony Powstałe dokumenty zostaną dopisane do listy dokumentów magazynowych i tam mogą zostać wydrukowane Pozostałe dwie funkcje służą do tworzenia dokumentów korekcyjnych o typie operacji K Różnią się one od zwykłych dokumentów przyjęcia i wydania tym, że korygują zarówno ilość jak i wartość stanów magazynowych tylko na podstawie znaku różnicy stanu magazynowego i stanu z natury, bez uwzględniania ceny magazynowej Operacje magazynowe i wirtualnych kontrahentów dla dokumentów korekcyjnych definiuje się za pomocą parametrów KOROPM- i KORKTH (dla korekty nadwyżek) oraz KOROPM+ i KORKTH+ (dla korekty niedoborów) Korekty te dotyczą jedynie towarów mających status pólproduktów mających wyróżnik 'RCP' w kodzie towaru i 5-cyfrowy numer rozpoczynajacy się od cycfr 99 UWAGA!!! W opcji nowego interfejsu GAM/GAH powyższa zasada numeracji nie jest obowiązkowa, natomiast wyróżnik półproduktu (zwany teraz rodzajem asortymentu) pozostaje ten sam ('RCP') Na ekranie poniżej przedstawiono utworzenie korekty cenowej wydania Jeżeli w danym magazynie znajdują się półprodukty, to do rozliczenia remanentu potrzeba wykonać funkcje: Korekta nadwyżek i Korekta niedoborów Jeżeli w remanencie nie wysępują nadwyżki (niedobory) to sygnalizowane jest to odpowiednim komunikatem a korekta nie zostaje utworzona (ekran poniżej): 2008 PPW GiP Sp z oo

48 48 Tworzone dokumenty uzyskują status dokumentów specjalnych remanentowych R (poniżej) Po ich utworzeniu pozycje remanentu, na podstawie których dokonano korekty, uzyskują status! (skorygowane) Jężeli występuje choć jedna taka pozycja w liście rementu, to takich danych nie można usunąć ani dokonywać na nich żadnych zmian, oprócz funkcji które w danym momencie są wymagane dla potrzeb kontynuacji rozliczenia remanentu (ekran poniżej) Po wykonaniu kompletu korekt i sprawdzeniu poprawności wykonania remanentu należy wykonać funkcję: Zamknięcie remanentu 2008 PPW GiP Sp z oo

49 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 49 Dopiero po wykonaniu tej funkcji można kontynuować wprowadzanie dokumentów magazynowych w nowym okresie rozliczeniowym 1314 Powtórzenie rozliczenia remanentu Dość częstą sytuacją jest stwierdzenie, że po wprowadzeniu i rozliczeniu remanentu, wykonaniu korekt remanentowych i zamknięciu remanentów zapomniano o wprowadzeniu dokumentów lub wprowadzono błędne dane w dokumentach magazynowych lub spisie z natury Aby doprowadzić do poprawienia danych i prawidłowego rozliczenia remanentu, należy wykonać opisany poniżej cykl czynności 1 W tabeli Dokumenty magazynowe, wycofać wprowadzone korekty ze stanu magazynowego a następnie je usunąć, w kolejności od ostatniej (rysunek poniżej) Do tego celu należy użyć funkcji (klawisz Specjalne): Wycofanie wstecz do dokumentu a następnie Usunęcie dokumentu magazynowego 2008 PPW GiP Sp z oo

50 50 2 Po usunięciu korekt remanentowych z listy dokumentów magazynowych należy wykonać funkcję: Wycofanie statusu korekty dostępną na guziku Specjalne w tabeli aktualnego remanentu Umożliwi to dostęp do funkcji obsługi remanentu w tym zmian lub dopisania stanów z natury 2008 PPW GiP Sp z oo

51 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 51 Po usunięciu korekt remanentowych można też przystąpić do zmian lub uzupełnienia dokumentów magazynowych UWAGA! Dopisywanie dokumentów można wykonywać tylko do daty remanentu (włącznie), ale z datą nie nie wcześniejsza od ostatniego wprowadzonego dokumentu 3 Po dokonaniu zmian w dokumentach magazynowych i w stanach z natury (zmodyfikowany arkusz spisu z natury) należy wykonać funkcję remanentową: Aktualizacja stanów z natury W trakcie jej wykonania sprawdzana jest spójność stanów magazynowych z obrotami dokumentów Jeżeli występuje w tym względzie jakaś niezgodność, aktualizacja nie jest wykonywana Należy w takim przypadku wykonać funkcje serwisową Serwis->Kontrola i naprawa stanów magazynowych Jeżeli obroty są zgodne ze stanami magazynowymi następuje pobranie stanów magazynowych do remanentu Zapewni to aktualizacje danych stanów po dokonanych zmianach w dokumentach magazynowych i prawidłowe wyliczenie wartości stanów z natury 4 Jeżeli brak w systemie informacji o schemacie poprzednio wykonywanego remanentu, przed pobraniem stanów magazynowych może wystąpić zapytanie o schemat prowadzonego remanentu: 2008 PPW GiP Sp z oo

52 52 a użytkownik musi wybrać opcję Pełny lub Skrócony 5 Po wykonaniu aktualizacji stanów z natury należy ponownie wykonać zestaw funkcji specjalnych: Korekty remanentowe - zamknięcie remanentu 14 Faktury zakupu Program GAMW umożliwia rejestrację faktur zakupu Mogą one być rejestrowane niezależnie od dostaw jako integralne dokumenty lub jako dokumenty związane z dostawami towarów Aby móc rejestrować faktury zakupu, za pomocą funkcji Operacje magazynowe należy zdefiniować rodzaj faktury jak operację magazynową typu F (ekran poniżej) ] W powyższym przypadku tak zdefiniowana operacja magazynowa umożliwia rejestracje faktur zakupu nie związanych z dokumentami dostaw Aby możliwa była rejestracja faktur związanych z dokumentami dostaw towarów to powinna być zdefiniowana operacja, 2008 PPW GiP Sp z oo

53 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 53 dla której w opisie operacji powinna być dopisana lista operacji magazynowych (poprzedzonych znakiem '$', oddzielonych znakiem przecinka, np '$PZ,$PR') związanych z rejestracją faktur zakupu W tym przypadku tylko dokumenty typu operacji magazynowej PZ lub PR, będą mogły być powiązane z fakturami zakupu Aby obsługa faktur zakupu była dostępna w programie GAMW, należy zdefiniować parametr systemowy XX FAKTZAK z wartością T Rejestr faktur zakupu jest dostępny w menu Magazyn->Faktury zakupu Po uruchomieniu funkcji pojawia się rejestr faktur zakupu 2008 PPW GiP Sp z oo

54 54 Do przyspieszenia wyszukiwania faktur s³u y filtr, dla którego nale y okreœliæ fragment symbolu (numeru) faktury zakupu Do tego celu s³u y pole oznaczone : "Symbol faktury:" w prawym górnym rogu Je eli pole jest puste (bia³y kolor) to wyœwietlane s¹ wszystkie faktury Je eli wpiszemy jakiœ tekst i zatwierdzimy klawiszem Tab, to pole zmieni kolor na ó³ty i wyœwietlone zostan¹ rekordy o symbolach faktur zawieraj¹cych wpisany tekst Patrz ekran poni ej Aby dodać fakturę zakupu należy po naciśnięciu guzika Dopisz lub klawisza Ins określić typ faktury zakupu (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

55 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 55 Po wybraniu faktury nie związanej z dokumentem dostawy pojawi sie okno (poniżej), w którym należy określić symbol faktury zakupu (tekst do 30 znaków), datę faktury i datę zakupu, formę płatności Należy także wybrać dostawcę i jeżeli brak jest jakichś danych (np NIPu), uzupełnić Następnie należy określić stawki i kwoty VAT W przypadku płatności gotówką lub późniejszej rejestracji zapłaty należy określić datę, kwotę i opis zapłaty Zatwierdzić fakturę klikając na klawiszu Zapisz W przypadku wybrania faktury zakupu towarów związanej z dokumentem dostawy okno formularza ma trochę inną postać (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

56 56 W tym przypadku klikając na guzik przy polu 'Nr dostawy' pojawia się okienko, z którego wybieramy zarejestrowany wcześniej dokument dostawy (poniższe okno) Pozycje dostaw oznaczone ikonką V mają już powiązanie z fakturą zakupu i próba ich wybrania zakończy się komunikatem: Formularz faktury zakupu zostanie wypełniony danymi na podstawie zarejestrowanego dokumentu dostawy 2008 PPW GiP Sp z oo

57 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 57 Należy uzupełnić dane (obowiązkowo NIP) Faktury zakupu związane z dostawami towarów można także rejestrować w trakcie rejestracji dokumentu dostawy PZ Po kliknięciu guzika 'Faktura zakupu' i wyborze typu faktury pojawi się formularz faktury zakupu, 2008 PPW GiP Sp z oo

58 58 który po uzupełnieniu danych lub skorygowaniu kwot (mogą być różnice zaokrągleń) należy zatwierdzić W rejestrze dokumentów, dostawy z zarejestrowanymi fakturami zakupu, wyróżnione są ikonką F (ekran poniżej) 15 Katalogi Menu Katalogi służy do zakładania i aktualizacji stałych kartotek: danych: dostawców, odbiorców i magazynów, asortymentu towarów, operacji magazynowych, słowników kodów i parametrów, użytkowników programu, listy raportów definiowalnych 2008 PPW GiP Sp z oo

59 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Kontrahenci (dostawcy, odbiorcy, magazyny) W katalogu kontrahentów wprowadzamy dane adresowe magazynów oraz dostawców i odbiorców operacji magazynowych Katalog jest podzielony na następujące kategorie kontrahentów, zdefiniowane w słowniku Typ kontrahenta: M D O - magazyn, dostawca, odbiorca, W oknie kontrahentów wyświetlana jest kategoria kontrahentów wyselekcjonowana w polu wyboru Typ: np D-dostawca (patrz poniżej) W zależności od wybranej zakładki kartoteka może być posortowana według klucza złożonego z kategorii i kodu kontrahenta, albo według numeru kontrahenta Przeszukiwanie katalogu ułatwia filtr (umieszczony w górnej lewej części okna) w którym można wpisywać nazwę, adres bądź NIP kontrahenta Żeby wybrać inna kategorię kontrahentów w polu wyboru Typ: należy wybrać odpowiednią pozycję Podczas rejestracji dokumentów magazynowych program automatycznie wybiera odpowiednią kategorię kontrahenta w katalogu, zależnie od rodzaju operacji i wypełnianego pola danych Jeżeli kontrahentem jest magazyn, dodatkowo trzeba wybrać rodzaj cen ewidencyjnych oraz określić obligatoryjny typ partii (sposób grupowania towaru w partie na poziomie magazynu) Jeżeli typ partii jest nieokreślony (pusty) to sposób grupowania partii towaru wynika z definicji rodzaju partii dla poszczególnych towarów (tak jak w poprzednich wersjach programu GaM) 2008 PPW GiP Sp z oo

60 60 Powyższe parametry można określać tylko podczas dopisywania nowego magazynu (po naciśnięciu przycisku Dopisz) Nie można ich zmienić w istniejącym magazynie Jeżeli na formularzu zmiany danych kontrahenta dostępna jest zakładka: Obroty, oznacza to, że kontrahent posiada obroty w postaci pozycji związanych z nimi dokumentów, które są w tym miejscu do wglądu (ekran poniżej) Rekordu takiego kontrahenta nie można usunąć (ma obroty) 152 Towary, ceny, stany W katalogu tym wprowadzamy asortyment towarów i domyślne ceny i ewentualnie przyporządkowanie do grup towarowych, które zakładane są w słowniku Grupy towarowe W przypadku konfiguracji nowego inerfejsu GAM-AdmGAH Cena zakupu typowego towaru jest ceną z ostatniej dostawy Cena ta jest proponowana przy przyjmowaniu kolejnej dostawy, ale można ją zmienić Cena zakupu z ostatniej dostawy jest automatycznie zapamiętywana w katalogu Ceny ewidencyjne są stałe Wybraną dla danego magazynu cenę ewidencyjną (nr 1, 2 lub 3) przepisuje się z towaru do tworzonej partii towaru w magazynie Zmiana ceny ewidencyjnej w katalogu towarów nie wpływa bezpośrednio na ceny ewidencyjne i wartości w 2008 PPW GiP Sp z oo

61 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 61 magazynie Uwaga! W aktualnej wersji programu GAMW nie prowadzi się rozliczeń w cenach ewidencyjnych Dopisywanie nowego towaru odbywa się po naciśnięciu guzika Dopisz Dane towaru wprowadza się w formularzu (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

62 62 Domyślnym typem towaru jest: surowiec wyróżniony cechą SUR w kodzie towaru Numery (indeksy) surowców mogą sie zawierać w przedziale Innymi towarami wyróżnionymi cechą, obsługiwanymi przez program GAMW, mogą być półprodukty (cecha RCP i numery z przedziału ) i produkty gotowe (cecha PLU) Półprodukty i produkty gotowe nie mogą być tworzone w programie GAMW a jedynie w programie GAH Administrator (muszą mieć atrybut Magazynowany) Mogą być one następnie importowane jako towary w programie GAMW Alternatywą dla surowców (i innych towarów posiadających cechę) w programie GAM mogą być towary bez cechy (określone jako zwykłe towary) Kod towaru nie zawiera wtedy żadnej cechy a numer nowego towaru określany jest na podstawie wartości parametru systemowego o kodzie: XX NRTOWARU Towary bez cechy mogą mieć numerację w zakresie , jednak należy uwzględnić fakt, ze numery musza być unikalne Uwaga! Jedynie towary wyróżnione cechą: SUR, RCP i PLU mogą być przedmiotem rozliczenia gastronomicznego Po zatwierdzeniu wprowadzonego towaru dane dopisywane są do katalogu towarów Jeżeli program GAMW współpracuje z programem GAH Administrator, dane surowca eksportowane są do bazy danych programu GAH Potwierdza to komunikat wyświetlony na ekranie (poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

63 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 63 Przycisk Popraw pozwala aktualizować dane towaru Jeżeli na formularzu zmiany danych towaru dostępne są zakładki: Stany magazynowe i Transakcje, oznacza to, że towar posiada obroty i stany magazynowe, które są w tym miejscu do wglądu Takiego towaru nie można usunąć 2008 PPW GiP Sp z oo

64 Definicje operacji magazynowych W katalogu tym definiujemy rodzaje operacji magazynowych, jakie można stosować przy tworzeniu dokumentów magazynowych Katalog typowych operacji magazynowych jest zakładany przy instalacji programu i nie należy go zmieniać bez potrzeby, szczególnie jeśli były już tworzone dokumenty z danym typem operacji Można natomiast dodawać nowe operacje oraz zmieniać opis operacji Operacje magazynowe dzielimy na 4 podstawowe typy: przyjęcia, P wydania, W Bilans Otwarcia, B korekta stanów magazynowych (ilości lub K wartości) 2008 PPW GiP Sp z oo

65 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 65 Działanie operacji zależy również od typu kontrahenta dla danej operacji, np zwykłe wydanie z magazynu ma typ kontrahenta 'O' (Odbiorca), ale wydanie o kodzie WMM, które ma typ kontrahenta 'M' (Magazyn), jest wydaniem do przesunięcia między-magazynowego Dla takiego wydania musi być zdefiniowane odpowiadające mu przyjęcie MM, z takim samym dwu-znakowym kodem operacji jak wydanie WMM, czyli PMM, które będzie automatycznie wywołane po wykonaniu wydania z magazynu źródłowego Uwaga! Nie można utworzyć pierwotnego dokumentu dla typu operacji PMM Może on być wygenerowany tylko automatycznie, po uprzednim wydaniu, według dokumentu związanego z operacją WMM Oprócz typowych operacji Przyjęcia / Wydania zdefiniowane są dodatkowe typy operacji magazynowych: Bilans otwarcia (typ B), który różni się tym od innych operacji magazynowych, że jego obroty aktualizują stany bilansu otwarcia (tylko po stronie przyjęć) W przypadku pozostałych operacji magazynowych aktualizowane są obroty miesięcznie Stan bieżący wyliczany jest jako suma stanu BO i obrotów miesięcznych Wprowadzanie stanów magazynowych dokumentem bilansu otwarcia ma sens jedynie na początku roku, w styczniu Uwaga! Jeżeli rozpoczęcie działalności wypada w innym miesiącu, należy towar przyjąć dokumentem związanym z operacją magazynową typu P Można w tym celu zdefiniować operację np PBO dla kontrahenta typu D Szczególnym typem operacji magazynowych jest typ K, korekta stanów magazynowych (ilościowych lub/i wartościowych) Dokumenty magazynowe związane z tą operacją tworzone są jako wynik przeprowadzonego remanentu, w celu skorygowania różnic wynikających ze spisu z natury Korekty ilości i wartości są dokonywane niezależnie, bez uwzględnienia ceny magazynowej Rodzaje dokumentów magazynowych wybieramy ze słownika Dokumenty magazynowe Dla każdego rodzaju dokumentów magazynowych program prowadzi oddzielną numerację w każdym magazynie Jeżeli w słowniku brak jest potrzebnego typu dokumentu, należy go zdefiniować, używając klawisza Ins a następnie wybrać za pomocą klawisza Enter Typy kontrahentów, pobierane są ze słownika Typ kontrahenta Pole Wymagane potw określa czy operacja magazynowa wymaga potwierdzenia, czy też jest realizowana na bieżąco, podczas rejestracji dokumentu magazynowego Jeśli wpiszemy N (nie), to stany magazynowe są aktualizowane na bieżąco, jeśli T (tak), to program pyta o potwierdzenie wykonania przyjęcia/wydania przy wyjściu z dokumentu, dopóki operacja jest niezrealizowana Jeśli dokument jest modyfikowany po realizacji przyjęcia/wydania, to stany są już zawsze aktualizowane na bieżąco Użytkownik programu może założyć nową operację magazynową, w zależności od potrzeb Jednak zmiany w zdefiniowanych już operacjach są możliwe w tylko w ograniczonym zakresie Można zmieniać jedynie pola: Opis operacji i Wymagane potw Jeżeli jednak operacja magazynowa wymaga innej zmiany (np typu lub rodzaju kontrahenta), to pozostaje jeszcze możliwość usunięcia zdefiniowanej operacji i zdefiniowania jej na nowo Należy jednak liczyć się z konsekwencjami, że taka zmiana może pociągać za sobą zmiany typu, sposobu numeracji i interpretacji tworzonych na jej podstawie dokumentów 2008 PPW GiP Sp z oo

66 Lista raportów definiowalnych Raporty dodatkowe są definiowane przy instalacji programu Zawierają zestawienia specjalne, przygotowane na życzenie użytkownika Wydruki te są dostępne w menu Raporty jako Raporty zewnętrzne Raporty dodatkowe można wysyłać na drukarkę, ekran lub do pliku tekstowego Raport w określonym formacie, zapisany do pliku tekstowego można wykorzystać jako mechanizm eksportu danych do zewnętrznych programów Dopisanie nowego raportu odbywa się po naciśnięci guzika Dopisz Należy wtedy określić identyfikator wydruku, nazwę, oraz ścieżkę pliku definicji raportu oraz pliku bazy danych raportu 155 Użytkownicy Tylko osoba o uprawnieniach Nadzoru może aktualizować katalog użytkowników Pozostałe osoby nie mogą dodawać ani zmieniać danych innych użytkowników, natomiast każdy może zmienić własne hasło 2008 PPW GiP Sp z oo

67 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 67 Wprowadzając użytkownika wpisujemy jego inicjały, nazwisko i hasło oraz nadajemy mu odpowiednie uprawnienia, zgodnie z podanym schematem, gdzie każde uprawnienie składa się z litery (grupa funkcji) i cyfry (poziom uprawnień) 156 Słowniki kodów i parametrów W opcji Słowniki kodów i parametrów znajduje się lista prostych kartotek, tzw słowników, zawierających kody używane przy kontroli poprawności danych oraz parametry określające konfigurację i sposób działania programu Słowniki są zakładane przy instalowaniu i konfiguracji programu i nie należy ich modyfikować bez wyraźnej potrzeby - w szczególności nie wolno zmieniać kodów już zastosowanych podczas rejestracji danych Lista słowników: Parametry systemu ("XX") Dokumenty magazynowe ("UD") Grupy towarowe ("UG") Jednostki miary ("UJ") Przypisanie PP do magazynu ("UM") Numeracja dokumentów magazynowych ("UN") Stawki VAT ("UV") Formy płatności ("UZ") Wskaźnik ceny Netto/Brutto ("XC") Rodzaje cen ewidencyjnych ("XE") Nagłówek firmy ("XF") Redefinicja jednostek z GaH-a ("XJ") Typ kontrahenta ("XK") Sposób numeracji partii towaru ("XP") Port drukarki / plik wydruku ("XD") Konfiguracja drukarki ("UP") Modele drukarek ("XW") 2008 PPW GiP Sp z oo

68 Parametry systemu (kod "XX") Parametry systemu (kod słownika XX) - słownik zawiera parametry określające konfigurację i sposób pracę programu Opis parametrów: DB_ROK Ścieżka dostępu do danego roku obrachunkowego, ustawiana automatycznie przez program (np ROK_2007) Nie wolno zmieniać ręcznie tego parametru! RODCEN Rodzaj cen 1/2/3 (względem VAT) "B"rutto/"N"etto RODCEN1 Rodzaj cen nr 1 (względem VAT) "B"rutto/"N"etto RODCEN2 Rodzaj cen nr 2 (względem VAT) "B"rutto/"N"etto RODCEN3 Rodzaj cen nr 3 (względem VAT) "B"rutto/"N"etto RODCENZ Rodzaj cen zakupu (względem VAT) "B"rutto/"N"etto FKPATH Ścieżka eksportu danych FK dla potrzeb programu eksportu GaMEXP FORSYMDOKWzorzec formatu dokumentu Domyślnie przyjęty jest jako rr/tt/nnnn (rok/typ dok/numer) Dopuszczalne są jest dwa inne wzorce mm/tt/nnnn i mmmmttnnnn gdzie: mm i mmmm numer magazynu (dwu i czterocyfrowy) Nie wolno zmieniać tego parametru! IMPCEN3 Czy import ceny nr 3 RCP/SUR/PLU? (ewid=cena sprzedaży (nr 1)) IMPCENZ Czy import cen zakupu RCP/PLU? (nie dotyczy surowców) IMPGRP Domyślna grupa przy imporcie surowców i receptur (np: 03 ) IMPGRPSUR Domyślna grupa towarowa importowanych surowców, jeśli inna dla surowców IMPGRPRCP Domyślna grupa towarowa importowanych receptur, jeśli inna dla receptur IMPGRPPLU Domyślna grupa towarowa importowanych PLU, jeśli inna niż PT z PLU IMPKTH Domyślny odbiorca importu sprzedaży z POS-a (np nr systemowy "203") IMPOPM Domyślny kod operacji importu sprzedaży (np: WZ ) IMPNRP Domyślny kod partii wszystkich towarów importowanych z GaH-a Przy rozliczaniu magazynu w cenach średnich zakupu wartość parametru musi być równa 0 (zero), co oznacza cały towar w magazynie IMPNRPSUR Domyślny kod partii przy imporcie surowców z GaH-a Przy rozliczaniu magazynu w cenach średnich zakupu wartość parametru musi być równa 0 (zero) IMPNRPPLU Domyślny kod partii przy imporcie PLU z GaH-a Przy rozliczaniu magazynu w cenach średnich zakupu wartość parametru musi być równa 0 (zero) IMPNRPRCP Domyślny kod partii przy imporcie receptur z GaH-a Przy rozliczaniu magazynu w cenach średnich zakupu wartość parametru musi być 2008 PPW GiP Sp z oo

69 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 69 równa 0 (zero) IMPPFXPLU Prefiks numerów PLU importowanych z GaH-a do katalogu towarów, jeśli ma być stosowany zamiast numeru PS (punktu sprzedaży) IMPPFXRCP Prefiks numerów receptur importowanych z GaH-a do katalogu towarów, jeśli ma być stosowany zamiast 99 Uwaga: nie wolno zmieniać wartości parametrów IMPPFXPLU i IMPPFXRCP po wprowadzeniu dokumentów magazynowych, gdyż może to spowodować renumerację towarów i usunięcie powiązań dokumentów z towarami! IMP_kodmag wartość parametru przechowuje min datę ostatniego importu sprzedaży z Administratora PO dla magazynu o kodzie "kodmag" Wartość parametru jest zapisany w formacie (przykładowo): " ;82" gdzie pierwsze pole to data importu sprzedaży a drugie (po średniku) to numer dokumentu importu, który ma znaczenie jedynie informacyjne IMPNOWY Litera 'T' lub 't', jako pierwsza litera pola wartości tego parametru, np 't', 'TAK','Tak','true', itp oznacza włączenie opcji nowego interfejsu GAM/AdministratorGAH Interfejs GAM/AdmGAH włączany jest za pomocą opcji 'IMPPOS' w Parametrach systemu (patrz poniżej) IMPPOS ścieżka katalogu programów GAH Administrator (obecność tego parametru z prawidłowo zdefiniowaną wartością, potwierdzoną obecnością wskazanego katalogu i programów Administratora GAH ) włącza obsługę interfejsu GAM/Administrator GAH IMPWKTH Domyślny odbiorca importu wydania z GaH-a (np nr systemowy "1103") IMPWOPM Domyślny kod operacji importu wydania Jeżeli pusty to przyjmuje się operacje WW IMPVATE Domyślny kod VAT przy imporcie towarów z GaH-a dla cen ewidencyjnych (np: 1) IMPVATZ Domyślny kod VAT przy imporcie towarów z GaH-a dla cen zakupu (np: 1) IMPVAT Domyślny kod VAT z importu KORKTH+ Niedobór remanentowy (domyślnie 'REM') - patrz Korekty remanentowe KORKTHNadwyżka remanentowa (domyślnie 'REM') - patrz jw KOROPM+ Typ operacji korekty niedoborów (domyślnie KS) - patrz jw KOROPMTyp operacji korekty nadwyżek (domyślnie KS) - patrz jw MIESOBR Numer miesiąca obrachunkowego (1-12) Parametr ten wykorzystywany jest do kontroli daty wprowadzanych dokumentów Przy rejestracji można wprowadzać dokumenty z datą miesiąca obrachunkowego lub kolejnego ale tylko po potwierdzeniu Wprowadzanie dokumentów z inną datą jest niedozwolone Naturalna zmiana miesiąca dokonuje się po wykonaniu funkcji Zamknięcie miesiąca Wartość parametru można zmieniać, żeby wrócić do poprzedniego miesiąca NRKTH Licznik numerów systemowych kontrahentów NRKTHD Licznik numerów dostawców NRKTHO Licznik numerów odbiorców NRKTHM Licznik numerów magazynów NRMAGJK Nr aktualnego magazynu użytkownika JK NRTOWARU Licznik towarów bez wyróżnienia cechy Początkowa, domyślna wartość licznika PLIKIMPR Nazwa pliku importu remanentu z GAH Administratora do spisu z natury Nazwa pliku dosowa ("83") np 'ABCDEFGHTXS' lub 'XYZABC' zwyczajowe rozszerzenie 'TXS') jezeli nie ma parametru lub wartość jest pusta, to nazwa pliku przyjmowana jest z parametru 'XXPLIKMPW' a jeżeli tego tez nie ma, to przyjmowana jest nazwa domyślna ' REMSURTXS' 2008 PPW GiP Sp z oo

70 70 KATIMPR Ścieżka katalog gdzie spodziewany jest plik importu remanentu Jeżeli jest pusty to brana jest z parametru 'XXKATMPW' a jeżeli tego tez nie ma, to przyjmowana jest nazwa bieżącej ścieżki danych GAM (np M:\GAM) PLIKIMPW Nazwa pliku importu wydania surowców z GAH Administratora do wygenerowania dokumentu wydania Nazwa pliku dosowa ("83") np 'ABCDEFGHTXS' lub 'XYZABC' zwyczajowe rozszerzenie 'TXS') Jeżeli wartość parametru jest pusta to plik przyjmuje się nazwę ' SURTXS' KATIMPW Ścieżka katalogu pliku importu wydania surowców z Administratora GAH Jeżeli pusty to przyjmuje się ścieżkę danych GAM np ('M:\GAM') POSIMSCZAK="T" pobieranie cen zakupu nowo importowanych surowców z Administratora GAH POSIMWSKCZ Domyślny wskaźnik ("N"/"B") ceny zakupu importowanego surowca z GAHa RODCEN Rodzaj cen (1) przy imporcie z GaH-a RODCEN2 Rodzaj cen (2) przy imporcie z GaH-a RODCEN3 Rodzaj cen (3) przy imporcie z GaH-a RODCENZ Rodzaj cen zakupu przy imporcie z GaH-a STMBLOKUJ = TAK - blokada stanów ujemnych Nie wolno zmieniać tego ustawienia! UPRMAGxx Ograniczenie dostępu do magazynów dla użytkownika o inicjałach xx Wartość tego parametru zawiera listę numerów magazynów oddzielonych przecinkiem Np 2,3,6 oznacza, że użytkownik może mieć dostęp tylko do magazynów nr 2, 3 i 6 Dostęp do innych magazynów jest zabroniony Jeżeli ten parametr dla danego użytkownika nie jest zdefiniowany lub ma pustą wartość, to użytkownik ten ma dostęp do wszystkich magazynów Rygor niedostępności magazynu nie dotyczy przesunięć międzymagazynowych To znaczy, że użytkownik może tworzyć i realizować dokumenty przesunięcia towarów do zabronionego magazynu USUDOK jeżeli Wartośc = TAK możliwość usunięcia w całości ostatniego zatwierdzonego lub niezatwierdzonego dokumentu za pomocą funkcji specjalnej (w przeciwnym razie usuwanie na normalnych zasadach, najpierw pozycje a dopiero potem nagłówek) WYDOPM Kod operacji wydania remanentowego korekty nadwyżek (domyślnie 'WZ ') PRZOPM Kod operacji przyjęcia remanentowego korekty niedoborów (domyślnie ' PZ') TYPCENEX Ustalenie rodzaju uśredniania cen eksportowanych do systemu GAH za pomocą funkcji Eksport cen surowców do GAH'a Wartość 'S' ustala uśrednianie cen eksportowanych na poziomie całej firmy Niedostępna jest opcja wyboru 'Według cen średnich mag XXXXX' Wartość 'M' ustala uśrednianie cen eksportowanych na poziomie konkretnego magazynu (domyślnego lub wskazanego) Niedostępna jest opcja wyboru 'Według cen średnich ogółem' Wartość pusta oznacza, że opie opcje eksportu cen są dostępne do wyboru WYDKTH Odbiorca wydania remanentowego (definiowany przez użytkownika) PRZKTH Dostawca wydania remanentowego (definiowany przez użytkownika) FAKTZAK Jeżeli wartością parametru jest 'T', to oznacza to uaktywnienie obsługi faktur zakupu SC_KOPII Ścieżka katalogu kopii bezpieczeństwa danych Jeżeli parametr lub jego wartość jest nieokreślona to kopia tworzona jest w katalogu " C:\GAMKOPIA" na dysku lokalnym komputera (jeżeli brak takiego katalogu, to zostaje utworzony), na którym kopia jest wykonywana 2008 PPW GiP Sp z oo

71 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Dokumenty magazynowe (kod "UD") Dokumenty magazynowe (kod słownika UD) - słownik zawiera rodzaje dokumentów magazynowych, jakie mogą być stosowane w katalogu operacji magazynowych 1563 Grupy towarowe (kod "UG") Grupy towarowe (kod słownika UG) - słownik zawiera kod i nazwę grup towarowych oraz identyfikator domyślnej stawki podatkowej VAT Kod grupy podaje się przy zakładaniu towaru, program podpowiada wtedy stawkę VAT wziętą z dane grupy towarowej, ale można ją zmienić dla konkretnego towaru Jeśli zakładamy katalog towarów przez zaimportowanie surowców z programu GaH, należy założyć grupy towarowe w słowniku i uzupełnić kod grupy w katalogu towarów 1564 Jednostki miary (kod "UJ") Jednostki miary (kod słownika UJ) - słownik zawiera kody i nazwy jednostek miary stosowanych w katalogu towarów 2008 PPW GiP Sp z oo

72 Przypisanie PP do magazynu (kod "UM") Przypisanie PP do magazynu (kod słownika UM) - słownik stosowany tylko przy imporcie zużycia surowców z programu GaH Określa powiązania między numerami Punktów Produkcji w systemie GaH a kodem magazynu w programie GaM, używane przy tworzeniu dokumentu rozchodu na podstawie sprzedaży PLU w GaH-u (z danego magazynu rozchodowane są tylko surowce dla PLU wyprodukowanych w określonych PP) 1566 Numeracja dokumentów magazynowych (kod "UN") Numeracja dokumentów magazynowych (kod słownika UN) - słownik zawiera ostatni numer dokumentu dla każdego roku/magazynu i rodzaju dokumentu Słownik ten jest obsługiwany automatycznie przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych pobierany jest z niego numer dla nowego dokumentu i zapamiętywany numer ostatnio wykorzystany 2008 PPW GiP Sp z oo

73 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Stawki VAT (kod "UV") Stawki VAT (kod słownika UV) - słownik zawiera kody i stawki podatku VAT, stosowane przy zakładaniu katalogu towarów oraz grup towarowych 1568 Formy płatności (kod "UZ") Formy płatności VAT (kod słownika UZ) - słownik zawiera kody i stawki form płatności, stosowane przy rejestracji faktur zakupu 2008 PPW GiP Sp z oo

74 74 Płatności gotówkowe GOT i katą kredytową KAR nie mają określonego terminu zapłaty Przelewy bankowe mają określony termin płatności (liczba dni) np: P7, P14 W przypadku innych terminów płatności należy zdefiniować pozycję o odpowiednim kodzie: np: P30, itp 1569 Wskaźnik ceny Netto/Brutto (kod "XC") Wskaźnik ceny Netto/Brutto (kod słownika XC)- słownik zawiera dwa rodzaje cen, jakie mogą stosowane w katalogu towarów Typ ceny określa sposób liczenia podatku VAT: B=VAT w cenie, N=VAT dodawany do ceny Rodzaje cen ewidencyjnych (kod "XE") Rodzaje cen ewidencyjnych (kod słownika XE)- słownik zawiera nazwy cen, w jakich może być prowadzona ewidencja wartościowa magazynu: są to trzy stałe ceny stałe (ceny numer 1, 2 i 3) oraz średnia cena zakupu (cena numer 4) Numer stosowanej w magazynie ceny wpisuje się zakładając magazyn w katalogu kontrahentów 2008 PPW GiP Sp z oo

75 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE 75 Uwaga! W aktualnej wersji programu GAMW nie stosuje się rozliczenia w cenach ewidencyjnych Nagłówek firmy (kod "XF") Nagłówek firmy (kod słownika XF) - słownik zawiera dane identyfikacyjne firmy użytkującej program, stosowane na wydrukach dokumentów i zestawień Należy tu wpisać dane adresowe firmy, miejsce wystawiania dokumentów, itp UWAGA: Nie wolno zmieniać nazwy firmy, gdyż parametr ten jest związany z licencją dla właściciela programu Redefinicja jednostek z GAH-a (kod "XJ") Redefinicja jednostek z GaH-a (kod słownika XJ) - słownik stosowany tylko przy imporcie danych z programu GaH 2008 PPW GiP Sp z oo

76 Typ kontrahenta (kod "XK") Typ kontrahenta (kod słownika XK) - słownik zawiera rodzaje kontrahentów, jakie można stosować w katalogu kontrahentów i w definicjach operacji magazynowych Od typu kontrahenta zależy działanie programu przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych Sposób numeracji partii tawaru (kod "XP") Sposób numeracji partii towaru (kod słownika XP) - słownik ten zawiera możliwe sposoby tworzenia identyfikatora (numeru) partii towaru przy przyjęciu nowej dostawy do magazynu Każdy towar ma własny sposób numeracji partii, określony w katalogu towarów Stan towaru w magazynie może być podzielony na partie towaru, rozróżniane przez identyfikator partii (numer, liczba lub kod znakowy) Każda partia towaru ma własną cenę ewidencyjną i średnią ceną zakupu W zależności od wybranego sposobu numeracji partii, można uzyskać: zawsze jedną partię towaru w magazynie (kod 0), oddzielną partię dla każdej ceny zakupu towaru (kod 1) lub ceny ewidencyjnej (kod 2), oddzielną partię dla każdej daty dostawy (kod 3), każdego dokumentu dostawy (kod 4) lub dla każdego dostawcy towaru (kod 5) 2008 PPW GiP Sp z oo

77 FUNKCJE PROGRAMU - MENU GŁÓWNE Konfiguracja drukarki (kod "UP") Konfiguracja drukarki (kod słownika UP) - słownik zawiera parametry określające port domyślnej drukarki oraz kody sterujące zagęszczeniem druku Te parametry są stosowane tylko jeśli użytkownik nie ma zdefiniowanej własnej drukarki w katalogu użytkowników Uwaga! Parametr stosowany tylko w wersji DOS W wersji Windows programu GAMW - bez znaczenia Port drukarki / plik wydruku (kod "XD") Port drukarki / plik wydruku (kod słownika XD)- słownik zawiera możliwe wartości, jakie można wpisać w polu 'Port drukarki' w katalogu użytkowników Może to być nazwa urządzenia komputera (LPT, COM, PRN) lub nazwa pliku na dysku, do którego mają być kierowane wydruki Port drukarki, na którą mają być kierowane wydruki dla danej osoby można wybrać w katalogu użytkowników lub w menu wydruków (opcja 'Wybór drukarki') Parametr nie jest stosowany w wersji Windows programu GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo

78 78 Uwaga! Parametr stosowany tylko w wersji DOS W wersji Windows programu GAMW - bez znaczenia Modele drukarek (kod "XW") Modele drukarek (kod słownika XW)- słownik zawiera rodzaje drukarek, wraz z kodami sterującymi zagęszczeniem druku Rodzaj drukarki na jaką są kierowane wydruki można wybrać w katalogu użytkowników lub w menu wydruków (opcja Wybór drukarki ) Uwaga! Parametr stosowany tylko w wersji DOS W wersji Windows programu GAMW - bez znaczenia 2008 PPW GiP Sp z oo

79 Administracja 2 79 Administracja Zespół funkcji merytorycznych menu głównego zagregowanych w rozwijalnym menu Administracja (ekran poniżej) Funkcjonalnie podzielone są one na grupy: Interfejs z programem GAH Administrator Eksport surowców do GAH'a Eksport cen surowców do GAH'a Import towarów z GAH'a Funkcje pomocnicze katalogu towarów Przypisanie zakresu numerów towarów do grupy Czyszczenie katalogu towarów Funkcje komunikacji z programem GAD Import dokumentów zewnętrznych Eksport katalogów kontrahentów i towarów Zamknięcie miesiąca rozrachunkowego 21 Eksport surowców do GAH'a Funkcja służy do przenoszenia danych surowców do systemu GAH Po wykonaniu funkcji zostanie wyświetlone okno z podglądem raportu eksportu, z możliwością wydruku 2008 PPW GiP Sp z oo

80 80 Eksport surowców do GAH'a powinien być wykonywany po rejestracji dokumentów dostaw, w przypadkach pojawieniasię nowych surowców 22 Eksport cen surowców do GAH'a Eksport cen zakupu przenosi ceny zakupu surowców do systemu GAH Przy najbliższej rekalkulacji receptur w GAH program wylicza koszty półproduktów i PLU w cenach zakupu Dzięki temu raporty sprzedaży w GAH można drukować z uwzględnieniem kosztów w cenach zakupu i bieżącym wskaźnikiem food-cost dla PLU, PS i PP Możliwe są dwie opcje wyliczania cen średnich w GAMa do eksportu do GAH: według cen średnich ogółem i cen średnich na poziomie konkretnego magazynu (patrz poniżej) Po wykonaniu funkcji zostanie wyświetlone okno z podglądem raportu eksportu cen, z możliwością wydruku 2008 PPW GiP Sp z oo

81 Administracja Import towarów z GAH'a Ta funkcja pozwala założyć i aktualizować katalog towarów magazynowych w GAMW na podstawie kartoteki surowców, receptur i PLU z systemu GAH Administrator Receptury i PLU jako asortyment w GAM mogą być przydatne przy robieniu remanentu w magazynach związanych z punktami produkcji (magazynowanie półproduktów) Aby funkcja była aktywna, w słowniku Parametry systemu należy przedtem ustawić parametr IMPPOS ze ścieżką dostępu do katalogu Administatora GAH Z obsługą funkcji związane są następujące parametry systemowe: XX POSIMSCZAK Jężeli wartość parametru jest 'T', to w przypadku braku w GAMW surowca, zdefiniowanego w GAHu, to w imporcie będą także przesyłane ceny zakupu z GAHa Jeżeli jednak taki towar w GAMie juz istnieje to ceny jego nie wolno zmienić W przeciwnym przypadku cena zakupu nowo zaimportowanego surowca będzie zerowa Nie dotyczy to półproduktów, które importowane są z cenami zakupu wyliczonymi w trakcie rekalkulacji w Administratorze XX POSIMWSKCZ Wymuszenie wartości wskaźnika cen zakupu (N/B) dla nowo importowanych surowców z GAHa Należy określić SLW:WART = 'N' (lub 'B') Jeżeli brak parametru lub wartość zerowa to obsługa bez zmian Aby towary zdefiniowane w Administratorze GAH zostały zaimportowane do bazy programu GAMW powinny one mieć status Magazynowany Funkcję wykonuje się za pomocą opcji Import towarów z GAH'a w menu Administracja 2008 PPW GiP Sp z oo

82 82 Po wykonaniu funkcji pojawi się komunikat a następnie zostanie wyświetlone okno z podglądem raportu importu, z możliwością wydruku 24 Przypisanie zakresu numerów towarów do grupy Funkcja służy do szybkiego określenia grupy dla towarów z określonego przedziału numerów Grupę towarów można wybrać z tabeli grup (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

83 Administracja 83 Grupy towarów definiowane sa w menu Katalogi->Słowniki kodów i parametrów 25 Czyszczenie katalogu towarów Często w katalogu towarów znajdują się pozycje towarów, które nie są ewidencjonowane w stanach magazynowych i stanowią jedynie balast zmniejszający efektywność programu Sytuacja taka zwykle ma miejsce po imporcie towarów z GAHa Niniejsza funkcja ma za zadanie usunięcie zbędnych pozycji katalogu towarów Usuwane są tylko takie towary, które nie figurują na żadnej z pozycji dokumentów i stanów magazynowych, ofert, zamówień ani remanentowych spisów z natury Po wywołaniu funkcji należy określić jakich kategorii towarów ma dotyczyć operacja (poniżej) Po zakończeniu wyświetlany jest komunikat o efektach czyszczenia katalogu towarów 2008 PPW GiP Sp z oo

84 84 26 Zamknięcie miesiąca rozrachunkowego Aktualny miesiąc rozrachunkowy określony jest jako wartość parametru systemowego XX MIESOBR Służy on do kontroli daty wprowadzanych dokumentów tak aby uniemożliwić wprowadzenie dokumentu w poprzednim miesiącu Przy rejestracji można wprowadzać dokumenty z datą miesiąca kolejnego ale tylko po potwierdzeniu Wprowadzanie dokumentów z inną datą jest niedozwolone Zamknięcie miesiąca polega na zwiększeniu numeru miesiąca o jeden (nie dotyczy to miesiąca 12) i zapamiętaniu jako wartość powyższego parametru Aby zamknąć miesiąc, po wywołaniu funkcji należy potwierdzić zapytanie Po próbie zamknięcia miesiąca grudnia (12) wyświetlona zostanie informacja ponieważ w tym przypadku należy wykonać nie zamknięcie miesiąca lecz procedurę zamknięcia bieżącego i otwarcia kolejnego roku rozrachunkowego 2008 PPW GiP Sp z oo

85 Serwis 3 85 Serwis Serwis to grupa funkcji menu głównego służąca do celów nierutynowej obsługi, kontroli poprawności działania, naprawy danych i archiwizacji Podstawowe funkcje: Naprawa indeksów, Kontrola i naprawa stanów magazynowych, Przełączenie na inny rok, Archiwizacja danych, Dziennik zdarzeń, Zamknięcie roku 31 Naprawa indeksów Funkcja serwisowa, której zadaniem jest obsługa plików bazy danych programu GAMW Funkcja realizuje następujące zadania: odtworzenie plików indeksowych bazy danych, naprawy plików danych na poziomie rekordów bazy po uszkodzeniu plików, na przykład po awarii napięcia lub zawieszenia pracy programu (na przykład przerwy w sieci), wyczyszczenia statusów lokowania rekordów danych, pozostałych po awarii, konwersji plików istniejącej bazy danych po zmianie struktury rekordów Funkcja wymaga wyłącznego (exclusive) dostępu do plików, dlatego też przed potwierdzeniem jej wykonania wyświetlone zostanie odpowiednia informacja Jeżeli jednak nastąpi próba wykonania naprawy w trakcie użytkowania GAMW przez innych użytkowników, to zgłoszony zostanie odpowiedni komunikat i odmowa wykonania funkcji 2008 PPW GiP Sp z oo

86 86 Do prawidłowego działania funkcji w katalogu GAM powinny być obecne nastepujące pliki: NAPINDEXE CFILEXE GAM_CFCLA - obudowa programu naprawczego, - program realizujący naprawę plików, - wzorzec struktury plików Po prawidłowym wywołaniu funkcji pojawia się okno programu NAPIND z informacją o przebiegu naprawy Zaleca się wykonanie funkcji Naprawa indeksów przed wykonaniem funkcji Kontrola i naprawa stanów magazynowych i remanentu Zawsze powinno się ją wykonać po awarii komputera, sytemu operacyjnego, itp 32 Kontrola i naprawa stanów magazynowych Funkcja serwisowa, której zadaniem jest obsługa plików danych programu GAMW na poziomie zawartości merytorycznej Funkcja realizuje następujące zadania: odtworzenie plików indeksowych plików danych biorących udział w naprawie, kontrolę i odtworzenie liczników dokumentów, naprawę dokumentów z niezakończonym statusem transakcji, kontrolę zgodności stanów magazynowych z obrotami zarejestrowanymi w dokumentach, naprawę (przywrócenie) zgodności stanów magazynowych z obrotami w dokumentach, kontrolę "sierocych" (bez nagłówka) pozycji dokumentów, przywrócenie nagłówków dokumentów z możliwością wpisania utraconych informacji (np opisu), Funkcja wymaga wyłącznego (exclusive) dostępu do plików, dlatego też przed potwierdzeniem jej wykonania wyświetlone zostanie odpowiednia informacja 2008 PPW GiP Sp z oo

87 Serwis 87 W przypadku próby wykonania funkcji, w trakcie użytkowania programu GAMW przez innych użytkowników, wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi odmowa wykonania funkcji Po prawidłowym wywołaniu funkcji pojawia się okno z informacją o przebiegu procedury naprawczej W przypadku stwierdzenia przez program rozbieżności rozliczenia wyświetlany jest komunikat: a następnie raport niezgodności Po przejrzeniu i ewentualnym wydrukowaniu raportu, nastepuje pytanie: 2008 PPW GiP Sp z oo

88 88 Aby naprawa została zrealizowana użytkownik musi potwierdzić powyższe zapytanie W przeciwnym przypadku naprawa nie zostanie wykonana Po prawidłowym zakończeniu naprawy stanów wyświetlony zostanie komunikat a następnie raport naprawy danych W przypadku gdy program kontrolny stwierdzi występowanie "sierocych" pozycji dokumentów czyli takich, które nie posiadają nagłówka, zostanie to potwierdzone odpowiednimi komunikatami w raporcie niezgodności (patrz ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

89 Serwis 89 Następnie program wyświetli listę dokumentów z utraconymi nagłówkami W takim przypadku użytkownik powinien po kolei wywoływać poszczególne dokumenty W każdym przypadku wyświetlone zostaną odzyskane dane nagłówka Użytkownik powinien uzupełnić dane niemożliwe do odzyskania, takie jak opis dokumentu, dane statusu (czy dokument jest korektą remanentową, czy jest to zrealizowane przesunięcie MM i czy dokument był wyeksportowany do programu FK) oraz inicjały osoby, która utworzyła dokument 2008 PPW GiP Sp z oo

90 90 Po zapisaniu danych nagłówka zostaje on przywrócony, co potwierdzone zostaje faktem zniknięcia nagłówka z listy nagłówków do odzyskania (ekran poniżej) Następnie zostanie wyświetlona informacji o wykonaniu odpowiednich korekt 2008 PPW GiP Sp z oo

91 Serwis 91 oraz raport naprawy danych 33 Przełączenie na inny rok Funkcja serwisowa, której zadaniem jest zmiana roku w przypadku potrzeby dotarcia do danych lat poprzednich Wymaga ona wyłącznego (exclusive) dostępu do plików, dlatego też przed potwierdzeniem jej wykonania wyświetlone zostanie odpowiednia informacja Po potwierdzeniu zapytania wyświetlone zostanie okienko z listą dostępnych katalogów danych rocznych 2008 PPW GiP Sp z oo

92 92 Wybranie roku innego niż bieżący rok rozrachunkowy zostanie potwierdzone komunikatem z informacją o późniejszym przywróceniu roku bieżącego Informacja o zmianie roku jest zapisana w danych programu GAMW Nawet po zamknięciu programu i ponownym go wywołaniu program będzie w danych wybranego roku Przedtem wysłany zostanie komunikat (ekran poniżej) Dane w roku, który nie jest bieżącym rokiem rozrachunkowym są dostępne do wglądu, w trybie read only Po uzyskaniu informacji, wydruku raportu należy powrócić do roku bieżącego, dokonując odpowiedniego wyboru roku 2008 PPW GiP Sp z oo

93 Serwis Archiwizacja danych Funkcja serwisowa, której głównym zadaniem jest wykonanie archiwalnej kopii danych programu GAMW Można wykonać dwa rodzaje kopii danych: kopia bieżąca, kopia serwisowa W przypadku kopii serwisowej należy określić zakres lat danych Archiwizowane dane są kopiowane i kompresowane w pojedynczym pliku za pomocą programu GIPZIPEXE (ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

94 94 Ścieżka katalogu kopii archiwalnych określona jest jako wartość parametru systemowego XX SC_KOPII Jeżeli parametr jest nieokreślony, to domyślnie dane kopiowane są do katalogu C:\GAMKOPIA Kopia bieżąca jest zapisywana w katalogu kopii archiwalnych cyklicznie tygodniowo, w podkatalogu o nazwie trzyliterowego skrótu nazwy dnia tygodnia (PON,WTO,SRO,CZW,PIA,SOB,NIE; np C:\GAMKOPIA\WTO) Nazwa pliku bieżącej kopii danych ma postać: GAMKOPlllldddZIP, gdzie: llll ddd - numer licencji programu, - skrót nazwy dnia tygodnia (jak wyżej), Kopia serwisowa jest zapisywana w katalogu kopii archiwalnych, w podkatalogu SERWIS Nazwa pliku serwisowej kopii danych ma postać: GAMllll_rrmmdd_hhmmssiiZIP, gdzie: llll rrmmdd hhmmss ii - numer licencji programu, - data kopii, - czas kopii - inicjały użytkownika W trakcie tworzenia kopii archiwalnej, w katalogu kopii danych tworzony jest plik o nazwie CZYTAJTO, w którym zapisywane są dane informacyjne o kopii danych W przypadku kopii bieżącej będzie to tekst w rodzaju: W tym katalogu znajduje się kopia danych bieżących programu GAM firmy: DEMO GIP,lic nr: 0008 z dn :07 - PON lub kopii serwisowej: W tym katalogu znajduje się kopia sewrwisowa programu GAM firmy: DEMO GIP,lic nr: 0008 z dn :07 - PON 2008 PPW GiP Sp z oo

95 Serwis 95 Po utworzeniu kopii danych możliwe jest skopiowanie kopii archiwalnej do innego archiwum (ekran poniżej) lub przesłanie jest via do firmy GIP, (do wybrane osoby z listy dostępnych adresów mailowych) dla celów serwisowych lub sprawdzenia poprawności danych 2008 PPW GiP Sp z oo

96 96 35 Dziennik zdarzeń Funkcja serwisowa przeglądu dziennika zdarzeń w trakcie działania programu GAMW Funkcja przeglądu dziennika zdarzeń umożliwia porządkowanie oraz filtrowanie zapisów według daty i czasu zdarzeń a także według rodzaju akcji, funkcji programu, osoby oraz opisu Plik dziennika o nazwie GAMrrmmJRN (rr-rok, mm-miesiąc) znajduje się w podkatalogu \GAM\JRN W celu określenia innej ścieżki katalogu dziennika, należy w pliku GAMWINI umieścić zapisy: [PATH] JRNPATH="nazwa innej ścieżki" 36 Zamknięcie roku Funkcja serwisowa zamknięcia roku po wykonaniu rocznego rozliczenia w programie GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo

97 Serwis 97 Funkcja wymaga wyłącznego (exclusive) dostępu do plików, dlatego też przed potwierdzeniem jej wykonania wyświetlone zostanie odpowiednia informacja W przypadku próby wykonania funkcji, w trakcie użytkowania programu GAMW przez innych użytkowników, wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi odmowa wykonania funkcji Po prawidłowym rozpoczęciu następuje sprawdzenie poprawności danych Sprawdzane jest czy w danych występują niezatwierdzone dokumenty, czy występują ujemne stany ilościowe lub czy obroty nie są zsynchronizowane ze stanami magazynowymi Jeżeli któraś z tych sytuacji będzie miała miejsce, program zasygnalizuje to odpowiednim komunikatem i szczegółowym raportem (patrz poniżej) W przypadku wystąpienia powyższych problemów działanie funkcji zostanie przerwane a użytkownik musi usunąć istniejące problemy Wielu z tych problemów można uniknąć wcześniej wykonując przed przystąpieniem do rozliczenia remanentowego funkcję 2008 PPW GiP Sp z oo

98 98 Kontrola i naprawa stanów magazynowych Jeżeli sprawdzenie danych wypadło pomyślnie, to może wystąpić komunikat o wystąpieniu rozbieżności zaokrągleń (ekran poniżej) na następnie zostanie wyświetlony szczegółowy raport Rozbieżności zaokrągleń są sprawą naturalną i wynikają z wykonywania operacji arytmetycznych przy wyliczaniu cen średnich zakupu Ceny średnie w programie GAMW wyliczane są po każdej aktualizacji stanu towaru w magazynie według formuły: Cena średnia = Stan wartościowy / Stan ilościowy Cena średnia oraz stan ilościowy pamiętane są z dokładnością do 4 miejsc po przecinku zaś stan wartościowy towaru z dokładnością do 2 miejsc (groszy) Zatem po wielokrotnej aktualizacji stanów magazynowych oraz cen średnich zakupu może dojść do takiej sytuacji, że Wartość = Cena średnia * Stan ilościowy <> Stan Wartościowy Wykonanie korekt spowoduje, że wartość wyliczona z ilości i ceny średniej będzie równa stanowi wartościowemu Po potwierdzeniu zapytania 2008 PPW GiP Sp z oo

99 Serwis 99 zostanie wyświetlony komunikat o wykonaniu korekt zaokrągleń i szczegółowy raport dokumentów korekt, które zostały utworzone jako ostatnie dokumenty w zamykanym roku W dalszym ciągu 2008 PPW GiP Sp z oo

100 PPW GiP Sp z oo

101 Raporty Raporty Na raoporty w programie GAMW składaja się raporty stałe i raporty zewnętrzne Wywoływanie raportów jest możliwe z poziomu menu głównego Raporty lub za pomocą klawisza F8 na oknie aplikacji 2008 PPW GiP Sp z oo

102 102 Przed wydrukowaniem program wyświetla gotowy raport na ekranie w oknie, który przykładowo pokazano na ekranie poniżej 2008 PPW GiP Sp z oo

103 Raporty 103 W przypadku długich, wielostronicowych raportów przeglądanie ułatwia pasek przewijania po prawej stronie oraz przycisk Szukaj, służący do wyszukiwania wzorców tekstowych W oknie dostępna jest opcja wyboru drukarki oraz dostosowania parametrów wydruku do drukarki igłowej (Tekstowo) W przypadku drukowania na drukarce igłowej (albo przy eksporcie do pliku, jeśli takowy został zdefiniowany jako drukarka) można przekonwertować tekst do standardu Latin-2 41 Stany bieżące partii towaru Jest to wydruk bieżących (aktualnych) stanów towarów w wybranym magazynie Wydruk jest tworzony po wyborze magazynu, którego ma dotyczyć wydruk, a następnie potwierdzeniu wykonania Drukuj Przykład tego zestawienia przedstawiono na poniższym wydruku Data: Str: 1 MAGAZYN: KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY STANY MAGAZYNOWE BIEZACE Partia Stan Cena sred- Stan w cecena Stan Roznica Nrtow Nazwa towaru towaru Grp ilosciowy jedn nia zakupu nach zakupu magazynowa wartosciowy z zaokr BALERON BP KG BOCZEK WĘDZONY BP KG KABANOS WP BP KG KASZANKA BP KG KIEťBASA ŚLĄSKA BP KG KIEťBASA SZYNKOWA DR BP KG PARŕWKI BP KG PASZTET BP KG POLĘDWICA MIODOWA BP KG POLĘDWICA CYGAăSKA BP KG CHILI BP KMINEK BP PIEPRZ MťOTKOWY BP OREGANO BP IMBIR MIELONY BP VOL-A-VENT BP WINO WYTRAWNE BP SPIRYTUS BP Liczba pozycji 274 Razem stan magazynu: PPW GiP Sp z oo KG KG KG KG KG L L SZT

104 Stany magazynowe na dzień W przeciwieństwie do raportu stanów bieżących, w tym wydruku można uzyskać stany magazynowe na wskazany dzień (dowolny od początku roku) Można również uzyskać zestawienie stanów towarów we wszystkich magazynach W tym celu należy numer magazynu podać pusty Zostanie to zasygnalizowane komunikatem Jeżeli magazyn zostanie określony to wydruk będzie dotyczył tylko tego konkretnego magazynu Przykład poniżej Data: Str: 1 MAGAZYN: KUCH MAGAZYN SPO YWCZY STANY MAGAZYNOWE NA DZIEN: Stan Stan Cena Nrtow Nazwa towaru ilosciowy JM wartosciowy magazynowa BALERON KG BOCZEK W DZONY KG KABANOS WP KG KIEťBASA L SKA KG KIEťBASA SZYNKOWA DR KG PARŕWKI KG PASZTET KG POL DWICA MIODOWA KG POL DWICA CYGAăSKA KG POL DWICA SOPOCKA KG PIEPRZ KOLOROWY KG PIETRUSZKA NAŹ SUSZONA KG CHILI KG KMINEK KG PIEPRZ MťOTKOWY KG OREGANO KG IMBIR MIELONY KG VOL-A-VENT SZT WINO WYTRAWNE L SPIRYTUS L Razem 271 poz, stan magazynu: PPW GiP Sp z oo

105 Raporty Stany magazynowe wg grup Podobny wydruk do poprzedniego, z tą różnicą, że partie towaru uporządkowane są według grup, dla których wyliczana jest wartość towaru w grupie Oprócz tych samych możliwości określenia zakresu wydruku jak w poprzednim wydruku, możliwe jest wybranie wszystkich grup towarów (symbol * w polu grupy towarów) lub wskazanie wybranych w formie listy oddzielonych znakiem przecinka, (patrz powyżej) Przykładowe zestawienie stanów magazynowych według grup przedstawiono na wydruku Data: Str: 1 MAGAZYN: BAR MAGAZYN BARÓW STANY MAGAZYNOWE NA DZIEN: W E D L U G G R U P T O W A R O W Y C H Stan Stan Kod towaru Nazwa towaru ilosciowy jedn wartosciowy Grupa ALK Alkohole AKL/72 SUR MARTELL NOBLIGE L AKL/77 SUR SOPLICA TRADYCYJNA L 6338 AKL/79 SUR LIKIER LYCHEE BOLS L 4315 ALK/0 SUR ABSOLUT BLUE L ALK/1 SUR ABSOLUT CITRON L ALK/10 SUR BECHEROVKA L 5119 Grupa ALK razem 113 pozycji, stan grupy 22,55577 Grupa KAH Kawa, herbata PRZYP/1 SUR HERBATA LIPTON CZARNA SZT PRZYP/109 SUR HERBATA LIPTON SMAKOWA SZT PRZYP/5 SUR CZEKOLADA KG 4676 PRZYP/6 SUR KAWA LAVAZZA NABOJE SZT PRZYP/7 SUR KAWA LAVAZZA ORGINAL VENDING KG Grupa KAH razem 5 pozycji, stan grupy 1,38250 Grupa LOD Lody, nabia LODY/06 SUR LODY NESTEA SZT 2492 LODY/16 LODY EXTREME SZT 8252 LODY/18 SUR LODY CORTINA SZT 8842 LODY/4 SUR LODY LION SZT 5130 Grupa LOD razem 4 pozycji, stan grupy Grupa SOK Soki wody NAP/10 SUR PERRIER 30 SZT NAP/11 SUR SPRITE SZT NAP/12 SUR VITTEL 033L SZT 4056 NAP/13 SUR RED BULL 025L SZT NAP/15 SUR SOK POMIDOROWY L 3074 NAP/16 SUR SOK MALINOWY SYROP L 5613 NAP/9 SUR KINLEY TONIC SZT Grupa SOK razem 14 pozycji, stan grupy 2, Razem 136 pozycji, stan magazynu: 26, PPW GiP Sp z oo

106 Dokumenty według kierunków i grup towarowych Program GAM OBROTY MAGAZYNU DLA GRUP TOWARÓW ALK - ALK Magazyn nr 1 Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str 1 Typ NrDok Data Kontrahent Przyjecia Wydania PZ 07/PZ/0210 8/3 D MULTI MULTI EX SA 6390 Razem grupa towarów ALK 6390 MM MM PZ PZ PZ PZ PZ PZ RW MM MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI /MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI 3575 Razem grupa towar w ALK Razem magazyn nr /PZ/0051 8/3 D MULTI MULTI EX SA /PZ/0053 8/3 D MULTI MULTI EX SA Razem grupa towarów ALK /PZ/0050 8/3 D MURAKU MURAKUN ZAKŁAD USť-HANDL /PZ/ /3 D MURAKU MURAKUN ZAKŁAD USť-HANDL Razem grupa towarów ALK /PZ/0052 8/3 D PARTNE PARTNER CENTER SP Z OO /PZ/ /3 D PARTNE PARTNER CENTER SP Z OO Razem grupa towarów ALK /RW/ /3 O BARY BARY Razem grupa towar w ALK Razem magazyn nr /MM/0038 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY /MM/0039 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY 3575 Razem grupa towarów ALK Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Dokumenty według kierunków i grup towarowych Program GAM OBROTY MAGAZYNU wg RODZAJU DOKUMENTU Magazyny Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str 1 Typ NrDok Data Kontrahent Przyjecia Wydania MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI MM 07/MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI MM 07/MM/0043 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI Razem dokumenty MM - operacja magazynowa WMM PZ 07/PZ/0197 5/3 D QUATRO QUATRO FRUITS PZ 07/PZ/0198 5/3 D ZEGAR PIEKARNIA POD ZEGAREM 4165 PZ 07/PZ/0199 5/3 D KUBEX FIRMA HANDL- USťUG KUBEX PZ 07/PZ/0200 5/3 D MIKO FH MIKO PZ 07/PZ/0201 5/3 D MORSIK MORSIK SPŕťKA Z OO PZ 07/PZ/0202 5/3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet PZ 07/PZ/0203 5/3 D QUATRO QUATRO FRUITS PZ 07/PZ/0204 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0205 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0206 5/3 D SIM PRZEDS HANDL- USť "SIM PZ 07/PZ/0207 5/3 D DANA HURTOWNIA RYBNA DANA PZ 07/PZ/0208 5/3 D KUBEX FIRMA HANDL- USťUG KUBEX PZ 07/PZ/0209 5/3 D IGLO IGLO RENOMA PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO 5562 Razem dokumenty PZ - operacja magazynowa PZ PZ 07/PZ/0048 8/3 D COCA COCA COLA HBC POLSKA SP PZ 07/PZ/0049 8/3 D MURAKU MURAKUN ZAKťAD USť-HANDL PPW GiP Sp z oo

107 Raporty PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7540 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7093 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D MALE DŕRKENS PARTNER PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS Razem dokumenty PZ - operacja magazynowa PZZ Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Arkusz inwentaryzacyjny w układzie alfabetycznym Dnia: Str: 1 Magazyn: Remanent: ARKUSZ SPISU Z NATURY Sklad komisji inwentaryzacyjnej Spis rozpoczeto: zakonczono: Str: LP NAZWA TOWARU NRTOW ILOSC ABSOLUT BLUE 9400 ABSOLUT CITRON 9401 ABSOLUT CURANT 9402 ADVOCAT 9404 ALOES KONSERWOWY 2402 AMARETTO 9405 JEDN ---L L L L KG L 1328 ŻUREK 6088 KG 1329 ŻYLETKI 7208 SZT 1330 ŻYWIEC 0,5L 9813 SZT 1331 ŻYWIEC 033L 9805 SZT 1332 ŻYWIEC BEZALKOHOLOWY 033L 9807 SZT 1333 ZYWIEC KEGA 9804 L 1334 ZYWIEC PORTER 9806 SZT 1335 ŻYWIEC PUSZKA 0,5L 9812 SZT Podpisy czlonkow komisji Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej 2008 PPW GiP Sp z oo 107

108 108 Sprawdzil 45 Stany magazynowe krytyczne Stany magazynowe krytyczne określane są dla konkretnych towarów w celu monitorowania i i kontroli stanu zapasów na poziomie konkretnego magazynu Na wydruku stanów magazynowych znajdują się tylko te towary, które mają określone stan minimalny bądź maksymalny Przykładowy wydruk: Data: Str: 1 MAGAZYN: BAR MAGAZYN BARŕW PRZEKROCZENIA STANOW KRYTYCZNYCH MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH Cena Stan Stan Stan Nrtow Kod towaru Nazwa towaru zakupu JM MINIMALNY AKTUALNY MAKSYMALNY NAP/7 SUR COCA COLA SZT > NAP/8 SUR FANTA POMARAăCZOWA SZT 10 > NAP/10 SUR PERRIER SZT > PPW GiP Sp z oo

109 Raporty Obroty towarów w okresie Wydruk obrotów towarów w okresie jest ma układ postaci: STAN POCZĄTKOWY + PRZYCHODY - ROZCHODY = STAN KOŃCOWY Podsumowane są tylko obroty wartościowe Poniżej przykładowy wydruk: Data: Str: 1 MAGAZYN: BAR MAGAZYN BARŕW OBROTY TOWAROW W OKRESIE: STAN POCZATKOWY PRZYCHODY ROZCHODY STAN KONCOWY Nrtow Nazwa towaru Jedn Ilosc Wartosc Ilosc Wartosc Ilosc Wartosc Ilosc Wartosc Cena sr COCA COLA SZT FANTA POMARAăCZOWA SZT KINLEY TONIC SZT PERRIER SZT SPRITE SZT VITTEL 033L SZT RED BULL 025L SZT SOK POMIDOROWY L SOK MALINOWY SYROP L WODA KROPLA BESKIDU 0 SZT SOK POMARAăCZOWY L HEINEKEN 033L SZT YWIEC KEGA L YWIEC 033L SZT YWIEC PORTER SZT YWIEC BEZALKOHOLOWY SZT SOPLICA TRADYCYJNA L LIKIER LYCHEE BOLS L LIKIER MELON BOLS L LIKIER STRAWBERRY BOL L Razem 147 pozycji Stan magazynu: Dokumenty magazynowe w okresie Wydruk dokumentów wybranego magazynu (musi być określony) we wskazanym okresie okresie Opcja Szczegóły umożliwia wydrukowanie pozycji dokumentów, w przeciwnym przypadku drukowany jest tylko sam wykaz dokumentów w układzie przychód - rozchód 2008 PPW GiP Sp z oo

110 110 Data: Rejestr dokumentów magazynu: BAR w okresie Stan na dzien : Np Nrtow Nazwa towaru Ilosc Cena Kod dokum Nrdok Data Nrkth Nazwa kontrahenta Przychód Rozchód Opis dokumentu COCA COLA FANTA POMARAăCZOWA SPRITE SOK GRAPEFRUITOWY SOK POMIDOROWY /PZ/ COCA COLA HBC POLSKA SP N RED BULL 025L PERRIER 07/PZ/ MURAKUN ZAKťAD USť-HANDL /07/T YWIEC KEGA YWIEC KEGA YWIEC 033L HEINEKEN 033L 07/PZ/ MURAKUN ZAKťAD USť-HANDL /07/T BALLANTINES FINEST CAMPARI CHIVAS REGAL FINLANDIA JACK DANIELS JIM BEAM MARTINI ASTI SOK MALINOWY SYROP GIN SMIRNOFF 07/PZ/ MULTI EX SA FVUJ/0703/ MARTINI YWIEC KEGA YWIEC 033L /RW/ BARY Za okres: # Razem magazyn BAR Saldo obrot w w okresie: Stan na dzien : Uwaga: status '!' - dokument niezatwierdzony 48 Historia obrotów towaru Niniejszy wydruk służy do przedstawienia operacji przyjęć, wydań i innych operacji wybranego towaru we wszystkich lub w wybranym magazynie, dla wskazanego okresu czasu Przykład wydruku przedstawiono poniżej Str: OBROTY TOWARU: COCA COLA (2707) w okresie : MAGAZYN BARŕW (BAR) Lp Data Symbol/nr Poz Opr Magazyn numer Partia Cena ilosc SZT Cena Wartosc Kontrahent 2008 PPW GiP Sp z oo

111 Raporty dokumentu mag towaru zakupu magazynowa /PZ/ PZ BAR 2 BP N D 1027 COCA COLA HBC P /RW/ WS BAR 2 BP N 635 O BARY /RW/ WS BAR 2 BP N O BARY pozycji razem Obroty og lem: Obroty magazynu w okresie Wydruk umożliwia zestawienie obrotów towarów okresie, w wybranym magazynie, z możliwością wyliczenia stanów na początku wskazanego okresu Opcjonalnie można uzyskać wydruk szczegółowy z pozycjami poszczególnych obrotów danego towaru z uwzględnieniem stanu na początek okresu Przykładowy wydruk przedstawiono poniżej Data: OBROTY W OKRESIE: Magazyn: BAR ==================================================================================================================================== NrTow Dokument /poz Opm Data Cena jedn Stan na P r z y j e t o W y d a n o Kontr Nazwa towaru Jedn Ilosc Wartosc Ilosc Wartosc Ilosc Wartosc ==================================================================================================================================== /PZ/0048/ 1 PZ SZT D /RW/0019/ 1 WS SZT O /RW/0019/ 85 WS SZT O COCA COLA /PZ/0048/ 2 PZ SZT D /RW/0019/ 2 WS SZT O FANTA POMARAăCZOWA /RW/0019/ 3 WS SZT O KINLEY TONIC /PZ/0049/ 2 PZ SZT D /RW/0019/ 4 WS SZT O PERRIER /PZ/0048/ 3 PZ SZT D /RW/0019/ 5 WS SZT O SPRITE /RW/0019/ 6 WS SZT O VITTEL 033L /RW/0019/ 10 WS L O /RW/0019/ 80 WS L O /RW/0019/ 86 WS L O SOK POMARAăCZOWY /PZ/0048/ 4 PZ L D /RW/0019/ 11 WS L O SOK GRAPEFRUITOWY /RW/0019/ 12 WS L O SOK JABťKOWY /RW/0019/ 13 WS L O SOK Z CZARNEJ PORZECZKI /RW/0019/ 14 WS SZT O LODY LION /RW/0019/ 15 WS SZT O LODY NESTEA /RW/0019/ 16 WS SZT O LODY EXTREME /RW/0019/ 78 WS SZT O ZYWIEC PORTER /RW/0019/ 79 WS SZT O ZYWIEC BEZALKOHOLOWY 033L ================== ==== ================================================ =========== ============= =========== ============= ======= Razem poz: 132 Magazyn og lem: , , ,91120 ==================================================================================================================================== 2008 PPW GiP Sp z oo

112 Obroty kontrahentów (według kierunków) Przykładowy wydruk: Data: Str: 1 Obroty wg kierunków dla magazynu: BAR w okresie K o n k t r a h e n t O b r o t y Typ Kod Numer Nazwa Przychody Rozchody D COCA 1027 COCA COLA HBC POLSKA SP Z OO D DUET 1011 Hurtownia Spożywcza Duet 8520 D ELITE 1018 ELITE CAFE D MULTI 1023 MULTI EX SA D MURAKU 1025 MURAKUN ZAKŁAD USŁ-HANDL D PARTNE 1026 PARTNER CENTER SP Z OO D TYTON 1032 P H-P POLSKI TYTOŃ Razem kierunek - D dostawca O BARY BARY Razem kierunek - O odbiorca Razem: Dokumenty kontrahenta w okresie Wydruk raportu obrotów wybranego kontrahenta dla konkretnego magazynu (lub wszystkich, jeżeli magazyn jest nieokreślony) Przykład wydruku Data: Str: 1 Obroty dostawcy AUGUST AUGUSTO- LIMARO (1003) dla magazynu: BAR(2) w okresie D o k u m e n t y O b r o t y Opm Nrmag NrDok Data Opis Przychody Rozchody PZ 2 07/PZ/ /07/KT PPW GiP Sp z oo

113 Raporty 113 PZ 2 07/PZ/ /07/KT 4748 PZZ 2 07/PZ/ /07/ZWR Razem obroty kontrahent Saldo Katalog towarów Wydruk towarów z wybranym zakresie indeksów, z danymi grup, jednostek i cen Przykład wydruku przedstawiono poniżej: Data: Str: 1 K A T A L O G T O W A R O W M A G A Z Y N O W Y C H Numer Nazwa towaru Kod towaru Grp Jedn Opak Cena zakupu Cena mag1 Cena mag2 Cena mag BALERON W D/0 SUR KG BOCZEK GOTOWANY W D/2 SUR KG BOCZEK W DZONY W D/3 SUR KG FRANKFURTERKI W D/4 SUR KG GOLONKA KONSERWOWA W D/5 SUR KG GOLONKA W DZONA W D/6 SUR KG KABANOS WP W D/7 SUR KG KASZANKA W D/8 SUR KG KARCZEK Z CZOSNKIEM W D/9 SUR KG KIEťBASA KRAKOWSKA W D/10 SUR KG KIEťBASA JAťOWCOWA W D/11 SUR KG KIEťBASKI KOKTAILOWE W D/12 SUR KG KIEťBASA L SKA W D/13 SUR KG KIEťBASA SWOJSKA W D/14 SUR KG KIEťBASA SZYNKOWA DR W D/15 SUR KG HEINEKEN 033L PIWO/1 SUR ALK SZT LECH 033L PIWO/2 SUR ALK SZT FREEQ 05L PIWO/3 SUR ALK SZT YWIEC KEGA PIWO/4 SUR ALK L YWIEC 033L PIWO/5 SUR ALK SZT YWIEC PORTER PIWO/6 SUR ALK SZT YWIEC BEZALKOHOLOWY 033L PIWO/7 SUR ALK SZT KSI CE 50L KEGA PIWO/8 SUR ALK L PIWO KUCHNIA PIWO/9 SUR ALK L PAULANER BUT 0,5 PIWO/10 SUR ALK SZT MURPHY'S IRISH RED 0,33 PIWO/11 ALK SZT YWIEC PUSZKA 0,5L PIWO/12 SUR ALK SZT PPW GiP Sp z oo

114 YWIEC 0,5L PIWO/13 SUR ALK SZT LECH 0,5L PIWO/14 SUR ALK SZT SOPLICA TRADYCYJNA AKL/77 SUR ALK L SOPLICA WI NIOWA ALK/78 SUR ALK L LIKIER LYCHEE BOLS AKL/79 SUR ALK L LIKIER MELON BOLS ALK/80 SUR ALK L LIKIER STRAWBERRY BOLS ALK/81 SUR ALK L KSI CE KEG PIWO/20 SUR ALK L Towary nie wykazujące obrotów Wydruk towarów, dla których nie stwierdzono żadnych obrotów we wskazanym okresie z wyszczególnieniem stanów na początek wskazanego okresu Przykładowy wydruk: Data: Str: 1 TOWARY BEZ OBROTU W OKRESIE: MAGAZYN: BAR MAGAZYN BARÓW (2) Stan na poczatek okresu Lp Nrtow Nazwa towaru Ilosc Jedn Wartosc CYGARO MERCURY SZT CYGARO VILLIGER PREMIUM SZT GUMA DO ZUCIA SZT SCHLUMBERGER L SOHNLEIN BRILLANT L CHABLIS L CHATEAU LA TOUR L CHATEAUNEUF DE PAPE L CHATEAUNEUF DE RULLY L CHAMPAGNE JACOURT L AURA VERDEJO L JUMILLA EL PIANO L MAINZER DOMHERR SPATLESE L ROSEMOUNT ESTATE L LIKIER PARAFAIT AMOUR L MARTELL L PERNOD L SOPLICA STAROPOLSKA L MARTELL VSOP L BELVEDER L MARTELL NOBLIGE L CURACAO DRY L SOBIESKI VODKA L SOBIESKI SWEET L KRUPNIK L POLONEZ CHERRY L PPW GiP Sp z oo

115 Raporty SOPLICA TRADYCYJNA L LIKIER LYCHEE BOLS L LIKIER MELON BOLS L LIKIER STRAWBERRY BOLS L Wartosc towarów na poczatek okresu: Zestawienie faktur zakupu Przykładowy wydruk Data: Str: 1 Zestawienie faktur zakupu w okresie: NrDst Nazwa dostawcy NIP Kod faktury zakupu Data Dokument PZ St Vat% Kwota netto Kwota Vat Kwota brutto MURAKUN ZAKłAD USŁ-HANDL /07/T 8/03/07 2/73/07/PZ/ Hurtownia Spożywcza Duet /01/ /03/07 2/79/07/PZ/ PARTNER CENTER SP Z OO /FVS/2 12/03/07 2/81/07/PZ/ MURAKUN ZAKŁAD USŁ-HANDL /07/T 12/03/07 2/80/07/PZ/ KAUFLAND FV FA/1413/2007/ /03/07 8/105/07/PZ/ Razem wartosc: W tym VAT Ustawienia wydruku Funkcja służy do wyboru i skonfigurowania drukarki, na którą ma być skierowany wydruk 2008 PPW GiP Sp z oo

116 Raporty zewnętrzne Raporty zewnętrzne są specjalnym rodzajem wydruków, które tworzone są za pomocą programu REPORTER Tworzenie raportu nie wymagają ingerencji w kod programu GAMW, dlatego też możliwe szybkie tworzenie nowych lub modyfikowanie istniejących raportów Lista raportów zewnętrznych z parametrami wejściowymi zapisana jest w pliku RAPDAT Dane nowych raportów można dopisywać w funkcji Katalogi->Lista raportów definiowalnych Dokumenty według kierunku i rodzaju asortymentu Program GAM OBROTY MAGAZYNU wg TYPU KONTRAHENTOW dla asortymentu Asortyment Magazyn nr 1 Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str PPW GiP Sp z oo

117 Raporty Typ --PZ PZ PZ PZ PZ NrDok /PZ/ /PZ/ /PZ/ /PZ/ /PZ/0227 Razem D Data Kontrahent Przyjecia Wydania /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX dostawca KUBEX MM MM MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI /MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI /MM/0043 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI Razem M magazyn PODREC Razem magazyn nr MM MM MM 07/MM/0038 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY /MM/0039 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY /MM/0040 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY Razem M magazyn KUCH Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Dokumenty według kierunków Program GAM OBROTY MAGAZYNU wg TYPU KONTRAHENTOW 23/03/2007 Magazyn nr 1 Rok 2007 Str 1 Okres 1/03/ /03/2007 Typ NrDok Data Kontrahent Przyjecia Wydania PZ 07/PZ/0204 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0205 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0214 8/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/ /3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO Razem D dostawca AUGUST PZ 07/PZ/0207 5/3 D DANA HURTOWNIA RYBNA DANA Razem D dostawca DANA PZ 07/PZ/0202 5/3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet PZ 07/PZ/ /3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet Razem D dostawca DUET PZ 07/PZ/0219 8/3 D ELITE ELITE CAFE Razem D dostawca ELITE PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO 5562 Razem D dostawca FARUTE PZ 07/PZ/0209 5/3 D IGLO IGLO RENOMA Razem D dostawca IGLO PZ 07/PZ/0216 8/3 D JAKIM FH Jacek Jakimiak Razem D dostawca JAKIM PZ 07/PZ/0095 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 9105 PZ 07/PZ/0096 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0097 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0098 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 8345 PZ 07/PZ/0099 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0100 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0101 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0102 6/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 9943 PZ 07/PZ/0103 6/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0104 7/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 5336 PZ 07/PZ/0105 7/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7540 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7093 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS Razem D dostawca RUCH Razem magazyn nr Dokumenty według kierunków i grup towarowych 2008 PPW GiP Sp z oo 117

118 118 Program GAM OBROTY MAGAZYNU DLA GRUP TOWARÓW ALK - ALK Magazyn nr 1 Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str 1 Typ NrDok Data Kontrahent Przyjecia Wydania PZ 07/PZ/0210 8/3 D MULTI MULTI EX SA 6390 Razem grupa towarów ALK 6390 MM MM PZ PZ PZ PZ PZ PZ RW MM MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI /MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI 3575 Razem grupa towar w ALK Razem magazyn nr /PZ/0051 8/3 D MULTI MULTI EX SA /PZ/0053 8/3 D MULTI MULTI EX SA Razem grupa towarów ALK /PZ/0050 8/3 D MURAKU MURAKUN ZAKŁAD USť-HANDL /PZ/ /3 D MURAKU MURAKUN ZAKŁAD USť-HANDL Razem grupa towarów ALK /PZ/0052 8/3 D PARTNE PARTNER CENTER SP Z OO /PZ/ /3 D PARTNE PARTNER CENTER SP Z OO Razem grupa towarów ALK /RW/ /3 O BARY BARY Razem grupa towar w ALK Razem magazyn nr /MM/0038 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY /MM/0039 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY 3575 Razem grupa towarów ALK Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Dokumenty według kierunków i grup towarowych Program GAM OBROTY MAGAZYNU wg RODZAJU DOKUMENTU Magazyny Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str 1 Typ NrDok Data Kontrahent Przyjecia Wydania MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI MM 07/MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI MM 07/MM/0043 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI Razem dokumenty MM - operacja magazynowa WMM PZ 07/PZ/0197 5/3 D QUATRO QUATRO FRUITS PZ 07/PZ/0198 5/3 D ZEGAR PIEKARNIA POD ZEGAREM 4165 PZ 07/PZ/0199 5/3 D KUBEX FIRMA HANDL- USťUG KUBEX PZ 07/PZ/0200 5/3 D MIKO FH MIKO PZ 07/PZ/0201 5/3 D MORSIK MORSIK SPŕťKA Z OO PZ 07/PZ/0202 5/3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet PZ 07/PZ/0203 5/3 D QUATRO QUATRO FRUITS PZ 07/PZ/0204 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0205 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0206 5/3 D SIM PRZEDS HANDL- USť "SIM PZ 07/PZ/0207 5/3 D DANA HURTOWNIA RYBNA DANA PZ 07/PZ/0208 5/3 D KUBEX FIRMA HANDL- USťUG KUBEX PZ 07/PZ/0209 5/3 D IGLO IGLO RENOMA PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO 5562 Razem dokumenty PZ - operacja magazynowa PZ PZ 07/PZ/0048 8/3 D COCA COCA COLA HBC POLSKA SP PZ 07/PZ/0049 8/3 D MURAKU MURAKUN ZAKťAD USť-HANDL PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7540 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7093 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D MALE DŕRKENS PARTNER PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PPW GiP Sp z oo

119 Raporty PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS Razem dokumenty PZ - operacja magazynowa PZZ Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Arkusz inwentaryzacyjny w układzie alfabetycznym Dnia: Str: 1 Magazyn: Remanent: ARKUSZ SPISU Z NATURY Sklad komisji inwentaryzacyjnej Spis rozpoczeto: zakonczono: Str: LP NAZWA TOWARU NRTOW ILOSC ABSOLUT BLUE 9400 ABSOLUT CITRON 9401 ABSOLUT CURANT 9402 ADVOCAT 9404 ALOES KONSERWOWY 2402 AMARETTO 9405 JEDN ---L L L L KG L 1328 ŻUREK 6088 KG 1329 ŻYLETKI 7208 SZT 1330 ŻYWIEC 0,5L 9813 SZT 1331 ŻYWIEC 033L 9805 SZT 1332 ŻYWIEC BEZALKOHOLOWY 033L 9807 SZT 1333 ZYWIEC KEGA 9804 L 1334 ZYWIEC PORTER 9806 SZT 1335 ŻYWIEC PUSZKA 0,5L 9812 SZT Podpisy czlonkow komisji Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej Sprawdzil 2008 PPW GiP Sp z oo 119

120 Dokumenty według kierunku i rodzaju asortymentu Przykład wydruku: Program GAM 418 OBROTY MAGAZYNU wg TYPU KONTRAHENTOW dla asortymentu Asortyment Magazyn nr 1 Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str 1 Typ --PZ PZ PZ PZ PZ NrDok /PZ/ /PZ/ /PZ/ /PZ/ /PZ/0227 Razem D Data Kontrahent Przyjecia Wydania /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX /3 D KUBEX FIRMA HANDL- USŁUG KUBEX dostawca KUBEX MM MM MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI /MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI /MM/0043 5/3 M PODREC MAGAZYN PODRĘCZNY KUCHNI Razem M magazyn PODREC Razem magazyn nr MM MM MM 07/MM/0038 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY /MM/0039 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY /MM/0040 5/3 M KUCH MAGAZYN SPOŻYWCZY Razem M magazyn KUCH Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Dokumenty według kierunków Przykład wydruku: Program GAM Typ --PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ NrDok /PZ/ /PZ/ /PZ/ /PZ/0224 Razem D 07/PZ/0207 Razem D 07/PZ/ /PZ/0220 Razem D 07/PZ/0219 Razem D 07/PZ/ /PZ/0231 OBROTY MAGAZYNU wg TYPU KONTRAHENTOW 23/03/2007 Magazyn nr 1 Rok 2007 Str 1 Okres 1/03/ /03/2007 Data Kontrahent Przyjecia Wydania /3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO /3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO /3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO /3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO dostawca AUGUST /3 D DANA HURTOWNIA RYBNA DANA dostawca DANA /3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet /3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet dostawca DUET /3 D ELITE ELITE CAFE dostawca ELITE /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO PPW GiP Sp z oo

121 Raporty Razem D dostawca FARUTE /PZ/0209 5/3 D IGLO IGLO RENOMA Razem D dostawca IGLO PZ 07/PZ/0216 8/3 D JAKIM FH Jacek Jakimiak Razem D dostawca JAKIM PZ 07/PZ/0095 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 9105 PZ 07/PZ/0096 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0097 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0098 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 8345 PZ 07/PZ/0099 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0100 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0101 5/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0102 6/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 9943 PZ 07/PZ/0103 6/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/0104 7/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 5336 PZ 07/PZ/0105 7/3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7540 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7093 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS Razem D dostawca RUCH Razem magazyn nr PZ 419 Dokumenty magazynowe według rodzaju dokumentu Przykład wydruku: Program GAM OBROTY MAGAZYNU wg RODZAJU DOKUMENTU Magazyny Rok 2007 Okres 1/03/ /03/ /03/2007 Str 1 Typ NrDok Data Kontrahent Przyjecia Wydania MM 07/MM/0041 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI MM 07/MM/0042 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI MM 07/MM/0043 5/3 M PODREC MAGAZYN PODR CZNY KUCHNI Razem dokumenty MM - operacja magazynowa WMM PZ 07/PZ/0197 5/3 D QUATRO QUATRO FRUITS PZ 07/PZ/0198 5/3 D ZEGAR PIEKARNIA POD ZEGAREM 4165 PZ 07/PZ/0199 5/3 D KUBEX FIRMA HANDL- USťUG KUBEX PZ 07/PZ/0200 5/3 D MIKO FH MIKO PZ 07/PZ/0201 5/3 D MORSIK MORSIK SPŕťKA Z OO PZ 07/PZ/0202 5/3 D DUET Hurtownia Spoľywcza Duet PZ 07/PZ/0203 5/3 D QUATRO QUATRO FRUITS PZ 07/PZ/0204 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0205 5/3 D AUGUST AUGUSTO- LIMARO PZ 07/PZ/0206 5/3 D SIM PRZEDS HANDL- USť "SIM PZ 07/PZ/0207 5/3 D DANA HURTOWNIA RYBNA DANA PZ 07/PZ/0208 5/3 D KUBEX FIRMA HANDL- USťUG KUBEX PZ 07/PZ/0209 5/3 D IGLO IGLO RENOMA PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO PZ 07/PZ/ /3 D FARUTE BHJ FARUTEX SP ZOO 5562 Razem dokumenty PZ - operacja magazynowa PZ PZ 07/PZ/0048 8/3 D COCA COCA COLA HBC POLSKA SP PZ 07/PZ/0049 8/3 D MURAKU MURAKUN ZAKťAD USť-HANDL PPW GiP Sp z oo 121

122 122 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7540 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS 7093 PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D MALE DŕRKENS PARTNER PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS PZ 07/PZ/ /3 D RUCH RUCH SA JELENIA GŕRA PRAS Razem dokumenty PZ - operacja magazynowa PZZ Razem magazyn nr Razem wszystkie magazyny Arkusz inwentaryzacyjny w układzie alfabetycznym Przykład wydruku Dnia: Str: 1 Magazyn: Remanent: ARKUSZ SPISU Z NATURY Sklad komisji inwentaryzacyjnej Spis rozpoczeto: zakonczono: Str: LP NAZWA TOWARU NRTOW ILOSC ABSOLUT BLUE 9400 ABSOLUT CITRON 9401 ABSOLUT CURANT 9402 ADVOCAT 9404 ALOES KONSERWOWY 2402 AMARETTO 9405 JEDN ---L L L L KG L 1328 ŻUREK 6088 KG 1329 ŻYLETKI 7208 SZT 1330 ŻYWIEC 0,5L 9813 SZT 1331 ŻYWIEC 033L 9805 SZT 1332 ŻYWIEC BEZALKOHOLOWY 033L 9807 SZT 2008 PPW GiP Sp z oo

123 Raporty 123 ZYWIEC KEGA 9804 L 1334 ZYWIEC PORTER 9806 SZT 1335 ŻYWIEC PUSZKA 0,5L 9812 SZT Podpisy czlonkow komisji Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej 1333 Sprawdzil 421 Analizy obrotów W programie GAMW zastosowano modu³ wielowymiarowej analizy danych tzw drzewo analiz Dziêki temu, w wyniku selekcji danych do analizy i mo liwoœci zmiany schematu raportu (wybór i kolejnoœæ pól), u ytkownik mo e tworzyæ w³asne raporty analityczne, stosowaæ grupowanie danych wed³ug ró nych kryteriów, okreœlaæ sposób i zakres prezentacji Dane mog¹ byæ wyeksportowane w formacie czytelnym dla arkuszy kalkulacyjnych Dodatkowo modu³ generuje wykresy (s³upkowe, liniowe i ko³owe), przedstawiaj¹ce graficznie dane, wystêpuj¹ce w raportach w postaci suchych liczb Wykresy mo na wydrukowaæ lub zapisaæ w pliku graficznym w celu w³¹czenia do dokumentów, prezentacji itp W aktualnej wersji programu GAMW dostêpne s¹ trzy funkcje, które pod merytorycznym wzglêdem umo liwiaj¹ uzyskanie konkretnych danych o obrotach: Analiza - dokumenty magazynowe Analiza płatności-faktury zakupu Analiza VAT-faktury zakupu S¹ one dostêpne w menu Wydruki (klawisz F8) lub menu g³ównym, podmenu Raporty 2008 PPW GiP Sp z oo

124 Analiza obrotów dokumentów Należy określić filtr prezentacji zakresu obrotów dokumentów Do tego celu służy formularz, w którym oprócz definicji okresu (obligatoryjny) można określić listę kontrahentów i towarów dla których ma być prezentowana analiza Jeśli nie będą one zdefiniowane to analiza dotyczyć będzie obrotów dokumentów dla wszystkich kontrahentów i towarów Po potwierdzeniu wprowadzonych danych pojawia się okno prezentacji w postaci drzewa danych dla predefiniowanego schematu: "+Magazyn/+Kontrahent/+Towar/+Dokument/+Ilość/+Cena netto/+wartość Netto/+Cena brutto/ +Wartość brutto" 2008 PPW GiP Sp z oo

125 Raporty 125 Wskaźnik '+' oznacza sortowanie rosnące, '-' malejące Rodzaj i uk³ad danych mo na Schematy 2008 PPW GiP Sp z oo doœæ swobodnie modyfikowaæ po przejœciu na zak³adkê

126 126 W lewej kolumnie widoczne s¹ dane, które mo na umieœciæ w raporcie analizy Dane wybrane do raportu widaæ w kolumnie prawej Przyciski ze du ymi, poziomymi strza³kami miêdzy kolumnami pozwalaj¹ na dodawanie lub ujmowanie grup danych z raportu Przyciski po prawej stronie okna s³u ¹ zmianie uk³adu raportu (Grupa w górê/dó³, Sortowanie grupy ), zapisaniu schematu (Zapamiêtaj schemat) lub przywo³aniu schematu domyœlnego Modyfikacja raportu jest prosta Dodawaæ mo na zarówno dane Ÿród³owe, jak i pola wyliczane (guzik 'Wart wyliczana') 2008 PPW GiP Sp z oo

127 Raporty 127 Zasady definiowania wartoœci wyliczanych przedstawia na poni szym ekranie pomocy, który dostêpny jest na guziku '?' Aby zapamiêtaæ wartoœci wyliczane (mo e byæ ich kilka), nale y klikn¹æ guzik 'Zapisz' Zdefiniowane pola pojawiaj¹ siê w lewym okienku dostêpnych grup na powy szym oknie 2008 PPW GiP Sp z oo

128 128 Można wizualizować raport w formie graficznej wykresu (guzik "Wykres jednej gałęzi") z możliwymi opcjami: Na poni szym przyk³adzie przedstawiono wykres dla najwy szej ga³êzi (podsumowanie "RAZEM") Przedstawia on ranking obrotów poszczególnych magazynów 423 Analiza płatności - faktury zakupu Analiza płatności za faktury zakupu wykonywana jest po obligatoryjnym określeniu okresu analizy Można zawęzić zakres analizy stosując filtr faktur: zapłaconych, niezapłaconych lub z zaległą datą zapłaty Oprócz tego można określić wybraną grupę dostawców, dla których analiza zostanie wykonana (patrz ekran poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

129 Raporty 129 W efekcie wybrana zostanie lista firm, dla których wykonana zostanie analizy płatności Po uruchomieniu programu analizy wyświetlone zostanie raport w postaci drzewa według predefiniowanego schematu: "+Kontrahent/+Forma płatn/+faktura/+kwota faktury/+kwota zapłacona/+kwota do zapłaty" 2008 PPW GiP Sp z oo

130 130 Po wywołaniu zakładki "Schematy" można zmodyfikować układ raportu, który następnie można zachować i wywoływać z listy dostępnych schematów 2008 PPW GiP Sp z oo

131 Raporty 131 Po wywołaniu zakładki "Dane źródłowe" wyświetlone zostaną rekordy faktur zakupu spełniających warunki filtru Dane mogą być uzewnętrznione w postaci raportu (guzik "Wydruk drzewa") Możliwe opcje: W efekcie uzyskuje się wyświetlenie na przeglądarce z możliwością wydruku (poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

132 132 Można także wykonać eksport formacie CSV (guzik "Eksport CSV poziomu") z możliwymi opcjami: Po wyborze opcji "Całe drzewo", tworzony jest plik w formacie CSV, który w naturalny sposób inportowany jest do programu Excell (przykład poniżej) 2008 PPW GiP Sp z oo

133 Raporty Analiza VAT - faktury zakupu Analiza VAT faktur zakupu wykonywana jest po obligatoryjnym określeniu okresu Można zawęzić zakres analizy stosując filtr faktur dla grupy wybranych dostawców Po uruchomieniu programu analizy wyświetlone zostanie raport w postaci drzewa według predefiniowanego schematu: +Kontrahent/+Faktura/+VAT/+Kwota Netto/+Kwota VAT/+Kwota brutto 2008 PPW GiP Sp z oo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje w wersji 9.3 ihurt inwentaryzacja

Nowe opcje w wersji 9.3 ihurt inwentaryzacja Nowe opcje w wersji 9.3 ihurt inwentaryzacja Spis treści Inwentaryzacja arkusze spisowe i inne zmiany... 2 Uwagi ogólne... 2 Uprawnienia... 2 Parametry konfiguracyjne związane z uprawnieniami do inwentaryzacji...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo