Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

2 Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie i produkcja 18 Sprzedaż i usługi 22 Exact Globe w skrócie 27 Od czego zacząć?

3 Zaprojektowane z myślą o wyzwaniach Twojej firmy Exact Globe jako produkt Trzy kluczowe zalety Exact Globe Administracja jako solidny fundament Twojej firmy Wiadomo, z jaką rzeczywistością muszą zetknąć się małe i średnie przedsiębiorstwa, które rozszerzają obszar swojej działalności. Środowisko globalnego biznesu jest nieprzewidywalne, a nowi klienci firmy niezwykle wymagający. Takie zmiany niosą ze sobą nowe wyzwania. Oprogramowanie Exact Globe zostało zaprojektowane specjalnie dla firm takich jak Twoja. Odzwierciedla zmiany zachodzące w dziedzinie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie ERP, kiedyś wykorzystywane wyłącznie do koordynowania procesów administracyjnych, obecnie umożliwia integrację procesów zaplecza w całym przedsiębiorstwie. Procesy te obejmują takie obszary jak księgowość, zamówienia, planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz produkcja i dystrybucja. Exact Globe pozwala na zespolenie wszystkich aspektów działalności firmy, łącząc rozproszone zbiory informacji w jeden system obejmujący całą firmę. Możliwe jest to dzięki elastycznej, modularnej budowie systemu umożliwiającej jego dostosowywanie do wymagań firmy, które zmieniają się wraz z jej rozwojem. Exact Globe w Twojej firmie to najlepszy punkt wyjściowy dla udoskonalania obecnych procesów. Dzięki systemowi, Twoja firma nie będzie już grupą różnorodnych jednostek gospodarczych, lecz stanie się całością. Zarządzanie tą całością wymaga podejmowania trafnych decyzji w oparciu o dostęp do wszystkich informacji w czasie rzeczywistym. Exact Globe 1

4 Zaprojektowane z myślą o wyzwaniach Twojej firmy Czy to rzeczywiście najnowsze informacje? Jak skierować wszystkich na tę samą drogę? Twoja firma posługuje się jedną nazwą, jednym logo i zarejestrowana jest w jednym miejscu. Może jednak korzystać z wielu źródeł kluczowych danych, co oznacza, że konieczne jest ręczne i wielokrotne wprowadzania tych samych informacji. Proces ten jest nie tylko czasochłonny, ale angażuje także zbyt wiele osób, wymaga wykonywania zbędnych czynności i generuje mnóstwo różnych arkuszy programu Excel, które krążą po całej firmie. Rezultat można łatwo przewidzieć błędy i chaos. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla Twojej firmy jest wdrożenie procesu skierowanego na jedno źródło prawdziwych informacji, które wprowadza się do systemu tylko raz. Takie zmiany w rezultacie umożliwią uproszczone korzystanie z większych zasobów informacji. Zapewni to firmie lepszą stabilność i zwięk szy jej produktywność w zakresie finansów i administracji. Rozwój przedsiębiorstwa często wiąże się z nabyciem lub przejęciem nowych zakładów, biur czy funkcji. W niektórych przypadkach przejęte firmy nadal korzystają z poprzednich metod, aplikacji i oprogramowania w zarządza niu finansami i administracją. Muszą zatem wal czyć z plątaniną rozmaitych narzędzi, procedur, języków i lokalnych formatów. Przygotowywanie sprawozdań finansowych wiąże się z wieloma trudnościami, w szczególności wtedy, gdy problem pojawia się w różnych krajach. Życie byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby możliwe było stworzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi pracownikami w ramach jednego systemu obejmującego również lokalne waluty, formaty i wymagania prawne. W ten sposób można poznać wszystkie zalety rzeczywistej integracji i współpracy, a w rezultacie osiągnąć globalny sukces. 2 Exact Globe

5 Czy nie byłoby wspaniale, gdyby... Co obiecaliśmy temu klientowi? dane firmy były zgromadzone w jednym miejscu, a każdy dział wprowadzał dane do jednego, ogólnodostępnego systemu. System ten to jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozwala nie tylko pozyskać dodatkowy czas, ale również zapewnia przejrzystość i dostęp do potrzebnych informacji w odpowiednim momencie, gwarantując tym samy pełną kontrolę nad firmą. Zdarza się, że klienci dzwonią do Twojej firmy, twierdząc, że otrzymali nie te towary, które zamówili i to w niewłaściwym terminie. Z kolei obsługa magazynu utrzymuje, że wysłano towary zgodnie z zamówieniem i terminowo. Musisz rozstrzygnąć tę sprawę. Nie wiadomo jednak, kto przyjął zamówienie, kto wysłał towary z magazynu i kto ustalał cenę i szczegóły dostawy. Musisz ciągle szukać odpowiedzi na pytania kto?, co? i kiedy?. Dlatego dogłębne analizowanie i śledzenie każdego zdarzenia ma tak duże znaczenie. Możliwość analizy i śledze nia danych powinna być dostępna z każdego stanowiska i miejsca w systemie. System, który sprosta takim wymaganiom, zwiększy potencjał firmy, przyczyniając się do usprawnienia wewnętrznych procesów i poprawy poziomu usług. Twoje przedsiębiorstwo korzystało z jednej, zintegrowanej platformy w różnych krajach, strefach czasowych, językowych i kulturowych. W ten sposób powstałaby globalna struktura raportowania i planowania charakteryzująca się przejrzystością, szybkością i niezawodnością. Twoja firma mogłaby pokazać wtedy światu, na co ją stać. Twoja firma mogła pracować z systemem hipertekstowym ERP umożliwiającym bezpośredni i szybki dostęp do szczegółowych i pełnych informacji. Dzięki takiemu systemowi można podejmować decyzje w oparciu o rzeczywistą wiedzę a nie przypuszczenia. Exact Globe 3

6 Exact Globe jako produkt Twoja organizacja DOSTAWCA KLIENT Produkcja Wprowadzenie na rynek Zakupy Handel Sprzedaż Obsługa posprzedażowa Usługi Finanse Pracownicy Model tworzenia wartości Raporty Projekty Planowanie i produkcja Dostawcy Zakupy i magazynowanie Model produktu Exact Globe Zarządzanie finansami i administracja Pracownicy Klienci Sprzedaż i usługi Zarządzanie finansami i administracją Przejrzystość i zgodność we wszystkich obszarach U podstawy sukcesu każdej dużej firmy leży sprawne zarządzanie wszystkimi standardowymi procesami finansowymi i administracyjnymi. Integrując wszystkie kluczowe zadania, Exact Globe pełni funkcję kręgosłupa w strukturze transakcji generowanych w ramach obszaru produkcji, sprzedaży i logistyki. Te cechy sytemu pozwalają znacząco zwiększyć możliwości sprawozdawcze przedsiębiorstwa. 4 Exact Globe

7 Integracja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie Exact Globe integruje całą infrastrukturę finansową i administracyjną firmy. Informacje dotyczące wszystkich transakcji w zakresie zarządzania finansami, logistyką, kadrami, sprzedażą, projektami i produkcją pochodzą z jednego centralnego źródła danych. Dzięki temu, jak nigdy przedtem, wszystkie działania Twojej firmy zostaną zintegrowane w ramach jednego wspólnego systemu. Oprogramowanie Exact Globe zawiera zestaw narzędzi analitycznych, począwszy od łatwych w obsłudze analiz przestawnych po zintegrowane oprogramowanie dodatkowe takie jak MS Excel. Narzędzia te umożliwiają analizowanie informacji finansowych i logistycznych po różnym kątem oraz szybkie generowanie rzetelnych sprawozdań, zapewniając tym samym kontrolę nad całym przedsiębiorstwem. Pracownicy i kierownictwo, którym przydzielono odpowiednie uprawnienia, mogą uzyskać szybki dostęp do informacji o obrotach miesięcznych firmy, przepływach środków pieniężnych i nierozliczonych należnościach. Tworzone w systemie raporty można uzupełniać i aktualizować w dowolnym momencie. Duża wiarygodności informacji i gwarancja dostępu do danych pozwala zoptymalizować proces decyzyjny. Decyzje są podejmowane nie w oparciu o domysły, ale o rzeczywistą wiedzę. Exact Globe oferuje również zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami. Przy ich pomocy można stworzyć środowisko projektu, obejmujące wszystkie czynności i informacje powiązane z projektem, takie jak zapisy rejestracji czasu, proponowane wynagrodzenia czy informacje o pracach w toku. Oprócz wszystkich przestawionych możliwości, Exact Globe obsługuje wiele języków, walut i lokalnych wymagań prawnych. W ramach funkcji dostępnych w Exact Globe możliwe jest bieżące śledzenie wszystkich łańcuchów transakcji. Wystarczy tylko kilka kliknięć myszką, aby dotrzeć do źródła każdego wyniku finansowego. Zakupy i magazynowanie Planowanie i produkcja Sprzedaż i usługi Zaopatrzenie, magazynowanie i zarządzanie zapasami W procesie logistycznym dostęp do informacji to decydujący element. Element, który jest bodźcem stymulującym korzystne zmiany w łańcuchu dostaw w oparciu o optymalizację zarządzania towarami, zaopatrzeniem i magazynami. Dzięki takim zmianom Twoja firma może sprostać wymaganiom swoich klientów. Współzależny wzrost produktywności w produkcji i planowaniu Warunkiem sukcesu w działalności przedsiębiorstwa jest dogłębna wie dza, utrzymywanie wysokiej jakość i terminowa realizacja zamówień. Exact Globe wspomaga przedsiębiorstwo w realizacji tych celów. Oprogramowanie pozwala z wyprzedzeniem koordynować wszystkie zmienne elementy tych procesów. Integracja środowiska zewnętrznego ze środowiskiem firmy Czynnikiem warunkującym efektywność obsługi klienta jest płynna interakcja pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstwa. System Exact Globe integruje te dwa światy dzięki swemu szerokiemu wachlarzowi działań skierowanych na klienta, takich jak zarządzanie polityką cenową i ofertową, zarządzanie zamówieniami i fakturami. Exact Globe 5

8 Wyraźny obraz sytuacji finansowej Planowanie i produkcja Exact tglobe integruje system finansowy i administracyjny z innymi kluczowymi obszarami Dostawcy Klienci działalności firmy. Zasadniczo, wszystkie zdarzenia Zakupy i magazynowanie Zarządzanie finansami i administracja Sprzedaż i usługi są rejestrowane w jednej, centralnej tabeli transakcji. Zapewnia to natychmiastowy wgląd we wszystkie dane finansowe i umożliwia śledzenie wszystkich procesów Pracownicy administracyjnych, nawet tych realizowanych w innych krajach. 6 Exact Globe

9 Exact Globe w zarządzaniu finansami i administracją System administracyjny i finansowy może być dżunglą nieaktualnych, a tym samym niewiarygodnych danych, w oparciu o które nie można poznać prawdziwej kondycji finansowej firmy. W takiej sytuacji próby dokładnego poznania dotychczasowego i przewidywanego stanu finansów przedsiębiorstwa wiążą się z wieloma trudnościami. Analiza i tworzenie sprawozdań są wówczas skomplikowane, stają się monotonne i pochłaniają mnóstwo czasu. Dzięki oprogramowaniu Exact Globe można uzyskać jasny obraz bieżącej sytuacji. Na każde żądanie użytkownika, system dostarcza dokładnych informacji o stanie finansów firmy. Na przykład, od razu można wyświetlić ostatnie zamówienia sprzedaży. Ponieważ system działa w oparciu o jedno zintegrowane źródło danych, nie ma konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Dzięki dynamicznym analizom przestawnym można śledzić historie poszczególnych transakcji, począwszy od zamówienia poprzez dostawę aż po płatność. Gdy Twoja firma rozszerzy swą działalność na inne kraje, Exact Globe pomoże sprostać lokalnym wymaganiom wielu krajów w zakresie spójności i kontroli. Exact Globe 7

10 Zintegrowane finanse Funkcjonalność Exact Globe dociera do serca Twojej firmy, czyli do administracji finansowej. Oprogramowanie integruje i konsoliduje jej wszystkie aspekty. Dzięki możliwości szczegółowego śledzenia wszystkich transakcji kontrola działalności firmy przybiera nową formę. W Exact Globe zadanie to jest ułatwione, gdyż wprowadzanie i rejestrowanie wszystkich danych odbywa się w ramach jednego procesu. Łączenie informacji w ramach procesów Exact Globe obejmuje cały system księgowy przedsiębiorstwa. Oprogramowanie umożliwia generowanie dynamicznych raportów i analiz przestawnych oraz wybór dowolnego przekroju danych w analizie finansowej. Możliwe jest przechowywanie raportów, a następnie wykorzystanie ich jako szablonów. Zamiast statycznego zestawienia danych Exact Globe dostarcza dynamiczne raporty, które użytkownik może samodzielnie konfigurować. Użytkownik może wybrać pole, a następnie umieścić je w raporcie. Standardowo oprogramowanie można zintegrować z programami Microsoft Excel i Crystal Reports. Dzięki tej integracji, możliwe jest generowanie bieżących zestawień z wykorzystaniem danych pobranych bezpośrednio z Exact Globe. Zarządzanie finansami Budżetowanie System Exact Globe ułatwia wprowadzanie i korygowanie budżetów zarówno kwotowych jak i ilościowych z poziomu konta księgowego. Budżety można planować w walutach obcych lub wykonać automatyczną konwersję budżetu na daną walutę. Program umożliwia szczegółowe budżetowanie, na przykład z uwzględnieniem określonych artykułów czy pracowników. Możliwe jest również tworzenie różnych scenariuszy budżetów oraz porównywanie. Interaktywne zestawienie bilansowe umożliwia wgląd w każdy pierwotny zapis transakcji. Zarządzanie przepływem gotówki Dostęp do przejrzystych danych dotyczących przepływów gotówki ma istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Czy klienci grają na zwłokę? Komu Twoja firma musi zapłacić i kiedy? Exact Globe dostarcza odpowiedzi na takie pytania, zapewniając wgląd w bieżące i historyczne informacje dotyczące przepływu środków pieniężnych, ich ogólnej dostępności i wartości firmy. Z kolei, informacje o płatnościach dłużników dostępne są poprzez system bankowości elektronicznej, który automatycznie wyświetla wyciągi bankowe powiązane z określonymi fakturami. W ten sposób udało się wyeliminować czasochłonną procedurę ręcznego porównywania zestawień faktur z zestawieniami płatności. Audyt/Kontrola System Exact Globe gwarantuje nie tylko oszczędności czasowe, ale również szersze możliwości w zakre sie wymiany danych w ramach standardowych funkcji. Wymiana danych dotyczy wykonywanych okresowo procesów eksportu i importu oraz procesu automatycznego generowania zestawień. System obsługuje kilka typów podatków, w tym podatek VAT i podatek obrotowy. 8 Exact Globe

11 Natychmiastowe korzyści Kompletna integracja obszaru finansów i administracji w centrali tabeli transakcji. Dostęp do większych zasobów informacji dzięki tworzeniu połączeń pomiędzy ludźmi, zasobami, produktami i procesami. Wgląd w informacje dotyczące bieżących zasobów gotówki i wartości firmy. Funkcje umożliwiające prognozowanie, budżetowanie, analizę i raportowanie. Bezpieczne i stabilne zarządzanie uprawnieniami, śledzeniem danych i raportowaniem. Możliwość obsługi wielu języków, systemów bankowych, walut i wymagań prawnych. Funkcjonalność porównywania należności i faktur. Środki trwałe Ewidencjonowanie środków trwałych może być czasochłonne i skomplikowane, zwłaszcza wtedy, gdy nabyte środki nie zostały jeszcze wprowadzone w obszarze administracji. Dzięki oprogramowaniu Exact Globe, ewidencjonowanie i zarządzanie środkami trwałymi jest znacznie łatwiejsze. Nowy środek trwały można zewidencjonować już w momencie wprowadzenia wpisu w dzienniku zakupu. Wszystkie przesunięcia środków trwałych są powiązane z odpowiednimi transakcjami finansowymi. Kompletne informacje dotyczące środka trwałego ułatwiają śledzenie powiązanych transakcji. Księga główna Ponieważ Exact Globe łączy księgowość finansową z obszarami takimi jak logistyka, produkcja i sprzedaż, możliwe jest pobieranie danych z tych obszarów do księgi głównej. Dodatkowo, ułatwia to generowanie różnych raportów w celu monitorowania przepływu środków pieniężnych. Dzięki integracji, system księgowy staje się również syste mem zarządzania informacjami. Zarządzanie zgodnością Działy zaplecza firmy są zobowiązane do prowadzenia rekordów wszystkich zdarzeń, czyli transakcji i kontraktów. W przypadku rozliczeń finansowych firmy stosują szczególnie ścisłe wymagania. Exact Globe gwarantuje zgodność z wymaganiami prawnymi niezależnie od kraju. Łatwe wprowadzanie danych Poszczególni użytkownicy mają możliwość dostosowywania wyglądu ekranów zgodnie z własnymi wymaganiami. Program umożliwia również wprowadzenie kryteriów, według których mają być wyświetlone wyszukane dane. Możliwe jest również określenie dla poszczególnych użytkowników, w jakiej kolejności mają być zestawione kolumny księgi głównej lub czy dany użytkownik ma mieć dostęp do kart dłużników czy wierzycieli. Administracja HRM. Informowanie i motywowanie Umiejętności, kontakty, pomysły i entuzjazm praco wni ków mają znaczny wpływ na rozwój i dobre funkcjonowanie firmy. Exact Globe oferu je podstawowe funkcje administracyjne HRM. Rozwiązanie to pozwala na tworzenie bogatych w wiedzę akt pracowniczych zawierających ważne informacje, harmonogram prac, wniosków i urlopów. Umożliwia również generowanie Top 10 zestawie nia zakupów i sprzedaży przypadających na pracownika. Analiza tych danych ułatwia ocenę pracowników oraz ich motywowanie celem osiągnięcia najwyższej efektywności. System bezpieczeństwa z prawami dostępu Exact Globe zawiera zaawansowane role i prawa dostępu do pewnych funkcjonalności. W ten sposób system zapewnia pracownikom dostęp do informacji, procesów i projektów odpowiedni do posiadanych przez nich ról i praw w systemie. Exact Globe 9

12 Monitorowanie i nadzorowanie Exact Globe tworzy strukturę informacyjną, która Planowanie i produkcja jest zasadniczym elementem koordynującym procesy zaopatrzenia, magazynowania Dostawcy Zakupy i magazynowanie Zarządzanie finansami i administracja Klienci Sprzedaż i usługi i gospodarki magazynowej. Oprogramowanie gwarantuje spójność i ciągłość informacji w ramach danego procesu, co pozwala Pracownicy zoptymalizować stany magazynowe w poszczególnych magazynach lub w całej sieci magazynów. 10 Exact Globe

13 Exact Globe dla zakupów i magazynowania Z jednej strony szybko zmieniające się wymagania klientów, a z drugiej dążenie do uzyskania najwyższej marży to rzeczywistość, z którą musi się zmierzyć każda firma. Aby sprostać tej presji i nadal utrzymać swoją pozycję rynkową, konieczne jest wdrożenie zaawansowanego systemu logistycznego. Taki system jest gwarancją tego, że firma będzie w stanie dostarczyć odpowiednie produkty w odpowiednie miejsce, we właściwym czasie i po właściwej cenie. Dzięki funkcjom logistycznym Exact Globe, przedsiębiorstwo może w nowy sposób wykorzystać swoje zdolności operacyjne. Zarządzanie informacjami odbywa się centralnie, dzięki czemu pracownicy działu zaopatrzenia, sprzedaży i magazynu korzystają z tych samych danych. Wszystkie zamówienia, przyjęcia i dostawy są wprowadzane i dostępne w czasie rzeczywistym. Dlatego użytkownicy w dowolnym momencie posiadają dostęp do dokładnych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa, w tym do wszystkich aspektów magazynowania i składania zamówień. Korzyści wynikające z pracy z Exact Globe w tych kluczowych aspektach biznesu to redukcja odpadów, wyeliminowanie pomyłek i bliższa współpraca z partnerami w ramach łańcucha dostaw. Do tych zalet należy przede wszystkim dodać to, że Twoja firma będzie teraz w stanie spełniać swoje obietnice wobec klientów. Exact Globe 11

14 Sprawniejsze zarządzanie logistyką Funkcjonalność zakupów i magazynowania w oprogramowaniu Exact Globe została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu zakresu działań logistycznych we wszystkich aspektach zarządzania towarami, zarządzania zakupami i magazynowania. Po wdrożeniu tej funkcjonalności można szybko zauważyć pozytywne zmiany. Spostrzegą je również klienci, kiedy będą terminowo otrzymywać zamówione produkty. Centralne zarządzanie towarami Program umożliwia wykonywanie wszystkich czynności dotyczących towarów takich jak tworzenie, definiowanie i usuwanie na jednym ekra nie, niezależnie od lokalizacji, w jakiej pracuje użytkownik w sieci magazynowej. Każdy towar posiada kartę towaru, w której można definiować towar, wprowadzać jego specyficzne dane i atrybuty. Program umożliwia również definiowanie cen sprzedaży, cen zakupu i kosztów dla towaru. Ponadto, możliwie jest równoczesne zbiorcze aktualizowanie danych wielu towarów, co w rezultacie daje duże oszczędności czasowe. Centralne tworzenie, definiowanie i i usuwanie towarów Zarządzanie towarami Asortyment towarów System Exact Globe pomaga firmom w zarządzaniu ofertą produktów, dzięki możliwości poklasyfikowania ich według kategorii asortymentu. Taka klasyfikacja zapewnia lepszy wgląd w informacje dotyczące oferowanych produktów. Z poszczególnych poziomów asortymentu można z kolei przeglądać wyniki dotyczące oferowanych produktów. Program dostarcza informacje o tym, czy asortyment produktów jest kompletny, a dzięki połączeniu z obszarem sprzedaży, wskazuje również produkty z najlepszymi wynikami sprzedaży. Polityka cenowa Zarządzanie polityką cenową jest możliwe na pozio mie poszczególnych towarów, jednostek, asortymentów, klientów, dostawców i okresów. Użytkownik ma natychmiastowy dostęp do wszystkich cen i może w dowolnym momencie je zmieniać, na przykład w związku bieżącymi promocjami. Poza tym, program rejestruje osobno wszystkie wliczane w cenę dodatkowe opłaty wynikające z przepisów i może generować dla nich odpowiednie raporty. Zarządzanie zakupami Zarządzanie dostawcami Wybór odpowiednich dostawców ma kluczowe znaczenie dla sukcesu polityki zakupów. Oprogramowanie Exact Globe to źródło wiarygodnych analiz dotyczących dostawców. Dostęp do dokładnych informacji o oferowanych cenach oraz historii wcześniej zamawianych towarów, zapewnia Twojej firmie lepszą pozycję w negocjacjach z dostawcami. Zakupy System generuje zamówienia zakupu na podstawie planowanego poziomu zapasów magazynowych, zamówień sprzedaży, zleceń produkcyjnych i prognoz. Tworzone są również optymalne połączenia pomiędzy zamówieniami zakupu i umowami z dostawcami. Exact Globe umożliwia szybkie wpro wadzanie zamówień zakupu, korzystanie i definiowanie wielu wzorów zamówień zakupu oraz łączenie zamówień zakupu z przyjęciami. W momencie utworzenia zamówienia zakupu system przygotowuje ofertę warunków płatności. Jest to możliwe dzięki doskonałej integracji procesów logistycznych i księgowych. 12 Exact Globe

15 Natychmiastowe korzyści Bezpośrednie powiązanie procesów logistycznych z kontami finansowymi. Czytelniejsze informacje dotyczące rzeczywistej, bieżącej ilości towarów i kosztów. Możliwość centralnego aktualizowania list materiałowych, cenników, specjalnych ofert i uzgodnień cenowych. Zaawansowane funkcje obsługujące kody kreskowe oraz funkcje śledzenia towarów. Wiarygodne prognozy w oparciu o rzeczywiste dane gospodarki magazynowej. Transakcje magazynowe w czasie rzeczywistym. Zamówienie zakupu, jego bieżący status i przebieg procesu Fakturowanie zakupów Ponieważ wszystkie transakcje są wzajemnie powiązane w Exact Globe, program generuje zestawienia, z których można przejść do szczegółów dotyczących danej pozycji zestawienia. Zdefiniowanie osób, które mają być uprawnione do zatwierdzania faktur poprzez rejestr przychodzących faktur, również znacząco usprawnia pracę firmy. Zarządzanie magazynem Kontrola stanów magazynowych Exact Globe zapewnia dobry wgląd w informacje o stanach magazynowych. Użytkownik może sprawdzić, jaki jest optymalny stan magazynowy w danym czasie, jakie towary trzeba zamówić i kiedy najlepiej złożyć zamówienie. Centralny system zarządzania magazynami gwarantuje nie tylko oszczędności czasowe, ale i finansowe. Umożliwia bowiem przetwarzanie zamówień złożonych w wielu biurach sprzedaży oraz wysyłanie zamówionych towarów do różnych klientów z jednego centralnego magazynu. Zarządzanie stanami magazynowymi Exact Globe obsługuje wszystkie transakcje magazynowe obejmujące między innymi przyjęcia i wydania towarów i ich przesunięcia. W tym zakresie opro gramowanie optymalizuje procesy poprzez zastosowanie batchowych urządzeń do odczytu kodów kreskowych czy też czytników radiowych umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym. Takie nowoczesne metody elektronicznego rejestrowania danych pozwalają wyeliminować błędy i uzyskać rzeczywiste informacje o aktualnym statusie zamówi e nia. Przekłada się to na poprawę jakości świadczonych usług i zwiększenie wiarygodności firmy w zakresie realizacji zamówień. Exact Globe umożliwia uzupełnienie towarów zarówno poprzez pobranie z położenia masowego jak i jednostkowego. Oprogramowanie posiada funkcje obsługujące przeładunek kompletacyjny oraz pobranie i pakowanie towarów. Śledzenie towarów Zawsze opłaca się mieć dostęp do bieżących informacji. Konieczne jest, aby wiedzieć jakie produkty zostały dostarczone, którym klientom i kiedy, a także od których dostawców pochodzą te produkty i kiedy je odebrano. Raport zliczania stanów magazynowych W systemie Exact Globe można monitorować i śle dzić towary począwszy od dostawcy przez produkcję aż do klienta. Ta cecha oprogramowania jest szczególnie ważna w odniesieniu do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, a także w odniesieniu do potrzeb firmy w zakresie monitorowania popytu konsumenckiego. Exact Globe 13

16 Sukces dzięki planowaniu Planowanie i produkcja Na globalnym rynku, który wymaga ciągłej konfrontacji z konkurencją, sukces przedsiębiorstwa w zakresie Dostawcy Klienci dostaw towarów i usług wymaga wdrożenia najwyższych Zakupy i magazynowanie Zarządzanie finansami i administracja Sprzedaż i usługi standardów planowania. Exact Globe, zapewniając ciągły wgląd w procesy wejściowe, umożliwia przewidywanie procesów wyjściowych. Pozwala zatem z wyprzedzeniem Pracownicy planować koszty i zdolności przedsiębiorstwa, a w oparciu o te plany podejmować zobowiązania wobec klientów. 14 Exact Globe

17 Exact Globe w planowaniu i produkcji Dzięki temu, że Exact Globe integruje wszystkie działania dotyczące towarów poprzez odpowiednie harmonogramy, przedsiębiorstwo jest w stanie zaplanować swoje wyniki i je osiągnąć. Szczegółowe informacje związane z wszystkimi powiązanymi czynnikami takimi jak pracownicy, środki produkcyjne, dostawy i magazynowanie, a także finanse i zasoby są zawsze dostępne od ręki. Dostęp do takich aktualnych informacji to strategiczny element, który pozwala przedsiębiorstwu udoskonalić zarządzanie produkcją, dostawami usług i projektami. To z kolei przynosi efekty w postaci niższych kosztów, szybszego wprowadzenia produktów do sprzedaży i gwarantowanych terminów dostaw. Większa pewność odnośnie przyszłości firmy pozwala wprowadzać natychmiastowe zmiany. Wprowadzenie niezbędnych zmian ułatwia zestaw zaawansowanych funkcji kontrolnych przeznaczonych do precyzyjnego monitorowania i ewentualnego dostosowywania procesów produkcyjnych. Exact Globe 15

18 Optymalizacja zdolności produkcyjnych Exact Globe umożliwia optymalizację przyszłych wyników poprzez elastyczne dostosowywanie procesów w ramach planowania, zarządzania produkcją i projektami. Definiowanie list materiałowych Dla każdego produktu można zdefiniować wiele wersji list materiałowych (BOM), marszruty i współzależności. Łącząc zdefiniowane informacje z danymi dotyczącymi narzutów i wielkości partii, program oblicza koszt dla produktu. Uwzględnia też warianty produktu, jego właściwości i opcje, a także materiały w różnych wariantach list materiałowych. Możliwe jest definiowanie dowolnej liczby poziomów w strukturze zasobów, korzystanie z pseudotowarów, przypisywanie czynności do różnych poziomów zasobów i środków produkcji. W trakcie procesu produkcyjnego użytkownik może na bieżąco i stale kontrolować, czy planowany lub oczekiwany budżet został przekroczony czy też nie. Na ekranie listy materiałowej widoczne jest zestawienie zużycia materiałów, które są jej komponentami oraz maszyno i roboczogodzin. Planowanie Prognozowanie Szczegółowe prognozy oparte na poprzednich danych wynikowych, historii sprzedaży i planach sprzedaży mają duże znaczenie dla firmy. Tego typu prognozy mogą być bowiem wyznacznikiem wymagań dotyczących produktów końcowych i komponentów. Planowanie zapotrzebowania materiałowego Oprogramowanie Exact Globe jest wyposażone w wiele scenariuszy kalkulacyjnych. Użytkownik może wybrać scenariusz, który jest w idealny sposób dostosowany do sytuacji jego firmy. W programie są także dostępne analizy ustalania źródeł zapotrzebowania materiałowego dla poszczególnych cykli MRP. Przy pomocy tych analiz można określić źródła zapotrzebowania z dużą precyzją, a tym samym uprościć proces uzupełniania zapasów. Z obszaru zarządzania produkcją można uzyskać dostęp do wszystkich transakcji logistycznych, począwszy od zamówień sprzedaży po dostawę. Zwiększa to wydajność pracy firmy oraz pozwala zachować spójność danych w systemie i zgodność procesów z przepisami. Planowanie zasobów Program umożliwia przypisanie odpowiednich zasobów, do których zalicza się zarówno pracowników, jak i środki produkcji. Stały wgląd w infor macje o dostępnych zdolnościach produkcyjnych pozwala na planowanie wykorzystania pracowników i środków produkcji z wyprzedzeniem. Możliwe jest generowanie zestawień roboczo i maszynogodzin zaplanowanych dla poszczególnych stanowisk kosztowych, pracowników i projektów. Produkcja Wycena produkcji Scenariusze kalkulacji kosztu własnego są wykorzystywane do obliczania kosztu dla poszczególnych wyrobów gotowych. Oznacza to, że program dokonuje porównania łącznych kosztów zlecenia produkcyjnego z ceną sprzedaży i na podstawie wyników tego porównania ustala marżę zysku dla wyprodukowanych towarów. W programie dostępne są również zestawienia rzeczywistych kosztów wyrobów gotowych, uwzględniające różne składniki tych kosztów. 16 Exact Globe

19 Korzyści w obszarze planowania i produkcji Planowanie produkcji i usług bezpośrednio dla powiązanych kont logistycznych i finansowych. Prognozowanie na podstawie kompletnych danych produkcyjnych. Możliwość rozpoznawania najkorzystniejszych warunków dla realizacji procesu produkcyjnego. Planowanie uwzględniające godziny pracy i czas wolny. Ograniczenie czasu poświęcanego na planowanie i zarządzanie projektem. Funkcja drążenia danych umożliwia przejście z zamówienia sprzedaży do zlecenia produkcyjnego. Zestawienia MRP stały wgląd w informacje o dostępnych towarach. Kontrola produkcji Kontrola typowego procesu produkcyjnego obejmuje wszystkie etapy począwszy od opracowania harmonogramu po dostawę. W zależności od popytu na produkty, który określa się na podstawie zamówień klientów, system generuje zlecenia uzupełnienia stanów magazynowych lub zlecenia produkcyjne, a następnie planuje ich realizację i przetwarza je. Exact Globe obsługuje produkcję zarówno standardowych jak i specyficznych produktów. Outsourcing Przedsiębiorstwa dokonują zakupów nie tylko materiałów, ale również czynności produkcyjnych. Takie działania outsourcingowe są w pełni zintegrowane z procesem zakupów Exact Globe. Wyniki produkcji Informacje o tym, czy osiągnięte wyniki nie odbiegają od planów i prognoz, są niezbędne dla Twojej firmy. Exact Globe ułatwia szczegółową analizę wyników dla poszczególnych planów produkcyjnych poprzez porównanie zaplanowanego i rzeczywistego użycia materiałów i zasobów. Zarządzanie projektami Projekty Kontrolowanie projektów zawsze przysparza dużo problemów. Powodem jest długi okres ich realizacji, złożoność i niejasna struktura kosztowa. Exact Globe radzi sobie z tymi problemami dzięki automatyza cji procesów i odpowiedniej organizacji projektu w zależności od środowiska projektowego. Wszystkie dane dotyczące projektu są natychmiast dostępne z karty projektu, w której można definiować dowolną ilość poziomów projektu. Fakturowanie projektów i ich wyniki Wszystkie koszty i wyniki są widoczne na poziomie projektu. Dane te obejmują zakupy, faktury sprzedaży, zapis czasu pracy odpowiednich pracowników oraz zużycie materiałów. Osiągnięte wyniki można porównać z zaplanowanymi kosztami i oczekiwanymi przychodami. Zarządzanie projektami z karty projektu Exact Globe 17

20 Klient na pierwszym miejscu Planowanie i produkcja Efektywna integracja procesów wewnętrznych przynosi znaczące korzyści w postaci lepszych wyników Dostawcy Klienci przedsiębiorstwa. Wdrożenie tych korzyści w obrębie Zakupy i magazynowanie Zarządzanie finansami i administracja Sprzedaż i usługi procesów ukierunkowanych na klienta stwarza nowe możliwości dla firmy. Z myślą o tych możliwościach udostępniono użytkownikom systemu wiele modułów, Pracownicy w ramach których zoptymalizowano procesy zarządzania cennikami, fakturowania i zarządzania współpracą z klientami (CRM). 18 Exact Globe

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo