Magazynowanie wodoru. Wizja? Konieczność? Możliwości?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazynowanie wodoru. Wizja? Konieczność? Możliwości?"

Transkrypt

1 Magazynowanie wodoru Wizja? Konieczność? Możliwości?

2 Wizja

3

4 Konieczność Teoria Hubberta peak oil Wydobycie ropy naftowej maleje po wyczerpaniu połowy udokumentowanych złóż.

5

6

7

8 Możliwości

9

10 Dlaczego wodór? 1. Atomy wodoru to 15,4% populacji wszystkich atomów na kuli ziemskiej 2. Odnawialny i czysty nośnik energii 3. Najwyższa wartość energii spalania z jednostki masy 142 MJ / kg ( węglowodory 47 MJ / kg ) 4. Nietoksyczny i bezpieczny 5. Aktualna produkcja 8x10 Mt ( tylko 6% dla celów energetycznych ) 6. Surowce: węglowodory, węgiel, woda, biomasa

11 7. Produkcja konwencjonalna: zgazowanie węgla, konwersja z parą wodną ( CO, metan ), elektroliza wody, elektroliza HTE, fermentacja biomasy 8. Aplikacja wodoru jako nośnika energii spalanie konwencjonalne ( wydajność 25% ), spalanie elektrochemiczne ( wydajność 50 60% ). 9. Ekonomika magazynowania cel: min. 6,5% wag. wodoru w pojemniku.

12 Porównanie energii spalania głównych nośników energii.

13 Nowe (niekonwencjonalne) metody otrzymywania wodoru A. Cykle termochemiczne Cykl termochemiczny polega na wykorzystaniu ciepła wytwarzanego przez reaktory atomowe (lub inne źródła) dla opracowania cyklu reakcji endo- i egzotermicznych zestawionych w taki sposób, by ich bilans sprowadzał się do rozkładu wody na tlen i wodór.

14

15

16 Zogniskowana energia słoneczna O 2 ZnO Zn + 1/2 O 2 Rozkład tlenku metalu ZnO (stały) Zn (stały) Zn + H 2 O ZnO + H 2 Dysocjacja wodna H 2 (produkt) H 2 O(para)

17 B. Ogniwa fotoelektrochemiczne Ogniwami elektrochemicznymi nazywamy takie urządzenia, w których w wyniku naświetlania zachodzi reakcja elektrochemiczna. Jednym z rozwiązań jest ogniwo, w którym półprzewodnik zanurzony w elektrolicie absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne i służy do wytwarzania wodoru.

18

19 Warunki: 1. Potencjał h + > pot. utl. H 2 O 2. Pot. elektronu < pot. red. H 2 O

20

21 Fotosensybilizowana redukcja wody h D + S S* A 1/2 H 2 +OH - D S + A - Pt H 2 O S fotosensybilizator Ru(bipy) 3 2+ A przenośnik elektronów MV 2+ ( 1,1-dimetylo-4,4 -bipirydyl ) D donor elektronów EDTA

22 4[Ru(bipy) 2+ 3 ] + 4hv = 4[Ru(bipy) 2+ 3 ]* 4[Ru(bipy) 2+ 3 ]* + 4MV 2+ = 4[Ru(bipy) 3+ 3 ] + 4MV + 4MV + + 4H + + (Pt) = 4MV H 2 4[Ru(bipy) 3+ 3 ] + 4EDTA = 4[Ru(bipy) (EDTA) + Pytanie: jak utlenić tlen? Odpowiedź: ogniwo typu tandem

23

24 Przykładowy fotokatalizator ( dye-sensitizer )

25 Dwustopniowe ogniwo fotoelektrochemiczne

26 C. Biowodór Wodór otrzymywany z biomasy w procesach biologicznych. Przykładowe metody: 1. Biofotoliza w zielenicach ( green algae )

27 2. Fotosynteza z udziałem cyjanobakterii 3. Fermentacja anaerobowa

28 Przyszłość biowodoru

29

30 Metody magazynowania wodoru I. Magazynowanie w stanie gazowym Butle wysokociśnieniowe z sprężonym wodorem: - ciśnienienie 30 _ 75 Mpa - zawartość H 2 0,03 kg/l, do 13% wag. - wada energochłonne sprężanie

31

32

33 II. Magazynowanie w stanie ciekłym Zbiorniki kriogeniczne - t.w. H 2 = -252 o C - zawartość H 2 0,07 kg/l, 8 20% wag. - wady: duży koszt schładzania wodoru, konieczni\ość stosowania układu otwartego

34

35 III. Magazynowanie H 2 w fazie stałej

36

37 Metody adsorpcyjne Fizysorpcja monowarstwy H 2 na powierzchni materiału 1. Materiały węglowe a.) Węgiel aktywny (aktywowany) otrzymywany przez: # aktywacje fizyczną karbonizacja w atm. gazu obojętnego ( o C) lub w atm. Utleniającej ( o C) # aktywacja chemiczna impregnacja kwasami (H 3 PO 4 ), zasadami (NaOH, KOH) lub solami (ZnCl 2 ) a następnie karbonizacja ( o C) # powierzchnia właściwa do 1500 m 2 /g ( do 1,5% wag. wodoru ) b.) Struktury grafitowe # grafeny warstwy odległe o kilka nm, pory decydują o właściwościach adsorpcyjnych # powierzchnia właściwa do 3000 m 2 /g (do 3% wag. wodoru) c.) nanomateriały węglowe (fullereny, nanorurki) # powierzchnia właściwa -?, ( pow. 3% wag. wodoru)

38 Grafeny warstwa 2 mm = 6 mln struktur grafenowych

39

40 Fulleren Nanorurka SWNT

41

42 2. Zeolity Zeolity glinokrzemiany szkieletowe o mało zwartej sieci przestrzennej, poprzecinanej kanałami o wymiarach molekularnych umożliwiających wchłanianie różnorodnych substancji. Pow. właściwa do 1000 m 2 /g, stabilność chemiczna, niepalność. Ogólna formuła: Na 2 (Al 2 Si 3 O 10 )x2h 2 O natriolit Zeolity syntetyczne: Typ X - SiO 2 : Al 2 O 3 < 5 Typ Y - SiO 2 : Al 2 O 3 > 5 Typ A - Si : Al. = 1, układ ściętych oktaedrów, trójwymiarowe wzajemnie prostopadłe kanały 0,42 nm. Adsorpcja wodoru do 2% wag. ( zależnie od temp. i ciśnienia )

43

44

45 3. MOF ( Metal-Organic Frameworks ). Krystaliczne materiały o szkielecie metaloorganicznym charakteryzujące się dużą porowatością (pory < 2 nm). Zbudowane z atomów lub jonów metali kompleksowanych przez rozbudowane cząsteczki organiczne w trójwymiarowe struktury krystaliczne. Adsorpcja wodoru do 5,5% wag. w temp. 78 K, p= 20 bar, do 2% wag. w temp. 298 K, p = 10 bar. Przykład: Zn 4 O(BDC) 3 BDC = (anion kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego) 4 Zn H 2 BDC + 8OH - = Zn 4 O(BDC) 3 + 7H 2 O

46

47 Metody absorpcyjne Wodorki metaliczne MH n Mechanizm odwracalna absorpcja wodoru w metalach bloku d, lantanowcach i aktynowcach. Cząsteczki wodoru dysocjują na powierzchni metalu i powstające atomy dyfundują do wewnątrz ciała stałego tworząc wodorki międzywęzłowe (niestechiometryczne). Podczas desorpcji atomy H rekombinują tworząc H 2. Metody absorpcji; a.) ciśnieniowa ( 1-10 bar, o C ) b.) elektrochemiczna ( redukcja H 2 O na met. anodzie )

48

49 WODORKI METALICZNE T Metal Wodorek % wag. p rów. [bar] T [K] Elem. Pd PdH 0.6 0,56 0, AB 5 LaNi 5 LaNi 5 H 6 1, AB 2 ZrV 2 ZrV 2 H 5.5 3, AB FeTi FeTiH 2 1, A 2 B Mg 2 Ni Mg 2 NiH 4 3, reg. p.c. TiV 2 TiV 2 H 4 2,

50 Pojemniki z MH n da zasilania ogniwa paliwowego w laptopie

51 Inne zastosowanie praktyczne Ogniwo NiMH Napięcie 1,25 V Anoda stop metal. zdolny absorbować wodór np.. LaNi 5, ZrV 2 Katoda NiO(OH) Elektrolit 20% KOH? Rozładowanie: Ładowanie: A. MH + OH - = M + H 2 O + e K. NiO(OH) + H 2 O + e = Ni(OH) 2 + OH - A. M + H 2 O + e = MH + OH - K. Ni(OH) 2 + OH - = NiO(OH) + H 2 O + e

52 Reakcje chemiczne Złożone (kompleksowe) wodorki jonowe magazynujące wodór poprzez: a.) odwracalną reakcję z wodorem ( adsorpcja i desorpcja wodoru,zależne od temperatury i ciśnienia ) b.) generowanie wodoru w nieodwracalnej reakcji z wodą

53

54

55

56

57

58

59 Porównanie efektywności różnych metod magazynowania wodoru.

60 Wodór bezpieczne paliwo?

61 BMW Hydrogen 7 Silnik spalinowy 260 KM, paliwo: benzyna 74 L, ciekły wodór 8 kg; zasięg 600 km, prędkość 250 km/h

62

63 Ford Focus FCV Sprężony H 2, 5000 psi, ogniwo paliwowe, silnik elektryczny

64 Toyota Highlander SUV FCHV 4 butle z spręż. H 2 ( psi), PEMFC, silnik elektr. 90 kw, zasięg 750 km

65

66

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

Nanorurki mają moc N N N O S NH NH SO 3

Nanorurki mają moc N N N O S NH NH SO 3 anorurki mają moc H H 3 H W 2003 roku naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie zaprezentowali nowe źródło energii elektrycznej winogrono. Układ składał się z dwóch elektrod węglowych umieszczonych w owocu winogrona.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1. KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII 5. SPALANIE ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH 1.KWAŚNE DESZCZE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski*

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Rozwój metod biotechnologicznych produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych Development of biotechnological

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM. jaki proces oczyszczania wybrać. Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM. jaki proces oczyszczania wybrać. Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM jaki proces oczyszczania wybrać Ireneusz Plichta Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko TEMATYKA REFERATU Opłacalność stosowania poszczególnych procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I. TEMAT 6: Proces spalania, a pożar. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I. TEMAT 6: Proces spalania, a pożar. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I TEMAT 6: Proces spalania, a pożar Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Spalanie jest to złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Michał TURSKI *, Robert SEKRET Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

średnia droga swobodna L

średnia droga swobodna L PĄD STAŁY. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego. Natężenie prądu i opór; źródła oporu elektrycznego 3. Prawo Ohma; temperaturowa zależność oporu elektrycznego 4. Siła elektromotoryczna 5. Prawa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I TEMAT 6: Proces spalania, a pożar Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Spalanie jest to złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego

Bardziej szczegółowo